Sunteți pe pagina 1din 26
2.1 Sigurana este primordiald Polo Despre acest manual cest manual conine informaii importante si avertizari referitoare la utilizarea echipamen- telor autovehiculului. Alte indicaii importante referitoare la propria dvs. sigurand sila sigurana celorlali pasageri din autovehicul, se gasesc in celelalte manuale din mapa de bord Avei grija ca la imprumutarea sau vanzarea auto- vehiculului, acest manual s& se afle in autove- hicul, Unele capitole din acest manual nu sunt valabile pentru toate autovehiculele, In acest caz, la in- ceputul fiecarui capitol este specificat domeniul de valabilitate, de ex, “este valabil pentru autov- chiculele:cu airbaguri cortin’ Imaginile pot conine detalii care nu corespund echipamentelor din autovehiculul dys., de aceea va rugam sa le considera imagini de referina. La sfargitul manualului se gaseste un Index alfa- betic Eventualele Completari existente le gasii sub manualul Index general, Datele referitoare la direcie se referd la ditecia de deplasare, atta timp cat nu exista alte spe: ficari > Capitolul continua pe pagina urmatoar Marcheaza Sfargitul unui capitol, ® Marcie inregistrate sunt marcate cu ®. Lipsa acestui simbol nu reprezinta o garanie pentru folosirea necondionalsaacestor — ( echipamente = Ay Trimitere lao “ATENTE!”in interiorul unui fragment. Cand se specifica si numarul paginii, “ATENIA!" respectiva nu va fiin interiorul frag- mentulti => © Trimitere fa o “Precauiet” in interiorul unui fragment. Cand se specifica si numaitul pa- ginii, “Precauie!” respectiva nu va fi in interiorul fragmentului. ZX ATENTIE! referitoare la sigurana dvs. si atrag atenia asupra posibilelor pericole de accident sau ra- nire, © Avertizare! Textele insoite de acest simbol atrag atenia asupra posibilelor deteriora’ ale autovehi lulu P odeterentiomess Textele insoite de acest simbol conin indicaii re- feritoare la protecia mediului inconjurator, @ Indicatie Textele insoite de acest simbol conin indicaii su- plimentare. © ¢ ‘Texteleinsoite de acest simbol conin informaii ( Caietul 2.1 Sigurana este primordiala Cuprins Deplasarea in siguran& 0.0.0... 2 Important ... rococo Poziia corecté a pasagerilor .......... 4 Zona pedalelor 10 Centurile de sigurana 0.00.00... 12 Noiuni de baz& i De ce centura de sigurana? .... a 14 Centurile de sigurana beceerveeeee 18 Dispozitivul de tensionare a centurit 22 Sistemul airbag ...........00.00.. 23 Important ag Airbag-uri frontale 26 Airbag-urile laterale Airbag-ul coring... Dezactivarea airbag-ului frontal al posagervlui din dreapia .......e.s.e+ Sigurana copiilor Important . Scaunele pentru copii . ce Adaptarea scaunelor pentru sistemele de reinere (scaune pentru copii) . Scaunul integrat pentru copii .. Index Cuprins 31 33 35, av 37 38 41 45 48 Caietul 2.1 Sigurana este primordialé Deplasarea in sigurana Important Dragi conducétori auto Sigurana este primordiala! in acest manual gisii informaii importante siavertismente, pe care ar trebui si le luai in considerare in interesul propriei dum- neavoastrii sigurane si a celei pasagerilor din autovehicul. A ATENTIE! Continuare indicaii importante referitoare la propria dvs. sigurana sila sigurana celorlali pasageri din autovehicul, se giisese in celelalte manuale din mapa de bord. © Asigurai-va intotdeauna ci mapa de bord completa se gaseste in autovehicul. Acest lucru este valabil in special cand imprumutai sau vindei autovehiculul. ¢ A ATENTIE! © Acest capitol conine informaii importante referitoare la utilizarea autovehiculului, adre- sate conducdtorultti auto gi pasagerilor. Alte Echipamente de sigurana Echipamentele de sigurand fac parte din intregul concept de protecie a pasage- rilor, contribuind la reducerea pericolelor de ranire in situaia producerii unui ac cident. “Nu va jucai” cu sigurana dumneavoastra si ew cea a celorlali pasageri. In cazul producerit unui accident, echipamentele de sigurana pot reduce riscul unei In continuare sunt enumerate unele dintre echipamentele care asigura gurana in autovehiculul dumneavoastra Volks- wagen: © Centuride sigurana optime, cu rei puncte de prindere, pentra toate locurile, © Dispozitiv de tensionarea centurii pentru conducator gi pasagerul din dreapta, © Reglatea pe inalimea centurilorlocurilor din faa, © Airbag-uri frontale pentru conducator si pa- sagerul din dreapta, © Airbag-uri laterale pentru conducator si pa- sagerul din dreapta, © Airbag-uri cortina”, » ichipament suplimentar 2 Deplasarea in sigurana © Puncte de fixare ISOFIX pentru seaunele pentru copii, pe locurile laterale din spate, © ‘Totiere reglabile pe inalime, Coloand reglabila a volanului. Toate aceste echipamente de sigurana conlu creaza la asigurarea celei mai bune protecii atat pentru conducaterul auto cat si pentru pasagerii din autovehicul, Aceste echipamente de sigu- rand nu va vor fi de nici un ajutor daca adoptai o poziie necorespunzatoare in scaun sau daca nu reglai sau nu folosii aceste echipamente in mod corespunzator. Acesta este inotivul pentru care vi se oferd infor maii referitoare la importana acestor echipa- mente, la modul in care ele asigurai protecia op- tima, la punctele pe care trebuie sale respectai cand folosii aceste echipamente si la foloasele de care putei beneficia de pe urma acestor echi- > C Caietul 2.1 Sigurana este primordiala pamente. Acest capitol conine informaii impor- tante de avertizare, pe care ar trebuie sale re- spectai pentru a reduce riscurile accidentiirilor Inaintea fiecdrei deplasari Sigurana este o problemi care ne priveste pe toil ¢ Conducéitorul auto poarta responsabilitatea pentru pasagerii sdi si pentru buna funcionare a autovehiculului. Pentru propria dvs, sigurana si pentru cea a pasagerilor din autovehicul, respectai ur- maitoarele puncte: — Asigurai-va ca instalaia de iluminare gi semnalizare funcioneaza corespunzator. — Controlai presiunea din pneuri si re- zerva de carburant. — Asigurai-va ca toate geamurile sunt cu- rate, oferind o buna vizibilitate in exterior. — Asigurai-va ca in zona pedalelor nu exist’ obiecte care ar putea impiedica aci onarea acestora. — Reglai poziia oglinzii, a scaunului din sia tetierei astfel incat sai corespunda indlimii dvs. — Luai poziia corecta in scaun. Explicaite si pasagerilor care este poziia corecta in scaun => pagina 4. ~ Fixai corect centura de sigurana. Ex- plicai-le si pasagerilor cum se fixeaza co- rect centura de sigurana = pagina 12. ~ Obiectele din spaiile de depozitare tre- buie sa fie fixate bine, atat cele din port- bagaj, cat si cele de pe plafon = caietul 3.1 “Manualul de utilizare”, capitolul “Scau- nele si compartimentele de depozitare”’. Inspeciile de service nu servese numai intrei- nerii autovehiculului, ci si asigurairii siguranei in funcionare gi in trafic. Din acest motiy, hnerdirile de service trebuie efectuate respecrand dicaiile si termenele din Planul de service ein jetul 1.1 “Planul de service”. — Ardtai celorlali pasageri modul de reg- lare a tetierelor, astfel incat s4 corespunda inalimii lor > pagina 7. in cazul utilizairii autovehiculului in condiii grele, carburant cu coninut de sulf, deplasarea preponderenta pe distane scurte, funcionarea indelungatii a motorului la relanti (de ex, taxi- urile), funcionarea in zone cu mult praf, trac- tarea repeta remorei gi funcionarea timp indelungat in zone cu temperaturi scazute (de iarna), este necesar si efectuai unele lucrari inaintea termenului, respectiv inte termenele de service. 4 ~ Copiii trebuie sa fie protejai prin folo- sirea scaunelor pentru copii si prin fixarea corecta a centurii d igurand = pagina 37, Deplasarea in sigurané 3. Caietul 2.1 Sigurana este primordial Ce factori influeneaz& sigurana deplasarii? Sigurana deplasévii va fi determinata de acum inainte de comportamentul fiecdrui pasager. Conducatorul auto poarta responsabili- tatea pentru sine gi pentru pasagerii din autovehicul, Periclitarea siguranei dvs. in- seamna si periclitarea siguranei celorlali participani la trafic > A\. De aceea: — Nu kisai si vi se distraga atenia de la desfasurarea traficului, de pasagerii din autovehicul sau de convorbirile telefonice. — Nuvaurcaila volan daca va aflai sub in- fluena medicamentelor, alcoolului, drogu- rilor. = Respectai regulile de circulaie si nu depiisii viteza admisa. - Adaptai viteza in funcie de starea caro- sabilului de condiiile de trafic si de vreme >. — intimpul deplasarilor lungi, luai pauze laintervale regulate - cel tarziu din douain doud ore, = Nuconducei daca suntei obosit sau presat de timp. AX ATENTIE! ‘Adaptai viteza in funcie de condilile de depla- sare (vreme, carosabil gi trafic). © Respectai intotdeauna regulile de cireu- laie, in special restriciile de viteza, © Daca sigurana in timpul deplasiirii este in- fluenatd, creste riscul producerii accidentelor. 4 Poziia corecté a pasagerilor Poziia corecté a conducétorului auto Poziia corecté a conducéitorului este importantd pentru o deplasare siguré gi re- laxaté. Fig. 1 Distana conducdtorului auto faa de volan trebuie sa fie de cel puin 25 cm. 4 Deplasarea in sigurana Fig. 2. Reglarea corecti a indilimii tetierei Caietul 2.1 Sigurana este primordialé In interesul propriei dvs. sigurane si pentru a reduce riscul ranirii in cazul pro- ducerii unui accident, recomandam ur- matorul reglaj: — Reglaiastfel scaunul conducdtorul auto incat distana dintre volan sitorace sa fie de cel puin 25 cm = fig. 1. — Reglai scaunul conducatorului in lun- gime astfel incat sa putei aciona pedalele cu genunchii usor indoii > A\. — Asigurai-va ec putei atinge cel mai in- departat punct al volanului. — Reglaitetierele astfel incat marginea su- perioard a tetierei si se afle la aceeagi inalime cu partea superioara a capului dvs. - totugi nu mai jos de ochi. Poziionai partea posterioara a capului cat mai aproape de tetiera = pagina 4, fig. 2". — Spatarul scaunului (rebuie sa aiba 0 po- ziie verticala, astfel incat spatele sa se spri- jine complet pe spatar. — Fixai corect centura de sigurani => pagina 18. — inei ambele picioare intotdeauna in spaiul pentru picioare, pentru a avea intot- deauna autovehiculul sub control. Reglarea scaunului conducatorului =» eaietul 3.1 “Manualul de utilizare”, capitolul “Scaunele din faa" Poziia corecté a pasagerului din dreapta Z\ ATENTIE! 0 posiie incorecti in scaun poate fi unor raniri grave, © Reglai scaunul asifel incat intre torace gi centrul volanului sa existe o distand de cet puin 25 cm => pagina 4, fig. 1". Daci va aflai la o distana mai mica de 25 cm, sistemul airbag nu va mai oferi protecia necesara. © Daca distana de 25 cm nu poate fi respec. tata din cauza unor deficiene fizice, adresai-va unei unitai specializate. Acesta va va ajuta, ve- rificand daca in autovehiculul dvs. pot fi mon- tate anumite echipamente speciale. ¢ in timpul deplasarii inei mainile pe volan astfel incat sa cuprindei marginile exterioare (poziia 3 fara un sfert), Astfel se reduce peri- colul ranirii la desfacerea airbag-ului con- ducdtorului, © Nuinei niciodata mainile pe volan in po- ziia ora 12 sau in alt mod (de ex. de mijlocul vo- lanului). Aceasta poziie incorecta poateatrage dupa sine, la desfacerea airbag-ului, raniri in zona mainilor, braelor sau capului. © Pentrua reduce riscul réniriilao manevrii brusea de franare sau in cazul producerii unui accident, nuinclinai spatarul scaunului foarte mult in spate! Sistemul airbag si centura de si- gurandi asigur o protecie optima cand spatarul scaunului se giseste in poziie verti- calai, iar conducatorul este asigurat in mod rect cu centura de sigurand. Cu cat spiitarul uunului este mai inclinat in spate, cu atat nare este riscul unei accidentari, din cauza poziiei incorecte a centurii sia con- duciitorului in scaun! © Reglai teticra corect, pentru a benefi protecia maxima, 4 Pasagerul dreapta trebuie sti meniné o distand suficient de mare fad de tabloul de bord, pentru ca la desfacerea airbag-ului acesta sé asigure cea mai bunt protecie. In interesul proprici dvs. sigu pentru a reduce riscul ranirii in cazul pro- ducerii unui accident, recomandam ur- matorul reglaj pentru pasagerul dreapta: ane gi — Impingei scaunul cat mai mult posibil in spate = A\. pitarul scaunului trebuie sa aiba o po- ziie verticala, astfel incat spatele sa se spri- jine complet pe spatar. Deplasareain sigurana 5 Caietul 2.1 Sigurana este primordialé ~ Reglai tetierele astfel incat marginea su- perioar’ a tetierei sa se afle la aceeasi inalime cu partea superioara a capului dvs, - totusi nu mai jos de ochi. Poziionai partea posterioara a capului cat mai aproape de tetiera > pagina 7. ~ inei ambele picioare in spaiul pentru picioare. ~ Fixai corect centura de sigurana = pagina 12. In situaii speciale putei deconecta airbag-ul frontal al pasagerultsi dreapta =» pagina 35, Reglarea