Sunteți pe pagina 1din 124

 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

MESAJE DIN

CONSTELAŢIA PLEIADELOR

BARBARA MARCINIAK

1997

2006
2011

www.ingerii-cerului.ro
www.angels-heaven.org

http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 1/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

CUPRINS
(1)
Ambasadori prin timp
(2)
Despre călătoria Creatorului Prim
(3)

(4) sunt zeii voştri?


Ce
Amintiri din zona liberului arbitru
(5)
Cine sunt purtătorii Corzii de Lumină ?
(6)
Descătuşarea istoriei
(7)
Fuziunea dimensiunilor 
(8)
Dincolo de tirania totală
(9)
Noi graniţe profunde
(10)
O nouă paradigmă a Luminii
(11)
Numele jocului
(12)
E formidabil să fii purtător al luminii
(13)
Cine vă vrea?
(14)
Emoţiile - un secret din cronicile Timpului
(15)
Iniţierea Pământului prin integritate
(16)
Eretici înainte să le vină vremea
(17)
Limbajul Luminii
(18)
Simfonii ale conştiinţei
(19)
Aprinderea flăcării lăuntrice
(20)
Sexualitatea—puntea spre nivelurile superioare ale conştiinţei
(21)
Legământul de a evolua tridimensional
(22)
Fluxul de Lumină al Galaxiei
(23)
DESPRE AUTOARE

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 2 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 2/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

(1)

Ambasadori prin timp

Suntem aici. Ne veţi cunoaşte sub numele de Pleiadieni—suntem fiinţe de energie din
constelaţia Pleiadelor. Avem un trecut îndepărtat. Strămoşii noştri proveneau din alt univers,
care
venit atinsese perfecţiunea.
să vă susţinem. Voi înşivă
Împlinirea, sau vă străduiţi să o aregăsiţi
transformarea, aici, pedePământ,
fost vestită iar noi
mulţi de-a am
lungul
timpurilor. Vremurile sunt aproape. Evenimentele care se vor produce pe Pământ vor 
influenţa întregul Univers.
 În prima fază a acestei desăvârşiri trebuie să înţelegeţi cine sunteţi cu adevărat şi abia după
aceea putem continua acest experiment. Strămoşii noştri proveneau dintr-un univers care a
atins desăvârşirea, iar ei au văzut cauza acestei desăvârşiri şi a tuturor universurilor în
Creatorul Prim, în perindarea acestuia prin spaţiu şi timp. Şi în acel univers desăvârşit se
găsea o capacitate atât de comună şi, totuşi, esenţială universului în care ne aflăm—
creativitatea. Doar prin creativitate ne manifestăm ca fiinţe depline.
 În desăvârşirea lor, strămoşilor le-a fost dat să aleagă: întoarcerea în sânul Creatorului Prim,
care ar fi implicat armonizarea cu frecvenţa acestei vibraţii primordiale, sau debutul unui nou
ciclu evolutiv. Alegerea variantei din urmă a fost făcută intuind potenţial vostru uriaş de a
ajunge la desăvârşire. Roiul Pleiadelor a fost selecţionat datorită sprijinului inestimabil pe
care vi l-ar fi oferit într-un perioadă de criză maximă, când v-aţi fi dovedit capabili să
menţineţi deschisă comunicarea cu Creatorul Prim.
Aceiaşi strămoşi au schiţat arhitectonica planetei voastre, au sădit sămânţa dragostei şi a
creativităţii în toate lumile şi civilizaţiile pe care le-au plămădit. Au zămislit această planetă
cu neasemuită pricepere şi dăruire, tot aşa cum cu neasemuită virtuozitate un dirijor 
conduce
considerăm întreaga orchestră.
cu îndreptăţită Ei ne sunt,
mândrie vechilela noastre
fel de mult nouă ca
rubedenii. şi vouă,
Primilor înaintaşi
Arhitecţi şi vă
ai acestei
planete le-a fost oferit ADN-ul strămoşilor iar voi purtaţi în propriile celule acest ADN.
Noi, Pleiadienii, venim din ceea ce voi numiţi „viitor". „Prezentul" nostru încorporează şi
probabilitatea sumbră a tiraniei şi a tulburărilor, pe care în unele realităţi paralele Pământul
le suportă din plin. Nu puteţi înţelege timpul limitându-vă la cele trei dimensiuni spaţiale—mai
mult, nu-l puteţi măsura în minute ori grade. Timpul e ceva mult mai amplu şi mai complex.
De fapt, timpul este determinat de informaţie, contorsionat cu ajutorul ei, întins, distorsionat,
curbat şi răsucit pentru a vă permite accesul simultan în mai multe realităţi. O dată intraţi în
elipsa timpului puteţi accesa realităţile în paralel, întrucât timpul fluidizează implicit realitatea.
  în acest amalgam dintre real şi potenţial, viitorul se întrezăreşte doar printr-un număr 
imprecis de virtualităţi, pe care le putem orienta eficient către un deznodământ pozitiv. Ţintim
să restaurăm imperiul luminii pe această planetă şi să-i redăm Pământului destinaţia
originară, de centru intergalactic al tranzitului informaţional. Numai că pentru aceasta am fost
nevoiţi să ne întoarcem în timp pentru a sădi nucleul acestei operaţiuni. Această
transformare va afecta laolaltă Pământul, viitorul vostru, prezentul nostru şi întregul univers.
Sunt veşti nemaiauzite! Aţi apărut într-o epocă şi într-o zonă de maximă accelerare a
evoluţiei. Nu sunteţi singuri dinaintea acestui salt important, multe energii se îndreaptă către
Pământ pentru a vi se alătura în cadrul acestui proiect planetar. Nave gigantice, veritabile
conductoare energetice,
Pământ din sisteme înconjoară
stelare arhaicedin
cu toate părţile
care aţi planeta.
colaborat deRazele luminoase
mult timp încoace.converg spre
Toate sunt
canalizate către suprafaţa planetei.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 3 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 3/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

Voi trebuie să recepţionaţi toate aceste informaţii, să le înmagazinaţi şi apoi să le transmiteţi


celorlalţi. Mulţi veţi reuşi să stabiliţi legături telepatice cu aceste nave, de genul unui post de
radio pe care l-aţi putea asculta cât e ziua de lungă.
Astfel se manifestă super-conştiinţa, cel mai evoluat aspect al fiinţei voastre. Nu e nevoie să
vă străduiţi să deveniţi o astfel de fiinţă, căci sunteţi deja perfecţi, numai că trebuie să vă
amintiţi.
 Încă de pe vremea Convergenţei Armonice, aţi fost constant alimentaţi cu această energie
de provenienţă cosmică, amplificată pe măsura capacităţii voastre crescânde de captare. În
prezent aţi atins un nivel atât de ridicat, încât în fiecare an al deceniului evoluaţi cât zece sau
chiar mai mulţi ani din secolul trecut. Conştientizaţi cât de multe veţi reuşi să realizaţi până în
1999 şi conştientizaţi, în acelaşi timp, propria voastră identitate. Vă veţi simţi ea şi cum aţi fi
trăit o sută de ani într-un deceniu.
Amintirile, şi nu numai ele, vă vor năpădi din toate ungherele. Veţi călători, mulţi dintre voi, la
bordul navelor intergalactice, către sectoare diferite ale sistemului solar. Intrând în Epoca
Luminii ere:
atâtea veţi descoperi lumi a căror
Epoca Bronzului, Epocaexistenţă niciEpoca
Fierului, măcarIndustrială
nu aţi bănuit-o. Aţi reuşit
şi Epoca să treceţi
Informaţiei. De-ade
lungul timpului am sădit, am plantat, am cultivat sămânţa vieţii în cele trei dimensiuni.
Tranziţia e pe punctul de a se produce, transformarea dimensională care va diminua
densitatea tridimensională ca să vă permită accesul spre dimensiuni superioare, unde
materialitatea se risipeşte. Aţi răspuns chemări i noastre pentru că doriţi să vă controlaţi
propria evoluţie. Va fi uluitor, pentru că veţi ajunge să existaţi concomitent în mai multe
realităţi.
 În voi se află toate răspunsurile pe care le căutaţi. Întrebările care vi se ivesc în minte au
acest rol,
lumină de a să
trebuie dezgropa adevărurile
credeţi mai întâi de sădite
toate înadânc în fiinţa
existenţa voastră.
acestor Dar pentru a le scoate la
informaţii.
  În aceste vremuri omenirea: este pregătită să primească o lecţie importantă. Aceste
  învăţături vă dezvăluie propria voastră natură divină, legătura cu Creatorul Prim şi cu
plenitudinea creaţiei sale. Este important să conştientizaţi interrelaţionarea totului  şi pe voi
ca parte a întregului.
 Încă de la începutul timpurilor, din multitudinea de culturi şi de societăţi existente în spaţiu,
mare parte v-au vizitat planeta: Nu numai noi, Pleiadienii, v-am oferit sprijin; nu suntem, în
definitiv, decât un grup de entităţi de pe un sistem şolar oarecare. Mulţi alţii au ajuns în
aaceste părţispiritual,
progresa ale galaxiei
chiarcudacă
un scop anume.
alţi câţiva au Majoritatea vor să vă susţină în efortul vostru de
intenţii diferite.
Istoria voastră este înţesată de astfel de evenimente semnificative. Mulţi v-aţi început
misiunea terestră în timpuri demult apuse, prin intermediul energiilor astrale şi al călăuzelor 
din dimensiuni superioare. Cunoaşteţi, aşadar, destul de bine trecutul tumultuos al planetei,
printre care nenumăratele mişcări tectonice sau nepreţuitul ajutor oferit din ceruri.
Informaţiile s-au distorsionat atunci când cei care au venit din ceruri să vă susţină pe
parcursul propriei voastre evoluţii au fost consideraţi zeităţi. Asemenea copiilor care îi
idolatrizează pe adulţii care pot face lucruri ce lor li se par imposibile, societatea voastră
demonstrează
aţi în mod evident
fost încredinţaţi aceeaşi preferinţă
este schimbarea acesteide paradigme
a diviniza. Unul din obiectivele
despre credinţă. cu care
Lumea
tridimensională este plină de astfel de capcane, deoarece permite auto-geneza limitelor.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 4 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 4/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

Existenţa limitelor permite, însă, apariţia şi consolidarea unor structuri interne, fapt care vă
permite să creaţi şi să înţelegeţi astfel că suntem toţi ramificaţii ale Creatorului Prim, care
prin noi doreşte să experimenteze.
Sunteţi cu toţii fiinţe importante, membri ai Familiei de Lumină; de aceea, aţi fost trimişi pe
Pământ cu misiunea de a provoca schimbarea şi de a susţine această transformare. În
dragoste stă cheia. Dragostea este constituentul de bază al Universului. Tehnologia actuală
nu va mai putea
necesitatea progresa
dublării ei prin mult de unaEnergia
dragoste. singură,
sefiindcă
poate omenirea
concretizanuprin
vrea să formă
orice înţeleagă
de
creativitate, însă prin lăcomie, ură sau orice alt sentiment care nu ia calea luminii, limita
actuală a progresului nu poate fi depăşită. Este maximum de cunoaştere pe care acest gen
de vibraţie îl poate susţine. Dragostea este temelia oricărei acţiuni şi, în prezenţa ei, se
deschid toate posibilităţile. Ideea este de a readuce în prim plan componentele luminii, care
sunt cunoaşterea şi dragostea—sinonimă cu creativitatea, Pentru aceasta este nevoie de
renegaţi precum Familia de Lumină, care să pătrundă într-un sistem unde întunericul a băltit
mult timp şi să-l poată transforma.
Şi poziţia noastră este tot de renegaţi. Cum am mai spus şi înainte, propriul nostru sistem
are nevoie
alte detocmai
sisteme, schimbare.
pentruNoi suntemschimbarea
a facilita puntea de legătură dintre
sistemului Familia
nostru. de Lumină
Amplificarea şi multe
conştiinţei
voastre prin dragoste şi responsabilizare reprezintă pentru noi o sursă de hrană, de
expansiune a psihicului nostru, de evoluţie în ultimă instanţă. Astfel, ajutorul pe care vi-l
oferim ca prieteni şi călăuze este reciproc.
Cum vă veţi transforma voi? Ne place să credem că vă veţi j specializa în transformarea
conştientă a lumilor. Acum vă antrenaţi pentru a deveni specia implantată în noile lumi care
abia în aceste timpuri se materializează şi, datorită experienţei acumulate pe Pământ, iî veţi
ghida şi pe alţii, menţinând stabil cursul evoluţiei lor spirituale.

Planul la
ocazie decare luaţi parte
a pătrunde esteloc
într-un foarte amplu.timp
şi într-un V-aţi bucurat
atât nespus când
de semnificative. vi s-a
Eraţi oferit
siguri pe această
puterile
voastre. Aţi fost ! asiguraţi, înainte să ajungeţi pe Pământ, şi de sprijinul multor entităţi, care
v-ar fi susţinut în efortul de a vă activa, de a vă reaminti— dar nu de a acţiona în locul vostru.
Şi noi suntem nişte catalizatori ai acţiunilor voastre. La auzul numelui de Pleiadieni, aveţi o
străfulgerare, tocmai pentru că noi vă ajutăm să rememoraţi informaţiile pe care le
pierduserăţi.
 Îinem să vă arătăm cine sunteţi cu adevărat ca să vă regăsiţi j plenar sursa lăuntrică de
inspiraţie. Dacă am reuşi să vă orientăm către o carieră sau către un stil de viaţă, aţi deveni,
la rândul vostru, surse de inspiraţie. Numai trăind cu o asemenea intensitate şi dovedindu-vă
izvor
un de inspiraţie
lucru profund. pentru cei care vă ies în cale puteţi afirma că trăiţi în lumină, ceea ce este
Să nu uităm că fiecare este aici pentru motivele lui şi că scopul nostru comun e de a evolua
 împreună şi de a dezvolta o nouă frecvenţă a vibraţiei. Vrem să distrugem paradigmele de
credinţă care au menirea de a îndepărta indivizii între ei prin evoluţie. În locul acestora, vrem
să stabilim un canal de mediere, unde toţi să ne armonizăm şi să cooperăm, prin intermediul
informaţiilor care pătrund adânc în fiinţa voastră pentru a spulbera vechile credinţe.
Noi te îndrumăm astfel încât să poţi dobândi multe experienţe interesante în această
existenţă. Când ţi-am vorbit pentru prima oară, în 1988, grupul nostru avea între cincizeci şi
şaptezeci
şi am ajunsşi să
cinci de entităţi—unele
depăşim fizice,din
o sută de entităţi altele
mai spirituale, dar toţi
multe sisteme. AcumPleiadieni. Ne-am
ne intitulăm înmulţit
Pleiadieni
Plus. Mulţi din realitatea noastră ne desconsideră capacitatea de a duce la bun sfârşit ceea

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 5 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 5/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

ce am plănuit pentru voi. Ne impută că riscăm mult prea multe, dar în acelaşi timp se ţin
deoparte şi aşteaptă să vadă ce se va mai întâmpla.
Unii din sistemul vostru ne văd ca agenţi ai terorii; nu împărtăşim însă această viziune. Nu
vrem să vă speriem pe nici unul: nu dorim decât să vă informăm. Când te afli de unul singur 
 într-o cameră întunecată şi auzi deodată zgomote ciudate, ţi se face frică. Dacă însă aprinzi
lumina ca să descoperi sursa zgomotelor, te linişteşti. Aşa vrem şi noi, să vă deschidem
ochii
să la ceînselumină,
lucraţi întâmplă cuîntuneric.
nu în adevărat. Informaţia este lumina; ignoranţa este întunericul. Vrem

Am acceptat această colaborare cu voi pentru a ne extinde conştiinţa spre o mai mare
libertate a voinţei şi a expresiei. Şi noi, la fel ca şi voi, avem misiunea de a schimba sistemul
 în care ne aflăm. Acţionăm potrivit unui scop bine determinat. Venim, după cum am amintit şi
cu altă ocazie, din viitorul vostru şi, uneori, nu putem face nimic care să provoace
schimbarea. Avem nevoie unii de ceilalţi în egală măsură. Ca membri ai Familiei de Lumină,
aveţi capacitatea de a institui, implementa sau insera noi probabilităţi în lanţul realităţilor,
care vor suferi un colaps în următorii douăzeci de ani, tocmai pentru că existenţa voastră
fizică se desfăşoară concomitent cu ele. De la voi  va pomi transformarea. Ceea ce veţi face
voi ne va afecta şi pe noi. Tot ce se întâmplă pe Pământ ne afectează într-o măsură
covârşitoare.
Aici scopul nostru este să vă asistăm, să vă învăţăm şi să evoluăm împreună pe parcursul
acestui proces. Această versiune a cunoaşterii, pe care v-o detaliem noi, trebuie să
determine evoluţia conştiinţei voastre. Dar nu este singura versiune existentă! Toate
  învăţăturile noastre ţintesc către un singur ţel, de a vă propulsa către noi culmi ale
conştiinţei. Este intenţia noastră declarată.
Cuvintele şi conceptele întrebuinţate sunt, de fapt, mecanisme de decriptare a codurilor 
stocate adânc în trupurile voastre. Acestea aşteaptă răspunsuri la întrebările noastre, pentru
ca, prin
fost rezonanţă,
cândva, să readucăpela care
Prin învăţăturile viaţăvimemoria
le oferimdevăla dăm
nivel ocazia
celular—amintirea a ceea
de a vă extinde ce aţi
definiţia
asupra realităţii; chiar şi aşa, să nu luaţi nimic din ce vă spunem ad litteram. Urmăriţi de
fiecare dată traiectoria mai largă pe care o descriu conceptele noastre pentru a avea
viziunea de ansamblu. Nu vă cramponaţi pe definiţia unei idei, pentru că trebuie să depăşiţi
cuvintele şi să vă deschideţi mintea, să vă aţâţaţi pofta de cunoaştere, de adevărata
cunoaştere care zace în voi. Aici sunt datele, iar noi le vom aduce la suprafaţă.
Vrem să conştientizaţi ideile voastre ascunse şi să vă încurajăm să treceţi de ideile obsesive,
acceptând ezitările şi temerile de dinainte.

Să acceptaţi
cei captivi în gândul
propriacă,
lor atunci; când vă
minte. Ceea ce priviţi aşa-zisele
ne conduce părţimai
la cea întunecate, îi puteţi
importantă axiomă:elibera pe
gândul 
este un creator în sine. Fiţi convinşi că indiferent de natura situaţiei în care vă aflaţi, puterea
gândului v-a dus acolo. Însăşi această convingere în puterea gândului vă va transforma
radical experienţa şi existenţa pe această planetă.
Vă sfătuim să puneţi sub semnul întrebării atitudinea unora de a se bizui numai pe definiţii şi
pe valori absolute. Mult mâi important este să aflaţi diverse opinii şi versiuni. După ce
ascultaţi relatarea cuiva, cumpăniţi un timp şi vedeţi ce simţiţi. Vă ajută la ceva ceea ce v-a
spus? Vrem să înţelegeţi că doar voi trebuie să decideţi ce faceţi mai departe. Noi doar vă
informăm; depinde de voi cum folosiţi informaţia; voi vă conduceţi viaţa, nu noi.
Ne mândrim cu faptul că suntem povestitori înnăscuţi. Un anumit grad de credibilitate şi
senzaţional îl adăugăm în modul de a prezenta datele. Chiar şi aşa, ce vă spunem noi nu

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 6 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 6/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

este cu siguranţă singura varianta; după ea nu punem punct şi nu susţinem adevărul ei.
absolut. Este doar un fragment minuscul din tabloul de ansamblu.
Orice v-am spune astăzi, mai mult ca sigur că peste un an ne-am modifica povestea, pentru
că peste un an veţi fi capabili să vedeţi lucrurile mai profund. Povestea va evolua şi ea în
permanenţă. Misiunea voastră este să vă descoperiţi propria identitate printre toate aceste
faţete, să fiţi siguri pe ceea ce ştiţi—nu  pe ceea ce credeţi că ştiţi sau v-a fost inculcat de
alţii. Încrederea
Prim. Cu toţii veţiînînţelege,
acestă cunoaştere
aşadar, că este
aveţi vitală,
un scop fiindcă vă va restabili legătura cu Creatorul
în viată.
Voi înşivă v-aţi ales această cale. Misiunea voastră este să rcpuneţi memoria în drepturi,
alături de valoarea existenţei umane. Este nevoie de voi. V-aţi antrenat pentru a face faţă
acestei misiuni timp de mai multe existenţe şi nici unul nu aţi venit nepregătit. Toate
cunoştinţele de care aveţi nevoie sunt înăuntrul vostru, dar este treaba voastră să vi le
amintiţi. Pe parcursul acestei vieţi nu veţi mai primi informaţii noi. Datoria voastră este să vă
amintiţi ce ştiţi deja, noi trebuie doar să vă atragem atenţia. E parte din misiunea noastră.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 7 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 7/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

(2)

Despre călătoria Creatorului Prim

Omenirea este rezultatul unui experiment. Şi ea a apărut în urma unui proiect, ca de altfel
creaţia în plenitudinea ei. Cu mult timp în urmă, Creatorul Prim şi-a început experimentele
creatoare
sinea sa şiîn pe
acest univers
sine. Prin cu scopul sinelui
extensia de a sesău,
explora, de a sePrim
Creatorul desfăta şi deîna acest
a atras se exprima în
univers
energiile şi esenţele vieţii, pe care le-a transmis mai departe prelungirilor sinelui său. A
binevoit să dea de la el aceste daruri. Există şi alte universuri, ca şi multe alte modalităţi de a
le crea; numai că acesta este deosebit prin faptul că a fost creat ca zonă a liberului arbitru,
unde totul este permis.
Creatorul Prim le-a grăit acestor extensii ale sale: „Mergeţi şi zămisliţi şi aduceţi la sânul meu
toate aceste zămisliri." Oare nu era aceasta o misiune cât se poate de simplă? Cu alte
cuvinte, Creatorul Prim le spunea: „Pe mine mă dau vouă. Daţi-vă şi voi acestui univers, ca
toate creaţiile voastre să se regăsească în mine."
Aceste extensii ale Creatorului Prim, pe care le vom numi de acum încolo zei creatori, au
 început sa experimenteze cu energia Creatorului, pe care o aveau cu toţii în fiinţa lor. Şi-au
creat o ierarhie proprie, din care s-au născut altele în timp. Fiecare succesor îşi asigura, la
rândul lui, succesorul, oferindu-i din propria esenţă şi dându-i astfel, posibilitatea de a
participa la dezvoltarea universului. Până la urmă, într-un sistem galactic a fost instrumentat
un plan de transformare a Pământului în centru intergalactic al transferului informaţional.
Planul era incredibil de ambiţios. Încă dinainte, Pământul era bine cunoscut ca o planetă
minunată, aflată la periferia unui sistem galactic şi uşor accesibilă din toate punctele
Universului. Se găsea în proximitatea multor portaluri intergalactice, prin care undele
energetice străbat enormele zone ale spaţiului.
S-a muncit mult atunci, până când s-a stabilit câte o ambasadă pentru fiecare galaxie, aici
pe planetă. Unii dintre zeii creatori erau reputaţi geneticieni. Au modificat, făcând uz de
poziţia lor înaltă, lanţurile moleculare—şi au codificat în aceste catene identitatea, frecvenţa
şi sarcina electrică—cu scopul de a crea viaţa. Multe dintre civilizaţiile avansate ale timpului
au oferit mostre din propriul ADN pentru a fi reprezentaţi în enciclopedia vie a Pământului. În
urma acestei acumulări gigantice de informaţie genetică, zeii creatori au conceput diverse
specii, unele umane, unele animale. Planul sortit Pământului era cu adevărat grandios.
Primii Arhitecţi ai Pământului erau membri ai Familiei de Lumină, entităţi care lucrau şi erau
asociate cu un aspect al conştiinţei denumit lumină. Lumina este informaţie. Familia de
Lumină
menit săa adune
creat acest centru aldin
cunoaşterea tranzitului informaţional
nenumăratele sistemeîntocmai cumpe
galactice, îl plănuiseră; era unsăloco
care toţi urmau
 împărtăşească. Pământul ar fi devenit o bibliotecă intergalactică, unde s-ar fi experimentat
diverse moduri de a stoca informaţia prin intermediul frecvenţelor şi al geneticii.
 În afara cadrului temporal, o sută de mii de ani trec la fel de repede ea un an terestru. Zeii
creatori nu erau supuşi rigorii timpului pe care îl cunoaşteţi voi. Pentru ei, o sută de mii sau
un milion de ani erau egali cu zero.
Energii din diverse locuri au fost canalizate atunci spre Pământ. Unele specii umane au
ajuns astfel să dezvolte civilizaţii foarte avansate în urmă cu cinci sute de mii de ani. Nu intră
 în discuţie civilizaţiile
modernităţii. pe care
Vorbim despre voi le numiţi
civilizaţii Lemuria
cu adevărat şi Atlantida;
vechi, îngropatepentru
adâncnoi,
subacestea aparţin
calota glaciară
a îndepărtatului continent austral Antarctida.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 8 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 8/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

Proiectul Bibliotecii Vii de pe Pământ a ajuns într-un final să fie disputat de tabere adverse.
Era destul de tentant să pui stăpânire pe o asemenea bază de date. În istoria primitivă a
acestei planete s-au dus lupte în spaţiu pentru dominaţie. Nu v-aţi întrebat niciodată cine
stăpâneşte Pământul? Doar este un teritoriu de prima mână. Chiar credeţi că nimeni în
spaţiul cosmic nu şi l-a revendicat?

Au avutdreptul
aroge loc ciocniri, care au
de a face tot dus la crearea unei dualităţi.
ce poftesc—tocmai pentru că UniiPământul
zei creatori,
era care au putut
o zonă să-şi
a liberului
arbitru—au preluat conducerea. Cunoaştem aceste evenimente drept „cotropirea"
Pământului. A fost aidoma tendinţelor „cotropitoare" ale companiilor financiare de pe Wall
Street. Zeii creatori au invadat Pământul acum aproximativ trei sute de mu de ani—în epoca
propusă de savanţi drept zorii civilizaţiei omeneşti. În realitate, cu greu putem accepta
această eră ca începuturile civilizaţiei. Cel mult, ea nu a fost decât o fază timpurie a omenirii
moderne.
  În acele vremuri, una dintre grupările care şi-au disputat supremaţia asupra planetei a
câştigat acest teritoriu. Nici unul din aceşti stăpâni nu a permis băştinaşilor—oamenii—să
afle acelaşi
Din ce s-a întâmplat cu adevărat.
motiv, lumina Neinformată,
este echivalentă specia devenea
cu informaţia, mult mainu
iar întunericul lesne
estede controlat.
decât lipsa
acesteia din urmă. Cuceritorii au alungat lumina o dată cu instaurarea lor pe Pământ. Asta
vă face să vedeţi lumina dintr-o perspectivă cu totul nouă, nu-i aşa? Radioactivitatea şi
reacţiile nucleare erau foarte intense în acele timpuri şi pârjoleau Pământul. Specia
predominantă, oamenii, suferiseră multe distrugeri şi acum se răzleţiseră.
Zeii creatori, noii, stăpânitori, se pricepeau de minune la experimente genetice.
Aprofundaseră ştiinţa creării vieţii şi, în acelaşi timp, voiau aceste teritorii pentru motive
numai de ei ştiute. Teritoriile sunt create şi menţinute prin intermediul unor energii speciale
din mai multe motive, printre care cel al conştiinţei omniprezente în natură.
Conştiinţa comunică în permanenţă. Ea vibrează, sau poate fi făcută să vibreze, la atingerea
Unor valori electromagnetice precise. Aceste energii pot fi manipulate să vibreze la o
anumită frecvenţă pentru a servi drept sursă de hrană. Asemeni merelor care pot fi pregătite
şi mâncate într-o multitudine de feluri, la fel conştiinţa poate fi pregătită şi ingerată într-o
sumedenie de moduri.
Pe parcursul propriei evoluţii, anumite entităţi au descoperit că pot să se hrănească de pe
urma modulării frecvenţei în forme specifice ale conştiinţei creaţiilor lor; aceasta le dădea
posibilitatea de a controla procesul în permanenţă. Cu timpul au înţeles că acesta era modul
de hrană al însuşi Creatorului Prim. Acesta din urmă îşi trimite extensiile cu scopul de a
menţine o anumită frecvenţă electromagnetică, care este pentru el sursa de hrană.
Noi proprietari aveau: apetituri şi preferinţe diferite de stăpânitorii anteriori. Lor le plăcea să
se hrănească cu haos şi frică. Numai aceste stări îi puteau hrăni, îi stimulau şi le menţineau
intacte puterile.
Aceşti cuceritori de acum trei sute de mii de ani sunt uriaşii de care se vorbeşte în Biblie, în
tăbliţele babiloniene şi sumeriene şi în toate celelalte texte sacre ale omenirii. Au ajuns pe
Pământ şi au modificat specia umană anterioară. Le-au rearanjat ADN-ul, astfel încât fiinţele
omeneşti să nu mai poată emite decât într-un anumit interval limitat de frecvenţe, care îi
putea hrăni pe ei şi care să le confere putere.
Omul originar era o fiinţă colosală, al cărei ADN avea douăsprezece catene, primite de la o
multitudine de civilizaţii avansate. La sosirea noilor stăpâni, ADN-ul uman a fost redus la

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 9 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 9/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

două catene, iar o nouă specie umană a luat fiinţă. ADN-ul priginar a fost porţionat şi
 împrăştiat în celula umană, dar în stare dezactivată; fusese deconectat.
 În fiecare celulă umană se găsesc filamente fotocodificate, fire extrem de subţiri de energie
care sunt purtătoare; de informaţii. Prin unificarea tuturor acestor fire, ADN-ul devine
funcţional. La rearanjarea din trecut, nu v-a rămas decât dubla elice a acestuia. Restul de
informaţie, lipsită de importanţă pentru supravieţuirea omului, a fost deconectat, pentru a vă
menţine frecvenţe
anumite într-O poziţie de subordonare,
pe care din care nu aţi mai fost capabili să emiteţi decât pe
ei le puteau controla.
Planeta a fost apoi împrejmuită cu o barieră de blocare a frecvenţelor, asemeni unui gard
electric, care permitea numai fluxul informaţiilor acceptate de zeii creatori. Îndeosebi
frecvenţele luminii —informaţiile—au fost împiedicate să pătrundă pe Pământ. Chiar dacă,
 într-un final, lumina a reuşit sa străbată această barieră, pe Pământ nu mai rămăsese nici o
altă frecvenţă de lumină care să o poată recunoaşte. ADN-ul uman fusese deconectat,
filamentele foto fuseseră împrăştiate, în consecinţă razele purtătoare de creativitate din
spaţiul cosmic nu au avut la ce să se conecteze.

Ce în
că rolacest
aveţi moment
voi în toată
citiţiaceastă
aceastăpoveste? Sunteţi membri
carte demonstrează ai Familieivoastră.
apartenenţa de Lumină. Însuşi
Unora vi sefaptul
pare
că vă amintiţi ca prin vis. Nu facem decât să readucem la suprafaţă cunoaşterea care este
  îngropată adânc în Voi. Am venit pe această planetă să reactivăm memoria umană—să
conferim întregii specii umane amintirea a ceea ce a fost cândva, prin intermediul frecvenţei
de lumină, pentru a vă putea crea o realitate proprie, modificând astfel frecvenţa planetei
pentru a vă asuma stăpânirea asupra acestui teritoriu şi asupra voastră înşivă. ashtar-
sheran.org
Noi, Pleiadienii, ne-am întors în timp—în ceea ce ar putea fi numit propriul nostru trecut—în
postura de reprezentanţi ai luminii. Am făcut acest pas pentru a împărtăşi cu voi o anumită
frecvenţă,
umane pe care Este
modificate. toţi aţio ştire
fost de acorddesăimportantă.
extrem o purtaţi aici, pentruchiar
Ar putea a rearanj
să fie apusă
ADN-ul rasei
în cap de
afiş.
Arhitecţii Primi ai planetei nu au de gând să cedeze teritoriul de bunăvoie. Nu ar avea nici un
motiv să o facă. Au apelat la Familia de Lumină ca să se insinueze în acest proiect, ca
membrii ei să se întrupeze rând pe rând şi să aducă lumina—sub formă de raze cosmice
creatoare, purtătoare de informaţii—acolo unde ea fusese pierdută. Familia şi-a început
astfel lucrarea într-un sistem unde lumina şi informaţia erau absente. Cu timpul, razele
cosmice au determinat modificarea legilor genetice ale omenirii şi s-au insinuat în fiecare
entitate, la început la nivel individual, apoi in colectivităţi din ee în ce mai numeroase. De-a
lungul războaie
multe timpului, puţine
ca să astfel de iradieriinfiltrarea
se împiedice au penetrat cu succes
luminii sau a fieful terestru.care
informaţiilor Au fost
ar fipurtate
trezit
oamenii la realitate. În ciuda aparentei înfrângeri, Arhitecţii Primi au înţeles că, la scară
macrocosmică, cedarea planetei însemna înţelegerea în profunzime a liberului arbitru din
zona Pământ.
Arhitecţii au stabilit astfel un plan colateral care să intre în vigoare o dată cu alterarea
frecvenţei pe Pământ, într-un moment în care noii proprietari s-ar fi dezintegrat în absenţa
frecvenţei lor specifice. Afectivitatea este o sursă de hrană. Hrana multora este dragostea,
pe care şi Arhitecţii Primi au plasat-o ca frecvenţă fundamentală pe Pământ Numai că hrana
zeilor creatori este formată din frică, nelinişte, haos, foamete şi dependenţă, stări care
trebuie înlăturate din viaţa omului.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 10 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 10/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

Cine este atunci responsabil de eliminarea lor? Chiar voi înşivă!  În postura de membri ai
Familiei de Lumină, sunteţi toţi nişte renegaţi. Voi subminaţi sistemele, capabili în orice
moment să vă învingeţi propria frică şi să demonstraţi planetei că frica este totalmente
inutilă. E în fiinţa voastră să căutaţi pericolul şi să îl sfidaţi. Tot voi, ca Familie de Lumină,
sunteţi cunoscuţi pretutindeni ca purtători ai informaţiei şi modificatori ai frecvenţelor. Nu
este treaba voastră să-i convertiţi pe alţii. Doar vă infiltraţi în respectivul sistem şi vă
comportaţi ca nişte receptacule; înmagazinaţi razele cosmice în corpul pe care îl gestionaţi
ca oameni.
acest Înfăţişarea umană este, însă, numai un camuflaj, care vă permite să desfăşuraţi
proces.
Şi voi sunteţi programaţi să îndepliniţi anumite sarcini care, o dată cu reapariţia memoriei, se
conturează în planul de modificare a frecvenţelor pe care îl aveţi de îndeplinit pe Pământ
Veţi începe cu menţinerea unei frecvenţe specifice prin intermediul căreia veţi supravieţui.
Acceptarea identităţii ca frecvenţă înseamnă acceptarea identităţii dintre pulsaţiile
electronice şi totalitatea corpurilor fizic, mental, emoţional şi spiritual. Când trăiţi pe o
anumită frecvenţă, aceasta îi afectează pe toţi cei din jur, oriunde v-aţi afla. Acest lucru vi se
 întâmplă deja. Mulţi vă înţelegeţi deja misiunea, în timp ce alţii abia acum se dumiresc.

Sarcina de ADN-ul
rearanjarea a modifica
ui şi amodularea
filamentelorfrecvenţei
energeticc care controlează
pe care speciadintre
le deţine fiecare umanăvoi. implică
Acum,
misiunea vi se pare copleşitoare ca anvergură. Planeta susţine, în această manieră, evoluţia
 întregului Univers. Numai Pământul poate găzdui astfel de evenimente: este locul fierbinte,
unde trebuie să ne angajăm în luptă. Aici se articulează planul, iar evenimentele de aici vor 
avea efecte în multe alte lumi.
Aţi fost de acord, ca membri ai Familiei de Lumină, să vizitaţi Pământul de nenumărate ori—
sub multe înfăţişări şi în diverse epoci—pentru a studia terenul şi a afla cum stau lucrurile—
adică pentru a vă antrena. Era nevoie de o îndelungată experienţă pe Pământ ca să fiţi
pregătiţi pentru perioada în care ar fi demarat modificarea frecvenţei, moment în care v-aţi fi
 întrupat cât mai mulţi pentru a vă îndeplini misiunea.
Pretutindeni, membrii Familiei de Lumină încep să se regăsească între ei. Trebuie să puneţi
accentul pe lucrurile care vă unesc, nu pe, cele care vă diferenţiază. Pentru a vă recăpăta
puterile de membri ai  Familiei, trebuie să aduceţi informaţia pe Pământ camuflată, pentru
propria voastră expansiune. E nevoie de asta—evoluţia voastră va afecta evoluţia întregii 
 planete.
ADN-ul vi se va multiplica de la două la douăsprezece catene. Acestea corespund unor 
centre energetice, sau chakra, aflate atât în interiorul, cât şi în afara corpului. Mai multe
milioane vă aflaţi deja în misiune pe Pământ şi aţi acceptat să menţineţi frecvenţa care vă
ajută să duceţi
perfecţiunea totulselarăsfrânge
voastră bun sfârşit. Atâttuturor.
asupra de mulţi reuşiţi veţi
În curând să şti
atingeţi perfecţiunea,
limpede cine sunteţi iar 
şi
care vă este misiunea.
Este un progres individual fantastic pentru oricine participă la un astfel de proces, care va
prinde un ritm ameţitor în următorii douăzeci de ani. Unora deja vi s-au rearanjat cele
douăsprezece catene nucleare. Acestea interacţionează între ele în interiorul şi în afara
corpului. Conexiunea lor este un semnal de activare a celor douăsprezece centre de
energie, care vor menţine astfel un tranzit informaţional permanent.
După cum ştim din; tradiţii, şapte dintre centre sunt plasate în corpul omenesc, iar cinci în
afara lui. Sunt corpuri
douăsprezece cunoscute sub ale
celeste denumirea
sistemuluidesolar
chakra şi selealiniază
pe care dupăpână
cunoaşteţi rotaţia
acumcelor 

douăsprezece surse de vibraţii ale realităţii tridimensionale. Rotirea lor generează informaţie:

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 11 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 11/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

se învârt în acelaşi ritm cu sistemele chakra care se întind departe, spre capetele
Universului şi transmit mişcarea ADN-ului pe care îl purtaţi în voi.
Prin rearanjarea ADN-ului uman în cele douăsprezece catene se va descoperi o
incomensurabilă sursă de informaţii şi un izvor nesecat de putere. Prin simpla alăturare a
indivizilor, în trup, dar mai ales în spirit şi în intenţii—împletiţi într-un receptacul telepatic al
energiilor pan-cosmice—Universul se va transforma integral.
Numim mutaţie procesul de restructurare a ADN-ului. Când voi, ca membri ai Familiei de
Lumină, veţi găsi puterea de a susţine mutaţia în structura voastră celulară, veţi putea
deschide cele douăsprezece centre de informaţie. Veţi înţelege că vă puteţi crea
experienţele, că aveţi şansa de a deveni, creatori conştienţi. Mai mult, veţi conştientiza ceea
ce sunteţi de fapt.
La deschiderea ultimelor trei chakra, veţi fi capabili să introduceţi energii extra-terestre în
existenţa cotidiană. Cu cât sunteţi mai mulţi cei care menţin frecvenţele înalte, cu atât o mai
mare concentraţie din aceste energii vor fi canalizate către Pământ. A zecea chakra asigură
legătura cu sistemul solar, a unsprezecea cu întreaga spirală galactică, iar ultima cu un loc
 îndepărtat
lume. din Univers. Prin ele veţi obţine o informaţie uimitoare, şocantă pentru întreaga

Indivizii, culturile chiar, vor fuziona, multe „ordine ale lumii noi" vor apărea, iar haosul şi
confuzia vor împânzi lumea. Postura de membri ai Familiei de Lumină nu vă permite decât
să observaţi, dar fiţi siguri că haosul şi confuzia sunt necesare pentru prăbuşirea vechiului
sistem şi reconstruirea celui nou în lumină. Trebuie să înţelegeţi necesitatea acestui proces
evolutiv, deci evoluţia implicită a celor care vor menţine frecvenţa schimbării. Pământul chiar 
este un loc minunat în aceste vremuri, un loc unde trebuie să te afli cu orice preţ. Nu-i acesta
cel mai bun plan?

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 12 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 12/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

(3)

Ce sunt zeii voştri?

Ideea de divinitate implică o mulţime de concepţii greşite. Universurile sunt înţesate de fiinţe
inteligente care, într-un timp mai scurt sau mai îndelungat, au evoluat spre forme şi funcţii
care le permit
conştiinţei săcreativitatea,
este tot se exprime care
într-un mod
poate luacreativ. Piatra
astfel forme de temelie a existenţei şi a
nenumărate.
Chiar şi Pământul, cu mult timp înainte sa fi fost creat, nu era decât un plan în minţile
magnificelor fiinţe care şi-au propus să îl creeze. Multe dintre acestea au influenţat evoluţia
Universului, iar voi aţi ajuns să-i desemnaţi drept zei. În schimb, ele nu erau decât energii
luminoase din spaţiul cosmic, îndepărtate de la Creatorul Prim. Termenul de Dumnezeu îl
folosim, totuşi, mult mai rar. Dacă totuşi am putea să-l atribuim cuiva, cl nu s-ar aplica decât
Creatorului Prim. Din dragoste faţă de creaţia sa, Creatorul Prim s-a retras în sine, dar le-a
dăruit extensiilor sale amorfe conştiinţa. Cu alte cuvinte, suntem toţi parte din Creatorul Prim,
individualizaţi în cursul periplului său nesfârşit.
Ne percepem ca extensii ale Creatorului Prim—mereu în căutare de informaţii, exploratori
 înnăscuţi şi executanţi fideli ai dorinţelor sale, bucurându-ne la rândul nostru de o existenţă
interesantă şi plină de provocări, care să îl hrănească. Hrana pe care el o extrage din
aventurile noastre este apoi convertită în energie care să susţină noile sale creaţii.
Dar aproape de entitatea Creatorului Prim nu ani fost niciodată. Chiar cei care avem Cea
mai înaltă frecvenţă a vibraţiei nu reuşim să ne ţinem aproape de el, deocamdată. Nu
suntem destul de antrenaţi pentru a suporta intensitatea emanaţiei sale. Dorim cu ardoare
ca, după ce vom evolua suficient, să putem măcar să-l privim sau poate chiar să fuzionăm
cu el, cât de puţin ar fi. Ştim că va sta în puterea noastră şi de aceea suntem atât de dornici.
Evoluţia conştiinţei şi capacitatea de a stoca informaţia determină apropierea de Creatorul
Prim. Pe Pământ, mulţi au simţit la un moment dat că au fuzionat cu divinitatea. E posibil să
fi fuzionat cu o parte a Creatorului Prim care a vibrat pe aceeaşi frecvenţă cu a lor. Numai că
vibraţia totală a sa ar dezintegra instantaneu corpul fizic, care nu este capabil să stocheze
un volum practic infinit de informaţii. Reprezentările voastre despre „Dumnezeu" nu sunt
decât frânturi minuscule ale Creatorului Prim.
  Însuşi Creatorul Prim este un fragment din ceva şi mai mare. El este într-o stare de
permanentă descoperire a sa ca creaţie a altei creaţii, într-un proces de auto-descoperire şi
auto-conştientizare. Ţineţi minte: conştiinţa se află în toate lucrurile, ea nu a fost inventată, ci
aapropie dintotdeauna.
existat cel mai mult deConştiinţa
Creatorulreprezintă
Prim. Dacăcunoaştere, iar cunoaşterea
vă încredeţi în ceea ce este
ştiţi, ceea ce vă
vă activaţi
divinitatea lăuntrică.
Aceste Vremuri sunt martori ai cercetării fără precedent a dimensiunilor lumi i şi ai dominaţiei
asupra planetei: dar nu numai asupra planetei, ci asupra întregului  Univers.
Asemeni ierarhiilor, uneori ascunse, de pe Pământ, există ierarhii în cosmos. Poţi foarte bine
să locuieşti undeva şi să nu cunoşti ierarhiile locale. Poţi să Cultivi pământul, să-ţi plăteşti
dările, chiar să mergi la vot, dar să ignori orice structură birocratică ori politică. Aproximativ
 în acelaşi fel, Pământul habar nu are cine guvernează Universul.
E important să pricepeţi că structuri ierarhice şi birocratice există, dar că ele percep timpul
diferit comparativ cu voi. Nu toţi trăiesc în aceeaşi structură temporală. Ce consideraţi voi a fi

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 13 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 13/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

un an, alţii îl percep ca pe o frântură dintr-o zi. Dacă reuşiţi să acceptaţi asta, vă daţi seama
şi de ce Pământul a fost lăsat într-un aşa hal de paragină în ultimele mii de ani. Iată că,
totuşi, cerurile s-au aprins din nou, iar voi veţi fi bombardaţi cu informaţii cu totul ameţitoare,
care să provoace schimbări majore de paradigmă în toate credinţele pe care le aveţi.
Planeta va suferi un şoc cultural—o surpriză de proporţii.
Sunteţi aici, în aceste vremuri, eu un scop anume: să fiţi pregătiţi pentru reîntoarcerea zeilor 
creatori. Unii sunt deja pe Pământ.
Periodic, planeta le-a suportat vizitele, în care au experimentat diverse reţete genetice pe
tulpinile umane. Ei s-au constituit în factori cu un impact major asupra sensului actual al
istorici pe Pământ. Nenumărate civilizaţii v-au străbătut planeta timp de milioane de ani, fără
a lăsa un singur vestigiu în urma lor. Toate au fost influenţate în varii moduri şi măsuri de cei
pe care îi consideraţi zei.
Aceste fiinţe de lumină, pe care îi consideraţi zei , v-au jalonat de fapt istoria. În cărţile Bibliei,
ele au fost reunite sub o singură entitate, când în realitate erau o combinaţie de energii
luminoase extra-terestre, extrem de puternice. Din perspectiva noastră, erau surse uriaşe de
energie,
 în faţa lor.drept pentru care este uşor de înţeles atitudinea umană de prosternare şi admiraţie
Nu există nici măcar un text scris pe Pământ care să spună adevărul despre ei. Toţi aceşti
zei au ajuns aici pentru a învăţa şi a evolua prin exersarea creativităţii, a conştiinţei şi a
propriilor energii. Unii au avut un real succes şi şi-au învăţat bine lecţia, iar alţii au comis
greşeli devastatoare.
Cine erau, de fapt, aceşti zei din vechime? în realitate, erau fiinţe capabile să modifice
realitatea şi să manipuleze spiritele naturii după bunul lor plac. Dintotdeauna, oamenii au
transferat în portofoliul divinităţii toate lucrurile şi puterile pe care ei, ca specie, nu le puteau
avea.
Prin răspândirea în toate societăţile şi culturile arhaice, ele au ajuns să fie întruchipate ca
nişte creaturi înaripate sau mingi de flăcări. Lumea este plină de indicii şi artefacte
referitoare la aspectul acestor fiinţe. Este, totuşi, de la sine înţeles că manipulatorii aveau tot
interesul să-şi creeze o versiune proprie cu care să-i poată controla pe oameni. Vi s-a
inoculat că aceştia erau zei adevăraţi şi vi s-a poruncit să îi veneraţi. Numai că această
paradigmă este pe punctul de a suferi o turnură completă. Adevărul va ieşi la iveală, menit
să vă zdruncine din temelii felul în care percepeţi lumea. Vai de cei care nu vor să vadă!
Pentru că ecoul acestei revoluţii se va răspândi în lumea întreagă.

Conştiinţa
hrăniţi hrăneşte Hrana
cu mâncare. altor fiinţe Eeste
altă conştiinţă. dificil să înţelegeţi
conştiinţa. Orice acest
soi deconcept,
mâncare pentru
a avut că voi vă
conştiinţă
 într-un anumit moment al evoluţiei ei, fie că aţi fript-o, aţi fiert-o sau pur şi simplu aţi cules-o
din grădină; o ingeraţi pentru a vă ţine de foame. Sentimentele voastre îi hrănesc pe alţii.
Când sunteţi manipulaţi să generaţi haos şi agitaţie, emiteţi pe o anumită frecvenţă de
vibraţii care îi alimentează pe aceştia, pentru că numai astfel se pot hrăni.
Mai sunt şi cei care se hrănesc din vibraţia dragostei, iar acest grup tinde să readucă hrana
dragostei pe Pământ. Vor să comute întregul Univers pe frecvenţa dragostei ca acesta să îşi
reînceapă expansiunea şi să genereze alte şi alte lumi.

Sunteţi reprezentanţi
reveniţi ai grupului
pe planetă. Aveţi renegat
o misiune de Lumină
de îndeplinit. şi preluat
V-aţi pentru acest lucrufizice
corpurile aţi fost de acord
cu intenţia desăa
le transforma, în virtutea identităţii voastre spirituale. V-aţi ales cu deosebită grijă liniile

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 14 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 14/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

genetice pentru a obţine un avans considerabil. V-aţi ales cu toţii câte o istorie genetică în
care mulţi membri ai Familiei de Lumină au fost implicaţi.
Din postura îndrituită de stăpâni ai acestei planete, oamenii puteau exista simultan în mai
multe dimensiuni şi erau egalii zeilor. Şi voi sunteţi pe punctul de a readuce la viaţă această
identitate multidimensională.

Zeii au preluat
afaceri cu forţa
din cauza aceastăderealitate.
abundenţei fonduri Asemeni corporaţiilor
de pensie, Care planetei
la fel fondurile preiau cuseforţa anumite
găseau din
abundenţă în vremea apariţiei acestor zei. Ca să credeţi că sunt zei cu adevărat, v-au
rearanjat materialul genetic.
Tot ei au alungat de pe Pământ şi Familia de Lumină, făcând loc echipei negre, care se
hrănea cu ignoranţă. Corpurile voastre poartă şi acum amintirea strădaniei de a menţine
cunoaşterea pe care zeii v-au smuls-o şi frica de aceştia. Ei sunt creaturi impresionante
venite din spaţiul cosmic. Vă pot manipula în atât de multe feluri şi pot schimba realitatea
oricând doresc ei. Din pură ignoranţă, oamenii au ajuns să-i numească zei.

