Sunteți pe pagina 1din 2

Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova

DISPOZIȚIA
nr. 51 din 2 decembrie 2022

În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de


urgență, de asediu și de război (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 132-
137, art. 696), cu modificările ulterioare, art. 2 din Hotărârea Parlamentului nr. 41/2022
privind declararea stării de urgență (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr.
522, art. 631), cu modificările ulterioare, Hotărârea Parlamentului nr. 105/2022 privind
prelungirea stării de urgență (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 119,
art.2161), Hotărârea Parlamentului nr. 163/2022 privind prelungirea stării de urgență
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 186, art.3521), Hotărârea
Parlamentului nr. 245/2022 privind prelungirea stării de urgență (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2022, nr. 245, art. 472), Hotărârea Parlamentului nr. 278/2022
privind prelungirea stării de urgență (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022,
nr. 307, art. 604) și pct. 6-9 din Regulamentul Comisiei pentru Situații Excepționale a
Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001 (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 150-151, art. 1387), cu modificările ulterioare,
Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova

DISPUNE:

1. În scopul fluidizării traficului rutier, precum și continuării lucrărilor de


reabilitare și modernizare a postului vamal Sculeni în cadrul proiectului de infrastructură
mare „Reabilitarea și modernizarea birourilor vamale de frontieră de pe granița
România-Moldova, respectiv posturile vamale Albița-Leușeni, Sculeni-Sculeni și
Giurgiulești-Giurgiulești” (RMCO/4.3/1), finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat
de Guvernul Republicii Moldova:
1.1. Prin derogare de la art. 78 din Codul silvic nr. 887/1996, se transmite
terenul cu suprafața de 0,4029 ha din fondul forestier, proprietate publică a statului, din
Unitatea Amenajistică 48B, Ocolul silvic Sculeni, din administrarea Agenției
„Moldsilva” (gestiunea - ÎS „Întreprinderea pentru Silvicultură Silva-Centru” Ungheni)
în administrarea Serviciului Vamal.
1.2. Serviciul Vamal va asigura executarea lucrărilor de delimitare, formare a
bunurilor imobile și întocmire a dosarului cadastral, în scopul aprobării acestuia prin
hotărâre a Guvernului, în conformitate cu art. 78-80 din Codul silvic şi Regulamentul
cu privire la modul de transmitere, schimbare a destinaţiei şi schimb de terenuri, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. 1170/2016.
2. În cazul aplicării într-o măsură strict necesară, din motive care se circumscriu
stării de urgență, de către autoritățile/instituțiile publice a art. 56 alin. (1) lit. b) din Legea
nr. 131/2015 privind achizițiile publice la atribuirea contractelor de achiziții publice de
bunuri, lucrări și servicii necesare pentru achiziționarea, proiectarea, instalarea și
conectarea generatoarelor, autoritățile/instituțiile publice vor expedia imediat Agenției
Achiziții Publice darea de seamă și decizia de atribuire a contractului ca rezultat al
procedurii de negociere fără publicare, cu includerea argumentării necesității procurării
urgente, iar Agenția Achiziții Publice va examina documentele recepționate de îndată,
dar nu mai târziu de 24 ore de la primirea acestora.

3. În vederea acordării sporului de compensare pentru munca prestată în


condiții de risc sporit pentru sănătate, pentru perioada 1 iulie – 5 decembrie 2022,
personalului detașat din cadrul Ministerului Apărării în Centrul Unic de Gestionare a
Crizei, trecuți la un regim special de activitate și antrenați direct în procesul de
gestionare a fluxului migrațional și de refugiați, se alocă Ministerului Apărării,
din fondul de intervenție al Guvernului, 566,7 mii lei.

4. Dispozițiile Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova sunt


obligatorii și executorii pentru conducătorii autorităților administrației publice centrale
și locale, ai agenților economici, ai instituțiilor publice, precum și pentru cetățeni și alte
persoane aflate pe teritoriul Republicii Moldova.

5. Prezenta dispoziție intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe


pagina web oficială a Guvernului.

Prim-ministru,
Președinte al Comisiei Natalia GAVRILIȚA

S-ar putea să vă placă și