Sunteți pe pagina 1din 21

DEMONSTRATIVĂ

LECŢIE

INTRODUCERE

În economia şi societatea românească schimbările survenite în ultimii ani au adus cu ele multe probleme, dar şi multe posibilităţi. Pentru a putea exploata aceste posibilităţi este foarte importantă cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională.

Studiul limbii franceze se bucură de o îndelungată tradiţie în România. În lume ea s-a impus ca limba diplomaţiei şi a artelor. Sonoritatea şi eleganţa ei, precum şi faptul că aveţi acces la o cultură de prestigiu, vor constitui motive în plus pentru a persevera în studiu.

Metoda introdusă de EUROCOR se utilizează de mult timp cu succes în ţările vest-europene şi în Statele Unite. După câteva lecţii şi dumneavoastră veţi constata că obţineţi rezultate rapide cu eforturi relativ mici. Este de ajuns să învăţaţi zilnic 15 minute. Nu vă pierdeţi răbdarea în cursul repetării sistematice a exerciţiilor şi atunci veţi progresa în mod garantat. Parcurgeţi cel mult o jumătate de lecţie într-o zi. Fiecare parte a unei lecţii cuprinde o cantitate sucientă de material nou care trebuie exersat.

Cursul pentru nivel intermediar cuprinde 32 de lecţii grupate în 16 caiete. Fiecare lecţie are două părţi. În prima parte a ecărei lecţii se introduce materia nouă, pentru a cărei înţelegere şi xare vă sunt propuse o serie de exerciţii. Partea a doua a celei de a doua lecţii nu cuprinde cunoştinţe noi, aici ind inserate doar exerciţii de vericare. Fiecare lecţie se termină cu o recapitulare a noilor reguli gramaticale şi cu tema pentru acasă. La sfârşitul caietului de curs este prezentat vocabularul introdus în lecţiile respective conţinând cuvintele şi expresiile noi, prezentate în ordine alfabetică, precum şi transcrierea lor fonetică.

Acesta este un caiet demonstrativ care cuprinde fragmente din lecţiile de curs, precum şi din caietele de exerciţii. La sfârşitul lecţiei demonstrative este prezentat un model de temă pentru acasă, care nu se trimite pentru corectare. Pe parcursul celor 20 de pagini încercăm să vă familiarizăm cu metoda EUROCOR prezentându-vă cele mai importante elemente ale ecăreia dintre lecţiile selecţionate.

Dumneavoastră v-aţi familiarizat deja cu această limbă şi aţi acumulat un bagaj important de cunoştinţe în acest domeniu. Cursul pentru nivel intermediar vă va ajuta să vă consolidaţi cunoştinţele gramaticale şi să vă dezvoltaţi vocabularul.

Atunci când rezolvaţi pentru prima dată un exerciţiu, nu folosiţi de la început ltrul roşu. Folosirea acestuia are sens doar dacă aţi repetat exerciţiul deja de trei-patru ori. Dacă acoperiţi textul scris cu litere roşii cu ltrul roşu, răspunsul corect devine invizibil iar dumneavoastră va trebui să apelaţi la cunoştinţele nou introduse. Prin îndepărtarea ltrului, puteţi verica dacă aţi rezolvat corect exerciţiul. Atât ltrul roşu cât şi caseta care va trimisă împreună cu caietul de curs vă vor ajuta să vericaţi pronunţia cuvintelor învăţate.

Profesorii noştri sunt gata să vă acorde tot sprijinul şi vă aşteaptă să deveniţi cursant EUROCOR.

1

Pentru a vă mai uşor să studiaţi, pe marginea ecărei pagini sau în interiorul acesteia am plasat o serie de simboluri grace. Acestea vor scoate în evidenţă diverse genuri de exerciţii sau secţiunile de gramatică, indu-vă astfel mai uşor să le localizaţi sau să le recapitulaţi.

La nivelul acestui semn, textul cules cu litere înclinate cuprinde caracteristicile lexicale sau grama- ticale specifi ce limbii franceze. ce limbii franceze.

lexicale sau grama- ticale speci fi ce limbii franceze. Exerci ţ iu pentru veri fi carea

Exerciţiu pentru vericarea materialului lexical şi gramatical însuşit.

Cuvinte noi.carea materialului lexical ş i gramatical însu ş it. 3(21) Problema ap ă rut ă în

3(21)

Problema apărută în acest exerciţiu este tratată şi în lecţia 3, la pagina 21.

5.2 Problema apărută în acest exerciţiu este prezentată în „Compendiu de gramatică”, la punctul 5.2

Observaţiile cele mai importante care se referă la regulile gramaticale sau la pronunţie, le găsiţi totdeauna reliefate prin acest semn grac.

g ă si ţ i totdeauna reliefate prin acest semn gra fi c. Textul care urmeaz

Textul care urmează după semnul „>” tipărit cu roşu (care nu se vede în cazul folosirii ltrului roşu) arată că exerciţiul trebuie rezolvat conform indicaţiei, de exemplu completarea unui text sau traducerea unei propoziţii.