Dumnezeu,
toate ca Până
lucrurile. entitate,
acumnu nu
a vizitat niciodată
aţi avut planeta
de-a face decâtaceasta. Dumnezeu
cu zei comuni careenuprezent
doreaudeja în
decât
să vă inducă în eroare pentru a vă determina să îi adoraţi, si care şi-au disputat dominaţia
asupra Pământului, acest dominion al liberului arbitru de la periferia spiralei galactice.
 Înainte de a fi cuceriţi, aveaţi capacităţi extraordinare. Modelul biogenetic originar al omului
fusese ticsit de informaţii şi avea posibilitatea de a călători interdimensional. Prin intervenţia
lor, zeii creatori au conchis că oamenii ştiau deja prea multe. În putere, specia locală se
apropia periculos de mult de cei care se dădeau drept Dumnezeu.
O dată cu înfăptuirea manipulării genetice, dezastrul a fost comis. Noi versiuni experimentale
ale speciei
ADN-ul uman au era
fost intact,
activate, dar la vechea
asemeni bază de date
unei monumentale nu s-a renunţat
biblioteci total.găsi
unde puteai Înainte de asta,
instantaneu,
perfect catalogată, orice informaţie ţi-ar fi trebuit. După deconectarea genetică a informaţiei,
era ca şi cum te-ai fi găsit deasupra unui morman imens de Cărţi smulse de pe rafturi, într-
un haos total. Cuceritorii reuşiseră să amalgameze toată informaţia genetică a omului, să o
facă total inutilizabilă.
Aceasta este numai o istorisire; are, într-adevăr, un fir epic. Dar nu ne adresăm logicii,;ci
memoriei latente, care să evidenţieze implicarea voastră în toate aceste evenimente. Numai
aşa veţi putea înţelege ce s-a întâmplat cu adevărat şi vă veţi da seama de importanţa
voastră în proces.
Informaţia genetică fusese învălmăşită; era într-o stare amorfa, dar rămăsese întreagă în
interiorul celulei. Informaţia rămasă disponibilă şi, în acelaşi timp, imperios necesară pentru
supravieţuirea speciei, era dubla elice. Majoritatea bazelor de date din conţinutul acestei au
fost deconectate, iar voi aţi fost nevoiţi să continuaţi cu un minimum informaţional. Numai
aşa puteaţi deveni uşor de manipulat pentru acele conştiinţe care pretindeau a fi Dumnezeu.
Acestea au preluat specia anterioară, scânteietoare din toate punctele de vedere, pentru a o
remodela pentru interesele şi nevoile proprii. Au deconectat frecvenţa informaţiei la nivelul
ADN-ului, l-au rearanjat şi v-au lăsat doar cu catena dublă care vă menţinea în ignoranţă.
Accesul la informaţie v-a fost blocat într-un mod brutal, lăsându-vă în imposibilitatea de a
mai modula frecvenţele după bunul plac.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 15 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 15/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

Zeii creatori au fost cei care au demarat proiectul de modificare a ADN-ului, esenţă a
inteligenţei şi amprentă unica a speciei umane. Fără o locaţie bine definită unde să-şi
exercite funcţia, codul nu se poate activa şi manifesta. Încuiaţi într-o odăiţă unde nu vă puteţi
mişca, nu veţi fi voi înşivă în. veci. La fel s-a întâmplat cu acest cod începând cu multe
milenii în urmă: a fost silit să încapă într-o porţiune minusculă a ADN-ului iniţial.
Chiar acum, lucrul cel mai important care vi se întâmplă este reorganizarea ADN-ului. Raze
cosmice vă înbombardează
amalgamate zilnicistoria
care se păstrează corpul pentru aBibliotecii
şi conştiinţa opera aceste mutaţii. Fragmentele
Vii se rearanjează treptat.
ADN-ul evoluează. Noi catene se formează prin torsiunea filamentelor fotocodificate. Datele
sunt adunate laolaltă prin acţiunea energiilor electromagnetice provenind de la Creatorul
Prim. Nu facem decât să oferim asistenţă în cadrul acestui proces, care ne ajută să
evoluăm, la rându-ne.
O dată cu reorganizarea la nivelul ADN-ului, se va produce o restructurare a sistemului
nervos, care va permite tranzitul mult mai multor informaţii. Mare parte a celulelor nervoase,
care hibernează momentan, îşi vor relua atunci funcţionarea.
 întreaga planetă va resimţi aceste transformări, a căror esenţă este conştientizarea. Unii
dintre voi, cei care vă recunoaşteţi ca Păstrători ai Luminii, veţi suporta o transformare
completă a realităţii şi, de aceea, trebuie să stabilizaţi o anumită frecvenţă. Dacă aceasta nu
va fi temeinic ancorată şi înţeleasă, poate—şi va genera—haos. Aşa că trebuie să fiţi bine
pregătiţi.
Haosul poate aduce cu sine şi o nouă reorganizare, dacă este utilizat eficient. Asistăm la un
colaps temporal, secondat de acumularea de energie. Obiectivul vostru este reciclarea
acestei energii mai întâi în voi. Veţi bătători drumuri, la nivelul conştiinţei, pe care alţii le vor 
parcurge mai târziu cu uşurinţă, tocmai pentru că le-a croit altcineva mai întâi pentru ei.
Mulţi vor ajunge să simtă subit această suprasarcină energetică, fără să fi fost avertizaţi în
prealabil. Aveţi darul de a atrage lumina, care este acelaşi lucru cu informaţia, la nivelul
planetei, iar prin aceasta reuşiţi să străbateţi cărările conştiinţei fără măcar să rostiţi un
singur cuvânt. ingerii-cerului.ro
Aceste cărări vor crea noi realităţi, noi opţiuni şi noi moduri de a trăi şi exista. Aşadar,
colapsul actualei societăţi este iminent: în . starea sa actuală, ea nu poate susţine lumina,
nici posibilitatea multidimensionalităţii; vă limitează drastic libertatea şi v-aţi săturat de
această opresiune permanentă.

Zeii creatori
vrea vin dindin
să îi elimine spaţiul cosmic,
„clubul zeiloracolo undepentru
creatori" şi locuiesc. Ei, la rândul
că dovedesc lor, evoluează.
o nepăsare Alţii de
totală faţă ar 
creaţiile lor. Înainte să cotropească planeta acum trei sute de mii de ani, unii dintre zei au
contribuit la realizarea bazei de date a Biblioatecii Vii şi la proiectarea acestui gigantic centru
informaţional care a unit galaxiile intre ele. Numai că totul a luat sfârşit cu ciocnirea dintre
zeii creatori, intre care entităţile spaţiale au învins, după cum atestă străvechile manuscrise
de pe Pământ. Au rămas aici fiindcă şi-au dorit planeta din interese personale. În acest
univers al Creatorului Prim, totul este permis. Datorită acestei libertăţi universale putem să
tragem o sumedenie de învăţăminte.
Zeii creatori s-au unit între ei şi şi-au împletit astfel arborele genealogic, ca şi dinastiile
europene
peste mai care
multepreferau
teritorii căsătoriile întrealianţe.
prin astfel de diverseZeii
case, cu scopuldiverse
au încercat de a-şicombinaţii
întinde stăpânirea
pentru a
studia rezultatele. Erau buni cunoscători ai geneticii şi creau prin manifestarea directă a

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 16 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 16/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

forţelor vitale, în deplină înţelegere a acesteia. Deocamdată, este greu pentru voi să
 înţelegeţi amploarea acestui proiect.
Dar cine sunt aceste fiinţe, care au bulversat structura iniţială a Pământului? Aceste entităţi
venite din spaţiu, care sunt numite uneori Tricourile Negre? Fiţi foarte atenţi când vorbiţi
despre forţele întunericului. Nu le catalogaţi drept malefice. Trebuie doar să înţelegeţi că ele
sunt dezinformate, de aceea creează, la rândul lor, sisteme de dezinformare, pentru că nu
cunosc şi cealaltă
adevărată, pentru a cale.
sfârşi La un momentfaţă
în dependenţa dat,des-au răzvrătitdeşicunoaştere
apendicele s-au rupt pe
de care
cunoaşterea
îl mai au
şi faţă de viaţa pe care au creat-o. Este o viaţă bazată pe frică, care nu preţuieşte altă
existenţă, dar care se foloseşte de ea. Cine sunt ei? Reptilele.
Aceste fiinţe din spaţiu sunt parte om şi parte reptilă. Îi numim Şopârlele fiindcă ne place să
relaxăm un pic atmosfera şi să glumim, pentru a nu vă speria foarte tare. Nu am venit la voi
pentru a vă speria—ci doar pentru a vă informa. Dar toate astea le simţiţi deja, iar unii
  începeţi deja să accesaţi şi memoria reptiliană. Vă amăgiţi profund în cazul în care
consideraţi că toate reîncarnările voastre au fost în corpuri omeneşti. V-aţi reîncarnat pentru
a experimenta creaţia, pentru a o înţelege „pe propria piele", sub toate formele ei. O singură
experienţă
spuneţi nuun
„Nici este
felsuficientă.
de mâncare Ar finu-mi
ca şi este
cum străin."
aţi mânca
Ar la
fi oacelaşi restaurant
prostie. toată aşadar,
Extindeţi-vă, viaţa şi
frontierele şi experimentaţi orice este nou. Strălucirea vieţii este prezentă la orice nivel.
Zeii creatori pot avea diferite înfăţişări, nu seamănă toţi cu Şopârlele. Unii sunt insectiformi.
De pildă noi, Pleiadienii, suntem asociaţi cu zeii păsări şi reptile. Mulţi vizitatori din spaţiu s-
au folosit de energia păsărilor, după cum atestă multe culturi străvechi. Dacă examinaţi
desenele egiptene, sud-africane şi nord-americane, veţi găsi reprezentări ale păsărilor şi ale
reptilelor. În unele cazuri, păsările au colaborat cu reptilele, în timp ce în altele s-au opus
unele celorlalte. Povestea se va contura pe măsură ce veţi afla mai multe. Vă veţi aminti
propriul trecut.
Zeii sunt legaţi intim de voi toţi. Când vă hotărâţi să deveniţi părinţi, acceptaţi să învăţaţi de
la copii, să le purtaţi de grijă, să îi învăţaţi ce înseamnă să fii responsabil. Aceeaşi este şi
situaţia zeilor creatori. Observând evoluţia voastră, învaţă lucruri importante despre viaţă;
conştientizează în profunzime propria lor creaţie; învaţă, până la urmă, să devină buni
părinţi.
Unii zei creatori au aprins scânteia vieţii doar pentru a îşi satisface anumite nevoi. Aşa s-au
hrănit cu sentimentele voastre. Unul dintre marile secrete care v-a fost tăinuit tuturor până
acum este belşugul care însoţeşte orice trăire afectivă. Aţi fost ţinuţi departe de explorarea
sentimentelor proprii tocmai pentru că acestea vă oferă adevăratul tablou al problemei. Ele
sunt puntea
pentru de legătură
că, fireşte, cu de
este lipsit corpul spiritual.
substanţă Acesta există numai în sfera multidimensională
fizică.
Intervalul de modulare a frecvenţelor a fost modificat în ultimul timp, pentru a permite
penetrarea planetei cu energii extra-terestre. Acestea au nevoie de sprijinul vostru. Nu pot
opera modificările necesare fără intervenţia voastră—planeta trebuie schimbată din interior.
Energiile nu fac altceva decât să vă pună în legătură cu razele cosmice ale creaţiei, care la
rândul lor generează saltul evolutiv la nivel intracelular. Cu explorarea sentimentelor vine şi
menţinerea frecvenţei, după care capacitatea de a redifuza aceste raze. Numai atunci va fi
gâtuită sursa de hrană a zeilor creatori.

Diminuarea din
numeroase, frecvenţei fricii pe planetă din
partea zeilor—aceasta va cauză
antrenacăapelul
se temlasăsurse
nu îşialternative de de
piardă sursa frică, mai
hrană.
Vor face încercări disperate de a menţine vechea frecvenţă până să freacă la hrană din

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 17 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 17/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

dragoste. Şopârlele şi-au instalat pe Pământ aparate care să amplifice şi să retransmită


agitaţia afectivă de la sol. Aceasta le parvine în mod direct şi îi hrăneşte.
Pentru a ajunge pe orice planetă, trebuie să aveţi la dispoziţie un portal sau o cale de acces.
Poţi să ajungi în spaţiu şi apoi să te îndrepţi, de exemplu, spre Jupiter, dar dacă nu găseşti
portalul prin care accesezi cadrul temporal al planetei, te vei trezi într-un loc dezolant şi
sterp. Portalurile deschid culoarele temporale şi servesc drept spaţiu al tranzitului
interdimensional.
Şi pe Pământ există multe astfel de portaluri prin care zeilor creatori, din orice specie ar fi
fost aceştia, le-a fost permis accesul pe Pământ. Unul dintre portalurile imense, a cărui
supremaţie este disputată în chiar aceste vremuri, este cel al Orientului Mijlociu. Dacă stăm
să ne gândim, câte dintre marile tulburări religioase şi sociale nu au apărut chiar în acea
zonă geografică? Este un portal gigantic—cu raza de peste o mie cinci sute de kilometri.
Aceasta explică turbulenţele din Orientul Mijlociu. Tot de el se folosesc şi Şopârlele.
  Într-o oarecare măsură, ei pot fi consideraţi deţinătorii portalului. S-au folosit de zona
 înconjurătoare pentru a-şi crea baze subterane în peşteri, de unde controlează operaţiunile.
Vechile civilizaţii
colonie spaţială mesopotamiene,
cu un oarecare localizate între fluviileKuwâitul
grad de civilizaţie. Tigru şi Eufrat,
se aflăerau originareacestui
în mijlocul dintr-o
teritoriu. În interiorul acestui portal se practică manipularea omului în beneficiul altora.
Şi în cadrul populaţiei de Şopârle există unele entităţi binevoitoare şi altele răuvoitoare. De
ce vă spunem toate aceste lucruri? Ce nevoie aveţi să le cunoaşteţi? Iată că realitatea
Şopârlelor se pregăteşte să se intersecteze din nou cu a voastră, cu scopul de a fuziona.
Prin saltul evolutiv al conştiinţei nu înţelegem doâr acceptarea totală a dragostei şi a luminii,
Iară nici un pic de sacrificiu Trebuie să înţelegeţi complexitatea realităţii, polimorfismul ei şi
omniprezenţa voastră multidimensională, Toate aceste faţete ale. voastre trebuie
reconciliate şi reunite: pentru a vă relua integritatea Spirituală. Numai aşa vă veţi putea
 întoarce, la Creatorul Prim.
Veţi avea nenumărate ocazii de a evalua lucrurile şi de a le clasifica drept nocivei Dar 
evaluarea şi clasificarea vă vor împiedica să experimentaţi şi să simţiţi acesţe noi reialităţi.
Aminţiti-vă că vă aflaţi într-o zonă a liberului arbitru şi că există un Plan al Divinităţii, cel de
ultimă instanţă; ultima carte din pachet. Fiţi convinşi că ultima carte este întotdeauna un as.
Natura dramei care se petrece aici este interesantă. Cu fiece modulare a frecvenţei într-un
sistem oarecare, magnetismul sistemului îşi face simţită prezenţa. Acest atracţie magnetică
readuce în mod normal energiile expulzate din sistem pentru a participa la evoluţia acestuia.
Voi atrageţi toate experienţele ca un magnet, pentru a acumula în baza voastră de date
sentimentele condiţionate de aceste experienţe.
Zeii creatori din vechime sunt atraşi în aceste timpuri pe Pământ datorită planului divin.
Trebuie sa ia parte la el şi să conştientizeze că modificarea frecvenţelor lor este iminentă. Se
opun deocamdată acestei transformări, la fel ca majoritatea oamenilor. Încă se ambiţionează
să-şi creeze propriile realităţi. Numai că, timp de trei sute de mii de ani, aceşti zei creatori au 
uitat cine i-a creaţ ! La rândul lor, şi -au uitat zeii.
Numai voi, ca membri ai Familiei de Lumină, nu aţi uitat nimic. Sarcina voastră este să
înţelegeţi: şi să răspândiţi mai departe această înţelegere pe toată suprafaţa planetei,
stabilizând astfel nivelul energetic şi generând putere creatoare. Se subestimează brutal
puterea luminii
strălucirea pe această
lor orbitoare planetă,
se găsesc şi la fel întunecate.
pete cum şi zeii Sunt
creatori
atâtvă
desubestimează puterile,
obsedaţi de putere, În
încât
şi-o disputa între ei.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 18 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 18/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

Aceştia au renunţat Voluntar la o parte din fiinţa lor pentru a se dedica exclusiv proiectului la
care lucrau. Legătura voastră cu aceste fiinţe rezidă în faptul că voi sunteţi extensii
executante ale lor. Voi veţi modifica realitatea din interior. Asta trebuie ţinut minte.
Zeii creatori se întorc să vă jefuiască pentru a nu muri de foame. Văd şi ei că pe frunţile
voastre scrie „Demolatori de sisteme", aşa că vin pregătiţi să instaureze haosul şi teroarea
pentru a-şi
planetei recăpăta
şi se teritoriul.
vor orienta mai Această sursă
întâi către de hrană
portalul este vitală
Orientului pentru
Mijlociu, ei. îşi
unde Pierd controlul
au cartierul
general subteran şi de unde vor iniţia expansiunea terorii şi a haosului.
Arhitecţii Primi doresc reinstaurarea frecvenţei liberului arbitru în această zonă. Zeii care şi-
au proclamat dominaţia aici în ultima perioadă au utilizat modularea frecvenţei, interzicând
astfel libertatea de a alege. Fură de la voi energie psihică pe care v-o generează prin
etalarea unei false imagini a realităţii cotidiene. Nu îi considerăm malefici. Vrem doar să vă
arătăm ce se întâmplă de fapt fără voia şi cunoaşterea voastră. Nici măcar nu eraţi capabili
să le vedeţi ca pe nişte înscenări menite să vă jaloneze gândirea şi afectivitatea, fapt care
determina acea frecvenţă unică pe care conştiinţa voastră o utiliza.
Şi noi practicăm aceleaşi metode. Dacă vă întoarceţi privirea spre trecut, nu descoperiţi că şi
noi v-am modulat frecvenţele de emisie? Nu v-am ademenit, la rândul nostru, convingându-
vă de realitatea liberului arbitru, pentru a determina o modificare a frecvenţei în voi? Am
procedat identic cu creatorii voştri.
Spre binele vostru, ar fi cazul să renunţaţi la credinţele gen Moş Crăciun. Când aţi descoperit
adevărul despre Iepuraşul de Paşti, Moş Crăciun sau Zâna Măseluţă, aţi aflat că nu-i decât o
legendă romanţată care înconjoară aceste energii pe care atâta amar de vreme le-aţi
venerat ca zei.

Energiile
plac. Emitcare guvernează
în afara aceastăfluxuri
zonei terestre planetă vă dirijează
colosale sistemul
de energie vie. de credinţe
Vi s-a dupăcăbunul
mai spus lor 
gândul
are puterea de a se materializa: se realizează—într-un, alt loc din spaţiu. Chiar în acest
moment, cinci miliarde şi jumătate de oameni gândesc. Imaginaţi-vă câtă energie este emisă
din toate aceste gânduri, care predomină şi cum se exteriorizează ea?
Nu apreciem comportamentul nimănui şi nu indicăm poziţii ierarhice. Vrem doar să vă
spulberăm iluziile, să spargem balonaşele de săpun şi visele voastre false. Nu sunt neapărat
greşite, dar vrem să vă determinăm să abordaţi viziunea de ansamblu.
Veţi simţi diminuarea acestei energii când din ce în ce mai mulţi o vor abandona în favoarea
alteia. Gândiţi-vă
logică, atunci când,la cum vă veţiveţi
imaculaţi, simţi după rolul
accepta ce veţi
de renunţa la al
Păstrător modularea frecvenţei
Frecvenţei. saude
Amintiţi-vă la
identitate ca frecvenţă, formată din totalitatea pulsaţiilor electromagnetice ale corpurilor fizic,
mental, emoţional şi spiritual. Ori de câte ori preiei emanaţia cuiva şi o modelezi după bunul
tău plac, modifici şi vibraţia planetară.
E una din îndatoririle pe care le îndepliniţi cu profesionalism, din postura voastră de
demolatori ai sistemelor. Nu vrem să desconsiderăm vechile voastre unelte, ci. doar să vă
facem să renunţaţi la ele. V-aţi ataşat pro fiind de anumite credinţe şi convingeri care nu vă
mai sunt de niciun folos, cum nici sfaturile noastre nu vor avea valabilitate perpetuă. O altă
formă de energie va veni şi vă va spune: „Pleiadienii au avut dreptate când v-au învăţat
acestefilucruri.
poate vreodatăDarcunoscut.
de aici vă preluăm noi." Evoluţia nu are sfârşit, cum nici adevărul ultim nu

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 19 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 19/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

Dacă răsfoiţi amintirile trecutului vostru reptilian, veţi descoperi că multe figuri impozante ale
sistemului patriarhal au aparţinut familiei Şopârlelor. Cum oamenii nu sunt toţi răi, nici
reptilele nu sunt. Dimpotrivă, sunt în egală măsură, ca toţi ceilalţi, copii ai Creatorului Prim,
iar trăsăturile lor corporale sunt la fel de aproape de acesta ca şi ale voastre. Maeştri
geneticieni, au posibilitatea de a lua diverse forme. E de la sine înţeles că atunci când lucrezi
cu o specie care a trăit izolată atât de mult timp, dezvăluirea adevărului o poate şoca.

Au existat
sunteţi şi alţidezeiŞopârle
speriaţi creatori, dintreele
fiindcă care
parşicele
cei mai
cu aspect
diferiteuman.
de voi.Numai că în aceste vremuri,
Ani vrut să vă arătăm în detaliu cine sunt aceste zeităţi pentru că ele vor reveni pe Pământ.
Este unul din motivele pentru care asistaţi la o generală stare de agitaţie în această
perioadă. Dar abia după ce stăpâniţi tehnicile de menţinere a frecvenţei veţi fi pregătiţi să-i
 întâlniţi. După cum am mai afirmat, unii au ajuns deja. Merg pe străzi şi sunt membri ai
academiilor, ai guvernelor sau ai altor structuri. Sunt şi ei observatori şi transmiţători de
energie. Unii au deja puteri depline, alţii abia acum învaţă şi se perfecţionează. Iar alţii nu au
intenţii tocmai onorabile.

Trebuie
al să arbitru,
liberului învăţaţi toate
să discerneţi
formele între multiplele
de viaţă forme de
sunt posibile. energii extra-terestre.
Încercând Ca Univers
să vă manipuleze, să vă
sperie sau să vă controleze, acea energie sigur nu v-ar fi folositoare. Şi aveţi posibilitatea de
a vă selecta partenerii. O evoluţie uluitoare a capacităţilor magice nu este dublată neapărat
şi de o evoluţie spirituală pe măsură. Învăţaţi să faceţi deosebirea.
Trăiţi în aceste vremuri în care energia prinde viaţă. Toate sentimentele voastre provin din
acesta trezire a energiei şi a conştiinţei. Agitaţia curenţilor de aer demonstrează
efervescenţa la nivelul atmosferic. Zeii au venit. Voi sunteţi zeii.
Conştientizarea propriei istorii vă permite deschiderea ochilor străvechi. Aceştia, ochii lui
Horus, nu
faţetele lor au vedere umană, şicipermit
pluridimensionale divină.astfel
Văd articularea
legătura şi imaginii
cauzalitatea lucrurilor, alaolaltă
de ansamblu, istoriei cu
în
plenitudinea ei. La deschiderea acestor ochi interiori, intraţi în contact nu numai cu propria
axă temporală, ci şi cu cea a întregii planete şi chiar a galaxiei şi Universului. Abia atunci veţi
fi aflat identitatea adevăraţilor zei.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 20 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 20/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

(4)

Amintiri din zona liberului arbitru

La începutul timpurilor, unele fiinţe tânjeau să creeze. Dar pentru aceasta, era nevoie de o
intervenţie extrem de subtilă în creaţia deja existentă. Toate aceste fiinţe au fost
colaboratorii, asociaţii
Păstrătorii Luminii s-auşireunit
păstrătorii
şi au unui aspect
conlucrat în aldiverse
conştiinţei denumitalelumină.
dimensiuni În multe
realităţii. situaţii,
Au proiectat,
au făcut schimb de opinii şi au stabilit o dată fixă la care planul lor va intra în funcţiune.
Unii dintre membrii echipei de lumină au anticipat planurile Creatorului Prim: ce ar face
acesta, unde ar acţiona la un moment dat şi cum ar putea fi el stimulat. Entităţile au
descoperit metodele de întrebuinţare a luminii, aşa că şi-au planificat cu grijă acţiunile. Mai
multe sule de milenii, aceste fiinţe s-au pregătit să ducă la bun sfârşit ceea ce concepuseră.
Au avut grijă îndeosebi să se pregătească pentru ceea ce credeau ei că va fi un iminent
cutremur cosmic, declanşat de Creatorul Prim.

Toţi şi-auînainte;
studiate doveditdeabnegaţia şi devotamentul
implementarea acestui planînîndrăzneţ.
antrenament. Multe
Intenţia rămăseseră
lor era să fie
să ducă lumina,
deci cunoaşterea, în realitatea care o respingea. Ca şi cum ai încerca să păşeşti cu un
pantof care nu-ţi este pe măsura.
Entităţile erau puse în situaţia de a găsi un plan prin care lumina să nu mai fie respinsă. Voi 
sunteţi aceste fiinţe, iar timpurile sunt aproape. Timpul a fost ales cu grijă, deoarece toţi
simţiţi în adâncul sufletelor voastre că prezenţa voastră aici nu este gratuită. Voi sunteţi cei
care demarează mişcarea de eliberare din chingile acestei realităţi, din firele subţiri aidoma
sârmelor de otel care vă ţin sub apăsarea ideilor fixe despre voi şi despre cosmos.

Pentru
luminii, cei carevremea.
a sosit v-aţi hotărât deja moment,
Din acest să acţionaţi conform
acţiunile planului
voastre şi să
vor da acceptaţi
roade. conştiinţa
Trebuie doar să
primiţi energia în corpurile voastre. Trebuie să vibraţi în acelaşi timp cu energia pentru a
elibera culoarele sinelui, energiile afective care vă ţin blocaţi la nivel fizic. La o examinare
mai atentă, veţi descoperi multiplele faţete ale sinelui pe care le puteţi tranzita prin arterele
sistemului nervos activat de conştiinţă.
Vă veţi da seama de ingeniozitatea cu care a fost proiectată propria voastră societate, astfel
 încât să vă ţină departe de explorarea părţii voastre celei mai intime şi mai spectaculoase.
Voi, Păstrători ai Luminii, veţi imagina o multitudine de realităţi pe care le veţi transfera în
conştientul colectiv al planetei. Primii care se vor bucura de aceste trăiri veţi fi voi înşivă,
instaurând pacea
voastre şi cu şi dragostea
acţiunile celorlalţiinterioară,
în ceea în
cearmonie deplină
vă priveşte. Veţicuaccepta
ceea cetot
sunteţi, cu necesar 
ce este acţiunile
pentru a atinge un nivel cât mai avansat de retenţie a luminii.
Originea acestor informaţii se pierde în negura timpurilor, dar corpurile voastre le păstrează
intacte. Vă cerem şi vă reamintim, în acelaşi timp, să descuiaţi acest cufăr cu informaţii
nepreţuite şi să faceţi săpături cât mai adânci în memorie. Călătoriţi pe aceste cărări ale
amintirilor, intraţi căt mai adânc în trecutul vieţii acesteia şi ale celor dinainte—doar aşa vi se
vor înfăţişa raţiunile conştiinţei.
Abia după o adâncă scrutare a conştiinţei, la capătul călătoriilor, încarnărilor şi
evenimentelor prin faţă
deschidere senină caredeaţigesturile
trecut, veţi reuşilesărepudiaserăţi,
pe care acceptaţi plenitudinea proprieiidentitate
faţă de adevărata fiinţe. O
sexuală şi chiar faţă de dispreţul pentru viaţă pe care l-aţi manifestat în alte încarnări va

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 21 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 21/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

activa o chakra intermediară, poziţionată între al patrulea şi al cincilea centru energetic


corporal, înconjurând timusul. Este punctul nodal dintre propriul sistem nervos şi fluxul
informaţional care vă va regenera organismul, călăuzindu-vă spre dragostea lipsită de
prejudecăţi.
Dacă acceptaţi şi aprofundaţi noile perspective, veţi înţelege mult mai temeinic activitatea la
nivel planetar. Veţi da şi altora ocazia să se armonizeze cu vibraţiile pe care le pot detecta.
Unele dintre
anume, ele sunt
concretizat în total lipsite sinelui
fortificarea de ritm,spre
darofără doar şi poate
cunoaştere că există
integrală toateNumai
a realităţii. cu unsinele
scop
poate da votul decisiv pentru calea pe care o va urma sufletul, drumul vostru prin această
realitate.
In planul originar, Pământul era un centru de schimb informaţional între toate sistemele
galactice. Arhitecţii Primi nu au renunţat la decizia lor. Şi ei aparţineau Familiei de Lumină,
iar voi i-aţi cunoscut pe câţiva îndeaproape. Ia gândiţi — vă puţin la asta.
Vrem să vă trezim amintirile. Faceţi efortul de a înţelege amploarea transformărilor care se
petrec cu specia voastră, ca să puteţi acţiona în deplin control şi cunoştinţă de cauză.
Arhitecţiidistincte.
realităţi Primi sunt în stare să traseze mai multe cursuri ale evenimentelor, incluse în

Am pomenit şi înainte de potenţialităţile infinite din acest Univers al liberului arbitru. Aşadar,
variaţia imprevizibilă a timpului dincolo de graniţele acestui sector galactic se traduce în
imposibilitatea voastră de a cunoaşte ce se întâmplă acolo. Aceasta a condus la impresia
unei păci eterne care, în concepţia pământenilor, s-a instaurat în ceruri. La scara
macrocosmică a evoluţiei, nu e un interval mare, dar vouă, blocaţi în cadrul temporal al
Pământului, vi s-a părut o eternitate.
Lumina generează informaţie, după cum întunericul o ascunde. În viitorul apropiat vă va fi
lesne săsă
capabili alegeţi bobullumina,
deosebiţi de neghină dacăde
dătătoare evadaţi din spaţiul
informaţie, tridimensional.
de întunericul Trebuie doar să
care dezinformează, fţi
sau
care induce în eroare, sau care, pur şi simplu, tăinuieşte informaţia.
Şi lumina, dar şi întunericul provin de la Creatorul Prim, care a dat naştere tuturor celorlalţi
zei creatori. Le-a dat libertatea de a zămisli lumi: să înţeleagă cum să creeze viaţa, cum să-
şi asume responsabilitatea faţă de creaţia lor, cum să devină adevăraţi părinţi ai planetelor 
ctitorite. Dar ca părinte înveţi fără încetare.
Zeii creatori s-au luat pe ei înşişi şi s-au re-creat, iar lumile astfel concepute le-au hrănit tot
din ei înşişi. În mitologia egipteană există o legendă despre un zeu creator care,
masturbându-se,
pentru a dăinui viua înclădit lumea.
propria Zeul s-a multiplicat în nenumărate alte identităţi minuscule,
sa creaţie.
Este necesar să vă accesaţi porţiunea de memorie prin care sunteţi legaţi de zeii creatori.
Care sunt aceştia? Care sunt adversarii lor? Cine sunt cei care au venit aici să vă
controleze? O parte importantă a misiunii voastre constă în accesul neîngrădit la memorie.
La revenirea lor pe Pământ, mulţi veţi exclama: „Ce fiinţe minunate! Cât de bucuros sunt că
au ajuns! Ce de miracole pot înfăptui!" Unii vă vor da impresia că au venit să tămăduiască şi
să mântuiască lumea. Numai că, în ansamblu, vă veţi fi orientat greşit. Dincolo de aceste
aparenţe, nu se va produce decât înlocuirea unor forme de autoritate şi control cu altele, la
fel de nocive.
stretegie Cu alte cuvinte,
de marketing oamenii
va încerca să văvor trece
bage la un
pe gât alt sistem
aceste de Şi
entităţi. credinţe. O adevărată
programul este deja
 în desfăşurare.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 22 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 22/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

Spre deosebire de gloata pământenilor, voi aparţineţi Familiei de Lumină şi cunoaşteţi multe


lucruri de care alţii nu au habar. Aveţi idee de intenţiile acestor fiinţe, în adâncul sufletului
vostru. Vă veţi scârbi de oamenii care continuă să ignore aceste adevăruri. Mulţi vor ajunge
să-i idolatrizeze văzând minunile pe care zeii par să le facă în aceste vremuri mari. Omenirii i
se va părea că o nouă şansă îi surâde, că vremea unei noi epoci de aur se apropie. Însă
surpriza de proporţii nu se va lăsa aşteptată: toţi se vor convinge că asuprirea nu are limite.
Scopul vostru este de a asigura suveranitatea individuală a tuturor, astfel încât oamenii să
devină uniţi între ei. Dar fraternizarea nu le va reuşi tuturor. Vibraţiile unora vor fi disonante.
Printre aceştia, sunt cei care simt necesitatea de a fi controlaţi, de a răspunde în faţa unei
autorităţi cât mai înalte, îndeosebi de natură religioasă. În aceste condiţii, Familiei de Lumină
nu îi rămâne decât să îşi creeze, în urma infiltrării pe planetă, o sferă planetară proprie, un
nou Pământ.
Cu toţii ne ciocnim de autorităţi care ne conduc. Cine este, aşadar, conducătorul vostru?
Cine este Dumnezeu? Conceptul de Dumnezeu trebuie aplicat Pamatului. Trageţi toţi
 învăţăminte. Unele fiinţe, dezinformate în ale spiritului, neagă existenţa forţei spirituale. S-au
 andjeli-neba.com.hr 
înconjurat de principii ştiinţifice şi tehnologice în care nu mai este loc pentru suflet.

Dacă înţelegeţi sau credeţi în cele spirituale nu este neapărat necesar ca oricine care
evoluează să îmbrăţişeze aceste concepţii. Treburile nu stau deloc aşa Poţi ajunge să
manipulezi fără pic de efort materia şi realitatea, fără să-i înţelegi mecanismele spirituale.
Acesta este purul adevăr.
Unii călători interstelari, ajunşi pe Pământ, vor fascina mase întregi de oameni, dar vor 
rămâne inerţi în plan spiritual, tocmai pentru că nu urmăresc nici un scop înalt în perindările
lor. Deşi putem toţi. teoretic, să urmărim un astfel de ţel, evident că nu-l vom conştientiza cu
toţii.
Pe Pământ sunt fiinţe toarte puternice care nu au ajuns decât la un nivel primitiv al
afectivităţii—sunt inconştienţi din punct de vedere afectiv şi spiritual; asemeni lor, în spaţiul
cosmic găsiţi entităţi extrem de puternice, dar lipsite de spiritualitate. Forţele lor sunt
colosale. E ca şi cum, atunci când i-ăţi întâlni, aţi sta faţa în faţă cu Goliat. E important, deci,
să ştiţi cum să vă strecuraţi printre vibraţii de diferite frecvenţe, pentru a vă insera în cadrul
temporal care vă convine.
 În nevoia de idolatrizare rezidă controlul frecvenţei pe această planetă. Idolatrizarea se
prefigurează şi mai viguros în aceste vremuri. Susţinută printr-un potenţial insert holografic,
ea se orientează
prefigurează asupra
o nouă unor  noiunzeităţi.
stratagemă, plan deZeiidiversiune.
reptilieni au
Deanticipat
aceea ecolapsul
importantsistemului lor şi
ca, în mijlocul
ecourilor tentante, să vă ascultaţi vocea interioară. Împrieteniţi-vă cu acea muzică lăuntrică,
tălmăciţi-i mesajul. Realitatea trebuie descoperită din interiorul  fiinţei voastre, de unde viaţa
reîncepe. Acesta este darul pe care liberul arbitru vi-l oferă.
Această zonă implică, astfel, dihotomii profunde, printre care şi existenţa tiraniilor. Aici, toţi
aveţi capacitatea de a vă crea singuri realitatea. Puteţi opta să creaţi chiar şi prin intermediul
altcuiva. De fapt, mare parte a omenirii permite altora să creeze şi să dicteze în numele ei.
Prin manipularea frecvenţei, aţi fost convinşi să căutaţi răspunsurile în afara voastră. La
apariţia altor şi altor zei, voi sunteţi pregătiţi să-i idolatrizaţi, întotdeauna la fel de supuşi:
Complici în atitudinea voastră, stăpânitorii au devenit şi ei dependenţi de voi.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 23 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 23/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

Dacă, însă, vă călăuziţi singuri în viaţă, rupeţi acest lanţ al slăbiciunilor şi începeţi să gândiţi
cu adevărat. Ca şi pe Pământ, gândul ia traiectoriile cele mai variate în spaţiul cosmic. O
reţea infinită de raze creative uneşte galaxiile între ele şi vă transportă gândurile spre alte
planuri ale existenţei. Propriile voastre vibraţii, la anumite frecvenţe, îi hrănesc pe mulţi
locatari ai unor sisteme galactice îndepărtate.
După cum şi noi atragem energii din diverse sisteme, în acelaşi fel emitem energii în locaţii
diferite, pececare
 înţelegeţi le transformăm
impact şi ce putereastfel
imense—fără caasupra
aveţi măcar să avem
altor habarNici
sisteme. de asta.
nu văÎncercaţi să
cunoaşteţi
puterile, de aceea sunteţi atât de periculoşi. În procesul de mutaţie aţi acumulat energii
colosale. Ce veţi face cu ele? Unde le veţi călăuzi? Oare vă iubiţi, pe voi înşivă?
Arhitecţii Primi au în minte planuri îndrăzneţe, care depăşesc perimetrul planetei: vor să
modifice ADN-ul universal. Vizează armonizarea întregului Univers pe aceleaşi note. Nu sunt
interesaţi numai de restabilirea libertăţii de emisie pe Pământ, ci vor mult mai mult: plănuiesc
restructurarea ratei de vibrare a Universului. Se plasează în zone cheie, unde provoacă
simultan implozii. Se aşteaptă, aşadar, o activare universală care să pornească de la aceşti
centri, urmând ca frecvenţa universală să se modifice cu timpul.
Arhitecţii Primi au deşteptat interesul Creatorului Prim. El învaţă de la toate lucrurile
existente pentru că el există în toate lucrurile. Cum aţi învăţat şi voi să vă apreciaţi temele,
pentru că acestea vă reprezentau, la fel şi Creatorul prim apreciază creaţia în ansamblu. El îi
permite existenţa pentru ca, ulterior, să îşi descopere puterile prin contemplarea rodului său,
aşa cum un părinte îşi admiră copiii. Creatorul Prim vrea să vă îndepărtaţi de la el pentru a
vă întoarce cu cele mai noi găselniţe, pentru a-i oferi prilejul de ale contempla şi de a evolua.
Creatorul Prim şi-a concentrat energiile asupra acestei zone a liberului arbitru îngrijorat fiind
de o viziune sumbră a viitorului, unde experimentul va fi rămas nesupravegheat. Energia va
declanşa o reacţie în lanţ şi va acapara toate celelalte energii din calea-i. Marea probabilitate
a dictaturii
versiune extinse pe Dintr-un
a Universului. intervaleviitor
de sute şi îndepărtat,
şi mai; chiar mii deexperimentul
ani se prefigurează în această
este reprogramat, iar 
energia alocată lui se transformă. Voi sunteţi parte a acestei transformări şi aveţi misiunea
de a vă infiltra, sub diverse înfăţişări, în acest sistem.
Partea umană din voi a delimitat binele de rău în cadrul acestei ierarhii celeste. Până acum
s-au scris tone de cărţi pe acest subiect şi le-aţi citit pe toate, E cazul să vă renegaţi lecturile.
Mult mai important, renegaţi-vă identitatea pe care v-aţi stabilit-o.
 În anii care vin, nu este obligatoriu ca toţi vizitatorii din ceruri să aparţină Familiei de Lumină.
Dar ei vor oglindi cu siguranţă identitatea pământenilor. Trebuie să învăţaţi ce este
autoritatea—fiţi
oficială, părinte,singura
profesorautoritate în ce
sau zeitate. E vă priveşte
vremea şi nupământenii,
ca voi, cedaţi în faţa altora, fie
să preluaţi ei autoritate
conducerea.
E necesar ca oamenii să fie duşi de nas înainte să înţeleagă ce li se întâmplă. Mulţi vă veţi
simţi frustraţi. Veţi vedea lucruri pe care alţii nu le pot observa; veţi fi martorii unei manii
colective la nivel planetar, fără să aveţi puterea de a depăşi momentul. Grupuri întregi vor 
adora acest zeu fals. care este nebunia.
Deja întrezăriţi acest viitor sumbru. Posesia luminii nu este o sarcină uşoară: odată
interorizată, procesul devine ireversibil. Nu veţi putea afirma: „Părăsesc echipa luminii. Nu
mai vreau să fiu cunoscut drept membru al Familiei de Lumină." Unii vă veţi dori să vă puteţi
 întoarce, dar pătrunderea luminii este definitivă.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 24 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 24/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

Vrem să vă daţi seama de ambiguitatea situaţiei în care se află aceste fiinţe care orbitează
 în jurul planetei. Cei pe care îi consideraţi „băieţii răi" şi cu care guvernele au pactizat se
confruntă cu aceleaşi dileme ca şi voi. Mai mult, ei nu fac decât să reflecte înapoi către sursă
credinţele şi dramele voastre. Oamenii i-au acuzat de dispreţ total faţă de specia voastră, pe
care au hărţuit-o prin experimente şi răpiri, fapt care a condus la proteste făţişe din partea
organizaţiilor care studiază fenomenul OZN.

Numai că
voastră aceste entităţi
nejustificată faţă se
de limitează la a reflecta întocmai
faptele conducătorilor din lumealumea în care
întreagă. trăiţi:oare,
Exista, toleranţa
vreo
diferenţă esenţială între opresiunea guvernelor şi a mass-media asupra voastră, a tuturor, şi
mutilarea unei vaci de către extraterestri? Comportamentul lor nu diferă cu nimic de cel al
propriei voastre specii. Mulţimea se supune necondiţionat voinţei liderilor, fără să aibă
iniţiativa de a-i ţine piept. Şi oamenii se complac în această stare docilă. Conştiinţa planetei
poate fi formulată cam aşa: „Fă tu şi pentru mine. Eu nu-mi asum responsabilitatea. Fii tu
reprezentantul meu oficial, profesorul sau şeful meu. Şi spune-mi ce să fac în continuare." 
Extratereştrii vă oglindesc atitudinile. Vă amintiţi acel film, V, difuzat la TV acum câţiva ani?
Pelicula permite să vă formaţi o oarecare imagine despre viclenia fiinţelor din spaţiu; oamenii
 îieste
vor inevitabil
idolatriza atrasă
pentru puterile lor titanice.
spre fuziunea Aceste previziuni
cu realitatea se vorEi
extraterestră. adeveri. Conştiinţa umană
vă manipulează clar în
această direcţie.
Cei capabili să discearnă adevărul vor fi uluiţi în faţa prostiei care animă idolatria servilă a
maselor pentru acele fiinţe care pretind a fi zei creatori, fără să se asemene câtuşi de puţin
celor pe care îi consideră creaţia lor. Fără îndoială, zeii sunt capabili de lucruri mari şi vă vor 
ului cu tehnologia lor. Poate vor vindeca unele boli pe care, de fapt, tot ei le-au răspândit,
dându-i e cercetătorilor pământeni informaţii preţioase despre armele biologice.
Vi se va face silă de societatea de pe Pământ, care a pactizat cu zeii şi vă veţi retrage
deoparte.
vă Oare nu
bine, habar e atât decegreu
aveţi de înţeles
urmează. Dacăcă v-am
noi zeii sunt reptile?
fi povestit chiarVitot,
sede
pare amuzant?
mult aţi fi dat Ţineţi-
bir cu
fugiţii.
Există şi cei care fac joc dublu. Problema e destul de complicată, dar este cazul să o aflaţi.
 Încercăm să vă extindem paradigmele de gândire şi identitatea pentru că trebuie să fiţi
pregătiţi. Doar aşa vă puteţi menţine identitatea neclintită contra nenorocirilor care se vor 
năpusti spre Pământ.
Dragii noştri oameni, sunteţi pe punctul de a vă îmbarca în cea mai grozavă aventură, pe
care numai voi o puteţi duce la bun sfârşit. Dimensiunile eterice sunt alături de voi tot timpul,
iar membri aipeFamiliei
cunoştinţele care vide Lumină
le-am oferitvă
şi sprijină neîncetat.tuturor
să le împărtăşiţi Dar numai de oameni.
celorlalţi voi depinde să aplicaţi

Trăind după codul pe care vi l-am împărtăşit—încredere în identitate, în sincronicitate, în


universalitatea planului nostru—nu aveţi de ce vă teme de legile meschine ale omenirii, chiar 
şi în faţa celor mai mari calamităţi şi a sorţii potrivnice.
Chiar şi zeii creatori au fost creaţi de alte entităţi, spre perfecţiunea cărora tind neîncetat.
Abisul dintre conştiinţa zeilor şi cea a creatorilor lor s-a format în cursul manipulării lumilor, a
universurilor chiar, nu a unei singure specii. Ca specie, voi sunteţi manipulaţi în interiorul mai
multor realităţi. Aşa că trebuie să vă daţi seama de numărul de realităţi în care sunteţi
captivi.
Ei La rândul
jonglează lor, manipulatorii
cu realităţile, dar pe einu auîinevoie
cine decât
duce de nas,să ştieîi ţine
cine în câte lumiînacţionează
captivi astfel.
lumile controlate
de ei?

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 25 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 25/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

Trebuie să simţiţi  lucrurile astea. Neuronii trebuie activaţi prin ocolirea gândirii raţionale,
conştiente, care caută întotdeauna precizia ultimă. Printr-un sentiment profund, dezvoltat cu
grijă, veţi ajunge într-o bună zi la o senzaţie copleşitoare de atotc unoaştere: precum o
lucrare de o mie de pagini, concepută şi redactată în cinci secunde de inspiraţie divină.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 26 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 26/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

(5)

Cine sunt purtătorii Corzii de Lumină ?

Purtaţi în voi istoria întregului Univers. Evenimentele acestor vremuri sunt o reacţie directă la
mutaţiile suferite de corpul fizic, căruia îi facilitaţi evoluţia către o formă extrem de eficientă
de stocare a acestei istorii.
Este, în fond, rezultatul ingineriei biogenetice la care voi nu aţi contribuit deloc. Bineînţeles
că procesul se dinamizează şi mai mult dacă veţi coopera. Întreaga specie este modificată
biogenetic de cei care v-au creat şi care periodic vă restructurează ADN-ul.
Acest interval a fost stabilit de primii zei creatori, proiectanţii speciei umane, cu scopul de a
reveni printre voi pentru a readuce specia umană la configuraţia iniţială. Au fost convocaţi
mulţi pentru acest proiect, iar unii au răspuns „Recunoaştem că suntem renegaţi. Haideţi să
ne întoarcem pentru a corecta proiectul. Vom ridica totul din ruine."

Planurile geneticeşi au
genelor recesive fost scoase
ai corzii din din
de lumină nouinteriorul
la lumină pentru aCustudia
acestora. carefantastică,
o intuiţie sunt purtătorii
v-aţi
ales ascendenţa genealogică în care se găseşte: cea mai mate concentraţie de filamente
foto cu potenţial evolutiv.
 Înaintea încarnării, obiectivul vostru era să menţineţi active codurile genetice care; la rândul
lor, facilitează accesul ia memorie. Dar după aceea v-aţi întrupat şi aţi uitat tot. Înţelegeţi toţi
că sunteţi parte a unui plan divin, ceea ce dovedeşte că, în diferite proporţii, aţi reuşit să vă
activaţi aceste coduri. Etapa următoare constă într-o intensificare a activării. Motivul principal
rezidă în evoluţia ADN-ului. Atunci când cele douăsprezece catene se vor fi poziţionat, lanţul
nucleonic se va conecta la ansamblul celor douăsprezece chakra.
Aceşti centri sunt vortexuri care transferă informaţia, pe care însă trebuie să ştiţi să o
interpretaţi. Chiar când nu sunteţi prezenţi pe planetă, ocupaţi fiind cu alte identităţi, tendinţa
voastră este de a evolua. De aceea, trebuie să depăşiţi neîncetat frontierele impuse din
afară, în brice situaţie v-aţi afla. Indiferent de realitatea în care sunteţi, ca membri ai Familiei
de Lumină trebuie să Vă depăşiţi condiţia şi să deveniţi supra-fiinţe—este punctul vostru
forte. Cu aceeaşi misiune aţi venit şi pe Pământ, să sfidaţi realitatea înconjurătoare—nu
pentru a stârni discordie, ci să sfidaţi pentru a crea armonie. Astfel reuşiţi să respingeţi acea
frecvenţă; anterioară a vibraţiilor.
Neînţelegerile voastre cu ceilalţi se datorează, parţial, acestei traiectorii evolutive continue
pe care o urinaţi.
deocamdată, Oamenii
în ritmul ceilalţi
vostru. Uniivă resping
sunt deoarece
programaţi nurăspundă
să nu sunt programaţi să Alţii
niciodată. reacţioneze,
ştiau de
schimbare, dar au venit aici doar ca observatori. Fiinţele timide au preferat Pământul
considerând că dacă dovedesc curajul de a pătrunde în cunoştinţă de cauză într-o
asemenea zonă atât de turbulentă, va fi ca o recomandare pentru a-i propulsa într-o stare
superioară a conştiinţei, în ciuda neimplicării reale.
Ajunge să fii în preajma celor care întreprind activitatea voastră pentru a-ţi regenera puterile.
Haideţi să le fim recunoscători tuturor celor care s-au decis să participe la această
monumentală modificare a frecvenţei. Toţi sunteţi necesari, pentru că e nevoie de un număr 
cât mai mare de frecvenţe pentru acumularea energiei care să înlăture vechea frecvenţă.
Deschiderea
 întâmpla să văspre
treziţilumină determină
noaptea rearanjarea
şi să simţiţi fizică a corpurilor
aceste transformări. voastre.
Fundamental, ele Vi
sese poate
petrec la
nivelul ADN-ului.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 27 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 27/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

Acesta este, în esenţă, un filament; un om de ştiinţă l-ar descrie ca pe un filament de


legătură. Cercetări de ultimă oră ale savanţilor au relevat identificarea unor coduri în diverse
zone ale ADN-ului. Cu alte cuvinte, există unele porţiuni pe care ei nu le pot interpreta, motiv
pentru care le consideră superflue şi le denumesc „ADN rezidual." Dar nu sunt pe calea cea
bună.

