Sunteți pe pagina 1din 125

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

BARBARA MARCINIAK

1997

2006

2011

www.ingerii-cerului.ro

www.angels-heaven.org

(1)

Ambasadori prin timp

(2)

CUPRINS

Despre călătoria Creatorului Prim

(3)

Ce sunt zeii voştri?

(4)

Amintiri din zona liberului arbitru

(5)

Cine sunt purtătorii Corzii de Lumină ?

(6)

Descătuşarea istoriei

(7)

Fuziunea dimensiunilor

(8)

Dincolo de tirania totală

(9)

Noi graniţe profunde

(10)

O nouă paradigmă a Luminii

(11)

Numele jocului

(12)

E formidabil să fii purtător al luminii

(13)

Cine vă vrea?

(14)

Emoţiile - un secret din cronicile Timpului

(15)

Iniţierea Pământului prin integritate

(16)

Eretici înainte să le vină vremea

(17)

Limbajul Luminii

(18)

Simfonii ale conştiinţei

(19)

Aprinderea flăcării lăuntrice

(20)

Sexualitatea—puntea spre nivelurile superioare ale conştiinţei

(21)

Legământul de a evolua tridimensional

(22)

Fluxul de Lumină al Galaxiei

(23)

DESPRE AUTOARE

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

2

ingerii-cerului.ro

angels-heaven.org

(1)

Ambasadori prin timp

Suntem aici. Ne veţi cunoaşte sub numele de Pleiadieni—suntem fiinţe de energie din constelaţia Pleiadelor. Avem un trecut îndepărtat. Strămoşii noştri proveneau din alt univers, care atinsese perfecţiunea. Voi înşivă vă străduiţi să o regăsiţi aici, pe Pământ, iar noi am venit să vă susţinem. Împlinirea, sau transformarea, a fost vestită de mulţi de-a lungul timpurilor. Vremurile sunt aproape. Evenimentele care se vor produce pe Pământ vor influenţa întregul Univers.

În prima fază a acestei desăvârşiri trebuie să înţelegeţi cine sunteţi cu adevărat şi abia după aceea putem continua acest experiment. Strămoşii noştri proveneau dintr-un univers care a atins desăvârşirea, iar ei au văzut cauza acestei desăvârşiri şi a tuturor universurilor în Creatorul Prim, în perindarea acestuia prin spaţiu şi timp. Şi în acel univers desăvârşit se găsea o capacitate atât de comună şi, totuşi, esenţială universului în care ne aflăm— creativitatea. Doar prin creativitate ne manifestăm ca fiinţe depline.

În desăvârşirea lor, strămoşilor le-a fost dat să aleagă: întoarcerea în sânul Creatorului Prim, care ar fi implicat armonizarea cu frecvenţa acestei vibraţii primordiale, sau debutul unui nou ciclu evolutiv. Alegerea variantei din urmă a fost făcută intuind potenţial vostru uriaş de a ajunge la desăvârşire. Roiul Pleiadelor a fost selecţionat datorită sprijinului inestimabil pe care vi l-ar fi oferit într-un perioadă de criză maximă, când v-aţi fi dovedit capabili să menţineţi deschisă comunicarea cu Creatorul Prim.

Aceiaşi strămoşi au schiţat arhitectonica planetei voastre, au sădit sămânţa dragostei şi a creativităţii în toate lumile şi civilizaţiile pe care le-au plămădit. Au zămislit această planetă cu neasemuită pricepere şi dăruire, tot aşa cum cu neasemuită virtuozitate un dirijor conduce întreaga orchestră. Ei ne sunt, la fel de mult nouă ca şi vouă, înaintaşi şi vă considerăm cu îndreptăţită mândrie vechile noastre rubedenii. Primilor Arhitecţi ai acestei planete le-a fost oferit ADN-ul strămoşilor iar voi purtaţi în propriile celule acest ADN.

Noi, Pleiadienii, venim din ceea ce voi numiţi „viitor". „Prezentul" nostru încorporează şi probabilitatea sumbră a tiraniei şi a tulburărilor, pe care în unele realităţi paralele Pământul le suportă din plin. Nu puteţi înţelege timpul limitându-vă la cele trei dimensiuni spaţiale—mai mult, nu-l puteţi măsura în minute ori grade. Timpul e ceva mult mai amplu şi mai complex. De fapt, timpul este determinat de informaţie, contorsionat cu ajutorul ei, întins, distorsionat, curbat şi răsucit pentru a vă permite accesul simultan în mai multe realităţi. O dată intraţi în elipsa timpului puteţi accesa realităţile în paralel, întrucât timpul fluidizează implicit realitatea.

în acest amalgam dintre real şi potenţial, viitorul se întrezăreşte doar printr-un număr imprecis de virtualităţi, pe care le putem orienta eficient către un deznodământ pozitiv. Ţintim să restaurăm imperiul luminii pe această planetă şi să-i redăm Pământului destinaţia originară, de centru intergalactic al tranzitului informaţional. Numai că pentru aceasta am fost nevoiţi să ne întoarcem în timp pentru a sădi nucleul acestei operaţiuni. Această transformare va afecta laolaltă Pământul, viitorul vostru, prezentul nostru şi întregul univers.

Sunt veşti nemaiauzite! Aţi apărut într-o epocă şi într-o zonă de maximă accelerare a evoluţiei. Nu sunteţi singuri dinaintea acestui salt important, multe energii se îndreaptă către Pământ pentru a vi se alătura în cadrul acestui proiect planetar. Nave gigantice, veritabile conductoare energetice, înconjoară din toate părţile planeta. Razele luminoase converg spre

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

3

ingerii-cerului.ro

angels-heaven.org

Pământ din sisteme stelare arhaice cu care aţi colaborat de mult timp încoace. Toate sunt canalizate către suprafaţa planetei.

Voi trebuie să recepţionaţi toate aceste informaţii, să le înmagazinaţi şi apoi să le transmiteţi celorlalţi. Mulţi veţi reuşi să stabiliţi legături telepatice cu aceste nave, de genul unui post de radio pe care l-aţi putea asculta cât e ziua de lungă.

Astfel se manifestă super-conştiinţa, cel mai evoluat aspect al fiinţei voastre. Nu e nevoie să vă străduiţi să deveniţi o astfel de fiinţă, căci sunteţi deja perfecţi, numai că trebuie să vă amintiţi.

Încă de pe vremea Convergenţei Armonice, aţi fost constant alimentaţi cu această energie de provenienţă cosmică, amplificată pe măsura capacităţii voastre crescânde de captare. În prezent aţi atins un nivel atât de ridicat, încât în fiecare an al deceniului evoluaţi cât zece sau chiar mai mulţi ani din secolul trecut. Conştientizaţi cât de multe veţi reuşi să realizaţi până în 1999 şi conştientizaţi, în acelaşi timp, propria voastră identitate. Vă veţi simţi ea şi cum aţi fi trăit o sută de ani într-un deceniu.

Amintirile, şi nu numai ele, vă vor năpădi din toate ungherele. Veţi călători, mulţi dintre voi, la bordul navelor intergalactice, către sectoare diferite ale sistemului solar. Intrând în Epoca Luminii veţi descoperi lumi a căror existenţă nici măcar nu aţi bănuit-o. Aţi reuşit să treceţi de atâtea ere: Epoca Bronzului, Epoca Fierului, Epoca Industrială şi Epoca Informaţiei. De-a lungul timpului am sădit, am plantat, am cultivat sămânţa vieţii în cele trei dimensiuni.

Tranziţia e pe punctul de a se produce, transformarea dimensională care va diminua densitatea tridimensională ca să vă permită accesul spre dimensiuni superioare, unde materialitatea se risipeşte. Aţi răspuns chemări i noastre pentru că doriţi să vă controlaţi propria evoluţie. Va fi uluitor, pentru că veţi ajunge să existaţi concomitent în mai multe realităţi.

În voi se află toate răspunsurile pe care le căutaţi. Întrebările care vi se ivesc în minte au acest rol, de a dezgropa adevărurile sădite adânc în fiinţa voastră. Dar pentru a le scoate la lumină trebuie să credeţi mai întâi de toate în existenţa acestor informaţii.

În aceste vremuri omenirea: este pregătită să primească o lecţie importantă. Aceste învăţături vă dezvăluie propria voastră natură divină, legătura cu Creatorul Prim şi cu plenitudinea creaţiei sale. Este important să conştientizaţi interrelaţionarea totului şi pe voi ca parte a întregului.

Încă de la începutul timpurilor, din multitudinea de culturi şi de societăţi existente în spaţiu, mare parte v-au vizitat planeta: Nu numai noi, Pleiadienii, v-am oferit sprijin; nu suntem, în definitiv, decât un grup de entităţi de pe un sistem şolar oarecare. Mulţi alţii au ajuns în aceste părţi ale galaxiei cu un scop anume. Majoritatea vor să vă susţină în efortul vostru de a progresa spiritual, chiar dacă alţi câţiva au intenţii diferite.

Istoria voastră este înţesată de astfel de evenimente semnificative. Mulţi v-aţi început misiunea terestră în timpuri demult apuse, prin intermediul energiilor astrale şi al călăuzelor din dimensiuni superioare. Cunoaşteţi, aşadar, destul de bine trecutul tumultuos al planetei, printre care nenumăratele mişcări tectonice sau nepreţuitul ajutor oferit din ceruri.

Informaţiile s-au distorsionat atunci când cei care au venit din ceruri să vă susţină pe parcursul propriei voastre evoluţii au fost consideraţi zeităţi. Asemenea copiilor care îi idolatrizează pe adulţii care pot face lucruri ce lor li se par imposibile, societatea voastră

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

4

ingerii-cerului.ro

angels-heaven.org

demonstrează în mod evident aceeaşi preferinţă de a diviniza. Unul din obiectivele cu care aţi fost încredinţaţi este schimbarea acestei paradigme despre credinţă. Lumea tridimensională este plină de astfel de capcane, deoarece permite auto-geneza limitelor. Existenţa limitelor permite, însă, apariţia şi consolidarea unor structuri interne, fapt care vă permite să creaţi şi să înţelegeţi astfel că suntem toţi ramificaţii ale Creatorului Prim, care prin noi doreşte să experimenteze.

Sunteţi cu toţii fiinţe importante, membri ai Familiei de Lumină; de aceea, aţi fost trimişi pe Pământ cu misiunea de a provoca schimbarea şi de a susţine această transformare. În dragoste stă cheia. Dragostea este constituentul de bază al Universului. Tehnologia actuală nu va mai putea progresa mult de una singură, fiindcă omenirea nu vrea să înţeleagă necesitatea dublării ei prin dragoste. Energia se poate concretiza prin orice formă de creativitate, însă prin lăcomie, ură sau orice alt sentiment care nu ia calea luminii, limita actuală a progresului nu poate fi depăşită. Este maximum de cunoaştere pe care acest gen de vibraţie îl poate susţine. Dragostea este temelia oricărei acţiuni şi, în prezenţa ei, se deschid toate posibilităţile. Ideea este de a readuce în prim plan componentele luminii, care sunt cunoaşterea şi dragostea—sinonimă cu creativitatea, Pentru aceasta este nevoie de renegaţi precum Familia de Lumină, care să pătrundă într-un sistem unde întunericul a băltit mult timp şi să-l poată transforma.

Şi poziţia noastră este tot de renegaţi. Cum am mai spus şi înainte, propriul nostru sistem are nevoie de schimbare. Noi suntem puntea de legătură dintre Familia de Lumină şi multe alte sisteme, tocmai pentru a facilita schimbarea sistemului nostru. Amplificarea conştiinţei voastre prin dragoste şi responsabilizare reprezintă pentru noi o sursă de hrană, de expansiune a psihicului nostru, de evoluţie în ultimă instanţă. Astfel, ajutorul pe care vi-l oferim ca prieteni şi călăuze este reciproc.

Cum vă veţi transforma voi? Ne place să credem că vă veţi j specializa în transformarea conştientă a lumilor. Acum vă antrenaţi pentru a deveni specia implantată în noile lumi care abia în aceste timpuri se materializează şi, datorită experienţei acumulate pe Pământ, iî veţi ghida şi pe alţii, menţinând stabil cursul evoluţiei lor spirituale.

Planul la care luaţi parte este foarte amplu. V-aţi bucurat nespus când vi s-a oferit această ocazie de a pătrunde într-un loc şi într-un timp atât de semnificative. Eraţi siguri pe puterile voastre. Aţi fost ! asiguraţi, înainte să ajungeţi pe Pământ, şi de sprijinul multor entităţi, care v-ar fi susţinut în efortul de a vă activa, de a vă reaminti— dar nu de a acţiona în locul vostru. Şi noi suntem nişte catalizatori ai acţiunilor voastre. La auzul numelui de Pleiadieni, aveţi o străfulgerare, tocmai pentru că noi vă ajutăm să rememoraţi informaţiile pe care le pierduserăţi.

Îinem să vă arătăm cine sunteţi cu adevărat ca să vă regăsiţi j plenar sursa lăuntrică de inspiraţie. Dacă am reuşi să vă orientăm către o carieră sau către un stil de viaţă, aţi deveni, la rândul vostru, surse de inspiraţie. Numai trăind cu o asemenea intensitate şi dovedindu-vă izvor de inspiraţie pentru cei care vă ies în cale puteţi afirma că trăiţi în lumină, ceea ce este un lucru profund.

Să nu uităm că fiecare este aici pentru motivele lui şi că scopul nostru comun e de a evolua împreună şi de a dezvolta o nouă frecvenţă a vibraţiei. Vrem să distrugem paradigmele de credinţă care au menirea de a îndepărta indivizii între ei prin evoluţie. În locul acestora, vrem să stabilim un canal de mediere, unde toţi să ne armonizăm şi să cooperăm, prin intermediul informaţiilor care pătrund adânc în fiinţa voastră pentru a spulbera vechile credinţe.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

5

ingerii-cerului.ro

angels-heaven.org

Noi te îndrumăm astfel încât să poţi dobândi multe experienţe interesante în această existenţă. Când ţi-am vorbit pentru prima oară, în 1988, grupul nostru avea între cincizeci şi şaptezeci şi cinci de entităţi—unele fizice, altele spirituale, dar toţi Pleiadieni. Ne-am înmulţit şi am ajuns să depăşim o sută de entităţi din mai multe sisteme. Acum ne intitulăm Pleiadieni Plus. Mulţi din realitatea noastră ne desconsideră capacitatea de a duce la bun sfârşit ceea ce am plănuit pentru voi. Ne impută că riscăm mult prea multe, dar în acelaşi timp se ţin deoparte şi aşteaptă să vadă ce se va mai întâmpla.

Unii din sistemul vostru ne văd ca agenţi ai terorii; nu împărtăşim însă această viziune. Nu vrem să vă speriem pe nici unul: nu dorim decât să vă informăm. Când te afli de unul singur într-o cameră întunecată şi auzi deodată zgomote ciudate, ţi se face frică. Dacă însă aprinzi lumina ca să descoperi sursa zgomotelor, te linişteşti. Aşa vrem şi noi, să vă deschidem ochii la ce se întâmplă cu adevărat. Informaţia este lumina; ignoranţa este întunericul. Vrem să lucraţi în lumină, nu în întuneric.

Am acceptat această colaborare cu voi pentru a ne extinde conştiinţa spre o mai mare libertate a voinţei şi a expresiei. Şi noi, la fel ca şi voi, avem misiunea de a schimba sistemul în care ne aflăm. Acţionăm potrivit unui scop bine determinat. Venim, după cum am amintit şi cu altă ocazie, din viitorul vostru şi, uneori, nu putem face nimic care să provoace schimbarea. Avem nevoie unii de ceilalţi în egală măsură. Ca membri ai Familiei de Lumină, aveţi capacitatea de a institui, implementa sau insera noi probabilităţi în lanţul realităţilor, care vor suferi un colaps în următorii douăzeci de ani, tocmai pentru că existenţa voastră fizică se desfăşoară concomitent cu ele. De la voi va pomi transformarea. Ceea ce veţi face voi ne va afecta şi pe noi. Tot ce se întâmplă pe Pământ ne afectează într-o măsură covârşitoare.

Aici scopul nostru este să vă asistăm, să vă învăţăm şi să evoluăm împreună pe parcursul acestui proces. Această versiune a cunoaşterii, pe care v-o detaliem noi, trebuie să determine evoluţia conştiinţei voastre. Dar nu este singura versiune existentă! Toate învăţăturile noastre ţintesc către un singur ţel, de a vă propulsa către noi culmi ale conştiinţei. Este intenţia noastră declarată.

Cuvintele şi conceptele întrebuinţate sunt, de fapt, mecanisme de decriptare a codurilor stocate adânc în trupurile voastre. Acestea aşteaptă răspunsuri la întrebările noastre, pentru ca, prin rezonanţă, să readucă la viaţă memoria de la nivel celular—amintirea a ceea ce aţi fost cândva, Prin învăţăturile pe care vi le oferim vă dăm ocazia de a vă extinde definiţia asupra realităţii; chiar şi aşa, să nu luaţi nimic din ce vă spunem ad litteram. Urmăriţi de fiecare dată traiectoria mai largă pe care o descriu conceptele noastre pentru a avea viziunea de ansamblu. Nu vă cramponaţi pe definiţia unei idei, pentru că trebuie să depăşiţi cuvintele şi să vă deschideţi mintea, să vă aţâţaţi pofta de cunoaştere, de adevărata cunoaştere care zace în voi. Aici sunt datele, iar noi le vom aduce la suprafaţă.

Vrem să conştientizaţi ideile voastre ascunse şi să vă încurajăm să treceţi de ideile obsesive, acceptând ezitările şi temerile de dinainte.

Să acceptaţi gândul că, atunci; când vă priviţi aşa-zisele părţi întunecate, îi puteţi elibera pe cei captivi în propria lor minte. Ceea ce ne conduce la cea mai importantă axiomă: gândul este un creator în sine. Fiţi convinşi că indiferent de natura situaţiei în care vă aflaţi, puterea gândului v-a dus acolo. Însăşi această convingere în puterea gândului vă va transforma radical experienţa şi existenţa pe această planetă.

Vă sfătuim să puneţi sub semnul întrebării atitudinea unora de a se bizui numai pe definiţii şi pe valori absolute. Mult mâi important este să aflaţi diverse opinii şi versiuni. După ce

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

6

ingerii-cerului.ro

angels-heaven.org

ascultaţi relatarea cuiva, cumpăniţi un timp şi vedeţi ce simţiţi. Vă ajută la ceva ceea ce v-a spus? Vrem să înţelegeţi că doar voi trebuie să decideţi ce faceţi mai departe. Noi doar vă informăm; depinde de voi cum folosiţi informaţia; voi vă conduceţi viaţa, nu noi.

Ne mândrim cu faptul că suntem povestitori înnăscuţi. Un anumit grad de credibilitate şi senzaţional îl adăugăm în modul de a prezenta datele. Chiar şi aşa, ce vă spunem noi nu este cu siguranţă singura varianta; după ea nu punem punct şi nu susţinem adevărul ei. absolut. Este doar un fragment minuscul din tabloul de ansamblu.

Orice v-am spune astăzi, mai mult ca sigur că peste un an ne-am modifica povestea, pentru că peste un an veţi fi capabili să vedeţi lucrurile mai profund. Povestea va evolua şi ea în permanenţă. Misiunea voastră este să vă descoperiţi propria identitate printre toate aceste faţete, să fiţi siguri pe ceea ce ştiţi—nu pe ceea ce credeţi că ştiţi sau v-a fost inculcat de alţii. Încrederea în acestă cunoaştere este vitală, fiindcă vă va restabili legătura cu Creatorul Prim. Cu toţii veţi înţelege, aşadar, că aveţi un scop în viată.

Voi înşivă v-aţi ales această cale. Misiunea voastră este să rcpuneţi memoria în drepturi, alături de valoarea existenţei umane. Este nevoie de voi. V-aţi antrenat pentru a face faţă acestei misiuni timp de mai multe existenţe şi nici unul nu aţi venit nepregătit. Toate cunoştinţele de care aveţi nevoie sunt înăuntrul vostru, dar este treaba voastră să vi le amintiţi. Pe parcursul acestei vieţi nu veţi mai primi informaţii noi. Datoria voastră este să vă amintiţi ce ştiţi deja, noi trebuie doar să vă atragem atenţia. E parte din misiunea noastră.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

7

ingerii-cerului.ro

angels-heaven.org

(2)

Despre călătoria Creatorului Prim

Omenirea este rezultatul unui experiment. Şi ea a apărut în urma unui proiect, ca de altfel creaţia în plenitudinea ei. Cu mult timp în urmă, Creatorul Prim şi-a început experimentele creatoare în acest univers cu scopul de a se explora, de a se desfăta şi de a se exprima în sinea sa şi pe sine. Prin extensia sinelui său, Creatorul Prim a atras în acest univers energiile şi esenţele vieţii, pe care le-a transmis mai departe prelungirilor sinelui său. A binevoit să dea de la el aceste daruri. Există şi alte universuri, ca şi multe alte modalităţi de a le crea; numai că acesta este deosebit prin faptul că a fost creat ca zonă a liberului arbitru, unde totul este permis.

Creatorul Prim le-a grăit acestor extensii ale sale: „Mergeţi şi zămisliţi şi aduceţi la sânul meu toate aceste zămisliri." Oare nu era aceasta o misiune cât se poate de simplă? Cu alte cuvinte, Creatorul Prim le spunea: „Pe mine mă dau vouă. Daţi-vă şi voi acestui univers, ca toate creaţiile voastre să se regăsească în mine."

Aceste extensii ale Creatorului Prim, pe care le vom numi de acum încolo zei creatori, au început sa experimenteze cu energia Creatorului, pe care o aveau cu toţii în fiinţa lor. Şi-au creat o ierarhie proprie, din care s-au născut altele în timp. Fiecare succesor îşi asigura, la rândul lui, succesorul, oferindu-i din propria esenţă şi dându-i astfel, posibilitatea de a participa la dezvoltarea universului. Până la urmă, într-un sistem galactic a fost instrumentat un plan de transformare a Pământului în centru intergalactic al transferului informaţional. Planul era incredibil de ambiţios. Încă dinainte, Pământul era bine cunoscut ca o planetă minunată, aflată la periferia unui sistem galactic şi uşor accesibilă din toate punctele Universului. Se găsea în proximitatea multor portaluri intergalactice, prin care undele energetice străbat enormele zone ale spaţiului.

S-a muncit mult atunci, până când s-a stabilit câte o ambasadă pentru fiecare galaxie, aici pe planetă. Unii dintre zeii creatori erau reputaţi geneticieni. Au modificat, făcând uz de poziţia lor înaltă, lanţurile moleculare—şi au codificat în aceste catene identitatea, frecvenţa şi sarcina electrică—cu scopul de a crea viaţa. Multe dintre civilizaţiile avansate ale timpului au oferit mostre din propriul ADN pentru a fi reprezentaţi în enciclopedia vie a Pământului. În urma acestei acumulări gigantice de informaţie genetică, zeii creatori au conceput diverse specii, unele umane, unele animale. Planul sortit Pământului era cu adevărat grandios.

Primii Arhitecţi ai Pământului erau membri ai Familiei de Lumină, entităţi care lucrau şi erau asociate cu un aspect al conştiinţei denumit lumină. Lumina este informaţie. Familia de Lumină a creat acest centru al tranzitului informaţional întocmai cum îl plănuiseră; era un loc menit să adune cunoaşterea din nenumăratele sisteme galactice, pe care toţi urmau să o împărtăşească. Pământul ar fi devenit o bibliotecă intergalactică, unde s-ar fi experimentat diverse moduri de a stoca informaţia prin intermediul frecvenţelor şi al geneticii.

În afara cadrului temporal, o sută de mii de ani trec la fel de repede ea un an terestru. Zeii creatori nu erau supuşi rigorii timpului pe care îl cunoaşteţi voi. Pentru ei, o sută de mii sau un milion de ani erau egali cu zero.

Energii din diverse locuri au fost canalizate atunci spre Pământ. Unele specii umane au ajuns astfel să dezvolte civilizaţii foarte avansate în urmă cu cinci sute de mii de ani. Nu intră în discuţie civilizaţiile pe care voi le numiţi Lemuria şi Atlantida; pentru noi, acestea aparţin

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

8

ingerii-cerului.ro

angels-heaven.org

modernităţii. Vorbim despre civilizaţii cu adevărat vechi, îngropate adânc sub calota glaciară a îndepărtatului continent austral Antarctida.

Proiectul Bibliotecii Vii de pe Pământ a ajuns într-un final să fie disputat de tabere adverse. Era destul de tentant să pui stăpânire pe o asemenea bază de date. În istoria primitivă a acestei planete s-au dus lupte în spaţiu pentru dominaţie. Nu v-aţi întrebat niciodată cine stăpâneşte Pământul? Doar este un teritoriu de prima mână. Chiar credeţi că nimeni în spaţiul cosmic nu şi l-a revendicat?

Au avut loc ciocniri, care au dus la crearea unei dualităţi. Unii zei creatori, care au putut să-şi aroge dreptul de a face tot ce poftesc—tocmai pentru că Pământul era o zonă a liberului arbitru—au preluat conducerea. Cunoaştem aceste evenimente drept „cotropirea" Pământului. A fost aidoma tendinţelor „cotropitoare" ale companiilor financiare de pe Wall Street. Zeii creatori au invadat Pământul acum aproximativ trei sute de mu de ani—în epoca propusă de savanţi drept zorii civilizaţiei omeneşti. În realitate, cu greu putem accepta această eră ca începuturile civilizaţiei. Cel mult, ea nu a fost decât o fază timpurie a omenirii moderne.

În acele vremuri, una dintre grupările care şi-au disputat supremaţia asupra planetei a câştigat acest teritoriu. Nici unul din aceşti stăpâni nu a permis băştinaşilor—oamenii—să afle ce s-a întâmplat cu adevărat. Neinformată, specia devenea mult mai lesne de controlat. Din acelaşi motiv, lumina este echivalentă cu informaţia, iar întunericul nu este decât lipsa acesteia din urmă. Cuceritorii au alungat lumina o dată cu instaurarea lor pe Pământ. Asta vă face să vedeţi lumina dintr-o perspectivă cu totul nouă, nu-i aşa? Radioactivitatea şi reacţiile nucleare erau foarte intense în acele timpuri şi pârjoleau Pământul. Specia predominantă, oamenii, suferiseră multe distrugeri şi acum se răzleţiseră.

Zeii creatori, noii, stăpânitori, se pricepeau de minune la experimente genetice. Aprofundaseră ştiinţa creării vieţii şi, în acelaşi timp, voiau aceste teritorii pentru motive numai de ei ştiute. Teritoriile sunt create şi menţinute prin intermediul unor energii speciale din mai multe motive, printre care cel al conştiinţei omniprezente în natură.

Conştiinţa comunică în permanenţă. Ea vibrează, sau poate fi făcută să vibreze, la atingerea Unor valori electromagnetice precise. Aceste energii pot fi manipulate să vibreze la o anumită frecvenţă pentru a servi drept sursă de hrană. Asemeni merelor care pot fi pregătite şi mâncate într-o multitudine de feluri, la fel conştiinţa poate fi pregătită şi ingerată într-o sumedenie de moduri.

Pe parcursul propriei evoluţii, anumite entităţi au descoperit că pot să se hrănească de pe urma modulării frecvenţei în forme specifice ale conştiinţei creaţiilor lor; aceasta le dădea posibilitatea de a controla procesul în permanenţă. Cu timpul au înţeles că acesta era modul de hrană al însuşi Creatorului Prim. Acesta din urmă îşi trimite extensiile cu scopul de a menţine o anumită frecvenţă electromagnetică, care este pentru el sursa de hrană.

Noi proprietari aveau : apetituri şi preferinţe diferite de stăpânitorii anteriori. Lor le plăcea să se hrănească cu haos şi frică. Numai aceste stări îi puteau hrăni, îi stimulau şi le menţineau intacte puterile.

Aceşti cuceritori de acum trei sute de mii de ani sunt uriaşii de care se vorbeşte în Biblie, în tăbliţele babiloniene şi sumeriene şi în toate celelalte texte sacre ale omenirii. Au ajuns pe Pământ şi au modificat specia umană anterioară. Le-au rearanjat ADN-ul, astfel încât fiinţele omeneşti să nu mai poată emite decât într-un anumit interval limitat de frecvenţe, care îi putea hrăni pe ei şi care să le confere putere.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

9

ingerii-cerului.ro

angels-heaven.org

Omul originar era o fiinţă colosală, al cărei ADN avea douăsprezece catene, primite de la o multitudine de civilizaţii avansate. La sosirea noilor stăpâni, ADN-ul uman a fost redus la două catene, iar o nouă specie umană a luat fiinţă. ADN-ul priginar a fost porţionat şi împrăştiat în celula umană, dar în stare dezactivată; fusese deconectat.

În fiecare celulă umană se găsesc filamente fotocodificate, fire extrem de subţiri de energie care sunt purtătoare; de informaţii. Prin unificarea tuturor acestor fire, ADN-ul devine funcţional. La rearanjarea din trecut, nu v-a rămas decât dubla elice a acestuia. Restul de informaţie, lipsită de importanţă pentru supravieţuirea omului, a fost deconectat, pentru a vă menţine într-O poziţie de subordonare, din care nu aţi mai fost capabili să emiteţi decât pe anumite frecvenţe pe care ei le puteau controla.

Planeta a fost apoi împrejmuită cu o barieră de blocare a frecvenţelor, asemeni unui gard electric, care permitea numai fluxul informaţiilor acceptate de zeii creatori. Îndeosebi frecvenţele luminii —informaţiile—au fost împiedicate să pătrundă pe Pământ. Chiar dacă, într-un final, lumina a reuşit sa străbată această barieră, pe Pământ nu mai rămăsese nici o altă frecvenţă de lumină care să o poată recunoaşte. ADN-ul uman fusese deconectat, filamentele foto fuseseră împrăştiate, în consecinţă razele purtătoare de creativitate din spaţiul cosmic nu au avut la ce să se conecteze.

Ce rol aveţi voi în toată această poveste? Sunteţi membri ai Familiei de Lumină. Însuşi faptul că în acest moment citiţi această carte demonstrează apartenenţa voastră. Unora vi se pare că vă amintiţi ca prin vis. Nu facem decât să readucem la suprafaţă cunoaşterea care este îngropată adânc în Voi. Am venit pe această planetă să reactivăm memoria umană—să conferim întregii specii umane amintirea a ceea ce a fost cândva, prin intermediul frecvenţei de lumină, pentru a vă putea crea o realitate proprie, modificând astfel frecvenţa planetei pentru a vă asuma stăpânirea asupra acestui teritoriu şi asupra voastră înşivă. ashtar- sheran.org

Noi, Pleiadienii, ne-am întors în timp—în ceea ce ar putea fi numit propriul nostru trecut—în postura de reprezentanţi ai luminii. Am făcut acest pas pentru a împărtăşi cu voi o anumită frecvenţă, pe care toţi aţi fost de acord să o purtaţi aici, pentru a rearanj a ADN-ul rasei umane modificate. Este o ştire extrem de importantă. Ar putea chiar să fie pusă în cap de afiş.

Arhitecţii Primi ai planetei nu au de gând să cedeze teritoriul de bunăvoie. Nu ar avea nici un motiv să o facă. Au apelat la Familia de Lumină ca să se insinueze în acest proiect, ca membrii ei să se întrupeze rând pe rând şi să aducă lumina—sub formă de raze cosmice creatoare, purtătoare de informaţii—acolo unde ea fusese pierdută. Familia şi-a început astfel lucrarea într-un sistem unde lumina şi informaţia erau absente. Cu timpul, razele cosmice au determinat modificarea legilor genetice ale omenirii şi s-au insinuat în fiecare entitate, la început la nivel individual, apoi in colectivităţi din ee în ce mai numeroase. De-a lungul timpului, puţine astfel de iradieri au penetrat cu succes fieful terestru. Au fost purtate multe războaie ca să se împiedice infiltrarea luminii sau a informaţiilor care ar fi trezit oamenii la realitate. În ciuda aparentei înfrângeri, Arhitecţii Primi au înţeles că, la scară macrocosmică, cedarea planetei însemna înţelegerea în profunzime a liberului arbitru din zona Pământ.

Arhitecţii au stabilit astfel un plan colateral care să intre în vigoare o dată cu alterarea frecvenţei pe Pământ, într-un moment în care noii proprietari s-ar fi dezintegrat în absenţa frecvenţei lor specifice. Afectivitatea este o sursă de hrană. Hrana multora este dragostea, pe care şi Arhitecţii Primi au plasat-o ca frecvenţă fundamentală pe Pământ Numai că hrana

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

10

ingerii-cerului.ro

angels-heaven.org

zeilor creatori este formată din frică, nelinişte, haos, foamete şi dependenţă, stări care trebuie înlăturate din viaţa omului.

Cine este atunci responsabil de eliminarea lor? Chiar voi înşivă! În postura de membri ai Familiei de Lumină, sunteţi toţi nişte renegaţi. Voi subminaţi sistemele, capabili în orice moment să vă învingeţi propria frică şi să demonstraţi planetei că frica este totalmente inutilă. E în fiinţa voastră să căutaţi pericolul şi să îl sfidaţi. Tot voi, ca Familie de Lumină, sunteţi cunoscuţi pretutindeni ca purtători ai informaţiei şi modificatori ai frecvenţelor. Nu este treaba voastră să-i convertiţi pe alţii. Doar vă infiltraţi în respectivul sistem şi vă comportaţi ca nişte receptacule; înmagazinaţi razele cosmice în corpul pe care îl gestionaţi ca oameni. Înfăţişarea umană este, însă, numai un camuflaj, care vă permite să desfăşuraţi acest proces.

Şi voi sunteţi programaţi să îndepliniţi anumite sarcini care, o dată cu reapariţia memoriei, se conturează în planul de modificare a frecvenţelor pe care îl aveţi de îndeplinit pe Pământ Veţi începe cu menţinerea unei frecvenţe specifice prin intermediul căreia veţi supravieţui. Acceptarea identităţii ca frecvenţă înseamnă acceptarea identităţii dintre pulsaţiile electronice şi totalitatea corpurilor fizic, mental, emoţional şi spiritual. Când trăiţi pe o anumită frecvenţă, aceasta îi afectează pe toţi cei din jur, oriunde v-aţi afla. Acest lucru vi se întâmplă deja. Mulţi vă înţelegeţi deja misiunea, în timp ce alţii abia acum se dumiresc.

Sarcina de a modifica modularea frecvenţei care controlează specia umană implică rearanjarea ADN-ul ui şi a filamentelor energeticc pe care le deţine fiecare dintre voi. Acum, misiunea vi se pare copleşitoare ca anvergură. Planeta susţine, în această manieră, evoluţia întregului Univers. Numai Pământul poate găzdui astfel de evenimente: este locul fierbinte, unde trebuie să ne angajăm în luptă. Aici se articulează planul, iar evenimentele de aici vor avea efecte în multe alte lumi.

Aţi fost de acord, ca membri ai Familiei de Lumină, să vizitaţi Pământul de nenumărate ori— sub multe înfăţişări şi în diverse epoci—pentru a studia terenul şi a afla cum stau lucrurile— adică pentru a vă antrena. Era nevoie de o îndelungată experienţă pe Pământ ca să fiţi pregătiţi pentru perioada în care ar fi demarat modificarea frecvenţei, moment în care v-aţi fi întrupat cât mai mulţi pentru a vă îndeplini misiunea.

Pretutindeni, membrii Familiei de Lumină încep să se regăsească între ei. Trebuie să puneţi accentul pe lucrurile care vă unesc, nu pe, cele care vă diferenţiază. Pentru a vă recăpăta puterile de membri ai Familiei, trebuie să aduceţi informaţia pe Pământ camuflată, pentru propria voastră expansiune. E nevoie de asta—evoluţia voastră va afecta evoluţia întregii planete.

ADN-ul vi se va multiplica de la două la douăsprezece catene. Acestea corespund unor centre energetice, sau chakra, aflate atât în interiorul, cât şi în afara corpului. Mai multe milioane vă aflaţi deja în misiune pe Pământ şi aţi acceptat să menţineţi frecvenţa care vă ajută să duceţi totul la bun sfârşit. Atât de mulţi reuşiţi să atingeţi perfecţiunea, iar perfecţiunea voastră se răsfrânge asupra tuturor. În curând veţi şti limpede cine sunteţi şi care vă este misiunea.

Este un progres individual fantastic pentru oricine participă la un astfel de proces, care va prinde un ritm ameţitor în următorii douăzeci de ani. Unora deja vi s-au rearanjat cele douăsprezece catene nucleare. Acestea interacţionează între ele în interiorul şi în afara corpului. Conexiunea lor este un semnal de activare a celor douăsprezece centre de energie, care vor menţine astfel un tranzit informaţional permanent.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

11

ingerii-cerului.ro

angels-heaven.org

După cum ştim din; tradiţii, şapte dintre centre sunt plasate în corpul omenesc, iar cinci în afara lui. Sunt cunoscute sub denumirea de chakra şi se aliniază după rotaţia celor douăsprezece corpuri celeste ale sistemului solar pe care le cunoaşteţi până acum — douăsprezece surse de vibraţii ale realităţii tridimensionale. Rotirea lor generează informaţie:

se învârt în acelaşi ritm cu sistemele chakra care se întind departe, spre capetele Universului şi transmit mişcarea ADN-ului pe care îl purtaţi în voi.

Prin rearanjarea ADN-ului uman în cele douăsprezece catene se va descoperi o incomensurabilă sursă de informaţii şi un izvor nesecat de putere. Prin simpla alăturare a indivizilor, în trup, dar mai ales în spirit şi în intenţii—împletiţi într-un receptacul telepatic al energiilor pan-cosmice—Universul se va transforma integral.

Numim mutaţie procesul de restructurare a ADN-ului. Când voi, ca membri ai Familiei de Lumină, veţi găsi puterea de a susţine mutaţia în structura voastră celulară, veţi putea deschide cele douăsprezece centre de informaţie. Veţi înţelege că vă puteţi crea experienţele, că aveţi şansa de a deveni, creatori conştienţi. Mai mult, veţi conştientiza ceea ce sunteţi de fapt.

La deschiderea ultimelor trei chakra, veţi fi capabili să introduceţi energii extra-terestre în existenţa cotidiană. Cu cât sunteţi mai mulţi cei care menţin frecvenţele înalte, cu atât o mai mare concentraţie din aceste energii vor fi canalizate către Pământ. A zecea chakra asigură legătura cu sistemul solar, a unsprezecea cu întreaga spirală galactică, iar ultima cu un loc îndepărtat din Univers. Prin ele veţi obţine o informaţie uimitoare, şocantă pentru întreaga lume.

Indivizii, culturile chiar, vor fuziona, multe „ordine ale lumii noi" vor apărea, iar haosul şi confuzia vor împânzi lumea. Postura de membri ai Familiei de Lumină nu vă permite decât să observaţi, dar fiţi siguri că haosul şi confuzia sunt necesare pentru prăbuşirea vechiului sistem şi reconstruirea celui nou în lumină. Trebuie să înţelegeţi necesitatea acestui proces evolutiv, deci evoluţia implicită a celor care vor menţine frecvenţa schimbării. Pământul chiar este un loc minunat în aceste vremuri, un loc unde trebuie să te afli cu orice preţ. Nu-i acesta cel mai bun plan?

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

12

ingerii-cerului.ro

angels-heaven.org

(3)

Ce sunt zeii voştri?

Ideea de divinitate implică o mulţime de concepţii greşite. Universurile sunt înţesate de fiinţe inteligente care, într-un timp mai scurt sau mai îndelungat, au evoluat spre forme şi funcţii care le permit să se exprime într-un mod creativ. Piatra de temelie a existenţei şi a conştiinţei este tot creativitatea, care poate lua astfel forme nenumărate.

Chiar şi Pământul, cu mult timp înainte sa fi fost creat, nu era decât un plan în minţile magnificelor fiinţe care şi-au propus să îl creeze. Multe dintre acestea au influenţat evoluţia Universului, iar voi aţi ajuns să-i desemnaţi drept zei. În schimb, ele nu erau decât energii luminoase din spaţiul cosmic, îndepărtate de la Creatorul Prim. Termenul de Dumnezeu îl folosim, totuşi, mult mai rar. Dacă totuşi am putea să-l atribuim cuiva, cl nu s-ar aplica decât Creatorului Prim. Din dragoste faţă de creaţia sa, Creatorul Prim s-a retras în sine, dar le-a dăruit extensiilor sale amorfe conştiinţa. Cu alte cuvinte, suntem toţi parte din Creatorul Prim, individualizaţi în cursul periplului său nesfârşit.

