Sunteți pe pagina 1din 260

GEMOTERAPIA

de Ia A la Z
Colecţia TERAPII COMPLEMENTARE
îngrijită de: farm. CARMEN PONORAN

© Editura EIKON
Cluj-Napoca, str. Mecanicilor, nr. 48
Redacţia: 0264-593547; 0728 084 801
e-mail: edituraeikon@yahoo.com
web: www.edituraeikon.ro
Difuzare: te I/ fax 0364-117246; 0728 084 803
e-mail: eikondifuzare@yahoo.com

ISBN 978-973-757-113-7
SORINA SOESCU

SIMONA NITU
CARMEN PONORAN
NELI OLAH

EMO
e la la
O terapie modernă cu extracte vegetale obţinute
din părţi tinere de plante

o
Cluj-Napoca
CuvÂNT ÎNAINTE

Cartea de gemoterapie pe care o aducem în atenţia medicilor, far­


maciştilor şi tuturor celor interesaţi de terapiile naturale este rodul unei
experienţe de peste 15 ani a unui grup de specialişti din România în acest
domeniu mai nou al fitoterapiei.
În 1992 Laboratoarele Plantextrakt din Cluj demarau o colaborare
cu o firmă din Italia pentru care au început să fabrice extracte din mu­
guri, mlădiţe, radicele, sevă sau seminţe-extracte gemoterapice. Se pune
la punct tehnologia şi se ia hotărârea de a experimenta aceste produse pe
piaţa din România, prin câţiva, colaboratori - medici homeopaţi. Rezul­
tatele sunt încurajatoare şi duc în final la autorizarea produselor pe piaţa
noastră şi la continuarea cercetărilor şi creşterea gamei de produse, de la
20 de produse în 1995 la peste 60 în 2008.
Până în anul 2003 singurii care au fost instruiţi în acest domeniu au
fost medicii homeopaţi. La cursurile postuniversitare de homeopatie se
organiza şi un curs introductiv de gemoterapie. Acest lucru s-a schimbat
foarte mult după ce în 2003 d-na dr. Sorina Soescu finalizează traducerea
cărţii de gemoterapie a dr. Fernando Pitera - Compendiu de gemoterapie
clinică. După lucrările lui Nebel, Vannier, Roy şi Tetau în Franţa precum
şi Theodor Caba în România, cartea dr. Pitera a adus foarte multă
informaţie în domeniul gemoterapiei.
Începând din anul 2005, Laboratoarele Plantextrakt, cu sprijinul
Societăţii Române de Homeopatie, organizează cursuri de gemoterapie
pentru medici şi farmacişti. Lectorii acestui curs sunt medici cu
îndelungată experienţă în domeniul gemoterapiei.
Dr. Sorina Soescu şi dr. Simona Niţu sunt lectori ai cursului de
gemoterapie şi au dorit să împărtăşească din bogata lor experienţă celor
interesaţi să afle cum se pot alina suferinţele cu o terapie naturală şi
lipsită de reacţii secundare.
Din partea Laboratoarelor Plantextrakt, farm. Carmen Ponoran şi dr.
chim. farm. Neli Olah aduc informaţii despre produsele gemoterapice
fabricate la Plantextrakt, despre procesul de fabricaţie şi control al
calităţii - date acumulate în ani de studiu al colectivului de specialişti ai
firmei.
Gemoterapia de la A la Z poate fi o lectură incitantă datorită stilului
accesibil şi bogat în informaţii. Capitolul DICŢIONAR MEDICAL DE
6 / GEMOTERAPIA DE LA A LA Z
GEMOTERAPIE DE LA A LAZ este cel care reflectă experienţa me­
dicului practician în acest domeniu şi este prezentat într-o manieră uşor
accesibilă de către doamna doctor Sorina Soescu un excelent practician,
care are şi darul minunat de a putea transmite mai departe experienţa
dobândită.

Cluj-Napoca, 3 martie 2008


GEMOTERAPIA - un altfel de fitoterapie

Gemoterapia este o terapie naturală care utilizează extracte obtinute


din ţesuturi vegetale aflate în fază de creştere.
În aceste ţesuturi embrionare se regăsesc, indiferent de vârsta plan­
tei, proprietăţile de menţinere a reacţiilor anabolice ale celulei vegetale,
capacitatea de reproducere şi de multiplicare celulară.
Gemoterapia este considerată o noua fitoterapie, modernă, care uti­
lizează ţesuturi embrionare (în fază de diviziune) prelucrate în stare
proaspătă, faţă de fitoterapia clasică care utilizează părţi de plantă adul­
tă, care au pierdut puterea de regenerare şi sunt prelucrate, în general, în
stare uscată.
Acţiunea terapeutică a extractelor gemoterapice este diferită în
multe cazuri de cea pe care o cunoaştem la părţile adulte de plante (din
fitoterapia tradiţională). Astfel, mugurii de coacăz negru au acţiune anti­
alergică, iar frunzele acţiune diuretică, mugurii de scoruş reduc tulbu­
rările circulatorii de menopauză în timp ce frunzele au efect invers, etc.
Postulatele care stau la baza gemoterapiei„ enunţate de dr. Pol
Henry, părintele gemoterapiei moderne, sunt:
1. Întrucât viaţa este expresia dinamicii celulare, pentru vindecare
este necesară utilizarea de celule în fază de diviziune potenţială, care pot
acţiona şi stimula alte ţesuturi celulare.
2. Viaţa animală depinde complet de viaţa vegetală; ceea ce
alimentează esenţa vieţii animale o poate regenera atunci când apar
alterări marfo-patologice.
3. Arborii reprezintă sediul vegetal în care energia vitală se ex­
primă în fiecare an sub forma unei reînnoiri celulare masive. Din acest
motiv, toate ţesuturile arborilor pe cale să apară sau care sunt în curs de
diviziune (meristeme) sunt cele mai indicate pentru dezintoxicarea,
regenerarea şi vindecarea celulelor omeneşti.
4. Printre plantele utilizate, mesteacănul (BETULA PUBESCENS şi
BETULA VERRUCOSA) şi stejarul (QUERQUS PEDUNCULATA) sunt
cele care posedă cele mai clare şi puternice capacităţi de adaptare, acli­
matizare, rezistenţă şi regenerare. Ţesuturile embrionare ale acestor
plante formează baza primară a terapiei de drenaj gemoterapic.
În cuvinte simple, aceste postulate pot fi explicate astfel: materia vie
este într-o continuă mişcare şi schimbare. Viaţa vegetală, animală, uma­
nă, dar şi minerală, există datorită unei strânse legături şi influenţe
8 / GEMOTERAPIA DE LA A LA Z
reciproce. Liantul îl reprezintă aminoacizii, respectiv PROTEINA, care
stă la baza vieţii , a materiei vii.
Atâta timp cât vegetalele pot să interacţioneze cu componentele
organismelor animale şi umane, ca hrană, stimulând creşterea şi dezvol­
tarea acestora, este limpede şi logic că aceleaşi substanţe pot să intervină
şi în cazul unor distrucţii celulare sau funcţionale pentru corecţia lor.
Acest lucru poate fi realizat cu ajutorul acelor structuri vii care îşi păs­
trează nealterat principiul de diviziune celulară. Ţesuturile care au aceste
proprietăţi sunt ţesuturile vegetale tinere, numite şi ţesuturi meriste­
matice. În plus, modul de preparare al acestora, în stare proaspată, păs­
trează nealterate substanţele active: enzime, fitohormoni, aminoacizi,
substanţe cu structuri asemănătoare organismului uman, care pot, dato­
rită acestei calităţi, să iniţieze reacţii la nivel celular, cu rol de fagocitare
şi eliminare a substanţelor străine, având ca rezultat detoxifierea celu­
lelor blocate şi reluarea funcţionalităţii lor.
Arborii sunt adevărate laboratoare vii care fac legătura între cer şi
pământ: preiau din pământ săruri minerale, apă, substanţe anorganice,
care prin prelucrare sunt transformate în substanţe organice şi stau la
baza organizării materiei vii, iar cu ajutorul energiei solare transformă
aerul încărcat cu dioxid de carbon în aer încărcat cu oxigen, esenţial
supravieţuirii.
S-a demonstrat ştiinţific, prin diferite metode, că fiecare parte de
plantă poate influenţa o anumită patologie, o anumită structura organică
sau ţesut.
Dacă fitoterapia clasică acţionează numai la nivel funcţional şi
metabolic, gemoterapia acţionează mai profund,la nivel organic şi
celular.
ISTORICUL GEMOTERAPIEI

Gemoterapia îşi are originile, ca multe alte terapii, în antichitate.


Galenus (c.130-c.190) ,medic şi filozof grec din Roma antică, cu­
noscut şi ca părintele farmaciei, prepara un balsam cicatrizant din muguri
de plop (Acopon), a cărui faimă a fost dusă mai departe de „Unguentum
populeum" care este preluat de primele farmacopeei.
Paracelsus (c.1493-1541),medic şi alchimist germano-elveţian,
intuieşte diferenţierea acţiunii terapeutice în funcţie de partea de plantă
şi perioada din ciclul de dezvoltare al plantei ca mugure, ram, floare,
frunză sau fruct. Susţine, deasemenea , folosirea extractului total-chint­
esenţă a plantei-fapt ce poate fi comparat cu noţiunea de fitocomplex
foarte susţinută în zilele noastre- considerându-se c ă extractele totale din
plante (şi nu doar un component extras)sunt mai active şi mai puţin
toxice.
Alexander Von Humboldt (1779-1804), cel mai mare explorator
care a realizat cercetări interdisciplinare, dorea să înţeleagă interacţiunea
dintre vegetaţie, faună, sol şi climă şi să explice importanţa deosebită
pentru sănătatea oamenilor şi a planetei. Mulţi dintre medici ignoră
aceste conexiuni cu mediul înconjurător şi importanţa lor în viaţă şi
medicină. EI a spus că „cea mai periculoasă viziune despre lume este cea
a oamenilor care nu au privit niciodată lumea,,. Înţelegerea semnificaţiei
unei piante presupune intelegerea misterelor vieţii.
Părintele gemoterapiei moderne este medicul belgian Pol Henry,
cel care a redescoperit calităţile binefăcătoare ale mugurilor şi a înţeles şi
explicat paralelismul existent între evoluţia pădurii şi evoluţia materiei
proteice la om. Aceste ţesuturi embrionare din care an de an plantele se
refac, conţin principiile active şi energia necesară reluării ciclului anual
de viaţă. Primele sale lucrări în domeniul gemoterapiei se publică în 1959
în l!Analele homeopatice din Normandia".
Pol Henry a denumit această metodă terapeutică cu mai mulţi
termeni: gemoterapie, blastoterapie şi fitoembrioterapie. Dintre acestea,
termenul de gemoterapie s-a impus, fiind mai uşor de reţinut (dar şi
contestat de către unii specialişti care consideră că se poate confunda cu
terapia cu pietre preţioase-geme). Medicul italian Fernando Pitera pr­
opune termenul de meristemoterapie - de la meristeme-ţesuturi vegetale
embrionare.
10 / GEMOTERAPIA DE LA A LAZ
Din meristem derivă toate ţesuturile adulte, definitive, ale plantei.
Prin compoziţia şi calităţile deosebite ale gemoterapicelor, acestea
acţionează preponderent prin stimularea funcţiei de reechilibrare a
homeostaziei celulare şi tisulare.
Dr. Pol Henry recomandă utilizarea gemoterapiei pe baza testelor
de laborator, individualizând tipurile de alterări de la nivelul proteinelor
sângelui, prin analogie cu ecosistemul în care planta se dezvoltă şi pe
baza studierii felului în care plantele influenţează traseul electroforezei
proteinelor. El a dezvoltat şi experimentat metoda de tratament gemo­
terapie analogico-biologică. Acest model a fost preluat şi folosit în prac­
tică de medici care i-au continuat cercetările: Martin, Paquelet şi
Reymond.
Gemoterapia s-a dezvoltat foarte mult după studiile întreprinse
privind compoziţia ţesuturilor meristematice şi punerea în evidenţă a
factorilor de creştere (gibereline-Netien şi Combet), enzime,hormoni
vegetali, vitamine, aminoacizi, acizi nucleici (ADN/ ARN).
O abordare terapeutică mai largă este cea clinică, în funcţie de
patologie, pe baza observaţiilor clinice. Fiecare gemoterapic are un tro­
pism special pentru anumite organe, care a fost evidenţiat şi folosit în
terapie. Modelul clinic a fost experimentat de medicii francezi Julian,
Bergeret, Tetau şi Lernout. Este la ora actuală abordarea uzuală în
gemoterapie.
Marea majoritate a medicilor care au dezvoltat metoda gemotera­
pică au fost medici homeopaţi. Astfel s-a evidenţiat şi o altă abordare a
gemoterapiei, din perspectiva homeopatiei. Printre curentele care circulă
în homeopatie este şi acela al drenajului (dezintoxicării) necesar înainte
de a administra un remediu homeopatic individualizat. Tehnica drenaju­
lui utiliza la început diluţii homeopatice joase din tincturi mamă care
acţionau la un anumit nivel: renal, hepatic, piele, etc. Gemoterapia, prin
tropismul bine determinat al acestor extracte, a apărut ca o metodă
modernă şi deosebit de eficientă de drenaj. Atunci când boala nu a depă­
şit un anumit grad de dezvoltare acest drenaj poate fi suficient pentru
vindecare. Primii care au susţinut această tehnică în homeopatie au fost:
medicul elveţian Nebel şi ulterior medicii francezi Vannier şi Roy.
Studii preclinice şi studii clinice cu produse gemoterapice s-au
realizat în Franţa de către dr.Max Tetau, Andre Julian, Claude Bergeret,
Henri Lernout.
O lucrare de gemoterapie deosebit de valoroasă este cea a dr.
Fernando Pitera, medic italian, docent în homeopatie, fitoterapie şi
GEMOTERAPIA DE LA A LAZ / 11
bioterapie. El a reunit şi actualizat (acum la a patra ediţie) tot materialul
ştiinţific din domeniul gemoterapiei, aducându-şi şi un aport personal la
experimentarea şi dezvoltarea gemoterapiei. Lucrarea sa, COMPENDIU
DE GEMOTERAPIE CLINJC4 (Meristemoterapia), are aproape 300 de
indici bibliografici. Prezintă o bază teoretică deosebit de valoroasă, prin
care fundamentează mecanisme de acţiune prin experimentări „in
vitro" şi ,,in vivo1 Fiecare plantă/ arbore/ arbust are câte o monografie
'.

amplă , realizând peste 80 de astfel de monografii. Monografiile prezintă


aspecte botanice (îmbogăţie ia unele plante şi cu aspecte legate de
simbolismul plantei), componente şi substanţe active, proprietăţi terapeutice
tradiţionale şi specifice gemoterapiei, partea /părţile de plantă folosite în
gemoterapie, organotropismul fiecărui ţesut meristematic, sindromul biologic
experimental (abordarea analogico-biologică), indicaţiile clinice şi posibile
asocieri (acestea se pot particulariza la fiecare pacient, în funcţie de
patologia asociată pe care o prezintă), modul general de prescriere pentru
produsul gemoterapic singur sau în asocieri şi în fina! remedii
gemoterapice complementare analogice sau cu sinergism clinic. În acest fel
gemoterapia a căpătat o structură foarte documentată (ca şi fitoterapia),
care nu poate permite o neacceptare a ei în rândul terapiilor naturale.
Această lucrare valoroasă a dr. Piterâ , procurată din Italia la
iniţiaţiva specialiştilor firmei Plantextrakt, a fost tradusă în limba română
de către dr. Sorina Soescu, medic de medicină generală cu competenţă în
homeopatie, fitoterapie şi gemoterapie.
Dr. Piterâ continuă să studieze ţesuturile meristematice ale unor
plante care nu au fost folosite încă în acest domeniu, având o serie de
produse gemoterapice în experimentare preclinică şi clinică.
GEMOTERAPIA ŞI FORMA FARMACEUTICĂ DE MACERAT
GLICERINIC

Gemoterapia a adus în terapeutică o nouă formă farmaceutică, spe­


cifică ei, maceratul glicerinic. Pentru a extrage întregul fitocomplex gem­
terapie s-a recurs la două tipuri de solvenţi: alcoolul etilic şi glicerina
într-o proporţie studiată şi ulterior oficializată - ca metodă recunoscută,
în Farmacopeea Franceză.
Se recoltează părţile tinere de plante din habitatul lor natural (dacă
se fac culturi este indicat să se respecte tipul de sol în care planta creşte în
mod natural) din zone nepoluate şi în perioada optimă de dezvoltare.
Laboratoarele Plantextrakt- Cluj au obţinut de la organisme acredi­
tate certificarea ecologică pentru modul de recoltare , caracteristicile
solului şi ale aerului din zonele de recoltare ale părţilor de plantă folosite
în gemoterapie.
Prelucrarea - extracţia - acestor părţi tinere de plantă se face în stare
proaspătă, imediat după recoltare,într-un solvent glicero-alcoolic. Dacă
locul de recoltare este mai departe de cel de prelucrare, plantele se
conservă la rece sau într-un amestec de solvent, până ce ajung la desti­
naţie. Este foarte important ca extracţia să fie completă şi acest lucru se
poate realiza prin prelucrarea imediată a plantei proaspete, nepermiţân­
du-se astfel derularea proceselor enzimatice care deteriorează o parte din
constituenţi.
Ultima etapă în fabricaţia maceratelor glicerinice este diluarea la
prima diluţie decimală 1:10 (excepţie Viscum album, care se diluează
1:100).
Fluxul de fabricaţie al maceratelor glicerinice de la Plantextrakt este
certificat pentru Bună Practică de Fabricaţie de către Agenţia Naţională a
Medicamentului, ceea ce înseamnă că sunt asigurate şi respectate toate
condiţiile pentru obţinerea de produse gemoterapice de calitate.
Foarte important este studiul analitic al maceratelor glicerinice, care
prin metode elaborate poate pune în evidenţă, atât principalele clase de
substanţe active caracteristice plantei, cât şi nivelul unor factori de
creştere - enzime, fitohormoni, etc.
În cazul maceratelor glicerinice, noţiunea de fitocomplex este foarte
importantă. Componentele, dacă se studiază separat, au acţiune redusă,
modificată sau diferită de a produsului finit. Gemoterapicut ca entitate
GEMOTERAPIA DE LA A LAZ / 13
complexă, trebuie studiat, ţinând cont de faptul că are în compoziţie
substanţe cu acţiune complementară sau sinergică.
Calitatea este o noţiune care a evoluat în cursul timpului. Azi întele­
sul noţiunii de calitate nu este stric legat de proprietăţile unui prod�s ci
s-a extins la toate activităţile şi parametrii care pot influenţa proprietăţile
unui produs. Azi controlul calităţii produselor este doar una dintre
componentele de bază ale noţiunii de calitate prin care se înţeleg toate
testele efectuate în vederea verificării calităţii produselor.
Trebuie acordată o atenţie deosebită locului de recoltare, care tre­
buie să fie departe de şosele circulate (minim 3 - 5 km depărtare), să fie
lipsit de poluanţi: pesticide, metale grele, radioactivitate. Plantele culese
de la marginea şoselelor au un conţinut mare de metale grele provenit
din praful de pe şosea, din gazele de eşapament ale maşinilor. Toate
plantele folosite de Plantextrakt provin din zone nepoluate, verificân­
du-se periodic toate zonele de recoltare din flora spontană, dar şi
parcelele cultivate ecologic.
Perioada de culegere a plantelor are un rol deosebit în ceea ce pri­
veşte calitatea produsului finit. Plantele au un conţinut de substanţe
active care urmează o dinamică de acumulare cu un maxim în anumite
perioade a anului. Plantele trebuie recoltate în perioada când substanţele
active importante pentru recomandările produsului finit sunt în
concentraţie maximă. Dacă plantele conţin şi anumite substanţe active
care sunt mai nocive, perioada de recoltare se stabileşte când concen­
b·aţia acestora este minimă. În general, plantele trebuie culese între orele
10 şi 14. Există anumite reguli generale care se aplică pentru culegerea
diferitelor părţi de p lantă(dar există şi anumite excepţii particulare de la
aceste reguli).Rădăcinile se culeg primăvara, înainte de înflorire sau
toamna târziu, după fructificare; părţile aeriene se culeg, în general, la în­
ceputul înfloririi; frunzele se culeg la maturitate, dar înainte de înflorire;
florile la înflorire; iar fructele se pot culege, după cum e cazuL înainte sau
după maturizare (coacere) ,mugurii înainte de germinare, bobocii înainte
de deschidere, mlădiţele foarte tinere-înainte de lignificare, etc.. Verifica­
rea perioadei optime de recoltare este foarte importantă deoarece mu­
gurii adulţi, în ultimă etapă de dezvoltare nu conţin principiile active pe
care le conţin mugurii mici, tineri (care se recoltează mult mai greu).
Modul de culegere şi de cultivare a plantelor medicinale este regle­
mentat la nivel european şi naţional prin Regulile de Bună Practică
Agricolă (pentru culturi) respectiv Regulile de Bună Practîcă de Culegere
(pentru flora spontană).
14 / GEMOTERAPIA DE LA A LAZ
Plantele recoltate trebuie atent verificate şi identificate botanic
pentru a nu exista confuzii cu specii înrudite, să existe alte părţi de plan­
tă decât cea necesară sau să existe plante cu boli. Toate aceste impurităţi
trebuie eliminate. Desigur această verificare necesită cunoştinţe şi multă
muncă, fiindcă la unele specii coexistă în acelaşi habitat planta care este
benefică omului cu cea înrudită, dar toxică (ex. Equisetum arvense coa­
da calului cu Equisetum palustre care este o altă specie de coada calului,
foarte asemănătoare, dar care este toxică). Identificarea botanică se poate
realiza pe baza determinatoarelor de specii şi pe baza descrierilor din
diferitele farmacopeei în vigoare, standarde pentru verificarea calităţii
plantelor medicinale: Farmacopeea Română, Farmacopeea Europeană,
Farmacopeea Homeopată Germană, Farmacopeea Franceză, etc. Planta,
materia primă vegetală, verificată şi de calitate corespunzătoare, este
premiza unui produs din plante de calitate superioară.
Fiecare plantă, fiecare specie şi chiar varietate de plantă, are o
compoziţie specifică, adică un bagaj de principii active specific. Acesta se
poate pune în evidenţă prin metode cromatografice, în special prin cro­
matografie pe strat subţire. Cromatografia pe strat subţire este o metodă
analitică de separare a compuşilor pe un strat subţire de adsorbant (cel
mai des folosit fiind silicagelul). Prin separarea cromatografică a substan­
ţelor active se obţine o amprentă specifică plantei, asemănătoare ampren­
tei digitale de la om. Această metodă analitică, destul de simplă, pune în
evidenţă identitatea plantei şi poate să ne indice eventualele amestecuri
şi impurificări cu alte specii. Metoda determinării identităţii prin croma­
tografie pe strat subţire este oficializată în toate farmacopeele în vigoare,
inclusiv în cea europeană şi este considerată principalul parametru de
calitate pentru un produs din plante care trebuie obligatoriu verificat.
La plantele proaspete se identifică macroscopic caracteristicile de
baza, se urmăreşte lipsa eventualelor boli, părţi de plante ofilite sau străi­
ne, alte specii înrudite, care dacă exista trebuie eliminate. Identificarea se
realizează pe baza descrierilor din monografiile oficializate în farmaco­
pcei şi prin comparare cu ierbarul mostră (care a fost realizat de perso­
nalul specializat al firmei împreună cu specialişti de la Grădina Botanică
şi Facultatea de Biologie din Cluj) şi eventual verificarea şi a altor părţi
de plantă pentru a asigura identitatea.
Concentraţia de principii active este un alt parametru de calitate
care este important şi se determină folosind diferite metode analitice cro­
matografice şi/ sau spectrale. În zilele noastre cromatografia de lichide de
înaltă performanţă (HPLC) are un rol din cc în ce mai mare în
GEMOTERAPIA DE LA A LAZ / 15
determinarea nu numai a unei clase de principii active, dar chiar şi a
unor substanţe individuale din compoziţia plantei, respectiv a produsu­
lui din plantă.
Prelucrarea plantelor trebuie efectuată de personal bine instruit, în
condiţii de igienă şi respectând un procedeu tehnologic bine stabilit şi
validat pentru a se asigura repetabilitatea şi reproductibilitatea conditii­
lor şi a calităţii produselor obţinute. Procesul de prelucrare trebuie înc�n­
tinuu monitorizat şi toate etapele înregistrate, prin verificarea parametri­
lor de calitate a produselor intermediare şi apoi a produsului finit. Înre­
gistrarea tuturor paşilor de prelucrare şi a tuturor parametrilor de pro­
ces, a tuturor datelor de verificare a parametrilor de calitate a materiilor
prime, produselor intermediare şi produselor finite este necesară pentru
a demonstra că prelucrarea şi verificarea s-a realizat conform prevede­
rilor, ceea ce reprezintă cerinţa de bază a Asigurării Calităţii.
Ambalajele, deşi multora li se pare lipsit de importanţă, trebuie
verificate atent. Materialul din care sunt confecţionate ambalajele pri­
mare - sticla, materialul plastic, trebuie să fie inerte faţă de produs, să nu
cedeze în produs substanţe şi nici să nu adsoarbă principiile active din
extracte. În cazul produselor gemoterapice nu este recomandată folosirea
flacoanelor din material plastic, pentru că interacţionează cu glicerina şi
influenţează negativ calitatea produsului.
Conform ultimelor directive europene la extractele vegetale trebuie
determinate o serie de impurităţi:
- conţinutul de metanol şi izopropanol gazcromatografic;
- conţinutul de pesticide gazcromatografic;
- conţinutul de metale grele prin spectrometrie de absorbţie
atomică;
- conţinutul de aflatoxine prin cromatografie de lichide de înaltă
performanţă.
Produsele finite, maceratele glicerinice, se verifică din punct de
vedere al identităţii şi purităţii de specie prin cromatografie pe strat
subţire,prin metode spectrale sau titrimetrie, metode oficializate din
Farrnacopeele europene în vigoare.
În laboratoarele de control de la Plantextrakt s-a atribuit o deosebită
importanţă punerii la punct a unor metode de analiză pentru produsele
care nu au monografii individuale în farmacopeei cum ar fi maceratele
glicerinice. Pe parcursul a peste 15 ani au fost studiate peste 60 de mace­
rate glicerinice urmârind determinarea substanţelor active clasice, iar în
prezent se studiază prezenţa fitohormonilor în aceste produse, prin
16 / GEMOTERAPIA DE LA A LAZ
efectuarea de studii în diferite perioade de recoltare şi pentru diferite
părţi de plantă.
Analiza unui macerat glicerinic porneşte de la prelucrarea acestuia
în vederea analizei prin extracţie pe fază solidă urmată de analiza
substanţelor active prin cromatografie pe strat subţire, obţinându-se
amprenta cromatografică specifică fiecărui macerat glicerinic în parte.
Ca exemplificare, studiile efectuate la Plantextrakt au evidenţiat:
flavonoidele (rutinul) la extractul glicerinic din coacăz negru;
flavonoidele - rutin şi hiperosid în extractul din amenţi şi
muguri de mesteacăn pufos, observând şi diferenţele de concentraţie de
la amenţi la muguri;
- flavonoidele rutin şi hiperosid în extractul din mlădiţe de
păducel, etc.
Ţesuturile meristematice din care se obţin maceratele glicerinice
sunt bogate în enzime, fitohormoni de creştere, aminoacizi, proteine,
acizi nucleici, vitamine şi minerale pe lângă substanţele active
caracteristice plantei. Dintre acestea, se acordă o importanţă deosebită,
pentru acţiunea farmacologică a maceratelor glicerinice, fitohormonilor
de creştere.
Fitohormonii de creştere sunt clasificaţi în 5 clase mari dintre care
mai importante sunt 4:
- auxinele - provin din triptofan şi sunt responsabile de creşterea
rădăcinilor, a florilor, etc.; intervin în sinteza ARN şi a proteinelor;
- giberelinele - au structură de diterpenoid, izoprenică cu rol în
creşterea vitezei de germinare, scoaterea ţesuturilor din starea de latenţă;
- citokinele - sunt hormoni întâlniţi atât în regnul vegetal cât şi în
cel animal fiind responsabile de stimularea diviziunii celulare; au o
structură de tip adenină (componentă a multor enzime şi a acizilor
nucleici); citokinele intervin în sinteza unor enzime şi stimularea lor;
acidul abscisic - este de fapt un inhibitor de creştere care se
acumulează mai ales în stări de stres; are structură izoprenică.
Atât giberelinele cât şi acidul abscisic au la bază izoprenul,
structura de bază a cortizonului şi prezintă componentele structurale
specifice acţiunii antiinflamatoare de la cortizon.
Chiar dacă mulţi cred că produsele din plante, fiind folosite încă din
cele mai vechi timpuri, pot fi fabricate oricum şi dacă nu fac bine,
11

oricum rău nu fac", cei care folosesc astfel de produse trebuie să ştie că
există norme la nivel naţional şi european care reglementează toate as­
pectele producerii şi verificării calităţii produselor din plante. În ultimii
GEMOTERAPIA DE LA A LA Z / 17
20 de ani s-a pus din ce în ce mai mult problema la nivel mondial de a
clasifica produsele de plante în clasa medicamentelor sau a alimentelor.
Azi, există anumite plante din care se pot obţine produse considerate me­
dicamente şi alte plante din care se pot obţine şi suplimente alimentare.
Indiferent în care clasă intră, produsele din plante trebuie fabricate şi ve­
rificate confonn unor norme bine stabilite.
Calitatea, din punct de vedere economic, este o componentă care
necesită cheltuieli, dar ea se poate converti într-o sursă de beneficiu, dacă
se respectă toţi paşii de prelucrare şi verificare a calităţii obţinându-se
produse din plante de calitate superioară, a căror acţiune terapeutică să
se poată suprapune pe concluziile studiilor din literatura de specialitate.
Acest lucru a fost demonstrat la Plantextrakt.
BAZE ŞTIINŢIFICE ALE GEMOTERAPIEI

Studiul evoluţiei pădurii permite asocierea unui teren vegetal


caracteristic cu un teren sinonim biologic animal. Astfel se poate întelege
modul prin care plantele, prin principiile active pe care le conţin (enzime,
fitohormoni, oligoelemente, aminoacizi) precum şi prin vibraţia lor ca­
racteristică, reechilibrează funcţiile perturbate ale organismului.
În germeni (muguri) precum şi în alte ţesuturi embrionare vegetale,
se regăsesc (indiferent de vârsta plantei) proprietăţile de menţinere a
reacţiilor anabolice ale celulelor vegetale primitive, capabile să inducă
dezvoltarea tuturor potenţialelor însuşiri ale plantei, proprietăţi care nu
se mai regăsesc la planta adultă. Multe principii active se găsesc în con­
centraţii crescute în ţesuturile vegetale embrionare şi dispar sau rămân în
urme fine în planta adultă.
Pentru a pune bazele acestei terapii, dr. Pol Henry a realizat studii
aprofundate, biologice şi geografice, evaluând cu acurateţe distribuţia
speciilor vegetale pe globul terestru: de la Polul Nord la pădurile de
foioase din Europa mediteraneană.
Pentru fiecare specie de plantă el a examinat comportamentul
acesteia în funcţie de:
• Compoziţia chimică a terenului în care aceasta creşte;
• Capacitatea de colonizare a terenurilor aride;
• Fertilizarea terenurilor aride.
Metoda dezvoltată de Pol Henry se bazează pe: studii filogenetice
(de distribuţie) şi ontogenetice (de dezvoltare) ale vegetalelor; studii
ecologice şi fitosociologice; studii analogice plante - ser uman; studii
analogice ale proteinogramei elecroforetice; studii analogice ale coloizilor
proteici; studiul mielogramei la şoareci; studiul histologic al măduvei
osoase la şoareci; studiul tulburărilor de coagulare; studii anatomopato­
logice; studiul evaluărilor enzimatice; prelucrarea informatică a datelor;
studii şi experimente clinice.
Pentru o mai buna înţelegere şi simplificare a concluziilor acestor
cercetări ,dr. Pol Henry introduce noţiunea de studiu biologic experi­
mental, prin care se înţelege totalitatea modificărilor obţinute asupra
parametrilor biologici sau paraclinici rezultate în urma acţiunii unui
ţesut meristematic în corpul uman, evaluate prin electroforeză, proteino­
gramă, test de floculare, studii citologice etc.
GEMOTERAPIA DE LA A LAZ / 19
Alte noţiuni utilizate de dr. Pol Henry pentru a sublinia relaţia
om-natura sunt:

BIOMII şi FITOSOCIOLOGIA
Biomul este un complex de comunităţi terestre deosebit de vaste,
fiind caracterizate printr-o anume vegetaţie şi climă şi care reprezintă cea
mai mare unitate biologică descrisă.
Este constituit dintr-o serie de ecosisteme terestre controlate prin
climă, vegetaţie caracteristică şi care realizează schimburi de apă, subs­
tanţe nutritive, aer, componente biologice (în care se include şi omul).Un
BIOM ocupă o arie geografică extinsă şi este în general distribuit aproape
pc un întreg continent.
Fiecare dintre comunităţile de plante care constituie un biom gene­
rează raporturi complexe fitosociologice.
FITOSOCIOLOGIA este deci interacţiunea, relaţia care se stabileşte
între diferitele specii de plante şi terenu] pe care se dezvoltă acestea.
Compoziţia solului influenţează compoziţia structurilor vegetale, în timp
ce acestea I prin dezvoltarea lor, vor influenţa structura solului.
HUMUSUL reprezintă reacţia minerală a solului în interacţiune cu
pădurea. Dacă arborele îşi primeneşte anual propriile ţesuturi primăvara,
toamna va primeni solul din prejma sa prin frunzele căzute; acestea prin
descompunere intră în reacţie cu substanţele minerale anorganice din sol
îmbogăţindu-l şi pregătindu-l astfe] pentru dezvoltarea altor arbori şi
arbuşti. Deci natura HUMUSULUI este dată de acest amalgam creat de
frunzele arborelui în reacţie cu solul.
Pentru evaluarea efectului terapeutic al plantei trebuie luate în
considerare evoluţia acelui tip de plantă pe teren şi relaţiile sale fitosocio­
logice. Arborele care determină un anumit tip de teren este acelaşi care
are posibilitatea să stimuleze liniile proteinogramei sau anumite linii
celulare într-un anumit stadiu al îmbolnăvirii.

Exemplificare:
Există un pararelism care influenţează prescrierea. Arborii din pă­
durea primară, umedă, influenţează patologia legată de o agresiune pri­
mară caracterizată de hiper- alfa- gama- gobulinemie. Clinic, aceasta ar
corespunde primei faze a îmbolnăvirit caracterizată de inflamaţie, edem.
Arborii, arbuştii de pe terenurile aride influenţează patologia scle­
ro-amniotică. Clinic, corespunde unui stadiu avansat al bolii caracterizat
de distrucţie tisulară, atrofie.
20 / GEMOTERAPIA DE LA A LAZ
Întelegerea corectă a acestor notiuni şi a acestor interrelatii uşurează
I I I

mult munca medicului terapeut în alegerea tratamentului în funcţie de


tipul şi de stadiul evolutiv al bolii.
În plus, se înţelege mai uşor de ce utilizarea în terapie a plantelor
din habitatul obişnuit al omului este mult mai benefică, decât utilizarea
plantelor din alte zone de pe glob sau de pc alte continente: persoanele
care trăiesc în zona cotinental- europeană vor rezona cu plantele din zo­
nă, cei din zona ecuatorială îşi vor găsi leacurile în zona ecuatorială etc.
Biomul este o legătură nevazută între toate fiinţele vii, având ca bază
structura şi vibraţia apei.

Analogia dintre plante şi serul uman


Dr. Pol Henry a fost primul care a intuit existenţa unui paralelism
între plante şi serul uman. În principiu, utilizarea produselor gemotera­
pice se bazează pe o analogie biochimică, iar validarea fiecărui produs
s-a făcut în condiţiile în care acesta reuşeşte să normalizeze o proteino­
gramă sau raportul albumine- globuline.
Electroforeza este metoda de laborator prin care se realizează do­
zarea proteinelor, respectiv a albuminelor şi globulinelor.
Albuminele se găsesc în ser în concentraţia cea mai mare, apro­
ximativ 60%, au un pH acid.
Hipoalbuminemia, sau scăderea concentraţiei albuminelor apare în
următoarele condiţii patologice:
1. Sindrom nefritic: nefroză lipoidă, glomerulonefrite. Normaliza­
rea traseului (concentraţiei) de albumină se face cu macerate glicerinice
de: MESTEACĂN - Betula verrucosa MG=D1, MESTEACĂN PUFOS -
Betula pubescens MG=Dl, FAG- Fagus silvatica MG=Dl, IENUPĂR­
]uniperus communis MG=Dl, MERIŞOR - Vaccinium vitis idaea MG=Dl.
2. Boli ale ficatului: hepatite cronice, ictere, ciroze hepatice. Afecţiu­
nile ficatului sunt însoţite şi de modificarea altor fracţiuni proteice:
- în hepatite: uşoara creştere a beta şi gamaglobulinelor;
în ictere: apare o mică reducere a albuminelor şi o creştere a alfa,
beta, gama globulinelor;
în ciroza hepatică: diminuarea gravă a albuminelor şi creşterea
marcată a gamaglobulinelor.
Normalizarea traseului electroforetic şi implicit ameliorarea pato­
logiei se face sub influenţa maceratelor glicerinice de: ARIN ALB - Alnus
incana MG=D1, CARPEN- Carpinus betulus MG=Dl, ALUN - Corylus
avellana MG=Dl, IENUPĂR - ]uniperus communis MG=Dl, COACĂZ
GEMOTERAPIA DE LA A LAZ / 21
NEGRU - Ribes nigrum MG=D1, ROZMARIN - Rosmarinus officinale
MG=D1.
Globulinele au greutate moleculară mai mare, sunt puţin solubile
în apă, au pJ-I mai alcalin şi sunt reprezentate de:alfa1 şi alfa2 glo­
bulinele, beta globulinele şi gama globulinele.
Alfa 1 şi alfa 2 globulinele(reprezintă15% din serul sanguin) cresc
în următoarele situaţii:
-agresiuni asupra celulelor hepatice determinate de infecţii bacte-
riene şi virale;
-traumatism violent;
-şoc termic;
-ca răspuns organic la un eveniment acut, reprezentând debutul
unei inflamaţii acute caracterizată prin mobilizarea leucocitelor;
-în inflamaţiile cronice, necrotice, tumori, leucemii, stres.
Normalizarea alfa globulinelor se realizează sub acţiunea macera­
telor glicerinice de: ARIN NEGRU - Alnus glutinosa MG=D1, MES­
TEACĂN PUFOS Betula pubesccns MG=D1, FAG - Fagus silvatica
MG=D1, COACĂZ NEGRU - Ribes nigrum MG=D1, MĂCEŞ - Rosa
canina MG=D1, CIMIŞIR - Buxus sernperuirens MG=D1.
Gama globulinele(reprezintă14-20%) sunt fracţiunile cele mai
interesate în apărarea imunitară.
Hipergamaglobulinemia apare în condiţiile în care nu există o rezo­
luţie rapidă a infecţiilor şi procesul patologic are tendinţa la cronicizare,
în patologia ficatului: hepatite cronice, ciroză hepatică, necroză hepatică.
Scăderea, deci normalizarea fracţiunii se face sub acţiunea urmă­
toarelor macerate glicerinice: ARIN ALB - Alnus incana MG=D1,
CARPEN - Carpinus betulus MG=D1, NUC - Juglans regia MG=Dl,
IENUPĂR - ]uniperus communis MG=D1, COACĂZ NEGRU - Ribes
nigrum MG=D1, ROZMARIN - Rosmarinus off MG=D1.
Hipogamaglobulinemia evidenţiază un deficit imunitar sau un
stadiu postinflamator.
Creşterea fracţiunii se face sub influenţa maceratelor glicerinice de:
CASTAN COMESTIBIL - Castanea vesca MG=D1, FAG - Fagus silvatica
MG=D1, MĂCEŞ - Rosa canina MG=D1.