scaunului pasagerului din dreapta > caietul 3.1 “Mannalul de utilizare”, capitolul “Reglarea scaunelor clin faa”. A\ ATENTIE! \corecta in scauin poate fi cauza gerului din dreapta intre torace si tabloul de bord si existe o distana suficient de mare. Daca va aflai prea mic& de tabloul de bord, sistemul airbag nu va mai oferi protecia necesarai. AX ATENTIE! Continuare © Daca distana necesara nu poate fi respec- in cauza unordeficiene fizice, adresai-va, ( unei unitai specializate, Acesta va va ajuta, ve rificdnd daca in autovehiculul dvs. pot fi mon- tate anumite echipamente special © in timpul deplasarii inei picioarele i spaiul pentru picioare— nu ayezai niciodata picioarele pe bord, pe geam sau pe scaune! in, cazull producerii unui accident sau a unei ma- nevre bruste de franare, va expunei unui rise marit de accidentare, din cauza poziiet inco- recte, Declangarea airbag-ului in aceste con- Gili, poate avea ca urmari raniri foarte grave. din dreapta la 0 manevra brusca de franare sau in cazul producerii unui accident, nu ine- Tinai spatarul scaunului foarte mult in spat Sistemul airbag gi centura de siguran’ asigura © protecie optima cand spatarul scaunului se giiseste in poviie verticala, iar pasagerul din dreapta este asigurat in mod corect cu centura de sigurand. Cu edt spatarul scaunului este mai inclinat in spate, cu atét mai mare este riscul tnei accidentari, din cauza poziiei inco- recte a centurii sia conducatorului in s © Pentru a reduce riscul ranirii pasagerului ( ‘aun! de © Reglai tetiera corect, pentru a beneli protecia maxima. ¢ Poziia corecté a pasagerilor de pe scaunele din spate Pasagerii din spate trebuie sé aiba o poziie dreapté in scaun, picioarele trebuie sé se gdseascai in spaiul pentru picioare, iar centura de sigurand trebuie sé fie corect ¢ fixata. Pentru a reduce riscul ranivii in cazul unei manevre bruste de franare sau in situaia producerii unui accident, pasagerii din spate trebuie sd respecte urmatoarele: = Spitarele trebuie sa se alle intr-o poziie verticala gi sa fie fixate —> caietul 3.1"M nual de utilizare”, capitolul “Bancheta din spate”. 6 Deplasarea in sigurané — Reglai tetierele astfel incat marginea su- perioard a tetierei si se afle la aceeasi indlime cu partea superioara a capului dvs. - totugi nu mai jos de ochi. Poziionai partea posterioara a capului cat mai aproape de tetiera > pagina 7. ~ inei ambele picioare in spaiul pentru picioare, — Fixai corect centura de sigurar = pagina 18. ai Caietul 2.1 Sigurana este primordiala = Cand transportai copii, folosii unul din sistemele de reinere corespunzator = pagina 38. ZX ATENTIE! O poziie incorecta a pasagerilor pelocurile din spate atrage dupa sine grave accident Reglarea corecté a tetierelor 2 ATENTIE! Continvare © Reglai tetierele corect, pentru a beneficia de o protecie optima. © Centura de siguran asigura o protecie op- tim cand spatarele scaunelor sunt fixate bine intr-o poziie verticala, iar pasagerii sunt asi- guraiin mod corect cu centura de sigurana, Daca pasagerii din spate nu adopta o poziie corecta in scaun, creste riscul accidentarilor din cauza fixarii necorespunzaitoare a centurii de sigurand. ¢ Reglarea corecté a tetierelor este o parte in, deoarece contribuie la reducerea riscului ranirt nportanté a conceptului de sigurand, in majoritatea accidentelor. Fig, 3 Tetieré reglatd corect - vazuld din fad. ‘Tetierele trebuie sa fie reglate corect pentru a asigura protecia optima. — Reglai tetierele asifel incat marginea su- perioara a tetierei sA se afle la aceeasi indlime cu partea superioara a capului ds. - totusi nu mai jos de ochi, Poziionai partea posterioara a capului cit mai aproape de tetiera = fig, 3 si = fig. 4. Reglarea tetierelor = caietul 3.1 “Manual de uti- lizare”, capitolul “Tetierele". Reglarea tetierelor pentru oamenii scunzi Impingei tetiera in jos, chiar daca capul se afla sub marginea superioara a tetierei Fig. 4 Totierdi reghaté corect - véizutt din lateral Reglarea tetierelor pentru camenii inali ‘Tragei tetiera in sus pané la limit ZX ATENTIE! Deplasarea cu tetierele demontate sau nereg- latecorect, mareste riscul accidentiilor grave in eazul producerii unui accident sau al unei manevre bruste de virare sau franare. Pentrua reduce pericolul producerii accidentirilor, re spectai urmitoarele: © intimpul deplasarii, tetierele trebuie montate si reglate corect. fie © Fiecare pasager trebuie sa-siregleze tetiera in funcie de inalimea corpului siu, Marginea superioard a tetierci trebuic sa se afle pe cat posibil la acelasi nivel cu partea de sus a ca- Deplasarea in siguran’ 7 Caietul 2.1 Sigurana este primordial’ QS ATENTIE! Continvare pului dvs, - totusi nu mai jos de ochi. Poziionai partea posterioara a capului cat mai aproape detetiera. 8 — Deplasarea in sigurané AX ATENTIE! Continuare © Nu reglai tetierele in timpul depl Dacii observaiin timpul deplasarii ca tetiera niu este bine reglatdi, oprii autovehiculul si reglai tetiera. 4 Caietul 2.1 Sigurana este primordialé Pericolul pe care il reprezint& adoptarea unei poziii incorecte in scaun Adoptarea unei poziii incore dentari grave sau chiar mortale. Daca nu avei fixata centura de sigurana sau daca aceasta este agezata incorect, riscul rinirii se mareste. Centurile de sigu- rand pot asigura protecia maxima numai daca banda centurii este desfaguratd co- rect. Poziia incorecta in scaun influeneaza in mod considerabil aciunea de protecie a centurii de sigurana si poate duce la apa- riia accidentarilor grave sau chiar mortale. Riscul accidentarilor grave se mareste § mai tare cand, la declangarea unui airbag, acesta loveste un pasager care are o poziie incorecta in scaun. Conducatorul auto po- arta responsabilitatea pentru pasagerii, in special copiii pe care ii transporta. De aceea: — Nu permitei nici unui pasager sa ad- opte 0 poziie incorecta in scaun => in continuare am enumerat cAteva dintre pozi- iile care pot fi periculoase pentru toi pasagerii antovehicultlni, Lista nu este completa, dar vrem sa va atragem atenia asupra acestei pro: bleme. De aceea, intotdeauna cand autovehiculul se afla in miscare: © nustaiin picioare in autovehicul, © nwstai in picioare pe scaune, © nu siai in genunchi pe scaune, cte in scaun poate fi cauza din care produc acei- © nuinelinai spatarele scaunelor foarte multin spate, © nuvi sprijinii de tabloul de bord, nu va intindei pe bancheta din spate, nu stai numai pe partea din faa a pernei scaunului, nu va inelinai tn lateral, nu va sprijinii de geamuri, nu scoatei picioarele pe geamuri, nu agezai picioarele pe tabloul de bord, nu asezai picioarele pe scaune, nu transportai persoane in spaiul pentru pi- cioare, ° ° ° ° ° ° © nu transportai persoane care nu au fixati centura de sigurana, @ nu transportai persoa ne in portbaga ZX ATENTIE! Fiecare poziie incorecta poate mari riscul rat- nirilor grave. © Din cauza poziiei incorecte pe scaun, pa gerii se expun unor riscuri fatale, daca se de- clangeazi{ airbagutile gilovese un pasager care se afla intr-o poziie incore © Laurcarea in autovehicul adoptai o poziie corecti pe care si 0 pastrai pe tot parcursul deplasiirii, Inaintea fiectirei deplasiiri reco- mandai pasagerilor sii adopte o poziie corect pec © pastreze pe tot parcursul de- plasarii—> pagina 4, “Poziia corectiia pasagerilor”. 4 Deplasareain sigurand 9 Caietul 2.1 Sigurana este primordial’ Zona pedalelor Pedalele Acionarea si libertatea de miscare a pedalelor nu trebuie limitaté din cauza obiectelor sau covoraselor aflate in spaiul pentru picioare. Fig. 5 Pedalele la vehiculele avand cutie de viteze manvalé: @ pedale de acceleraie, @ pedala de fran, © pedala de ambreiaj. ~ Asigurai-va cd putei aciona pedalele nestingherit > A\. — Asigurai-va ca pedalele pot reveni nes- tingherite la poziia iniiala. Polosii numai covorase pentru picioare care lasa liberd zona pedalelor si se pot fixa bine. In cazul defectarii unui circuit de frana, pedala de frana trebuie acionaté mai mult decat de obicei pentru a putea opri autovehiculul. Folosi cdlminte potrivitaé Purtai incaliminte care confer stabilitate pici- orului si cu care putei aciona pedalele in mod sigur. 10 Deplasarea in sigurané Fig, 6 Pedalele la vehiculele avand cutie de viteze outomata: Dpedala de acceleraie, @) pedala de frané. ZN ATENTIE! Daca pedalele nu pot fi acionate fara picdica, se poate ajunge la situaii critice, © Nu depozitai niciodata obiecte in zona pi- cioarelor conducatorului. Acestea pot ajunge in zona pedalelor $i pot limita acionarea ace- stora, In cazul unei franari bruste nu vei mai fi ‘in stare sa franai, sa ambreiai sau si accelerai ~pericol de accident! © Atenie cain spaiul picioarelor con- ducatorului auto sa nu ajunga niciun obiect Caietul 2.1 Sigurana este primordial Covorasele pentru picioare in zona conducatorului Trebuie folosite numai covorase care se pot fixa bine si care nu impiedicd acio- narea pedalelor. — Asigurai-va ca in timpul deplasarii co- voragele sunt fixate bine si nu impiedica pedalele = A\. ste adm folosirea covoraselor care nu impiedica acionarea pedalelor gi care nu alunecii, Coverage pentru picioare pot pului dys, de autovehicul gisii la dealerii specia- lizai. In spaiul pentru picioare se gasese puncte de fixare a covoragelor. ZS ATENTIE! Daca pedalele nu pot fi acionate fara nici o. piedica, se poate ajunge la situaii critice. © Asigurai-va ci aceste covorage sunt intot- deauna fixate in spaiul pentru picioare. AY ATENTIE! Continuore © Nuagezai sau montai covorage pentru pici- oare sau alte huse in spaiul pentru picioare, daca acestea nu se pot fixa in sigurana. © Numontai alte covorase deasupra celor existente, deoarece acest lucru duce la micsorarea spaiului sila impiedicarea aci- onarii pedalelor. © Dupa scoaterea covorasului pentru curdare, fixai din nou covorasul coreet. © Atenie ca in spaiul picioarelor con- ducdtorului auto s& nu ajungi niciun obiect. Acestea pot ajunge in zona pedalelor si pot li mita acionarea acestora. In cazul unei frandri bruste nu vei mai fin stare sa franai, sf am- breiai sau s& acceler Deplasarea in sigurané. 11 Caietul 2.1 Sigurana este primordialé Centurile de sigurana Noiuni de baza Intéi asezai centura, apoi pornii la drum! Centura de sigurand asezata corect vat poate salva vidal Fig. 7 Pasageri cu centurile de sigurand legate. Din acest capitol vei afla de ce este atat de important centura de sigurana, care este modul de funcionare al centurii de sigu- rand, cum se fixeaza, cum se regleaza si care este poziia corecta. Numarul locurilor din autovehicul ~ Citii gi respectai toate informaiile precum gi avertismentele din acest ma- nual. ZN ATENTIE! Daca nu avei fixata centura de sigurana sau daca aceasta este agezata incorect, riscul ra- nirii se mareste. © Centurile de sigurana va protejeazii de ac- cidentari grave, in cazul franarilor bruste sau al producerii accidentelor. De aceea, purtaiin- totdeauna centurile de sigurana, atata timp ct autovehiculul se aflit in miscare. © Chiar si femeile gravide sau persoancle cu anumite insuficiene trebuie si fie protejate de centurile de sigurana. Ca gi restul persoanelor, acestia pot fi grav accidentai, in cazul in care nu poart& centurile de sigurana. Cea mai buna metoda dea proteja copilul nenascut estedea proteja mama ~ si aceasta, pe toata perioada gravidicaii, 4 Autovehiculul dvs. dispune fn total de cinct lo- curi, Dowa in faa si trei in spate. Fiecare loc este prevazut cu 0 centura de sigurana in trei punte. ZX ATENTIE! Daca nu avei fixata centura de sigurana sau daca aceasta este asezata incorect, riscul r&- nirii se mareste. 