Sunteți pe pagina 1din 5

TURISMUL – LATURA ESENTIALA A DIVERTISMENTULUI

Conform practicii internaţionale, există numeroase feluri de clasificare a formelor de turism, , între
acestea enumerându-se următoarele:
 motivul de călătorie
 caracterul calatoriilor;
 gradul de mobilitate a turistului
 originea sa
 periodicitatea vacanţelor;
 modalitatea de comercializare a pachetelor de servicii

În mod traditional, turismul de imparte după locul de provenienţă a turiştilor în două forme:
 turism naţional (intern) – practicat de cetăţenii unei ţări în interiorul graniţelor sale
 turism internaţional (extern) – diferenţiat de primul prin vizitele cetăţenilor străini într-o ţară
şi prin plecările cetăţenilor autohtoni în scopuri turistice în afara graniţelor ţării lor

Exista o interdependenţă care are ca scop promovarea în ansamblu a activităţii turistice, fapt cât se
poate de obişnuit, pentru că se oferă aceeaşi bază materială de primire atât turiştilor interni, cât şi celor
externi, văzuţi şi trataţi ca solicitanţi simultani de servicii turistice.

Astfel în funcţie de locul de provenienţă sau originea turiştilor, se disting două forme majore :
 turism intern , practicat de populaţia unei ţări în interiorul graniţelor naţionale
 turism internaţional care apare ca rezultat al deplasării persoanelor în afara graniţelor ţării
lor de reşedinţă

Formele turismului1
Turismul intern şi internaţional reprezintă două forme de exprimare ale aceluiaşi fenomen, raportul
dintre ele fiind net în favoarea celui intern, cu valori diferite de la ţara la ţară. În cazul ţărilor bogate din
punct de vedere al patrimoniului turistic precum Franţa, Italia, Spania, turismul intern deţine 70-80 % din
totalul vacanţelor, iar în ceea ce priveşte cele mai puţin dotate ca Germania, Olanda proporţia turismului
intern este ceva mai redusă aproximativ 60 % (în România raportul a fost de 50 %)
Urmărind curentele turistice internaţionale care se produc într-o zonă delimitată ca suprafaţă, se poate
reda următoarea clasificare a turismului internaţional:
 turism receptor (de primire sau pasiv) care înregistrează sosirile cetăţenilor străini într-o ţară
dată, aceştia având domiciliul permanent în ţara emitentă. Turismul receptor reprezintă pentru
ţara primitoare o sursă de încasări valutare deosebit de importantă
 turismul emiţător (de trimitere sau activ) reprezentând acea parte a turismului internaţional
care înregistrează plecările cetăţenilor unei ţări în străinătate

Raportul dintre numărul plecărilor şi cel al sosirilor de turişti în şi din străinătate determină situarea
unei ţării într-o categorie sau alta , iar din punct de vedere economic influenţează aportul de valută al
activităţii turistice şi implicit echilibrul balanţei de plăţi.
Unul din cele mai complexe şi mai de importanţă majoră criterii de clasificare a formelor de turism
este tipul de comercializare a vacanţelor, de angajare şi de plată a prestaţiei turistice.

Astfel turismul poate fi:


 neorganizat sau pe cont propriu
 organizat
 mixt
1
Rodica Minciu, op. cit. pg. 18
Turismul neorganizat, sau pe cont propriu nu presupune angajarea anterioară a unor prestaţii
turistice. Vizitatorul hotărăşte singur destinaţia, duratei deplasării, perioadei de realizare a acestora,
mijlocul de transport, etc.
Această formă este practicată în mod deosebit de turiştii experimentaţi, automobilişti şi de persoanele
cu venit mare, costul fiind superior celui din cadrul turismului organizat. În ţările cu o bogată tradiţie
turistică, unde există deja o bună infrastructură turistică şi o informare adecvată a vizitatorilor, turismul pe
cont propriu reprezintă cea mai întâlnită formă practicată; în ţările vest-europene aproximativ 70 % din
fluxul turistic.

