Sunteți pe pagina 1din 1

ASOCIATIA "DOMINOU"

Sediu: Craiova, str. Eugeniu Carada, nr.19


IBAN: RO05 BITRDJ 1RON019160CC01
Banca ItaloRomena,Suc. Craiova
CUI: 17002960/2004
Tel.: +040753083123, Fax: +040351808230
E-mail : asociatiadominou@yahoo.com
Web : www.asociatiadominou.ro

EFICIENȚA ÎN PRACTICA EVALUĂRII


Program de formare continuă,
aprobat prin O.M.EN.nr. 3861 din 04.04.2019
90 ore, 22 credite profesionale transferabile

Modulul 1.
TEORIA ȘI PRACTICA
COMPETENȚE GENERALE EVALUĂRII - 30 ore
Modulul 2.
Competenţe de comunicare
MODALITĂȚI DE EVALUARE -
şi relaţionare
30 ore
Competențe metodologice Modulul 3.
Competenţe psihosociale EVALUAREA ÎN DIFERITE
SITUAȚII EDUCAȚIONALE - 26
ore
Evaluare finală: 4 ore

Taxa: 320 lei


Înscrierile se pot face on-line pe adresa: asociatia_dominou@yahoo.com

Persoană de contact: Panait Gabriela: 0744613337; Ani Draghici tel: 0744636776

Cursul se organizează on-line