12 Centurile de sigurana AS ATENTIE! Continvare © Nu transportai niciodatd in autovehicul mai multe persoane decat numarul de locuri existent. © Fiecare pasager din autovehicul trebuie si poarte centura de sigurand, © Copifi trebuie asiguraiin timpul deplasirii cu unul dintre sistemele de reinere corespun- zator varstei, greutaii si indlimii lor. 4 ( Caietul 2.1 Sigurana este primordialé \Volabil pentru autovehiculele: echipate cu lampéi de avertizare centuré de sigurané {numai pe anumite pioe de destacere] Lampa de control a centurii de sigurané A Lampa de avertizare atenioneazét asupra utilizéirii centurilor de sigurand Fig. 8 Lampa overtizare centuri de sigurond Tnainte dea porni in deplasare: — Fixai corect centura de sigurana. — Atragei atenia pasagerilor asupra nece- sildii folosirii centurii de sigurana — Protejai-va copii prin utilizarea unui scaun pentru copii omologat oficial si care corespunde din punct de vedere al varstei, groutaii si dimensiunilor copilului => pagina 38, “Scaunele pentru copii”. Lampa de control A din bord se aprinde cand conducatorul si pasagerul din dreapta (in cazul in care scaunul pasagerului din dreapta este miontat) nu au centurile fixate la punerea con- tactului motor, Suplimentar se aude un semnal sonor gi pe display”) se va afiga Gurt anlegen! (Asezai centura) 2) Echipament suplimentar Daca la inceputul deplasarii, la depasirea vitezei de 25 km/h nu avei fixate centurile de sigurandi, sau daca desprindei centura in timpul de- plasarii, semnalul sonor se va auzi din nou, peo durata de max. 90 secunde, jar lampa de control A vaclipi ampa de control & din bord se stinge cand conducdtorul si pasagerul din dreapta isi vor pune centurile de sigurana, ZX ATENTIE! © Centurile de sigurana va protejeaza de ac- cidentari grave, in cazul franarilor bruste sau al producerii accidentelor. De aceea legai-va corect, dumneavoastra si pasagerul de Kinga, centura de sigurana, atéta vreme cat autovehi- culul se afld in deplasare. © Dac nu respectai impile de avertizare lu- minoase $i textele explicative corespun- zatoare, precum si indicaiile de avertizare, acest lucru poate avea ca urmare rinirea gravii, defectarea autovehiculului sau acci dentarea. (@) indicatie © in timpul deplasarii, nu asezai obiecte grele pe scaunul pasagerului din dreapta. Din cauza greultaii, sistemul poate presupune ca scaumul este ocupat de un pasager. Astlel, se va solicita optic $i acustie, punerea centui © Recunoasterea centurii pasagerului poate fi activati si dezactivata la unitatea service Volkswagen. Centurile de sigurané 13 Caietul 2.1 Sigurana este primordiala De ce centura de sigurana? Accidentele frontale si legile fizic La accidentele frontale trebuie disipata a mare energie cinetica. Fig. 9 Un autovehicul, ai céirvi pasageri nu folosese centura de sigurand se indreapta cétre un zid. Principiul fizic al unui accident frontal este usor de explicat. Autovehiculul care se aflitin miscare = fig. 9, posedéi o energie de miscare, asa nu- mita “energie cinetica”. Valoarea “energiei cinetice” depinde in prin- cipal de viteza de deplasare a autovehiculului si de masa avestuia sia pasagerilor, Daca autovehi- culul are o masa mare gi se deplaseaza cu viteza mare, in cazul unui accident trebuie sa se “di peze” 0 energie mai mare. ‘Totusi factorul principal este viteza autovehicu- lului. De ex. daca viteza se dubleaza de la 25 km/h la 50 km/h, energia de migcare creste de patru ori Deoarece in exemplul nostru, pasagerii nu folo- sesc centurile de sigurana, in cazul unel coli- 14 Centurile de sigurané Fig. 10 Avtovehiculul se izbeste de zid, pasagerii nu poarté centurile de sigurand, ziuni, intreaga energie de migcare a pasagerilor se disipeaza in zid prin intermedia autoturis- mului = fig. 10, Daca viteza creste numai de la 30 km/h la 50 kin/h, tn cazul unui accident, asupra corpului vor aciona fore care pot depasi usor o tona (1000 kg). Daca viteza creste, creste si fora exerci asupra corpului dvs. Pasagerii care nu folosese centura de sigurana Jegai” de autovehicul, In eazul unui ac- cident frontal aceste persoane se vor deplasa eu acecagi viteza cu care autovehiculul s-a izbit de zid! Acest exemplu nu este valabil doar pentru accidentele frontale, ci pentru toate tipurile de accidente si coliziuni, € nu sunt Caietul 2.1 Sigurana este primordialé Ce se intampla cu pasagerii neasigurai cu centura de sigurana? Multe persoane cred ca in cazul unui accident usor corpul poate fi protejat cu médinile. Gresit! Fig. 11 Conducétorul care nu este asigurat cu cen- tura de sigurand, este proiectat tn fad. Chiar sila vitezi de impact redusa, asupra cor- pului acioneaza fore care nu pot fi deviate. In cazul unei coliziuni fiontale, pasagerii care nu folosese centura de siguranii sunt proiects inainte gi se ciocnese de parile interioare ale au- tovehiculului cum ar fi volanul, bordul sau pa brizul = fig. LL. Sistemul airbag nu constituie ua inlocuitor pentru centurile de sigurana. Airbag-urile asi gura numai o protecie suplimentara. Toi pasa- gerii (inclusiv conducatorul auto) trebuie sa po- arte centura de sigurana in timpul deplasii. Astfel se reduce riscul ranirilor grave in cazul producerii unui accident indiferent daca auto- vehiculul este sau nu prevazut cu airbag-uti ig-12 Pasagerii din spate care nu folosesc centura de sigurand sunt proiectai in fad, asupra con ducétorului care foloseste regulamentar centura de sigurand. Luai in considerare faptul ca sistemul airhageste prevazut pentsu o singura declangare. Pentru a euro protecie maxima, centurile desigurana fie intotdeauna folosite. Astfel vei fi 1 aceideniclor fara de asi trebuie protejat gi la produ clangare airbag. Este foarte important de asemenea, ca si ocup- anii locurilor din spate sa utilizeze centurile de igurandi, deoarece si ei sunt proiectai in autove- hicul in cazul unui accident. Ocupantul unui loc spate, care nu foloseste centura de sigurana, pune in pericol nu numai sigurana lui, ci sia pa- sagerilor din fat — fig. 1 Centurile de sigurané 15 Caietul 2.1 Sigurana este primordialé Protejarea cu centura de sigurana Pasagerii care nu folosese centura de sigurana riscé sé fie grav accidentai, in cazul unui accident! Fig. 13 Centura de sigurané corect utiizaté oferéi protecia necesara conducdtorului aute la exe- cutarea unei manevre bruste de frénare. Centurile de sigurana agezate corect menin pa sagetiifn poziia corecta in scaun si reducin mod considerabil energia cinetica in cazul producerii unui accident. In plus, ele impiedica migcarile necontrolate care ar putea atiage sdiniri grave. Mai mutt, centurile de sigurandi ayezate corect reduc riscul de a fi proiectat in afara autoturis- mului = fig. 13 Pasagerii autovehiculului care folosese corect centurile de sigurana, beneficiaza de faptul energia cinetica este preluata int-un mod optim de catre centurile de sigurana, Structura autovehiculului dvs, si alte masuri de sigurana pasiva ca de ex. sistemul airbag, contribuie la re- 16 Centurile de sigurana ducerea energiei cinetice. Prin aceasta se reduc riscurile de ranire. In exemplele pe care le-am dat, am descris un accident frontal, Bineineles, centurile de sigu- rand coreet utilizate reduc in mod considerabil riscul accidentarilor in toate celelaite tipuri de accidente. De aceea trebuie s4 folosii centura de igurand in toate situaiile, chiar daca va deplasai numai pana “la eo!” Asigurai-vai ca si ceilali pasageri sa folosease’d co- rect centura de siguran’, Statisticile au demons- rat c centurile folosite corect diminueaza tis. curile ranitii si méirese sansele de supravieuirein cazul unor accidente grave, Centurile de sigu- rand utilizate corect matresc efi ‘bag- urilor in cazul producerii unui accident, De aceea, in majoritatea axilor, folosizea centurii de sigurand este obligatorie. na Cu toate ca autovehiculul dys, este echipat c rbag-uri, utilizarea centurilor de sigurand este obligatorie, Airbag-urile frontale se vor d clanga, de exemplu, numai la producerea unui lent frontal, Airbag-urile frontale nu se vor declanga in accidente frontale usoare, coliziuni laterale ugoare, coliziuni din spate, accidente la re nu se depageste valoarea de referin: gistrata de unitatea de comanda De aceea, utilizarea centurilor de sigurani obligatorie pentru toi pasagerii aulovehiculului! 4 ( ( Caietul 2.1 Sigurana este primordiala Indicaii de sigurana pentru folosirea centurii de sigurané Folosirea corectii a centurilor de sigurand reduce intr-o mare mdsuré riscul ra- niriil — Centura de sigurana trebuie folosita conform indicaiilor din acest manual. = Asigurai-vii intotdeauna e& centurile de sigurana suntin stare buna si pot fi folo- site. ZX ATENTIE! Daca nu avei fixatd centura de sigurana sau daca aceasta este asezat’ incorect, riscul ri nirii se mareste, Centurile de sigurana asigura © protecie maxima numai daca sunt asezate corect. © Centura de sigurana trebuie folosita intot- deauna~chiar sila deplasarile prin oras. Acest Iucru este valabil si pentru pasagerii de pe bancheta din spate — pericol de accidentare! © in vederea obinerii unei protecii optime a centurii de sigurana, de mare importana este asezarea henzii centurii, © Ocentura de sigurana nu poate fi folosita de doud persoane (nici macar daca sunt copii). © Cat timp autovehiculul se afl’ in migcare, rarele trebi pentru picioare. © Nu desprindei niciodata centura de sigu- rand daca autovehiculul se alla in migeare — pericol de moarte! © Banda centur © Centurile de sigurana nu trebuie agezate peste obiecte dure sau care se pot sparge (de ex. ochelari, pixuri g.a.m.d.), deoarece se pot produce raniri. nu trebuie sa fie rasuciti. © Bandacenturii nu trebuiesi fiebloca deteriorata sau sa treaca peste margini tai oase. aisau ZX ATENTIEL Continuare © Nu purt niciodata centura de sigurana sub b i ra sau in alla poziie incorecta. © Hainele voluminoase (de ex. paltoane peste sacouri) influeneaza poziia si rularea centurii de sigurana. © Atenie, cain dispozitivul de prindereacen- turii sa nu intre corpuri straine sau lichide, de- oarece astfel se afecteazi funcionarea dispozi civului gia centurii de sigurana. © Fanta pentru elementul de prindere al cen- turii nu trebuie blocata cu hartie sau cu altceva similar, altfel nu se mai poate fixa. @ Nu modificai niciodata di centurii prin folosirea clemel prindere sau a altor obiccte a spunerea benzii inelelor de manatoare. © Centurile de sigurand care prezinta deteri- ordrila esdtura benzii, la legaturile acesteia, la dispozitivul de rulare automat, pot provoca,in cazul producerii unui accident, accidentitri grave. Verificai regulat starea centurilor dvs. de sigurana. © Centurile de sigurana care au fost solici- tate, respectiv tensionate intr-un accident, webuieinlocuite la un dealer specializat. inlo- cuirea centurilor poate fi necesara, chiar daca nu se observa deteriorari clare. In plus trebuie verificat $i ancorajul (prinderea) © Nu incercai sé reparai singur centura de si gurani. Centurile de sigurana nu tebuie mo- dificate in nici un fel si nici nu incercai si le demontai © Banda centurii trebuie sa fie curaté, deoa- rece murdaria poate reduce buna funcionare a dispozitivului automat de rulare a centurii = caietul 3.2 “Staturi si intreinere”, capitolul treinerea autovehiculului la interior”. € Centurile de sigurani. 17 Caietul 2.1 Sigurana este primordialé Centurile de sigurana Fixarea centurii de sigurana Intdi asezai centura, apoi pornii la drum! Acest lucru este valabil pentru toi pasa- geri. Fig. 14. Fanta si elementul de prindere al centurii de sigurana. In vederea obinerii unei protecii optime a centurii de sigurana, de mare importani este agezarea benzii centurii > pagina 19. Centura trebuie fixata corect, fara sa fie ra- sucita, de ex. ~ Reglai seaunul din faa gi tetiera = pagina 4. — ‘Tragei elementul de prindere al centurii incet si uniform peste torace si bazin => — Introducei elementul de prindere in locagull de ancorare corespunzator scaunului, pana se aude sunetul specific de blocare = fig. 14. 18 — Centurile de sigurand ~ Vetificai fixarea prin tragere. Centurile de sigurana sunt echipate cu dispozi- tive de rulare automaté a centusii. Daca centura este tras usor, libertatea de migcare este ma- na. La fidnaui bruste, in pante, in viraje sila accelerii, dispozitivul automat de rulare blo- cheaza centura de sigurani, Automatele de rulare a benzii centurilor locu- rior din fad sunt echipate cu un dispozitiv de tensionare = pagina 22. ZN ATENTIE! O centura de sigurana dispusa incorect, poate provoca accidentari grave tn cazul produceri unui accident. © Centura de sigurand asigura o protecie op- (ima cdnd spatarele scaunelor se gasesc in po- ala, iar pasagerii sunt asigurai in mod corect cu centura de sigurana. ®@ Nu introducei niciodata elementul de prindere al unei centuri in fanta altui scaun. Daca facei acest lucru, nu se va mai realiza protecia necesara si apare pericolul acci dentarii. © Un pasager care foloseste centura de sigu rana in mod incorect, nu beneficiaza de pro- tecia asigurata de aceasta. 