În completarea cursului prin corespondenţă puteţi opta pentru un scurt program de consultaţii faţă în faţă, la sfârşitul căruia veţi obţine în plus un certicat de absolvire emis împreună cu Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei.

2

Programa cursului de LIMBA FRANCEZĂ PENTRU INTERMEDIARI

Lecţia 1

Vocabular:

Circulaţia; permis de conducere;

Gramatică:

Futur Simple al verbului être; verbul neregulat conduire.

Lecţia 2

Vocabular:

Cumpărături; la magazin;

Gramatică:

Adjectivele nehotărâte; Futur Simple al verbelor neregulate.

Lecţia 3

Vocabular:

La hotel;

Gramatică:

Verbele monter şi descendre şi particularităţile lor; adjectivele tout, toute, tous, toutes, adjectivele nehotărâte aucun, aucune.

Lecţia 4

Vocabular:

La gară; în tren;

Gramatică:

Adjectivul nehotărât chaque, pronumele nehotărâte; verbul vouloir la persoana I singular – exprimarea politicoasă a cererii.

Lecţia 5

Vocabular:

Structura apartamentului; mobila; căsătoria;

Gramatică:

Adjectivele demonstrative; pronumele demonstrative, verbul plaire.

Lecţia 6

Vocabular:

Logodnă; căsnicie; divorţ; moarte;

Gramatică:

Timpul imperfect (imparfait).

Lecţia 7

Vocabular:

Părinţi; naştere; înmormântare;

Gramatică:

Vorbirea directă şi indirectă; verbele neregulate perdre, naître, mourir; pronumele interogative, pronumele demonstrative.

Lecţia 8

Vocabular:

Prietenie; dispută; divertisment;

Gramatică:

Verbul neregulat rire.

Lecţia 9

Vocabular:

Fenomene meterologice; unităţi de timp; calendarul;

Gramatică:

Verbul impersonal pleuvoir ; construcţiile moi (toi, lui) aussi, moi (toi, lui) non plus; utilizarea cuvântului même; adjectivele şi pronumele nehotărâte.

Lecţia 10

Vocabular:

Sport; disciplinele sportive;

Gramatică:

Pronumele le; concordanţa timpurilor – acordul participiului trecut cu complementul direct.

Lecţia 11

Vocabular:

Restaurant; bistro; băuturi; masa; aperitive;

Gramatică:

Pronumele relativ neutru quoi; condiţionalul prezent.

Lecţia 12

Vocabular:

La piaţă; fructe şi legume;

Gramatică:

Verbul peser; propoziţia condiţională.

Lecţia 13

Vocabular:

Concediu; distracţii, divertisment;

Gramatică:

Propoziţia condiţională (continuare); mai-mult-ca-perfectul; concordanţa timpurilor.

Lecţia 14

Vocabular:

La teatru;

Gramatică:

Mai-mult-ca-perfectul verbelor care se conjugă cu être; condiţionalul trecut.

Lecţia 15

Vocabular:

Târguri şi expoziţii; congrese; publicitate;

Gramatică:

Verbul ouvrir; propoziţia condiţională.

3

Lecţia 16

Vocabular:

Garaj; service auto;

Gramatică:

Concordanţa timpurilor; concordanţa timpurilor în trecerea de la vorbire directă la vorbirea indirectă.

Lecţia 17

Vocabular:

La mare; sporturi nautice; croaziere; la plajă;

Gramatică:

Participiul prezent; adjectivul verbal.

Lecţia 18

Vocabular:

Sport şi timp liber; divertisment;

Gramatică:

Gerondif şi funcţiile sale.

Lecţia 19

Vocabular:

Boli; consultaţie medicală; îngrijire medicală;

Gramatică:

Verbele se plaindre, se battre; diateza pasivă - timpul prezent şi trecut.

Lecţia 20

Vocabular:

La spital; intervenţii chirurgicale; asigurare socială;

Gramatică:

Diateza pasivă la toate timpurile cunoscute.

Lecţia 21

Vocabular:

La aeroport; în avion;

Gramatică:

Viitorul anterior; innitivul trecut.

Lecţia 22

Vocabular:

Comunicare; mijloace de transport;

Gramatică:

Precizări legate de acordul particpiului trecut cu subiectul şi complementul direct.

Lecţia 23

Vocabular:

Turism; vama; fraude;

Gramatică:

Propoziţia innitivală; utilizarea innitivului prezent cu funcţia de complement, în propoziţiile simple – precizări.

Lecţia 24

Vocabular:

Rezervaţii naturale; la tropice;

Gramatică:

Innitivul prezent – precizări (continuare).

Lecţia 25

Vocabular:

Muncă; sindicate;

Gramatică:

Subjonctivul prezent.

Lecţia 26

Vocabular:

Regim politic; guverare; putere politică;

Gramatică:

Subjonctivul (continuare).

Lecţia 27

Vocabular:

Economie; greve; criză; impozite;

Gramatică:

Construcţii şi verbe care cer subjonctivul.

Lecţia 28

Vocabular:

Corespondenţa;

Gramatică:

Diateza pasivă a subjonctivului prezent.

