Sunteți pe pagina 1din 1

SFANTA CUVIOASA

IRINA DE LA HRISOVALANT
(28 iulie)
Troparul
Glasul al 5-lea

                                                                                        

                                              


'ai do bân dit o îm pă ră ți - e lu meas - că,

             


ci pe Mi re le Hris tos ce te'a în cu - nu - nat și cu

           


             
El îm pă ră țești în ve cii nes fâr șiți, căci Lui cu to - tul te'ai în 

                    


chi nat din tot su fle tul, I ri na, mai - că prea cu vi oa să;

             


po doa ba Hris so va lan - tu lui și'a între - gii Or to do

  


- xii.

Sihăstria Putnei

S-ar putea să vă placă și