0 centurdi dispusai incorect, poate pravoca accidentiiri grave. ( Caietul 2.1 Sigurana este primordiala Desfasurarea benzii centurii de sigurana Modul de dispunere a benzii centurii este de mare importand pentru obinerea unei protecii eficiente. Fig. 15 Dispunerea corecté a benzii centurii si reg- area corecté a tetiere’ - privit din fad. Dacd nu avei fixati centura de sigurana sau daca aceasta este agezata incorect, riscul rinirii se mareste. Centurile de sigu- rand pot asigura protecia maxima numai daca banda centurii este desfagurata co- rect, Poziia incorecta in scaun influeneaza in mod considerabil aciunea de protecie a centurii de sigurani si poate duce la apa- iia accidentarilor grave sau chiar mortale. Riscul accidentarilor grave se mareste si mai tare cand, la declansarea unui airbag, acesta loveste un pasager care are 0 poziie incorecta in scaun, Conducatorul auto po- arta responsabilitatea pentru pasage special copiii pe care ii transporta. De aceea: ~ Nu permitei nici unui pasager sa ad- ople 0 poziie incorecta in scaun > A\. Pentru a regla in med corespunzaitor centura, avei la dispoziie urmatoarele posibiliti © Reglarea peinalimea centurilor locurilor din faa, © Reglarea pe ime” a scaunclor din faa. ) Echipament suplimentar Fig. 16 Dispunerea coreetéi a benzii cent larea corectei « telierei - privit din lateral, AX ATENTIE! Centura de sigurana asigura o protecie optima ‘nd spatarele scaumelor se gasesc in poziie verticala, iar pasagerii sunt asigurai in mod corect cu centura de sigurana, O centura de si- gurana dispusi incorect, poate provoea acci- dentari grave in cazul producerii unui acci- dent. © = Partea de uméar a centurii trebuie sa treaca peste mijlocul umarului gi niciodata peste gat = fig, 15, © Centura de sigurana trebuik tact ferm cu corpul = fig. 15. aiba con- © Partea inferioara a centurii trebuie si (reaca peste bavin, nu peste stomac. Centura de sigurand trebuie sa aiba contact ferm cu corpul= fig. 16. Daca e cazul se mai elibereaz: puin, © Ocentura dispusé lejer pe corp poate pro- voca raniri grave, in momencul alunec: zona abdomenului sau gatului, © Indicai tuturor pasagerilor faptul ca tre- buie sa utilizeze si sA poarte in mod corect, centurile de sigurana, Centurile de sigurana 19 Caietul 2.1 Sigurana este primordiala AX ATENTIE! Gontinvore © Citii gi respectai avertismentele = pagina 17, “Indicaii de sigurana pentru folo- sirea centurii de sigurana”. ¢ Femeile insdrcinate trebuie s& fie asigurate cu centura de siguran& Asezarea corecté a centurii de sigurand oferd 0 protecie optima pentru copil. Fig. 17 Dispunerea benzii centurii la femeile insa cinate. in vederea obinerii unei protecii optime a centurii de sigurana, de mare importana este agezarea benzii centurii => pagina 19. — Reglai scaunul din faa si tetiera ~ pagina 4, “Poziia corecti a pasagerilor” . 20 Centurile de sigurana — Tragei centura de elementul de prin- dere a centurii incet si uniform peste to- race gi bazin = fig. 17. — Introducei elementul de prindere in locagul de ancorare corespunzator scaunului, pana se aude sunetul specific de blocare => A\, ~ Verificai fixarea prin uragere. AX ATENTIE! O centura de sigurana dispusa incorect, poate provoca accidentari grave in cazul producerii unui accident. © La femeile gravide, banda centurii trebuie sa treacdi cat mai jos peste bazin, in nici un caz peste stomac gi s nu exercite o presiune prea mare asupra bazinului. © Citii si respectai avertismentele = pagina 17, “Indicaii de sigurana pentru folo- sirea centurii de siguran’”. 4 Caietul 2.1 Sigurana este primordiala Desprinderea centurii de sigurané Centura de sigurand trebuie decuplatd numai dupé ce autovehiculul nu mai este in miscare. Fig. 18 Eliberarea elementulvi de prindere din dis- pozitiv. Reglarea pe indlime a centurii ~ Apasai tasta rosie din dispozitivul de blocare = fig, 18, Flementul de prindere sare din dispozitiv => A\ . ~ Conducei banda centurii cu mana, astfel ea se va rula usor, iar esatura nu se va deteriora si centura nu se va rasuci. ZN ATENTIE! ‘Nu decuplai niciodata centura de sigurana daca autovehiculul se afla in migcare. Riseul accidentarilor grave sau mortale va crest. 4 Cu ajutorul reglajului pe inatime, centurile de sigurané ale locurilor din fad pot fi poziionate corect in zona umerilor, in funcie de dimensiunile corpulut. Fig. 19 Locul de fixare al centurii reglate pe inélime. Reglarea pe indilime a centurii de sigurana pentru locurile din faa este folosita pentru a poziiona centura corect in zona ume- rilor, in funcie de dimensiunile corpului. — Apaisai dispozitivul in sensul indicat de sageata si meninei-I in aceasta poziie = fig. 19. = Deplasai-l in sus sau in jos, pana cand se regleaz centura = pagina 19, apoi eli- berai-l. — Dupi reglare tragei centura printr-o smucitura, pentru a fi sigur ca dispozitivul de reglare este fixat ferm in poziia dorita. Centurile de sigurané 21 Caietul 2.1 Sigurana este primordialé Dispozitivul de tensionare a centurii Modul de funcionare al dispozitivului de tensionare In.cazul producerii unui accident frontal, centurile de sigurand ale scaunelor din fad se vor tensiona automat. Centurile de sigurana ale locurilor din faa sunt prevazute cu dispozitive de tensionare. Dispozi- tivul de tensionare se deciangeaza la producerea coliziunilor frontale gi posterioare grave. Cen- (ura se va tensiona in sensul contrar gocului de impact, ceea ce va reduce deplasarea spre inainte @ pasagerului Starea de funcionare a dispozitivului de tensio- nare este supravegheata de o lampa de control => pagina 25. Dispozitivele de tensionareseactive singura data vai numaio Service-ul in cazul producerii unor coliziuni ugoare fron- tale, Jaterale sau din spate, la care nu se for- meaza fore considerabile, dispozitivul de tensio- nare nu se va declanga. @) indicatie © Lasolicitarea dispozitivelor de tensionare, se produce un praffin. Acest lucru este normal gi nu indiea prezena unui incendiu in autovehicul, * Lac aulovehicuhilui sau a pieselor sis- temului trebuie respectate masuri de sigurand specifice acestor situaii. Aceste masuri sunt cu- noseute si respectate de dealerii autorizai. area indep&rtarea dispozitivelor de tensionare Dispozitivele de tensionare sunt pari compo- nente ale centurilor de sigurana existente in au- tovehiculul dys. La efectuarea reparaiilor ta dis- poritivele de tensionare, precum gi la montarea sidemontarea acestora din cauza efectuirii de lucrari la alte componente ale autovehiculului centurile de sigurand se pot deteriora. Acest Jucru poate determina nefuncionarea sau funci- onarea defectuoasa a dispozitivelor de tensio- nare in cazul producerii unui accident. Pentru a nu reduce eficacitatea acestor dispozi- tive si pentru ca piesele demontate s& nu pro- voace accidentiti sau poluarea mediului, tre- buie si se respecte prevederile service-urilor specializate. Z\ ATENTIE! Utilizarea necorespunzatoare si reparaiile efectuate de persoane nespecializate, marese 22 Centurile de sigurana ZS ATENTIE! Continuare riscul producerii accidentirilor grave sau mortale, deoarece dispozitivele de tensionare se pot declanga accidental. © Nuefectuai reparaii, reglaje, montiri sau demontari de piese asupra dispozitivelor de tensionare sau asupra centurilor de sigurana. © Dispozitivele de tensionare si centurile de sigurana nu pot fi reparate. © Anumite lucrari precum demontarea gi montarea elor sistemului trebuie efec- tuate numai de dealeri specializai. © Dispozitivele de tensionare asigurd pro- tecie numai pentru o singura declangar Dupa ce declangarea s-a produs, dispozitivele trebuie inlocuite. ¢ Caietul 2.1 Sigurana este primordialé Sistemul airbag Important De ce trebuie s& purtém centuri de sigurana si sé adoptém o poziie corecté in scaun? Pentru ca sistemul airbag sd aibé eficacitate maxima, trebuie sd fixai intot- deauna corect centura de sigurand si sé adoptai poziia corectd in scaun. Fig. 20. Imagine de referind: airbaguri frontale de clansate, privite din lateral Inainte de pomnire, respectai urmatoarele instruciuni, pentru sigurana dumnea- voastra si a pasagerilor autovehiculului: — Fixaj intotdeauna corect centura de si- gurand => pagina 12. — Poziionai corect scaunul con- ducatorului gi volanul > pagina 4. — Reglai poziia scaunului pasagerului din dreapta = pagina 5. = Reglai poziia tetierelor = pagina 7. — Folosii scaunele speciale pentru copii, pentru protejarea acestora => pagina 37. Declangarea airbag-urilor se produce in cateva fraciuni de secunda, cu o vitezii foarte mare. ipa aceea ai adoptat o poziie incorect& va expunei unui tise mare de accidentare. Din acest motiv este obligatoriu ca toi pasagerii sa adople 0 poziie corecta pe tot pareurstil de- plasatii Eranarile bruste care preced um accident pot cauza proiectarea in faa a pasagerilor neasigurai, in spaiul destinat declangtirii airbag-urilor. In acest caz, pasagerul se expune unui pericol mare de ranire. Acestlucru este valabil si pentru copii Pastrai Intotdeauna distana maxima posibila intre dumneavoastra gi airbag-urile frontale. Astiel, in cazul unui accident, airbag-urile vor avea spaiu suficient pentru declangare gi vei be- neficia de o protecie maxima Factorii determinani pentru declangarea airbag- urilor sunt: tipul accidentului, unghiul de im- pact si viteza autovehiculutui Determinant pentru declangarea sistemului airbag este procesul de decelerare care are locin, timpul coliziunii gi care este inregistrat de uni- tatea de comanda, Dac decelerarea produsi $i inregistrata in timpul coliziunii se situeaza sub valorile de referina indicate in unitatea de co- manda, airbag-urile frontale, laterale si cortina nu se vor declanga. Va rugtim sa luai in conside- rare faptul ca deteriorarea vizibila a autovehicu- Jului nu implica declansarea sistemului airbag. Ay ATENTIE! Daca centura de sigurani nu este fixatii corect si poziia adoptata in scaun este incorecta, exist riseul unor accidentari grave. © Toipasagerii, indeosebi copii, carenu sunt asigurai corect cu centura de sigurana, se expun riscului unor aceidentari grave in mo- mentul declanitii airbag-usilor, Copili sub 12 ani trebuie transportai intotdeauna pe locu- rile din spate. Nu transportai copii neasigurai Sistemul airbag 23 > Caietul 2.1 Sigurana este primordialé spunzator. © Daca nu suntei asigurat cu centura de sigu- rand, daca va aplecai in faa sau in lateral sau avei 0 poriie incorecta creste considerabil. Acest ri QY ATENTIE! Continuare Caietul 2.1 Sigurana este primordiala Lampa de control pentru airbag si dispozitivul de tensionare © mai mult, daca, in situaiile descrise mai sus, vaavea loc o declangare a sistemul © Pentru a reduce riscul de accidentare in camul declanséii airbag-urilor, fixai intot- deauna corect centura de sigurana = pagina 12, “Centurile de sigurand’. © Poziionai mrotdeauna corect scaunele. 4 Condiii pentru montarea unui scaun pentru copii cu spatele la direcia de deplasare, pe locul asagerului dreapia Scaunele pentru copii cu spatele la direcia de mers nu trebuie asezate pe locul din dreapta conducétorului auto, dacé sistemul airhag este activ. Airbag-ul frontal activ de pe partea dreapta con- stituie un pericol imens pentru wn copil agezat peacest loc => A\. Scatunele pentru copii cu spa- tele la direeia de mors nu trebuie transportate pe Jocul din fai. Toii copiii sub 12 ani trebuie trans portai pe locurile din spate. Prin declangarea airbag-ilor acestia pot fiizbii puternic, putand fi rani grav sau mortal. Din acest motiy, copiii trebuie transportai doar pelocurile din spate. Acesta este pentru copil cel maisigur loc din autovehicul. Opional, airbag-ul pasagerului din dreapta poate fi dezactivat cu intrerupatorul cheie => pai 5, Pentru trans pornul copiilor folosii scaume speciale potrivite varstei si marimii lor = pagina 38. Z\ ATENTIE! Nu montai pe scaunul din dreapta un scaun special pentru copii; copilul poate fi rinit grav sau mortal in cazul unui accident. © Nulinstalai scaune pentru copii cu spatele la direcia de mers pe locul din dreapta con- ducitorului auto, daca sistemul airbag este activ, Acesta poate fi rinit grav sau mortal in momentul declansavii airbag-urilor. 24 — Sistemul airbag A ATENTIE! Continvare © Airbag-ul care se va declanga poate izbi cu plafon sau © Daca in situaii de excepie este necesara transportarea cu spatele la direcia de mers a unui copil pe scaunul pasagerului dreapta, re~ spectai aceste masuri de sigurangi ~ Dezactivai airbag-ul frontal al pasage- rului din dreapta => pagina 35, “Dezacti- varea airbag-ului frontalal pasagerului di dreapta”. ~ Folosii un scaun pentru copii fabricat de producitor special pentru locul din dre- apta, in autovehiculele echipate cu airbag- uri frontale gi laterale. Respectai instruciunile de montare ale ( producatorului si, in special, avertismen- tele = pagina 37, “Sigurana copiilor”. ~ Inainte de montarea scaunului pentru copii, mutai scaunul din dreapta longitu dinal catmai in spate posibil, astfel ineat se afle lao distana cat mai mare de airbag- urile frontale. un obiect unului cat Asigurai-vii cit nu exis care sii impiedice mutare: maiin spate. Spitarul scaunului din dreapta trebuie A corecta. ¢ sa aiba o pozii airbag. ( Unitatea de comanda airbag supravegheazé continuu starea tuturor airbag-urilor ¢i dispozi- tivelorde tensionareacenturilor de sigurana din autovehicul, inclusiv unitaile de comanda gi ca- bluuile. Supravegherea sistemului airbag si sistemului de tensionare Funcionalitatea sistemelor airbag gi de tensio: nare sunt supravegheate electronic. Dupa fie~ care punere a contactului, se aprinde pentru leva secunde lampa de control ® (autodiag- nosticare). In plus, in tabloul de instrumente poate apatea o indicaie informati licité executarea anumitor procese. 