Am mai discutat
asemeni de care
caselor pe modul
vreiîn să
care aţi fostpezămisliţi
le extinzi devoi
viitor. Iar către zeii în
sunteţi creatori. V-aumoment
chiar acel construit
în
care constructorii voştri vor să vă „extindă" fiinţa. Acel „ADN rezidual" la care fac referire
oamenii de ştiinţă a dormitat în celulele voastre atât de mult timp, pentru ca acum să fie
reactivat. De fiecare dată am accentuat importanţa oxigenării în învăţăturile noastre,
deoarece oxigenul alimentează acest cod şi activează ADN-ul rezidual (care nu are, de fapt,
nimic rezidual în el).
De fapt, acest ADN este responsabil cu percepţiile interne ale propriului organism, ceea ce
vă permite să recepţionaţi informaţii integrale, dintr-o realitate tetradimensională. ADN-ul
acesta vă va schimba complet vederea, auzul, durata de viaţă şi multe altele. Partea
adormită
viaţă a ADN-ului, care a suscitat atâtea discuţii printre oamenii de ştiinţă, se trezeşte la
în sfârşit.
Viteza cu care organismul vostru Suferă mutaţiile i-a determinat pe unii savanţi să vă declare
bonavi. Unii sunt chiar foarte îngrijoraţi de această evoluţie. Au convins guvernul să
investească miliarde de dolari în cercetarea ADN-ului. Numai că transformările din
organismul vostru nu sunt un semn al bolii: voi suferiţi mutaţiile şi restructurările în mod
natural. De cele mai multe ori, mutaţiile au loc în timpul somnului, iar dimineaţa conştientizaţi
stranietatea unor senzaţii pe care nu le-aţi mai avut. Cu timpul, schimbările se vor amplifica
şi veţi ajunge să dezvoltaţi simţuri şi capacităţi noi. Veţi cunoaşte instantaneu lucruri de care
habar nu aveaţi înainte.
Arhitecţii originari ai corpului omenesc erau fiinţe binevoitoare. Aceşti primi zei creatori şi-au
arătat generozitatea când v-au dotat cu o fantastică forţă vitală şi cu nenumărate capacităţi
extrem de utile. Toate aceste atribute sunt împrăştiate în corpul fizic sub forma filamentelor 
fotocodificate care încep să se structureze. Oasele, îndeosebi structura scheletului, au o
deosebită importanţă în codificarea informaţiei. La alinierea finală a scheletului veţi fi martori
ai unui efluviu gigantic de energii cosmice izvorâte din toate nodurile energetice ale Terrei,
flux pe care îl veţi capta în corpul vostru şi care va genera restructurarea intracelulară a
filamentelor. Transformarea se va răsfrânge asupra tuturor celorlalţi: oameni.
Sistemul evolutiv conceput de primii zei creatori care vă permite să accesaţi simultan mai
multe dimensiuninumărului
corespunzătoare şi frecvenţe se chakra—şapte
egal de bazează pe corporale
evoluţia şi celor
cincidouăsprezece
extra-corporale.catene
Este
modul de funcţionare a sistemului. Evoluţia catenelor din corpul omenesc trebuie să
determine accesarea unei frecvenţe comune pentru toţi, astfel încât chiar şi cei mai primitivi
să o poată susţine.
Sunt, într-adevăr, şi oameni care depăşesc douăsprezece catene. Totuşi, pentru marea
majoritate a oamenilor, este o stare de conştiinţă imposibil de atins. Chiar şi aşa, este un salt
imens trecerea de la două la douăsprezece cordoane.
Unii vor evolua rapid către noua structură de ADN, în timp ce alţii îl vor integra abia spre
sfârşitul deceniului.
respectiva frecvenţă.Diferenţele se datorează
Deja este foarte capacităţii
greu pentru diferite a să
unele persoane fiecăruia de acumenţine
ţină pasul aceste
prime schimbări de la început. Marea majoritate a pământenilor şi-a înrădăcinat concepţia

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 28 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 28/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

unei realităţi unice, atotcuprinzătoare. Persistenţa în această idee va însemna prăbuşirea


omenirii.
Odată cu restructurarea intracelulară, memoria interioară se trezeşte la viaţă, independentă
de memoria experienţelor. Cea de dinainte este cunoaşterea de sine, care dezvăluie lumea
de dincolo de materie. Credeţi în ea. Cunoaşteţi-o. Înţelegeţi-o.

Lumea
unui fizicăinformaţional:
boom nu oferă decâtenergie
indicii ale
pe lumii spirituale.vaSpiritul
gratis—totul şi evoluţia
fi disponibil. sineluisunt
Şi toate suntlegate
în pragul
de
filamentele foto, milioane şi miliarde de fibre minuscule în celulele voastre.
Cum v-am mai pomenit, a doua generaţie de zei creatori, cotropitorii Pământului, au fost
nevoiţi să vă reprogrameze ca să puteţi fi controlaţi. V-au deconectat inteligenţa
amestecându-vă filamentele din componenţa ADN-ului. Dar structura interioară a celulei se
reface treptat. Catenele se rearanjează în grupuri de câte trei, care vor forma în final cele
douăsprezece cordoane. Vibraţia lor comună va activa sistemul chakra.
Teoretic, numărul de catene şi de chakra este mult mai mare. Numai că, în condiţiile de faţă,
conştiinţa
Avem oamenilor
de-a face nu
cu poate suporta
evoluţia mai douăsprezece
celor mult de douăsprezece
catene,fărăconectate
a-şi periclita
la echilibrul.
chakrele
corespondente—şapte în interiorul corpului, cinci în afara lui. Cu prima categorie, exerciţiile
nu ridică probleme foarte mari datorită localizării lor fizice. Primele trei sunt chakra
supravieţuirii, cea a sexualităţii şi cea a simţurilor perceptive. A patra chakră este inima—
centru al compasiunii şi al legăturii cu realitatea. A cincea este chakra din gât, legată de
vorbire, A şasea este al treilea ochi, viziunea. A şaptea este chakra coroanei, care
relaţionează identitatea persoanei cu dimensiunea ei imaterială. Abia când ajungem la cele
cinci chakre din afara corpului trebuie căutate noi modalităţi de a le identifica, în ciuda
imaterialităţii lor.

A opta chakra
capului. leviteazăacest
Mulţi păstrează împrejurul
centruvostru.
aproape Pluteşte cam
de corpul la jumătate
fizic. de metru
A noua chakră este deasupra
şi ea prin
apropiere, la câţiva metri distanţă de corp. La integrarea celei de-a noua catene, chakra a
noua se va îndepărta spre straturile superioare ale atmosferei, devenind un fel de centru
planetar care vă menţine conectaţi la realitate. Este o verigă de legătură.
A zecea, a unsprezecea şi a douăsprezecea chakră sunt mult mai departe. Cea de-a zecea,
din momentul alinierii şi activării ei, se va plasa în sistemul solar. A unsprezecea va ajunge
 în sistemul galactic, iar ultima se va poziţiona într-o zonă îndepărtată a Universului.
Aceste centre vă vor ţine informaţi în permanenţă, pentru că ele stabilesc legături şi cu alte
entităţi, laprin
cotidiene fel descifrarea
ca şi chakre le corporale.
mesajelor Veţi constata
recepţionate o schimbare
prin aceste vortexuri. profundă a existenţei
Transformarea nu se va produce simultan la toţi oamenii, fiindcă nu sunteţi programaţi să
reacţionaţi simultan. Fiecare aţi primit o anumită ordine—o fişă cu specificaţiile momentului,
locului şi modului în care veţi putea acţiona în parametri optimi. Mulţi încă învăţaţi cum să vă
descoperiţi eul exaltat. Dacă reuşiţi acest lucru, nu va mai trebui să depuneţi efort, fiind un
vehicul al luminii care acţionează prin simpla intenţie de a acţiona.
Oameni diferiţi, supuşi transformării în momente diferite, datorită diferenţelor lor inerente.
Haosul se va instaura negreşit, în locul ordinii dorite. În procesul atât de anevoios, neofitul se
poate adresa
ajutor. unei sunteţi
Celor care alte persoane
primii vicare a trecut
se va părea deja prindeexperienţe
extrem greu. Voi similare pentru a solicita
sunteţi deschizătorii de
drumuri. Odată drumul acesta parcurs, facilitaţi trecerea celor din urmă. Unele trasee sunt

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 29 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 29/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

deja indicate, cu condiţia ca voi să vă conectaţi la respectivele cadre temporale. Cu cât vă


preocupaţi mai mult de evoluţia proprie, cu atât grăbiţi transformarea şi pentru ceilalţi.
 În vremuri demult apuse, omenirea emitea în frecvenţe dimensionale mai înalte, iar voi
puteaţi călători în voie printre dimensiuni, reuşind să manipulaţi materia. Capacităţile v-au
fost eliminate intenţionat de fiinţele care vă controlează astăzi. Trebuie să ştiţi că fiecare
realitate îşi are paznicii ei, care se schimbă de-a lungul timpurilor.
Folosim termenul paznic  într-un sens neutru. La rândul vostru, întrebuinţaţi acest cuvânt cu
sensul de protector. Noi îi considerăm responsabili pentru realitatea pe care o păzesc, dar 
pe care o ţin departe de alte entităţi ; nu le permit acestora din urmă să intervină în nici un fel
 în realitatea lor. Paznicii, în accepţiunea noastră, nu sunt neapărat entităţi binevoitoare, cu
gânduri nobile. Entităţile care vă păzesc realitatea pot să interzică accesul celor care doresc
să vă elibereze.
Uitarea provine parţial din ampla restructurare căreia i-aţi fost supuşi, multe abilităţi pe care
le dobândiserăţi fiind dezactivate. Minţile v-au fost supuse unui control strict. Vălurile
protectoare cu care a fost înconjurat Pământul au împiedicat posibilele voastre încercări
viitoare de a obţine informaţii, iar lipsa acelor abilităţi v-a eliminat toate şansele de reuşită.
  În prezent, planeta este supusă expansiunii realităţilor. Pentru a le putea accesa, este
absolut necesar să începeţi cu o minuţioasă investigaţie în realitatea voastră interioară. Nu e
timp de studii aprofundate în psihanaliză. Trebuie să vă dezvoltaţi instrumentele de
cercetare într-un infim interval de ordinul orelor, pe care apoi să le întrebuinţaţi pe parcursul
a mai multe decenii de evoluţie afectivă. Trebuie să parcurgeţi integral calvarul
sentimentelor, deoarece numai în el veţi regăsi nedisimulată exprimarea corpului omenesc.
Este, în acelaşi timp, unicitatea şi darul speciei voastre.
La început, veţi deschide acest univers al emoţiilor spre zone pe care le-aţi ţinut ascunse
faţăstructurarea
eu de voi înşivăinformaţiilor—amintiri
pe parcursul acesteidespre
vieţi. Se poatedelicate
situaţii ca amintirile să năvălească
sau scoase împreună
din context. Puteţi
să descoperiţi urmele unui contact cu extratereştrii, petrecut în copilărie, Sau puteţi
descoperi forme de sexualitate pe care nu le înţelegeaţi în momentul participării la ele, fie că
eraţi participanţi activi sau pasivi. Astfel de amintiri au fost înlăturate de corpul emoţional în
virtutea caracterului lor de tabu, prescris de filtrul extrem de îngust al corpului mental. Corpul
emoţional, aflat în legătură cu corpul spiritual, se ascunde în fata cenzurii.
Credeţi că ştiţi deja cine sunteţi. Aveţi amintiri bazate pe evoluţia voastră în această viaţă.
Vrem să vă arătăm că, în paralel, mai multe existenţe ale voastre au amintiri diferite una de
alta şi diferite toate de ale voastre. Aţi blocat accesul la aceste amintiri şi la cele conexe
pentru că nu le puteaţi interpreta prin intermediul corpului emoţional.
Mare parte a materialului care trebuie confruntat are de-a face cu sexualitatea, partea din voi
pe care nu aţi înţeles-o şi pe care este necesar să o abordaţi pentru a-i înţelege scopul. De
ce anume se leagă sexualitatea? Cine a legiferat modul corect de a o manifesta? De
asemenea, trebuie sa înţelegeţi contactele şi energia care vă înconjurau în permanenţă în
tinereţe; aţi eliminat astfel de contacte deoarece nu aţi fost susţinuţi în impresia de realitate
pe care v-o creau.
Prin explorarea multidimensionala amintirile ascunse vor reveni la suprafaţă. Veţi fi stupefiaţi
să daţi de urma atâtor evenimente şi chiar întregi fragmente din viaţă, de existenţă cărora nu
mai ştiaţi nimic,
sistemului nervosînde
special dinainte
a întrerupe de ainformaţional
fluxul împlini doisprezece ani. Vă nu
pe care mintea va îluimi capacitatea
poate procesa.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 30 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 30/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

Chiar şi aşa, înregistrările rămân în memorie şi acum le puteţi accesa. Veţi reuşi să le
procesaţi dintr-un unghi neutru, nu din ipostaza de actanţi pe care o aveaţi înainte.
Grăbiţi-vă cu explorarea corpului, a identităţii, a vieţii pe care le aveţi acum. Nu aveţi la
dispoziţie ani întregi pentru a studia. După reconectarea ADN-ului veţi descoperi
interrelaţionarea complexă dintre evenimentele acestei vieţi şi, mai ales, scopul care le
uneşte pe toate de anumite locuri în care aţi trăit şi de multele identităţi pe care vi le-aţi
asumat.
 Într-un caz ideal, prin intermediul memoriei celulare, veţi putea depăşi (pre)judecata şi veţi
reuşi o înţelegere a ceea ce s-a întâmplat într-adevăr pe Pământ. Singura cale prin care veţi
activa noua frecvenţă pentru a determina viitorul vostru pe Pământ ar fi să vă abţineţi de la
orice judecată asupra rolului vostru în întregul proces. E un lucru extrem de complex şi de
important: simţiţi-l. Ca să-l puteţi duce la bun sfârşit, trebuie să înlăturaţi paradigma
existentă, să vă deziceţi de această realitate. Veţi înţelege astfel că adevărata existenţă v-a
fost tăinuită. Este imperios necesar să v-o amintiţi.
Nu sunteţi singuri. Nici nu aţi putea să izbândiţi fără ajutor. Chiar dacă vă tot repetăm că
sunteţi responsabili
 înţeles de sufletele
cum stă treaba şi revin voastre,
în acestmai sunttemporal
cadru şi alte aspecte
pentru ale
a-şisinelui vostru
canaliza care auşi
energiile
pentru a modifica realităţile. Încă o dată insistăm asupra importanţei timpului în care trăiţi şi
asupra fericirii pe care o va aduce—trebuie mimai să doriţi schimbarea.
Dar dacă nu doriţi aceste lucruri şi nu vreţi să renunţaţi la nimic, veţi fi nevoiţi să treceţi prin
experienţe mai puţin fericite. Cu toţii aveţi lucruri la care nu vreţi să renunţaţi. Va fi uneori
dificil, pentru că fiecare are ceva de care nu se poate despărţi. Şi totuşi aţi venit să faceţi
ceva care vă va impulsiona călătoria şi care vă atrage ca un magnet. E ca şi cum v-a mai
rămas ceva nerezolvat. Vălul vi s-a aşternut atât de bine pe ochi ca să nu scăpaţi şi începeţi
să strigaţi: „Ce caut iar aici? Plec imediat!"
Cei care înţeleg dimensiunile superioare s-au simţit adeseori singuri aici, pe Pământ.
Milioane sunteţi în această stare şi vă sprijiniţi reciproc. Vă regăsiţi deja şi vă împletiţi
conştiinţa—fire subţiri, ca de mătase, răsucite printre alte multe fire. O tapiserie minunată se
va ţese fără pic de efort, fiind parte a planului care vă determină să faceţi unele lucruri.
 Întreaga planetă a fost supusă unui control atât de strict, încât aţi fost îndoctrinaţi încă de la
sosirea voastră că nu puteţi controla propria realitate. V-a fost impusă supremaţia
circumstanţei şi dependenta de alţii. Este total greşit ! Voi singuri vă controlati ADN-ul.
Aveţi control total asupra a tot ce vă înconjoară. Dacă nu descoperiţi acest adevăr şi nu
credeţi în voastră,
inocenţa el, rămâneţi
le-aţisupuşi
permisaialtora
dorinţelor
să văaltora, în această
controleze zonă
ADN-ul, a liberului
inteligenţa şi arbitru.
tot ce văÎn
 înconjoară.

(6)

Descătuşarea istoriei

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 31 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 31/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

ADN-ul este esenţialmente un cod, întrucât materialul genetic este alcătuit din acele
filamente de lumină codificată—fire minuscule care conduc informaţia asemeni sistemelor cu
fibră optică. Stâlpul de lumină de care vă folosiţi pentru a vă autoactiva şi pentru a absorbi
informaţie este, la rândul lui, compus din filamente. Acestea pot transmite cantităţi uriaşe de
date, pe care corpul vostru le preia. Aliniate într-o anumită ordine, oferă imaginea de
ansamblu a adevăratei istorii.

Filamentele
 încât conţinerăspândite prin corp
întreaga istorie se aseamănă
a Universului. unei biblioteci
În trecutul gigantice—atât
îndelungat des-au
al Pământului încăpătoare,
perindat
multe specii prin aceste unghere ale Universului. Eraţi; obişnuiţi cu ideea că omenirea ar fi
apărut pe Pământ. Numai că oamenii au fost implantaţi aici. Curând, veţi fi şocaţi la
descoperirea scheletelor unor creaturi necunoscute până în acest moment. Astfel de dovezi
au fost descoperite deja în America de Sud, doar că s-a scris despre ele numai în ziarele de
scandal, pe care majoritatea le-aţi desconsiderat. În momentul în care conştiinţa umanităţii
va atinge o frecvenţă de recepţie, concretizată prin orientarea psihicului social către
modificarea paradigmei prezente, atunci Pământul îşi va oferi secretele prin nenumărate căi,
printre care noi configuraţii meteorologice, schimbări tectonice, descoperiri în psihicul uman
etc. Veţi reuşi să dezgropaţi o istorie cu totul şi cu totul nouă.
Sarcina vostră de căpătâi constă în controlul deplin asupra propriului ADN, în intenţia şi
voinţa de a-i asigura evoluţia. Să cereţi şi să doriţi aceasta nu e un lucru simplu, deoarece
implică tranzitul frecvent de la o identitate la alta. Din perspectiva istorici voastre
pluridimensionale, v-aţi întrupat într-o multitudine de persoane, iar unele experienţe au fost
de-a dreptul dureroase şi v-au solicitat extrem demult.
A sosit momentul să depăşiţi dificultăţile şi să exploraţi istoria ascunsă în corp—pentru asta
trebuie să permiteţi torsiunea filamentelor în catene noi şi să urmăriţi fluxul informaţional
direcţionat prin aceste noi structuri. Nu vi se va părea întotdeauna logic. Veţi ajunge să
 înţelegeţi că logica se pretează unor anumite zone, funcţii, scopuri, dar nu ea vă generează
eidentitatea.
nevoie deUnii o folosesc
înţelegerea abuziv.
logică Accesul nelimitat
a experienţelor la eatreceţi.
prin care vă poate cauza
Aveţi grijăstres corporal.
de voi, Nu
menţineţi-
vă buna dispoziţie şi gândiţi-vă tot timpul la evoluţia iminentă.
Veţi întâmpina multe greutăţi pe acest drum, pentru că urcaţi pe scara identităţii, formată din
sistemul de chakre. Ele sunt în legătură directă cu alte existenţe ale voastre, răstimp în care
aţi fost activi într-un domeniu sau altul. Aveţi obligaţia de a vă descoperi adevărata identitate
 în decursul următorilor ani.
Filamentele fotocodificate sunt formate din lumină, sunt parte şi expresie a ei. Ele există cu
milioanele în fiecare celulă şi au corespondenţi filiformi în afara corpului vostru. Sunt
codificate
voastră în modelul
identitate. geometric
În vremurile al Limbajului
anterioare, echipadeneagră
Lumină, capabilă
crease să etaleze
o barieră adevărata
de netrecut pentru
aceste filamente.
Ele sunt asemeni razelor luminoase concepute într-un limbaj geometric. Provin dintr-o bază
de date cosmică şi stochează informaţia. Mulţi nu aveţi nevoie de vindecare fizică. Dar vă
este necesară o formă de educaţie spontană, un implant cu alte cuvinte, pentru a fi pregătiţi.
Aşteptaţi-vă tocmai la această intervenţie în următorii ani.
  Îndeosebi celor care cunosc puterea cristalelor le va fi mult mai uşor să canalizeze
filamentele pentru a activa şi alte corpuri. Vor reuşi ca, în propriul lor corp, să îşi activeze
filamentele
proces. Din pentru obţinerea
umbră veţi cunoaşterii
fi asistaţi instantanee.
de alte fiinţe Ar însemna
de-a lungul apogeul
acestui drum educaţiei
anevoios. ca
Le veţi

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 32 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 32/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

recunoaşte la un moment dat, după cum veţi recunoaşte şi alte realităţi care gravitează în
 jurul vostru.
Nici una din „cărţile" aranjate în biblioteca filamentelor intracelulare nu a fost „arsă"—ele au
fost pur şi simplu trase de pe „rafturi" şi îngrămădite în mijlocul „sălii". Ca şi cum aţi păşi într-
o astfel de sală, de mărimea unui stadion şi toate cărţile ar fi fost scoase de pe rafturi şi
lăsate să zacă pe podea. Poate doar printr-un noroc enorm să găseşti ceea ce cauţi. Şi cum
voi, oamenii,
ceea sunteţi
ce căutaţi până obişnuiţi să nu vă încredeţi în puterea norocului, nu aţi găsit nimic din
în acest moment.
Deşi informaţia a rămas intactă în interiorul vostru, nu v-aţi putut folosi de ea pentru că nu
ascultă de regulile logicii. Cum să vă folosiţi de ea, aşadar, acum, când i-a venit vremea? Ea
singură vi se va dezvălui. Aici este cheia procesului. Nu este nevoie să o căutaţi undeva
anume, pentru că e în natura fiinţei voastre să o găsiţi. Restructurarea catenelor de ADN
implică şi repoziţionarea lor într-un nou sistem nervos care tocmai se formează şi care va
permite conştientizarea instantanee a informaţiei. Sunt procese care trebuie învăţate,
  începând cu dezvoltarea noului sistem nervos, care implică absorbţia intracorporală a
luminii, oxigenarea sistemului, accelerarea energiei şi integrarea cât mai multor idei şi
experienţe.
pe Fiţi martori
mai departe. Dacă nua ceea ce se întâmplă
poţi depăşi în voi,
o experienţă ca să nici
delicată, ştiţi nu
cumveiputeţi
reuşicontrola procesul
să accesezi alte
informaţii—de parcă ai reciti la nesfârşit aceeaşi carte, fără îţi dai seama că mai există şi
altele. Trebuie să parcurgeţi întreaga istorie, nu doar un fragment minuscul al ei.
Istoria este indisolubil legată de sufletul vostru. Aţi depus un legământ, ca membri ai Familiei
de Lumină, să păstraţi vie amintirirea tuturor existenţelor voastre. Vă acceptaţi în întregime
trecutul şi toate experienţele pe care le-aţi avut, reuşind astfel de fiecare dată să vă
transferaţi în alte realităţi care necesită transformare, pentru a vă respecta jurământul
dinaintea Familiei de Lumină. Acordul nu prevede alte restricţii, execuţia misiunii fiind lăsată
la libera voastră iniţiativă.
ADN-ul tricatenar activează centrul simţirii. Sentimentul este calea sau biletul de liberă
trecere către eul spiritual. Negarea lui este echivalentă cu interdicţia de a pătrunde în
dimensiunile spiritului. Hristosul a spus: „Cunoaşte-te pe tine însuţi." Cunoaşteţi-vă pe voi 
înşivă. E acelaşi lucru. Aţi primit aceste sfaturi cu mult timp în urmă, dar cu timpul ele au fost
răstălmăcite, astfel încât oamenii să nu mai priceapă ce specie măreaţă au fost cândva şi
că, pentru a se întoarce la gloria de odinioară, era necesar să îşi rearanjeze corpul fizic.
De fiecare dată, transformarea trebuie să se producă în interior. Dacă vreţi schimbarea pe
planetă, vă sfătuim să începeţi, cu voi. Dezvoltaţi-vă. Depăşiţi frontierele sinelui. Deveniţi
multidimensionali, coexistaţi în lumea astrelor, călătoriţi în afara eului fizic. Nu mai acceptaţi
 definiţii
îndeasăînguste
pe gâtdepentru
genul:acorpul se termină
vă controla. „aici", liberului
În zona adoptândarbitru,
viziunea pe careeste
controlul societatea
o partev-oa
ecuaţiei, fiindcă există întotdeauna cineva care doreşte şi are posibilitatea să preia controlul.
Dar voi aparţineţi Familiei de Lumină. Cărei ierarhii şi căror zei le daţi socoteală?
ADN-ul reprezintă relatarea vie a adevărului şi a vieţii. Dacă veţi fi capabili să încorporaţi
istoria, vă veţi transfera în alte realităţi fără medierea CD-urilor, a benzilor video sau a
cărţilor. Le veţi putea experimenta nemediat. Multe culturi arhaice au reuşit să identifice
rămăşiţele Bibliotecii Vii împrăştiate pe planetă. Astfel se explică profundul respect pe care îl
nutresc faţă de Pământ şi faţă de animale, ca şi cunoaşterea interrelaţionării subtile a
elementelor naturii. Toate aceste culturi au fost susţinute şi au rezistat de-a lungul timpului
pentru ca voi să aveţi astăzi un loc de unde să vă începeţi pregătirea.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 33 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 33/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

ADN-ul conţine codul. Aici stau înscrise expresia identităţii voastre, planul acestei existenţe,
istoria Universului şi desfăşurarea vieţii voastre pe Pământ Totul, ascuns la nivel intracelular.
ADN-ul Ş iniţial al primilor stăpânitori ai planetei, tot oameni, avea un număr de
douăsprezece catene. Prin urmare, ele sunt în legătură cu multe alte surse de informaţii care
utilizează acest număr. Ţineţi minte că realitatea reflectă alte realităţi. Cordoanele
informaţionale au conectat omul la centri informaţionali corespunzători din interiorul şi din
afara corpului.
In curând, Pământul va suferi o aliniere pe care Arhitecţii Primi au stabilit-o pentru a reface
sistemul celor douăsprezece lanţuri, cu scopul de a reda stăpânirea planetei oamenilor—
odinioară specia dominantă. Încă din faza de proiectare, s-a hotărât ca numai stăpânitorii
planetei să deţină cheia cu care se putea descifra informaţia stocată în Biblioteca Vie.
Cum este legată Biblioteca de sistemul celor douăsprezece vortexuri informaţionale? Prin
activarea chakrelor, informaţia caută o modalitate de a se exprima, de a se exterioriza.
Anumite lucruri stimulează procesul, aducând informaţia în prim plan şi evidenţiind-o.
Conexiunea cu sistemul chakrelor vă permite recepţia energiei care provine din alte
douăsprezece surse complementare. Activarea propriilor chakre determină o reacţie în lanţ
care propagă
asemeni informaţia. În acest fel, creierul va ajunge să funcţioneze la randament maxim,
unui computer.
Există nenumărate posibilităţi de descifrare a cunoaşterii ascunse, prin accesarea celor 
douăsprezece dimensiuni paralele. Paşii sunt nenumăraţi. Am putea să-i comparăm cu
măsurile de securitate luate de guvern când este vorba de informaţii ultrasecrete: acesta
utilizează amprentele digitale şi multe alte metode de identificare pentru a permite, accesul
la informaţii. Este absolut necesar să descoperim şi în cazul nostru o multitudine de coduri,
pentru a preveni descoperirea secretelor care se încearcă a fi descifrate.
Activarea catenelor de ADN coincide cu activarea, rotirea, mişcarea şi deschiderea
vortexurilor
energiei informaţionale
Astfel corespunzătoare—douăsprezece
începe rotaţia celor douăsprezece. Aliniereachakre sau atrage
energiei discuri după
etericesine
de
activarea celor douăsprezece corpuri celeste din sistemul solar. Ele reflectă energia înspre
Pământ, care astfel devine activ din punct de vedere bioenergetic. Din ce în ce mai multe
grupuri se aliniază în jurul acestui număr—rotaţia celor douăsprezece universuri, de
exemplu. Spirala rotaţiei va antrena haos în noua conştiinţă, mai ales în momentul
reconectării la planetă a celor cinci vortexuri extracorporale, care vor revărsa fluxuri imense
de energie asupra Terrei.
Menţinerea sistemului cu douăsprezece catene nu va reţine informaţia speciei. El nu va
asigura decât mutaţia minimă care să permită propulsia omenirii spre un alt nivel de
conştiinţă.
Putem Va procesul
vedea fi atins uncanou nivel de
naşterea frecvenţă,
unui peîncare
nou soare fiecare terestră.
atmosfera îl va resimţi în felul său.
Cu siguranţă că
lanţurile de ADN nu înglobează toate filamentele fotocodificate. Totuşi, sistemul celor 
douăsprezece va fi suficient pentru a vă dezvălui tuturor, ca specie, adevărul despre
identitatea voastră.
Voi, ca membri ai Familiei de, Lumină, ştiţi deja cine sunteţi. Oamenii sunt cei care şi-au uitat
obârşia. Aparenţa voastră umană vă face să uitaţi, uneori, adevărata identitate. Dar partea
nepieritoare a fiinţei voastre este cu voi, pentru a vă reaminti.
*
Numim Pământul Bibliotecă Vie fiind, conştienţi de reprezentarea pe care v-aţi făcut-o cu toţii
despre o bibliotecă: un loc unde informaţia este bine clasificată şi disponibilă. Ne folosim de

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 34 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 34/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

analogie pentru a vă forma imaginea unui periplu amplu în interiorul unei biblioteci gigantice.
Nu aţi reuşit însă să citiţi această informaţie sau să o găsiţi la raft.
Vrem să vă formaţi cu toţii această imagine. Veţi ajunge să iubiţi Pământul, să vă găsiţi
propriul vostru colţişor pe planetă. Nimeni nu se va mai simţi singur ştiind că există viaţă
inteligentă care doreşte să comunice cu omenirea. După restructurarea ADN-ului şi
conexiunea acestuia la vortexurile informaţionale veţi asista la activarea Bibliotecii.
Doar oamenii au fost desemnaţi să acceseze informaţiile. Multe istorisiri acreditează acest
privilegiu. Cu mai multe milioane de ani în urmă, toate speciile trăiau în armonic pe planetă,
 îndeosebi în era dinozaurilor, când aceşti coloşi ai regnului animal păzeau planeta, iar 
energiile erau captate din spaţiu pentru a forma Biblioteca. Aceasta a fost situaţia timp de
milioane de ani.
Momentan doisprezece este numărul de legătură—priviţi de jur împrejur şi vă veţi da seamă.
A fost preferat pentru a va face să vedeţi, la un moment dat, că stabileşte o legătură cu
altceva. Nu exprimă ritmul vostru natural, dar a fost stabilit de comun acord pentru a vă
permite accesul în alte realităţi. Este o formulă codificată. Multe lucruri, aparent indescifrabile
pentru logică, pot fi descifrate din perspectiva filamentelor codificate şi noului vostru corp
hipersensibil.
Mulţi se vor împotrivi, argumentând că sistemul nu este eficient din lipsa naturaleţii fluxului.
Numai că sistemul celor douăsprezece a fost adoptat la scară planetară. Voi, de fapt, eraţi
programaţi iniţial în sistemul celor treisprezece. De câte ori pe an avem lună plină? De
treisprezece ori. Acest sistem va reveni. Curând vă veţi reîntoarce la el dacă veţi reuşi să vă
depăşiţi trecutul. Energia din treisprezece transcende logica şi sistemul forţat.
Aşa cum am mai spus, Familia de Lumină a venit pe Pământ să recepţioneze energie de la
Arhitecţii Primi. Energia va produce modificări la nivel genetic, rearanjând filamentele.
Acesteaumane
Fiinţele se vorvor
construi
deveni în sistemulîncelor
o valoare douăsprezece
sine prin capacitateacatene care activează
lor de accesa corpul.
datele Bibliotecii
terestre.
Dar de ce sunt aceste informaţii atât de preţioase? Împrăştiate în insecte, în flori, porci, cozi
de măgar sau urechi de iepure, e de datoria voastră să le descoperiţi. E important de reţinut
că datele din cele douăsprezece biblioteci au fost depozitate în mai multe straturi. De aceea,
există mai multe coduri de acces. Cu alte cuvinte, aveţi la dispoziţie mai multe căi de acces
 în Bibliotecă. Nu aveţi deci posibilitatea de a afirmă: „Am acces total la informaţii." Asemeni
sistemelor de securitate ale guvernului, biblioteca va avea şi ea măsuri de siguranţă.

Arhitecţii aveau
ameninţau motive întemeiate
să acapareze totul. Unelepentru
entităţia energetice,
construi bibliotecile,
Păstrătoriidin cauza se
Timpului, tiraniilor
temeau care
ca
aceste informaţii să nu ajungă pe mâini greşite. S-a ajuns astfel la diverse proiecte de
biblioteci. Celelalte biblioteci, sau lumi, sunt cu totul diferite de aceasta. Sarcina Păstrătorilor 
Timpului era să conceapă un proiect care permite evoluţia conştiinţei, stocarea datelor şi
accesul ulterior la informaţie.
 În primă instanţă, rolul jucat de oameni în administrarea bibliotecii era onorant. Fără mediere
umană nu se putea accesa informaţia şi cu cât era mai înaltă frecvenţa vibraţională a
respectivului om, cu atât puteai accesa mai multe date: Era un motiv de mândrie să fii, în
acelaşi timp, liber şi totuşi legat intim de mecanismele bibliotecii.
Dacă ar fi să considerăm oamenii drept nişte cârduri de acces în bibliotecă, unii aveau mai
multă libertate de acces decât alţii. Erau pregătiţi special pentru a ocupa aceste funcţii şi

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 35 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 35/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

când o fiinţă dorea să obţină informaţii de pe planetă, fuziona cu tranzistorul uman, care îi
deschidea anumite magistrale informaţionale. Dacă persoana avea acces doar la coduri
inferioare, nu se putea obţine o cantitate mare de date; solicitanţii avea nevoie de informăţii
specifice. Celelalte date nu erau ascunse faţă de respectivul, numai că el nu era apt din
punct de vedere electromagnetic să le acceseze.
Informaţia trebuie să aibă cale liberă de acces prin sistemul de credinţe al individului; altfel,
persoana
este poate
dublată să explodeze
de dragoste. literalmente,
Prezenţa dinefectul
dragostei, cauza ei
suprasarcinii
stabilizator,informaţionale care nu
previne dezintegrarea
fiinţei şi accentuează concentrarea asupra conceptelor complexe care urmează a fi
recepţionate. Este modul de preluare a unor astfel de concepte pe Pământ: ele sunt
transmise pe frecvenţa dragostei.
Frecvenţa luminii nu poate transmite concepte foarte complexe din cauză că este separată
de afectivitate. Frecvenţa dragostei, însă, este în strânsă legătură cu afectivitatea. În
momentul în care individul îşi creează imaginea extinsă a sinelui, dragostea trebuie să îi
confere un scop. În absenţa dragostei, individul nu întrevede finalitatea, fără de care nu
poate concepe complexitatea totului.
Veţi ajunge să descoperiţi şi rolul important jucat de sexualitate în proces. Dacă reuşiţi să v-
o însuşiţi ca pe un bun propriu, veţi profita de ocaziile care vi se ivesc pentru a o exprima,
rămânând numai la decizia voastră dacă doriţi sau nu să o exprimaţi. Accesibilitatea voastră
fată de cei care doresc să intre în bibliotecă vă va prilejui întâlniri extrem de interesante, cu
trecerea anilor. Dacă vă întoarceţi privirea spre scripturile şi manuscrisele Antichităţii, veţi
avea revelaţia unor legături intime între zei şi fiicele oamenilor.
Sexualitatea este modul prin care se activează acel permis de liber acces în bibliotecă.
Aceasta implică şi un risc mare, pentru că poate fi folosită greşit. De aceea este important să
deţineţi controlul  asupra sexualităţii şi să fiţi siguri cui o împărtăşiţi. Nu vrem să fiţi momiţi
sau mituiţi
seama prin ea. Estelor.necesar
de integritatea să-iputerea
În curând, studiaţi va
bine pemâinile
fi în cei carevoastre.
vi-o împărtăşesc, ca să vă daţi

Tradiţionaliştii consideră că permitem mult prea uşor accesul la informaţii. La rândul nostru,
suntem conştienţi de colapsul iminent al planetei, deci nu are rost să mai ţinem vreo poartă
ferecată. Asemeni altora, vă oferim nenumărate posibilităţi de a stoca informaţii. Tocmai din
acest motiv, îi veţi atrage şi pe alţii care, din motive necunoscute, vor dori să le acceseze
prin voi. Când întreţineţi relaţii sexuale cu o persoană, îi deschideţi, de fapt, poarta către alte
biblioteci. Este un proces foarte complex. Vrem să vă iubiţi şi să vă onoraţi corpurile, pe voi
 înşivă, să vă asiguraţi înainte de a deveni intim cu cineva că acea persoană într-adevăr vă
iubeşte. Nu este necesar să vă căsătoriţi pentru a fi convinşi. Dar dragostea trebuie să
existe,
doi. pentru
Acum a-l cunoaşte
vă informăm pe pentru
doar, celălalt;căînveţi
feluldescoperi
acesta, ce
cedescoperiţi se plasează
li se întâmplă între
altora care nu voi
au
grijă de puterea lor.
Pentru a rezuma, sexualitatea nu este un lucru de joacă. Este cheia spre arterele
informaţionale. Dacă nu eşti atent când o abordezi, poţi atrage energiile chiar în lipsa oricărui
partener. Dacă îţi foloseşti sexualitatea ca să activezi informaţia, poţi atrage energii nedorite.
Fiţi, aşadar, extrem de atenţi la frecvenţa sexualităţii, întrucât stârneşte emoţiile, care sunt
cheia de accesare a datelor din Biblioteca Vie.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 36 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 36/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

(7)

Fuziunea dimensiunilor 

Simpla participare la viaţă este un beneficiu enorm. Existenţa în dimensiunile fizice vă oferă
experienţe şi caracteristici pe care nu le veţi găsi nicăieri altundeva. Apartenenţa la materia
terestră şi existenţa
de ani este un câştigîntr-un cadru
imens, temporal
pentru că văcate
aflaţiîncepe
într-undeloc
acum 200.000
unde până îşi
întunericul la 300.000
exercită
controlul. Ca să vă menţineţi o mină veselă şi relaxată v-a fost extrem de dificil. Dacă vă
gândiţi doar la istoria modernă, vă daţi seama cât de rare au fost momentele când oamenii
s-au simţit bine. De aceea, trebuie să adoptaţi cu brice preţ starea de bine, pentru a-i
convinge şi pe cei din jur să o facă.
Pentru existenţa pe Pământ s-a dat, de mult timp încoace, o luptă crâncenă între lumină şi
 întuneric. Unii ar înţelege din asta lupta între bine şi rău, între angelic şi diabolic. Noi credem
că este pur şi simplu o zonă unde se aplică anumite legi, mai ales că nu este singura care
trece prin astfel de încercări.
Sunteţi unici prin puterea extraordinară pe care v-o conferă structura biogenetică, pe care
nici nu v-aţi imaginat-o până acum. E interesant să vă privim cum luptaţi din răsputeri să
faceţi anumite lucruri, doar pentru că aţi fost convinşi până acum că acest procent minuscul
al potenţialului vostru e limita de care vă puteţi servi. Adevărul este că sunteţi fiinţe
grandioase, făcute după chipul şi asemănarea zeilor. În ciuda darurilor primite, asupra
voastră s-a exercitat un control atât de sever, încât negarea voastră continuă le-a eliminat.
Majoritatea vă folosiţi doar trei său patru procente din potenţialul maxim. Cei mai avansaţi
abia dacă ajungeţi la douăsprezece până la cincisprezece procente. Atunci la ce nivel vă
situaţi? Unde sunt celelalte optzeci până la nouăzeci de procente? Cum s-ar manifesta
concret aceste nouăzeci de procente? Ele abia acum se trezesc din starea de latenţă, iar 
ochii arhaiciadevăratul
recunoaşte îşi vor aminti şi vorşivedea
potenţial puterile
veţi înceta eului. Când
gâlceava cu voi se deschid
înşivă. Veţi aceşti
refuza ochi vă veţi
discursurile
despre limite pentru a elimina frânele care vă blocau evoluţia.
In vremea Egiptului arhaic era nevoie de mai multe existenţe pentru ca preoţii să îşi poată
deschide complet aceşti ochi către alte realităţi. Erau special pregătiţi să se reîncarneze în
cadrul unor familii atent selecţionate pentru a-şi aminti identitatea. Părinţii ştiau dinainte ce
copii vor avea întrucât aflaseră prin vis. Mamele ştiau cine le va ocupa pântecul înainte chiar 
de concepţie. Ochii erau mult mai larg dechişi în acele vremuri şi puteau accesa mult mai
multe realităţi. Egiptenii îi numeau ochi ai lui Horus pentru că puteau privi în multe lumi
diferite—cea a trezici şi cea a somnului, a morţii şi a visului.
Cei care doriţi să redeschideri aceşti ochi, maeştri ai redeşteptării, v-aţi pregătit pentru
aceste lucruri pe parcursul multor alte reîncarnări. A sosit vremea să încorporaţi aceste
exerciţii într-un sistem total diferit de viaţa în templu—în ceva care nu vă permite să ocupaţi
un loc într-o ierarhie pentru meritele voastre. Sunteţi renegaţi acum, fiţi convinşi că
societatea nu vă aşteaptă cu braţele deschise, cum se făcea în vremea Egiptului antic.
Aceste talente nu vor putea fi utilizate într-un cadru oficial, nici măcar în cadrul unei secte.
 Încă nu e momentul să oficializăm. Ţineţi-vă de ritmul prin care corpul şi sufletul vostru
reuşesc să utilizeze aceste talente.
Nu fiţi dezamăgiţi dacă nu reuşiţi să menţineţi ritmul pe care vi-l impune eul. El are ochi doar 
pentru
viziune o total
singură parte asupra
diferită din voi. voastră.
Sufletul, ochii
Numaiiui prin
Horuscunoaşterea
care vă scrutează
nevoilorinteriorul, are oa
personale,
constituţiei voastre corporale şi a alcătuirii interne veţi menţine ritmul care vi se potriveşte.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 37 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 37/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

Azilele sunt pline de persoane care şi-au deschis aceşti ochi interiori, dar nu au înţeles
viziunile pe care le-au recepţionat; aceşti oameni nu-şi vor regăsi în veci spiritualitatea. În
lipsa unei locaţii limpezi la care să te conectezi, echilibrul delicat din sistemul nervos se va
strica.
Sistemul nervos vi se dezvoltă rapid şi puteţi să-i vedeţi evoluţia. Din când în când, vă
sincronizaţi cu pulsaţia care vă poartă dincolo de realitatea fizică—adică dincolo de
identitatea
vibraţii, undevoastră
sunteţitridimensională. Suferiţi
capabili să vedeţi, în acele
să simţiţi într-omomente un transfer
altă natură, în alt nivel De
una extraordinară. de
cele mai multe ori, urmează faza de negare, deoarece mintea logică nu mai poate oferi
explicaţii şi blochează accesul la respectiva experienţă, la amintirea ei.
Cel mai bine ar fi să vă bazaţi numai pe intuiţie—să aveţi încredere în ceea ce simţiţi, chiar 
dacă nu are nici cea mai mică legătură cu logica. Chiar dacă în aparenţă nu ajungeţi nicăieri,
păstraţi-vă răbdarea, pentru că altfel puteţi cădea în capcană. Fiţi asemeni ţestoasei; care se
mişcă agale, când şi când intră în carapace şi se deschide universului ei interior, este
 întotdeauna în legătură cu pământul pe care se deplasează şi vede bine împrejur.

Dacăun
este doriţi să primiţi
creator. Dacă maiînrepede acest dar
gând purtaţi al viziunii,
dorinţa de a văspuneţi-o
accelerarăspicat.
creştereaGândiţi-o. Gândul 
şi dobândirea
puterilor, vi se va întâmpla şi în realitate. La fel, ori de câte ori vă îndoiţi, îndoiala este şi ea
un gând, care se va împlini de la sine. Îndoiala opreşte procesul de expansiune fiindcă
exprimă negarea pe care o atribuiţi darului pe care ar fi trebuit să-l primiţi.
Trăiţi în deceniul pe care l-am numit „fără nume": anii 1990. Până la sfârşitul lui, toate aceste
evenimente semnificative se vor fi întâmplat deja. Multe sunt de pe acum în desfăşurare,
numai că au fost compartimentate şi etichetate diferit de către oficialităţi. Însuşi cadrul oficial
este în pragul colapsului, întrucât nu susţine evoluţia naturală a realităţii.

Pentru cei
—avem care veniţi
o misiune din vechime—care
specială, aceea de a văaveţi la activ
deschide o experienţă
ochii bogată
arhaici şi de a vizionarismului
a retrezi o cunoaştere
veche, aminitirea ei îngropată adânc în voi. Activaţi-vă acestă vedere, înţelegeţi  ce vi se
desfăşoară dinaintea ochilor, tălmăciţi viziunea şi celorlalţi. Veţi ajunge să vă recunoaşteţi
adevărata identitate, printr-o fuziune generalizată a conştiinţei.
Doar de voi depinde să vă descătuşaţi şi să faceţi pasul înainte. Am discutat înainte despre
sistemul de credinţe şi despre cât de important este gândul. Încă o dată ţinem să precizăm
că voi înşivă sunteţi întrupaţi din gând, că gândul este o entitate autonomă, că se constituie
 în esenţă a înţelegerii, a manipulării, a controlului asupra acestei lumi. Transferul procesului
din sfera intelectului în cea a fizicului, modificarea implicită a felului în care trăiţi vor 
determina activarea ochilor arhaici.
Rememorarea istoriei integrale a propriului suflet va implica diminuarea în importanţă a eului
corporal actual. Încă din cele mai vechi timpuri v-aţi manifestat plenar esenţa magnifică şi, în
continuare, multe faţete ale eului încă scapă percepţiei voastre. Dacă am asemui existenţa
cu un tom de un metru grosime, voi v-aţi situa abia în primele două pagini, o dată cu apariţia
mişcării New Age. Prin vieţile voastre viitoare, veţi parcurge volumul în întregime.
Un val ameţitor de informaţii vă va spulbera cunoştinţele de istorie geologică şi biologică.
Dezintegrarea identităţii voastre limitate este menită să ducă la formarea unui respect
profund faţă de toate celelalte identităţi asumate de voi în trecut, la înţelegerea importanţei
lor ca parte
căpşune sau şiaţica sumă. Prosternaţi-vă
fi scormonit în faţa
prin tomberoane fiecăreia,
după chit cădeaţiţigară.
vreun chiştoc fi fostNuculegători de
blocaţi focul
primordial care caută să se exteriorizeze prin voi. Individualitatea v-o puteţi exprima

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 38 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 38/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

 întotdeauna, atunci când este cazul. Chiar şi când energiile infinite se folosesc de corpul
vostru fizic pentru a emana în realitate, eul vostru nu va fi anihilat. Din contră, el va fi
  încorporat fluxului: este de fapt esenţa faptului de a fi multidimensional. Să ai capacitatea
deplasării.
Sunteţi conştienţi cu toţii că vă aflaţi într-un cadru temporal de o profunzime unică. Epoca
despre care s-a tot scris şi s-a vorbit, uneori doar în şoaptă, este la picioarele voastre. Este
momentul
totul în de
diferită careceea
omenirea
ce erasuferă o mutaţie
cu puţin timp înfizică generalizată,
urmă. În ce constăevoluând spre o entitate
transformarea? Simplu:cu
oamenii devin fiinţe multidimensionale.
Cuvântul este destul de mare şi acoperă un concept nu mai puţin complex. În orice caz, vă
veţi obişnui curând cu el. Oamenii multidimensionali reuşesc să se menţină conştient în mai
multe locuri deodată. Ei evoluează spre fiinţe capabile să se transfere instantaneu dintr-o
zonă într-alta, conştienţi de amploarea fiinţei lor—a faptului că delimitarea lor ca fiinţe nu
este echivalentă cu delimitarea lor corporală; ei sunt în egală măsură prezenţi în mai multe
realităţi.

oEpoca euluilamultidimensional
realitate a sosit,realiza
alta; cel care poate în sfârşit: eul care
bilocaţia saupoate să se transfere
dispariţia; cel care conştient de la
poate accesa
conştiinţa tetradimensională—fiinţă care percepe, nu cea care gândeşte. Este epoca eului
care conştientizează importanţa parţială a gândirii, rolul ei limitat de consiliere.
In schimb, trebuie să ţineţi calea intuiţiei pentru a obţine fuziunea conştiinţei. Fuziunea
aspectului masculin, logic, cu cel feminin, afectiv. Scopul este să obţineţi un tot indestructibil
din cele două părţi.
A sosit vremea de a merge înainte. Vă găsiţi la un punct de cotitură, când aveţi nevoie de o
schimbare majoră, o renunţare, de fapt o eliberare. Primiţi lângă voi lumina şi spiritul care să
vă propulseze
eului, de-a lungul
faceţi cunoştinţă existenţei;
cu ele. deveniţi
Ele există unul cu Sunt
într-adevăr. celelalte aspecte
legate de voimultidimensionale ale
şi se folosesc de voi,
cârmaci ai sufletului, pentru a purta lumina prin Univers în aceste momente.
Cei dintre noi care s-au ocupat cu detecţia Creatorului Prim nu s-au înşelat în prognozele lor.
 Într-adevăr, El trimite un val de modificare a frecvenţelor Spre zona terestră, a libertăţii de
conştiinţă. Acţiunea este în plină desfăşurare în acest moment. Începe aici, într-un ungher al
Galaxiei, la marginea Universului.
Experimentul este gigantic, de aceea aţi acceptat atât de repede să participaţi şi voi.
 Îndrăzniţi. Repetăm: fiţi îndrăzneţi. Urmaţi-vă vocea interioară şi aveţi încredere în ea. Primiţi
energia în corpul
Amintiţi-vă fizicnişte
că sunteţi şi folosiţi-vă
renegaţi,de
caea. Sfidaţi
şi noi normele omenirii, doar de asta sunteţi aici.
de altfel.
Unii nu pot, pur şi simplu, să urmeze această rută a conştiinţei, ceea ce nu este un lucru rău.
Drumul pe care trebuie şă-l parcurgă conştiinţa este foarte anevoios. La capătul lui veţi primi
răsplata după care tânjeşte sufletul, deşi va trebui, poate, să luptaţi pentru ea. Deocamdată
bâjbâiţi, dar veţi ajunge la un moment în care totul vi se va părea limpede şi veţi şti cum să
parcurgeţi instantaneu spaţii interplanetare. Şi cei care vă susţin vor fi recompensaţi.
Conştiinţa care se formează pe Pământ va aprinde scânteia unei revoluţii care antrenează
restructurarea întregului Univers. Gândiţi la scară mare. Apoi acţionaţi.

Ce sunt
care eurile
deţin multidimensionale?
adevăruri AţiÎntr-o
ascunse vouă. fost convinşi
oarecarecămăsură,
există părţi
aşa ale voastre
este. unitecălăuzele,
Voi însă, între ele,

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 39 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 39/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

sunteţi cei care vor reuşi să activeze toate acele informaţii stocate în corp, istoria voastră
ascunsă.
Cum vă daţi seama când se manifestă celelalte aspecte ale sinelui? Este fie o apariţie
extrem de subtila, fie o manifestare violentă. Asta depinde de esenţa sinelui. Vă puteţi trezi
 într-o bună zi cum, într-o clipită, vă mutaţi dintr-o locaţie într-alta. Asta în cazul manifestării
violente. În celălalt caz, se poate să Vă plimbaţi şi, privind un manechin în vitrina vreunui
magazin,
spaţiu undesăeste
simţiţi ceva diferit
prezentă în sinea
o versiune voastră;
simultană o fracţiune desimultan
a voastră—trăind secundă,cualunecaţi
voi. în alt

Aspecte ale eului personal, fără legătură cu realitatea fizică, vor apărea pe nepusă masă,
după cum veţi decoperi şi aspecte ale sinelui care locuiesc în spaţiul cosmic, fără nici o
legătură cu Pământul Sufletul se va trezi la viaţă. Îşi va cunoaşte toate aspectele, după cum
fiecare aspect în parte la va cunoaşte pe toate celelalte.
Veţi conştientiza realităţile simultan după ce veţi menţine frecvenţa şi veţi deveni
tetradimensionali. Acesta este doar începutul; mai târziu, veţi putea menţine active cinci şi
chiar mai multe dimensiuni simultan. Redeşteptaţi în voi puterile Creatorului Prim, sfârşind
prininfinit
la a văexpansiunea
transforma înacestui
propriulunivers Creator
 vostru şi a celorPrim.
care De la Eldin
provin aţiel,
primit misiunea
având de atimp
în acelaşi împinge
grijă
să le dotaţi pe toate cu canale multidimensionale de transmitere a informaţiei, astfel încât El
—omniprezent în creaţie—să-şi regăsească în toate lucrurile şi în toate evenimentele
conştiinţa.
Simţiţi cum această capacitate vi se dezvoltă în interior. În principiu, partea cea mai dificilă—
şi prin care treceţi acum—e să credeţi în-existenţa reală a puterilor voastre. Corpul spune un
lucru şi mintea îl contrazice. Corpul spune ceva iar societatea altceva. Cunoaşterea
 înseamnă creştere, în special cunoaşterea transformărilor interioare.