Lecţia 29

Vocabular:

Educaţie; învăţământ;

Gramatică:

Subjonctivul trecut.

Lecţia 30

Vocabular:

Învăţământ – colegiu, liceu; studii superioare;

Gramatică:

Subjonctivul în fraze.

Lecţia 31

Vocabular:

Sărbători (Paşte, Adormirea Maicii Domnului; Sărbătoarea Tuturor

 

nţilor)

S

 

Gramatică:

Concordanţa timpurilor – precizări.

Lecţia 32

Vocabular:

Tradiţii; folclor;

Gramatică:

Propoziţia condiţională - precizări.

4

În caietele destinate începătorilor şi cursanţilor de nivel mediu vom utiliza sistemul EUROCOR de transcriere fonetică pe care l-am conceput ţinând seama atât de particularităţile de pronunţie ale limbii române, cât şi de accesibilitatea unui astfel de sistem pentru cei care parcurg aceste etape ale învăţării limbii franceze. Vom descrie mai jos sistemul de simboluri fonetice folosite comparându-le cu sunetele româneşti similare.

TRANSCRIEREA FONETICĂ

În cazul sunetelor care nu există în limba română, vom introduce semne speciale. Urmăriţi cu atenţie exemplele şi explicaţiile următoare:

– în cuvântul „ville” se pronunţă un singur

– vocala nală „e” nu se pronunţă deoarece nu este nici accentuată, nici urmată de o consoană.

[R]

la baza limbii. Pentru a vă mai uşor, încercaţi să pronunţaţi numim „r” graseiat);

[s]

– „au” se pronunţă

– vocala [o] în franceză, în cele mai multe cazuri, este deschisă şi se pronunţă ca şi când am pronunţa [o] din limba română cu gura mai deschisă;

– vocala [ã] este nazală. Cel mai simplu mod de a învăţa pronunţia vocalelor nazale este prin apăsarea nărilor. În acest caz, [n] nu se aude clar la sfârşit. Semnul nazalizării este tilda deasupra vocalei nazale [ Î ].

– „c” urmat de „a”, „u”, „o”, sau de o consoană se pronunţă ca un [k] românesc;

ville

> [vil]

– oraş

[l],

restaurant

> [RestoRã]

– restaurant

diferă de consoana „r” din limba română: nu se pronunţă cu vârful limbii, ci se articulează

[e]

[R]

cu ajutorul unui „h” (ceea ce noi

se aseamănă cu vocala „e” din limba română;

vocala deschisă

între o vocală şi o consoană rămâne neschimbat;

[o];

café

> [kafE]

– cafenea, cafea

– se pronunţă la fel ca şi în limba română;

vocala

[a]

– se pronunţă mai închis ca „e” românesc.

vocala

[E]

• magasin

> [magaz]

 

– magazin

– „s” între două vocale se pronunţă

[z],

– „-in” la sfârşitul cuvântului se pronunţă ca un

[]

nazal.

• maison

> [mezõ]

 

– casă

– „ai” se pronunţă

[e];

– „-on” la sfârşitul cuvântului se pronunţă

[õ], deci ca un

[o]

nazal.

• station

> [stasiõ]

 

– staţie

– „-tion” se pronunţă

În transcrierea fonetică

gare

[sio - ].

[i]

desemnează un „i” semivocalic care se pronunţă ca în cuvântul „ied”.

> [ga:R]

– gară

5

– vocala

este

cirque

[a:]

[:].

înaintea

[R]

-ului se pronunţă mai lung ca în limba română. Semnul vocalei lungi

> [sirk]

– circ– „c” urmat de „e”, „i” sau „y” se pronunţă ca [s] în limba română

– „qu”corespunde consoanei [k];

în limba român ă – „qu”corespunde consoanei [k]; • – „oi” este un diftong care se

– „oi” este un diftong care se pronunţă

– sunetul transcris fonetic prin

voiture

> [v u atUR]

[U]

– maşină, auto

[ u a].

nu există în limba română. Se pronunţă cu buzele ca pentru

„u”, însă îl articulăm în gât şi nu în cavitatea bucală.

– sunetul transcris fonetic prin

[O]

din „le”, de pildă, nu există în limba română. Îl pronunţăm prin

rotunjirea buzelor ca pentru „o” şi pronunţăm „e”.

– sunetul transcris prin

[ñ]

reprezintă un „n” înmuiat, urmat de un „i” foarte scurt.

ă un „n” înmuiat, urmat de un „i” foarte scurt. În limba francez ă exist ă

În limba franceză există mai multe feluri de „e”

[e] deschis, ca şi în limba română – dessert;

[E] închis – café;

– „e” la sfârşitul cuvintelor nu se pronunţă (numai dacă este

accentuat sau urmat de o consoană).

„r” în limba franceză se articulează la baza limbii [ga:R].

Accentul cade întotdeauna pe ultima silabă. Vocala din silaba

accentuată a cuvântului este marcată: [magaz].

Completaţi următoarele propoziţii în limba franceză cu cuvintele potrivite:

Lucrez la bancă în oraşul nostru.