1 care so- Dacia fost deconectat cel puin un airbag, lampa de control ® va clipi cca. 12 secunde. Acest lucru nu este valabil daca airbag-ul pasagerului din dieapta a fost dezactivate cu intrerupatorul cu cheie = pagina 35. Sistemul trebuie verificat in momentul cand lampa de control ® : © nu seaprinde la punerea contactului motor, @ nusestinge dupa cateva secunde de la pu- nerea contactului motor, © sestinge sise aprinde din nou dupa punerea contactului motor, seaprinde sau clipeste in timpul mersului In cazul unei defeciuni, lampa de control ramane aprinsa. In plus, pe display-ul") din bord se va afiga 0 indicaie in funcie de tipul defeci- unii, cfteva secunde. In acest caz.sistemul tre buie verificat de un dealer autor Z\ ATENTIE! In cazul unei defeciuni sistemul airbag gi cel de tensionare nu-si pot indeplini corespun- vitor funciile, © Daca exista o defeciune, sistemul trebuie verificat de urgend de un dealer autorizat. Altfel exista pericolul ca in situaia unui acei- dent sistemele si nu se activeze. ¢ Repararea, intreinerea si indep&rtarea airbag-urilor Unele componente ale sistemului airbag sunt dispuse in diferite pari ale autovehiculului. Dace incercai sii reparai sistemul airbag, sau si montai sau demontai unele piese pentru efectu- area altor reparaii, riscai si deteriorai sistemul airbag. in consecina s-ar putea ca acest sistem sa nuse activeze in caz de accident, sau si nuse de- clangeze corespunzator. Casarea autovehiculului, sau a parilor compo- nente ale sistemului airbag, trebuie realizata cu respectarea stricta a prevederilor corespun- zatoare de sigurana. Aceste prevederi sunt cu- noscute de dealerii autorizai. Z\ ATENTIE! Utilizarea necorespunzaitoare si reparaiile efectuate de persoane neauto riscul producerii accidentai 4) Pehipament suplimentar Zi ATENTIE! Continsare smortale, deoarece airbag-usilese pot declanga accidental. © Nu trebuie lipit nimic pe eapacele de mas- care a spaiilor destinate airbag-urilor, de ase- menea acestea nu vor fi acoperite sau modifi- cate, © Deasemenea, decapacul de mascarea mo- dulelor airbag nu trebuie fixate obiecte ca de ex. suporturi de pahare, suporturi de telefon, © Pe partea pasagerului din dreapta nu tre- buieamplasate obiecte (de ex. blocuri de notie sau suporturi pentru telefon) deasupra airbag-ului, pe parbriz. in cazul declansiirii airbag-ului frontal al pasagerului din dreapta, aceste obiecte pot fi proiectate necontrolat in interiorul autovehiculului - pericol de acci- dentare! Sistemul airbag 25 Caietul 2.1 Sigurana este primordiala 2) ATENTIE! Continvore A ATENTIE! Continvare: © Pentru curdarea volanului sau bordului fo- losii o laveta uscatii sau inmuiata in ap’. Nu folosii niciodata produse de curaare care conin solveni. Prin folositea acestor soluii, su- prafaa devine poroasi. La declangarea airbag- urilor se pot produce riniri suplimentare din cauza ruperii acestor supratee. © Nuefectuai reparaii, reglaje, montitri sau demontiri de piese asupra sistemului airbag, © Toate operaiile executate asupra airbag- ului, inclusiv operaii de montare si demontare piese care nu constituie in sine obiectul repa- raiei (de ex. demontarea volanului) webuie re- alizate numai de catre dealeri specializai. Acestia au la dispoziie aparatura corespun- zAtoare, informaiile necesare efectuarii unet reparaii si personal calificat. © Pentru orice reparaie saut modificare a sis- temului airbag va rug’im sa va adresai unui dealer autorizat. © Nucfectuai niciodati modificari protecie din fati sau la caroserie. ja bara de © Sistemul airbag asigura protecie doar pentuo singura declangare, Daca airbag- urile au fost declangate, sistemul trebuie inlocuit. € Airbag-uri frontale Descrierea airbag-urilor frontale Sistemul airbag nu constituie un inlocuitor pentru centurile de sigurand! Fig. 21 Locul de amplasare al airbag-ului con- ducétorulvisin volon Airbag-ul frontal al conducitorului auto este si- tuatin volan = fig. 21 iar airbag-ul pasagerului din dreapta este situat in tabloul de bord = fig. 22. Locuriledeamplasare ale airbag-wilor sunt marcate cu insemnul “AIRBAG’, Sistemul airbag-urilor frontale ofera, in eomple- tare la asigurarea cu centurile de sigurand, 0 pro- tecie suplimentara pentru zona capului sia pieptului conducatoruluisi pasageruhui, in cazul coliziunilor frontale puternice = pagina 29, “In- 26 — Sistemul airbag 22 Locul de amplasare al airbag-ului frontal pasager dreapta: in tabloul de bord. dicaii de sigurana pentru sistemul airbag-urilor frontal Inafara de funcia de protecie, centurile de sigu- rana au scopul de a menine conducatorul sau pasagerul, in situaia unui accident, intr-o poziie in care airbag-ul poate oferi protecie maxima, Sistemul airbag nu reprezint un inlocuiter al centurii de sigurana, ci este 0 parte a concep- tului de sigurand pasiva. Va rugim si reinet ca cea mai buna protecie se obine numai prin aci- > Caietul 2.1 Sigurana este primordialé unea conjugata a sistemulul airbag cu aeiunea centurilor de sigurana, De aceca centurile d gurand se vor folosinu numai ca urmare a preve- Gerilor legale, ci si din considerente de sigurana = pagina 12, “Noiuni de baza" Sistemul airbag-urilor frontale consté in prin- cipal din: © unitatea electronic de comanda si supra- veghere (unitatea de comanda), © cele doud airbag-uri frontale (sac de aer cu generator de gaz) pentru conducatorul auto si pasagerul din dreapta, © olampade control ® in tabloul de instru- ‘mente => pagina 25. Funcionalitatea sistemului airbag este supra- vegheat electronic, Dupa fiecare punere a con- tactului, se aprinde pentru cateva secunde Jampa de control airbag (autodiagnosticare) Sistemul are 0 defeciune in momentul cand lampa de control © + © nu se aprinde la punerea contactului motor => pagina 2: © nuse stinge dupa cateva secunde de la pu- nerea contactului motor, © sestinge si se aprinde din nou dupa punerea contactului motor, © se aprinde sau clipeste in timpul mersului. Sistemul airbag frontal nu se declanseaza in ur- m&toarele situaii: contact motor luat, coliziuni frontale ugoare, coliziuni laterale ugoare, coliziuni din spate, ra ecee turnairi, |Z\ ATENTIE! © Aciunea de protecie maxima a centurilor de sigurana gia sistemului airbag se obine numai a meninerea unei poziii corecte in scaun = pagina 4, “Poziia corecta a pasage- rilor’. © CAnd exista o disfuncie im sistemul airbag, trebuie sa va prezentai ct mai curand la un dealer autorizat. Altfel exista pericolul ca in si- tmaia unui accident frontal, sistemul airbag sa nu se activeze. 4 Sistemul airbag 27 Caietul 2.1 Sigurana este primordial Modul de funcionare al airbag-urilor frontale Riscul de rdnire in. zona capului $i in zona pieptului se reduce prin deschiderea completa a airbag-ului. Fig. 24 Imagine de refering: airbagur’ frontale de- clansate, privite din lateral. Sistemul airbag este astfel conceput, inca in cazul coliziunilor puternice, sa se aetiveze airbag-ul conducatorului si al pasagerului = fig. 23. ‘in cazul accidentelor deosebite se pot declanga atat airbag-ul frontal cat si cel lateral, precum gi airbag-ul cortina. 28 — Sistemul airbag Fig, 23. Imagine de referina: airbaguri frontale declonsole. Prin activarea sistemului, sacii sunt umplui cu un gaz si se desfac in faa conducatorului si a pa~ sagerului = fig. 23. Declansarea airbag-urilor este insoita de eliberarea unui praf fin, Acest luceu este perfect normal si nu ebuie inter- pretat ca indiciu al producerii unui incendiu tn autoturism. Acest praf poate irita pielea, Sacul umflat amortizeaza miscarea spre inainte a pa- sagerilor reducand astfel riscul de ranire in zona capului sia pieptului. Sacul de aer este astfel conceput incat si per- mila evacuarea controlata a gazului sub pres unea pasagerilor, realizand astfel amortizarea impactului cu capul si cu zona pieptului, Dupa un accident, sacul de aer se goleste pentru ase asigura din nou vizibilitatea in faa Declangavea airbag-uilor se produc fraciuni de secunda si cu o viteza foarte mare, astfel incat muli oameni nici nu o percep. Obiec- tele lovite de caitre airbag zboar ectil" prin interiorul autovehiculului gi pot pro- voca rinisi grave sau mortale, < ( Caietul 2.1 Sigurana este primordiala Indicaii de siguran& pentru sistemul airbag-urilor frontale Modul corect de acionare reduce considerabil pericolul de réanire! Zoneleincadrate cu culoarea rosie => fig. 25 sunt acoperite de airbag-urile frontale la dectangare (zona de aciune). De aceea, in aceste zone, nu trebuie amplasate obiecte = A\, Suportul pentru telefon® montat din fabricaie nu va fi afectat la declangarea airbag-urilor frontale. Capacele de maseare vor sari automat din volan, respectiv din tabloul de bord, in momentul de- clansarii airbag-urilor frontale ale con- dueatorului si pasagerului = fig. 25. Capacele de mascare rman atagate de vlan, respectiv de bord. ZX ATENTIE! © Pentru condueator este important sa past- reze 0 distand de cca. 25 cm faa de volan. Pentru pasagerul din dreapta este importanta, reglarea scaunului cat mai in spate, pentru asigurarea unei distane suficiente fad de ta bloul de bord. Daca nu se respecta aceasta dis- tana, sistemul airbag nu igi poate exercita efi- ciena maxima - pericol de moarte! Pe langgi acestea, scaunele din faa si tetierele trebuie sa fie intotdeauna reglate in funcie de marimea corpulu © Daca nu suntei asigurat cu centura de sigu- rani, daca va aplecai in fad sau in lateral sau avei o poziie incorectit in scaun, riscul rinirii © ehipament suplimentar ari es 686 Fig, 25. Imogine de referiné: zona de aciune si capacele airbag-urilor la declansarea airbag-urilor frontal. a. QS ATENTIE! Continuare mai mult, daca, in situaiile descrise mai sus, va avea loc o declangare a sistemului airbag. © Copii nu trebuie transportai neasigurai pe scaunul din fad, Prin declansarea airbag-ului in cazul unui accident, copiii pot fi ra sau mortal = pagina 37, “Sigurana co} © intre persoana aflata pe locul pasagerului din fad si zona de aciune a airbag-urilor nu. trebuie si se afle alte persoane, animale sau obiecte. © Sistemul airbag asigura protecie doar pentru o singura declangare. Daca airbag- urile au fost declangate, sistemul trebuie inlo- cui © Deasemenea, pecapacul de mascareamo- dulelor airbag nu trebuie fixate obiecte ca de ex. suporturi de pahare, suporturi de telefon, = fig. 25. © Pe partea pasagerulni din dreapta nu tre- buie amplasate obiecte (de ex. blocuri denotie sau suporturi pentru telefon) deasupra airbag-ului, pe parbriz. In cazul declangarii airbag-ului pasagerului din dreapta, aceste obiecte pot fi proiectate necontrolat in interi- orul autovehiculului - pericol de accidentare! > Sistemul airbag 29 Caietul 2.1 Sigurana este primordialé 2S ATENTIE! Continvare © Nueste permis siise efectueze nici un fel de modificari asupra parilor componente ale sis- temului airbag. 