Sunteți pe pagina 1din 6

Universitatea de Stat din Moldova

Facultatea de Psihologie, Științe ale Educației, Sociologie și Asistență Socială


Specialitatea: Asistență Socială

Referat
la disciplina de curs: „Sociologie generală”
Tema: „Importanța sociologiei în societatea contemporană”

Elaborat: Sorbală Emiliana, gr. 1.9


Coordonator: Chira Aliona

Chișinău
2022
Cuprins:

1. Ce este sociologia?
2. Scopurile și obiectivele sociologiei
3. Importanța sociologiei pentru societate
4. Bibliografie
1. Ce este sociologia?

Știința socială este considerată una dintre cele mai vechi științe în care o
persoană a cercetat, deoarece este prima abordare teoretică a relației individului cu
celălalt individ, a relației sale cu societatea și mediul în care trăiește.

De-a lungul istoriei, oamenii au căutat multe probleme sociale pentru a ajunge la
un nivel intelectual și practic care echivalează cu stabilirea civilizației umane
moderne.

Principalii piloni ai științelor sociale sunt să ofere o relație solidă și sănătoasă


între oameni și un contract social global care să garanteze tuturor să trăiască în pace
și libertate. De aici a apărut conceptul de sociologie. Termenul a fost propus de
către Auguste Comte.

Sociologia este studiul vieții sociale, al interacțiunii sociale, al schimbărilor


sociale, al cauzelor și consecințelor sociale ale comportamentului uman și al culturii
care înconjoară viața de zi cu zi.

Sociologia este studiul științific al comportamentului social individual și al


metodelor prin care societatea se organizează urmând fundamentele metodei
științifice.

Sociologia se ocupă de indivizi și societate și de studiul relației dintre ei și de


efectul acestei relații asupra fiecăruia dintre ei.

Sociologia este știința care se ocupă cu studiul comunității umane și examinează


relația oamenilor între ei. Fenomenele sociale care rezultă din aceste relații diferă cu
diferitele societăți umane și se modifică în timp și spațiu. După toate aceste percepții
și observații, se deduc legile sociologiei care determină progresul și prosperitatea
societății, sau înapoierea și sărăcia acesteia.

Sociologii cercetează structura organizațiilor, grupurilor și societăților și modul


în care oamenii interacționează în aceste contexte.
2. Scopurile și obiectivele sociologiei

Sociologia caută să descrie și să explice lumea socială în mod empiric și ne ajută


să analizăm calitatea vieții noastre de zi cu zi, cum ar fi: problemele relațiilor de gen,
violența rasială, etnică și religioasă și inegalitatea în bogăția națiunilor și claselor, și
problemele de mediu. Cu ajutorul sociologiei, putem:
 Studia principiile generale și pilonii pe care se bazează viața socială.
 Studia modelele comportamentului social uman și cunoașteți efectele acestuia
asupra individului și societății.
 Cunoaște legile transformării sociale, care sunt legi care își propun să studieze
fundamentele și regulile pe care societatea trebuie să le urmeze pentru a face o
schimbare calitativă în cazul societății.
 Diagnostica și trata diferitele probleme sociale de care suferă societatea și dezvolta
diferite planuri pentru a le rezolva.
 Evidenția conceptele sociale corecte și lucra pentru a corecta concepțiile greșite
legate de viața socială.
 Explica diversitatea oamenilor și a societăților.
 Clarifica conceptul de unitate socială și îndemna societatea să realizeze acest
concept.
 Studia relațiile sociale dintre indivizi.
 Explica construcția socială a realității și culturii.
 Caracteriza perspectivele sociologice majore.
 Descrie interacțiunea dintre individ și societate și interacțiunea dintre biografie și
istorie.
 Efectua cercetări academice și analiza critic cercetările de sociologie.
 Privi lumea dintr-o perspectivă critică.
 Prezenta diferitele instituții sociale care servesc comunitatea.
 Dezvolta diverse teorii sociale și pune bazele unei societăți ideale.
 Dezvolta competența în utilizarea metodelor de cercetare atât cantitative, cât și
calitative.
3. Importanța sociologiei pentru societate

Importanța și impactul sociologiei nu sunt ascunse în viața indivizilor și a


grupurilor și în dezvoltarea ideilor și a societății.

Societatea este un fenomen complex în acest univers și este dificil, dacă nu


imposibil, să îl înțelegem fără cunoștințe prealabile de sociologie și, prin urmare,
societatea nu poate fi reformată și construită fără această știință.

Mulți oameni suferă de un set de probleme sociale care pot fi abordate folosind
metode de cercetare științifică ale sociologiei, ceea ce ne permite să controlăm și să
îmbunătățim condițiile vieții sociale.

Importanța sociologiei este evidențiată în următoarele:

 Sociologia pune accent pe relațiile sociale dintre membrii societății.


 Ea pune accent pe relațiile dintre diferite fenomene și încearcă să le cunoască
funcțiile sociale și metodele de dezvoltare a acestora.
 Încearcă să construiască teoria socială fondată pe un set de probleme armonioase
preluate din realitatea experienței sociale prin inducție și măsurare.
 Înțelege profund legile sociale care guvernează fenomenele societății.
 Ea participă la rezolvarea problemelor filozofice și morale, cum ar fi problema
valorilor sociale și religioase umane.
 Oferă cunoștințe generale despre comportamentul și motivele umane.
 Ajută să nu judeci oamenii fără prea multe cunoștințe despre persoana însăși.
 Ea caută și încearcă să ajungă la originile, evoluția și diferența faptelor sociale.
 Învață din aspectele științifice aplicate, întrucât studiul oricărui sistem social se
datorează unui anumit timp și loc, studiind aspectele generale ale acestuia precum
abaterea de la acest sistem și forțele care îl influențează. Sociologia este foarte utilă
în găsirea unui plan clar de reformă socială și modificarea abaterii acestuia.
 Analizează și documentează problemele sociale care afectează societatea.
 Reunește instituții religioase, economice, familiale, politice și educaționale.

4. Bibliografie

 Petre Andrei – ,,Sociologie generală”, ed. a III-a, editura Polirom 1997


 Constantin Schifirnet – „Sociologie”, ed. a III-a, editura Comunicare.ro 2004
 Lazăr Vlăsceanu – „Metodologia cercetării sociologice” București, 1982.

S-ar putea să vă placă și