> Je travaille à > la banque dans notre ville.

Acest nou restaurant se găseşte

Ce nouveau restaurant se trouve

lângă gară.

à côté de >

la gare.

 

Marie intră într-un magazin.

Marie >

entre

dans >

un magasin.

Ea vrea să cumpere o carte.

>

Elle veut

acheter >

un livre.

El o cunoaşte pe soţia domnului Duval.

– Il connaît >

la femme de Monsieur Duval.

Doriţi un desert?

Voulez vous >

un dessert?

Unde este staţia?

– Où est > la station?

Tu o vezi pe sora lui Marc?

Tu vois >

la sœur de Marc?

Ea este frumoasă.

>

Elle est belle.

Arăt gara unui străin.

>

Je montre > la gare

à > un étranger.

Paul vizitează Parisul.

– Paul >

6

visite

Paris.

Prezentarea noului vocabular al lecţiei este însoţită, pentru o corectă şi rapidă asimilare a cunoştinţelor, de introducerea cuvintelor şi expresiilor noi în propoziţii, precum şi de diverse exerciţii de traducere şi completare. Vă prezentăm în continuare, pentru exemplicare, un fragment din partea întâi a lecţiei 1.

Trecem acum la setul de cuvinte noi. Citiţ i-le clar ş i cu voce tare ş i încerca ţ i s ă ţi-le clar şi cu voce tare şi încercaţi să reţineţi traducerea lor.

le

volant

> [lO volã]

– volanul

le

chauffeur

> [lO [ofO:R]

şoferul

le

feu rouge

> [lO fO Ruj (oRãj, veR)]

> [lO kaRfuR]

> [lO viRaj]

> [la vites]

> [lO piEtõ]

> [la pRioRitE]

> [la kõtRavãsiõ]

culoarea roşie

agentul de circulaţie

(orange, vert)

(galben, verde)/(la semafor)

le

carrefour

intersecţia

le

virage

– curba

la

l’agent de police (r.m.)

vitesse

> [lajã dO polis]

– viteza –

le

piéton

– pietonul

la

le permis de conduire

priorité

> [lO peRmi dO kõdUiR]

prioritatea

– permisul de conducere

la

contravention

– contravenţia

Qui est au volant?de conducere la contravention – contraven ţ ia S ă introducem acum cuvintele noi în propozi

Să introducem acum cuvintele noi în propoziţii. Citiţi-le cu voce tare şi familiarizaţi-vă cu traducerea lor:

– Cine este la volan?

– La intersecţia acestor două străzi sunt multe accidente.

Atenţie la culoarea roşie!

Faites attention au feu rouge!

Il y a beaucoup d’accidents au carrefour

de ces deux rues.

Tu vas trop vite dans les virages.

Tu conduci prea repede în curbe.

Allons à toute vitesse!

Să mergem cu toată viteza!

A quelle vitesse roulez-vous, Monsieur?

C’est 1’agent de police qui te donnera les indications nécessaires.

Les piétons doivent attendre le feu vert pour traverser la rue.

– Cu ce viteză circulaţi, domnule?

– Agentul de circulaţie o să-ţi dea toate indicaţiile necesare.

– Pietonii trebuie să aştepte culoarea verde pentru a traversa strada.

Il

faut respecter la priorité à droite.

Trebuie să respectăm prioritatea de dreapta.

Je

passerai mon permis de conduire dans

– Îmi voi lua permisul de conducere peste

deux mois.

două luni.

Vous payerez une contravention, Monsieur!

– Ve ţ i pl ă ti o contraven ţ ie, domnule!

être au volant aller à toute vitesse traverser la rue respecter la priorité à droite– Ve ţ i pl ă ti o contraven ţ ie, domnule! Expresiile urm ă toare

Expresiile următoare au apărut în propoziţiile de mai sus:

>

[etR o volã]

>

[alE a tut vites]

>

[tRaveRsE la RU]

– a la volan a merge cu toată viteza a traversa strada

– – a respecta prioritatea de dreapta

> [RespektE la pRioRitE a dR u at]

> [pasE sõ peRmi dO kõdUiR] – a-şi lua permisul de conducere

passer son permis de conduire

7

N
N

Vom introduce următoarele verbe regulate de grupa I care apar în lecţia noastră:

arrêter (s’arrêter)

> [(s)aREtE]

a opri (a se opri)

rouler

> [RulE]

– a circula

stationner

> [stasionE]

– a staţiona

freiner

> [fREnE]

– a frâna

tourner

> [tuRnE]

– a întoarce

{i verbul de grupa a doua:

ralentir

> [RalãtiR]

– a încetini

Acum vom construi fraze cu noile verbe, folosind cuvinte pe care le cunoaşteţi deja. Citiţi cu voce tare şi clar propoziţiile de mai jos şi reţineţi sensul lor din limba română:

L’agent de police arrête une voiture qui va trop vite.

– Agentul de circulaţie opreşte o maşină care merge prea repede.

Notre nouvelle Mercedes roule à très grande vitesse.

