Sunteți pe pagina 1din 19

Nume……………………………

Prenume…………………………
.

 Desenează în diagramă tot atâtea frunze, câte mere sunt.


 Colorează cu creionul galben al treilea măr, cu creionul roşu, primul măr, iar cu creionul verde,
ultimul măr.
 Colorează cu verde cercurile.
 Taie cu o linie triunghiurile.
 Formează grupa pătratelor.
 Încercuieşte cifra care arată numărul triunghiurilor.
1 2 3 4 5
1 2 3 3 2 1

Colorează tot atâtea elemente câte


indică cifra !
Nume………………………..
Prenume…………………….
o Încercuieşte grupele de acelaşi fel.
o Colorează atâtea casete câte obiecte sunt.
Nume…………………………….
COLOREAZĂ DE JOS ÎN SUS ATÂTE
Prenume………………………….

COLOREAZĂ TOT ATÂTEA OBIECTE CÂTE ÎŢI ARATĂ CIFRA.


3 5 2
Nume…………………………….
Prenume………………………….

Colorează grupa cu trei elemente.


Taie cu o linie grupa cu un element.
Desenează un cerculeţ lângă grupa cu două elemente.
Uneşte cu o linie grupa de obiecte cu cifra corespunzătoare numărului de elemente.

1
2

Nume…………………………….
Prenume………………………….

 Colorează balonul cu firul cel mai lung cu ce culoare doreşti.


 Taie cu o linie balonul cu firul cel mai scurt.
Nume…………………………….
Prenume………………………….

 Colorează mărul cel mai mare cu creionul roşu, iar mărul cel mai mic cu creionul galben.

 Desenează cercuri în ordine descrescătoare, de la cel mai mic la cel mai mare.
Nume…………………………….
Prenume………………………….
 Formează perechi între obiectele celor două grupe.
 Scrie în etichetă tot atâtea liniuţe câte perechi se formează.
Nume…………………………….
Prenume………………………….

Desenează în fiecare casetă atâtea cerculeţe câte elemente are fiecare grupă.
Uneşte fiecare grupă cu cifra corespunzătoare numărului de elemente.

4 5 3 2 1