Sunteți pe pagina 1din 2

Sistemul de la Versailles – Washinghton – factor ce a determinat declanșarea celui

de-al II-lea război mondial

Primul Război Mondial a stat la originea tuturor evenimentelor politice ce


vor marca secolul XX, desfășurat în 1914-1918.Declanșat din cauza reîmpărțirii
lumii, ce s-a sfârșit cu înfrângerea statelor agresoare.Urmările războiului au dus la
dezintegrarea marilor imperii: Imperiul Țarist, Reihnului German,Imperiul Auatro-
Ungar și Otoman, astfel apar state noi pe harta Europei: Polonia,
Ungaria,Austria,România,Cehoslovenia.Puterile Europene au ieșit din război cu o
economie falementată, cu moral distrus și pierderi umane majore.Reglementarea
relațiilor dintre statele emise și migratoare ce au făcut parte la conferința de la
Paris.În cadrul căreia au fost iscălite tratate de pace: Consiliul celor 4 care îi reunea
Președintele guvernului Franței Clemanso, prim-ministrul Britaniei Lloyd
George,Președintele SUA Woodro Wilson și prim-ministru Italiei Orlando.

Principala preocupare a lui Clemanso era deținerea de garanții pentru


securitatea Franței, în timp ce Woodro Willson dorea să instaureze pacea
universală.În acest scop președintele american propune cele 14 puncte, unul dintre
care este crearea Ligei Națiunilor.Președintele american promova această idee
pentru a crea o Europă unită, egalitatea între state,dreptul de suveranitate, blamarea
războiului de agresiune și să arbitreze conflictele dintre națiuni înainte ca ele să fi
ajuns la război. Obiectivul principal în Tratatul de la Versailles era satisfacerea
revendicărilor din partea Franței..La capitolul celor ,,14 puncte” ale lui W.
Willson nu toate au fost acceptate, doar 4 puncte au fost adoptate complet în
reconstrucția postbelică a Europei. Dintre cele 14 puncte, 8 trebuiau să fie
considerate obligatorii spre a fi înfăptuite, iar celelalte erau considerate specifice,
nuanțând că s-ar „cuveni” realizate, fiindcă, după părerea președintelui american,
nu erau absolut indispensabile.Conferința de la Paris s-a bazat și pe 3 principii
esențiale: principiul naționalității, principiul dreptului și principiul limitării
înarmărilor și interzicerea războiului ca mijloc de hotărâre a războiului.Principiul
naționalității a fost încălcat, deoarece a fost aplicat inconsecvent, doar atunci când
convenea Aliaților victorioși. În cazul unor teritorii locuite în majoritate de
populație germană s-a aplicat principiul istoric, nu cel național. Nestatornicia
aplicării principiilor de drept, respectiv recurgerea la argumentul național doar în
detrimentul Germaniei, nu și în cazul teritoriilor cu majoritate germană aflate în
concurență, a dus la frustrările care au constituit sămânța celui de-al Doilea Război
Mondial.În urma acestui tratat la data de 4 iunie 1920 a fost semnat în Palatul
Marele Trianon de la Versailles de către 16 state aliate:de Franța, Marea Britanie,
Italia, Statele Unite, Japonia, România, Regatul Sârbilor, Croaților și Slovenilor,
Cehoslovacia și alte nouă state , pe de o parte, și de Ungaria, pe de altă parte. Din
partea României Tratatul a fost semnat de dr. Ion Cantacuzino, ministru de stat și
Nicolae Titulescu, fost ministru. A fost semnat pentru a stabili frontierele noului
stat Ungaria cu vecinii săi: Austria, Regatul Sârbilor, Croaților și
Slovenilor ,România și Cehoslovacia. Tratatul de la Trianon a făcut parte din seria
tratatelor încheiate la finalul Primului Război Mondial. Regatul Ungariei, statul
rezultat în urma Primului Război Mondial, a urmărit revizuirea, fie și parțială, a
Tratatului de la Trianon, aliindu-se, în acest scop, cu statele revizioniste, Germania
și Italia.În urma tratatelor din anii `20, SUA a revenit la politica izolaționistă în
relațiile interne și europeană.Deși, nu se retrag totalmente din Europa și afacerile
internaționale.În perioada de 1921 noiembrie – februarie,, la inițiativa Sua se
organizează conferința de la Washinghton.Scopul conferinței a fost fixarea unui
sistem de cote pentru navele mari de război și inhibarea expansionismului japonez
pe Oceanul Pacific la fel ca și dezarmarea maritimă.Statele prezente la conferință
au fost : SUA,Marea Britanie, Japonia, Franța, Italia, China, Portugalia, Begia și
Țările de jos.În cadrul conferinței s-a hotărât recunoașterea independenței și
integrității Chinei, confirmarea supremăției maritime SUA în Oceanul Pacific.Ei
doreau să se mențină lideri politici și economici fiind într-o politică izolaționistă.
În perioada 1919-1924 în centrul relațiilor interne au avut loc reparațiile războiului
și problema datoriilor de război ale Germaniei, unde a fost implicate iarăși Statele
Unite ale Americii.Deci, Franța cerea anularea datoriilor din partea SUA, care la
rândul lor nu au acceptat propunerea francezilor, deoarece ei la rândul lor presau
germanii pentru reparațiile pentru război.Astfel, Franța a răspuns dur și a ocupat în
1921 3 orașe din zona Renană a Germaniei, iar în 1923 zona carboniferă a
Rurului.În această situație Germania avea nevoie de aliați, care a devenit URSS.La
16 aprilie 1922 la Rapalo la nivel intern a fost semnat un document secret dintre
Germania și URSS.Tratatul semnat propunea ca Germania să trimită în URSS
tehnicieni și i-a permis Germaniei să utilizeze teritoriul său pentr experimente a
materialelor de război interzise, care a devenit primul pas spre următorul război
mondial.

Prin semnarea acestor tratate s-a impus o nouă ordine internațională. Harta
Europei a fost schimbată prin destrămarea marilor imperii caPolonia,Cehoslovacia,
sau unificarea altor ca România, Iugoslavia. În urma destrămării Imperiului Rus ,
Letonia , Lituania și Finlanda au obținut independență. Rolul Marilor puteri
europene a scazut si a sporit acel al SUA. A apărut Rusia Sovietica, un stat nou cu
tendințe expansioniste.Noua ordine internațională stabilită la Conferințe nu a
reușit să rezolve toate problemele și pretențiile teritoriale ale invingătorilor, iar
minoritățile naționale au acceptat cu greu să se integreze.

S-ar putea să vă placă și