Dedicaţi-vă totcapacităţile,
experimenta timpul pe care îl aveţisămisiunii
va trebui învăţaţiacesteia. În momentul
să le şi folosiţi corect.înSunteţi
care văvegheaţi
veţi putea
în
permanenţă de divinitate şi experienţele vă sunt oferite pentru a reuşi în misiunea voastră,
nu pentru a vă înfrâna. Abia la sfârşit, veţi constata că toate aceste experienţe v-au
 îmbogăţit. Ca şi cum cineva aruncă grămezi de aur în curte, iar voi ziceţi „Fir-ar să fie, îmi
strică gazonul." Vi se pare că iarba e compromisă din cauza aurului care zace în tot locul.
Obişnuiţi-vă să participaţi activ la toate experienţele pe care le aveţi; folosiţi-vă la maximum
de corpul fizic. Simţiţi-vă bine în el, dar fiţi întotdeauna observatori atenţi la tot ce vi se
 întâmplă, la efectele pe care experienţele le determină asupra voastră şi a celorlalţi, la
rezultatele obţinute. Numai aşa veţi fi pregătiţi, în cazul unui eveniment extraordinar, să
anticipaţi: „Ce bine! Iată că se apropie. Ce pot învăţa dinei?"
Şi dacă nu vi se întâmplă să aveţi astfel de experienţe, comutaţi în universul fanteziei,
controlaţi-vă existenţa şi acţionaţi ca şi cum aţi controla experienţa respectivă de îndată ce vi
se va ivi ocazia. Trebuie sa procedaţi în acelaşi fel în care o faceţi în vis, când îl
conştientizaţi şi daţi ordinul de a nu fi urmărit de Omul Negru sau vreţi să surie clopoţelul
  înainte de a lua vreo notă proastă. Ca indivizi, dar şi ca specie, cultivaţi această
intenţionalitate asupra vieţii voastre experimentale.
Convergenţa eurilor este pe punctul de a se produce. Ele vin din toate colţurile Universului.
Unele te blochează numai când te gândeşti la ele, vederea altora îţi produce un atac de
cord. Toate acestea sunt aspecte ale voastre.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 40 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 40/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

Şi Pământul traversează o perioadă a iniţierii. Ca parte inextricabilă a planetei, iniţierea se


extinde asupra voastră. Transformarea Terrei se va răsfrânge prin efect de domino asupra
Sistemului Solar. Scopul este fuziunea finala a lumilor, existenţa lor unificată şi relatarea
acestei experienţe. Este destinul acestei planete. Este, în acelaşi timp, şi destinul vostru.
Lumea tridimensională va suferi o coliziune a dimensiunilor, nu a Universului în general.
Dimensiunile se vor prăbuşi una în alta. Unele sunt de-a dreptul înspăimântătoare. Testul—
care constă
energiile în transformarea
şi entităţile unei realităţi
aparent întunecate, în beneficiul
tocmai vostru—vă
pentru a vă dă prilejul
facilita fuziunea de fiindcă
cu ele, a scruta
şi
ele sunt  părţi din voi. Aparţin eului multidimensional, pe care voi, făpturi de lumină, îl
călăuziţi, întunericul va fi atras spre lumină. Fiţi hotărâţi când treceţi la treabă, Orice ezitare
va fi fatala. Mai bine să nu vă apucaţi de treabă dacă nu sunteţi siguri.
Considerăm lumina vehiculul de propagare şi de eliberare a informaţiei, Din contră,
 întunericul înseamnă controlul şi tăinuirea informaţiei. Conştientizaţi şi trăiţi definiţiile pe care
vi le oferim. De la sosirea pe Terra v-aţi angajat prin codul genetic să dispersaţi lumina
pentru a provoca transformarea totală a planetei. Vă călăuziţi sufletul, v-aţi identificat cu
timonierul lui. Acel fragment stăruie: „Eu stabilesc ritmul, îl acord cu lumina şi cu informaţia;
m-am săturat de întuneric."
V-aţi gândit vreodată că există şi alte aspecte ale voastre care zac în întuneric, în neputinţa
de a ieşi de la lumină fără ajutorul vostru? Şi ele vor să ajungă la lumină. Aşteaptă soluţii şi
răspunsuri. Sentimentele voastre nu izvorăsc neapărat din forţe obscure, dar sunt expresii
ale acestora—din cauza fricii pe care o propagaţi când sunteţi dezinformaţi. Aspectele
dezinformate ale eului vostru vă vor căuta pentru a primi informaţii. Cum le veţi sări în
ajutor? Doar sunteţi păstrători şi dătători de lumină. Spuneţi-vă în gând: „Vreau ca toate
eurile mele să-mi fie alături în călătorie şi să împărtăşească lumina mea." Este atât de
simplu.

Faptul căîn există


induce o luptă
eroare. eternăaspecte
Concret, între lumină şi întuneric
distincte nu vă este
ale sufletului de ajutor.
individual intrăMaiînmult vă
situaţii
conflictuale cu ele însele. Duceţi o bătălie împotriva voastră înşivă. Lupta dintre bine şi rău,
dintre lumină şi întuneric se duce în interiorul vostru. Extensii sau reîncarnări
multidimensionale ale aceleiaşi reuniuni de energii care vă defineşte ca indivizi poartă un
război nesfârşit. Necunoaşterea vă produce teamă. Acest univers al Creatorului Prim, în
care conştiinţele se manifestă scindat, este caracterizat de dualitate. Intenţia Creatorului era
de a menţine liberal arbitru în vigoare tocmai pentru a se ajunge la o stare haotică, urmată
de realinierea energiei şi de conştientizarea omniprezenţei Sale.
Liberul arbitru admite existenţa tuturor posibilităţilor, inclusiv a opoziţiilor. Existenţa opoziţiilor 
care scindează sinele
vă temeţi sunt toteparte
la fel din
de naturală ca şi omniprezenţa
voi . De fiecare dată când vaCreatorului Prim. luptei
aplecaţi asupra Entităţile de
dintre
bine şi rău, vă relaţionaţi cu alt aspect al vostru, pe care îl abordaţi dintr-o altă perspectivă.
universe-people.com
Ceea ce numiţi voi rău  este parte a unui plan mai mare. Vi se pare că vă dăunează şi de
aceea îl respingeţi. Ca membri ai Familiei de Lumină, comutaţi între aspecte diferite ale
sinelui pentru a vă duce la bun sfârşit misiunea. La stabilirea pe planetă, aţi fost nevoiţi să vă
adaptaţi densitatea după cea a planetei şi să preluaţi structura sărăcăcioasă a celor două
catene de ADN, motiv pentru care aţi uitat multe. Iar acum, când în sfârşit vă treziţi şi
conştientizaţi drumul pe care o veţi lua, acceptaţi şi gândul că atât de mult timp aţi fost
 propriii voştri duşmani.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 41 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 41/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

 înţelegerea voastră superioară, la care majoritatea nu are acces, provine din calitatea de
membri ai Familiei de Lumină. Aţi avut-o de la începutul misiunii pe Pământ, noi doar vă
amintim de ea şi trebuie să o acceptaţi. De aceea, acceptaţi şi unificarea cu eurile care vi se
par potrivnice. Ele provin din toate nivelurile de existenţă. Propagaţi frecvenţa dragostei—
creaţie—şi pe cea a luminii—informaţie—în toate straturile sufletului vostru. Puteţi acumula
prin spirit experienţă în beneficiul Creatorului Prim. Separaţia eurilor vă permite libertatea de
mişcare care vă re-întregeşte dacă colectaţi informaţia cuvenită.
Dacă nu depăşiţi acest conflict dintre bine şi rău, îi veţi rămâne captivi pe vecie. Bogăţia
nelimitată a personalităţilor întrunite sub egida aceluiaşi sine se încarnează în atât de multe
realităţi paralele, În toate acestea, ca membri ai Familiei de Lumină, veţi aduce cunoaşterea.
Alte versiuni ale voastre îşi duc la capăt misiunea în lumi ale reptilelor, ale insectelor ori ale
păsărilor. Sunteţi un evantai de personalităţi. În stufosul dosar al reîncarnărilor voastre sunt
şi fişe de non-umanoizi.
 Împărtăşiţi cu ceilalţi membri ai Familiei de Lumină accesul la realităţile inteligente, chiar 
compozite. Multe înfăţişări pe care le-aţi luat de-a lungul nenumăratelor voastre existenţe v-
ar îngrozi acum, numai că, în perioadele respective, au fost extrem de utile progresului
spiritual. Nu
speciile. La aveţi
fel delimitări de reîncarnare
bine cum pentru
sunteţi acum o singură
oameni, puteţispecie; sunteţi
fi reptile sau călători printre
orice altă toate
creatură.
Finalitatea acestui periplu rezidă în înţelegerea esenţei Creatorului Prim, prin varietatea
infinită a fiinţelor cărora le-a dat viaţă.
Cunoscând sistemul din interior, mergeţi la sigur. Propovăduiţi unificarea realităţilor,
desecretizarea lor în beneficiul omenirii, care va putea să-şi alunge frică şi să renunţe la
inhibiţii. În prealabil, este necesară unificarea eurilor voastre şi observarea fenomenului. În
cazul ideal, vă veţi transforma în călători interdimensionali care îşi extrag combustibilul din
interiorul superfiinţei proprii. Vi se poate întâmpla, fiind la muncile câmpului şi discutând cu
altcineva, sau la cules de căpşune, să auziţi subit un sunet. Vă veţi scuza spunând: „Sunt
apelat. şi
control Măcunoştinţă
întorc repede." Vă aşezaţi
de cauză, undeva
transferaţi aceaşipersonalitate
vă eliberaţi personalitatea terestră.
unde este nevoie de ea,În pentru
deplin
a spori puterile Familiei de Lumină în acea realitate. Veţi şti precis unde anume.
Cu toţii veţi fi călători asidui printre dimensiuni. Vi se va părea normal ca unul dintre voi,
convocat de urgenţă într-o altă dimensiune, să se scuze şi să vă părăsească o perioadă.
Călătoriile vor fi făcute conştient şi cu mare satisfacţie a sinelui. Nu va mai fi necesar să citiţi
cărţi sau să vedeţi vreun film, fiindcă veţi trăi voi înşivă acele aventuri. Vor fi şi dintre cei care
nu vă doresc printre ei, pentru că le sfidaţi zeii.
Nu toţi doresc să fie liberi. Dar voi, membri ai Familiei de Lumină, veţi re-crea un Pământ
liber pe de-a-ntregul.
scindare temporară. NuOponenţii voştri
trebuie să vornota.
forţaţi aveaColaboraţi
şi ei câştigînde cauză. sprijiniţi-vă
armonie, Planeta Văreciproc,
suferi o
căutaţi-vă unul pe altul şi susţineţi-vă, pentru a răzbi până la capăt, în ciuda atrocităţii unora
din faptele voastre.
Voluntariatul vostru implică menţinerea unei frecvenţe specifice. Momentan, sunteţi implicaţi
 în frecvenţa luminii, însă tindeţi către frecvenţa dragostei. Habar nu aveţi deocamdată la ce
se referă frecvenţa dragostei. Amintiţi în discuţiile voastre despre dragoste şi lumină, dar nu
le cunoaşteţi complexitatea şi semnificaţiile profunde. Lumina este informaţie, iar dragostea
este creaţie. Informaţi-vă înainte de a creai, Pricepeţi?

Printr-o creştere
spărgând zidurilenecontenită,
groase ale vă veţi apropia
conştiinţei carede
v-atărâmurile superioare
ţinut în loc ale recunoaşterii,
până acum. Un exemplu
edificator este cel al frecvenţei în care aţi fost meţinuţi. Experimentul uman a emis pe

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 42 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 42/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

frecvenţa aceluiaşi post de radio timp de 300.000 de ani. Aceleaşi melodii demodate!
Oamenii nu au fost capabili, prin ci înşişi, să găsească alte posturi, aşa că s-au supus vechii
frecvenţe. S-a instaurat stare de carantină—sigilarea planetei.
Razele cosmice purtătoare de creaţie, expediate de Creatorul Prim şi de Arhitecţii Săi, au
penetrat scutul terestru. Au bombardat Pământul. Au, totuşi, nevoie de un receptor la nivelul
solului. Fără acesta, nu ar genera decât haos şi confuzie. Aici interveniţi voi, membri ai
Familiei de
oameni, Lumină,
generaţi un ca
noureceptori ai razelor
stil de viaţă cunoaşterii.
şi o nouă frecvenţăRăspândiţi apoi cunoaşterea
care Va modifica frecvenţa laprintre
nivel
planetar.
Trebuie să menţineţi frecvenţa, demarând modificările cu propriul corp, pentru a le propaga
apoi în toate direcţiile. Experimentaţi procesul pe propria piele înainte de a-l împărtăşi
celorlalţi. Cum anume? Şi realitatea se va transforma în cele din urmă, aducând modificări în
raporturile voastre cu ea. Eul singular, tradiţional, va dispărea, făcând loc eului colectiv, care
caută să se sincronizeze conştient eului călăuză!
Procesul implică reunirea şi fuzionarea eului multidimensional. Cunoaşterea aprofundată vă
va dezvălui
maximă pluralitatea eurilor;
a cunoaşterii imposibilveţide
fi obligaţi
depăşitsăfără
înţelegeţi şi să acceptaţi
asumarea identităţii asta. Există o limită
multidimensionale.
Numai o reuniune extratemporală conştientă a faţetelor eului permite evoluţia.
Credeţi-ne când vă asigurăm că voi, membri ai Familiei de Lumină, v-aţi documentat în
detaliu despre îndelungata manipulare practicată pe planetă înainte de a purcede în
misiune, ca orice soldat antrenat intensiv înainte de a fi trimis pe câmpul de bătălie. V-aţi
pregătit cu toţii şi aveţi cunoştinţele necesare în voi. Noi declanşăm doar rememorarea şi
activarea conştiinţei pentru a vă determina să faceţi mişcările învăţate. Cu acceptul Vostru,
cunoaşterea va erupe din niveluri din ce în ce mai adânci. Cei care sapă ştiu că nu au
nevoie decât de ei înşişi. Continuaţi cu investigaţiile şi veţi afla o sumedenie de lucruri dacă
va învingeţi frica.
V-o spunem deschis că frica are un rol important în toată evoluţia, aşa că trebuie să vă
obişnuiţi cu ea. Nu o consideraţi dăunătoare. Dacă vă prăbuşiţi în faţa fricii, trebuie să o luaţi
de la capăt pentru a simţi ceea ce e necesar ca sa o învingeţi. Spuneţi-vă: „Îmi voi transfera
frica. O înţeleg ca parte din plan. Sunt convins că mă poate ajuta." Ţineţi minte, acolo unde
 începe frica se sfârşeşte puterea voastră de a crea prin gând. Trebuie să ştiţi că viaţa
 înseamnă să-ţi înfrunţi frica. Priviţi evenimentele din viaţă şi controlul pe care îl exercitaţi
asupra lor. Le creaţi pentru a vă sprijini. Pentru asta v-aţi pregătit. Pentru asta sunteţi
programaţi.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 43 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 43/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

(8)

Dincolo de tirania totală

Tirania totală a societăţii nu este controlul exercitat de legea marţială. Este manipularea
psihologică a conştiinţei, atât de profund insinuată în realitate, încât cei manipulaţi nici măcar 
nu conştientizează
dincolo statutul
de limitele care de fost
le-au sclavi. Mai mult,
impuse. Noi nici nu ledincolo
suntem trece prin cap căcemai
de ceea există
vi s-a ceva
spus că
există. Vă aventuraţi şi voi în aceste zone, dar vrem să vă şi stabiliţi aici; e un loc în afara
limitelor pe care vi le-a stabilit societatea.
Atât de mult timp cei care şi-au închipuit că sunteţi proprietatea lor v-au înghesuit ca pe oi
 într-un ţarc—toţi, de la guvern la echipa care conduce lumea şi la cei din spaţiu. V-au ţinut
departe de cunoaştere prin controlul frecvenţei. Frecvenţa vă permite emisia şi recepţia pe
lungimea de undă pe care o doriţi. Prin ea emiteţi raze purtătoare de inteligenţă. Intervalul
este nelimitat, asemeni cantităţii de informaţie.

Controlul
voastră, calimitează
membrinumărul de frecvenţe,
ai Familiei de Lumină,desă
posturi la care haosul
străpungeţi vă puteţicuconecta. Este misiunea
noi frecvenţe care să
atingă dimensiunile fizice. Frecvenţele pe care le recepţionează planeta sunt foarte puţine în
prezent din cauze diverse, pe care trebuie să le identificaţi cu precizie. Planeta are modul ci
propriu de a reacţiona, chiar şi la atitudinile inedite pe care le adoptaţi pentru a scăpa de
ineficienta celor vechi. Dar nu trebuie să repetaţi istoria planetei cu orice preţ.
Sunteţi aici ca să înlăturaţi blocajul frecvenţelor, pentru a reuşi să recepţionaţi informaţia.
Cunoaşterea vă va purta dincolo de nevoia de frică. Lipsa informaţiei şi a controlului vă face
imposibilă vizualizarea tabloului general. Sunteţi aici ca să activaţi ceva din voi.

un cod
toate propriu—ADN-ul—şi să răspundeţi chemării sale. El vă determină să cercetaţi în
direcţiile.
Sunteţi mulţi cei care au demarat schimbarea pe Terra. Mutaţiile voastre electromagnetice
determină modificarea frecvenţelor de emisie. La un moment dat veţi elimina frecvenţa de
manipulare, care vă bombardează cu haos şi confuzie. Modificarea şi menţinerea unei
frecvenţe proprii va antrena vibraţiile toturor celor din jur. Şi ei vor simţi noua frecvenţă, care
se va propaga ca o undă de şoc pe suprafaţa întregii planete. Toţi vor prelua cunoaşterea-
lumină-informaţie pe care v-aţi străduit din răsputeri să o meţineţi. Ea este decretul vostru de
graţiere. Prin ea, păşiţi în lumină.

Fişa postului
purtând vostru
titlul de prevede
Păstrători informarea Trebuie
ai Frecvenţei. voastră cu orice preţ
să atingeţi un şinivel
informarea oamenilor,
minim specificat al
cunoaşterii şi să îl menţineţi. Învăţaţi să vă controlaţi corpurile pentru a vi le menţine
nemişcate sau active, după caz. Veţi fi nevoiţi să vă exploraţi interiorul şi să vindecaţi rănile
afective sau fizice. Încercaţi să găsiţi cărări în jungla sinelui, ca să le puteţi arăta şi altora
luminişul. Veţi putea să faceţi acestea fără să rostiţi vreun cuvânt, numai prin medierea
frecvenţei proprii, prin îndârjirea voastră.
Veţi fi chemaţi, ca demolatori ai sistemelor şi potenţiali Păstrători de Frecvenţă, acolo unde
capacităţile voastre sunt cerute. Mulţi membri ai Familiei de Lumină s-au încarnat pe
teritoriul Statelor Unite fiindcă vor face progresele cele mai însemnate aici. Este şi ţara
negării generalizate.
controlată Simţiţi că trăiţi de
societate experimentală pe pe
tărâmul libertăţii şi alTirania
faţa pământului. cutezanţei, însă
de aici esteocea
a luat mai
turnură
interesantă, fiindcă nu sechestrează omul. Statele Unite nu au ajuns încă la concluzia că

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 44 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 44/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

unele lucruri nu sunt în regulă. Aici se exercită un control camuflat mult mai strict decât în
fosta Uniune Sovietică, unde opresiunea era făţişă.
Fiindcă fiica împiedică înlăturarea Sistemului american, el va fi eliminat cu forţa. Corupţia şi
stângăcia lui, lipsa de respect faţă de viaţă şi faţă de Pământ îl vor pierde. Oricine ar fi, dacă
nu respectă viaţa şi Pământul, fiţi siguri că o să cadă, cu surle şi tobe chiar.

Este necesară
Lumea materiei schimbarea
a fost de preaconştiinţei. Parte a tară
multe ori abuzată Planului
pic deDivin, intervenţia
înţelegere a lumiieste iminentă.
eterice care o
 înconjoară, aşa că aşteptaţi-vă la o restructurare a priorităţilor. Abia după ce vor pierde tot,
oamenii se vor trezi. Vor conştientiza potenţialul uriaş pe care fiecare îl poartă cu sine.

Anii viitori vor fi martori ai cooperării şi interrelaţionării la nivelul întregii ţări, moment în care
puteţi înceta, segregarea referitoare la ideologia politică. Scindarea a fost plănuită de la
 început. Ori de câte ori oamenii trăiesc separaţi şi se apleacă doar asupra diferenţelor dintre
ei, înţelegeţi că de fapt altcineva nu vrea unirea lor. Astfel forţele le sunt mărunţite.
Manevrele politice ale prezentului, în special în Statele Unite, sunt menite să vă separe. Să
luăm spre exemplu mişcarea New Age. Nu vedeţi cum segmentează: această; mişcare?
Sunteţi duşi. cu zăhărelul, doar-doar vor reuşi să va împiedice să realizaţi scopurile pe care
le aveţi în comun. Dacă înţelegeţi intenţiile lor, vă veţi mânia. Rând pe rând, veţi afla
metodele prin care încearcă ei să vă ascundă adevărul, şi o ţară întreagă se va înfuria.
Statul vă părea în pragul colapsului, dar asta va apropia oamenii unii de ceilalţi. Mândria şi
integritatea vor ţâşni din ochii lor, cum au fost prezicerile pentru vremurile care au să vină.
Tărâmul materiei îi adună pe toţi laolaltă. Viaţa în Statele Unite se cotează în funcţie de câţi
bani ai în buzunar şi de câţi îţi ia guvernul. Impozitele vor crea cea mâi mare debandadă în
State dar Dumnezeu,
aceluiaşi şi cea mai mare coeziune,
dar sigur fiindcă
plătiţi toţi toţi sunteţi contribuabili. Poate că nu vă închinaţi
impozite.
O mişcare inteligentă i-a permis guvernului să obţină ce dorea de la voi fără să vă ceară
acordul când a mărit impozitul pe benzină: criza Orientului Mijlociu. Vedeţi cum se fac astfel
de manevre? Dacă mai urmează câteva taxe de acest gen, oamenii vor fi nevoiţi să se
 întrebe care-i standardul lor de viaţă. Se vor mânia din cauza neputinţei de a face altceva
mai bun. Furia este prima izbucnire a afectivităţii după ce oamenii vor înţelege că au fost
manipulaţi atât de mult timp.
Tehnologia actuală este una dintre cele mai eficiente metode de control al frecvenţei. Vi s-au
vândut diverse
căldură aparate
să aruncaţi electrocasnice
la gunoi careSunt
televizoarele. controlează
unul dinfrecvenţele.
dispozitiveleVăderecomandăm cu
bază prin care
conştiinţa vă este manipulată zilnic. Experimentul este atât de precis reglat ca să vă facă să
vă îmbolnăviţi de la semnalele subliminale emise prin televizor. Avem aşadar o întreagă
generaţie sinucigaşă din cauza televizorului—cu această ocazie, susţin şi bunăstarea
societăţii medicale.
Mai sunt cazuri în care se emite şi informaţie utilă—poate chiar o emisiune a mişcării New
Age. Ei bine, faptul că informaţia vă parvine prin intermediul TV-ului, face ca spectacolului
respectiv să-i fie adăugate imagini subliminale care să vă jaloneze în continuare libertatea
gândului. Mesajele vă menţin pe un traseu fix de genul, „supravieţuieşte, trăieşte, vino-la-
timp, taci-din-gură,
activitate, a unui traimunceşte". Tot televiziunea
sedentar, obez. este
Uitaţi-vă înjur. responsabilă
Treziţi-vă o dată,de promovarea
oameni buni!  lipsei de

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 45 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 45/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

O tehnologie dezvoltată cu ajutorul fiinţelor extraterestre stă la baza emisiilor subliminale de


la TV. Programul de control al conştiinţei umane prin mesaj e subliminale se desfăşoară dej
a la scară planetară. Să ne gândim numai la casele în care există două, trei sau chiar patru
televizoare şi veţi fi de acord cu succesul răsunător al programului. Cei care ştiu de existenţa
acestor imagini au impresia că nu pot fi afectaţi. Totuşi, nimeni nu poate rezista tehnologiei
actuale şi efectelor devastatoare pe care le are asupra frecvenţelor voastre.

Am amintit
unealtă de existenţa
eficace unor
ar fi acest entităţi pentru
televizor care seei!hrănesc dinîntreagă
În lumea corpurilemiliarde
voastrede
emoţionale. Ce
oameni emit
hrana aceasta în atmosfera terestră, în funcţie de programul urmărit în acel moment. Nici
măcar nu mai e nevoie de războaie pentru a-i stârni—filmele sunt substitute excelente !
Cei care au ajuns să devină dependenţi de TV renunţă benevol la nestematele
informaţionale îngropate în minte şi imediat accesibile dacă s-ar uita în jur. Adevărul este că
dacă urmăriţi evoluţia personală, cel mai indicat ar fi să renunţaţi la ziare, radio şi TV.
Menţineţi-vă independenţa faţă de media o vreme şi veţi înlătura frecvenţa haosului, a fricii,
a stresului şi a diverselor tentaţii de care vă puteţi debarasa—doar aşa vă veţi limpezi
mintea. Ascultaţi cu atenţie vocea interioară, trăiţi în această lume, dar nu vă pierdeţi în ea.
Limpeziţi-vă gândurile. Este un pas extrem de important!
Toate produsele: electronice au proprietatea de a bloca frecvenţele. Chiar dacă nu au fost
special proiectate să îndeplinească această funcţie, sunt incompatibile cu frecvenţele
umane. Adăugaţi la asta electricitatea statică prin care rămâneţi blocaţi pe anumite frecvenţe
şi veţi înţelege modul în care sunteţi transformaţi în vite paşnice, pasive, producătoare de
hrană pentru alţii.

Dar computerele? A doua prezenţă ca număr din domeniul aparaturii electrocasnice în State
este computerul.
suferă Câţi dintre
de dureri cumplite de cei
capcare staumai
seara, o zi întreagă
ales în întâmplă
dacă se faţa calculatorului
să lucrezela pentru
serviciuvreo
nu
companie mare şi să fie conectaţi la serverul central? Companiile sunt şi ele implicate în
controlul psihic; se folosesc de potenţialul vostru mental pentru a genera energie în folosul
lor. E un lucru pe care computerele de acasă nu îl pot face.
In anii nouăzeci vor ieşi la suprafaţă noi şi noi invenţii—rămase în economia subterană,
refuzate pe piaţa oficială. O întreagă economie subterană, care va avea ca bază trocul, va
trafica aceste invenţii, punându-le la dispoziţia tuturor. Tehnologii avansate vor elimina într-o
mare măsură blocajul frecvenţei: pot ajunge să modifice calitatea aerului şi a apei, vă pot
etanşeiza locuinţa de bombardamentele nocive care v-ar putea ştirbi integritatea energetică.
Există tehnologii
împotriva capabile
voastră? de lucruri
Televiziunea nu nemaivăzute.
este un lucruÎnţelegeţi acum
rău în sine, darcum a fost
scopul folosită
pentru careenergia
a fost
 întrebuinţată o face nocivă. Nici tehnologia nu are nimic rău în sine. Modul în care este ea
folosită contează în final. Aceasta-i marea deosebire.
O altă zonă fertilă de exercitare a controlului este sistemul educaţional. Sunteţi învăţaţi
numai prostii. Trageţi din greu, vă împrumutaţi în toate părţile, plătiţi o grămadă de bani ca
să dobândiţi cunoştinţe învechite deja, mai ales în ceea ce priveşte ştiinţa, matematica,
psihologia sau ştiinţele medicale.
Cum procedaţi dacă trăiţi într-o societate care apreciază numai distincţiile? Vă motivaţi
spunând:
să-mi „Cred că-mi
definească pot construi
existenţa. singur
Sunt unic şi lumea.
suveranNuasupra
am nevoie
fiinţeidemele."
toate Găsiţi
acestecalea
titluri de
carea
explora realitatea ignorând distincţiile. Educaţia înseamnă căutarea cunoaşterii, iar 

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 46 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 46/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

cunoaşterea se dobândeşte şi într-o călătorie prin deşert. Nu trebuie să vină neapărat dintre
paginile unei cărţi. Nu strică să treceţi şi prin experienţa şcolii, dar nu vă bazaţi pe
corectitudinea ei infailibilă.
Cei care vă controlează reuşesc să vă separe prin paradigme care accesează forul vostru
afectiv cel mai adânc. Disputa pro- şi contra-avort nu e o polemică la nivel uman, ea se
poartă doar în cadrul anumitor state. Ar părea uneori că victime nevinovate sunt prinse în
 învălmăşeala
 în evenimentelor,
neputinţa voastră—că fără voastră
singura să fie implicate
salvare în
stăvreun fel. Aţi
în liberal placfost
al îndoctrinaţi să credeţi
divinităţii, deşi nu s-a
 întâmplat niciodată aşa. Cei care-şi pierd viaţa dintr-un accident sau prin violenţă îşi aleg 
sfârşitul.
Polemica pro- şi contra-avort a fost special stârnită în Statele Unite, de către unele facţiuni
guvernamentale, pentru a genera haos. Dezbină şi cucereşte, aşa vei putea controla
poporul. Dă-le oamenilor posibilitatea de a alege, eliberează-i, permite-le să tindă spre un
trai mai bun şi nu-i vei mai putea controla. Ori de câte ori o parte a cetăţenilor se
 împotriveşte alteia, conducătorii au de câştigat, chiar şi numai în chestiunea avortului.

Ce ar
Ţin avea de
oamenii câştigat? Previn
înspăimântaţi, coalizarea
Agasându-vă femeilor între
permanent ele şi interdicţii,
cu aceste a bărbaţilorvorîntre
să văei convingă
în State.
că nici o femeie nu îşi poate controla procesele intracorporale. Nici măcar nu aveţi nevoie de
avort: dacă nu doriţi să rămâneţi gravide, n-o să vi se întâmple. Cum aşa? Prin puterea
voinţei. Orice femeie poate să gândească: „Nu sunt încă pregătită pentru un copil." Sau, la
fel de bine: „Aştept un copil." Fiind propriile voastre stăpâne, nu sunteţi obligate să cereţi
voie guvernului ce să faceţi cu corpul vostru.
Violenţa stradală din marile oraşe este un alt mijloc subtil de a vă controla. Megalopolisurile
americane—Los Angeles, New York, Washington D.C. şi altele—sunt adevărate rezervoare
pentru energie, captatoare imense unde energia se acumulează din tot continentul nord-
american—cel
ştiut puţin până
fiind că menţinerea la acum. În ultimul timp,
cote controlabile nivelul violenţei
a tulburărilor a crescut
publice este în acesteeficace
un instrument oraşe,
 în manipularea poporului. Toate aceste angrenaje sunt menţinute în mişcare la nivel fizic şi
asistate la nivel eteric datorită faptului că, prin frica emanată, îi hrănesc pe manipulatori.
Să ne imaginăm situaţia în care o femeie iese împreună cu familia şi este atacată, iar fiul ci,
după toate aparenţele victimă nevinovată, sare în apărarea ci şi este înjunghiat mortal de
atacatori. Frica amplificată a acestor oameni hrăneşte alte entităţi. Stările afective extreme,
generate de războaiele Orientului Mijlociu, au fost de intensităţi nemaivăzute.
Forţa vitală v-a fost pângărită. Lucrul pe care toate fiinţele omeneşti îl aveţi în comun este
 jefuirea propriilor
dar nu v-au permisemoţii. Auputerea
să aflaţi avut grijă
pe alţii
caresăaţise joaceprin
avea-o cu ele
ele.ca şi cum ar fi fost marionete,
De fiecare dată, cercul se strânge împrejurul afectivităţii. Este biletul vostru de intrare spre
magistralele informaţionale. Sunteţi de o bogăţie fenomenală. Fiinţele cu vibraţii inferioare—
 îndrăznim să le spunerii aşa—reacţionează numai la un interval mic de frecvenţe, cele
bazate pe frică, haos şi, violenţă.
Dibăcia vostră constă în puterea de a supune mintea voinţei, Este chiar aptitudinea pe care
stăpânitorii planetei nu doresc să vi-o descoperiţi. Când din ce în ce mai mulţi veţi fi proprii
voştri stăpâni, şi vă veţi menţine frecvenţa, opozanţii o vor polariza printr-o amplificare a ei
care generează
activităţi haos şi confuzie.
opuse diametral Cu fiecare salt evolutiv din istoria oricărei societăţi, apar 
care-l precedă.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 47 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 47/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

 Încerjeaţi să priviţi orice lucru din perspectiva de ansamblu, ca să vă meţineţi un statut


neutru, asta pentru că perspectivă se lărgeşte mereu. Planeta se îndreaptă spre o
confruntare majoră cu anumite entităţi. Repetăm: noi nu am venit să susţinem frica. De asta
se ocupă echipa adversa. Fiţi convinşi că, dacă vreţi cu adevărat să schimbaţi ceva, se va
schimba. Veţi fi din ce în ce mai mulţi în viitor, pentru că veţi colabora pentru a vă consolida
poziţia.

Trebuiedepline
puteri să vă aiumpleţi cude
Familiei energie
Lumină.stâlpul luminos,
Dobândiţi să-i încorporaţi,
controlul. săobicei
Faceţi-vă un deveniţi
dinmembri
a lucra cu
cordonul de lumină, fiindcă prin el vă veţi asigura protecţia şi informareă. Permiteţi-i să
pătrundă la baza coloanei, apoi mai jos până ce atinge pământul, iar prin plexul solar să
ţâşnească asemeni fântânei, înveşmântându-vă într-un scut auriu de lumină. Cu ajutor 
acestei zone a plexului solar veţi învăţa să discerneţi prin sentimente.
Stăpânitorii Pământului i-au împiedicat pe oameni să-şi dea seama că trăirile lor afective
sunt asemeni unui lan de grâu, pe care-l poţi recolta. Dacă vei culege tu grâul, alţii nu se vor 
atinge de el decât dacă le permiţi. Dacă menţii o anumită frecvenţă şi suveranitatea asupra
fiinţei tale, cercare doresc să te controleze îşi vor pierde interesul pentru tine. Ei sunt în
căutarea unei pe
predominante frecvenţe
Terra dindecauza
fiică, entităţilor
haotica, sursa lor decreat
care le-au hrană. Frica şi
continuu. Auhaosul auşifost
dezbinai au
cucerit pretutindeni ca să creeze respectiva frecvenţă. Folosindu-vă conştient de pace şi
dragoste, veţi modifica drastic structura acestei zone: veţi reda oamenilor libertatea de
alegere a frecvenţei.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 48 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 48/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

(9)

Noi graniţe profunde

Din moment ce frecvenţele le sunt controlate, capacitatea oamenilor de a dezvolta tehnologii


a fost redusă drastic. Într-o societate unde schimbul cu exteriorul şi călătoriile în afara
sistemului
 Însă sunt
în cazul mai dese,
acestei permiţând
planete, schimbul
multe daruri între sisteme,
şi influenţe avansul
din afară au fosttehnologic
suprimate.este uimitor.
O anumită
cantitate de informaţii a reuşit, totuşi, să ajungă la voi, iar ea se materializează prin
tehnologiile actuale care v-au modificat radical stilul de viaţă.
Una din schimbările menţionate este apariţia filmelor. Cu acestea, a proliferat o tehnologie
  întreagă de influenţare a minţii. În felul industriei cinematografice de pe planetă există
industria holografică din spaţiul cosmic. Entităţile produc inserturi holografice—evenimente
dramatice care simulează perfect realitatea—pe care le expediază prin portaluri înspre
realitatea voastră. Vechimea multimilenară a acestor fiinţe, concretizată în controlul strict
asupra frecvenţelor umane, le conferă un randament sporit în controlul oamenilor.
Inserturile au fost întrebuinţate pe Terra pentru controlul şi manipularea conştiinţei şi pentru
dezinformarea sistematică a omului—limitarea cunoaşterii lui. Din punctul nostru de vedere,
cei ce le întrebuinţează urmăresc alte scopuri în afară de iluminarea oamenilor. Au alte
motive, deşi le camuflează drept lumina.
Experienţele holografice, printre care mai ales apariţii de obiecte pe cer, sunt destinate
influenţării unei colectivităţi umane. Aproape toate manifestările OZN au fost realizate prin
inserţie holografică. Proiecţia aceluiaşi individ a fost transmisă simultan mai multor culturi,
rezultând interpretări diferite în funcţie de specificul fiecărei culturi. Tocmai din această
cauză avem legende paralele care diferă în aparenţă pe tot întinsul Pământului, acolo unde
contactul fizic cu acele fiinţe nu poate fi dovedit.
Inserturile holografice simulează realitatea 3D. Sunt surogate ale unor evenimente
inexistente, adăugate realităţii pentru a umple goluri în istorie, cu alte cuvinte, pentru a mima
o anume continuitate a acesteia. Rolul lor e să manipuleze psihicul martorilor, artificialul din
ele fiind imposibil de detectat. Vă veţi antrena ca să le descoperiţi în perioada imediat
următoare, când—atât în Orientul Mijlociu, cât şi în alte zone—activitatea extraterestră va
atinge un climax prin care se va autodemasca. Se vor produce evenimente semnificative,
printre care se insinuează inserturi menite să menţină conştiinţa omenirii în limitele
controlului exercitat la scară planetară.

Inserturile
magnetice pot fi detectate
indică cu în
alte mărimi uşurinţă prininserturilor
interiorul câmpuriledin
decauza
energie care le diferite
frecvenţei împresoară. Acele
a câmpului.
Dacă pătrundeţi într-un astfel de insert, juraţi că este real. Numai că ele sunt construite cu
scopul de a ghida psihicul uman. Scopul lor ultim este controlul, nu informarea. Şi nu sunt
nimic altceva decât o parte a tehnologiei existente.
Realităţile pot fi clădite şi inserate ulterior asemeni filmelor. Acestea, împreună cu
televiziunea, sunt modalitatea prin care voi creaţi realitatea. Doar că alţii, fiinţe mult mai
evoluate, reuşesc să pună la punct realităţi atât de „reale", încât nu le puteţi deosebi de cea
naturală. Cu ajutorul unor fascicule de lumină, de genul celor proiectate în noapte, inserturile
sunt direcţionate spre planetă prin portaluri. Pentru a transfera cu succes insertul, e nevoie
de o cantitateTehnologia
dimensiunilor. enormă deeste energie, prin tridimensionalităţii,
exterioară care să se realizeze deci fuziunea
ei trebuietemporară a
să reducă
insertul la cele trei dimensiuni.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 49 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 49/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

Prin ce diferă dimensiunile? Şi cum sunt ele legate între ele? Fiecare are un ritm propriu de
deplasare la nivel molecular. Pentru a se transfera dintr-o dimensiune în alta, inserturile
trebuie să parcurgă toate zonele intermediare căutând punctele de legătură dintre două
dimensiuni alăturate.
Omenirea a fost ţinută în beznă datorită celor două catene rudimentare incapabile să
acceseze informaţia.
implementaţi Familia
noua frecvenţă pe de Lumină
Pământ, să ovă schimba
iradiaţi situaţia.corpuri
din propriile Voi pentru
aţi fosta declanşa
aleşi să
vibraţia panplanetară. Frecvenţa va genera prăbuşirea structurilor ce au la bază ADN-ul
bicatenar. Este purul adevăr: a sosit vremea să evoluaţi. Pământul e pregătit să treacă, fie
ce-o fi, noul prag al evoluţiei.
Omul trebuie să înveţe cum să interpreteze energiile. Trebuie să-şi extindă simţurile dincolo
de limitele ochilor, urechilor, nasului, gurii, pentru a integra percepţia realului. Am mai spus-
o, ochii, urechile, nasul, gura şi pielea sunt înşelătoare. Vă blochează într-o singură realitate.
Vi se pare că percepeţi integral realitatea, când, de fapt, vi se arată doar o porţiune din ca.
De mici v-aţi obişnuit să vă bazaţi numai pe ochi, pe urechi, nas, gură şi piele ca să
interpretaţi
corectă existenţa. Va
a experienţelor. Unatrebui
dintresăele,
vă drastic
orientaţidesconsiderată
către alte simţuri daca
de toţi, estedoriri o evaluare
reacţia afectivă.
Aceasta—eul psihic, intuitiv—v-a fost blocată prin control al frecvenţei, ca să nu vă puteţi
folosi de ca. Cu ajutorul afectivităţii v-aţi fi menţinut autonomia asupra propriei fiinţe.
Cum faceţi deosebirea între control şi independenţă? Parte a experienţei terestre e să vă
frigeţi puţin, ca să ştiţi apoi cum să vă feriţi. Căutând neîncetat, veţi regăsi în ungherul cel
mai retras al fiinţei voastre integralitatea de care să vă folosiţi. Prin ea veţi onora viaţa şi pe
voi înşivă, ca viaţă care v-a fost data Spre păstrare. Vă veţi ocupa de voi înşivă , pentru că vi
s-a dăruit şi încredinţat păstrarea luminii interioare, a corpului pe care să-l întrebuinţaţi cum
puteţi mai bine.
Printr-o grijă şi o educare continuă a propriului corp, îi veţi descoperi miracolele şi
potenţialul, veţi Observa în sfârşit că nu este o povară inutilă, cum eraţi obişnuiţi să-l
categorisiţi. Este un izvor nesecat de bogăţii. Cu ajutorul lui, veţi deveni bogaţi. Învăţaţi cum
să folosiţi centrul afectivităţii şi veţi activa sursele informaţionale din interior; încredeţi-vă în
acest corp.
Parte a îndatoririi de membri ai Familiei de Lumină va fi să împreunaţi dimensiunile. Le veţi
atrage pe toate în această realitate, menţinând în paralel sistemul nervos între anumite
marje de fluctuaţie—trebuie să duceţi până la capăt fuziunea. De aceea, sunteţi obligaţi să
vă deschideţi centrele afectivităţii şi să le arătaţi tuturor celor din jur calea.
Afectivitatea vă va ajuta sa separaţi inserturile holografice. Nu vă veţi mai simţi  în regulă în
proximitatea lor. Veţi simţi de fiecare dată când încearcă să se insinueze în realitatea în care
vă aflaţi. Fiecare expunere la inserturi vă va provoca o stare de rău, fiindcă filamentele şi
codurile primite de la Familie delectează încercările de manipulare. Inserturile vă amplifică
emoţiile aţâţ cât este necesar ca să-i hrănească pe alţii şi să vă menţină în stare funcţională.
Tehnologii de genul acesta vor fi mult mai frecvent întâlnite în următorul deceniu. Omenirea
este în pragul deşteptării la adevărata realitate. Graniţele acesteia sunt mult mai profunde
decât vă imaginaţi.

Am pomenit
care permite de portalul
inserţia unorOrientului
energii înMijlociu
căutarecade
despre o poartă,
civilizaţii. O datăo trecuţi
cale dedeacces
sferaspre planetă
planetară şi
intraţi în spaţiul din afara centurilor de conştiinţă, trebuie să regăsiţi portalul adecvat care să

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 50 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 50/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

vă readucă în culoarul temporal dorit. Este modul prin care se menţine blocat şi intact orice
sistem, în afara oricărei ameninţări din exterior. Portaluri există pe continentele sud-
american, nord-american, asiatic, în China, pe toată suprafaţa globului terestru. Portalul în
discuţie aparţine Orientului Mijlociu şi este imens.
Multe asemenea inserturi, sau înscenări, au fost transmise prin portal pentru a suci minţile şi
credinţele populaţiei. Amplasarea lui în mijlocul teritoriilor străbătute, de crize îi conferă
opoziţie
Fiţi, ideală
aşadar, cupentru a emitede
mare băgare inserturi
seamăşilapentru a direcţiona
propriile neştiutorii
reacţii afective cândînspre
vă veţiorice credinţe.
confrunta cu
asemenea apariţii din ce în ce mai dese.
Orientul Mijolciu este locul de întâlnire a mai multor dimensiuni, implicit a diverselor entităţi
care doresc să acceseze planeta. Este locul fierbinte. pe curând, în ultimii patruzeci —
cincizeci de mii de ani, au ieşit la suprafaţă multe civilizaţii, care au început veritabile drame
religioase în Orientul Mediu. Conjunctura vortexului permite inserturi mult mai frecvente aici
decât în oricare alt teritoriu, după cum filmele sunt mult mai des realizate în California decât
oriunde.

Un astfelSau
Hristos. de întoarcerea
insert ar fi oricărui
şi vizitarea
zeu, Pământului de orice
mântuitor, sau cătreaparentă
extraterestri.
dovadă Sauderevenirea lui
a adopta un
sistem diferit de credinţe. Orice asemenea intervenţie nu ar veni din lumină. Un bun exemplu
de insert holografic din trecut şi carp a modificat vizibil cursul istoriei a fost răstignirea lui
Hristos. Înscenarea jucată sub ochii omenirii şi menţinută vie în amintirea ei nu este, totuşi,
adevărata misie a Hristosului. O versiune a vieţii sale a fost minuţios elaborată printr-un film
holografic, inserat şi rulat sub licenţa realităţii.
Hristos a fost un colectiv de fiinţe care s-au manifestat într-o epocă istorică. Versiunea
transmisă vouă, comercială am putea afuma, a fost modificată intenţionat pentru a vă
convinge şi pentru a vă controla prin intermediul ei. Parte a ei nu a fost decât un insert, iar o
altă parte,
acuza pe care probabil
de blasfemie şi de pacto cu
veţidiavolul.
descoperi pe viitor, va fi tot insert. Fiţi atenţi. Mulţi ne-ar 

Cum să pui la îndoială cuvântul Bibliei? Cum să ne îndoim de aceste adevăruri? Tocmai
fiindcă au fost ordonate de organizaţii patriarhale impuse cu forţa. Este purul adevăr. Prin
patriarhat s-a reuşit amplificarea controlului energetic pe Pământ.
Adevărul despre Hristos e că a fost, la rândul său, distrugător de sisteme şi membru al
Familiei de Lumină, încredinţat cu misiunea de a aduce lumina prin portalul Orientului Mediu.
A deschis drumul multora care aveau misiunea de a sădi o nouă realitate care să
pregătească o nouă conştiiinţă a omenirii la finele unui ciclu care lua sfârşit în aproximativ
douăzeci
ca de ani,sprijin
un colectiv, în funcţie de omenire
pentru cum ar fiînevoluat
ceasullucrurile. Hristosul
întunecat, nu a venit
până când omul ca
s-aro entitate ci
fi dovedit
vrednic de a se înţelege pe sine. Unul din „detaliile" care v-a parvenit deformat a fost calda
primire de care s-a bucurat Hristosul. Energiile aduse de fiinţele hristice au fost acceptate cu
inima deschisă de toţi.
 Însă odată cu ele au pătruns şi nenumărate inserturi holografice. Planul Hristosului era de a
iradia lumina-informaţie, dezvăluind omenirii adevăratul miracol care se găsea în fiecare.
Numai că entităţile celelalte şi-au zis: „Ce ne facem acum? El foloseşte portalul, pe care noi
 îl ţinem doar pentru noi. Cum să ne mai folosim de energii? Fiind un Univers al liberului
arbitru, facem cum credem de cuviinţă." Astfel au ajuns să creeze insertul holografic al
Hristosuluiînrăstignit,
conştiinţa ca să
alte direcţii răspândească
decât cele vizate frica
iniţial.folosindu-se de intenţiile
Asta dovedeşte cel maialtcuiva, manipulând
bine posibilitatea şi
libertatea oricărei entităţi de a interveni, in zonele de tranzit, în lucrarea altcuiva, folosindu-se

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 51 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 51/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

de ea şi manipulând-o pentru a obţine foloase proprii, în acest Univers al liberului arbitru. Pe


moment, poate că nu îi afectează pe mulţi, dar cu timpul impactul insertului holografic ajunge
să fie cunoscut.
Devine frustrant pentru mulţi, aşa-i? Şi lotuşi, vă oferim toate aceste informaţii ca să vă
mişcăm, să vă facem să simţiţi şi să va amintiţi—nu mai gândiţi  totul atât de mult. Nu ne
adresam sferei logicii, ci celei afective. Ce vi se întâmplă la nivel corporal? Întrebaţi-vă: „Cine
sunt eu? şiCum
identitate se poate?
veţi înţelege Cine este înlăuntrul meu?" Veţi scoate la iveală adevărata
multe.
Nu vă daţi seama de ce trebuie distrus sistemul? Nu pricepeţi cât de complex este controlul
frecvenţei? Oare nu întrevedeţi cât de străvezie este realitatea? Sau că vă este la îndemână
să controlaţi această realitate—dacă vă puteţi coaliza ca să acţionaţi din preaplinul puterii
care v-a fost oferită, să credeţi în capacitatea minţii şi să creaţi cu ajutorul ei?
Am pomenit de indiferenţa cu care este tratată lumina. Aşa este. Dacă s-ar afla de mulţimea
celor care restabilesc controlul asupra propriei fiinţe şi de amplitudinea cu care emit pe noile
frecvenţe, stăpânitorii ar lua măsuri imediat. E mai bine ca ei să subestimeze deocamdată
lumina, pentru că ea este cheia; voastră spre libertate.
Misiunea este dintre cele mai înălţătoare—o slujbă de invidiat—şi ajutorul pe care îl primiţi
din toate părţile vă ajută să ieşiţi la liman. Influxul masiv de entităţi şi nave extraterestre se
concretizează în intermedierea şi transportul luminii pe Terra. Fasciculele luminoase provin
din sisteme stelare arhaice care au meţinut colaborarea cu Pământul de mii de ere. Multe
poartă un simplu număr în cataloagele astronomice, pe când altele au nume cunoscute—
Sirius, Arcturus, Orion, Pleiadele şi altele. Razele sunt captate de nave din proximitatea
Pământului, filtrate apoi prin sisteme distincte şi emise către planetă.
Mulţi aveţi implanturi care reacţionează la aceste radiaţii, evitând mecanismele de
intereferenţăImplanturile
informaţiei. psihotronice care blochează
nu dăunează. Nu v-aufrecvenţele,
fost introdusemenite săcursul
forţat în împiedice
vreuneirecepţia
răpiri.
Sunt eterice şi aţi apelat la ele chiar voi, pentru a primi energiile extra-planetare. Toate
implanturile se activează în prezent. Mulţi vă simţiţi deja straniu. În momente diferite ale zilei,
mai ales când dormiţi, auziţi diverse tonalităţi sau simţiţi ca un fel de vibraţie electrică
străbătându-vă corpul.
Când informaţia este orientată spre voi, corpul trebuie să fie pregătit să o primească. Pentru
asta, trebuie menţinut într-o anumită stare. Informaţia este ca un curent pe care, dacă nu-l
puteţi controla, îl veţi resimţi într-un mod neplăcut. Pământenii au fost programaţi să
reacţioneze în prezentul acesta, aşa că nimeni din cei încarnaţi acum nu poate pretinde că
nu a sosit timpul. Toţi aveţi mecanisme interioare care să menţină noile frecvenţe.
V-am încurajat să renunţaţi la gândirea logică fiindcă va intra în conflict cu noua energie
informaţională şi electronică. Veţi fi asemeni unor aparate radio în următorii ani, pornite după
un abandon îndelungat şi pregătite să recepţioneze pe noua frecvenţă. Veţi avea o legătură
telepatică directă cu navele care emit pe noua frecvenţă. Peste un anumit timp, nu vă veţi
mai obosi să treceţi printr-o şedinţă de channeling  pentru a obţine informaţii, fiindcă le veţi
accesa direct de la sursă. Cantitatea mare de date pe care le veţi primi vă va mări
 încrederea în voi înşivă; veţi fi la curent cu absolut tot ce se petrece înjur.
  Încrederea vă va aduce în preajmă o entitate luminoasă care va va instrui personal.
Şedinţele
total de channeling 
mediumul vi se vorÎnpărea
uman anterior. acest perimate, din moment
răstimp, noi ce acestvăasistent
vă vom învăţa, va înlocui
vom reaminti în
permanenţă cine sunteţi, vă vom arăta ce beneficii puteţi obţine. Vrem mai mult decât orice

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 52 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 52/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

să vă sprijinim, ca, în calitate de membri ai Familiei de Lumină, să reuşiţi eliberarea speciei


umane. Concentraţi-vă asupra dansului din voi. Pe ce ritmuri veţi dansa, ce magie veţi
practica şi spre ce noi limite veţi împinge conştiinţa ca să redefiniţi posibilităţile?