Noul nostru Mercedes circulă cu viteză foarte mare.

Peut-on stationner ici?

Se poate staţiona aici?

Nous pouvons rouler, nous avons la priorité.

– Noi putem circula, avem prioritate.

Tu ne vois pas le feu rouge? Freine!

Nu vezi culoarea roşie? Pune frâna!

Il a freiné devant un piéton.

El a frânat în faţa unui pieton.

Au carrefour vous tournerez à droite.

La intersecţie o veţi lua la dreapta.

Nous ralentirons dans le virage, parce qu’il

est dangereux.

– Noi încetinim în curbă, pentru că

este periculos.

Citiţi cu atenţie propoziţiile de mai jos, ind atenţi la formele verbului „être” la futur simple care sunt marcate cu caractere îngroşate:

Mon père est un bon chauffeur. Moi, je serai un bon chauffeur, comme mon père.

– Tatăl meu este un şofer bun. – Eu voi un bun şofer, ca şi tatăl meu.

C’est toi qui es au volant maintenant?

Tu eşti acum la volan?

Paul sera au volant après toi.

Paul va la volan după tine.

Je suis déjà au centre de la ville. Tu seras au centre dans une demi-heure.

Sunt deja în centrul oraşului.

– – Tu vei în centru într-o jumătate de oră.

Nous sommes contents de notre petite Fiat. – Noi suntem mulţumiţi de micul nostru Fiat. Mais nous serons plus contents d’une Renault. – Dar noi vom fi şi mai mulţumiţi de un Renault.

Vous êtes au carrefour à 5 heures. Vous y serez encore à 5 heures et demie?

Ils sont toujours en retard. Seront-ils aussi en retard ce soir?

– Sunteţi la intersecţie la ora cinci. Ve ţ i mai acolo la cinci ş i jum ă tate?

8

Ei întârzie mereu.

– – Vor întârzia şi în seara asta?

De foarte mare importanţă sunt secţiunile de gramatică ale cursului. Ca exemplu, vă vom prezenta în continuare atât formele compuse ale adjectivelor demonstrative, cât şi conjugarea verbului neregulat „plaire” din lecţia 5, partea întâi.

i
i

În propoziţiile de mai sus am folosit formele compuse ale adjectivelor demonstrative: primul lor element ce, cet, cette, ces precede substantivul; al doilea element, ci sau stă după substantiv.

Adăugăm adverbele ci şi pentru a exprima noţiunea de apropiere sau de depărtare, şi mai ales pentru a opune două substantive de acelaşi fel.

N
N

Iată formele adjectivelor demonstrative:

 
 

Singular

   

Plural

   

masculin

 

feminin

masculin şi feminin

ce -ci

acest

     

ce -là

acel

cette -ci

ces -ci

aceşti/aceste

cet ci

acest

cette -ci

ces là

acei/acele

cet -là

acel

 

Atenţie !

, „h” mut. Exemplu:

Forma cet

-ci

cet

-là

este folosită pentru substantivele masculine care încep cu o vocală sau un

10 (32)
10 (32)

12.-12.6

masculine care încep cu o vocal ă sau un 10 (32) 12.-12.6 cet ami-ci – acest

cet ami-ci

– acest prieten

cet hôtel-là

– acel hotel

Vă amintim că formele simple ale adjectivelor demonstrative au fost introduse în cursul pentru începători.

Pentru a vă xa formele compuse ale adjectivelor demonstrative rezolvaţi exerciţiul următor. Completaţi spaţiile libere cu substantive însoţite de forma compusă a adjectivului demonstrativ potrivit:

Culoarea acestei canapele este frumoasă.

– La couleur de >

ce canapé-ci

est jolie.

Nu-mi place culoarea acelei canapele.

Je n’aime pas la couleur de >

ce canapé-là.

Vreau să cumpăr aceste perdele.

Je veux acheter >

ces rideaux-ci.

Acele perdele sunt prea scumpe.

>

Ces rideaux-là

sont trop chers.

Aceste plante sunt uşor de îngrijit.

> Ces plantes-ci sont faciles à soigner.

Acele plante nu se cultivă decât rar.

On cultive rarement >

ces plantes-là.

Această oglindă mare este a mea.

> Ce grand miroir-ci est à moi.

Acea oglindă mică este a ei.

Vreau să locuiesc în acest apartament de la etajul I.

Părinţii noştri vor locui în acel apartament de la parter.

9

– > Ce petit miroir-là est à elle.

Je veux habiter dans > au premier étage.

cet appartement-ci

– Nos parents habiteront dans

cet appartement-là

>

au rez-de-chaussée.

N
N

Vom învăţa acum verbul neregulat plaire (a plăcea):

 

plaire

> [pleR]

– a plăcea

Ve ţ i g ă si formele acestui verb în exemplele de mai jos. Citi ţ i cu voce tare propozi ţ iile ş i urm ă ri ţ i traducerea lor în limba română. Formele verbului plaire sunt scrise cu caractere îngroşate:

Je suis une belle lle alors je plais à beaucoup d’hommes.

