Sunteți pe pagina 1din 2

FIȘĂ DE LUCRU

ANALIZĂ MATEMATICĂ
CLASA a XI-a
1. Să se calculeze derivatele următoarelor funcții f : D→ R
5
a) f ( x )=( 3 x +x +4 )
2

b) f ( x )=ln ( 4−x )
2

c) f ( x )=√ 2 x2 +4 x +5
d) f ( x )=arcsin ( x−2 )

2. Să se arate că funcția f : R→ R ,f ( x )=( x−a )|x−2| este derivabilă în


x 0=2 dacă și
numai dacă a=2 .
3. Să se arate că următoarele funcții admit derivată în punctele specificate, fără a fi
derivabile în aceste puncte.

a) f :[0 ,+∞ )→R , f x =√ x , x0 =0


( )
3
b) f : R→ R , f ( x )=√ x−1 , x 0 =1
4. Să se arate căurmătoarele ecuaâii au cel puin o rădăcină în intervalul specificat:
2 x
a) x −2 =0 , I= [ 0,3 ]
2 x
b) ( x−1 ) 2 =1 , I =[ 0,2 ]
5. Să se arate că următoarele funcții sunt comtinue pe domeniul lor de definiție:

a)
1
{
f : R→ R,f ( x )=¿ xsin ,x<0 ¿ ¿¿¿
x

b)
3
{
f :[−1,+∞)→R,f ( x )=¿ 2x − x−1,x<0 ¿ ¿¿¿
2

c)
f :[0,+∞)→R,f ( x ) =¿ {1+lnx,x<e¿¿¿¿

d)
f:(0,+∞ )→ R,f ( x)=¿ {√x+1, x<3 ¿ {2 , x=3¿¿¿¿
x3
f : D→ R , f ( x )=
6. Să se determine a,b∈ R astfel încât funcția ax 2 +bx +3 să admită
asimptota oblică dreapta 2x−4 y+1=0.
7. Să se determine asimptotele următoarelor funcții:
|x|
f : R ¿ {−2¿ }→ R , f ( x )=
a) x+2

b)
x
f :R→R,f ( x )=¿ ,x≤0 ¿ ¿¿¿
x−1 {
c) f : R→ R , f ( x )= x +x +1−x √ 2

8. Să se calculeze următoarele limite de funcții:


1
sin 2 x
lim ( sin x )
π
x→
a) 2

( )
tgx
1+sin x
lim
π 1+cos x
x→
b) 4

( )
1
a x +b x x
lim ,a,b>1
c) x→0 2
1
x−5
lim¿ x→5 ¿ ¿ ( x−4 ) ¿
d) x>5 ¿

x 2−2
lim
e) x→ ∞
( 3x+5
3x+1 )
2 x−3

2 tg 2 x
lim ( ctgx )
π
x→
f) 4

lim
g) x→0 x
( )
3 x−1

h)
lim
( )
x →0
5 x −1
6 x −1

lim (
4 x−4 )
x−1
2 −1
i) x→1
2 2 2
sin x +sin 2 x+. . .+ sin nx
lim
j) x →0 x2

S-ar putea să vă placă și