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 53 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 53/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

(10)

O nouă paradigmă a Luminii

Cine sunt Vestitorii Noilor Zori şi care este rolul jucat de ci? Ei sunt purtătorii razelor solare,
aducătorii luminii şi ai cunoaşterii. Aparţin unei organizaţii străvechi, o societate apărută în
timpurile de demult,
sunteţi membri o frăţie a Spiritului
ai Vestitorilor; altfel nu care
v-ar file atras
cere lucrări în diverse
spre lectură sisteme
această astrale.
carte. Voi
Entităţile
acestei organizaţii de elită s-au îndreptat de multe ori asupra Pământului pentru a-şi face
lucrarea aici. Misiunea lor arc loc la fiecare împlinire a ciclului, când orizontul evenimentelor 
se aliniază, atât în Cosmos cât şi pe Pământ, pentru a permite fuziunea energiilor în fiinţa
Vestitorului.
Energiile cosmice converg către Pământ, pe aceleaşi căi pe care planeta îşi dispersează
razele către Univers. Omenirea menţine puntea sacră dintre cer şi pământ, căreia i s-a spus
curcubeu. Vestitorii Noilor Zori realizează fuziunea interioară a tuturor acestor energii pentru
a elibera zorii, sau lumina. Plămădesc lumina spre folosul civilizaţiilor.  Este natura voastră.
Este lucrarea voastră. A voastră şi a multor altora. Voi toţi sunteţi Vestitorii Noilor Zori.
Opoziţie privilegiată vă va facilita îndeplinirea jurămintelor depuse. Ea vă  permite să depăşiţi
lenea şi ignoranţa vieţilor anterioare. Pentru voi, fiecare verigă este parte a întregului,
indiferent de construcţia ei, de slăbiciuni sau de micimea contribuţiei la întreg. Nu e nevoie
să puneţi în balanţă puterile, slăbiciunile sau influenţele voastre cu ale altora; toate sunt în
egală măsură stări prin care conştiinţa, schimbătoare prin realitate, se materializează.
 În definitiv, vă deschidem ochii asupra voastră înşivă, facilitându-vă descoperirea propriului
interior, nu a exteriorului. Vestitori ai Zorilor, aveţi în faţă ceasul cel mai întunecat dinaintea
răsăritului şi vă întrebaţi dacă soarele va mai apărea oare. Dintr-o dată, lumina se
insinuează prin să
posibil ca totul beznă. De undeinoîntuneric
fie cufundat fi apărut?şiCum să vă
în clipa schimbaţisămodul
următoare de a gândi?
ţâşnească Cum
lumina? Voi,e
Vestitorilor, doriţi  răsăritul. Pentru asta v-aţi pregătit pe tot parcursul existenţelor voastre; e
punctul vostru forte.
Voi, membri ai Familiei de Lumină, aţi depus un legământ ca să suferiţi mutaţii complexe,
pentru a evolua spre niveluri superioare ale conştiinţei. Readucând lumina pe planetă,
catalizaţi evoluţia omenirii şi acceleraţi saltul evolutiv către conştiinţă şi inteligenţă, printr-o
ancorare prealabilă a frecvenţei în interiorul vostru.
Familia de Lumină provine dintr-un cartier general al operaţiunilor—o sursă de emisie din
depărtările Universului.
este în centrul SoriMaiaşii
Universului. centralinumeau
sunt presăraţi pe toată
acest ultim soareîntinderea
Alcyone. Galaxiei,
Alţii îi dauiartotunfelul
soare
de
denumiri. Soarele emite lumină, iar lumina este informaţie. Ca să simplificăm lucrurile,
membrii Familiei provin din biblioteca centrală a Universului.

Pornind de la acest soare şi menţinând o mişcare în spirală, diseminaţi informaţia în toate


sistemele stelare din Univers; vă faceţi planurile şi apoi călătoriţi. Sunteţi conştienţi de
unicitatea voastră în Univers. La orice contact cu populaţia locală conştientizaţi diferenţa. Vă
delectează revoltele pe care le iscaţi şi zdruncinările prin care demolaţi sistemele. Dacă
 întâlniţi
Intraţi înundeva scris „Accesul
toate lagărele interzis!",
încercuite pentruvăa-icontinuaţi
elibera pedeplasarea, fiindcăprin
captivi. Acţionaţi nu scindarea
vi se adresează.
eurilor 
pe care le trimiteţi în fiecare dimensiune ca să o schimbaţi.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 54 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 54/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

Uneori se întâmplă să vă încarnaţi timp de mai multe sute de milenii în acelaşi sistem,
răstimp în care vă pregătiţi pentru momentul in care îl veţi distruge. Cumulul existenţelor 
proprii vă recomandă. De exemplu, petreceţi un număr de existenţe pe Pământ, ca în
momentul în care auziţi chemarea, să spuneţi, „Am avut 247 de incarnări aici, în atâtea şi
atâtea forme. Am avut următoarele realizări. Dacă mă alătur planului de distrugere a
sistemului, sunt sigur că îmi voi aminti totul, voi sfida legile şi îmi voi duce sarcina la bun
sfârşit."
Uneori nu este dat să fie aşa, iar planul trebuie abandonat dintr-un motiv sau altul.
Experienţa poate deveni frustrantă. Dacă totuşi reuşiţi să distrugeţi sistemul şi să creaţi o
nouă paradigmă de lumină, vă veţi simţi ca şi cum aţi avea un orgasm cosmic.
Membrii Vestitorilor, ai Familiei dacă vreţi, lucrează în echipe. Nu intraţi niciodată în sistem
de unul singur. Aveţi nevoie de ceilalţi fiindcă nu puteţi menţine de unul singur frecvenţa. Un
colectiv are întotdeauna şanse mult mai mari de a finaliza cu succes decât un singur individ.
Asemeni razelor şi spiralelor de lumină din soarele central, sunteţi purtătorii unei inteligenţe
rare, care vă ghidează din nucleul acestui astru.
Lumina este imperiul conştiinţei, cu un scop bine definit în toată existenţa. Ceea ce vă
relatăm acum e doar cât puteţi înţelege voi acum. Ori de câte ori vă vorbim şi voi ne
demonstraţi că înţelegeţi, vă oferim întotdeauna mai mult. Nu vrem să consideraţi lumina mai
nobilă decât orice altceva. Deşi sunteţi legeţi direct de lumină prin specificul profesiei
voastre, nu vrem să ajungeţi să vă credeţi mai buni decât oricare alt profesionist. Alţii se
adapă de la surse diferite şi se lasă purtaţi de intenţii diferite, făcând posibilă actuala
configuraţie a evenimentelor. Deja descoperiţi singuri aceste lucruri.
Vă reamintim de omniprezenţa Creatorului Prim în creaţia Sa, atât ca făuritor, cât şi ca
prezenţă activă. Conştiinţa de sine, în căutarea căreia sunteţi, este o parte intimă din
Creator. Tendinţa
dăruieşte saastfel
conştiinţa, este de a fiUniversul
încât conştientcadesumă
sine aprin toatesăelementele
părţilor create, cărora
devină auto-conştient le
şi să
recunoască prezenţa Creatorului Prim în el. Conştiinţa este asemeni unei oglinzi care se
deplasează de la Creatorul Prim în jos, de-a lungul Lanţului Fiinţei, până la cea mai
neînsemnată târâtoare de la nivelul pământului. Creatorul este la fel de prezent în lumină ca
şi în aşa-zisul „rău", fiindcă şi cel din urmă serveşte tot unui scop divin.
Există nenumărate imperii ale conştiinţei. Sunt cuvinte mari pentru conceptul pe care vrem
să vi-l revelăm. Fiecare imperiu conţine o energie similară, ceea ce permite existenţa multor 
asemenea imperii. Chiar Familia de Lumină provine dintr-un astfel de imperiu.

Dacăuşor
veni învăţaţi conştient
să vă legileîncreaţiei,
manifestaţi pe cele
orice formă ale manipulării
doriţi. şi ale
Cei care şi-au controlului
activat realităţii,
memoria vă va
şamanică,
din culturile ancestrale, înţeleg că o parte considerabilă a învăţăturilor din aceste culturi se
referă la călătoriile interdimensionale şi la polimorfism. Şamanii erau veneraţi pentru aceste
puteri. Aveau o anumită Zestre genetică prin care intrau în legătură cu întreaga populaţie.
Aveau capacităţi magice, misterioase, prin care menţineau procesul în stare de funcţionare.
Se puteau transforma în animale şi multe alte forme la alegere. Era o cunoaştere profundă.
Dacă ştiinţa poate fi găsită pe planetă, cu siguranţă ea poate fi găsită şi în cosmos.
Pământul este un loc activ acum, un loc fierbinte. Este locul unde s-a plănuit declanşarea
revoluţiei—nu neapărat în Statele Unite, ci la nivel planetar, menită să transforme Terra şi
 împrejurimile ei.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 55 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 55/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

Mulţi extratereştri, cunoscători în domeniul geneticii, posedă capacitatea de a se restructura


la nivel molecular astfel încât să pară umani. În aceste vremuri agitate, când schimbarea
este iminentă şi dimensiunile ameninţă să se prăbuşească, energiile se acumulează pentru
a participa la conflagraţie.
Evenimentul va depăşi sfera celor trei dimensiuni. Reacţia în lanţ se va propaga în toate
dimensiunile existenţei şi ale conştiinţei. Unele fiinţe se teleportează, se încarnează sub
aspect uman,
entităţile sperând
pe care cădiferite
le simţiţi pot fi de
de faţă cândşimarea
localnici diferiteconflagraţie se va
în acelaşi timp deproduce. Poate
Familia de că
Lumină
au venit să observe, să participe chiar, să înţeleagă, pentru a purta apoi informaţia către
sistemele din care provin şi care evoluează, la rândul lor.
Unele creaturi inteligente se manifestă aidoma oamenilor şi îşi joacă desăvârşit rolul; în
unele situaţii, amintirile le rămân intacte, alteori le sunt obturate. Nu le este uşor să ţină
minte cine sunt cu adevărat, din cauza controlului de frecvenţă. Conştiinţa vi se va extinde în
următorii ani, moment în care vă veţi da seama că, de fapt, sunteţi membri ai Familiei de
Lumină, camuflaţi în fiinţe umane. Parte a noii conştiinţe aduse prin evoluţia omului odată cu
restructurarea ADN-ului este şi rememorarea adevăratei identităţi la nivel individual şi
colectiv.
Diferitele dimensiuni ale realităţii generează experienţe diferite, deoarece sunt condiţionate
de legi diferite. În tridimensionalitate, care vă ţine captivi de atâta timp, experienţa vă este
limitată drastic. Spaţiul cunoscut nu vă permite accesul simultan în mai multe realităţi.
Frecvenţa şi pulsaţiile cerebrale sunt cele care determină realitatea singulară a omului
actual.
Sunteţi fiinţe programate magnetic şi biogenetic. Ca membri ai Familiei de Lumină, aveţi 
multe capacităţi supraomeneşti. Ca o caracteristică, vă îndepliniţi misiunea mult mai bine
 într-un realitate multidimensională. De aceea vă recunoaşteţi cu uşurinţă colegii când aceştia
accesează realitatea fuzionată.
Aţi trecut prin atâtea existenţe terestre ca să vă duceţi la bun sfârşit îndatoririle. Dar care
sunt? Destul de simplu: insinuaţi frecvenţa luminii — informaţie în sistemele limitate care nu
o pot accesa. Nu ne referim la informaţiile neutre, generate de computere: e vorba despre
informaţia transmisă biologic, printr-un curent electromagnetic al conştiinţei. Este domeniul
vostru de competenţă. O carte de vizită pe care v-ar fi trecută profesia ar suna în felul
următor: „Membru al Familiei de Lumină, renegat în afara acesteia. Distrugător de sisteme.
Disponibil pentru modificarea sistemelor de conştiinţă în cadrul Universului cu liber arbitru.
La cerere."

Şi porniţi!
ceilalţi, cu Este activitatea
milioanele voastră
de membri comună.de
ai Familiei Aspect al identităţii
Lumină. pe care
Trebuie doar  să văîl reamintiţi
împărtăşiţicine
cu
sunteţi , să accesaţi celelalte dimensiuni din interiorul sistemului şi să le deschideţi ochii
oamenilor—localnicii acestei planete, supuşi atât de mult timp prin control al frecvenţei—
către noul sistem. Numai aparenţa vă este umană. Conştientizaţi asta şi vă veţi distanţa de
drama oamenilor şi de dilema referitoare la controlul frecvenţei.
Anterior instituirii acestuia, acum 300.000 de ani, prin decizia zeilor cotropitori, specia locală
era într-o oarecare măsură inteligenta. Aveau un sistem evoluat de recepţie a informaţiei,
stabilind contacte direct cu fiinţe din spaţiul extraterestru. Din momentul în care primeau
informaţia, aveau diferite posibilităţi de a o distribui. Actualmente, informaţia este diseminată
cu ajutorul
fost tehnologiei—dispozitive
oferite ca să vă manipuleze. Cucare
multvă sunt
timp în exterioare. Nu sunt
urmă, oamenii decât „bunuri"
comunicau între ei, care v-au
indiferent

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 56 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 56/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

de distanţă, folosindu-se de dispozitive interne, fără să apeleze la aceste tehnologii


artificiale.
Oamenii nu-şi pot închipui cum ar putea istoria lor să se întindă pe un interval mai mare de
câteva milenii. O să descoperiţi şi să integraţi istoria umanităţii pornind de acum 300.000 de
ani, ca să puteţi lămuri dilemele oamenilor. Ţineţi minte, istoria se află în corpul fiecăruia
dintre voi, nu o căutaţi în afară. Cu actuala tehnologie, filamentele fotocodificate se strâng
 împrejurul corpului,
creează în afara ca şi de
sa, când cum transmisia
fapt inteligenţei
ar trebui să dezvolte s-ar realizaînprin
tehnologia fibre Doar
interior. optice.
aşaOmul
veţi
putea stăpâni lumina. himmels-engel.de
 Învălmăşirea bibliotecii umane a păstrat o rămăşiţă la locul ei, care să permită controlul,
operarea şi manipularea speciei, care a putut să funcţioneze în nişte parametri, să execute
comenzi şi să răspundă la stimuli printr-o frecvenţă unică: frica. Timp de 300.000 de ani,
frica a predominat pe planetă în formele cele mai felurite cu putinţă.
Răspunsul electromognetic prin frică este urmat de o emisie a conştiinţei. Unde se îndreaptă
frica? Unde converg toate emoţiile? Am menţionat anterior că emoţiile sunt o sursă de
hrană.
care Distrugătorii
s-au sistemului
hrănit cu frică şi haostrebuie să elimine
vor fi nevoiţi să-şiaceastă
schimbesursă,
hranasau
sausă
săopărăsească
preschimbe. Cei
locul.
Scopul vostru e să aduceţi informaţia, lumina, conştientizarea schimbării şi o sursă de hrană
care se armonizează cu toate acestea. Este responsabilitatea voastră.
E de înţeles mirarea care îi cuprinde pe unii clin voi când sunt puşi în faţa unei misiuni atât
de dificile, mai ales când trebuie să începeţi schimbarea de la voi înşivă. Primul lucru pe
care vi-l cerem e să încetaţi să vă mai bazaţi pe trecui când trebuie să faceţi ceva. Vă tot
place să apelaţi la trecut de fiecare dată când vă confruntaţi cu ceva nou. Toţi vă ştiu
meteahna. Trebuie să vă schimbaţi atitudinea, ca şi cum abia aţi fi ajuns pe Pământ,
nevinovaţi ca un bebeluş şi gata de a lua în piept viaţa de zi cu zi. În fiecare nouă dimineaţă
şi zi să
cam vă spuneţi
fi cazul clar la
să treceţi ceea ce doriţi
fapte! Numaisăaşa
vi se
văîntâmple. Dacărealitatea.
puteţi edifica nu obişnuiţi dejataină,
Marea să o faceţi,
ascunsăar 
cu mare grijă din calea omenirii, este puterea gândului de a se transforma în experienţă, în
realitate. Tot ce există este consecinţă a gândului. Prin dispozitive electromagnetice, vă este
permisă doar o capacitate limitată de construcţie a realităţii.
Reputaţi călători şi investigatori, membrii Familiei de Lumină au cunoştinţe detaliate despre
metodele de captare a energiilor. Sunteţi pe planetă pentru a capta şi redirecţiona energiile
spaţiale spre ADN-ul care e pe cale să se modifice. Conştientizând acest obiectiv vă veţi
planifica mutările conştienţi, vă veţi lămuri neclarităţile pentru a trece la faza experimentării,
indiferent de domeniul de activitate. Aşa stau lucrurile.
Tuturor vă plac situaţiile dramatice, ca să fim drepţi. Prea multă pace devine sâcâitoare. E
motivul care v-a determinat să conceperi acest plan. În realitate, lumea a fost proiectată de
Familia de Lumină cu mult timp în urmă, înainte de apariţia zeilor cuceritori. Chiar voi, în.
calitate de membri ai Familiei de Lumină, aţi fost Arhitecţii Primi. Mari rezerve de conştiinţă
erau disponibile pe planetă, conştiinţă de care vă puteaţi folosi. După ce entităţile aparţinând
altor familii pe care aţi ajuns să le numiţi „negre" au luat cu asalt planeta, s-au descurcat de
minune să meţină lumina la distanţă. Momentan, paradigma voastră nu se poate extinde
dincolo de capacităţile luminii, deşi dincolo de ea se găsesc multitudini de alte echipe şi
imperii. Deocamdată, să ne limităm la tandemul lumină — întuneric. Echipa neagră şi-a
 îndeplinit misiunea de a ţine lumina la distanţă. Cu toate astea, timpul lor a expirat! 
Mesageri din partea luminii, v-aţi decis să vă întoarceţi pentru a declanşa un nou raid—
luând, bineînţeles, în calcul evoluţia spirituală care v-ar fi asigurată prin colaborarea cu

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 57 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 57/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

Creatorul Prim. Pogorârea luminii la suprafaţa planetei, prin intermediul corpurilor voastre, îi
va afecta pe mulţi. Penetrarea luminii va determina o reacţie lăuntrică, cu atât mai rapidă cu
cât o veţi propaga în cantităţi mai mari. Colaborarea dintre specia nativă şi Arhitecţii Primi va
permite integrarea rapidă a luminii, care să vă ajute la recuperarea planetei din ghearele
zeilor creatori.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 58 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 58/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

(11)

Numele jocului

Ca să supravieţuiţi în viitorul apropiat, e imperios necesar să acceptaţi ideea manifestării


gândului, a super-conştiinţei. Vi se pare un cuvânt fără semnificaţii deocamdată. Nu aţi
interiorizat
informat în conceptul încăEvoluţia
acelaşi timp. pentru singură
că nu înţelegeţi ce înseamnă
vă va demonstra undesăvăstai în ritm şiUnii
îndreptaţi. să sunt
fii şi
conştienţi de impactul profund pe care îl va avea conştientizarea asupra întregii planete şi îşi
doresc să nu se producă în veci. Prea târziu! Evenimentul a avut loc deja. Ne întoarcem în
trecutul vostru pentru a vă asigura de asta.
Gândul primează. Experienţa îi urmează întotdeauna. Niciodată n-o să le vedeţi inversate—
experienţa să determine gândul. Ceea ce experimentaţi e consecinţa directă a ceea ce
gândiţi.
Revigorarea şi recunoaşterea propriei puteri trebuie să vă fie grijile de căpătâi. Gândurile
produc
repetateîncupermanenţă lumea în acare
vibraţii de menţinere trăiţi. Fluctuaţiile
controlului voastre
care vizează provinminţii.
tulburarea din bombardamente
Cu toţii trebuie
să vă meţineţi limpezimea manţii, atenţia concentrată pentru momentul decisiv. Nu mai trăiţi
 în viitor sau în trecut, trăiţi doar clipa. Spuneţi-vă: „Oare ce vreau de la mine? Doresc să
evoluez mai repede. Vreau asistenţa integrală a Spiritului. Vreau ca trupul să mi se
regenereze de la sine. Vreau să emane starea de sănătate. Voi depăşi orice dificultate ca să
mă dau drept exemplu pentru întreaga omenire." Numai astfel—printr-o suveranitate asupra
propriei fiinţe şi o conştientizare clara a dorinţelor—veţi putea accelera procesul.
Fiţi atenţi la modele. Dacă nu acceptaţi o anumită experienţă pe care aţi avut-o, priviţi-o în
faţa. Spuneţi: „Ce interesant—fac asta de fiecare dată. Nu vreau să deţin ce am creat. Dacă
nu-mi vadefi apegăsi
 înainte plac, altcineva ede
o modalitate vinovat. Rămâne de văzut cât voi continua să fac acest lucru,
a-l schimba."
Nu vă judecaţi. Spuneţi doar: „Îmi asum responsabilitatea faţă de toate evenimentele în care
m-am implicat. Accept să fiu responsabil pentru tot ce mi se întâmplă. Îmi pun întrebarea de
ce fac lucruri care nu-mi sunt pe plac. Poate pentru a atrage atenţia asupra altui lucru,
pentru a îndrepta anumite deficienţe pe care nu pot să le văd."
Procedaţi de fiecare dată ca şi cum un scop impecabil v-ar determina să acţionaţi. Ca şi cum
cea mai potrivită şansă şi cel mai mare bine v-ar înrâuri cu fiecare nou prilej. Meţineţi
constant această atitudine. Dacă mergeţi pe stradă şi cineva vă ameninţă din spate: „Am un
pistol în mână;
niciodată da-miveţi
ce rezultate poşeta!", consideraţi-o
obţine dacă cea mai
acţionaţi după bună
aceste ocazie Acţionaţi
precepte. de a evolua.
ca şi Nu
cumştiţi
nu
ştiţi nimic, dar nici nu vă aşteptaţi la nimic. Menţineţi atitudinea. Adoptaţi cu toţii acest mod
de a fi şi recunoaşteţi în fiecare eveniment o şansă unică de a evolua spre o conştiinţă din
ce în ce mai înaltă, fiindcă în momentul în care v-aţi întoarce spre cel ce vă ameninţă, s-ar 
putea să descoperiţi că este un alter-ego. V-aţi putea vindeca de vreo boală; v-aţi putea lecui
o anume fobie.
Nu văi fie frică de propria creaţie. Aveţi încredere în ea. Fiţi încrezători că veţi găsi de fiecare
dată ceva ce vă poate ajuta. Nu faceţi uitate dramele personale, chiar dacă vi se par 
 învechite şi monstruoase şi nu vreţi să le revedeţi. Sfârşiţi odată pentru totdeauna cu frica cu
care
iubitullevăocoliţi. Conştientizaţi,
pot fi de în acelaşidetimp,
folos peste douăzeci că disensiunile
ani, când. le veţi privicudintr-o
mama, fratele,
lumină sora
nouă. sau
Ţineţi-
le pe toate în acelaşi dosar, indiferent de gradul de nocivitate după care le-aţi arhivat.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 59 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 59/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

Sfârşiţi-le, găsiţi-le un deznodământ fericit, instauraţi pacea, acceptaţi-vă partea de vină şi


permiteţi-le reintrarea în ciclul conştiinţei, ca să puteţi culege învăţăminte din toate. Conferiţi-
le statutul de nestemate ale experienţei, nicidecum de stări tensionate pe care să le daţi
uitării. Afectivitatea este strâns legată de aceste întâmplări şi, ţineţi minte, doar ea vă poate
purta către alte realităţi.
Credeţi că aveţi puteri creatoare limitate la doar câteva zone ale realităţii? Puteţi pretinde că
nu deţineţi
uşor suveranitatea
la ce este decât în segmente
al vostru dintotdeauna restrânse
din simplul motivalecăpropriei existenţe?
societatea Renunţaţi
vă interzice aşa
accesul?
Daţi-vă seama că evenimentele nu se materializează din neant. Credeţi, unii dintre voi, ca
aveţi puterea de a vă crea realitatea, dar că alţii nu o pot face—în speţă, bebeluşii sau chiar 
copiii mai mari, abuzaţi de adulţi. E greu de acceptat că aceşti aparent neajutoraţi copii sau
cei care suferă de foame îşi creează propria realitate. Ori de câte ori vezi o astfel de
persoană, emiţi gânduri care o categorisesc ca atare şi măreşti probabilitatea ca ea însăşi să
se eticheteze astfel. Obişnuiţi-vă să ascultaţi necazurile altora şi să trageţi învăţăminte din
ele. Nu din ziare veţi afla cum ar putea evolua toţi cei implicaţi într-un eveniment oarecare,
pentru simplul fapt că niciun ziar nu deţine acest torent informaţional. Nu conştientizaţi încă
toate conexiunile ascunse dintre evenimente: mass-media nu prezintă decât aşa-zisele fapte
exterioare,
dramă dovedind o ignoranţă crasă faţă de încărcătura emoţională care însoţeşte fiecare
umană.
Participanţii la o astfel de dramă, unde se pare că victima a fost identificată, nu se apleacă
deloc asupra a ceea ce simt, nu reuşesc să coreleze afectivitatea cu gândirea. Victimele fac
alte victime. Învingătorii îi fac şi pe alţii să învingă. Vă rugăm, aşadar, ca de fiecare dată
când mai citiţi relatarea vreunui eveniment sau a vreunei drame la ziar, să-i priviţi pe cei
prezentaţi drept victime neputincioase, fiindcă au reuşit să-şi creeze o realitate; numai aşa
vă veţi cinsti pe voi înşivă. Poate că nu e o realitate din care să trageţi învăţăminte—sau în
care să simţiţi că trebuie să vă implicaţi. Cineva trebuie să parcurgă şi tărâmurile nepătrunse
pentru a le ridica la lumină. Uneori, cea mai mare iluminare vine luptând cu cele mai
catastrofale dificultăţi.
La restaurant, când comandaţi meniul preferat, bucătarul îl prepară, iar ospătarii vi-l servesc.
Deşi îl comandaţi, nu îl pregătiţi voi înşivă. Bucătarul, cu ajutorul energiei spirituale, îl
găteşte, numai că voi controlaţi întregul proces. Nu vă va fi servit dacă nu îl comandaţi de la
bun început. De aceea, este proprietatea voastră şi voi îl veţi plăti.
Şi în viaţă este la fel ca într-un restaurant. Învăţaţi să-i comandaţi vieţii ce doriţi de la ea şi
aveţi încredere că, o dată dorinţa manifestată, vi se va aduce la îndeplinire. La restaurant nu
e nevoie să vă gândiţi la fiecare ingredient şi la modul cum va fi încorporat în meniu, sau
dacă vă permiteţi să serviţi respectivul fel de mâncare. Poate că uneori vă gândiţi: „Nu-mi
pot permite ceva aşa scump. Costă cincisprezece dolari. O să iau ceva care costă cel mult
şapte."
Modul în care vă comportaţi la restaurant este un indicator destul de precis al
comportamentului vostru în general. Dacă înţelegeţi asta, vă poate fi de un real ajutor. Când
comandaţi ceva, spuneţi pur şi simplu chelnerilor: „Îmi doresc meniul X", având încredere în
măiestria bucătarului; sau vă îngrijoraţi ca nu cumva să vă fie servite alte bucate? După ce
aţi dat comanda, urmaţi chelnerul la bucătărie gândindu-vă: „Probabil n-or să-mi găsească
salata favorită. Nu vor şti să-mi prăjească ceapa după gustul meu şi nici nu-mi vor pune pe
platou ciupercile pe care mi le doresc." Nu. Veţi fi convinşi că vi le vor servi aşa cum vă
aşteptaţi şi nu vă mai faceţi griji. În momentul în care sunteţi servit, le mulţumiţi. Dacă nu vă
convin bucatele, cereţi să vi se aducă aşa cum le doreaţi şi abia apoi vă apucaţi de mâncat.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 60 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 60/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

Cu câtă nonşalanţă divină comandaţi meniul la restaurant. La fel să vă comandaţi şi vieţile.


Lămuriţi-vă dorinţele, comandaţi-le şi terminaţi cu toate grijile inutile. Nu agasaţi Spiritul cu
tot felul de întrebări, ca să verificaţi dacă a preluat comanda şi nici nu-i daţi indicaţii despre
cum să o execute. Voi v-aţi făcut treaba comandând. Aveţi încredere că va veni.
Sunteţi cu toţii produse ale propriilor gânduri. Dacă nu veţi reuşi să mai învăţaţi ceva pe
planetă, veţi învăţa totuşi că aşa stau lucrurile în multe realităţi. Gândul este generator de
vă stauFaceţi-vă
experienţă.
care singuri
la dispoziţie; un cadoudeşinevoia
eliberaţi-vă încredeţi-vă în capacităţile
confirmării excepţionale,
unei întregii magnifice
societăţi. Confirmaţi-
vă voi înşivă. Va fi dificil pentru unii. Cum să te aprobi singur când o viaţă întreagă au făcut-o
alţii pentru tine?
Cuvintele vă pot conferi putere sau vă pot lipsi de ea. Vrem ca voi să trăiţi în lumină, să fiţi
convinşi ca prin gânduri vă articulaţi lumea. Scoateţi din vocabular expresii de genul ar trebui 
sau a încerca. Dacă ar fi să daţi bani de câte ori spuneţi aceste cuvinte, aţi rămâne datori
vânduţi. V-aţi îndatorat profund prin neputinţa voastră.   Ar trebui  se traduce prin
suveranitatea altcuiva la care aţi consimţit să vă supuneţi. Vă reamintim că sunteţi propriii
voştri suverani.
Când cineva încearcă să trimită o scrisoare, încearcă să îşi modifice structura. Poate să
 încerce la nesfârşit. A încerca e diferit de a face. Ori de câte ori folosiţi această sintagmă, nu
veţi reuşi nimic, fiindcă încercarea nu-i decât o scuză: „Am încercat. De o mie de ori am
  încercat." Folosiţi în loc expresii de genul: „Creez. Fac. Manifest. Intenţionez. Realizez."
Uitaţi de încercări.
Activarea manifestă a dorinţelor voastre va înrâuri şi celelalte persoane. S-a considerat că
totul există în cantităţi limitate şi că numai unora le este dat să facă, sa exprime. Dacă veţi
arăta cum depăşiţi legile realităţii, unii vi se vor opune, pentru că or să creadă că le-aţi luat
ce le aparţinea de drept şi că nu-şi vor recupera respectivul lucru decât deposedându-vă de
el.
Dacă acceptaţi să staţi la coadă, temându-vă să luaţi ceea ce alţii nu au, tocmai fiindcă
credeţi că nu este suficient pentru toţi, nu veţi putea înţelege că a accepta infiltrarea
principiilor divine în propriul corp şi implantarea lor pe toată faţa Pământului, va fi un
exemplu al luminii pentru toţi din jur. Acceptând lumina în corpul vostru deveniţi un bun
exemplu pentru toţi. Vrem să vă învăţăm pe toţi secretul acestor vibraţii înalte. Daţi-vă
seama că nu există limite.
 Întreaga planetă se afla în afara limitelor. Toţi aveţi capacitatea de a conlucra, păstrându-vă
 în acelaşi timp individualitatea. Oricâte daruri aţi primi din spirit şi din materie, nu vă
consideraţi
timpuriu mai norocoşi
principiile divinedecât ceilalţi.
pentru a leMai degrabă,
arăta înţelegeţi
şi celorlalţi că aţiLeputut
calea. veţiîncorpora
transmite:mai„Hei,
de
funcţionează! Eu am putut să o duc la bun sfârşit. Şi voi veţi reuşi."
Atâtea ore am petrecut arătându-le că nu au de ce să-şi facă griji dacă se manifestă. Sunteţi
toţi speriaţi pentru că aţi fost crescuţi într-o morală care v-a pistonat permanent: „Lucrul
asiduu este singurul care merită recompensat. Dacă nu depuneţi efort, nu puteţi atinge
desăvârşirea." E obligatoriu să supuneţi analizei ideea de trudă şi originea ei. Gândiţi-vă la
părinţi şi la ce credeau ei. Acum, omenirea în cauză trebuie să-şi manifeste o nouă
conştiinţă prin care să înveţe cum să facă orice fără cel mai mic efort.

Decâtnusăe depuneţi
ceva în regulă.cel maicorectă
Calea mic efort,
estemai
ca bine
orice renunţaţi.
aţi face, săPrea multă
vă iasă dinmuncă
prima şiînseamnă că
fără cel mai
mic efort. Obişnuiţi-vă cu această abordare şi veţi reuşi să schimbaţi percepţia conştientă

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 61 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 61/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

asupra vieţii. Nu înseamnă că vă deziceţi de responsabilităţi—imaginaţi-vă că e o nouă


metodă de a căra, de exemplu, cărămizile.
Am discutat odată despre o stivă de cărămizi cu cineva, întrebându-l: „Cum procedaţi ca să
le căraţi?" La care el mi-a răspuns: „Pur şi simplu, le iau una câte una şi le duc unde am
nevoie." La rându-ne, l-am sfătuit: „N-ar fi mai uşor dacă angajezi pe cineva să facă treaba
 în locul tău?"
Dacă asta ar fi meseria voastră, cum vă veţi descurca? Aţi putea zice: „Le iau una câte una
şi le car. Personal." Şi totuşi, aţi putea apela la altcineva, care să fadă treaba pentru voi. Tot
voi v-aţi ocupa de cărămizi. Aţi face ceea ce trebuie ca să fie cărate. Vă veţi frustra cumva
că nu faceţi voi înşivă treaba? Bineînţeles că nu. Acum observaţi diferenţa?
Banii sunt o problemă pentru toţi. Cu toţii credeţi că ştiţi cum să faceţi rost de ei. Cu cât
credeţi că doar munca grea e sursă de venit, cu atât veţi trudi mai mult pentru ei. Vi se pare
normal să trageţi din greu ca să câştigaţi, altfel consideraţi că sunt bani „murdari." Obişnuiţi-
va cu aceste cuvinte, „fără efort", faceţi-le parte din exprimarea zilnică. Gândiţi-vă, „vreau să
mi se întâmple cutare lucru fără să depun efort." Asta înseamnă, de fapt să controlaţi
realitatea fără să irosiţi energie preţioasă, pe care o puteţi folosi în alte direcţii.
Amintiţi-vă că creaţi realitatea după cum gândiţi. Dacă vi se pare că toate sunt grea de făcut,
ce creaţi atunci? Mulţi aţi cinstit, pe parcursul multor existenţe, membri de familie sau
oameni de societate pe care i-aţi crezut reprezentanţii unei etici profesionale şi ai unor 
sisteme de valori. Dar nu v-aţi gândit să puneţi sub semnul întrebării aceste coduri, să vă
 întrebaţi dacă nu există alternative. Vi se pare că pentru a câştiga bani trebuie consumate
energii considerabile, pentru ca patronul să fie impresionat şi sa vă plătească. Nimic mai
fals. Cu voia voastră, Spiritul vă va oferi compensaţii nebănuite. De ce nu vi s-a întâmplat
până acum? Fiindcă nu i-aţi permis—inconştient, v-aţi împotrivit. Dacă credeţi, realitatea se
va schimba.
Starea psihică dă numele jocului. Ţineţi minte: după cum resimţiţi realitatea şi o programaţi,
ea vă va răspunde. Vă îmboldim, „Daţi-i drumul! Sfidaţi totul! Faceţi doar ce vă place! Faceţi
imposibilul!" Avem încredere în voi. Veţi reuşi să transformaţi lumea indiferent de starea ei.
Dar pentru aceasta trebuie să ştiţi regulile jocului—că sunteţi un produs al gândului, şi tot
Universul ascultă de această legitate—şi să vă clarificaţi cum vreţi să fiţi. Aşa veţi fi.
 Înţelegând, vă veţi remodela trupul, vârsta, imperfecţiunile, totul, întrucât veţi primi motivaţia
şi puterea de a renaşte de la voi înşivă.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 62 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 62/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

(12)

E formidabil să fii purtător al luminii

A sosit momentul să vă redimensionaţi identitatea. Evenimente despre care nici voi, nici
liderii voştri politici habar nu aveţi îşi fac, încet-încet, simţită prezenţa. Terminaţi cu toată
prosteala
voastră e pedespre zei—că
cale de ar fi fiinţe
a descoperi pogorâte
informaţii din ceruri,
tulburătoare plinecedeauhar
în anii să şi de De
vină. duh. Specia
aceea vă
pregătim, din ordin al Familiei de Lumină, să vă faceţi opţiunile în deplină cunoştinţă de
cauză.
Am insistat pe ideea multidimensionalităţii—conform căreia puteţi fi în mai multe locuri
deodată, la nivelul conştiinţei. V-am pomenit şi de miriadele de lumi născute din Pământ. Mai
devreme sau mai târziu vă veţi îndoi de Cuvintele noastre. Sistemul vă va paraliza, iar vouă
nu vă va veni să credeţi în ce hal aţi fost minţiţi, preferând o vreme să refuzaţi dezvăluirile
noastre.

Voi sunteţi
evoluaţi cei acare
pentru impuneţi
solicita ritmul
benevol în care deoarece
informaţii, vă transferăm
legea cunoştinţele. Darlibertatea
divină prevede trebuie să
de
decizie. Prea mulţi s-au amestecat în evoluţia terestră, ignorând această normă: până şi
străvechiul nostru neam li s-a alăturat. Ni se pare extrem de important să reţineţi că ne aflăm
 întrj-uri Univers al liberului arbitru, care permite totul. Inevitabil, mereu se vor găsi unii care
doresc să stăpânească peste ceilalţi. Aţi abordat prea simplist felul în care unele fiinţe le
controlează pe celelalte.
Familia de Lumină este unanim recunoscută pentru predilecţia de a instaura societăţi unde
lumina abundentă vehiculează totul. Ce vrem să spunem? Lumina este informaţie, ceea ce
face ca voi să fiţi o Familie a Informaţiei. Alte conştiinţe—familii ale războiului—petrec şi
miliarde deUniversul
conştiinţei. ani în timpul vostru de
de dincolo pentru a studia,
limitele promova
temporale şi derularea
permite experimenta controlul
tuturor asupra
scenariilor în
zonele cu liber arbitru.
E cazul să vă schimbaţi complet imaginea despre voi şi să dărâmaţi zidurile care vă
  împresoară. E momentul să vă ridicaţi din mediocritatea conflictelor zilnice, ca să vă
apropiaţi cosmic de drama planetei. Cu această ocazie vă veţi informa despre propriile
intenţii şi scopuri. Desluşiţi cine sunteţi şi fiţi cine trebuie în lumile pe care le colindaţi.
Identitatea voastră este povestea Familiei de Lumină, sau „Întoarcerea Tricourilor Albe." V-
aţi luat un angajament, aşadar amintiţi-vi-l cât sunteţi aici. Amintiţi-vă că lumea şi împreună
cu ea,Doar
timp. voi, va suferi
dacă schimbări
va gândiţi de esenţă,
la cum iar timpurile
eraţi anul sunt
trecut, veţi aproape.
vedea Mulţi v-aţi
câtă putere schimbat în
aţi acumulat în
acest răstimp.
Idealul ar fi ca fiecare să simtă, clipă de clipă, cum îşi creează propria realitate, iar 
evenimentele prin care treceţi, bune şi rele deopotrivă, sunt rodul gândurilor voastre. Ar fi
timpul să reuşiţi să vă manifestaţi, fiindcă trebuie să încorporaţi matricea informaţională din
cosmos, să o conectaţi la psihicul propriu şi să emiteri informaţiile către planeta întreagă.
Filamentele sunt responsabile de activarea matricei extra-corporale.
Fiţi mai circumspecţi când aflaţi de fiinţe pogorâte din ceruri, ca şa nu vi se joace „farse"
cosmice.
nevoiţi săVăvă prevenim, fiindcă
mai minţim, altfel vedem acumdin
nu vă urniţi câtloc.
de Am
lesne
maivămărturisit
lăsaţi duşi de nas.
tacticile peSuntem
care le

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 63 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 63/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

adoptăm uneori faţă de voi. Dacă v-am fi depănat povestea de-a fir a păr, v-aţi fi luat demult
tălpăşiţa.
Sperăm că v-am sădit încredere în suflet. Pe lângă ea, v-am strecurat o nouă sursă de
informare, temelie a noului sistem—convingerea că voi înşivă vă creaţi, că realitatea se
înfiripă din gândurile voastre—şi arhitectonică a noii lumi zămislită prin Familia de Lumină.
Matricea informaţională se suprapune astfel matricei terestre pentru a amplifica noi
probabilităţide
conflagraţii în proporţii
viitorul planetei.
şi originiÎncosmice.
lipsa voastră şi a probabilităţilor, Pământul se expune unei

Deschideţi-vă simţurile interioare şi detectaţi confuzia generală a oamenilor. Atâta vreme


planeta a operat pe o frecvenţă inferioară, cât să supravieţuiască, dar să nu capete putere.
La fel, v-aţi stabilii o identitate din raportul cu exteriorul, nu cu voi înşivă. Tot ceea ce au
reprezentat cele două catene va fi dat uitării o dată cu trecerea la sistemul celor 
douăsprezece. Banii ori proprietăţile materiale, sentimentul de siguranţă corespunzând
identităţii conferite de ADN-ul bicatenar, se vor nărui în faţa noii conştiinţe planetare.
Oamenii au frica în sânge şi ea apare când conştientizează deşertăciunea vieţii lor actuale.
Singurul responsabil
Păstrători ai Frecvenţei,detrebuie
ruina sămateriei
înlăture este lumina,
actuala ordine iar
prinmembrii FamilieiSădedezlănţuie
noua frecvenţă. Lumină,
haosul noii conştiinţe asupra Terrei.
Amintiţi-vă de cum vă simţeaţi în urmă cu un an sau doi, când vă pierduserăţi în haosul
propriei conştiinţe. Nu vă puteaţi hotărî cine sunteţi, unde locuiţi, cu cine să vă împrieteniţi şi
cu cine să mai rămâneţi prieteni, dacă să aveţi copii pe care apoi să-i creşteţi şi multe alte
dileme. ingerii-cerului.ro
Gândiţi-vă doar la comunităţile din care faceţi parte şi veţi observa cum fundaţiile pe care
oamenii şi-au clădit vieţile se năruie. Curând, toţi se vor îndepărta de realitate. Temelia se
scufundă încet
anulează pur şişisimplu
mulţi nu
pe vor
ceasă-şi dea seama.urmare
anterioară—ca Motivulanăruirii stăvoastre.
activităţii în noua În
informaţie carevoi
consecinţă, o
sunteţi responsabili de propria voastră evoluţie prin faptul că vă inspiraţi din bogăţia
interioară şi deveniţi astfel exemple pentru cei din jur.
Misiunea vă solicită să fiţi extrem de activi. Mulţi vor striga: „Feriţi-vă! Vine lumina!", fiindcă
lumina transformă totul în calea ei. Purtătoare de informaţie, extinde sisteme care să le
 înghită pe cele precedente. În vâlvătaia ei distrugătoare, lumina dă naştere unor sisteme noi,
 înălţate din cenuşa celor vechi. Noua ordine se ridică încet.
Vă este greu să acceptaţi statutul de distrugător, fiindcă aveţi concepţii bine înrădăcinate
despre
nu profilul nu
o depăşiţi, unuiveţi
distrugător. Vă puteţi
înţelege plenar înţepeniDa,
realitatea. într-o paradigmă
chiar potrivnică,
sunteţi nişte pe careDar
distrugători. dacă

ocupaţi de sistemele unde acţionează echipa neagră şi unde ignoranţa e la loc de cinste.
Lumina le va anihila pe toate, iar experienţa va fi mai traumatică acolo unde conştiinţa se
 încăpăţânează să nu renunţe la ce e vechi.
Cine să vă salveze când situaţia ia o turnură nefavorabilă? Unde e echipa de salvare? Tot 
voi sunteţi. Dar ca să vă descurcaţi, trebuie să apelaţi la toate resursele disponibile. Toate
realităţile vă vin în întâmpinare; dar decizia finală voi o luaţi. Iar ca să modificaţi frecvenţa, e
nevoie de dedicare, hotărâre şi putere a voinţei.

Trusavadeiradia
corp prim ajutor esteadică
planeta, ascunsă
o vaînconecta
trup. Învăţaţi să-l folosiţi,
la informaţie. deveniţiluminii
Frecvenţa unul cuascunde
el. Lumina din
istoria
identităţii voastre şi a conştiinţei personale. Cu mult timp în urmă, în vremea zeilor cuceritori,

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 64 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 64/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

această parte fundamentală a fost ascunsă pentru ca entităţile cuceritoare să vă facă sa


regresaţi şi astfel să vă ţină sub control: Experimentele şi mutaţiile biogenetice, denumite
generic „Căderea", le-au reuşit întru toiul. Ignoranţa omului a atins cu această ocazie cotele
maxime. Experimentele au continuat, extinse pe perioade îndelungate.
Lumina înseamnă focalizarea frânturilor răzleţe de informaţie, iar  existenţa voastră vă
garantează reuşita operaţiei. Faptul că existaţi  şi că puteţi evolua şi că permiteţi propriei vieţi
să urmeze
celorlalţi un traseu
membri. ascendent
Telepatic vă permite
îi înştiinţaţi pe ceilalţisădevăprezenţa
bizuiţi pe evoluţia
voastră, camcorelată a tuturor 
cum vă informăm
şi noi, „Suntem cu voi." Şi noi suntem membri ai Familiei de Lumină, purtători şi distribuitori
de informaţie.
E cazul să reveniţi asupra graniţelor între care v-aţi izolat. Vi se pare că aţi evoluat, că vedeţi
totul mai clar şi că aveţi viziunea de ansamblu. Chiar aţi înregistrat progrese remarcabile,
dacă vă gândi ţi de unde aţi plecat. Şi totuşi, continuaţi să vă înconjuraţi de limite, referitoare
la ceea ce credeţi că puteţi face şi ceea ce vi se pare imposibil. Limitele vă ancorează încă
 în frecvenţa realităţii actuale.

Graniţele
care este cu care
parte voi înşivă
a înălţării vă făliţi Straturile
spirituale. sunt cele exterioare
care vă împiedică să recepţionaţi
ale realităţii sunt date lainformaţia,
o parte ca
să vă permită accesul spre tărâmurile spiritului. Asta înseamnă progres spiritual. Spargeţi
graniţele şi renunţaţi la definirea şi apărarea oricărui aspect al vieţii.
E formidabil să fii purtător al luminii. Accesul luminii în corpurile voastre va declanşa
schimbarea ireversibilă—uneori lipsită de seninătate şi veselie, cum unii dintre veţi au
constatat deja. Se prea poate să nu reacţionaţi pozitiv la stimuli—în unele cazuri în care veţi
simţi stări contradictorii, vă veţi înfricoşa, barând calea evoluţiei. Veţi da vina pe alţii, vă veţi
plânge şi veţi susţine că vi s-a făcut ceva împotriva voinţei voastre.