Studiul citologic

Studiul citologic experimental a permis evidenţierea stimulării


celulare induse de gemoterapie prin intermediul analizei următorilor
22 / GEMOTERAPIA DE LA A LAZ
parametri: miograma la şoareci, celulele macrofage, celulele microfage,
celulele splenice.
Toate ţesuturile meristematice utilizate în gemoterapie au fost
obiect al studiului experimental pe şoareci pentru determinarea liniilor
celulare care pot fi stimulate.
Studiul a fost completat prin analiza mielogramei pe măduvă osoa­
să de şoarece şi prin studiul histologic al celulelor macrofage, celulelor
Kupffer, al celulelor limfatice şi a celor splenice.
Experimentul constă în administrarea la un grup de şoareci a gemo­
terapicului studiat, diluat în proporţie de 1/50 din greutate. Această
diluţie experimentală de extract vegetal meristematic este administrată în
cantitate iniţială de 2 ml/zi timp de 15-20 de zile consecutive, în timp ce
unui alt grup de şoareci (grup martor) i se va administra ser fiziologic.
Rezultatele testului au arătat că unii muguri stimulează eozinofilia,
alţii linia mielocitară, alţii pe ambele,iar alţii nu au nici o acţiune
citologică.
Toţi mugurii şi ţesuturile embrionare care s-au dovedit a fi expe­
rimental active în provocarea unei stimulări celulare au demonstrat că
Pot favoriza vindecarea în unele afectiuni inflamatorii locale cu tendintă
I I

la cronicizare.
Acest studiu a permis demonstrarea legăturii dintre regnul animal
şi vegetal şi în special a influenţelor terapeutice benefice pe care le exer­
cită regnul vegetal asupra patologiei animale.

Bariera celulelor microfage

Ia naştere prin stimularea liniei celulelor mielocitare şi este


constituită din fagocite mobile care sunt în stare sa fagociteze numai
particule minuscule reprezentate de polimorfonucleare şi eozinofile,
celule activate şi mobilizate ca urmare a unei agresiuni: interne-endogene
sau externe- exogene.
Aceste fracţiuni sangvine posedă un sistem lizozomal bogat în
enzime (fosfataze, peroxidaze) care intervin în procesul de vindecare.
Eozinofilia, creşterea numărului de granulocite eozinofile, apare în:
afecţiuni alergico-hiperergice;
în cazul infestaţiilor cu helminţi sau paraziţi intestinali;
- hipersensibilitate la medicamente;
urmare a unor intoxicaţii, etc.
GEMOTERAPIA DE LA A LAZ / 23
Maceratele glicerinice care acţionează asupra neurofiliei şi
eozinofiliei sunt:
COACĂZ NEGRU - Ribes nigrum MG =Dl -- în toate tipurile de
alergii;
ARIN NEGRU - Alnus glutinosa MG=Dl - în alergiile mucoasei
hiperplazice;
SMOCHIN - Ficus carica MG =D1 - în alergiile mucoasei hipoplazice;
ROZMARIN - Rosmarinus off. MG=D1 în alergiile hepa­
to-digestive;
CĂLIN-Viburnum lantana MG =Dl- în alergiile traheo-bronşice.
Uneori cunoaşterea unor astfel de date poate să ajute medicul în
rezolvarea unor cazuri dificile, aparent fără soluţie.

Caz clinic:
A.Z., pacient de sex masculin, 37 ani, solicită o consultaţie pentru
stare generală modificată, astenie, inapetenţă, scădere în greutate, scaune
diareice periodice. Boala a debutat în urmă cu doi ani cu un episod dia­
reic acut însotit
' de vărsături si
, febră ridicată. Pentru că boala a debutat în
weekend pacientul a stat la domiciliu cu aceste simptome timp de trei
zile fără tratament, doar cu regim alimentar. După trei zile de suferinţă1
prezentându-se la cabinetu] medicului de familie este diagnosticat cu
gastroenterocolită acută cu sindrom de deshidratare gr. 2 şi este internat
de urgenţă la clinica de boli infecţioase.
Analizele paraclinice evidenţiază un grad sever de anemie, iar ta­
bloul sanguin relevă o eozinofilie marcată: 8%. Este externat ameliorat
după două săptămâni de tratament intraspitalicesc cu recomandarea de a
urma tratament cu Prednison 3 tablete/ zi, urmând sa facă periodic
determinările eozinofiliei.
După un an de tratament starea clinică se înrăutăţise, iar eozinofilia
se menţinea constant 8%.
S -a recomandat creşterea dozei de Prednison la 6 tablete pe zi 1

lmodium 1 tableta pe zi, Eridiarom 6 tablete pe zi.


După încă un an cu acest tratament starea generală se menţinea
modificată: inapetenţă, insomnie, iritabilitate, anxietate, scaune diareice
periodice şi în plus, sub Prednison 6 tablete pe zi, eozinofilia crescuse de
la 8% la 14%. S-a făcut recomandarea creşterii dozei de Prednison la 12
tablete pe zi. Pacientul a refuzat continuarea tratamentului şi în acest
context şi-a exprimat dorinţa începerii unei noi terapii.
24 / GEMOTERAPIA DE LA A LA 2
Am analizat cazul şi am recomandat un remediu homeopatic
Arscnicum album CH 200 şi administrarea maceratului glicerinic de
Rozmarin - Rosmarinus officinalis MG= Dl, în doze repetate, de 4 ori pe
parcursul unei zile ,câte 20 de picături diluate în apă, fără să depăşească
ora 16 ultima administrare. Am ales acest produs considerând că eozino­
filia este consecinţa unei alergii apărute în urma unei afecţiuni digestive
acute. În plus, am făcut recomandarea de a se lua doze repetate, deoa­
rece urma sa facă o noua determinare a eozinofiliei după doua săptă­
mâni.
În aceste două săptămâni de tratament starea generală se îmbu­
nătăţise simţitor, scaunele se normalizaseră, apetitul revenise, se odihnea
mai bine noaptea, se ameliorase iritabilitatea şi anxietatea. La control s-a
constatat scăderea eozinofiliei la jumătate, de la 14% la 7%. A continuat
tratamentul cu macerat glicerinic de Rozmarin înca 3 luni, de 2 ori pe zi
câte 50 de picăturt până s-a restabilit starea clinică în totalitate.

Bariera celulelor macrofage

Este constituită din celule fagocitare mobile şi longevive numite


macrofage nomade ale sistemului monocitar sau derivând din monoci­
tele hematice sau din macrofage stabile sau tisulare: histiocite, celule
Kupffer, osteoclaste, celule microgliale, macrofagele alveolare, celule
parietale sinoviale.
Ambele tipuri constitue sistemul fagocitar sau sistemul reticu­
lo-endotelial.
Celulele sunt dotate cu lizozomi care conţin numeroase enzime
proteolitice şi aderă la suprafeţe cu încărcătură electrică (celule „aderen­
te" sau celule A") formând pseudopode cu activitate de fagocitoză,
11

pinocitoză şi de înmagazinare de corpi străini sau de tritusuri celulare.


În această a doua barieră defensivă macrofagele stimulează:
- proliferarea şi diferenţierea limfocitelor B în celule plasmatice);
- promovează activarea şi proliferarea limfocitelor T;
producerea de interferon;
- realizează prin intermediul complementului tromboliza şi fibrino­
liza.
Aceste celule fixe sunt caracterizate printr-o plasticitate mare, pu­
tându-se transforma în celule epitelioideşicelule gigant şi posedă putere
crescută de reparaţie, care le permite să reconstruiască ţesuturi, asu­
mându-şi o anumită dezvoltare specializată.
GEMOTERAPIA DE LA A LA Z / 25
Ele constituie sistemul reticulo-endotelial răspândit în organism
mai concentrat în: ţesutul conjunctiv, celulele ţesutului reticular, celulele
endoteliului sinusal al splinei, celulele adventiceiui capilar, măduva
osoasă, celulele microgliale, celulele Kupffer.
Celulele macrofage sunt celule de dimensiuni mari, situate în
ţesuturile mai importante şi în locurile strategice ale organismului: ficat,
splină, sistem nervos, vase sangvine, monocite, măduvă osoasă. Au rol
de eliminare a „rezidurilor" fagocitozei microcitare şi de captare prin
intermediul receptorilor de suprafaţă a informaţiei antigenice pe care o
transmit ulterior celei de a treia bariere a apărării.
Studiul citologic a demonstrat că maceratele glicerinice care
influenţează activitatea macrofagelor sunt: MESTEACĂN PUFOS- Betula
pubescens MG=D1, MESTEACĂN- Betula verrucosa MG=Dt SÂNGER -
Cornus sanguinea MG=D1, FAG- Fagus silvatica MG=D1, ULM -Ulmus
campestris MG=D1.

Bariera celulelor limfo-plasmocitare

Este constituită din: limfocite, plasmocite, celule plasmatice şi


determină sinteza imunoglobulinelor. Limfocitele sunt prezente în
sângele periferic. Precursorii limfocitari îşi au originea în măduva osoasă
şi în celulele stern hematopoetice.
Din acestea, limfocitele T migrează la nivelul timusului unde se
maturizează, iar limfocitele B îşi completează maturarea la nivelul
măduvei osoase.
Limfocitele T sunt celule imunocompetenteşiasigură răspunsul
imun specific pentru fiecare antigen.
Limfocitele B - imunoglobuline de suprafaţă odată ce au avut un
contact cu un antigen determinat se transformă în plasmocite produ­
cătoare de anticorpi sau în celule cu memorie". Acestea din urmă se vor
11

reactiva la fiecare contact ulterior cu acelaşi antigen.


Plasmocitele reprezintă stadiu 1 terminal de diferenţiere a
limfocitelor B care produc anticorpi.
Această a treia barieră imunologică a fost experimental activată de
două macerate glicerinice: SÂNGER - Cornus sanguinea MG=D1 şi NUC­
Juglans regia MG=D1.
Ambele stimulează linia limfoplasmocitară, dar în plus, CORNUS
SANGUINEA are actiune antitrombotică în infarctul miocardic.
26 / GEMOTERAPIA DE LA A LAZ
STUDII PRECLINICE ŞI MODALITĂŢI DE APLICAŢII CLINICE
Exemplificare

Extractul din muguri de coacăz negru este "policrestul nr. 1 al


gemoterapiei".
Gemoterapia a evidenţiat valenţele terapeutice deosebite ale acestor
muguri. Ei conţin concentraţii mai mari decât în frunze de heterozide,
derivaţi fenolici, vitamina C (107 mg/ g) şi aminoacizi (arginină, prolină,
alanină). Concentraţia de arginină din muguri este de 5,7 mg/ g, în timp
ce în frunze este de 0,77 mg/ g.
Acţiunea extractului din muguri de coacăz negru este orientată în
special asupra glandelor suprarenale, a căror scoarţă o stimulează, pro­
ducând eliberarea de produşi cu acţiune antiinflamatorie, antialergică.
I se atribuie acţiune cortizon-like, comportându-se ca un cortizon
natural, fără a avea însă toxicitatea cortizonului.
S-a constatat experimental că:
activează şi stimulează 11-oxi-steroizii şi determină creşterea
nivelului corticosteroizilor, cu rol important ca activatori ai răspunsului
endogen în procesele inflamatorii;
- inhibă catenele enzimatice care produc prostanoizt inhibând
astfel procesele inflamatorii;
- activează catabolismul ureei, al acidului uric şi colesterolului;
- creşte albuminele şi reduce hiper-alfa-2, beta şi gama globulinele;
acţionează asupra granulocitelor eozinofile, stimulând eozino-
filia;
reduce valorile vitezei de sedimentare a hematiilor (VSH).
Împreună cu arinul şi mesteacănul, coacăzul negru domină faza in­
flamatorie primară, mai ales de predominanţă alergică. Creşte rezistenţa
la frig a subiecţilor friguroşi.
Specialişti francezi au efectuat studii preclinice care au evaluat
acţiunea antiinflamatoare a extractului din muguri de coacăz negru.
Reacţia inflamatorie apărută ca răspuns la un factor extern prezintă
o secvenţialitate a fenomenelor: vasodilataţia, creşterea permeabilităţii
capilare şi răspunsul tisular. Vasodilataţia accelerează viteza de sedimen­
tare a sângelui, creşte numărul capilarelor deschise, creşte permeabilita­
tea vasculară, favorizând trecerea proteinelor, leucocitelor (polimorfonu­
cleare, mononucleare), mediatori chimici (histamină, bradikinină). Tre­
cerea plasmei şi a limfocitelor prin peretele capilar reprezintă răspunsul
imediat al organismului la un factor extern şi este responsabil de produ­
cerea edemului. Faza de reacţie vasculară este urmată de reacţia tisulară
GEMOTERAPIA DE LA A LAZ / 27
(granulară) reprezentată de aportul de fibroblaşti şi de rnacrofage cu rol
în distrugerea şi îndepărtarea substanţelor străine.
Testul edemului indus cu carrageen este un tip de test clasic în
studiul produselor AINS ce poate fi utilizat cu succes în evaluări ale
acţiunii antiinflamatoare ale extractelor vegetale. Acest test poate fi
considerat un test de referinţă pentru AINS în alopatie.
60

o '

Tlmp{h)

♦- 5mg/kg 'iii Hjrr,g/trg 30rngtii(�

S-a descris efectul antiinflamator al maceratului glicerinic din mu­


guri de coacăz negru ca fiind atribuit conţinutului ridicat de compuşi
flavonici. Studii recente arată că substanţele flavonice sunt potenţate de
prezenţa derivaţilor polifcnolici (picnogenol, proantocianidine).
Maceratul glicerinic din muguri de coacăz negru produce inhibiţie
de 70-90% la doze cuprinse între 50-250mg/kg. Administrarea intra­
peritoneală de indometacin-considerat unul dintre AINS cu puternică
acţiune antiinflamatoare - nu produce inhibiţie mai mare de 70 % la
nivelul procesului inflamator.
Acţiune antiinflamatoare semnificativă au prezentat derivaţii de
picnogenol, mai ales formele dimer şi trimer (MTl, MT2).

Concluzii:
Studiul privind acţiunea antiinflamatoare a extractului din muguri
de coacăz negru a arătat importanţa picnogenolului în inhibiţia la nivelul
procesului inflamator.
Studiul comparativ între extractul din frunze şi extractul din mu­
guri a arătat atât calitativ cât şi cantitativ superioritatea utilizării tera­
peutice a extractului din muguri de coacăz negru faţă de celelalte
extracte din alte părţi ale plantei.

Alte teste care au demonstrat efectul antiinflamator al gemopre­


paratului Ribes nigrum MG=Dl, sunt:
28 / GEMOTERAPIA DE LA A LAZ
testul de rezistenţă la frig;
testul edemului plantar la formol;
- testul cu introducerea unui corp străin subcutanat;
testul artritic cu ajutorul adjuvantului Freud.
Testul de rezistenţă la frig:
Demonstrează rezistenţa la frig a animalelor de laborator tratate cu
Ribes nigrum MG==Dl.
Rata de supravieţuire la o temperatură de 20" C a grupului de
şoareci trataţi este de 78% fata de 27% a grupului martor.
Rezultatul este datorat stimulării directe a corticosuprarenalei.
Testul edemului plantar la formol:
Constă în evaluarea activitaţii antiedematoase a gemopreparatului.
Un grup de şoareci este tratat cu placebo (grup martor) în timp ce un alt
grup este tratat timp de 40 de zile cu 1ml Ribes nigrum MG=Dl, ad­
ministrat 5zile prin intermediul unei sonde gastrice, iar în următoarele 2
zile, ca supliment de hrană.
Celor 2grupuri de şoareci li s-a provocat un edem al labuţelor prin
administrarea de formol, cu efect inflamator.
S-a măsurat volumul lăbuţelor şoarecilor înainte de experiment şi
după administrarea stimulului inflamator, evaluând pletismografie după
8-24-48ore diferenţa între grupul martor şi grupul tratat.
Efectul antiedematos al preparatului este maxim la 8 ore şi persistă
până la 48 de ore, producând o inhibare a producerii edemului la 42%
din cazuri la confruntarea cu grupul martor la care nu a apărut nici o
reacţie.
Timp, după administrarea % inhibiţia edemului,
formolului grup tratat/grup martor

8h 42 %
24h 34 %
48h 13 %

Testul cu introducerea unui corp străin subcutanat:


Constă în introducerea în ţesutul subcutanat al şoarecilor a unui
corp străin pentru inducerea unei reacţii inflamatorii în ţesutul
conjunctiv.
Analiza citologică a exudatului demonstrează o scădere a celulelor
prezente în lichidul de la nivelul inflamaţiei, 506/mm3 la grupul tratat
faţă de 1030/mm3 la grupul martor.
GEMOTERAPIA DE LA A LAZ / 29
Diferenţa priveşte în special celulele monocite vacuolare şi macro­
fage prezente într-o cantitate de 10 ori mai mică la grupul tratat. Aceste
celule sunt considerate agenţi inflamatori puternici datorită substantelor
litice prezente în lizozomi.
Prin reducerea semnificativă a celulelor inflamatorii s-au pus în
evidenţă proprietăţile antiinflamatorii ale gernopreparatului.

Testul artritic cu ajutorul adjuvantuiui Freud:


Acest model se bazează pe provocarea unei inflamaţii de origine
imunologică1 fiind acompaniat de modificarea umorală asemănătoare
unei boli reumatice.
La test sunt supuşi experimental 10 iepuri care primesc fiecare 1 ml
din adjuvant Freud şi 0,1 ml ser de cal. Iepurii primesc zilnic prin
intubaţie gastrică 40 de picături din Ribes nigrum MG=D1 1 timp de 13
zile1 după inducerea infecţiei.
La toţi iepurii se dozează concentraţia proteinelor plasmatice şi în
particular, 1-a-glicoproteina şi gamaglobulinele. Testul demonstrează că
administrarea produsului gemoterapic permite revenirea în 7 zile la
valori normale a modificărilor a -1 glicoproteinei şi în 10 zile a gamaglo­
bulinelor.

Concluzii:
Fiecare test a fost efectuat pe câte două grupe de animale de
laborator: un grup martor care a primit placebo şi un grup tratat înainte
şi în timpul testării cu extract din muguri de coacăz negru, urmărindu-se
răspunsul clinic, paraclinic şi morfopatologie la stimulii folosiţi.
Testele au demonstrat acţiunea asupra corticosuprarenalei prin
inhibiţia procesului inflamator cu reducerea edemului şi mobilizarea
celulelor implicate în acest proces. Totodată a avut loc o normalizare a
tulburărilor imunitare reactive.
Studiile au confirmat eficacîtatea utilizării acestui gemopreparat în
fenomenele alergice1 reumatologice1 dermatologice, ORL şi în afecţiuni
bronhopulmonare.
Principala indicaţie clinică a extractului din muguri de coacăz negru
este profilaxia şi tratarea alergiilor şi a stărilor inflamatorii de etiologie
diversă (mecanică, chimică, imunologică sau infecţioasă).
În cazul sensibilităţii la alergeni permanenţi (praf de casă, medi­
camente, alimente etc.) este indicat să se urmeze cure periodice de 2-3
luni cu 2 luni pauză, un timp îndelungat.
30 / GEMOTERAPIA DE LA A LAZ
În cazul alergiilor sezoniere (polen, fân) pentru persoanele sensibile
este indicat să urmeze o cură cu Ribes nigrum MG=D1, înainte de apa­
riţia alergenilor care îi afectează, până la dispariţia acestora (martie -
mai).
Este indicaţie de elcţie şi pentru bronşitele spastice, astm bronşic.
În crizele de astm se va administra la intervale mici de timp (3-4
ore) câte 30-50 picături (1-2 ml).

Datorită efectului antiinflamator este indicat în reumatismele infla­


matorii, în asociere cu alte preparate gemoterapice (Pinus montana
MG=D1, Vinis vitifera MG=Dl).
Acest gemopreparat poate fi administrat ca monoterapie, în cure
periodice repetate, obţinându-se în cazurile mai puţin severe o remisie
totală a simptomatologiei, sau în asociere cu terapie alopată, în cazurile
cronice sau grave.
Se va administra în special dimineaţa pentru sinergizarea cu acţiu­
nea fiziologică a corticosteroizilor suprarenali, respectiv între orele 8-10
dimineaţa, câte 50-150 picături (2-6mL), diluat în apă. Având o uşoară
acţiune de creştere a tensiunii arteriale nu se va prescrie pentru perioade
lungi de timp subiecţilor hipertensivi.

PRESCRIEREA INDIVIDUALĂ se realizează în: stări alergice acute;


edem Quincke; urticarie, dermatite alergice, eczeme, sensibilitate la me­
dicamente; eczemă atopică; rinite şi conjuctivite alergice senzoriale; ce­
falee vasomotorie, hemicranie alergică. Este remediul pentru orice stare
inflamatorie în fază exudativă.

Tratamentul poate alterna mai multe produse gemoterapice:

11
Gemoterapice care potenţează acţiunea antiinflamatorie a lui
Ribes nigrum prin efectul antihistaminic al extractelor din muguri de
mesteacăn (Betula pubescens MG=D1) sau muguri de fag (Fagus silvatica
MG=D1).

111
Pentru organismele pluriintoxinate (se ştie că declanşarea
alergiilor este puternic stimulată de intoxinarea organismului) se
recomandă o detoxifiere la nivel hepatic şi/ sau renal. O posibilă schemă
de tratament poate fi:
GEMOTERAPIA DE LA A LAZ / 31
Dimineaţa: Extract din muguri de coacăz negru - Ribes nigrum
MG=D1 50 picături (2 ml)
La prânz: Extract din mlădiţe de rozmarin - Rosmarinus off MG=D1
50 picături (2 ml)
Seara: Extract din muguri de fag - Fagus silvntica MG=Dl 50 pică­
turi ml)
(2

• În cazul astmului bronşic de tip alergic, a bronşitelor alergice se


asociază Ribes nigrum MG=D1 cu extract din muguri de călin Viburnum
/antana MG=Dl, (inhibă spasmul bronşic de etiologie diversă, precum şi
dispneele astmatiforme). Cazurile mai puţin severe şi de dată recentă se
pot vindeca.

• În rinitele alergice se poate asocia Ribes nigrum cu extract din


muguri de carpen - Carpinus betulus MG=D1, care cicatrizează mucoasele
lezate.

ALTE ASOCIERI:
Aparat respirator
Rinite şi rinofaringite recidivante - cu Rosa canma MG=D1 şi
Abies pectinata MG=D1;
- Sinuzite - cu Alnus glutinosa MG=D1 şi Carpinus betulus MG=D1;
Astm bronşic de tip alergic, bronşite alergice - cu Viburnum
lantana MG=D1;
Emfizem pulmonar - cu Corylus avellana MG=Dl;
- Bronşite cronice complicate - cu Carpinus betulus MG=Dl,
Viburnum lantana MG =D1 şi Jugians regia MG=D1.
Sistem osteoarticular
·- Artroze la subiecţi cu vârstă sub 60 ani (40-60 ani)t gonartroză,
coxartroză - cu Pinus montana MG=D1 şi Vitis vin�feraMG=D1;
Artrite, poliartrite, pelvispondilite anchilozante, artrită
psoriazică şi toate formele de reumatism inflamator - cu Ampelapsis
weitchii MG=D1, Pinus montana MG=D1 şi Vitis vinifera MG=D1.
Aparat digestiv
- Gastrite cu Ficus carica MG=D1;
- Hepatite cronice - cu Secale cereale MG=D1 şi Juniperus communis
MG=D1;
- Pancreatite cronice - cu Juglans regia MG =D1.
Aparat genito-urinar
- Adenom de prostată - cu Sequoia gigantea MG =D1;
32 / GEMOTERAPIA DE LA A LAZ
Prostatită cromca - cu Sequoia giganteaMG=Dl, Querqus
pedunculata MG=Dl, Betula pubescens MG=Dl şi Cal/una vulgarisMG=Dl;
- Chisturi ovariene şi fibrom uterin cu Rubus idaeus MG=Dl;

Organe de simţ
- Retinopatie şi tulburări de percepţie mai ales la crepuscul - cu
Vaccinium myrtillusMG=Dl;
Atrofie a nervului optic cu Acer campestre MG=Dl,
- Diminuarea acuităţii vizuale cu Vaccinium myrtillus MG=Dl.
Alte afecţiuni
- Boala Dupuytren cu Ampelopsis weitchii MG=Dl;
Boala Peyronie cu Ampelopsis weitchii MG=Dl;
- Morbul Ledderhouse cu Ampelopsis weitchii MG=D1;
- Dismetabolism - activează catabolismul acidului uric, al ureei, al
colesterolului, stimulând 11-oxi-steroizii;
- Arterita temporală Horton - cu Cornus sanguinea MG=Dl;
- Sindroame febrile, virale, gripale, mononucleoză infecţioasă - cu
Alnus glutinosa MG=Dl: 125 picături (5 ml) la fiecare 2-3 ore şi cu Betula
pubescens MG=Dl.

CAZURI CLINICE cu Extract din muguri de coacăz negru

1. C.V., băiat în vârstă de 5 ani este adus de mamă Ia consultaţie


pentru tuse persistentă, chinuitoare.
Examenul clinic relevă o stare generală modificată, facies
încercă­nat, weezing, dispnee, tuse chinuitoare, în accese, cu pauze foarte
scurte, care epuizează pacientul. Stetacustic: sibilanţă marcată pe ambii
câmpi pulmonari.
Din antecedente am reţinut că pacientul urma tratament homeopat
la un alt medic, de aproximativ 2 ani, tot pentru "crize" de tuse. În urmă
cu câteva luni făcuse o agravare atât de mare la unul din remedii (pe care
mama nu-l poate preciza) încât a fost internat la o Clinică de Pediatrie cu
diagnostic de pneumotorax, care s-a rezolvat doar cu tratament alopat.
Înainte cu câteva zile de a veni la cabinet, pacientul a primit un alt
tratament homeopat (posibil Phosphorus 10M), motiv pentru care era
greu să iau decizia administrării unui alt remediu. Am hotărât să-i
administrez doar un preparat gemoterapic, RIBES NIGRUM MG=D1, 20
de picături diluate în 50 ml apă, administrat din 3 în 3 ore, cu condiţia să
comunicăm telefonic cu mama şi să intervenim cu medicaţie alopată dacă
situaţia se agrava.
GEMOTERAPIA DE LA A LAZ / 33
La trei zile de la începerea tratamentului am revăzut pacientul care
nu a mai primit altă medicaţie din acel moment. De această dată starea
generală era bună, respiraţia normală, fără tuse, iar stetacustic foarte fine
şi discrete raluri sibilante la baza plămânului stâng. Din afirmatiile
mamei starea generală începuse să se amelioreze din a 2-a zi, când
accesele de tuse deveniseră din ce în ce mai rare, pentru ca a 3-a zi să fie
aproape inexistente.
Am considerat deci că ameliorarea crizei de astm a avut loc numai
sub acţiunea gemopreparatului1 administrat frecvent, în diluţie
corespunzătoare.

2.M.C., femeie de 38 ani, dezvoltă Ia 7 zile după naştere o puternică


reacţie alergică în urma administrării unor tablete de algocalmin, pentru
durerile post-partum.
În antecedentele patologice apar frecvente episoade alergice şi chiar
înainte de sarcină a prezentat o acutizare atât de severă încât a necesitat
spitalizare şi tratament intravenos cortizonic.
În prezent, la examenul clinic general s-a constatat o stare generală
alterată, agitaţie, erupţie edematoasă eritematoasă, extinsă la nivelul fe­
ţei, gât, torace, abdomen, însoţit de prurit sub formă de arsură. Deoarece
alimenta copilul la sân şi nu dorea întreruperea alăptatului a insistat
pentru administrarea unui tratament naturist.
Am început administrarea de extract din muguri de coacăz negru în
cantitate de 30 ml în 50 ml de apă la interval de 3 ore (chiar şi în timpul
nopţii dacă se agrava alergia). După 24 de ore starea generală era uşor
ameliorată, pruritul suportabil, erupţia discret atenuată. S-a continuat
administrarea în aceeaşi cantitate, dar la 4 ore interval şi numai în timpul
zilei. La 48 de ore după începerea tratamentului starea generala era resta­
bilită, pruritul cedase în totalitate, iar erupţia sub formă de mici macule
persista doar la nivelul feţei. Lactaţia era păstrată, suficientă, în schimb
apăruse o accelerare a tranzitului intestinal la nou-nascut (7 scaune/ zi,
modificate) care revine la normal după o zi. Din ziua următoare s-a tre­
cut la o singură administrare a preparatului, 30 ml în 50 ml de apă, nu­
mai în cursul dimineţii. Fenomenele alergice au remis în totalitate şi nu
au apărut recăderi.
În toata perioada s-a recomandat şi un regim alimentar cu evitarea
preparatelor potenţial alergice (ciocolată, ouă, afumătură, conserve).
GEMOTERAPIA ŞI HOMEOPATIA

Gemoterapia este şi o punte de legătură între alopatie şi homeopatie.


Este apropiată de alopatie prin modalitatea de prescriere clinică, ce
vizează vindecarea simptomelor clinice şi normalizarea parametrilor bio­
logici, pe baza organotropismului fiecărui preparat gemoterapic (de­
monstrat prin cercetări „in vitro" şi „in vivo").
Este apropiată de homeopatie prin modul de preparare: diluţia 1
decimală (Dl) care conferă produsului proprietatea de a regla potenţialul
energetic al sistemului reticulo-endotelial. Se iniţiază astfel, reacţii care
duc la eliberarea celulelor de toxine (detoxifiere celulară), producându-se
aşa numitul drenaj celular", astfel încât celulele deblocate să îşi poată
11

reface structura şi funcţionalitatea.


Pentru înţelegerea corectă a potenţialului energetic vital (energia
vitală), menţionez o sugestie făcută de un renumit homeopat elveţian, A
Vogel, prin următoarea experienţă:
„Luaţi două seminţe de plop, muiaţi una dintre ele pentru câteva
minute în apă încălzită la 80 grade Celsius şi apoi uscaţi-o.Veţi avea două
seminţe care vor părea absolut identice. Analizându-le, nici un chimist
nu va fi în stare să le deosebească, iar dacă le-ar studia la microscop un
botanist nu ar putea descoperi între ele nici cea mai mică deosebire. Cu
toate acestea, punând ambele seminţe în pământ, cea care nu a fost fiartă
va da naştere unui copac uriaş, în vreme ce cea de-a doua nu va produce
nimic".
Există aşadar o deosebire esenţială între cele două seminţe,
deosebire care nu ţine nici de materie , nici de organizarea materiei.
Una conţine ceva invizibil, ENERGIA VITALĂ, pe când cealaltă nu
o mai are, fiind distrusă prin fierbere.
Energia vitală este invizibilă şi poate fi comparată cu electricitatea
ce străbate un fir de aramă putând propulsa cu toată viteza un tren. Şi ea
este invizibilă.
Cu toate acestea, energia vitală este infinit mai complicată decât
electricitatea. Ea constă dintr-o gamă de vibraţii subtile ce nu pot fi
măsurate sau înregistrate. Se află în sămânţă sub formă potenţială şi
latentă.
Examinând sămânţa la microscop sau cu ajutorul oricărui mijloc de
investigaţie, nu putem şti dacă sămânţa va produce un copac, o floare
sau altceva. Dar, horticultorul ştie pe dată ce copac va ieşi din sămânţă,
GEMOTERAPIA DE LA A LAZ / 35
de vreme ce a observat fenomenul şi cunoaşte sămânţa din proprie
experienţă. Examenul ştiinţific al seminţei este de mai mică valoare şi nu
ne oferă nici o informaţie în acest sens.
Energia vitală se află deci în sămânţă sub forma unei potenţe, mani­
festându-se în anumite condiţii şi de asemenea rămânând inactivă dacă
împrejurările care-i îngăduie să se manifeste nu vor fi niciodată atinse.
Prin procedura de dinamizare, caracteristică fabricării remediilor
homeopatice, calităţile curative ale substanţelor medicamentoase cresc şi
pun în activitate forţe latente.
Această energie mixtă şi forţa vitală, nu este altceva decât potenţia­
lul energetic al organismului viu şi este un corolar al funcţiei energetice
furnizată de metabolism şi de energia ereditară. Totodată, această forţă
este o caracteristică a vieţii I a materiei vii. Metodele de investigare utili­
zate până în prezent nu pot să identifice şi să determine cu exactitate
date concrete despre această energie. Excepţie fac imaginile aurei energe­
tice surprinse prin efectul Kirillian. Studii recente au încercat sa demons­
treze rolul mitocondriilor în reglajul bioenergetic.
MODUL DE ADMINISTRARE AL MACERATELOR GLICERINICE

Administrarea se poate face pe baza a trei criterii metodologice


diferite, dar care au aceeaşi finalitate terapeutică. Modalitatea de prescri­
ere este dependentă de modul de gândire şi de pregătire a medicului
curant.
L Prescripţia analogică
Este foarte rar utilizată, mai dificil de abordat.
Ţine cont de conexiunea dintre microcosmosul reprezentat de cor­
pul omenesc şi de macrocosmosul format de pădure (ritmul pădurii).
Sunt necesare cunoştinţe profunde privitoare la interacţiunea dintre
fitosociologie, modificări ale terenului induse de diferite specii de arbori
şi arbuşti, raportul analogic dintre modificările patologice ale proteinelor
la om exprimate prin intermediul proteinogramei. Paralelismul dintre:
evoluţia pădurii, elaborarea humusului, modificările elecroforezei şi a
liniilor celulare ale sângelui.
În prima fază exudativă a inflamaţiei sunt indicate macerate
glicerinice obţinute din:
Arborii:
ARIN NEGRU-Alnus glutinosa MG = Dl,
MESTEACĂN PUFOS -Betula pubescens gemme MG = Dl,
PLOP -Populus nigra MG = Dl,
FRASIN-Fraxinus excelsior MG = Dl.
Arbuştii:
SÂNGER- Cornus sanguinea MG = Dl.
MĂCEŞ-Rosa canina MG = Dl.
COACĂZ NEGRU -Ribes nigrum MG = Dl.
Când inflamaţia evoluează şi are tendinţă la cronicizare, arborii şi
arbuştii pionieri nu mai au efect şi sunt necesare plante care cresc pe
humus mai elaborat:
MESTEACĂN- Betula verrucosa gemmeMG = Dl,
NUC- Juglans regia MG = Dl,
FAG-Fagus silvatica MG = Dl.
Inflamaţia în faza finală, care duce la degenerări fibrinoide ale
proteinelor, a hialinizării sau arniloidozei organelor, este influenţată de
arbuşti şi plante care trăiesc pe terenuri degradate:
MUR -Rubus fruticosus MG = Dl,
ALUN- Corylus avellana MG = Dl,
GEMOTERAPIA DE LA A LAZ / 37
IARBĂ NEAGRĂ - Calluna vulgaris MG=Dl.
Chiar şi asocierile terapeutice între produseie gemoterapice se ba­
zează pe această legatură dintre fazele de trecere de la o patologie la alta
şi de la un teren la altul.
Metoda aceasta de prescriere este foarte corectă , dar cere din partea
medicului curant cunoştinţe aprofundate de biologie şi în mod
obligatoriu se cere efectuarea electroforezei proteinelor serice, invesigaţie
mai costisitoare şi care nu se efectuează în mod uzual în orice labortor.
Din aceste motive se preferă utilizarea celorlalte modalităţi de prescriere.
2. Prescripţia drenoare
Este prescripţia utilizată de medicul homeopat pentru a pregăti
terenul în vederea alegerii şi administrării remediului homeopatic.
A „drena" înseamnă inducerea, prin intermediul terapiei ecologice,
a excreţiei de metaboliţi şi cataboliţi anormali care se acumulează la dife­
rite nivele în spaţiile biologice, ,,blocând" cu toxine „organele emonc­
toare".
Atunci când un organism sau un aparat emondor sau un sistem de
filtrare precum rinichiul, ficatul, pielea, etc. devin insuficiente sau sunt
„blocate" sau impregnate cu cataboliţi, toxine, factori toxici iatrogeni sau
chimici, când un sistem glandular sau tisular devine insuficient, atunci
este necesară stimularea acestor organe de depurare şi eliminare prin
intermediul preparatelor (gemoterapicelor) al căror organotropism şi
afinitate fiziologică este deja cunoscută.
Drenajul se realizează prin stimularea sistemului reticulo-histio­
citar, având acţiune profundă şi extinsă , deoarece SRH este răspândit în
celulele din întregul organism.

3. Prescripţia clinică
Această metodă de prescriere este cea mai frecvent utilizată, fiind
apropiată gândirii alopate.
Deoarece fiecare macerat glicerinic are un organotropism specific,
bine determinat prin studii in vitro şi in vivo, este posibilă alegerea
preparatului pe crHerii eminamente clinice.
Astfel, în alergii se poate indica COACĂZ NEGRU- Ribes nigrum
MG=Dl, în tulburări de somn TEIUL- Tilia tomentosa MG=Dl, în hepatite
IENUPĂR- Juniperus communis MG=D1, în infarct miocardic SÂNGER -
Camus sanguinea MG=Dl etc.
38 / GEMOTERAPIA DE LA A LAZ
Reţeta în gemoterapie

Dupa ce s-a stabilit diagnosticul corect respectiv organul afectat,


stadiul patologic al procesului morbid, modificarile paraclinice - se trece
la prescripţia corectă a reţetei.
Aceasta trebuie să cuprindă:
1. Numele românesc şi latinesc al produsului;
2. Partea de plantă (uneori se folosesc părţi de plantă diferite pentru
produse diferite);
3. Forma farmaceutică: macerat glicerinic- MG=D1
ex. Extract din seminţe de mesteacăn - Betula verrucosa semi MG=Dl
sau macerat glicerinic din seminţe de mesteacăn- Betula verrucosa
semi MG=Dl.
4. Posologia şi durata tratamentului:
ex: Extract din seminţe de mesteacăn -Betula verrucosa semi MG=Dl.
50 de picături de 2 ori pe zi timp de o lună
Sunt importante toate precizările deoarece:
diferite ţesuturi meristematice obţinute de la aceeaşi plantă pot
avea indicaţii clinice diferite, deoarece au un organotropism diferit.
ex. BETULA PUBESCENS amenti - are organotropism pe tiroidă;
BETULA PUBESCENS muguri acţionează pe sistemul
osteo-articular.
- se specifică forma farmaceutică deoarece acelaşi extract se poate
găsi sub formă de tinctură, ceea ce înseamnă un alt proces de preparare
şi o altă acţiune terapeutică;
ex. RIBES NIGRUM MG 1 DH are acţiune antialergică;
RIBES NIGRUM Tinctură are acţiune diuretică.
se specifică durata tratamentului deoarece pacientul are tendinţa
de a opri sau de a nu continua un tratament dacă simptomatologia s-a
ameliorat. Chiar dacă simptomatologia clinică se ameliorează după
primele zile de administrare a preparatului, este necesar un timp
îndelungat pentru refacerea ţesutului într-o patologie cronică (2-3 până la
6 luni).

ADMINISTRARE ŞI POSOLOGIE

Calea de administrare este calea orală. Maceratele glicerinîce sunt


soluţii extractive ambalate în flacoane de sticlă (flacoanele de material
GEMOTERAPIA DE LA A LA Z / 39
plastic nu sunt indicate, pentru că interacţionează cu glicerina şi
influenţează negativ calitatea produsului).
Produsul gemoterapic se diluează în puţină apă în păhărelul gradat
(6ml) care însoţeşte produsul. Se recomandă menţinerea lichidului câteva
secunde în cavitatea bucală înainte de înghiţire, pentru absorbţie
perilinguală.
Posologia variază în funcţie de vârstă şi greutate.
La aduiţi se recomandă între 50-100 pic./zi (în funcţie de gravitatea
patologiei şi asocierea eventuală cu alte produse gemoterapice).
Pentru grupe de vârstă-model (25 pic = 1ml):
1. Nou născut 1-15pic./zi=l/10 din doza adultului;
2. Sugari 10-30pic./zi = l/5 din doza adultului;
3. Copii 20-60pic./zi = l/2 din doza adultului;
4. Adolescenţi 30-60pic./zi= l/2 din doza adultului;
5. Adulţi 50-150pic./zi=1;
6. Vârsta a treia 30-100pic./zi =2/3 din doza adultului.

