Sunteți pe pagina 1din 2

TEZĂ CU SUBIECT UNIC

Clasa a VII-a, semestrul I, anul scolar 2008- 2009

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


 Timpul efectiv de lucru este de două ore.
 Nota finală se obţine prin împărţirea punctajului obţinut la 10.

SUBIECTUL I (50 puncte) - Pe foaia de teză se trec numai rezultatele.

4p 1. a) Dintre numerele 64 si 50 pătrat perfect este numărul ....


4p b) Rezultatul calculului - +2 este egal cu ....
4p c) Dacă =2 , atunci x = ....

4p 2. a) Dintre numerele a = si b = mai mic este numărul ....

4p b) Inversul numărului 2-2 este numărul ....


4p c) Dacă ABCD este un trapez cu AB CD și m( D) = 90°, atunci m( A) = ....°

6p 3. a) Desena ti un paralelogram ABCD cu diagonala [BD] mai mare decât diagonala [AC].
4p b) Aria unui triunghi dreptunghic cu catetele de 4 cm si 5 cm este egală cu .... cm2.

4p c) Scris sub formă de număr zecimal numărul este egal cu ....

4p 4. a) Un pătrat are aria 100 cm2. Perimetrul pătratului este egal cu ....cm.
4p b) Solutia ecuatiei 4- x = 1 este x = ....
4p c) Opusul numărului 5- este numărul ....

SUBIECTUL II (40 puncte) - Pe foaia de teză se trec rezolvările complete.

5p 1. a) Rezolvati ecuatia 2( x + 1) - 7 = x – 1, unde x  R.


5p b) Determinati numărul real m,astfel încât ecuatiile (m – 2)x – 16 = 0 si 2( x + 1) - 7 = x – 1 să fie
echivalente.
5p c) Arătati că numărul n = +2 - )· )-1 este întreg.

5p 2. a) Arătati că media geometrică a numerelor 2 si 8 este mai mică decât media lor aritmetică.
5p b) Media geometrică a două numere este 18 , iar unul dintre ele este 54. Aflati celălalt număr.

3. ABCD este un romb cu m(ABC) = 120° si BD = 10 cm.


5p a) Calculati m (BAD) si perimetrul rombului.
5p b) Dacă AC = 10 cm, calculati distanta dintre două laturi opuse ale rombului.
5p c) Dacă E si F sunt mijloacele laturilor [AD], respectiv [BC] , arătati că BEDF este dreptunghi.

S-ar putea să vă placă și