Turismul organizat a apărut la sfârşitul secolului al XIX-lea şi a fost amplificat în mod accentuat în
epoca contemporană; este o alternativă pentru persoanele cu venituri mici, care în vederea unui consum
turistic minim, achită un preţ global unui comerciant care organizează voiajul.
Avântul turismului organizat are drept fundament avantajele pe care le prezintă atât pentru
organizator , care obţine un profit din activitatea depusă, cât şi pentru turişti, prin nivelul de preţ mult mai
accesibil, ambianţa pe care o creează, certitudinea consumului etc.
Se caracterizează prin angajarea anticipată a prestaţiei, respectiv a tuturor sau a principalelor servicii
legate de călătorie şi sejur. Această angajare se realizează prin intermediul contractelor sau a altor tipuri
de înţelegeri convenite între turist şi agenţia de voiaj sau alţi organizatori de vacanţe . în aceste înţelegeri
sunt înscrise serviciile solicitate şi oferite, condiţiile de plată alte obligaţii ale părţilor implicate.

Sub aspectul avantajelor şi dezavantajelor se pot sublinia următoarele aspecte: turismul organizat şi
cel semiorganizat oferă posibilitatea unei planificări a acţiunilor anterioare voiajului, asigurând utilizarea
raţională a capacităţii de cazare şi mijloacelor de transport, o mai bună evaluare a resurselor de muncă,
inclusiv certitudinea încasărilor.
Totodată cu ajutorul acestor forme se stimulează mişcarea turistică în ansamblu, se atenuează
caracterul sezonier al manifestării cererii. Din punctul de vedere al turistului, opţiunea pentru un sejur
organizat înseamnă certitudinea primirii condiţiilor de confort promise, a serviciilor corespunzătoare-
respectiv o prioritate în obţinerea acestora, buna gospodărire a bugetului de vacanţă.
Principalele dezavantaje ale turismului organizat şi într-o anumită măsură a celui semiorganizat, ia
formă pentru organizatorul de vacanţe sau cel ce prestează serviciile, în încasări pe zi-turist mai reduse
datorită sistemului de facilităţi practicate, cu obligativitatea respectării a condiţiilor contractuale. În ceea
ce priveşte turistul, solicitarea unui aranjament organizat îi îngrădeşte libertatea de mişcare în sensul
acceptării şi participării la un program ce nu răspunde în totalitate dorinţelor sale şi al îndeplinirii unor
cerinţe legate de modalităţile de plată.

Turismul pe cont propriu reprezintă în special pentru prestatorii de servicii avantajul unor încasări
medii pe zi-turist mai mari ca urmare a eliminare a sistemului de reduceri dar şi diversităţii serviciilor,
mai ales cele complementare, cerute de turişti. Această formă asigură în acelaşi timp valorificarea mai
bună a potenţialului turistic, prin orientarea turiştilor către toate zonele de atracţie, pentru vizitator fiind
create condiţii de organizare a vacanţei după bunul plac, fapt ce duce la o mai bună mobilitate a cestuia
precum şi vizitarea unor mai multe locuri intr-un spaţiu mai scurt. Totuşi există şi inconveniente care
decurg din sezonalitatea accentuată a manifestării cererii şi a exprimării ofertei - de aici apare şi o
suprasolicitare în anumite perioade a bazei materiale a turismului (capacităţi de cazare, alimentaţie,
agrement, mijloace de transport) cu efecte negative asupra economiei. Din punctul de vedere al turistului
apare imposibilitatea satisfacerii cererii sau al satisfacerii ei la nivel redus. În plus această ofertă trebuie
să acopere în paralel şi cerinţele turismului organizat, acesta având de obicei prioritate.
Cu toate aceste lipsuri – inclusiv preţul mai ridicat - turismul pe cont propriu cucereşte noi segmente
de consumatori fapt datorat dorinţei tot mai puternice a vizitatorilor de călători individual, de a-şi plănui
singuri voiajul, de nu fi obligaţi să respecte un program prestabilit. De asemenea creşterea gradului de
dotare cu automobile şi echipament pentru turism ca şi a experienţei turiştilor acţionează în sensul
creşterii ponderii turismului pe cont propriu.
Pe de lată parte însă, creşterea preocupării organizatorilor de vacanţe pentru diversificarea ofertei de
programe, cu scopul elasticizării acestora şi apropierea de gusturile şi preferinţele clienţilor s-au,
materializat în creşterea interesului în materie de forme organizate, este drept în ritm mai lent.

