Sunteți pe pagina 1din 1

ASOCIATIA "DOMINOU"

Sediu: Craiova, str. Eugeniu Carada, nr.19


IBAN: RO05 BITRDJ 1RON019160CC01
Banca ItaloRomena,Suc. Craiova
CUI: 17002960/2004
Tel.: +040753083123, Fax: +040351808230
E-mail : asociatiadominou@yahoo.com
Web : www.asociatiadominou.ro

MANAGEMENTUL STRESULUI
ÎN ORGANIZAŢIILE ŞCOLARE
Program de formare continuă,
aprobat prin O.M.EN.nr. 3088 din 16.01.2019
60 ore, 15 credite profesionale transferabile

Modulul 1.
MANAGEMENTUL STRESULUI
COMPETENȚE GENERALE
PRIN MECANISME DE COPING
Competenţe de comunicare ȘI RELAXARE- 28 ore
şi relaţionare Modulul 2.

Competențe metodologice COMUNICARE ŞI


AUTOCONTROL EMOŢIONAL
Competenţe psihosociale
ŞI COMPORTAMENTAL - 28 ore

Evaluare finală: 4 ore

Taxa: 250 lei


Înscrierile se pot face on-line pe adresa: asociatia_dominou@yahoo.com

Persoană de contact: Panait Gabriela: 0744613337; Ani Draghici tel: 0744636776

Cursul se organizează on-line