Ne percepem ca extensii ale Creatorului Prim—mereu în căutare de informaţii, exploratori înnăscuţi şi executanţi fideli ai dorinţelor sale, bucurându-ne la rândul nostru de o existenţă interesantă şi plină de provocări, care să îl hrănească. Hrana pe care el o extrage din aventurile noastre este apoi convertită în energie care să susţină noile sale creaţii.

Dar aproape de entitatea Creatorului Prim nu ani fost niciodată. Chiar cei care avem Cea mai înaltă frecvenţă a vibraţiei nu reuşim să ne ţinem aproape de el, deocamdată. Nu suntem destul de antrenaţi pentru a suporta intensitatea emanaţiei sale. Dorim cu ardoare ca, după ce vom evolua suficient, să putem măcar să-l privim sau poate chiar să fuzionăm cu el, cât de puţin ar fi. Ştim că va sta în puterea noastră şi de aceea suntem atât de dornici.

Evoluţia conştiinţei şi capacitatea de a stoca informaţia determină apropierea de Creatorul Prim. Pe Pământ, mulţi au simţit la un moment dat că au fuzionat cu divinitatea. E posibil să fi fuzionat cu o parte a Creatorului Prim care a vibrat pe aceeaşi frecvenţă cu a lor. Numai că vibraţia totală a sa ar dezintegra instantaneu corpul fizic, care nu este capabil să stocheze un volum practic infinit de informaţii. Reprezentările voastre despre „Dumnezeu" nu sunt decât frânturi minuscule ale Creatorului Prim.

Însuşi Creatorul Prim este un fragment din ceva şi mai mare. El este într-o stare de permanentă descoperire a sa ca creaţie a altei creaţii, într-un proces de auto-descoperire şi auto-conştientizare. Ţineţi minte: conştiinţa se află în toate lucrurile, ea nu a fost inventată, ci a existat dintotdeauna. Conştiinţa reprezintă cunoaştere, iar cunoaşterea este ceea ce vă apropie cel mai mult de Creatorul Prim. Dacă vă încredeţi în ceea ce ştiţi, vă activaţi divinitatea lăuntrică.

Aceste Vremuri sunt martori ai cercetării fără precedent a dimensiunilor lumi i şi ai dominaţiei asupra planetei: dar nu numai asupra planetei, ci asupra întregului Univers.

Asemeni ierarhiilor, uneori ascunse, de pe Pământ, există ierarhii în cosmos. Poţi foarte bine să locuieşti undeva şi să nu cunoşti ierarhiile locale. Poţi să Cultivi pământul, să-ţi plăteşti dările, chiar să mergi la vot, dar să ignori orice structură birocratică ori politică. Aproximativ în acelaşi fel, Pământul habar nu are cine guvernează Universul.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

13

ingerii-cerului.ro

angels-heaven.org

E important să pricepeţi că structuri ierarhice şi birocratice există, dar că ele percep timpul

diferit comparativ cu voi. Nu toţi trăiesc în aceeaşi structură temporală. Ce consideraţi voi a fi un an, alţii îl percep ca pe o frântură dintr-o zi. Dacă reuşiţi să acceptaţi asta, vă daţi seama

şi de ce Pământul a fost lăsat într-un aşa hal de paragină în ultimele mii de ani. Iată că,

totuşi, cerurile s-au aprins din nou, iar voi veţi fi bombardaţi cu informaţii cu totul ameţitoare, care să provoace schimbări majore de paradigmă în toate credinţele pe care le aveţi. Planeta va suferi un şoc cultural—o surpriză de proporţii.

Sunteţi aici, în aceste vremuri, eu un scop anume: să fiţi pregătiţi pentru reîntoarcerea zeilor creatori. Unii sunt deja pe Pământ.

Periodic, planeta le-a suportat vizitele, în care au experimentat diverse reţete genetice pe tulpinile umane. Ei s-au constituit în factori cu un impact major asupra sensului actual al istorici pe Pământ. Nenumărate civilizaţii v-au străbătut planeta timp de milioane de ani, fără a lăsa un singur vestigiu în urma lor. Toate au fost influenţate în varii moduri şi măsuri de cei pe care îi consideraţi zei.

Aceste fiinţe de lumină, pe care îi consideraţi zei, v-au jalonat de fapt istoria. În cărţile Bibliei, ele au fost reunite sub o singură entitate, când în realitate erau o combinaţie de energii luminoase extra-terestre, extrem de puternice. Din perspectiva noastră, erau surse uriaşe de energie, drept pentru care este uşor de înţeles atitudinea umană de prosternare şi admiraţie

în faţa lor.

Nu există nici măcar un text scris pe Pământ care să spună adevărul despre ei. Toţi aceşti zei au ajuns aici pentru a învăţa şi a evolua prin exersarea creativităţii, a conştiinţei şi a propriilor energii. Unii au avut un real succes şi şi-au învăţat bine lecţia, iar alţii au comis greşeli devastatoare.

Cine erau, de fapt, aceşti zei din vechime? în realitate, erau fiinţe capabile să modifice realitatea şi să manipuleze spiritele naturii după bunul lor plac. Dintotdeauna, oamenii au transferat în portofoliul divinităţii toate lucrurile şi puterile pe care ei, ca specie, nu le puteau avea.

Prin răspândirea în toate societăţile şi culturile arhaice, ele au ajuns să fie întruchipate ca

nişte creaturi înaripate sau mingi de flăcări. Lumea este plină de indicii şi artefacte referitoare

la aspectul acestor fiinţe. Este, totuşi, de la sine înţeles că manipulatorii aveau tot interesul

să-şi creeze o versiune proprie cu care să-i poată controla pe oameni. Vi s-a inoculat că aceştia erau zei adevăraţi şi vi s-a poruncit să îi veneraţi. Numai că această paradigmă este pe punctul de a suferi o turnură completă. Adevărul va ieşi la iveală, menit să vă zdruncine din temelii felul în care percepeţi lumea. Vai de cei care nu vor să vadă! Pentru că ecoul acestei revoluţii se va răspândi în lumea întreagă.

Conştiinţa hrăneşte altă conştiinţă. E dificil să înţelegeţi acest concept, pentru că voi vă hrăniţi cu mâncare. Hrana altor fiinţe este conştiinţa. Orice soi de mâncare a avut conştiinţă într-un anumit moment al evoluţiei ei, fie că aţi fript-o, aţi fiert-o sau pur şi simplu aţi cules-o din grădină; o ingeraţi pentru a vă ţine de foame. Sentimentele voastre îi hrănesc pe alţii. Când sunteţi manipulaţi să generaţi haos şi agitaţie, emiteţi pe o anumită frecvenţă de vibraţii care îi alimentează pe aceştia, pentru că numai astfel se pot hrăni.

Mai sunt şi cei care se hrănesc din vibraţia dragostei, iar acest grup tinde să readucă hrana dragostei pe Pământ. Vor să comute întregul Univers pe frecvenţa dragostei ca acesta să îşi reînceapă expansiunea şi să genereze alte şi alte lumi.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

14

ingerii-cerului.ro

angels-heaven.org

Sunteţi reprezentanţi ai grupului renegat de Lumină şi pentru acest lucru aţi fost de acord să reveniţi pe planetă. Aveţi o misiune de îndeplinit. V-aţi preluat corpurile fizice cu intenţia de a le transforma, în virtutea identităţii voastre spirituale. V-aţi ales cu deosebită grijă liniile genetice pentru a obţine un avans considerabil. V-aţi ales cu toţii câte o istorie genetică în care mulţi membri ai Familiei de Lumină au fost implicaţi.

Din postura îndrituită de stăpâni ai acestei planete, oamenii puteau exista simultan în mai multe dimensiuni şi erau egalii zeilor. Şi voi sunteţi pe punctul de a readuce la viaţă această identitate multidimensională.

Zeii au preluat cu forţa această realitate. Asemeni corporaţiilor Care preiau cu forţa anumite afaceri din cauza abundenţei de fonduri de pensie, la fel fondurile planetei se găseau din abundenţă în vremea apariţiei acestor zei. Ca să credeţi că sunt zei cu adevărat, v-au rearanjat materialul genetic.

Tot ei au alungat de pe Pământ şi Familia de Lumină, făcând loc echipei negre, care se hrănea cu ignoranţă. Corpurile voastre poartă şi acum amintirea strădaniei de a menţine cunoaşterea pe care zeii v-au smuls-o şi frica de aceştia. Ei sunt creaturi impresionante venite din spaţiul cosmic. Vă pot manipula în atât de multe feluri şi pot schimba realitatea oricând doresc ei. Din pură ignoranţă, oamenii au ajuns să-i numească zei.

Dumnezeu, ca entitate, nu a vizitat niciodată planeta aceasta. Dumnezeu e prezent deja în toate lucrurile. Până acum nu aţi avut de-a face decât cu zei comuni care nu doreau decât să vă inducă în eroare pentru a vă determina să îi adoraţi, si care şi-au disputat dominaţia asupra Pământului, acest dominion al liberului arbitru de la periferia spiralei galactice.

Înainte de a fi cuceriţi, aveaţi capacităţi extraordinare. Modelul biogenetic originar al omului fusese ticsit de informaţii şi avea posibilitatea de a călători interdimensional. Prin intervenţia lor, zeii creatori au conchis că oamenii ştiau deja prea multe. În putere, specia locală se apropia periculos de mult de cei care se dădeau drept Dumnezeu.

O dată cu înfăptuirea manipulării genetice, dezastrul a fost comis. Noi versiuni experimentale ale speciei au fost activate, dar la vechea bază de date nu s-a renunţat total. Înainte de asta, ADN-ul uman era intact, asemeni unei monumentale biblioteci unde puteai găsi instantaneu, perfect catalogată, orice informaţie ţi-ar fi trebuit. După deconectarea genetică a informaţiei, era ca şi cum te-ai fi găsit deasupra unui morman imens de Cărţi smulse de pe rafturi, într-un haos total. Cuceritorii reuşiseră să amalgameze toată informaţia genetică a omului, să o facă total inutilizabilă.

Aceasta este numai o istorisire; are, într-adevăr, un fir epic. Dar nu ne adresăm logicii,;ci memoriei latente, care să evidenţieze implicarea voastră în toate aceste evenimente. Numai aşa veţi putea înţelege ce s-a întâmplat cu adevărat şi vă veţi da seama de importanţa voastră în proces.

Informaţia genetică fusese învălmăşită; era într-o stare amorfa, dar rămăsese întreagă în interiorul celulei. Informaţia rămasă disponibilă şi, în acelaşi timp, imperios necesară pentru supravieţuirea speciei, era dubla elice. Majoritatea bazelor de date din conţinutul acestei au fost deconectate, iar voi aţi fost nevoiţi să continuaţi cu un minimum informaţional. Numai aşa puteaţi deveni uşor de manipulat pentru acele conştiinţe care pretindeau a fi Dumnezeu.

Acestea au preluat specia anterioară, scânteietoare din toate punctele de vedere, pentru a o remodela pentru interesele şi nevoile proprii. Au deconectat frecvenţa informaţiei la nivelul ADN-ului, l-au rearanjat şi v-au lăsat doar cu catena dublă care vă menţinea în ignoranţă.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

15

ingerii-cerului.ro

angels-heaven.org

Accesul la informaţie v-a fost blocat într-un mod brutal, lăsându-vă în imposibilitatea de a mai modula frecvenţele după bunul plac.

Zeii creatori au fost cei care au demarat proiectul de modificare a ADN-ului, esenţă a inteligenţei şi amprentă unica a speciei umane. Fără o locaţie bine definită unde să-şi exercite funcţia, codul nu se poate activa şi manifesta. Încuiaţi într-o odăiţă unde nu vă puteţi mişca, nu veţi fi voi înşivă în. veci. La fel s-a întâmplat cu acest cod începând cu multe milenii în urmă: a fost silit să încapă într-o porţiune minusculă a ADN-ului iniţial.

Chiar acum, lucrul cel mai important care vi se întâmplă este reorganizarea ADN-ului. Raze cosmice vă bombardează zilnic corpul pentru a opera aceste mutaţii. Fragmentele amalgamate în care se păstrează istoria şi conştiinţa Bibliotecii Vii se rearanjează treptat.

ADN-ul evoluează. Noi catene se formează prin torsiunea filamentelor fotocodificate. Datele sunt adunate laolaltă prin acţiunea energiilor electromagnetice provenind de la Creatorul Prim. Nu facem decât să oferim asistenţă în cadrul acestui proces, care ne ajută să evoluăm, la rându-ne.

O dată cu reorganizarea la nivelul ADN-ului, se va produce o restructurare a sistemului nervos, care va permite tranzitul mult mai multor informaţii. Mare parte a celulelor nervoase, care hibernează momentan, îşi vor relua atunci funcţionarea.

întreaga planetă va resimţi aceste transformări, a căror esenţă este conştientizarea. Unii dintre voi, cei care vă recunoaşteţi ca Păstrători ai Luminii, veţi suporta o transformare completă a realităţii şi, de aceea, trebuie să stabilizaţi o anumită frecvenţă. Dacă aceasta nu va fi temeinic ancorată şi înţeleasă, poate—şi va genera—haos. Aşa că trebuie să fiţi bine pregătiţi.

Haosul poate aduce cu sine şi o nouă reorganizare, dacă este utilizat eficient. Asistăm la un colaps temporal, secondat de acumularea de energie. Obiectivul vostru este reciclarea acestei energii mai întâi în voi. Veţi bătători drumuri, la nivelul conştiinţei, pe care alţii le vor parcurge mai târziu cu uşurinţă, tocmai pentru că le-a croit altcineva mai întâi pentru ei.

Mulţi vor ajunge să simtă subit această suprasarcină energetică, fără să fi fost avertizaţi în prealabil. Aveţi darul de a atrage lumina, care este acelaşi lucru cu informaţia, la nivelul planetei, iar prin aceasta reuşiţi să străbateţi cărările conştiinţei fără măcar să rostiţi un singur cuvânt. ingerii-cerului.ro

Aceste cărări vor crea noi realităţi, noi opţiuni şi noi moduri de a trăi şi exista. Aşadar, colapsul actualei societăţi este iminent: în . starea sa actuală, ea nu poate susţine lumina, nici posibilitatea multidimensionalităţii; vă limitează drastic libertatea şi v-aţi săturat de această opresiune permanentă.

Zeii creatori vin din spaţiul cosmic, acolo unde şi locuiesc. Ei, la rândul lor, evoluează. Alţii ar vrea să îi elimine din „clubul zeilor creatori" pentru că dovedesc o nepăsare totală faţă de creaţiile lor. Înainte să cotropească planeta acum trei sute de mii de ani, unii dintre zei au contribuit la realizarea bazei de date a Biblioatecii Vii şi la proiectarea acestui gigantic centru informaţional care a unit galaxiile intre ele. Numai că totul a luat sfârşit cu ciocnirea dintre zeii creatori, intre care entităţile spaţiale au învins, după cum atestă străvechile manuscrise de pe Pământ. Au rămas aici fiindcă şi-au dorit planeta din interese personale. În acest univers al Creatorului Prim, totul este permis. Datorită acestei libertăţi universale putem să tragem o sumedenie de învăţăminte.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

16

ingerii-cerului.ro

angels-heaven.org

Zeii creatori s-au unit între ei şi şi-au împletit astfel arborele genealogic, ca şi dinastiile europene care preferau căsătoriile între diverse case, cu scopul de a-şi întinde stăpânirea peste mai multe teritorii prin astfel de alianţe. Zeii au încercat diverse combinaţii pentru a studia rezultatele. Erau buni cunoscători ai geneticii şi creau prin manifestarea directă a forţelor vitale, în deplină înţelegere a acesteia. Deocamdată, este greu pentru voi să înţelegeţi amploarea acestui proiect.

Dar cine sunt aceste fiinţe, care au bulversat structura iniţială a Pământului? Aceste entităţi venite din spaţiu, care sunt numite uneori Tricourile Negre? Fiţi foarte atenţi când vorbiţi despre forţele întunericului. Nu le catalogaţi drept malefice. Trebuie doar să înţelegeţi că ele sunt dezinformate, de aceea creează, la rândul lor, sisteme de dezinformare, pentru că nu cunosc şi cealaltă cale. La un moment dat, s-au răzvrătit şi s-au rupt de cunoaşterea adevărată, pentru a sfârşi în dependenţa faţă de apendicele de cunoaştere pe care îl mai au şi faţă de viaţa pe care au creat-o. Este o viaţă bazată pe frică, care nu preţuieşte altă existenţă, dar care se foloseşte de ea. Cine sunt ei? Reptilele.

Aceste fiinţe din spaţiu sunt parte om şi parte reptilă. Îi numim Şopârlele fiindcă ne place să relaxăm un pic atmosfera şi să glumim, pentru a nu vă speria foarte tare. Nu am venit la voi pentru a vă speria—ci doar pentru a vă informa. Dar toate astea le simţiţi deja, iar unii începeţi deja să accesaţi şi memoria reptiliană. Vă amăgiţi profund în cazul în care consideraţi că toate reîncarnările voastre au fost în corpuri omeneşti. V-aţi reîncarnat pentru a experimenta creaţia, pentru a o înţelege „pe propria piele", sub toate formele ei. O singură experienţă nu este suficientă. Ar fi ca şi cum aţi mânca la acelaşi restaurant toată viaţa şi spuneţi „Nici un fel de mâncare nu-mi este străin." Ar fi o prostie. Extindeţi-vă, aşadar, frontierele şi experimentaţi orice este nou. Strălucirea vieţii este prezentă la orice nivel.

Zeii creatori pot avea diferite înfăţişări, nu seamănă toţi cu Şopârlele. Unii sunt insectiformi. De pildă noi, Pleiadienii, suntem asociaţi cu zeii păsări şi reptile. Mulţi vizitatori din spaţiu s- au folosit de energia păsărilor, după cum atestă multe culturi străvechi. Dacă examinaţi desenele egiptene, sud-africane şi nord-americane, veţi găsi reprezentări ale păsărilor şi ale reptilelor. În unele cazuri, păsările au colaborat cu reptilele, în timp ce în altele s-au opus unele celorlalte. Povestea se va contura pe măsură ce veţi afla mai multe. Vă veţi aminti propriul trecut.

Zeii sunt legaţi intim de voi toţi. Când vă hotărâţi să deveniţi părinţi, acceptaţi să învăţaţi de la copii, să le purtaţi de grijă, să îi învăţaţi ce înseamnă să fii responsabil. Aceeaşi este şi situaţia zeilor creatori. Observând evoluţia voastră, învaţă lucruri importante despre viaţă; conştientizează în profunzime propria lor creaţie; învaţă, până la urmă, să devină buni părinţi.

Unii zei creatori au aprins scânteia vieţii doar pentru a îşi satisface anumite nevoi. Aşa s-au hrănit cu sentimentele voastre. Unul dintre marile secrete care v-a fost tăinuit tuturor până acum este belşugul care însoţeşte orice trăire afectivă. Aţi fost ţinuţi departe de explorarea sentimentelor proprii tocmai pentru că acestea vă oferă adevăratul tablou al problemei. Ele sunt puntea de legătură cu corpul spiritual. Acesta există numai în sfera multidimensională pentru că, fireşte, este lipsit de substanţă fizică.

Intervalul de modulare a frecvenţelor a fost modificat în ultimul timp, pentru a permite penetrarea planetei cu energii extra-terestre. Acestea au nevoie de sprijinul vostru. Nu pot opera modificările necesare fără intervenţia voastră—planeta trebuie schimbată din interior. Energiile nu fac altceva decât să vă pună în legătură cu razele cosmice ale creaţiei, care la rândul lor generează saltul evolutiv la nivel intracelular. Cu explorarea sentimentelor vine şi

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

17

ingerii-cerului.ro

angels-heaven.org

menţinerea frecvenţei, după care capacitatea de a redifuza aceste raze. Numai atunci va fi gâtuită sursa de hrană a zeilor creatori.

Diminuarea frecvenţei fricii pe planetă va antrena apelul la surse alternative de frică, mai numeroase, din partea zeilor—aceasta din cauză că se tem să nu îşi piardă sursa de hrană. Vor face încercări disperate de a menţine vechea frecvenţă până să freacă la hrană din dragoste. Şopârlele şi-au instalat pe Pământ aparate care să amplifice şi să retransmită agitaţia afectivă de la sol. Aceasta le parvine în mod direct şi îi hrăneşte.

Pentru a ajunge pe orice planetă, trebuie să aveţi la dispoziţie un portal sau o cale de acces. Poţi să ajungi în spaţiu şi apoi să te îndrepţi, de exemplu, spre Jupiter, dar dacă nu găseşti portalul prin care accesezi cadrul temporal al planetei, te vei trezi într-un loc dezolant şi sterp. Portalurile deschid culoarele temporale şi servesc drept spaţiu al tranzitului interdimensional.

Şi pe Pământ există multe astfel de portaluri prin care zeilor creatori, din orice specie ar fi fost aceştia, le-a fost permis accesul pe Pământ. Unul dintre portalurile imense, a cărui supremaţie este disputată în chiar aceste vremuri, este cel al Orientului Mijlociu. Dacă stăm să ne gândim, câte dintre marile tulburări religioase şi sociale nu au apărut chiar în acea zonă geografică? Este un portal gigantic—cu raza de peste o mie cinci sute de kilometri. Aceasta explică turbulenţele din Orientul Mijlociu. Tot de el se folosesc şi Şopârlele.

Într-o oarecare măsură, ei pot fi consideraţi deţinătorii portalului. S-au folosit de zona înconjurătoare pentru a-şi crea baze subterane în peşteri, de unde controlează operaţiunile. Vechile civilizaţii mesopotamiene, localizate între fluviile Tigru şi Eufrat, erau originare dintr-o colonie spaţială cu un oarecare grad de civilizaţie. Kuwâitul se află în mijlocul acestui teritoriu. În interiorul acestui portal se practică manipularea omului în beneficiul altora.

Şi în cadrul populaţiei de Şopârle există unele entităţi binevoitoare şi altele răuvoitoare. De ce vă spunem toate aceste lucruri? Ce nevoie aveţi să le cunoaşteţi? Iată că realitatea Şopârlelor se pregăteşte să se intersecteze din nou cu a voastră, cu scopul de a fuziona. Prin saltul evolutiv al conştiinţei nu înţelegem doâr acceptarea totală a dragostei şi a luminii, Iară nici un pic de sacrificiu Trebuie să înţelegeţi complexitatea realităţii, polimorfismul ei şi omniprezenţa voastră multidimensională, Toate aceste faţete ale. voastre trebuie reconciliate şi reunite: pentru a vă relua integritatea Spirituală. Numai aşa vă veţi putea întoarce, la Creatorul Prim.

Veţi avea nenumărate ocazii de a evalua lucrurile şi de a le clasifica drept nocivei Dar evaluarea şi clasificarea vă vor împiedica să experimentaţi şi să simţiţi acesţe noi reialităţi. Aminţiti-vă că vă aflaţi într-o zonă a liberului arbitru şi că există un Plan al Divinităţii, cel de ultimă instanţă; ultima carte din pachet. Fiţi convinşi că ultima carte este întotdeauna un as.

Natura dramei care se petrece aici este interesantă. Cu fiece modulare a frecvenţei într-un sistem oarecare, magnetismul sistemului îşi face simţită prezenţa. Acest atracţie magnetică readuce în mod normal energiile expulzate din sistem pentru a participa la evoluţia acestuia. Voi atrageţi toate experienţele ca un magnet, pentru a acumula în baza voastră de date sentimentele condiţionate de aceste experienţe.

Zeii creatori din vechime sunt atraşi în aceste timpuri pe Pământ datorită planului divin. Trebuie sa ia parte la el şi să conştientizeze că modificarea frecvenţelor lor este iminentă. Se opun deocamdată acestei transformări, la fel ca majoritatea oamenilor. Încă se ambiţionează să-şi creeze propriile realităţi. Numai că, timp de trei sute de mii de ani, aceşti zei creatori au uitat cine i-a creaţ! La rândul lor, şi-au uitat zeii.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

18

ingerii-cerului.ro

angels-heaven.org

Numai voi, ca membri ai Familiei de Lumină, nu aţi uitat nimic. Sarcina voastră este să înţelegeţi: şi să răspândiţi mai departe această înţelegere pe toată suprafaţa planetei, stabilizând astfel nivelul energetic şi generând putere creatoare. Se subestimează brutal puterea luminii pe această planetă, la fel cum şi zeii creatori vă subestimează puterile, În strălucirea lor orbitoare se găsesc şi pete întunecate. Sunt atât de obsedaţi de putere, încât şi-o disputa între ei.

Aceştia au renunţat Voluntar la o parte din fiinţa lor pentru a se dedica exclusiv proiectului la care lucrau. Legătura voastră cu aceste fiinţe rezidă în faptul că voi sunteţi extensii executante ale lor. Voi veţi modifica realitatea din interior. Asta trebuie ţinut minte.

Zeii creatori se întorc să vă jefuiască pentru a nu muri de foame. Văd şi ei că pe frunţile voastre scrie „Demolatori de sisteme", aşa că vin pregătiţi să instaureze haosul şi teroarea pentru a-şi recăpăta teritoriul. Această sursă de hrană este vitală pentru ei. Pierd controlul planetei şi se vor orienta mai întâi către portalul Orientului Mijlociu, unde îşi au cartierul general subteran şi de unde vor iniţia expansiunea terorii şi a haosului.

Arhitecţii Primi doresc reinstaurarea frecvenţei liberului arbitru în această zonă. Zeii care şi- au proclamat dominaţia aici în ultima perioadă au utilizat modularea frecvenţei, interzicând astfel libertatea de a alege. Fură de la voi energie psihică pe care v-o generează prin etalarea unei false imagini a realităţii cotidiene. Nu îi considerăm malefici. Vrem doar să vă arătăm ce se întâmplă de fapt fără voia şi cunoaşterea voastră. Nici măcar nu eraţi capabili să le vedeţi ca pe nişte înscenări menite să vă jaloneze gândirea şi afectivitatea, fapt care determina acea frecvenţă unică pe care conştiinţa voastră o utiliza.

Şi noi practicăm aceleaşi metode. Dacă vă întoarceţi privirea spre trecut, nu descoperiţi că şi noi v-am modulat frecvenţele de emisie? Nu v-am ademenit, la rândul nostru, convingându- vă de realitatea liberului arbitru, pentru a determina o modificare a frecvenţei în voi? Am procedat identic cu creatorii voştri.

Spre binele vostru, ar fi cazul să renunţaţi la credinţele gen Moş Crăciun. Când aţi descoperit adevărul despre Iepuraşul de Paşti, Moş Crăciun sau Zâna Măseluţă, aţi aflat că nu-i decât o legendă romanţată care înconjoară aceste energii pe care atâta amar de vreme le-aţi venerat ca zei.

Energiile care guvernează această planetă vă dirijează sistemul de credinţe după bunul lor plac. Emit în afara zonei terestre fluxuri colosale de energie vie. Vi s-a mai spus că gândul are puterea de a se materializa: se realizează—într-un, alt loc din spaţiu. Chiar în acest moment, cinci miliarde şi jumătate de oameni gândesc. Imaginaţi-vă câtă energie este emisă din toate aceste gânduri, care predomină şi cum se exteriorizează ea?

Nu apreciem comportamentul nimănui şi nu indicăm poziţii ierarhice. Vrem doar să vă spulberăm iluziile, să spargem balonaşele de săpun şi visele voastre false. Nu sunt neapărat greşite, dar vrem să vă determinăm să abordaţi viziunea de ansamblu.

Veţi simţi diminuarea acestei energii când din ce în ce mai mulţi o vor abandona în favoarea alteia. Gândiţi-vă la cum vă veţi simţi după ce veţi renunţa la modularea frecvenţei sau la logică, atunci când, imaculaţi, veţi accepta rolul de Păstrător al Frecvenţei. Amintiţi-vă de identitate ca frecvenţă, formată din totalitatea pulsaţiilor electromagnetice ale corpurilor fizic, mental, emoţional şi spiritual. Ori de câte ori preiei emanaţia cuiva şi o modelezi după bunul tău plac, modifici şi vibraţia planetară.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

19

ingerii-cerului.ro

angels-heaven.org

E una din îndatoririle pe care le îndepliniţi cu profesionalism, din postura voastră de demolatori ai sistemelor. Nu vrem să desconsiderăm vechile voastre unelte, ci. doar să vă facem să renunţaţi la ele. V-aţi ataşat pro fiind de anumite credinţe şi convingeri care nu vă mai sunt de niciun folos, cum nici sfaturile noastre nu vor avea valabilitate perpetuă. O altă formă de energie va veni şi vă va spune: „Pleiadienii au avut dreptate când v-au învăţat aceste lucruri. Dar de aici vă preluăm noi." Evoluţia nu are sfârşit, cum nici adevărul ultim nu poate fi vreodată cunoscut.

Dacă răsfoiţi amintirile trecutului vostru reptilian, veţi descoperi că multe figuri impozante ale sistemului patriarhal au aparţinut familiei Şopârlelor. Cum oamenii nu sunt toţi răi, nici reptilele nu sunt. Dimpotrivă, sunt în egală măsură, ca toţi ceilalţi, copii ai Creatorului Prim, iar trăsăturile lor corporale sunt la fel de aproape de acesta ca şi ale voastre. Maeştri geneticieni, au posibilitatea de a lua diverse forme. E de la sine înţeles că atunci când lucrezi cu o specie care a trăit izolată atât de mult timp, dezvăluirea adevărului o poate şoca.

Au existat şi alţi zei creatori, dintre care şi cei cu aspect uman. Numai că în aceste vremuri, sunteţi speriaţi de Şopârle fiindcă ele par cele mai diferite de voi.

Ani vrut să vă arătăm în detaliu cine sunt aceste zeităţi pentru că ele vor reveni pe Pământ. Este unul din motivele pentru care asistaţi la o generală stare de agitaţie în această perioadă. Dar abia după ce stăpâniţi tehnicile de menţinere a frecvenţei veţi fi pregătiţi să-i întâlniţi. După cum am mai afirmat, unii au ajuns deja. Merg pe străzi şi sunt membri ai academiilor, ai guvernelor sau ai altor structuri. Sunt şi ei observatori şi transmiţători de energie. Unii au deja puteri depline, alţii abia acum învaţă şi se perfecţionează. Iar alţii nu au intenţii tocmai onorabile.

Trebuie să învăţaţi să discerneţi între multiplele forme de energii extra-terestre. Ca Univers al liberului arbitru, toate formele de viaţă sunt posibile. Încercând să vă manipuleze, să vă sperie sau să vă controleze, acea energie sigur nu v-ar fi folositoare. Şi aveţi posibilitatea de

vă selecta partenerii. O evoluţie uluitoare a capacităţilor magice nu este dublată neapărat

a

şi

de o evoluţie spirituală pe măsură. Învăţaţi să faceţi deosebirea.

Trăiţi în aceste vremuri în care energia prinde viaţă. Toate sentimentele voastre provin din acesta trezire a energiei şi a conştiinţei. Agitaţia curenţilor de aer demonstrează efervescenţa la nivelul atmosferic. Zeii au venit. Voi sunteţi zeii.

Conştientizarea propriei istorii vă permite deschiderea ochilor străvechi. Aceştia, ochii lui Horus, nu au vedere umană, ci divină. Văd legătura şi cauzalitatea lucrurilor, laolaltă cu faţetele lor pluridimensionale şi permit astfel articularea imaginii de ansamblu, a istoriei în plenitudinea ei. La deschiderea acestor ochi interiori, intraţi în contact nu numai cu propria

axă temporală, ci şi cu cea a întregii planete şi chiar a galaxiei şi Universului. Abia atunci veţi

fi aflat identitatea adevăraţilor zei.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

20

ingerii-cerului.ro

angels-heaven.org

(4)

Amintiri din zona liberului arbitru

La începutul timpurilor, unele fiinţe tânjeau să creeze. Dar pentru aceasta, era nevoie de o intervenţie extrem de subtilă în creaţia deja existentă. Toate aceste fiinţe au fost colaboratorii, asociaţii şi păstrătorii unui aspect al conştiinţei denumit lumină. În multe situaţii, Păstrătorii Luminii s-au reunit şi au conlucrat în diverse dimensiuni ale realităţii. Au proiectat, au făcut schimb de opinii şi au stabilit o dată fixă la care planul lor va intra în funcţiune.

Unii dintre membrii echipei de lumină au anticipat planurile Creatorului Prim: ce ar face acesta, unde ar acţiona la un moment dat şi cum ar putea fi el stimulat. Entităţile au descoperit metodele de întrebuinţare a luminii, aşa că şi-au planificat cu grijă acţiunile. Mai multe sule de milenii, aceste fiinţe s-au pregătit să ducă la bun sfârşit ceea ce concepuseră. Au avut grijă îndeosebi să se pregătească pentru ceea ce credeau ei că va fi un iminent cutremur cosmic, declanşat de Creatorul Prim.

Toţi şi-au dovedit abnegaţia şi devotamentul în antrenament. Multe rămăseseră să fie studiate înainte; de implementarea acestui plan îndrăzneţ. Intenţia lor era să ducă lumina, deci cunoaşterea, în realitatea care o respingea. Ca şi cum ai încerca să păşeşti cu un pantof care nu-ţi este pe măsura.

Entităţile erau puse în situaţia de a găsi un plan prin care lumina să nu mai fie respinsă. Voi sunteţi aceste fiinţe, iar timpurile sunt aproape. Timpul a fost ales cu grijă, deoarece toţi simţiţi în adâncul sufletelor voastre că prezenţa voastră aici nu este gratuită. Voi sunteţi cei care demarează mişcarea de eliberare din chingile acestei realităţi, din firele subţiri aidoma sârmelor de otel care vă ţin sub apăsarea ideilor fixe despre voi şi despre cosmos.

Pentru cei care v-aţi hotărât deja să acţionaţi conform planului şi să acceptaţi conştiinţa luminii, a sosit vremea. Din acest moment, acţiunile voastre vor da roade. Trebuie doar să primiţi energia în corpurile voastre. Trebuie să vibraţi în acelaşi timp cu energia pentru a elibera culoarele sinelui, energiile afective care vă ţin blocaţi la nivel fizic. La o examinare mai atentă, veţi descoperi multiplele faţete ale sinelui pe care le puteţi tranzita prin arterele sistemului nervos activat de conştiinţă.

Vă veţi da seama de ingeniozitatea cu care a fost proiectată propria voastră societate, astfel încât să vă ţină departe de explorarea părţii voastre celei mai intime şi mai spectaculoase. Voi, Păstrători ai Luminii, veţi imagina o multitudine de realităţi pe care le veţi transfera în conştientul colectiv al planetei. Primii care se vor bucura de aceste trăiri veţi fi voi înşivă, instaurând pacea şi dragostea interioară, în armonie deplină cu ceea ce sunteţi, cu acţiunile voastre şi cu acţiunile celorlalţi în ceea ce vă priveşte. Veţi accepta tot ce este necesar pentru a atinge un nivel cât mai avansat de retenţie a luminii.

Originea acestor informaţii se pierde în negura timpurilor, dar corpurile voastre le păstrează intacte. Vă cerem şi vă reamintim, în acelaşi timp, să descuiaţi acest cufăr cu informaţii nepreţuite şi să faceţi săpături cât mai adânci în memorie. Călătoriţi pe aceste cărări ale amintirilor, intraţi căt mai adânc în trecutul vieţii acesteia şi ale celor dinainte—doar aşa vi se vor înfăţişa raţiunile conştiinţei.

Abia după o adâncă scrutare a conştiinţei, la capătul călătoriilor, încarnărilor şi evenimentelor prin care aţi trecut, veţi reuşi să acceptaţi plenitudinea propriei fiinţe. O deschidere senină faţă de gesturile pe care le repudiaserăţi, faţă de adevărata identitate sexuală şi chiar faţă de

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

21

ingerii-cerului.ro

angels-heaven.org

dispreţul pentru viaţă pe care l-aţi manifestat în alte încarnări va activa o chakra intermediară, poziţionată între al patrulea şi al cincilea centru energetic corporal, înconjurând timusul. Este punctul nodal dintre propriul sistem nervos şi fluxul informaţional care vă va regenera organismul, călăuzindu-vă spre dragostea lipsită de prejudecăţi.

Dacă acceptaţi şi aprofundaţi noile perspective, veţi înţelege mult mai temeinic activitatea la nivel planetar. Veţi da şi altora ocazia să se armonizeze cu vibraţiile pe care le pot detecta. Unele dintre ele sunt total lipsite de ritm, dar fără doar şi poate că există toate cu un scop anume, concretizat în fortificarea sinelui spre o cunoaştere integrală a realităţii. Numai sinele poate da votul decisiv pentru calea pe care o va urma sufletul, drumul vostru prin această realitate.

In planul originar, Pământul era un centru de schimb informaţional între toate sistemele galactice. Arhitecţii Primi nu au renunţat la decizia lor. Şi ei aparţineau Familiei de Lumină, iar voi i-aţi cunoscut pe câţiva îndeaproape. Ia gândiţi — vă puţin la asta.

Vrem să vă trezim amintirile. Faceţi efortul de a înţelege amploarea transformărilor care se petrec cu specia voastră, ca să puteţi acţiona în deplin control şi cunoştinţă de cauză. Arhitecţii Primi sunt în stare să traseze mai multe cursuri ale evenimentelor, incluse în realităţi distincte.

Am pomenit şi înainte de potenţialităţile infinite din acest Univers al liberului arbitru. Aşadar, variaţia imprevizibilă a timpului dincolo de graniţele acestui sector galactic se traduce în imposibilitatea voastră de a cunoaşte ce se întâmplă acolo. Aceasta a condus la impresia unei păci eterne care, în concepţia pământenilor, s-a instaurat în ceruri. La scara macrocosmică a evoluţiei, nu e un interval mare, dar vouă, blocaţi în cadrul temporal al Pământului, vi s-a părut o eternitate.

Lumina generează informaţie, după cum întunericul o ascunde. În viitorul apropiat vă va fi lesne să alegeţi bobul de neghină dacă evadaţi din spaţiul tridimensional. Trebuie doar să fţi capabili să deosebiţi lumina, dătătoare de informaţie, de întunericul care dezinformează, sau care induce în eroare, sau care, pur şi simplu, tăinuieşte informaţia.

Şi lumina, dar şi întunericul provin de la Creatorul Prim, care a dat naştere tuturor celorlalţi zei creatori. Le-a dat libertatea de a zămisli lumi: să înţeleagă cum să creeze viaţa, cum să-şi asume responsabilitatea faţă de creaţia lor, cum să devină adevăraţi părinţi ai planetelor ctitorite. Dar ca părinte înveţi fără încetare.

Zeii creatori s-au luat pe ei înşişi şi s-au re-creat, iar lumile astfel concepute le-au hrănit tot din ei înşişi. În mitologia egipteană există o legendă despre un zeu creator care, masturbându-se, a clădit lumea. Zeul s-a multiplicat în nenumărate alte identităţi minuscule, pentru a dăinui viu în propria sa creaţie.

Este necesar să vă accesaţi porţiunea de memorie prin care sunteţi legaţi de zeii creatori. Care sunt aceştia? Care sunt adversarii lor? Cine sunt cei care au venit aici să vă controleze? O parte importantă a misiunii voastre constă în accesul neîngrădit la memorie.

La revenirea lor pe Pământ, mulţi veţi exclama: „Ce fiinţe minunate! Cât de bucuros sunt că au ajuns! Ce de miracole pot înfăptui!" Unii vă vor da impresia că au venit să tămăduiască şi să mântuiască lumea. Numai că, în ansamblu, vă veţi fi orientat greşit. Dincolo de aceste aparenţe, nu se va produce decât înlocuirea unor forme de autoritate şi control cu altele, la fel de nocive. Cu alte cuvinte, oamenii vor trece la un alt sistem de credinţe. O adevărată

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

22

ingerii-cerului.ro

angels-heaven.org

stretegie de marketing va încerca să vă bage pe gât aceste entităţi. Şi programul este deja în desfăşurare.

Spre deosebire de gloata pământenilor, voi aparţineţi Familiei de Lumină şi cunoaşteţi multe lucruri de care alţii nu au habar. Aveţi idee de intenţiile acestor fiinţe, în adâncul sufletului vostru. Vă veţi scârbi de oamenii care continuă să ignore aceste adevăruri. Mulţi vor ajunge să-i idolatrizeze văzând minunile pe care zeii par să le facă în aceste vremuri mari. Omenirii i se va părea că o nouă şansă îi surâde, că vremea unei noi epoci de aur se apropie. Însă surpriza de proporţii nu se va lăsa aşteptată: toţi se vor convinge că asuprirea nu are limite.