O altă clasificare a turismului este cea după gradul de mobilitate a turistului. Turismul intern sau
internaţional poate să-şi satisfacă cererea de servicii turistice fie rămânând un timp cu durată variabilă
într-o zonă turistică ceea ce adus la definirea noţiunii de turism de sejur, cu un gard de mobilitate redus,
fie sub forma unor de plasări continue, pe itinerare stabilite în prealabil sau ocazional, cu opriri şi
rămâneri scurte în diferite localităţi de pe traseele traversate, ceea ce a dus la turismul itinerant, cu un
grad de mobilitate ridicat.

Turismul de sejur după utilizarea timpului disponibil pentru călătorii se împarte astfel:
 turismul de sejur scurt care cuprinde turiştii ce se deplasează pe o durată scurtă de timp
(maxim o săptămână) reprezentativ este aici turismul de weekend
 turismul de sejur mediu care cuprinde turiştii a căror şedere într-o zonă nu depăşeşte 30 zile,
perioadă ce coincide cu durata concediilor plătite. Este cel mai practicat, fiind unul de masă,
lucru datorat disponibilităţii de perioade limitate de timp liber a populaţiei, însă are un
caracter sezonier accentuat
 turismul de sejur lung este alcătuit din cei ce au o durată de şedere mai mare de 30 zile.
Această formă turistică deţine trăsături tipologice bine conturate pentru că presupune că cei ce
călătoresc au depăşit deja vârsta muncii active – pensionarii, sau cei ce deţin venituri ridicate
şi îşi pot permite să se bucure de perioade mai lungi de vacanţă; tot aici se poate integra într-o
anumită măsură şi turismul de tineret deoarece elevii, spre exemplu au vacanţe de mai mult
de o lună

În cazul turismului internaţional se desprinde şi turismul de tranzit, noţiune strâns legată de


traversarea unor ţări cu oprire sau fără pentru a ajunge la nişte destinaţii anumite.
Deoarece turistul devine tot mai mobil se tinde către un turism de vizitare în acre programul
cuprinde vizitarea într-o singură vacanţă a mai multor localităţi sau ţări.2

Din punctul de vedere al frecvenţei, se distinge turism continuu (pe întreaga perioadă a anului
calendaristic; turism balnear, cultural sau de afaceri) şi turism sezonier care se împarte în:
 turism de iarna care conţine două caracteristici distincte, după motivul pentru care se face
deplasarea: turismul pentru zăpadă şi cel pentru soarele şi căldura căutată şi în timpul iernii
 turismul de vară care are loc în perioadele calde ale anului. Se deosebeşte de celelalte prin
fluxuri masive cu o mare diversificare în ceea ce priveşte tipologia turiştilor şi produselor
turistice, având îndeosebi un caracter de masă
 turismul de circumstanţă este de obicei un turism localizat în timp şi spaţiu cu fluxuri
limitate ca durată generate de anumite evenimente specifice sau de diferite festivităţi

Folosind drept criteriu de clasificare tipul mijlocului de transport ce se utilizează în efectuarea


călătoriei, formele de turism se pot grupa în:
 drumeţie cuprinzând deplasările pedestre cu scop recreativ şi de îngrijire a sănătăţii,
excursiile montane etc.
 turismul rutier – cicloturismul, motociclismul respectiv automobilismul
 turismul feroviar – una din cele mai vechi forme de călătorie practicate
 turismul naval - croaziere, turismul nautic – excursii cu caiac, bărci cu motor pe diferite
trasee fluviale

2
Oskar Snak – op. cit. pg. 32
 turismul aerian – practicat pe distanţe lungi şi foarte lungi

Motivaţia este un criteriu deosebit de important în ceea ce priveşte departajarea formelor turistice:
 turismul de agrement, practicat de călătorii care caută să profite de frumuseţile naturii,
locuri şi obiceiuri noi, etc., formă ce se interferează cu turismul cultural – atribut ce se
poate oferi oricărei forme de turism care depăşeşte sfera odihnei, distracţiei sau sportului şi
trebuie să îndeplinească trei condiţii: sa fie determinat de dorinţa de cunoaştere, să aibă loc
consumul unui produs cu tipologie culturală, să presupună intervenţia unui mediator –
persoană, document scris, material audio-vizual, care să pună în valoare, să realizeze
produsul cultural
 turismul religios ce constă în pelerinajele credincioşilor la lăcaşurile de cult
 turismul de odihnă şi recreere, de refacere a psihicului şi tonusului pierdut pe perioada
anului, pe fondul agitaţiei urbane
 turismul de tratament şi cură balneomedicală, practicat încă din antichitate cu scop de
refacere a sănătăţii – sub prisma perioadelor viitoare, ca urmare a creşterii longevităţii,
această formă de turism se va dezvolta considerabil, având ca obiect nu numai tratamentul
balnear propriu zis, ci şi tratamente profilactice aplicate persoanelor active de vârstă medie
şi peste medie
 turismul sportiv este o formă a celui de agrement, pondera cea mai însemnată ocupând-o
sporturile nautice de vară, cele de iarnă, pescuitul sportiv, dar şi alte manifestări sportive
ocazionale.