>

[jO sUi Un bEl i alo:R jO ple a boku dom]

– Sunt o fată frumoasă, deci plac multor bărbaţi.

Sais-tu que tu me plais beaucoup?

>

[se tU kO tU mO ple boku]

{tii că îmi placi mult?

Ce canapé ne me plaît pas du tout.

> [sO kanapE nO mO ple pa dU tu]

– Această canapea nu-mi place deloc.

Est-ce que nous plaisons à notre directeur?

>

[eskO nu plezõ a notR diRektO:R]

Placem directorului nostru?

Mademoiselle, vous plaisez

> [madm u azel vu plEzE

– Domnişoară, plăceţi tuturor.

à

tout le monde!

a tu lO mõd]

Ces rideaux ne nous plaisent pas.> [se Rido nO nu plez pa]

– Aceste perdele nu ne plac.

Cette couleur m’a plu.

>

[set kulO:R ma plU]

– Această culoare mi-a plăcut.

Je voudrais lui plaire.

>

[jO vudRe lUi pleR]

– Aş vrea să-i plac.

Est-ce que je plairai à ta mère?

>

[eskO jO pleRE a tameR]

– O să-i plac oare mamei tale?

 

Verbul plaire este adesea însoţit de prepoziţia à, de exemplu:

 

Mon appartement plaît à tout le monde.

– Apartamentul meu place tuturor.

Ca toate verbele terminate în -re , verbul plaire > [pleR] î ş i formeaz

Ca toate verbele terminate în -re, verbul plaire > [pleR]

îşi formează viitorul din innitiv, suprimând

e

nal şi adăugând apoi terminaţiile viitorului:

 
 

Tu plairas à toute ma famille.

 

– Ai să placi întregii mele familii.

Pentru a re ţ ine bine formele verbului plaire rezolva ţ i urm ă torul

Pentru a reţine bine formele verbului plaire rezolvaţi următorul exerciţiu; completaţi propoziţiile de mai jos cu verbul plaire la forma potrivită, apoi citiţi-le cu voce tare:

Îţi place?

– Est-ce que ça te >

plaît?

{tiu că acest lm o să-ţi placă.

Je sais que ce lm te >

plaira.

Ţi-a plăcut acest spectacol?

Ce spectacle, il t’a >

plu?

Această culoare ne place, dar

Cette couleur-ci nous >

plaît,

mais

culoarea aceea nu place nimănui.

cette couleur-là ne >

plaît

à personne.

Aceste tablouri îi plac, le va pune în salon.

– Ces tableaux-ci lui > dans le salon.

plaisent,

il les mettra

10

Ai să ne placi întotdeauna.

Tu nous >

plairas

toujours.

Cui plăceţi, doamnă?

A qui >

plaisez-vous,

Madame?

doamn ă ? – A qui > plaisez-vous, Madame? Î ţ i place aceast ă muzic

Îţi place această muzică?

Vă plac aceste genţi din piele?

– Cette musique te >

plaît?

- Ces sacs en cuir vous >

plaisent?

Să trecem la ultimul exerciţiu din această parte a lecţiei. Traduceţi din limba română în limba franceză:

În această încăpere nu este mult loc.

Cine va pune masa în sufragerie?

De ce ai coborît în pivniţă?

Acest tacâm de argint îmi place mult.

Acest bufet îmi place, dar nu se potriveşte cu masa şi cu scaunele noastre.

Căsuţa aceea este din lemn.

Culorile acestor perdele ne plac pentru că se potrivesc cu covorul.

Această canapea este mai puţin confortabilă decât canapeaua de lângă fereastră.

Nu trebuie să urcaţi în pod, este periculos.

Ce pui în dulapul tău?

Când caloriferele sunt calde, nu este frig în apartament.

Să cumpărăm farfurii din plastic, sunt atât de practice în vacanţă!

Aş vrea să dau această plantă prietenei mele, o să-i placă.

Această culoare se potriveşte cu culoarea părului meu.

Acest băiat mi-a plăcut mult.

Ce culoare au acele perdele?

> Dans cette pièce-ci il n’y a pas beaucoup de place.

> Qui mettra le couvert dans la salle à manger?

> Pourquoi es-tu descendu dans la cave?

> Ce couvert en argent me plaît beaucoup.

> Ce buffet-ci me plaît, mais il ne va pas bien avec notre table et nos chaises.

> Cette petite maison-là est en bois.

> Les couleurs de ces rideaux-ci nous plaisent parce qu’elles vont bien avec le tapis.

> Ce canapé-ci est moins confortable que ce canapé-là près de la fenêtre.

> Il ne faut pas monter au grenier, c’est dangereux.

> Qu’est-ce que tu mets dans ton armoire?

> Quand les radiateurs sont chauds, il ne fait pas froid dans l’appartement.

> Achetons des assiettes en plastique, elles sont si pratiques en vacances!

> Je voudrais donner à mon amie cette plante-là, elle lui plaira.

> Cette couleur-ci va mieux avec la couleur de mes cheveux.

> Ce garçon-ci m’a beaucoup plu.

> Ces rideaux-là, de quelle couleur sont-ils?