Administrarea cronofarmacologică
Este utilă prescrierea gemoterapicelor în momentul cel mai
favorabil al zilei pentru creşterea eficienţei.
Ex. Administrarea produselor gemoterapice antialergice se face
între orele 8-10 dimineaţa, când activitatea cortico-suprarenaielor este
maximă, deci şi producţia de cortizon este maximă.
Cu un dozaj minim de substanţe cu acţiune cortizon-like se obţine
un efect terapeutic bun, pentru că se lucrează sinergic cu acţiunea
fiziologică a organismului.

Prescripţia în funcţie de orar:

1. Dimineaţa la trezire se administrează: antidepresive, antiin­


flamatoare (Rosa canina), antiastenice (seminţe de Betula pubescens),
antihipertensive (Olea europaea, Viscum album), coleretice, laxative,
tonice generale (Sequoia gigantea).
2. Înainte de masă: cu 10-15 minute înainte de mesele principale se
administrează remediile amare, coleretice, colagoge, remineralizante
generale, tonice generale.
3. După masă se administrează: analgezice gastro-intestinale, anti­
inflamatoare, antispastice.
La două ore după masă: antipiretice, cardiotonice, expectorante,
sedative ale tusei.
40 / GEMOTERAPIA DE LA A LA Z
4. Seara, înainte de culcare se administrează: antialergice,
cardiotonice, antireumatice sedative, reglatoare ale ciclului menstrual.

Prescripţiapoate fi:
- accesuală: în afecţiuni respiratorii acute, sindroame gripale;
- continuă: în boli cardio-vasculare, hipertensiune, dislipidemie;
- ocazională: înainte de o competiţie sportivă, de o perioadă de
examene (Betula pubescens-seminţe)
- periodică: în dismenoree (tratamentul începe cu câteva zile înainte
de ciclul menstrual);
-sezonieră: recidive sezoniere ale ulcerului gastro-duodenal (Ficus
carica).

Contraindicaţii relative

Gemoterapicele, în general, nu au efecte adverse. Se pot administra


la sugari, femei însărcinate, persoane vârstnice.
ALNUS INCANA MG=D1 şi ALNUS GLUTINOSA MG=D1 nu se
administrează la lăuze pentru că au efect de inhibiţie a secreţiei lactate.
ROSMARINUS OFFICINALIS MG=D1 nu se administrează seara şi
în epilepsie, datorită acţiunii stimulante cerebrale.
BUXUS SEMPERVIRENS MG=D1 şi VISCUM ALBUM MG=Cl au o
oarecare toxicitate şi nu se administrează la femeile însărcinate.
PRUNUS PERSICA şi PRUNUS ARMENIACA, seminţele de piersic
şi cais, datorită amigdalinei se administrează pentru perioade limitate
(max. 7zile) şi nu se prescriu în sarcină, la nou-născuţi, sugari şi copii mai
mici.
î

DICflONAR MEDICAL DE GEMOTERAPIE

DELAALAZ

ABCES - se defineşte medical drept o colectare de puroi, bine


delimitată de ţesuturile din jur, formată în urma dezintegrării ţe­
suturilor, de regulă sub acţiunea unor agenţi microbieni sau parazitari;

Există mai multe etape de evoluţie a unui abces, iar medicina


naturală poate interveni în oricare dintre acestea.
1) La debutul abcesulut avem o zonă roşie, congestionată,
dureroasă la cea mai mică atingere (seamănă cu o înţepătură de albină) şi
mai fierbinte la atingere decât zonele din jur.
Acum este momentul potrivit pentru aplicaţii locale reci, mai ales cu
comprese cu apă rece şi Tinctură de gălbenele - Calendula officinalis TM
(o linguriţă tinctură la 200 mJ apă), care se schimbă frecvent.
O măsură naturală foarte eficientă este folosirea de cataplasme cu
varză, tăiată mărunt, amestecată cu un pic de spirt medicinal şi aplicată
local, pe zona abcesului. Frunzeie de varză, cât mai proaspete şi bine
spălate, trebuie strivite înainte de apîicare, până apare sucul. Pansamen­
tul va fi menţinut pe locul respectiv 2-3 ore sau toată noaptea. În cazul în
care apare local o senzaţie de căldură insuportabilă, se reînnoieşte pansa­
mentul cu frunze proaspete.
Combinaţia cea mai potrivită de macerate glicerinice ce poate fi
administrată în această perioadă este Extract din muguri de Coacăz
negru - Ribes nignmt MG= Dl , 1-2 ml în apă, dimineaţa şi la prânz şi
Extract din muguri de Nuc - /uglans regia MG=D1, 1-2 ml în apă, după
amiaza şi seara, 7-10 zile.
Ca remediu homeopatic, cel care poate fi încercat la debutul unui
abces, chiar şi fără să consultaţi un medic homeopat este Apis CH30, 3
granule de 3 ori pe zi, 2-3 zile. Dacă evoluţia este favorabilă, fenomenele
dureroase cedează în 24-48 ore. Dacă abcesul evoluează spre colectarea
de puroi, atunci trebuie cerut sfatul medicului.
2) Un abces colectat, când apare puroiut poate fi tratat natural, dacă
starea generală este relativ bună (adică, dacă în afară de disconfortul
local, durerea şi căldura locală), pacientul nu are alte simptome neplă­
cute (febră, frisoane, stare generală proastă). Aceste simptome generale
indică o extindere a infecţiei şi necesită tratament de urgenţă cu
42 / GEMOTERAPIA DE LA A LAZ
antibiotice. Dar dacă starea generală este bună şi pacientul prezintă doar
un abces localizat, care a colectat puroi, tratamentul natural poate da
rezultate bune.
Se continuă cu maceratele glicerinice mai sus menţionate (Extract
din muguri de Coacăz negru - Ribes nigrum MG= Dl şi Extract din
muguri de Nuc - Juglans regia MG=Dl), care au efect anti-inflamator şi
de stimulator imunitar.
local, se vor utiliza cataplasme calde, pentru stimularea evoluţiei
şi a spargerii abcesului; cea mai utilă ar fi cataplasma cu argilă se pune
argila într-un recipient de sticlă, porţelan (niciodată în vas de metal sau
material plastic), se adaugă apă caldă şi se amestecă până când se obţine
o pastă ca o plastelină. Aceasta se aplică pe o compresă sterilă şi apoi pe
zona cu abcesul. Se reînnoieşte la 2-3 ore, sau se poate ţine toată noaptea,
la căldura patului. Se ştie că argila are proprietăţi antiseptice, bactericide,
cicatrizante şi are calităţi remarcabile de absorbant.
- există şi remedii homeopatice utile pentru grăbirea colectării şi
eliminării puroiului dintr-un abces, dar acestea se prescriu de către
medicul homeopat. Printre ele, Hepar sulfur, Pyrogenium, Anthraci­
num şi Myristica cerifera, considerată o adevărată ,)anţetă" a
homeopaţilor (un remediu care favorizează deschiderea unui abces
colectat).
3) După eliminarea puroiului, tratamentul natural poate stimula
vindecarea locală.
Gelul cu Arnica este cel mai bun cicatrizant local, care poate fi
aplicat de 3-4 ori în cursul zilei, până la vindecarea completă. Alte
unguente cu efecte cicatrizante care pot fi folosite pentru aplicaţii locale
sunt Dermin, de 3 ori pe zi singur sau împreună cu Crema cu miere de
albine şi propolis, care stimulează cicatrizarea rapidă şi refacerea
ţesuturilor distruse de abces, fără apariţia de cicatrici inestetice.
Preparatul care se recomandă persoanelor care fac abcese este
Imunogrip-ul, preparat din suc proaspăt de Echinacea purpurea, un
mare stimulator imunitar al organismului, care creşte rezistenţa organis­
mului şi previne apariţia unui nou abces. Cel mai bun mod de admi­
nistrare este administrarea fracţionată, 4 zile cu 4 zile pauză, la doza
corespunzătoare vârstei persoanei. Tot pentru întărirea organismului, ca
urmare a stării de astenie psiho-fizică, se indică maceratul glicerinic -
Extract din muguri de Porumbar - Prunus spinosa MG= Dl, 2 ml în apă
de 2-3 ori pe zi, în acelaşi timp cu Imunogrip-ul sau imediat după
terminarea curei cu Imunogrip.
T
GEMOTERAPIA DE LA A LAZ / 43
ABCES DENTAR este o formă specială de abces, cu localizarea la
rădăcina dentară. Spre deosebire de alte localizări, în abcesul dentar
este aproape totdeauna afectată starea generală a persoanei, pe care
durerile locale şi fenomenele inflamatorii o împiedică să se odihnească
sau să-şi desfăşoare viaţa în mod normal

Pentru ameliorarea durerilor şi a fenomenelor inflamatorii, se re­


comandă acelaşi remediu homeopat, Apis CH30, 3 granule de 3 ori pe zi,
câteva zile.
Gargară cu o soluţie preparată din apă plată (200 ml), 1 linguriţă de
Tinctură de gălbenele - Calendula officinalis TM şi 1 linguriţă de
Tinctură de sunătoare - Hypericum perforatum TM; se ia câte o gură şi se
ţine cât mai mult în dreptul zonei cu probleme, din oră în oră, întreaga zi.
Maceratul glicerinic - Extract din muguri de Coacăz negru - Ribes
nigrum MG=D1, 3 ml în apă, de 3 ori pe zi, zilnic, 7-10 zile, susţine starea
generală a persoanei afectate şi-i diminează din stresul cauzat de proble­
mă. Are în acelaşi timp şi efecte anti-inflamatorii şi de stimulare imunita­
ră. La acesta se poate adăuga şi Extract din muguri de Mesteacăn pufos -
Betula pubescens MG=Dl, 3 ml în apă de 3 ori pe zi, administrat
împreună cu primul macerat glicerinic, în primele zile de evoluţie ale
abcesului.
Pentru ameliorarea stărilor de agitaţie şi a tulburărilor emoţionale
se recomandă produsul fitoterapic Sediphyt, o jumătate de linguriţă de
1-2 ori pe zi, în special seara la culcare, zilnic, 7 zile.
Un abces dentar este o urgenţă stomatologică şi tratamentul natural
poate fi administrat numai ca tratament de susţinere şi adjuvant la
tratamentul local, stomatologic.
După intervenţia stomatologică, pentru cicatrizare şi întărirea orga­
nismului, se recomandă atât remediul Arnica CH30, 3 granule de 2 ori pe
zi, 7-10 zile (orice intervenţie stomatologică este un mare stres pentru
organism), cât şi Imunogrip, de 3 ori pe zi, doza corespunzătoare vârstei,
4 zile, cu 4 zile pauză în vederea întăririi imunităţii organismului.

ABSTINENTĂ - renunţarea parţială sau totală la unele alimente,


mai ales la băuturile alcoolice sau la satisfacerea unei nevoi ori a unei
dorinţe

Sunt multe persoane care se prezintă la medic pentru a primi ajutor


în vederea renunţării la obiceiuri dăunătoare, precum fumatul, consumul
de cafea, alcool sau dulciuri, consumul de medicamente sau droguri, sau
44 / GEMOTERAPIA DE LA A LAZ
alte tipuri de dependenţe nocive (de o persoană, de o ocupaţie, de un loc
sau un obiect anume).
Medicina naturală poate sprijini procesul de îndepărtare a unei
dependenţe, tratând în primul rând simptomele de abstinenţă sau de
sevraj care pot apare.
În cazul renunţării la fumat, vă recomand două preparate fitofar­
maceutice care pot sprijini demersul personal, Antitabac plant şi varian­
ta îmbunătăţită a acestuia (în formulare şi mod de administrare),
Nicotan-spray atomizor antitabac. Administrate înainte de a fuma, pro­
voacă dezgustul de tutun (ţigara nu va mai avea aroma obişnuită) şi vă
ajută în acest fel să reduceţi progresiv numărul de ţigări consumate. Pe
de altă parte, îmbunătăţesc starea de sănătate, afectată de consumul de
tutun. Reduc simptomele date de fumat, de tipul: astenie, tuse, tulburări
de memorie, tulburări digestive, ameţeli, tulburări oculare, migrene.
Când doriţi să renunţaţi la fumat este bine să nu uitaţi să vă concen­
traţi pe beneficiile aduse de renunţatul la tutun: veţi avea o mai buna
condiţie fizică, pielea va câştiga în supleţe şi elasticitate, dinţii îşi vor re­
căpăta albul natural, vor reveni la normal simţuri, precum mirosul şi
gustul, nu va mai fi o problemă mirosul de tutun care impregna hainele,
părul şi încăperile, veţi putea fi un bun exemplu pentru copii, nu veţi mai
fi responsabili de efectele dăunătoare provocate de fumatul pasiv celor
din preajma dumneavoastră, veţi câştiga în respectul de sine pentru că
aţi învins în lupta cu dependenţa de nicotina, vor creşte şansele dum­
neavoastră pentru o viaţă lungă şi sănătoasă.
Renunţarea la cafea poate fi extrem de dificilă, mai mult decât la
fumat sau alcool, pentru că organismul se obişnuieşte cu doza de ener­
11

gie" pe care i-o furnizează în fiecare dimineaţă această substanţă. Proble­


ma mare cu cafeaua este că demineralizează organismul, determină pier­
deri de calciu şi magneziu prin diureza mai accentuată şi prin eliminările
mai intense de scaun. Aşa încât, mai ales la femei, se impune de multe ori
o oprire a consumului de cafea. Preparatul Energotonic plus, o linguriţă
în apă dimineaţa, poate fi o opţiune bună în vederea trecerii la un regim
fără cafea.
În cazul renunţării la alcool, puteţi apela la Antialcool plant care
produce dezgustul faţă de alcool şi tratează tipurile de tulburări, mai ales
neurologice şi nervoase care apar la alcoolici: tremurături, nervozitate,
arsuri digestive etc. Este important de ştiut că produsul poate fi admi­
nistrat şi „strecurat" în băutură sau în mâncare de către cei apropiaţi,
GEMOTERAPIA DE LA A LAZ / 45
atunci când persoana nu conştientizează importanţa renunţării la con-
sumul de băuturi alcoolice.
Vă recomand şi macerate glicerinice (produse gemoterapice) care
pot fi administrate în vederea drenajului (curăţeniei) unui organism
intoxicat, indiferent de substanţa care a fost abuzată.
Pe primul loc este Extractul din mlădiţe de Rozmarin- Rosmari.nus
officinalis MG= D1, un mare drenor digestiv şi hepatic, care reglează
buna funcţionare a organismului. Schema de folosit, într-o ,,curăţenie
generală a organismului" ar fi Extract din mlădiţe de Rozmarin -
Rosmari.nus officinalis MG= Dl, 3 ml în apă dimineaţa1 asociat cu
Extract din mlădiţe de Ienupăr - Juniperus communis MG= D1 , 3 ml în
apă, la prânz şi Extract din radicele de Secară- Secale cereale MG= D1, 3
ml în puţină apă, seara, zilnic, 2-3 luni. Această schemă are o acţiune de
regenerare asupra funcţionalităţii hepatice.
Pentru tabagism, de elecţie este Extractul din mlădiţe de Lemn
câinesc - Ligustrum vulgare MG= D1 indicat în special în faringita
1

cronică granulomatoasă şi polipoza marilor fumători, 2 ml in apă de 3 ori


pe zi, singur sau în combinaţie cu Extract din mlădiţe de Rozmarin -
Rosmarinus officinalis MG= D1, atunci când dependenţa este multiplă
(cum se întâmplă în multe situaţii). Noul produs Plantextrakt Nicota�
conţine în compoziţia sa şi Ligustnnn vulgare MG= Dl.
În perioadele de abstinenţă apare o afectare a stării generale, cu
lipsă de putere, astenie, dificultăţi de concentrare şi somnolenţă
accentuată (sau insomnie).
Pentru reglarea stării generale a organismului în această perioadă,
se recomandă câteva preparate: Extract din muguri de Stejar - Quercus
pedunculata MG=D1, de 2 ori pe zi, dimineaţa şi la prânz, doza
corespunzătoare vârstei, minim 1-2 luni de zile; Energotonic, un
preparat din fructe de pădure, bogat în vitamine şi minerale care conţine
un extract din muguri de cătina roşie, stimulator al hematopoezei
(formarea globulelor roşii); Energotonic plus, care are în plus în formulă
exb·act de guarana, o plantă ce conferă o acţiune tonică asemănătoare
cofeinei (de recomandat în special la cei care au dependenţă de tutun şi
cafea, sau produse cu cofeină).
Sediphyt, un produs fitoterapic cu efect calmant şi sedativ, o
linguriţă în apă, seara la culcare, pentru relaxare şi o mai bună calitate a
somnului.
46 / GEMOTERAPIA DE LA A LAZ
Există şi remedii homeopatice care pot fi utilizate pentru tratarea
simptomelor de dependenţă, dar acestea pot fi prescrise doar de medicul
homeopat, după un consult de specialitate amănunţit.
Organismul are nevoie de refacere într-o perioadă de abstinenţă.
Cel mai bun moment de a începe oprirea unui obicei dăunător este ziua
de lună nouă din fiecare lună (este marcată pe multe calendare orto­
doxe). În acea zi, organismul resimte mai puţin oprirea unui obicei şi
simptomele de abstinenţă sunt mai puţin intense.
Persoana care suferă de simptomele abstinenţei are nevoie de
ajutorul unui specialist, medic sau dietoterapeut, pentru a-şi planifica un
stil de viaţă mai ordonat şi pentru a suplimenta alimentar nevoile
organismului aflat într-o perioadă de solicitare. Exerciţiile fizice,
plimbările lungi în natură, aerul curat şi o perioadă mai puţin solicitată la
servici ajută foarte mult la depăşirea momentului de abstinenţă.
Simptomele de abstinenţă pot dura între o lună şi 5-6 luni (la marii
fumători, consumatori de cafea şi/ sau alcool). De aceea este nevoie de
sprijin emoţional permanent (mai ales din partea familiei) şi de ajutor
medical pentru depăşirea problemelor care pot apare.

ACIDOZĂ - tulburarea echilibrului acido-bazic cu predominenţa


acidităţii, rezultând din formarea excesivă ori eliminarea insuficientă a
acizilor

Vom discuta aici despre acidozele uşoare, care apar în condiţii de


suprasolicitare a organismului. Acidozele severe, asociate diferitelor con­
diţii patologice, reprezintă urgenţe medicale şi au tratamente alopate
standardizate şi bine definite.
PH-ul normal al sângelui uman este cuprins între 7,35 şi 7,45, adică
uşor alcalin. Alimentaţia, stresul, efortul fizic, stările emoţionale extreme
pot determina modificări ale acestui pH, cu variaţie către aciditate (cel
mai frecvent) adică până la 6,9, valoare dincolo de care persoana poate
muri sau către alcalinitate, cel mult 7,5, de asemenea dincolo de această
valoare apărând mari probleme.
Acidoza uşoară, de la 7,2 în jos, determină o stare de sensibilitate a
organismului care predispune la alergii, sensibilitate mare la frig, la
durere, o stare generală de labilitate emoţională şi receptivitate a organis­
mului. Cauzele cele mai frecvente ale acidozei metabolice uşoare sunt
alimentaţia (alimentele care „acidifică" sângele sunt carnea şi produsele
din carne, zahărul, alcoolul, băuturile acidulate, roşiile, vinetele, cartofii,
GEMOTERAPIADELAALAZ / 47
preparatele din lapte, fumatul şi cafeaua) şi stresul (fizic sau mental,
nopţi nedormite, muncă în exces sau distracţii în exces).
O alimentaţie echilibrată, cu legume, fructe, cereale, peşte, cu mese
luate la intervale regulate, precum şi un stil de viaţă echilibrat, cu
odihnă, relaxare şi refacere alternând cu perioade de muncă susţinută -
reprezintă principalul tratament al stărilor de acidoză uşoară.
Dintre maceratele glicerinice care pot ajuta organismul la refacerea
unei uşoare acidoze, menţionăm:
- Extract din muguri de Coacăz negru - Ribes nigrum MG=D1,
mare remediu anti-stres şi de creştere a toleranţei organismului ]a stres1
durere şi frig; se poate administra singur1 sau asociat cu:
- Extract din muguri de Stejar - Quercus pedunculata MG=D1,
foarte important reglator al energiei generale a organismului
- Extract din sevă de Mesteacăn - Betula linfa MG=D1 foarte bun
1

pentru reducerea nivelului de acid uric din sânge (după 2-3 luni de
tratament, se reduce la jumătate nivelul acidului uric din sânge).
Un alt preparat pentru refacerea generală a organismului şi al
echilibrului acido-bazic este Energotonic-ul, o linguriţă în apă, de 2 ori
pe zi, dimineaţa şi la prânz, 1-2 luni, în funcţie de intensitatea
problemelor.

ADENOIDECTOMIE - ablaţia vegetaţiilor adenoide

Mărirea în volum a vegetaţiilor adenoidiene (sau polipi, cum se mai


numesc popular) apare frecvent Ja copii în vârstă de 2-7 ani, mai ales
după repetate episoade de infecţii respiratorii superioare.
Datorită simptomelor supărătoare care pot apare (dificultăţi de
respiraţie, de auz, diminuarea poftei de mâncare, etc.) se recurge de
multe ori la îndepărtarea lor chirurgicală. Chiar şi în această situaţie,
tratamentul natural poate ajuta organismul, pre- şi post-operator1 pentru
o vindecare rapidă şi întărirea terenului imunitar.
Pre-operator, se poate face o cură de 2 săptămâni cu două macerate
glicerinîce:
- Extract din mlădiţe de Măceş - Rosa canina MG=D1 , 20-25
picături în apă, de 2 ori pe zt dimineaţa şi la prânz, 14 zile împreună cu
Extract din muguri de Brad - Abies pectinata MG=D1 , 20-25 picături în
apă, de 2 ori pe zi, după-amiaza şi seara, timp de14 zile;
- Cu 2-3 zile pre-operator, se poate adăuga remediul homeopatic
Arnica CH 91 3 granule de 2-3 ori pe zi, inclusiv în ziua operaţiei.
48 / GEMOTERAPIA DE LA A LAZ
Post-operator, se va continua cu Arnica CH9, 3 granule de 3 ori pe
zi, 14-21 zile, pentru grăbirea cicatrizării şi a vindecării rapide.
Se vor administra pentru 30 de zile alte două macerate glicerinice:
- Extract din muguri de Coacăz negru- Ribes nigrum MG=Dl 30
picături în apă, de1-2 ori pe zi (în prima parte a zilei),
- Extract din muguri de Porumbar- Prunus spinosa MG=Dl, 30
picături în apă, del-2 ori pe zi (în a doua parte a zilei).
Dacă medicul homeopat identifică remediul homeopatic de consti­
tuţie al copilului, se poate adăuga la tratamentul post-operator. De ase­
menea se pot adăuga scheme nespecifice de prevenţie, pentru creşterea
imunităţii, cu Imunogrip sau Imunogrip junior în funcţie de vârsta co­
pilului, administrat timp de 4-6 săptămâni.

ADENOM - tumoare benignă a unei glande

Se cunosc mai multe forme de adenom, cele mai frecvente fiind:


adenomul hipofizar o turnară care apare la nivelul hipofizei, o
glandă situată la baza creierului; cel mai frecvent simptom al acestei
tumori este galactoreea, adică o secreţie la nivelul glandei mamare,
existente în afara unei sarcini.
Soluţia frecventă este cea chirurgicală, dar există şi posibilitatea de
tratament natural cu maceratul glicerinic - Extract din muguri de Arin
alb -Alnus incana MG= D1, singur sau asociat cu Extract din mlădiţe de
Mur - Rubus fructicosus MG= Dl, timp de 3-4 luni.
- adenomul tiroidian - tumoră care apare la nivelul glandei tiroide.
Maceratul glicerinic propus în tratament este Extract din mlădiţe de Mur
- Rubus fructicosus MG= Dl, de cele mai multe ori asociat fie cu un
tratament alopat de reechilibrare a funcţiei glandei tiroidiene, fie cu un
tratament homeopat.
adenomul prostatic - este o tumoră care apare la bărbaţi, la nivelul
prostatei.
Tratamentul natural propune mai multe preparate:
Extract din muguri de Coacăz negru -Ribes nigrum MG=Dl asociat
cu Extract din muguri de Stejar - Quercus pedunculata MG= Dl, zilnic, 2
-3 luni, alternativ cu Extract din mlădiţe de Mur - Rubus fructicosus
MG= Dl, 2-3 luni şi alternativ cu Extract din mlădiţe de Sequoia -
Sequoia gigantea MG=Dl, de asemenea 2-3 luni.
GEMOTERAPIA DE LA A LA Z / 49
Există multe alternative, pentru că fiecare organism este mai reactiv
la un anumit preparat, în funcţie şi de alte probleme pe care fiecare
individ le are.
O foarte bună opţiune în terapia adenomului de prostată este pre­
paratul Sabalit, administrat câteva luni de zile, în alternanţă cu schemele
de gemopreparate.

ADINAMIE - scădere accentuată a forţei musculare, care apare în


cursul unor boli grave

Multe dintre afecţiunile cronice, dar şi stresul îndelungat, precum şi


orice tip de solicitare de lungă durată, pot determina stări de adinamie.
Alături de starea generală de astenie, starea de adinamie influenţează forţa
vitală şi desfăşurarea normală a vieţii şi activităţii persoanei afectate.
Tratamentul natural are mai multe soluţii posibile:
- preparatele Energotonic cu fructe de pădure şi mlădiţe de ta­
marix şi Energotonic plus, cu fructe de pădure şi guarana, conţin vi­
tamine şi oligoelemente destinate bunei funcţionări a ţesutului muscular
şi revigorării organismului.
Extract din muguri de Coacăz negru - Ribes nigrnm MG=Dl
singur sau combinat cu Extract din muguri de Stejar - Quercus
pedunculata MG= D1 , administrat timp de o lună, poate avea aceleaşi
efecte.
- există un remediu homeopatic, numit Kalium phosphoricum D6,
(care în această diluţie este una dintre sărurile Schussler); administrat o
dată pe zi, zilnic, 1-2 luni, poate susţine un organism supus la eforturi
fizice şi/ sau intelectuale. Reprezintă un bun tratament pentru adinamie,
singur sau combinat cu produsele gemoterapice mai sus menţionate.
Alimentaţia este foarte importantă în situaţii de adinamie, de un
real folos fiind alimentele bogate în proteine de bună calitate, precum
peştele, lintea, hrişca şi alimentele bogate în săruri minerale (rădăcinoa­
sele, în special morcovi, păstârnac, ridiche albă, ţelină, sfeclă roşie, ceapă
etc.), gătite sub formă de mâncărurt supe sau salate.
Mişcarea fizică, gimnastica uşoară, mai ales mişcări de întindere
musculară (stretching) sau gimnastica de tip Tai-Chi (chinezească) este,
de asemenea, foarte utilă pentru rezolvarea cazurilor uşoare de adina­
mie. Plimbările în aer liber, la munte sau pe malul mării, cu inspirat
adânc aerul curat şi oxigenarea întregului organism, alături de rugă­
ciune, de liniştire a minţii sunt indicate atât pentru liniştirea spiritului cât
şi pentru întărirea organismului.
1
96 / GEMOTERAPIA DE LA A LAZ
În crampele intestinale, ne vom gândi la Extract din muguri de
Smochin - Ficus carica MG=Dl şi Extract din muguri de Tei argintiu -
Tilia tomentosa MG=D1.
În crampele menstruale ne vom gândi la macerate precum Extract
din mlădiţe de Zmeur - Rubus idaeus MG=D1, Extract din amenţi de
Salcie - Salix alba amenti MG=D1 şi Extract din muguri de Călin -
Viburnum lantana MG=D1.
În crampele musculare ne vom gândi la preparate precum Extract
din muguri de Castan comestibil - Castanea vesca MG=D1 şi Extract din
muguri de Tei argintiu - Tilia tomentosa MG=D1. De asemenea, re­
mediul homeopatic de elecţie al crampelor musculare este Cuprum
metallicum CHS, 3 granule de 2-3 ori pe zi.

DACRIOCISTITĂ - inflamaţie acută sau cronică, mucopurulentă, a


sacului lacrimal

Tratamentul natural al afecţiunii propune o combinaţie dintre un


preparat cu efect anti-inflamator, Extract din muguri de Coacăz negru -
Ribes nigrum MG=D1, 35-40 pic dimineaţa şi un preparat cu efect de
drenaj al secreţiilor şi întărire a imunităţii locale tip Extract din muguri de
Mesteacăn pufos - Betula pubescens MG=D1, 35-40 pic seara, timp de
o lună de zile.

DECALCIFIERE - diminuarea con ţin utului în calciu din orga­nism,


în special din oase şi dinţi

Una din cauzele principale ale decalcificării o reprezintă consumul de


alimente procesate. Sucurile acidulate, în speciat determină demine­ralizări
masive şi eliminări de calciu şi magneziu din organism. Acelaşi efect îl au
şi cafeaua şi nicotina. Aşadar, o serie de obiceiuri alimentare au drept efect
pierderi masive de calciu prin urină.
Stresul excesi"'t epuizarea fizică sau intelectuală se pot însoţi de efecte
asemănătoare, iar dacă sunt asociate cu regim alimentar deficitar, problema
se accentuează.
Pri.ncipalul tratament al decalcificării îl reprezintă regimul de viaţf
regulat, mesele cu alimente cât mai naturale şi bogate în minerale (îI
special rădăcinoase, precum morcov, pătrunjet păstârnac, ţelină, ceapi etc)
şi odihna peste noapte.
Medicina naturală propune combinaţia dintre Extract din mugm
de B rad - Abies pectinata MG=D1, 35-40 pic dimineaţa, Extract di
GEMOTERAPIA DE LA A LAZ / 103
Medicina naturală este mult mai eficientă în stadii1e iniţiale ale pro­
blemei şi devine din ce în ce mai puţin utilă pe măsura avansării
leziunilor fizice.
În homeopatie există un preparat numit Discuri intervertebrale
CH5, 3 granule de 3 ori pe zt care poate fi administrat luni de zile (6 luni
şi mai mult). Dacă afectarea discurilor a apărut în urma suprasolicitărilor
repetate la nivelul muşchilor spatelut există remedii homeopatice
precum Arnica, Ruta graveolens sau Rhus toxicodendron, care se pot
asocia pentru diminuarea simptomelor dureroase.
Tratamentul homeopatic se poate asocia cu macerate precum
Extract din mlădiţe de Sequoia - Sequoia gigantea MG=Dl, cu efect
antiîmbătrânire şi tonic generat 35-40 pic dimineaţa şi Extract din
mlădiţe de Mur - Rubus fructicosus MG=Dl, 35-40 pic seara, cu efect
anti-fibroză şi anti-inflamator.
Local poate fi folosit unguentul Artrophyt, cu sare de Bazna şi bun
efect antialgic.

DISFONIE- alterarea vocii, răguşeală

Când afecţiunea este acută şi apare ca urmare a expunerii la rece sau a


unui efort vocal efectuat în anotimpul rece1 tratamentul constă în adminis­
trarea de remedii homeopatice de stare acută, precum Aconit Arnica sau
Nux vomica, asociate cu Extract din muguri de Coacăz negru - Ribes
nigrum MG=Dl, 35-40 pic1 cu efect anti-inflamator şi Extract din muguri de
Mesteacăn - Betula vem,cosa MG=Dl, 35-40 pic, cu efect auspra catarului
mucoaselor respiratorii. Tratamentul se face 7-10 zile, până la dispariţia
simptomelor. Tabletele care se sug cu vitamina C şi propolis sunt foarte
bune pentru îmbunătăţirea simptomelor locale.
Dacă disfonia este cronică, trebuie identificată cauza acesteia şi
realizat un tratament ţintit asupra sa.

DISLIPIDEMIE - creşterea anormală a lipidelor (grăsimilor) din


sânge

Este una dintre cele mai frecvente tulburări de metabolism apărute


în lumea civilizată, ca urmare a generalizării disponibilităţii alimentelor
bogate în grăsimi saturate (din toate ambalajele frumos colorate de pe
rafturile supermarketurilor).
GEMOTERAPIA DE LA A LAZ / l 05
DISPNEE - dificultate în respiraţie

Apare în diferite sindroame şi afecţiuni respiratorii şi beneficiază de


tratamentul cauzal. Pentru uşurarea simptomelor respiratorii, se indică
frecvent Formula 16 homeopatică, 3 granule de 2-3 ori pe zi, câteva zile,
asociată cu o serie de macerate glicerinice, cel mai frecvent fiind indicat
Extractul din muguri de Călin - Viburnum lantana MG=Dl, 35-40 pic de
2-3 ori pe zi. Acesta este indicat cel mai frecvent în dispneea astmati­
formă, cu raluri sibilante. În astmul cardiac, cu dispnee continuă, se
poate asocia cu Extract din mlădiţe de Păducel - Crataegus oxycantha
MG=D1, unul dimineaţa, celălalt seara.
În dispneea fumătorilor se propune combinaţia dintre Extract din
muguri de Carpen - Carpinus betulus MG=Dl, 35-40 pic dimineaţa, cu
efect cicatrizant asupra mucoasei respiratorii, cu Extract din muguri de
Alun - Corylus avellana MG=D1 cu efectul său anti-fibroză pulmonară,
35-40 pic la prânz şi Extract din muguri de Călin - Viburnum lantana
MG=D1, bronhodilatator, 35-40 pic seara, timp de 2-3 luni de zile.
În dispneea emfizematoasă, combinaţia cea mai utilă este între
Extract din muguri de Castan sălbatic - Aesculus hippocastanum
MG=Dl, 35-40 pic dimineaţa şi Extract din muguri de Alun - Corylus
avellana MG=D1, 35-40 pic seara, 2-3 luni de zile.

DISURIE - dificultatea de a urina

Este un simptom care apare frecvent în afecţiuni ale vezicii urinare


sau ale prostatei. De aceea, trebuie găsită cauza simptomului şi tratată
aceasta.
În tratamentul simptomului vom folosi frecvent macerate precum
Extract din mlădiţe de Iarbă neagră - Callu.na 1.JUlgaris MG=D1 şi
Extract din mlădiţe de Merişor - Vaccinium vitis idaea MG=D1, cu efect
drenor şi de curăţare a vezicii urinare. De asemenea, remedii precum
Extract din mlădiţe de Măceş - Rosa canina MG=Dl
şi Extract din muguri de Porumbar - Pnmus spinosa MG=Dl, cu
efect stimulator imunitar şi tonifiant al organismului.

DIZENTERIE - boală infecţioasă contagioasă care se manifestă


prin ulceraţii intestinale, dureri abdominale violente şi diaree cu sânge

Tratamentul acestei afecţiuni este frecvent clasic, cu antibiotice şi


rehidratare, dar există o serie de remedii homeopatice (precum celebrul
GEMOTERAPIA DE LA A LA 2 / 107
anxiolitic, anti-spastic şi de sedare uşoară generală, la gravide agitate,
anxioase şi cu probleme emoţionale, mai susceptibile a prezenta compli­
cahi tip eclampsie. Pentru scăderea unei TA uşoare şi preventia eli­
minării de proteine în urină, maceratul din muguri de tei se poate' asocia
cu Extract din mlădiţe de Măslin- Olea europaea MG=D1.
Combinaţia Extract din mlădiţe de Măslin - Olea europaea
MG=D1, 35-40 picături în apă, dimineaţa şi Extract din muguri de Tei
argintiu - Tilia tomentosa MG=D1 , 35-40 picături în apă, seara, timp de
2-3 luni de zile, reprezintă principalul ajutor în hipertensiunea arterială
de stres la o gravidă fără alte probleme de sănătate.
Dacă există şi o afectare renală determinată, se va evita pe perioada
sarcinii administrarea maceratului Extract din mlădiţe de Ienupăr -
Juniperus communis MG=D1, care poate avea o acţiune toxică asupra
uterulut deşi are cel mai bun efect asupra rinichiului. Se va prefera, în
schimb, maceratul din iarbă neagră Extract din mlădiţe de Iarbă neagră -
Calluna vulgaris MG=Dl, singur sau asociat cu Extract din muguri de
Fag - Fagus sylvatica MG=Dl (cu acţiune asupra rinichiului şi de
prevenţie a edemelor prin retenţie lichidiană excesivă).
De asemenea, tratamentul homeopat, cu remedii bine selectate de
medicul homeopat poate da rezultate deosebit de bune în prevenţia
eclampsiei, atunci când este început la primele semne de suspiciune ale
problemei.
Dacă se instalează eclampsia sau dacă pacienta nu răspunde la
tratamentul natural, atunci situaţia se consideră o urgenţă medicală şi
trebuie rezolvată în cel mai rapid mod, prin tratamentul clasic.

ECZEMt\. - este definită ca o boală de piele care provoacă


mâncărime şi erupţii

Medicina naturală consideră cele mai multe dintre bolile de piele ca


având cauze interioare: cel mai frecvent intoleranţe alimentare sau intoxi­
caţii cu diferite substanţe, cauze imunitare (alergii, reacţii exagerate la di­
ferite substanţe) sau probleme de funcţionare în special la nivelul ficatului.
O cauză frecventă a eczemelor la copii şi adulţi în ultimul timp o
reprezintă intoleranţa la proteinele din laptele de vacă (la cazeină) şi/ sau
intoleranţa la lactoză. Se ştie că substanţele din laptele de vacă (cazeina şi
lactoza) sunt molecule cu lanţuri lungt greu de scindat şi digerat de către
enzimele digestive din tractul intestinal uman. De aceea, se pare că circa
30% dintre oameni prezintă tulburări severe cauzate de reacţiile la
GEMOTERAPIA DE LA A LAZ / 109
remediu numit Extract din muguri de Castan comestibil - Castanea
vesca MG=D1. Maceratul se poate administra singur sau se combină cu
Extract din muguri de Scoruş - Sorbus domestica MG=Dlşi/ sau Extract
din mlădiţe de Caprifoi negru - Lonicera nigra MG=Dl.
Alt macerat glicerinic util pentru eliminarea lichidelor în exces este
reprezentat de Extract din muguri de Arin negru - Alnus glutinosa MG=Dl
unul dintre principalele remedii cu proprietăţi anti-inflamatorii,
anti-tromobotice şi tonifiante arteriale. Acesta se va asocia cu diferite alte
macerate glicerinice, funcţie de cauza dezechilibrului care duce la apariţia
edemului.

