Sunteți pe pagina 1din 2

Prima instanţă: Judecătoria Bălți sediul central (judecător A.

Roșca)
Dosarul nr. 2a-1094/21 (Nr.2-21039373-20102021)
CURTEA DE APEL BĂLŢI
Colegiul Civil şi de contencios administrativ
DECIZIE
dispozitiv
19 aprilie 2022 mun. Bălţi

Instanţa compusă din:


Preşedintele ședinței, judecătorul Stela Procopciuc
Judecătorii: Elena Grumeza, Natalia Chircu
Grefier Veronica Iarovoi

examinând în ședință publică cererile de apel declarate de apelanții SA „Red-Nord”


și Prisacari Vitalie împotriva hotărârii Judecătoriei Bălți, sediul central din 16 septembrie
2021, pronunțată în cauza civilă la cererea de chemare în judecată depusă de Lopotencu
Romeo către SA „Rețelele Electrice de Distribuție Nord”, intervenienți accesorii Prisacari
Vitali, Agenția Servicii Publice și Consiliul SA „Red-Nord” privind anularea ordinului de
concediere, constatarea nulității punctului 4 din procesul-verbal nr. 1/2021 al ședinței
Consiliului SA „Red-Nord” din 14.01.2021, restabilirea în serviciu și încasarea plăților
pentru lipsa forțată de la locul de muncă,-

Conducându-se de prevederile art. 385 lit. c) Codul de procedură civilă, Colegiul


Civil și de Contencios Administrativ al Curții de Apel Bălți,-

decide:
Admite apelurile declarate de către SA „Red-Nord” și Prisacari Vitalie împotriva
hotărârii Judecătoriei Bălți, sediul central din 16 septembrie 2021.
Casează integral hotărârea judecătoriei Bălți, sediul central din 16 septembrie 2021,
pronunțată în cauza civilă la cererea de chemare în judecată depusă de Lopotencu Romeo
către SA „Rețelele Electrice de Distribuție Nord”, intervenienți accesorii Prisacari Vitali,
Agenția Servicii Publice și Consiliul SA „Red-Nord” privind anularea ordinului de
concediere, constatarea nulității punctului 4 din procesul-verbal nr. 1/2021 al ședinței
Consiliului SA „Red-Nord” din 14.01.2021, restabilirea în serviciu și încasarea plăților
pentru lipsa forțată de la locul de muncă și pronunță o nouă hotărâre potrivit căreia:
Respinge integral cererea de chemare în judecată depusă de Lopotencu Romeo către
SA „Rețelele Electrice de Distribuție Nord”, intervenienți accesorii Prisacari Vitali,
Agenția Servicii Publice și Consiliul SA „Red-Nord” privind anularea ordinului de
concediere nr.27-C din 15.01.2021, constatarea nulității punctului 4 din procesul-verbal
nr. 1/2021 al ședinței Consiliului SA „Red-Nord” din 14.01.2021, restabilirea în serviciu
și încasarea plăților pentru lipsa forțată de la locul de muncă.
Decizia este definitivă, fiind cu drept de recurs la Curtea Supremă de Justiție, în
termen de două luni de la comunicare, prin intermediul Curții Supreme de Justiție.

Președintele ședinței, judecător Stela Procopciuc

Judecătorii Elena Grumeza Natalia Chircu