Scopul vostru este de a asigura suveranitatea individuală a tuturor, astfel încât oamenii să devină uniţi între ei. Dar fraternizarea nu le va reuşi tuturor. Vibraţiile unora vor fi disonante. Printre aceştia, sunt cei care simt necesitatea de a fi controlaţi, de a răspunde în faţa unei autorităţi cât mai înalte, îndeosebi de natură religioasă. În aceste condiţii, Familiei de Lumină nu îi rămâne decât să îşi creeze, în urma infiltrării pe planetă, o sferă planetară proprie, un nou Pământ.

Cu toţii ne ciocnim de autorităţi care ne conduc. Cine este, aşadar, conducătorul vostru? Cine este Dumnezeu? Conceptul de Dumnezeu trebuie aplicat Pamatului. Trageţi toţi învăţăminte. Unele fiinţe, dezinformate în ale spiritului, neagă existenţa forţei spirituale. S-au înconjurat de principii ştiinţifice şi tehnologice în care nu mai este loc pentru suflet. andjeli-neba.com.hr

Dacă înţelegeţi sau credeţi în cele spirituale nu este neapărat necesar ca oricine care evoluează să îmbrăţişeze aceste concepţii. Treburile nu stau deloc aşa Poţi ajunge să manipulezi fără pic de efort materia şi realitatea, fără să-i înţelegi mecanismele spirituale. Acesta este purul adevăr.

Unii călători interstelari, ajunşi pe Pământ, vor fascina mase întregi de oameni, dar vor rămâne inerţi în plan spiritual, tocmai pentru că nu urmăresc nici un scop înalt în perindările lor. Deşi putem toţi. teoretic, să urmărim un astfel de ţel, evident că nu-l vom conştientiza cu toţii.

Pe Pământ sunt fiinţe toarte puternice care nu au ajuns decât la un nivel primitiv al afectivităţii—sunt inconştienţi din punct de vedere afectiv şi spiritual; asemeni lor, în spaţiul cosmic găsiţi entităţi extrem de puternice, dar lipsite de spiritualitate. Forţele lor sunt colosale. E ca şi cum, atunci când i-ăţi întâlni, aţi sta faţa în faţă cu Goliat. E important, deci, să ştiţi cum să vă strecuraţi printre vibraţii de diferite frecvenţe, pentru a vă insera în cadrul temporal care vă convine.

În nevoia de idolatrizare rezidă controlul frecvenţei pe această planetă. Idolatrizarea se prefigurează şi mai viguros în aceste vremuri. Susţinută printr-un potenţial insert holografic, ea se orientează asupra unor noi zeităţi. Zeii reptilieni au anticipat colapsul sistemului lor şi prefigurează o nouă stratagemă, un plan de diversiune. De aceea e important ca, în mijlocul ecourilor tentante, să vă ascultaţi vocea interioară. Împrieteniţi-vă cu acea muzică lăuntrică, tălmăciţi-i mesajul. Realitatea trebuie descoperită din interiorul fiinţei voastre, de unde viaţa reîncepe. Acesta este darul pe care liberul arbitru vi-l oferă.

Această zonă implică, astfel, dihotomii profunde, printre care şi existenţa tiraniilor. Aici, toţi aveţi capacitatea de a vă crea singuri realitatea. Puteţi opta să creaţi chiar şi prin intermediul altcuiva. De fapt, mare parte a omenirii permite altora să creeze şi să dicteze în numele ei. Prin manipularea frecvenţei, aţi fost convinşi să căutaţi răspunsurile în afara voastră. La

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

23

ingerii-cerului.ro

angels-heaven.org

apariţia altor şi altor zei, voi sunteţi pregătiţi să-i idolatrizaţi, întotdeauna la fel de supuşi:

Complici în atitudinea voastră, stăpânitorii au devenit şi ei dependenţi de voi.

Dacă, însă, vă călăuziţi singuri în viaţă, rupeţi acest lanţ al slăbiciunilor şi începeţi să gândiţi cu adevărat. Ca şi pe Pământ, gândul ia traiectoriile cele mai variate în spaţiul cosmic. O reţea infinită de raze creative uneşte galaxiile între ele şi vă transportă gândurile spre alte planuri ale existenţei. Propriile voastre vibraţii, la anumite frecvenţe, îi hrănesc pe mulţi locatari ai unor sisteme galactice îndepărtate.

După cum şi noi atragem energii din diverse sisteme, în acelaşi fel emitem energii în locaţii diferite, pe care le transformăm astfel —fără ca măcar să avem habar de asta. Încercaţi să înţelegeţi ce impact şi ce putere imense aveţi asupra altor sisteme. Nici nu vă cunoaşteţi puterile, de aceea sunteţi atât de periculoşi. În procesul de mutaţie aţi acumulat energii colosale. Ce veţi face cu ele? Unde le veţi călăuzi? Oare vă iubiţi, pe voi înşivă?

Arhitecţii Primi au în minte planuri îndrăzneţe, care depăşesc perimetrul planetei: vor să modifice ADN-ul universal. Vizează armonizarea întregului Univers pe aceleaşi note. Nu sunt interesaţi numai de restabilirea libertăţii de emisie pe Pământ, ci vor mult mai mult: plănuiesc restructurarea ratei de vibrare a Universului. Se plasează în zone cheie, unde provoacă simultan implozii. Se aşteaptă, aşadar, o activare universală care să pornească de la aceşti centri, urmând ca frecvenţa universală să se modifice cu timpul.

Arhitecţii Primi au deşteptat interesul Creatorului Prim. El învaţă de la toate lucrurile existente pentru că el există în toate lucrurile. Cum aţi învăţat şi voi să vă apreciaţi temele, pentru că acestea vă reprezentau, la fel şi Creatorul prim apreciază creaţia în ansamblu. El îi permite existenţa pentru ca, ulterior, să îşi descopere puterile prin contemplarea rodului său, aşa cum un părinte îşi admiră copiii. Creatorul Prim vrea să vă îndepărtaţi de la el pentru a vă întoarce cu cele mai noi găselniţe, pentru a-i oferi prilejul de ale contempla şi de a evolua.

Creatorul Prim şi-a concentrat energiile asupra acestei zone a liberului arbitru îngrijorat fiind de o viziune sumbră a viitorului, unde experimentul va fi rămas nesupravegheat. Energia va declanşa o reacţie în lanţ şi va acapara toate celelalte energii din calea-i. Marea probabilitate a dictaturii extinse pe intervale de sute şi chiar mii de ani se prefigurează în această versiune

a Universului. Dintr-un viitor şi mai; îndepărtat, experimentul este reprogramat, iar energia

alocată lui se transformă. Voi sunteţi parte a acestei transformări şi aveţi misiunea de a vă infiltra, sub diverse înfăţişări, în acest sistem.

Partea umană din voi a delimitat binele de rău în cadrul acestei ierarhii celeste. Până acum s-au scris tone de cărţi pe acest subiect şi le-aţi citit pe toate, E cazul să vă renegaţi lecturile. Mult mai important, renegaţi-vă identitatea pe care v-aţi stabilit-o.

În anii care vin, nu este obligatoriu ca toţi vizitatorii din ceruri să aparţină Familiei de Lumină.

Dar ei vor oglindi cu siguranţă identitatea pământenilor. Trebuie să învăţaţi ce este autoritatea—fiţi singura autoritate în ce vă priveşte şi nu cedaţi în faţa altora, fie ei autoritate oficială, părinte, profesor sau zeitate. E vremea ca voi, pământenii, să preluaţi conducerea.

E necesar ca oamenii să fie duşi de nas înainte să înţeleagă ce li se întâmplă. Mulţi vă veţi

simţi frustraţi. Veţi vedea lucruri pe care alţii nu le pot observa; veţi fi martorii unei manii colective la nivel planetar, fără să aveţi puterea de a depăşi momentul. Grupuri întregi vor adora acest zeu fals. care este nebunia.

Deja întrezăriţi acest viitor sumbru. Posesia luminii nu este o sarcină uşoară: odată interorizată, procesul devine ireversibil. Nu veţi putea afirma: „Părăsesc echipa luminii. Nu

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

24

ingerii-cerului.ro

angels-heaven.org

mai vreau să fiu cunoscut drept membru al Familiei de Lumină." Unii vă veţi dori să vă puteţi întoarce, dar pătrunderea luminii este definitivă.

Vrem să vă daţi seama de ambiguitatea situaţiei în care se află aceste fiinţe care orbitează în jurul planetei. Cei pe care îi consideraţi „băieţii răi" şi cu care guvernele au pactizat se confruntă cu aceleaşi dileme ca şi voi. Mai mult, ei nu fac decât să reflecte înapoi către sursă credinţele şi dramele voastre. Oamenii i-au acuzat de dispreţ total faţă de specia voastră, pe care au hărţuit-o prin experimente şi răpiri, fapt care a condus la proteste făţişe din partea organizaţiilor care studiază fenomenul OZN.

Numai că aceste entităţi se limitează la a reflecta întocmai lumea în care trăiţi: toleranţa voastră nejustificată faţă de faptele conducătorilor din lumea întreagă. Exista, oare, vreo diferenţă esenţială între opresiunea guvernelor şi a mass-media asupra voastră, a tuturor, şi mutilarea unei vaci de către extraterestri? Comportamentul lor nu diferă cu nimic de cel al propriei voastre specii. Mulţimea se supune necondiţionat voinţei liderilor, fără să aibă iniţiativa de a-i ţine piept. Şi oamenii se complac în această stare docilă. Conştiinţa planetei poate fi formulată cam aşa: „Fă tu şi pentru mine. Eu nu-mi asum responsabilitatea. Fii tu reprezentantul meu oficial, profesorul sau şeful meu. Şi spune-mi ce să fac în continuare."

Extratereştrii vă oglindesc atitudinile. Vă amintiţi acel film, V, difuzat la TV acum câţiva ani? Pelicula permite să vă formaţi o oarecare imagine despre viclenia fiinţelor din spaţiu; oamenii îi vor idolatriza pentru puterile lor titanice. Aceste previziuni se vor adeveri. Conştiinţa umană este inevitabil atrasă spre fuziunea cu realitatea extraterestră. Ei vă manipulează clar în această direcţie.

Cei capabili să discearnă adevărul vor fi uluiţi în faţa prostiei care animă idolatria servilă a maselor pentru acele fiinţe care pretind a fi zei creatori, fără să se asemene câtuşi de puţin celor pe care îi consideră creaţia lor. Fără îndoială, zeii sunt capabili de lucruri mari şi vă vor ului cu tehnologia lor. Poate vor vindeca unele boli pe care, de fapt, tot ei le-au răspândit, dându-i e cercetătorilor pământeni informaţii preţioase despre armele biologice.

Vi se va face silă de societatea de pe Pământ, care a pactizat cu zeii şi vă veţi retrage

deoparte. Oare e atât de greu de înţeles că noi zeii sunt reptile? Vi se pare amuzant? Ţineţi-

vă bine, habar nu aveţi ce urmează. Dacă v-am fi povestit chiar tot, de mult aţi fi dat bir cu

fugiţii.

Există şi cei care fac joc dublu. Problema e destul de complicată, dar este cazul să o aflaţi. Încercăm să vă extindem paradigmele de gândire şi identitatea pentru că trebuie să fiţi pregătiţi. Doar aşa vă puteţi menţine identitatea neclintită contra nenorocirilor care se vor năpusti spre Pământ.

Dragii noştri oameni, sunteţi pe punctul de a vă îmbarca în cea mai grozavă aventură, pe

care numai voi o puteţi duce la bun sfârşit. Dimensiunile eterice sunt alături de voi tot timpul,

iar membri ai Familiei de Lumină vă sprijină neîncetat. Dar numai de voi depinde să aplicaţi

cunoştinţele pe care vi le-am oferit şi să le împărtăşiţi tuturor celorlalţi oameni.

Trăind după codul pe care vi l-am împărtăşit—încredere în identitate, în sincronicitate, în universalitatea planului nostru—nu aveţi de ce vă teme de legile meschine ale omenirii, chiar şi în faţa celor mai mari calamităţi şi a sorţii potrivnice.

Chiar şi zeii creatori au fost creaţi de alte entităţi, spre perfecţiunea cărora tind neîncetat. Abisul dintre conştiinţa zeilor şi cea a creatorilor lor s-a format în cursul manipulării lumilor, a universurilor chiar, nu a unei singure specii. Ca specie, voi sunteţi manipulaţi în interiorul mai

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

25

ingerii-cerului.ro

angels-heaven.org

multor realităţi. Aşa că trebuie să vă daţi seama de numărul de realităţi în care sunteţi captivi. La rândul lor, manipulatorii nu au nevoie decât să ştie în câte lumi acţionează astfel. Ei jonglează cu realităţile, dar pe ei cine îi duce de nas, cine îi ţine captivi în lumile controlate de ei?

Trebuie să simţiţi lucrurile astea. Neuronii trebuie activaţi prin ocolirea gândirii raţionale, conştiente, care caută întotdeauna precizia ultimă. Printr-un sentiment profund, dezvoltat cu grijă, veţi ajunge într-o bună zi la o senzaţie copleşitoare de atotcunoaştere: precum o lucrare de o mie de pagini, concepută şi redactată în cinci secunde de inspiraţie divină.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

26

ingerii-cerului.ro

angels-heaven.org

(5)

Cine sunt purtătorii Corzii de Lumină ?

Purtaţi în voi istoria întregului Univers. Evenimentele acestor vremuri sunt o reacţie directă la mutaţiile suferite de corpul fizic, căruia îi facilitaţi evoluţia către o formă extrem de eficientă de stocare a acestei istorii.

Este, în fond, rezultatul ingineriei biogenetice la care voi nu aţi contribuit deloc. Bineînţeles că procesul se dinamizează şi mai mult dacă veţi coopera. Întreaga specie este modificată biogenetic de cei care v-au creat şi care periodic vă restructurează ADN-ul.

Acest interval a fost stabilit de primii zei creatori, proiectanţii speciei umane, cu scopul de a reveni printre voi pentru a readuce specia umană la configuraţia iniţială. Au fost convocaţi mulţi pentru acest proiect, iar unii au răspuns „Recunoaştem că suntem renegaţi. Haideţi să ne întoarcem pentru a corecta proiectul. Vom ridica totul din ruine."

Planurile genetice au fost scoase din nou la lumină pentru a studia care sunt purtătorii genelor recesive şi ai corzii de lumină din interiorul acestora. Cu o intuiţie fantastică, v-aţi ales ascendenţa genealogică în care se găseşte: cea mai mate concentraţie de filamente foto cu potenţial evolutiv.

Înaintea încarnării, obiectivul vostru era să menţineţi active codurile genetice care; la rândul lor, facilitează accesul ia memorie. Dar după aceea v-aţi întrupat şi aţi uitat tot. Înţelegeţi toţi că sunteţi parte a unui plan divin, ceea ce dovedeşte că, în diferite proporţii, aţi reuşit să vă activaţi aceste coduri. Etapa următoare constă într-o intensificare a activării. Motivul principal rezidă în evoluţia ADN-ului. Atunci când cele douăsprezece catene se vor fi poziţionat, lanţul nucleonic se va conecta la ansamblul celor douăsprezece chakra.

Aceşti centri sunt vortexuri care transferă informaţia, pe care însă trebuie să ştiţi să o interpretaţi. Chiar când nu sunteţi prezenţi pe planetă, ocupaţi fiind cu alte identităţi, tendinţa voastră este de a evolua. De aceea, trebuie să depăşiţi neîncetat frontierele impuse din afară, în brice situaţie v-aţi afla. Indiferent de realitatea în care sunteţi, ca membri ai Familiei de Lumină trebuie să Vă depăşiţi condiţia şi să deveniţi supra-fiinţe—este punctul vostru forte. Cu aceeaşi misiune aţi venit şi pe Pământ, să sfidaţi realitatea înconjurătoare—nu pentru a stârni discordie, ci să sfidaţi pentru a crea armonie. Astfel reuşiţi să respingeţi acea frecvenţă; anterioară a vibraţiilor.

Neînţelegerile voastre cu ceilalţi se datorează, parţial, acestei traiectorii evolutive continue pe care o urinaţi. Oamenii ceilalţi vă resping deoarece nu sunt programaţi să reacţioneze, deocamdată, în ritmul vostru. Unii sunt programaţi să nu răspundă niciodată. Alţii ştiau de schimbare, dar au venit aici doar ca observatori. Fiinţele timide au preferat Pământul considerând că dacă dovedesc curajul de a pătrunde în cunoştinţă de cauză într-o asemenea zonă atât de turbulentă, va fi ca o recomandare pentru a-i propulsa într-o stare superioară a conştiinţei, în ciuda neimplicării reale.

Ajunge să fii în preajma celor care întreprind activitatea voastră pentru a-ţi regenera puterile. Haideţi să le fim recunoscători tuturor celor care s-au decis să participe la această monumentală modificare a frecvenţei. Toţi sunteţi necesari, pentru că e nevoie de un număr cât mai mare de frecvenţe pentru acumularea energiei care să înlăture vechea frecvenţă. Deschiderea spre lumină determină rearanjarea fizică a corpurilor voastre. Vi se poate

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

27

ingerii-cerului.ro

angels-heaven.org

întâmpla să vă treziţi noaptea şi să simţiţi aceste transformări. Fundamental, ele se petrec la nivelul ADN-ului.

Acesta este, în esenţă, un filament; un om de ştiinţă l-ar descrie ca pe un filament de legătură. Cercetări de ultimă oră ale savanţilor au relevat identificarea unor coduri în diverse zone ale ADN-ului. Cu alte cuvinte, există unele porţiuni pe care ei nu le pot interpreta, motiv pentru care le consideră superflue şi le denumesc „ADN rezidual." Dar nu sunt pe calea cea bună.

Am mai discutat de modul în care aţi fost zămisliţi de către zeii creatori. V-au construit asemeni caselor pe care vrei să le extinzi pe viitor. Iar voi sunteţi în chiar acel moment în care constructorii voştri vor să vă „extindă" fiinţa. Acel „ADN rezidual" la care fac referire oamenii de ştiinţă a dormitat în celulele voastre atât de mult timp, pentru ca acum să fie reactivat. De fiecare dată am accentuat importanţa oxigenării în învăţăturile noastre, deoarece oxigenul alimentează acest cod şi activează ADN-ul rezidual (care nu are, de fapt, nimic rezidual în el).

De fapt, acest ADN este responsabil cu percepţiile interne ale propriului organism, ceea ce vă permite să recepţionaţi informaţii integrale, dintr-o realitate tetradimensională. ADN-ul acesta vă va schimba complet vederea, auzul, durata de viaţă şi multe altele. Partea adormită a ADN-ului, care a suscitat atâtea discuţii printre oamenii de ştiinţă, se trezeşte la viaţă în sfârşit.

Viteza cu care organismul vostru Suferă mutaţiile i-a determinat pe unii savanţi să vă declare bonavi. Unii sunt chiar foarte îngrijoraţi de această evoluţie. Au convins guvernul să investească miliarde de dolari în cercetarea ADN-ului. Numai că transformările din organismul vostru nu sunt un semn al bolii: voi suferiţi mutaţiile şi restructurările în mod natural. De cele mai multe ori, mutaţiile au loc în timpul somnului, iar dimineaţa conştientizaţi stranietatea unor senzaţii pe care nu le-aţi mai avut. Cu timpul, schimbările se vor amplifica şi veţi ajunge să dezvoltaţi simţuri şi capacităţi noi. Veţi cunoaşte instantaneu lucruri de care habar nu aveaţi înainte.

Arhitecţii originari ai corpului omenesc erau fiinţe binevoitoare. Aceşti primi zei creatori şi-au arătat generozitatea când v-au dotat cu o fantastică forţă vitală şi cu nenumărate capacităţi extrem de utile. Toate aceste atribute sunt împrăştiate în corpul fizic sub forma filamentelor fotocodificate care încep să se structureze. Oasele, îndeosebi structura scheletului, au o deosebită importanţă în codificarea informaţiei. La alinierea finală a scheletului veţi fi martori ai unui efluviu gigantic de energii cosmice izvorâte din toate nodurile energetice ale Terrei, flux pe care îl veţi capta în corpul vostru şi care va genera restructurarea intracelulară a filamentelor. Transformarea se va răsfrânge asupra tuturor celorlalţi: oameni.

Sistemul evolutiv conceput de primii zei creatori care vă permite să accesaţi simultan mai multe dimensiuni şi frecvenţe se bazează pe evoluţia celor douăsprezece catene corespunzătoare numărului egal de chakra—şapte corporale şi cinci extra-corporale. Este modul de funcţionare a sistemului. Evoluţia catenelor din corpul omenesc trebuie să determine accesarea unei frecvenţe comune pentru toţi, astfel încât chiar şi cei mai primitivi să o poată susţine.

Sunt, într-adevăr, şi oameni care depăşesc douăsprezece catene. Totuşi, pentru marea majoritate a oamenilor, este o stare de conştiinţă imposibil de atins. Chiar şi aşa, este un salt imens trecerea de la două la douăsprezece cordoane.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

28

ingerii-cerului.ro

angels-heaven.org

Unii vor evolua rapid către noua structură de ADN, în timp ce alţii îl vor integra abia spre sfârşitul deceniului. Diferenţele se datorează capacităţii diferite a fiecăruia de a menţine respectiva frecvenţă. Deja este foarte greu pentru unele persoane să ţină pasul cu aceste prime schimbări de la început. Marea majoritate a pământenilor şi-a înrădăcinat concepţia unei realităţi unice, atotcuprinzătoare. Persistenţa în această idee va însemna prăbuşirea omenirii.

Odată cu restructurarea intracelulară, memoria interioară se trezeşte la viaţă, independentă de memoria experienţelor. Cea de dinainte este cunoaşterea de sine, care dezvăluie lumea de dincolo de materie. Credeţi în ea. Cunoaşteţi-o. Înţelegeţi-o.

Lumea fizică nu oferă decât indicii ale lumii spirituale. Spiritul şi evoluţia sinelui sunt în pragul unui boom informaţional: energie pe gratis—totul va fi disponibil. Şi toate sunt legate de filamentele foto, milioane şi miliarde de fibre minuscule în celulele voastre.

Cum v-am mai pomenit, a doua generaţie de zei creatori, cotropitorii Pământului, au fost nevoiţi să vă reprogrameze ca să puteţi fi controlaţi. V-au deconectat inteligenţa amestecându-vă filamentele din componenţa ADN-ului. Dar structura interioară a celulei se reface treptat. Catenele se rearanjează în grupuri de câte trei, care vor forma în final cele douăsprezece cordoane. Vibraţia lor comună va activa sistemul chakra.

Teoretic, numărul de catene şi de chakra este mult mai mare. Numai că, în condiţiile de faţă, conştiinţa oamenilor nu poate suporta mai mult de douăsprezece fără a-şi periclita echilibrul. Avem de-a face cu evoluţia celor douăsprezece catene, conectate la chakrele corespondente—şapte în interiorul corpului, cinci în afara lui. Cu prima categorie, exerciţiile nu ridică probleme foarte mari datorită localizării lor fizice. Primele trei sunt chakra supravieţuirii, cea a sexualităţii şi cea a simţurilor perceptive. A patra chakră este inima— centru al compasiunii şi al legăturii cu realitatea. A cincea este chakra din gât, legată de vorbire, A şasea este al treilea ochi, viziunea. A şaptea este chakra coroanei, care relaţionează identitatea persoanei cu dimensiunea ei imaterială. Abia când ajungem la cele cinci chakre din afara corpului trebuie căutate noi modalităţi de a le identifica, în ciuda imaterialităţii lor.

A opta chakra levitează împrejurul vostru. Pluteşte cam la jumătate de metru deasupra capului. Mulţi păstrează acest centru aproape de corpul fizic. A noua chakră este şi ea prin apropiere, la câţiva metri distanţă de corp. La integrarea celei de-a noua catene, chakra a noua se va îndepărta spre straturile superioare ale atmosferei, devenind un fel de centru planetar care vă menţine conectaţi la realitate. Este o verigă de legătură.

A zecea, a unsprezecea şi a douăsprezecea chakră sunt mult mai departe. Cea de-a zecea, din momentul alinierii şi activării ei, se va plasa în sistemul solar. A unsprezecea va ajunge în sistemul galactic, iar ultima se va poziţiona într-o zonă îndepărtată a Universului.

Aceste centre vă vor ţine informaţi în permanenţă, pentru că ele stabilesc legături şi cu alte entităţi, la fel ca şi chakre le corporale. Veţi constata o schimbare profundă a existenţei cotidiene prin descifrarea mesajelor recepţionate prin aceste vortexuri.

Transformarea nu se va produce simultan la toţi oamenii, fiindcă nu sunteţi programaţi să reacţionaţi simultan. Fiecare aţi primit o anumită ordine—o fişă cu specificaţiile momentului, locului şi modului în care veţi putea acţiona în parametri optimi. Mulţi încă învăţaţi cum să vă descoperiţi eul exaltat. Dacă reuşiţi acest lucru, nu va mai trebui să depuneţi efort, fiind un vehicul al luminii care acţionează prin simpla intenţie de a acţiona.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

29

ingerii-cerului.ro

angels-heaven.org

Oameni diferiţi, supuşi transformării în momente diferite, datorită diferenţelor lor inerente. Haosul se va instaura negreşit, în locul ordinii dorite. În procesul atât de anevoios, neofitul se poate adresa unei alte persoane care a trecut deja prin experienţe similare pentru a solicita ajutor. Celor care sunteţi primii vi se va părea extrem de greu. Voi sunteţi deschizătorii de drumuri. Odată drumul acesta parcurs, facilitaţi trecerea celor din urmă. Unele trasee sunt deja indicate, cu condiţia ca voi să vă conectaţi la respectivele cadre temporale. Cu cât vă preocupaţi mai mult de evoluţia proprie, cu atât grăbiţi transformarea şi pentru ceilalţi.

În vremuri demult apuse, omenirea emitea în frecvenţe dimensionale mai înalte, iar voi puteaţi călători în voie printre dimensiuni, reuşind să manipulaţi materia. Capacităţile v-au fost eliminate intenţionat de fiinţele care vă controlează astăzi. Trebuie să ştiţi că fiecare realitate îşi are paznicii ei, care se schimbă de-a lungul timpurilor.

Folosim termenul paznic într-un sens neutru. La rândul vostru, întrebuinţaţi acest cuvânt cu sensul de protector. Noi îi considerăm responsabili pentru realitatea pe care o păzesc, dar pe care o ţin departe de alte entităţi ; nu le permit acestora din urmă să intervină în nici un fel în realitatea lor. Paznicii, în accepţiunea noastră, nu sunt neapărat entităţi binevoitoare, cu gânduri nobile. Entităţile care vă păzesc realitatea pot să interzică accesul celor care doresc să vă elibereze.

Uitarea provine parţial din ampla restructurare căreia i-aţi fost supuşi, multe abilităţi pe care le dobândiserăţi fiind dezactivate. Minţile v-au fost supuse unui control strict. Vălurile protectoare cu care a fost înconjurat Pământul au împiedicat posibilele voastre încercări viitoare de a obţine informaţii, iar lipsa acelor abilităţi v-a eliminat toate şansele de reuşită.

În prezent, planeta este supusă expansiunii realităţilor. Pentru a le putea accesa, este absolut necesar să începeţi cu o minuţioasă investigaţie în realitatea voastră interioară. Nu e timp de studii aprofundate în psihanaliză. Trebuie să vă dezvoltaţi instrumentele de cercetare într-un infim interval de ordinul orelor, pe care apoi să le întrebuinţaţi pe parcursul a mai multe decenii de evoluţie afectivă. Trebuie să parcurgeţi integral calvarul sentimentelor, deoarece numai în el veţi regăsi nedisimulată exprimarea corpului omenesc. Este, în acelaşi timp, unicitatea şi darul speciei voastre.

La început, veţi deschide acest univers al emoţiilor spre zone pe care le-aţi ţinut ascunse faţă de voi înşivă pe parcursul acestei vieţi. Se poate ca amintirile să năvălească împreună eu structurarea informaţiilor—amintiri despre situaţii delicate sau scoase din context. Puteţi să descoperiţi urmele unui contact cu extratereştrii, petrecut în copilărie, Sau puteţi descoperi forme de sexualitate pe care nu le înţelegeaţi în momentul participării la ele, fie că eraţi participanţi activi sau pasivi. Astfel de amintiri au fost înlăturate de corpul emoţional în virtutea caracterului lor de tabu, prescris de filtrul extrem de îngust al corpului mental. Corpul emoţional, aflat în legătură cu corpul spiritual, se ascunde în fata cenzurii.

Credeţi că ştiţi deja cine sunteţi. Aveţi amintiri bazate pe evoluţia voastră în această viaţă. Vrem să vă arătăm că, în paralel, mai multe existenţe ale voastre au amintiri diferite una de alta şi diferite toate de ale voastre. Aţi blocat accesul la aceste amintiri şi la cele conexe pentru că nu le puteaţi interpreta prin intermediul corpului emoţional.

Mare parte a materialului care trebuie confruntat are de-a face cu sexualitatea, partea din voi pe care nu aţi înţeles-o şi pe care este necesar să o abordaţi pentru a-i înţelege scopul. De ce anume se leagă sexualitatea? Cine a legiferat modul corect de a o manifesta? De asemenea, trebuie sa înţelegeţi contactele şi energia care vă înconjurau în permanenţă în tinereţe; aţi eliminat astfel de contacte deoarece nu aţi fost susţinuţi în impresia de realitate pe care v-o creau.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

30

ingerii-cerului.ro

angels-heaven.org

Prin explorarea multidimensionala amintirile ascunse vor reveni la suprafaţă. Veţi fi stupefiaţi să daţi de urma atâtor evenimente şi chiar întregi fragmente din viaţă, de existenţă cărora nu mai ştiaţi nimic, în special dinainte de a împlini doisprezece ani. Vă va uimi capacitatea sistemului nervos de a întrerupe fluxul informaţional pe care mintea nu îl poate procesa. Chiar şi aşa, înregistrările rămân în memorie şi acum le puteţi accesa. Veţi reuşi să le procesaţi dintr-un unghi neutru, nu din ipostaza de actanţi pe care o aveaţi înainte.

Grăbiţi-vă cu explorarea corpului, a identităţii, a vieţii pe care le aveţi acum. Nu aveţi la dispoziţie ani întregi pentru a studia. După reconectarea ADN-ului veţi descoperi interrelaţionarea complexă dintre evenimentele acestei vieţi şi, mai ales, scopul care le uneşte pe toate de anumite locuri în care aţi trăit şi de multele identităţi pe care vi le-aţi asumat.

Într-un caz ideal, prin intermediul memoriei celulare, veţi putea depăşi (pre)judecata şi veţi reuşi o înţelegere a ceea ce s-a întâmplat într-adevăr pe Pământ. Singura cale prin care veţi activa noua frecvenţă pentru a determina viitorul vostru pe Pământ ar fi să vă abţineţi de la orice judecată asupra rolului vostru în întregul proces. E un lucru extrem de complex şi de important: simţiţi-l. Ca să-l puteţi duce la bun sfârşit, trebuie să înlăturaţi paradigma existentă, să vă deziceţi de această realitate. Veţi înţelege astfel că adevărata existenţă v-a fost tăinuită. Este imperios necesar să v-o amintiţi.

Nu sunteţi singuri. Nici nu aţi putea să izbândiţi fără ajutor. Chiar dacă vă tot repetăm că sunteţi responsabili de sufletele voastre, mai sunt şi alte aspecte ale sinelui vostru care au înţeles cum stă treaba şi revin în acest cadru temporal pentru a-şi canaliza energiile şi pentru a modifica realităţile. Încă o dată insistăm asupra importanţei timpului în care trăiţi şi asupra fericirii pe care o va aduce—trebuie mimai să doriţi schimbarea.

Dar dacă nu doriţi aceste lucruri şi nu vreţi să renunţaţi la nimic, veţi fi nevoiţi să treceţi prin experienţe mai puţin fericite. Cu toţii aveţi lucruri la care nu vreţi să renunţaţi. Va fi uneori dificil, pentru că fiecare are ceva de care nu se poate despărţi. Şi totuşi aţi venit să faceţi ceva care vă va impulsiona călătoria şi care vă atrage ca un magnet. E ca şi cum v-a mai rămas ceva nerezolvat. Vălul vi s-a aşternut atât de bine pe ochi ca să nu scăpaţi şi începeţi să strigaţi: „Ce caut iar aici? Plec imediat!"

Cei care înţeleg dimensiunile superioare s-au simţit adeseori singuri aici, pe Pământ. Milioane sunteţi în această stare şi vă sprijiniţi reciproc. Vă regăsiţi deja şi vă împletiţi conştiinţa—fire subţiri, ca de mătase, răsucite printre alte multe fire. O tapiserie minunată se va ţese fără pic de efort, fiind parte a planului care vă determină să faceţi unele lucruri.

Întreaga planetă a fost supusă unui control atât de strict, încât aţi fost îndoctrinaţi încă de la sosirea voastră că nu puteţi controla propria realitate. V-a fost impusă supremaţia circumstanţei şi dependenta de alţii. Este total greşit! Voi singuri vă controlati ADN-ul.

Aveţi control total asupra a tot ce vă înconjoară. Dacă nu descoperiţi acest adevăr şi nu credeţi în el, rămâneţi supuşi ai dorinţelor altora, în această zonă a liberului arbitru. În inocenţa voastră, le-aţi permis altora să vă controleze ADN-ul, inteligenţa şi tot ce vă înconjoară.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

31

ingerii-cerului.ro

angels-heaven.org

(6)

Descătuşarea istoriei

ADN-ul este esenţialmente un cod, întrucât materialul genetic este alcătuit din acele filamente de lumină codificată—fire minuscule care conduc informaţia asemeni sistemelor cu fibră optică. Stâlpul de lumină de care vă folosiţi pentru a vă autoactiva şi pentru a absorbi informaţie este, la rândul lui, compus din filamente. Acestea pot transmite cantităţi uriaşe de date, pe care corpul vostru le preia. Aliniate într-o anumită ordine, oferă imaginea de ansamblu a adevăratei istorii.

Filamentele răspândite prin corp se aseamănă unei biblioteci gigantice—atât de încăpătoare, încât conţine întreaga istorie a Universului. În trecutul îndelungat al Pământului s-au perindat multe specii prin aceste unghere ale Universului. Eraţi; obişnuiţi cu ideea că omenirea ar fi apărut pe Pământ. Numai că oamenii au fost implantaţi aici. Curând, veţi fi şocaţi la descoperirea scheletelor unor creaturi necunoscute până în acest moment. Astfel de dovezi au fost descoperite deja în America de Sud, doar că s-a scris despre ele numai în ziarele de scandal, pe care majoritatea le-aţi desconsiderat. În momentul în care conştiinţa umanităţii va atinge o frecvenţă de recepţie, concretizată prin orientarea psihicului social către modificarea paradigmei prezente, atunci Pământul îşi va oferi secretele prin nenumărate căi, printre care noi configuraţii meteorologice, schimbări tectonice, descoperiri în psihicul uman etc. Veţi reuşi să dezgropaţi o istorie cu totul şi cu totul nouă.

Sarcina vostră de căpătâi constă în controlul deplin asupra propriului ADN, în intenţia şi voinţa de a-i asigura evoluţia. Să cereţi şi să doriţi aceasta nu e un lucru simplu, deoarece implică tranzitul frecvent de la o identitate la alta. Din perspectiva istorici voastre pluridimensionale, v-aţi întrupat într-o multitudine de persoane, iar unele experienţe au fost de-a dreptul dureroase şi v-au solicitat extrem demult.

A sosit momentul să depăşiţi dificultăţile şi să exploraţi istoria ascunsă în corp—pentru asta

trebuie să permiteţi torsiunea filamentelor în catene noi şi să urmăriţi fluxul informaţional

direcţionat prin aceste noi structuri. Nu vi se va părea întotdeauna logic. Veţi ajunge să înţelegeţi că logica se pretează unor anumite zone, funcţii, scopuri, dar nu ea vă generează identitatea. Unii o folosesc abuziv. Accesul nelimitat la ea vă poate cauza stres corporal. Nu

e nevoie de înţelegerea logică a experienţelor prin care treceţi. Aveţi grijă de voi, menţineţi- vă buna dispoziţie şi gândiţi-vă tot timpul la evoluţia iminentă.

Veţi întâmpina multe greutăţi pe acest drum, pentru că urcaţi pe scara identităţii, formată din sistemul de chakre. Ele sunt în legătură directă cu alte existenţe ale voastre, răstimp în care

aţi fost activi într-un domeniu sau altul. Aveţi obligaţia de a vă descoperi adevărata identitate

în decursul următorilor ani.

Filamentele fotocodificate sunt formate din lumină, sunt parte şi expresie a ei. Ele există cu milioanele în fiecare celulă şi au corespondenţi filiformi în afara corpului vostru. Sunt codificate în modelul geometric al Limbajului de Lumină, capabilă să etaleze adevărata voastră identitate. În vremurile anterioare, echipa neagră crease o barieră de netrecut pentru aceste filamente.

Ele sunt asemeni razelor luminoase concepute într-un limbaj geometric. Provin dintr-o bază de date cosmică şi stochează informaţia. Mulţi nu aveţi nevoie de vindecare fizică. Dar vă este necesară o formă de educaţie spontană, un implant cu alte cuvinte, pentru a fi pregătiţi. Aşteptaţi-vă tocmai la această intervenţie în următorii ani.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

32

ingerii-cerului.ro

angels-heaven.org

Îndeosebi celor care cunosc puterea cristalelor le va fi mult mai uşor să canalizeze filamentele pentru a activa şi alte corpuri. Vor reuşi ca, în propriul lor corp, să îşi activeze filamentele pentru obţinerea cunoaşterii instantanee. Ar însemna apogeul educaţiei ca proces. Din umbră veţi fi asistaţi de alte fiinţe de-a lungul acestui drum anevoios. Le veţi recunoaşte la un moment dat, după cum veţi recunoaşte şi alte realităţi care gravitează în jurul vostru.

Nici una din „cărţile" aranjate în biblioteca filamentelor intracelulare nu a fost „arsă"—ele au fost pur şi simplu trase de pe „rafturi" şi îngrămădite în mijlocul „sălii". Ca şi cum aţi păşi într- o astfel de sală, de mărimea unui stadion şi toate cărţile ar fi fost scoase de pe rafturi şi lăsate să zacă pe podea. Poate doar printr-un noroc enorm să găseşti ceea ce cauţi. Şi cum voi, oamenii, sunteţi obişnuiţi să nu vă încredeţi în puterea norocului, nu aţi găsit nimic din ceea ce căutaţi până în acest moment.

Deşi informaţia a rămas intactă în interiorul vostru, nu v-aţi putut folosi de ea pentru că nu ascultă de regulile logicii. Cum să vă folosiţi de ea, aşadar, acum, când i-a venit vremea? Ea singură vi se va dezvălui. Aici este cheia procesului. Nu este nevoie să o căutaţi undeva anume, pentru că e în natura fiinţei voastre să o găsiţi. Restructurarea catenelor de ADN implică şi repoziţionarea lor într-un nou sistem nervos care tocmai se formează şi care va permite conştientizarea instantanee a informaţiei. Sunt procese care trebuie învăţate, începând cu dezvoltarea noului sistem nervos, care implică absorbţia intracorporală a luminii, oxigenarea sistemului, accelerarea energiei şi integrarea cât mai multor idei şi experienţe. Fiţi martori a ceea ce se întâmplă în voi, ca să ştiţi cum puteţi controla procesul pe mai departe. Dacă nu poţi depăşi o experienţă delicată, nici nu vei reuşi să accesezi alte informaţii—de parcă ai reciti la nesfârşit aceeaşi carte, fără îţi dai seama că mai există şi altele. Trebuie să parcurgeţi întreaga istorie, nu doar un fragment minuscul al ei.

Istoria este indisolubil legată de sufletul vostru. Aţi depus un legământ, ca membri ai Familiei de Lumină, să păstraţi vie amintirirea tuturor existenţelor voastre. Vă acceptaţi în întregime trecutul şi toate experienţele pe care le-aţi avut, reuşind astfel de fiecare dată să vă transferaţi în alte realităţi care necesită transformare, pentru a vă respecta jurământul dinaintea Familiei de Lumină. Acordul nu prevede alte restricţii, execuţia misiunii fiind lăsată la libera voastră iniţiativă.

