Sunteți pe pagina 1din 4

REGULAMENTUL CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA CONCURSULUI

DE CREAȚIE PLASTICĂ CU GENERICUL

,,TRADIȚII ȘI DATINI PASCALE”

ORGANIZATORII:

Instituția Publică Gimnaziul Egorovca


în colaborare cu
Casa de Creație și Agrement pentru Copii și Tineri ,, Lora Găină”, or.Fălești.

Etapa locală ( în instituție) 23.03 - 17.04


Etapa raională 18.04 - 10.05

Termen de derulare: 28.03.2022 - 10.05.2022


Coordonatorii:

Carolina Arnaut, profesor de educație plastică, IP Gimnaziul Egorovca.


Viorica Harea, director CCACT Făleşti

PARTICIPANȚI: elevii din instituțiile de învățământul general, raionul Fălești

SCOPUL CONCURSULUI
 De a stimula și a valorifica potențialul creativ al copiilor și tinerilor prin diversitatea
exprimării artistice.
 De a familiariza tânăra generație în cunoașterea tradițiilor și datinilor Sărbătorilor Pascale.
 De a forma abilități creative tinerei generații.
 De a identifica şi a promova tinerele talente.
 De a stimula interesul elevilor de a se auto-exprima prin intermediul creației artistice.
 De a dezvolta spiritul de competitivitate și încredere în sine a copiilor.
CONDIȚII LA REALIZAREA LUCRĂRILOR:
Lucrările trebuie să reflecte activități, simboluri, momente, obiceiuri și datini consacrate
Sărbătorilor Pascale.

TEHNICI DE REALIZARE:
Lucrările creative pot fi realizate în diverse tehnici (acuarelă, guașă, tuș,creion, pastel, tehnică
mixtă, colaj etc.)

CATEGORII DE VÂRSTĂ:

1. 7-10 ani.
2. 11-13 ani.

SECȚIUNI: 
1. Lucrare Plastică/Colaj
2. Felicitare
3. Decorarea oului de Paști

CE ANUME TREBUIE DE REALIZAT?


Alegeți să realizați una dintre cele 3 secțiuni:

PROBA 1. LUCRARE PLASTICĂ/ COLAJ


1. Elaborează o lucrare vizual-plastică, format A3.. Lucrările trebuie să reflecte activități,
simboluri, momente, obiceiuri și datinini consacrate Sărbătorilor Pascale;
2. Tematica lucrării  plastice trebuie să coreleze cu genericul concursului;
3. Semnează cu numele tău și scrie titlul lucrării În colțul stâng al lucrării.

PROBA 2.  FELICITARE


1. Realizează o felicitare hand- made (lucrul manual), format A5, care să reflecte tema dată,
pentru o persoană sau un grup de persoane dragi.

PROBA 3. DECORAREA OULUI DE PAȘTI 


În perioada Sfintei Sărbători de Paști, în semn de prețuire a jertfei Mântuitorului, femeile
brăzdate de istorie, tradiție și sărbătoare trudesc ore întregi pentru realizarea unui ou încondeiat în
care se regăsesc, pe lângă simbolurile religioase, și cele care desemnează trăinicia neamului, pe
baza poveștilor și a povestirilor.
Decorează un ou în Ajunul Sfintelor Paști, utilizează diverse tehnici la alegere (culoare, origami,
brodătura, stofa, quilling etc.)

ETAPELE CONCURSULUI
Concursul se va desfășura în următoarele etape:
1. Lansarea Concursului – 23 martie 2022.
2. Etapa locală (la nivelul școlii) 23 martie - 17 aprilie  2022.
3. Expedierea de către coordonatorul local, la etapa raională, a lucrărilor câștigătoare etapei
locale: 18 aprilie -21 aprilie 2022.
4. Jurizarea la etapa raională se va desfășura în perioada 25 -30 aprilie 2022.
5.   Anunțarea premianților la etapa raională până la data de 10 mai 2022.
DESFĂȘURAREA CONCURSULUI:
Etapa locală (în instituție) 23.03 - 17.04
 Alegeți un responsabil și organizați concursul pe secțiuni în instituție;
 Stabiliți câștigătorii la Concursul din instituția Dumneavoastră;
 Evaluați expoziția de lucrări la nivel de instituție, pe secțiuni unde vor fi selectate
lucrările de locul I,II și III de juriul din instituție;
 La etapa raională vor participa doar câștigătorii etapei locale.
 Coordonatorii locali vor prezenta lucrările câștigătorilor, în perioada 18 aprilie -21 aprilie
2022,  la adresa CCACT or. Fălești.

Etapa raională 25.04 - 30.04


 Coordonatorul local va prezenta pentru evaluare la etapa raională lucrările premianților
(Atenție!  doar Locul I, Locul II, Locul III) însoțite de fișa premianților locali conform
Anexei;
 pentru fiecare Secțiune: clase primare, gimnaziu;
 pentru fiecare Probă: lucrare plastică, felicitare, decorarea oului de Paști
Obligatoriu În colțul drept al lucrării de indicat:
 Numele, prenumele autorului. Instituția
 Vârsta
 Titlul
 Numele, prenumele profesorului coordonator.
Se vor evalua doar câte 3 lucrări la fiecare secțiune, la fiecare categorie de vârstă
30 aprilie – jurizarea finală
10 mai - anunțarea câștigătorilor

CRITERII DE EVALUARE A LUCRĂRILOR:


1. Realizarea lucrării conform temei/ genericului concursului;
2. Originalitatea ideii;
3. Realizarea creativă;
4. Aplicarea tehnicilor artistice.
Evaluarea lucrărilor participante se va face de către un juriu format pe secțiuni și se va ține cont
de criteriile sus menționate. Se vor acorda premiul I, II, III și mențiune pe secțiuni.

CONDIȚII SPECIALE
 Participantul își demonstrează talentul doar la o singură probă.
 La evaluare, se va ține cont de respectarea tematicii și expresivitatea propriu-zisă.
Notă: recomandăm cadrelor didactice să coordoneze corect lucrul elevilor participanți.

PERSOANA/PERSOANE DE CONTACT:
Carolina Arnaut, tel 068457128, carolina.arnaut.1981@mail.ru;
Viorica HAREA , 025922264, 067131674, crrtfalesti@mail.ru
Anexă- lista elevilor premianți
la Concursul raional cu genericul: ,, TRADIȚII ȘI DATINI PASCALE ”

Instituţia/ Localitatea __________________________________


e-mailul coordonatorului_________________________________

Nr. Titlul lucrării Numele Prenumele participantului Vârsta, Numele


Prenumele
conducătorului
Lucrare Plastică/ Colaj

3.

Felicitare

3.

Decorarea oului de Paști

1.

2.

3.

S-ar putea să vă placă și