EJACULARE PRECOCE - eliminarea rapidă a spermei prin


canalul uretral

Acestă tulburare apare la bărbaţii tineri, din motive emoţionale, de


cele mai multe ori sau la cei mai în vârstă, ca urmare a stresului, oboselii,
erorilor de alimentaţie sau abuzului de substanţe precum cafea, nicotină
sau alcool.
Tratamentul acestei probleme presupune identificarea circumstan­
ţelor care au declanşat-o şi corectarea acestora, precum şi adăugarea de
suplimente naturale, care să ajute organismul să depăşească problema.
Medicina naturală propune două macerate glicerinice pentru
tratamentul ejaculării precoce: Extract din muguri de Stejar - Quercus
pedunculata MG=D1, cu efect tonic asupra organelor genitale masculine
şi Extract din amenţi de Salcie - Salix alba amenti MG=Dl, cu efect
reglator asupra dinamicii sexuale masculine. Cele două preparate se pot
administra separat sau cel mai bine împreună, unul dimineaţa, celălalt
seara, timp de 1-2 luni de zile.
Există şi un alt preparat fitoterapic cu efect tonic masculin, numit
Manniphyt, care se poate administra o linguriţă în apă, seara, zilnic,
câteva săptămâni.
Dacă problema apare într-un context de stres profesional sau per­
sonal deosebit, se recomandă asocierea cu preparatul Herbal antistres, 1
linguriţă în apă, zilnic, dimineaţa, câteva săptămâni.
GEMOTERAPIA DE LA A LAZ / 111
din mlădiţe de Mur - Rubus fructicosus MG=D1 1 unul dimineata1 celă-
lalt seara/ pe o perioadă îndelungată de timp (6 luni 1 an).
Dacă emfizemul apare ca şi o complicaţie a unui astm bronşic, se
poate asocia al treilea preparat, Extractul din muguri de Coacăz negru _
Ribes nigrum MG=D1.
Schema va arăta în acest caz astfel: Extract din muguri de Coacăz
negru - Ribes nigrum MG=D1, 35-40 picături în apă 1 dimineaţa1 Extract
din mlădiţe de Mur - Rubus fructicosus MG=D1 1 35-40 picături în apă la
prânz şi Extract din muguri de Alun - Corylus avellana MG=D1, 35-40
picături în apă seara1 6 luni.
Dacă pacientul prezintă pe electroforeză o tendinţă spre hipo-ga­
ma-globulinemie1 cu tendinţă spre fibroscleroză1 principalul macerat
glicerinic de adăugat este Extract din muguri de Fag - Fagus sylvatica
MG=D11 de cele mai multe ori administrat în combinaţie cu Extract din
muguri de Alun - Corylus avellana MG=D1 şi Extract din mlădiţe de
Mur -Rubus fructicosus MG=D1.

ENDOCARDITĂ afecţiune inflamator exudativ-proliferativă a


endocardului valvular sau parietal (al pereţilor inimii sau la nivelul
valvelor)

Endocardita este o afecţiune acută1 care se tratează de cele mai


multe ori clasic.
Medicaţia naturală propune două remedii adjuvante1 unul cu efect
benefic asupra unui exudat inflamator exudativ arterial, dar şi la orice alt
nivel - Extract din muguri de Arin negru -Alnus glutinosa MG=D1 şi ce­
lălalt cu efect asupra cordului la multiple nivele1 tonic cardiac1 anti-spastic
şi coronarodilatator - Extract din mlădiţe de Păducel - Crataegus
oxycantha MG=D1. Administrat unul dimineaţa şi celălalt seara1 în doze
de 40-50 picături în apă1 fiecare1 se indică pentru o perioadă de 2-3 Junt în
paralel cu tratamentul clasic al afecţiunii.

ENTERITĂ - inflamaţie a intestinului subţire


ENTEROCOLITĂ - inflamaţie a intestinului subţire şi a colonului
ENTEROPATIE - afecţiune a intestinului subţire

Aceşti termeni medicali definesc suferinţe ale tractului intestinat


caracterizate de cele mai multe ori de dureri, gaze şi distensie mare a ab­
domenului1 cu zgomote hidro-aerice (borborisme) şi modificări ale struc­
turii scaunului şi eliminării acestuia (diaree1 constipaţie1 alternanţa între
GEMOTERAPIA DE LA A LAZ / 113

antistress, pentru refacerea mai rapidă după şocul traumatismului. Dacă


există şi o ruptură ligamentară, atunci este necesară îngrijirea ortopedică
de specialitate, la care se poate adăuga tratamentul homeopat şi cel fito­
terapic, adjuvant, pentru grăbirea vindecării.

ENUREZIS - boală care se manifestă prin pierderea necontrolată


de urină, incontinenţă urinară

Apare frecvent la copii şi la tineri, are cauze diverse, iar tratamentul


homeopat este deosebit de eficient, atunci când se identifică remediul
indicat pentru fiecare persoană în parte.
Tratamentul natural propune schema Extract din muguri de Stejar
- Quercus pedunculata MG=Dl 30-40 picături în apă (sau doza adaptată
la fiecare copil) dimineaţa, zilnic, asociat cu Extract din mlădiţe de
Merişor - Vaccinium vitis idaea MG=Dl, 30-40 picături în apă, o dată pe
zi, seara, zilnic, timp de 2-3 luni de zile.
Tinctura de coada calului (Equisetum hyemale TM), în doze adap­
tate la vârsta copilului, administrată seara, înainte de culcare, poate ajuta
multe dintre situaţiile de enurezis.
EPILEPSIE este un sindrom de suferinţă cerebrală, care se mani­
festă prin criza epileptică; la geneza sa stau doi factori: predispoziţia
convulsivantă şi existenţa unei leziuni cerebrale anatomice sau
biochimice

Tratamentul epilepsiei în forma sa gravă este totdeauna medical,


pentru controlul crizelor convulsivante. Terapia naturală poate fi adău­
gată adjuvant tratamentului clasic.
Remediile naturale ce pot fi folosite sunt:
Extract din mlădiţe de Buxus - Buxus sempervirens MG=D1, de cele
mai multe ori asociat cu Extract din mlădiţe de Vâsc - Viscum album
MG=D1. Acesta din urmă este indicat pentru sindroame epileptice, spas­
me, convulsii, petit mal, epilepsie isteriformă, crize tip Bravais-Jackson.
Este şi un remediu de iritaţie spinală (cu imposibilitatea ţinerii mem­
brelor drepte) şi indicat în sindromul agitaţiei picioarelor.
Pentru epilepsia focală post-traumatică se indică o combinaţie de
două macerate glicerinice: Extract din muguri de Smochin - Ficus carica
MG=Dl şi Extract din mlădiţe de Vâsc - Viscum album MG=Dl, o
perioadă lungă de timp, ani de zile de tratament.
În epilepsia tip petit mal, cu perioade scurte de suspendare a cunoş­
tinţei sau automatisme simple, de care pacientul pare a nu-şi aminti
GEMOTERAPIA DE LA A LA 2 / 119
FIBRILATIE ATRIALĂ tulburare a ritmului cardiac caracte-
rizată prin dispariţia ritmului normal, înlocuit prin contracţii rapide şi
ineficace pentru atrii, provocând contracţia neregulată şi adesea rapidă
a ventriculelor

Această problemă apare adesea în contextu! altor afectări cardiace


(boli metabolice, suprapondere; tulburări hormonale) sau al unor afectări
emoţionale majore (depresie1 supărări mari, şocuri şi traume emoţionale).
Tratamentul afecţiunii este frecvent alopat, medicaţia şi uneori de­
fibrilaţia electrică sau chimică fiind foarte importante pentru restabilirea
ritmului cardiac normal.
Medicina naturală propune adjuvant preparatul Extract din mlădiţe
de Păducel - Crataegus oxycantha MG=Dl 1 care acţionează asupra
sistemului de conducere şi excitaţie a] inimii, asociat în situaţii de mare
anxietate sau tulburări emoţionale cu Extract din muguri de Tei argintiu
- Tilia tomentosa MG=Dl1 pentru perioade de 2-3 luni de zile. Păducelul
este un tonic cardiac, care reglează pulsaţiile inimii, având şi o acţiune
anti-spastică şi coronarodilatatoare.
Un alt remediu util de utilizat, singur sau în combinaţie cu pă­
ducelul este Extractul din mlădiţe de Măslin - Olea europaea MG=Dl,
cu acţiune electivă pentru vasele arteriale în special coronariene şi
cerebrale.

FIBROM UTERIN - tumoră benignă din ţesut fibros localizată în


uter

Fibromul uterin apare la foarte multe femei în contexul unui


dezechilibru hormonal feminin, susţinut de cele mai multe ori emoţional
şi de stilui de viaţă. Prin îngroşarea peretelui uterin şi transformarea sa
fibroasă, se pierde abilitatea de reproducere (multe dintre femeile cu
fibrom sau fibromatoză uterină nu pot avea copii) şi se produc tulburări
ale ciclului menstrual (de cefe mai multe ori sângerări abundente la
rnenstre sau între ciclurile menstruale).
Tratamentul fibromului include modificarea stilului de viaţă, adică
mai multă mişcare fizică (statul mult pe scaun induce o stagnare a cir­
culaţiei pelvine şi accentuează dezvoltarea fibromului)t alimentaţie re­
gulată (evitarea grăsimilor animale, în special, care stimulează creşterea
fibromului, consumul preponderent de fructe, legume, cereale, peşte) şi
odihnă mentală şi emoţională.
GEMOTERAPIA DE LA A LAZ / 13 l
articulaţiile/ iar sub piele apar depozite de uraţi de sodiu şi de calciu,
care se pot ulcera. Cauzele principale ale afecţiunii sunt obezitatea, con­
sumul exagerat de alcool şi cafea şi bolile renale.
Principala măsură terapeutică în gută o reprezintă dieta alimentară,
care trebuie să fie săracă în proteine animale (carne, lactate, ou) şi bogată
în proteine vegetale (boabe - mazăre, fasole, linte, soia, seminţe nuci etc).
De asemenea, dieta trebuie să fie echilibrată cantitativ, cu mese regulate
şi nu foarte abundente sau prea diverse.
Medicina naturală propune un excelent medicament de reducerea
acidului uric în sânge, Extractul din sevă de Mesteacăn - Betula linfa
MG=D1 1 care administrată chiar singură în tratament, 35-40 picături în
apă, de 2-3 ori pe zi, 2-3 luni de zile duce la reducerea cu 50% a nivelului
acidului uric din sânge.
De cele mai multe ori, seva de mesteacăn se asociază şi cu alte
macerate glicerinice, cel mai frecvent cu Extractul din muguri de Frasin -
Fraxinus excelsior MG=Dl, un excelent drenor hepatic, renal şi articular,
indicat în special Ia persoanele supraponderale, cu Extractul din muguri
de Plop - Populus nigra MG=Dl, care are acţiune în plus asupra vaselor
arteriale la nivelul membrelor inferioare, cu Extractul din mlădiţe de
Merişor - Vaccinium vitis idaea MG=D1 1 remediu cu efect
anti-fibromatos şi anti-îmbătrânire.
Sunt multiple alte macerate glicerinice care pot fi adăugate în sche­
mele de tratament ale gutei1 de-a lungul timpului, pentru că tratamentul
acestei afecţiuni durează mult timp (ani de zile) şi trebuie făcut în mod
susţinut: Extract din mlădiţe de Buxus - Buxus sempervirens MG=Dl,
Extract din muguri de Coacăz negru - Ribes nigrum MG=Dl- în special
în puseele acute şi în prezenţa durerilor şi inflamaţiei, la fel şi Extract din
muguri de Salcie - Salix alba gemme MG=D1 cu efect anti-inflamator
articular şi de întărire a organismului.

HEMATEMEZĂ - hemoragie internă, constând în vomitare cu


sânge (frecvent la ulcer, ciroză, hepatită)

Acest simptom constituie în sine o urgenţă medicală şi trebuie tratat


cu maximă seriozitate. Cauzele sângerării vor fi tratate şi simptomul va
dispare.
Ca primă urgenţă, medicina naturală propune combinaţia dintre
Arnica CH7, 3 granule de 3-4 ori pe zi, un remediu cu efect anti-trau­
matic şi antihemoragic, cu efect asupra pereţilor vaselor de sânge şi
Extract din rădăcini tinere de Sanguisorba - Sanguisorba officinalis MG
GEMOTERAPIA DE LA A LAZ / 133
proprietate creşterea puterii de adaptare oculară la vederea nocturnă, fa­
vorizând regenerarea rodopsinei, elementul fotosensibil din bastonaşele
retiniene.

HEMORAGIE- sângerare

Funcţie de sediul sângerării, există mai multe posibile combinaţii


ale preparatelor naturale.
Astfel, într-o hemoragie hemoroidală, combinaţia utilă este cea
dintre Extract din muguri de Castan sălbatic - Aesculus hippocastanum
MG=D1, 35-40 pic dimineaţa şi Extract din rădăcini tinere de
Sanguisorba - Sanguisorba officinalis MG =D1, 35-40 pic seara, zilnic,
2-3 săptămâni.
În urmări (convalescenţă) a unei hemoragii cerebrale, combinaţia de
indicat este Extract din muguri de Arin negru- Alnus glutinosa MG=D1,
35-40 pic dimineaţa şi Extract din muguri de Sânger- Cornus sanguinea
MG=D1, 35-40 pic după-amiaza, zilnic, 1-2 luni.
Într-o hemoragie retiniană putem combina Extract din muguri de
Arin negru- Alnus glutinosa MG=D1, care ajută la refacerea pereţilor
vaselor de sânge lezate şi la restrângerea exudatului cu Extract din mlă­
diţe de Afin - Vaccinium myrtillus MG=Dl, timp de 3-4 săptămâni, până
la dispariţia completă a semnelor hemoragiei.
Într-o hemoragie uterină funcţională, combinaţia de folosit este
între Extract din mlădiţe de Zmeur - Rubus idaeus MG=D1 cu Extract
din muguri de Castan comestibil - Castanea vesca MG=D1 şi Extract
din rădăcini tinere de Sanguisorba - Sanguisorba officinalis MG =D1
sau Extract din mlădiţe de Tuia- Thuja orientalis MG=D1, 1-2 săptă­
mâni sau pe o perioadă de 1-2 lunt funcţie de cauza producătoare a
hemoragiei.

HEMOROIZI - dilataţii varicoase interne sau externe ale venelor


din regiunea rectului, manifestate prin dureri şi hemoragii

În prezenţa manifestărilor dureroase, importantă este calmarea


durerii. De cele mai multe ori, băile de şezut cu apă caldă şi sare sau cu
apă caldă şi tinctură de gălbenele, urmate de aplicarea de Gel cu Arnica
sau a unui unguent anti-hemoroidal homeopatic (existent în farmacie),
ajută foarte mult la calmarea simptomelor.
Combinaţia de gemoderivate utile pentru ameliorarea simptomelor
este cea dintre Extract din muguri de Castan sălbatic - Aesculus
134 / GEMOTERAPIA DE LA A LAZ
hippocastanum MG=Dl, 35-40 pic, dimineaţa cu Extract din muguri de
Castan comestibil - Castanea vesca MG=Dl, 35-40 pic la prânz şi Extract
din muguri de Scoruş - Sorbus domestica MG=Dl, 35-40 pic seara, timp
de o luni de zile.
De cele mai multe ori, un drenor hepatic tip Formula 26 sau
Formula 27 homeopatică poate ajuta mult ameliorarea simptomelor.

HEPATITĂ - inflamaţie a ficatului

În prezenţa unui proces inflamator hepatic, acut sau cronic, esen­


ţială este dieta. Eliminarea alimentelor prăjite, a grăsimilor animale şi a
tuturor alimentelor greu digerabile este esenţială. Ficatul este protejat
prin consumul unor cantităţi mici de alimente, luarea ultimei mese cel
târziu la ora 19.00 şi respectarea odihnei de noapte, esenţiale pentru re­
facerea ficatului.
Există multiple remedii homeopatice pentru tonifierea şi întărirea fi­
catului, care se prescriu individual, după consultaţii medicale persona­
lizate.
Maceratele glicerinice utile în hepatita acută sunt Extract din
muguri de Alun - Corylus avellana MG=Dl, foarte bun tonic hepatic şi
regenerator al celulei hepatice, Extract din mlădiţe de Caprifoi negru -
Lonicera nigra MG=Dl, de asemenea cu efect de întărire a imunităţii
hepatice, Extract din mlădiţe de Rozmarin- Rosmarinus officinalis
MG=D1, drenor hepatic şi digestiv şi Extract din radicele de Secară -
Secale cereale MG=Dl, cu efect de regenerare şi întărire hepatică.
Maceratele se combină funcţie de intensitatea afectării hepatice, evaluate
funcţie de valoarea probelor funcţionale şi de felul afectării.
În hepatita cronică, pe lângă preparatele enumerate mai sus se pot
adăuga Extract din mlădiţe de Ienupăr- Juniperus communis MG=Dl,
care este atât un drenor hepatic, cât şi renal şi Extract din muguri de
Coacăz negru - Ribes nigrum MG=Dl, cu efect anti-inflamator local şi
general.

HEPATOMEGALIE- creşterea dimensiunilor ficatului

Este o problemă care apare în diferite circumstanţe, de la stări de


oboseală intensă, fizică şi emoţională (la studenţi sau persoane care pierd
multe nopţi cu învăţătura) şi până la stări de supărare intensă (de mânie,
furie, de regulă nemanifeste) sau tulburări digestive (regimuri alimentare
nu foarte sănătoase, tip fast-food, pe o perioadă mai lungă de timp).
GEMOTERAPIA DE LA A LAZ / 139
Există un remediu homeopatic Berberis vulgaris CHS, 3 granule de
2-3 ori pe zi, 30-35 zile, care poate intensifica detoxifierea sângelui de
acidul uric în exces.

HIPOACUZIE- scăderea auzului

Este o problemă care apare frecvent la vârsta a treia, ca urmare a


tulburărilor de circulaţie periferică şi ca urmare a fibrozării ţesuturilor
delicate ale urechii.
De aceea, combinaţiile indicate asociată preparate pentru ameliorarea
circulaţiei periferice, precum Gingkophyt, dimineaţa, zilnic cu preparate
anti-îmbătrânire sau de drenaj metrabolic, precum Extract din muguri de
Frasin - Fraxinus excelsior MG=Dl sau Extract din muguri de Călin -
Viburnum lantana MG=D1 ori Extract din mlădiţe de Vâsc - Viscum
albumMG=Dl

HIPOTENSIUNE - scăderea tensiunii arteriale

Este o afecţiune care apare frecvent Ia fete tinere, la adolescente sau


Ia femei astenice, anemice şi cu alte deficienţe minerale.
Medicina naturală propune combinaţii de remedii cu efect tonic şi
de întărire a organismului, precum Extract din muguri de Coacăz negru
- Ribes nigrum MG=D1, 35-40 pic dimineaţa, cu Extract din muguri de
Stejar - Quercus pedunculata MG=Dl, 35-40 pic la prânz şi Extract din
muguri de Porumbar-Prunus spinosa MG=Dl, 35-40 pic seara.
De asemenea, maceratul Extract din mlădiţe de Rozmarin -
Rosmarinus officinalis MG=D1 este reputat a determina creşteri uşoare
ale tensiunii arteriale şi poate fi utilizat şi pentru efectul lui drenor
asupra ficatului, fierii şi tubului digestiv în totalitate.

HIPOTIROIDISM - afecţiune a glandei tiroide caracterizată prin


reducerea secreţiei hormonale

În situaţii de hipotiroidism incipient, tratamentul homeopatic cu


remediai Thyroidinum CH30, asociat cu maceratul Extract din muguri
de Mesteacăn pufos - Betula pubescens MG=D1 poate ajuta la amelio­
rarea simptomelor şi reechilibrarea funcţiei tiroidiene. Odată hipotiroidia
avansată, este imperios tratamentul clasic, cu preparate prescrise de me­
dicul endocrinolog.
GEMOTERAPIA DE LA A LA Z / 143
şi Extract din muguri de Stejar - Quercus pedunculata MG=Dl, 2 ml în
apă, seara, 1-2 luni, asociată la tratamentul cauzei de bază.
De cele mai multe ori este utilă şi asocierea preparatelor tip
Energotonic, la adulţi şi Energotonic junior la copii, cu efecte tonice şi
stimulatoare.

INFARCT - boală cauzată de necrozarea unui organ sau a unei


părţi a lui ca urmare a astupării unei artere sau vene

Tratamentul natural este extrem de eficient în tratamentul urmărilor


infarctelor.
Astfel, după infarctul cerebral, tratamentul de recuperare ar trebui
să fie însoţit de o combinaţie dintre Extract din muguri de Arin negru -
Alnus glutinosa MG=Dl, 2 ml în apă, dimineaţa cu Extract din muguri
de Siliquastru - Cercis siliquastru MG=Dl, 2 ml în apă, la prânz care
reprezintă remediul antitrombotic de primă elecţie şi Extract din muguri
de Sânger - Cornus sanguinea MG=D1, 2 ml în apă, seara.
Sângerul este un macerat extrem de util în prevenţia stărilor pre-in­
farctuale sau în rezoluţia rapidă a infarctului în curs de constituire. El
poate rezolva infarctul neoformat sau micile zone de infarct, fiind indicat
numai în prima fază invazivă a infarctului, având acţiune rapidă şi trecă­
toare; împreună cu remediul său complementar, Arinul negru1 reprezintă
remediile de elecţie pentru sechelele post-infarct.
În infarctul miocardic în fază acută se poate prescrie Extract din
muguri de Sânger - Cornus sanguinea MG=D1 numai în prima săptă­
mână, pentru că induce o diminuare a TGO şi a LDH. Ulterior, trebuie
asociat cu Extract din muguri de Arin negru - Alnus glutinosa MG=Dl1
mai util pentru sechelele infarctice şi cu Extract din radicele de Porumb -
Zea mays MG=D1, care favorizează cicatrizarea miocardului în perioada
post-infarct.

INSOMNIE - tulburare a somnului

Cele mai frecvente situaţii de tulburare a somnului sunt legate de


suprasolicitarea mentală sau emoţională. De aceea, în tratamentul acestei
tulburări este esenţială învăţarea unei tehnici de relaxare mentală. Există
multiple tehnici de imagerie mentală1 în care persoana este învăţată să se
imagineze într-un loc liniştitor, relaxant, fără griji şi fără nici o problemă
urgentă. Meditaţia, imageria ghidată1 rugăciunea, un pahar cu suc de
GEMOTERAPIA DE LA A LA Z / 145
LACT KfIE - proces de formare şi secreţie a laptelui din celulele
glandei mamare şi de excreţie a acestuia prin canalele galactofore
(termen utilizat pentru perioada în care o femeie alăptează)
ABLACTAŢIE eliminarea din alimentaţia sugarului a suptului
la sân.

Pentru stimularea lactaţiei există câteva remedii homeopate


deosebit de eficiente, precum Ricinus CHS, 3 granule de 3 ori pe zi, 1-2
săptămâni, Urtica urens CHS, 3 granule de 3 ori pe zi sau Lac caninum
CH 5, 3 granule de 3 ori pe zi, aceeaşi perioadă. Dacă apare şi o infla­
maţie a sânilor odată cu debutul lactaţiei C,febra laptelui" cu sâni roşii,
dureroşi, măriţi de volum), se preferă remediul Phytolacca CHS, 3 gra­
nule de 3 ori pe zi şi Belladona CH30, 3 granule de 2-3 ori pe zi, 7-10 zile.
Pentru oprirea secreţiei lactate (ablactaţie) se utilizează remedii ase­
mănătoare, dar în diluţii mai mari: ex. Lac caninum CH30, 3 granule de 3
ori pe zt 7-10 zile. Dintre maceratele glicerinice, se poate folosi cu mult
succes Extractul din muguri de Arin alb -Alnus incana MG=Dl, în doză
de 1,5-2 ml în puţină apă, de 3 ori pe zi, 7-10 zile, de cele mai multe ori
împreună cu un remediu homeopat.

LAMBLIAZĂ - giardiază- infecţie cu protozoare din categoria


Giardia lamblia
Vezi tratamentul precizat la Giardia, giardiaza

LARINGITĂ - inflamaţie a laringelui

Laringita acută este o inflamaţie şi o îngustare a căilor respiratorii


foarte frecventă la copii mai mici de 5 ani, la care poate apare o jenă res­
piratorie sau asfixie prin obstrucţie. La adult boala este mai puţin gravă,
căile respiratorii fiind prea largi pentru a fi blocate complet.
Laringospasmul reprezintă o contracţie bruscă a muşchilor larin­
gelut provocând ocluzia sa, prin unirea corzilor vocale.
Laringita acută sau laringospasmul, în special la copii, reprezintă
urgenţe medicale şi se indică prezentarea la serviciile medicale de urgen­
ţă, cât de repede cu putinţă. Mulţi părinţi au următoarea experienţă:
copilul se simte foarte rău, se sufocă, se albăstreşte la faţă, părinţii îl iau
repede în braţe şi fug spre spitat dar drumul prin aer de acasă până la
spital duce la ameliorarea tabloului clinic, aşa încât, până ajung la
urgenţă, copilul eeste aproape bine şi medicul de la urgenţă îi întreabă de
ce au venit. Din această relatare avem şi o concluzie practică: aerul curat
GEMOTERAPIA DE LA A LAZ / 147
LEŞIN - pierderea subită şi trecătoare a cunoştinţei, fără oprirea
inimii şi a mişcărilor respiratorii, provocată de o anemie a creierului, ca
urmare a unor stări maladive, a unor eforturi fizice mari, a unei emoţii
puternice etc.
LIPOTIMIE - senzaţie de pierdere iminentă a conştienţei

O lipotimie se observă mai curând la subiecţii hipersensibili, cu oca­


zia unei emoţii, unei contrarietăţi, când nervul pneumograstric este sti­
mulat. În câteva minute, persoana îşi poate reveni la stare normală,
persistând cel mult o senzaţie de oboseală.
Persoanele care au tendinţa la lipotimie sau leşin sunt persoane
deosebit de fragile şi sensibile, de cele mai multe ori cu carenţe minerale
multiple (calciu, magneziu, fier, fosfor, zinc, siliciu etc), care nu se ali­
mentează corespunzător şi care trăiesc emoţional în mod exagerat toate
stările interioare.
Medicina naturală propune pentru întărirea acestui tip de consti­
tuţie delicată o combinaţie de trei macerate glicerinice: Extract din mlă­
diţe de Măceş - Rosa canina MG=Dl, 35-40 picături în apă dimineaţa,
Extract din muguri de Mesteacăn - Betula vermcosa MG=Dl, 35-40
picături în apă la prânz şi Extract din muguri de Porumbar - Prunus
spinosa MG=D1, 35-40 picături în apă, seara, timp de 2-3 ]uni, în special
primăvara şi toamna (anotimpuri caracterizate prin cea mai labilă
reactivitate a organismului la factorii exteriori).
De asemenea, consumul de legume şi fructe sub toate formele (cru­
de, salate, preparate, mîncăruri), în special cel de rădăcinoase (morcovi,
ţelină, sfeclă, pătrunjel, păstârnac) asigură aportul necesar de minerale
care să ajute la funcţionarea eficientă a organismului.

LEUCEMIE - termen generic folosit pentru a defini un grup de


boli caracterizate prin prezenţa în exces în măduva osoasă şi uneori în
sânge a leucocitelor sau precursorilor leucocitari

Leucemiile sunt neoplasme derivate din celulele hematopoetice,


care proliferează iniţial în măduva osoasă înainte de a disemina în sân­
gele periferic, splină, ganglioni limfatici şi în final, în alte ţesuturi.
Tratamentul tumorilor şi al cancerelor, în special, este un tratament
complex, asociat şi multifactorial. Medicina naturală este doar adjuvant
în acest tratament complex, pe lângă terapia clasică, cu chimoterapice, pe
lângă alimentaţia şi regimul de viaţă extrem de regulat şi natural şi pe
lângă susţinere psihoterapică şi emoţională.
GEMOTERAPIA DE LA A LAZ / 149
Tratamentul homeopat poate fi eficient, dar numai dacă este adap­
tat la fiecare situaţie individuală în parte, de multe ori indicându-se
remedii precum Sepia, Lachesis, Hydrastis, Helonias şi altele.

LIBIDO, tulburări de - tulburări ale dorinţei de satisfacere a


instinctului sexual

Stresul cotidian şi excesul de stimuli (televizor, calculator, mass-media


scrisă şi audio, munca în exces, responsabilităţie în exces etc.) determină o
reacţie de apărare din partea organismului, care ajunge să refuze orice
alt stimul ce determină o reacţie prea accentuată (inclusiv stimulii
normali - plăcearea sexuală, alimentară etc). Mai ales femeile, încărcate
cu multiple roluri sociale (soţie, mamă, gospodină, profesionistă etc.)
suferă frecvent de tulburări (diminuare de) libido şi uneori şi de apetit
(diminuare sau exces).
Astfel apare o scădere intensă a dorinţei sexuale, actul în sine fiind
frecvent considerat o obligaţie şi încetând a mai fi o plăcere sau o nevoie.
Existenţa echilibrată a fiinţei umane presupune funcţionarea armonioasă
a tuturor instictelor umane naturale, inclusiv al celui sexual. Orice dez­
echilibrul la un nivel al individului, afectează individul în totalitate.
Dacă la o femeie există şi o problemă fizică care întreţine această
tulburare (anexită, cervicită, rană pe col, tulburări de rnenstră etc)t este
important să fie tratată corespunzător.
Medicina naturală propune ca principale macerate glicerinice
pentru diminuarea libido-ului Extractul din muguri de Mesteacăn pufos
- Betula pubescens MG=D1, excelent drenor al ţesuturilor infiltrate cu
exces de reziduuri metabolice, frecvent asociat cu Extractul din mlădiţe
de Zmeur - Rubus idaeus MG=D1, principalul reglator hormonal feminin
natural şi Extractul din muguri de Stejar- Quercus pedunculata MG=D1,
un remediu important pentru stări de oboseală, epuizare şi
suprasolicitare.
Uneori pot fi utile şi Extractul din mlădiţe de Rozmarin -
Rosmarinus officinalis MG=D1, un bun drenor hepatic şi tonifiant
digestiv şi Extractul din muguri de Frasin - Fraxinus excelsior MG=D1
cu acţiune tonică şi anti-îmbătrânire, fiind în acelaşi timp un excelent
drenor articular, biliar şi renal.
150 / GEMOTERAPIA DE LA A LA Z
LICHEN PLAN - boală dermatologică caracterizată prin apariţia
de mici pete proeminente, care se observă mai frecvent între 30 şi 60

!
ani, având cauze de cele mai multe ori necunoscute

Se pare că există un teren psihologic favorizant (stres, traumatism

I
afectiv). În anumite cazuri, boala este asociată diabetului zaharat, hiper­
tensiunii arteriale, sau unor afecţiuni ale colonului. Leziunile tipice ale
lichenului sunt papule de culoare violacee, parcurse de firicele de culoare
albicioasă, fine, frecvent pruriginoase şi uneori confluente.
Medicina naturală propune o combinaţie de două macerate, Extract
din mlădiţe de Cedru - Cedrus libani MG=Dl, principalul remediu al
dermatozelor uscate hiperkeratinizate, în combinaţie cu Extract din '
muguri de Nuc - Junglans regia MG=Dl, cu acţiune anti-inflamatorie,
anti-bacteriană şi cicatrizantă.
Local, unguent cicatrizant Dermin, în alternanţă cu Crema cu
gălbenele şi tătăneasă, cu efect cicatrizant.

LIMBRICI - denumire populară a paraziţilor Ascaris lumbricoides.

Tratamentul natural al parazitozelor intestinale urmăreşte întărirea


rezistenţei organismului şi a „imunităţii" sale naturale.
Preparatul natural eficient împotriva limbricilor este Giardinophyt­
-ul, care are efect pe giardia, limbrici şi oxiuri. Funcţie de intensitatea
parazitării, se recomandă cure de 3-6 luni, o dată pe lună, 5-7 zile înainte
şi 5-7 zile după ziua de lună plină (marcată de multe ori pe calendarele
ortodoxe cu un cerc alb), adică 10-14 zile pe lună. Preparatul se adminis­
trează seara, înainte de culcare, în doza corespunzătoare vârstei, indicată
pe prospect. În plus, în seara zilei de lună plină se indică remediul
homeopat Ascaris CH30, 3 granule. În alte scheme de tratament, se poate
administra Ascaris CH30, 3 granule o dată sau de două ori pe săptă­
mână, împreună cu remediul de constituţie sau de stare al copilului,
stabilit după o consultaţie amănunţită de către medicul homeopat.
Dieta este de ajutor în tratamentul parazitozelor intestinale,
esenţială fiind oprirea consumului de zahăr (care hrăneşte parazitul) şi
produse care conţin zahăr (bomboane, sucuri, patiserii etc) şi de lapte
dulce, pe o perioadă de 2-3 luni. Se recomandă consum de seminţe de
dovleac, usturoi, mărar şi alte condimente.
GEMOTERAPIA DE LA A LA Z / 151
LIMFEDEM - stagnare a circulaţiei la nivelul vaselor limfatice
LIMFADENOPATJE creşterea în volum şi inflamarea
ganglionilor limfatici din cauze diverse
LIMFANGITĂ- inflamaţie a vaselor limfatice
Toate aceste trei tipuri de tulburări limfatice se datorează blocajului
circulaţiei Jimfatice, una dintre principalele căi de detoxifiere a organis­
mului. Excesul de metaboliţi toxici, precum şi agenţii infecţioşi (viruşi,
bacterii etc) pot duce la acest tip de blocaje, însoţite de multe de ori de
fenomene clinice neplăcute (durert senzaţie de greutate, etc).
Printre principalii dreonori limfatici naturali, menţionăm Extract
din muguri de Mesteacăn pufos - Betula pubescens MG=Dl, asociat
frecvent cu Extract din muguri de Castan comestibil - Castanea vesca
MG=Dl şi Extract din muguri de Nuc - Junglans regia MG=Dl, principal
drenor limfatic, cu acţiune anti-inflamatorie, anti-bacteriană şi
cicatrizantă.

LIPIDE - substanţe organice, componente ale materiei vii,


constituite din acizi graşi şi derivaţi ai acestora, esterificaţi cu diferiţi
alcooli.
HIPERLIPIDEMIE - nivel crescut al lipidelor în sânge
DISLIPIDEMIE - anomalie a nivelului lipidelor din sânge (cel
mai frecvent este vorba despre hipercolesterolemie şi hipertrigli­
ceridemie)

Tulburarea metabolismului lipidelor este frecvent întâlnită la oră­


şent ca urmare a stilului de viaţă nefiziologic (mese noaptea, somn ziua)
şi a dietei deficitare (exces grăsimi, lipsă de fibre, vitamine şi minerale).
De aceea, reglarea unei dislipidemii puternice presupune un regim
de viaţă extrem de ordonat, mese regulate, alimentaţie cât mai naturală şi
proaspătă, precum şi un regim de muncă/ odihnă echilibrat.
Medicina naturală propune o combinaţie de trei macerate glice­
rinice, cu efecte benefice asupra echilibrului lipidelor în sânge: Extract
din mlădiţe de Măslin - Olea europaea MG=Dl, cu acţiune hipotensivă,
hipocolesterolemică şi reglatoare a dislipidemiei, în asociere cu Extract
din mlădiţe de Ienupăr - Juniperus communis MG=Dl, mare drenor
hepatic şi renal, în acelaşi timp reglator al metabolismului lipidic şi
Extract din sevă de Mesteacăn - Betula lin/a MG=Dl, cu acţiune
hipocolesterolernică importantă. Această combinaţie poate fi urmată 3-6
luni sau până la 12 luni, câte 30-35 picături în apă din fiecare preparat, la
GEMOTERAPIA DE LA A LAZ / 153
Extract din mlădiţe de Iarbă neagră - Calluna vulgaris MG=Dl, Extract
din mlădiţe de Ienupăr - Juniperus communis MG=Dl sau Extract din
muguri de Fag - Fagus sylvatica MG=Dl
alese funcţie de totalitatea afecţiunilor persoanei şi contextul în
care apare litiaza renală. De cele mai multe ori se combină două sau trei
dintre preparatele de mai sus, administrându-se 30-35 picături în apă, o
dată pe zi, unul dimineaţa, altul la prânz şi un al treilea seara. Se pot
adăuga remedii homeopatice, precum formula de drenaj renal nr. 10, 3
granule de 3 ori pe zi sau Calculi renali CHS, 3 granule de 3 ori pe zi, 1-2
luni.
Pentru calculii din acid uric, la persoane la care nivelul acidului uric
este crescut în sânge (nu au neapărat gută, ci doar un nivel crescut al
acestui metabolit în sânge) se recomandă o combinaţie de Extract din
sevă de Mesteacăn - Betula linfa MG=Dl, 30-35 picături în apă, de 1-2
ori pe zi, cu Extract din muguri de Frasin - Fraxinus excelsior MG=Dl,
30-35 picături în apă, seara, zilnic, 2-3 luni.
În paralel cu tratamentul natural, persoana trebuie să consume li­
chide calde (ceaiuri, supe etc.) şi o alimentaţie cât mai echilibrată, cu
fructe, legume, cereale şi peşte.

LITIAZĂ BILIARĂ - pietrele la fiere sunt cel mai adesea formate


din colesterol şi apar la persoane la care există o combinaţie de nivel
crescut de lipide în sânge (colesterol, trigliceride) şi stază biliară
(diskinezie biliară)

Se recomandă un regim alimentar cât mai bogat în fibre şi sărac în


grăsimi, precum şi tratamente periodice cu ceaiuri sau tincturi cunoscute
a reduce nivelul de grăsimi din sânge.
Dintre acestea, Extractul din mlădiţe de Măslin - Olea europaea
MG=Dl, în combinaţie cu Extractul din muguri de Arţar - Acer
campestre MG=Dl, 30-35 picături în apă, unul dimineaţa şi celălalt seara,
timp de 3-4 luni, pot duce la o reducere semnificativă a nivelului
lipidelor. Asociate cu remedii homeopatice precum Cholesterinum CHS,
Calculi biliari CHS, împreună cu formula de drenaj biliar nr. 28, 3
granule de 1-2 ori pe zi, câteva luni, asociate cu remediul de constituţie
ales de medicul homeopat, pot să rezolve, uneori spectaculos, litiazele
biliare de dimensiuni mici şi medii.
Ca remedii drenoare biliare, se indică şi Extract din muguri de
Frasin - Fraxinus excelsior MG=Dl sau Extract din mlădiţe de Rozmarin
GEMOTERAPIA DE LA A LAZ / 155
Se pot adăuga şi Imunogrip-ul, în cure de 3-4 luni, asociat de cele
mai multe ori cu Energotonic, pentru susţinerea generală a organis­
mului.

LUPUS - boală lupică, lupus sistemic este o boală inflamatorie de


origine auto-imună, ce afectează un mare număr de organe

Tratamentul bolii, mai ales în faze avansate este tratamentul clasic,


cu scheme indicate de medicii specialişti. Homeopatia are rezultate deos­
ebit de bune în tratamentul afecţiunii, prin identificarea remediului ho­
meopatic de constituţie al persoanei şi urmarea unei scheme terapeutice
de durată.
Maceratele glicerinice pot ajuta organismul să-şi regleze răspunsul
imunita anormal. Se folosesc cel mai adesea Extract din muguri de
Coacăz negru - Ribes nigrum MG=D1, Extract din muguri de Porumbar
- Prunus spinosa MG=D1 şi Extract din mlădiţe de Măceş - Rosa canina
MG=Dl, remedii indicate în deficienţe imunitare, în cure de 3-4 luni de
zile, funcţie de evoluţia persoanei.