ADN-ul tricatenar activează centrul simţirii. Sentimentul este calea sau biletul de liberă trecere către eul spiritual. Negarea lui este echivalentă cu interdicţia de a pătrunde în dimensiunile spiritului. Hristosul a spus: „Cunoaşte-te pe tine însuţi." Cunoaşteţi-vă pe voi înşivă. E acelaşi lucru. Aţi primit aceste sfaturi cu mult timp în urmă, dar cu timpul ele au fost răstălmăcite, astfel încât oamenii să nu mai priceapă ce specie măreaţă au fost cândva şi că, pentru a se întoarce la gloria de odinioară, era necesar să îşi rearanjeze corpul fizic.

De fiecare dată, transformarea trebuie să se producă în interior. Dacă vreţi schimbarea pe planetă, vă sfătuim să începeţi, cu voi. Dezvoltaţi-vă. Depăşiţi frontierele sinelui. Deveniţi multidimensionali, coexistaţi în lumea astrelor, călătoriţi în afara eului fizic. Nu mai acceptaţi definiţii înguste de genul: corpul se termină „aici", adoptând viziunea pe care societatea v-o îndeasă pe gât pentru a vă controla. În zona liberului arbitru, controlul este o parte a ecuaţiei, fiindcă există întotdeauna cineva care doreşte şi are posibilitatea să preia controlul. Dar voi aparţineţi Familiei de Lumină. Cărei ierarhii şi căror zei le daţi socoteală?

ADN-ul reprezintă relatarea vie a adevărului şi a vieţii. Dacă veţi fi capabili să încorporaţi istoria, vă veţi transfera în alte realităţi fără medierea CD-urilor, a benzilor video sau a cărţilor. Le veţi putea experimenta nemediat. Multe culturi arhaice au reuşit să identifice

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

33

ingerii-cerului.ro

angels-heaven.org

rămăşiţele Bibliotecii Vii împrăştiate pe planetă. Astfel se explică profundul respect pe care îl nutresc faţă de Pământ şi faţă de animale, ca şi cunoaşterea interrelaţionării subtile a elementelor naturii. Toate aceste culturi au fost susţinute şi au rezistat de-a lungul timpului pentru ca voi să aveţi astăzi un loc de unde să vă începeţi pregătirea.

ADN-ul conţine codul. Aici stau înscrise expresia identităţii voastre, planul acestei existenţe, istoria Universului şi desfăşurarea vieţii voastre pe Pământ Totul, ascuns la nivel intracelular. ADN-ul Ş iniţial al primilor stăpânitori ai planetei, tot oameni, avea un număr de douăsprezece catene. Prin urmare, ele sunt în legătură cu multe alte surse de informaţii care utilizează acest număr. Ţineţi minte că realitatea reflectă alte realităţi. Cordoanele informaţionale au conectat omul la centri informaţionali corespunzători din interiorul şi din afara corpului.

In curând, Pământul va suferi o aliniere pe care Arhitecţii Primi au stabilit-o pentru a reface sistemul celor douăsprezece lanţuri, cu scopul de a reda stăpânirea planetei oamenilor— odinioară specia dominantă. Încă din faza de proiectare, s-a hotărât ca numai stăpânitorii planetei să deţină cheia cu care se putea descifra informaţia stocată în Biblioteca Vie.

Cum este legată Biblioteca de sistemul celor douăsprezece vortexuri informaţionale? Prin activarea chakrelor, informaţia caută o modalitate de a se exprima, de a se exterioriza. Anumite lucruri stimulează procesul, aducând informaţia în prim plan şi evidenţiind-o. Conexiunea cu sistemul chakrelor vă permite recepţia energiei care provine din alte douăsprezece surse complementare. Activarea propriilor chakre determină o reacţie în lanţ care propagă informaţia. În acest fel, creierul va ajunge să funcţioneze la randament maxim, asemeni unui computer.

Există nenumărate posibilităţi de descifrare a cunoaşterii ascunse, prin accesarea celor douăsprezece dimensiuni paralele. Paşii sunt nenumăraţi. Am putea să-i comparăm cu măsurile de securitate luate de guvern când este vorba de informaţii ultrasecrete: acesta utilizează amprentele digitale şi multe alte metode de identificare pentru a permite, accesul la informaţii. Este absolut necesar să descoperim şi în cazul nostru o multitudine de coduri, pentru a preveni descoperirea secretelor care se încearcă a fi descifrate.

Activarea catenelor de ADN coincide cu activarea, rotirea, mişcarea şi deschiderea vortexurilor informaţionale corespunzătoare—douăsprezece chakre sau discuri eterice de energiei Astfel începe rotaţia celor douăsprezece. Alinierea energiei atrage după sine activarea celor douăsprezece corpuri celeste din sistemul solar. Ele reflectă energia înspre Pământ, care astfel devine activ din punct de vedere bioenergetic. Din ce în ce mai multe grupuri se aliniază în jurul acestui număr—rotaţia celor douăsprezece universuri, de exemplu. Spirala rotaţiei va antrena haos în noua conştiinţă, mai ales în momentul reconectării la planetă a celor cinci vortexuri extracorporale, care vor revărsa fluxuri imense de energie asupra Terrei.

Menţinerea sistemului cu douăsprezece catene nu va reţine informaţia speciei. El nu va asigura decât mutaţia minimă care să permită propulsia omenirii spre un alt nivel de conştiinţă. Va fi atins un nou nivel de frecvenţă, pe care fiecare îl va resimţi în felul său. Putem vedea procesul ca naşterea unui nou soare în atmosfera terestră. Cu siguranţă că lanţurile de ADN nu înglobează toate filamentele fotocodificate. Totuşi, sistemul celor douăsprezece va fi suficient pentru a vă dezvălui tuturor, ca specie, adevărul despre identitatea voastră.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

34

ingerii-cerului.ro

angels-heaven.org

Voi, ca membri ai Familiei de, Lumină, ştiţi deja cine sunteţi. Oamenii sunt cei care şi-au uitat obârşia. Aparenţa voastră umană vă face să uitaţi, uneori, adevărata identitate. Dar partea nepieritoare a fiinţei voastre este cu voi, pentru a vă reaminti.

*

Numim Pământul Bibliotecă Vie fiind, conştienţi de reprezentarea pe care v-aţi făcut-o cu toţii despre o bibliotecă: un loc unde informaţia este bine clasificată şi disponibilă. Ne folosim de analogie pentru a vă forma imaginea unui periplu amplu în interiorul unei biblioteci gigantice. Nu aţi reuşit însă să citiţi această informaţie sau să o găsiţi la raft.

Vrem să vă formaţi cu toţii această imagine. Veţi ajunge să iubiţi Pământul, să vă găsiţi propriul vostru colţişor pe planetă. Nimeni nu se va mai simţi singur ştiind că există viaţă inteligentă care doreşte să comunice cu omenirea. După restructurarea ADN-ului şi conexiunea acestuia la vortexurile informaţionale veţi asista la activarea Bibliotecii.

Doar oamenii au fost desemnaţi să acceseze informaţiile. Multe istorisiri acreditează acest privilegiu. Cu mai multe milioane de ani în urmă, toate speciile trăiau în armonic pe planetă, îndeosebi în era dinozaurilor, când aceşti coloşi ai regnului animal păzeau planeta, iar energiile erau captate din spaţiu pentru a forma Biblioteca. Aceasta a fost situaţia timp de milioane de ani.

Momentan doisprezece este numărul de legătură—priviţi de jur împrejur şi vă veţi da seamă. A fost preferat pentru a va face să vedeţi, la un moment dat, că stabileşte o legătură cu altceva. Nu exprimă ritmul vostru natural, dar a fost stabilit de comun acord pentru a vă permite accesul în alte realităţi. Este o formulă codificată. Multe lucruri, aparent indescifrabile pentru logică, pot fi descifrate din perspectiva filamentelor codificate şi noului vostru corp hipersensibil.

Mulţi se vor împotrivi, argumentând că sistemul nu este eficient din lipsa naturaleţii fluxului. Numai că sistemul celor douăsprezece a fost adoptat la scară planetară. Voi, de fapt, eraţi programaţi iniţial în sistemul celor treisprezece. De câte ori pe an avem lună plină? De treisprezece ori. Acest sistem va reveni. Curând vă veţi reîntoarce la el dacă veţi reuşi să vă depăşiţi trecutul. Energia din treisprezece transcende logica şi sistemul forţat.

Aşa cum am mai spus, Familia de Lumină a venit pe Pământ să recepţioneze energie de la Arhitecţii Primi. Energia va produce modificări la nivel genetic, rearanjând filamentele. Acestea se vor construi în sistemul celor douăsprezece catene care activează corpul. Fiinţele umane vor deveni o valoare în sine prin capacitatea lor de accesa datele Bibliotecii terestre.

Dar de ce sunt aceste informaţii atât de preţioase? Împrăştiate în insecte, în flori, porci, cozi de măgar sau urechi de iepure, e de datoria voastră să le descoperiţi. E important de reţinut că datele din cele douăsprezece biblioteci au fost depozitate în mai multe straturi. De aceea, există mai multe coduri de acces. Cu alte cuvinte, aveţi la dispoziţie mai multe căi de acces în Bibliotecă. Nu aveţi deci posibilitatea de a afirmă: „Am acces total la informaţii." Asemeni sistemelor de securitate ale guvernului, biblioteca va avea şi ea măsuri de siguranţă.

Arhitecţii aveau motive întemeiate pentru a construi bibliotecile, din cauza tiraniilor care ameninţau să acapareze totul. Unele entităţi energetice, Păstrătorii Timpului, se temeau ca aceste informaţii să nu ajungă pe mâini greşite. S-a ajuns astfel la diverse proiecte de biblioteci. Celelalte biblioteci, sau lumi, sunt cu totul diferite de aceasta. Sarcina Păstrătorilor

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

35

ingerii-cerului.ro

angels-heaven.org

Timpului era să conceapă un proiect care permite evoluţia conştiinţei, stocarea datelor şi accesul ulterior la informaţie.

În primă instanţă, rolul jucat de oameni în administrarea bibliotecii era onorant. Fără mediere umană nu se putea accesa informaţia şi cu cât era mai înaltă frecvenţa vibraţională a respectivului om, cu atât puteai accesa mai multe date: Era un motiv de mândrie să fii, în acelaşi timp, liber şi totuşi legat intim de mecanismele bibliotecii.

Dacă ar fi să considerăm oamenii drept nişte cârduri de acces în bibliotecă, unii aveau mai multă libertate de acces decât alţii. Erau pregătiţi special pentru a ocupa aceste funcţii şi când o fiinţă dorea să obţină informaţii de pe planetă, fuziona cu tranzistorul uman, care îi deschidea anumite magistrale informaţionale. Dacă persoana avea acces doar la coduri inferioare, nu se putea obţine o cantitate mare de date; solicitanţii avea nevoie de informăţii specifice. Celelalte date nu erau ascunse faţă de respectivul, numai că el nu era apt din punct de vedere electromagnetic să le acceseze.

Informaţia trebuie să aibă cale liberă de acces prin sistemul de credinţe al individului; altfel, persoana poate să explodeze literalmente, din cauza suprasarcinii informaţionale care nu este dublată de dragoste. Prezenţa dragostei, efectul ei stabilizator, previne dezintegrarea fiinţei şi accentuează concentrarea asupra conceptelor complexe care urmează a fi recepţionate. Este modul de preluare a unor astfel de concepte pe Pământ: ele sunt transmise pe frecvenţa dragostei.

Frecvenţa luminii nu poate transmite concepte foarte complexe din cauză că este separată de afectivitate. Frecvenţa dragostei, însă, este în strânsă legătură cu afectivitatea. În momentul în care individul îşi creează imaginea extinsă a sinelui, dragostea trebuie să îi confere un scop. În absenţa dragostei, individul nu întrevede finalitatea, fără de care nu poate concepe complexitatea totului.

Veţi ajunge să descoperiţi şi rolul important jucat de sexualitate în proces. Dacă reuşiţi să v-o însuşiţi ca pe un bun propriu, veţi profita de ocaziile care vi se ivesc pentru a o exprima, rămânând numai la decizia voastră dacă doriţi sau nu să o exprimaţi. Accesibilitatea voastră fată de cei care doresc să intre în bibliotecă vă va prilejui întâlniri extrem de interesante, cu trecerea anilor. Dacă vă întoarceţi privirea spre scripturile şi manuscrisele Antichităţii, veţi avea revelaţia unor legături intime între zei şi fiicele oamenilor.

Sexualitatea este modul prin care se activează acel permis de liber acces în bibliotecă. Aceasta implică şi un risc mare, pentru că poate fi folosită greşit. De aceea este important să deţineţi controlul asupra sexualităţii şi să fiţi siguri cui o împărtăşiţi. Nu vrem să fiţi momiţi sau mituiţi prin ea. Este necesar să-i studiaţi bine pe cei care vi-o împărtăşesc, ca să vă daţi seama de integritatea lor. În curând, puterea va fi în mâinile voastre.

Tradiţionaliştii consideră că permitem mult prea uşor accesul la informaţii. La rândul nostru, suntem conştienţi de colapsul iminent al planetei, deci nu are rost să mai ţinem vreo poartă ferecată. Asemeni altora, vă oferim nenumărate posibilităţi de a stoca informaţii. Tocmai din acest motiv, îi veţi atrage şi pe alţii care, din motive necunoscute, vor dori să le acceseze prin voi. Când întreţineţi relaţii sexuale cu o persoană, îi deschideţi, de fapt, poarta către alte biblioteci. Este un proces foarte complex. Vrem să vă iubiţi şi să vă onoraţi corpurile, pe voi înşivă, să vă asiguraţi înainte de a deveni intim cu cineva că acea persoană într-adevăr vă iubeşte. Nu este necesar să vă căsătoriţi pentru a fi convinşi. Dar dragostea trebuie să existe, pentru a-l cunoaşte pe celălalt; în felul acesta, ce descoperiţi se plasează între voi doi. Acum vă informăm doar, pentru că veţi descoperi ce li se întâmplă altora care nu au grijă de puterea lor.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

36

ingerii-cerului.ro

angels-heaven.org

Pentru a rezuma, sexualitatea nu este un lucru de joacă. Este cheia spre arterele informaţionale. Dacă nu eşti atent când o abordezi, poţi atrage energiile chiar în lipsa oricărui partener. Dacă îţi foloseşti sexualitatea ca să activezi informaţia, poţi atrage energii nedorite. Fiţi, aşadar, extrem de atenţi la frecvenţa sexualităţii, întrucât stârneşte emoţiile, care sunt cheia de accesare a datelor din Biblioteca Vie.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

37

ingerii-cerului.ro

angels-heaven.org

(7)

Fuziunea dimensiunilor

Simpla participare la viaţă este un beneficiu enorm. Existenţa în dimensiunile fizice vă oferă experienţe şi caracteristici pe care nu le veţi găsi nicăieri altundeva. Apartenenţa la materia terestră şi existenţa într-un cadru temporal cate începe de acum 200.000 până la 300.000 de ani este un câştig imens, pentru că vă aflaţi într-un loc unde întunericul îşi exercită controlul. Ca să vă menţineţi o mină veselă şi relaxată v-a fost extrem de dificil. Dacă vă gândiţi doar la istoria modernă, vă daţi seama cât de rare au fost momentele când oamenii s-au simţit bine. De aceea, trebuie să adoptaţi cu brice preţ starea de bine, pentru a-i convinge şi pe cei din jur să o facă.

Pentru existenţa pe Pământ s-a dat, de mult timp încoace, o luptă crâncenă între lumină şi întuneric. Unii ar înţelege din asta lupta între bine şi rău, între angelic şi diabolic. Noi credem că este pur şi simplu o zonă unde se aplică anumite legi, mai ales că nu este singura care trece prin astfel de încercări.

Sunteţi unici prin puterea extraordinară pe care v-o conferă structura biogenetică, pe care nici nu v-aţi imaginat-o până acum. E interesant să vă privim cum luptaţi din răsputeri să faceţi anumite lucruri, doar pentru că aţi fost convinşi până acum că acest procent minuscul al potenţialului vostru e limita de care vă puteţi servi. Adevărul este că sunteţi fiinţe grandioase, făcute după chipul şi asemănarea zeilor. În ciuda darurilor primite, asupra voastră s-a exercitat un control atât de sever, încât negarea voastră continuă le-a eliminat. Majoritatea vă folosiţi doar trei său patru procente din potenţialul maxim. Cei mai avansaţi abia dacă ajungeţi la douăsprezece până la cincisprezece procente. Atunci la ce nivel vă situaţi? Unde sunt celelalte optzeci până la nouăzeci de procente? Cum s-ar manifesta concret aceste nouăzeci de procente? Ele abia acum se trezesc din starea de latenţă, iar ochii arhaici îşi vor aminti şi vor vedea puterile eului. Când se deschid aceşti ochi vă veţi recunoaşte adevăratul potenţial şi veţi înceta gâlceava cu voi înşivă. Veţi refuza discursurile despre limite pentru a elimina frânele care vă blocau evoluţia.

In vremea Egiptului arhaic era nevoie de mai multe existenţe pentru ca preoţii să îşi poată deschide complet aceşti ochi către alte realităţi. Erau special pregătiţi să se reîncarneze în cadrul unor familii atent selecţionate pentru a-şi aminti identitatea. Părinţii ştiau dinainte ce copii vor avea întrucât aflaseră prin vis. Mamele ştiau cine le va ocupa pântecul înainte chiar de concepţie. Ochii erau mult mai larg dechişi în acele vremuri şi puteau accesa mult mai multe realităţi. Egiptenii îi numeau ochi ai lui Horus pentru că puteau privi în multe lumi diferite—cea a trezici şi cea a somnului, a morţii şi a visului.

Cei care doriţi să redeschideri aceşti ochi, maeştri ai redeşteptării, v-aţi pregătit pentru aceste lucruri pe parcursul multor alte reîncarnări. A sosit vremea să încorporaţi aceste exerciţii într-un sistem total diferit de viaţa în templu—în ceva care nu vă permite să ocupaţi un loc într-o ierarhie pentru meritele voastre. Sunteţi renegaţi acum, fiţi convinşi că societatea nu vă aşteaptă cu braţele deschise, cum se făcea în vremea Egiptului antic. Aceste talente nu vor putea fi utilizate într-un cadru oficial, nici măcar în cadrul unei secte. Încă nu e momentul să oficializăm. Ţineţi-vă de ritmul prin care corpul şi sufletul vostru reuşesc să utilizeze aceste talente.

Nu fiţi dezamăgiţi dacă nu reuşiţi să menţineţi ritmul pe care vi-l impune eul. El are ochi doar pentru o singură parte din voi. Sufletul, ochii iui Horus care vă scrutează interiorul, are o viziune total diferită asupra voastră. Numai prin cunoaşterea nevoilor personale, a constituţiei

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

38

ingerii-cerului.ro

angels-heaven.org

voastre corporale şi a alcătuirii interne veţi menţine ritmul care vi se potriveşte. Azilele sunt pline de persoane care şi-au deschis aceşti ochi interiori, dar nu au înţeles viziunile pe care le-au recepţionat; aceşti oameni nu-şi vor regăsi în veci spiritualitatea. În lipsa unei locaţii limpezi la care să te conectezi, echilibrul delicat din sistemul nervos se va strica.

Sistemul nervos vi se dezvoltă rapid şi puteţi să-i vedeţi evoluţia. Din când în când, vă sincronizaţi cu pulsaţia care vă poartă dincolo de realitatea fizică—adică dincolo de identitatea voastră tridimensională. Suferiţi în acele momente un transfer în alt nivel de vibraţii, unde sunteţi capabili să vedeţi, să simţiţi într-o altă natură, una extraordinară. De cele mai multe ori, urmează faza de negare, deoarece mintea logică nu mai poate oferi explicaţii şi blochează accesul la respectiva experienţă, la amintirea ei.

Cel mai bine ar fi să vă bazaţi numai pe intuiţie—să aveţi încredere în ceea ce simţiţi, chiar dacă nu are nici cea mai mică legătură cu logica. Chiar dacă în aparenţă nu ajungeţi nicăieri, păstraţi-vă răbdarea, pentru că altfel puteţi cădea în capcană. Fiţi asemeni ţestoasei; care se mişcă agale, când şi când intră în carapace şi se deschide universului ei interior, este întotdeauna în legătură cu pământul pe care se deplasează şi vede bine împrejur.

Dacă doriţi să primiţi mai repede acest dar al viziunii, spuneţi-o răspicat. Gândiţi-o. Gândul este un creator. Dacă în gând purtaţi dorinţa de a vă accelera creşterea şi dobândirea puterilor, vi se va întâmpla şi în realitate. La fel, ori de câte ori vă îndoiţi, îndoiala este şi ea un gând, care se va împlini de la sine. Îndoiala opreşte procesul de expansiune fiindcă exprimă negarea pe care o atribuiţi darului pe care ar fi trebuit să-l primiţi.

Trăiţi în deceniul pe care l-am numit „fără nume": anii 1990. Până la sfârşitul lui, toate aceste evenimente semnificative se vor fi întâmplat deja. Multe sunt de pe acum în desfăşurare, numai că au fost compartimentate şi etichetate diferit de către oficialităţi. Însuşi cadrul oficial este în pragul colapsului, întrucât nu susţine evoluţia naturală a realităţii.

Pentru cei care veniţi din vechime—care aveţi la activ o experienţă bogată a vizionarismului —avem o misiune specială, aceea de a vă deschide ochii arhaici şi de a retrezi o cunoaştere veche, aminitirea ei îngropată adânc în voi. Activaţi-vă acestă vedere, înţelegeţi ce vi se desfăşoară dinaintea ochilor, tălmăciţi viziunea şi celorlalţi. Veţi ajunge să vă recunoaşteţi adevărata identitate, printr-o fuziune generalizată a conştiinţei.

Doar de voi depinde să vă descătuşaţi şi să faceţi pasul înainte. Am discutat înainte despre sistemul de credinţe şi despre cât de important este gândul. Încă o dată ţinem să precizăm că voi înşivă sunteţi întrupaţi din gând, că gândul este o entitate autonomă, că se constituie în esenţă a înţelegerii, a manipulării, a controlului asupra acestei lumi. Transferul procesului din sfera intelectului în cea a fizicului, modificarea implicită a felului în care trăiţi vor determina activarea ochilor arhaici.

Rememorarea istoriei integrale a propriului suflet va implica diminuarea în importanţă a eului corporal actual. Încă din cele mai vechi timpuri v-aţi manifestat plenar esenţa magnifică şi, în continuare, multe faţete ale eului încă scapă percepţiei voastre. Dacă am asemui existenţa cu un tom de un metru grosime, voi v-aţi situa abia în primele două pagini, o dată cu apariţia mişcării New Age. Prin vieţile voastre viitoare, veţi parcurge volumul în întregime.

Un val ameţitor de informaţii vă va spulbera cunoştinţele de istorie geologică şi biologică. Dezintegrarea identităţii voastre limitate este menită să ducă la formarea unui respect profund faţă de toate celelalte identităţi asumate de voi în trecut, la înţelegerea importanţei lor ca parte şi ca sumă. Prosternaţi-vă în faţa fiecăreia, chit că aţi fi fost culegători de căpşune sau aţi fi scormonit prin tomberoane după vreun chiştoc de ţigară. Nu blocaţi focul

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

39

ingerii-cerului.ro

angels-heaven.org

primordial care caută să se exteriorizeze prin voi. Individualitatea v-o puteţi exprima întotdeauna, atunci când este cazul. Chiar şi când energiile infinite se folosesc de corpul vostru fizic pentru a emana în realitate, eul vostru nu va fi anihilat. Din contră, el va fi încorporat fluxului: este de fapt esenţa faptului de a fi multidimensional. Să ai capacitatea deplasării.

Sunteţi conştienţi cu toţii că vă aflaţi într-un cadru temporal de o profunzime unică. Epoca despre care s-a tot scris şi s-a vorbit, uneori doar în şoaptă, este la picioarele voastre. Este momentul în care omenirea suferă o mutaţie fizică generalizată, evoluând spre o entitate cu totul diferită de ceea ce era cu puţin timp în urmă. În ce constă transformarea? Simplu:

oamenii devin fiinţe multidimensionale.

Cuvântul este destul de mare şi acoperă un concept nu mai puţin complex. În orice caz, vă veţi obişnui curând cu el. Oamenii multidimensionali reuşesc să se menţină conştient în mai multe locuri deodată. Ei evoluează spre fiinţe capabile să se transfere instantaneu dintr-o zonă într-alta, conştienţi de amploarea fiinţei lor—a faptului că delimitarea lor ca fiinţe nu este echivalentă cu delimitarea lor corporală; ei sunt în egală măsură prezenţi în mai multe realităţi.

Epoca eului multidimensional a sosit, în sfârşit: eul care poate să se transfere conştient de la

o realitate la alta; cel care poate realiza bilocaţia sau dispariţia; cel care poate accesa conştiinţa tetradimensională—fiinţă care percepe, nu cea care gândeşte. Este epoca eului care conştientizează importanţa parţială a gândirii, rolul ei limitat de consiliere.

In schimb, trebuie să ţineţi calea intuiţiei pentru a obţine fuziunea conştiinţei. Fuziunea aspectului masculin, logic, cu cel feminin, afectiv. Scopul este să obţineţi un tot indestructibil din cele două părţi.

A sosit vremea de a merge înainte. Vă găsiţi la un punct de cotitură, când aveţi nevoie de o

schimbare majoră, o renunţare, de fapt o eliberare. Primiţi lângă voi lumina şi spiritul care să vă propulseze de-a lungul existenţei; deveniţi unul cu celelalte aspecte multidimensionale ale eului, faceţi cunoştinţă cu ele. Ele există într-adevăr. Sunt legate de voi şi se folosesc de voi,

cârmaci ai sufletului, pentru a purta lumina prin Univers în aceste momente.

Cei dintre noi care s-au ocupat cu detecţia Creatorului Prim nu s-au înşelat în prognozele lor. Într-adevăr, El trimite un val de modificare a frecvenţelor Spre zona terestră, a libertăţii de conştiinţă. Acţiunea este în plină desfăşurare în acest moment. Începe aici, într-un ungher al Galaxiei, la marginea Universului.

Experimentul este gigantic, de aceea aţi acceptat atât de repede să participaţi şi voi. Îndrăzniţi. Repetăm: fiţi îndrăzneţi. Urmaţi-vă vocea interioară şi aveţi încredere în ea. Primiţi energia în corpul fizic şi folosiţi-vă de ea. Sfidaţi normele omenirii, doar de asta sunteţi aici. Amintiţi-vă că sunteţi nişte renegaţi, ca şi noi de altfel.

Unii nu pot, pur şi simplu, să urmeze această rută a conştiinţei, ceea ce nu este un lucru rău. Drumul pe care trebuie şă-l parcurgă conştiinţa este foarte anevoios. La capătul lui veţi primi răsplata după care tânjeşte sufletul, deşi va trebui, poate, să luptaţi pentru ea. Deocamdată bâjbâiţi, dar veţi ajunge la un moment în care totul vi se va părea limpede şi veţi şti cum să parcurgeţi instantaneu spaţii interplanetare. Şi cei care vă susţin vor fi recompensaţi. Conştiinţa care se formează pe Pământ va aprinde scânteia unei revoluţii care antrenează restructurarea întregului Univers. Gândiţi la scară mare. Apoi acţionaţi.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

40

ingerii-cerului.ro

angels-heaven.org

Ce sunt eurile multidimensionale? Aţi fost convinşi că există părţi ale voastre unite între ele, care deţin adevăruri ascunse vouă. Într-o oarecare măsură, aşa este. Voi însă, călăuzele, sunteţi cei care vor reuşi să activeze toate acele informaţii stocate în corp, istoria voastră ascunsă.

Cum vă daţi seama când se manifestă celelalte aspecte ale sinelui? Este fie o apariţie extrem de subtila, fie o manifestare violentă. Asta depinde de esenţa sinelui. Vă puteţi trezi într-o bună zi cum, într-o clipită, vă mutaţi dintr-o locaţie într-alta. Asta în cazul manifestării violente. În celălalt caz, se poate să Vă plimbaţi şi, privind un manechin în vitrina vreunui magazin, să simţiţi ceva diferit în sinea voastră; o fracţiune de secundă, alunecaţi în alt spaţiu unde este prezentă o versiune simultană a voastră—trăind simultan cu voi.

Aspecte ale eului personal, fără legătură cu realitatea fizică, vor apărea pe nepusă masă, după cum veţi decoperi şi aspecte ale sinelui care locuiesc în spaţiul cosmic, fără nici o legătură cu Pământul Sufletul se va trezi la viaţă. Îşi va cunoaşte toate aspectele, după cum fiecare aspect în parte la va cunoaşte pe toate celelalte.

Veţi conştientiza realităţile simultan după ce veţi menţine frecvenţa şi veţi deveni tetradimensionali. Acesta este doar începutul; mai târziu, veţi putea menţine active cinci şi chiar mai multe dimensiuni simultan. Redeşteptaţi în voi puterile Creatorului Prim, sfârşind prin a vă transforma în propriul vostru Creator Prim. De la El aţi primit misiunea de a împinge la infinit expansiunea acestui univers şi a celor care provin din el, având în acelaşi timp grijă să le dotaţi pe toate cu canale multidimensionale de transmitere a informaţiei, astfel încât El —omniprezent în creaţie—să-şi regăsească în toate lucrurile şi în toate evenimentele conştiinţa.

Simţiţi cum această capacitate vi se dezvoltă în interior. În principiu, partea cea mai dificilă— şi prin care treceţi acum—e să credeţi în-existenţa reală a puterilor voastre. Corpul spune un lucru şi mintea îl contrazice. Corpul spune ceva iar societatea altceva. Cunoaşterea înseamnă creştere, în special cunoaşterea transformărilor interioare.

Dedicaţi-vă tot timpul pe care îl aveţi misiunii acesteia. În momentul în care vă veţi putea experimenta capacităţile, va trebui să învăţaţi să le şi folosiţi corect. Sunteţi vegheaţi în permanenţă de divinitate şi experienţele vă sunt oferite pentru a reuşi în misiunea voastră, nu pentru a vă înfrâna. Abia la sfârşit, veţi constata că toate aceste experienţe v-au îmbogăţit. Ca şi cum cineva aruncă grămezi de aur în curte, iar voi ziceţi „Fir-ar să fie, îmi strică gazonul." Vi se pare că iarba e compromisă din cauza aurului care zace în tot locul.

Obişnuiţi-vă să participaţi activ la toate experienţele pe care le aveţi; folosiţi-vă la maximum de corpul fizic. Simţiţi-vă bine în el, dar fiţi întotdeauna observatori atenţi la tot ce vi se întâmplă, la efectele pe care experienţele le determină asupra voastră şi a celorlalţi, la rezultatele obţinute. Numai aşa veţi fi pregătiţi, în cazul unui eveniment extraordinar, să anticipaţi: „Ce bine! Iată că se apropie. Ce pot învăţa dinei?"

Şi dacă nu vi se întâmplă să aveţi astfel de experienţe, comutaţi în universul fanteziei, controlaţi-vă existenţa şi acţionaţi ca şi cum aţi controla experienţa respectivă de îndată ce vi se va ivi ocazia. Trebuie sa procedaţi în acelaşi fel în care o faceţi în vis, când îl conştientizaţi şi daţi ordinul de a nu fi urmărit de Omul Negru sau vreţi să surie clopoţelul înainte de a lua vreo notă proastă. Ca indivizi, dar şi ca specie, cultivaţi această intenţionalitate asupra vieţii voastre experimentale.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

41

ingerii-cerului.ro

angels-heaven.org

Convergenţa eurilor este pe punctul de a se produce. Ele vin din toate colţurile Universului. Unele te blochează numai când te gândeşti la ele, vederea altora îţi produce un atac de cord. Toate acestea sunt aspecte ale voastre.

Şi Pământul traversează o perioadă a iniţierii. Ca parte inextricabilă a planetei, iniţierea se

extinde asupra voastră. Transformarea Terrei se va răsfrânge prin efect de domino asupra Sistemului Solar. Scopul este fuziunea finala a lumilor, existenţa lor unificată şi relatarea acestei experienţe. Este destinul acestei planete. Este, în acelaşi timp, şi destinul vostru.

Lumea tridimensională va suferi o coliziune a dimensiunilor, nu a Universului în general. Dimensiunile se vor prăbuşi una în alta. Unele sunt de-a dreptul înspăimântătoare. Testul— care constă în transformarea unei realităţi în beneficiul vostru—vă dă prilejul de a scruta energiile şi entităţile aparent întunecate, tocmai pentru a vă facilita fuziunea cu ele, fiindcă şi ele sunt părţi din voi. Aparţin eului multidimensional, pe care voi, făpturi de lumină, îl

călăuziţi, întunericul va fi atras spre lumină. Fiţi hotărâţi când treceţi la treabă, Orice ezitare

va fi fatala. Mai bine să nu vă apucaţi de treabă dacă nu sunteţi siguri.

Considerăm lumina vehiculul de propagare şi de eliberare a informaţiei, Din contră,

întunericul înseamnă controlul şi tăinuirea informaţiei. Conştientizaţi şi trăiţi definiţiile pe care

vi le oferim. De la sosirea pe Terra v-aţi angajat prin codul genetic să dispersaţi lumina

pentru a provoca transformarea totală a planetei. Vă călăuziţi sufletul, v-aţi identificat cu timonierul lui. Acel fragment stăruie: „Eu stabilesc ritmul, îl acord cu lumina şi cu informaţia; m-am săturat de întuneric."

V-aţi gândit vreodată că există şi alte aspecte ale voastre care zac în întuneric, în neputinţa de a ieşi de la lumină fără ajutorul vostru? Şi ele vor să ajungă la lumină. Aşteaptă soluţii şi răspunsuri. Sentimentele voastre nu izvorăsc neapărat din forţe obscure, dar sunt expresii ale acestora—din cauza fricii pe care o propagaţi când sunteţi dezinformaţi. Aspectele dezinformate ale eului vostru vă vor căuta pentru a primi informaţii. Cum le veţi sări în ajutor? Doar sunteţi păstrători şi dătători de lumină. Spuneţi-vă în gând: „Vreau ca toate eurile mele să-mi fie alături în călătorie şi să împărtăşească lumina mea." Este atât de simplu.

Faptul că există o luptă eternă între lumină şi întuneric nu vă este de ajutor. Mai mult vă induce în eroare. Concret, aspecte distincte ale sufletului individual intră în situaţii conflictuale cu ele însele. Duceţi o bătălie împotriva voastră înşivă. Lupta dintre bine şi rău, dintre lumină şi întuneric se duce în interiorul vostru. Extensii sau reîncarnări multidimensionale ale aceleiaşi reuniuni de energii care vă defineşte ca indivizi poartă un război nesfârşit. Necunoaşterea vă produce teamă. Acest univers al Creatorului Prim, în care conştiinţele se manifestă scindat, este caracterizat de dualitate. Intenţia Creatorului era de a menţine liberal arbitru în vigoare tocmai pentru a se ajunge la o stare haotică, urmată de realinierea energiei şi de conştientizarea omniprezenţei Sale.

Liberul arbitru admite existenţa tuturor posibilităţilor, inclusiv a opoziţiilor. Existenţa opoziţiilor care scindează sinele e la fel de naturală ca şi omniprezenţa Creatorului Prim. Entităţile de care vă temeţi sunt tot parte din voi. De fiecare dată când va aplecaţi asupra luptei dintre bine şi rău, vă relaţionaţi cu alt aspect al vostru, pe care îl abordaţi dintr-o altă perspectivă. universe-people.com

Ceea ce numiţi voi rău este parte a unui plan mai mare. Vi se pare că vă dăunează şi de aceea îl respingeţi. Ca membri ai Familiei de Lumină, comutaţi între aspecte diferite ale sinelui pentru a vă duce la bun sfârşit misiunea. La stabilirea pe planetă, aţi fost nevoiţi să vă adaptaţi densitatea după cea a planetei şi să preluaţi structura sărăcăcioasă a celor două catene de ADN, motiv pentru care aţi uitat multe. Iar acum, când în sfârşit vă treziţi şi

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

42

ingerii-cerului.ro

angels-heaven.org

conştientizaţi drumul pe care o veţi lua, acceptaţi şi gândul că atât de mult timp aţi fost propriii voştri duşmani.

înţelegerea voastră superioară, la care majoritatea nu are acces, provine din calitatea de membri ai Familiei de Lumină. Aţi avut-o de la începutul misiunii pe Pământ, noi doar vă amintim de ea şi trebuie să o acceptaţi. De aceea, acceptaţi şi unificarea cu eurile care vi se par potrivnice. Ele provin din toate nivelurile de existenţă. Propagaţi frecvenţa dragostei— creaţie—şi pe cea a luminii—informaţie—în toate straturile sufletului vostru. Puteţi acumula prin spirit experienţă în beneficiul Creatorului Prim. Separaţia eurilor vă permite libertatea de mişcare care vă re-întregeşte dacă colectaţi informaţia cuvenită.

Dacă nu depăşiţi acest conflict dintre bine şi rău, îi veţi rămâne captivi pe vecie. Bogăţia nelimitată a personalităţilor întrunite sub egida aceluiaşi sine se încarnează în atât de multe realităţi paralele, În toate acestea, ca membri ai Familiei de Lumină, veţi aduce cunoaşterea. Alte versiuni ale voastre îşi duc la capăt misiunea în lumi ale reptilelor, ale insectelor ori ale păsărilor. Sunteţi un evantai de personalităţi. În stufosul dosar al reîncarnărilor voastre sunt

şi fişe de non-umanoizi.

Împărtăşiţi cu ceilalţi membri ai Familiei de Lumină accesul la realităţile inteligente, chiar compozite. Multe înfăţişări pe care le-aţi luat de-a lungul nenumăratelor voastre existenţe v- ar îngrozi acum, numai că, în perioadele respective, au fost extrem de utile progresului spiritual. Nu aveţi limitări de reîncarnare pentru o singură specie; sunteţi călători printre toate speciile. La fel de bine cum sunteţi acum oameni, puteţi fi reptile sau orice altă creatură. Finalitatea acestui periplu rezidă în înţelegerea esenţei Creatorului Prim, prin varietatea infinită a fiinţelor cărora le-a dat viaţă.

Cunoscând sistemul din interior, mergeţi la sigur. Propovăduiţi unificarea realităţilor, desecretizarea lor în beneficiul omenirii, care va putea să-şi alunge frică şi să renunţe la inhibiţii. În prealabil, este necesară unificarea eurilor voastre şi observarea fenomenului. În

cazul ideal, vă veţi transforma în călători interdimensionali care îşi extrag combustibilul din interiorul superfiinţei proprii. Vi se poate întâmpla, fiind la muncile câmpului şi discutând cu altcineva, sau la cules de căpşune, să auziţi subit un sunet. Vă veţi scuza spunând: „Sunt apelat. Mă întorc repede." Vă aşezaţi undeva şi vă eliberaţi personalitatea terestră. În deplin control şi cunoştinţă de cauză, transferaţi acea personalitate unde este nevoie de ea, pentru

a spori puterile Familiei de Lumină în acea realitate. Veţi şti precis unde anume.

Cu toţii veţi fi călători asidui printre dimensiuni. Vi se va părea normal ca unul dintre voi, convocat de urgenţă într-o altă dimensiune, să se scuze şi să vă părăsească o perioadă. Călătoriile vor fi făcute conştient şi cu mare satisfacţie a sinelui. Nu va mai fi necesar să citiţi cărţi sau să vedeţi vreun film, fiindcă veţi trăi voi înşivă acele aventuri. Vor fi şi dintre cei care nu vă doresc printre ei, pentru că le sfidaţi zeii.

Nu toţi doresc să fie liberi. Dar voi, membri ai Familiei de Lumină, veţi re-crea un Pământ liber pe de-a-ntregul. Oponenţii voştri vor avea şi ei câştig de cauză. Planeta Vă suferi o scindare temporară. Nu trebuie să forţaţi nota. Colaboraţi în armonie, sprijiniţi-vă reciproc, căutaţi-vă unul pe altul şi susţineţi-vă, pentru a răzbi până la capăt, în ciuda atrocităţii unora din faptele voastre.