11

Finalul ecărei lecţii este prevăzut cu un exerciţiu de traducere (propoziţii separate, text, dialog), ce are rolul vericării nale a vocabularului însuşit urmat de un util exerciţiu de fonetică. Vă prezentăm în continuare o astfel de secvenţă din lecţia 16.

m în continuare o astfel de secven ţă din lec ţ ia 16. Traduce ţ i

Traduceţi propoziţiile următoare în limba franceză:

La (ora) 11 x trebuie să u la mecanic.

Consider maşinile (cu motor) Diesel mai bune pentru că ele consumă mai puţin.

Mi-a fost greu să curăţ acest parbriz murdar.

Care este programul conferinţelor

pe perioada congresului?

Am creat o lială în Asia şi aceasta a fost ideea noastră a tuturor.

Când va avea loc festivitatea de deschidere a târgului?

Publicul admira Expoziţia Internaţională

de Artă Modernă.

Însoţitoarea vă va informa unde se aă pavilionul care vă interesează.

De ce organizatorii acestei festivităţi au deschis toate ferestrele?

Am împărţit multe cataloage şi prospecte pentru a face publicitate standului nostru.

Cooperarea noastră prezintă mai degrabă dezavantaje.

O clipă, o să veric în agendă când

sunt liber.

> A 11 (onze) heures précises je dois être chez le garagiste.

> Je trouve les voitures Diesel meilleures, parce qu’elles consomment moins.

> J’ai eu du mal à nettoyer ce pare-brise sale.

> Quel est le programme des conférences pendant le congrès?

> Nous avons créé une succursale en Asie et c’était notre idée commune.

> Quand aura lieu la cérémonie d’ouverture de la foire?

> Le public admirait l’Exposition Internationale d’Art Moderne.

> L’hôtesse vous informera où se trouve le pavillon qui vous intéresse.

> Pourquoi les organisateurs de cette cérémonie ont ouvert toutes les fenêtres?

> Nous avons distribué beaucoup de catalogues et prospectus pour faire la publicité de notre stand.

> Notre coopération présente plutôt des inconvénients.

> Un instant, je vais vérier dans mon agenda quand je suis libre.

Care sunt avantajele unei maşini

> Quels sont les avantages d’avoir

pe

benzină?

une voiture à essence?

În

acest domeniu sunt cel mai bun.

> Dans ce domaine-ci je suis le meilleur.

Faceţi-mi plinul, vă rog!

Maşina mea a fost mai scumpă la cumpărare decât a ta.

Care tip de carburant este cel mai ieftin?

> Faites-moi le plein, s’il vous plaît!

> Ma voiture a été plus chère à l’achat que la tienne.

> Quel type de carburant est le moins cher?

12

Dacă aş avut nişte piese de schimb ieri, ţi-aş reparat maşina.

El mi-a spus că nu a găsit uneltele acelea.

Închide, te rog, uşa garajului.

El a aat că maşina lui este stricată.

Ne-am dus cu toţii la reuniune.

Mecanicul mi-a spus că presiunea pneurilor e bună.

Aş avea posibilitatea să ascult discursul specialistului vostru.

Du-te la benzin ă rie ş i opre ş te-te în fa ţ a pompei (de benzină), te rog.

Ce tip de carburant cumperi, benzină sau motorină?

Nu cumpăr decât benzină fără plumb.

Dacă aş participat la congresul medicilor (care s-a desfăşurat) anul trecut în America, aş avut ocazia să cunosc cât de cât această ţară extraordinară.

> Si j’avais eu hier des pièces de rechange, j’aurais réparé ta voiture.

> Il m’a dit qu’il n’avait pas trouvé ces outils-là.

> Ferme, s’il te plaît, la porte du garage.

> Il a appris que sa voiture était en panne.

> Nous nous sommes tous rendus à la réunion.

> Le garagiste m’a dit que la pression des pneus était bonne.

> J’aurais la possibilité d’écouter le discours de votre spécialiste.

> Va à la station-service et arrête-toi devant le distributeur (d’essence), s’il te plaît.

> Quel type de carburant achètes-tu, de l’essence ou du gazole?

> Je n’achète que de l’essence sans plomb.

> Si j’avais participé au congrès de médecins en Amérique l’an dernier, j’aurais eu l’occasion de connaître un peu ce pays exceptionnel.

În încheierea lecţiei, citiţi cu voce tare cuvintele următoare în care se repetă acelaşi sunet:

[U]

– le carburant, le véhicule, la voiture, le super, distribuer

[u]

– l’outil, le discours, l’amour

[õ]

– la station-service, la pression, sans plomb

[ã]

– le carburant, l’essence, la pièce de rechange, être en panne

[e Î ]

– faire le plein, commun

[e]

– la pièce de rechange, la voiture Diesel, ordinaire, la station-service, la pression

[E]

– nettoyer, l’essence, le véhicule, réparer

[g]

– le garage, le gazole, le garagiste, le catalogue

[j]

– le garage, le garagiste, la pièce de rechange

[z]

– le gazole, le pare-brise, Diesel

[s]

– la pression, la station-service, l’essence, la pièce, consommer

[k]

– le carburant, le véhicule, consommer

13

Ultima parte a caietului de studiu nu conţine noţiuni de vocabular sau gramatică noi, ci doar exerciţii de recapitulare a celor învăţate pe parcursul celor două lecţii. Aceste exerciţii reprezintă elemente extrem de folositoare în comunicarea uzuală, cotidiană. Vă oferim în continuare două fragmente din lecţia 14.

