Sunteți pe pagina 1din 3

Număr rațional pozitiv;

Ordinea efectuării operațiilor cu numere raționale pozitive

De reținut
Numerele 0,5; și 50% reprezintă forme diferite de scriere pentru același număr, numit număr

rațional pozitiv. Fracțiile ordinare, fracțiile zecimale și procentele sunt forme diferite de scriere a
numerelor raționale pozitive.
De reținut

1. La efectuarea operațiilor cu numere raționale pozitive se aplică aceeași regulă privind


ordinea efectuării operațiilor ca la numere naturale:
o dacă expresia conține operații de același ordin, operațiile se efectuează în ordinea în
care sunt scrise (de la stânga la dreapta);
o dacă expresia conține operații de mai multe ordine, se efectuează mai întâi operațiile
de ordinul III (ridicările la putere), apoi operațiile de ordinul II (înmulțirile și
împărțirile) și în final operațiile de ordinul I (adunările și scăderile).
2. Dacă o expresie conține și paranteze, efectuăm calculele din parantezele rotunde, apoi
operațiile din parantezele drepte și în final cele din acolade (respectând în cadrul
parantezelor și al acoladelor ordi nea de mai înainte).

Exemple:

1. (2,73 + 0,27) : 0,5 – 4,25 = 3 : 0,5 – 4,25 = 6 – 4,25 = 1,75.

2. [10 + 5 ⋅ (63,9 : 0,9 – 48)] ⋅ 100 + 3 =


= [10 + 5 ⋅ (71 – 48)] ⋅ 100 + 3 =
= [10 + 5 ⋅ 23] ⋅ 100 + 3 = (10 + 115) ⋅ 100 + 3 =
= 125 ⋅ 100 + 3 = 12 500 + 3 = 12 503.

3. {17,9 + 2 ⋅ [11,6 ⋅ 100 – 5 ⋅ (44,8 : 0,8 – 29,4)]} ⋅ 2,5 + 2 003 =


= {17,9 + 2 ⋅ [11,6 ⋅ 100 – 5 ⋅ 26,6]} ⋅ 2,5 + 2 003 =
= {17,9 + 2 ⋅ 1 027} ⋅ 2,5 + 2 003 = 2 071,9 ⋅ 2,5 + 2 003 = 7 182,75.
Probleme propuse

1. Efectuați:

a) 20 + 1,7 – 6,3 ;
b)9,29 + 2,71 – 5,4 – 2,2 ;
c)8,24 ⋅ 10 : 2 ;
d)2,32 ⋅ 0,12 + 1,024 ;
e)5,8 – 2,9 + 0,37 ;
f)15,24 ⋅ 10 : 100 ;
g)32,45 : 5 ⋅ 20 ;
h)8,12 : 8,1 + 0,9 .

2. Calculați:

1.

2.

3.

4.
5.

6.
3. Efectuați:
a) 2,4 ⋅ 10 + 59 : 10 – 18 : 2,5 ;
b) 400 : 200 – 1,73 : 10 + 5,6 ⋅ 4,5 ;
c) 62 : 10 – 0,02 ⋅ 10 + 28,5 ⋅ 2,2 ;

d) 1,22 + 2,12 – 0,0017 ⋅ 1 000 ;


e) 29 : 100 + 3,7 ⋅ 4 – 123 : 100 ;
f) 3,9 ⋅ 100 + 3,9 : 100 – 3,92.

4. Efectuați următoarele operații:

a) 4,71 ⋅ 10 – 3,7 ;
b) 81,4 – 3,1 ⋅ 10,8 ;
c) 14,49 : 7 – 0,026 ⋅ 13 ;
d) 29,56 – 5 + 14,8 ⋅ 7,2 ;
e) 7,8 : 2 + 9,6 ⋅ 3,2 ;
f) 41,41 : 41 + 2 ⋅ 2 ⋅ 2.

S-ar putea să vă placă și