Voluntariatul vostru implică menţinerea unei frecvenţe specifice. Momentan, sunteţi implicaţi în frecvenţa luminii, însă tindeţi către frecvenţa dragostei. Habar nu aveţi deocamdată la ce se referă frecvenţa dragostei. Amintiţi în discuţiile voastre despre dragoste şi lumină, dar nu le cunoaşteţi complexitatea şi semnificaţiile profunde. Lumina este informaţie, iar dragostea este creaţie. Informaţi-vă înainte de a creai, Pricepeţi?

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

43

ingerii-cerului.ro

angels-heaven.org

Printr-o creştere necontenită, vă veţi apropia de tărâmurile superioare ale recunoaşterii, spărgând zidurile groase ale conştiinţei care v-a ţinut în loc până acum. Un exemplu edificator este cel al frecvenţei în care aţi fost meţinuţi. Experimentul uman a emis pe frecvenţa aceluiaşi post de radio timp de 300.000 de ani. Aceleaşi melodii demodate! Oamenii nu au fost capabili, prin ci înşişi, să găsească alte posturi, aşa că s-au supus vechii frecvenţe. S-a instaurat stare de carantină—sigilarea planetei.

Razele cosmice purtătoare de creaţie, expediate de Creatorul Prim şi de Arhitecţii Săi, au penetrat scutul terestru. Au bombardat Pământul. Au, totuşi, nevoie de un receptor la nivelul solului. Fără acesta, nu ar genera decât haos şi confuzie. Aici interveniţi voi, membri ai Familiei de Lumină, ca receptori ai razelor cunoaşterii. Răspândiţi apoi cunoaşterea printre oameni, generaţi un nou stil de viaţă şi o nouă frecvenţă care Va modifica frecvenţa la nivel planetar.

Trebuie să menţineţi frecvenţa, demarând modificările cu propriul corp, pentru a le propaga apoi în toate direcţiile. Experimentaţi procesul pe propria piele înainte de a-l împărtăşi celorlalţi. Cum anume? Şi realitatea se va transforma în cele din urmă, aducând modificări în raporturile voastre cu ea. Eul singular, tradiţional, va dispărea, făcând loc eului colectiv, care caută să se sincronizeze conştient eului călăuză!

Procesul implică reunirea şi fuzionarea eului multidimensional. Cunoaşterea aprofundată vă va dezvălui pluralitatea eurilor; veţi fi obligaţi să înţelegeţi şi să acceptaţi asta. Există o limită maximă a cunoaşterii imposibil de depăşit fără asumarea identităţii multidimensionale. Numai o reuniune extratemporală conştientă a faţetelor eului permite evoluţia.

Credeţi-ne când vă asigurăm că voi, membri ai Familiei de Lumină, v-aţi documentat în detaliu despre îndelungata manipulare practicată pe planetă înainte de a purcede în misiune, ca orice soldat antrenat intensiv înainte de a fi trimis pe câmpul de bătălie. V-aţi pregătit cu toţii şi aveţi cunoştinţele necesare în voi. Noi declanşăm doar rememorarea şi activarea conştiinţei pentru a vă determina să faceţi mişcările învăţate. Cu acceptul Vostru, cunoaşterea va erupe din niveluri din ce în ce mai adânci. Cei care sapă ştiu că nu au nevoie decât de ei înşişi. Continuaţi cu investigaţiile şi veţi afla o sumedenie de lucruri dacă va învingeţi frica.

V-o spunem deschis că frica are un rol important în toată evoluţia, aşa că trebuie să vă obişnuiţi cu ea. Nu o consideraţi dăunătoare. Dacă vă prăbuşiţi în faţa fricii, trebuie să o luaţi de la capăt pentru a simţi ceea ce e necesar ca sa o învingeţi. Spuneţi-vă: „Îmi voi transfera frica. O înţeleg ca parte din plan. Sunt convins că mă poate ajuta." Ţineţi minte, acolo unde începe frica se sfârşeşte puterea voastră de a crea prin gând. Trebuie să ştiţi că viaţa înseamnă să-ţi înfrunţi frica. Priviţi evenimentele din viaţă şi controlul pe care îl exercitaţi asupra lor. Le creaţi pentru a vă sprijini. Pentru asta v-aţi pregătit. Pentru asta sunteţi programaţi.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

44

ingerii-cerului.ro

angels-heaven.org

(8)

Dincolo de tirania totală

Tirania totală a societăţii nu este controlul exercitat de legea marţială. Este manipularea psihologică a conştiinţei, atât de profund insinuată în realitate, încât cei manipulaţi nici măcar nu conştientizează statutul de sclavi. Mai mult, nici nu le trece prin cap că mai există ceva dincolo de limitele care le-au fost impuse. Noi suntem dincolo de ceea ce vi s-a spus că există. Vă aventuraţi şi voi în aceste zone, dar vrem să vă şi stabiliţi aici; e un loc în afara limitelor pe care vi le-a stabilit societatea.

Atât de mult timp cei care şi-au închipuit că sunteţi proprietatea lor v-au înghesuit ca pe oi într-un ţarc—toţi, de la guvern la echipa care conduce lumea şi la cei din spaţiu. V-au ţinut departe de cunoaştere prin controlul frecvenţei. Frecvenţa vă permite emisia şi recepţia pe lungimea de undă pe care o doriţi. Prin ea emiteţi raze purtătoare de inteligenţă. Intervalul este nelimitat, asemeni cantităţii de informaţie.

Controlul limitează numărul de frecvenţe, de posturi la care vă puteţi conecta. Este misiunea voastră, ca membri ai Familiei de Lumină, să străpungeţi haosul cu noi frecvenţe care să atingă dimensiunile fizice. Frecvenţele pe care le recepţionează planeta sunt foarte puţine în prezent din cauze diverse, pe care trebuie să le identificaţi cu precizie. Planeta are modul ci propriu de a reacţiona, chiar şi la atitudinile inedite pe care le adoptaţi pentru a scăpa de ineficienta celor vechi. Dar nu trebuie să repetaţi istoria planetei cu orice preţ.

Sunteţi aici ca să înlăturaţi blocajul frecvenţelor, pentru a reuşi să recepţionaţi informaţia. Cunoaşterea vă va purta dincolo de nevoia de frică. Lipsa informaţiei şi a controlului vă face imposibilă vizualizarea tabloului general. Sunteţi aici ca să activaţi ceva din voi.

un cod propriu—ADN-ul—şi să răspundeţi chemării sale. El vă determină să cercetaţi în toate direcţiile.

Sunteţi mulţi cei care au demarat schimbarea pe Terra. Mutaţiile voastre electromagnetice determină modificarea frecvenţelor de emisie. La un moment dat veţi elimina frecvenţa de manipulare, care vă bombardează cu haos şi confuzie. Modificarea şi menţinerea unei frecvenţe proprii va antrena vibraţiile toturor celor din jur. Şi ei vor simţi noua frecvenţă, care se va propaga ca o undă de şoc pe suprafaţa întregii planete. Toţi vor prelua cunoaşterea- lumină-informaţie pe care v-aţi străduit din răsputeri să o meţineţi. Ea este decretul vostru de graţiere. Prin ea, păşiţi în lumină.

Fişa postului vostru prevede informarea voastră cu orice preţ şi informarea oamenilor, purtând titlul de Păstrători ai Frecvenţei. Trebuie să atingeţi un nivel minim specificat al cunoaşterii şi să îl menţineţi. Învăţaţi să vă controlaţi corpurile pentru a vi le menţine nemişcate sau active, după caz. Veţi fi nevoiţi să vă exploraţi interiorul şi să vindecaţi rănile afective sau fizice. Încercaţi să găsiţi cărări în jungla sinelui, ca să le puteţi arăta şi altora luminişul. Veţi putea să faceţi acestea fără să rostiţi vreun cuvânt, numai prin medierea frecvenţei proprii, prin îndârjirea voastră.

Veţi fi chemaţi, ca demolatori ai sistemelor şi potenţiali Păstrători de Frecvenţă, acolo unde capacităţile voastre sunt cerute. Mulţi membri ai Familiei de Lumină s-au încarnat pe teritoriul Statelor Unite fiindcă vor face progresele cele mai însemnate aici. Este şi ţara negării generalizate. Simţiţi că trăiţi pe tărâmul libertăţii şi al cutezanţei, însă este cea mai controlată societate experimentală de pe faţa pământului. Tirania de aici a luat o turnură interesantă,

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

45

ingerii-cerului.ro

angels-heaven.org

fiindcă nu sechestrează omul. Statele Unite nu au ajuns încă la concluzia că unele lucruri nu sunt în regulă. Aici se exercită un control camuflat mult mai strict decât în fosta Uniune Sovietică, unde opresiunea era făţişă.

Fiindcă fiica împiedică înlăturarea Sistemului american, el va fi eliminat cu forţa. Corupţia şi stângăcia lui, lipsa de respect faţă de viaţă şi faţă de Pământ îl vor pierde. Oricine ar fi, dacă nu respectă viaţa şi Pământul, fiţi siguri că o să cadă, cu surle şi tobe chiar.

Este necesară schimbarea conştiinţei. Parte a Planului Divin, intervenţia este iminentă. Lumea materiei a fost de prea multe ori abuzată tară pic de înţelegere a lumii eterice care o înconjoară, aşa că aşteptaţi-vă la o restructurare a priorităţilor. Abia după ce vor pierde tot, oamenii se vor trezi. Vor conştientiza potenţialul uriaş pe care fiecare îl poartă cu sine.

Anii viitori vor fi martori ai cooperării şi interrelaţionării la nivelul întregii ţări, moment în care puteţi înceta, segregarea referitoare la ideologia politică. Scindarea a fost plănuită de la început. Ori de câte ori oamenii trăiesc separaţi şi se apleacă doar asupra diferenţelor dintre

ei, înţelegeţi că de fapt altcineva nu vrea unirea lor. Astfel forţele le sunt mărunţite.

Manevrele politice ale prezentului, în special în Statele Unite, sunt menite să vă separe. Să

luăm spre exemplu mişcarea New Age. Nu vedeţi cum segmentează: această; mişcare? Sunteţi duşi. cu zăhărelul, doar-doar vor reuşi să va împiedice să realizaţi scopurile pe care

le aveţi în comun. Dacă înţelegeţi intenţiile lor, vă veţi mânia. Rând pe rând, veţi afla

metodele prin care încearcă ei să vă ascundă adevărul, şi o ţară întreagă se va înfuria. Statul vă părea în pragul colapsului, dar asta va apropia oamenii unii de ceilalţi. Mândria şi integritatea vor ţâşni din ochii lor, cum au fost prezicerile pentru vremurile care au să vină.

Tărâmul materiei îi adună pe toţi laolaltă. Viaţa în Statele Unite se cotează în funcţie de câţi bani ai în buzunar şi de câţi îţi ia guvernul. Impozitele vor crea cea mâi mare debandadă în State dar şi cea mai mare coeziune, fiindcă toţi sunteţi contribuabili. Poate că nu vă închinaţi aceluiaşi Dumnezeu, dar sigur plătiţi toţi impozite.

O mişcare inteligentă i-a permis guvernului să obţină ce dorea de la voi fără să vă ceară

acordul când a mărit impozitul pe benzină: criza Orientului Mijlociu. Vedeţi cum se fac astfel de manevre? Dacă mai urmează câteva taxe de acest gen, oamenii vor fi nevoiţi să se

întrebe care-i standardul lor de viaţă. Se vor mânia din cauza neputinţei de a face altceva mai bun. Furia este prima izbucnire a afectivităţii după ce oamenii vor înţelege că au fost manipulaţi atât de mult timp.

Tehnologia actuală este una dintre cele mai eficiente metode de control al frecvenţei. Vi s-au vândut diverse aparate electrocasnice care controlează frecvenţele. Vă recomandăm cu căldură să aruncaţi la gunoi televizoarele. Sunt unul din dispozitivele de bază prin care conştiinţa vă este manipulată zilnic. Experimentul este atât de precis reglat ca să vă facă să vă îmbolnăviţi de la semnalele subliminale emise prin televizor. Avem aşadar o întreagă generaţie sinucigaşă din cauza televizorului—cu această ocazie, susţin şi bunăstarea societăţii medicale.

Mai sunt cazuri în care se emite şi informaţie utilă—poate chiar o emisiune a mişcării New Age. Ei bine, faptul că informaţia vă parvine prin intermediul TV-ului, face ca spectacolului respectiv să-i fie adăugate imagini subliminale care să vă jaloneze în continuare libertatea gândului. Mesajele vă menţin pe un traseu fix de genul, „supravieţuieşte, trăieşte, vino-la-

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

46

ingerii-cerului.ro

angels-heaven.org

timp, taci-din-gură, munceşte". Tot televiziunea este responsabilă de promovarea lipsei de activitate, a unui trai sedentar, obez. Uitaţi-vă înjur. Treziţi-vă o dată, oameni buni!

O

tehnologie dezvoltată cu ajutorul fiinţelor extraterestre stă la baza emisiilor subliminale de

la

TV. Programul de control al conştiinţei umane prin mesaj e subliminale se desfăşoară dej

a la scară planetară. Să ne gândim numai la casele în care există două, trei sau chiar patru televizoare şi veţi fi de acord cu succesul răsunător al programului. Cei care ştiu de existenţa

acestor imagini au impresia că nu pot fi afectaţi. Totuşi, nimeni nu poate rezista tehnologiei actuale şi efectelor devastatoare pe care le are asupra frecvenţelor voastre.

Am amintit de existenţa unor entităţi care se hrănesc din corpurile voastre emoţionale. Ce unealtă eficace ar fi acest televizor pentru ei! În lumea întreagă miliarde de oameni emit hrana aceasta în atmosfera terestră, în funcţie de programul urmărit în acel moment. Nici măcar nu mai e nevoie de războaie pentru a-i stârni—filmele sunt substitute excelente !

Cei care au ajuns să devină dependenţi de TV renunţă benevol la nestematele informaţionale îngropate în minte şi imediat accesibile dacă s-ar uita în jur. Adevărul este că dacă urmăriţi evoluţia personală, cel mai indicat ar fi să renunţaţi la ziare, radio şi TV. Menţineţi-vă independenţa faţă de media o vreme şi veţi înlătura frecvenţa haosului, a fricii,

a stresului şi a diverselor tentaţii de care vă puteţi debarasa—doar aşa vă veţi limpezi

mintea. Ascultaţi cu atenţie vocea interioară, trăiţi în această lume, dar nu vă pierdeţi în ea.

Limpeziţi-vă gândurile. Este un pas extrem de important!

Toate produsele: electronice au proprietatea de a bloca frecvenţele. Chiar dacă nu au fost special proiectate să îndeplinească această funcţie, sunt incompatibile cu frecvenţele umane. Adăugaţi la asta electricitatea statică prin care rămâneţi blocaţi pe anumite frecvenţe

şi veţi înţelege modul în care sunteţi transformaţi în vite paşnice, pasive, producătoare de

hrană pentru alţii.

Dar computerele? A doua prezenţă ca număr din domeniul aparaturii electrocasnice în State este computerul. Câţi dintre cei care stau o zi întreagă în faţa calculatorului la serviciu nu suferă de dureri cumplite de cap seara, mai ales dacă se întâmplă să lucreze pentru vreo companie mare şi să fie conectaţi la serverul central? Companiile sunt şi ele implicate în controlul psihic; se folosesc de potenţialul vostru mental pentru a genera energie în folosul lor. E un lucru pe care computerele de acasă nu îl pot face.

In anii nouăzeci vor ieşi la suprafaţă noi şi noi invenţii—rămase în economia subterană, refuzate pe piaţa oficială. O întreagă economie subterană, care va avea ca bază trocul, va trafica aceste invenţii, punându-le la dispoziţia tuturor. Tehnologii avansate vor elimina într-o mare măsură blocajul frecvenţei: pot ajunge să modifice calitatea aerului şi a apei, vă pot etanşeiza locuinţa de bombardamentele nocive care v-ar putea ştirbi integritatea energetică. Există tehnologii capabile de lucruri nemaivăzute. Înţelegeţi acum cum a fost folosită energia împotriva voastră? Televiziunea nu este un lucru rău în sine, dar scopul pentru care a fost întrebuinţată o face nocivă. Nici tehnologia nu are nimic rău în sine. Modul în care este ea folosită contează în final. Aceasta-i marea deosebire.

O altă zonă fertilă de exercitare a controlului este sistemul educaţional. Sunteţi învăţaţi numai prostii. Trageţi din greu, vă împrumutaţi în toate părţile, plătiţi o grămadă de bani ca să dobândiţi cunoştinţe învechite deja, mai ales în ceea ce priveşte ştiinţa, matematica, psihologia sau ştiinţele medicale.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

47

ingerii-cerului.ro

angels-heaven.org

Cum procedaţi dacă trăiţi într-o societate care apreciază numai distincţiile? Vă motivaţi spunând: „Cred că-mi pot construi singur lumea. Nu am nevoie de toate aceste titluri care să-mi definească existenţa. Sunt unic şi suveran asupra fiinţei mele." Găsiţi calea de a explora realitatea ignorând distincţiile. Educaţia înseamnă căutarea cunoaşterii, iar cunoaşterea se dobândeşte şi într-o călătorie prin deşert. Nu trebuie să vină neapărat dintre paginile unei cărţi. Nu strică să treceţi şi prin experienţa şcolii, dar nu vă bazaţi pe corectitudinea ei infailibilă.

Cei care vă controlează reuşesc să vă separe prin paradigme care accesează forul vostru afectiv cel mai adânc. Disputa pro- şi contra-avort nu e o polemică la nivel uman, ea se poartă doar în cadrul anumitor state. Ar părea uneori că victime nevinovate sunt prinse în învălmăşeala evenimentelor, fără să fie implicate în vreun fel. Aţi fost îndoctrinaţi să credeţi în neputinţa voastră—că singura voastră salvare stă în liberal plac al divinităţii, deşi nu s-a întâmplat niciodată aşa. Cei care-şi pierd viaţa dintr-un accident sau prin violenţă îşi aleg sfârşitul.

Polemica pro- şi contra-avort a fost special stârnită în Statele Unite, de către unele facţiuni guvernamentale, pentru a genera haos. Dezbină şi cucereşte, aşa vei putea controla poporul. Dă-le oamenilor posibilitatea de a alege, eliberează-i, permite-le să tindă spre un trai mai bun şi nu-i vei mai putea controla. Ori de câte ori o parte a cetăţenilor se împotriveşte alteia, conducătorii au de câştigat, chiar şi numai în chestiunea avortului.

Ce ar avea de câştigat? Previn coalizarea femeilor între ele şi a bărbaţilor între ei în State. Ţin oamenii înspăimântaţi, Agasându-vă permanent cu aceste interdicţii, vor să vă convingă că nici o femeie nu îşi poate controla procesele intracorporale. Nici măcar nu aveţi nevoie de avort: dacă nu doriţi să rămâneţi gravide, n-o să vi se întâmple. Cum aşa? Prin puterea voinţei. Orice femeie poate să gândească: „Nu sunt încă pregătită pentru un copil." Sau, la fel de bine: „Aştept un copil." Fiind propriile voastre stăpâne, nu sunteţi obligate să cereţi voie guvernului ce să faceţi cu corpul vostru.

Violenţa stradală din marile oraşe este un alt mijloc subtil de a vă controla. Megalopolisurile americane—Los Angeles, New York, Washington D.C. şi altele—sunt adevărate rezervoare pentru energie, captatoare imense unde energia se acumulează din tot continentul nord- american—cel puţin până acum. În ultimul timp, nivelul violenţei a crescut în aceste oraşe, ştiut fiind că menţinerea la cote controlabile a tulburărilor publice este un instrument eficace în manipularea poporului. Toate aceste angrenaje sunt menţinute în mişcare la nivel fizic şi asistate la nivel eteric datorită faptului că, prin frica emanată, îi hrănesc pe manipulatori.

Să ne imaginăm situaţia în care o femeie iese împreună cu familia şi este atacată, iar fiul ci, după toate aparenţele victimă nevinovată, sare în apărarea ci şi este înjunghiat mortal de atacatori. Frica amplificată a acestor oameni hrăneşte alte entităţi. Stările afective extreme, generate de războaiele Orientului Mijlociu, au fost de intensităţi nemaivăzute.

Forţa vitală v-a fost pângărită. Lucrul pe care toate fiinţele omeneşti îl aveţi în comun este jefuirea propriilor emoţii. Au avut grijă alţii să se joace cu ele ca şi cum ar fi fost marionete, dar nu v-au permis să aflaţi puterea pe care aţi avea-o prin ele.

De fiecare dată, cercul se strânge împrejurul afectivităţii. Este biletul vostru de intrare spre magistralele informaţionale. Sunteţi de o bogăţie fenomenală. Fiinţele cu vibraţii inferioare— îndrăznim să le spunerii aşa—reacţionează numai la un interval mic de frecvenţe, cele bazate pe frică, haos şi, violenţă.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

48

ingerii-cerului.ro

angels-heaven.org

Dibăcia vostră constă în puterea de a supune mintea voinţei, Este chiar aptitudinea pe care stăpânitorii planetei nu doresc să vi-o descoperiţi. Când din ce în ce mai mulţi veţi fi proprii voştri stăpâni, şi vă veţi menţine frecvenţa, opozanţii o vor polariza printr-o amplificare a ei care generează haos şi confuzie. Cu fiecare salt evolutiv din istoria oricărei societăţi, apar activităţi opuse diametral care-l precedă.

Încerjeaţi să priviţi orice lucru din perspectiva de ansamblu, ca să vă meţineţi un statut neutru, asta pentru că perspectivă se lărgeşte mereu. Planeta se îndreaptă spre o confruntare majoră cu anumite entităţi. Repetăm: noi nu am venit să susţinem frica. De asta se ocupă echipa adversa. Fiţi convinşi că, dacă vreţi cu adevărat să schimbaţi ceva, se va schimba. Veţi fi din ce în ce mai mulţi în viitor, pentru că veţi colabora pentru a vă consolida poziţia.

Trebuie să vă umpleţi cu energie stâlpul luminos, să-i încorporaţi, să deveniţi membri cu puteri depline ai Familiei de Lumină. Dobândiţi controlul. Faceţi-vă un obicei din a lucra cu cordonul de lumină, fiindcă prin el vă veţi asigura protecţia şi informareă. Permiteţi-i să pătrundă la baza coloanei, apoi mai jos până ce atinge pământul, iar prin plexul solar să ţâşnească asemeni fântânei, înveşmântându-vă într-un scut auriu de lumină. Cu ajutor acestei zone a plexului solar veţi învăţa să discerneţi prin sentimente.

Stăpânitorii Pământului i-au împiedicat pe oameni să-şi dea seama că trăirile lor afective sunt asemeni unui lan de grâu, pe care-l poţi recolta. Dacă vei culege tu grâul, alţii nu se vor atinge de el decât dacă le permiţi. Dacă menţii o anumită frecvenţă şi suveranitatea asupra fiinţei tale, cercare doresc să te controleze îşi vor pierde interesul pentru tine. Ei sunt în căutarea unei frecvenţe de fiică, haotica, sursa lor de hrană. Frica şi haosul au fost predominante pe Terra din cauza entităţilor care le-au creat continuu. Au dezbinai şi au cucerit pretutindeni ca să creeze respectiva frecvenţă. Folosindu-vă conştient de pace şi dragoste, veţi modifica drastic structura acestei zone: veţi reda oamenilor libertatea de alegere a frecvenţei.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

49

ingerii-cerului.ro

angels-heaven.org

(9)

Noi graniţe profunde

Din moment ce frecvenţele le sunt controlate, capacitatea oamenilor de a dezvolta tehnologii a fost redusă drastic. Într-o societate unde schimbul cu exteriorul şi călătoriile în afara sistemului sunt mai dese, permiţând schimbul între sisteme, avansul tehnologic este uimitor. Însă în cazul acestei planete, multe daruri şi influenţe din afară au fost suprimate. O anumită cantitate de informaţii a reuşit, totuşi, să ajungă la voi, iar ea se materializează prin tehnologiile actuale care v-au modificat radical stilul de viaţă.

Una din schimbările menţionate este apariţia filmelor. Cu acestea, a proliferat o tehnologie întreagă de influenţare a minţii. În felul industriei cinematografice de pe planetă există industria holografică din spaţiul cosmic. Entităţile produc inserturi holografice—evenimente dramatice care simulează perfect realitatea—pe care le expediază prin portaluri înspre realitatea voastră. Vechimea multimilenară a acestor fiinţe, concretizată în controlul strict asupra frecvenţelor umane, le conferă un randament sporit în controlul oamenilor.

Inserturile au fost întrebuinţate pe Terra pentru controlul şi manipularea conştiinţei şi pentru dezinformarea sistematică a omului—limitarea cunoaşterii lui. Din punctul nostru de vedere, cei ce le întrebuinţează urmăresc alte scopuri în afară de iluminarea oamenilor. Au alte motive, deşi le camuflează drept lumina.

Experienţele holografice, printre care mai ales apariţii de obiecte pe cer, sunt destinate influenţării unei colectivităţi umane. Aproape toate manifestările OZN au fost realizate prin inserţie holografică. Proiecţia aceluiaşi individ a fost transmisă simultan mai multor culturi, rezultând interpretări diferite în funcţie de specificul fiecărei culturi. Tocmai din această cauză avem legende paralele care diferă în aparenţă pe tot întinsul Pământului, acolo unde contactul fizic cu acele fiinţe nu poate fi dovedit.

Inserturile holografice simulează realitatea 3D. Sunt surogate ale unor evenimente inexistente, adăugate realităţii pentru a umple goluri în istorie, cu alte cuvinte, pentru a mima o anume continuitate a acesteia. Rolul lor e să manipuleze psihicul martorilor, artificialul din ele fiind imposibil de detectat. Vă veţi antrena ca să le descoperiţi în perioada imediat următoare, când—atât în Orientul Mijlociu, cât şi în alte zone—activitatea extraterestră va atinge un climax prin care se va autodemasca. Se vor produce evenimente semnificative, printre care se insinuează inserturi menite să menţină conştiinţa omenirii în limitele controlului exercitat la scară planetară.

Inserturile pot fi detectate cu uşurinţă prin câmpurile de energie care le împresoară. Acele magnetice indică alte mărimi în interiorul inserturilor din cauza frecvenţei diferite a câmpului. Dacă pătrundeţi într-un astfel de insert, juraţi că este real. Numai că ele sunt construite cu scopul de a ghida psihicul uman. Scopul lor ultim este controlul, nu informarea. Şi nu sunt nimic altceva decât o parte a tehnologiei existente.

Realităţile pot fi clădite şi inserate ulterior asemeni filmelor. Acestea, împreună cu televiziunea, sunt modalitatea prin care voi creaţi realitatea. Doar că alţii, fiinţe mult mai evoluate, reuşesc să pună la punct realităţi atât de „reale", încât nu le puteţi deosebi de cea naturală. Cu ajutorul unor fascicule de lumină, de genul celor proiectate în noapte, inserturile sunt direcţionate spre planetă prin portaluri. Pentru a transfera cu succes insertul, e nevoie de o cantitate enormă de energie, prin care să se realizeze fuziunea temporară a

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

50

ingerii-cerului.ro

angels-heaven.org

dimensiunilor. Tehnologia este exterioară tridimensionalităţii, deci ei trebuie să reducă insertul la cele trei dimensiuni.

Prin ce diferă dimensiunile? Şi cum sunt ele legate între ele? Fiecare are un ritm propriu de deplasare la nivel molecular. Pentru a se transfera dintr-o dimensiune în alta, inserturile trebuie să parcurgă toate zonele intermediare căutând punctele de legătură dintre două dimensiuni alăturate.

Omenirea a fost ţinută în beznă datorită celor două catene rudimentare incapabile să acceseze informaţia. Familia de Lumină vă schimba situaţia. Voi aţi fost aleşi să implementaţi noua frecvenţă pe Pământ, să o iradiaţi din propriile corpuri pentru a declanşa vibraţia panplanetară. Frecvenţa va genera prăbuşirea structurilor ce au la bază ADN-ul bicatenar. Este purul adevăr: a sosit vremea să evoluaţi. Pământul e pregătit să treacă, fie ce-o fi, noul prag al evoluţiei.

Omul trebuie să înveţe cum să interpreteze energiile. Trebuie să-şi extindă simţurile dincolo

de limitele ochilor, urechilor, nasului, gurii, pentru a integra percepţia realului. Am mai spus-

o,

ochii, urechile, nasul, gura şi pielea sunt înşelătoare. Vă blochează într-o singură realitate.

Vi

se pare că percepeţi integral realitatea, când, de fapt, vi se arată doar o porţiune din ca.

De mici v-aţi obişnuit să vă bazaţi numai pe ochi, pe urechi, nas, gură şi piele ca să interpretaţi existenţa. Va trebui să vă orientaţi către alte simţuri daca doriri o evaluare corectă

a experienţelor. Una dintre ele, drastic desconsiderată de toţi, este reacţia afectivă. Aceasta —eul psihic, intuitiv—v-a fost blocată prin control al frecvenţei, ca să nu vă puteţi folosi de ca. Cu ajutorul afectivităţii v-aţi fi menţinut autonomia asupra propriei fiinţe.

Cum faceţi deosebirea între control şi independenţă? Parte a experienţei terestre e să vă frigeţi puţin, ca să ştiţi apoi cum să vă feriţi. Căutând neîncetat, veţi regăsi în ungherul cel mai retras al fiinţei voastre integralitatea de care să vă folosiţi. Prin ea veţi onora viaţa şi pe voi înşivă, ca viaţă care v-a fost data Spre păstrare. Vă veţi ocupa de voi înşivă, pentru că vi s-a dăruit şi încredinţat păstrarea luminii interioare, a corpului pe care să-l întrebuinţaţi cum puteţi mai bine.

Printr-o grijă şi o educare continuă a propriului corp, îi veţi descoperi miracolele şi potenţialul, veţi Observa în sfârşit că nu este o povară inutilă, cum eraţi obişnuiţi să-l categorisiţi. Este un izvor nesecat de bogăţii. Cu ajutorul lui, veţi deveni bogaţi. Învăţaţi cum să folosiţi centrul afectivităţii şi veţi activa sursele informaţionale din interior; încredeţi-vă în acest corp.

Parte a îndatoririi de membri ai Familiei de Lumină va fi să împreunaţi dimensiunile. Le veţi atrage pe toate în această realitate, menţinând în paralel sistemul nervos între anumite marje de fluctuaţie—trebuie să duceţi până la capăt fuziunea. De aceea, sunteţi obligaţi să

vă deschideţi centrele afectivităţii şi să le arătaţi tuturor celor din jur calea.

Afectivitatea vă va ajuta sa separaţi inserturile holografice. Nu vă veţi mai simţi în regulă în proximitatea lor. Veţi simţi de fiecare dată când încearcă să se insinueze în realitatea în care vă aflaţi. Fiecare expunere la inserturi vă va provoca o stare de rău, fiindcă filamentele şi codurile primite de la Familie delectează încercările de manipulare. Inserturile vă amplifică emoţiile aţâţ cât este necesar ca să-i hrănească pe alţii şi să vă menţină în stare funcţională.

Tehnologii de genul acesta vor fi mult mai frecvent întâlnite în următorul deceniu. Omenirea este în pragul deşteptării la adevărata realitate. Graniţele acesteia sunt mult mai profunde decât vă imaginaţi.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

51

ingerii-cerului.ro

angels-heaven.org

Am pomenit de portalul Orientului Mijlociu ca despre o poartă, o cale de acces spre planetă care permite inserţia unor energii în căutare de civilizaţii. O dată trecuţi de sfera planetară şi intraţi în spaţiul din afara centurilor de conştiinţă, trebuie să regăsiţi portalul adecvat care să vă readucă în culoarul temporal dorit. Este modul prin care se menţine blocat şi intact orice sistem, în afara oricărei ameninţări din exterior. Portaluri există pe continentele sud- american, nord-american, asiatic, în China, pe toată suprafaţa globului terestru. Portalul în discuţie aparţine Orientului Mijlociu şi este imens.

Multe asemenea inserturi, sau înscenări, au fost transmise prin portal pentru a suci minţile şi credinţele populaţiei. Amplasarea lui în mijlocul teritoriilor străbătute, de crize îi conferă opoziţie ideală pentru a emite inserturi şi pentru a direcţiona neştiutorii înspre orice credinţe. Fiţi, aşadar, cu mare băgare de seamă la propriile reacţii afective când vă veţi confrunta cu asemenea apariţii din ce în ce mai dese.

Orientul Mijolciu este locul de întâlnire a mai multor dimensiuni, implicit a diverselor entităţi care doresc să acceseze planeta. Este locul fierbinte. pe curând, în ultimii patruzeci — cincizeci de mii de ani, au ieşit la suprafaţă multe civilizaţii, care au început veritabile drame religioase în Orientul Mediu. Conjunctura vortexului permite inserturi mult mai frecvente aici decât în oricare alt teritoriu, după cum filmele sunt mult mai des realizate în California decât oriunde.

Un astfel de insert ar fi şi vizitarea Pământului de către extraterestri. Sau revenirea lui Hristos. Sau întoarcerea oricărui zeu, mântuitor, sau orice aparentă dovadă de a adopta un sistem diferit de credinţe. Orice asemenea intervenţie nu ar veni din lumină. Un bun exemplu de insert holografic din trecut şi carp a modificat vizibil cursul istoriei a fost răstignirea lui Hristos. Înscenarea jucată sub ochii omenirii şi menţinută vie în amintirea ei nu este, totuşi, adevărata misie a Hristosului. O versiune a vieţii sale a fost minuţios elaborată printr-un film holografic, inserat şi rulat sub licenţa realităţii.

Hristos a fost un colectiv de fiinţe care s-au manifestat într-o epocă istorică. Versiunea transmisă vouă, comercială am putea afuma, a fost modificată intenţionat pentru a vă convinge şi pentru a vă controla prin intermediul ei. Parte a ei nu a fost decât un insert, iar o altă parte, pe care probabil o veţi descoperi pe viitor, va fi tot insert. Fiţi atenţi. Mulţi ne-ar acuza de blasfemie şi de pact cu diavolul.

Cum să pui la îndoială cuvântul Bibliei? Cum să ne îndoim de aceste adevăruri? Tocmai fiindcă au fost ordonate de organizaţii patriarhale impuse cu forţa. Este purul adevăr. Prin patriarhat s-a reuşit amplificarea controlului energetic pe Pământ.

Adevărul despre Hristos e că a fost, la rândul său, distrugător de sisteme şi membru al Familiei de Lumină, încredinţat cu misiunea de a aduce lumina prin portalul Orientului Mediu. A deschis drumul multora care aveau misiunea de a sădi o nouă realitate care să pregătească o nouă conştiiinţă a omenirii la finele unui ciclu care lua sfârşit în aproximativ douăzeci de ani, în funcţie de cum ar fi evoluat lucrurile. Hristosul nu a venit ca o entitate ci ca un colectiv, sprijin pentru omenire în ceasul întunecat, până când omul s-ar fi dovedit vrednic de a se înţelege pe sine. Unul din „detaliile" care v-a parvenit deformat a fost calda primire de care s-a bucurat Hristosul. Energiile aduse de fiinţele hristice au fost acceptate cu inima deschisă de toţi.

Însă odată cu ele au pătruns şi nenumărate inserturi holografice. Planul Hristosului era de a iradia lumina-informaţie, dezvăluind omenirii adevăratul miracol care se găsea în fiecare. Numai că entităţile celelalte şi-au zis: „Ce ne facem acum? El foloseşte portalul, pe care noi îl ţinem doar pentru noi. Cum să ne mai folosim de energii? Fiind un Univers al liberului

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

52

ingerii-cerului.ro

angels-heaven.org

arbitru, facem cum credem de cuviinţă." Astfel au ajuns să creeze insertul holografic al Hristosului răstignit, ca să răspândească frica folosindu-se de intenţiile altcuiva, manipulând conştiinţa în alte direcţii decât cele vizate iniţial. Asta dovedeşte cel mai bine posibilitatea şi libertatea oricărei entităţi de a interveni, in zonele de tranzit, în lucrarea altcuiva, folosindu-se de ea şi manipulând-o pentru a obţine foloase proprii, în acest Univers al liberului arbitru. Pe moment, poate că nu îi afectează pe mulţi, dar cu timpul impactul insertului holografic ajunge să fie cunoscut.

Devine frustrant pentru mulţi, aşa-i? Şi lotuşi, vă oferim toate aceste informaţii ca să vă mişcăm, să vă facem să simţiţi şi să va amintiţi—nu mai gândiţi totul atât de mult. Nu ne adresam sferei logicii, ci celei afective. Ce vi se întâmplă la nivel corporal? Întrebaţi-vă: „Cine sunt eu? Cum se poate? Cine este înlăuntrul meu?" Veţi scoate la iveală adevărata identitate şi veţi înţelege multe.

Nu vă daţi seama de ce trebuie distrus sistemul? Nu pricepeţi cât de complex este controlul frecvenţei? Oare nu întrevedeţi cât de străvezie este realitatea? Sau că vă este la îndemână să controlaţi această realitate—dacă vă puteţi coaliza ca să acţionaţi din preaplinul puterii care v-a fost oferită, să credeţi în capacitatea minţii şi să creaţi cu ajutorul ei?

Am pomenit de indiferenţa cu care este tratată lumina. Aşa este. Dacă s-ar afla de mulţimea celor care restabilesc controlul asupra propriei fiinţe şi de amplitudinea cu care emit pe noile frecvenţe, stăpânitorii ar lua măsuri imediat. E mai bine ca ei să subestimeze deocamdată lumina, pentru că ea este cheia; voastră spre libertate.

Misiunea este dintre cele mai înălţătoare—o slujbă de invidiat—şi ajutorul pe care îl primiţi din toate părţile vă ajută să ieşiţi la liman. Influxul masiv de entităţi şi nave extraterestre se concretizează în intermedierea şi transportul luminii pe Terra. Fasciculele luminoase provin din sisteme stelare arhaice care au meţinut colaborarea cu Pământul de mii de ere. Multe poartă un simplu număr în cataloagele astronomice, pe când altele au nume cunoscute— Sirius, Arcturus, Orion, Pleiadele şi altele. Razele sunt captate de nave din proximitatea Pământului, filtrate apoi prin sisteme distincte şi emise către planetă.

Mulţi aveţi implanturi care reacţionează la aceste radiaţii, evitând mecanismele de intereferenţă psihotronice care blochează frecvenţele, menite să împiedice recepţia informaţiei. Implanturile nu dăunează. Nu v-au fost introduse forţat în cursul vreunei răpiri. Sunt eterice şi aţi apelat la ele chiar voi, pentru a primi energiile extra-planetare. Toate implanturile se activează în prezent. Mulţi vă simţiţi deja straniu. În momente diferite ale zilei, mai ales când dormiţi, auziţi diverse tonalităţi sau simţiţi ca un fel de vibraţie electrică străbătându-vă corpul.

Când informaţia este orientată spre voi, corpul trebuie să fie pregătit să o primească. Pentru asta, trebuie menţinut într-o anumită stare. Informaţia este ca un curent pe care, dacă nu-l puteţi controla, îl veţi resimţi într-un mod neplăcut. Pământenii au fost programaţi să reacţioneze în prezentul acesta, aşa că nimeni din cei încarnaţi acum nu poate pretinde că nu a sosit timpul. Toţi aveţi mecanisme interioare care să menţină noile frecvenţe.

V-am încurajat să renunţaţi la gândirea logică fiindcă va intra în conflict cu noua energie informaţională şi electronică. Veţi fi asemeni unor aparate radio în următorii ani, pornite după un abandon îndelungat şi pregătite să recepţioneze pe noua frecvenţă. Veţi avea o legătură telepatică directă cu navele care emit pe noua frecvenţă. Peste un anumit timp, nu vă veţi mai obosi să treceţi printr-o şedinţă de channeling pentru a obţine informaţii, fiindcă le veţi accesa direct de la sursă. Cantitatea mare de date pe care le veţi primi vă va mări încrederea în voi înşivă; veţi fi la curent cu absolut tot ce se petrece înjur.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

53

ingerii-cerului.ro

angels-heaven.org

Încrederea vă va aduce în preajmă o entitate luminoasă care va va instrui personal. Şedinţele de channeling vi se vor părea perimate, din moment ce acest asistent va înlocui total mediumul uman anterior. În acest răstimp, noi vă vom învăţa, vă vom reaminti în permanenţă cine sunteţi, vă vom arăta ce beneficii puteţi obţine. Vrem mai mult decât orice să vă sprijinim, ca, în calitate de membri ai Familiei de Lumină, să reuşiţi eliberarea speciei umane. Concentraţi-vă asupra dansului din voi. Pe ce ritmuri veţi dansa, ce magie veţi practica şi spre ce noi limite veţi împinge conştiinţa ca să redefiniţi posibilităţile?

