Sunteți pe pagina 1din 6

Specializarea Publicitate

Discipline obligatorii

1. Introducere n publicitate Bove, Arens Contemporary Advertising, Irwin,1994, p.102-1356;172-201;202-232;364-393 Kotler,Principiile marketingului, Teora, 1998, p.267-336;437-489; 490-529;651-696;731-810;813-903;957-1013 Belch,Belch, Introduction to Advertising and Promotion, Irwin, 1993, P.156-184,258-290,386-427 Popescu, Costin, Introducere in publicitate,Editura Universitatii din Bucuresti, 2005, p.43 -55

2. Crea ie n publicitate Costin Popescu, Publicitatea- o estetic a persuasiunii, Editura Universit ii din Bucure ti, p.29 -190,222238;282-303 J.Aitchison, Cutting-edge advertising, Prentice Hall 2004 Cathelat Publicitate si societate, Editura Trei, 2005, p.92 -116;151-191;192-219

3. Comportamentul consumatorului Kotler, Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong Veronica - "Principiile marketingului - editia europeana", Teora, 1998: Cap. 7 - Piata marfurilor de larg consum, pag. 337 - 383 Cap. 9 - Segmentarea si alegerea pietei-tinta, pag. 437 - 479 Cap. 10 - Pozitionarea, pag. 490 - 523 Criteriile segmentarii pietei bunurilor de consum Kotler, ed 1998, pag 441-456 Strategii de pozitionare Kotler, ed 1998, pag 506-513 Tipologii ale comportamentului de cumparare Kotler pag 365-367 Procesul de adoptare a deciziei de cumparare Kotler pag 367-374 Discipline op ionale

1. Tehnici de argumentare1. Adam, Jean-Michel, Bonhomme, Marc, 2005 - Argumentarea publicitara, Iasi, InstitutulEuropean, pp. 133-161 2. Klinkenberg, Jean-Marie, 2004 - Initiere in semiotica generala, Iasi, Institutul European, pp 295 -303 3. Newsom, Doug, Carrell, Bob, 2004 - Redactarea materialelor de relatii publice, Iasi, Polirom, pp.109 -134 4. Roven a-Frumu ani, Daniela, 2000 - Argumentarea. Modele i strategii, Bucure ti, All, pp. 1 -30; 44-58 ; 6782 ; 105-112 ; 135-176 2. BTL 1. Kotler, Philip - Marketing Management, Bucuresti, Ed. Teora - capitolul de marketing direct (p 825 - 844) - capitolul de promovare a vanzarilor (p 809 - 818) Paginile sunt orientative; variaza in functie de editie. 2. Schultz, Don E. - Esentialul despre promotii Capitolul 6 - Programele de continuitate Capitolul 8 - Premiile instant si concursurile Capitolul 10 - Programele de sampling Capitolul 12 - Discounturile

3. Gen i publicitate 1. Bulai, Ana i Irina St nciugelu, Gen i reprezentare social , Bucure ti: Politeia, 2004: - capitolul Profiluri identitare ale femeilor. Eseu despre cum nu exist femeile n presa romneasc " (pp. 133 240). 2. Dragomir, Otilia i Mihaela Miroiu (ed.), Lexicon feminist, Ia i: Polirom, 2002: - Corpul (61-63); Critica feminist a limbajului (63 -66); Feminism (121-145); Feminitate (146-149); Feminizarea ocupa iilor i a s r ciei globale (149-151); Gen (156-168,170-172); Limbaj (230-235); Misoginism (260-261); Mitul frumuse ii (261-263); Mod (262-264); Munc domestic (264-266); Participarea politic a femeilor (272-274); Patriarhat (275-279); Pornografie (286-289); Povara dubl a femeilor (289-291); Public privat (301-305); Publicitate (305-307); Putere (307-311); Roluri de gen (313-314); Sexism (317-322); Socializarea de gen (329-331); Stereotipuri de gen (341-344); Violen a (370-376). 3. Grnberg, Laura (coord.), Mass media despre sexe, Bucure ti: Tritonic, 2005: - Capitolul Publicitatea - Aspecte privind stereotipurile de gen din Romnia" (129-222); - Capitolul Comentarii (Analize) de gen" (223-271). 4. Roven a-Frumu ani, Daniela, 2002, Identitatea feminin i discursul mediatic n Romnia postmodern " in