4 30. Sistemul airbag Caietul 2.1 Sigurana este primordiala Airbag-urile laterale Valabil pentru autovehiculele; echipote cu airbog-ur laterale Amplasarea si descrierea airbag-urilor laterale Riscul producerii unor réniri in partea superioaré a corpului, la producerea coli- ziunilor laterale este redus prin declangarea airbag-urilor. Fig. 26 Imagine de refering: Airbag lateral in scaunul din faa stanga. Airbag-urile laterale sunt situate in pernele spatarelor scaunelor conductitorului auto => fig, 26 gi al pasagerului din dreapta. Locurile de amplasare sunt marcate in partea superioara a spatarelor cu inscripia “AIRBAG. Sistemul airbag consté in principal din: © umitatea electronica de comanda si supra- veghere (unitatea de comanda), © airbag-urile laterale in spatarele scaunelor din faa, © olampade control * in tabloul de instru- mente = pagina 25. in cazul uneicoliziuni laterale airbag-anile late- rale se deschid pe partea pe care se produce im- paciul autovehiculuhti=> fig. 26, Laactivarea sistemului, sacul de aer se umple cu gaz. Desfacerea airbag-ului are locin fraciuni de cunda gi cu vitezd foarte mare, pentru a oferio protecie suplimentara in cazul unui accident. Declangarea airbag-urilor este insoita de elibe- rarea unui praf fin, Acest lucru este perfect normal si nu trebuie interpretat ca indiciu al Fig. 27, Imagine de refering: Airbag lateral de- clangat pe partea siéinga a aulovehicululu producerii unui incendi praf poate irita pielea. Sacul umflat amortizeaz’ miscarea pasagerilor Ge pe locurile laterale din spate gi de pe locurile din fa, reducdnd astfel riscul de ranire in zona capului sia pieptului. Sacul de aer este astfel concept ineat si per- mitd evacuarea controlati a gazului sub presi: unea pasagerilor, realizand astfel amortizarca impactului in zona pieptului. Sistemul de airbag-uri laterale ofera, in comple- (are la asigurarea cu centurile de sigurana, o pro- tecie suplimentara pentru zona pieptului pasa- gerilor locurilor din faa, in cazul coliziunilor la- terale puternice => pagina 32, “Indicaii de sigu- rand pentru sistemul airbag-urilor laterale”, In cazul unor coliziuni laterale puternice, airbag-urile laterale reduc pericolul de acciden- tare al pasagerilor de pe locuile dlin fa, in zona expusd impactulut, In afara de funcia de pro- tecie, centurile de sigurana au scopul de a me- nine pasagerii locurilor din faa, in situaia unui accident, intr-o poziie in care airbag-ul poate oleri protecie maxim’. > Sistemul airbag 31 Caietul 2.1 Sigurana este primord Funcionalitatea sistemului airbag este supra- ‘vegheata electronic. Dupa fiecare punere a con- tactului, se aprinde pentru cateva secunde lampa de control airbag (autodiagnosticare) Sistemul airbag nu reprezinta un inlocuitor al centurii de sigurana, ci este o parte a concep- tului de sigurana pasiva. Va rugam sa reinei ca cea mai bund protecie se obine numai prin act unea conjugatd a sistemului airbag cu aciunea centurilor de sigurana, De aceea centurile de si- gurana se vor folosi mu numai ca urmare a preve- derilor legale, ci si din considerente de sigurana => pagina 12. Sistemul airbag-urilor nu se declangeaza in ur- métoarele situaii: © contact motor luat, © coliziuni laterale ugoare, Valobil pentru cutovehiculele: echipate cu cirbag-uri lateral Indicaii de sigurana pentru sistemul iala © coliziuni frontale usoare, © coliziuni din spate, © risturn: i. in cazul accidentelor dec atat airbag-urile frontale eat gi cele lateral © Aciunea de protecie maxima a centurilor de sigurana gi a sistemului airbag se obine numai la meninerea unei poziii corecte in scaun = pagina 4, “Poziia corecti a pasage- rilor’. © Cand exis tebuie si deal i o disfuncie in sistemul airbag, curand la un icolul ewin si- mul airbag si ui accident lateral, si tiveze. € ZA ATENTIE! airbag-urilor laterale Modul corect de acionare reduce considerabil perice ul de ranire! Z\ ATENTIE! © Daca nu folosii centura de sigurana, daca val aplecai inainte sau in lateral in timpul mer- sului sau adoptai o poziie ineorect un, va expunei unui rise ridicat de ranire la de- clangarea airbag-urilor laterale in cazul unui accident. © Pentru caairbag-urile laterale sa atinga eficiena maxima, trebuie sa fixai corect cen- tura de sigurand gi sa adoptai pe tot pareursul deplasarii o poziie corecta. ¢ Intre persoana aflata pe locul pasagerului din faa gilocurile din spate exterioare gi zona de aciune a airbag-urilor mu trebuie sa se afle alte persoane, animale sau obiecte. Datorit& necesitaii funcionarit corecte a airbag-urilor laterale, pe ugi nu este permisi montarea ac- cesoriilor suplimentare ca de ex. suporturi pentru doze de bauturi. © incarligele pentru hainenu trebuieagaate decat haine usoare. in buzunarele hainelor nu trebuie s& se gaseasca obiecte dure sau tai oase. © Asupra spatarelor scaunelor prevaizute cu ZS ATENTIE! Continuare unor fore prea mari ca de ex. lovituri pu- ternice, deoarece sistemul airbag s-ar putea deteriora. Astfel nu se va declanga sistemul airbag! © Este interzis’ folosirea huselor care nu sunt proiectate special pentru scaunele preva- zute cu airbag lateral, Deoarece sacul de aer se deschide din spatarul scaunului, folosirea unor huse necorespunzitoare ar putea limita funcionarea airbag-ului lateral -> caietul 3.2 “Sfaturi gi intreinere”, capitolul “Accesorii, modificari, reparaii si piese de schimb”. © Deteriorarile huselor de scaun originale sau deteriorarile cusdturilor airbag-urilor la- terale trebuie remediate imediat de un dealer autorizat. © Sistemul airbag asigurd protecie doar pentru o singura declangare. Daci airbag- urile au fost declangate, sistemul trebuie inlo- cuit. © Daca, in timpul deplasarii, copiti se apleaca in faa sau au o poziie necorespun- zitoare in scaun, in cazul unei franéiri bruste airbag lateral nu este permisa exercitarea sau al unui accident, acestia sunt expusi unui 32 Sistemul airbag Caietul 2.1 Sigurana este primordial& AY ATENTIE! Continvare: rise ridicat de aceidentare. Acest lucru este va- labil in special la copii care sunt transportai pe scaunul din dreapta cand sistemul airbag se dec! Ai. Acest lucru poate avea ca ur- mare o rinire grava sau chiar pierderea vieii = pagina 5 © Toate lucrarile executate asupra airbag- urilor laterale, implicate de efectuarea anu- AX ATENTIE! Continue mitor reparaii, precum gi demontarea gi mon- tarea unor componente (de ex. demontarea scaunelor din faa) trebuie executate numai de catre un dealer specializai, altfel pot apiirea defeciuni ale sistemului airbag. © Nueste permis sa se efectueze nici un fel de modificari asupra parilor componente ale sis- temului airbag. 4 Airbag-ul cortinaé Valebil pentru cutovehiculele: echipate cv airbag-uri cortind Amplasarea si descrierea airbag-ului cortiné Sistemul airbag nu constituie un inlocuitor pentru centurile de sigurana! Riscul de ranire in zona capului si in. zona piepuilui se reduce prin deschiderea com- pleté a airbag-ului. Fig. 28 Imagine de referind: Locul de amplosare a cirbag-ului cortina pe partea stnga a autovehicu: lulu Airbag-urile cortina suntamplasatein interiorul autovehiculului, peambele pari, deas = fig, 28. Locurile de amplasare aleairbag-urilor sunt mazcate cw insemnul “AIRBAG” Sistemul airbag-urilor cortina consté in prin- cipal din: © unitatea electronic veghere (u de comanda si supra- itea de comanda), © airbag-urile cortina (sac de aer gi generator de gaz) pentru conducstorul auto, pasagerul din dreapta si pasageri din spate, Fig. 29 Imagine de referind: Airbag corting de- clangat © olampii de control * in tabloul de instru- mente = pagina 25. In cazul unei coli airbag-ul cortina pe partea in eare are loc unea autovehiculului = fig. 29. Laactivarea sistemului, sacul de ger se umple cu gaz. Airbag-urile cortina vor acoperi geanurile si canaturile ugilor: Desfacerea airbag-ului are loc in fraciuni de se- cundi si cu vitezi foarte mare, pentru a oferi o protecie suplimentara in cazul unui accident. > Sistemul airbag 33 Caietul 2.1 Sigurana este primord Declansarea airbag-urilor este insoita de elibe- rarea unui praf fin, Acest lueru este perfect 12 trebuie interpretat ca indiciu al incendiu in autoturism. Acest praf poate irita pielea. Sacul umflat amortizeaz& migcarea pasagerilor reducand astfel riscul de ranire capului sia pieptul xu Sacul de aer este astfel conceput incat sa per- mit evacuarea controlata a guzului sub presi- unea pasagerilor, cealizdnd astfel amortizarea impactului in zona capului, Sistemul de airbag-uri cortina ofera, in comple- tare la asigurarea cu centurile de sigurand, 0 pro- tecie suplimentara pentru zona pieptului gi pului pasagerilor, in cazul coliziunilor puternice = pagina 34, “Indicaii de sigurana pentru sis- temul airbag-urilor corting” In cazul unor coliziuni laterale puternice, airbag-urile cortind reduc pericolul de acciden- tare al pasagerilor de pe scaunele din fat si de pe locurile laterale din spate, in zona expusdi im- pactului. Inafara de funcia de protecie, centurile de sigurana au scopul de a menine pasagerii lo- curilor din faa gi pe cei de pe locurile laterale din spate, in situaia unui accident, intr-o poziie in re airbag-1ll poate oferi protecie maxim. Funcionalitatea sistemului airbag este supra- vegheatii electronic. Dupa fiecare punere a con- tactului, se aprinde pentru cateva secunde lampa de control airbag (aulodiagnosticare). Velabil pentru avlovehiculele: echipate eu airbag pentru ca Indicaii de sigurand peniru sistemu! ila Sistemul airbag nu reprezint® un inlocuitor al centurii de sigurana, ci este o parte a concep- lului de sigurand pasiva. Va rugim sa reinei ed cea mai bund protecie se obine numai prin aci- unea conjugata a sistemului airbag cu aciunea centurilor de siguirana si cu reglarea corectii a te- tierelor, De aceea centurile de siguranéi se vor fo- losinunumai sidin considerente d urmare a prevederilor legale, ci gurand => pagina 12 Sistemul airbag cortind nu se declanseaza in urmatoarele situaii: contact motor luat, coliziuni laterale usoare, coliziuni frontale usoare, coliziuni din spate, risturnari in cazul accidentelor deosebite se pot declanga atat airbag-ul frontal eat si cel lateral, precum gi airbag-ul cortina. AX ATENTIE! © Aciunea de protecie maxima a centurilor de sigurana si a sistemului airbag se obine numai la meninerea unei poziii coreete in scaun = pagina 4, “Poziia coreeti a pasage- rilor”. © CAnd exista o disfuncie in sistemul airbag, trebuie si va prezentai cat mai curand la un dealer autorizat. Altfel exist pericolul ca in si ia unui accident lateral, sistemul airbag si cactiveze. 4 IP airbag-urilor cortiné Modul corect de acionare reduce considerabil pericolul de réinire! AQ ATENTIE! © Pentru ca airbag-urile cortina sa atinga efi- ciena maxima, trebuie sa fixai corect centura de sigurana gi sa adoptai pe tot parcursul de- plasarii o poziie corecta. ¢ intre persoanele aflate pe locurile din faa gi locurile din spate exterioare si zona de aciune aairbag-urilor nu trebuie sa se afle alte per- soane, animale sau obiecte, pentru anu im- dica declangarea airbag-urilor si efectul 34 Sistemul airbag ZR AIENTE! Continuare maxim de protecie al acestora. Nu montai pa- rasolare care nu sunt avizate de Volkswagen = caietul 3.2 “Sfaturi si intreinere”, capitolul “Accesorii, modificari, reparaii gi piese de schimb". © incérligele pentru haine nu trebuie agate decat haine ugoare. in buzunarele hainelornu trebuie sii se gaseasea obieete dure sau tai- oase, Pentru agdarea hainelor nu trebuie si se foloseasca umerage. ( Caietul 2.1 Sigurana este primordiala AX ATENTIE! Continuore AN ATENTIE! Continuare © Parasolarele nu trebuie impinse spre gea- murile laterale daca pe acestea se gasesc alte obicete ca de ex. pixuri sau dispozitive de de- schis garajul. La declangarea airbag-ului cor- tind, dvs. gi ceilali pasageri putei fi ranit de aceste obiecte. © Sistemul airbag asigura protecie doar pentru o singura declansare. Daci airbag- urile au fost declangate, sistemul trebuie inlo- cuit. © Toate lucrarile executate asupra airbag- urilor corting, implicate de efectuarea anu- mitor reparaii, precum i demontarea si mon- tarea unor componente (de ex. demontarea capitonajului interior al plafonului) trebuie executate numai de catre dealeri specializai, altfel pot apiirea defeciuni ale sistemului airbag. © Nueste permis siise efectueze nici un fel de modificari asupra parilor componente ale si temului airbag. 4 Dezactivarea airbag-ului frontal al pasagerului din dreapta Valabil pentru autovehiculele: echipate cu sistem airbag Dezactivarea airbag-ului frontal Dacé dorii sé montai pe scaunul pasagerului din dreapta un scaun pentru copii orientat inapoi trebuie sa dezactivai airbag-ul frontal al pasagerului, Fig. 30. Tn torpedo: ntrerupator cu cheie pentru de- zactivares $i activarec airbag-ului frontal al paso gerului din dreapto. Cu ajutorul intrerupatorului-cheie se poate dezactiva aitbag-ul frontal al pasa- gerului din dreapta. Airbag-w lateral al pa- sagerului din dreapta gicelelalte airbag-uri vaman fn stare de funcionare. Fig. 31 Lampé de control in tabloul de bord pentru dezaclivarea cirbag-ului, Dezactivarea airbag-ului frontal al pasagerului din dreapta Luai contactul motor. — Deschidei torpedoul. > Sistemul airbag 35 Caietul 2.1 Sigurana este primordialé — Roti cu cheia intrerupatorul in poziia OFF = fig. 30. dupa punerea contac tului, lampa de control “ATRBAG OFF" din tabloul de bord = fig. 3leste aprinsa => A\ — Inchidei torpedoul Activarea airbag-ului frontal al pasa- gerului din dreapta = Luai contactul motor = Deschidei torpedoul. — Rotii cu cheia intrerupatorul in poziia ON => pagina 35, fig. 30". ~ Verificai daca dupa punerea contac- tului, lampa de control “AIRBAG OFF” din tabloul de bord -> pagina 35, fig. 31" nz este aprinsa > A\. — inchidei torpedoul. AQ ATENTIE! © Condueatorul auto poar tatea pentru poziia corecti a intreruy cheie. © Airbag-ul frontal al pasagerului din dre- apta trebuie dezactivat cand pe seaunul din dreapta se monteaza un scaun pentru copii in 36 — Sistemul airbag ‘AX ATENTIE! Contnuare care copilul este asezat cu spatele la sensul de mers > pagina 37, “Sigurana copiilor”. © Numontainiciodati un scaun pentru copii pe locul pasagerului dreapta daca acesta tre- buie agezat cu spatele la sensul de deplasare iarairbag-ul frontal al pasagerului din dreapta este activ - pericol de accidentare grava! Daca in situaii de excepie este necesara tans- portarea cu spatele la direcia de mers a unui copil pe scaunul pasagerului dreapta, dezac- tivai airbag-ul frontal al pasagerului din dre- apa, © De indata ce seaunul pentru copii de pe Jocul pasagerului din dreapta