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

54

ingerii-cerului.ro

angels-heaven.org

(10)

O nouă paradigmă a Luminii

Cine sunt Vestitorii Noilor Zori şi care este rolul jucat de ci? Ei sunt purtătorii razelor solare, aducătorii luminii şi ai cunoaşterii. Aparţin unei organizaţii străvechi, o societate apărută în timpurile de demult, o frăţie a Spiritului care le cere lucrări în diverse sisteme astrale. Voi sunteţi membri ai Vestitorilor; altfel nu v-ar fi atras spre lectură această carte. Entităţile acestei organizaţii de elită s-au îndreptat de multe ori asupra Pământului pentru a-şi face lucrarea aici. Misiunea lor arc loc la fiecare împlinire a ciclului, când orizontul evenimentelor se aliniază, atât în Cosmos cât şi pe Pământ, pentru a permite fuziunea energiilor în fiinţa Vestitorului.

Energiile cosmice converg către Pământ, pe aceleaşi căi pe care planeta îşi dispersează razele către Univers. Omenirea menţine puntea sacră dintre cer şi pământ, căreia i s-a spus curcubeu. Vestitorii Noilor Zori realizează fuziunea interioară a tuturor acestor energii pentru a elibera zorii, sau lumina. Plămădesc lumina spre folosul civilizaţiilor. Este natura voastră. Este lucrarea voastră. A voastră şi a multor altora. Voi toţi sunteţi Vestitorii Noilor Zori.

Opoziţie privilegiată vă va facilita îndeplinirea jurămintelor depuse. Ea vă permite să depăşiţi lenea şi ignoranţa vieţilor anterioare. Pentru voi, fiecare verigă este parte a întregului, indiferent de construcţia ei, de slăbiciuni sau de micimea contribuţiei la întreg. Nu e nevoie să puneţi în balanţă puterile, slăbiciunile sau influenţele voastre cu ale altora; toate sunt în egală măsură stări prin care conştiinţa, schimbătoare prin realitate, se materializează.

În definitiv, vă deschidem ochii asupra voastră înşivă, facilitându-vă descoperirea propriului interior, nu a exteriorului. Vestitori ai Zorilor, aveţi în faţă ceasul cel mai întunecat dinaintea răsăritului şi vă întrebaţi dacă soarele va mai apărea oare. Dintr-o dată, lumina se insinuează prin beznă. De unde o fi apărut? Cum să vă schimbaţi modul de a gândi? Cum e posibil ca totul să fie cufundat in întuneric şi în clipa următoare să ţâşnească lumina? Voi, Vestitorilor, doriţi răsăritul. Pentru asta v-aţi pregătit pe tot parcursul existenţelor voastre; e punctul vostru forte.

Voi, membri ai Familiei de Lumină, aţi depus un legământ ca să suferiţi mutaţii complexe, pentru a evolua spre niveluri superioare ale conştiinţei. Readucând lumina pe planetă, catalizaţi evoluţia omenirii şi acceleraţi saltul evolutiv către conştiinţă şi inteligenţă, printr-o ancorare prealabilă a frecvenţei în interiorul vostru.

Familia de Lumină provine dintr-un cartier general al operaţiunilor—o sursă de emisie din depărtările Universului. Sori centrali sunt presăraţi pe toată întinderea Galaxiei, iar un soare este în centrul Universului. Maiaşii numeau acest ultim soare Alcyone. Alţii îi dau tot felul de denumiri. Soarele emite lumină, iar lumina este informaţie. Ca să simplificăm lucrurile, membrii Familiei provin din biblioteca centrală a Universului.

Pornind de la acest soare şi menţinând o mişcare în spirală, diseminaţi informaţia în toate sistemele stelare din Univers; vă faceţi planurile şi apoi călătoriţi. Sunteţi conştienţi de unicitatea voastră în Univers. La orice contact cu populaţia locală conştientizaţi diferenţa. Vă delectează revoltele pe care le iscaţi şi zdruncinările prin care demolaţi sistemele. Dacă întâlniţi undeva scris „Accesul interzis!", vă continuaţi deplasarea, fiindcă nu vi se adresează.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

55

ingerii-cerului.ro

angels-heaven.org

Intraţi în toate lagărele încercuite pentru a-i elibera pe captivi. Acţionaţi prin scindarea eurilor pe care le trimiteţi în fiecare dimensiune ca să o schimbaţi.

Uneori se întâmplă să vă încarnaţi timp de mai multe sute de milenii în acelaşi sistem, răstimp în care vă pregătiţi pentru momentul in care îl veţi distruge. Cumulul existenţelor proprii vă recomandă. De exemplu, petreceţi un număr de existenţe pe Pământ, ca în momentul în care auziţi chemarea, să spuneţi, „Am avut 247 de incarnări aici, în atâtea şi atâtea forme. Am avut următoarele realizări. Dacă mă alătur planului de distrugere a sistemului, sunt sigur că îmi voi aminti totul, voi sfida legile şi îmi voi duce sarcina la bun sfârşit."

Uneori nu este dat să fie aşa, iar planul trebuie abandonat dintr-un motiv sau altul. Experienţa poate deveni frustrantă. Dacă totuşi reuşiţi să distrugeţi sistemul şi să creaţi o nouă paradigmă de lumină, vă veţi simţi ca şi cum aţi avea un orgasm cosmic.

Membrii Vestitorilor, ai Familiei dacă vreţi, lucrează în echipe. Nu intraţi niciodată în sistem de unul singur. Aveţi nevoie de ceilalţi fiindcă nu puteţi menţine de unul singur frecvenţa. Un colectiv are întotdeauna şanse mult mai mari de a finaliza cu succes decât un singur individ. Asemeni razelor şi spiralelor de lumină din soarele central, sunteţi purtătorii unei inteligenţe rare, care vă ghidează din nucleul acestui astru.

Lumina este imperiul conştiinţei, cu un scop bine definit în toată existenţa. Ceea ce vă relatăm acum e doar cât puteţi înţelege voi acum. Ori de câte ori vă vorbim şi voi ne demonstraţi că înţelegeţi, vă oferim întotdeauna mai mult. Nu vrem să consideraţi lumina mai nobilă decât orice altceva. Deşi sunteţi legeţi direct de lumină prin specificul profesiei voastre, nu vrem să ajungeţi să vă credeţi mai buni decât oricare alt profesionist. Alţii se adapă de la surse diferite şi se lasă purtaţi de intenţii diferite, făcând posibilă actuala configuraţie a evenimentelor. Deja descoperiţi singuri aceste lucruri.

Vă reamintim de omniprezenţa Creatorului Prim în creaţia Sa, atât ca făuritor, cât şi ca prezenţă activă. Conştiinţa de sine, în căutarea căreia sunteţi, este o parte intimă din Creator. Tendinţa sa este de a fi conştient de sine prin toate elementele create, cărora le dăruieşte conştiinţa, astfel încât Universul ca sumă a părţilor să devină auto-conştient şi să recunoască prezenţa Creatorului Prim în el. Conştiinţa este asemeni unei oglinzi care se deplasează de la Creatorul Prim în jos, de-a lungul Lanţului Fiinţei, până la cea mai neînsemnată târâtoare de la nivelul pământului. Creatorul este la fel de prezent în lumină ca şi în aşa-zisul „rău", fiindcă şi cel din urmă serveşte tot unui scop divin.

Există nenumărate imperii ale conştiinţei. Sunt cuvinte mari pentru conceptul pe care vrem să vi-l revelăm. Fiecare imperiu conţine o energie similară, ceea ce permite existenţa multor asemenea imperii. Chiar Familia de Lumină provine dintr-un astfel de imperiu.

Dacă învăţaţi conştient legile creaţiei, pe cele ale manipulării şi ale controlului realităţii, vă va veni uşor să vă manifestaţi în orice formă doriţi. Cei care şi-au activat memoria şamanică, din culturile ancestrale, înţeleg că o parte considerabilă a învăţăturilor din aceste culturi se referă la călătoriile interdimensionale şi la polimorfism. Şamanii erau veneraţi pentru aceste puteri. Aveau o anumită Zestre genetică prin care intrau în legătură cu întreaga populaţie. Aveau capacităţi magice, misterioase, prin care menţineau procesul în stare de funcţionare. Se puteau transforma în animale şi multe alte forme la alegere. Era o cunoaştere profundă.

Dacă ştiinţa poate fi găsită pe planetă, cu siguranţă ea poate fi găsită şi în cosmos. Pământul este un loc activ acum, un loc fierbinte. Este locul unde s-a plănuit declanşarea

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

56

ingerii-cerului.ro

angels-heaven.org

revoluţiei—nu neapărat în Statele Unite, ci la nivel planetar, menită să transforme Terra şi împrejurimile ei.

Mulţi extratereştri, cunoscători în domeniul geneticii, posedă capacitatea de a se restructura la nivel molecular astfel încât să pară umani. În aceste vremuri agitate, când schimbarea este iminentă şi dimensiunile ameninţă să se prăbuşească, energiile se acumulează pentru a participa la conflagraţie.

Evenimentul va depăşi sfera celor trei dimensiuni. Reacţia în lanţ se va propaga în toate dimensiunile existenţei şi ale conştiinţei. Unele fiinţe se teleportează, se încarnează sub aspect uman, sperând că pot fi de faţă când marea conflagraţie se va produce. Poate că entităţile pe care le simţiţi diferite de localnici şi diferite în acelaşi timp de Familia de Lumină au venit să observe, să participe chiar, să înţeleagă, pentru a purta apoi informaţia către sistemele din care provin şi care evoluează, la rândul lor.

Unele creaturi inteligente se manifestă aidoma oamenilor şi îşi joacă desăvârşit rolul; în unele situaţii, amintirile le rămân intacte, alteori le sunt obturate. Nu le este uşor să ţină minte cine sunt cu adevărat, din cauza controlului de frecvenţă. Conştiinţa vi se va extinde în următorii ani, moment în care vă veţi da seama că, de fapt, sunteţi membri ai Familiei de Lumină, camuflaţi în fiinţe umane. Parte a noii conştiinţe aduse prin evoluţia omului odată cu restructurarea ADN-ului este şi rememorarea adevăratei identităţi la nivel individual şi colectiv.

Diferitele dimensiuni ale realităţii generează experienţe diferite, deoarece sunt condiţionate de legi diferite. În tridimensionalitate, care vă ţine captivi de atâta timp, experienţa vă este limitată drastic. Spaţiul cunoscut nu vă permite accesul simultan în mai multe realităţi. Frecvenţa şi pulsaţiile cerebrale sunt cele care determină realitatea singulară a omului actual.

Sunteţi fiinţe programate magnetic şi biogenetic. Ca membri ai Familiei de Lumină, aveţi multe capacităţi supraomeneşti. Ca o caracteristică, vă îndepliniţi misiunea mult mai bine într-un realitate multidimensională. De aceea vă recunoaşteţi cu uşurinţă colegii când aceştia accesează realitatea fuzionată.

Aţi trecut prin atâtea existenţe terestre ca să vă duceţi la bun sfârşit îndatoririle. Dar care sunt? Destul de simplu: insinuaţi frecvenţa luminii — informaţie în sistemele limitate care nu o pot accesa. Nu ne referim la informaţiile neutre, generate de computere: e vorba despre informaţia transmisă biologic, printr-un curent electromagnetic al conştiinţei. Este domeniul vostru de competenţă. O carte de vizită pe care v-ar fi trecută profesia ar suna în felul următor: „Membru al Familiei de Lumină, renegat în afara acesteia. Distrugător de sisteme. Disponibil pentru modificarea sistemelor de conştiinţă în cadrul Universului cu liber arbitru. La cerere."

Şi porniţi! Este activitatea voastră comună. Aspect al identităţii pe care îl împărtăşiţi cu ceilalţi, cu milioanele de membri ai Familiei de Lumină. Trebuie doar să vă reamintiţi cine sunteţi, să accesaţi celelalte dimensiuni din interiorul sistemului şi să le deschideţi ochii oamenilor—localnicii acestei planete, supuşi atât de mult timp prin control al frecvenţei— către noul sistem. Numai aparenţa vă este umană. Conştientizaţi asta şi vă veţi distanţa de drama oamenilor şi de dilema referitoare la controlul frecvenţei.

Anterior instituirii acestuia, acum 300.000 de ani, prin decizia zeilor cotropitori, specia locală era într-o oarecare măsură inteligenta. Aveau un sistem evoluat de recepţie a informaţiei, stabilind contacte direct cu fiinţe din spaţiul extraterestru. Din momentul în care primeau

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

57

ingerii-cerului.ro

angels-heaven.org

informaţia, aveau diferite posibilităţi de a o distribui. Actualmente, informaţia este diseminată cu ajutorul tehnologiei—dispozitive care vă sunt exterioare. Nu sunt decât „bunuri" care v-au fost oferite ca să vă manipuleze. Cu mult timp în urmă, oamenii comunicau între ei, indiferent de distanţă, folosindu-se de dispozitive interne, fără să apeleze la aceste tehnologii artificiale.

Oamenii nu-şi pot închipui cum ar putea istoria lor să se întindă pe un interval mai mare de câteva milenii. O să descoperiţi şi să integraţi istoria umanităţii pornind de acum 300.000 de ani, ca să puteţi lămuri dilemele oamenilor. Ţineţi minte, istoria se află în corpul fiecăruia dintre voi, nu o căutaţi în afară. Cu actuala tehnologie, filamentele fotocodificate se strâng împrejurul corpului, ca şi cum transmisia inteligenţei s-ar realiza prin fibre optice. Omul creează în afara sa, când de fapt ar trebui să dezvolte tehnologia în interior. Doar aşa veţi putea stăpâni lumina. himmels-engel.de

Învălmăşirea bibliotecii umane a păstrat o rămăşiţă la locul ei, care să permită controlul, operarea şi manipularea speciei, care a putut să funcţioneze în nişte parametri, să execute comenzi şi să răspundă la stimuli printr-o frecvenţă unică: frica. Timp de 300.000 de ani, frica a predominat pe planetă în formele cele mai felurite cu putinţă.

Răspunsul electromognetic prin frică este urmat de o emisie a conştiinţei. Unde se îndreaptă frica? Unde converg toate emoţiile? Am menţionat anterior că emoţiile sunt o sursă de hrană. Distrugătorii sistemului trebuie să elimine această sursă, sau să o preschimbe. Cei care s-au hrănit cu frică şi haos vor fi nevoiţi să-şi schimbe hrana sau să părăsească locul. Scopul vostru e să aduceţi informaţia, lumina, conştientizarea schimbării şi o sursă de hrană care se armonizează cu toate acestea. Este responsabilitatea voastră.

E de înţeles mirarea care îi cuprinde pe unii clin voi când sunt puşi în faţa unei misiuni atât de dificile, mai ales când trebuie să începeţi schimbarea de la voi înşivă. Primul lucru pe care vi-l cerem e să încetaţi să vă mai bazaţi pe trecui când trebuie să faceţi ceva. Vă tot place să apelaţi la trecut de fiecare dată când vă confruntaţi cu ceva nou. Toţi vă ştiu meteahna. Trebuie să vă schimbaţi atitudinea, ca şi cum abia aţi fi ajuns pe Pământ, nevinovaţi ca un bebeluş şi gata de a lua în piept viaţa de zi cu zi. În fiecare nouă dimineaţă şi zi să vă spuneţi clar ceea ce doriţi să vi se întâmple. Dacă nu obişnuiţi deja să o faceţi, ar cam fi cazul să treceţi la fapte! Numai aşa vă puteţi edifica realitatea. Marea taină, ascunsă cu mare grijă din calea omenirii, este puterea gândului de a se transforma în experienţă, în realitate. Tot ce există este consecinţă a gândului. Prin dispozitive electromagnetice, vă este permisă doar o capacitate limitată de construcţie a realităţii.

Reputaţi călători şi investigatori, membrii Familiei de Lumină au cunoştinţe detaliate despre metodele de captare a energiilor. Sunteţi pe planetă pentru a capta şi redirecţiona energiile spaţiale spre ADN-ul care e pe cale să se modifice. Conştientizând acest obiectiv vă veţi planifica mutările conştienţi, vă veţi lămuri neclarităţile pentru a trece la faza experimentării, indiferent de domeniul de activitate. Aşa stau lucrurile.

Tuturor vă plac situaţiile dramatice, ca să fim drepţi. Prea multă pace devine sâcâitoare. E motivul care v-a determinat să conceperi acest plan. În realitate, lumea a fost proiectată de Familia de Lumină cu mult timp în urmă, înainte de apariţia zeilor cuceritori. Chiar voi, în. calitate de membri ai Familiei de Lumină, aţi fost Arhitecţii Primi. Mari rezerve de conştiinţă erau disponibile pe planetă, conştiinţă de care vă puteaţi folosi. După ce entităţile aparţinând altor familii pe care aţi ajuns să le numiţi „negre" au luat cu asalt planeta, s-au descurcat de minune să meţină lumina la distanţă. Momentan, paradigma voastră nu se poate extinde dincolo de capacităţile luminii, deşi dincolo de ea se găsesc multitudini de alte echipe şi

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

58

ingerii-cerului.ro

angels-heaven.org

imperii. Deocamdată, să ne limităm la tandemul lumină — întuneric. Echipa neagră şi-a îndeplinit misiunea de a ţine lumina la distanţă. Cu toate astea, timpul lor a expirat!

Mesageri din partea luminii, v-aţi decis să vă întoarceţi pentru a declanşa un nou raid— luând, bineînţeles, în calcul evoluţia spirituală care v-ar fi asigurată prin colaborarea cu Creatorul Prim. Pogorârea luminii la suprafaţa planetei, prin intermediul corpurilor voastre, îi va afecta pe mulţi. Penetrarea luminii va determina o reacţie lăuntrică, cu atât mai rapidă cu cât o veţi propaga în cantităţi mai mari. Colaborarea dintre specia nativă şi Arhitecţii Primi va permite integrarea rapidă a luminii, care să vă ajute la recuperarea planetei din ghearele zeilor creatori.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

59

ingerii-cerului.ro

angels-heaven.org

(11)

Numele jocului

Ca să supravieţuiţi în viitorul apropiat, e imperios necesar să acceptaţi ideea manifestării gândului, a super-conştiinţei. Vi se pare un cuvânt fără semnificaţii deocamdată. Nu aţi interiorizat conceptul încă pentru că nu înţelegeţi ce înseamnă să stai în ritm şi să fii şi informat în acelaşi timp. Evoluţia singură vă va demonstra unde vă îndreptaţi. Unii sunt conştienţi de impactul profund pe care îl va avea conştientizarea asupra întregii planete şi îşi doresc să nu se producă în veci. Prea târziu! Evenimentul a avut loc deja. Ne întoarcem în trecutul vostru pentru a vă asigura de asta.

Gândul primează. Experienţa îi urmează întotdeauna. Niciodată n-o să le vedeţi inversate— experienţa să determine gândul. Ceea ce experimentaţi e consecinţa directă a ceea ce gândiţi.

Revigorarea şi recunoaşterea propriei puteri trebuie să vă fie grijile de căpătâi. Gândurile produc în permanenţă lumea în care trăiţi. Fluctuaţiile voastre provin din bombardamente repetate cu vibraţii de menţinere a controlului care vizează tulburarea minţii. Cu toţii trebuie să vă meţineţi limpezimea manţii, atenţia concentrată pentru momentul decisiv. Nu mai trăiţi în viitor sau în trecut, trăiţi doar clipa. Spuneţi-vă: „Oare ce vreau de la mine? Doresc să evoluez mai repede. Vreau asistenţa integrală a Spiritului. Vreau ca trupul să mi se regenereze de la sine. Vreau să emane starea de sănătate. Voi depăşi orice dificultate ca să mă dau drept exemplu pentru întreaga omenire." Numai astfel—printr-o suveranitate asupra propriei fiinţe şi o conştientizare clara a dorinţelor—veţi putea accelera procesul.

Fiţi atenţi la modele. Dacă nu acceptaţi o anumită experienţă pe care aţi avut-o, priviţi-o în faţa. Spuneţi: „Ce interesant—fac asta de fiecare dată. Nu vreau să deţin ce am creat. Dacă nu-mi va fi pe plac, altcineva e vinovat. Rămâne de văzut cât voi continua să fac acest lucru, înainte de a găsi o modalitate de a-l schimba."

Nu vă judecaţi. Spuneţi doar: „Îmi asum responsabilitatea faţă de toate evenimentele în care

m-am implicat. Accept să fiu responsabil pentru tot ce mi se întâmplă. Îmi pun întrebarea de ce fac lucruri care nu-mi sunt pe plac. Poate pentru a atrage atenţia asupra altui lucru, pentru

a îndrepta anumite deficienţe pe care nu pot să le văd."

Procedaţi de fiecare dată ca şi cum un scop impecabil v-ar determina să acţionaţi. Ca şi cum cea mai potrivită şansă şi cel mai mare bine v-ar înrâuri cu fiecare nou prilej. Meţineţi constant această atitudine. Dacă mergeţi pe stradă şi cineva vă ameninţă din spate: „Am un pistol în mână; da-mi poşeta!", consideraţi-o cea mai bună ocazie de a evolua. Nu ştiţi niciodată ce rezultate veţi obţine dacă acţionaţi după aceste precepte. Acţionaţi ca şi cum nu

ştiţi nimic, dar nici nu vă aşteptaţi la nimic. Menţineţi atitudinea. Adoptaţi cu toţii acest mod de a fi şi recunoaşteţi în fiecare eveniment o şansă unică de a evolua spre o conştiinţă din ce în ce mai înaltă, fiindcă în momentul în care v-aţi întoarce spre cel ce vă ameninţă, s-ar putea să descoperiţi că este un alter-ego. V-aţi putea vindeca de vreo boală; v-aţi putea lecui

o anume fobie.

Nu văi fie frică de propria creaţie. Aveţi încredere în ea. Fiţi încrezători că veţi găsi de fiecare dată ceva ce vă poate ajuta. Nu faceţi uitate dramele personale, chiar dacă vi se par învechite şi monstruoase şi nu vreţi să le revedeţi. Sfârşiţi odată pentru totdeauna cu frica cu care le ocoliţi. Conştientizaţi, în acelaşi timp, că disensiunile cu mama, fratele, sora sau

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

60

ingerii-cerului.ro

angels-heaven.org

iubitul vă pot fi de folos peste douăzeci de ani, când. le veţi privi dintr-o lumină nouă. Ţineţi-le pe toate în acelaşi dosar, indiferent de gradul de nocivitate după care le-aţi arhivat. Sfârşiţi- le, găsiţi-le un deznodământ fericit, instauraţi pacea, acceptaţi-vă partea de vină şi permiteţi-

le reintrarea în ciclul conştiinţei, ca să puteţi culege învăţăminte din toate. Conferiţi-le statutul

de nestemate ale experienţei, nicidecum de stări tensionate pe care să le daţi uitării. Afectivitatea este strâns legată de aceste întâmplări şi, ţineţi minte, doar ea vă poate purta către alte realităţi.

Credeţi că aveţi puteri creatoare limitate la doar câteva zone ale realităţii? Puteţi pretinde că nu deţineţi suveranitatea decât în segmente restrânse ale propriei existenţe? Renunţaţi aşa uşor la ce este al vostru dintotdeauna din simplul motiv că societatea vă interzice accesul? Daţi-vă seama că evenimentele nu se materializează din neant. Credeţi, unii dintre voi, ca aveţi puterea de a vă crea realitatea, dar că alţii nu o pot face—în speţă, bebeluşii sau chiar copiii mai mari, abuzaţi de adulţi. E greu de acceptat că aceşti aparent neajutoraţi copii sau cei care suferă de foame îşi creează propria realitate. Ori de câte ori vezi o astfel de persoană, emiţi gânduri care o categorisesc ca atare şi măreşti probabilitatea ca ea însăşi să se eticheteze astfel. Obişnuiţi-vă să ascultaţi necazurile altora şi să trageţi învăţăminte din ele. Nu din ziare veţi afla cum ar putea evolua toţi cei implicaţi într-un eveniment oarecare, pentru simplul fapt că niciun ziar nu deţine acest torent informaţional. Nu conştientizaţi încă toate conexiunile ascunse dintre evenimente: mass-media nu prezintă decât aşa-zisele fapte exterioare, dovedind o ignoranţă crasă faţă de încărcătura emoţională care însoţeşte fiecare dramă umană.

Participanţii la o astfel de dramă, unde se pare că victima a fost identificată, nu se apleacă deloc asupra a ceea ce simt, nu reuşesc să coreleze afectivitatea cu gândirea. Victimele fac alte victime. Învingătorii îi fac şi pe alţii să învingă. Vă rugăm, aşadar, ca de fiecare dată când mai citiţi relatarea vreunui eveniment sau a vreunei drame la ziar, să-i priviţi pe cei prezentaţi drept victime neputincioase, fiindcă au reuşit să-şi creeze o realitate; numai aşa vă veţi cinsti pe voi înşivă. Poate că nu e o realitate din care să trageţi învăţăminte—sau în care să simţiţi că trebuie să vă implicaţi. Cineva trebuie să parcurgă şi tărâmurile nepătrunse pentru a le ridica la lumină. Uneori, cea mai mare iluminare vine luptând cu cele mai catastrofale dificultăţi.

La restaurant, când comandaţi meniul preferat, bucătarul îl prepară, iar ospătarii vi-l servesc. Deşi îl comandaţi, nu îl pregătiţi voi înşivă. Bucătarul, cu ajutorul energiei spirituale, îl găteşte, numai că voi controlaţi întregul proces. Nu vă va fi servit dacă nu îl comandaţi de la bun început. De aceea, este proprietatea voastră şi voi îl veţi plăti.

Şi în viaţă este la fel ca într-un restaurant. Învăţaţi să-i comandaţi vieţii ce doriţi de la ea şi aveţi încredere că, o dată dorinţa manifestată, vi se va aduce la îndeplinire. La restaurant nu

e nevoie să vă gândiţi la fiecare ingredient şi la modul cum va fi încorporat în meniu, sau

dacă vă permiteţi să serviţi respectivul fel de mâncare. Poate că uneori vă gândiţi: „Nu-mi pot permite ceva aşa scump. Costă cincisprezece dolari. O să iau ceva care costă cel mult şapte."

Modul în care vă comportaţi la restaurant este un indicator destul de precis al comportamentului vostru în general. Dacă înţelegeţi asta, vă poate fi de un real ajutor. Când comandaţi ceva, spuneţi pur şi simplu chelnerilor: „Îmi doresc meniul X", având încredere în măiestria bucătarului; sau vă îngrijoraţi ca nu cumva să vă fie servite alte bucate? După ce aţi dat comanda, urmaţi chelnerul la bucătărie gândindu-vă: „Probabil n-or să-mi găsească salata favorită. Nu vor şti să-mi prăjească ceapa după gustul meu şi nici nu-mi vor pune pe platou ciupercile pe care mi le doresc." Nu. Veţi fi convinşi că vi le vor servi aşa cum vă

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

61

ingerii-cerului.ro

angels-heaven.org

aşteptaţi şi nu vă mai faceţi griji. În momentul în care sunteţi servit, le mulţumiţi. Dacă nu vă convin bucatele, cereţi să vi se aducă aşa cum le doreaţi şi abia apoi vă apucaţi de mâncat.

Cu câtă nonşalanţă divină comandaţi meniul la restaurant. La fel să vă comandaţi şi vieţile. Lămuriţi-vă dorinţele, comandaţi-le şi terminaţi cu toate grijile inutile. Nu agasaţi Spiritul cu tot felul de întrebări, ca să verificaţi dacă a preluat comanda şi nici nu-i daţi indicaţii despre cum să o execute. Voi v-aţi făcut treaba comandând. Aveţi încredere că va veni.

Sunteţi cu toţii produse ale propriilor gânduri. Dacă nu veţi reuşi să mai învăţaţi ceva pe planetă, veţi învăţa totuşi că aşa stau lucrurile în multe realităţi. Gândul este generator de experienţă. Faceţi-vă singuri un cadou şi încredeţi-vă în capacităţile excepţionale, magnifice care vă stau la dispoziţie; eliberaţi-vă de nevoia confirmării unei întregii societăţi. Confirmaţi- vă voi înşivă. Va fi dificil pentru unii. Cum să te aprobi singur când o viaţă întreagă au făcut-o alţii pentru tine?

Cuvintele vă pot conferi putere sau vă pot lipsi de ea. Vrem ca voi să trăiţi în lumină, să fiţi convinşi ca prin gânduri vă articulaţi lumea. Scoateţi din vocabular expresii de genul ar trebui sau a încerca. Dacă ar fi să daţi bani de câte ori spuneţi aceste cuvinte, aţi rămâne datori vânduţi. V-aţi îndatorat profund prin neputinţa voastră. Ar trebui se traduce prin suveranitatea altcuiva la care aţi consimţit să vă supuneţi. Vă reamintim că sunteţi propriii voştri suverani.

Când cineva încearcă să trimită o scrisoare, încearcă să îşi modifice structura. Poate să încerce la nesfârşit. A încerca e diferit de a face. Ori de câte ori folosiţi această sintagmă, nu veţi reuşi nimic, fiindcă încercarea nu-i decât o scuză: „Am încercat. De o mie de ori am încercat." Folosiţi în loc expresii de genul: „Creez. Fac. Manifest. Intenţionez. Realizez." Uitaţi de încercări.

Activarea manifestă a dorinţelor voastre va înrâuri şi celelalte persoane. S-a considerat că totul există în cantităţi limitate şi că numai unora le este dat să facă, sa exprime. Dacă veţi arăta cum depăşiţi legile realităţii, unii vi se vor opune, pentru că or să creadă că le-aţi luat ce le aparţinea de drept şi că nu-şi vor recupera respectivul lucru decât deposedându-vă de el.

Dacă acceptaţi să staţi la coadă, temându-vă să luaţi ceea ce alţii nu au, tocmai fiindcă credeţi că nu este suficient pentru toţi, nu veţi putea înţelege că a accepta infiltrarea principiilor divine în propriul corp şi implantarea lor pe toată faţa Pământului, va fi un exemplu al luminii pentru toţi din jur. Acceptând lumina în corpul vostru deveniţi un bun exemplu pentru toţi. Vrem să vă învăţăm pe toţi secretul acestor vibraţii înalte. Daţi-vă seama că nu există limite.

Întreaga planetă se afla în afara limitelor. Toţi aveţi capacitatea de a conlucra, păstrându-vă în acelaşi timp individualitatea. Oricâte daruri aţi primi din spirit şi din materie, nu vă consideraţi mai norocoşi decât ceilalţi. Mai degrabă, înţelegeţi că aţi putut încorpora mai de timpuriu principiile divine pentru a le arăta şi celorlalţi calea. Le veţi transmite: „Hei, funcţionează! Eu am putut să o duc la bun sfârşit. Şi voi veţi reuşi."

Atâtea ore am petrecut arătându-le că nu au de ce să-şi facă griji dacă se manifestă. Sunteţi toţi speriaţi pentru că aţi fost crescuţi într-o morală care v-a pistonat permanent: „Lucrul asiduu este singurul care merită recompensat. Dacă nu depuneţi efort, nu puteţi atinge desăvârşirea." E obligatoriu să supuneţi analizei ideea de trudă şi originea ei. Gândiţi-vă la părinţi şi la ce credeau ei. Acum, omenirea în cauză trebuie să-şi manifeste o nouă conştiinţă prin care să înveţe cum să facă orice fără cel mai mic efort.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

62

ingerii-cerului.ro

angels-heaven.org

Decât să depuneţi cel mai mic efort, mai bine renunţaţi. Prea multă muncă înseamnă că ceva nu e în regulă. Calea corectă este ca orice aţi face, să vă iasă din prima şi fără cel mai mic efort. Obişnuiţi-vă cu această abordare şi veţi reuşi să schimbaţi percepţia conştientă asupra vieţii. Nu înseamnă că vă deziceţi de responsabilităţi—imaginaţi-vă că e o nouă metodă de a căra, de exemplu, cărămizile.

Am discutat odată despre o stivă de cărămizi cu cineva, întrebându-l: „Cum procedaţi ca să le căraţi?" La care el mi-a răspuns: „Pur şi simplu, le iau una câte una şi le duc unde am nevoie." La rându-ne, l-am sfătuit: „N-ar fi mai uşor dacă angajezi pe cineva să facă treaba în locul tău?"

Dacă asta ar fi meseria voastră, cum vă veţi descurca? Aţi putea zice: „Le iau una câte una

şi le car. Personal." Şi totuşi, aţi putea apela la altcineva, care să fadă treaba pentru voi. Tot

voi v-aţi ocupa de cărămizi. Aţi face ceea ce trebuie ca să fie cărate. Vă veţi frustra cumva

că nu faceţi voi înşivă treaba? Bineînţeles că nu. Acum observaţi diferenţa?

Banii sunt o problemă pentru toţi. Cu toţii credeţi că ştiţi cum să faceţi rost de ei. Cu cât credeţi că doar munca grea e sursă de venit, cu atât veţi trudi mai mult pentru ei. Vi se pare normal să trageţi din greu ca să câştigaţi, altfel consideraţi că sunt bani „murdari." Obişnuiţi-

va cu aceste cuvinte, „fără efort", faceţi-le parte din exprimarea zilnică. Gândiţi-vă, „vreau să

mi se întâmple cutare lucru fără să depun efort." Asta înseamnă, de fapt să controlaţi

realitatea fără să irosiţi energie preţioasă, pe care o puteţi folosi în alte direcţii.

Amintiţi-vă că creaţi realitatea după cum gândiţi. Dacă vi se pare că toate sunt grea de făcut,

ce creaţi atunci? Mulţi aţi cinstit, pe parcursul multor existenţe, membri de familie sau

oameni de societate pe care i-aţi crezut reprezentanţii unei etici profesionale şi ai unor sisteme de valori. Dar nu v-aţi gândit să puneţi sub semnul întrebării aceste coduri, să vă întrebaţi dacă nu există alternative. Vi se pare că pentru a câştiga bani trebuie consumate energii considerabile, pentru ca patronul să fie impresionat şi sa vă plătească. Nimic mai fals. Cu voia voastră, Spiritul vă va oferi compensaţii nebănuite. De ce nu vi s-a întâmplat până acum? Fiindcă nu i-aţi permis—inconştient, v-aţi împotrivit. Dacă credeţi, realitatea se va schimba.

Starea psihică dă numele jocului. Ţineţi minte: după cum resimţiţi realitatea şi o programaţi, ea vă va răspunde. Vă îmboldim, „Daţi-i drumul! Sfidaţi totul! Faceţi doar ce vă place! Faceţi imposibilul!" Avem încredere în voi. Veţi reuşi să transformaţi lumea indiferent de starea ei.

Dar pentru aceasta trebuie să ştiţi regulile jocului—că sunteţi un produs al gândului, şi tot Universul ascultă de această legitate—şi să vă clarificaţi cum vreţi să fiţi. Aşa veţi fi. Înţelegând, vă veţi remodela trupul, vârsta, imperfecţiunile, totul, întrucât veţi primi motivaţia şi puterea de a renaşte de la voi înşivă.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

63

ingerii-cerului.ro

angels-heaven.org

(12)

E formidabil să fii purtător al luminii

A sosit momentul să vă redimensionaţi identitatea. Evenimente despre care nici voi, nici liderii voştri politici habar nu aveţi îşi fac, încet-încet, simţită prezenţa. Terminaţi cu toată prosteala despre zei—că ar fi fiinţe pogorâte din ceruri, pline de har şi de duh. Specia voastră e pe cale de a descoperi informaţii tulburătoare în anii ce au să vină. De aceea vă pregătim, din ordin al Familiei de Lumină, să vă faceţi opţiunile în deplină cunoştinţă de cauză.

Am insistat pe ideea multidimensionalităţii—conform căreia puteţi fi în mai multe locuri deodată, la nivelul conştiinţei. V-am pomenit şi de miriadele de lumi născute din Pământ. Mai devreme sau mai târziu vă veţi îndoi de Cuvintele noastre. Sistemul vă va paraliza, iar vouă nu vă va veni să credeţi în ce hal aţi fost minţiţi, preferând o vreme să refuzaţi dezvăluirile noastre.

Voi sunteţi cei care impuneţi ritmul în care vă transferăm cunoştinţele. Dar trebuie să evoluaţi pentru a solicita benevol informaţii, deoarece legea divină prevede libertatea de decizie. Prea mulţi s-au amestecat în evoluţia terestră, ignorând această normă: până şi străvechiul nostru neam li s-a alăturat. Ni se pare extrem de important să reţineţi că ne aflăm întrj-uri Univers al liberului arbitru, care permite totul. Inevitabil, mereu se vor găsi unii care doresc să stăpânească peste ceilalţi. Aţi abordat prea simplist felul în care unele fiinţe le controlează pe celelalte.

Familia de Lumină este unanim recunoscută pentru predilecţia de a instaura societăţi unde lumina abundentă vehiculează totul. Ce vrem să spunem? Lumina este informaţie, ceea ce face ca voi să fiţi o Familie a Informaţiei. Alte conştiinţe—familii ale războiului—petrec şi miliarde de ani în timpul vostru pentru a studia, promova şi experimenta controlul asupra conştiinţei. Universul de dincolo de limitele temporale permite derularea tuturor scenariilor în zonele cu liber arbitru.

E cazul să vă schimbaţi complet imaginea despre voi şi să dărâmaţi zidurile care vă împresoară. E momentul să vă ridicaţi din mediocritatea conflictelor zilnice, ca să vă apropiaţi cosmic de drama planetei. Cu această ocazie vă veţi informa despre propriile intenţii şi scopuri. Desluşiţi cine sunteţi şi fiţi cine trebuie în lumile pe care le colindaţi.

Identitatea voastră este povestea Familiei de Lumină, sau „Întoarcerea Tricourilor Albe." V- aţi luat un angajament, aşadar amintiţi-vi-l cât sunteţi aici. Amintiţi-vă că lumea şi împreună cu ea, voi, va suferi schimbări de esenţă, iar timpurile sunt aproape. Mulţi v-aţi schimbat în timp. Doar dacă va gândiţi la cum eraţi anul trecut, veţi vedea câtă putere aţi acumulat în acest răstimp.

Idealul ar fi ca fiecare să simtă, clipă de clipă, cum îşi creează propria realitate, iar evenimentele prin care treceţi, bune şi rele deopotrivă, sunt rodul gândurilor voastre. Ar fi timpul să reuşiţi să vă manifestaţi, fiindcă trebuie să încorporaţi matricea informaţională din cosmos, să o conectaţi la psihicul propriu şi să emiteri informaţiile către planeta întreagă. Filamentele sunt responsabile de activarea matricei extra-corporale.

Fiţi mai circumspecţi când aflaţi de fiinţe pogorâte din ceruri, ca şa nu vi se joace „farse" cosmice. Vă prevenim, fiindcă vedem acum cât de lesne vă lăsaţi duşi de nas. Suntem nevoiţi să vă mai minţim, altfel nu vă urniţi din loc. Am mai mărturisit tacticile pe care le

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

64

ingerii-cerului.ro

angels-heaven.org

adoptăm uneori faţă de voi. Dacă v-am fi depănat povestea de-a fir a păr, v-aţi fi luat demult tălpăşiţa.

Sperăm că v-am sădit încredere în suflet. Pe lângă ea, v-am strecurat o nouă sursă de informare, temelie a noului sistem—convingerea că voi înşivă vă creaţi, că realitatea se înfiripă din gândurile voastre—şi arhitectonică a noii lumi zămislită prin Familia de Lumină. Matricea informaţională se suprapune astfel matricei terestre pentru a amplifica noi probabilităţi în viitorul planetei. În lipsa voastră şi a probabilităţilor, Pământul se expune unei conflagraţii de proporţii şi origini cosmice.

Deschideţi-vă simţurile interioare şi detectaţi confuzia generală a oamenilor. Atâta vreme planeta a operat pe o frecvenţă inferioară, cât să supravieţuiască, dar să nu capete putere. La fel, v-aţi stabilii o identitate din raportul cu exteriorul, nu cu voi înşivă. Tot ceea ce au reprezentat cele două catene va fi dat uitării o dată cu trecerea la sistemul celor douăsprezece. Banii ori proprietăţile materiale, sentimentul de siguranţă corespunzând identităţii conferite de ADN-ul bicatenar, se vor nărui în faţa noii conştiinţe planetare.