LUXAŢIE - deplasare a două suprafeţe osoase a unei articulaţii,


antrenând o pierdere a contactului normal a două suprafeţe articulare.
Este provocată de un traumatism sau de o mişcare greşită, mult mai rar
de o malformaţie congenitală (luxaţie congenitală de şold)

În situatii acute, în care luxatia apare ca urmare a unui traumatism


I I

acut, principalele remedii homeopatice indicate sunt Arnica CH30, 3


granule de 3-4 ori pe zi, câteva zile, împreună cu Ruta graveolens CH9, 3
granule de 3-4 ori pe zi, până la 2-3 săptămâni (când articulaţia îşi revine
complet).
Maceratele glicerinice care pot fi adăugate pentru întărirea
articulaţiilor sunt Extract din muguri de Jneapăn - Pinus montana
MG=Dl şi Extract din muguri de Brad - Abies pectinata MG=D1, câte
35-40 picături din fiecare în apă, zilnic, o lună de zile.
În plus, local, la nivelul articulaţiei se recomandă gelul sau
unguentul cu Arnica, de 2-3 ori pe zi, 2-3 săptămâni.
Aceleaşi macerate se recomandă în luxaţia congenitală de şold, la
care se adaugă Extract din muguri de Mesteacăn - Betula verrucosa
MG=Dl, dar tratamentul trebuie realizat o perioadă de câteva luni, în
acelaşi timp cu tratamentul ortopedic de reducere şi menţinere a
articulaţiei în poziţie.
GEMOTERAPIA DE LA A LAZ / 157
MALNUTRIŢIE - subnutriţie, subalimentaţie
Există multiple cauze pentru această problemă de sănătate. Lipsa
alimentelor este caracteristică ţărilor sărace. Dar această problemă a
malnutriţiei apare şi la oamenii din ţările mai dezvoltate, datorită calităţii
proaste a alimentelor, conservanţilor, substanţelor chimice şi hormonilor
conţinuţi în multe dintre alimentele consumate.
De asemenea, există multe afecţiuni care se pot însoţi de dispariţia
poftei de mâncare, mai ales tulburările din sfera emoţională (depresii,
anxietăţi, crize de panică).
Medicina naturală propune o schemă de tonifiere a organismului,
de reglare a apetitului şi de întărire a reacţiei la stres:
Energotonic, 1 linguriţă rasă în puţină apă, dimineaţa, plus Extract
din muguri de Coacăz negru - Ribes nigrum MG=D1, 35-40 pic în apă, la
prânz şi Extract din muguri de Mesteacăn - Betula vem,cosa MG=D1,
35-40 picături în apă, seara, zilnic, timp de 1-2 luni.
Schema este indicată la adulţii care trec prin perioade de mari stres
şi mari încercări, în vederea reechilibrării energeticii organismului şi a
refacerii apetitului.
Pentru copii malnutriţi avem altă propunere de schemă:
Extract din mlădiţe de Măceş - Rosa canina MG=D1, 25-30 pic în
apă, dimineaţa, Extract din muguri de Coacăz negru - Ribes nigrnm
MG=D1, 25-30 pic în apă la prânz şi Extract din muguri de Brad - Abies
pectinata MG=D1, 25-30 pic în apă, seara, zilnic 2-3 luni de zile.

MASTURBARE - autostimularea organelor genitale până la atin­


gerea orgasmului

Ca şi comportament de astâmpărare a unei curiozităţi, masturbaţia


reprezintă o căutare absolut normală a propriei sexualităţi. Când devină
exagerată, obsesivă sau înlocuieşte viaţa sexuală în doi, atunci mastur­
barea capătă dimensiuni patologice şi trebuie tratată. La copii sunt vala­
bile aceleaşi considerente ca la adu]ţi, de multe ori masturbarea care
apare la copii mici dispărând la fel de brusc cum a apărut, pe măsura
creşterii.
Medicina naturală propune administrarea unei combinaţii formată
din:
Extract din muguri de Coacăz negru - Ribes nigrnm MG=Dl, 35-40
pic în apă dimineaţa, pentru stimularea suprarenalei şi întărirea răspun­
sului la stres al organismului, Extract din muguri de Stejar - Quercus
GEMOTERAPIA DE LA A LA 2 / 161
MICOZĂ - infecţie cu ciuperci
Cauzele cele mai frecvente ale micozelor le reprezintă acidifierea
mediului intern al organismului, în special a sângelut care apare cel mai
frecvent în urma tratamentului cu antibiotice, dar şi ca urmare a unei
alimentaţii dezechilibrnte, excesiv proteice.
De asemenea, oboseala, suprasolicitarea, lipsa somnului pot deter­
mina o acidifiere suplimentară a organismului.
Cel mai important element în tratamentul unei micoze îl reprezintă
reechilibrarea florei bacteriene intestinale a organismului, pentru re­
glarea pH-ului (a reacţiei chimice interioare). În acest sens, există pe piaţă
o mulţime de suplimente alimentare numite probiotice, care ajută mult.
Se pot consuma şi alimente precum iaurt de bună calitate sau anumite
preparate din soia (o supă numită Miso), care au efecte reglatoare
asemănătoare.
Ca tratament naturat propunem maceratul glicerinîc Extract din
muguri de Nuc - Junglans regia MG=Dl, 35-40 pic în apă, de 1-2 ori pe
zi, singur sau de cele mai multe ori asociat cu Extract din muguri de
Smochin -Ficus carica MG=D1, 35-40 pic în apă, de 1-2 ori pe zi1 timp de
minim 3 luni de zile, pentru reglarea atât fizică, cât şi emoţională a
persoanei.
Local, în cazul simptomelor supărătoare, se poate aplica unguent
Dennin, sau unguent cu gălbenele (simplu, sau în combinaţie cu
tătăneasă).

MIOPIE - defect al vederii constând în imposibilitatea de a vedea


distinct obiectele aflate la distanţă

Există multiple cauze pentru tulburarea de vedere numită miopie,


de la cauze fizice (suprasolicitare oculară, probleme hepatice; etc) până ]a
cauze emoţionale (dificultatea de a "vedea" o soluţie pentru anumite
probleme din viaţă).
Ca şi tratament natural, se propune maceratul glicerinic Extract din
mlădiţe de Merişor - Vaccinium vitis idaea MG=Dl, 35-40 pic în apă/ de
1-2 ori pe zi1 la care se poate adăuga Extract din muguri de Coacăz
negru - Ribes nignun MG=Dl, cu rol de întărire a reacţiei la stres a
organismului.
Un macerat cu efect deosebit asupra globului ocular îl reprezintă
Extractul din sevă de Salcie - Salix alba seve MG=Dl, cu efect de
GEMOTERAPIA DE LA A LA 2 / 165
Maceratele glicerinice sunt adjuvante pentru reglarea metabo­
lismului lipidelor: Extract din mlădiţe de Măslin - Olea europaea
MG=Dl sau Extract din muguri de Arţar -Acer campestre MG=Dl, sau a
metabolismului hepatic, renal şi articular, precum Extract din muguri de
Fag - Fagus sylvatica MG=D1 sau Extract din muguri de Smochin -
Ficus carica MG=Dl ori Extract din mlădiţe de Ienupăr - Juniperus
communis MG=D1
Combinaţiile remediilor se realizează funcţie de indicaţiile speciale
ale fiecărui pacient în parte.

NEVRALGIE - inflamaţie la nivelul unui traiect nervos, carac­


terizată prin dureri intense şi dificil de calmat

Medicina naturală propune o serie de macerate glicerinice care pot


fi adăugate tratamentului calmant homeopatic sau alopat folosit pentru
îndepărtarea durerii.
Astfel, principalele macerate cu efect anti-nevralgic sunt Extractul
din mlădiţe de Măceş - Rosa canina MG=Dl, 35-40 pic în apă, dimineaţa
şi Extractul din muguri de Tei argintiu - Tilia tomentosa MG=Dl, 35-40
pic în apă, seara, zilnic, tratament de 3-4 săptămâni.
În cazul unei nevralgii dentare, la combinatia mai sus mentionată se
I I

poate asocia un al treilea macerat glicerinic, Extract din mlădiţe de Buxus -


Buxus sempervirens MG=Dl, 35-40 pic în apă, la prânz şi se pot încerca
remedii homeopate cu efecte anti-nevralgice, precum Colocynthis,
Magnesia phosphorica sau Apis.
În situaţia unei nevralgii intercostale, putem să adăugăm la com­
binaţia generală pentru nevralgie alte două macerate: Extract din muguri
de Mesteacăn pufos - Betula pubescens MG=Dl, un drenor excelent al
ţesuturilor infiltrate cu exces de reziduuri metabolice şi Extract din
muguri de Arţar- Acer campestre MG=Dl cu acţiune anti-inflamatorie şi
deosebit de util pe herpes-ul zoster şi nevralgia post-zosteriană.
În caz de nevralgie sciatică, ne putem gândi şi la alte macerate gli­
cerinice, precum Extract din muguri de Viţă de vie - Vitis vinifera
MG=D1, cu efect anti-inflamator articular şi Extract din mlădiţe de Mur -
Rubus fructicosus MG=Dl, cu efect anti-fibromatos şi anti-inflamator.
GEMOTERAPIA DE LA A LA Z / 167
regenerarea rodopsinei, element fotosensibil din bastonaşele retiniene.
De asemenea, afinul creşte sensibilitatea luminoasă în orele nocturne şi
ameliorează câmpu] vizual.

NICTURIE - urinare pe timpul nopţii


Este un simptom care poate apare în variate probleme urinare, de la
infecţii urinare de cauze diferite, până la afecţiuni metabolice precum
diabetul zaharat sau afecţiuni ale prostatei. Sau poate apare în perioadele
calde şi secetoase, ca urmare a consumului exagerat de lichide, mai ales
în partea a doua a zilei.
De cele mai multe ori, tratamentul acestei probleme este tratamen­
tul cauzei care o produce. În afara reglării consumului de lichide există şi
macerate glicerinice care pot regla funcţionarea renală.
Combinaţia cel mai frecvent folosită este Extract din mlădiţe de
Ienupăr - Juniperus communis MG=Dl, 35-40 pic în apă, dimineaţa,
zilnic cu Extract din mlădiţe de Merişor - Vaccinium vitis idaea
MG=Dl, 35-40 pic în apă, seara, zilnic, o perioadă de o lună de zile.

NISTAGMUS - mişcări oscilatorii ritmice ale globilor oculari în


toate direcţiile, din cauza contracţiilor muşchilor ochilor

Acest simptom apare în variate afecţiuni neurologice.


Medicina naturală propune ca macerat pentru tratament Extractul
din mlădiţe de Vâsc - Viscum album MG=Dl cu efect drenor şi reacti­
vator metabolic, cu acţiune antispastică şi antiepileptică. 35-40 pic în apă,
de 2-3 ori pe zi, singur sau în asociere cu alte macerate glicerinice (în spe­
cial cu Extractul din muguri de Tei argintiu - Tilia tomentosa MG=Dl,
dacă există simptome tip nevroză sau cu Extractul din muguri de Arin
negru - Alnus glutinosa MG=Dl, în urmări ale unui ictus cerebral).

OBEZITATE - greutate corporală excesivă

Creşterea exagerată în greutate este o problemă în primul rând


emoţională, în al doilea rând alimentară şi abia în al treilea rând, un dez­
echilibru la diferite nivele (hormonat metabolic, mineral etc). Toate per­
soanele care se simt rănite, vulnerabile, neiubite dezvoltă greutate în
exces1 ca o protecţie fizică pentru o stare de disconfort emoţional. Pe
acest fond apare consumul excesiv de alimente, mai ales dulciuri şi gră­
simi, directe şi indirecte, precum şi alimente rafinate şi prelucrate. În
GEMOTERAPIA DE LA A LAZ / 169
Porumbar - Primus spinosa MG=Dl, 35-40 pic în apă, seara (şi afinul,
dimineaţa).

OLIGOMENOREE - reducerea frecvenţei menstruaţiilor

De cele mai multe ori, această problemă apare în apropiere de


menopauză, ca urmare a reducerii cantităţii de estrogeni. Dar oligome­
noreea poate apare şi în perioada vieţii active a femeii, în situaţia unui
dezechilibru care să reducă cantitatea de estrogeni.
Medicina naturală propune câteva preparate cu efect benefic din
acest punct de vedere, bogate în fitoestrogeni naturali, care reechili­
brează balanţa hormonală a organismului şi determină dispariţia unei
probleme precum oligomenoreea.
Dintre acestea amintim Extractul din mlădiţe de Zmeur - Rubus
idaeus MG=Dl, 35-40 pic în apă, o dată pe zi dimineaţa, ca atare sau în
combinaţie cu Extractul din amenţi de Salcie - Salix alba amenti
MG=Dl, 35-40 pic în apă, seara, zilnic, 1-2 luni de tratament.
Combinaţia de mai sus poate fi de multe ori completată cu Extractul
din mlădiţe de Mur- Rubus fructicosus MG=Dl, cu efect anti-fibroză şi
anti-îmbătrânire.
Cel mai nou preparat apărut pe piaţă, pentru stări de dezechilibru
menstră pre-menopauză este Donavital, cu extract din zmeur şi Agnus
castus, administrat de 1-2 ori pe zi, în doze de 1-2 ml în apă, timp de 2-3
luni.
Există şi o formulă homeopată complexă care poate fi încercată în
situaţii de oligomenoree şi anume Formula 41, 3 granule de 2 ori pe zi,
dimineaţa şi seara, 2-3 luni1 cu pauză 3 zile la menstră.

OLIGOSPERMIE - cantitate redusă de spermatozoizi în sperma


bărbatului

Este o problemă frecvent apărută în ultimii ani, cu multiple etio­


logii: substanţe chimice1 parfumuri, exces de estrogeni din alimentaţie,
stres, oboseală şi suprasolicitare.
Din ce în ce mai multe infertilităţi de cuplu sunt cauzate de
oligospermie sau alte tulburări ale spermatogramei.
Medicina naturală propune Extractul din seminţe de Frasin -
Fraxinus excelsior semi MG=Dl, 35-40 pic în apă, de 1-2 ori pe zi,
dimineaţa şi seara, zilnic, 2-3 luni.
GEMOTERAPIA DE LA A LAZ / 171
dureroase şi însoţite de o hipersecreţie salivară. În acelaşi timp poate
exista şi febră şi o stare generală proastă a organismului.
Episodul durează 7-10 zile şi după apariţia lui rămâne imunitate pe
viaţă.
Medicina naturală poate ajuta la evoluţia rapidă şi fără complicaţii a
afecţiunii (complicaţiile apar în special la băieţi şi pot fi reprezentate de
orhita urliană, adică o inflamaţie a testiculelor şi foarte rar, de pancreatita
urliană).
Propunem tratamentul cu o combinaţie de Extract din mlădiţe de
Măceş - Rosa canina MG=D1, 35-40 pic în apă, o dată pe zi, dimineaţa,
zilnic, însoţit de Extract din muguri de Coacăz negru- Ribes nigrum
MG=Dl, 35-40 pic în apă, de 2 ori pe zi, la prânz şi seara, 7-10 zile, pentru
întărirea organismului şi sprijinirea luptei sale cu invazia virală.
Remediul homeopatic Pulsatilla CH15, 3 granule de 3 ori pe zi, 7
zile, poate fi deosebit de eficient pentru o evoluţie uşoară şi fără
probleme.

ORHITĂ - inflamarea cordonului spermatic şi a testiculelor

O afecţiune care poate apare în multiple circumstanţe, fie ca o com­


plicaţie a unor boli infecţioase (mai frecvent oreion) sau ca urmare a scă­
derii reacţiei imunitare, în special în zona bazinului.
Tratamentul natural se poate face cu preparate cu efect
anti-inflamator, cel mai frecvent Extract din muguri de Coacăz negru -
Ribes nigrum MG=Dl, 35-40 pic în apă, de 2 ori pe zi, dimineaţa şi prânz
şi Extract din muguri de Brad - Abies pectinata MG=Dl, 35-40 pic în
apă, seara, 10-14 zile. Pot fi de mare ajutor aplicaţiile locale cu gelul de
Amica sau cu crema cu gălbenele şi tătăneasă, de 3-4 ori pe zi.

OSTEITĂ - inflamaţia osului

De cele mai multe ori, apare ca o complicaţie după fracturi deschise,


foarte rar apare în contextul unei mari scăderi imunitare a organismului,
în prezenţa altor infecţii mai severe. De aceea, tratamentul acestei
afecţiuni, în afară de cel clasic, cu antibiotice, care este imperios necesar
în această situaţie, propune o serie de preparate cu efect de stimulare
imunitară intensă.
Astfel, se pot combina macerate precum Extract din muguri de
Coacăz negru - Ribes nigrum MG=Dl, 35-40 pic în apă, dimineaţa, cu
GEMOTERAPIA DE LA A LA 2 / 173
Înafară de reechilibrarea dietei şi îndepărtarea factorilor de risc, tra­
tamentul natural propune combinaţia a două preparate, cu efect asupra
reglării osoase: Extract din muguri de Jneapăn - Pinus montana
MG=D1, 35-40 pic în apă, dimineaţa, cu efect anti-inflamator asupra car­
tilagiilor articulare şi regenerator al ţesutului osos, combinat cu Extract
din muguri de Viţă de vie - Vitis vinifera MG=D1, 35-40 pic în apă,
seara, zilnic, cu efect anti-inflamator şi stimulator imunitar. Tratamentul
se va realiza pe o perioadă de 6 luni -1 an şi se va combina cu măsuri de
fizioterapie locală, eventual reflexoterapie sau acupunctură, în special
dacă există simptomatologie dureroasă deranjantă.
La schema de mai sus1 în prezenţa fenorneneleor dureroase, se
poate adăuga al treilea macerat giicerinic, Extract din muguri de Coacăz
negru - Ribes nigrum MG=Dl, 35-40 pic în apă, Ia prânz1 zilnic,
împreumă cu maceratele de mai sus.

OSTEOMALACIE - decalcifiere a oaselor provocată de tulburări


severe în metabolismul calciului şi fosforului din oase

Afectiunea are cauze diverse (alimentare, metabolice, stil de viată,


I I

hormonale) iar tratamentul eficient presupune identificarea acestor cauze


şi reglarea lor.
Medicina naturală propune adjuvant la tratamentul cauzal, admi­
nistrarea unei combinaţii de macerate glicerinice cu efect reglator asupra
minera]elor şi asupra ţesutului osos. Astfel, se administrează combinaţia
Extract din mlădiţe de Măceş - Rosa canina MG=Dl, 35-40 pic în apă,
dimineaţa zilnic, cu acţiune vitaminizantă, anti-inflamatorie şi osteo­
blastică importantă, împreună cu Extract din muguri de Brad - Abies
pectinata MG=Dl, 35-40 pic în apă la prânz, cu efect reglator la nivelul
ţesutului osos şi Extract din muguri de Mesteacăn - Betula verrucosa
MG=D1, 35-40 pic în apă, seara, cu efect anti-inflamator şi reglator
mineral osos, timp de 6 iuni de zile.
Se asociază cel mai frecvent cu un remediu homeopatic tip Calcarea
(Cakarea carbonica SCH, Calcarea phosphorica SCH, Calcarea fluorica
SCH, Calcarea silicata SCH etc) t funcţie de constituţia persoanei.

OSTEOMIELITĂ - inflamaţia osului, localizată mai ales la ni­


velul măduvei osoase

Această afecţiune apare într-un context de mare dezechilibru imu­


nitar al organismului, de aceea tratamentul trebuie să includă în primul
GEMOTERAPJA DE LAA LAZ / 175
Extract din mlădiţe de Mur- Ru.bu.s fructicosus MG==Dl, 35-40 pic
în apă, o dată pe zi, dimineaţa, Extract din muguri de Jneapăn - Pinus
montana MG=D1, 35-40 pic în apă, la prânz şi Extract din muguri de
Mesteacăn pufos - Betu.la pubescens MG=D1, 35-40 pic în apă, seara,
zilnic, 3 luni. După această perioadă se poate schimba schema şi se pot
asocia alte trei preparate cu efect de întărire a ţesutului osos.
Alimentaţia persoanei este foarte importantă, unele dintre cele mai
bogate surse de calciu bine asimilabil din natură fiind seminţele de susan
prăjite şi seminţele de dovleac. Mişcarea în aer liber, o viaţă activă şi
plină de motivaţie pot contribui din plin la menţinerea în echilibru a
constantelor biologice ale organismului.

OTITĂ - inflamaţie acută sau cronică a membranei care acoperă


canalul auditiv
OTALGIE - durere a urechii
OTOREE - scurgere de puroi din ureche

Otita este o afecţiune care apare frecvent în prima parte a vieţii, Ia


copii, dar poate apare şi la adulţi, în diferite circumstanţe (scădere imuni­
tară, expunere la curenţi reci de aer, infecţii ale altor zone învecinate­
dinţi, sinusuri, faringe- extinse la urechi etc).
Tratamentul local se poate face cu soluţii locale calde, cu preparatul
Mullein Oii, care se încălzeşte înainte de a se pune 2-3 pic în fiecare
ureche şi a sta cu vată în urechi cca 10 minute. Se pot face aplicaţii de
câteva ori pe zi.
Maceratele glicerinice frecvent utilizate în această perioadă sunt, în
special pentru otita seroasă: Extract din muguri de Arin negru - Alnu.s
glutinosa MG=Dl, 35-40 pic în apă, dimineaţa, Extract din muguri de
Coacăz negru - Ribes nigr·um MG=Dl, 34-40 pic în apă, la prânz şi
Extract din muguri de Nuc - funglans regia MG=Dl, 35-40 pic în apă,
seara, zilnic, 14 zile.
Dacă otita devine purulentă, se indică fie un tratament homeopat
adaptat, fie tratamentul clasic alopat, cu antibiotice şi drenaj local.
În convalescenţă după otită/ se indică cel mai frecvent Extractul din
muguri de Porumbar- Prunus spinosa MG=Dl, 35-40 pic în apă, de 3 ori
pe zi, 10-14 zile, pentru întărirea imunităţii organismului şi evitarea
recidivelor.
GEMOTERAPIA DE LA A LAZ / 181
PITIRIAZIS - inflamaţie a pielii caracterizată prin apariţia unei
erupţii cu băşicuţe, care spărgânde-se formează cruste şi provoacă
mâncărime şi descojire a pielii

Ca la orice afecţiune cutanată, dieta şi stilul de viaţă sunt esenţiale,


pentru reglarea eliminărilor produşilor de metabolism şi întărirea apă­
rării naturale a acestei bariere exterioare a corpului. De asemenea, igiena
locală, precum şi mişcarea fizică sunt foarte importate.
Tratamentul natural poate ajuta curăţarea naturală a pielii şi folo­
seşte cele mai importante remedii de drenaj cutanat: Extract din muguri
de Nuc - Junglans regia MG=Dl, 35-40 pic în apă, dimineaţa şi Extract
din muguri de Ulm - Ulmus campestris MG=Dl, 35-40 pic în apă, seara,
timp de 2-3 luni de zile.

PLEUREZIE - inflamaţia pleurei pulmonare, însoţită adesea de


secreţie abundentă de lichid

La tratamentul clasic al acestei afecţiuni, medicina naturală propune


adăugarea de două macerate glicerinice: Extract din muguri de Coacăz
negru- Ribes nigrum MG=Dl, 35-40 pic în apă, dimineaţa şi prânz, zilnic,
pentru efectul anti-inflamator şi decongestionant şi Extract din muguri
de Arin negru - Alnus glutinosa MG=Dl, 35-40 pic în apă, la prânz şi
seara, pentru diminuarea lichidului. Tratamentul durează 2-3 săptămâni,
funcţie de starea persoanei.

PNEUMONIE - inflamaţia plămânilor

Tratamentul afecţiunii este clasic, cu antibiotice sau cu remedii


homeopatice indicate pentru această afecţiune, individualizate după
consultaţia cu medicul de specialitate.
Medicina naturală propune suplimentar combinaţia de Extract din
muguri de Alun - Corylus avellana MG=Dl, cu efect tonic asupra
parenchimului pulmonar, 35-40 pic în apă, dimineaţa, împreună cu
Extract din muguri de Călin - Viburnum lantana MG=Dl, 35-40 pic în
apă seara, cu efect bronhodilatator, timp de 2-3 săptămâni, funcţie de
starea persoanei.
182 / GEMOTERAPIA DE LA A LAZ
POLIGLOBULIE - prezenţa în sânge a unui număr anormal de
crescut de globule roşii

În medicina naturală există o combinaţie de trei macerate glicerinice


care pot controla acest tip de problemă: Extract din mlădiţe de Lămâi -
Citrus limonum MG=D1, cu efect de reducere a vâscozităţii sângelui,
35-40 pic în apă, dimineaţa, zilnic, cu Extract din muguri de Sânger -
Cornus sanguinea MG=D1, remediu al alterării crizei sanguine, 35-40 pic
în apă, la prânz şi Extract din muguri de Migdal - Prunus amygdalus
MG=D1, 35-40 pic în apă, seara.

PROLAPS - deplasare anormală în jos a unui organ anatomic sau


a unei părţi de organ, provocată de slăbirea mijloacelor de susţinere;
ptoză

Există mai multe tipuri de macerate glicerinice care pot acţiona la


diferite nivele pentru reglarea tendinţei la prolaps.
Pentru prolapsul anal, se indică frecvent o combinaţie din Extract
din muguri de Castan sălbatic - Aesculus hippocastanum MG=D1, 35-40
pic în apă, dimineaţa, zilnic, cu Extract din muguri de Frasin - Fraxinus
excelsior MG=Dl, 35-40 pic în apă la prânz şi Extract din muguri de
Stejar - Quercus pedunculata MG=D1, 35-40 pic în apă, seara, timp de
3-4 luni de zile.
Pentru prolapsul uterin se indică o combinaţie asemănătoare,
Extract din muguri de Arin alb - Alnus incana MG=Dl, 35-40 pic în apă,
dimineaţa, zilnic, cu Extract din muguri de Frasin - Fraxinus excelsior
MG=Dl, 35-40 pic în apă la prânz şi Extract din muguri de Stejar­
Quercus pedunculata MG=D1, 35-40 pic în apă, seara, 3-4 luni de zile.
În ptoza viscerală se indică combinaţia Extract din muguri de Arin
alb - Alnus incana MG=D1, 35-40 pic în apă, dimineaţa cu Extract din
muguri de Frasin - Fraxinus excelsior MG=D1, 35-40 pic în apă, seara.

PROSTATITĂ - boala inflamatorie a prostatei

Fitoterapia modernă propune câteva scheme de tratament pentru


problemele prostatice.
Preparatul Sabalit (soluţie sau capsule) poate fi administrat 35-40
pic în apă, de 3 ori pe zi sau 1 capsulă pe zi, 2-3 luni de zile, urmat de o
combinaţie de macerate glicerinice: Extract din muguri de Coacăz negru
- Ribes nigrum MG=D1, 35-40 pic în apă, dimineaţa, zilnic şi Extract din
GEMOTERAPIA DE LA A LAZ / 183
mlădiţe de Sequoia - Sequoia gigantea MG=D1, 35-40 pic în apă, seara,
zilnic, 2-3 Juni. În schema de mai sus se poate înlocui Sequoia cu Extract
din muguri de Stejar - Quercus pedunculata MG=Dl, 35-40 pic în apă,
zilnic.

PSORIAZIS - afecţiune a pielii caracterizată prin apariţia de


placarde uscate, îngroşate, care se descuamează, cu evoluţie cronică

Psoriazisul este o afecţiune complexă, care implică un tratament


multidimensional: dietă alimentară, psihoterapie şi terapie medicamen­
toasă1 de cele mai multe ori fitoterapie sau homeopatie. Există rezultate
foarte bune în homeopatie, după consultaţii individualizate realizate de
un specialist.
Medicina naturală propune o serie de macerate glicerinice aju­
tătoare:
Extract din mlădiţe de Cedru - Cedrus libani MG=D1, 35-40 pic în
apă, gemoderivat electiv pentru piele 1 în combinaţie cu Extract din
muguri de Nuc - Junglans regia MG=D1, 35-40 pic în apă, cu acţiune
anti-inflamatorie/ anti-bacteriană şi cicatrizantă, zilnic şi Extract din
muguri de Platan - Platanus orientalis MG=Dl , 35-40 pic în apă, un
valoros remediu antiinflamator cutanat şi epitelial, seara, zilnic. Trata­
mentul durează o perioadă îndelungată, 6 luni - 1 an, funcţie de evoluţia
afecţiunii.

PURPURĂ - boală caracterizată prin apariţia unor erupţii he­


moragice sub piele

De cele mai multe ori există o multitudine de cauze pentru această


afecţiune, iar tratamentul va trebui să se adreseze acestora. Simptomatic,
medicina naturală propune ca şi tratament o combinaţie de două re­
medii: Extract din muguri de Carpen - Carpittus betulus MG=Dl, 35-40
pic în apă, dimineaţa, zilnic împreună cu Extract din mlădiţe de Tamarix
- Tamarix gallica MG=D1, 35-40 pic în apă, la prânz, zilnic, 2-3 luni de
tratament.

PUSTULĂ - leziune a pielii care se prezintă ca o veziculă plină de


puroi

Tratamentul natural urmăreşte în principal drenajul pielii şi


întărirea reactivităţii sa]e. Combinaţia de macerate glicerinice cel mai
GEMOTERAPIA DE LA A LAZ / 185
Aesculus hippocastanum MG=D11 35-40 pic în apă dimineaţa şi Extract
din muguri de Castan comestibil - Castanea vesca MG=D1, 35-40 pic în
apă seara, zilnic, 2-3 luni de tratament.
Rectocolita ulcera-hemoragică are mai multe tipuri de preparate
indicate, care trebuie individualizate funcţie de reacţiile pacienţilor:
Extract din muguri de Carpen - Carpinus betulus MG=D1, cu efect de
cicatrizare asupra mucoaselor, Extract din muguri de Smochin - Ficus
carica MG=D1, cu efect anti-inflamator, cicatrizant şi sedativ, Extract din
muguri de Nuc - Junglans regia MG=Dl, cu efect anti-inflamator şi
cicatrizant al mucoaselor etc.
Dieta este foarte importantă pentru controlul rectoragiilor, întrucât
alimentele grele tip proteine animale sau grăsimi determină modificări
de absorbţie şi tranzit, cu agravarea sângerărilor. Se recomandă alimente
bogate în fibre, fructe şi legume gătite în toate felurile (crude, salate, supe
sau mâncăruri), alături de cereale (în special orez brun, orz, fulgi de
ovăz, pâine integrală şi paste integrnle).

REGURGITA TIE - întoarcere în gură a alimentelor din stomac


sau esofag, care are loc fără efort de vomă

Este un dezechilibru alimentar frecvent apărut în tulburări de dietă


(mese copioase, cu alimente greu digerabile, la ore nepotrivite etc.)
combinate de cele mai multe ori cu probleme emoţionale.
Medicina naturală propune ca şi tratament Extractul din muguri de
Nuc - Jzmglans regia MG=Dl, 35-40 pic în apă, dimineaţa, combinat cu
Extractul din muguri de Smochin - Ficus carica MG=D1, 35-40 pic în
apă, seara, zilnic, 2 luni. În asociere, bineînţeles cu o dietă de cruţare şi cu
multă mişcare fizică, care îmbunătăţeşte tranzitul digestiv normal.

RETINITĂ - afecţiuni ale retinei de cauze diferite

Ca la orice afecţiune, este importantă depistarea cauzei şi pe cât


posibil, tratamentul acesteia. În ceea ce priveşte afectarea retinei, medi­
cina naturală propune câteva produse indicate pentru îmbunătăţirea
vascularizaţiei la nivelul retinei şi întărirea funcţionalităţii retinei.
Schema cel mai frecvent folosită este Extract din mlădiţe de Afin­
Vaccinium myrtillus MG=Dl, 35-40 pic în apă dimineaţa, cu efect de
regenerare asupra pigmenţilor retinieni, împreună cu Extract din muguri
de Coacăz negru - Ribes nigrum MG=D1, cu efect anti-inflamator şi
anti-stres, 35-40 pic în apă, la prânz ş i Extract din muguri de Frasin -
GEMOTERAPIA DE LA A LAZ / 187
REUMATISM CRONIC - afectare cronică, de durată, a articu­
laţiilor, caracterizată prin apariţia durerilor şi limitarea mobilităţii
articulare

În cazul reumatismului cronic, există şi mai multe macerate gli­


cerinice ce pot fi folosite în scheme individualizate. Multe dintre ele au
atât efect anti-inflamator şi anti-algie, cât şi de drenare metabolică, în
special hepatică, renală şi articulară.
Maceratele pot fi combinate cu preparate fitoterapice precum
Artrophyt soluţie sau cu preparate homeopatice, precum Formula 12,
care este un drenor al articulaţiilor mici. Gernoterapia propune combi­
naţii din Extract din mlădiţe de Viţă de vie sălbatică - Ampelopsis
weitchii MG=D1 şi Extract din muguri de Viţă de vie - Vitis vinifera
MG=D1, pentru prinderi ale articulaţiilor mici. Mai propune Extract din
muguri de Mesteacăn - Betula vermcosa MG=D1, Extract din mlădiţe
de Buxu s- Buxus sempervirens MG=D1 şi Extract din muguri de
Jneapăn - Pinus montana MG=Dl, pentru prinderi articulare deformante
şi dureroase. Alături de acestea pot fi folosite Extract din mlădiţe de Mur
- Rubus fructicosus MG=D1 sau Extract din mlădiţe de Sequoia -
Sequoia gigantea MG=D1, cu efect anti-îmbătrânire şi regenerare şi
Extract din muguri de Coacăz negru - Ribes nigmm MG=D1, pentru
efectul său anti-inflamator şi stimulator imunitar.
Local pot fi folosite unguente cu efect anti-inflamator şi anti-algie,
precum Unguentul anti-reumatic homeopatic sau Artrophyt, cremă cu sare
de Bazna sau uleiul de Amica (Arnica oil), cu efect anti-algie şi relaxant.

RINITĂ - inflamaţie a mucoasei nasului

Rinita cronică, în special rinita alergică este una dintre cele mai
frecvent întâlnite afecţiuni ale prezentului. Condiţiile artificiale de viaţă
(petrecerea a mult timp în incinte închise, frecvent dotate cu aer condiţio­
nat, poluarea atmosferică din marile oraşe, lipsa mişcării fizice şi prezen­
ţa unei alimentaţii care creează mucus - în special lactatele în exces la
adulţi) reprezintă factori favorizanţi şi uneori declanşanţi ai acestei
afecţiuni.
Strănuturile frecvente, scurgerea apoasă matinală sau uneori
permanentă, senzaţia de înfundare a nasului, în special noaptea, în somn,
reprezintă simptome supărătoare şi deranjante pentru persoanele afec­
tate, În timp, se ajunge aproape la dependenţe de picături nazale, mai
-
188 / GEMOTERAPIA DE LA A LAZ
ales cu hidrocortizon, şi la o diminuare sau chiar pierdere a mirosului, ce
afectează major calitatea vieţii persoanei.
Tratamentul afecţiunii presupune printre altele şi o modificare a
stilului de viaţă, care să includă o reeducare respiratorie (învăţarea respi­
raţiei abdominale, profunde, precum şi a respiraţiei pe nas), mişcare
fizică şi mersul pe jos.
Medicina naturală indică utilizarea unor macerate glicerinice cu
efect decongestionant şi anti-inflamator asupra mucoasei respiratorii.
În rinita acută, se preferă combinaţia dintre Extractul din muguri
de Coacăz negru - Ribes nigrum MG=Dl, 35-40 pic în apă, dimineaţa
zilnic combinat cu Extractul din boboci de Magnolie - Magnolia
officinalis MG=Dl, 35-40 pic în apă, seara, zilnic, 2-3 săptămâni.
În rinita alergică, combinaţia cu cele mai bune efecte este cea dintre
Extractul din muguri de Coacăz negru - Ribes nigrum MG=Dl, 35-40 pic
în apă, dimineaţa şi Extractul din muguri de Mesteacăn - Betula
verrucosa MG=Dl, 35-40 pic în apă seara, o lună de zile. Se poate face
acest tratament la începutul sezonului polenurilor (în februarie - martie),
la persoanele cu sensibilităţi definite.
În rinita cronică se preferă combinaţia dintre Extractul din muguri
de Arin negru- Alnus glutinosa MG=Dl, cu efect decongestionant şi
anti-inflamator şi Extractul din boboci de Magnolie - Magnolia
officinalis MG=Dl, pe perioade de 2-3 luni de zile.
În rinita paroxistică, combinaţia preferată este între Extractul din
muguri de Coacăz negru - Ribes nigrum MG=Dl, 35-40 pic în apă,
dimineaţa, Extractul din mlădiţe de Măceş - Rosa canina MG=D1, 35-40
pic în apă, la prânz şi Extractul din muguri de Brad - Abies pectinata
MG=Dl, 35-40 pic în apă seara. Dacă secreţiile mucoase sunt abundente,
în loc de brad se preferă Extractul din muguri de Mesteacăn - Betula
verrucosa MG=Dl, pentru rolul său de drenor al secreţiilor.
În rinita spastică, remediul de elecţie indicat este Extractul din
muguri de Carpen - Carpinus betulus MG=Dl, un mare reglator al
echilibrului mucoasei respiratorii la nivelul rinofaringelui şi sinusurilor i
nazale şi paranazale.
RINOFARINGITĂ - inflamaţie combinată a mucoasei nazale şi a l
faringelui.
Frecvent întâlnită la copii, dar din ce în ce mai frecvent şi la adulţi, i i
inflamaţia căilor respiratorii superioare se datorează cel mai frecvent Î

li
GEMOTERAPIA DE LA A LAZ / 189
scăderii imunităţii locale a mucoasei respiratorii, combinate cu prezenţa
a numeroşi factori iritanţi şi inflamatori.
Medicina naturală propune multiple variante de remedii utile
pentru întărirea imunităţii locale şi a celei generale.
Pentru rinofaringita copiilor, se pot face combinaţii individualizate
din următoarele remedii: Extract din muguri de Coacăz negru - Ribes
nigrum MG=D1 şi Extract din mlădiţe de Măceş - Rosa canina MG=D1/
cu efecte anti-inflamatorii şi stimulatoare imunitare, Extract din muguri
de Brad -Abies pectinata MG=D1 şi Extract din muguri de Mesteacăn -
Betula vermcosa MG=Dl, cu efecte cicatrizante şi decongestionante şi
Extract din muguri de Arin negru - Alnus glutinosa MG=D1, pentru
uscarea secreţiilor în exces.
Pentru rinofaringita adulţilor se folosesc remedii asemănătoare, dar
în special Extract din muguri de Coacăz negru - Ribes nigmm MG=D1,
cu efect anti-inflamator şi stimulator imunitar, Extract din muguri de
Arin negru -Alnus glutinosa MG=D1 şi Extract din muguri de Carpen -
Carpinus betulus MG=Dl, pentru efect cicatrizant şi decongestionat) şi
Extract din muguri de Smochin - Ficus carica MG=D1
şi Extract din muguri de Viţă de vie - Vitis vinifera MG=Dl, pentru
efect sedativ şi de relaxare.
Într-o rinofaringită cronică, combinaţia de elecţie este: Extract din
mlădiţe de Măceş - Rosa canina MG=Dl, 35-40 pic în apă, dimineaţa,
zilnic, cu Extract din muguri de Brad - Abies pectinata MG=D1, 35-40
pic în apă, la prânz şi Extract din muguri de Mesteacăn - Betula
verrucosa MG=D1, 35-40 pic în apă seara, zilnic, 2-3 luni de zile, pauză o
lună, după care se poate repeta schema.
La aceste macerate se pot adăuga preparate de stimulare a
imunităţii generale a organismului, precum Imunogrip, Imunogrip Plus
sau Imunogrip junior1 în doze corespunzătoare vârstei persoanei
afectate.

SEBOREE - secreţie excesivă a glandelor sebacee, însoţită deseori


de hipertrofia glandulară

Este o problemă care apare frecvent la adolescenţt dar poate apare


şi la adulţi. De multe ori are cauze alimentare, excesul de grăsimi şi
dulciuri fiind pe primul lor.
De aceea, pe lângă tratamentul medical, dieta reprezintă o condiţie
esenţială pentru ameliorare problemei.
GEMOTERAPIA DE LA A LA Z / 191
SPASMOFILIE - predispoziţie la convulsii din cauza unei
excitabilităţi exagerate a sistemului nervos muscular

De cele mai multe ori, în spatele acestei definiţii se ascund tulburări


apărute în organism ca urmare a unor carenţe minerale diferite sau a
unor dezechilibre minerale (lipsă de calciu, magneziu, siliciu, mangan
sau altor oligoelemente, sau dezechilibre între proporţiile optime ale
acestora).
Tratamentul eficient presupune aportul optim de oligoelemente,
prin alimentaţie sau suplimente minerale.
Schema cea mai frecvent folosită poate fi: Extract din muguri de
Brad - Abies pectinata MG=D1, 35-40 pic în apă, dimineaţa, zilnic,
împreună cu Extract din muguri de Smochin - Ficus carica MG=Dl,
35-40 pic în apă, la prânz şi Extract din muguri de Tei argintiu - Tilia
tomentosa MG=Dl, 35-40 pic în apă, seara, zilnic, 1-2 luni. Cele două
remedii cu efect sedativ şi de liniştire (smochinul şi teiul) sunt justificate
de frecventele probeleme emoţionale provocate sau induse de
dezechilibrele minerale existente.