nu mai este fo- losit, activai airbag-ul frontal al pasagerulu © Devactivarea airbag-ului frontal al pasage- rului din dreapta se fi c motor luat. Alle! exist pericolul unui accident, sistemul airbag sa nu se acti- veze. © Daca airbag-ul frontal al pa Lui din dreapta este dezactivat, ins lampa de control AIRBAG OFF nu lumineaza continu, exista o defeciune la sistemul airbag: ~ Apelai la un dealer speciali icare: irbag, al pentru ve- scaune pentru copii pe Jocul pasagerului din dreapta! In ciuda de- feciunii, airbag-ul pasagerului din dreapta se poate declanga lam accident. Nu se poate prevedea daca, in caz de ac-~ cident, airbag-ul frontal din dreapta se va declansa! Informai pasagerul din dreapta despre acest rise. € Caietul 2.1 Sigurana este primordialé Sigurana copiilor Important Introducere in tem& Statisticile arata ce scaunul pasagerului din dreapta. recomandam sa transportai copi pe locutile din spate. In funcie de inalime gi greutate, copii care stau pe locurile din spate trebuie prorejai fie cu scaunul pentru copii, fie cu centura de sigura wanele pentru copii trebtie montate din motive desiguran’, pelocul din spatele scaunului pasagerului din dreapta; astfel copilul poate cobori din masina direct pe trotuar, Prin piul fizic al unul accident se rasirange bi- heineles si asupra copiilor = pagina 14. Spre de- osebire de oamenii maturi, sistemul osos si cel muscular al copiilor este inca in erestere. De aceca copiii sunt expusi unui rise mai mare de accidentare. pe scaunele din spate copiii sunt mai puin expusi decdt pe Pentru a reduce aceste riscuri, copiii nu trebuie transportai decat in scaune speciale pentru copii! ‘Va recomandam sa folosii scaune originale Volkswagen pentru copii. Aceste scaune pentru copii sunt proiectate si verificate pentru utili- varea in autovehiculele Volkswagen. Ble sunt produse in conformitate cu norma ECE-R 44. La montarea gi utilizarea scaunelor pentru copii trebuie respectate prevederile legale si instruc unile producatorului.. Citii si respectai = pagina 37, “Indicaii importante pentru folo- sizea scaunelor pentru copii”. Va recomandam sa atasai manualul de utilizare al scaunului pentru copii mapei de bord si si le purtai intotdeauna in torpedo. 4 Indicaii importante pentru folosirea scaunelor pentru copii Folosirea corecté a scaunelor pentru copii reduce intr-o mare mésuré riscul ri nirii! Fig. 32 Nu inei niciodaté copiii in brae in timpul deplaséirii- pericol de moartel Conducatorul auto este responsabil pentru copii transportai. — Protejai-va copiii, folosind corect scau- nele speciale pentru copii = pagina 38. — Pentru asezarea corecta a centurii la fo- losirea scaunului pentru copii, luai in con- sidevare instruciunile producitorului. ~ Nu permitei copiilor sa va distraga atenia de la desfgurarea traficului. ~ intimpul deplasdzilor lung’ facei pauze regulate, Cel tarziu din doua in doua ore. > Sigurana copiilor 37 Caietul 2.1 Sigurana este primordiala Va recomandam sa atasai manualul de utiliza al scaunului pentru copii mapei de bord gi purtai intotdeauna in torpedo. pe locul pasagerului dreapta daca acesta tre- buie agezat cu spatele la sensul de deplasare iar airbag-ul frontal al pasagerului din dreapta este activ - pericol de accidentare grava! Daca in situaii de excepie este necesara trans- portarea cu spatele la direcia de mers a unui copil pe seaunul pasagerului dreapta, dezac- tivai airhag-ul frontal al pasagerului din dre- apta = pagina 35, “Dezactivarea airbag-ului frontal al pasagerului din dreapta”. © Toi pasagerii autovehiculului—in special copiii - trebuie sa adopte o poziie corecta pe foata durata deplasarii sis fie corect asigurai cu centura de siguran: © Nu inei niciodata copiii in brae in timpul deplasiiri - pericol de moarte! © Nu permitei copiilor copiilor sa calatore- asca neasigurai, si se ridice in picioare sau sai stea genunchi pe scaune in timpul deplasirii. in cazul unui accident, copilul poate fi pr cctat prin autovehicul sisi poate pune in pi ricol atat propria viad, cat sia celorlali pasa- geri. apleaca in fa: ztoare in scaun, in cazul unei franari brugte sau al unui accident, acestia sunt expusi unui rise ridicat de accidentare. Acest lucru este va- abil in special la copiii care sunt transportai pe scaunul din dreapta end sistemul airbag Z\ ATENTIE! jiciodata un scaun pentru copii Scaunele pentru copii ImpGrirea scaunelor pentru co Zs ATENTIEL Continvare se declangeaza. Acest Iucru poate avea ca ur- mare o rinire grava sau chiar pierderea vieit . ( © Unscaun pentru copii corespunzitor ales va poate proteja copilul! © Avei grijaicain scaun si mse giseasca vreo jucdirie, sauvreun obiect ascuit — pericol de ri- nire! © Nukisai copilul nesupravegheat pentru copii. © in funcie de anotimp, in autovehiculul sta- ionat se pot forma temperaturi periculoase pentru viaa omului sia animalelor. scaunul © Din motive de sigurana, nu este permisa asigurarea copiilor cu o inalime mai mi 1,50 m cu centur folosirea unui seaun pentru copii; in cazul unor manevre bruste de franare sau in eazul unui accident pot aparea raniri in zona ga- tului sia bazinului © Bandacenturiinu trebuie sa fieblocata sau risucild sau sa treacd peste margini ldioase, © Centurile de sigurana care nu au fost fixate corespunzitor pot duce la raniri, in cazul nor. accidente ugoare sau al unor manevre bruste de frdnare. © invederea obinerii nei protecii optime a centurii de sigurana, de mare importand este agezarea benzii centurii => pagina 18, “Gentu- rile de sigurana”. 1Ur-un Scaun pentru copii poate fi agezaat unsingur copil > pagina 38, “Scaunele pentru copii”. © Citii si respectai informaiile gi avertismen- ( tele produciitorului. 4 ii in categorii (clase de greutate) Este permisd numai utilizarea scaunelor omologate pentru copii, scaune care sunt corespunzdtoare copilului dvs. din toate punctele de vedere. Pentru scaunele pentru copii este vatabil regula- mentul ECE-R 44. ECE-R inseamna: Economic Commission of Europe-Regulament. 38 — Sigurana copiilor Scaunele pentru copii sunt imparite in einci grupe (clase de greutate): ( Grupa 0; pani la 10 kg > ade de sigurana normala, fara « it Caietul 2.1 Sigurana este primordialé Grupa 0+: pana la 13 kg la 18 ke Grupa 2:15 pana la 25 kg Grupa l:9 p Grupa 3:22 pand la 36 kg Sistemele de reinere corespunzatoare standar- delor ECE-R 44 sunt clar 5 respectivié (litera E plasata intr-un cere si numarul de omologare plasat dedesubt). marea Scaunele pentru copii din grupele 0 si O+ Fig. 33 Scaun cu spatele la direcia de mers pentru copii din grupa 0, fixat pe scaunul din spate dre- opto. Grupa 0:Pentru sugarii cu o greutate pana la 10 kg, cel mai potrivit este scaunul pentru copii re- prezentat in imagine = fig. 33. Grupa 0+: Pentru sugarii cu greutate pani la 13kg, cel mai poutvit este scaunul pentru cop reprezentat in imagine=> fig. 33. ZX ATENTIE! Citii gi respectai informaiile si avertismentele referitoare la utilizarea scaunelor pentru copii = pagina 37, “Indicaii importante pentru folo- sirea scaunelor pentru copii”. 4 Fig. 34. Scaun pentru copii din grupa 1, cu faa la di- recia de mers, montat pe scaunul din spate. Pentru copiti cu o greutateintre 9 -18kg, cele mai potrivite sunt seaunele cu sistem ISOFIX = fig. 34 sau cele montate cu spatele la direcia de mers ZN ATENTIE! Citii gi respectai informaiile si avertismentele referitoare la utilizarea scaunelor pentru copii = pagina 37, “Indicaii importante pentru folo- sirea scaunelor pentru copii”. 4 Sigurana copiilor 39 Caietul 2.1 Sigurana este primordialé Scaunele pentru copii din grupele 2 si 3 Fig. 35. Scaun pentru copii montat pe locul din spate, cu fas la direcia de mers. Scaunele pentru copii din grupa 2 Pentru copii cu o greutate intre 15 -25 kg cele mai potrivite sunt scaunele din grupa 2, im- 40 — Sigurana copiilor preuna cu centura de sigurana fixata corect = fig. 35. Scaunele pentru copii din grupa 3 Pentru copii cui o greutate cuprinsa fntre 22 - 36 kg gi cu o indilime de pani la 1,50 m. Cele mai po- vite sunt pernele gi suportul de dormit combi- nate cu centuri de sigurana. Z\ ATENTIE! © Partea de umar a centurii trebuie sa treaca peste mijlocul umaruluisiniciadata peste gat. Centura trebuie sa fie bine stransa pe corp. Partea de bazin a centurii trebuie sa treac& ferm peste bazin, niciodata peste stomac. Daca ¢ cazul se mai trage puin = pagina 18, “Centurile de sigurana”. © Citi gi respectai informaiile si avertismen- (ele referitoare la utilizarea scaunelor pentru i ina 37, “Indicaii importante "4 ea scaunelor pentru copi Caietul 2.1 Sigurana este primordiala Adaptarea scaunelor pentru sistemele de reinere (scaune pentru copii) Posibilitatea de fixare a scaunelor pentru cop' tn paginile urmatoare este descrisi modalitatea de fixare corectiia sistemelor de reinere, pe scaunele din autovehicul. Sistemele de reinere pentru copii omologate conform ECE-R 44 sunt ideale pentru montarea pe scaunul pasagerului din dreapta sau pe scau- nele din spate. @) indicate Fixarea scaunelor pentru copii pe locul din dre- apta si pe scaunele din spate conform legit TSA: 4 Scaunul pentru copii pe locul pasagerului dreapta Este permisd utilizarea unui sistem de reinere care a fost omologat oficial si care corespunde din punct de vedere al varstei, greutdii si dimensiunilor copilului. Pescaunul pasagerului din dreapta se pot monta scaune pentru copii universale, din grupele 0, 0+, 1, 2, sau 3 (= pagina 38) = A\. La montarea unui scaun penteu copii pe locul pasagerului dreapta, spatarul scaunului trebuie si se géiseasca in poziie verticala, scaunul pasa- gerului din dreapta trebuie sd fie deplasat com- plet in spate si centura de sigurand sa fie reglata pe indlime in poziia cea mai de jos, La autovehi- culele prevazute cu scaunul pasagerului reglabil in inalime®, scaunul trebuie sé fie reglat pe inalimea maxima > A\. QS ATENTIE! Copiii trebuie asigurai in timpul deplasarii cu unul dintre sistemele de reinere corespun- zator varstei, greutaii si inalimii lor. ®) Echipament suplimentar 4S ATENTIE! Continvare © Numontainiciodata un scaun pentru copii pe locul pasagerului dreapta daca acesta tre- buie asezat cu spatele la sensul de deplasare iarairbag-ul frontal al pasagerului din dreapta este activ - pericol de accidentare grava! Daca in situaii de excepie este necesara trans- portarea unui copil pe scaunul pasagerului dreapta, dezactivai airbag-ul frontal al pasa- gerului = pagina 35, “Dezactivarea airbag- ului frontal al pasagerului din dreapta”. © Citii gi respectai informaiile si avertismen- tele referitoare la utilizarea scaunelor pentru copii => pagina 37, “Indicaif importante pentru folosirea scaunelor pentru copii”. © Citii si respectai informaiile si avertismen- tele producatorului. 4 Sigurana copiilor 41 Caietul 2.1 Sigurana este primordial Scaunul pentru copii pe locurile laterale din spate Este permisé utilizarea unui sistem de reinere care a fost omologat oficial si care corespunde din punct de vedere al varstei, greutiiii si dimensiunilor copilului. Pe locurile laterale di pot monta scaune pentru copii universal grupele 0, 04, 1, 2, sau3 (= pagina 38) => A\, pe bancheta din spate se din Poziia scaunului din fad trebuie sa fie reglata in funcie de marimea seaumului copilului, Citii si respectai toate informaiile si avertismentele = pagina 4, “Poziia corectii a pasagerilor”, Scaunul cu inele de prindere ISOFIX Aceste scaune sunt potrivite pentru scaunele pentru copii ISOFIX, omologate pentru acest tip de autovehicul, conform ECE-R 44 = AS. Bancheta din spate cu scaun integrat pentru Daca nu se utilizeaza scaunul integrat pentru copii > pagina 45, “Scaunul integrat pentru copii”, peacesta se pol monta scaune universale pentru copii si scaune cu sistem ISOFIX. Acest seatin este corespunzator scaunelor universale pentru toate clasele de greutate = A\ AQ ATENTIE! Copii trebuie asigurai in timpul deplasat unul dintre sistemele de reinere corespun- gator varstei, greutdaii si © Citii si respectai informaiile si avertismen- tele referitoare la utilizarea scaunelor pentru copii = pagina 37, “Indicaii i pentru folosirea scaunelor pentru copi cu © Citii si respectai informaiile si avertismen- tele producttorului. Scaunul pentru copii pe locul din mijloc al banchetei din spate Este permisét utilizarea unui sistem de reinere care a fost omologat oficial si care corespunde din punct de vedere al varstei, greutéii si dimensiunilor copilului. Pe locul din mijloc al banchetei din spate se pot monta scaune pentru copii universale, din geu- pele 0, 0+, 1, 2, sau 3 (= pagina 38) = A. Va recomandam sa montai scaunul pentru copii pe bancheta din spate, in spatele scaunului pa- sagerului din dreapta, Poziia scaunuluti din fad urebuie si fie reglatt in funcie de marimea seaunului copilului, Citi si respectai (ate info maiile si avertismentele = pagina 4, “Poziia co- sectii a pasagerilox”. 