Sunteți pe pagina 1din 1

Structura proiectului tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor

de către „CET-Nord” S.A. pentru anul 2022

Unitate Proiect tarif


Indicatori de
măsură
Total lei/Gcal
Cantitatea de energie termică produsă de sursele mii
190,47
proprii de producere Gcal
CET mii Gcal 189,74
CT mii Gcal 0,73
Consum tehnologic mii 1,16
mii
Pierderi energie termică 40,79
Gcal
Pierderi energie termică % 21,42
mii
Energie termică livrată consumatorilor 148,3
Gcal
I. Costul total reglamentat mii lei 394 808 2 662
1.1. Cheltuielile aferente energiei termice
mii lei 339 611 2 290
produse
1.2. Cheltuieli aferente distribuției și furnizării
mii lei 55 197 372
energiei termice, inclusiv:
1.2.1.Cheltuieli aferente procurării resurselor
mii lei 1 481 10
energetice primare
1.2.2. Cheltuieli privind amortizarea mijloacelor
mii lei 19 354 130
fixe si imobilizarilor necorporale

1.2.3. Cheltuieli de bază mii lei 32 377 218


Consumuri materiale mii lei 580 4
Cheltuieli aferente serviciilor prestate de terți mii lei 325 2
Cheltuieli aferente retribuirii muncii mii lei 30 237 204
Cheltuieli administrative mii lei 163 1
Cheltuieli de distribuire 1 072 7
1.2.4. Alte cheltuieli ale activității operaţionale mii lei 1 984 13
II. Rentabilitatea reglamentată mii lei 3 453 23
III. Venitul reglementat pentru energia termică
mii lei 398 261 2 685
livrată consumatorilor
Componenta de corectare a venitului reglementat
mii lei -16 713 -113
pentru perioada precedentă de reglementate

IV. Venitul reglementat pentru energia termică


mii lei 414 975 2 798
livrată consumatorilor