Sunteți pe pagina 1din 2

ROMÂNIA

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

Colegiul Naţional Militar ,,Alexandru Ioan Cuza”

Numele şi prenumele elevului:


Clasa a IX-a ....
An şcolar 2019-2020
TEST DE EVALUARE
NR.1
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul de lucru efectiv este de 45 minute.
SUBIECTUL I - Pe foaia de testare scrieţi numai rezultatele. (40 de puncte)

A.Completaţi spaţiile punctate astfel încât să obțineți afirmații adevărate.


5p 1. Două segmente orientate nenule au aceeași direcție dacă dreptele lor suport sunt....………sau………….
5p 2. Originea segmentului orientat AB este....
5p 3. Vectorul ⃗AA se numește vector.....
5p 4. Rezultatul calculului ⃗ RP+ ⃗ PB este …

5p 5. a⃗ este coliniar cu b dacă a⃗ = ......
5p 6. Opusul vectorului ⃗ MN este......
5p 7. Rezultatul calculului ⃗ AB+ ⃗ BC +⃗ CD este.....
5p 8. Două segmente orientate sunt echipolente dacă......................................................................................
SUBIECTUL II - Pe foaia de test scrieţi rezolvările complete. (50 de puncte)
5p 1. Fie ABCD un patrulater în plan. Să se demonstreze că:

AC+ ⃗
BD=⃗
AD+ ⃗
BC
10p 2. Fie ABCD un paralelogram în plan şi M un punct oarecare din planul paralelogramului.

a) Arătaţi că: ⃗
MA+ ⃗
MC =⃗
MB+⃗
MD
b) Dacă P, Q, R, S sunt mijloacele laturilor [AB], [BC], [CD], [DA] paralelogramului, calculaţi
AQ + ⃗
⃗ AR + ⃗CP + ⃗ CS
⃗ 1 1 1
AM = ⃗AB C⃗
N= ⃗CA C⃗P= ⃗BC
14p 3.Fie triunghiul ABC . Construiţi punctele M, N, P astfel încât: 3 , 3 , 3 .
a) Exprimaţi vectorul ⃗ MN în funcție de ⃗AB și ⃗
AC
b) Arătaţi că punctele: M, N, P sunt coliniare.
21p 4. Se consideră hexagonul regulat ABCDEF. Să se descompună vectorii ⃗
CD, ⃗
DE, ⃗ FA , ⃗
EF , ⃗ AC ,⃗
AD ,

AE ,
AB și b⃗ =⃗
după vectorii a⃗ = ⃗ AC .
ROMÂNIA

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

Colegiul Naţional Militar ,,Alexandru Ioan Cuza”

Numele şi prenumele elevului:


Clasa a IX-a ....
An şcolar 2019-2020

TEST DE EVALUARE
NR.2
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul de lucru efectiv este de 45 minute.
SUBIECTUL I - Pe foaia de testare scrieţi numai rezultatele. (40 de puncte)

A.Completaţi spaţiile punctate astfel încât să obțineți afirmații adevărate.


5p 1. Două segmente orientate nenule au aceeași direcție dacă dreptele lor suport sunt....………sau………….
5p 2. Extremitatea segmentului orientat DC este....
5p 3. Vectorul ⃗BB se numește vector.....
5p 4. Rezultatul calculului ⃗ AN + ⃗NC este …

5p 5. c⃗ este coliniar cu d dacă c⃗ = ......
5p 6. Opusul vectorului ⃗ ES este......
5p 7. Rezultatul calculului ⃗ MA+ ⃗ AC +⃗ CM este.....
5p 8. Două segmente orientate sunt echipolente dacă......................................................................................
SUBIECTUL II - Pe foaia de test scrieţi rezolvările complete. (50 de puncte)
5p 1. Fie ABCD un patrulater în plan. Să se demonstreze că:
AB + ⃗
⃗ DC = ⃗ AC + ⃗DB
10p 2. Fie ABCD un paralelogram în plan şi M un punct oarecare din planul paralelogramului.

a) Arătaţi că: ⃗
MA+ ⃗
MC =⃗
MB+⃗
MD
b) Dacă P, Q, R, S sunt mijloacele laturilor [AB], [BC], [CD], [DA] paralelogramului, calculaţi
⃗ AR + ⃗
AQ + ⃗ CP + ⃗
CS
⃗ 1 1 1
AM = ⃗AB ⃗CN = ⃗CA ⃗CP= ⃗BC
14p 3.Fie triunghiul ABC . Construiţi punctele M, N, P astfel încât: 3 , 3 , 3 .
a) Exprimaţi vectorul ⃗ MN în funcție de ⃗AB și ⃗
AC
b) Arătaţi că punctele: M, N, P sunt coliniare.
21p 4. Se consideră hexagonul regulat ABCDEF. Să se descompună vectorii⃗
CD , ⃗
DE, ⃗ FA , ⃗
EF , ⃗ AC ,⃗
AD , ⃗
AE ,
AB și b⃗ =⃗
după vectorii a⃗ = ⃗ AC .

S-ar putea să vă placă și