Sunteți pe pagina 1din 1

Seria RC22

FACTURĂ Număr factură D0422532


Dată factură 30/11/2022
FURNIZOR CUMPĂRĂTOR
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI EURO QUIP INTERNATIONAL SRL
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul: -
ACT NORMATIV DE ÎNFIINȚARE: OUG NR. 129/2002 Codul fiscal: RO10687700
Codul fiscal: 14942091
Sediul: BUCUREȘTI SECTOR 3 B-DUL UNIRII 74 Nr. de înregistrare în RC: J40/5737/1998
Contul: RO72TREZ7035032XXX011591 Sediul: Str. Sos. COLENTINA, nr. 2C, et. 4, ap. 63
Banca: TREZORERIA STATULUI SECTOR 3
Județul: Municipiul Bucureşti
Contul: RO57 RNCB 0070 0025 5754 0001
Banca: BCR

Nr. Canti- Preț unitar Valoarea


Denumirea produselor sau a serviciilor U.M.
Crt. tatea (lei) (lei)

1 Certificat constatator de bază 1.00 45.00 45.00

Factură achitată ONLINE, emisă și transmisă în format electronic în baza acordului TOTAL
dvs tacit Digitally signed by de plata 45.00
Oficiul Oficiul National al (col.5+col.6)
National al Registrului
Comertului
Semnătura
şi ştampila
Registrului Date: 2022.11.30
13:29:48 +02:00
furnizorului Comertului Reason: Aprobat
Location: Bucuresti

Sistem de înseriere şi numerotare asigurat şi gestionat de utilizator şi aflat în responsabilitatea acestuia. 233484858317