SPLENOMEGALIE - creşterea volumului splinei

Splina este un organ cu un rol important în imunitatea organis­


mului şi în rezistenţa acestuia la efort (nu de puţine ori apar dureri în
partea stângă după un efort fizic susţinut). Mărirea ei de volum indică
efortul suplimentar pe care îl face acest organ pentru a-şi îndeplini
rolurile.
Medicina naturală propune pentru susţinerea organului următoarea
combinaţie: Extract din mlădiţe de Iarbă neagră - Calluna vulgaris
MG=D1, 35-40 pic în apă dimineaţa, macerat glicerinic cu un rol
important în procesele cronice hipoimune, combinată cu Extract din
mlădiţe de Tamarix - Tamarix gallica MG=Dl, 35-40 pic în apă, la prânz,
macerat important în stimularea hematopoezei şi funcţiilor splinei şi
Extract din muguri de Nuc - Junglans regia MG=Dl, 35-40 pic în apă,
seara, cu puternică activitate anti-inflamatorie, anti-bacteriană şi
cicatrizantă.
GEMOTERAPIA DE LA A LAZ / ] 97
alterării crizei hematice şi Extract din muguri de Castan comestibil -
Castanea vesca A1G=D1, 35-40 pic în apă, seara, pentru staza venoasă şi
limfatică, în special la nivelul membrelor inferioare. Schema se poate
administra 3 luni, apoi după o pauză de o lună, se poate repeat de mai
multe ori, până la atenuarea simptomelor locale.
Alte remedii care pot fi uzilizate, funcţie de problemele existente la
pacient sunt Extract din muguri de Scoruş - Sorbus domestica MG=D1,
un macerat important pentru tulburările circulaţiei venoase, prin acţiu­
nea sa decongestionantă şi de tonifiere a pereţilor vasculari venoşi.
Fluidifiant al sângelui şi protector vascular, scoruşul este un remediu cu
tropism electiv pentru venele membrelor inferioare.
De asemenea, Extractul din scoarţa internă de Migdal - Pnmus
amygdalus MG=D1, este un remediu cu acţiune anti-coagulantă, fiind ca­
pabil să diminueze nivelul protrombinei şi poate fi adăugat în schemele
de tratament ale tromboflebitei.
Local, la nivelul pielii, poate f i folosită crema Venofort, pentru toni­
fierea pereţilor venoşi, gelul de Arnica sau uleiul de Arnica, pentru
diminuarea durerii locale şi pentru stimularea resorbţiei echimozelor şi
tulburărilor trofice locale.

TROMBOZĂ - astuparea unui vas sangiun cu un cheag sanguin

Aşa cum am discutat la subiectul despre tromboflebită, există două


macerate glicerinice cu efect anti-coagulant important, care pot fi asociate
în tratamentul unei tromboze: Extract din mlădiţe de Lămâi - Citrus
limonum MG=D1 şi Extract din muguri de Sânger - Cornus sanguinea
MG=D1. La acestea poate fi adăugat Extractul din scoarţa internă de
Migdal - Prunus amygdalus MG=D1 sau Extractul din muguri de
Scoruş - Sorbus domestica MG=D1, funcţie de simptomele existente şi de
alte tulburări asociate.
De asemenea, există remedii homeopatice, precum Formula 25, cu
efect tip drenor asupra vaselor venoase, care poate fi asociat unui reme­
diu constituţional sau tratamentului fitoterapic indicat

TUBERCULOZĂ - boală infecţioasă, cauzată de bacilul Koch, care


afectează diverse organe

Medicina naturală poate fi folosită în convalescenţa după tuber­


culoză, pentru întărirea rezistenţei imunitare a organismului şi refacerea
reactivităţii sale.
GEMOTERAPIA DE LA A LAZ / 199
cicatrizant asupra mucoaselor respiratorii1 Extractul din mlădiţe de
Caprifoi negru - Lonicera nigra MG=Dl, indicat în bronşita acută sau in
tusea convulsivă şi în tusea uscată, precum şi Extractul din muguri de
Călin - Viburnum lantana MG=Dl, indicat în tusea convulsivă şi astmul
spasmodic.
Pentru drenajul secreţiilor, atunci când există o tuse umedă se pot
indica remedii precum Extract din muguri de Mesteacăn pufos - Betula
pubescens MG=Dl sau Extract din muguri de Mesteacăn - Betula
verrucosa MG=Dl, Extract din muguri de Arţar - Acer campestre
MG=Dl sau Extract din muguri de Arin negru - Alnus glutinosa
MG=D1, în combinaţie cu unul dintre maceratele de tuse indicate mai
sus.
De asemenea pot fi utilizate formulele homeopatice anti-tuse,
precum Formula 14, 3 granule de 3-4 ori pe zi, ori siropuri de tuse ho­
meopatice fabricate de diferite firme (precum sucul de ridiche neagră,
Stodal, Drosetux etc).
ULCER - leziune pe suprafaţa pielii sau a unor mucoase, care se
cicatrizează greu

Maceratele glicerinice pot fi utilizate în câteva tipuri de leziuni


ulceroase frecvent întâlnite.
Astfel, în ulceraţiile diabetice, se recomandă combinaţia dintre
Extract din muguri de Dud - Monts nigra MG=Dl, dimineaţa1 cu Extract
din mlădiţe de Afin - Vaccinium myrtillus MG=Dl1 la prânz, câteva
luni, plus local aplicaţii cu cremă cu gălbenele şi tătăneasă sau unguent
de arnica, cu efect anti-algie şi cicatrizant.
În ulcerele gastro-duodenale se recomandă combinaţia formată din
Extract din muguri de Arin negru -Alnus glutinosa MG=Dl, cu Extract
din muguri de Smochin - Ficus carica MG=Dl şi Extract din mlădiţe de
Afin - Vaccinium myrtillus MG=DL timp de 2-3 luni, împreună cu dietă
alimentară de cruţare şi cu relaxare şi evitarea stresului.
În ulcerul v�ricos combinaţia cea mai frecvent utilizată va fi Extract
din muguri de Castan comestibil - Castanea vesca MG=D1, cu Extract
din muguri de Scoruş - Sorbus domestica MG=Dl şi Extract din muguri
de Nuc - Junglans regia MG=Dl, împreună cu crema Venofort local sau
unguent cu Arnica/ pentru cicatrizare şi pe efect antialgic.

j
I
200 / GEMOTERAPIA DE LA A LA Z
UREMIE - prezenţa ureei în sânge

Uremia apare ca urmare a reducerii masive a funcţiei de detoxifiere


renală. De regulă se însoţeşte şi de o creştere a acidului uric şi creatininei
sanguine şi reprezintă o urgenţă medicală. Tratamentul este spitalicesc,
iar medicina naturală poate oferi remedii adjuvante la tratamentul clasic,
precum Extract din sevă de Mesteacăn - Betula lin/a MG=Dl, Extract
din muguri de Frasin - Fraxinus excelsior MG=Dl şi Extract din muguri
de Alun - Corylus avellana MG=Dl.
Există şi un remediu homeopatic numit Berberis vulgaris CHS, cu
efect drenor renal, precum şi formule complexe tip Formula 6b, cu efect
drenor asupra rinichiului.
Dieta săracă în proteine animale şi bogată în lichide, fără a fi în
exces este foarte importantă pentru uşurarea funcţionării renale.

URETRITĂ - inflamaţie a uretrei

Această problemă apare frecvent în asociere cu o infecţie urinară, de


aceea maceratele glicerinice indicate sunt cele întâlnite la cistite sau la
infecţii urinare: Extract din mlădiţe de Iarbă neagră - Calluna vulgaris
MG=Dl, 35-40 pic în apă, dimineaţa zilnic, şi Extract din mlădiţe de
Merişor - Vaccinium vitis idaea MG=Dl, 35-40 pic în apă, seara, zilnic,
2-3 săptămâni.
În uretritele cronice, schema poate fi urmată până la 3 luni, cu o
lună pauză. Homeopatia oferă cele mai bune soluţii prin scheme indi­
vidualizate pentru fiecare pacient în parte.

URTICARIE - apariţia pe piele a unor băşicute de culoare roşie,


însoţite de mâncărime

În caz de urticarie acută, se propune schema Extract din muguri de


Coacăz negru - Ribes nigrum MG=Dl, cu efect antialergic şi anti-in­
flamator, 35-40 pic în apă, dimineaţa, cu Extract din muguri de Arin
negru -Alnus glutinosa MG=Dl, 35-40 pic în apă, la prânz şi Extract din
muguri de Ulm - Ulmus campestris MG=Dl, 35-40 pic în apă, seara,
zilnic 7-10 zile, împreună cu cele mai frecvent întâlnite remedii homeo­
patice pentru urticarie, precum Urtica urens CH5 sau Apis CH30, funcţie
de felul erupţiei şi intensitatea acesteia.
În caz de uricarie cronică, în afara remediilor mai sus indicate, ne
putem gândi şi la alte macerate precum Extractul din mlădiţe de Cedru -
GEMOTERAPIADELAALAZ / 201
Cedrus libani MG=D1 sau Extractul din muguri de Platan - Platanus
orientalis MG=D1 , funcţie de aspectul erupţiei şi evoluţia simptomelor
pacientului. De asemenea, tratamentul homeopatic individual, adaptat
constituţiei persoanei, reprezintă cea mai bună opţiune în cazul unei
urticarii cronice.

V AGINITĂ - inflamaţia vaginului

În această infecţie, cea mai frecvent folosită combinaţie de macerate


este Extract din mlădiţe de Iarbă neagră - Calluna 1mlgaris MG=D1, cu
efect antiseptic şi anti-inflamator, Extract din muguri de Nu c- Junglans
regia MG=D1, cu efect anti-inflamator şi anti-bacterian şi Extract din
mlădiţe de Zmeur - Rubus idaeus MG=D1, cu efect regiator hormonal
feminin.
Utile sunt şi băile de şezut cu infuzie de coada calului (o mână de
plantă la un lighean cu apă fiartă, se lasă 5 minute, apoi se strecoară şi se
foloseşte apa pentru baie de şezut, când s-a răcit suficient pentru a
permite baia).

VULVO-VAGINITĂ - inflamaţia vulvei şi a vaginului

Este valabilă schema de la vaginită, la care se adaugă aplicaţiile


locale cu gel de Arnica, la nivelul labiilor (pe exterior) sau cu ulei de
Arnica.

VARICE - dilataţii ale venelor, la diferite nivele

Terenul varicos se moşteneşte familial, dar apare şi se întreţine prin


obiceiuri de viaţă dăunătoare (tip activitatea sedentară, fumat consum
alcool, consum exagerat de proteine animale etc). De aceea se recomandă
o dietă şi un regim de viaţă cât mai echilibrate, cuvântul de ordine
pentru prevenirea acestei afecţiuni fiind «disciplina interioară şi exte­
rioară». Nu trebuie privit ca ceva neplăcut sau cazon, ci ca pe un necesar
pentru menţinerea unui teren afectat în cea mai bună condiţie cu putinţă.
Odată apărute varicele„ cu dilatările venoase aferente şi simptomele
de însoţire (dureri locale, senzaţie de picioare grele, amorţeli etc.),
tratamentul natural poate uşura multe dintre simptome.
Pentru varicele membrelor inferioare, se recomandă combinaţii din
maceratele glicerinice Extract din muguri de Castan sălbatic - Aesculus
hippocastanmn MG=Dl, cu Extract din muguri de Castan comestibi I -
GEMOTERAPIA DE LA A LA Z / 207
Denumire macerat glicerinic - Denumire macerat glicerinic -
limba română (cu specificarea părţii limba latină
de plantă)
Extract din ghinde de Stejar Quercus pedunculata ghiande
MG=Dl
Extract din muguri de Stejar Quercus pedunculata MG=D1
Extract din mlădiţe de Tamarix Tamarix gallica MG=D1
Extract din muguri de Tei argintiu Tilia tomentosa MG=Dl
Extract din mlădiţe de Tuia Thuja orientalis MG=Dl
Extract din muguri de Ulm Ulmus campestris MG=D1
Extract din mlădiţe de Vâsc Viscum album MG=Cl
Extract din muguri de Vită de vie Vitis vinifera MG=D1
Extract din mlădiţe de Viţă de vie Ampelopsis weitchii MG=D1
sălbatică
Extract din mlădiţe de Zmeur Rubus idaeus MG=D1

•EXTRACT DIN MLĂDIŢE DE AFIN


Vaccinium myrtillus MG=D1

Organotropism: Aparat urinar, tract gastrointestinal, mucoase,


sistem vascular, ochi.

Acţiune: Antiseptic, astringent, antifermentativ şi antibacterian la


nivel intestinal, diuretic, hipoglicemiant, uricozuric, reduce agregabilita­
tea trombocitelor, creşte rezistenţa vaselor capilare, vasoprotector la ni­
velul retinei (însumează acţiunea terapeutică a frunzelor şi fructelor de
afin).
Recomandări: Adjuvant în tulburări vizuale, scăderea acuităţii vi­
zuale (miopie, cecitate nocturnă, retinite, uveite retinopatie diabetică); ul­
cer gastric şi duodenal, colibaciloză intestinală, enterite, diaree şi d izen­
terie; cistite; afte bucale şi gingivo-stomatite aftoase, gută, diabet zaharat
şi complicaţiile vasculare ale acestuia.
Mod de administrare: Adulţi şi copii peste 7 ani: câte 25-50 de
picături (2 ml), în puţină apă, de 2-3 ori pe zi, după mesele principale sau
50-75 de picături (2-3 ml), o dată pe zi, în asocieri. La copiii între 2 şi 7 ani
doza trebuie redusă la jumătate.
Asocieri:
- în complicaţii vasculare în diabet sau retinopatia diabetică cu
Extract din muguri de Dud - Morus nigra MG=Dl;
208 / GEMOTERAPIA DE LA A LAZ
- în diaree şi dizenterie de origine infecţioasă cu Extract din muguri
de Nuc- }uglans regia MG= D1 şi Extract din mlădiţe Merişor Vaccinium
vitis idaea MG= D1;
- în meteorismul dat de fermentaţia intestinală excesivă cu Extract
din muguri de Nuc - Juglans regia MG = D1;
- în ulcer gastric şi duodenal (pentru cicatrizarea mucoasei lezate)
cu Extract din muguri de Smochin - Ficus carica MG=Dl şi Extract din
muguri de Arin negru - Alnus glutinosa MG= D1;
- în retinopatie hipertensivă (ca protector vascular) cu Extract din
mlădiţe de Maslin- Olea europaea MG= D1;
- în retinită şi retinită pigmentară cu Extract din muguri de Frasin -
Fraxinus cxcelsior MG=D1 şi Extract din muguri de Coacăz negru Ribes
nigrum MG= D1;
- în retinopatie senilă cu Extract din muguri de Frasin - Fraxinus
cxcelsior MG=D1;
- în microarteriopatie cu Extract din muguri de Castan sălbatic -
Aesculus hippocastanum MG = D1;
- în enurezis nocturn cu Extract din muguri de Stejar - Quercus
pedunculata MG = Dl.

• EXTRACT DIN MUGURI DE ALUN


Corylus avellana MG=Dl

Organotropism: Ficat plămâni, măduvă osoasă, sistem vascular.

Acţiune: Antiscleros cu acţiune polivalentă pe ţesutul pulmonar şi


hepatic, permiţând restaurarea elasticităţii acestora, stimulează eritro­
poeza, anticoagulant uşor, uricozuric, hipocolesterolemiant.
Recomandări: Adjuvant în ciroză hepatică cu ficat diminuat în vo­
lum, hepatită virală, hepatopatii cronice, hepatopatie alcoolică, emfizem
pulmonar, scleroză pulmonară, astm bronsic, bronşite cronice, anemii (în
special prin pierderi de sânge), dezechilibre neurovegetative.
Mod de administrare: Adulţi şi copii peste 7 ani: câte 25-50 de pi­
cături (1-2 ml), în puţină apă, de 2-3 ori pe zi. La copiii între 2 şi 7 ani
doza trebuie redusă la jumătate.
Asocieri:
- în emfizem pulmonar, scleroză a parenchimului pulmonar cu
Extract din mlădiţe de Mur - Rubus fruticosus MG =D1;
- în hepatită virală cu Extract din radicele de Porumb - Zea mays
MG=D1;
GEMOTERAPIA DE LA A LA Z / 209
-- în hepatită cronică şi ciroză hepatică cu Extract din mlădite de
Rozmarin ·· Rosrnarinus officinalis MC =Dl, Extrnct din radicele de Se�ară -
Secale cereale MG=Dl şi Extract din mlădiţe de Ienupăr Juniperus
cmnmunis MG=Dl;
- în scleroză progresivă a parenchimului hepatic cu Extract din
muguri de Arin alb - Alnus incana MG=Dl şi Extract din mlădiţe de
Ienupăr - Juniperus communis MG=Dl;
- în astm complicat cu emfizem pulmonar cu Extract din muguri de
Călin - Viburnum lantana MG=Dl şi Extract din muguri de Coacăz negru
- Ribes nigrum MG=Dl.
- în anemii cu Extract din mlădiţe de Tamarix- Tamarix gallica
MG=D1.

• EXTRACT DIN BOBOCI DE ARBORELE PARADISULUI


Ailanthus altissima MG=Dl

Organotropism: mucoasa cavităţii bucale şi a căilor respiratorii


superioare.

Acţiune: antiinflamator, antihemoragic, antiulceros.


Recomandări: Conjunctîvite catarale, sinuzite purulente, faringo­
amigdalite, amigdalite pultacee şi ulcerative, boli infecţioase,
entero-gastrite.
Mod de administrare: Câte 25-50 de picături (1-2 ml) de 2-3 ori pe zi,
50-75 de picături (2-3 ml) o dată pe zi în asocieri.

• EXTRACT DIN MUGURI DE ARIN ALB


Alnus incana MG=D1

Organotropism: Aparatul genital feminin (uter) şi glande mamare,


aparatul osteoarticular.

Acţiune: Acţiune antiinflamatoare cu tropism pe aparatul genital


feminin şi pe aparatul osteoarticular; galactofug (ablactare).
Recomandări: Adjuvant în fibrom uterin, ptoză viscerală, prolaps
uterin; osteoporoză şi dureri articulare în osteoporoză; asocieri în ciroză
hepatică; displazie mamară; pentru oprirea secreţiei lactate (ablactare).
Mod de administrare: În general câte 25-50 picături (1-2 ml), în
puţină apă, de 2 ori pe zi; în fibrom uterin câte 50 de picături (2 ml), în
210 / GEMOTERAPIA DE LA A LAZ
puţină apă, de 2 ori pe zi, în cure de 3 luni, repetate; în ciroză hepatică
(asociat) 25-50 de picături (1-2 ml) în puţină apă, o dată pe zi.
Asocieri:
- în fibrom uterin cu Extract din mlădiţe de Mur - Rubus fruticosus
MG= Dl şi Extract din mlădiţe de Sequoia Sequoia gigantea MG= Dl;
- în osteoporoză cu Extract din mlădiţe de Mur Rubus fruticosus
MG=Dl, Extract din mlădiţe de Sequoia- Sequoia gigantea MG=D1 şi
Extract din mlădiţe de Merişor -Vaccinium vitis-idaea MG=D1;
- în ptoză viscerală şi prolaps uterin cu Extract din muguri de
Frasin - Fraxinus excelsior MG=D1;
- în ciroză hepatică cu Extract din muguri de Alun - Corylus avellana
MG=D1şi Extract din mlădiţe de Ienupăr Juniperw; comrnunis MG= Dl.

•EXTRACT DIN MUGURI DE ARIN NEGRU


Alnus glutinosa MG=Dl

Organotropism: Sistemul arterial (arterele cerebrale şi coronare);


mucoasa digestivă şi mucoasa bucală.

Acţiune: Acţiune antiflogistică generală, antitrombotică şi tonifiantă


asupra sistemului vascular arterial (arterele din sfera encefalică şi coro­
nariană); antiflogistică asupra mucoasei digestive; stimulează activitatea
corticosuprarenalei.
Recomandări: Adjuvant în sechele ale hemoragiilor cerebrale şi ra­
molisment cerebral; sechele ale infarctului miocardic (din a doua săptă­
mână, în prima săptămână de administrează Cornus sanguinea); asocieri
în ulcer gastro-duodenal; inflamaţii arteriale şi venoase (coronarite, arte­
rite, tromboflebite, flebite), urticarie şi reacţii alergice; procese inflama­
torii şi supurative la nivelul tractului respirator superior şi inferior, tract
urinar; astm bronşic alergic.
Mod de administrare: Câte 25-50 de picături (1-2 ml), în puţină apă,
de 2 ori pe zi.
Asocieri:
- în astm alergic, urticarie cronică, reacţii medicamentoase de tip
alergic cu Extract din muguri de Coacăz negru - Ribes nigrum MG==Dl;
- în cefalee vasomotorie cu Extract din muguri de Coacăz negru -
Ribes nigrum MG=D1 şi Extract din mlădiţe de Măceş- Rosa canina
MG==D1;
- în astm alergic spasmodic cu Extract din muguri de Călin -
Viburnum lantana MG=D1;
GEMOTERAPIA DE LA A LAZ / 21 l
- în ramolisment cerebral, ateroscleroză cerebrală cu Extract din
mlădiţe de Măslin - Olea europaea MG=D1;
- în ulcer cronic gastro-duodenal cu Extract din muguri de Smochin
- Ficus carica MG=Dl.

• EXTRACT DIN MUGURI DE ARŢAR


Acer campestre MG=D1

Organotropism: Sistemul arterial; sistemul nervos central şi


periferic, vezica şi căile biliare.

Acţiune: Antiflogistic ia nivelul colecistului, modifică compoziţia


bilei şi reduce astfel formarea calculilor biliari1 hipoglicemiant şi
hipocolesterolemiant, anticoagulant.
Recomandări: Adjuvant în dischinezie biliară şi litiază biliară şi
co1edociană, hipercolesterolemie, diabet non-insulinodependent; atero­
sderoză; nevralgie facială şi intercostală; nevralgie sciatică, neurastenie.
Mod de administrare: 25-50 de picături (1-2 ml), în puţină apă, o
dată pe zi, în cure de cel puţin 40 de zile. Potenţează efectele gemo­
preparatelor cu care se asociază.
Asocieri:
- în dischinezie biliară cu Extract din mlădiţe de Rozmarin -
Rosmarinus officinalis MG=D1;
- în litiază biliară cu Extract din muguri de Frasin - Fraxinus
excelsior MG=D1;
- în hipercolesterolemie şi ateroscleroză cu Extract din mlădiţe de
Măslin - Olea europaea A1G=D1;
în diabet cu Extract din mlădiţe de Măslin - Olea europaea MG=D1
şi Extract din muguri de nuc Juglans regia MG=D1;
- în nevralgie facială şi intercostală cu Extract din muguri de
Mesteacăn pufos - Betula pubesccns MG=Dl;
în neurastenie cu Extract din muguri de Smochin - Ficus carica
MG=D1 şi Extract din muguri de Tei argintiu-Ti/ia tmnentosa MG=D1.

• EXTRACT DIN MUGURI DE BRAD


Abies pectinata MG=Dl

Organotropism: Aparatul osteoarticular, măduva osoasă, aparat


dentar.

j
212 / GEMOTERAPIA DE LA A LA Z
Acţiune: Remineralizant, favorizează fixarea calciului în oase şi
creşterea ţesutului osos, reechilibrează metabolismul fosfo-calcic la adulţi
şi copii, stimulează eritropoeza.
Recomandări: Anemie, demineralizare la copii şi adolescenţi, decal­
cifieri la adulţi, dureri osoase de creştere la copii, consolidarea fractu­
rilor, rahitism, osteoporoză, spasmofilie, carie dentară, parodontită cro­
nică, rinofaringite repetate la copii cu hipertrofie glandulară (adenoidită).
Mod de administrare: Adulţi şi copii peste 7 ani: 50-75 de picături
(2-3 ml), în puţină apă, o dată pe zi, în cură de durată lungă. În fracturi şi
carie dentară se administrează câte 50 de picături (2 ml), în puţină apă,
de trei ori pe zi. La copiii sub 7 ani doza trebuie redusă la jumătate.
Asocieri:
- în rahitism, fracturi, carie dentară cu Extract din muguri de
Mesteacăn - Betula verrucosa MG=D1 sau Extract din muguri de
Mesteacăn pufos - Betula pubescens MG=D1;
- în pediatrie: rinofaringite recidivante, traheobronşite cronice, ca
stimulante ale creşterii cu Extract din muguri de Mesteacăn pufos - Betula
pubescens MG=D1 şi Extract mlădiţe de Măceş - Rosa canina MG= D1;
- în rinofaringite repetate, complicate cu manifestări alergice şi
sindrom astmatiform cu Extract din muguri de Coacăz negru - Ribes
nigrum MG=D1 şi cu Extract mlădiţe de Măceş Rosa canina MG=D1;
- în parodontita cronică cu Extract din muguri de Mesteacăn pufos -
Betula pubescens MG= D1 şi Extract din muguri de Stejar - Quercus
pedunculata MG=D1;
- în spasmofilie cu Extract din muguri de Smochin Ficus carica
MG=Dlşi Extract din muguri de Tei argintiu Tilia tomentosa MG=D1.

•EXTRACT DIN MLĂDIŢE DE BUXUS


Buxus sempervirens MG=D1

Organotropism: Aparatul osteoarticular şi sinovial, ficat, căi biliare,


sistem nervos central, epidermă.

Acţiune: Antiinflamator, antisclerotic. Este un gemopreparat de


tranziţie, complementar altor gemopreparate.
Recomandări: Artrite reumatoide, aderenţe postinflamatorii, reu­
matism cronic, bolile Dupuytren, Peyronie şi Ledderhose, gută şi hiper­
uricemie, icter, afecţiuni ale tractului biliar (colangite, insuficienţă biliară,
colecistite), dislipidemie, tulburări minore ale coagulării, afecţiuni cuta­
nate şi mucoase (seboree, plăgi atone şi infectate, veruci, eczeme
GEMOTERAPIA DE LA A LAZ i 213
pustuloase palmo-plantare, candidoze orale), leziuni preneoplazice şi
neoplazii.
Mod de administrare: Câte 25-50 de picături (1-2 m) de 2--3 ori pe zi,
50-75 de picături (2-3 ml) o dată pe zi în asocieri.
Asocieri:
- în artrite reumatoide1 reumatism cronic cu Extract din mlădiţe de
Viţă de vie sălbatică -Ampelopsisi weitchii MG=D1;
- în aderenţe postinflamatorii cu Extract din muguri de Arin negru­
Alnus glutinosa MG==D1;
în bolile Dupuytren1 Peyronie şi Ledderhouse cu Extract din
mlădiţe de Viţă de vie sălbatică Ampelopsis weitchii MG=Dt Extract din
muguri de Coacăz negru - Ribes nigrum MG=D1 şi Extract din mlădiţe de
Iarbă neagră - Calluna vulgaris MG==D1;
în insuficienţă biliară cu Extract din mlădiţe de Rozmarin -
Rosmarinus officinalis MG=D1;
-în gută şi hiperuricemie cu Extract din muguri de Frasin Fraxinus
cxcelsior MG=D1;
-în plăgi atone şi infectate, veruci cu Extract din muguri de Nuc­
Juglans regia MG=D1.

•EXTRACT DIN SEMINŢE DE CAIS


Prunus anneniaca MG=DJ

Organotropism: Aparatul respirator.

Acţiune: Antitusiv1 antiastmatic1 emolient.


Recomandări: Tuse1 dispnee, astm bronşic, sughiţ.
Mod de administrare: Câte 25 de picături (1 mi) de 1-2 ori pe zi
pentru perioade scurte.
Atenţionare: Nu se va utiliza pentru perioade lungi la copii şi în
timpul sarcinii.

• EXTRACT DIN MLĂDIŢE CAPRIFOI NEGRU


Lonicera nigra MG=Dl

Organotropism: Ficat, splină, aparat respirator, sistem articular,


sistem nervos.

Acţiune: Decongestionant, expectorant, sedativ, restabileşte funcţia


hepatică.
214 / GEMOTERAPIA DE LA A LA Z
Recomandări: Hepatomegalie, icter, hepatită acută şi cronică,
bronsită acută, astm bronsic, traheobronsită, laringită, artrite, piodermite,
edeme.
Mod de administrare: Câte 25-50 de picături (1-2 ml), în puţină apă,
de 2 ori pe zi; în asocieri 50 de picături (2 ml), în puţină apă, o dată pe zi.
Asocieri:
- în hepatită acută şi cronică cu Extract din mlădiţe de Rozmarin -
Rosmarinus officinalis MG=D1
şi Extract din radicele de Secară Secale cereale MG=Dl;
- în splenomegalie cu Extract din muguri de Nuc - Junglans regia
MG=D1şi Extract din mlădiţe de Tamarix - Tamarix gallica MG=D1;
- în bronşită acută cu Extract din muguri de Carpen - Carpinus
betulus MG=D1;
- în astm bronşic cu Extract din muguri de Călin Viburnum lantana
MG=D1;
- în artrite şi artrite gutoase cu Extract din muguri de Frasin -
Fraxinus excelsior MG=D1 şi Extract din mlădiţe de Ienupăr Juniperus
cornrnunis MG=Dl;
în edeme cu Extract din muguri de Castan comestibil Castanea
vesca MG=D1.

•EXTRACT DIN MUGURI DE CARPEN


Carpinus betulus MG=Dl

Organotropism: Aparatul respirator (sinusuri, faringe, bronhii,


plămâni); ficat; măduvă osoasă.

Acţiune: Antihemoragic (creşte numărul trombocitelor), antispastic


şi cicatrizant cu tropism pe aparatul respirator, ţesut hepatic şi colon.
Recomandări: Afecţiuni cronice ale aparatului respirator la adulţi
(rinofaringite cronice, sinuzite cronice, traheite, traheo-bronşite, compli­
caţii pulmonare) şi acutizări ale acestora; tuse spasmodică; disglobu­
linemie; insuficienţă hepatică cu hipergamaglobulinemie; intoxicaţie cu
anticoagulante şi sindrom hemoragic provocat de anticoagulante; trom­
bocitopenii de diverse etiologii (iatrogenă, autoimună, post-splenec­
tomie); colon iritabil.
Mod de administrare: În general câte 25 de picături (1 ml), în puţină
apă, de 2-3 ori pe zi sau câte 50 de picături (2 ml), în puţină apă, de 2 ori
pe zi în sinuzite cronice; în disglobulinemie (asociat) câte 50 de picături
GEMOTERAPIA DE LA A LAZ / 215
(2 ml) r în puţină apă, de 3 ori pe zi sau 75 de picături (3 ml\ în puţină
apă, o dată pe zi.

Asocieri:
- în rinofaringite spasmodice repetate cu Extract din muguri de
Mesteacan pufos - Betula pubescens MG=D1 sau cu Extract din muguri de
Mesteacăn - Betula verrucosa MG=D1;
î n sinuzite cronice cu Extract din m uguri de Arin negru - Alnus
glutinosa MG=D1;
- în afecţiuni rino- sinusale- bronhice cu Extract din muguri de
Coacăz negru - Ribes nigrum MG=D1 şi Extract din muguri de Arin negru
-Alnus glutinosa MG=D1;
în sindrom hemoragic provocat de anticoagulante cu Extract din
muguri de Sânger - Cornus sanguinea MG=D1;
- în colita mucoasă şi colon iritabil cu Extract din muguri de Castan
comestibil - Castanea vesca MG=D1 şi cu Extract din muguri de Smochin -
Ficus carica MG=D1;
- în complicaţii pulmonare cu Extract din muguri de Călin -
Viburnum lantana MG=D1;
- în disglobulinemie cu Extract din mlădiţe de Merişor - Vaccinium
1)itis-îdaea MG=D1 şi cu Extract din muguri de Călin - Viburnum lantana
MG=D1.

• EXTRACT DIN MUGURI DE CASTAN COMESTIBIL


Castanea vesca MG=D1

Organotropism: Vase limfatice şi sistemu] venos.

Acţiune: Drenor venos şi Jimfatic, în principal Ia nive]ul membrelor


inferioare.
Recomandări: Tulburări trofice cutanate, edeme, varicozităţi şi va­
rice, tulburări circulatorii venoase de menopauză sau datorate contra­
ceptivelor; celulită; cefalee congestivă la menopauză; colită şi rectocolită
ulceroasă.
Mod de administrare: Câte 25-50 de picături (1-2 ml), î n puţină apă,
de 3 ori pe zi; în asocieri 50 de picături (2 mlt î n puţină apă, o dată pe zi.
Asocieri:
- în hemoroizi, fragilitate capilară cu Extract din muguri de Castan
sălbatic-Aesculus hippocastanum MG=D1;
216 / GEMOTERAPIA DE LA A LAZ
- în dismenoree cu Extract din mlădiţe de Zmeur - Rubus idaeus
MG=Dlşi/ sau Extract din muguri de Tei argintiu - Tilia tomentosa
MG=D1 şi/ sau Extract din mlădiţe de Rozmarin - Rosrnarinus officinalis
MG=D1;
- în colon iritabil cu Extract din muguri de Carpen Carpinus
betulus MG=D1 şi Extract din muguri de Smochin - Ficus carica MG=D1;
- în ulcer varicos cu Extract din muguri de Nuc - Juglans regia
MG=D1;
- în celulită cu Extract din sevă de Mesteacăn - Betula linfa MG=D1.

•EXTRACT DIN MUGURI DE CASTAN SĂLBATIC


Aesculus hippocastanum MG=D1

Organotropism: Sistemul venos, aparatul respirator.

Acţiune: Vasoprotector (flebotonic) şi decongestionant venos;


acţiune vasoprotectoare asupra capilarelor, diminuează staza bronşică.
Recomandări: Tulburări de circulaţie venoasă (varice); tulburări de
capilaritate (fragilitate capilară), degerături; hemoroizi sângerânzi,
tromboză hemoroidală; asocieri în emfizem pulmonar şi insuficienţă
respiratorie.
Mod de administrare: Câte 50 -150 de picături (2-5 ml), în puţină
apă, de 2-3 ori pe zi.
Asocieri:
- în patologie varicoasă cu Extract din muguri de Castan comestibil
- Castanea vesca MG=D1;
- pentru stimularea corticosuprarenalei în caz de dezechilibru la
acest nivel cu Extract din muguri de Coacăz negru Ribes nigrum
MG=D1;
- în insuficienţă respiratorie cu Extract din muguri de Alun -
Corylus avellana MG=D1 şi Extract din mlădiţe de Mur - Rubus fruticosus
MG=D1.

• EXTRACT DIN MUGURI DE CĂLIN


Viburnum lantana MG=D1

Organotropism: Aparatul respirator, sistem neurovegetativ, tiroidă,


piele.
GEMOTERAPIA DE LA A LAZ / 217
Acţiune: Spasmolitic şi antialergic cu tropism pe aparatul respirator,
acţiune reglatoare neurovegetativă.
Recomandări: Astm bronşic, bronşită cronica astmatiformă, dispnee
astmatiformă, asocieri în bronhospasm; eczemă atopică; hipoacuzie,
boala Basedow.
Mod de administrare: Adulţi şi copii peste 7 ani: 50 de picături (2
m]), în puţină apă, o dată pe zi. La copiii între 2 şi 7 ani doza trebuie
redusă la jumătate.
Asocieri:
- în astm bronşic alergic cu Extract din muguri de Coacăz negru -
Ribes nigrum MG=D1 şi Extract din mlădiţe de Rozmarin - Rosmarinus
ojficinahs MG=D1;
- în bronşită cronică cornp]îcată cu emfizem pulmonar cu Extract
din muguri de Alun - Corylus avellana MG=D1;
- în forme de bronşită cronică alergică compensată cu Extract din
mlădiţe de Rozmarin - Rosmarinus officinalis MG=D1;
- în boala Basedow cu Extract din muguri de Sânger - Cornus
sanguinea MG=D1.

• EXTRACT DIN MUGURI DE CĂTINĂ


Hippophae rhamnoides MG=D1

Organotropism: Sistemui nervos, sistem imunitar.

Acţiune: Stimulator al sistemului imunitar, tonifică sistemul nervos.


Recomandări: Afecţiuni ale căilor respiratorii, tonic nervos.
Mod de administrare: Câte 25-50 de picături (1-2 ml) de 1-2 ori pe zi.

• EXTRACT DIN MLĂDIŢE DE CEDRU


Cedms libani MG=Dl

Organotropism: Piele

Acţiune: Scade nivelul colesterolului, stimulează producţia de


eritrocite, adjuvant în afecţiuni dermatologice.
Recomandări: Dermatoze, eczeme, psoriazis, prurigo senil, dishi­
droza palmo- plantară, simptome cutanate în intoxicaţii cronice, sindrom
alergic cu manifestări cutanate.
218 / GEMOTERAPIA DE LA A LA Z
Mod de administrare: Câte 25-50 de picături (1-2 ml), în puţină apă,
de 1-3 ori pe zi; în asocieri 50 de picături (2 ml), în puţină apă, o dată pe
zi.
Asocieri:
Nu pot fi sugerate asocieri. Sindroamele dermatologice sunt, în ge­
neral complicate şi trebuie analizate strict individualizat.

• EXTRACT DIN MUGURI DE COACĂZ NEGRU


Ribes nigrum MG=Dl

Organotropism: Glandele suprarenale, mucoase, aparat osteo­


articular, căi genito-urinare, aparat respirator.

Acţiune: Are efect cortizon-like, stimuleaza secreţia corticostero­


izilor (hormonilor antiinflamatori), stimulator al imunităţii, drenor
universal.
Recomandări: Sindroame alergice acute, astm bronşic de tip alergic
şi bronşite alergice, oculorinite alergice; urticarie, dermatite şi dermatoze,
eczemă atopică; sindroame inflamatorii (la nivel local şi general), în
special la nivelul mucoaselor (aparatului respirator, digestiv şi urinar) şi
în toate cazurile de VSH crescut; asocieri în reumatism, artrite, artroze; fi­
brom uterin, chist ovarian; prostatite şi adenom de prostată; cefalee vaso­
motorie, astenie psiho-fizică în perioada de convalescenţă.
Mod de administrare: Câte 50 de picături (2 ml), în puţină apă, de
2-3 ori pe zi; 75 de picături (3 ml), în puţină apă, odată pe zi în asocieri. În
sindroame alergice, la copii cu vârste cuprinse între 2 şi 7 ani, doza
recomandată este de câte 25 de picături (1 ml), în puţină apă, de 2-3 ori
pe zi.
Asocieri:
- în rinite şi rinofaringite recidivante cu Extract din muguri de Brad
- Abies pectinata MG=Olşi Extract din mlădiţe de Măceş - Rosa canina
MG=Dl;
- în sinuzite cu Extract din muguri de Arin negru - Alnus glutinosa
MG=Ol şi Extract din muguri de Carpen - Carpinus betulus MG=Ol;
- în emfizem pulmonar cu Extract din muguri de Alun Corylus
avellana MG=D1;
- în eritem solar, alergie solară, gastrite cu Extract din muguri de
Smochin - Ficus carica MG=D1;
GEMOTERAPIADELAALAZ / 219
- în bronşite cronice complicate cu Extract din muguri de Carpen -
Carpinu.s betulus MG=Dl, Extract din muguri de Călin - Viburnum lantana
MG=D1 şi Extract din muguri de Nuc - Juglans regia MG=Dl;
- în bronşite alergice şi astm bronşic alergic cu Extract din muguri
de Călin - Vibu.rnum lantana MG=D1;
- în maladia Dupuytren cu Extract din mlădiţe de Viţă de vie
sălbatică - Arnpclapsis weitchii MG=D1;
- în pancreatită cronică. cu Extract din muguri de Nuc - Juglans regia
MG=D1;
- în toate formele de reumatism inflamator cu Extract din mlădiţe
de Viţă de vie sălbatică - Ampelopsis weitchii MG=D1, Extract din muguri
de Jneapăn - Pinus montana MG=Dl şi Extract din muguri de Viţă de vie
Vitis vinifera MG=D1;
- în prostatite cronice cu Extract din mlădiţe de Sequoia - Sequoia
gigantea MG=D1: Extract din muguri de Stejar - Quercus pedunculata
MG=D1 şi Extract din muguri de Mesteacăn pufos - Betula pubescens
MG=Dl;
- în adenom de prostată cu Extract din mlădiţe de Sequoia - Sequoia
;<igantea MG=D1;
în chist ovarian şi fibrom uterin cu Extract din mlădiţe de Zmeur -
Rubus idaeus MG=D1;
- în atrofia nervului optic cu Extract din muguri de Arţar - Acer
campestre MG=D1.
• EXTRACT DIN MUGURI DE DUD
Morus nigra MG=Dl

Organotropism: Pancreas.