Marea
de majoritatea
Lumină. pământenilor
Milioanele de membriîmpărtăşeşte
au sosit dejaaceste păreri,şi numai
pe planetă ajută lacăreîntoarcerea
ei nu aparţinluminii
Familiei
în
zona tinde Tricourile Negre au deţinut posesia de prea mult timp. S-au alimentat din
sentimentele voastre de frică, de negativism, războinice şi avide; voi le-aţi nutrit fiindcă trăiţi
 într-un Univers al liberului arbitru. Creatorul Prim este în egală măsură prezent în echipa
 întunecată ca şi în Familia de Lumină. Creatorul Prim este in toate.
Cunoaşterea v-o dezvăluim prin istorisiri. Într-o bună zi, poate că veţi reuşi să înlăturaţi
voalul poveştilor. Nu veţi mai avea nevoie de ele, pentru că singuri veţi sparge vechile
paradigme pentru a cunoaşte realitatea în ansamblu. Dar până atunci, vă oferim poveştile
care vă captivează şi vă stimulează să vă îndreptaţi spre zone de care vă temeaţi—unde v-
aţi angajat în adâncul sufletului că veţi călători.
*
Va fi necesar ca, peste puţin timp, să îi puteţi deosebi pe adevăraţii Păstrători ai Frecvenţei
de impostori. Primii vor fi aduşi pentru a crea o stare de echilibru pe planetă, ei fiind singurii
conştienţi de puterea lor de a crea realitatea. Sfidează conştient regulile omenirii
canalizându-şi pentru asta conştiinţa şi energia. Un atare nivel al perfecţiunii şi al
ataşamentului îl vizăm.
N-am venit printre voi ca nişte flecari, să vă şoptim cuvinte mieroase care să vă facă să vă
simţiţi bine.
misiunea peNoi vrem
care să vădeamintiţi
o aveţi cinepe
îndeplinit sunteţi cu adevărat
Pământ. şi ce jurăminte
Consideraţi-ne aţi depus—
majoretele voastre,

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 65 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 65/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

călăuzele pe calea spre amintire—sprijinul de care aveţi nevoie pentru a descoperi miracolul
lumii ascunse din corpul vostru.
Deocamdată, trebuie să vă mulţumiţi cu controlul eficient al frecvenţei proprii, fără să vă
apucaţi să-i „salvaţi" şi pe alţii. Faceţi tot ce vă stă în putere să vă menţineţi conştiinţa şi
  înţelegerea a tot ce se întâmplă veşnic treze. Ţineţi neabătut frecvenţa luminii, care
informează, şi frecvenţa dragostei, care creează.
Matricea terestră se modifică o dată cu dispariţia principalei surse de hrană a zeilor cuceritori
şi cu eliminarea blocajului de frecvenţă. De fapt, planeta este supusă unei iniţieri. Este
dependentă de locuitorii ei şi evoluează în pas cu ei, spre o existenţă a posibilităţilor 
nelimitate—când miracolele se vor petrece zilnic, prin simplul fapt că noile frecvenţe le vor 
permite. Stilul vostru de viaţă, în lumină şi cunoaştere, susţine acordarea pe noile frecvenţe.
Totul porneşte de la individ. Deşi acţionaţi în grupuri şi sunteţi conduşi de un număr de
entităţi, evoluţia este necesară la nivel individual. Veţi simţi înrâurirea luminii ca pe o bucurie
intensă.
Nu e necesar să colaboraţi în permanenţă cu noi sau cu oricine altcineva, ca să acumulaţi
informaţie.
, cumContinuitatea
exaltat  ne place să-ltrebuie
numim.menţinută în exerciţiul
Aprofundaţi-i cu sinele, maistarea
semnificaţia—triumful, ales îndeaspectul
libertate,său
de
bucurie, de supremaţie pe care le abordează.
Planeta are nevoie disperată de entităţi dispuse să-şi exploreze eul exaltat. Continuitatea
respectivă—pe care e necesar să o menţineţi—înseamnă că în fiece clipă sunteţi datori să
descoperiţi în voi înşivă starea de exaltare. Esenţa ei stă într-o anumită frecvenţă, o undă
vibratorie de afectivitate. Vibraţiile sunt cărăuşii inteligenţei. Priviţi-vă şi nu uitaţi ce drum aţi
apucat—gândiţi-vă că atrageţi lumina şi înălţaţi frecvenţa propriei fiinţe, sfidând cutumele
omenirii şi modificând frecvenţa planetară—şi veţi înţelege că permanenţa voastră face mai
mult decât toate cărţile şi înregistrările din lumea întreagă.
Nimic nu depăşeşte în intensitate relaţia pe care o aveţi cu sinele exaltat. Legământul cu
energia luminii, a exaltării şi a frecvenţei înalte este ireversibil. Pentru a atinge pragul de
accelerare veţi accepta, de acum înainte, intervenţia continuă a energiei în vieţile voastre.
Mai întâi de toate, trăiţi   în lumină. Acceptaţi curajoşi penetrarea luminii. Nu vă ascundeţi de
ea—trăiţi-o. Nu vă ambalaţi că ştiţi toate aceste adevăruri. Fiţi sinceri: „Cred în asta. De
aceea, trăiesc cum ştiu." Cineva v-ar putea avertiza: „Ai grijă, poţi răci." La care voi să-i
răspundeţi: „Nu cred în răceli, fiindcă nu-mi folosesc corpul să mă îmbolnăvesc." Astfel de
cuvinte îi ajută şi pe ceilalţi să se trezească. Spuneţi ce ştiţi când discutaţi cu familia sau Cu
prietenii.
Oriunde v-aţi afla, să folosiţi stâlpul de lumină. Vizualizaţi-l ca o coloană care intră prin cap,
străpungând craniul şi umplându-vă de lumină. Imaginaţi-vi-l din profunzimile cosmosului,
cum vă străbate şi iese prin plexul solar ca să formeze o sferă luminoasă, un ou eteric
strălucitor care vă înconjoară şi vă protejează.
Dragostea de sine şi de Pământ, împreună cu convingerea că veţi remodela frontierele
omenirii, vă dă puterea de a iradia schimbarea. Este misiunea voastră. Întrebaţi-vă cât timp
vă este necesar pentru a o îndeplini cu succes şi veţi găsi singuri răspunsul:  „Înpermanenţă."
Tot timpul. Nu e cazul să vă îngrijoraţi, fiindcă e în fiinţa voastră. E parte a divinităţii din voi.
Viaţa în lumină îi va atrage şi pe alţii în jurul vostru, care vă vor urma.
Vă ruga: „Spirite, vreau să mă pun în slujba ta. Dă-mi de lucru şi arată-mi de unde să încep.
Dă-mi şansa să trăiesc în lumină, să rostesc numai adevărul, să împrăştii lumina de-a lungul

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 66 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 66/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

şi de-a latul Globului", iar Spiritul vă va trimite în misiune. Gândiţi-vă bine în ce domenii
puteţi activa şi încheiaţi un contract cu Spiritul. Spuneţi-i ce vieţi în schimb. Vă va da ocazia
să negociaţi şi să întocmiţi un contract atâta timp cât sunteţi capabili să vă înălţaţi vibraţia.
Dacă sunteţi propriii voştri angajaţi, evoluţia permanenta îi va propulsa şi pe cei de lângă voi.
Asta înseamnă să munceşti. Nu să te speteşti strigând: „Vă salvez eu." Ci să îndeplineşti
singur munca într-un mod prin care toţi cei din jur să beneficieze de ea.

Puţinăcerut-o
V-am îndrăzneală faţădin
şi vă zic denou.
SpiritVreau
nu strică, de genul: Fiţi
o accelerare!" „Ştiţihotărâţi,
ceva? Haideţi să trecem
pregătiţi-vă la fapte!
de decolare şi
fiţi gata să înţelegeţi semnele care vi se trimit. O carte căzută de pe raft e o invitaţie de a o
citi. Ocaziile ivite nu se expediază cu răspunsuri ca: „Îmi pare rău, dar nu pot." Daţi-i drumul.
Când cineva vă iese în cale şi doreaţi să întemeiaţi o relaţie, chiar dacă aparenţele vă zic să
vă mai gândiţi, daţi-i drumul. Şi-aşa nu aveţi un etalon după care faceţi selecţia, iar Spiritul
vă îndeamnă să distrugeţi şi modelele de care încă mai ascultaţi. Comunicarea şi
limpezimea minţii vă vor ghida pe calea progresului.
Vă îngrijoraţi prea mult de deznodământ şi de aparenţe. Ia mai gândiţi-vă. Când cereţi o
accelerare, fiţi gata să acceptaţi căi pe care logica le-ar elimina din start. Logica se agită
fiindcădeselogică",
lipsit simte încolţită şi-i este Sunt
mai gândiţi-vă. frică. cuvinte
Când văemblematice.
treziţi susţinând „N-onusăvăreuşesc"
De ce spuneţi:sau „E
„Sunt
călăuzit de divinitate. Vreau o accelerare. Vreau să lucrez la capacitate maximă şi să risc.
Simt că e bine chiar dacă mi se pare absurd şi aşa o să fac." Însă dacă nu simţiţi că e OK şi 
nici logic nu vi se pare corect, n-o faceţi. Bazaţi-vă pe ceea ce simţiţi.
Culesul e în toi—culesul celor aleşi. Cum trebuie să fie „cei aleşi?" Toţi care auziţi vorbele
noastre şi vă plecaţi urechea spre cântecul trupurilor voastre veţi fi aleşi. Statutul nu este
 însă de ajuns pentru a mări rândurile membrilor care pleacă în misiune. Cine v-a ales? Voi 
înşivă. Nu aparţineţi unui club exclusivist—şi totuşi, chiar aşa poate fi numită organizaţia
voastră. Statutul de membru se obţine voluntar, ca dovadă că singuri v-aţi asumat identitatea
şi călătoria
un curaj ieşitpedin
aceste meleaguri. Încă o dată atragem atenţia ca va trebui să daţi dovadă de
comun.
Mulţi aţi trâit în anonimat până acum. N-aţi vrut să le dezvăluiţi celorlalţi cele mai adânci
convingeri pe care le aveaţi. Între străini discutaţi o grămadă de subiecte, unele destul de
delicate, dar la serviciu sau acasă sau cu alţi cunoscuţi, tăceţi şi nu mai spuneţi nimic.
Ceilalţi oameni au coduri latente care abia aşteaptă să le reactivaţi. Voi înşivă, aleşii, sunteţi
reactivaţi în aceste momente. Categorisiţi în funcţie de curaj. Laşitatea arătată acum va
produce laşitate şi mai târziu.

Aţi venit aicia început,


schimbării cu sarciniiarprecise şi vremea
odată cu lor eschimbării
înţelegerea acum.  Acum
vineeste fiecăruiaDeceniul
momentul prielnic.
trânsformarea din voi.
 Înseamnă că trebuie să renunţaţi la multe lucruri pentru a trece la altele în care vă încredeţi.
Încrederea e deocamdată un concept teoretic pentru voi toţi, căci vă plângeţi mereu de
neîncrederea de care daţi dovadă.
Cum se manifestă încrederea? Trebuie sa fiţi siguri de puterea gândului de a crea lumea în
care trăiţi—să credeţi, cu nonşalanţă divină şi cunoaştere interioară, că orice gândiţi se va
înfăptui.  Încercăm să vă convingem cu fiece ocazie de acest adevăr, până când îl veţi
pricepe. Odată convinşi, viaţa vi se va schimba.

 Înţelegeţi că aînvenit
se înghesuie vremea
voi fără schimbării.
să faceţi nimic, Nu-i
vă vaobligatoriu
dăuna. Ceisăaleşi
expire timpul.
sunt DacăChiar
chemaţi. îl simţiţi cum
voi v-aţi
ales; de-asta, să stai cu braţele în sân înseamnă să-ţi pierzi timpul. Peste numai câţiva ani,

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 67 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 67/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

evenimentele vor lua o turnura atât de neaşteptată, încât orice alt drum în afara luminii vă va
fi fatal. Amânarea nepermisă vă va lua prin surprindere şi veţi fi spulberaţi de valul schimbării
—la propriu chiar.
Nu vă lăsaţi intimidaţi de încercările la care veţi fi supuşi, sunt toate parte a planului de a vă
face să evoluaţi. Transformarea voastră va antrena schimbarea planetara. Dacă puteţi
 înţelege esenţa umană şi cea planetară, reuşiţi să deschideţi calea celor care vin în urmă.
EvenimenteLucruri
ansamblu. care înpeaparenţă
care nu lenuînţelegeţi
aveau nici o legătură
încă, între „scenarii",
să le numim ele se vorviintegra
se vortabloului de
revela. Aşa
veţi şti că trăiţi în lumină şi nu vă fie fiică s-o faceţi.
Purtătorii Luminii vor intra în scenă cel mai probabil în anii care urmează. Este tot o parte din
plan. Limpeziţi-vă imaginea realităţii. Nu trebuie să fiţi neclintiţi—doar hotărâţi. Repetaţi-vă:
„Tuturor călăuzelor şi susţinătorilor din călătoria mea planetară: vreau ca totul să se termine
cu bine. Să fiu în siguranţă aici. Să primesc şi să răspândesc dragostea. Să mă simt bine şi
să nu-mi lipsească nimic. Dar să nu mă ataşez prea, tare de lumea materială."
Chiar dacă misiunea este apanajul vostru, multe fiinţe extraterestre, entităţi spirituale, vă
stau
şi culabăgare
dispoziţie.
de Ori de câte
seamă. Pe ori aveţi nevoie
Pământ, vi se de ajutor,
pare că cereţi-l clar de
inteligenţa la Lumină.
impică Fiţi veghe
automat integri
spirituală. Cea mai mare greşeală!  Puteţi fi sclipitori şi să depăşiţi limitele omenirii, fără să
practicaţi frecvenţa luminii sau a dragostei. Fiţi cu băgare de seamă pe cine chemaţi să vă
sprijine.
Ştiţi că frecvenţa luminii poartă informaţia. Frecvenţa dragostei infuzează respectul pentru
creaţie. Dragostea lipsită de informaţie poate traumatiza. Dacă vi se pare că dragostea nu
vine din interior, veţi repeta aceeaşi îndelungată eroare a pământenilor: să veneraţi pe
cineva care promovează frecvenţa dragostei ca şi cum ar fi sfânt.

Ideal ar fi Veţi
dragostei. să purtaţi frecvenţa
reuşi astfel luminii-informaţie—adică
să simţiţi să văsau
creaţia fără să o judecaţi informaţi—şi să o alăturaţi
să vă înspăimântaţi din
pricina ei, ci pur şi simplu să întrevedeţi divinitatea şi perfecţiunea ei, în evoluţia către o
conştiinţă globalizantă în care să se oglindească plenar.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 68 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 68/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

(13)

Cine vă vrea?

Toţi existăm cu un scop. Care să fie acela? V-aţi gândit vreodată? Cine ar vrea să existaţi?

Existaţi
 în afaracu un scop fiindcă
sistemului; sunteţi
toţi suntem partea din
parte Lanţul neîntrerupt
întregului. al conştiinţei.
Căutaţi acest scop. Esenţa Nimeni nu există
Vehiculului pe
care îl ocupaţi şi a energiei pe care o emanaţi se găseşte în scopul vieţii voastre personale.
Cum contribuiţi însă la evoluţia întregului? V-aţi putea închipui o altă persoană care să vă
preia obiectivele şi să le folosească pentru nevoi personale? O entitate despre care habar nu
aveaţi că există?
 În Univers se aplică de cele mai multe ori principiul dominoului. Conştiinţa se manifestă ca
sumă a tuturor părţilor fiindcă numai în strânsa interacţiune a lor îşi poate detecta prezenţa.
 Într-un univers cu structură diferită, formele de conştiinţă ar putea exista izolate unele de
altele. Cu alte cuvinte, ai fi pe cont propriu fără să asculţi de nicio structură ierarhică. Nu aşa
se întâmplă în universul acesta.
Universurile există în număr şi în structuri nelimitate. După cum o sută de bani fac un leu, un
număr oarecare de universuri formează o aglomerare de energii. Veţi înţelege că există
sisteme complete ale existenţei care nu au absolut nimic în comun cu existenţa pe care o
ştiu pământenii. Sistemul terestru aparţine unei zone a liberului arbitru, unde părţile
interacţionează unele cu altele pentru a forma întregul.
 În alte zone, să le considerăm tot cu liber arbitru, părţile sunt independente şi izolate între
ele. Pe Pământ, întâlnim exact extrema opusă. Sistemul în care părţile se manifestă izolat
este mult mai spaţios. Sau, mai bine zis, conştiinţa spaţiului este mai amplă. Respectivul
univers
extins. poate fi mult mai redus ca acesta, dar densitatea scăzută îl va face să pară mult mai
Scopul vostru este să fiţi purtători ai luminii şi, astfel, să răspândiţi informaţia către toţi
ceilalţi. Fiecare poveste a noastră vă lasă în urmă informaţii. Informaţia este lumină şi
reciproca e valabilă. Informaţia vă ajută la modificarea frecvenţei. Ca fiinţe electromagnetice,
transmiteţi pe calea undelor esenţă fiinţei voastre şi celorlalţi. Când întâlniţi o persoană
speriată şi vă daţi seama de asta, la fel o veţi recunoaşte şi când e fericită, dacă vă acordaţi
simţul pentru acest gen de recunoaştere.
Aveţi misiunea de a purta informaţia şi de a ajunge, sub formă umană, la cel mai înalt prag al
perfecţiunii.
actuală nu e Evoluţia
demnă devoastră va antrena
o misiune schimbarea
atât de nobilă—să mulţimii.
zicem Poateospătar.
că sunteţi credeţi Ţineţi
că profesia
minte,
lucrurile nu sunt cum par pe dinafară, iar toţi cei cu care intraţi în contact vor suferi
transformări. Unii veţi avea în continuare slujbe cât se poate de banale, sau veţi rămâne pur 
şi simplu părinţi de copii ori veţi munci în locuri neînsemnate. Cu toţii veţi avea însă un
interval limitat în care să asimilaţi informaţiile care vă vor fi indispensabile. Faceţi-le un loc în
vieţile voastre, integraţi-le în contextul planetar trăindu-le, simţindu-le, obişnuindu-vă cu ele.
De îndată ce vă dovediţi controlul asupra frecvenţei informaţionale, fără să toleraţi oscilaţii
ale identităţii, vi se vor da misiuni. Le veţi primi prin codul nucleic. Tot el conţine şi planul
detaliat de acţiune pentru viaţa în curs.

Mulţi vă cunoaşteţi
ai fiinţei deja codulobstacol
voastre. Principalul şi destinaţia. Ştiţiîntâmpinaţi
pe care-l că îl puteţi accesa în ungherul
este gândirea celtemându-vă
logică, mai adânc
de fiecare dală că nu aveţi pregătirea necesara sau că nu veţi face faţă. Meditaţia vă poate

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 69 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 69/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

ajuta să vedeţi cine sunteţi cu adevărat, unde vă aflaţi şi ce paşi să faceţi în continuare.
Meditaţia înseamnă comunicare, nicidecum rătăcire. Este o modalitate eficientă de a vă
informa şi de a vă alimenta.
Scopul vi se va dezvălui clar şi va avea de-a face, cel mai probabil, cu stabilizarea
frecventei: captarea ei, emisia către ceilalţi, înţelegerea ei, mai ales sub aspect curativ,
stabilizarea în beneficiul speciei umane. În momentul în care menţineţi frecvenţa fără să o
luaţi razna, iar ceilalţi
recongoscibilă. Sursapotnu conta pe voi, o veţi
va fi detectată ancora ladar
cu precizie, suprafaţa planetei.
frecvenţa Frecvenţa devine
va fi recunoscută, fapt
care se întâmplă chiar acum. E motivul pentru care s-a accentuat procesul de modificare a
ei. Controlul se va accentua şi el în paralel, numai că, de acum înainte, îl puteţi detecta.
Constataţi cu surprindere că evenimentele propriului trecut v-au pregătit pentru ce avea sa
urmeze. Poate că aţi fost şi voi fruntaşi ai cercetaşilor şi aţi fost puşi să antrenaţi novici.
Alteori aţi lucrat la restaurant şi aţi învăţat să pregătiţi şi să serviţi mâncarea. V-au fost de
folos toate aceste meserii pentru că aţi creat diverse aspecte ale realităţii pe care le veţi
 întrebuinţa în evoluţia sistemelor şi era necesar să ştiţi cum se comportă oamenii.

Vă vorbim
membri ca şi cum
ai Familiei denu aţi fi oameni
Lumină şi v-am pentru că acesta
cunoscut e adevărul nu sunteţi.
eurile multidimensionale. Voi va dovediţi
Vă spunem despre
cum să vă comportaţi faţă de oameni pentru că îndatorirea voastră e să vă amestecaţi
printre ei, să le alinaţi durerea, să treziţi în ei acel sâmbure luminos fără de care ar pieri
negreşit, iar evoluţiă şi noile lor capacităţi nu s-ar mai înfăptui în veci.
Readucem discuţia despre regresul ADN-ului şi despre frecvenţele impuse care au permis
controlul discreţionar al speciei. Din viitor, v-aţi catapultat în acest ciclu existenţial pentru a
 înţelege ce stă la baza blocajului liman. Puteţi astfel să acţionaţi din interior şi să schimbaţi
sistemul! Conflictul cu minţea logică se regăseşte şi în disensiunile dintre partea umană din
voi, care se lasă condusă de zei, şi partea din Familia de Lumină, care se străduieşte să
prindă imaginea de ansamblu.
Nu vă daţi seama că această a doua parte care acţionează în afara logicii vrea să vă arate
ceva? Vă oferă experienţa vie despre modalitatea de acţiune umană şi despre cum să îi
găsiţi pe semenii voştri. Dacă v-ar fi fost atât de uşor să treceţi la înţelegerea exclusivă prin
intermediul intuiţiei, fără concursul logicii şi dacă nu aţi fi încă profund legaţi de înţelegerea
raţională, pe termen lung v-ar deranja lentoarea şi in capacitatea umana. Cum să înţelegeţi
cât de greu le vine celorlalţi când vouă vi s-ar părea floare la ureche?
Oamenii au fost prea mult timp manipulaţi cu ajutorul frecvenţelor. Sunt obişnuiţi din naştere
cu această frecvenţă, iar logica a fost atât de intens susţinută şi aplicată în ultima perioadă
istorică,
strict având
supusă ca efect ocăgeneralizare
controlului, oamenii suntaînspăimântaţi
suspiciunii şide a fricii
ce arîntr-o zonă adarămite
găsi acolo, sinelui atât de
să mai
dorească să caute informaţii pe cont propriii în forul lor interior. Dacă staţi şi cântăriţi modul
 în care zeii cuceritori v-au repoziţionat antenele şi v-au reconstruit ADN-ul, ba au mai şi
proiectat nenumărate scenarii care să vă influenţeze—pentru a vă extrage mult dorita
energie psihică şi a o consuma numai pentru ei—veţi înţelege cu cine vă confruntaţi.
Zeii vor să menţină planeta dependentă de logică—dar o logică a fricii. Sfatul nostru e să vă
folosiţi deocamdată de logică. Gândiţi-vă: „Mă voi ţine de logică ca să vad cum se comportă.
Vrea să preia controlul. Aşa i s-a impus să acţioneze. Dar eu ştiu că şi cealaltă variantă este
valabilă. Le voi observa pe amândouă. Sunt supărat? Nu mă simt în siguranţă? Ce mă face
mai fericit?
Cum mă vădSăeu?
măCum
simt mă
în siguranţă?
simt?" Ce avantaje am de la fiecare mod de a vedea lucrurile?

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 70 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 70/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

Fiţi atenţi la toate detaliile. Apoi procedaţi în felul următor: „Le-am dat amândurora şansa de
a se afirma—ce vreau, de fapt?" Ştiţi bine că vreţi să evoluaţi. Nu vedeţi că revenirea
 îndoielii este o parte din Planul Divin? Înseamnă să înţelegeţi cum se simt cei care vă calcă
pe urme. Fiţi gala să deschideţi centrul compasiunii, localizat în inimă, în ciuda dificultăţii
evidente. Fiţi milostivi cu voi şi cu ceilalţi, daţi-vă drumul la tainiţa sufletului.
Fiţi atenţi cum reacţionaţi la ce vi se întâmplă, fiindcă tot ce vă apare în cale e menit să va
 uneori
înveţe văceva. Observaţi-vă
e greu comportamentul
şi vă cuprinde şi petreceţi
singurătatea. mainemult
Mai târziu, veţitimp singuri—chiar
mulţumi dacă
pentru aceste
 întâlniri cu voi înşivă. În voi stau închise virtuţile care vă vor propulsa spre desăvârşirea
fiinţei.
Modul cum vă manifestaţi se supune unui algoritm, chiar dacă nu îl puteţi detecta
momentan. Chiar dacă acţionaţi fără o viziune, vi se întâmplă fenomene care vă readuc pe
drumul cel bun. În starea de confuzie generală, de nesiguranţă a tuturor, ordinea divină este
mai prezentă ca oricând.
Să ne gândim la situaţia în care aţi coace o prăjitură. Fiecare ingredient este un întreg în
sineînvălmăşi
aţi şi are o structură proprie:
haotic. Cineva v-arouăle,
puteafaina, untul„Vezi
reproşa: sau că
zahărul. Când
le strici. le amestecaţi,
Ai stricat ouăle. Cuparcă le-
zahărul
ce-ai avut? Strici tot ce era mai important." însă ar dovedi că nu înţelege magia căldurii
catalitice.
La fel se întâmplă eu energiile catalitice sosite pe Pământ, care unesc structurile individuale
 într-un haos aparent. Din ele va renaşte ceva cu totul nou, asemeni prăjiturii renăscute din
haosul amorf al ingredientelor. Cine nu ştie că amestecul ingredienţilor trebuie pus în
cuptorul încins s-ar uita descumpănit la coca albicioasă şi i s-ar părea irosită. Majoritatea
oamenilor nu vor întrezări ordinea superioara de dincolo de haos—amestecul care urmează
reţeta.
Aveţi fiecare un rol bine definit în reţetă. De asemeni, aveţi libertatea de a alege cum şi unde
veţi intra în aluat. Sunteţi liberi să alegeţi cum vă veţi trăi viaţa, însă trebuie să v-o trăiţi
neapărat. Că vreţi să vă fie greu sau uşor, să fiţi bogaţi sau săraci, e problema voastră.
Depinde de cât de departe vă împingeţi limitele proprii.
Cum să vă convingem să renunţaţi definitiv la aceste limite—să încetaţi cu mărginirea în
care vă simţiţi atât de bine? Cea mai înalta năzuinţă e să vă vedem nemărginiţi şi liberi,
conştienţi de puterea creatoare a gândurilor voastre. Să reuşim să vă facem să trăiţi fiece
clipă aşa cum doriţi ar fi încununarea unor deziderate importante ale noastre.

Vă cerem responsabilitatea
Acceptaţi să depuneţi legământul că veţi
în domenii trăi onici
la care viaţă mai curată
nu v-aţi gândit ca până
până acum,
acum. impecabilă.
Procedaţi ca şi
cum aţi fi permanenent în cunoştinţă de cauză. Ca şi cum aţi alege, ghidaţi fiind de divinitate,
locul şi momentul propice. Spuneţi-vă: „Divinitatea mă îndrumă. Sunt la locul potrivit şi în
momentul potrivit. Tot ce fac mă ajută să mă dezvolt fizic şi spiritual, să evoluez." Aşa
trebuie să procedaţi de acum încolo. Trăiţi-vă vocaţia de Păstrători ai Frecvenţei. Lumina
aprinde filamentele fotocodificate şi restructurează ADN-ul, pentru a modifica frecvenţa. În
frecvenţă stă cunoaşterea voastră. In frecvenţă stă identitatea voastră.
*

 mileniu,
În alte vremuri,
ele s-au dimensiuni multiple
închis treptat erau deschise
ca o consecinţă la nivelul
a hăului planetei,
întunecat care asimultan. În ultimul
cuprins populaţia.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 71 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 71/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

 Însă ele, realităţile paralele, unde legile firii sunt altele, se întorc. Voi le atrageţi spre planetă
şi veţi declanşa fuziunea dimensiunilor.
Vi se mai întâmplă să va treziţi în alte dimensiuni fără să vă daţi seama. Se petrece o
modificare la nivelul întregii fiinţe, mai ales în locurile sacre ale Terrei. Frecvenţa corporală vi
se modifică şi totul înjur se schimbă. Simţiţi cum energia musteşte în voi, sau, în alte cazuri,
vă simţiţi rău. Dar de fiecare dată simţiţi această trecere.
Chiar dacă vă aflaţi în starea respectivă, nu o conştientizaţi    întotdeauna. Nu-i decât
 începutul fuziunii dimensionale. Iar la întoarcerea din călătorie, privind îndărăt, vă miraţi:
„Oare ce mi s-a întâmplat?" Pentru că aşa vă veţi simţi la fiecare pasaj interdimensional.
Ciocnirea dimensiunilor este cu totul altceva. Celor cărora le este teamă şi refuză să se
schimbe le va fi dat să simtă prăbuşirea dimensiunilor. Ca şi cum ar fi prinşi la mijloc între
două ziduri de beton care se apropie vertiginos unul de celălalt. Mulţi vor fi în această
situaţie. La scară redusă, la nivelul sistemului nervos, li se întâmplă deja. Vor suferi traume
serioase dacă refuză evoluţia şi se încăpăţânează să menţină percepţia greşită despre ei şi
despre ceea ce îi înconjoară. Toţi cei ce lucraţi cu oamenii, fie că sunteţi cadre medicale,
sau prestaţi
omului: muncă fizică,
necesitatea că sunteţi
de a schimba profesorii
definiţia muzicieni,
sinelui, sau orice aţi fi, recunoaşteţi dilema
şi a realităţii.
Voinţa şi mintea vă vor ajuta sa vă hotărâţi asupra modului de construcţie a realităţii. Veţi
descoperi voinţa şi planul care stau în spatele acestor schimbări şi prin care veţi găsi calea
spre divinitate. Totul stă în evoluţia inevitabilă a conştiinţei. Epoci de-a rândul, omenirea a
crezut orbeşte tot ce i s-a impus. Scopul a fost ca alţii să vă ţină sub control. Oricât v-aţi fi
  împotrivit, nu aveaţi şanse de reuşită din pricina simplificării ADN-ului, găsindu-vă în
imposibilitatea detectării frecvenţelor. Dar acum, vibraţiile se întorc, Planul Divin însuşi—
noua matrice—ţinteşte planeta şi vizează reunirea dimensiunilor. Momentul acela ţine de voi.
Planul nu are o scadenţă fixă; depinde de viteză cu care oamenii i se vor adapta.
Cum să se adapteze? Înţelegerea Planului Divin şi aplicarea lui ţin de cât de bine reuşiţi vă
 înţelegeţi şi să vă controlaţi ca individualităţi. Societatea vă supune multor teste, pe care
dacă le treceţi puteţi să afirmaţi: „Da, m-am calificat. Stăpânesc regulile şi le folosesc după
bunul meu plâc.“ Să luăm cazul şofatului: trebuie să ştiţi să conduceţi maşina ca să obţineţi
permisul de conducere. Câţi dintre voi ştiu să-şi controleze corpurile după bunul plac? Puţini.
De ce? Fiindcă nimeni nu v-a pomenit măcar că ar fi posibil. Am venit noi să vă atragem
atenţia.
Simpla prezenţă pe Pământ este o faptă îndrăzneaţă, întrucât cei meniţi să aducă
schimbarea trebuie să fie autodidacţi. Ei bine, zeii sunt veşnica problemă care tulbură
planeta.
lor. Unul
Dar nu toţidupă altul. Darfiindcă
vă îndrăgesc, cine sunt
unii ei? Creatorii
nu sunt voştri.
capabili de Iar voi—proiectul
sentimente lor. Iar
şi emoţii. Căaltora
şi copiii
le
plac realităţi diferite de a voastră.
Conştiinţa implică exprimare, numai că, vouă, zeii Cuceritori nu v-au permis decât o
exprimare limitată. Din punctul vostru de vedere, aţi fost mereu liberi; unii nici n-aţi ştiut că ei
există.
V-au hărţuit fără încetare planeta prin ceea ce numiţi religie, cârmuire sau chiar inspiraţie.
Deşi evenimentele declanşează întotdeauna alte evenimente previzibile, pot avea final cu
totul neprevăzut.
Trebuie să fiţi pregătiţi pentru schimbările drastice pe care vi le rezervă viitorul apropiat. E
foarte important de reţinut. Pământul va fi zguduit în curând. Omenirea va avea acces la

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 72 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 72/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

informaţii din surse cu totul diferite faţă de cele actuale. Sistemul nervos va fi bombardat cu
date, deci trebuie să se debaraseze de stereotipurile prin care percepe momentan realitatea.
Voi, membri ai Familiei de Lumină dispuşi să stocaţi în voi informaţia; aveţi datoria de a
stabiliza temeinic frecvenţa în corpul vostru, ca deschizători de drum în recepţia informaţiei.
Nu vă va fi uşor. Nici nu trebuie să fie uşor. Nu aţi călătorit atât de mult ca să faceţi ceva
uşor. Sunteţi renegaţi, şi aşa aţi fost dintotdeauna. Dacă aţi avea acces la un singur minut
din câte
de memoria voastră multidimensională,
ori e necesar, aţiînfăţişări
sub cele mai felurite înţelegeşilaforme,
ce facem referire.
aţi ajuns V-aţiera
oriunde aminti că, de
nevoie ori
schimbare. De atâtea ori aţi spulberat pardigmele perimate, v-aţi eliberat mai întâi şi aţi
depăşit pragul prea strâmt al identităţii aparente. Este esenţa Planului Divin: fuziunea eurilor.
Planul e plin de ramificaţii şi împleteşte multe tipuri de forţe. Ne-aţi auzit discutând despre
forţele luminii şi ale întunericului. Le-am poreclit „Tricourile Albe" şi „Tricourile Negre" ca să
mai destindem atmosfera. Totuşi, nimic nu e de glumă, totul e pe bune şi Planul Divin se
 întrevede la fiece pas. Unele corpuri îl pot primi, fiind trimise special în acest scop. Cu
sprijinul lor, vă veţi putea înălţa la o stare de perfecţiune.

Veţi evolua
energiile dinatât de mult, încât
tărâmurile nu văşiveţi
spirituale mai recunoaşte,
reuşind acţionând
să fuzionaţi ca o conductă
dimensiunile pentru
şi să eliberaţi
conştiinţele spre o nouă percepţie. Înciuda morţii şi a distrugerii inevitabile care vor urma, nu
disperaţi—ele se instaurează ca şi toamna, an de an. Florile şi frunzele mor din cauza
gerului; totul se usucă în jur. Cei care locuiesc în ţinuturi cu vară permanentă se sperie la
vederea unei alte regiuni, toamna, Îşi spun: „Dumnezeule, lumea moare aici. Frumuseţea
dispare cu desăvârşire." Aceleaşi lucruri i se întâmplă Pământului. Vine anotimpul uscăciunii
şi al morţii, căruia îi va urma anotimpul renaşterii. Toate fac parte din Planul Divin.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 73 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 73/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

(14)

Emoţiile - un secret din cronicile Timpului

Mai sunt multe entităţi în acest Univers care n-au descoperit emoţia umană. Dacă vizitaţi
zonele cu istoric străveche şi vă aruncaţi ochii peste vestigiile culturilor arhaice, simţiţi
vibraţia
roca peacelor
care olocuri. Ştiţi  că va
contemplaţi trebuie să găsiţi
reînvia ceea chei,
ce a că
statpiatra mutătimp
ascuns conţine indicii şiŞică
de milenii. din
omul
păstrează în el, fără să aibă habar măcar, cheia evoluţiei universale. Codurile şi armoniile
numerice pe care ADN-ul primordial le înglobează sunt resurse inestimabile: formule
geometrice ale luminii care vor sta la baza renaşterii biologice universale.
 În trecutul îndepărtat al Terrei, specia umană vibra plină de viaţă, dar împuţinarea ADN-ului
a dosit-o în culoarele lăturalnice ale timpului. Mulţi au uitat de oameni. Atât de mult timp aţi
stat în carantină, încât au uitat să vă scoată de acolo.
Dar mai suntem şi dintre cei care nu v-au uitat. De aceea stăruim asupra misiei voastre
eliberatoare:
binemeritat pedescătuşaţi
frontispiciulamintirile, ca valoarea
creaţiei. Universul existenţei
are nevoie omeneşti
de voi să-şi recapete
fiindcă sunteţi posesoriilocui 
unei
 însuşiri rarisime: afectivitatea. Eforturile pe care le depuneţi ca să vă restauraţi deplinătatea
şi bogăţia eului multidimensional vor fi continuate de încercările altora de a propulsa
Universul într-o nouă octavă—extensia spaţiului.
Păstrătorii Timpului cunosc temniţele cu informaţie şi v-au găsit; v-au desemnat eliberatori ai
cunoaşterii. Ne-au chemat—printr-o regresie temporală—să vă venim în ajutor la
redeschiderea analelor din ADN-ul uman. Vă vom sprijini în efortul de a le restructura mai
 întâi în voi, apoi în toată amploarea Bibliotecii Vii.

Evenimentele de pe Pământ
Energia redirecţionează îşi vor găsicare
forţe universale ecoul în multe
trebuie altealinieze
să se locuri, în
după
aşacum am mai
fel încât spus.
conştiinţa
globală să le reunească într-un tot indestructibil. Momentan, planeta îşi ascunde temeinic
secretele, însă nu atât de bine ca să nu ne dăm seama că sunt legate de sentimente.
Afectivitatea este o comoară în sine; în ea stă puterea de a transcende realităţile şi de a
parcurge toate stările de conştiinţă. Emoţiile coordonează împletirea, fuziunea energiilor şi le
 înlesnesc reflectarea. Fără emoţii nu puteţi obţine comuniunea.
Cei din vechime, călători prin Univers, cunosc sorgintea acestor locuri. Sunt bătrâni chiar şi
faţă de sistemul nostru şi sunt onoraţi ca înţelepţi de vază. Sunt supranumiţi Păstrători ai
Fiinţei în sistemul acesta. Ei fac toate mişcările şi conduc sistemul, întocmai cum un căpitan
 îşi conduce sarcina
o profesie, vaporul.lor
Stau la îndrepte
e să cârma Universului—este profesia lor. Din
Universul spre descoperiri. Aşapropria
cum fiecare aveţi câte
experienţă, au
 înţeles că trebuie să intre în legătură cu alte universuri.
Energia este canalizată spre experienţe noi. Momentan, Pământul şi celelalte sisteme în
care existaţi simultan sunt implicate în redescoperirea afectivităţii, care va conduce la
unificarea conştiinţei. Potenţialul universurilor unificate se dezvăluie chiar în aceste
momente, când voi vă descoperiţi valenţele ascunse. Viitorul este pentru noi toţi o enigmă.
Teritoriul este neumblat.
 În afectivitate găsiţi răspunsurile. Oamenii au nevoie de emoţii pentru a se pune în legătură
cu sineleoricărei
la baza spiritual. Activitatea
trăiri. este atât
Corpul mental estedestrâns
importantă
unit deîncelînţelegerea
fizic, iar celspiritualităţii
emoţional efiindcă
ataşat stă
de
corpul spiritual. Acesta din urmă îşi dovedeşte autonomia dincolo de limitele corpului fizic.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 74 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 74/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

Doar emoţiile vă fac accesibilă lumea non-fizică, motiv pentru care ele au fost supuse
controlului strict pe Pământ. Singurele la care v-a fost permis accesul nelimitat au fost
neputinţa şi fiica.
Mulţi refuzaţi să depăşiţi barierele emoţionale, să învingeţi neputinţa sinelui, de teamă că vă
veţi răni. V-ar plăcea să ziceţi „Abracadabra" şi relele să dispară pur şi simplu. Durerea vă
face să simţiţi. Chiar când nu sunteţi în stare să simţiţi altceva, ca să vă atrageţi singuri
atenţia ca
puterea nişte
şi sa încăpăţânaţi
vă treziţi la viaţă. ce sunteţi,
Abia atuncivă provocaţi
simţiţi că trăiţi.durere numai ca să vă demonstraţi
Celor mai mulţi vă este frica de centrul afectivităţii, de emoţii; vă este frică să simţiţi.
Încredeţi-vă în toate sentimentele. Fiţi convinşi că vă arată o cale către conştiinţă. Tuturor v-
ar plăcea să vă trăiţi viaţa, dar să nu vă implicaţi în ea. Gândiţi uneori: „Vreau să particip, să-
mi testez puterea, dar fără să mă implic prea mult, căci mă va durea şi mă va trage la
pământ. N-am încredere în viaţă."
Să te încrezi în sentimente înseamnă să depăşeşti judecăţile şi. să-ţi laşi emoţiile să curgă
de la sine; doar aşa îţi vei extinde afectivitatea şi în alte realităţii  Câtorva vă este frică şi să
participaţi înevoluţiei
Accelerarea realitatea
ţinededeacum, darămiteemoţiilor.
amplificarea în altele,Nudin cauză
mai ocoliţicăsubiectul,
vă temeţiumflându-vă
de ce simţiţi.
în
pene că aveţi control asupra lui. Intraţi în el şi abia apoi susţineţi că nu vă creează probleme.
Nu punem problema că nu aţi şti să simţiţi, ci că vă este frică s-o faceţi. Nu vă descurcaţi în
momentul în care sentimentele dau năvală. Vi se pare că sunteţi secătuiţi şi vă gândiţi: „Iar 
am dat-o-n bară!" Printre concepţiile voastre s-a strecurat un senzor care, ori de câte ori
depistează vreo emoţie, că-i durere sau mânie, declanşează alarma. A venit totuşi vremea
să nu vă mai păcăliţi şi să luaţi emoţiile în piept.
Şi mânia are un scop. Aţi vrea s-o aruncaţi la coşul de gunoi, pentru că vi se pare nocivă. Vă
scârbiţi
nu v-ar de ea ca
folosi de mâncare
la nimic. mucegăită,
Înţelegeţi o daţi
că şi frica afară şiexistă
şi mânia o aruncaţi
cu uncât mai Aţi
scop. departe, de parcă
avea multe de
 învăţat dacă vă exprimaţi fricile care, la rândul lor, v-ar stârni mânia. Cui i-e frică de astfel de
sentimente şi vrea cu orice preţ să le ocolească mai are multe de învăţat. Ele nu sunt decât
metode de depăşire a frontierelor personale şi n-ar trebui să le ocoliţi. angelo-luce.it
Cel mai important lucru pentru voi toţi este să fiţi acceptaţi. Vi se pare că oamenii vă
dispreţuiesc dacă faceţi cutare lucru, dacă vă comportaţi într-un fel anume, aşa că vă ţineţi
cât mai departe de tabuuri. Aici este sursa mâniei. Provine din faptul că emiteţi judecăţi
asupra a ceea ce puteţi şi ce nu puteţi face. Fără simţire, nu există învăţare. Este legătura
voastră cu viaţa.
Afectivitatea are o scrie de scopuri bine definite în cadrul psihicului. Vă încurajăm din tot
sufletul să vă încredeţi cât se poate de mult şi să vă bazaţi pe ceea ce simţiţi. Trebuie sa
 înţelegeţi că sentimentele sunt calea de acces către realităţile multidimensionale, destinaţia
voastră finală. Doar acolo vă veţi deprinde cum să manipulaţi cu succes toate versiunile
sinelui. Sentimentele în care vă ancoraţi fac posibilă fuziunea dimensiunilor. Mulţi vă temeţi
să daţi frâu liber emoţiilor şi vi le refulaţi. Nu le permiteţi să se manifeste, le consideraţi o
dovadă de imaturitate, în loc să le acceptaţi aşa cum sunt şi să vedeţi unde vă poarta.
Frica de un anumit lucru vă face să vă ţineţi departe de el, să intercalaţi un zid pe care stă
scris: „Nu intraţi, pericol!" şi să staţi cu piciorul pe frână. Însă până şi frica se va materializa
 în realitatea
simplu ar fi săvoastră, fiindcă
vă hotărâţi, este tot energie
spunându-vă: emoţională
„Ei, fir-ar să fie, câtîno stare
să mailatentă.
şovăi? Deci multfi,mai
Fie ce-o eu
 încerc!" Apoi concentraţi-vă asupra a ceea ce se întâmplă şi lăsaţi-vă sentimentele în voie.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 75 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 75/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

Când vreţi să controlaţi totul în jur, vă limitaţi drastic intensitatea afectivă şi vă blocaţi singuri
accesul la libertate.
Mânia nu este un afect gratuit. Cum nici frica nu este. Ambele vă îndrumă într-o direcţie. Cu
puţin exerciţiu, veţi reuşi să menţineţi sub observaţie centrul afectiv, în timp ce desfăşuraţi o
activitate oarecare. Dacă vă gândiţi obsesiv cum să vă supravegheaţi, vă veţi bloca la un
moment dat. Simpla intenţie de a vă centra în acel punct vă va conferi libertate de mişcare.
Centrarea
vaporul nu înseamnă
e gata imobilitate;
să se scufunde libertatea în
sau navighează deape
mişcare
calme,v-omergeţi
oferiţi înainte.
însă singuri. Fiefi,căîi
Fie ce-o
daţi înainte. Fiindcă emoţiile nuri hrănesc numai pe alţii, ci întâi de toate pe voi. Hrana şi
identitatea ca frecvenţă vi le obţineţi din afectivitate. Şi tot ea vă activează adevărata
identitate.
Veţi avea de înfruntat propriile voastre limite, tocmai pemtru că refuzaţi să fiţi puşi faţă în faţă
cu ele. V-ar conveni să cereţi: „Pulbere magică, scapă-mă de neputinţe. Gata! M-am
eliberat!" Ce bine ar fi atunci! Este exemplul clasic de evitare a afectivităţii. Numai că
sentimentele şi convingerile voastre contribuie substanţial la ridicarea acestor ziduri care vă
  împresoară şi atunci când trebuie să le dărâmaţi, vă confruntaţi cu sursa lor. Corpul
emoţional
tabu, este singura
afectivitatea legăturăpunte
este singura cu corpul spiritual. Oricât
spre acceptarea lui. ar fi de greu să te confrunţi cu un
V-ar conveni să aruncaţi la coşul de gunoi toate problemele, să le călcaţi în picioare, dar nu
vă daţi seama încă de bogăţiile pe care ele le tăinuiesc. Chiar dacă vă copleşeşte mulţimea
de defecte pe care vi le găsiţi, nu abandonaţi. Îndârjiţi-vă spunând: „Uau, ce interesant!" Nu
vă mai luaţi de cap ori de câte ori vă simţiţi în impas, încercaţi să găsiţi sursa neputinţei.
Găsiţi motivul lor—locul de unde le-aţi „cules".
Acceptând că aţi greşit şi că trebuie să schimbaţi ce aţi greşit, veţi sesiza o schimbare.
  Încăpăţânându-vă şi persistând în greşeală, printr-o atitudine de genul „Îmi convine
neputinţa mea; mă ajută", n-o să ajungeţi vreodată să vă simţiţi liberi.
Iubiţi-vă sentimentele. Tot ce vi se pare dificil va deveni dificil de rezovat. Nimeni altcineva
nu vă stă împotrivă. Voi înşivă emiteţi judecăţi şi vă opuneţi schimbării. Credeţi că nu
cunoaşteţi suficient chestiunea şi aţi vrea s-o controlaţi. Controlul e o stare care vă convine
de minune şi vă e la îndemână. Dar trebuie să ştiţi când şi unde să-l folosiţi, ca pe clei. Dacă
nu pui clei exact unde trebuie, nu va lipi bine. Ce, pe buze şi pe degete v-aţi pune clei? Şi
controlul trebuie aplicat cu la fel de multă grijă. N-ai pus cum trebuie clei, ai rămas înţepenit.
La fel şi controlul: te-ai înţepenit şi te ţine captiv împotriva voinţei tale. Filtraţi cu atenţie
situaţiile în care vreţi să deţineţi controlul. Modelul uman precedent, dar care e în vigoare
 încă, vă dictează: „Deţineţi controlul."
Ca Membri Familiei de Lumină, abia acum va treziţi. Au nevoie de emoţiile lor. Apropiaţi-vă
de ele fiindcă vă sunt ajutoare de nădejde in ascensiunea spre sinele multidimensional,
activat de sistemul celor douăsprezece chakre. Tot ele vă indică precis cursul evenimentelor 
in noua realitate. Logica se va atrofia în curând şi, fără afectivitate, veţi rămâne pe dinafară.
Sentimentele indică modificările de frecvenţă, lucru pe care logica nu-l poate face.
De pe acum, frecvenţele tind să se modifice. Viaţa ca întreg nu mai este la fel, aşa că
pregătiţi-vă să renunţaţi la multe. Nu vă opuneţi doar fiindcă vi se pare că pierdeţi controlul şi
sentimentele se învălmăşesc; nu ştiţi ce va urma. Sentimentele vă arată direcţia de urmat,
numai că trebuie să vă învingeţi teama de ridicol pe care o aveţi în prezenţa lor.
Nu vă lăsaţi păcăliţi. Data viitoare când veţi mai avea o astfel de situaţie, gândiţi-vă imediat:
„Gata, ştiu ce mi se-ntâmplă; nu mă mai las înşelat. Ştiu că am ceva de învăţaţ, dar şi de

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 76 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 76/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

schimbat. Sunt călăuzit şi urmez un plan bine conturat, aşa că mă las îndrumat. Vreau totuşi
să mă schimb armonios şi în deplină siguranţă, iar evoluţia mea să se desfăşoare sigur şi
armonios. Urmez energia şi voi afla pe parcurs cum mă schimb şi ce trebuie să elimin."
Cu amintirile ştirbite şi în lipsa încrederii, vă blocaţi tocmai pentru că nu mai pricepeţi nimic şi
nu sunteţi pregătiţi de schimbare. E foarte important ca oamenii să se încreadă în ceea ce
simt şi să se lase călăuziţi de afectivitate. Chiar dacă factori necunoscuţi vă activează centrul
afectiv şisunt
emoţiile vă nestemate
simţiţi aiurea, acceptaţi
nepreţuite, careşi vă
aceste senzaţii.adevărata
vor dezvălui Ţin tot de esenţa voastră.
identitate. Toate
Sunt rampa de
lansare de care veţi avea mereu nevoie. Nu vă debarasaţi în silă de ele, ca şi cum nu v-ar 
mai plăcea dintr-o dată cum eraţi înainte. Încercaţi mai degrabă să înţelegeţi că înainte
percepeaţi realitatea diferit. Conştiinţa şi înţelegerea tot mai vaste pe care le deţineţi vă
permit o evaluare mult mai corectă a stadiilor de evoluţie personală, care e un proces în
plină desfăşurare. Şi ceilalţi îl resimt la fel de acut.
Respectaţi-vă ca şi înainte prietenii, fiindcă şi ei întâmpină la fel de multe dificultăţi; încercaţi
numai să nu vă implicaţi în vieţile lor. Dacă credeţi că vă ajută, interveniţi; altfel, nu faceţi
decât să le prelungiţi agonia. E momentul să vă înfruntaţi  dificultăţile, nu să le transformaţi în
circ naţional.dar
experienţele, O dată,
nu de de
maidouă
multesau
ori. chiar de treisăorispuneţi
Nu-i nevoie e suficient ca să
chiar totul vă împărtăşiţi
tuturor, fiindcă şi
ceilalţi au problemele lor. V-aţi prins? Vorbind mereu de ale voastre, săriţi peste acţiune,
tocmai pentru că vorbiţi în loc să faceţi sau să vedeţi. În fond, vorbăria are ca scop atragerea
atenţiei, or tocmai asta nu vreţi.
Evenimentele se succed fără nici un moment de respiro, dar spre avantajul vostru. Chiar 
dacă ceva anume vă îndurerează, mai târziu îl veţi privi cu alţi ochi, pentru că între timp veţi
fi dobândit o anume compasiune. Veţi vedea totul din alt unghi.
Evenimentele care s-au aglomerat în jurul vostru v-au împiedicat şi înainte să vedeţi
adevărata
fost oprit, făfaţă a realităţii.
cându-vă Sunt părţi
să resimţiţi ale atât
durere, corpului emoţional
la nivel prindar
emoţional, care fluxulVă
şi fizic. informaţional
recomandăma
să practicaţi exerciţii fizice. Esenţa lor este de a capta energiile cosmice şi de a le transmite
prin toate aspectele corporale—mental, fizic, emoţional şi spiritual—pentru ajustarea matricei
energetice. În porţiunile deja ajustate, unde memoria celulară a fost activată, energia
pătrunde prin chakre şi vă deblochează informaţia. Frica, laolaltă cu negarea şi neasumarea
responsabilităţii, vă blochează accesul. Chiar dacă lumina pătrunde în corp, nu găseşte
matricea liberă. Vă aflaţi într-o stare haotică şi toţi se ţin departe de voi fiindcă emanaţi haos.
Neantul nu este dăunător în sine: puteţi să-i fiţi oaspeţi, atâta timp cât nu vă pierdeţi în el pe
vecie.

