Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECTAREA DIDACTICĂ A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE CLASA A IV-a- „Desen”

Unități de competență Detaliere de conținut Nr. Resurse Evaluare Data Observații


ore
Modulul I. Materiale, instrumente şi tehnici de artă – 6 ore
1.1. Să utilizeze materiale, tehnici şi 1. Particularităţile şi proprietăţile 2 Recuperări
instrumente de lucru adecvate materialelor pentru desen (creion Clasa a III-a
contextului plastic. simplu, pix gel, cărbune, modalităţi (2 ore)
1.2. Să exprime plastic propriile idei de utilizare a acestora, etc.)
şi sentimente în materiale şi tehnici 2. Evaluarea inițială 1 EI
specifice desenului (creion cu mină
de grafit, cărbune, carioca, pix, etc.). 3. Tehnici grafice 1
4. Tehnica desenului în cărbune. 2 Probă de evaluare EF
Tehnica desenului în pix gel.
Modulul II. Mijloace artistico-plastice. – 12 ore
2.1. Să identifice forma ca element 1. Elemente de limbaj plastic specifice 2
al limbajului plastic specific desenului (punctul, linia, pata,
desenului, în natură și în diverse forma) în artă şi natură
contexte grafice.
2.2. Să obţină expresivităţi plastice 2. Forma, element al limbajului plastic. 2
utilizând creativ elementele de limbaj Forma: geometrică, realistă,
plastic (punctul, linia, forma.) spontană, etc
23. Să organizeze suprafeţe plastice 3. Forma plană și volumetrică. 2
prin îmbinarea elementelor de limbaj Procedee de obținere a formelor
plastic. plane și volumetrice
4. Evaluare sumativă: 2 Probă de evaluare ES
Miracolul formelor şi culorilor
5. Desenul constructiv. 2/16
6. Hașura - mijloc de modelare a 2 Probă de evaluare EF
formei.Tonul.

Modulul III. Structuri şi fenomene ale naturii. – 16 ore


3.1. Să utilizeze creativ elementele 1. Natura – mijloc de inspiraţie 2
de limbaj plastic în redarea Peisaj de iarnă.
diverselor elemente ale naturii. 2. Natura – mijloc de inspiraţie. 2
3.2. Să manifeste atitudine Legume.
1/ Clasa a IV-a DESEN
individual-creativă în reprezentarea 3. Natura – mijloc de inspiraţie. Fructe. 2
plastică a structurilor naturii. 4. Noțiuni elementare de perspectivă 2
3.3. Să demonstreze interes pentru liniară și aeriană
studierea şi reprezentarea plastică a
5. Mijloace și procedee artistice: 2
fenomenelor naturii.
Paginația

6. Proporționarea formelor cu spațiul 2


plastic. Etapele de construire.
7. Evaluare sumativă: 2 Probă de evaluare ES
Fanteziile visurilor
8. Clarobscurul. 2/18
Nr . total de ore – 34 ore
Modulul IV. Valorizarea artelor vizual-plastice. Experiențe pozitive - 3 ore
1. Examenul spre treapta liceală. 1 Sarcini de lucru
Expoziția. diferențiate
1. Excursie la Muzeul Naţional de Artă 2
al Moldovei

2/ Clasa a IV-a DESEN

S-ar putea să vă placă și