Acţiune: Hipoglicemiant, hipocolesterolerniant.


Recomandări: Adjuvant în diabet non-insulinodependent (tip II),
toleranţă alterată l a glucoză; complicaţii vasculare în diabet sau
hemoragii retiniene în diabet.
Mod de administrare: Câte 50 de picături (2 ml), în puţină apă, de
2-3 ori pe zi, după mesele principale sau 50 -70 de picături (2-3 ml), o
dată pe zi în asocieri.
Asocieri:
- în diabet non-insulinodependent cu Extract din muguri de Arţar -
Acer campestre MG=Dt Extract din mlădiţe de Măslin - Olea europaea
MG=D1 şi cu Extract din muguri de Nuc - Juglans regia MG=D1;

j
220 / GEMOTERAPIADELAALAZ
- în complicaţii vasculare în diabet sau hemoragii retiniene în
diabet cu Extract din mlădiţe de Afin - Vaccinium myrtillus MG=D1.

• EXTRACT DIN MUGURI DE FAG


Fagus sylvatica MG=Dl

Organotropism: Aparatul urinar, rinichi, ficat, ţesut adipos, sistem


reticulo-endotelial.

Acţiune: Reducerea uricemiei şi creşterea diurezei; hipocoleste­


rolemiant.
Recomandări: Litiază urică, nefrite, cisteopielite; hipogama­
globulinemie; obezitate cu retenţie hidrică şi celulită.
Mod de administrare: Câte 50 de picături (2 ml), în puţină apă, de
1-2 ori pe zi.
Asocieri:
- în hipogamaglobulinemie în caz de infecţii recidivante cu Extract
mlădiţe de Măceş - Rosa canina MG=D1;
- în hipoalbuminemia din nefroza amiloidă cu Extract din mlădiţe
de Iarbă neagră - Calluna vulgaris MG=D1;
-în obezitate cu retenţie hidrică cu Extract din amenţi de
Mesteacăn- Bctula pubescens amenti MG=D1.

• EXTRACT DIN MUGURI DE FRASIN


Fraxinus excelsior MG=Dl

Organotropism: Aparatul osteoarticular, căi biliare, căi urinare,


ochi, uter.

Acţiune: Drenor articular, biliar şi renal; are acţiune diuretică,


uricozurică, hipocolesterolemiantă.
Recomandări: Hiperuricemie şi tulburări ale catabolismului nucleo­
proteinelor în artrită gutoasă, gută (acută şi cronică), rigiditate articulară;
hipercolesterolemie; dischinezie biliară şi colecistită; obezitate cu retenţie
hidrică.
Mod de administrare: Câte 50 de picături (2 ml), în puţnă apă, de
1-2 ori pe zi.
Asocieri:
- în artroză cu hiperuricemie cu Extract din muguri de Viţă de vie -
Vitis vinifera MG=D1, Extract din muguri de Jneapăn Pinus montana
GEMOTERAP!A DE LA A LAZ / 221
MG=D1 şi cu Extract din muguri de Coacăz negru - Ribcs nigrurn
MG=D1;
- ca tonic, antisenescent cu Extract din muguri de Stejar - Quercus
pedunculata MG=Ol şi Extract din mlădiţe de Sequoia - Sequoia gigantea
MG=D1;
- în litiaza biliară, dischinezie biliară şi colecistită cu Extract din
muguri de Arţar -Acer campestre MG=D1;
- în fibromatoză uterină cu Extract din mlădiţe de Sequoia - Sequoia
gigantea MG=Dl;
- în retinită cu Extract din muguri de Coacăz negru Ribes nigrum
MG=D1 şi Extract din mlădiţe de afin- Vaccinium myrtillus MG=Ol.

• EXTRACT DIN SEMINŢE DE FRASIN


Fraxinus excelsior semi MG=D1

Organotropism: Aparatul genital masculin.

Acţiune: Afrodisiac.
Recomandări: Tulburări de libidou masculin, impotenţă, astenie
sexuală, azoospermie, astenispermie, hipogonadism masculin, insufi­
cienţă testiculară, senescenţă sexuală, sterilitate.
Mod de administrare: Câte 25-50 de picături (1-2 ml) de 1-3 ori pe zi.
Asocieri:
- în insuficienţă testiculară cu Extract din muguri de Mesteacăn
pufos - Betula pubescens MG=D1 şi cu Extract din muguri de Stejar -
Quercus pedunculata MG=D1;
- în impotenţă cu Extract din muguri de Mesteacăn pufos Betula
pubescens MG=Dt Extract din muguri de Stejar - Quercus pedunculata
MG=Dlşi Extract din mlădiţe de Sequoia - Sequoia gigantea MG=D1;
- în sterilitate cu Extract din muguri de Mesteacăn pufos - Betula
puhescens MG=D1, Extract din muguri de Smochin - Ficus canea
MG=OJşi Extract din mlădiţe de Sequoia- Sequoia gigantea M�G=Dl.

• EXTRACT DIN MLĂDIŢE DE IARBĂ NEAGRĂ


Calluna vulgaris MG=D1

Organotopism: Aparatul genito-urinar, intestin.

Acţiune: Antiscleros, antiinflamator.


222 / GEMOTERAPIA DE LA A LA Z
Recomandări: Adjuvant în procese inflamatorii cronice (osteomie­
lită, pielonefrită, poliartrită reumatoidă), infecţii ale căilor urinare (cistite,
cisteopielite, colibaciloze, prostatite acute şi cronice, uretrite), litiază re­
nală (oxalo-calcică).
Mod de administrare: În general câte 25- 50 de picături (1-2 ml), în
puţină apă, de 2 - 3 ori pe zi, înainte de mese; 50 75 de picături (2-3 ml),
o dată pe zi, în asociere cu alte gemopreparate.
Asocieri:
- în litiază renală oxalo-calcică cu Extract din mlădiţe de Ienupăr­
Juniperus cornmunis MG=Dl.

• EXTRACT DIN MLĂDIŢE DE IENUPĂR


Juniperus communis MG=Dl

Organotropism: Ficat, aparat urinar, aparat osteoarticular, tract


gastro-intestinal şi sistem vascular.

Acţiune: Stimulator al metabolismului la nivelul ficatului; diuretic,


depurativ; stimulează activitatea aparatului osteoarticular şi gastro-in­
testinal.
Recomandări: Insuficienţă hepatică şi ciroză hepatică de diverse
etiologii; hepatită cronică; glornerulonefrită, nefrolitiază calcică şi oxalică,
cistită recidivantă, insuficienţă renală; regularizare neuro-vegetativă în
aerofagie.
Mod de administrare: În general câte 25-50 de picături (1-2 ml), în
puţină apă, de 2-3 ori pe zi. 50-75 de picături (2-3 ml), în puţină apă, o
dată pe zi ca drenor hepato-renal sau în asocieri.
Asocieri:
- în ciroză alcoolică hipertrofică, cu Extract din mlădiţe de
Rozmarin - Rosmarinus c�(ficinalis MG=Dlşi Extract din rădicele de
Secară- Secale cereale MG=Dl;
- în hipertensiune portală cu ascită cu Extract din mlădiţe de
Rozmarin - Rosmarinus officinalis MG=Dl;
- în aerofagie şi tulburări dispeptice cu Extract din muguri de nuc -
]uglans regia MG=Dl şi Extract din muguri de Smochin - Ficus carica
MG=Dl;
- în hipercolesterolemie cu Extract din mlădiţe de Măslin - Olea
europaea MG=Dl;
în cistite recidivante, congestie prostatică cronică, pielonefrite
cronice cu Extract din mlădiţe de Iarbă neagră - Calluna vulgaris MG=D1.
GEMOTERAPIA DE LA A LAZ / 223
• EXTRACT DIN MUGURI DE JNEAPĂN
Pinus montana MG=D1

Organotropism: Aparatul osteoarticular.


Acţiune: Antiinflamator al cartiiagiilor articulare şi regenerator al
ţesutului osos ( dacă Abîes pectinata este indicată în decalcefieri la tineri,
Pinus montana este indicat în forme de decalcefîere la persoane între 40
şi 60 ani); stimulează formarea de ţesut osos şi cartilaginos.
Recomandări: Reumatism cronic degenerativ, dorsalgii, coxartroză .
şi gonartroză, şi simptome ce acompaniază fenomenele dureroase (in­
somnie, nervozitate); consoJidarea fracturilor, osteoporoză postmeno­
pauză.
Mod de administrare: Câte 50 de picături (2 ml), în puţină apă, de 3
ori pe zi; 50-75 de picături (2-3 ml), în puţină apă, o dată pe zi în asocieri.
Asocieri:
- în consolidare dificilă a fracturilor cu Extract din muguri de Brad
- Abies pectinata MG=D1;
- în osteoporoză la menopauză cu Extract mlădiţe de Măceş - Rosa
r:anina MG=Dl;
- în osteoporoză senilă cu Extract din mlădiţe de Mur - Rubus
fruticosus MG=Dl;
- în artroză, coxartroză, gonartroză, spondilartroză cu Extract
mlădiţe de Măceş Rosa canina MG=Dlşi Extract din mlădiţe de Mur -
Rubus fruticosus MG=D1;
- în reumatism cronic degenerativ şi artroză generalizată cu Extract
din muguri de Coacăz negru - Ribes nigrum MG=D1, Extract din muguri
de Viţă de vie - Vitis vinifera MG=D1 şi Extract din mlădiţe de Mur -
Rubus fruticosus MG=D1;
în coxartroză cu Extract din muguri de Coacăz negru - Ribes
nigrum MG=D1, Extract din muguri de Viţă de vie - Vitis vinifera MG=D1
şi Extract din muguri de Mesteacăn pufos Betu/a pubescens MG=Dl.
• EXTRACT DIN SCOARŢĂ DE LĂMÂI
Citrus limonum cortex MG=D1

Organotropism: sânge (în special pentru fibrinogen).

Acţiune: anticoagulantă (reduce nivelul de fibrinogen din sânge).

J
224 / GEMOTERAPIA DE LA A LA Z
Recomandări: sindroame de hipercoagulare cu hiperfibrinogemie,
arterioscleroză, ischemie cerebrală, sechele de infarct miocardic şi angină
pectorală, valvulopatii, adjuvant în cure de slăbire (pentru eliminarea
lichidelor şi lipidelor din organism, protejând pielea împotriva unei
relaxări inestetice).
Mod de administrare: câte 50- 70 de picături (2-3 ml) o dată pe zi,
singur sau în asocieri.
Este complementar cu Cornus sanguinea (care normalizează testul
de rezistenţă la heparină, când este crescut), cu Olea europaea, ca atero­
sclerotic, hipotensiv şi hipocolesterolerniant.
Asocieri:
-în manifestări trombembolice (cu Extract din muguri de Sânger -
Cornus sanguinea MG =D1;
-în tuburări circulatorii venoase (cu Extract din muguri de Castan
comestibil Castanea vesca MG=D1)
-în arterioscleroză (cu Extract din muguri de Arin negru - Alnus
glutinosa MG=D1, Extract din mlădiţe de Măslin - Olea europaea MG=D1,
Extract din muguri de Sânger Cornus sanguinea MG =Dl)
-în arterite (cu Extract din muguri de Sânger Camus sanguinea
MG=Dl)
-în miocardioangioscleroză cu insuficienţă cardiacă (cu Extract din
muguri de Liliac Syringa vulgaris MG =Dl şi Extract din mlădiţe de
Păducel - Crataegus oxycantha MG =Dl)

• EXTRACT DIN MLĂDIŢE DE LEMN CÂINESC


Ligustrum vulgare MG=Dl

Organotopism: Aparatul respirator şi osteoarticular, mucoasa


orofaringiană, intestinală şi vaginală, sistem limfatic şi glandular.

Acţiune: Astringent şi cicatrizant.


Recomandări: Adjuvant în afecţiuni ale cavităţii bucale (stomatite,
gingivite, afte), ale gâtului (amigdalite, faringite), bronşite cronice, taba­
gism (faringite cronice granulomatoase ale fumătorilor), hipercolestero­
lemie, îmbătrânire precoce, vertij, pentru ameliorarea vederii.
Mod de administrare: Adulţi şi copii peste 7 ani: în general, câte 25-
50 de picături (1-2 ml), în puţină apă, de 3 - 5 ori pe zi, înainte de mese;
50 75 de picături (2-3 ml), o dată pe zi, în asociere cu alte gemo­
preparate. La copiii cu vârste cuprinse între 2 şi 7 ani: câte 15 - 20 de
picături, în puţină apă, de 3-5 ori pe zi, înainte de mese.
GEMOTERAPIA DE LA A LAZ / 225
Asocieri:
- în angine cu Extract din muguri de Viţă de vie - Vitis vinifera
MG=D1 şi cu Extract din muguri de Nuc - ]uglans re:,;ia MG=D1.

• EXTRACT DIN MUGURI DE LILIAC


Syringa vulgaris MG=Dl

Organotropism: Sistemul arterial coronarian, cord.

Acţiune: CoronarodiJatator, reduce spasmele pe arterele coronare la


subiecţii tineri.
Recomandări: Angine pectorale şi sindroame coronariene sau în
asocieri cu posologie adaptabilă.
Mod de administrare: Câte 25-50 de picături (1-2 ml), în puţină apă,
de 2-3 ori pe zi; 50-100 de picături (2-4 ml), în puţină apă, o dată pe zi în
asocieri.
Asocieri:
- în insuficienţă coronariană cu Extract din muguri de Sânger -
Cornus sanguinea MG=D1;
- în angina pectorală şi sindroame coronariene cu Extract din
muguri de Sânger - Cornus sanguinea MG=D1şi Extract din mlădiţe de
Păducel - Crataegus oxyacantha MG=D1;
- în scleroză miocardo-coronariană cu Extract din muguri de Arin
negru - Alnus glutinosa MG=D1 şi Extract din mlădiţe de Păducel -
Crataegus oxyacantha MG=D1;
- în sechele ale infarctului miocardic cu Extract din radicele de
Porumb - Zea mays MG=D1şi Extract din muguri de Arin negru - Alnus
glutinosa MG=D1.

• EXTRACT DIN BOBOCI DE MAGNOLIE


Magnolia officinalis MG=Dl

Organotropism: Tract gastro-intestinal, splină.

Acţiune: Reglează motilitatea gastro-intestinalăr stimuleaza funcţiile


splinei.
Recomandări: Tulburări funcţionale gastro-intestinale: dizenterie,
constipaţie, meteorism, disbioze intestinale, gastroenterite, colon iritabil.
226 / GEMOTERAPIADELAALAZ
Mod de administrare: La adulţi şi copii peste 7 ani: câte 25- 50 de
picături (1-2 ml), în puţină apă, de 2-3 ori pe zi. La copiii între 2 şi 7 ani
doza trebuie redusă la jumătate.

• EXTRACT DIN MLĂDIŢE DE MĂCEŞ


Rosa canina MG=D1

Organotropism: Sistem reticuloendotelial, aparat respirator, aparat


osteoarticular.

Acţiune: Antiinflamator şi antialergic, remediu al tulburărilor infla­


matorii recidivante; favorizează neutralizarea tiraminei; vitaminizant.
Recomandări: Rinofaringite repetate la copii, episoade bronhopul­
monare banale şi recidivante, patologie respiratorie de natură alergică; la
copii cu tulburări de creştere datorate episoadelor inflamatorii recidi­
vante (otite, amigdalite, rinite, traheobronşite); profilaxia antigripală;
artroze; în migrene şi cefalee vasomotorie; în astenie generală sau la
persoane care obosesc uşor.
Mod de administrare: La adulţi şi copii peste 7 ani: câte 50 de
picături (2 ml), în puţină apă, de 2-3 ori pe zi. La copiii între 2 şi 7 ani
doza trebuie redusă la jumătate.
Asocieri:
- în alergii şi astm bronşic alergic cu Extract din muguri de Coacăz
negru Ribes nigrum MG=Dl;
- în astenie post-gripală sau post-infecţioasă cu Extract din muguri
de Coacăz negru - Ribes nigrum MG=Dl şi Extract din muguri de Stejar
Quercus pedunculata MG=Dl;
- în rinofaringite recidivante la copii cu Extract din muguri de
Coacăz negru Ribes nigrum MG=Dl şi Extract din muguri de Mesteacăn
Betula verrucosa MG=Dl;
- în cefalee vasomotorie cu Extract din muguri de Coacăz negru
Ribes nigrum MG=Dl şi Extract din muguri de Arin negru - Alnus
glutinosa MG=Dl;
- în decalcefieri şi demineralizări osoase cu Extract din muguri de
Brad - Abies pectinata MG=Dl;
pentru potenţarea efectului tranchilizant cu Extract din muguri de
Tei argintiu - Tilia tomentosa MG=D1;
- în rinofaringite repetate, complicate de manifestări alergice cu
Extract din muguri de Brad - Abies pectinata MG=D1, Extract din muguri
GEMOTERAPIA DE LA A LAZ / 227
de Coacăz negru - Ribes nigrum NIG=D1 şi Extract din muguri de
Mesteacăn pufos - Betula pubescens MG=D1;
în furunculoze recidivante cu Extract din muguri de Smochin
Ficus carica MG=Dlşi Extract din muguri de Nuc fuglans regia MG=D1;
în osteoporoză declanşată l a menopauză cu Extract din muguri de
Jneapăn - Pinus montana MG=D1 şi Extract din mlădiţe de Mur - Rubus
fruticosus MG=Dl;
- în anemie cu Extract din mlădiţe de Tamarix - Tamarix gallica
MG=D1.

• EXTRACT DIN MLĂDIŢE DE MĂSLIN


Olea europaea MG=Dl

Organotropism: Sistem vascular arterial; metabolism glucidic şi


lipidic.

Acţiune: Anticolesterolemic şi antihipertensiv, hipoglicemiant;


drenor şi stimulator hepato-pancreatic.
Recomandări: Adjuvant în hipertensiune arterială, ateroscleroză,
hipercolesterolemie; diabetul zaharat al adultului non-insulinodepen­
dent; toleranţă bună în tratamente de durată.
Mod de administrare: Câte 25-50 de picături (1-2 ml) în puţină apă1
de 2 ori pe zi; 50-75 de picături (2-3 ml), în puţină apă, o dată pe zi în
asocieri.
Asocieri:
- în tahicardie cu Extract din mlădiţe de Păducel - Crataegus
oxyacantha MG=D1;
în hipertensiunea arterială cu Extract din mlădiţe de Păducel -
Crataegus oxyacantha MG=Dl şi Extract din mlădiţe de Mur - Rubus
fruticosus MG=D1;
- în cardiopatie ischemică cu Extract din muguri de Sânger - Camus
sanguinea MG=D1 şi Extract din muguri de Liliac - Syringa zntlgaris
MG=D1;
- în angina pectorală cu Extract din muguri de Sânger - Cornus
sanguinea MG=D1, Extract din mlădiţe de Păducel - Crataegus oxyacantlza
MG=D1 şi Extract din muguri de Liliac - Syringa vulgaris MG=D1;
- în ateroscleroză cerebrală cu Extract din muguri de Arin negru -
Alnus glutinosa MG=D1;

j
228 / GEMOTERAPIA DE LA A LAZ
- în tulburări funcţionale ale intelectului la vârstnici aterosclerotici
cu Extract din muguri de Arin negru Alnus glutinosa MG=Dlşi Extract
din mlădiţe de Sequoia Sequoia gigantea MG=Dl;
- în hipertrigliceridemie cu Extract din muguri de Arţar Acer
campestre MG=Dl.

• EXTRACT DIN MLĂDIŢE DE MERIŞOR


Vaccinium vitis-idaea MG=Dl

Organotropism: Intestin, aparat osteoarticular, vase arteriale, aparat


genital feminin, prostată, sistem reticuloendotelial.

Acţiune: Antiinfecţios şi cicatrizant cu tropism pe intestin, căile


urinare, aparatul genital feminin şi aparatul osteoarticular; antiscleros.
Recomandări: Sindroame intestinale, colite, colibaciloze, tulburări
de tranzit (diaree sau constipaţie); cistite; artrite şi artroze la vârste
înaintate, senescenţă hormonală; osteoporoză.
Mod de administrare: Adulţi şi copii peste 7 ani: câte 50 de picături
(2 ml), în puţină apă, de 1-2 ori pe zi; 50-75 de picături (2-3 ml), în puţină
apă o dată pe zi în asocieri. La copiii între 2 şi 7 ani dozele trebuie reduse
la jumătate.
Asocieri:
- în colon iritabil şi colită spastică cu Extract din muguri de
Smochin - Ficus carica MG=D1 şi Extract din muguri de Tei argintiu
Tilia tornentosa MG=Dl;
- în meteorism cu Extract din muguri de Nuc - Juglans regia
MG=Dl;
- în senescenţă hormonală cu Extract din mlădiţe de Rozmarin -
Rosmarinus officinalis MG=Dl şi Extract din mlădiţe de Zmeur - Rubus
idaeus MG= O 1;
- în tulburări de menopauză şi premenopauză cu Extract din
mlădiţe de Zmeur Rubus idaeus MG=Dl;
- în cistite cu Extract din mlădiţe de Mur - Rubus fruticosus MG=Dl
şi Extract din muguri de Arin alb - Alnus incana MG=Dl.

• EXTRACT DIN MUGURI DE MESTEACĂN


Betula verrucosa MG=Dl

Organotropism: Aparatul osteoarticular, endocrin, urinar; sistem


reticuloendotelial.
GEMOTERAPIA DE LA A LAZ / 229
Acţiune: Stimulează procesele catabolice, activează sistemul re­
ticuloendotelial (efect imunostimulator).
Recomandări: Rinofaringite repetate la copii, cu episoade bron­
ho-pulmonare recidivante; după tratamente cu antibiotice; în convales­
cenţă; în decalcefiere la tineri, carie dentară, rahitism, consolidarea frac­
turilor; reumatism, sindrom nefritic, gastrite catarale.
Mod de administrare: Adulţi şi copii peste 7 ani: câte 25-50 de
picături, (1-2 ml) în puţină apă, de 2-3 ori pe zi; 50-75 de picături (2-3 ml),
în puţină apă, în reumatism şi sindrom nefritic. La copiii cu vârste între 2
şi 7 ani doza trebuie redusă la jumătate.
Asocieri:
- în carie dentară, rahitism, fracturi, rinofaringite repetate 1a copii
cu Extract din muguri de Brad -Abies pectinata MG=D1;
- în rinite alergice Extract din muguri de Coacăz negru - Ribes
nigrum MG=D1 şi Extract mlădiţe de Măceş - Rosa canina MG=D1;
- în gastrite catarale cu Extract din muguri de Smochin - Ficus carica
MG=D1.

• EXTRACT DIN SEMINŢE DE MESTEACĂN


Betula verrucosa semi MG=Dl

Organotropism: Sistemul nervos central.

Acţiune: Tonic cu acţiune pe sistemul nervos central, antiastenic.


Recomandări: Stări de supraso1icitare a elevilor şi studenţilor în
timpul examenelor, stări de suprasolicitare intelectuală, dificultăţi de
concentrare.
Mod de administrare: Câte 50 de picături (2 ml), în puţină apă, de 2
ori pe zi, dimineaţa şî ]a prânz în stări de suprasolicitare. Se recomandă
cure de 1-2 săptămâni înainte de examene.

• EXTRACT DIN SEVĂ DE MESTEACĂN


Betula linfa MG=Dl

Or ganotr opism: Aparatul osteoarticular, endocrin, urinar şi ţesut


cutanat.

Acţiune: Diuretic, depurativ (eliminarea acidului uric, a ureei);


analgezic, antiinflamator; reduce nivelul colesterolului (în stadiile iniţiale
de ateroscleroză).
y
230 / GEMOTERAPIADELAALAZ
Recomandări: Litiază renală, cistite cronice, artroze şi reumatism
cronic degenerativ, hipercolesterolemie, celulită, afte şi stomatite aftoase
(aplicaţii locale); calviţie precoce (administrare orală şi locală); derma­
toze.
Mod de administrare: Câte 50 de picături (2 ml), în puţină apă, de 2
ori pe zi, dimineaţa şi seara; în asocieri 50 de picături (2 ml), în puţină
apă, o dată pe zi.
Asocieri:
- în hiperuricemie şi gută, obezitate cu Extract din muguri de Fag -
Fagus sylvatica MG=D1;
- în oligurie, albuminurie cu Extract din muguri de Castan
comestibil - Castanea vesca MG=D1;
în mezenchimopatie cu Extract din mlădiţe de Viţă de vie
sălbatică Ampelopsis weitchii MG=D1.

• EXTRACT DIN AMENŢI DE MESTEACĂN PUFOS


Betula pubescens amenti MG=Dl

Organotropism: Sistemul endocrin.

Acţiune: Acţionează asupra sistemului endocrin în tulburări din


sfera sexuală masculină şi feminină datorită conţinutului în substanţe de
tip hormonal, stimulează tiroida, acţionează şi ca antihistaminic.
Recomandări: Frigiditate, impotenţă, diminuarea libidoului, hipo­
gonadism la pubertate (femei şi bărbaţi), sterilitate, hipotiroidism uşor,
obezitate, rinofaringite la adulţi.
Mod de administrare: Câte 25-75 de picături (1-3 ml) de 1-2 ori pe zi,
50 - 75 de picături (2-3 ml) o dată pe zi în asocieri.
Asocieri:
- în frigiditate, hipogonadism feminin cu Extract din mlădiţe de
Zmeur - Rubus idaeus MG =D1;
- în impotenţă cu Extract din muguri de Stejar Quercus
pedunculata MG=D1, Extract din muguri de Frasin Fraxinus excelsior
MG=D1 şi Extract din mlădiţe de Sequoia - Sequoia gigantea MG=D1;
- în diminuarea libidoului cu Extract din muguri de Stejar
-Quercus pedunculata MG=D1, Extract din mlădiţe de Sequoia - Sequoia
gigantea MG=D1 şi Extract din mlădiţe de Zmeur Rubus idaeus MG=D1;
- în hipogonadism masculin cu Extract din muguri de
Stejar-Quercus pedunculata MG=D1;
GEMOTERAPIA DE LA A LAZ / 231
- în sterilitate masculină cu Extract din mlădiţe de Sequoia -
Sequoia gigantea MG =Dl, Extract din mlădiţe de Mur - Rubus fructicosus
MG=D1 şi Extract din muguri de Stejar - Quercus pedunculata MG=D1;
- în sterilitate feminină cu Extract din mlădiţe de Zmeur - Rubus
idaeus MG=D1, Extract din muguri de Stejar - Quercus pedunculata
MG=DI şi Extract din mlădiţe de Rozmarin - Rosmarinus officinalis
MG=D1.

• EXTRACT DIN MUGURI DE MESTEACĂN PUFOS


Betula pubescens MG=Dl

Organotropism: Aparatul osteoarticular, sistem reticuloendotelia1.

Acţiune: Stimulează procesele catabolice, activează sistemul reti­


culoendotelial (efect imunostimulator), foarte activ în faze inflamatorii
exudative.
Recomandări: Rinofaringite repetate la adulţi (şi copii) şi în general
orice episoade respiratorii recidivante, traheite şi traheobronşite, sinuzite
acute nesupurative; osteoporoză, gonartroză, coxartroză; dureri osoase la
creştere; rahitism; paradontita cronică, gingivite, pioree alveolo-dentară;
artroză; tonic şi stimulator general în astenia psiho-fizică.
Mod de administrare: Adulţi şi copii peste 7 ani: 50 de picături (2
m1), în puţină apă, o dată pe zi; 50-75 de picături (2-3 ml), în puţină apă, o
dată pe zi. La copiii cu vârste cuprinse între 2 şi 7 ani dozele trebuie
reduse la jumătate.
Asocieri:
- în rinofaringite repetate a]e adultului cu Extract din muguri de
Carpen - Carpinus betulus MG=D1;
- în rinofaringite repetate ale copilului cu Extract din muguri de
Brad Abies pectinata MG=Dl , Extract din muguri de Coacăz negru -
Ribes nigrum MG=D1 şi Extract din mlădiţe de Măceş Rosa canina
MG=D1;
- în rahitism şi osteoporoză cu Extract din muguri de Brad - Abies
pectinata MG=D1;
- în paradontită cronică purulentă cu Extract din muguri de Brad -
Abies pectinata MG=D1 şi Extract din muguri de Stejar - Quercus
pedunculata MG=D1;
- în nevralgie intercostală cu Extract din muguri de Arţar - Acer
campestre MG =D1.
232 / GEMOTERAPIA DE LA A LAZ
• EXTRACT DIN MUGURI DE MIGDAL
Prunus amygdalus var.dulcis MG=Dl

Organotropism: sistem vascular arterial.

Acţiune: antisclerotică vasculară, hipotensivă şi hipocolestero­


lemiantă, hipotrigliceremiantă, tonic nervos. Potenţează acţiunea
Extractului din mlădiţe de măslin- Olea europaea MG=D1.
Recomandări: dislipidemii, arterioscleroză la vârstnici ,tonic nervos
şi în slăbiciunea memoriei.
Mod de administrare: câte 2- 4 ml o dată pe zi, în puţină apă.
Asocieri:
-în arterioscleroză la vârstnici cu Extract din mlădiţe de Măslin­
Olea europaea MG=D1;
- în insuficienţă arterială, arterioscleroză generalizată şi localizată
cu Extract din mlădiţe de Mur - Rubus fructicosus MG=D1;
- în hipertensiune arterială, hipercolesterolemie cu Extract din
mlădiţe de Măslin- Olea europaea MG=D1;
- în hipertrigliceridemie de tip IV cu Extract din mlădiţe de
Rozmarin- Rosmarinus officinalis MG=D1;
- în nevroză fobică, nevroză obsesivă cu Extract din mlădiţe de
Măslin- Olea europaea MG=D1;
- în tulburări de memorie cu Extract din seminţe de Mesteacăn­
Betula verrucosa semi MG=D1.

• EXTRACT DIN MLĂDIŢE DE MUR


Rubus fruticosus MG=D1

Organotropism: Aparatul respirator, aparat osteoarticular, aparat


circulator, uter, mucoase, rinichi.

Acţiune: Remediu util în fibroscleroza organelor la persoanele


îmbătrânite, cu tropism pe aparatul osteoarticular şi pulmonar;
antiscleros, antisenescent.
Recomandări: Degenerescenţe confirmate, artroză la vârstnici,
acompaniată de osteoporoză, sindrom de decalcefiere dureros, dureri
osoase şi articulare; insuficienţă respiratorie obstructivă, hipertensiune
arterială; fibroame uterine.
Mod de administrare: Câte 25-50 de picături (1-2 ml), în puţină apă,
de 2-3 ori pe zi sau 50-75 de picături (2-3 ml), în puţină apă, o dată pe zi.
'
GEMOTERAPIA DE LA A LAZ I 233
Asocieri:
- în hipertensiune arterială cu Extract din mlădiţe de Măslin - Olea
europaea MG=D1 şi cu Extract din mlădiţe de Păducel - Crataegus
oxycantha MG=D1;
- în reumatism cronic degenerativ cu Extract din muguri de Coacăz
negru - Ribes nigrum MG=D1, Extract din muguri de Jneapăn Pinus
montana MG=D1 şi Extract din muguri de Viţă de vie - Vitis vinifera
MG=D1;
- în gonartroză cu Extract din muguri de Coacăz negru Ribes
nigrum MG=D1, Extract din muguri de Viţă de vie Vitis vinifera
MG=Dl, Extract din muguri de Jneapăn - Pinus montana MG=D1 şi
Extract din mlădiţe de Măceş - Rosa canina MG==D1;
- în coxartroză cu Extract din muguri de Coacăz negru - Ribes
nigrunz MG=Dl, cu Extract din muguri de Jneapăn - Pinus rnontana
MG=D1, Extract din muguri de Mesteacăn pufos - Betula pubescens
MG=D1 şi Extract din muguri de Viţă de vie - Vitis vinifera MG=D1;
- în nefrită interstiţială cronică cu sau fără pielonefrită cu Extract
din muguri de Fag - Fagus syivatica MG=Dl;
- în osteoporoză senilă dureroasă cu Extract din mlădiţe de Sequoia
- Sequoia gigantea MG=Dl, Extract din mlădiţe de Merişor - Vaccinium
vitis idaea MG=D1şi Extract din muguri de Jneapăn - Pinus montana
MG==Dl;
- în bronşită cronică obstructivă cu Extract din muguri de Arin
negru - Alnus glutinosa MG==D1, Extract din muguri de Carpen -
Carpinus betulus MG=Dl şi Extract din muguri de Coacăz negru - Ribes
nigrum MG=D1.

• EXTRACT DIN MUGURI DE NUC


Juglans regia MG=D1

Organotropism: Piele, mucoase, pancreas, intestin, vase şi glande


limfatice.
Acţiune: Hipoglicemiant (adjuvant în diabet); antiinfecţios, antiin­
flamator şi cicatrizant inclusiv pe aparatul respirator; stimulează secreţia
sucurilor pancreatice.
Recomandări: Dermatoză pustuloasă, dermatită infectată, dermatită
seboreică; acnee rozacee şi acnee pustuloasă; blefarită acută şi cronică;
sindrom de malabsorbţie în insuficienţa pancreatică, dizenterie; favo­
rizează cicatrizarea în ulcer varicos.
234 / GEMOTERAPIA DE LA A LAZ
Mod de administrare: În general câte 25- 50 picături (1- 2 ml), în
puţină apă, de 2 ori pe zi.
Asocieri:
- în ulcer varicos cu Extract din muguri de Castan comestibil
Castanea vesca MG=D1;
- în diaree după antibiotice Extract din mlădiţe de Merişor -
Vaccinium vitis idaea MG=D1;
- în afte, stomatite aftoase cu Extract din muguri de Arin negru -
Alnus glutinosa MG=Dlşi Extract din muguri de Coacăz negru - Ribes
nigrum MG=D1;
în gingivite, pioree alveolo-dentară cu Extract din muguri de
Mesteacăn pufos - Betula pubescens MG=D1 şi Extract din muguri de
Stejar - Quercus pedunculata MG=D1.

• EXTRACT DIN MLĂDIŢE DE PĂDUCEL


Crataegus oxyacantha MG=D1

Organotropism: Sistemul cardiovascular, neurocardiac, neurove­


getativ.

Acţiune fannacologică: Tonic cardiac, scade frecvenţa cardiacă,


creşte forţa de contracţie a inimii, vasodilatator coronarian, hipotensor
lejer, regulator simpatic, antispastic.
Recomandări: Eretism cardiac, insuficienţă cardiacă, angină pecto­
rală stadiile 1 şi II, algii precordiale, tahicardie, sechele post-infarct, afec­
ţiuni febrile ale cardiacilor; tulburări de menopauză (palpitaţii, insomnie,
acufene şi vertij), hipertiroidism, tulburări circulatorii în obezitate.
Mod de administrare: Iniţial 25 de picături (1 ml), în puţină apă, o
dată pe zi, apoi 50-75 picături (2-3 ml), în puţină apă, o dată pe zi; în
asocieri 50 de picături (2 ml), în puţină apă, o dată pe zi.
Asocieri:
- în complicaţii cardiace ale tireotoxicozei cu Extract din muguri de
Sânger - Cornus sanguinea MG=D1;
în angină pectorală cu Extract din muguri de Sânger - Cornus
sanguinea MG=D1 şi Extract din muguri de Tei argintiu - Tilia tomentosa
MG=D1;
- în sechele de infarct miocardic cu Extract din radicele de Porumb
- Zea mays MG=D1;
GEMOTERAPIA DE LA A LAZ / 235
- în eretism cardiac cu Extract din muguri de Tei argintiu Tilia
tomentosa MG=Dt Extract din muguri de Sânger - Cornus sanguinea
MG=Dlşi Extract din muguri de Călin - Viburnurn lantana lv1G=Dl;
- în anxietate şi insomnia cardiacilor cu Extract din muguri de Tei
argintiu - Tilia tomentosa MG=D1;
- în astm bronsic nonalergic cu Extract din muguri de Călin -
Viburnum lantana MG=D1;
- în hipertensiune cu Extract din mlădiţe de Măslin - O/ea europaea
MG=Dl.

• EXTRACT DIN SEMINŢE DE PIERSIC


Prunus persica MG=Dl

Organotropism: Aparatul respirator, sistem circulator, aparat geni­


tal feminin, piele, rinichi.

Acţiune: Stimulează circulaţia sângelui reducând staza; antiast­


matic; antitusiv; diuretic; laxativ.
Recomandări: Staze circulatorii, tuse, dispnee, astrn1 amenoree, dis­
menoree, contuzii, distorsiuni, fecaloame, meteorism, colici şi calculoză
rena,a.
1�

Mod de administrare: Câte 25 de picături (1 ml) de 1-2 ori pe zi


pentru perioade scurte.
Atenţionare: Nu se va utiliza pentru perioade lungi şi în timpul
sarcinii.

• EXTRACT DIN MUGURI DE PLATAN


Platanus orientalis MG=D1

Organotropism: piele, sistem reticulo-endotelial.

Acţiune: antiinflamator cutanat şi epitelial.


Recomandări: drenor al pielii, urticarie cronică, acnee juvenilă şi
acnee rozacee, vitiligo, inflamaţii ale mucoasei orofaringiene, chisturi
palpebrale,hipergamaglobulinemie, hiperplazie reticulo- endotelială.
Mod de administrare: câte 25-50 de picături (J-2ml), o dată sau de
mai multe ori pe zi,în puţină apă înainte de mesele principale sau 50-70
de picături(2-3 ml) o dată pe zi, în asocieri.

J;
;
236 / GEMOTERAPIA DE LA A LAZ
Asocieri:
- în chalazion cu Extract din muguri de Smochin - Ficus carica
MG=D1 1
- în blefarite cu Extract din muguri de Nuc - Junglans regia MG=Dt
- în psoriazis cu Extract din mlădiţe de Cedru - Ccdrus libani MG=D1
şi Extract din radicele de Secară -Sccalc cereale MG=D1.
Obs.: Sindroamele dermatologice sunt în general complicate şi
trebuie analizate strict individualizat.

• EXTRACT DIN MUGURI DE PLOP


Populus nigra MG=Dl

Organotropism: Artere ale membrelor inferioare1 aparat respirator,


căi urinare, aparat osteoarticular.

Acţiune: Acţiune electivă pe arterele membrelor inferioare, anti­


spastic vascular, restabileşte circulaţia colaterală şi combate tulburările
trofice asociate.
Recomandări: Arterite ale membrelor inferioare; artroze şi artrite
ale membrelor inferioare cu hiperuricemie; traheobronşite, infecţii ale
căilor urinare, artropatie gutoasă, tromboflebită şi tendinţă la manifestări
tromboembolice ale arterelor membrelor inferioare.
Mod de administrare: În general câte 50 de picături (2 ml), în puţină
apă1 de 3 ori pe zi, 50-75 de picături (2-3 ml), în puţină apă, o dată pe zi în
asocieri.
Asocieri:
- în arterite cu Extract din muguri de Sânger - Camus sanguinea
MG=D1;
- în arterite ale fumătorilor (în tabagism) cu Extract din muguri de
Sânger - Camus sanguinea MG=D1, Extract din mlădiţe de Măslin - Olea
curopaca MG=D1 şi Extract din muguri de Arin negru - Alnus glutinosa
MG=Dl;
- în bronşite cronice şi traheite recidivante cu Extract din muguri de
Coacăz negru - Ribes nigrum MG=Dl, Extract din muguri de Carpen -
Carpinus betulus MG=D1 şi Extract din muguri de Nuc - ]uglans regia
MG=Dl.
GEMOTERAPIA DE LA A LAZ / 237
• EXTRACT DIN RADICELE DE PORUMB
Zea mays MG=D1

Organotropism: Inimă, artere coronariene.

