Sunteți pe pagina 1din 5

INFORMAŢII STANDARD LA NIVEL EUROPEAN

PRIVIND CREDITUL PENTRU CONSUMATORI


1. Identitatea şi datele de contact ale Creditorului

Creditor Smile Credit IFN SA


Adresa Sibiu, str. Calea Dumbravii, nr. 58, et. 1
Telefon 0369/437.234
E-mail suport@smilecredit.ro
Fax 0369/437.233
Adresă internet http://smile-credit.ro

2. Descrierea principalelor caracteristici ale produsului de creditare

Tipul de credit Credit de consum pentru nevoi personale

Valoarea totală a creditului RON


(Înseamnă plafonul sau sumele totale puse la Creditele puse la dispoziţie de către SMILE CREDIT
dispoziţie IFN S.A. au valori cuprinse între 1.000,00 – 3.000,00
în temeiul contractului de credit) RON.

Tranşă unică prin virarea sumei în contul indicat de


Condiţiile care reglementează tragerea creditului către Client, după aprobarea creditului. Transferul
creditului se va efectua la data aprobarii creditului
(Înseamnă modul şi momentul de obţinere a banilor) urmand a se procesa cel tarziu in urmatoarea zi
lucratoare.

Durata contractului de credit de zile.

Rambursarea creditului se face în 3 transe, astfel:


- prima rata: RON, la data de
- a doua rata: RON, la data de
Ratele şi, dacă este cazul, ordinea în care - a treia rata: RON, la data de
acestea vor fi alocate
Costul total al creditului se plăteşte în ordinea
următoare: penalităţile, dobânda, principalul, (dacă
este cazul) şi cheltuielile de executare (dacă este
cazul).

Valoarea totală pe care va trebui să o achitaţi


Înseamnă suma împrumutată plus dobânda şi Suma totală de plată este de RON
posibile costuri aferente creditului.

Generează o amortizare imediată a valorii totale a


Rambursările
creditului

3. Costurile creditului

Rata dobânzii aferentă creditului Fixă:


324% pe an, pentru un an cu 360 de zile

%
Notă: DAE a fost calculat pentru creditul din acest
Dobânda anuala efectiva (DAE) exemplu, presupunând că valoarea totală a creditului
este pusă la dispoziția clientului într-o singură tranșă
Acesta este costul total exprimat ca procentaj anual iar rambursarea (principal + dobândă) se face într-o
din valoarea totală a creditului. singură tranșa, la scadență. DAE este relevantă
DAE va ajută să comparaţi diferite oferte. numai pentru compararea unor oferte similare ca
valoare, structură şi perioadă de restituire. Clientul
trebuie să ţină cont de faptul că DAE este calculată
raportat la un an calendaristic de 360 de zile.

4. Costuri aferente

Creditorul nu percepe comisioane pentru utilizarea


unui anumit mijloc de plată.
În anumite cazuri, cum este cel al plăților externe cu
card, banca emitentă a cardului, precum și
procesatorii de plăti cu card (cum sunt Visa și
MasterCard) pot percepe comisioane direct de la
Valoarea costurilor aferente utilizarii unui mijloc Client și pot oferi cursuri de schimb valutar diferite
specific de plată (de exemplu card de credit) de cursul BNR. Clientul va suporta orice comisioane
și costuri impuse de către banca emitentă și de către
procesatorii de plăți care au emis cardul bancar,
inclusiv costurile asociate cu schimbul valutar.
În cazul plăților prin virament bancar, Clientul va
suporta orice costuri impuse de banca sa pentru
efectuarea viramentului.

În caz de neplată la scadenţă, SMILE CREDIT IFN


S.A. va aplica zilnic la totalul sumelor restante o
dobândă penalizatoare de 324% pe an (0.9% pe zi).
Dobânda penalizatoare nu se aplică sumelor
provenite din calculul dobânzilor.
Costuri în caz de întârziere la plată
Dacă Clientul nu va restitui creditul, dobânda şi
comisioanele datorate în termen de 30 de zile de la
Plăţile neefectuate ar putea să aibă consecinţe grave
scadenţă, Creditorul este îndreptăţit să considere
pentru dumneavoastră (de exemplu executare silită)
contractul de credit rezolvit de plin drept, fără
şi să îngreuneze obţinerea de credite în viitor.
îndeplinirea niciunei alte formalităţi prealabile şi fără
intervenţia instanţei de judecată. Clientul va suporta
integral costurile aferente recuperării sumelor
datorate, pe cale amiabilă, sau prin executare silită.

NU se percepe comision de analiză dosar.


Comisioane NU se percepe comision de administrare credit.
NU se percepe comision de rambusare anticipata.

