Sunteți pe pagina 1din 3

TEZĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

1. (0,6 p.) Construiește o frază alcătuită din două propoziții, în care să existe o propoziție subordonată
atributivă.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
2. (0,6 p.) Alcătuiește o frază în care să existe o propoziție completivă indirectă, introdusă prin
adjectivul pronominal „oricare”, al cărei termen regent să fie verbul „a povesti”.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

3. (0,6 p.) Transcrie propoziția subordonată din fraza „– Nu este ăsta adevărul, domnule general, și nu
vreau să vă înșel o clipă mai mult.”, menționând felul acesteia.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

4. (0,8 p.) Precizează valoarea morfologică și funcția sintactică a cuvintelor subliniate în enunțul:
„Primele clipe de lumină ale zilei mă găsesc urcând în ritm susținut serpentinele unui drumeag
înnoroiat, ce mă duce în linie ascendentă deasupra localității Hobița.”
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

5. (0,6 p.) Transformă construcția activă din fragmentul următor în construcție pasivă:
Mama gătește ciorbă în fiecare săptămână.
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
6. (0,6 p.) Construiește un enunț despre sportul preferat care să fie alcătuit din două propoziții
principale aflate în raport de coordonare adversativă.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
1
7. (0,9 p.) Rescrie fragmentul următor, trecând verbele de la indicativ, timpul prezent la timpul
imperfect, modul indicativ: „Când sunt cu tata acasă lucrurile se desfășoară mult mai în avantajul
meu. Mă trimite la culcare cu o voce care ar vrea să fie imperativă. Și-ncepea ritualul...”.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

8. (0,6 p.) Alcătuiește o propoziție negativă, în care substantivul „pădure” să fie atribut și o propoziție
interogativă în care verbul „a rămâne” să aibă valoare copulativă.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

9. (0,9 p.) Scrie 3 trăsături ale textului narativ literar/epic.


_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

10. (0,6 p.) Conțin diftong toate cuvintele din seria:


a) amândoi, căciula, usturimea;
b) boieri, izbutea, mâinile;
c) cauză, copilărie, franțuzească;
d) deasupra, picioare, zmeul.

11. (0,6 p.) În enunțul „Nicio comoară nu putea plăti acea izbândă.”, subiectul este exprimat prin:
a) pronume negativ;
b) substantiv comun;
c) verb predicativ la formă nepersonală;
d) pronume demonstrativ.

12. (0,6 p.) Rescrie enunțul următor, corectând greșelile de orice natură.

2
Întru cât toți ce-i interesați de participarea la competiție trebuiesc implicați am decis că ar fii bine să
stabilim data înpreună.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

13. (1 p.) Asociază două texte literare studiate la clasă sau citite ca lectură suplimentară, prezentând, în
50 – 100 de cuvinte, o valoare culturală comună, prin referire la câte o secvență relevantă din
fiecare text.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________