Sunteți pe pagina 1din 3

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020


Axa prioritară 6: Educație şi competențe
O.S.6.13. - Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare
a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial
competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI
Titlul proiectului: „Doctoranzi şi cercetători postdoctorat pregătiţi pentru piaţa muncii!”
Cod proiect: POCU/380/6/13/123623

Lista candidaților admiși în grupul țintă


(cercetători postdoctorat)
Domenii: Cibernetică şi statistică economică, Contabilitate, Drept,
Economie, Economie şi afaceri internaţionale, Finanţe, Informatică
economică, Istorie, Management, Marketing, Psihologie,
Sociologie, Științe ale comunicării, Științe ale educației, Științe
politice

Nr.crt. Numele şi prenumele candidatului

1. AIOANEI DUMITRU-ALEXANDRU
2. ANTONOVICI LORENA
3. BOSTAN CRISTINA-MARIA
4. CARA CORINA
5. COCA OANA
6. COLȚEANU PETRICĂ-IONUȚ
7. DAVID MIHAELA
8. GALBIN CĂS. DAMASCHIN ALEXANDRA
9. GOLDAN VASILE-LUCIAN
10. GRIGORUȚĂ SORIN
11. GUȚU IOANA
Nr.crt. Numele şi prenumele candidatului

12. HERGHILIGIU IONUȚ-VIOREL


13. HONCU ȘTEFAN
14. HULUBA CĂS. GRIGORE ANA-NICOLETA
15. JEFLEA FLORIN-VICTOR
16. LEȘU GEORGIANA-IULIANA
17. MIHUȚ COSMIN-IONUȚ
18. PAȘCU CĂTĂLINA-LAURA
19. POPESCUL CĂS. DUMITRAȘCIUC LORENA- FLORENTINA
20. ROIBU CĂS. CRUCIANU PAULA-ALEXANDRA
21. SIMIONOV LOREDANA-MARIA
22. TOCILĂ TUDOR

Responsabil monitorizare grup ţintă,


Alina BOBU Manager proiect,
prof.univ.dr. Liviu-George MAHA
Lista candidaților admiși în grupul țintă
(cercetători postdoctorat)
Domenii: Biologie, Chimie, Fizică, Geografie, Geologie,
Informatică, Matematică, Știința mediului

Nr.crt. Numele şi prenumele candidatului

1. AMĂRANDI CĂS. POMOHACI ROXANA-MARIA


2. APOPEI ANDREI-IONUȚ
3. BĂBUȘCĂ DANIELA
4. BUZATU ANDREI
5. CĂLUGĂRU CĂS. MOROȘANU ANA-CEZARINA
6. EVA MIHAIL
7. HAPCIUC CĂS. CHELARIU OANA-ELENA
8. ILIE NICOLAE
9. ION LAURA
10. MAFTEI ELENA-ANDREEA
11. ONOFREI CĂS. PLĂMADĂ-ONOFREI MIHAELA
12. PĂDURARIU LEONTIN
13. PÂSLARU CĂS. STOLERU ELENA
14. PELIN CĂS. PELIN-COSTACHI VASILE
15. STRUNGARU ȘTEFAN-ADRIAN
16. VÎRLAN CONSTANTIN

Responsabil monitorizare grup ţintă, Manager proiect,


Alina BOBU prof.univ.dr. Liviu-George MAHA

S-ar putea să vă placă și