Negareapuţin
uragan emoţiei echivalează
mai la cu tulburări
nord, o erupţie majore
vulcanică minorălaici-colo
nivel planetar. O tornadă mică
şi toate sentimentele aici, un
se exprimă
liber, fără să izbucnească necontrolat şi să devasteze iremediabil peisajul psihicului vostru.
Afectivitatea scoate la iveală umanitatea din fiecare. Vă permite accesul la corpul spiritual.
Este cheia vieţii în realitatea voastră. În multe alte realităţi nu o veţi găsi, dar aici este darul
cel mai de preţ. Să vă negaţi eul emoţional înseamnă să faceţi cea mai nesăbuită prostie.
Fără el nu veţi reuşi în veci să îndepliniţi extrem de dificila misiune de care vă tot vorbim.
 Înseamnă să va alăturaţi maselor care se uită la televizor şi se simt victime fără să înţeleagă
nimic. Durerea resimţită prin emoţii trebuie sa vă facă să aflaţi sursa ei, scopul ei şi mai ales
cum de aţi ajuns să vă transferaţi durerea la nivel emoţional. Oare nu aţi ales să simţiţi doar 
bucurie? În fond, alegerea este a voastră. Mai este nevoie să vă reamintim?

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 77 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 77/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 78 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 78/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

(15)

Iniţierea Pământului prin integritate

Minunatul Pământ e o comoară atât de profundă şi de generoasă, încât atrage fiinţe din
adâncimile spaţiului, venite să se minuneze în faţa frumuseţii lui. Găsiţi aceste calităţi în
adâncul fiinţei
transfigura voastre şişi veţi
permanent lăsaţi-le
face să
dinpulseze în voi. Frumuseţea
înfrumuseţarea ca stareprincipal.
planetei un obiectiv de spirit vă va
Sădiţi
ideea adânc în voi şi descoperiţi-vă răspunderea pe care o aveţi faţa de planetă. V-am trezit
dorinţa de autoperfecţionare şi ne pare nespus de bine. Însă cum trebuie să. procedaţi cu
Pământul?
Ştiţi deja cum să cereţi în permanenţă binele suprem pentru voi înşivă. Dar cum să extindeţi
asupra căminului vostru, Terra, energia pozitivă pe care o receptaţi voi?
Oare câţi aţi reuşit să străbateţi acest teritoriu sacru, şi să-i dovediţi astfel Pământului cât îl
preţuiţi? Astfel vă puneţi în legătură cu planeta aceasta superbă. Implicaţi-vă cât mai mult în
vă mai Uitaţi-vă
acţiune. cu atenţie la ce aruncaţi sau laartotficeun
nu prim
cunoaşteţi,
pas îndeoarece
acţiune.s-ar putea să
 
folosească. Cercetarea amănunţită Analizaţi-vă
 îndeaproape gândurile şi toate ungherele tainice ale psihicului. Tot ce prinde bine individului
poate fi extins asupra planetei. Oriunde aţi merge menţineţi contactul cu Pământul şi
transmiteţi-i starea voastră de bine. Închipuiţi-vă că sunteţi un fir luminos; că mergeţi pe jos,
cu maşina sau cu avionul, firul se întinde fără să se rupă. Împletirea milioanelor de fire în
 jurul planetei va baleia cosmosul.
Lumea voastră asistă la o uşoară încetinire, după care va urma o accelerare nemaiîntâlnită.
Grija faţă de Pământ contribuie substanţial la această linişte dinaintea furtunii. Tipul de
conştiinţă care predominăîn aceste vremuri, mai ales în Statele Unite, consideră că un
gazon imaculat
cu aspect în jurul
de covor, secasei
obţineexprimă statutul
numai prin social avansat.
pulverizări repetateDar
de gazonul
pesticideacesta
şi prindesăvârşit,
adaos de
fertilizatori chimici. De unde provin toate ideile a căror utilitate reală nu o întrezăreşte
nimeni? Poate din faptul că anumite persoane câştiga bani frumoşi din vânzarea de
pesticide şi fertilizatori.
Fiţi în permanentă comunicare cu, Terra, ascultaţi-o şi încercaţi să învăţaţi cum să convieţuiţi
armonios. Procesul ia mult timp, nu fiţi pripiţi. Ascultaţi-o cum vă şopteşte rugător: „Vouă v-ar 
plăcea sa vi se toarne pe piele pesticide?" La fel păţeşte şi planeta. Este o entitate
simţitoare, o colectivitate de fiinţe care simt. Fiinţele care o formează iubesc conştiinţa
globala din care fac parte şi vor, la rândul lor, să găzduiască alte conştiinţe. Închipuiţi-vă că
şi
şi voi, într-un mod
din interiorul asemănător,
corpului găzduiţi bacteriile
vostru deopotrivă. Sunteţi şiîntr-o
celelalte vieţuitoare
simbioză. de vă
Planeta la suprafaţa pielii
înţelege şi, ca
o mamă iubitoare, vă lasă să descoperiţi singuri aceste adevăruri. Singuri trebuie să deveniţi
responsabili, mai devreme sau mai târziu. Orice vă propuneţi să realizaţi, o adevărată
 încrengătură de acţiuni secundare şi de efecte intervin în calea succesului. Pământul vă
 învaţă cum să deveniţi responsabili dându-vă voie să-l zdrenţuiţi la suprafaţă şi în adâncime.
Doar în pragul distrugerii iminente, când omenirea îşi va fi bătut prea mult joc de casa ei,
planeta va face ce îi stă în puteri ca să dea omenirii o lecţie de respect, despre cum trebuie
să se comporte faţă de gazda ei. Din dragoste divină faţă de voi toţi, dar şi din acceptarea
rolului de călăuză, Pământul îşi va dezvălui secretele şi puterea, ca toţi să înţeleagă că
trebuie să respecte şi să iubească planeta.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 79 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 79/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

E foarte probabil să se petreacă schimbări importante care să surprindă conştiinţa umană şi


să i se dovedească unde greşeşte. Dispariţia instantanee a douăzeci de milioane de
persoane din cauza unor modificări tectonice majore s-ar putea să-i pună pe toţi pe gânduri.
S-ar putea.
Cu toţii aţi aflat de previziunile modificărilor terestre de atâtea ori. Unora nu prea vă vine a
crede. Sunteţi siguri că nu vi se va întâmpla tocmai vouă; poate altora, într-un alt capăt de
lume.
va Dar dacă
întâmpla schimbările
când ar avea
marile oraşe ale loc
lumiichiar
vor lângă voi,unul
cădea, saudupă
în oraşul
altul?celCum
mai v-aţi
apropiat?
simţi Ce
să se

treziţi dimineaţa şi să auziţi la radio că s-a deschis o falie între New York şi Washington
D.C.? Nu v-ar înspăimânta oare îndeajuns cât să vă regândiţi sistemul de valori?
Ziarele au un rol decisiv în redeşteptarea maselor, fiindcă încep să anunţe fenomenele
catastrofice. Dar evenimentele sunt printre voi de multă vreme. Organizaţiile pentru protecţia
mediului au tras de mai demult semnale de alarmă, dar oamenii s-au gândit că problemele
se rezolvă de la sine. În plus, „plicticoasele" probleme ecologice nu conving pe nimeni să
cumpere ziarul, mai ales că oamenilor nu le convine să li se vorbească de responsabilităţi.
Atitudinea se va întoarce împotriva lor; mulţi vor face pe prostul, pretinzând că problema a
apărut deautomobilelor.
utilizarea nicăieri. Lucrurile se vor înrăutăţi atât de mult, încât unele ţări vor interzice

 În tot acest răstimp, Pământul va oferi o sumedenie de învăţăminte. Schimbarea frecvenţei
antrenează o transformare plenară. Ca şi cum v-aţi muta într-o altă locuinţă; totul, cartierul şi
poate chiar oraşul, se schimbă. Dar schimbarea va fi spre bine. Toţi vor înţelege mai multe şi
se vor simţi mai în largul lor. Oamenii vor începe să priceapă că lumea nu este sigură, nici
limitată.
Când oamenii vor considera prioritară calitatea vieţii lor şi vor respecta în toate formele ei
viaţa pe Pământ, înseamnă că transformarea va fi avut loc deja. Şi totuşi, Vestul e preocupat
de un alt
haine, câtstandard
mâi multedeautomobile.
viaţă: să adune
Numaicâtcămai
nu multă aparaturăde
sunt conştienţi electronică, cât mai
efectele nocive pemulte
care
toate aceste aparate le au asupra conştiinţei umane.
Dacă oamenii continuă să refuze schimbarea—care constă în acceptarea faptului că
datorează Pământului tot ceea ce au şi ce sunt—atunci planeta va iniţia singură schimbarea,
 în căutarea propriei iniţieri şi a unei frecvenţe superioare. Mulţi pot părăsi brusc planeta.
Poate că atunci cei rămaşi în urmă se vor trezi. Permanent au existat evenimente care să vă
stimuleze, să vă încurajeze, şi să vă aducă la concluzia că schimbarea globală este absolut
necesară. Mişcări abia cunoscute astăzi vor lua o amploare fenomenală. Tot ce se întâmplă
depinde de dorinţa celorlalţi de a se schimba.
Ce responsabilitate vă revine vouă? Cât de dispuşi sunteţi să vă schimbaţi? E vremea să
lăsăm vorbăria şi  să ne apucăm de treabă. Dacă voi vreţi să vă schimbaţi, contribuiţi la
mobilizarea generală.
Pământul se luptă din răsputeri să-şi recapete integritatea. Planeta se simte îmbucătăţită,
dezonorată şi urâtă. Planeta vă iubeşte şi vă găzduieşte pe toţi; este un organism complet.
Şi e pe punctul de a-şi regăsi integritatea, iar vouă vă va da ocazia de a vă iubi, iubind
Pământul. Sunteţi o singură fiinţă, voi şi Pământul.
Transformările prin care trece planeta pot contribui esenţial la înlăturarea sistemului. Vor 
aduce în
Marile pragul falimentului
companii bancare vândcompaniile
ipoteci de asigurări, care
companiilor vor antrena
de asigurări, căderea
care altormasiv
investesc sisteme.
în
acţiuni cotate minim la bursă. Încă vreo câteva calamităţi de genul uraganului Hugo sau al

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 80 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 80/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

cutremurului care a zguduit San Francisco, dimpreună cu războaie şi economie subterană—


cât credeţi că va mai rezista structura oficială actuală? Pe hârtie, totul merge ca uns, încă.
Cecurile se plimbă în ritm ameţitor între bănci, de parcă toate ar fi în regulă. Schimbările
terestre vor contribui, fără îndoială, la prăbuşirea sistemului. Corpul şi planeta sunt cele mai
de preţ giuvaeruri pe care v-a fost dat să le purtaţi. Atitudinea normală ar fi una de respect şi
de veneraţie faţă de ele. Casa, proprietatea şi tot teritoriul s-ar umple de energiile pozitive pe
care le-aţi emana.
Pământul e mai înţelegător decât vă aşteptaţi. Misiunea lui e să vă hrănească şi să vă
sprijine. Şi animalele va stau la dispoziţie ca ajutoare de nădejde. Făcut din dragoste, orice
lucru beneficiază de sprijinul Creatorului, fără pic de durere sau stricăciune. Dacă aveţi
nevoie de călăuzire, întrebaţi: „Operez corect? Sunt susţinut de dragoste? Iubesc oare
planeta", animalele, oamenii pe care îi întâlnesc, lucrurile pe care le fac?"
Toate bogăţiile Pământului le puteţi folosi dacă îl iubiţi şi îl respectaţi. Vi s-ar părea ciudat să
vedeţi o echipă de sondori cum, înainte de a porni sonda, cer permisiunea de a străpunge
Pământul. Şi totuşi, dacă ar proceda astfel, evenimentele s-ar armoniza mult mai bine.
Râdeţi fiindcă vi se pare o idioţenie să comunici cu o entitate care nu vorbeşte. Dar dacă în
industrie, în
Pământul şi învăţământ şi altundeva
oamenii deopotrivă, s-ar angaja
dragostea li s-artoţi să iubească
întoarce tot ficeea
înmiit. Ar ce de
piatra există înjur,a
temelie
unei civilizaţii înfloritoare. O astfel de conştiinţă se înfiripă lent, dar sigur; oamenii încep într-
un târziu sa se lămurească.
Mulţi nu vor să accepte, pentru că le este frică de ce s-ar putea întâmpla. Pretind: „Vreau
doar să-mi păstrez serviciul şi siguranţa personală; doar atât." Dar cele mai incredibile lucruri
se pot întâmpla tocmai când siguranţa este înlăturată. Curajul prinde viaţă tocmai pentru că
oamenii nu mai au nimic de pierdut. Omenirea ar avea şansa de a se ridica singură.
Să nu vi se pară că vă străduiţi în zadar. Aveţi puterea minţii care să vă ajute să
conştientizaţi
fiecare ce vreţi
clipă aveţi cu să
şansa adevărat.
vă treziţi.FiţiOrice
siguri
aţică vă să
vrea creaţi singuri
faceţi, priviţirealitatea,
imaginea ca
de toţi ceilalţi. În
ansamblu.
Daca suficienţi oameni îşi creează conştient  realitatea, vor ajunge săi re-creeze întreaga
planetă. Lumile se vor scinda la propriu. Dar oamenii nu vor sta separaţi unii de ceilalţi mai
mult de două decenii. Între timp, Pământul va fi răvăşit de mai multe războaie. În spaţiul
cosmic evenimente răsunătoare vor avea loc, până când unii vecini din spaţiu vor înţelege şi
vor recunoaşte ce sunt cu adevărat.
Pământul e pe punctul de a suferi coliziunea dimensiunilor, iar acestea urmează să se
intersecteze în deceniul care urmează. Unele realităţi vă vor şoca, mai ales că fiecare are un
nivel diferit
implică dincolo
în mod de care
necesar trebuie săSetreacă
distrugerea. poatepentru
rezumaa-şi
la modifica paradigma.
modificarea Şocul
percepţiei nu
asupra
realităţii. Vă face să vedeţi totul cu alţi ochi. Ca şi cum aţi primi o lovitură violentă m stomac
şi totul se schimbă înaintea voastră. Lumea trebuie să se aştepte la multe asemenea şocuri,
nu numai la nivel naţional. Sunt evenimente mult mai ample, intersectări de dimensiuni unde
realităţile se prăbuşesc una în alta, dar numai pentru cei care au nevoie de o zgâlţâire
zdravănă.
Conceptul de probabilitate implică negarea realităţii unice şi inserţia Continuă în diferite
realităţi prin intermediul gândului. Nu se pune problema să schimbaţi lumea, ci să vă
schimbaţi locul într-una din lumile care v-ar conveni. Revenim astfel la fluiditatea lumii. Este
formată din energii, care se materializează după gândurile celor care se află în lumea
respectivă.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 81 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 81/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

Dintotdeauna au existat Pământuri şi experienţe probabile. Alte euri probabile duc existenţe
diferite de a voastră. Sunteţi şi frecvenţă şi energie. Sunteţi o fibră de energie care vibrează
 într-un ritm propriu şi se materializează în aspectul vostru exterior, cu care sunteţi atât de
obişnuiţi, încât îl consideraţi singurul aspect al existenţei voastre. Numai că experienţa se
dobândeşte din însumarea mai multor perspective, aşa că acum trebuie să învăţaţi cum se
modifică frecvenţa şi ritmul, ca să puteţi schimba perspectiva.

 Cineva
în corpulvă monitorizează în permanenţă
vostru. Restructurarea pentrunervos
sistemului a puteaeste
observa modificăriletrecerii
asemănătoare care sedepetrec
la o
autostradă cu două benzi pe sens la una cu douăsprezece benzi. După aceea veţi accesa
amintiri ale unor evenimente care s-au desfăşurat simultan. Vă veţi speria puţin prima oară,
pentru că nu le puteţi plasam simultaneitate.
Să zicem că vă amintiţi o cină de Ziua Recunoştinţei, prin 1989 sau 1990. Dintr-o dată, vă
vine în minte un alt asemenea eveniment de care nu v-aţi mai amintit, şi care acum se
desfăşoară în paralel cu acea cină. Vă daţi seama într-o clipită ca aţi fost la ambele cine. Vor 
fi amintiri curente de acest gen, de îndată ce sistemul nervos adoptă noua pulsaţie şi îşi
restaurează biblioteca. Totul depinde de viteza cu care se restructurează filamentele
fotocodificate, ca să emită noile informaţii.
Energiile se polarizează în prezenţa multor participanţi şi observatori. Cei care stau de-o
parte nu se vor amesteca; ei abia acum învaţă. Dar participanţii intenţionează să re-creeze o
versiune mai bună a lumii. După noi lucrurile, scindarea lumilor va atrage scindarea omenirii
care o populează. Haosul şi tulburările se vor adânci, popoarele vor ridica armele unele
 împotriva celorlalte, iar cutremurele se vor înteţi. Va părea că totul se năruie pe vecie. Dar ca
şi voi, când întâmpinaţi suişuri şi coborâşuri în viaţă înainte de schimbări majore, Pământul
se descătuşează violent înaintea instaurării unei noi realinieri. Va părea că până şi animalele
părăsesc planeta. Numai că ele se îndreaptă spre noua lume. Nu-şi sfârşesc existenţa, ci
doar se transferă în noua lume, unde vă aşteaptă să le însoţiţi.
E greu să vă explicăm cum se vor petrece toate acestea, fiindcă depăşesc experienţa
tridimensională. Este trecerea voastră în spaţiul cu patru dimensiuni. Pământul va fi re-
format odată ce veţi finaliza transferul. Vi se va părea ca trezirea dintr-un vis, într-o nouă
lume nespus de frumoasă. Cerurile sunt împânzite de pe acum de observatori care aşteaptă
să vadă cum vă veţi descurca, dar care sunt dispuşi să vă ajute, Multora li se pare imposibilă
trecerea. Nu şi vouă, care aţi studiat energia în trupuri de alchimişti şi de atlanţi. Pregătirea
temeinică pe care aţi primit-o în alte încarnări a rămas intactă în corpurile fiecăruia, să vă
ajute în timpul fuziunii realităţilor.
Oamenii care vor părăsi planeta nu mai au loc în vechile structuri, deoarece ar strica
armonia cei
oameni, terestră. Cândvor
care rămân va suferi
veni vremea să plece
o transformare poate lachiar
serioasă douăzeci
nivelul de milioane
conştiinţei. de
La plecarea
unui grup atât de mare, nici nu e de mirare că cei rămaşi vor fi uluiţi.
Transformarea planetară nu va fi recepţionată de toţi la fel. Cei care au nevoie de experienţe
distructive, vor vedea totul ca o Apocalipsă, fiindcă nu se pot integra noii frecvenţe. Doar cei
pregătiţi să suporte noul prag de vibraţii vor primi transferul de frecvenţă. Pentru unii va
 însemna sfârşitul vieţii cunoscute, însoţită de distrugere totală, iar alţii vor fi în extaz. Ambele
scenarii sunt probabile. Ţineţi minte, lumea e formată din simbolurile care sunt rezultatul
gândurilor voastre. Lumea exterioară reflectă viaţa voastră interioară. Ce ar putea însemna,
 în acest context, dezintegrarea planetară? Nu e decât o prăbuşire a vechii ordini care aduce
un nou sistem şi o nouă energie.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 82 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 82/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

Este extrem de important să iubiţi şi să vă daţi girul pentru toate modificările sociale, fără pic
de frică. Vibraţia voastră dovedeşte certitudinea, chiar dacă ilogică, că în fiecare eveniment
se manifestă harul şi voinţa Spiritului. Sunteţi o specie incredibil de nepăsătoare. Sunteţi
dispuşi să cedaţi puterea oricui pretinde că va lucra în locul vostru, că vă este şef, soţie ori
soţ. De fiecare dată, renunţaţi benevol la putere. Ca să vă reveniţi, vă trebuie evenimente
care să vă ajute să preluaţi controlul. Fiţi bucuroşi de ce i se va întâmpla planetei, încredeţi-
vă în ceea ce vreţi şi dorinţa vi se vă îndeplini. Veţi fi puşi la încercare. Trebuie să
răspundeţi:
mijlocul „Sunt oare victimă? Chiar se prăbuşeşte lumea în jur? Sau mă înalţă pe mine în
dărâmăturilor?"
Nu vă pierdeţi credinţa că veţi fi în momentul potrivit la locul potrivit, făcând lucrul potrivit.
Intenţia de a fi acolo când trebuie—mai mult, certitudinea—vă va ajuta să găsiţi călăuze.
Chiar dacă nu îl căutaţi, un anume loc sau posibilitatea de a intra în legătură cu cineva vă va
apărea. Îl veţi recunoaşte şi veţi spune: „Aici e de mine. Intru şi eu."
Credeţi sau nu, va veni o vreme—mai bine zis, s-ar putea să vină o vreme—când mulţi o veţi
termina cu viaţa cu care vă obişnuiserăţi până atunci. S-ar putea să renunţaţi la locuinţă şi
să plecaţi care încotro. Acum nu vi se pare posibil, nu-i aşa? Ceva din interior vă şopteşte:
„Doamne, oare
supravieţui?" a înnebunit
Iar Spiritul vă valumea?
îndruma.EuS-ar
în putea
ce să să
mai cred? Cesătrebuie
trebuiască renunţaţisălafac
tot pentru
ce aveţi.a
Unii poate chiar vă veţi opri o clipă în prag, ca să aruncaţi o ultimă privire în urmă şi toate vi
se vor părea inutile, fiindcă vor conta atunci numai valorile spirituale şi viaţa însăşi.
Posesiunile materiale nu vă folosesc în faţa luminii pe care o veţi interioriza. De ce
evenimente e nevoie să determine o atare schimbare? Fiţi siguri că nu vor fi obişnuite.
Soarta omenirii e să accepte evoluţia inevitabilă. Vă garantăm că se va schimba profund în
mai puţin de zece ani. Lumea întreagă şi realitatea, confortul, vacanţele şi toate lucrurile
care vi se par astăzi cât se poate de normale vor dispărea cu desăvârşire. Acceptaţi-vă
evoluţia individuală. Modul ei de propagare la scară planetară va fi surprinzător. Nu e în
discuţie evoluţia
trezească e nevoiecîtorva zeci; ne referim
de evenimente. la transformarea
Vă provocăm, întregii
pe această cale,specii. Ca oamenii
să vă trăiţi curajoşisă se
viaţa
şi să îndrăzniţi să trăiţi lumina.
Vă recomandăm să acceptaţi învăţăturile băştinaşilor amerindieni. Obişnuiţi-vă cu traiul în
corturi, cu ritmurile de tobe şi cu dansurile tradiţionale, cu toate ce ţin de specificul culturii lor.
Veţi afla multe despre planetă. Sunteţi codificaţi să reacţionaţi la ritualuri; cu fiecare
procesiune, corpul îşi aminteşte mai mult despre el şi despre toată lumea.
Presimţim influenţa comunităţilor în anii '90. Vor forma aglomerări rurale, de treizeci până la
o sută de indivizi. La rândul lor, comunităţile se vor unifica, fiindcă membri ai fiecăreia vor 
asculta de în
Tehnologia aceeaşi
sine nucunoaştere interioară.
arc nimic nociv. Noile cutehnologii
Problema voractuală
tehnologia fi bazate
e căpe
estedragoste.
folosită
pentru a separa, pentru a manipula şi a controla oamenii în loc să ajute şi sări unească.
Cheia stă în dragostea care să însufleţească tehnologia. Mulţi vor avea acces brusc la multe
informaţii tehnologice care par a veni din neant. Vi se vor oferi date pentru o invenţie şi, cu
toate aceste, să nu aveţi habar ce trebuie inventat. S-ar putea să le oferiţi altcuiva, care să
materializeze invenţia. Oamenii vor coopera pentru a materializa noua tehnologie.
O parte semnificativă din evoluţia conştiinţei implică unificarea conştiinţelor individuale—
eliminarea barierelor interpersonale. Poate cineva va veni cu o idee, iar altcineva o va
materializa, iar un al treilea o va vinde. Se va deschide o piaţă subterană enormă pentru
invenţii.
s-ar afla Ele nu vor
despre fi prezentate
capacităţile în magazinele
lor. Tranzacţiile tradiţionale,
se vor efectua înfiindcă
secretautorii lor ar fi linşaţi dacă
între comunităţi.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 83 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 83/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

Ar fi une dintre cele mai fructuoase experienţe să cooperaţi cu un grup care ar iubi Pământul
şi l-ar face să răspundă, la dragostea lui. Furnizându-i informaţii despre ce aveţi nevoie şi
dovedindu-i dragostea voastră, planeta vă va hrăni şi va avea grijă de voi. Acesta este
secretul.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 84 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 84/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

(16)

Eretici înainte să le vină vremea

 În anii şaizeci a început pregătirea. Atunci a avut loc prima trezire şi vi s-a demonstrat că
paradigmele pot  fi schimbate. În răstimpul unui singur deceniu v-aţi îndepărtat serios de
valorile generaţiei
pentru pacea anterioare.
mondială Anii şaizeci
sau pentru au fost
exprimarea plini deliberă,
corporală evenimente, de pildă
care implica mişcarea
acceptarea si
dăruirea sexuală în deplină cunoştinţă de cauză—eliminarea vestimentaţiei era preferată
 înfofolirii excesive pe care o practica pudica generaţie anterioară. Naşterea conştiinţei a fost
urmată îndeaproape de redeşteptarea ideilor de pace şi libertate. Dar mişcarea nu a trecut
de stadiul incipient.
Anii nouăzeci sunt momentul propice pentru reintegrarea spirituală a planetei—nu a unor 
grupuri răzleţe, ci a întregii planete. Asistaţi la o redeşteptare globală. Călători înfocaţi, vă
mărturisim că am găsit membri în toate ungherele Pământului. Echipa de Lumină şi-a
asigurat toate bazele terestre, ca să găsiţi colegi de muncă oriunde v-aţi afla. Veţi trece la
autonomie destul de curând.
Apropierea de spiritualitate presupune îndepărtatea de materialism. În ultimii ani, oamenii s-
au apropiat mult de partea fizică a corpului lor, au căutat să-l regenereze şi să-l estetizeze.
Dar toate n-au fost decât pregătiri în vederea pogorârii Spiritului. Tărâmul spiritual este
nespus de frumos. În primul rând, e mult mai flexibil: călătoreşti oriunde mult mai rapid, în
căutare de noi şi noi aventuri, fără nici o limită.
Principalul motiv pentru care experienţa fizică vi s-a părut atât de frustrantă este că aţi
acceptat fără crâcnire limitele pe care alţii vi le-au impuş. Chiar aţi făcut un pact să nu vă
 împotriviţi. Docilitatea aţi preluat-o de la băştinaşi, ca să le semănaţi cât mai mult şi să vă
puteţi amesteca nevăzuţi
să o reconectaţi—şi printre ei.energetic
să-i conectaţi Tot voi trebuie să transformaţi electromagnetic planeta—
şi pe oameni.
Dacă v-aţi fi păstrat memoria intactă, aţi fi refuzat să rămâneţi pe aceste meleaguri. Aţi
preferat, aşadar, să vă cufundaţi în această societate întunecată şi să uitaţi voi înşişi de
lumină (cu excepţia câtorva frânturi care vă mai străfulgera mintea) ca să deveniţi parte
integrantă a lumii în care aţi poposit. Din interior, va trebui să integraţi societatea actuală în
lumea multidimensională a Luminii şi a Spiritului care v-a născut, aşadar să schimbaţi radical
valorile societăţii umane.
Ereticii au sosit înainte de vremea lor. Ideile eretice, ori de câte ori s-au insinuat pe Pământ,
s-au dovedit
sunt luate strălucite
peste picior.într-o epocă doar
Gândiţi-vă mai târzie.
la câteÎmbărbătaţi-vă, chiar
entităţi vă asistă dindacă acumspirituale
realităţile ideile voastre
şi la
conştiinţa globală căreia îi aparţineţi. Activitatea voastră trezeşte această conştiinţă şi îi
trezeşte şi pe ceilalţi.
Nu vă treziţi toţi deodată, ci în valuri, fiindcă trebuie să fiţi pregătiţi să purtaţi şi să
retransmiteri informaţia. Dacă s-ar trezi toţi simultan, s-ar crea un haos de nedescris. Vă veţi
trezi numai când veţi fi capabili să manipulaţi lumina, altfel aţi exploda literalmente. O uşoară
nesincronizare a curentelor şi corpul ar fi volatilizat. Vă veţi convinge singuri. Pandemia se
va răspândi pe Glob, din cauză că oamenii nu-şi vor sincroniza sistemul nervos cu energiile
cosmice. Se vor speria atunci. Dacă îşi vor descoperi părţile multidimensionale vor crede că
au luat-o
le va razna.
imprima Vor încerca
o stare să-şi
frenetică ţină nu
fiindcă ascunsă „nebunia"
vor fi capabili să faţă de soţie,şisoţ
o înţeleagă să sau copii. Energia
o manipuleze.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 85 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 85/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

Reţineţi că sistemul nervos este cheia care deschide ochii arhaici şi cuferele memoriei, unde
aflaţi identitatea şi originea voastră. Datorită lui, puteţi transforma vibraţiile ample ale
Universului în frecvenţe potrivite vouă, care să declanşeze evoluţia corporală cu ajutorul
conştiinţei energetice. Asta vi se întâmplă.
Vă veţi simţi ca un nou-născut hrănit conform unei reţete care, într-un singur an, ajunge la
vârsta de treizeci de ani. Toate vi se vor întâmpla în următorii douăzeci de ani. Să ne gândim
puţindelamult
atât copilul derepede!
şi de treizeciLa
deorganele
ani, la cât
lui,trebuie să asimileze
la funcţiile acestora şiacel organism
la debitul ca să crească
hormonal.
Profesia voastră de cărăuşi ai luminii vă obligă să aveţi o fantă în aura corporală. Aceasta,
aflată chiar în zona superioară a capului, înlesneşte penetrarea stâlpului luminos prin care
Paznicii transmit cantitatea de energie pe care o suportă fiecare. Chiar dacă intelectul,
psihicul integral sau eul insistă: „Mai multă, şi mai multă, din ce în ce mai multă", Paznicii
sunt conştienţi că, prin importanţa misiunii voastre, sunteţi indispensabili. Cu excepţia cazului
 în care, dintr-un spirit pur distructiv, nesocotiţi voinţa supremă şi acţionaţi doar din voinţă
proprie.

Sistemul nervos
performanţele poate procesa
fiecăruia. doar informaţia
Mulţi orbecăiţi care întunecate
prin culoarele ajunge la nivel celular,
ale fiinţei, în funcţie
încercând săde
le
luminaţi pe toate. Păienjenişurile neumblate de mult timp pot fi din această viaţă—unele din
fragedă pruncie—sau din existenţe anterioare. Unii vă aflaţi pe drumul luminii de douăzeci şi
cinci sau chiar treizeci de ani, dar alţii abia v-aţi alăturat extraordinarei aventuri. O
simultaneitate totală nici n-ar fi posibilă. Cei mai vechi dintre voi vor fi călăuze pentru toţi
ceilalţi. Voi stabiliţi frecvenţa vibraţiei pe care cei mai noi o vor prelua. Iar voi, cei mai noi, nu
mai sunteţi nevoiţi să căutaţi noua frecvenţă; schiţa a fost deja trasată şi vă va căuta ea
corpurile.
Aveţi nevoie unii de alţii. Armonizarea interpersonală este absolut necesară.
Dezarmonizarea va repeta dezastrul Atlantidei şi al celorlalte calamităţi. Cheia stă în
armonie.
Va veni în curând vremea să transmiteţi Spiritul pe anumite frecvenţe şi să-i ajutaţi pe ceilalţi
să înţeleagă ce li se întâmplă. Valurile deşteptării se vor amplifica, iar viaţa întru Spirit se va
permanentiza pe Pământ. Planul pentru planetă are ca scop împrăştierea razelor cosmice
provenind de la Creatorul Prim până departe, spre marginile Galaxiei—cu escală pe Pământ.
Aşa se explică acumularea fantastică de energii la nivelul planetei. Mare parte vor să asiste
la transformarea radicală a planetei pentru a fi pregătite în momentul în care propriul lor 
sistem va trece prin asemenea evenimente.

Schimbarea
luaţi. este latentă
Am pomenit şi modulglobală
de scindarea în careşisedevaocazia
manifesta
de aţine mai ales de
vă transfera în deciziile
lumea depelumină.
carele
Fracţionarea a început, taberele s-au ales: cei care preferă câmpurile vibratorii înalte sunt în
facţiunea luminii şi cei care se simt atraşi mai degrabă de frică, întuneric, haos, control şi
confuzie, adică de câmpuri vibratorii joase surit în facţiunea întunericului.
Cei din urmă vă vor acuza de vrăjitorie şi satanism, fiindcă depăşiţi puterea lor de înţelegere.
Voi sunteţi schimbarea, de care cei mai mulţi oameni se tem ca de diavol. Printre cele mai
curioase trăsături ale conştiinţei umane este căutarea stabilităţii. Aţi preluat conceptul de
stabilitate că pe ceva în întregime mulţumitor. De aceea, vă luptaţi s-o dobândiţi oriunde; vi
se pare că, fără stabilitate şi siguranţă, sunteţi sortiţi pieirii, anihilaţi.
Mulţi se recunosc în caracterizarea de mai sus; poate şi voi îi aveţi în familie. Fiţi răbdători şi
 înţelegători cu cei care simt energiile, dar nu vor să reacţioneze la ele într-un mod care să le

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 86 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 86/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

fie benefic. Înţelegeţi-i cât vă stă în puteri—chiar în cazul în care se distrug—tocmai pentru a
 învăţa o lecţie de la viaţă.
Chiar dacă oamenii nu sunt conştienţi, voi ştiţi în adâncul sufletului că treceţi prin toate
existenţele ca să acumulaţi experienţă care vă va servi, sub formă de date procesabile,
pentru construirea unei imagini cât mai fidele a unei realităţi. Într-o bună zi, veţi privi
existenţele prin care sufletul vostru a trecut, contemplându-le ca pe faţetele unui diamant şi
recunoscându-vă
care în fiecare.
deocamdată nu o puteţi Abia atunci veţi interacţiona cu celelalte părţi ale conştiinţei pe
înţelege.
Noi vă solicităm la maximum. Vrem să intraţi într-o stare generalizată de confuzie ca să vă
umpleţi de energie. Doar aşa vă veţi manifesta curiozitatea, pătrunzând în zone de care nici
măcar nu aveaţi habar. Intenţionăm să vă atragem în zone înalte, unde să vă restabiliţi
identitatea plini de curaj, de voie bună şi de încredere.
Frecvenţele le veţi regăsi în fiecare lucru. Dacă aţi şti numai în ce ritm alert evoluaţi, v-aţi
aşeza degrabă unde aţi apuca şi v-aţi împotrivi: „Nu pot s-o fac. Prea se întâmplă repede."
Vă prefaceţi că nu vi s-a întâmplat nimic, deşi sunteţi bombardaţi permanent de energii care
vor să vă
singură înalţe spiritual.
existenţă. Mai gândiţi-vă
În următorii şi luaţide
zece - douăzeci în ani
calcul
veţicât de de
trece multla aţi puteafizică
o stare evolua într-o
densă la
cea de creaturi de lumină, într-o Epocă de Lumină. Oare puteţi înţelege tot ce vă spunem?
Indiferent  ce faceţi, chiar şi când mâncaţi o pizza, vă apropiaţi de divinitate. La un moment
dat veţi pricepe semnificaţia fiecărui eveniment în economia întregului.
 În filmul Karate Kid, băiatul este nerăbdător să înveţe cât mai repede karate. Îşi găseşte un
maestru, dar nici măcar nu-şi dă seama de descoperire. I se dau sarcini pe care el le
consideră inutile. Dar nu înţelege că fiecare învăţătură îi va sluji pe mai departe. Şi voi
sunteţi ca acest puşti, Fragmentele se adună laolaltă, dar nu puteţi vedea momentan
 întregul
căutările din cauza
voastre voreului vostru limitat.
ti încununate Dar când
de succes. Suntveţi
veştiavea
bune.nevoie, veţi descoperi că toate
Fiţi tot timpul atenţi ca voinţa voastră să nu se interpună în calea celei divine, a Planului
Creatorului—ori de câte ori vă forţaţi peste măsură şi ieşiţi din parametri stabiliţi. Uitaţi-vă în
oglindă şi gândiţi-vă la ce vedeţi. Uitaţi-vă la ochi, fiindcă ei vă arată condiţia corpului vostru.
Sunt limpezi? Oglindesc străfundul sufletului? Aveţi faţa ridată, obosită, sau calmă? Ce
poziţie corporală aţi adoptat? Staţi relaxaţi? Vă ţineţi drepţi, sau sunteţi aduşi de spate?
Fremătaţi tot timpul din cauză că nu puteţi menţine energia—iar corpul tremură fiindcă nu
ştie ce să mai facă? Vă muşcaţi buzele? Fiţi atenţi la toate aceste detalii. Aşa îi puteţi
recunoaşte pe cei care nu pot lucra cu energia.
Odată energia integrată la nivel corporal, vă veţi simţi mai uşori, Pielea se vă învigora, chiar 
şi părul. Părul vă indică fidel starea de sănătate. Bunul simţ vă va fi mereu un aliat de
nădejde. El vă vă indica tot cep bun şi tot ce e rău.
Când şi când veţi simţi că energia s-a infiltrat prea adânc şi vă pierdeţi calmul şi atenţia.
Tuturor vi se va întâmpla. Vi se va părea că se petrec prea multe lucruri dintr-o dată: multe
informaţii de procesat, prea mulţi oameni cu care să discutaţi. Când vi se întâmplă,
imaginaţi-vă că sunteţi un simplu aparat electric şi deconectaţi-vă de la sursă. Ca un prăjitor 
de pâine, scoateţi-vă singur din priză şi răcoriţi-vă. Odihniţi-vă apoi. Poate că unora vă
trebuie mult somn în astfel de momente. Nu vă amărâţi, crezând că sunteţi leneşi; acţionaţi
pentru
Vă esteanecesar.
elimina starea
Nici nurespectivă. Poate
vă imaginaţi că veţi
în câte dormi
locuri şi optsprezece
călătoriţi ore în şir 
şi cât de repede vă. refaceţi
Foarte bine.
fizic
  în timpul somnului. Abia atunci vă deconectaţi de această realitate şi vă integraţi altor 

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 87 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 87/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

realităţi, unde învăţaţi multe. Veţi stabili legături cu spaţiile dintre realităţi şi veţi avea multe
astfel de experienţe.
*
Dacă intraţi într-un restaurant chinezesc, comandaţi mâncare chinezească; în nici un caz
hamburgeri. Într-un restaurant italian comandaţi lasagna. Restaurantul Pământ există fizic,
deci pe planetă acţionaţi aşa cum se obişnuieşte aici—prin intermediul corpului fizic.
Folosim doar concepte simple ca să înţelegeţi intenţiile noastre. Oricât de ridicole ar părea
analogiile, vrem să le pricepeţi esenţa. Ca să revenim, în restaurantul Pământ aveţi la
dispoziţie corpul fizic. Altceva nu mai găsiţi în meniu. Dar voi veţi extinde lista de bucate—cu
reţete care au fost testate şi validate de multe ori, dar numai la scară redusă.
Dacă vă amintiţi, am povestit despre izolarea Terrei cu mult timp în urmă. Planeta a fost
creată cu un scop, dar după milioane de ani a deviat mult de la planul iniţial. Mulţi v-aţi
 încarnat de atâtea ori aici, dar v-aţi frustrat din cauză că, ori de câte ori doreaţi să faceţi
ceva, uitaţi de fiecare dată ce anume.
Unii aţi reuşit să restabiliţi parţial controlul şi să vă înălţaţi deasupra celorlalţi. Alţii v-aţi văitat
că vreţi să se sfârşească odată izolarea de ceilalţi. Pentru voi, cei din urmă şi pentru toţi
ceilalţi de pe planetă şi din jurul ei, noile timpuri au sosit.
Din toate regnurile biologice vă vin ajutoare, dar nu pot face treaba în locul vostru fiindcă
sunteţi în aşa fel construiţi, încât să vă motivaţi singuri în vederea evoluţiei şi a dobândirii
puterii. Marii înţelepţi care se găsesc în rândurile voastre s-au hotărât să se încarneze în
specia umană pentru a oferi exemple celorlalţi care nu pot trece de un anumit nivel. Trasaţi
noi cărări de existenţă pe măsură ce vă dezvăluiţi identitatea. La întâlnirile de channeling 
primiţi încurajări din toate părţile. Unora li se pare imposibil să reuşească fără susţinere. E
adeafla
înţeles. De aceea
cine sunteţi am venit şi noi, să vă susţinem răbdători. Vrem să vă acordaţi şansa de
cu adevărat.
Printre cele mai importante realităţi—şi cea mai greu de înţeles aici, pe planetă—este
semnificaţia experienţei morţii. De multe lucruri vă putem convinge, mai puţin de faptul că nu
sunteţi obligaţi să muriţi. Chiar în acest vremuri, nu trebuie să vă abandonaţi corpul fizic pe
planetă. Deşi e greu de acceptat, vă veţi schimba ritmul în care vibrează corpul fizic şi îl veţi
lua cu voi, graţie rearanjării structurii moleculare.
Saltul ascensional şi încheierea călătoriei sunt posibile pentru majoritatea speciilor terestre.
Unii aţi mai avut deja experienţe extra-terestre şi v-aţi întors să-i îndrumaţi şi pe alţii.
Călătoria
la a fost Şi
perfecţiune. grea, darînspectaculoasă.
traiul V-au trebuit
sânul naturii, departe existenţe de
de societatea depregătire
consum,pentru
a fostacondiţia
ajunge
primordială.
Cunoscători fiind, v-aţi întors pe Pământ. Obiectivul vostru final este să fiţi preluaţi de către
navele energetice care survolează planeta. Oraşele de lumină vă aşteaptă Cu porţile
deschise către alte dimensiuni, pe care ochii tridimensionali nu le pot sesiza. După
 îndeplinirea misiunii terestre, planeta va fi cea care vă va înălţa. Pământul va fi atunci o
nestemată nepreţuită în coroana galactică. Poate că veţi dori să mai poposiţi şi să daţi o
mână de ajutor la reconstrucţia noului Pământ. Dar mai târziu veţi prefera noi misiuni de
transformare a altor lumi. Ţineţi minte, aveţi suflet de renegat în voi, în căutare de aventuri
spectaculoase.
noi Aşa că-i veţi lăsa pe alţii să se bucure de noua planetă şi o veţi părăsi pentru
şi noi misiuni.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 88 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 88/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

Scopul final al Terrei este ascensiunea. Va veni o vreme când aşa vor pleca toţi locuitorii ei.
O dată ajunşi în cosmos, veţi naviga în locuri îndepărtate. Vă veţi demonstra, vouă şi celor 
din jur, că acest loc, aparent solid şi incontrolabil, este, şi el, un rezultat al planurilor divine,
deci integral controlabil printr-un efort al conştiinţei. Integral.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 89 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 89/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

(17)

Limbajul Luminii

Avatarurile şi maeştrii au pătruns în matricea lumii dimpreună cu instrumente proprii de


predare. Instrumentele utilizate pe planetă sunt artefacte extra-dimensionale, forme
simbolice cu viaţă proprie. Împreună constituie Limbajul Luminii.
Toţi aveţi o structură lăuntrică, organizată geometric, care transmite într-un mod unic
informaţia. Facilitează de asemenea, celor care îşi educă corpul, preluarea nemediată a
informaţiei. Majoritatea aveţi implanturi şi cei care nu le aveţi, veţi fi obligaţi să le obţineţi
dacă doriţi să vă eliberaţi. Nimeni nu este implantat fără consimţământul său. Structura
Limbajului de Lumină facilitează recepţia luminii şi a informaţiei, astfel încât să vă asigure
dezvoltarea. E o metodă de a învăţa fără cărţi sau elemente intelectuale. Trebuie să vă
 încredeţi în existenţa unei ierarhii, a cărei înţelegere vă scapă, care a îndrumat omenirea de
la începuturile ei.

Ierarhia funcţionează
pregăteşte de noul saltprin intermediul
evolutiv dragostei,
al conştiinţei, pentruvăcărespectă
a detectataşa cum sunteţi
semnalele şi se
ascunse în
culoarele timpului. Există o sută patruzeci şi patru de mii de membri în ierarhia spirituală,
implantaţi toţi în matricea terestră. Fiecare maestru are însemne proprii, câte un fragment
din Limbajul Luminii, iar voi sunteţi în posesia a o sută patruzeci şi patru de mii de noduri
energetice pe care le veţi integra la nivel corporal.
Pentru început, veţi lucra cu cele douăsprezece forme până când organismul se deprinde cu
ele. Abia după o perioadă mai îndelungată, la finalizarea mutaţiei, toate cele o sută patruzeci
şi patru de mii de structuri lingvistice vă vor penetra organismul Expansiunea pe care o veţi
trăi în acel moment nu poate fi descrisă în cuvinte.Mutaţia arc ca obiectiv transferul vostru în
alt tărâmfiindcă
procesul experienţial.
nu dorescToţisăoamenii au potenţialul
se alinieze conştiinţelordesuperioare.
a se schimba.
Una eDar mulţicuvor
să ştiţi anula
adevărat
cine sunteţi, şi cu totul alt lucru să cunoaşteţi conştiinţa divină care însămânţează planeta—
intelectul suprem, iubitor şi dispus să vă ajute—şi care vă cheamă la sânul ei; abia atunci
puteţi primi un implant cu forme geometrice.
Forma acestuia variază de la individ la individ; poate fi o piramidă. Ce importanţă are
această figură geometrică? Structura piramidală se constituie ca acumulare a conştiinţelor 
pretutindeni în cosmos. Ca formare, este foarte dificil de creat, însă este o structură
perfectă. Acumulează energia de pe Pământ şi o emite în spaţiul cosmic.

Veţi primi implanturi


aţi întâlnit-o frecvent şiînsub formă
cadrul de sferă
multor culturişişidesocietăţi,
piramidă.unde
Spirala vi sedrept
servea parevehicul
familiară fiindcă
al ideilor.
Alte implanturi vor avea formă de linii paralele, de cub şi de vehicul Merkabah, figura
pentagonală.
Această figură pentagonală reprezintă fiinţa umană în stare de deplină libertate şi
expansiune—omul nemărginit. Unii o cunoaşteţi sub denumirea de vehicul Merkabah. Este
structura omului descătuşat. Capabil să zboare autonom, performanţă de care majoritatea
vă îndoiţi cu hotărâre. Dar implantul îl primiţi numai când credeţi cu toată fiinţa în lucrurile pe
care le consideraţi imposibile înainte.

 În funcţieşi de
depinde de alinierea pecredeţi
cât de mult care o însolicitaţi, veţi primi
disponibilitatea faţăundetipcei
bine
caredefinitivat
vă oferă de implant.
sprijinul. Cu Mai
cât

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 90 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 90/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

acceptaţi mai mult ca „miracolele" să intervină în existenţa cotidiană, cu atât ele se vor 
petrece mai repede.
Mulţi veţi debuta cu implantul circular, forma divină, unitatea şi plenitudinea. Alţii veţi alege
structura piramidală, dat fiind că v-aţi familiarizat timp de mai multe existenţe cu această
formă geometrică, extrem de răspândită pe suprafaţa Pământului. Aveţi impresia că din
punct de vedere geografic, omenirea nu mai are ce descoperi, însă multe lucruri alunecă
dintr-o
de realitate
pământ, într-altase
piramidele şi sustrag
vă scapă. Ascunse umane.
cunoaşterii adânc înMai
junglă,
aveţiuneori
multe îngropate
asemeneasub movile
minuni de
descoperit.
Cei dornici într-adevăr să se convingă că nu există limite vor prelua structura Merkabah şi se
vor putea deplasa oriunde în lume cu ajutorul ci, deşi sunt încă locuitori ai planetei. Dar 
trebuie să vă doriţi din tot sufletul să primiţi implantul Merkabah. Unii aţi încercat deja să-l
utilizaţi în călătorii şi ştiţi cât de folositor poate fi. Dacă vreţi să vină într-adevăr, să-l simţiţi în
corpurile voastre—să vă dezlănţuiţi conştiinţa şi să o purtaţi în toate călătoriile pe care le
faceţi, fără ca măcar să părăsiţi planeta—veţi reuşi să integraţi implantul. Nu este inserţia
cea mai spectaculoasă prin simplul motiv că nu există distincţia comun - spectaculos. Veţi
primi exact
După implantul
primirea primuluicare se vor
implant potriveşte cel mai
urma altele bine după
şi altele, dezvoltării voastre
dezvoltarea în acel
fiinţei moment.
voastre.
Alegerea formei de implant nu o faceţi în mod conştient. În deplină cunoştinţă de cauză însă
vă alegeţi felul de a trăi, căruia îi corespund structuri specifice din Limbajul Luminii. Zi de zi
acordaţi importanţă altor şi altor lucruri. Aşa accesaţi formele respective. Contopirea
energiilor va atrage în cele din urmă întreg alfabetul luminii către fiinţa voastră şi el vă va
 învăţa. Când visaţi forme geometrice, este un semn că ele va ajută. Sau se poate întâmpla
că v-a plăcut mult geometria ca elevi. Dacă doriţi să aflaţi forma implantului, fiţi atenţi care
forme par mai mari decât celelalte. Multe nici măcar nu au nume. Formele cunoscute se vor 
transforma mai târziu în figuri pe care conştiinţa nu le poate cuprinde deocamdată.
 În geometria Limbajului de Lumină, spirala ocupă un loc de căpătâi. Este un alt fel de a
 înţelege că drumul spre interiorul vostru, dar şi călătoria spre Universul înconjurător nu au
sfârşit. Specia umană are capacitatea de a se manifesta în cele două direcţii, astfel încât să
menţină continuitatea conştiinţei. Vă integraţi astfel spiralei universale prin care circulă
adevărul.
Celulele corporale conţin istoria netrunchiată a Universului. Aveţi toate şansele de a intra în
posesia acestei biblioteci nepreţuite clin voi în cursul acestei vieţi şi tot atunci vă veţi
deprinde să o interpretaţi. Încorporarea spiralei e numai un pas din îndelungata călătorie.
Măiestria stă în a face atât călătoria interioară cât şi pe cea exterioară şi să fiţi conştienţi în
acelaşi timp că ele se contopesc.
Veţi găsi spirala în multe dimensiuni. Ori de câte ori o vizualizaţi, vi se va părea că o
cunoaşteţi bine, deşi nu ştiţi decât un aspect al ei. Dar evoluţia alături de ca vă va face să
 înţelegeţi că are atât de multe dimensiuni încât v-aţi putea petrece tot timpul din lume—ca să
folosim o expresie a voastră—cercetând-o. Ea evoluează în permanenţă. Spirala vă descuie
propriul vostru interior. ADN-ul însuşi este spiralat. Aceste forme le regăsiţi oriunde v-aţi utia
 în jur, iar Limbajul Luminii se articulează din spiralarea filamentelor fotocodificate. Vă veţi da
seama la ce ne referim.
Prin meditaţie trebuie să interiorizaţi mişcarea spiralei ca şi cum v-aţi afla în turbionul unei
tornade.
din calea Vizualizaţi
ei, ci să văapropierea
lăsaţi prinşiunei asemenea
în vârtej. Intraţi forţe colosale.
în horă, fiindcă Numai căînnueatrebuie
veţi găsi să fugiţi
porţi către alte
realităţi.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 91 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 91/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

Formele geometrice din care se compune Limbajul Luminii provin din experienţele celor care
au mai trăit pe planetă şi care au sfidat cutumele omenirii, pentru a îşi regăsi comoara din ei,
manifestată cu ajutorul limbajului formelor. Energiile erau discriminate înainte ca parte
bărbătească şi parte femeiască. Au evoluat mai departe în structuri geometrice, autonome în
sfera activităţii, cum sunteţi şi voi activi în propriul corp. Entităţile acestea au o existenţă de
sine stătătoare într-un sistem lingvistico - geometric.
Pe fiecare astfel de sistem se fundamentează câte un univers, de unde diverse entităţi vin şi
vă vizitează frecvent în această perioadă. Cercurile şi toate celelalte desene din lanurile de
cereale vi se par lipsite de înţeles. Toate aceste imprimări sunt frecvenţe, nicidecum procese
sau acţiuni. Cântecul, sau povestea, sau chiar limba sunt gravate aşadar pe suprafaţa
Pământului. Toate simbolurile vor stabili o nouă frecvenţă şi de aceea se vor înmulţi.
Veţi ajunge să construiţi case după forme geometrice complexe, fără să vă limitaţi la pătrate
şi dreptunghiuri. Multe din locuinţele Pleiadienilor au forme necunoscute pentru voi, pentru
că se subînţelege faptul că formele şi unghiurile reţin energiile. Astrologia dovedeşte că
unghiurile manifestă energii şi că unele evenimente sunt condiţionate strict de apariţia unor 
unghiuri aprecise.
specială formelorLaşifel e şi cu formele.
a unghiurilor. Secretul
Energia Marii Piramide
se acumulează se ascunde
în unghiuri în folosirea
şi în forme, aşa că
trebuie să vă deprindeţi cu utilizarea tuturor formelor din jurul vostru. E modul de creare şi
transmitere a energiilor. Veţi mai descoperi şi puterile speciale ale diferitelor unghiuri şi chiar 
starea de disconfort pe care v-o provoacă unele. Vă simţiţi mai bine când dormiţi în mijlocul
camerei decât dacă aveţi patul înţepenit într-un unghi de nouăzeci de grade, fiindcă se
creează un blocaj energetic. În mijlocul camerei fiind, energia vă înconjoară clin toate părţile.
Realitatea tridimensională oferă deschiderea multor portaluri. Mult timp planeta a fost izolată
şi declarată zonă în carantină din cauza forţelor care se războiau aici. Războaie incredibile
au fost duse şi vestigiile lor au rămas ca zone aride pe toată faţă Pământului. Vremurile de
haos şicuconfuzie
urmă s-au instaurat
zece până după disputa
la douăsprezece mii dintre zeiiTerra
de ani, creatori.
au Înfost
ultimul val dedinrăzboaie,
închisă cauză căîn
susţinătorii Luminii au fost înfrânţi. Lumina nu iese triumfătoare de fiecare dată, fiindcă
trebuie să înveţe cum să se accepte în toate aspectele ei. Creatorul Prim este în egală
măsura în toate, aşa că lumina şi întunericul fac parte din Creator. De aceea, lumina trebuie
să-şi încorporeze şi partea întunecată.
Timpul a unit evenimentele. După trecerea unui anumit ciclu de la ultimul şir de războaie,
energiile vor putea trece din nou de portaluri pentru a atinge planeta. Timpul a venit, iar 
lumina este ghidată către planetă. Inteligenţa pătrunde sub formă de valuri şi creează forme
geometrice pe Pământ. Nu ne referim la o navă cosmică oarecare, care în puterea nopţii
aterizează
unele pentru
cercuri a lăsa
au fost cercurideînnave,
produse lanul inteligenţa
de porumb poate
şi apoiîmbrăca
pleacă în mare
orice viteză.
altă formăChiar
şi celdacă
mai
adesea ea se înfăţişează ca o undă. Va veni acea vreme când un flux gigantic de energie va
mătura întreaga planetă.