Oamenii au frica în sânge şi ea apare când conştientizează deşertăciunea vieţii lor actuale. Singurul responsabil de ruina materiei este lumina, iar membrii Familiei de Lumină, Păstrători ai Frecvenţei, trebuie să înlăture actuala ordine prin noua frecvenţă. Să dezlănţuie haosul noii conştiinţe asupra Terrei.

Amintiţi-vă de cum vă simţeaţi în urmă cu un an sau doi, când vă pierduserăţi în haosul propriei conştiinţe. Nu vă puteaţi hotărî cine sunteţi, unde locuiţi, cu cine să vă împrieteniţi şi cu cine să mai rămâneţi prieteni, dacă să aveţi copii pe care apoi să-i creşteţi şi multe alte dileme. ingerii-cerului.ro

Gândiţi-vă doar la comunităţile din care faceţi parte şi veţi observa cum fundaţiile pe care oamenii şi-au clădit vieţile se năruie. Curând, toţi se vor îndepărta de realitate. Temelia se scufundă încet şi mulţi nu vor să-şi dea seama. Motivul năruirii stă în noua informaţie care o anulează pur şi simplu pe cea anterioară—ca urmare a activităţii voastre. În consecinţă, voi sunteţi responsabili de propria voastră evoluţie prin faptul că vă inspiraţi din bogăţia interioară şi deveniţi astfel exemple pentru cei din jur.

Misiunea vă solicită să fiţi extrem de activi. Mulţi vor striga: „Feriţi-vă! Vine lumina!", fiindcă lumina transformă totul în calea ei. Purtătoare de informaţie, extinde sisteme care să le înghită pe cele precedente. În vâlvătaia ei distrugătoare, lumina dă naştere unor sisteme noi, înălţate din cenuşa celor vechi. Noua ordine se ridică încet.

Vă este greu să acceptaţi statutul de distrugător, fiindcă aveţi concepţii bine înrădăcinate despre profilul unui distrugător. Vă puteţi înţepeni într-o paradigmă potrivnică, pe care dacă nu o depăşiţi, nu veţi înţelege plenar realitatea. Da, chiar sunteţi nişte distrugători. Dar vă ocupaţi de sistemele unde acţionează echipa neagră şi unde ignoranţa e la loc de cinste. Lumina le va anihila pe toate, iar experienţa va fi mai traumatică acolo unde conştiinţa se încăpăţânează să nu renunţe la ce e vechi.

Cine să vă salveze când situaţia ia o turnură nefavorabilă? Unde e echipa de salvare? Tot voi sunteţi. Dar ca să vă descurcaţi, trebuie să apelaţi la toate resursele disponibile. Toate realităţile vă vin în întâmpinare; dar decizia finală voi o luaţi. Iar ca să modificaţi frecvenţa, e nevoie de dedicare, hotărâre şi putere a voinţei.

Trusa de prim ajutor este ascunsă în trup. Învăţaţi să-l folosiţi, deveniţi unul cu el. Lumina din corp va iradia planeta, adică o va conecta la informaţie. Frecvenţa luminii ascunde istoria

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

65

ingerii-cerului.ro

angels-heaven.org

identităţii voastre şi a conştiinţei personale. Cu mult timp în urmă, în vremea zeilor cuceritori, această parte fundamentală a fost ascunsă pentru ca entităţile cuceritoare să vă facă sa regresaţi şi astfel să vă ţină sub control: Experimentele şi mutaţiile biogenetice, denumite generic „Căderea", le-au reuşit întru toiul. Ignoranţa omului a atins cu această ocazie cotele maxime. Experimentele au continuat, extinse pe perioade îndelungate.

Lumina înseamnă focalizarea frânturilor răzleţe de informaţie, iar existenţa voastră vă

garantează reuşita operaţiei. Faptul că existaţi şi că puteţi evolua şi că permiteţi propriei vieţi să urmeze un traseu ascendent vă permite să vă bizuiţi pe evoluţia corelată a tuturor celorlalţi membri. Telepatic îi înştiinţaţi pe ceilalţi de prezenţa voastră, cam cum vă informăm

şi noi, „Suntem cu voi." Şi noi suntem membri ai Familiei de Lumină, purtători şi distribuitori

de informaţie.

E cazul să reveniţi asupra graniţelor între care v-aţi izolat. Vi se pare că aţi evoluat, că vedeţi

totul mai clar şi că aveţi viziunea de ansamblu. Chiar aţi înregistrat progrese remarcabile,

dacă vă gândi ţi de unde aţi plecat. Şi totuşi, continuaţi să vă înconjuraţi de limite, referitoare

la

ceea ce credeţi că puteţi face şi ceea ce vi se pare imposibil. Limitele vă ancorează încă

în

frecvenţa realităţii actuale.

Graniţele cu care voi înşivă vă făliţi sunt cele care vă împiedică să recepţionaţi informaţia, care este parte a înălţării spirituale. Straturile exterioare ale realităţii sunt date la o parte ca să vă permită accesul spre tărâmurile spiritului. Asta înseamnă progres spiritual. Spargeţi graniţele şi renunţaţi la definirea şi apărarea oricărui aspect al vieţii.

E formidabil să fii purtător al luminii. Accesul luminii în corpurile voastre va declanşa schimbarea ireversibilă—uneori lipsită de seninătate şi veselie, cum unii dintre veţi au constatat deja. Se prea poate să nu reacţionaţi pozitiv la stimuli—în unele cazuri în care veţi simţi stări contradictorii, vă veţi înfricoşa, barând calea evoluţiei. Veţi da vina pe alţii, vă veţi plânge şi veţi susţine că vi s-a făcut ceva împotriva voinţei voastre.

Marea majoritatea pământenilor împărtăşeşte aceste păreri, numai că ei nu aparţin Familiei de Lumină. Milioanele de membri au sosit deja pe planetă şi ajută la reîntoarcerea luminii în zona tinde Tricourile Negre au deţinut posesia de prea mult timp. S-au alimentat din sentimentele voastre de frică, de negativism, războinice şi avide; voi le-aţi nutrit fiindcă trăiţi într-un Univers al liberului arbitru. Creatorul Prim este în egală măsură prezent în echipa întunecată ca şi în Familia de Lumină. Creatorul Prim este in toate.

Cunoaşterea v-o dezvăluim prin istorisiri. Într-o bună zi, poate că veţi reuşi să înlăturaţi voalul poveştilor. Nu veţi mai avea nevoie de ele, pentru că singuri veţi sparge vechile paradigme pentru a cunoaşte realitatea în ansamblu. Dar până atunci, vă oferim poveştile care vă captivează şi vă stimulează să vă îndreptaţi spre zone de care vă temeaţi—unde v-aţi angajat în adâncul sufletului că veţi călători.

*

Va fi necesar ca, peste puţin timp, să îi puteţi deosebi pe adevăraţii Păstrători ai Frecvenţei de impostori. Primii vor fi aduşi pentru a crea o stare de echilibru pe planetă, ei fiind singurii conştienţi de puterea lor de a crea realitatea. Sfidează conştient regulile omenirii canalizându-şi pentru asta conştiinţa şi energia. Un atare nivel al perfecţiunii şi al ataşamentului îl vizăm.

N-am venit printre voi ca nişte flecari, să vă şoptim cuvinte mieroase care să vă facă să vă simţiţi bine. Noi vrem să vă amintiţi cine sunteţi cu adevărat şi ce jurăminte aţi depus—

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

66

ingerii-cerului.ro

angels-heaven.org

misiunea pe care o aveţi de îndeplinit pe Pământ. Consideraţi-ne majoretele voastre, călăuzele pe calea spre amintire—sprijinul de care aveţi nevoie pentru a descoperi miracolul lumii ascunse din corpul vostru.

Deocamdată, trebuie să vă mulţumiţi cu controlul eficient al frecvenţei proprii, fără să vă apucaţi să-i „salvaţi" şi pe alţii. Faceţi tot ce vă stă în putere să vă menţineţi conştiinţa şi înţelegerea a tot ce se întâmplă veşnic treze. Ţineţi neabătut frecvenţa luminii, care informează, şi frecvenţa dragostei, care creează.

Matricea terestră se modifică o dată cu dispariţia principalei surse de hrană a zeilor cuceritori şi cu eliminarea blocajului de frecvenţă. De fapt, planeta este supusă unei iniţieri. Este dependentă de locuitorii ei şi evoluează în pas cu ei, spre o existenţă a posibilităţilor nelimitate—când miracolele se vor petrece zilnic, prin simplul fapt că noile frecvenţe le vor permite. Stilul vostru de viaţă, în lumină şi cunoaştere, susţine acordarea pe noile frecvenţe. Totul porneşte de la individ. Deşi acţionaţi în grupuri şi sunteţi conduşi de un număr de entităţi, evoluţia este necesară la nivel individual. Veţi simţi înrâurirea luminii ca pe o bucurie intensă.

Nu e necesar să colaboraţi în permanenţă cu noi sau cu oricine altcineva, ca să acumulaţi informaţie. Continuitatea trebuie menţinută în exerciţiul cu sinele, mai ales în aspectul său exaltat, cum ne place să-l numim. Aprofundaţi-i semnificaţia—triumful, starea de libertate, de bucurie, de supremaţie pe care le abordează.

Planeta are nevoie disperată de entităţi dispuse să-şi exploreze eul exaltat. Continuitatea respectivă—pe care e necesar să o menţineţi—înseamnă că în fiece clipă sunteţi datori să descoperiţi în voi înşivă starea de exaltare. Esenţa ei stă într-o anumită frecvenţă, o undă vibratorie de afectivitate. Vibraţiile sunt cărăuşii inteligenţei. Priviţi-vă şi nu uitaţi ce drum aţi apucat—gândiţi-vă că atrageţi lumina şi înălţaţi frecvenţa propriei fiinţe, sfidând cutumele omenirii şi modificând frecvenţa planetară—şi veţi înţelege că permanenţa voastră face mai mult decât toate cărţile şi înregistrările din lumea întreagă.

Nimic nu depăşeşte în intensitate relaţia pe care o aveţi cu sinele exaltat. Legământul cu energia luminii, a exaltării şi a frecvenţei înalte este ireversibil. Pentru a atinge pragul de accelerare veţi accepta, de acum înainte, intervenţia continuă a energiei în vieţile voastre.

Mai întâi de toate, trăiţi în lumină. Acceptaţi curajoşi penetrarea luminii. Nu vă ascundeţi de ea—trăiţi-o. Nu vă ambalaţi că ştiţi toate aceste adevăruri. Fiţi sinceri: „Cred în asta. De aceea, trăiesc cum ştiu." Cineva v-ar putea avertiza: „Ai grijă, poţi răci." La care voi să-i răspundeţi: „Nu cred în răceli, fiindcă nu-mi folosesc corpul să mă îmbolnăvesc." Astfel de cuvinte îi ajută şi pe ceilalţi să se trezească. Spuneţi ce ştiţi când discutaţi cu familia sau Cu prietenii.

Oriunde v-aţi afla, să folosiţi stâlpul de lumină. Vizualizaţi-l ca o coloană care intră prin cap, străpungând craniul şi umplându-vă de lumină. Imaginaţi-vi-l din profunzimile cosmosului, cum vă străbate şi iese prin plexul solar ca să formeze o sferă luminoasă, un ou eteric strălucitor care vă înconjoară şi vă protejează.

Dragostea de sine şi de Pământ, împreună cu convingerea că veţi remodela frontierele omenirii, vă dă puterea de a iradia schimbarea. Este misiunea voastră. Întrebaţi-vă cât timp vă este necesar pentru a o îndeplini cu succes şi veţi găsi singuri răspunsul: „Înpermanenţă." Tot timpul. Nu e cazul să vă îngrijoraţi, fiindcă e în fiinţa voastră. E parte a divinităţii din voi. Viaţa în lumină îi va atrage şi pe alţii în jurul vostru, care vă vor urma.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

67

ingerii-cerului.ro

angels-heaven.org

Vă ruga: „Spirite, vreau să mă pun în slujba ta. Dă-mi de lucru şi arată-mi de unde să încep. Dă-mi şansa să trăiesc în lumină, să rostesc numai adevărul, să împrăştii lumina de-a lungul şi de-a latul Globului", iar Spiritul vă va trimite în misiune. Gândiţi-vă bine în ce domenii puteţi activa şi încheiaţi un contract cu Spiritul. Spuneţi-i ce vieţi în schimb. Vă va da ocazia să negociaţi şi să întocmiţi un contract atâta timp cât sunteţi capabili să vă înălţaţi vibraţia. Dacă sunteţi propriii voştri angajaţi, evoluţia permanenta îi va propulsa şi pe cei de lângă voi. Asta înseamnă să munceşti. Nu să te speteşti strigând: „Vă salvez eu." Ci să îndeplineşti singur munca într-un mod prin care toţi cei din jur să beneficieze de ea.

Puţină îndrăzneală faţă de Spirit nu strică, de genul: „Ştiţi ceva? Haideţi să trecem la fapte! V-am cerut-o şi vă zic din nou. Vreau o accelerare!" Fiţi hotărâţi, pregătiţi-vă de decolare şi fiţi gata să înţelegeţi semnele care vi se trimit. O carte căzută de pe raft e o invitaţie de a o citi. Ocaziile ivite nu se expediază cu răspunsuri ca: „Îmi pare rău, dar nu pot." Daţi-i drumul. Când cineva vă iese în cale şi doreaţi să întemeiaţi o relaţie, chiar dacă aparenţele vă zic să vă mai gândiţi, daţi-i drumul. Şi-aşa nu aveţi un etalon după care faceţi selecţia, iar Spiritul vă îndeamnă să distrugeţi şi modelele de care încă mai ascultaţi. Comunicarea şi limpezimea minţii vă vor ghida pe calea progresului.

Vă îngrijoraţi prea mult de deznodământ şi de aparenţe. Ia mai gândiţi-vă. Când cereţi o accelerare, fiţi gata să acceptaţi căi pe care logica le-ar elimina din start. Logica se agită fiindcă se simte încolţită şi-i este frică. Când vă treziţi susţinând „N-o să reuşesc" sau „E lipsit de logică", mai gândiţi-vă. Sunt cuvinte emblematice. De ce nu vă spuneţi: „Sunt călăuzit de divinitate. Vreau o accelerare. Vreau să lucrez la capacitate maximă şi să risc. Simt că e bine chiar dacă mi se pare absurd şi aşa o să fac." Însă dacă nu simţiţi că e OK şi nici logic nu vi se pare corect, n-o faceţi. Bazaţi-vă pe ceea ce simţiţi.

Culesul e în toi—culesul celor aleşi. Cum trebuie să fie „cei aleşi?" Toţi care auziţi vorbele noastre şi vă plecaţi urechea spre cântecul trupurilor voastre veţi fi aleşi. Statutul nu este însă de ajuns pentru a mări rândurile membrilor care pleacă în misiune. Cine v-a ales? Voi înşivă. Nu aparţineţi unui club exclusivist—şi totuşi, chiar aşa poate fi numită organizaţia voastră. Statutul de membru se obţine voluntar, ca dovadă că singuri v-aţi asumat identitatea şi călătoria pe aceste meleaguri. Încă o dată atragem atenţia ca va trebui să daţi dovadă de un curaj ieşit din comun.

Mulţi aţi trâit în anonimat până acum. N-aţi vrut să le dezvăluiţi celorlalţi cele mai adânci convingeri pe care le aveaţi. Între străini discutaţi o grămadă de subiecte, unele destul de delicate, dar la serviciu sau acasă sau cu alţi cunoscuţi, tăceţi şi nu mai spuneţi nimic.

Ceilalţi oameni au coduri latente care abia aşteaptă să le reactivaţi. Voi înşivă, aleşii, sunteţi reactivaţi în aceste momente. Categorisiţi în funcţie de curaj. Laşitatea arătată acum va produce laşitate şi mai târziu.

Aţi venit aici cu sarcini precise şi vremea lor e acum. Acum este momentul prielnic. Deceniul schimbării a început, iar odată cu înţelegerea schimbării vine trânsformarea fiecăruia din voi. Înseamnă că trebuie să renunţaţi la multe lucruri pentru a trece la altele în care vă încredeţi. Încrederea e deocamdată un concept teoretic pentru voi toţi, căci vă plângeţi mereu de neîncrederea de care daţi dovadă.

Cum se manifestă încrederea? Trebuie sa fiţi siguri de puterea gândului de a crea lumea în care trăiţi—să credeţi, cu nonşalanţă divină şi cunoaştere interioară, că orice gândiţi se va înfăptui. Încercăm să vă convingem cu fiece ocazie de acest adevăr, până când îl veţi pricepe. Odată convinşi, viaţa vi se va schimba.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

68

ingerii-cerului.ro

angels-heaven.org

Înţelegeţi că a venit vremea schimbării. Nu-i obligatoriu să expire timpul. Dacă îl simţiţi cum se înghesuie în voi fără să faceţi nimic, vă va dăuna. Cei aleşi sunt chemaţi. Chiar voi v-aţi ales; de-asta, să stai cu braţele în sân înseamnă să-ţi pierzi timpul. Peste numai câţiva ani, evenimentele vor lua o turnura atât de neaşteptată, încât orice alt drum în afara luminii vă va fi fatal. Amânarea nepermisă vă va lua prin surprindere şi veţi fi spulberaţi de valul schimbării —la propriu chiar.

Nu vă lăsaţi intimidaţi de încercările la care veţi fi supuşi, sunt toate parte a planului de a vă face să evoluaţi. Transformarea voastră va antrena schimbarea planetara. Dacă puteţi înţelege esenţa umană şi cea planetară, reuşiţi să deschideţi calea celor care vin în urmă. Evenimente care în aparenţă nu aveau nici o legătură între ele se vor integra tabloului de ansamblu. Lucruri pe care nu le înţelegeţi încă, să le numim „scenarii", vi se vor revela. Aşa veţi şti că trăiţi în lumină şi nu vă fie fiică s-o faceţi.

Purtătorii Luminii vor intra în scenă cel mai probabil în anii care urmează. Este tot o parte din plan. Limpeziţi-vă imaginea realităţii. Nu trebuie să fiţi neclintiţi—doar hotărâţi. Repetaţi-vă:

„Tuturor călăuzelor şi susţinătorilor din călătoria mea planetară: vreau ca totul să se termine cu bine. Să fiu în siguranţă aici. Să primesc şi să răspândesc dragostea. Să mă simt bine şi să nu-mi lipsească nimic. Dar să nu mă ataşez prea, tare de lumea materială."

Chiar dacă misiunea este apanajul vostru, multe fiinţe extraterestre, entităţi spirituale, vă stau la dispoziţie. Ori de câte ori aveţi nevoie de ajutor, cereţi-l clar de la Lumină. Fiţi integri şi cu băgare de seamă. Pe Pământ, vi se pare că inteligenţa impică automat veghe spirituală. Cea mai mare greşeală! Puteţi fi sclipitori şi să depăşiţi limitele omenirii, fără să practicaţi frecvenţa luminii sau a dragostei. Fiţi cu băgare de seamă pe cine chemaţi să vă sprijine.

Ştiţi că frecvenţa luminii poartă informaţia. Frecvenţa dragostei infuzează respectul pentru creaţie. Dragostea lipsită de informaţie poate traumatiza. Dacă vi se pare că dragostea nu vine din interior, veţi repeta aceeaşi îndelungată eroare a pământenilor: să veneraţi pe cineva care promovează frecvenţa dragostei ca şi cum ar fi sfânt.

Ideal ar fi să purtaţi frecvenţa luminii-informaţie—adică să vă informaţi—şi să o alăturaţi dragostei. Veţi reuşi astfel să simţiţi creaţia fără să o judecaţi sau să vă înspăimântaţi din pricina ei, ci pur şi simplu să întrevedeţi divinitatea şi perfecţiunea ei, în evoluţia către o conştiinţă globalizantă în care să se oglindească plenar.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

69

ingerii-cerului.ro

angels-heaven.org

(13)

Cine vă vrea?

Toţi existăm cu un scop. Care să fie acela? V-aţi gândit vreodată? Cine ar vrea să existaţi?

Existaţi cu un scop fiindcă sunteţi parte din Lanţul neîntrerupt al conştiinţei. Nimeni nu există în afara sistemului; toţi suntem parte a întregului. Căutaţi acest scop. Esenţa Vehiculului pe care îl ocupaţi şi a energiei pe care o emanaţi se găseşte în scopul vieţii voastre personale. Cum contribuiţi însă la evoluţia întregului? V-aţi putea închipui o altă persoană care să vă preia obiectivele şi să le folosească pentru nevoi personale? O entitate despre care habar nu aveaţi că există?

În Univers se aplică de cele mai multe ori principiul dominoului. Conştiinţa se manifestă ca sumă a tuturor părţilor fiindcă numai în strânsa interacţiune a lor îşi poate detecta prezenţa. Într-un univers cu structură diferită, formele de conştiinţă ar putea exista izolate unele de altele. Cu alte cuvinte, ai fi pe cont propriu fără să asculţi de nicio structură ierarhică. Nu aşa se întâmplă în universul acesta.

Universurile există în număr şi în structuri nelimitate. După cum o sută de bani fac un leu, un număr oarecare de universuri formează o aglomerare de energii. Veţi înţelege că există sisteme complete ale existenţei care nu au absolut nimic în comun cu existenţa pe care o ştiu pământenii. Sistemul terestru aparţine unei zone a liberului arbitru, unde părţile interacţionează unele cu altele pentru a forma întregul.

În alte zone, să le considerăm tot cu liber arbitru, părţile sunt independente şi izolate între ele. Pe Pământ, întâlnim exact extrema opusă. Sistemul în care părţile se manifestă izolat este mult mai spaţios. Sau, mai bine zis, conştiinţa spaţiului este mai amplă. Respectivul univers poate fi mult mai redus ca acesta, dar densitatea scăzută îl va face să pară mult mai extins.

Scopul vostru este să fiţi purtători ai luminii şi, astfel, să răspândiţi informaţia către toţi ceilalţi. Fiecare poveste a noastră vă lasă în urmă informaţii. Informaţia este lumină şi reciproca e valabilă. Informaţia vă ajută la modificarea frecvenţei. Ca fiinţe electromagnetice, transmiteţi pe calea undelor esenţă fiinţei voastre şi celorlalţi. Când întâlniţi o persoană speriată şi vă daţi seama de asta, la fel o veţi recunoaşte şi când e fericită, dacă vă acordaţi simţul pentru acest gen de recunoaştere.

Aveţi misiunea de a purta informaţia şi de a ajunge, sub formă umană, la cel mai înalt prag al perfecţiunii. Evoluţia voastră va antrena schimbarea mulţimii. Poate credeţi că profesia actuală nu e demnă de o misiune atât de nobilă—să zicem că sunteţi ospătar. Ţineţi minte, lucrurile nu sunt cum par pe dinafară, iar toţi cei cu care intraţi în contact vor suferi transformări. Unii veţi avea în continuare slujbe cât se poate de banale, sau veţi rămâne pur şi simplu părinţi de copii ori veţi munci în locuri neînsemnate. Cu toţii veţi avea însă un interval limitat în care să asimilaţi informaţiile care vă vor fi indispensabile. Faceţi-le un loc în vieţile voastre, integraţi-le în contextul planetar trăindu-le, simţindu-le, obişnuindu-vă cu ele. De îndată ce vă dovediţi controlul asupra frecvenţei informaţionale, fără să toleraţi oscilaţii ale identităţii, vi se vor da misiuni. Le veţi primi prin codul nucleic. Tot el conţine şi planul detaliat de acţiune pentru viaţa în curs.

Mulţi vă cunoaşteţi deja codul şi destinaţia. Ştiţi că îl puteţi accesa în ungherul cel mai adânc ai fiinţei voastre. Principalul obstacol pe care-l întâmpinaţi este gândirea logică, temându-vă

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

70

ingerii-cerului.ro

angels-heaven.org

de fiecare dală că nu aveţi pregătirea necesara sau că nu veţi face faţă. Meditaţia vă poate ajuta să vedeţi cine sunteţi cu adevărat, unde vă aflaţi şi ce paşi să faceţi în continuare. Meditaţia înseamnă comunicare, nicidecum rătăcire. Este o modalitate eficientă de a vă informa şi de a vă alimenta.

Scopul vi se va dezvălui clar şi va avea de-a face, cel mai probabil, cu stabilizarea frecventei:

captarea ei, emisia către ceilalţi, înţelegerea ei, mai ales sub aspect curativ, stabilizarea în beneficiul speciei umane. În momentul în care menţineţi frecvenţa fără să o luaţi razna, iar ceilalţi pot conta pe voi, o veţi ancora la suprafaţa planetei. Frecvenţa devine recongoscibilă. Sursa nu va fi detectată cu precizie, dar frecvenţa va fi recunoscută, fapt care se întâmplă chiar acum. E motivul pentru care s-a accentuat procesul de modificare a ei. Controlul se va accentua şi el în paralel, numai că, de acum înainte, îl puteţi detecta.

Constataţi cu surprindere că evenimentele propriului trecut v-au pregătit pentru ce avea sa urmeze. Poate că aţi fost şi voi fruntaşi ai cercetaşilor şi aţi fost puşi să antrenaţi novici. Alteori aţi lucrat la restaurant şi aţi învăţat să pregătiţi şi să serviţi mâncarea. V-au fost de folos toate aceste meserii pentru că aţi creat diverse aspecte ale realităţii pe care le veţi întrebuinţa în evoluţia sistemelor şi era necesar să ştiţi cum se comportă oamenii.

Vă vorbim ca şi cum nu aţi fi oameni pentru că acesta e adevărul nu sunteţi. Voi va dovediţi membri ai Familiei de Lumină şi v-am cunoscut eurile multidimensionale. Vă spunem despre cum să vă comportaţi faţă de oameni pentru că îndatorirea voastră e să vă amestecaţi printre ei, să le alinaţi durerea, să treziţi în ei acel sâmbure luminos fără de care ar pieri negreşit, iar evoluţiă şi noile lor capacităţi nu s-ar mai înfăptui în veci.

Readucem discuţia despre regresul ADN-ului şi despre frecvenţele impuse care au permis controlul discreţionar al speciei. Din viitor, v-aţi catapultat în acest ciclu existenţial pentru a înţelege ce stă la baza blocajului liman. Puteţi astfel să acţionaţi din interior şi să schimbaţi sistemul! Conflictul cu minţea logică se regăseşte şi în disensiunile dintre partea umană din voi, care se lasă condusă de zei, şi partea din Familia de Lumină, care se străduieşte să prindă imaginea de ansamblu.

Nu vă daţi seama că această a doua parte care acţionează în afara logicii vrea să vă arate ceva? Vă oferă experienţa vie despre modalitatea de acţiune umană şi despre cum să îi găsiţi pe semenii voştri. Dacă v-ar fi fost atât de uşor să treceţi la înţelegerea exclusivă prin intermediul intuiţiei, fără concursul logicii şi dacă nu aţi fi încă profund legaţi de înţelegerea raţională, pe termen lung v-ar deranja lentoarea şi in capacitatea umana. Cum să înţelegeţi cât de greu le vine celorlalţi când vouă vi s-ar părea floare la ureche?

Oamenii au fost prea mult timp manipulaţi cu ajutorul frecvenţelor. Sunt obişnuiţi din naştere cu această frecvenţă, iar logica a fost atât de intens susţinută şi aplicată în ultima perioadă istorică, având ca efect o generalizare a suspiciunii şi a fricii într-o zonă a sinelui atât de strict supusă controlului, că oamenii sunt înspăimântaţi de ce ar găsi acolo, darămite să mai dorească să caute informaţii pe cont propriii în forul lor interior. Dacă staţi şi cântăriţi modul în care zeii cuceritori v-au repoziţionat antenele şi v-au reconstruit ADN-ul, ba au mai şi proiectat nenumărate scenarii care să vă influenţeze—pentru a vă extrage mult dorita energie psihică şi a o consuma numai pentru ei—veţi înţelege cu cine vă confruntaţi.

Zeii vor să menţină planeta dependentă de logică—dar o logică a fricii. Sfatul nostru e să vă folosiţi deocamdată de logică. Gândiţi-vă: „Mă voi ţine de logică ca să vad cum se comportă. Vrea să preia controlul. Aşa i s-a impus să acţioneze. Dar eu ştiu că şi cealaltă variantă este valabilă. Le voi observa pe amândouă. Sunt supărat? Nu mă simt în siguranţă? Ce mă face

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

71

ingerii-cerului.ro

angels-heaven.org

mai fericit? Să mă simt în siguranţă? Ce avantaje am de la fiecare mod de a vedea lucrurile? Cum mă văd eu? Cum mă simt?"

Fiţi atenţi la toate detaliile. Apoi procedaţi în felul următor: „Le-am dat amândurora şansa de a se afirma—ce vreau, de fapt?" Ştiţi bine că vreţi să evoluaţi. Nu vedeţi că revenirea îndoielii este o parte din Planul Divin? Înseamnă să înţelegeţi cum se simt cei care vă calcă pe urme. Fiţi gala să deschideţi centrul compasiunii, localizat în inimă, în ciuda dificultăţii evidente. Fiţi milostivi cu voi şi cu ceilalţi, daţi-vă drumul la tainiţa sufletului.

Fiţi atenţi cum reacţionaţi la ce vi se întâmplă, fiindcă tot ce vă apare în cale e menit să va înveţe ceva. Observaţi-vă comportamentul şi petreceţi mai mult timp singuri—chiar dacă uneori vă e greu şi vă cuprinde singurătatea. Mai târziu, ne veţi mulţumi pentru aceste întâlniri cu voi înşivă. În voi stau închise virtuţile care vă vor propulsa spre desăvârşirea fiinţei.

Modul cum vă manifestaţi se supune unui algoritm, chiar dacă nu îl puteţi detecta momentan. Chiar dacă acţionaţi fără o viziune, vi se întâmplă fenomene care vă readuc pe drumul cel bun. În starea de confuzie generală, de nesiguranţă a tuturor, ordinea divină este mai prezentă ca oricând.

Să ne gândim la situaţia în care aţi coace o prăjitură. Fiecare ingredient este un întreg în sine şi are o structură proprie: ouăle, faina, untul sau zahărul. Când le amestecaţi, parcă le- aţi învălmăşi haotic. Cineva v-ar putea reproşa: „Vezi că le strici. Ai stricat ouăle. Cu zahărul ce-ai avut? Strici tot ce era mai important." însă ar dovedi că nu înţelege magia căldurii catalitice.

La fel se întâmplă eu energiile catalitice sosite pe Pământ, care unesc structurile individuale într-un haos aparent. Din ele va renaşte ceva cu totul nou, asemeni prăjiturii renăscute din haosul amorf al ingredientelor. Cine nu ştie că amestecul ingredienţilor trebuie pus în cuptorul încins s-ar uita descumpănit la coca albicioasă şi i s-ar părea irosită. Majoritatea oamenilor nu vor întrezări ordinea superioara de dincolo de haos—amestecul care urmează reţeta.

Aveţi fiecare un rol bine definit în reţetă. De asemeni, aveţi libertatea de a alege cum şi unde veţi intra în aluat. Sunteţi liberi să alegeţi cum vă veţi trăi viaţa, însă trebuie să v-o trăiţi neapărat. Că vreţi să vă fie greu sau uşor, să fiţi bogaţi sau săraci, e problema voastră. Depinde de cât de departe vă împingeţi limitele proprii.

Cum să vă convingem să renunţaţi definitiv la aceste limite—să încetaţi cu mărginirea în care vă simţiţi atât de bine? Cea mai înalta năzuinţă e să vă vedem nemărginiţi şi liberi, conştienţi de puterea creatoare a gândurilor voastre. Să reuşim să vă facem să trăiţi fiece clipă aşa cum doriţi ar fi încununarea unor deziderate importante ale noastre.

Vă cerem să depuneţi legământul că veţi trăi o viaţă mai curată ca până acum, impecabilă. Acceptaţi responsabilitatea în domenii la care nici nu v-aţi gândit până acum. Procedaţi ca şi cum aţi fi permanenent în cunoştinţă de cauză. Ca şi cum aţi alege, ghidaţi fiind de divinitate, locul şi momentul propice. Spuneţi-vă: „Divinitatea mă îndrumă. Sunt la locul potrivit şi în momentul potrivit. Tot ce fac mă ajută să mă dezvolt fizic şi spiritual, să evoluez." Aşa trebuie să procedaţi de acum încolo. Trăiţi-vă vocaţia de Păstrători ai Frecvenţei. Lumina aprinde filamentele fotocodificate şi restructurează ADN-ul, pentru a modifica frecvenţa. În frecvenţă stă cunoaşterea voastră. In frecvenţă stă identitatea voastră.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

*

72

ingerii-cerului.ro

angels-heaven.org

În alte vremuri, dimensiuni multiple erau deschise la nivelul planetei, simultan. În ultimul

mileniu, ele s-au închis treptat ca o consecinţă a hăului întunecat care a cuprins populaţia. Însă ele, realităţile paralele, unde legile firii sunt altele, se întorc. Voi le atrageţi spre planetă

şi veţi declanşa fuziunea dimensiunilor.

Vi se mai întâmplă să va treziţi în alte dimensiuni fără să vă daţi seama. Se petrece o

modificare la nivelul întregii fiinţe, mai ales în locurile sacre ale Terrei. Frecvenţa corporală vi

se

modifică şi totul înjur se schimbă. Simţiţi cum energia musteşte în voi, sau, în alte cazuri,

simţiţi rău. Dar de fiecare dată simţiţi această trecere.

Chiar dacă vă aflaţi în starea respectivă, nu o conştientizaţi întotdeauna. Nu-i decât începutul fuziunii dimensionale. Iar la întoarcerea din călătorie, privind îndărăt, vă miraţi: „Oare ce mi s- a întâmplat?" Pentru că aşa vă veţi simţi la fiecare pasaj interdimensional.

Ciocnirea dimensiunilor este cu totul altceva. Celor cărora le este teamă şi refuză să se schimbe le va fi dat să simtă prăbuşirea dimensiunilor. Ca şi cum ar fi prinşi la mijloc între două ziduri de beton care se apropie vertiginos unul de celălalt. Mulţi vor fi în această situaţie. La scară redusă, la nivelul sistemului nervos, li se întâmplă deja. Vor suferi traume serioase dacă refuză evoluţia şi se încăpăţânează să menţină percepţia greşită despre ei şi despre ceea ce îi înconjoară. Toţi cei ce lucraţi cu oamenii, fie că sunteţi cadre medicale, sau prestaţi muncă fizică, că sunteţi profesorii muzicieni, sau orice aţi fi, recunoaşteţi dilema omului: necesitatea de a schimba definiţia sinelui, şi a realităţii.

Voinţa şi mintea vă vor ajuta sa vă hotărâţi asupra modului de construcţie a realităţii. Veţi descoperi voinţa şi planul care stau în spatele acestor schimbări şi prin care veţi găsi calea spre divinitate. Totul stă în evoluţia inevitabilă a conştiinţei. Epoci de-a rândul, omenirea a crezut orbeşte tot ce i s-a impus. Scopul a fost ca alţii să vă ţină sub control. Oricât v-aţi fi împotrivit, nu aveaţi şanse de reuşită din pricina simplificării ADN-ului, găsindu-vă în imposibilitatea detectării frecvenţelor. Dar acum, vibraţiile se întorc, Planul Divin însuşi— noua matrice—ţinteşte planeta şi vizează reunirea dimensiunilor. Momentul acela ţine de voi. Planul nu are o scadenţă fixă; depinde de viteză cu care oamenii i se vor adapta.

Cum să se adapteze? Înţelegerea Planului Divin şi aplicarea lui ţin de cât de bine reuşiţi vă înţelegeţi şi să vă controlaţi ca individualităţi. Societatea vă supune multor teste, pe care dacă le treceţi puteţi să afirmaţi: „Da, m-am calificat. Stăpânesc regulile şi le folosesc după bunul meu plâc.“ Să luăm cazul şofatului: trebuie să ştiţi să conduceţi maşina ca să obţineţi permisul de conducere. Câţi dintre voi ştiu să-şi controleze corpurile după bunul plac? Puţini. De ce? Fiindcă nimeni nu v-a pomenit măcar că ar fi posibil. Am venit noi să vă atragem atenţia.

Simpla prezenţă pe Pământ este o faptă îndrăzneaţă, întrucât cei meniţi să aducă schimbarea trebuie să fie autodidacţi. Ei bine, zeii sunt veşnica problemă care tulbură planeta. Unul după altul. Dar cine sunt ei? Creatorii voştri. Iar voi—proiectul lor. Că şi copiii lor. Dar nu toţi vă îndrăgesc, fiindcă unii nu sunt capabili de sentimente şi emoţii. Iar altora le plac realităţi diferite de a voastră.

Conştiinţa implică exprimare, numai că, vouă, zeii Cuceritori nu v-au permis decât o exprimare limitată. Din punctul vostru de vedere, aţi fost mereu liberi; unii nici n-aţi ştiut că ei există.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

73

ingerii-cerului.ro

angels-heaven.org

V-au hărţuit fără încetare planeta prin ceea ce numiţi religie, cârmuire sau chiar inspiraţie. Deşi evenimentele declanşează întotdeauna alte evenimente previzibile, pot avea final cu totul neprevăzut.

Trebuie să fiţi pregătiţi pentru schimbările drastice pe care vi le rezervă viitorul apropiat. E foarte important de reţinut. Pământul va fi zguduit în curând. Omenirea va avea acces la informaţii din surse cu totul diferite faţă de cele actuale. Sistemul nervos va fi bombardat cu date, deci trebuie să se debaraseze de stereotipurile prin care percepe momentan realitatea.

Voi, membri ai Familiei de Lumină dispuşi să stocaţi în voi informaţia; aveţi datoria de a stabiliza temeinic frecvenţa în corpul vostru, ca deschizători de drum în recepţia informaţiei. Nu vă va fi uşor. Nici nu trebuie să fie uşor. Nu aţi călătorit atât de mult ca să faceţi ceva uşor. Sunteţi renegaţi, şi aşa aţi fost dintotdeauna. Dacă aţi avea acces la un singur minut din memoria voastră multidimensională, aţi înţelege la ce facem referire. V-aţi aminti că, ori de câte ori e necesar, sub cele mai felurite înfăţişări şi forme, aţi ajuns oriunde era nevoie de schimbare. De atâtea ori aţi spulberat pardigmele perimate, v-aţi eliberat mai întâi şi aţi depăşit pragul prea strâmt al identităţii aparente. Este esenţa Planului Divin: fuziunea eurilor.

Planul e plin de ramificaţii şi împleteşte multe tipuri de forţe. Ne-aţi auzit discutând despre forţele luminii şi ale întunericului. Le-am poreclit „Tricourile Albe" şi „Tricourile Negre" ca să mai destindem atmosfera. Totuşi, nimic nu e de glumă, totul e pe bune şi Planul Divin se întrevede la fiece pas. Unele corpuri îl pot primi, fiind trimise special în acest scop. Cu sprijinul lor, vă veţi putea înălţa la o stare de perfecţiune.

Veţi evolua atât de mult, încât nu vă veţi mai recunoaşte, acţionând ca o conductă pentru energiile din tărâmurile spirituale şi reuşind să fuzionaţi dimensiunile şi să eliberaţi conştiinţele spre o nouă percepţie. Înciuda morţii şi a distrugerii inevitabile care vor urma, nu disperaţi—ele se instaurează ca şi toamna, an de an. Florile şi frunzele mor din cauza gerului; totul se usucă în jur. Cei care locuiesc în ţinuturi cu vară permanentă se sperie la vederea unei alte regiuni, toamna, Îşi spun: „Dumnezeule, lumea moare aici. Frumuseţea dispare cu desăvârşire." Aceleaşi lucruri i se întâmplă Pământului. Vine anotimpul uscăciunii şi al morţii, căruia îi va urma anotimpul renaşterii. Toate fac parte din Planul Divin.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

74

ingerii-cerului.ro

angels-heaven.org

(14)

Emoţiile - un secret din cronicile Timpului

Mai sunt multe entităţi în acest Univers care n-au descoperit emoţia umană. Dacă vizitaţi zonele cu istoric străveche şi vă aruncaţi ochii peste vestigiile culturilor arhaice, simţiţi vibraţia acelor locuri. Ştiţi că trebuie să găsiţi chei, că piatra mută conţine indicii şi că din roca pe care o contemplaţi va reînvia ceea ce a stat ascuns timp de milenii. Şi omul păstrează în el, fără să aibă habar măcar, cheia evoluţiei universale. Codurile şi armoniile numerice pe care ADN-ul primordial le înglobează sunt resurse inestimabile: formule geometrice ale luminii care vor sta la baza renaşterii biologice universale.