42 Sigurana copiilor A ATENTI Copii trebuie asigurai in timpul deplasarii cu unul dintre sistemele de reinere corespun- zitor varstei, greutaii gi inalimii lor. © Citi si respectai informaiile si avertismen- tele referitoare la utilizarea scaunclor pentru copii > pagina 37, “Indicaii importante pentru folosirea scaunelor pentru copi © Citii si respectai informaiile si avertismen- tele producatorului. 4 Caietul 2.1 Sigurana este primordialé Velabil peniru aviovehiculele: echipate cu sistem ISOFIK Asigurarea cu sistemul ISOFIX Scaunele pentru copii cu sistem ISOFIX pot fi montate rapid, simplu si sigur, pe scaunele respective. Fig. 36 Inelele de ancorare a seaunelor pentru copii cu sistem ISOFIX in ramele scaunelor laterale. din spate, de ex. La montarea si demontarea scaunului pentru copii respectai instruciunile pro- ducatorului. xai scaunul copilului in inelele de an- corare ISOFIX = fig. 36 (sageata); trebuie sd se auda un zgomot specific de fixare. — Verificai fixarea prin tragere in ambele pari ale scaunului pentru copii. Fiecare scaun lateral din spate este echipat cu cite doua inele ISOFIX. La scaunele laterale din spate, aceste inele ISOFIX sunt fixate de caroserie. Scaunele pentru copii cu sistem de fixare ISOFIX sunt disponibile la dealerii Volkswagen. AQ ATENTIE! Copiii ebuie asigurai in timpul deplasarii cu unul dintre sistemele de reinere corespun- itor varstei, greutaii si indlimii lor. © Inelele de prindere sunt proiectate numai pentru scatnele cu sistem ISOFIX destinate copiilor. © Nu fixai alte seaune pentru copii sau alte obiectein inelele de ancorare ISOFIX ~ pericol de ranire! 4 Sigurana copiilor 43 Caietul 2.1 Sigurana este primordialé Fixarea cu sistemul ISOFIX si cu centuré superioara (“Top Tether”) Scaunele pentru copii cu sistem ISOFIX si cu centura superioara (“Top Tether”) pot fi montate rapid, simplu si sigur, pe scaunele individuale ale bance! spate. iL ARE Fig. 37. Inelele de ancorare a scaunelor pentru copii cu sistem ISOFIX tn ramele scaunelor laterale din spate. La montarea si demontarea scaunului pentru copii respectai instruciunile pro- ducdtorului. ~ Fixai scaunul copilului in inelele de an- corare ISOFIX = fig. 37; trebuie s se auda un zgomot specific de fixare. = Verificai fixarea prin tragere in ambele pari ale scaunului pentru copii. = Demontai raftul din portbagaj = caietul 3.1 “Manualul de utilizare”, capi- tolul “Raftul din portbagaj”. — Impingeitetiera din spatele scaunului pentru copii, puin in sus. - Introducei centura superioara a scaunului pentru copii sub sau lateral lngi tetier’ (in funcie de scaunul pentru copii) si apoi in portbagaj => A\. ~ Fixai centura in inelul de prindere din portbagaj > fig. 38 — Tensionai centura pana cand scaunul pentru copii se afla pe spatarul scaunului din autovehicul. 44 — Sigurana copiilor tei din Fig. 38 Imagine de referiné: Scaun pentru copii cu sistem ISOFIX cu centura superioard, ~ Montai la loc raftul din portbagaj. Scaunele pentru copii cu sistem de fixare ISOFIX sunt disponibile la dealerii Volkswagen. AX ATENTIE! Copiii trebuie asigurai in timpul deplasarii cu unul dintre sistemele de reinere corespun- zator varstei, greutaii $1 inalimii lor. © Inclele de prindere sunt proiectate numai copiilor. © Nu fixai alte seaune pentru copii sau alte obiecte in inelele de ancorare ISOFIX. © Atenie la readucerea scaunului in poziie iniiala: centura de sigurand nu trebuie sa fie prinsa sub bancheta, deoarece se poate dete- riora, © De inelul de prindere din spate din port- bagaj se poate fixa numaio centur’ a unui scaun pentru copii, Nu este permisa fixarea si- multand sia altor centuri, deex. pentru fixarea bagajelor, in acelagi inel de prindere. > pentru scaunele cu sistem ISOFIX destinate ( ( Caietul 2.1 Sigurana este primordialé Indicatie © Scaunele pentru copii cu sistem ISOFIX gi cu centurai superioara pot fi montate numai pe scaunele individuale ale banchetei din spate. Scaunul integrat pentru cop © Scaunele pentru copii cu sistem ISOFIX si cu centurii superioara sunt dotate cu o pictograma = pagina 44, fig. 38" (in partea stanga jos). ¢ Valabil pentru autovehiculele: echipele cu scoune integrate pentru copii Informaii generale referitoare la scaunul integrat pentru copii Folosirea corectéi. a scaunelor pentru copii reduce intr-o mare masura riscul ra- nirii! Scaunul integrat pentru copii poate fi reglat in. funcie de dimensiunile copilului, esp poate fi echipat eu accesorii, si este potrivit, conform normei ECE-R 44, grupelor 1 (9 -18 Kg), 2 (15-25 kg) si3 (22-36 kg) ‘Va recomandam sa folos numai pentru copiii cu vai caunul integral sta peste doi ani ZX ATENTIE! Copiii trebuie asigurai in timpul deplasarii cu unul dintre sistemele de reinere corespun- vitor varstei, greutaii gi inalimii lor. incazul transportarii copiilor care se incé dreaza in grupa 1, scaunul integrat trebuie si fie combinat cu o masua de sprijin. Zy ATENTIE! Continvare © Scaunele integrate nu trebuie modificate in nici un fel. © Bandacenturii nu trebuie si fie blocati sau isucild sau sa treaca peste mi © Daca scaunul integrat pentru co (eriorat, sau unele pari ale acestuia sunt dete- riorate, sau daca scaunul este solicitat int-un accident, acesta, sau parile deteriorate trebuie inlocuite - de preferat de un dealer autorizat. (@) indicatie Copii care se incadreazai in grupa 1, necesita o sud de sprijin special proiectata pentru scaunul integrat pentru copii; aceasta nu se liv- reaza odata cu scaunul integrat, Se poate achizi- iona la dealerii Volkswagen. 4 Sigurana copiilor 45 Caietul 2.1 Sigurana este primordialé Yalabil pentru autovehiculele: echipate cu scaune integrate pentru copii Scaunele integrate pentru copiii din grupa 1 Un scaun pentru copii corespunzator si centura de sigurané pot oferi copilului ( dvs. o protecie suplimentara! Fig. 39 Scounul pentru copii integral: Ridicaree pernei scaunului. Realizarea scaunului pentru copii — ‘Tragei in faa perma scaunului de ma- neta de deblocare = fig. 39 @. — Apasai perna scaunului in sensul in- dicat de sageata @), pana se blocheaz: ~ Agezai copilul cat mai in spate pe seaun. ~ Rabatei picioarele misuei si asezai-o deasupra genunchilor copilului = fig. 40. — Prindei partea de bazin si de umar a centurii in fantele mesei. — Prindei ambele pari ale centurii, in partea opusa a mesei, in fante. ~ Introducei lamela de fixare in suportul centurii, pana se aude un zgomot specific de fixare. ~ Verificai fixarea prin tragere. ~ ‘Tragei partea de bazin si de umiir a cen tril, 46 — Sigurana copiilor ig. 40 Imagine de referiné: Scaun iniegrat pentru u masa. Va recomandam si folosii scaunul integrat numai pentru copiii cu varsta peste 2 an Revenirea la poziia iniiala Cand scaunul pentru copii nu mai este necesar, restabi nul normal. © ‘Tragei perna scaunului de maneta de deblo- care = fig, 39 @) contrar sageii @. © Apasai perma centratin jos, pentru a se putea fixa, Dacd apasai pe pera in fad, lateral sau in spate, pera va intra stramb si nu se va putea fia QM ATENTIE! Citii si respectai informaiile gi avertismentele referitoare la utilizarea scaunelor pentru copii = pagina 37, “Indicaii importante pentru folo- sirea scaunelor pentru copii”. © Nu tragei de pernele eu centuri. © Aveigrija cain scaun sa nuse giseasc’-vreo jucairie, sau-vreun obiect ascuit- pericol de ra- nire! © Citii si respectai informaiile si avertismen- tele referitoare la utilizarea scaunelor inte- grate pentru copii > pagina 45, “Informaii ge- nerale referitoare la scaunul integrat pentru copii’. Caietul 2.1 Sigurana este primordialé J Indicatie In zona masuei de sprijin, centura de sigurana nu treby fie rasucita. € Valabil pentru autovehiculele: echipate cu scaune integrate pentru copii Scaunele integrate pentru copii din grupele 2 si3 Un scaun pentru copii corespunzator si centura de sigurana pot oferi copilutui dvs. o protecie suplimentara! Fig. 41 Scaunul pentru copii iniegrat: pernei scaunului, icarea Realizarea scaunului pentru copii — Tragei in faa perna scaunului de ma- neta de deblocare = fig. 41 @. — Apasai perna scaunului in sensul in- dicat de sageata ®, pana se blocheaza. Asezarea centurii de sigurané cu prin- dere in trei puncte - Trageielementul de fixare al centurii incet si uniform peste torace si bazin =A — Introducei elementul de fixare in dispo- zitivul de prindere, pana se aude un zgomot specific de fixare (facei proba prin tragere!). Revenirea la poziia iniialé Cand seaunul pentru copii nu mai este necesar, restabilii seaunul normal. Fig. 42, Imagine de referin’: Banda centurii de si- gurana. © ‘Tragei perna seaunului de maneta de deblo- care @ contrar sageii®. © Apasai perna centralin jos, pentru a se putea fixa, Daca apasai pe pena in faa, lateral sau in spate, perna va intra stramb gi nu se va putea fixa, QQ ATENTIE! © Prin neutilizarea centurii de sigurana se mareste riscul accidentarilor = pagina 19, “Desfagurarea benzii centurii de sigurana”. © Partea de umar a centurii de sigurana tre- buie agezata astfel incat sd treacd peste mi- jlocul umarului - in nici un caz peste gat - si sa aiba un contact ferm cu corpul = pagina 19, “Desfagurarea benzii centurii de sigurana”. © Partea de bazin a centurii trebuie sd treaca ferm peste bazin, niciodata peste stomac = pagina 19. 4 Sigurana copiilor 47 Caietul 2.1 Sigurana este primordial Index A Airbag-ul cortina 33 ‘Airbag-ul frontal al pasagerului din dreapta 35 Airbag-uri cortina Descriere 33 Indicaii de sigurand 34 Mod de funcionare 33 Airbag-uri frontale Descriere 26 Indicaii de sigurana 29 Modul de funcionare 28 Zona de aciune 29 Airbag-uri laterale 31 Indicaii de sigurana 32 Airbag-urile frontale 26 Airbag-urile laterale Descriere 31 Modul de funcionare 31 Bancheta din spate Scaunul pentru copii 42 Scaunul pentru copii pe locul din mijloc 42 c Categoriile de greutate 38 Ce factori influeneaza negativ sigurana deplasarii? 4 Ce se intampla cu pasagerii neasigurai cu centura de sigurana? 15 Ce trebuie sa avem in vedere inainte de por- nirea deplasarii? 3 Centura de sigurana Lampa de control 13 Nefixata 15 Centurile de sigurana 12,18 Indicaii de sigurana 17 Clasa de greurate 38 Condiii pentru montarea unui scaun pentru copii cu spatele la direcia de deplasare, pe scaunul pasagerului din dreapta 24 48 Index Covorase pentru picioare 1] D De ce este necesara centura de sigurana? 23 De ce este necesara reglarea corect’ a tetierelor? 7 De ce trebuie sa adoptim o poziie corecta in scaun? 23 Deplasarea in sigurana 2, 4 Desfaigurarea beni centurii Centura de sigurand 19 Femeile insarcinate 20 Desprinderea centurii 21 Devactivarea airbag-ului Airbag-ul pasagerului din dreapta 35 Dezactivarea airbag-ului frontal al pasageru- lui din dreapta 35, 9 Indicaii de sigurana 36 Dispozitiv de tensionare Lampa de control 25 Service-ul si indepartazea dispozitivelor de tensionare 22 Dispozitivul de tensionare a centurii 22 E Echipamente de sigurana 2 F Fixarea centurii de sigurana 18 Folosii incalaminte potrivita 10 G Grupa 38 Indicaii de sigurana Airbag-uri 25 Airbag-uri cortina 34 Airbag-uri frontale 29 Airbag-uzilaterale 32 Caietul 2.1 Sigurana este primordialé Dezactivarea airbag-ului frontal al pasa- gerului din dreapta 36 Dispozitiv de tensionare 22 Folosirea centurilor de sigurana 17 Folosirea scaunelor pentru copii 37 Inaintea fiecdrei deplasari 3 Incalaminte potrivita 10 indepartare Airbag-uri 25 Dispozitiv de tensionare 22 intreinere Airbag-uri 25 L Lacesunt neces 14 Lampa de control Centura de sigurana 13 Dispozitivul de tensionare 25 Sistemul airbag 25 Lampa de control a centurii de sigurana 13 Locul pasagerului dreapta Seaunul pentru copii 41 Locuri 12 N Numiarul locurilor 12 P Pedalele 10 Poziia corecta Poziia incorec Poriia in scaun Condueatorul 4 Pasager 6 Pasagerii 4 Pasagerul din dreapta 5 Principiul fizic al unui a recenturile desigurana? 12, ent frontal 14 Protejarea cu centura de sigurana 16 Reglarea corecta a tetierelor 7 Reglarea pe indilime a centurii 21 Reparaii Airbag-uri 25 Rularea automata a centurii 18 Ss Scaun integrat pentru copii Grupa 1 46 Grupa2 47 Scaun pentru copii Grupa 0 39 Grupa 0+ 39 Grupa 1 39 Grupa 2 40 Grupa 3 40 Sistem ISOFIX 43 Scaunele pentru copii 38 Scaunul integrat pentru copii 45 Scaunul pentru copii Baneheta din spate 42 Fixarea 41 Indicaii de sigurana 37 Impacirea pe grupe 38 Locul din central banchetei din spate 42 Locul pasagerului dreapta 41 Pe scaunul pasagerului dreapta 24 Sistemul ISOPIX 44 Scaunul pentru copii ISOFIX cu centurai de fi- xare superioara 44 Semnal acustic 13 Sigurana copiilor 37 Sistem ISOFIX 43 Sistemul airbag 23 Airbag-ul cortin 33 Airbag-uri frontale 26 Airbag-uri laterale 31 Lampa de control 25 Index 49