Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC- ACTIVITATE INTEGRATĂ

Data: 28.09.2021
Grădinița: cu Program Prelungit Cei sapte pitici, Buzău
Nivelul: II
Grupa: mare FLORILE
Tema anuală: „Cine sunt/suntem?”
Tema săptămânii: „Orașul unde eu trăiesc și cresc!”
Tema zilei: „Buzău, orașul meu! ”
Tipul activităţii: Verificare şi consolidare de cunoştinţe
Forma de realizare : Activitate integrată- [ADP + ALA + ADE (DȘ – Activitate matematică
+DEC – Educație plastică) + ALA]
Componenta activități: Activitate integrată „Buzău, orașul meu! ”

ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ ( ADP )

Întâlnirea de dimineaţă: „Tu in ce oraș locuiești?”– discuții libere


Prezența: ,, Buna dimineața, cetățeni!’’
Calendarul naturii: ,,Cum e vremea azi, in orașul meu’’
Împărtășirea cu ceilalți: ,,Ce darnică e Zâna Toamnă ! ’’
Tranziţii: ,,Poștașul ’’
,, Ne pregătim de activitate ’’ – deprinderi de ordine

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE ( ALA I):


ALA1 - Bibliotecă: „Citim imagini din ziare/cărți/vizionare filmuleț –localitatea mea”

Artă: „Orașul meu”(machetă, lucrare colectivă)

Construcții: “Clădiri mari și mici”

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE (ADE)

DOMENIUL ȘTIINȚĂ (Activitate matematică): ,, Repede și bine !”


Mijloc de realizare: joc didactic
DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE (Activitate practică): ,,Autobuzul din oraș” lipire

JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ALESE ( ALA2 )


Activităţi recreative: JOCURI CU REGULI: ,,Am căzut într-o fântână”; ,,Poștașul”;

Scopul activității: consolidarea cunoştințelor referitoare la formele geometrice şi atributele lor, punerea lor în categorii diferite după criteriul fomă, culoare,
mărime; Formarea şi consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică.

Obiective operaționale:

Să denumească orașul in care locuiește .


Să enumere edificii din ,,orașul meu’’.
Să verbalizeze cele observate /,,citite’’ din filmul prezentat.
Să realizeze construcții din materialele puse la dispoziție
Să recunoasca si sa denumeasca figurile geometrice, efectuand operatii logice
Să formeze o mulțime de figurile geometrice, după criteriul dat: mărime, culoare.
Să enumere caracteristica elementelor din mulțimea formată.
Să efectueze operații de lipire pe baza explicației și demonstrației, folosind materialele puse la dispoziție.
Să participe cu placere si interes la activitate;

STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee: observația, conversaţia, explicaţia, mâna oarbă, exemplul, problematizare, demonstraţia, exerciţiul, munca individuală,
pe grupuri mici și în pereche, aprecierea verbală.
Elemente de joc:
surpriza, mânuirea materialului, aplauzele, recompensa
Mijloace de învăţământ: CD/ DVD + calculatorul
Material didactic:
a) demostrativ: imagini ilustrate – prezentatre Pawert Point, vederi, harta orașului. trusa logii I, Carte de istorie.
b) distributiv : trusa Lego ,fişe de lucru individuale – figuri geoetrice, creione colorate, ecusoane (triunghiuri, discuri), Trusa logii II, castronașe
Forme de organizare: frontal, individual, pe grupuri, pe echipe.
Durata: o zi
Locul desfăşurării: sala de grupă
Material bibliografic:
1. Culea, L. (2009). Aplicarea noului curriculum pentru educaţia timpurie - O provocare?. Pitești: Editura Diana.
2. Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6/7 ani) (2008). Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului.
3. Gavra, R. (2008). Totul...pentru copil - Ghid pentru educatoare şi directori. Pitești: Editura Diana.