Unii organizatori de turism includ în această categorie şi voiajorii ce vin ca spectatori la diferite
spectacole sportive, de fapt turismul sportiv reprezintă redarea unor posibilităţi de agrement pentru cei ce
îşi petrec vacanţa într-o anumită zonă.

O serie de forme de turism nu mai puţin importante, dar mai puţin întâlnite sunt şi cele ce urmează 3:
turism de cumpărături – ce rezidă în deplasările ocazionale în alte localităţi cu dorinţa de a cumpăra
diferite produse, turismul tehnic şi ştiinţific – se referă la vizitarea cu caracter documentar a unor
obiective industriale sau agricole etc.

În funcţie de caracteristicile socioeconomice ale cererii şi ale clientelei o clasificare a formelor


turistice se face în felul următor:
 turism particular ce se referă la cei ce călătoresc pe cont propriu şi este tipic segmentelor de
populaţie cu venituri ridicate care au experienţă în domeniul călătoriei şi care sunt dispuşi să
îşi asume anumite riscuri. Aceştia însă manifestă o mai mare exigenţă în ceea ce priveşte
calitatea şi diversitatea serviciilor oferite, identificându-se chiar cu turismul de lux. Această
formă a luat proporţii odată cu dezvoltarea circulaţiei turistice şi reprezintă acum mai mult de
jumătate din întregul volum de activităţi turistice.
 turismul social mizează pe promovarea unui sistem de facilităţi cum sunt reducerile de tarife,
acordarea de subvenţii. Prin caracteristicile sale turismul social asigură accesul la vacanţele
unor categorii defavorizate ale populaţiei având chiar un rol de protecţie socială. O definiţie a
turismului social este prezentată de W. Hunziker : „acel turism care se caracterizează prin
faptul că este practicat de cercuri cu putere de cumpărare mică şi că este facilitat prin prestaţii
cu totul speciale, uşor de recunoscut ca atare”. Acesta însă, nu trebuie confundat cu turismul
de masă, el fiind doar integrat acestuia, piaţa ţintă fiind alcătuită din populaţia care are
venituri modeste, iar o parte a cheltuielilor sunt finanţate de sindicate, case de asigurări sociale
etc.

3
Idem, pg. 40
 turismul de tineret este o formă particulară a turismului social care prin facilităţile acordate
acestui segment al populaţiei încurajează dezvoltarea călătoriilor, cu scopuri instructiv-
educative.
 turismul de afaceri şi congrese este un ansamblu de călătorii care sunt organizate de
companii şi administraţii publice în interes profesional pentru personalul propriu.

Activitatea turistică, datorită complexităţii şi multiplelor abordări pe care le suportă, se mai poate
clasifica şi în funcţie de următoarele criterii:
a) după motivele călătoriei.
• loisir, recreere şi vacanţă (odihnă);
• vizite la rude şi prieteni;
• afaceri şi motive profesionale;
• tratament medical;
• religie/pelerinaje;
• alte motive.
b) după gradul de mobilitate al turistului di stingem:
• turismul de sejur (lung/rezidenţial; mediu; scurt).
• turismul itinerant (de circulaţie);
• turism de trenzit

c) în funcţie de caracteristicile sociale şi economice ale cererii


• turismul particular;
• turismul social;
• turismul de masă.

d) după modul de angajare al prestaţiilor turistice distingem:


• turismul organizat;
• turismul neorganizat;
• turismul mixt.

e) după vârsta participanţilor:


• turismul pentru preşcolari;
• turismul pentru elevi;
• turismul pentru tineret (18-31 ani);
• turismul pentru adulţi (31-60 ani);
• turismul pentru vârsta a III-a.

S-ar putea să vă placă și