5. Alte aspecte juridice importante


Clientul beneficiază de un termen de 14
(paisprezece) zile calendaristice în care se poate
retrage din prezentul contractul de credit. Termenul
de retragere începe să curgă de la data încheierii
prezentului contract. Orice solicitare a Clientului de
exercitare a dreptului său de retragere trebuie să fie
exercitată printr-o notificare scrisă, transmisă
Creditorului prin scrisoare recomandată cu
confirmare de primire sau prin depunerea notificării la
sediul Creditorului, cu confirmare de primire din
partea reprezentantului Creditorului. Exercitarea
dreptului de retragere îşi produce efectul de la data
Dreptul de retragere expedierii/depunerii notificării cu condiţia ca
notificarea sa fie expediată înainte de expirarea
Aveţi dreptul să renunţaţi la contractul de credit în
termenului menţionat.
termen de 14 zile calendaristice.
În cazul în care Clientul îşi exercită dreptul de
retragere, acesta are obligaţia să achite Creditorului,
fără nicio întârziere nejustificată şi nu mai târziu de
3(trei) de zile calendaristice de la
expedierea/depunerea notificării de retragere,
contravaloarea tuturor sumelor utilizate şi dobânzilor
aferente de la data la care creditul a fost acordat şi
până la data rambursarii acestuia. Creditorul îşi
rezervă dreptul de a aplica dobânda contractuală
pănă la restituirea integrală a sumelor şi să ia
măsurile judiciare necesare recuperării sumelor
datorate.
ÎMPRUMUTATUL are dreptul oricând să ramburseze
Rambursare anticipată
anticipat creditul PARȚIAL sau INTEGRAL, oricând,
fără a-i fi percepute compensații sau comisioane.
Aveţi dreptul, în orice moment, la rambursare
anticipată Procedura de rambursare anticipată a creditului
totală sau parţială a creditului.
Clientul trebuie sa comunice creditorului intentia
ramburasarii anticipate, suma scadentă se poate afla
consultând contul de utilizator de pe pagina smile-
credit.ro, la Detalii Credite/Suma de plată, unde se
alege data când se dorește a se efectua plata și se
generează automat suma de plată (credit +
dobanda).

De asemenea suma scadentă se poate afla


contactând operatorii Smile Credit la tel:
0369/437.234 sau pe e-mail suport@smilecredit.ro,
în timpul programului de lucru, zilnic de Luni-Vineri,
orele 08:00 - 17:00.

În cazul în care se doreşte rambursarea anticipată a


creditului, ÎMPRUMUTATUL are la dispoziţie
următoarele modalităţi de plată:

- prin debitare automata a cardului bancar - în acestă


situație se va contacta un operator Smile Credit;

- plata cu cardul de catre IMPRUMUTAT din contul


clientului existent pe site-ul smile-credit.ro;
- prin virament bancar, din contul
ÎMPRUMUTATULUI, în conturile CREDITORULUI:

 nr. RO02BTRLRONCRT0334003601 RON,


deschis la Banca Transilvania Sucursala
Sibiu sau

 nr. RO43UGBI0000262017313RON, deschis


la Banca GarantiBank Agenția Sibiu.

Exemplu:

Pentru un credit de 1.000 lei, pe o perioadă de 90 zile


suma totală de rambursat este de 1.561,88 lei, din
care credit 1.000 lei și dobânda de561,88 lei, valoare
DAE 1.746,02%.

 Dacă ÎMPRUMUTATUL dorește să achite


creditul după 30 zile atunci suma totală de
rambursat este de 1.270 lei, din care credit
1.000 lei, dobânda de 270 lei.

Formula de calcul:

 Calcul dobanda

 D= S*Rad%*(N/360),

 unde: D= dobânda, S = soldul creditului,


Rad = rata anuală a dobânzii, N = numărul
de zile calendaristice.

 D= 1.000 lei x 324% x (30/360) = 270 lei.

Total sumă de rambursat = 1.000 lei (credit) + 270


lei (dobânda pe 30 zile) = 1.270 lei.
În caz de rambursare anticipată, Clientul datorează
Creditorului dobânda pentru perioada de utilizare a
Creditului

Consultarea unei baze de date

Creditorul trebuie să vă informeze imediat şi gratuit


asupra rezultatelor consultării unei baze de date în
cazul în care cererea de creditare este respinsă pe
baza acestei consultări.
Dreptul de a primi proiectul de contract de
Această prevedere nu se aplică în cazul în care, în
credit
momentul cererii, creditorul nu poate să încheie
contractul de credit cu dumneavoastră conform
Aveţi dreptul ca, la cerere, să obtineţi gratuit un
normelor sale interne.
exemplar al proiectului de contract de credit.

Creditul prezentat mai sus este un model reprezentativ, nu constituie o ofertă şi nu garantează
obţinerea unui împrumut
Conform legislatiei in vigoare aveti dreptul de a analiza aceasta oferta pentru 15 zile sau, la alegerea dvs,
mai putin de 15 zile.
Doresc sa analizez informatiile standard prezentate mai sus pentru 15 zile, apoi, daca doresc, voi reveni
pe acest site sa semnez contractul de credit.
Am citit informatiile standard prezentate si doresc sa semnez contractul de credit imediat.

S-ar putea să vă placă și