LECŢIA 14 – PARTEA A DOUA

Citiţi cu voce tare textele următoare şi traduceţi-le în limba română:

14
14
Vom prezenta în continuare câteva fragmente din caietele de exerciţii I şi II, ce au
Vom prezenta în continuare câteva fragmente din caietele de exerciţii I şi II, ce au
rolul de a evalua cunoştinţele lecţiilor 1-8 şi 9-16.
Ve ţ i remarca caracterul interactiv al exerci ţ iilor, a c ă ror rezolvare se g ă se ş te
în cea de-a doua parte a caietului, şi dispunerea grafi că plăcută.
În cadrul acestor caiete au fost folosite alte simboluri grafi ce.
Acestea sunt:
au fost folosite alte simboluri grafi ce. Acestea sunt: Exercice 25 Ces derniers jours l’emploi du

Exercice 25

Ces derniers jours l’emploi du temps de Nicolas était très chargé. Ecris ce qu’il faisait chaque jour en employant les temps qu’il faut:

 

avant midi

soir

lundi

– organiser un congrès

– participer à la réunion des organisateurs

mardi

– assister à une conférence

– prononcer un discours

mercredi

– avoir la répétition au théâtre

– avoir un dîner en famille

jeudi

– avoir rendez-vous au bureau

– jouer un match de football

vendredi

– préparer un prospectus

– faire la publicité de quelques articles

samedi

– visiter toute la foire

– aller à la chasse

dimanche

– faire la grasse matinée

– aller chercher ses enfants à la campagne

1. Lundi avant midi et le soir

2. Mardi avant midi et le soir

3. Mercredi avant midi soir

et le

4. Jeudi avant midi et le soir

5. Vendredi avant midi et le soir

6. Samedi avant midi et le soir

7. Dimanche avant midi et le soir

 

15

5. Vendredi avant midi et le soir 6. Samedi avant midi et le soir 7. Dimanche
Regardez le dessin et complétez oralement les phrases suivantes: Exercice 7 1. règle sa note

Regardez le dessin et complétez oralement les phrases suivantes:Exercice 7 1. règle sa note à la réception. 2. Dans il y a beaucoup

Exercice 7

et complétez oralement les phrases suivantes: Exercice 7 1. règle sa note à la réception. 2.

1.

règle sa note à la réception.

2.

Dans

il y a beaucoup de voyageurs. Quelques-uns remplissent des

3.

Le portier

au deuxième étage.

4.

Une cliente demande sa

au

5.

change les draps dans la chambre au premier étage.

6.

Le client est satisfait. Il lui donne un

Exercice 8

Répondez aux questions ci-dessous. Associez convenablement le début de chaque phrase à sa fi n. Remplissez le tableau et écrivez les phrases entières: n. Remplissez le tableau et écrivez les phrases entières:

n. Remplissez le tableau et écrivez les phrases entières: Que faut-il faire pour – conduire une

Que faut-il faire pour

– conduire une voiture?

– régler la note d’hôtel?

– se marier?

– traverser la rue?

– s’arrêter dans l’hôtel?

– faire des achats?

– conduire prudemment?

– ne pas manquer son train?

– pouvoir rire?

– savoir bien parler une langue étrangère?

– conduire prudemment? – ne pas manquer son train? – pouvoir rire? – savoir bien parler

16

La sfârşitul ecărei lecţii se aă o succintă recapitulare a celor mai importante aspecte prezentate, având rolul sistematizării şi vericării modului în care au fost asimilate cunoştinţele. Vă prezentăm mai jos un fragment al recapitulării lecţiei 10.

RECAPITULAREA LECŢIEI 10

10.1 În lecţia 10 aţi făcut cunoştinţă cu vocabularul din sport. Iată expresiile care au legătură cu acest subiect:

perdre un match

– a pierde un meci

lutter contre

– a lupta contra/împotriva …

remporter une victoire

– a câştiga (o victorie)

avoir l’air sportif

– a avea un aer sportiv, a părea sportiv

faire partie de

– a face parte din …

pratiquer un sport

– a practica/a face un sport

faire du ski

– a face schi

10.2 A fost introdus pronumele neutru «le», care înlocuieşte propoziţia subordonată; de exemplu:

Savez-vous qu’ils ont perdu le match?

Nous le savons.

Ştiţi că ei au pierdut meciul?

Ştim.

10.3 Aţi învăţat regula concordanţei timpurilor. Amintiţi-vă:

Dacă propoziţia principală e la un timp trecut, propoziţia subordonată va la imperfect pentru a exprima o acţiune simultană cu a principalei. Această subordonată