Acţiune: Favorizează cicatrizarea postinfarct a ţesutului cardiac şi


reduce valoarea transaminazelor.
Recomandări: Sechelele infarctului miocardic, insuficienţă coro­
nariană.
Mod de administrare: Câte 25 de picături (1 ml) de 3-4 ori pe zi, în
puţină ap,t câte 50-100 de picături (2-4 ml), în puţină apă, de 1-2 ori pe zi
în asocieri.
Asocieri:
- cu Extract din muguri de Sânger Lornus sanguinea MG==Dl
favorizează cicatrizarea postinfarct a ţesutului cardiac;
- în insuficienţă coronariană cu Extract din muguri de Sânger -
Camus sanguinea MG==Dl şi Extract din muguri de LiJiac - Syringa
vulgaris MG=Dl;
- în sechelele infarctului miocardic cu Extract din muguri de Liliac -
Syringa vulgaris MG=Dlşî Extract din muguri de Arin negru - Alnus
glutinosa MG=D1.

• EXTRACT DIN MUGURI DE PORUMBAR


Prunus spinosa MG=Dl

Organotropism: Axul hipotalamo-hipofizo-suprarenalian, aparatu]


cardio-vascular, rinichi, plămâni, piele, ochi, uter.

Acţiune: Tonic, stimulent în condiţii de debilitate, activează axa hi­


potalamo-hipofizo-suprarenală reglând dizarmoniile hormonale, favori­
zând creşterea armonioasă a copiîlor, stimulează sistemul imunitar în ca­
zul influenţei negative din partea factorilor ambientali, chimici, farmaco­
logici, bacterieni şi virali, scurtând perioada de convalescenţă.
Recomandări: Deficit imunitar, convalescenţe postgripaie sau după
afecţiuni pulmonare, debilitate psiho-fizică, anorexie, inapetenţă, astenie
generală, neurastenie, anemie, dizarmonîi de creştere Ia copit întârzierea
menarhei şi de pubertate, bronşite cronice la vârstnici, edeme, colici ab­
dominale, herpes zoster oftalmic, iridociclite, iridocoroidite, acnee juve­
nilă şi furunculoză datorate poluării atmosferice.
238 / GEMOTERAPIA DE LA A LAZ
Mod de administrare: Câte 25-50 de picături (1-2 ml) de 1-3 ori pe zi,
50-70 de picături (2-3 ml) o dată pe zi în asocieri.
Asocieri:
în deficit imunitar, convalescenţă postgripală cu Extract din
mlădiţe de Măceş - Rosa canina MG=D1;
- în astenie generală cu Extract din seminţe de Mesteacăn - Betula
verrucosa semi MG=D1;
- în anemie cu Extract din mlădiţe de Tamarix - Tamarix gallica
MG=D1 şi Extract din muguri de Alun - Corylus avellana MG=D1;
în tulburări de creştere cu Extract din muguri de Brad - Abies
pectinata MG=D1;
- în acnee juvenilă şi furunculoză cu Extract din muguri de Nuc -
Juglans regia MG=D1.

• EXTRACT DIN MLĂDIŢE DE ROZMARIN


Rosmarinus officinalis MG=Dl

Organotropism: Ficat, căi biliare, sistem reticuloendotelial, supra­


renală, gonade masculine şi feminine.

Acţiune: Activator metabolic prin stimularea sistemului reticu­


lo-endotelial, cu tropism pe ficat (drenor hepato-biliar), colecist şi căile
biliare (coleretic şi colagog), precum şi pe suprarenală, gonadele mascu­
line şi feminine; creşte tensiunea arterială; hipocolesterolemiant; stimula­
tor cerebral.
Recomandări: Dischinezie biliară cu hiper şi hipotonie; colecistite
cronice, insuficienţă hepatică uşoară; asocieri în obezitate ca laxativ şi
colagog; ajută la reglarea valorilor tensiunii arteriale a hepaticilor; elimi­
nă factorii extrarenali de oligurie (ficat congestionat); litiază biliară şi
urinară; tulburări ale circulaţiei periferice la hepatici; hipotensiune, tonic
psihic în hiposexualitate la tineri.
Mod de administrare: 50-75 de picături (2-3 ml), în puţină apă, o
dată pe zi. Nu se administrează seara, datorită acţiunii stimulante
cerebrale.
Atenţionare: Extractul din mlădiţe de Rozmarin este recomandat la
pacienţii cu epilepsie şi la hipertensivi numai cu avizul medicului.
Asocieri:
- în insuficienţă hepatică cu Extract din mlădiţe de Ienupăr -
Juniperus communis MG=D1 şi Extract din radicele de Secară - Secale
cereale MG=Dl;
GEMOTERAPIA DE LA A LAZ / 239
- în ciroză hepatică cu Extract din mlădiţe de Ienupăr - Juniperus
communis MG=D1, Extract din radicele de Secară - Secale cereale MG=D1
şi Extract din muguri de Coacăz negru Ribes nigrum MG =D1;
- în hipotensiune cu Extract din muguri de Coacăz negru - Ribes
nigrum MG=D1 şi Extract din muguri de Stejar - Quercus pedunculata
MG=D1;
- în îmbătrânire precoce Ia bărbaţi cu Extract din mlădiţe de
Sequoia - Sequoia gigantea MG=D1 şi Extract din muguri de Stejar -
Quercus pedunculata MG=D1;
- în îmbătrânire precoce la femei şi menopauză cu Extract din
mlădiţe de Zmeur - Rubus idaeus MG=Dlşi Extract din mlădiţe de
Merişor - Vaccinium vitis-idaea MG=D1;
- în andropauză şi astenie sexuală masculină cu Extract din mlădiţe
de Sequoia Sequoia gigantea MG=D1, Extract din muguri de Stejar -
Quercus pedunculata MG=D1 şi Extract din muguri de Mesteacăn pufos -
Betula pubescens MG=D1.

• EXTRACT DIN AMENŢI DE SALCIE


Salix alba amenti MG=Dl

Organotropism: Axa hipotalamo-hipofizo-suprarenaliano-genitală.

Acţiune: Estrogenizant.
Recomandări: Amenoree, dismenoree, hiperexcitabilitate sexuală
sau eretism genital, colică uterină, dureri pelviene, sindrom premens­
trual, sterilitate cu hipoestrogenie, tulburări de menopauză, nimfomanie,
ejaculare precoce, spermatoree.
Mod de administrare: Câte 50-75 de picături (2-3 m]) de 1-3 ori pe zi.

• EXTRACT DIN MUGURI DE SALCIE


Salix alba genune MG=D1

Organotropism: Sistemul nervos central, hematopoeza.

Acţiune: Sedativ, reechilibrant, stimulează formarea globulelor roşii.


Recomandări: Insomnie nervoasă, tulburări nervoase de origine
sexuală, adjuvant în anemii.
Mod de administrare: Adulţi şi copii peste 7 ani: 50-75 de picături
(2-3 ml), în puţină apă, o dată pe zi, seara înainte de culcare. La copiii cu
vârste cuprinse între 2 şi 7 ani dozele trebuie reduse la jumătate.
'
240 / GEMOTERAPIA DE LA A LAZ
Asocieri:
- în anemii (îi potenţează acţiunea antianemică) cu Extract din
mlădiţe de Tamarix - Tamarix gallica MG =D1;
- în nevroze de origine gastrică cu tulburări dispeptice psihoso­
matice cu Extract din muguri de Smochin - Ficus carica MG =D1 şi Extract
din muguri de Tei argintiu - Tilia tomentosa MG =D1.

• EXTRACT DIN SCOARŢĂ DE SALCIE


Salix alba cortex MG=Dl

Organotropism: Aparatul osteoarticular, centrii hipotalamici.

Acţiune: Antiinflamator, antipiretic.


Recomandări: Adjuvant în reumatism articular, poliartrită reuma­
toidă, artroză, nevralgie reumatică, stări febrile, sindroame gripale.
Mod de administrare: Adulţi şi copii peste 7 ani: câte 50 de picături
(2 ml), în puţină apă, de 2-3 ori pe zi sau 50-75 de picături (2-3 ml), o dată
pe zi, în asocieri. La copii între 2 şi 7 ani dozele trebuie reduse la jumă­
tate.
Asocieri:
- în artroză Extract din muguri de Coacăz negru - Ribes nigrum
MG=D1, Extract din muguri de Jneapăn - Pinus montana MG=D1 şi
Extract din muguri de Viţă de vie - Vitis vinifera MG =D1.

• EXTRACT DIN MUGURI DE SÂNGER


Cornus sanguinea MG=Dl

Organotropism: Sistem cardiovascular, factori de coagulare; tiroidă.

Acţiune: Anticoagulant, antitrombotic, stimulează celulele hepatice.


Recomandări: Stări de tromboză acută, infarct miocardic şi preveni-
rea lui, arterita membrelor inferioare (aterosclerotice şi tabagice), compli­
caţii oculare şi cardiace ale tireotoxicozei; stări de hipertiroidism, trom­
bofilie.
Mod de administrare: 50-75 de picături (2-3 ml), în puţină apă, o
dată pe zi; în infarct câte 25 de picături (1 ml), în puţină apă, la 10-15
minute.
Asocieri:
- în sindrom hemoragic provocat de anticoagulante cu Extract din
muguri de Carpen - Carpinus betulus MG=D1;
GEMOTERAPIA DE LA A LA Z / 241
- în arterite şi arteriopatii ale membrelor inferioare cu Extract din
muguri de Plop - Populus nigra MG=Dl;
- în complicatii cardiace ale tireotoxicozei cu Extract din mlădite de
Păducel - Crataegu� oxyacantha MG=D1;
în complicaţii oculare ale tireotoxicozei (exoftalmie) cu Extract din
muguri de Călin - Viburnum lantana MG=D1;
- în resorbţia hematoamelor post-traumatice cu Extract din muguri
de Smochin - Ficus carica MG=D1.

• EXTRACT DIN MUGURI DE SCORUŞ


Sorbus domestica MG=Dl

Organotropism: sistem venos1 ureche (timpan).

Acţiune: fluidifiant al sângelui şi protector vascular.


Recomandări: varice şi teren varicos}lebite şi sindroame corelate,
sindroame venoase pletorice înainte de apariţia leziunilor trombotice
(după apariţia acestora se administrează Alnus glutinosa MG=Dhulcere
varicoase1 tulburări circulatorii la menopauză, hipoacuzie,acufene.
Mod de administrare: că.te 50 de picături (2rnlt de 2 ori pe ziJnainte
de mese.
Asocieri:
- în sindroame de insuficienţă venoasă (edeme,varicozităţi1 senzaţie
de greutate în membrele inferioare etc.) cu Extract din muguri de Castan
comestibil - Castanea vesca MG=D1;
- în sindroame de insuficienţă venoasă complicate cu hiper­
vâscozitate a sângelui şi risc trombotic cu Extract din muguri de Castan
comestibil -Castanea vesca MG=Dlşi Extract din scoarţă de Lămâi - Citrus
linwnum cortex MG=D1;
-în hemoroizi, hipertensiune venoasă cu Extract din muguri de
Castan sălbatic - Aesculus hippacastanum MG=D1;
- în urmări ale flebitelor cu Extract din muguri de Arin negru
Alnus glutinosa MG=D1;
- în hipoacuzie şi surditate prin timpanoscleroză cu Extract din
muguri de Arin negru - A!nus glutinosa MG==D1şi Extract din muguri de
Călin-Viburnum lantana MG=D1.
l

242 / GEMOTERAPIA DE LA A LAZ


• EXTRACT DIN RADICELE DE SECARĂ
Secale cereale MG=D1

Organotropism: Ficat, piele.

Acţiune: Acţionează asupra parenchimului hepatic stimulând direct


celula hepatică.
Recomandări: Icterele infecţioase precum şi în sechelele posticterice;
hepatită acută şi subacută; hepatită cronică persistentă; ciroză hepatică;
dermatite psoriazice şi psoriazis.
Mod de administrare: Câte 25-50 de picături (1-2 ml), în puţină apă,
de 2-3 ori pe zi; 50-75 de picături (2-3 ml) o dată pe zi în asocieri. Doza
recomandată pentru copiii cu vârste între 2 şi 7 ani, în hepatita acută şi
subacută este de câte 20-40 de picături, în puţină apă, de 2-3 ori pe zi.
Asocieri:
- în hepatită cronică persistentă cu Extract din mlădiţe de Ienupăr­
]uniperus communis MG=Dl şi Extract din muguri de Coacăz negru
Ribes nigrum MG=Dl;
în insuficienţă hepatică incipientă cu Extract din mlădiţe de
Rozmarin - Rosmarinus officinalis MG=Dl;
- în ciroză hepatică cu ficat micşorat în volum cu Extract din
muguri de Alun Corylus avellana MG=Ol;
în ciroză hepatică cu hepatomegalie cu Extract din mlădiţe de
Ienupăr Juniperus communis MG=Ol;
în psoriazis cu Extract din muguri de Nuc - Junglans regia MG=Ol
şi Extract din mlădiţe de Cedru - Cedrus libani MG=Ol.

• EXTRACT DIN MLĂDIŢE DE SEQUOIA


Sequoia gigantea MG=D1

Organotropism: Sistem nervos central, aparat osteoarticular,


prostată, uter.

Acţiune: Antisenescent, revitalizant eficient la vârstnici, acţionând


pe plan geriatric în sensul sporirii forţei fizice şi morale; antiscleros cu
acţiune electivă pe prostată şi uter.
Recomandări: Neurastenie şi sindroame depresive, anorexie la
vârstnici; artroză senilă acompaniată de osteoporoză dureroasă; decalcifi­
ere; adenom de prostată în fază iniţială, hipertrofie de prostată, andro­
pauză, fibrom uterin, menopauză.
GEMOTERAPIA DE LA A LAZ / 243
Mod de administrare: 50-75-100 de picături (2-3-4 ml), în puţină apl t
o dată pe zi; câte 50 de picături (2 ml), în puţină apă, de 3 ori pe zj în
fibrom uterin.
Asocieri:
- cu Extract din muguri de Stejar - Quercus pedunculata MG=D1,
Extract din muguri de Frasin - Fraxinus exce!sior MG=D1, Extract din
mlădiţe de Rozmarin - Rosmarinus officinalis MG=Dl şi Extract din
mlădiţe de Merişor - Vacciniurn vitis-idaea MG=Dl ca antisenescent şi
revitalizant;
în consolidarea dificilă a fracturilor la adult cu Extract din muguri
de Brad -Abies pectinata MG=Dlşi Extract din muguri de Stejar - Quercus
pedunculata MG=Dl;
- în fibrom uterin cu Extract din muguri de Coacăz negru - Ribes
nigrunz MG=Dl, Extract din mlădiţe de Zmeur - Ruhus idaeus MG=Dl şi
Extract din muguri de Arin alb -Alnus incana MG=D1;
- în osteoporoză senilă cu Extract din mlădiţe de Mur - Rubus
fructicosus MG=D1 şi Extract din mlădiţe de Merişor - Vaccinium
vitis-idaea MG=Dl;
- în insuficienţă suprarenală funcţională, sindrom de surmenaj cu
Extract din muguri de Coacăz negru Ribes nigrum MG=Dl şi Extract din
muguri de Stejar - Quercus pedunculata MG=D1;
în andropauză şi sindrom de senescenţă masculină cu Extract din
muguri de Stejar Quercus pedunculata MG=Dl;
- în menopauză şi sindrom de senescenţă feminină cu Extract din
mlădiţe de Zmeur - Rubus idaeus MG=Dl şi Extract din mlădiţe de
Merişor - Vaccinium vitis-idaea MG=Dl;
- în involuţie cerebrală seniiă cu Extract din muguri de Arin negru -
Alnus glutinosa MG=D1 şi Extract din mlădiţe de Măslin - O/ea europaea
MG=D1.

• EXTRACT DIN MUGURI DE SMOCHIN


Ficus carica MG=Dl

Organotropism: Ax cortico-diencefalic, sistem neurovegetativ, tract


gastro-intestinal.

Acţiune: Acţiune diencefalică în tulburări psiho-somatice; favo­


rizează cicatrizarea şi regularizează secreţia gastrică.
Recomandiiri: Ulcer duodenal şi gastro-duodenal cu dureri şi tul­
burări dispeptice (care nu răspunde la tratamente clasice alopate sau în
244 / GEMOTERAPIA DE LA A LAZ
caz de recidivă) singur sau asociat (tratament de lungă durată); dischi­
nezii gastrice, gastrite hiper sau hipotonice, duodenite, colite; tulburări
neurovegetative şi psiho-somatice la nivel gastro-duodenal, depresie,
nevroză fobică şi obsesivă, neuroastenie.
Mod de administrare: În general, câte 25-50 de picături (1-2 ml), în
puţină apă, de 2 ori pe zi, dimineaţa şi seara, în gastrite şi colite. În ulcer
gastro-duodenal 75 de picături (3 ml), în puţină apă, o dată pe zi,
dimineaţa.
Asocieri:
- în ulcer cronic gastroduodenal cu Extract din muguri de Arin
negru - Alnus glutinosa MG=Dl;
- în resorbţia hematoamelor post-traumatice Extract din muguri de
Sânger - Camus sanguinea MG=Dl;
- în alergie solară cu Extract din muguri de Coacăz negru Ribes
nigrurn MG=Dl;
- în nevralgie facială cu Extract din mlădiţe de Măslin Ofea
europaea MG=D1;
- în spasmofilie cu Extract din muguri de Brad Abies pectinata
MG=Dl şi Extract din muguri de Tei argintiu - Tilia tomentosa MG=D1;
- în insomnia datorată tulburărilor neurovegetative cu Extract din
muguri de Tei argintiu - Tilia tomentosa MG=Dl.

• EXTRACT DIN AMENŢI DE STEJAR


Quercus pedunculata amenti MG=Dl

Organotropism: Aparatul genital.

Acţiune: Substanţele de tip hormonal conţinute acţionează asupra


aparatului genital la tineri, în perioada de pubertate, şi la meno- sau
andropauză.
Recomandări: Adinamie gonadică, astenie sexuală juvenilă,
frigiditate, retard al menarhei şi pubertăţii, impotenţă.
Mod de administrare: Câte 25-50 de picături (1-2 ml) de 1-2 ori pe zi.

Asocieri:
- în andropauză cu Extract din mlădiţe de Sequoia - Sequoia
gigantea MG=Dl.
GEMOTERAPIA DE LA A LA Z / 245
• EXTRACT DIN GHINDE DE STEJAR
Quercus pedunculata ghiande MG=D1

Organotropism: Aparatul genital.

Acţiune: Acţionează in stări depresive cu astenie sexuală şi în fri­


giditate la femei.
Recomandări:: Adinamie gonadică, astenie sexuală senilă, andro­
pauză, menopauză, frigiditate la femei tinere.
Mod de administrare: Câte 50-75 de picături (2-3 ml) de 1-2 ori pe zi.

• EXTRACT DIN MUGURI DE STEJAR


Quercus pedunculata (robur) MG=D1

Organotropism: Glande suprarenale, gonade masculine şi feminine,


vase arteriale, aparat genito-urinar, intestin.

Acţiune: Sbmulator cortico-suprarenal (creşte secreţia hormonilor


de tip corticoid), creşte presiunea arterială, stimulează secreţia de testo­
steron; reglează funcţia intestinală, drenor universal.
Recomandări: Astenie fizică şi psihică, intoxicaţii endo sau exogene
cu astenie marcată, astenie de primăvară, astenie sexuală în andropauză
şi menopauză; hipotensiune; leucoree, atonie vaginală, menoragie la
menopauză, metrite; enurezis nocturn, constipaţie, paradontoză, alergii,
depresie.
Mod de administrare: Câte 50 de picături (2 ml), în puţină apă, de
1-2 ori pe zi, 70 de picături (3 ml), în puţină apă, o dată pe zi în asocieri.
Asocieri:
- în depresie cu Extract din muguri de Smochin - Ficus canea
MG==D1 şi Extract din seminţe de Mesteacăn - Betula verrucosa senzi
MG=D1;
- în paradontoză cu Extract din muguri de Brad - Abies pectinafa
MG=D1 şi Extract din muguri de Mesteacăn pufos - Betula pubescens
MG=Dl;
- în hiposuprarenalism cu hipotensiune arterială, în alergii cu
Extract din muguri de Coacăz negru - Ribes nigrum MG=D1;
- în îmbătrânire precoce cu Extract din muguri de Frasin - Fraxinus
excelsior MG=D1 şi Extract din mlădiţe de Sequoia - Sequoia gigantea

j
MG=D1.
246 / GEMOTERAPIA DE LA A LA Z
• EXTRACT DIN MLĂDIŢE DE TAMARIX (cătină roşie)
Tamarix gallica MG=Dl

Organotropism: Măduvă osoasă, ficat, splină.

Acţiune: Antianemic (stimulează hematopoeza şi funcţia splenică).


Recomandări: Adjuvant în anemie hipocromă sau normocromă,
trombocitopenii.
Mod de administrare: Adulţi şi copii peste 7 ani: câte 25 de picături
(1 ml), în puţină apă, de 2-3 ori pe zi, după mesele principale. La copiii cu
vârste cuprinse între 1 şi 7 ani câte 20 de picături, în puţină apă, de 2-3
ori pe zi, după mesele principale.
Asocieri:
- în anemie cu Extract din muguri de Alun Corylus avellana
MG=D1.

• EXTRACT DIN MUGURI DE TEI ARGINTIU


Tilia tomentosa MG=D1

Organotropism: Sistemul nervos central şi neurovegetativ, muscu­


latura netedă şi striată, aparatul cardio-vascular.

Acţiune: Anxiolitic, hipnotic (acţionează pe centrul somnului, dar şi


pe axa cortico-hipotalamică şi substanţa reticulată, creşte nivelul de sero­
tonină), sedativ, coleretic, vasodilatator uşor, antispasmodic şi hipo­
tensor lejer.
Recomandări: Distonie neurovegetativă cu manifestări de anxietate;
insomnia adultului şi copilului; dezobişnuire de somnifere; emotivitate;
tranchilizant în alergii, prurit nervos, tulburări cardiace date de stres,
nervozitate, hipertensiune; dischinezie biliară hipertonică, colite spastice;
cistalgii la femei anxioase sau cu nevroză obsesională asociată frecvent
cu frigiditate; tulburări depresive cu anxietate datorate contraceptivelor.
Mod de administrare: Adulţi şi copii peste 7 ani: câte 50-75 de
picături (2-3 ml), în puţină apă, de 2-3 ori pe zi sau câte 20- 40 de picături,
în puţină apă, de 2 ori pe zi, în caz de efect paradoxal de uşoară excitaţie.
La copiii cu vârste cuprinse între 2 şi 7 ani: 10 - 40 de picături, în puţină
apă, seara la culcare. Doza se va alege prin tatonare, pornindu-se de la
doza minimă de 10 picături.
GEMOTERAPIA DE LA A LAZ / 247
Asocieri:
- în eretism cardiac cu palpitaţii, tahicardie şi anxietate cu Extract
din mlădiţe de Păducel - Crataegus oxycantha MG=Dl;
- în algie precordială atipică cu spasme coronariene cu Extract din
mlădiţe de Păducel - Crataegus oxycantha MG=D1 şi Extract din muguri
de Liliac - Syringa vulgaris MG==Dl;
- în hipertensiune arterială de stres cu Extract din mlădiţe de
Măslin - Olea europaea MG==D1;
- în bulimie, dureri epigastrice cu Extract din muguri de Smochin -
Ficus carica MG=Dl;
- în colită spastică cu Extract din mlădiţe de Merişor - Vaccinium
vitis-idaea MG=Dl;
- în spasmofilie cu Extract din muguri de Brad - Abies pectinata
MG=D1 şi Extract din muguri de Smochin - Ficus carica MG=D1.

• EXTRACT DIN MLĂDIŢE DE TUIA


Thuja orientalis MG=Dl

Organotropism: Sânge, aparat respirator, păr.

Acţiune: Influenţează factorii de coagulare, ameliorând simptomele


din diferite stări hemoragice, uşurează respiraţia, stimulează creşterea
firelor de păr.
Recomandări: Epistaxis, hematemeză, melenă, hematurie, hemo­
ragie uterină, bronşite cronice, alopecie, calviţie, veruci.
Mod de administrare: Câte 25- 50 de pîcături (1-2 ml), în puţină apă,
de 1-3 ori pe zi.

• EXTRACT DIN MUGURI DE ULM


Ulmus campestris MG=D1

Organotropism: piele, ficat (acţiune secundară asupra ureei şi coles­


terolului).

Acţiune: dermoprotector şi regularizant al secreţiei pielii; reduce


valoarea acidului uric, ureei şi colesterolului. Este un remediu pentru
orice stare inflamatorie în faza exudativă.
248 / GEMOTERAPIA DE LA A LAZ
Recomandări: alopecie seboreică, piele grasă şi lucioasă, transpiraţie
acidă şi urât mirositoare, dermatoze umede, scuamoase şi buloase, ec­
zeme veziculoase, afte, stomatite aftoase,leucoree, arsuri.
Mod de administrare: câte 50-70 de picături (2-3 ml), o dată pe zi, în
puţină apă, în asociere cu alte macerate glicerinice.
Asocieri:
-în cruste lactate cu Extract din muguri de Nuc- Junglans regia
MG=Dl;
-în eczemă acută, erupţie eczematoasă şi eczemă umedă cu Extract
din muguri de Coacăz negru - Ribes nigrum MG=Dl;
- în dermatoze pustuloase cu Extract din muguri de Nuc - ]uglans
regia MG=Dl;
- în impetigo, plăgi supurate cu Extract din muguri de Nuc - Juglans
regia MG=Dl;
- în urticarie cu Extract din muguri de Coacăz negru Ribes nigrum
MG=Dl;
- în acnee juvenilă cu Extract din muguri de Coacăz negru - Ribes
nigrum MG=Dl, Extract din muguri de Nuc - ]uglans regia MG=Dl şi
Extract din muguri de Platan- Platanus orientalis MG=D1;
- în hidrosadenită cu Extract din muguri de Nuc ]uglans regia
MG=D1;
-în herpes cu Extract din muguri de Nuc Juglans regia MG=Dl;
-în hiperuricemie şi gută cu Extract din muguri de Frasin Fraxinus
excelsior MG=Dl.

• EXTRACT DIN MLĂDIŢE DE VÂSC


Viscum album MG=C1

Organotropism: Sistem nervos central şi vegetativ, aparat car­


dio-vascular, aparat digestiv, aparat genital feminin, aparat locomotor,
nerv vag.

Acţiune: Drenor şi stimulator metabolic, având capacitatea de re­


echilibrare în cazul diferitelor tulburări metabolice, protector vascular, va­
sodilatator periferic, antihipertensiv, antiepileptic, normalizează modifică­
rile tisulare şi tendinţele de transformare celulară neoplazice şi carcino­
gene, diuretic, uricozuric.
Recomandări: Spasme, convulsii, agitaţia continuă a muşchilor fa­
ciali, coree, atetoză, tulburări cronice metabolice, atacuri de vertij brusc
apărute, tulburări de echilibru, sindromul „ picioarelor neliniştite",
GEMOTERAPIA DE LA A LA Z / 249
nevralgie, sciatică, lombalgie, arterioscleroză, vasculopatie cerebrală,
hipertensiune cu albuminurie, reumatism cronic, menoragie, metroragie,
neoplazii.
Mod de administrare: 25-50 de picături (1-2 ml) o dată pe zi.
Asocieri:
- în neoplazii şi stări precanceroase cu Extract din mlădiţe de
Buxus - Buxus sempernirens MG=Dl.

• EXTRACT DIN MUGURI DE VIŢĂ DE VIE


Vitis vinifera MG=D1

Organotropism: Sistemul osteoarticular, sistemul reticuloendoteliaI;


orofaringe.

Acţiune: Antiinflamator şi stimulator imunitar;


Recomandări: Artroză la subiecţi relativ tineri (40-60 de ani) t artrite
la nivelul articulaţiilor mici, artrite deformante; osteoporoză; imunodefi­
cienţă; angine repetate în special cu streptococ; leucocitoză cu limfo­
citoză.
Mod de administrare: Câte 25- 50 de picături (1-2 ml), în puţină apă,
de 2-3 ori pe zi; 50-75 de picături (2-3 ml), în puţină apă, o dată pe zi în
asocieri.
Asocieri:
- în artroză cu Extract din muguri de Coacăz negru - Ribes nigrum
MG=D1 şi Extract din muguri de Jneapăn - Pinus montana MG=D1;
- în angine recidivante cu Extract din muguri de Nuc Jungfans
regia MG=Dl;
- în osteoporoză cu Extract din muguri de Coacăz negru - Ribes
nigrum MG=D1 şi Extract din muguri de Jneapăn - Pinus montana
MG=Dl.

• EXTRACT DIN MLĂDIŢE DE VIŢĂ DE VIE SĂLBATICĂ


Ampelopsis weitchii MG=D1

Organotropism: Sistemul articuiar şi periartîcular.

Acţiune: Antiinflamator, analgezic şi cicatrizant în formele de reu­


matism hiperalgie cu evoluţie rapidă spre deformări articulare şi scleroza
ligamentelor.
250 / GEMOTERAPIA DE LA A LA Z
Recomandări: Reumatism cronic cu deformări, artrită reumatoidă,
artroză deformantă, poliartrită cronică evolutivă, spondilită anchilo­
zantă, maladia Dupuytren.
Mod de administrare: Câte 25 - 50 de picături (1-2 ml), în puţină
apă, de 2 - 3 ori pe zi; în asocieri 50 - 75 de picături (2-3 ml), în puţină
apă, o dată pe zi.
Asocieri:
- în reumatism hiperalgie deformant cu Extract din muguri de
Coacăz negru Ribes nigrum MG=D1 şi Extract din mlădiţe de Măceş -
Rosa canina MG=D1.

• EXTRACT DIN MLĂDIŢE DE ZMEUR


Rubus idaeus MG=Dl

Organotropism: Ax hipofizo-ovarian, aparat genital feminin, sistem


retieuloendotelial.

Acţiune: Reechilibrant al axului hipotalamo-hipofizo-gonadic (regu­


larizează secreţia hormonală ovariană la pubertate şi menopauză);
antispastic uterin.
Recomandări: Tulburări premenstruale (tensiune mamară, disme­
noree etc.), fibrom uterin, chist ovarian, dismenoree, metroragie, menora­
gie, amenoree, metrită şi/ sau vaginită; hipogonadism la pubertate
(amenoree, pilozitate, nedezvoltarea glandelor mamare); iminenţă de
avort; tulburări de libidou; îmbătrânire precoce la femei.
Mod de administrare: Câte 25 de picături (1 ml), în puţină apă, de
2-3 ori pe zi; 50-75 de picături (2-3 ml), în puţină apă , o dată pe zi în
asocieri.
Asocieri:
- în chist ovarian cu Extract din muguri de Coacăz negru - Ribes
nigrum MG=D1;
- în fibrom uterin cu Extract din muguri de Arin alb Alnus incana
MG=D1, Extract din mlădiţe de Sequoia - Sequoia gigantea MG=D1,
Extract din muguri de Coacăz negru - Ribes nigrum MG=D1 şi Extract din
mlădiţe de Mur - Rubus fructicosus MG=D1;
în îmbătrânire precoce la femei şi menopauză cu Extract din
mlădiţe de Rozmarin- Rosmarinus officinalis MG=Dlşi Extract din mlădiţe
de Merişor - Vaccinium vitis-idaea MG=D1;
GEMOTERAPIA DE LA A LAZ / 251
- în sterilitate feminină cu Extract din muguri de Smochin - Ficus
carica MG=D1, Extract din amenţi de Salcie - Salix alba amenti MG=D1,
Extract din muguri de Călin Viburnurn lantana MG==D1;
- în mastopatie fibrochistică cu Extract din muguri de Arin alb -
Alnus incana MG=D1.
BIBLIOGRAFIE

1. Fernando Pitera - Compendiu de gemoterapie clinică


(Meristemoterapia) cu index clinic - Ediţia a treia- Traducere din
limba italiană - dr. Sorina Soescu - Fundaţia Creştină de
Homeopatie „SIMILE" - Constanţa 2003;

2. Theodor Caba, Marius Theodor Caba, Maria Carmen Caba­


Homeopatia- cap. Terapia de drenaj - Bucureşti, 1984;

3. Max Tetau- Gemmotlzerapy -A clinica! guide; Editions Du


Detail Inc., 1998.
Cuprins

Cuvânt înainte 5
Gemoterapia - un altfel de fitoterapie (dr. Simona Niţu) 7
Istoricul gemoterapiei (farm. Carmen Ponoran) 9
Gemoterapia şi fom1a fannaceutică de macerat glicerinic
([arm. Carmen Ponoran, dr. chim. farm. Neli Olah) I2
Baze ştiinţifice ale gemoterapiei (dr. Simona Niţu) 18
Gemoterapia şi homeopatia (dr. Simona Niţu) 34
Modul de administrare al maceratelor glicerinice
(dr. Simona Niţu,farm.CarmenPonoran) 36

Dicţionar medical de gemoterapie de la A la Z


(dr. Sorina Soescu) 41

Abces/41 Artrită/69
Abces dentar/43 Artroză/71
Abstinenţă/43 Ascarizi/72
Acidoză/46 Astenie/73
Adenoidectomie/47 Astenopie/74
Adenom/48 Astm/74
Adinamie/49 Balonarc/76
Aerocolie/SO Blefarită/77
Alcoolism/51 Blefaroconjunctivită/77
Alergie/52 Boala Addison/78
Alopecie/53 Bronhopneumonie/78
Amenoree/54 BronşităO9
Anchiloză./55 B ulirnie/80
Anemie/57 Calcul/80
Anexită/58 Cancer/81
Anghină/ angină/59 Candidoză/82
Anorexie/61 Cardiopatie/83
Anorexie mentală/62 Carie/84
Anxietate/63 Cataractă/84
Apendicită/64 Cefalee/85
Apoplexie/65 Cervicalgie/ cervicartroză /86
Aritmie/65 Cervicită/86
Arteriosc]croză/66 Chalazion/87
Arterită/67 Cheilită/87
Artralgie/68 Cheloid/87

i•.:·'J.!
254 / GEMOTERAPIA DE LA A LAZ
Ciroză/88 Escară/115
Cistită/89 Esofagită de reflux/115
Colangiopatie/ Colecistită/ Faringită acută/115
Colecistopatie/89 Faringită cronică/116
Colcsteroloză/90 Fatigabilitate/117
Colibaciloză/91 Febră/118
Colită/92 Fibrilaţie atrială/119
Conjunctivită/93 Fibrom uterin/119
Constipaţie/93 Fisură anală/120
Convalescenţă/94 Flebită/121
Coxartroză/94 Fobie/121
Crampă/95 Foliculită/122
Dacriocistită/96 Fractură/122
Decalcifiere/96 Frilozitate/123
Deficit imunitar/97 Furunculoză/ Furuncul /123
Degcrătură/98 Galactoree/124
Demineralizare/98 Ganglioni limfatici/124
Depcndenţă/99 Gangrenă umedă/ uscată/124
Depresie/99 Gastroduodenită/ Gastrită / Gastrită
Dermatită/ l 00 acută /125
Diabet zaharat/1 O1 Gastrocnterită/126
Dischinezie biliară/102 Giardia/126
Discopatie/102 Gingivită/127
Disfonie/I 03 Glanda bartholin (bartholinită)/128
Dislipidemic/103 Glaucom/128
Dismenoree/104 Glomerulonefrită/128
Dispnee/105 Glosită/ Glosită micotică/129
Disurie/ l 05 Gripă/129
Dizenterie/105 Guşă/ Guşă multinodulară / 130
Echimoză/I 06 Gută/130
Eclampsie/ I 06 Hematemeză/131
Eczemă/107 Hematom/132
Edem/I 08 Hematurie/132
Ejaculare precoce/I 09 Hemianopsie/132
Embolie/11O Hcmoragie/133
Emfizem pulmonar/11 O Ilemoroizi/133
Endocardită/111 Hepatită/134
Enterită/ Enterocolită/ Enteropatie/111 Hepatomegalie/134
Entorsă/112 Hiperlipemie/135
Enurezis/113 Hipermenoree/ 135
Epilepsie/113 Hipertensiune/136
Epistaxis/114 Hipertiroidism/137
Eritem/114 Hipertricoză/138
GEMOTERAPIA DE LA A LAZ / 255
H iperuricemie/ 13 8 Micoză/161
IIipoacuzie/139 Miopie/161
Hipotensiune/139 Nefrită/162
Hipotiroidism/139 Neoplasrn/162
Iatrogenie/140 Neurastenie/163
lctcr/140 Nev/164
Iieită .. /141 Nevralgie/165
Impetigo/14 l Nevroză/166
Impotenţă/] 42 Nictalopie/166
lnapetenţă/142 Nicturie/167
Infarct/143 Nistagmus/167
Insomnie/] 43 Obezitate/167
Lactaţie/ Ablactaţie/145 Oftalmic/168
Lambliază/ I 45 Oligomenoree/169
Laringită/ 145 Oligospennie/169
Lehuzie/146 Onicomicoză/1 70
Leşin/ Lipotimie/147 Oreion/170
Leucemie/147 Orhită/171
Leucoree/148 Osteită/171
Libido/149 Osteoanrită/172
Lichen plan/150 Ostcofit/172
Limbrici/150 Osteomalacie/173
Limfedem/ Limfadenopatic/ Osteomielită/173
Limfangită/151 Ostcoporoză/174
Lipide/Hiperlipidemie/ Otită/ Otalgie/ Otoree/] 7 5
Dislipidernie/151 Ovar polichistîc/176
Lipom/152 Palpitaţii/176
Litiază/ Litiază renală/152 Panariţiu/176
Litiază biliară/153 Pancreatită/ l 77
Lombago/ Lombalgie/ Paralizie/178
Lombosciatică/154 Parestezie/178
Lues sifilis/154 Pareză/178
Lupus/155 Parodontită/ l 79
Luxaţie/155 Parotidită/] 79
Malabsorbţie/156 Pielonefrită cronîcă/i 79
Malnutriţie/157 Piodermită/180
Masturbare/157 Pirozis/180
Melenă/158 Pitiriazis/181
Meningită/158 Pleurezie/181
Meteorism/I 59 Pneumonie/181
Metroanexită/159 Poliglobulie/182
Metroragie/160 Prolaps/182
Mialgie/160 Prostatită/220
256 / GEMOTERAPIA DE LA A LA Z
Psoriazis/183 Tahicardie/194
Purpură/183 Tetanie/ l 94
Pustulă/183 Tic/195
Rahitism/184 Tinitus/195
Răguşeală/184 Traheită/196
Rectoragie/184 Trombocitopenie/196
Regurgitaţie/185 Tromboflcbită/196
Retinită/185 Tromboză/197
Reumatism articular acut/186 Tuberculoză/197
Reumatism cronic/187 Tumoră/198
Rinită/187 Tuse/198
Rinofaringită/188 Ulcer/199
Seboree/189 Uremie/200
Sinuzită/190 Uretrită/200
Spasmofilie/191 Urticaric/200
Splenomegalie/191 Yaginită/201
Spondiloză/192 Vulvo-vaginită/201
Stcatoză/192 Yaricc/201
Stomatită/193 Yeruci/202
Tabagism/193 Ycrtij/203

Produse gemotcrapicc (macerate glicerinice) de la A la Z


(/arm. Carmen Ponoran) 205
Bibliografie 252