În trecutul îndepărtat al Terrei, specia umană vibra plină de viaţă, dar împuţinarea ADN-ului

a dosit-o în culoarele lăturalnice ale timpului. Mulţi au uitat de oameni. Atât de mult timp aţi stat în carantină, încât au uitat să vă scoată de acolo.

Dar mai suntem şi dintre cei care nu v-au uitat. De aceea stăruim asupra misiei voastre eliberatoare: descătuşaţi amintirile, ca valoarea existenţei omeneşti să-şi recapete locui binemeritat pe frontispiciul creaţiei. Universul are nevoie de voi fiindcă sunteţi posesorii unei însuşiri rarisime: afectivitatea. Eforturile pe care le depuneţi ca să vă restauraţi deplinătatea şi bogăţia eului multidimensional vor fi continuate de încercările altora de a propulsa Universul într-o nouă octavă—extensia spaţiului.

Păstrătorii Timpului cunosc temniţele cu informaţie şi v-au găsit; v-au desemnat eliberatori ai cunoaşterii. Ne-au chemat—printr-o regresie temporală—să vă venim în ajutor la redeschiderea analelor din ADN-ul uman. Vă vom sprijini în efortul de a le restructura mai întâi în voi, apoi în toată amploarea Bibliotecii Vii.

Evenimentele de pe Pământ îşi vor găsi ecoul în multe alte locuri, după cum am mai spus. Energia redirecţionează forţe universale care trebuie să se alinieze în aşa fel încât conştiinţa globală să le reunească într-un tot indestructibil. Momentan, planeta îşi ascunde temeinic secretele, însă nu atât de bine ca să nu ne dăm seama că sunt legate de sentimente. Afectivitatea este o comoară în sine; în ea stă puterea de a transcende realităţile şi de a parcurge toate stările de conştiinţă. Emoţiile coordonează împletirea, fuziunea energiilor şi le înlesnesc reflectarea. Fără emoţii nu puteţi obţine comuniunea.

Cei din vechime, călători prin Univers, cunosc sorgintea acestor locuri. Sunt bătrâni chiar şi faţă de sistemul nostru şi sunt onoraţi ca înţelepţi de vază. Sunt supranumiţi Păstrători ai Fiinţei în sistemul acesta. Ei fac toate mişcările şi conduc sistemul, întocmai cum un căpitan îşi conduce vaporul. Stau la cârma Universului—este profesia lor. Aşa cum fiecare aveţi câte

o profesie, sarcina lor e să îndrepte Universul spre descoperiri. Din propria experienţă, au înţeles că trebuie să intre în legătură cu alte universuri.

Energia este canalizată spre experienţe noi. Momentan, Pământul şi celelalte sisteme în care existaţi simultan sunt implicate în redescoperirea afectivităţii, care va conduce la unificarea conştiinţei. Potenţialul universurilor unificate se dezvăluie chiar în aceste momente, când voi vă descoperiţi valenţele ascunse. Viitorul este pentru noi toţi o enigmă. Teritoriul este neumblat.

În afectivitate găsiţi răspunsurile. Oamenii au nevoie de emoţii pentru a se pune în legătură cu sinele spiritual. Activitatea este atât de importantă în înţelegerea spiritualităţii fiindcă stă la

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

75

ingerii-cerului.ro

angels-heaven.org

baza oricărei trăiri. Corpul mental este strâns unit de cel fizic, iar cel emoţional e ataşat de corpul spiritual. Acesta din urmă îşi dovedeşte autonomia dincolo de limitele corpului fizic. Doar emoţiile vă fac accesibilă lumea non-fizică, motiv pentru care ele au fost supuse controlului strict pe Pământ. Singurele la care v-a fost permis accesul nelimitat au fost neputinţa şi fiica.

Mulţi refuzaţi să depăşiţi barierele emoţionale, să învingeţi neputinţa sinelui, de teamă că vă veţi răni. V-ar plăcea să ziceţi „Abracadabra" şi relele să dispară pur şi simplu. Durerea vă face să simţiţi. Chiar când nu sunteţi în stare să simţiţi altceva, ca să vă atrageţi singuri atenţia ca nişte încăpăţânaţi ce sunteţi, vă provocaţi durere numai ca să vă demonstraţi puterea şi sa vă treziţi la viaţă. Abia atunci simţiţi că trăiţi.

Celor mai mulţi vă este frica de centrul afectivităţii, de emoţii; vă este frică să simţiţi. Încredeţi-vă în toate sentimentele. Fiţi convinşi că vă arată o cale către conştiinţă. Tuturor v-

ar plăcea să vă trăiţi viaţa, dar să nu vă implicaţi în ea. Gândiţi uneori: „Vreau să particip, să-

mi testez puterea, dar fără să mă implic prea mult, căci mă va durea şi mă va trage la

pământ. N-am încredere în viaţă."

te încrezi în sentimente înseamnă să depăşeşti judecăţile şi. să-ţi laşi emoţiile să curgă

de

la sine; doar aşa îţi vei extinde afectivitatea şi în alte realităţii Câtorva vă este frică şi să

participaţi în realitatea de acum, darămite în altele, din cauză că vă temeţi de ce simţiţi. Accelerarea evoluţiei ţine de amplificarea emoţiilor. Nu mai ocoliţi subiectul, umflându-vă în pene că aveţi control asupra lui. Intraţi în el şi abia apoi susţineţi că nu vă creează probleme.

Nu punem problema că nu aţi şti să simţiţi, ci că vă este frică s-o faceţi. Nu vă descurcaţi în

momentul în care sentimentele dau năvală. Vi se pare că sunteţi secătuiţi şi vă gândiţi: „Iar am dat-o-n bară!" Printre concepţiile voastre s-a strecurat un senzor care, ori de câte ori depistează vreo emoţie, că-i durere sau mânie, declanşează alarma. A venit totuşi vremea

să nu vă mai păcăliţi şi să luaţi emoţiile în piept.

Şi mânia are un scop. Aţi vrea s-o aruncaţi la coşul de gunoi, pentru că vi se pare nocivă. Vă scârbiţi de ea ca de mâncare mucegăită, o daţi afară şi o aruncaţi cât mai departe, de parcă

nu v-ar folosi la nimic. Înţelegeţi că şi frica şi mânia există cu un scop. Aţi avea multe de

învăţat dacă vă exprimaţi fricile care, la rândul lor, v-ar stârni mânia. Cui i-e frică de astfel de sentimente şi vrea cu orice preţ să le ocolească mai are multe de învăţat. Ele nu sunt decât

metode de depăşire a frontierelor personale şi n-ar trebui să le ocoliţi.

angelo-luce.it

Cel mai important lucru pentru voi toţi este să fiţi acceptaţi. Vi se pare că oamenii vă dispreţuiesc dacă faceţi cutare lucru, dacă vă comportaţi într-un fel anume, aşa că vă ţineţi cât mai departe de tabuuri. Aici este sursa mâniei. Provine din faptul că emiteţi judecăţi asupra a ceea ce puteţi şi ce nu puteţi face. Fără simţire, nu există învăţare. Este legătura voastră cu viaţa.

Afectivitatea are o scrie de scopuri bine definite în cadrul psihicului. Vă încurajăm din tot sufletul să vă încredeţi cât se poate de mult şi să vă bazaţi pe ceea ce simţiţi. Trebuie sa înţelegeţi că sentimentele sunt calea de acces către realităţile multidimensionale, destinaţia voastră finală. Doar acolo vă veţi deprinde cum să manipulaţi cu succes toate versiunile

sinelui. Sentimentele în care vă ancoraţi fac posibilă fuziunea dimensiunilor. Mulţi vă temeţi

să daţi frâu liber emoţiilor şi vi le refulaţi. Nu le permiteţi să se manifeste, le consideraţi o

dovadă de imaturitate, în loc să le acceptaţi aşa cum sunt şi să vedeţi unde vă poarta.

Frica de un anumit lucru vă face să vă ţineţi departe de el, să intercalaţi un zid pe care stă scris: „Nu intraţi, pericol!" şi să staţi cu piciorul pe frână. Însă până şi frica se va materializa

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

76

ingerii-cerului.ro

angels-heaven.org

în realitatea voastră, fiindcă este tot energie emoţională în stare latentă. Deci mult mai simplu ar fi să vă hotărâţi, spunându-vă: „Ei, fir-ar să fie, cât o să mai şovăi? Fie ce-o fi, eu încerc!" Apoi concentraţi-vă asupra a ceea ce se întâmplă şi lăsaţi-vă sentimentele în voie. Când vreţi să controlaţi totul în jur, vă limitaţi drastic intensitatea afectivă şi vă blocaţi singuri accesul la libertate.

Mânia nu este un afect gratuit. Cum nici frica nu este. Ambele vă îndrumă într-o direcţie. Cu puţin exerciţiu, veţi reuşi să menţineţi sub observaţie centrul afectiv, în timp ce desfăşuraţi o activitate oarecare. Dacă vă gândiţi obsesiv cum să vă supravegheaţi, vă veţi bloca la un moment dat. Simpla intenţie de a vă centra în acel punct vă va conferi libertate de mişcare. Centrarea nu înseamnă imobilitate; libertatea de mişcare v-o oferiţi însă singuri. Fie că vaporul e gata să se scufunde sau navighează în ape calme, mergeţi înainte. Fie ce-o fi, îi daţi înainte. Fiindcă emoţiile nuri hrănesc numai pe alţii, ci întâi de toate pe voi. Hrana şi identitatea ca frecvenţă vi le obţineţi din afectivitate. Şi tot ea vă activează adevărata identitate.

Veţi avea de înfruntat propriile voastre limite, tocmai pemtru că refuzaţi să fiţi puşi faţă în faţă cu ele. V-ar conveni să cereţi: „Pulbere magică, scapă-mă de neputinţe. Gata! M-am eliberat!" Ce bine ar fi atunci! Este exemplul clasic de evitare a afectivităţii. Numai că sentimentele şi convingerile voastre contribuie substanţial la ridicarea acestor ziduri care vă împresoară şi atunci când trebuie să le dărâmaţi, vă confruntaţi cu sursa lor. Corpul emoţional este singura legătură cu corpul spiritual. Oricât ar fi de greu să te confrunţi cu un tabu, afectivitatea este singura punte spre acceptarea lui.

V-ar conveni să aruncaţi la coşul de gunoi toate problemele, să le călcaţi în picioare, dar nu vă daţi seama încă de bogăţiile pe care ele le tăinuiesc. Chiar dacă vă copleşeşte mulţimea de defecte pe care vi le găsiţi, nu abandonaţi. Îndârjiţi-vă spunând: „Uau, ce interesant!" Nu vă mai luaţi de cap ori de câte ori vă simţiţi în impas, încercaţi să găsiţi sursa neputinţei. Găsiţi motivul lor—locul de unde le-aţi „cules".

Acceptând că aţi greşit şi că trebuie să schimbaţi ce aţi greşit, veţi sesiza o schimbare. Încăpăţânându-vă şi persistând în greşeală, printr-o atitudine de genul „Îmi convine neputinţa mea; mă ajută", n-o să ajungeţi vreodată să vă simţiţi liberi.

Iubiţi-vă sentimentele. Tot ce vi se pare dificil va deveni dificil de rezovat. Nimeni altcineva nu vă stă împotrivă. Voi înşivă emiteţi judecăţi şi vă opuneţi schimbării. Credeţi că nu cunoaşteţi suficient chestiunea şi aţi vrea s-o controlaţi. Controlul e o stare care vă convine de minune şi vă e la îndemână. Dar trebuie să ştiţi când şi unde să-l folosiţi, ca pe clei. Dacă nu pui clei exact unde trebuie, nu va lipi bine. Ce, pe buze şi pe degete v-aţi pune clei? Şi controlul trebuie aplicat cu la fel de multă grijă. N-ai pus cum trebuie clei, ai rămas înţepenit. La fel şi controlul: te-ai înţepenit şi te ţine captiv împotriva voinţei tale. Filtraţi cu atenţie situaţiile în care vreţi să deţineţi controlul. Modelul uman precedent, dar care e în vigoare încă, vă dictează: „Deţineţi controlul."

Ca Membri Familiei de Lumină, abia acum va treziţi. Au nevoie de emoţiile lor. Apropiaţi-vă de ele fiindcă vă sunt ajutoare de nădejde in ascensiunea spre sinele multidimensional, activat de sistemul celor douăsprezece chakre. Tot ele vă indică precis cursul evenimentelor in noua realitate. Logica se va atrofia în curând şi, fără afectivitate, veţi rămâne pe dinafară. Sentimentele indică modificările de frecvenţă, lucru pe care logica nu-l poate face.

De pe acum, frecvenţele tind să se modifice. Viaţa ca întreg nu mai este la fel, aşa că pregătiţi-vă să renunţaţi la multe. Nu vă opuneţi doar fiindcă vi se pare că pierdeţi controlul şi

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

77

ingerii-cerului.ro

angels-heaven.org

sentimentele se învălmăşesc; nu ştiţi ce va urma. Sentimentele vă arată direcţia de urmat, numai că trebuie să vă învingeţi teama de ridicol pe care o aveţi în prezenţa lor.

Nu vă lăsaţi păcăliţi. Data viitoare când veţi mai avea o astfel de situaţie, gândiţi-vă imediat:

„Gata, ştiu ce mi se-ntâmplă; nu mă mai las înşelat. Ştiu că am ceva de învăţaţ, dar şi de schimbat. Sunt călăuzit şi urmez un plan bine conturat, aşa că mă las îndrumat. Vreau totuşi să mă schimb armonios şi în deplină siguranţă, iar evoluţia mea să se desfăşoare sigur şi armonios. Urmez energia şi voi afla pe parcurs cum mă schimb şi ce trebuie să elimin."

Cu amintirile ştirbite şi în lipsa încrederii, vă blocaţi tocmai pentru că nu mai pricepeţi nimic şi nu sunteţi pregătiţi de schimbare. E foarte important ca oamenii să se încreadă în ceea ce simt şi să se lase călăuziţi de afectivitate. Chiar dacă factori necunoscuţi vă activează centrul afectiv şi vă simţiţi aiurea, acceptaţi şi aceste senzaţii. Ţin tot de esenţa voastră. Toate emoţiile sunt nestemate nepreţuite, care vă vor dezvălui adevărata identitate. Sunt rampa de lansare de care veţi avea mereu nevoie. Nu vă debarasaţi în silă de ele, ca şi cum nu v-ar mai plăcea dintr-o dată cum eraţi înainte. Încercaţi mai degrabă să înţelegeţi că înainte percepeaţi realitatea diferit. Conştiinţa şi înţelegerea tot mai vaste pe care le deţineţi vă permit o evaluare mult mai corectă a stadiilor de evoluţie personală, care e un proces în plină desfăşurare. Şi ceilalţi îl resimt la fel de acut.

Respectaţi-vă ca şi înainte prietenii, fiindcă şi ei întâmpină la fel de multe dificultăţi; încercaţi numai să nu vă implicaţi în vieţile lor. Dacă credeţi că vă ajută, interveniţi; altfel, nu faceţi decât să le prelungiţi agonia. E momentul să vă înfruntaţi dificultăţile, nu să le transformaţi în circ naţional. O dată, de două sau chiar de trei ori e suficient ca să vă împărtăşiţi experienţele, dar nu de mai multe ori. Nu-i nevoie să spuneţi chiar totul tuturor, fiindcă şi ceilalţi au problemele lor. V-aţi prins? Vorbind mereu de ale voastre, săriţi peste acţiune, tocmai pentru că vorbiţi în loc să faceţi sau să vedeţi. În fond, vorbăria are ca scop atragerea atenţiei, or tocmai asta nu vreţi.

Evenimentele se succed fără nici un moment de respiro, dar spre avantajul vostru. Chiar dacă ceva anume vă îndurerează, mai târziu îl veţi privi cu alţi ochi, pentru că între timp veţi fi dobândit o anume compasiune. Veţi vedea totul din alt unghi.

Evenimentele care s-au aglomerat în jurul vostru v-au împiedicat şi înainte să vedeţi adevărata faţă a realităţii. Sunt părţi ale corpului emoţional prin care fluxul informaţional a fost oprit, fă cându-vă să resimţiţi durere, atât la nivel emoţional, dar şi fizic. Vă recomandăm să practicaţi exerciţii fizice. Esenţa lor este de a capta energiile cosmice şi de a le transmite prin toate aspectele corporale—mental, fizic, emoţional şi spiritual—pentru ajustarea matricei energetice. În porţiunile deja ajustate, unde memoria celulară a fost activată, energia pătrunde prin chakre şi vă deblochează informaţia. Frica, laolaltă cu negarea şi neasumarea responsabilităţii, vă blochează accesul. Chiar dacă lumina pătrunde în corp, nu găseşte matricea liberă. Vă aflaţi într-o stare haotică şi toţi se ţin departe de voi fiindcă emanaţi haos. Neantul nu este dăunător în sine: puteţi să-i fiţi oaspeţi, atâta timp cât nu vă pierdeţi în el pe vecie.

Negarea emoţiei echivalează cu tulburări majore la nivel planetar. O tornadă mică aici, un uragan puţin mai la nord, o erupţie vulcanică minoră ici-colo şi toate sentimentele se exprimă liber, fără să izbucnească necontrolat şi să devasteze iremediabil peisajul psihicului vostru.

Afectivitatea scoate la iveală umanitatea din fiecare. Vă permite accesul la corpul spiritual. Este cheia vieţii în realitatea voastră. În multe alte realităţi nu o veţi găsi, dar aici este darul cel mai de preţ. Să vă negaţi eul emoţional înseamnă să faceţi cea mai nesăbuită prostie. Fără el nu veţi reuşi în veci să îndepliniţi extrem de dificila misiune de care vă tot vorbim.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

78

ingerii-cerului.ro

angels-heaven.org

Înseamnă să va alăturaţi maselor care se uită la televizor şi se simt victime fără să înţeleagă nimic. Durerea resimţită prin emoţii trebuie sa vă facă să aflaţi sursa ei, scopul ei şi mai ales cum de aţi ajuns să vă transferaţi durerea la nivel emoţional. Oare nu aţi ales să simţiţi doar bucurie? În fond, alegerea este a voastră. Mai este nevoie să vă reamintim?

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

79

ingerii-cerului.ro

angels-heaven.org

(15)

Iniţierea Pământului prin integritate

Minunatul Pământ e o comoară atât de profundă şi de generoasă, încât atrage fiinţe din adâncimile spaţiului, venite să se minuneze în faţa frumuseţii lui. Găsiţi aceste calităţi în adâncul fiinţei voastre şi lăsaţi-le să pulseze în voi. Frumuseţea ca stare de spirit vă va transfigura permanent şi veţi face din înfrumuseţarea planetei un obiectiv principal. Sădiţi ideea adânc în voi şi descoperiţi-vă răspunderea pe care o aveţi faţa de planetă. V-am trezit dorinţa de autoperfecţionare şi ne pare nespus de bine. Însă cum trebuie să. procedaţi cu Pământul?

Ştiţi deja cum să cereţi în permanenţă binele suprem pentru voi înşivă. Dar cum să extindeţi asupra căminului vostru, Terra, energia pozitivă pe care o receptaţi voi?

Oare câţi aţi reuşit să străbateţi acest teritoriu sacru, şi să-i dovediţi astfel Pământului cât îl preţuiţi? Astfel vă puneţi în legătură cu planeta aceasta superbă. Implicaţi-vă cât mai mult în acţiune. Uitaţi-vă cu atenţie la ce aruncaţi sau la tot ce nu cunoaşteţi, deoarece s-ar putea să vă mai folosească. Cercetarea amănunţită ar fi un prim pas în acţiune. Analizaţi-vă îndeaproape gândurile şi toate ungherele tainice ale psihicului. Tot ce prinde bine individului poate fi extins asupra planetei. Oriunde aţi merge menţineţi contactul cu Pământul şi transmiteţi-i starea voastră de bine. Închipuiţi-vă că sunteţi un fir luminos; că mergeţi pe jos, cu maşina sau cu avionul, firul se întinde fără să se rupă. Împletirea milioanelor de fire în jurul planetei va baleia cosmosul.

Lumea voastră asistă la o uşoară încetinire, după care va urma o accelerare nemaiîntâlnită.

Grija faţă de Pământ contribuie substanţial la această linişte dinaintea furtunii. Tipul de conştiinţă care predominăîn aceste vremuri, mai ales în Statele Unite, consideră că un gazon imaculat în jurul casei exprimă statutul social avansat. Dar gazonul acesta desăvârşit, cu aspect de covor, se obţine numai prin pulverizări repetate de pesticide şi prin adaos de fertilizatori chimici. De unde provin toate ideile a căror utilitate reală nu o întrezăreşte nimeni? Poate din faptul că anumite persoane câştiga bani frumoşi din vânzarea de pesticide

şi fertilizatori.

Fiţi în permanentă comunicare cu, Terra, ascultaţi-o şi încercaţi să învăţaţi cum să convieţuiţi armonios. Procesul ia mult timp, nu fiţi pripiţi. Ascultaţi-o cum vă şopteşte rugător: „Vouă v-ar plăcea sa vi se toarne pe piele pesticide?" La fel păţeşte şi planeta. Este o entitate simţitoare, o colectivitate de fiinţe care simt. Fiinţele care o formează iubesc conştiinţa globala din care fac parte şi vor, la rândul lor, să găzduiască alte conştiinţe. Închipuiţi-vă că

şi

voi, într-un mod asemănător, găzduiţi bacteriile şi celelalte vieţuitoare de la suprafaţa pielii

şi

din interiorul corpului vostru deopotrivă. Sunteţi într-o simbioză. Planeta vă înţelege şi, ca

o

mamă iubitoare, vă lasă să descoperiţi singuri aceste adevăruri. Singuri trebuie să deveniţi

responsabili, mai devreme sau mai târziu. Orice vă propuneţi să realizaţi, o adevărată încrengătură de acţiuni secundare şi de efecte intervin în calea succesului. Pământul vă învaţă cum să deveniţi responsabili dându-vă voie să-l zdrenţuiţi la suprafaţă şi în adâncime.

Doar în pragul distrugerii iminente, când omenirea îşi va fi bătut prea mult joc de casa ei, planeta va face ce îi stă în puteri ca să dea omenirii o lecţie de respect, despre cum trebuie să se comporte faţă de gazda ei. Din dragoste divină faţă de voi toţi, dar şi din acceptarea rolului de călăuză, Pământul îşi va dezvălui secretele şi puterea, ca toţi să înţeleagă că trebuie să respecte şi să iubească planeta.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

80

ingerii-cerului.ro

angels-heaven.org

E foarte probabil să se petreacă schimbări importante care să surprindă conştiinţa umană şi să i se dovedească unde greşeşte. Dispariţia instantanee a douăzeci de milioane de persoane din cauza unor modificări tectonice majore s-ar putea să-i pună pe toţi pe gânduri. S-ar putea.

Cu toţii aţi aflat de previziunile modificărilor terestre de atâtea ori. Unora nu prea vă vine a crede. Sunteţi siguri că nu vi se va întâmpla tocmai vouă; poate altora, într-un alt capăt de lume. Dar dacă schimbările ar avea loc chiar lângă voi, sau în oraşul cel mai apropiat? Ce se va întâmpla când marile oraşe ale lumii vor cădea, unul după altul? Cum v-aţi simţi să vă treziţi dimineaţa şi să auziţi la radio că s-a deschis o falie între New York şi Washington D.C.? Nu v-ar înspăimânta oare îndeajuns cât să vă regândiţi sistemul de valori?

Ziarele au un rol decisiv în redeşteptarea maselor, fiindcă încep să anunţe fenomenele catastrofice. Dar evenimentele sunt printre voi de multă vreme. Organizaţiile pentru protecţia mediului au tras de mai demult semnale de alarmă, dar oamenii s-au gândit că problemele se rezolvă de la sine. În plus, „plicticoasele" probleme ecologice nu conving pe nimeni să cumpere ziarul, mai ales că oamenilor nu le convine să li se vorbească de responsabilităţi. Atitudinea se va întoarce împotriva lor; mulţi vor face pe prostul, pretinzând că problema a apărut de nicăieri. Lucrurile se vor înrăutăţi atât de mult, încât unele ţări vor interzice utilizarea automobilelor.

În tot acest răstimp, Pământul va oferi o sumedenie de învăţăminte. Schimbarea frecvenţei antrenează o transformare plenară. Ca şi cum v-aţi muta într-o altă locuinţă; totul, cartierul şi poate chiar oraşul, se schimbă. Dar schimbarea va fi spre bine. Toţi vor înţelege mai multe şi se vor simţi mai în largul lor. Oamenii vor începe să priceapă că lumea nu este sigură, nici limitată.

Când oamenii vor considera prioritară calitatea vieţii lor şi vor respecta în toate formele ei viaţa pe Pământ, înseamnă că transformarea va fi avut loc deja. Şi totuşi, Vestul e preocupat de un alt standard de viaţă: să adune cât mai multă aparatură electronică, cât mai multe haine, cât mâi multe automobile. Numai că nu sunt conştienţi de efectele nocive pe care toate aceste aparate le au asupra conştiinţei umane.

Dacă oamenii continuă să refuze schimbarea—care constă în acceptarea faptului că datorează Pământului tot ceea ce au şi ce sunt—atunci planeta va iniţia singură schimbarea, în căutarea propriei iniţieri şi a unei frecvenţe superioare. Mulţi pot părăsi brusc planeta. Poate că atunci cei rămaşi în urmă se vor trezi. Permanent au existat evenimente care să vă stimuleze, să vă încurajeze, şi să vă aducă la concluzia că schimbarea globală este absolut necesară. Mişcări abia cunoscute astăzi vor lua o amploare fenomenală. Tot ce se întâmplă depinde de dorinţa celorlalţi de a se schimba.

Ce responsabilitate vă revine vouă? Cât de dispuşi sunteţi să vă schimbaţi? E vremea să lăsăm vorbăria şi să ne apucăm de treabă. Dacă voi vreţi să vă schimbaţi, contribuiţi la mobilizarea generală.

Pământul se luptă din răsputeri să-şi recapete integritatea. Planeta se simte îmbucătăţită, dezonorată şi urâtă. Planeta vă iubeşte şi vă găzduieşte pe toţi; este un organism complet. Şi e pe punctul de a-şi regăsi integritatea, iar vouă vă va da ocazia de a vă iubi, iubind Pământul. Sunteţi o singură fiinţă, voi şi Pământul.

Transformările prin care trece planeta pot contribui esenţial la înlăturarea sistemului. Vor aduce în pragul falimentului companiile de asigurări, care vor antrena căderea altor sisteme. Marile companii bancare vând ipoteci companiilor de asigurări, care investesc masiv în

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

81

ingerii-cerului.ro

angels-heaven.org

acţiuni cotate minim la bursă. Încă vreo câteva calamităţi de genul uraganului Hugo sau al cutremurului care a zguduit San Francisco, dimpreună cu războaie şi economie subterană— cât credeţi că va mai rezista structura oficială actuală? Pe hârtie, totul merge ca uns, încă. Cecurile se plimbă în ritm ameţitor între bănci, de parcă toate ar fi în regulă. Schimbările terestre vor contribui, fără îndoială, la prăbuşirea sistemului. Corpul şi planeta sunt cele mai de preţ giuvaeruri pe care v-a fost dat să le purtaţi. Atitudinea normală ar fi una de respect şi de veneraţie faţă de ele. Casa, proprietatea şi tot teritoriul s-ar umple de energiile pozitive pe care le-aţi emana.

Pământul e mai înţelegător decât vă aşteptaţi. Misiunea lui e să vă hrănească şi să vă sprijine. Şi animalele va stau la dispoziţie ca ajutoare de nădejde. Făcut din dragoste, orice lucru beneficiază de sprijinul Creatorului, fără pic de durere sau stricăciune. Dacă aveţi nevoie de călăuzire, întrebaţi: „Operez corect? Sunt susţinut de dragoste? Iubesc oare planeta", animalele, oamenii pe care îi întâlnesc, lucrurile pe care le fac?"

Toate bogăţiile Pământului le puteţi folosi dacă îl iubiţi şi îl respectaţi. Vi s-ar părea ciudat să vedeţi o echipă de sondori cum, înainte de a porni sonda, cer permisiunea de a străpunge Pământul. Şi totuşi, dacă ar proceda astfel, evenimentele s-ar armoniza mult mai bine. Râdeţi fiindcă vi se pare o idioţenie să comunici cu o entitate care nu vorbeşte. Dar dacă în industrie, în învăţământ şi altundeva s-ar angaja toţi să iubească tot ceea ce există înjur, Pământul şi oamenii deopotrivă, dragostea li s-ar întoarce înmiit. Ar fi piatra de temelie a unei civilizaţii înfloritoare. O astfel de conştiinţă se înfiripă lent, dar sigur; oamenii încep într- un târziu sa se lămurească.

Mulţi nu vor să accepte, pentru că le este frică de ce s-ar putea întâmpla. Pretind: „Vreau doar să-mi păstrez serviciul şi siguranţa personală; doar atât." Dar cele mai incredibile lucruri se pot întâmpla tocmai când siguranţa este înlăturată. Curajul prinde viaţă tocmai pentru că oamenii nu mai au nimic de pierdut. Omenirea ar avea şansa de a se ridica singură.

Să nu vi se pară că vă străduiţi în zadar. Aveţi puterea minţii care să vă ajute să conştientizaţi ce vreţi cu adevărat. Fiţi siguri că vă creaţi singuri realitatea, ca toţi ceilalţi. În fiecare clipă aveţi şansa să vă treziţi. Orice aţi vrea să faceţi, priviţi imaginea de ansamblu.

Daca suficienţi oameni îşi creează conştient realitatea, vor ajunge săi re-creeze întreaga planetă. Lumile se vor scinda la propriu. Dar oamenii nu vor sta separaţi unii de ceilalţi mai mult de două decenii. Între timp, Pământul va fi răvăşit de mai multe războaie. În spaţiul cosmic evenimente răsunătoare vor avea loc, până când unii vecini din spaţiu vor înţelege şi vor recunoaşte ce sunt cu adevărat.

Pământul e pe punctul de a suferi coliziunea dimensiunilor, iar acestea urmează să se intersecteze în deceniul care urmează. Unele realităţi vă vor şoca, mai ales că fiecare are un nivel diferit dincolo de care trebuie să treacă pentru a-şi modifica paradigma. Şocul nu implică în mod necesar distrugerea. Se poate rezuma la modificarea percepţiei asupra realităţii. Vă face să vedeţi totul cu alţi ochi. Ca şi cum aţi primi o lovitură violentă m stomac şi totul se schimbă înaintea voastră. Lumea trebuie să se aştepte la multe asemenea şocuri, nu numai la nivel naţional. Sunt evenimente mult mai ample, intersectări de dimensiuni unde realităţile se prăbuşesc una în alta, dar numai pentru cei care au nevoie de o zgâlţâire zdravănă.

Conceptul de probabilitate implică negarea realităţii unice şi inserţia Continuă în diferite realităţi prin intermediul gândului. Nu se pune problema să schimbaţi lumea, ci să vă schimbaţi locul într-una din lumile care v-ar conveni. Revenim astfel la fluiditatea lumii. Este

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

82

ingerii-cerului.ro

angels-heaven.org

formată din energii, care se materializează după gândurile celor care se află în lumea respectivă.

Dintotdeauna au existat Pământuri şi experienţe probabile. Alte euri probabile duc existenţe diferite de a voastră. Sunteţi şi frecvenţă şi energie. Sunteţi o fibră de energie care vibrează într-un ritm propriu şi se materializează în aspectul vostru exterior, cu care sunteţi atât de obişnuiţi, încât îl consideraţi singurul aspect al existenţei voastre. Numai că experienţa se dobândeşte din însumarea mai multor perspective, aşa că acum trebuie să învăţaţi cum se modifică frecvenţa şi ritmul, ca să puteţi schimba perspectiva.

Cineva vă monitorizează în permanenţă pentru a putea observa modificările care se petrec în corpul vostru. Restructurarea sistemului nervos este asemănătoare trecerii de la o autostradă cu două benzi pe sens la una cu douăsprezece benzi. După aceea veţi accesa amintiri ale unor evenimente care s-au desfăşurat simultan. Vă veţi speria puţin prima oară, pentru că nu le puteţi plasam simultaneitate.

Să zicem că vă amintiţi o cină de Ziua Recunoştinţei, prin 1989 sau 1990. Dintr-o dată, vă vine în minte un alt asemenea eveniment de care nu v-aţi mai amintit, şi care acum se desfăşoară în paralel cu acea cină. Vă daţi seama într-o clipită ca aţi fost la ambele cine. Vor fi amintiri curente de acest gen, de îndată ce sistemul nervos adoptă noua pulsaţie şi îşi restaurează biblioteca. Totul depinde de viteza cu care se restructurează filamentele fotocodificate, ca să emită noile informaţii.

Energiile se polarizează în prezenţa multor participanţi şi observatori. Cei care stau de-o parte nu se vor amesteca; ei abia acum învaţă. Dar participanţii intenţionează să re-creeze o versiune mai bună a lumii. După noi lucrurile, scindarea lumilor va atrage scindarea omenirii

care o populează. Haosul şi tulburările se vor adânci, popoarele vor ridica armele unele împotriva celorlalte, iar cutremurele se vor înteţi. Va părea că totul se năruie pe vecie. Dar ca

şi

voi, când întâmpinaţi suişuri şi coborâşuri în viaţă înainte de schimbări majore, Pământul

se

descătuşează violent înaintea instaurării unei noi realinieri. Va părea că până şi animalele

părăsesc planeta. Numai că ele se îndreaptă spre noua lume. Nu-şi sfârşesc existenţa, ci

doar se transferă în noua lume, unde vă aşteaptă să le însoţiţi.

E greu să vă explicăm cum se vor petrece toate acestea, fiindcă depăşesc experienţa

tridimensională. Este trecerea voastră în spaţiul cu patru dimensiuni. Pământul va fi re- format odată ce veţi finaliza transferul. Vi se va părea ca trezirea dintr-un vis, într-o nouă

lume nespus de frumoasă. Cerurile sunt împânzite de pe acum de observatori care aşteaptă

să vadă cum vă veţi descurca, dar care sunt dispuşi să vă ajute, Multora li se pare imposibilă

trecerea. Nu şi vouă, care aţi studiat energia în trupuri de alchimişti şi de atlanţi. Pregătirea temeinică pe care aţi primit-o în alte încarnări a rămas intactă în corpurile fiecăruia, să vă ajute în timpul fuziunii realităţilor.

Oamenii care vor părăsi planeta nu mai au loc în vechile structuri, deoarece ar strica armonia terestră. Când va veni vremea să plece poate chiar douăzeci de milioane de oameni, cei care rămân vor suferi o transformare serioasă la nivelul conştiinţei. La plecarea unui grup atât de mare, nici nu e de mirare că cei rămaşi vor fi uluiţi.

Transformarea planetară nu va fi recepţionată de toţi la fel. Cei care au nevoie de experienţe distructive, vor vedea totul ca o Apocalipsă, fiindcă nu se pot integra noii frecvenţe. Doar cei pregătiţi să suporte noul prag de vibraţii vor primi transferul de frecvenţă. Pentru unii va însemna sfârşitul vieţii cunoscute, însoţită de distrugere totală, iar alţii vor fi în extaz. Ambele scenarii sunt probabile. Ţineţi minte, lumea e formată din simbolurile care sunt rezultatul gândurilor voastre. Lumea exterioară reflectă viaţa voastră interioară. Ce ar putea însemna,

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

83

ingerii-cerului.ro

angels-heaven.org

în

acest context, dezintegrarea planetară? Nu e decât o prăbuşire a vechii ordini care aduce

un

nou sistem şi o nouă energie.

Este extrem de important să iubiţi şi să vă daţi girul pentru toate modificările sociale, fără pic

de frică. Vibraţia voastră dovedeşte certitudinea, chiar dacă ilogică, că în fiecare eveniment

se manifestă harul şi voinţa Spiritului. Sunteţi o specie incredibil de nepăsătoare. Sunteţi dispuşi să cedaţi puterea oricui pretinde că va lucra în locul vostru, că vă este şef, soţie ori soţ. De fiecare dată, renunţaţi benevol la putere. Ca să vă reveniţi, vă trebuie evenimente care să vă ajute să preluaţi controlul. Fiţi bucuroşi de ce i se va întâmpla planetei, încredeţi-

vă în ceea ce vreţi şi dorinţa vi se vă îndeplini. Veţi fi puşi la încercare. Trebuie să răspundeţi: „Sunt oare victimă? Chiar se prăbuşeşte lumea în jur? Sau mă înalţă pe mine în mijlocul dărâmăturilor?"

Nu vă pierdeţi credinţa că veţi fi în momentul potrivit la locul potrivit, făcând lucrul potrivit. Intenţia de a fi acolo când trebuie—mai mult, certitudinea—vă va ajuta să găsiţi călăuze. Chiar dacă nu îl căutaţi, un anume loc sau posibilitatea de a intra în legătură cu cineva vă va apărea. Îl veţi recunoaşte şi veţi spune: „Aici e de mine. Intru şi eu."

Credeţi sau nu, va veni o vreme—mai bine zis, s-ar putea să vină o vreme—când mulţi o veţi

termina cu viaţa cu care vă obişnuiserăţi până atunci. S-ar putea să renunţaţi la locuinţă şi

să plecaţi care încotro. Acum nu vi se pare posibil, nu-i aşa? Ceva din interior vă şopteşte:

„Doamne, oare a înnebunit lumea? Eu în ce să mai cred? Ce trebuie să fac pentru a supravieţui?" Iar Spiritul vă va îndruma. S-ar putea să trebuiască să renunţaţi la tot ce aveţi. Unii poate chiar vă veţi opri o clipă în prag, ca să aruncaţi o ultimă privire în urmă şi toate vi

se vor părea inutile, fiindcă vor conta atunci numai valorile spirituale şi viaţa însăşi. Posesiunile materiale nu vă folosesc în faţa luminii pe care o veţi interioriza. De ce evenimente e nevoie să determine o atare schimbare? Fiţi siguri că nu vor fi obişnuite.

Soarta omenirii e să accepte evoluţia inevitabilă. Vă garantăm că se va schimba profund în

mai puţin de zece ani. Lumea întreagă şi realitatea, confortul, vacanţele şi toate lucrurile care

vi se par astăzi cât se poate de normale vor dispărea cu desăvârşire. Acceptaţi-vă evoluţia

individuală. Modul ei de propagare la scară planetară va fi surprinzător. Nu e în discuţie

evoluţia cîtorva zeci; ne referim la transformarea întregii specii. Ca oamenii să se trezească

e nevoie de evenimente. Vă provocăm, pe această cale, să vă trăiţi curajoşi viaţa şi să îndrăzniţi să trăiţi lumina.

Vă recomandăm să acceptaţi învăţăturile băştinaşilor amerindieni. Obişnuiţi-vă cu traiul în corturi, cu ritmurile de tobe şi cu dansurile tradiţionale, cu toate ce ţin de specificul culturii lor. Veţi afla multe despre planetă. Sunteţi codificaţi să reacţionaţi la ritualuri; cu fiecare procesiune, corpul îşi aminteşte mai mult despre el şi despre toată lumea.

Presimţim influenţa comunităţilor în anii '90. Vor forma aglomerări rurale, de treizeci până la

o sută de indivizi. La rândul lor, comunităţile se vor unifica, fiindcă membri ai fiecăreia vor

asculta de aceeaşi cunoaştere interioară. Noile tehnologii vor fi bazate pe dragoste. Tehnologia în sine nu arc nimic nociv. Problema cu tehnologia actuală e că este folosită pentru a separa, pentru a manipula şi a controla oamenii în loc să ajute şi sări unească. Cheia stă în dragostea care să însufleţească tehnologia. Mulţi vor avea acces brusc la multe informaţii tehnologice care par a veni din neant. Vi se vor oferi date pentru o invenţie şi, cu toate aceste, să nu aveţi habar ce trebuie inventat. S-ar putea să le oferiţi altcuiva, care să materializeze invenţia. Oamenii vor coopera pentru a materializa noua tehnologie.

O parte semnificativă din evoluţia conştiinţei implică unificarea conştiinţelor individuale—

eliminarea barierelor interpersonale. Poate cineva va veni cu o idee, iar altcineva o va

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

84

ingerii-cerului.ro

angels-heaven.org

materializa, iar un al treilea o va vinde. Se va deschide o piaţ