Ziua debutează cu primirea copiilor și jocul liber ales și desfășurat de fiecare copil, individual, în perechi sau pe grupuri mici.
Întâlnirea de dimineaţă: „Tu in ce oraș locuiești?”– discuții libere
Prezența: ,, Buna dimineața, cetățeni!’’
Calendarul naturii: ,,Cum e vremea azi, in orașul meu’’
Împărtășirea cu ceilalți: ,,Ce darnică e Zâna Toamnă ! ’’

Noutatea zilei o reprezintă intrarea în sala de grupă un musafir, care are în mână un plic. Acesta este din alt oraș si îi roagă să il ajute ca să
găsească locurile cele mai frumoase din orașul Buzău. .
Captarea atenției se va realiza prin intermediul surprizei primite scrisoarea primită. Educatoarea le va citi conținutul .Astfel ei vor afla ce sarcini vor
avea de făcut : - Bibliotecă: „Citim imagini din ziare/cărți/vizionare filmuleț –localitatea mea”. Copii vor viziona un filmuleț in care sunt prezentate cele mai
cunoscute obiective turistice le orasului nostru. Din cărți și ziare vor selecta imaginile cu orașul Buzău si vor verbaliza. La centru Artă: „Orașul
meu”(machetă, lucrare colectivă), copiii vor picta cladiri, blocuri si case, apoi le vor aseza pe o machetă realizând un oraș in miniatură. De asemeni avand la
dispozitie, cuburi din plastic si lemn vor construii si alte cladiri de dimenisuni si forme diferire pe care le vom alinia la sfârșit lânga macheta noastră
Construcții: “Clădiri mari și mici”
După finalizarea sarcinilor pe centrele de interes își vor roti locurile intre ei. Educatoarea dirijează și îndrumă activitatea, răspunde la întrebări și acordă
sprijin preșcolarilor care au nevoie. La sfârșitul activităților liber alese, educatoarea face aprecieri asupra modului de desfășurare a activității, iar fluturașul
colorat le mulțumește copiilor pentru toată munca depusă în realizarea sarcinilor.
Rutină: preșcolarii se deplasează la baie
„Dacă mâinile-s curate/ Bolile vor sta departe” – deprinderi de îngrijire- Gustarea
La intoarcerea copiilor din pauză, va urma cea de-a două activitate pe domenii experiențiale şi rotirea copiilor la centrele deschise deja.
Se organizează jocul didactic ,, Repede și bine !”
Prima etapă cu trusa Logii I – unde educatoarea inițiază jocul, prezentând regulile jocului și sarcinile acestuia.
În a doua etapă se lucrează cu figurile geometrice din trusa Logii II- ce sunt împărțite celor mici, la măsuțe.
La central Artă ( DOS-Activitate practică) copii vor lipi pe o planșă autobuzul și călătorii.

Ȋnainte de a începe lucrul, efectuăm exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii:„Degetul mare plecă la plimbare/Arătătorul duce bastonul/Mijlociul duce
pardesiul/Inelarul duce geamantanul/Iar degetul mic, nu duce nimic pentru ca e pitic”. Copiii sunt invitaţi să lucreze în centrul dorit. Aceştia se aşază la măsuţe
şi rezolvă cerinţele. Se reaminteşte copiilor comportamentul în cadrul acestor activităţi: vorbim în şoaptă pentru a nu-ideranja pe colegi, lucrăm ordonat,
utilizăm cu grijă materialele puse la dispoziţie și ducem la bun sfârşit lucrarea începută.

Activitate întregii zile se va incheia cu jocul distractiv ,,Poștașul”;

Asigurarea retenţiei şi a transferului celor învăţate

Fiecare copil își va exprima, în termini corespunzatori nivelului de vârstă și de dezvoltare părerea despre activitatea desfășurată pe întreg parcursul zilei.

Încheierea activității:
Educatoare face aprecieri individuale şi colective referitoare la rezolvarea sarcinilor şi la comportamentul copiilor în timpul activității și le oferă
recompense.