Otilia Dragomir (coord.) et al., Femei, cuvinte i imagini, Ia i: Polirom, pp. 17 -65. 5. Van Zoonen, Liesbet, Feminist Media Studies, London: Sage Publications, 1994: - capitolul New' Themes" (11-28); - capitolul A New' Paradigm?" (29-42);

- capitolul Media Texts and Gender" (66-86); - capitolul Gender and Media Reception" (105-126

Specializarea: Publicitate
Discipline obligatorii

1. Introducere n publicitate: Prezenta i


Belch) - 3 p.

i exemplifica i tipurile de pozi

ionare a produselor (Belch &

2. Crea ie n publicitate: Prezenta i


n imaginea publicitar - 2 p.

i exemplifica

i modalit

ile de organizare a cmpurilor vizuale

3. Comportamentul consumatorului: Enumera i i descrie i pe scurt criteriile segment rii eficiente 2 p.

Discipline op ionale

1. Tehnici de argumentare: Neoretorica.Tipuri de argumente - 2 p.

2. BTL: Defini i promo iile (promovarea vnz rilor). Descrie i la alegere


promo ionale adresate consumatorului final dvs. n via a real - 2p.

patru

mecanisme de

i exemplifica i le prin cte o campanie ntlnit -

3. Gen i publicitate: Identifica i trei stereotipuri de gen prezente n discursul mediatic i explica i le func ionarea prin exemple - 2 p.

Not : Se acord 1 punct din oficiu.

Barem de corectare - Publicitate

Discipline obligatorii

1. Introducere n publicitate

definirea pozitionarii - 0,9 p pozitionare prin caracteristicile produsului - 0,3 p pozitionare prin utilizarile produsului - 0,3 p pozitionare prin competitive - 0,3 p pozitionare prin categoria de produse - 0,3 p pozitionare prin utilizator - 0,3 p pozitionare prin simboluri cultural - 0,3 p pozitionare prin raportul calitate-pret - 0,3 p

Bibliografie: Belch & Belch, Introduction to advertising and promotion, Irwin, Burr Ridge Ill., 1993, pp.171-178.

2. Crea ie n publicitate

parcelari (ingradiri) - 0,20 p centru - 0,20 p ax - 0,20 p subcampuri - 0,20 p dezechilibre - 0,20 p diagonal - 0,20 p perspective cu un punct de fuga - 0,20 p perspective cu doua puncte de fuga - 0,20 p supradimensionari in prim plan - 0,20 p rupturi de culoare, luminanta etc. intre planurile imaginii - 0,20 p

Bibliografie: Costin Popescu, Publicitatea, o estetica a persuasiunii, EUB, Bucurest, 2005, pp. 94-108.

3. Comportamentul consumatorului

- comensurabilitate - 0,5 - accesibilitate - 0,5 - soliditate - 0,5 - capacitate de ac Bibliografie: Ph. Kotler, Principiile marketingului, Bucure ti, Teora, 1998, pp. 463-468. iune (ac ionabilitate) - 0,5

Discipline op ionale

1. Tehnici de argumentare

Scurt prezentare a neoretoricii: 0,20p Distinc ia ntre argumente bazate pe asociere i argumente bazate pe disociere: 0,20 p Prezentarea corect a celor patru tipuri de argumente: 4 x 0,40=1,60

Bibliografie: Daniela Roven 50-58. a-Frumu ani, 2000, Argumentarea. Modele i strategii, Bucure ti, All, pp. 44-46;

2. BTL

Definirea promo

iilor - 0,4 p.

Cele patru tipuri de promo ii - 0,4 x 4 = 1,6 p.

Bibliografie: Ph. Kotler, K.L. Keller, Marketing Management, New York, Prentice Hall, 2006, pp. 588-589.

3. Gen i publicitate

Contextualizare: stereotipuri, categoria genului, studii de gen i mass-media - 0,5; Fiecare stereotip = 0,5.

Bibliografie: Roven a-Frumu ani, Daniela, 2002, Identitatea feminin i discursul mediatic n Romnia

postmodern " in Otilia Dragomir (coord.) et al., Femei, cuvinte i imagini, Ia i: Polirom, pp. 17-65. Van Zoonen, Liesbet, Feminist Media Studies, London: Sage Publications, 1994, cap. Media Texts and Gender" (pp. 66-86).