Inteligenţa e dincolo de cuvântul vorbit şi de cel scris; ea este esenţă a frecvenţei şi se


materializează în forme geometrice. Pitagora începuse să-i înţeleagă esenţa, însă geometria
lui nu a fost înţeleasă de ceilalţi. Geometria înseamnă inteligenţă superioară, sumă a
experienţelor care transmit cantităţi enorme de informaţie. De fapt, cercurile din lanuri sunt
trasate cu ajutorul
implementeze unor ultrasunete
formele lingvistice. pe care urechea
Adeseori, omului
formele din nu le poate
lanuri sunt detecta, menite
circulare. să
Se vor 
transforma în triunghiuri, linii şi o mulţime de alte desene.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 92 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 92/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

Cele mai multe au fost zărite în Anglia şi prin Europa. Dar sunt şi pe teritoriul fostei Uniuni
Sovietice şi în America de Sud. Le găsiţi chiar şi în Statele Unite, deşi mulţi vor sa credem că
ele nu există. Ştim că emisiunile de ştiri vor pregăti anunţuri despre cercurile din lanuri.
Atunci să-i vedem cât le mai pot ascunde. Va fi interesant.
Formele geometrice se aseamănă hieroglifelor. Şi ele, şi toate celelalte pictograme gravate
 traduce
în piatrăhieroglifele
sunt produsul aceleiaşipeinteligenţe
inscripţionate piatra de laplanetare. Cu vor
Rosetta, aşa alteputea
cuvinte, cuminterpretate.
fi şi ele s-au putut
 Însă altfel le-ar înţelege cunoscătorii limbii secrete sacerdotale, iar limba zeilor creatori
exprimă, la rândul ei, un mesaj propriu pornind de la aceeaşi bază scriptică.
Formele evidenţiate pe planetă vă vor fi de un mare ajutor în manipularea frecvenţei şi în
traiul întru lumină. Evidenţiază informaţia într-un mod subtil, pe care nimeni nu-l poate
desluşi deocamdată. Formele se leagă unele de altele, astfel că, dacă ar fi imprimate
simultan pe un câmp oarecare, s-ar activa instantaneu. Sunt plasate pe continente diferite şi
alcătuiesc o Centură de frecvenţe care va activa matricea terestră. Vă vor susţine când vă
va fi greu în noua postură de comutatori ai frecventei.
Este doar o mică parte a puterii desenelor din lanuri. Dar ele sunt mult mai interesante.
Multe au fost trasate de aşa-numiţii Maeştri Desăvârşiţi. Noi mai glumim când auzim de ei.
Să ştiţi că o evoluţie îndelungată dezvoltă un uimitor simţ al umorului. Ei întrezăresc partea
amuzantă a tuturor lucrurilor.
Am mai menţionat că formele geometrice conţin o inteligenţă intrinsecă. Dar ele se
manifestă ca unde magnetice cu frecvenţă proprie, care pot fi modulate şi modificate.
Formele care se deschid la suprafaţa Pământului sunt porţi, inscripţii energetice. Au
inteligenţă proprie şi, cu ajutorul ei, se vor uni într-o reţea care să cuprindă planeta. Matricea
se va auto-regla pe frecvenţa care susţine evoluţia omenirii.
Numai că limbajul nu este prezent în întregime pe Terra. Grafiile terestre sunt rezultatul
evoluţiei conştiinţei. Au sosit pe aceste meleaguri datorită spiralelor care le atrag înspre
planetă. În cursul miliardelor de ani în care Pământul s-a aflat pe orbită, centrii aceştia s-au
 îngropat adânc. Mulţi au intrat în hibernare, dar unii sunt readuşi la viaţă fiindcă sigiliul care
izola planeta a fost rupt.
Cercurile de pe câmpuri sunt expresii fenomenologice ale conştiinţei. Se insinuează în
realitate pentru a vă dovedi că mintea raţională nu poate deţine controlul asupra tuturor 
informaţiilor, deşi i-ar plăcea. Evenimentele se întâmplă pentru a intersecta conştiinţa
celorlalţi oameni. De fiecare dată când realitatea parc inexplicabilă se deschide o nişă în
cadrul conştiinţei.
viziunii Cercuriledindinmoment
asupra realităţii, lan depăşesc logica din
ce aceasta omenească. De aceea
urmă infirmă forţează
existenţe extensia
lor chiar ca
probabilitate. Ele forţează depăşirea limitelor.
Cercurile există din mai multe motive. În primul rând, ele forţează deplasarea realităţii,
susţinând preeminenţa afectivităţii în raport cu gândirea. Majoritatea cercetătorilor în
domeniul cercurilor din lan gândesc  în loc să simtă cercurile. Marea Britanie este de-a
dreptul înspăimântată de ele, din simplul motiv că britanicii au o conştiinţă orientată spre
logică. Chiar şi aşa, teritoriul insulelor britanice este presărat cu spirale megalitice şi cu
siluete din piatră care au modelat profund capacităţile intuitive ale localnicilor.

Fenomenul
ceva absurd,este. lipsit
într-un modde amuzant
logică. Forţează o societate
şi evident, orientatăînspre
fără să ameninţe logică
vreun să recunoască
fel viziunea asupra
realităţii. Oamenii s-ar tulbura profund dacă ar vedea nave neidentificate aterizând în diverse

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 93 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 93/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

locaţii. Dar când porumbul se culcă la pământ în cercuri concentrice, fără a se rupe sau
usca, nu e un lucru chiar atât de grav. Nu vedeţi cum se joacă energiile cu voi? Trebuie să
faceţi anumite lucruri pentru a înţelege, fără a vă supraîncărca circuitele. angely-
sveta.ru
Limbajul se dezvăluie planetei sub formă de poveste—o unitate de informaţie cu frecvenţă
proprie care vă ajută să menţineţi frecvenţa proprie. Trezirea voastră îi ajută pe alţii să vă
identifice şi
dipozitive să urmăresc
care vă recunoască.
evoluţiaSunteţi monitorizaţi
şi locaţia conştiinţei.înOdată
permanenţă, prin aintermediul
ce aceasta unor 
atins un anumit
nivel, soseşte şi ajutorul din afară care va edifica alte zone cu frecvenţă identică.
Cu alte cuvinte, să zicem Că v-aţi deschide un restaurant şi s-ar stârni mare vâlvă. Vă
ocupaţi de el şi îl menţineţi la un nivel ridicat, oferind mâncare foarte bună. Într-o bună zi,
apare cineva care vă propune: „Ce-ai zice să ne extindem? Să ajungem peste tot." Formele
geometrice vă ajută să trimiteţi frecvenţa oriunde şi să menţineţi un flux constant, aducându-
vă la un alt nivel.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 94 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 94/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

(18)

Simfonii ale conştiinţei

Lumina vă informează. Vă înaltă întrucât informaţia vă face să vă simţiţi puternici. Şi sunetul


este un mijloc de transport pentru informaţie, deoarece e parte din lumină. Poate aveţi
impresia
lumina cucă sunetul
ochii şi lumina
şi sunetul sunt două
cu urechile. fenomene
Datorită acestorcomplet separate,diferite,
zone perceptive fiindcă vipercepeţi
se pare
normal ca şi lumina să fie separată de sunet. De fapt, ele se întrepătrund în profunzime. Se
 împletesc una în jurul celeilalte şi conduc informaţia spre receptor.
O mare parte din structurile edificate în trecutul planetei, îndeosebi locurile sacre, păstrează
informaţia stocată în piatră. La fel, informaţia este stocată în corpul fiecăruia în structura
osoasă. La contactul cu anumite sunete, barierele corpului dispar şi permit accesul liber al
informaţiei. Mai departe, sunetul se scurge în pământ şi afectează vibraţiile planetei, care
determină astfel anumite alinieri ale informaţiei la nivel molecular. Cei care utilizaţi sunetul
când trataţi alte persoane, le deschideţi acestora căi de acces a informaţiei către propriul
corp. Astfel de practici se vor înmulţi în perioadele următoare.
Maeştri tibetani defuncţi, care reuşiseră să depăşească mai multe realităţi erau lăsaţi
neînmormântaţi, să se descompună în mod natural, fiindcă structura scheletului prezenta
sensibilitate la frecvenţe. Informaţia se acumulează în os şi în piatră. În anumite zone din
Tibet, acolo unde genealogiile monastice datează de mii de ani, călugării au păstrat craniile
maeştrilor. Ţin ascunse în mare taină, în camere şi cripte secrete, Craniile predecesorilor.
Dacă intri într-o asemenea încăpere, poţi, prin sunete, să accesezi inteligenţele care au
ocupat odinioară acele cranii.
Ştiţi ce scop au craniile de cristal? În general, structurile cristaline sunt aidoma computerelor 
holografice: transmit
de informaţie. Sunt înomului
formă evoluat
de craniusaupentru
celui aconectat pe frecvenţa
vă determina lor o cantitate
să vă înţelegeţi gigantica
propriul craniu
şi importanţa oaselor voastre.
Sunetul este un instrument care vă ajută mult la transformare. Ca Păstrători ai Frecvenţei,
ceea ce vă încurajăm să deveniţi, trebuie să învăţaţi modularea frecvenţei prin intermediul
sunetului. Este unda care pătrunde prin orice substanţă, precipită moleculele şi rearanjează
realităţile.
In Egiptul antic, ankh-ul, simbolul vieţii, era de fapt un modulator de frecvenţă. Îl foloseau
doar cei capabili să menţină frecvenţele şi să controleze cu ajutorul lor realitatea. Ankh-ul
 seamănă
Înainte săcuînvăţaţi
un diapazon
cum şisăe folosiţi
bun conducător
sunetele de sunete. egiptenilor
asemeni Aşa era întrebuinţat în vechime.
antici, trebuie să vă
demonstraţi integritatea. Veţi fi supuşi unui test iniţiatic unde trebuie să dovediţi că sunteţi
capabili să manipulaţi această putere. Planeta nu e încă pregătită ca o astfel de putere să fie
 încredinţată oricui, la întâmplare. Dacă v-aţi dovedi dibăcia, nu aţi fi în siguranţă din cauza
celor din jur, care s-ar năpusti să profite de darul pe care-l aveţi. Toate le veţi primi când o
să vă arătaţi destul de înţelepţi pentru ele.
Cooperarea cu sunetul poate debuta sub formă de „joacă" în propriul corp. Concentraţi-vă,
limpeziţi-vă gândurile şi lăsaţi undele să vă traverseze. Aşa exersau şi şcolile de Mistere din
vechime şi se dovedeşte a fi o tehnică extrem de eficientă când e practicată în grup. Peste
câţiva ani,a în
simfonie acest deceniu,
conştiinţei. veţi rămâne
Acordarea uimiţiindivizi
mai multor de ce veţi percepefrecvenţă
pe aceeaşi ca rezultatVăal va
exerciţiilor
demonstra de
ce puteri incredibile aveţi. Prin exerciţiu veţi învăţa să cultivaţi energia astfel încât să obţineţi

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 95 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 95/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

propriul ankh. Daţi-i unui copil pentru prima oară plastilină şi nu va şti ce să-i facă; aşa că-i
arătaţi cum să modeleze biluţe şi bastonaşe şi va înţelege câte se pot face cu plastilina. Iar 
mai târziu, îşi va descoperi şi educa creativitatea.
La fel, potenţialul sunetului nu puteţi decât să-l întrezăriţi la început. Printr-o călăuzire
constantă îi puteţi înţelege; amploarea. Veţi ajunge să descoperiţi fără niciun ajutor 
miracolele pe care sunetul le poate înfăptui. Veţi fi din ce în ce mai îndrăzneţi în creativitatea
prin sunet.sau
neştiinţă, Energiile se amplifică
să vă pierdeţi subit treptat, ca să nu intervină vreun accident, din neglijenţă sau
entuziasmul.
Veţi ajunge departe dacă folosiţi sunetul corespunzători. E ca şi cum aţi da o unealtă foarte
eficientă unui copil. Fără să-i cunoaşteţi întrebuinţarea, v-aţi juca fără să cunoaşteţi
implicaţiile reale ale folosirii ei. Ia gândiţi-vă cum se reflectă sunetul pe stadioane sau în
aulele academice. Reacţiile mulţimii creează un zgomot de fond. La fel şi cu voi: când mai
mulţi scoateţi aceleaşi sunete deodată, va creaţi singuri o ambianţă sonoră. Îngăduiţi ca
instrumentele voastre corporale să fie parcurse de energii sonore. Renunţaţi la ideile
preconcepute şi primiţi diferite melodii şi energii care să vă invadeze corpul, ca să se
manifeste prin voi pe Terra. De fapt, simţiţi cum forţele şi energiile vitale se manifestă prin
intermediul
permite săcorpul ui vostru.
vă vizităm Deveniţi prin
realitatea canale de transfer.
corpul ci, tot După
aşa cum vehiculul
permiteţi nostru
şi voi uman ne
vibraţiei să
 însufleţească planeta prin voi. Daţi naştere la ceva inedit. Creaţi o ocazie, de care să profite
energia.
Datorită sentimentelor pe care le iscă, afectivitatea vă dezvăluie cele mai diverse stări de
conştiinţă. Logica nu dezvăluie stări ale conştiinţei întrucât se îndârjeşte să accepte o
identitate unică. Este blocată între limitele eului şi refuză să-şi recunoască alte teritorii. Însă
sentimentele vă ajută să recunoaşteţi celelalte zone, fiindcă ele sunt nişte detectoare extrem
de precise. Prin energiile pe care le reuniţi sub termenul de afectivitate puteţi interpreta
semnele şi definiţiile. Afectivitatea este o vibraţie. Sunetul activează stări afective intense.
Armoniiledragoste
profunda sonore determină activarea
cosmică şi de corpului.
alte lumi. Simţiţi laFizic,
nivelulvăcorpului
amintiţio de corpul
bucurie luminos,
imensă, de
uneori
 însă şi stări de tristeţe copleşitoare. Corpul caută frecvenţa după care tânjea şi pe care
sunetul i-a oferit-o. Dacă permiteţi sunetului să vă parcurgă corpul, veţi regăsi frecvenţa
 îndelung căutată. Frecvenţa este legată de evoluţia catenelor intra-nucleare. Sunetul este
vehiculul, conductorul care menţine tranzitul către chakrele extra-corporale, în lipsa oricărui
alt mijloc logic de acces. Doar afectivitatea vă apropie de ele, iar sunetul vă pune în relaţie
nemijlocită cu afectivitatea, deci cu descifrarea informaţiei.
Dacă aţi putea să vă reprezentaţi sunetul, aţi rămâne fermecaţi la vederea lui. În unele
realităţi, sunetul se dezvăluie vederii. Simţiţi mişcarea şi limbajul sunetului când vă mişcaţi
corpul sau doar o Universului
multidimensionalitatea mână. Puteţi
ori desimţi bogăţia
câte ori acestei sunetului.
simţiţi mişcarea forme deAre
comunicare
un limbaj şi şi
o
formă proprii.
Sunetul are o frecvenţă specifică recunoscută de corp, pe care acesta o acceptă
instantaneu. Marii muzicieni, de pildă Beethoven sau Mozart, reuşeau să stabilizeze
informaţia prin sunet, fiindcă erau singurii într-o epocă a întunericului care puteau desluşi
armoniile sonore. Pentru a menţine amintirea vie, chiar dacă numai în subconştientul uman,
undele vibratorii joase au fost orientate înspre aceşti receptori geniali.
Sunetul va evolua. Oamenii vor deveni instrumente, dacă se armonizează cu sunetul. Ei vor 
fi flaute,
urmă vorpiane,
emiteharpe,
game oboaie
sonoreşidin
tube pemai
cele viitor. Când sunetele
diverse, le străbat în
fără ca persoana corpurile,
cauză săacestea din
intervină

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 96 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 96/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

conştient în proces. Spiritul interpretează, iar oamenii sunt simpli ascultători ai simfoniilor pe
care ei înşişi le creează. Este o experienţă profundă.
Armoniile rezultate vor servi multor lucrări, fiindcă au puteri nemaiauzite. Dar trebuie să fiţi
atenţi să menţineţi o linişte perfectă la încheierea simfoniei. Armoniile provoacă modificări, în
sensul că deschid porţi. Doar anumite combinaţii de sunete, insinuate, prin structura
corporală, deblochează informaţia şi frecvenţele inteligenţei. Tăcerea prelungită, după
 respiraţiei,
încheierea poate
armoniilor,
fi atins determină
extazul. absorbţia intra-corporală a frecvenţelor şi, cu ajutorul
Iar atunci când vă alăturaţi vocea unui grup, accesaţi o inteligenţă colectivă care individual
vă era inaccesibilă. Reprezintă un salt imens la nivelul conştiinţei. Cuvântul magic este
armonie. Dacă planeta întreagă va crea o armonie în gândire, va reuşi să evolueze. Este
proiectul la care lucraţi în prezent. Va porni de la voi, sub forma emisiei pe această
frecvenţă, iar sunetul va călători din ce în ce mai departe. Se va transforma într-un dor 
nespus de a readuce armonia speciei umane—revenirea la puterea psihicului colectiv şi a
 învigorării simultane a tuturor indivizilor.

Intenţiilelimpede,
mintea voastresunetul
faţă desesunet sunt, deşi asemeni,
va torsiona extremimpactul
îşi va amplifica de relevante.
de douăDacă
sau nu vă patru
chiar este
ori. Trebuie, în primul rând, să ştiţi ce vreţi. ingerii-cerului.ro
 În al doilea rând, trebuie să ştiţi că sunetul precipită energiile. Ridică o coloană de unde,
adunând frecvenţele una peste alta. Energia astfel rezultată poate fi orientată în orice
direcţie. Aţi întâlnit desigur relatarea biblică a prăbuşirii Ierihonului. Evreii au înconjurat zile
de-a rândul zidurile oraşului, creând şi amplificând astfel o undă sonoră în jurul cetăţii.
Aceasta a presat din exterior zidurile şi a determinat distrugerea lor.
Dansurile şamanice, zornăitul diverselor instrumente, zgâlţâielile şi mişcările în cerc creează
astfel deformează
lumină energii. Sunetul emis
o coloană printr-o
care mişcare
străpunge circulară
orice mediu.sau din să
Poate circumferinţa stâlpuluisau
genereze explozii de
chiar să distrugă şi să refacă realităţi.
 În triburile războinice, incantaţiile în cerc erau practicate înaintea oricărei bătălii. Invocaţiile
războinice erau adresate forţelor metafizice, cu rugămintea de a-i însoţi pe luptători pe
câmpul de bătălie. Războinicii foloseau astfel de sunete împotriva inamicilor deschizând
portaluri prin care energia se înmagazina într-o coloană înaltă. La auzul acestor incantaţii
războinice, simţiţi o senzaţie de disconfort, fiindcă sunetul are puteri nemărginite. Toţi cei
care vin în contact cu sunetul află că trebuie să fii responsabil când îl foloseşti. Unii rămâneţi
 înmărmuriţi când vă auziţi vocea, care vă rosteşte răspicat vrerea. În memoria celulară sunt
mărturii
zone undealeintelectul
puterilor nu
sonore şi când
mai face faţă.leElconştientizaţi,
se străduieşterămâneţi devastaţi. Sunetul
să categorisească vă sunetul
totul, însă duce în
scapă oricărei clasificări; rămâne experienţa directă ca să luaţi contact cu el.
Folosirea lui greşită poate fi intenţionată. Când descoperiţi ce puteri vă conferă, îl puteţi
 întrebuinţa ca să-i manipulaţi pe alţii. Ce simţiţi în momentul în care sirenele încep să sune
prin oraş? Frică. Este una din întrebuinţările aberante ale sunetului şi vă modifică
frecvenţele. Într-un mod grosolan, desigur. Emiţătorii cunosc efectele sunetului asupra
psihicului uman. Vă împiedică să vă concentraţi atenţia asupra oricărei alte activităţi.
Frecvenţa se manifestă asemeni unui blocaj; vă hipnotizează şi vă ţine captive conştiinţa şi
inteligenţa. De parcă aceasta din urmă nu poate să se integreze nici unei realităţi. Este ţinută
prizonieră,înpentru
integreze nici ocăaltă
prinrealitate.
sunet seRămâne
blochează frecvenţaIaconştiinţei,
subjugată. astfel la
mai gândiţi-vă încât să nu se şimai
televizoare la
toate celelalte sunete pe care le emit aparatele electrice.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 97 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 97/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

Ne deranjează să vedem câte forme de control al frecvenţei vă împresoară şi vă domină. Vă


provoacă stări de mânie, nelinişte, haos şi tulburare numai când auziţi că sunteţi manipulaţi.
Şi noi vă împărtăşim nemulţumirea din mai multe motive. Scopul ultim al fiecăruia este
evoluţia şi eliberarea. Fiţi încrezători că nu sunteţi neputincioşi şi că mintea: este izvorul
nesecat de creativitate. Mintea şi gândurile vă călăuzesc experienţele indiferent de metoda
şi tehnologia întrebuinţate.
Cei care ascultă de ghizii spirituali, se armonizează cu aceştia şi cu lumina, trăiesc într-o
stare de simbioză cu corespondenţii lor din alte dimensiuni. Stabiliţi punţi de lumină şi emiteri
fascicule luminoase care menţin deschise portalurile. Vor evolua, mult mai repede cei care
 înţeleg chemarea de a folosi sunetul în lucrarea lor şi care recunosc chemarea spre evoluţie.
Voi veţi fi solicitaţi să îi reprezentaţi pe ceilalţi, colectivele conştiinţelor planetare, pentru a
modifica vechile frecvenţe prin puterea sunetului vostru.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 98 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 98/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

(19)

Aprinderea flăcării lăuntrice

Planeta îşi caută în permanenţă echilibrul. Fiindcă arc în alcătuire toate clementele posibile,
armonia aceasta încorporează eurile extraterestre, pe cele multidimensionale şi pe cele
masculine şi feminine.
Sunteţi fiinţe plenare şi abia vă dumiriţi de însemnătatea acestui fapt. Nu vă fie teamă să vă
exteriorizaţi trăirile, ca să ajungeţi la plenitudine. Nimeni şi nimic nu vă împiedică să vă
manifestaţi. Plenitudinea vă va deschide privelişti pe care nici măcar nu vi le-aţi imaginat.
Descoperiţi cu surprindere că aveţi nevoie de corpul emoţional, după cum aveţi nevoie în
egală măsură de feminitatea şi masculinitatea interioară. Vă sunt necesare toate dacă vreţi
să supravieţuiţi şi să înţelegeţi frământările actuale ale planetei. E momentul să conştientizaţi
asprimea vremurilor pe care le trăiţi. Timpul pe care îl petrecem cu voi va trebui răscumpărat
prin teste severe, unde să vă dovediţi priceperea de a-i învăţa ce ştiţi pe cei din jur.

Afectivitatea
proprii. Ca săvăvădeschide porţile
arătăm cât cunoaşterii vă
de fragmentaţi aprofundate, care săacea
simţiţi, vă arătăm permită
starereîntregirea fiinţei
de separaţie pe
care aţi scos-o inconştienţi în afara fiinţei voastre. Vi se pare că parte a nemulţumirilor din
prezent au de-a face cu velnicul conflict bărbat—femeie. Care este victima? Cine arc
dreptate şi cine greşeşte? Dar ce spune drama din fiinţa fiecăruia? Ce e această oglindă din
afară care reflectă ce se petrece în voi?
Accesul în celelalte dimensiuni nu poate fi realizat fără contopirea dintre bărbat şi femeie. Nu
vă mai cramponaţi pe diferenţe şi pe aşa-zisul conflict dintre sexe. Cine vă desparte, în
fond? Zeii cuceritori, care v-au inoculat paradigmele separaţioniste şi v-au instigat cu ajutorul
frecvenţelor din motive proprii. Schisma le-a servit de minune prin haosul iscat.
Vibraţiile masculine au preluat conducerea recent, în urmă cu aproximativ cinci milenii. Ca
să-şi consolideze puterea, s-au dezis complet de puterea anterioară: mişcarea matriarhală şi
feminitatea. De felul lor, femeile se folosesc de intuiţie şi afectivitate. Şi bărbaţii s-au slujit de
nenumărate ori de intuiţie şi afectivitate, dar după schismă nu le-au mai luat în consideraţie.
A fost o separare profundă, care i-a adus pe bărbaţi şi femei într-un conflict puternic. De ce
s-a produs? Dintr-o înscenare. A fost pusă la cale de zeii cuceritori care au supus planeta şi
au preluat controlul asupra realităţii—hrănindu-se, menţinându-se în viaţă şi profitând de
tulburările generatoare de afectivitate.
Planeta a ajuns să fie supusă la tot felul de planuri şi acţiuni menite să suresciteze din ce în
ce mai tare
potenţial afectivitatea.
mai Cu cât erau
marc de energie mai mulţi
afectivă. implicaţi înauevenimente,
Zeii cuceritori cu atâtcei
fost instigatorii, apărea
care un

 împingeau să vă revoltaţi unii împotriva celorlalţi. Ca să spulberaţi paradigmele trecutului,
angajament pe care cu toţii vi l-aţi luat, trebuie să eliminaţi structurile separaţioniste ale
trecutului. De oricare separaţie ar fi vorba—genetică sau rasială—trebuie să o eradicaţi.
Scopul pentru care aţi ajuns pe planetă este de a vă infiltra, în calitate de membri ai Familiei
de Lumină, în situaţii cheie. Procedaţi astfel pentru a înţelege masele şi a trasfera energie
către ele, care trece mai întâi prin voi. Prin orice vindecare, nu vă însănătoşiţi doar voi, ci şi
 întreaga specie, îndeosebi psihicul colectiv.

Eliberaţi-vă de dramele
entitate feminină personale
în căutarea proprieişi identităţi
desluşiţi şisimbolismul
veţi observadincăspatele lor. masculină
identitatea Închipuiţi-vă ca
vi se
opune în permanenţă. Trebuie să găsiţi o cale să le împăcaţi pe ambele în interiorul fiinţei

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 99 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 99/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

voastre. Dacă vor fuziona în interior, vor trece automat în lumea ce vă înconjoară. Rezultatul
 îndelungatelor călătorii este că vreţi să îndepărtaţi dominaţia bărbatului asupra femeii. Nu
este bine să trataţi totul la nivel personal, ca şi când vi s-ar întâmpla numai vouă. Li se
 întâmplă tuturor.
 În cadrul experienţei colective i purtaţi cu toţii energii eliberatoare. Sunt atuurile voastre, ca
membri ai Familiei de Lumină—instrumentele personale—din domenii care se apropie cel
mai mult de conştiinţa
individualitatea fiecăruia.individuală, pe care
Tocmai fiindcă le consideraţi
sunteţi cele maitrebuie
membri ai Familiei, stimulatoare. De aici şi
să vă îndepărtaţi
de Ea ca să vă apropiaţi de oameni. Sunteţi obligaţi să acoperiţi întreg spectrul experienţelor 
umane, ca să aflaţi, începând cu nivelul celular, tot ce trebuie modificat, cât de adânc
  împlântat este sentimentul nevolniciei şi cât s-a îndepărtat energia Zeiţei de conştiinţa
speciei.
Sunteţi acum creaturi a căror evoluţie a fost blocată printr-o frecvenţă şi aveţi misiunea de a
readuce oamenii în punctul în care îşi pot relua, accelerat, transformarea fiinţei lor. Blocajul
evolutiv prin frecvenţă şi manipulare genetică se manifestă prin îngustarea drastică a
frecvenţei de emisie. Sinele duce o luptă interioară, pe fondul unor sciziuni externe din ce în
ce mai
tind să dese. Reîntregirea
se unifice la nivelvă va demonstraDeseori
experimental. că realitatea
vi se nu se scindează;
întâmplă dimpotrivă,
să vă cufundaţi toate
atât de
profund în experienţa umană, încât uitaţi adevărata identitate.
Ca membri ai Familiei de Lumină, sunteţi aici să suferiţi transformări în numele întregii
specii. Dacă renunţaţi să vă mai ataşaţi atât de strâns de drame, vă veţi simţi eliberaţi. Veţi
  înţelege că aveţi, de fapt, de-a face cu o pluralitate de energii. Dacă reuşiţi asta, veţi
transmite noi vibraţii întru împăcarea femeilor şi a bărbaţilor.
Ori de câte ori simţiţi că vă reuşeşte ceva, nu e un sentiment gratuit. Nu ignoraţi progresele
pe care le faceţi. De fapt, vă discreditaţi şi vă consideraţi, pe voi înşivă şi pe ceilalţi, nedemni
când vă evaluaţi activitatea. Mai bine v-aţi evalua rezultatele.
Adevăratul conflict se duce între bărbatul şi femeia din fiecare din voi. Nu vă pricepeţi încă
să îi reuniţi, şi sunt mulţi în situaţia voastră. Fiţi blânzi şi generoşi cu voi înşivă. În toleranţa
reciprocă dintre partea masculină şi cea feminină veţi găsi puterea de a vă îngădui între voi
ca indivizi pe toată suprafaţa Pământului şi chiar în întreg Universul.
Trebuie să preluaţi controlul asupra propriei existenţe. Schimbarea trebuie să aducă şi
extinderea spaţiului în junii fiecăruia, unde autonomia să vă aparţină în întregime. Veţi
redefini conceptul de relaţionare şi cooperare. Relaţionarea este cooperare. Este o
cooperare a frecvenţelor acceptată reciproc, sau o fuziune a modulării de frecvenţă. Multe
dintre vechile
Misiunea cutume
voastră degeneralizaţi
este să relaţionare pentru
vă iritătoată
acum, cândeliberarea
planeta descoperiţi frecvenţeleDesigur,
frecvenţelor. libere.
veţi începe cu propria viaţă şi familie, cu relaţiile cu apropiaţii voştri. Iar în cursul acestor 
eliberări cel mai bine ar fi să învăţaţi să fiţi liberi, chiar dacă rămâneţi constanţi în relaţiile cu
ceilalţi.
Din păcate, printre Oameni, a avea o relaţie implică în cele mai multe cazuri o stare de
dominare. La căsătoria dintre un bărbat şi o femeie, se obişnuieşte ca tatăl ei să o cedeze
viitorului soţ. Cu alte cuvinte, personajele masculine iau toate deciziile. În orice relaţie,
fiecare partener are idei preconcepute despre cum trebuie să se comporte celălalt. Stabiliţi-
vă pentru voi înşivă la ce vă aşteptaţi de la o relaţie, ca să mai uşuraţi lucrurile pe termen
lung. energiile
cum Nici părinţii, nici partenerii
voastre rezonează. nuDar
au vreun drept asupra
toate trebuie să se voastră.
petreacăVă legaţi
într-o de celălaltveşnic
comunicare după
deschisă.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 100 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 100/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

Vibraţiile masculine renunţă la putere în egală măsură cu cele feminine. O predau


guvernelor care îi duc cu zăhărelul: „Vino, pune-ţi în pericol viaţa. Stai drept şi trage pentru
noi. Dacă te măcelăreşte careva, te vom îngriji la spital şi vom da şi ceva bani. Ce naiba, nu-
ţi e de-ajunş?", iar bărbaţii se supun. Lanţul supunerii, al renunţării benevole la putere se
 întregeşte astfel.

Vă deschideţi
bărbatului s-acentri
blocat,ai simţirii.
parcurgândBărbaţii tind să
traseul aibăprima
dintre mai multe blocajechakră
şi a doua decât şi
femeile. Energia
oprindu-se în
dreptul celei din urmă. Centrul simţirii nu a mai fost activat la bărbat Totul e parte din
experimentul care se desfăşoară în ultimii patru — cinci mii de ani. Energia feminină, sursă a
vieţii şi a creativităţii pe toată planeta, s-a supus vibraţiei masculine, pentru ca aceasta din
urmă să profite şi să preia conducerea.
Trebuie să vă îndreptaţi privirea spre imaginea de ansamblu. Ne referim la evoluţia
conştiinţei. Femeia, purtătoare a magiei şi a intuiţiei, a fost de acord să renunţe la ambele—
femeia ca şi conştiinţă feminină, nu numai ca entitate fizică. Majoritatea culturilor arhaice
pământene, înţelepte în ceea ce priveşte viaţa, au fost feminine. Reţineţi că femeia aduce
viaţa pe planetă,
afectivităţii, fiindcăfiindcă viaţa
nu poţi iese din fără
da naştere corpul
să femeii. De aceea, ea
simţi nimic—doar este
dacă te şi purtătoare
alături mişcăriia
patriarhale care dezvoltă medicamente care blochează simţurile. Dadă nu poţi simţi viaţa,
nici nu o poţi preţui. Dar dacă o simţi şi participi la crearea şi la naşterea ei, o preţuieşti mult
fiindcă ajungi să o cunoşti în profunzime.
Mişcarea patriarhală din ultimele cinci milenii s-a îndepărtat de procesul naşterii ca să se
preocupe de experimente ale războiului şi ale genocidului. Energia a fost înadins blocată la
bărbaţi. Nu îi învinovăţim pentru asta. Dar considerăm că energia părţii bărbăteşti pe toată
suprafaţa Pământului a rămas la nivelul celei de-a doua chakre, localizată în penis. Femeile
au energiile la nivelul gâtului, întrucât în urmă cu patru — cinci mii de ani au fost de acord să
nu scoată
flăcări. un cuvânt
Dubla flacără despre magia
înseamnă celeşidouă
intuiţia caremasculină
părţi, erau în posesia lor, caînparte
şi feminină, a dublei
acelaşi corp,
indiferent de structura fizică.
Societatea patriarhală s-a aflat sub influenţa aspectului masculin al sinelui, pe care îl aveţi cu
toţii. Aţi făcut diverse experimente cu conştiinţa şi aţi descoperit ce funcţionează mai bine,
pregătindu-vă pentru momentul în care flăcările vor arde laolaltă într-un corp. Astăzi, făclia
dublă nu mai este căutată ca partener extra-corporal, ci înţeleasă ca integrare a eurilor 
masculin şi feminin în plenitudinea sinelui. Doar după ce veţi învia flacăra dublă în voi,
partenerul pe care îl căutaţi va fi, la rândul său, complet şi nu o persoană care să umple un
gol pe care n-aţi reuşit să vi-l umpleţi singuri.
Vremurile schimbării le vor permite femeilor să vorbească. Acum e momentul. Iar bărbaţii au
ca sarcină să le înţeleagă pe femei şi pe ceilalţi bărbaţi simţind şi acceptând afectivitatea ca
factor secund al sexualităţii. Bărbaţilor le vine foarte greu să înţeleagă femeile, îi înnebunesc
pur şi simplu.
Sugerăm ca vibraţia masculină—dar şi cea feminină care îşi foloseşte aspectul masculin—să
accepte sentimentele ca expresie a sexualităţii. Căutaţi emoţia în orice gest cât de mic, nu
vă cramponaţi pe sexualitate gratuită şi stimulare corporală. Stimularea emoţională are
nevoie de angajare şi de încredere afectivă. Din punct de vedere electromagnetic,
stimularea va deschide noi frecvenţe în fiecare din voi. Frecvenţa sexualităţii vă va aminti de
partea divină din fiecare.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 101 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 101/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

Bărbatul şi-a blocat centrul afectivităţii pentru a prelua conducerea pe Pământ. A reuşit să
ducă războaie, să ucidă şi să domine întrucât nu a mai simţit nimic. Femeia a convenit să-şi
cenzureze centrul vorbirii pentru a-i permite bărbatului să preia controlul sistemului.
Dar totul se îndreaptă spre stabilitate şi egalitate. Femeia şi-a deschis pentru prima oară
gura în urmă cu treizeci de ani, când i s-a oferit ocazia de a discuta liber. Numai că multe
femei au ajuns să-şi cenzureze centrul afectiv în procesul de deschidere a centrului vorbirii.
Au început
trebuie să se comporte
să trezească principiulexact ca care
feminin bărbaţii. Aveţi nevoie
stă ascuns de echilibru.
în ea. Într-un Femeiaa simte
corp feminin, ajuns că

stăpânească principiul masculin din ea. A ieşit în lume şi se simte puternică. Poate să se
plimbe acum fără voalul care-i acoperea faţa şi hotărăşte singură când şi cu cine să se
mărite. Este singură stăpână pe viaţa ei. În Statele Unite, este responsabilă pentru deciziile
pe care le ia. Şi se temperează singură, descoperind partea care o hrăneşte şi care o
alimentează permenent cu viaţă. Reîntregirea masculinului cu femininul din interiorul fiecărei
femei o face să simtă lucrarea noului ADN, pe care îl emite apoi de jur împrejur. Este
frecvenţa care va predomina pe Terra.
Inevitabil, şi bărbaţii îşi vor deschide centrul afectivităţii. Este pasul următor pe care trebuie
să-lva
Nu facă bărbaţii
dura ca să secaechilibreze
trei decenii, cu evoluţia
în cazul femeilor, femeilor.
fiindcă astăziVabărbaţii
fi o schimbare
sunt dejarapidă
într-opentru ei.
stare de
confuzie. Îşi dau seama că nu le place ce li se întâmplă şi pun la îndoială autoritatea.
Cât de curând, frecvenţele se vor amplifica sesizabil. De pildă, un laborant realizează
experimente pe un animal când, dintr-o dată, centrul simţirii i se deschide subit. Simte
durerea pe care animalul o încearcă şi capătă oroare de experiment. Se întoarce cu spatele
şi părăseşte laboratorul unde nu va reveni în veci, fiindcă totul a fost atât de dureros. Asta se
va întâmpla cu vibraţia masculină.
Am afirmat că vibraţia bărbaţilor se va transforma într-un interval de timp mic. Nu vă vom
spune cuma sau
constantă de ce
undelor se fiindcă probabil
va petrece nu veţi
o evoluţie înţelege.
la unison Dar vă mai
a conştiinţei spunem Într-un
populaţiei. că la venirea
anumit
moment, când bărbaţii se vor lupta din răsputeri să-şi controleze sentimentele, centrul
afectivităţii li se va deschide. Ori se va petrece paşnic, ori va fi deschis cu forţa.
Nici femeile nu vor scăpa de impact, deoarece chakra din inimă se va deschide, pentru a-şi
manifesta compasiunea pentru bărbaţii care încep să-şi manifeste afectivitatea. Vorbim de
evenimente colective, care-i vor atinge pe toţi prin valuri de lumină.
Energia feminină, care simte şi leagă vieţile una de alta, se trezeşte acum în voi toţi. Femeile
trebuie să îşi redefinească ideile de feminitate şi putere. Să înţeleagă ce înseamnă să fii
puternic Ce
bărbat. ca femeie, la fel
e atât de cum laşi un
plăcut bărbaţii trebuie
bărbat să înţeleagă
vulnerabil? Dar lacum este săindependentă—
o femeie fii vulnerabil ca
versiunea feminină a puterii, lipsită de caracteristicile puterii masculine?
Femeile s-au ascuns într-o carapace dură, care le acoperă câmpurile energetice; s-au
protejat. Dar de-abia de acum înainte îşi vor amplifica adevărata capacitate afectivă.
Carapacea externă va dispărea, iar lumina corporală va iradia din inimă. Zeiţele şi zeii se
folosesc toţi de aceste energii. Astfel se vor desfăşura ostilităţile.
Vechile legende care relatează magia femeii creatoare, a născătoarei şi a celei care deţine
puterea sângelui—forţă vitală—şi care o poate reda Pământului au fost uitate de mult timp.
Unde
de sunt poveştile
la Zeiţă, pe care oZeiţei—cea care iubeşte,
venerau deopotrivă simte şi hrăneşte? Şi bărbaţii aveau energie
cu femeile.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 102 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 102/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

Ca să se asigure că vă vor supune pe deplin în aceste ultime milenii, estratereştrii v-au


impus un nou set de mituri. Ei au pus bazele tuturor instituţiilor religioase. V-am mai povestit
că sunteţi nişte cobai. În unele situaţii, experimentele au fost făcute din dragoste şi
compasiune, însă în ultimă vreme v-au făcut să degeneraţi incredibil de mult. Ca membri ai
Familiei de Lumină, aţi venit să scuturaţi bine planeta şi să readuceţi lumina printre locuitorii
ei, ca să nu se mai încreadă în schisme şi războaie. Bărbatul şi femeia trebuie să se
completeze unul pe celălalt, nu să fie potrivnici.
Ţineţi cont că afectivitatea este mijlocul care vă poate scăpa de pe planeta aceasta; este
calea către eul multidimensional, pentru vindecarea şi reîntregirea lui. Tot ea poate reactiva
imensa Bibliotecă Vie de pe Pământ, cu toată valoarea intrinsecă pe care o conţine. Din
cauza bărbaţilor şi a societăţii patriarhale care a condus planeta în ultimele milenii, ţinând
femeile subjugate, nici nu e de mirare că separarea s-a menţinut în toată această perioadă,
 în absenţa afectivităţii. Aţi rămas automate reci, care îndeplinesc ordinele date şi rămâneţi în
starea de separare care v-a fost impusă.
Nu există în cultura voastră un panteon feminin. Nimic nu evocă imaginea feminină a puterii.
Bărbaţii încearcă din răsputeri să-şi dovedească masculinitatea, iar femeile se străduiesc să
ţină pasulTrebuie
feminine. apelândsălav-o
acelaşi
creaţi.prototip masculin,
Fiţi atenţi fiindcă
la bogăţia nu au odinimagine
energetică clarăfeminină
versiunea a puteriia
sinelui, care cuprinde intuiţia, receptivitatea, creativitatea, compasiunea şi hrănirea. E cazul
să vă descoperiţi esenţa discreditată atât de mult timp. Ca femeie, sunteţi întruchiparea vie a
acestei esenţe. Iar bărbaţii trebuie să descopere Zeiţa în ei înşişi, unde ea se contopeşte cu
zeitatea masculină.
Şi viziunea asupra masculinului este distorsionată din considerente similare. Din punct de
vedere cultural, nu aveţi nici un exemplu de bărbat puternic şi sentimental  deopotrivă.
Societatea îi consideră pe bărbaţii sentimentali neputincioşi şi lipsiţi de masculinitate.
Bărbaţii devin interesaţi de ceea ce simt şi consideră: „Ce bine! Pot simţi asta!" şi nu cred că
sunt maiunor
obţinerii puţinversiuni
bărbaţidedin aceastăşi cauză.
masculin femininAmbele
holistice.genuri dezvoltă
Arhetipurile arhetipuri
se apropie dinînurmă.
vederea
S-a
sfârşit cu separările inutile.
V-am atras atenţia că nu în afară trebuie căutat partenerul din dubla flacără. Fiinţa voastră
trebuie să găzduiască cele două esenţe, masculinul şi femininul, pentru a forma un întreg.
Fiinţele reîntregite sunt în căutarea altora de felul lor, ca şa stabilească relaţii bazate pe
 încredere, dorinţă şi liber arbitru. Nu sunt de genul:Am nevoie de tine să mă completezi şi să
mă îmbărbătezi.'' Fiecare veţi fi compleţi în sine şi vă veţi alătura altei persoane completă în
sine şi care vă oferă un teritoriu cu totul nou pentru a fi explorat.

Când cele două


născătoare şi a limbi ale dublei
afectivităţii, flăcări
stând se împreunează,
alături recunoaşteţi
de latura puterii, a raţiuniilatura intuitivă, a Zeiţei
şi a intelectului. Una
aparţine Pământului, iar cealaltă Spiritului. Fuziunea celor două tipuri de energii vă
determină să căutaţi entităţi în care se petrec fenomene asemănătoare. Nu v-aţi înţelege cu
o persoană care nu s-a reîntregit încă.
Oamenii vor începe să vină spre voi fără să depuneţi cel mai mic efort. Vă veţi împreuna
doar din dorinţă şi din recunoaştere reciprocă, nu de nevoie. Vă veţi, simţi ca niciodată în
vreo altă relaţie şi veţi da relaţiei cu celălalt o personalitate proprie, noi frontiere şi o nouă
definiţie. Veţi deveni modele pentru voi înşivă prin noile relaţii. Mulţi veţi înţelege că instituţia
căsătoriei nu are nici cea mai mică importanţă. Nu se va mai potrivi aşteptărilor voastre în
noua viaţă.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 103 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 103/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

 În încercarea de a integra extremele în acelaşi corp, vor ieşi la iveală alte şi alte dificultăţi.
Primiţi-le cu inima deschisă, fiindcă vă pot dezvălui multe. Concentraţi-vă pe modul în care
evoluaţi, pe sinele vostru, nu pe ce fac cei din jur, Apelaţi la androginul lăuntric şi
determinaţi-l să accepte dialogul între extreme, să le facă să colaboreze în armonie perfectă.
Dăruiţi-vă dragoste şi încurajări. Întâlniţi-vă cu voi înşivă şi declaraţi-vă: „Te iubesc, sine al
meu. Eşti minunat. Eşti cel mai bun sine posibil."

Dacă vă acordaţi
supuşilor, veţi simţidemnitatea
schimbarea.iubirii de sine,
Puterea asemenivor
şi reîntregirea unui monarh
trece care voastră
de partea primeşte ovaţiile
fiindcă va
iubiţi şi aveţi încredere în ceea ce sunteţi. Toate vor merge după voia voastră. Cel mai greu
vă vine să acceptaţi că meritaţi să fiţi iubiţi. Nimeni nu trebuie să vă iubească în locul vostru.
Nu aţi venit să cerşiţi dragostea de la alţii, ca să vă convingeţi că o meritaţi.
 În schimb, veţi realiza o transformare extrem de dificilă într-un sistem întunecat, lipsit de
informaţii despre adevărata istorie. Trebuie să realizaţi imposibilul. Mâi întâi, iubiţi-vă în
permanenţă şi totul va fi în regulă. Redeveniţi întregi, compleţi. Sunteţi pregătiţi astfel pentru
o relaţie cu altcineva care e complet şi, împreună cu acesta, puteţi accesa teritorii
nepătrunse.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 104 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 104/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

(20)

Sexualitatea—puntea spre nivelurile superioare ale conştiinţei

Atunci când biblioteca din voi a fost amestecată, iar ADN-ul împuţinat până la limită de date
şi de memorie, sexualitatea v-a rămas întreagă în corpul fizic. I s-a dat destinaţia de
reproducere,
 în desigur—ca
timp. Adânc o modalitate
în mecanismul prin găsiţi
sexualităţii care specia şi-ar menţine
o frecvenţă esenţa
tangibilă, şi s-ar
căutată conserva
de mulţi, dar 
 înţeleasă de puţini. Se numeşte orgasm.
Scopul său iniţial a fost răstălmăcit până în prezent. Corpul a uitat orgasmul cosmic de care
este în stare, din cauză că societatea v-a inoculat timp de mii şi mii de ani ideea că
sexualitatea ar dăuna. V-a pistonat ca să vă ţină sub control, să nu căutaţi libertatea pe care
sexualitatea v-o pune la dispoziţie. Ea vă pune în legătură cu frecvenţa extazului, care va
mijloceşte contactul cu divinitatea şi cu informaţia.
Are un renume rău pe planetă şi chiar în propria voastră structură celulară. Nu datează din
timpul acestei
conotaţiile existenţe;
negative din jurulţine de mii de
sexualităţii dinani deaceasta
chiar practicăexistenţă,
eronată.dar
E musai să spulberaţi
şi să examinaţi cum
v-aţi putea folosi energia sexuală prin toate eurile multidimensionale.
Organele sexuale sunt căi ale plăcerii prin care se transmit frecvenţe curative şi stimulative
pentru corp şi care conferă înălţare spirituală. Este atât de prost înţeleasă pe Pământ, că ori
de câte ori se petrece între doi indivizi, arareori arc o legătură cât de mică cu spiritualitatea.
De fapt, ea invocă o spiritualitate eliberată şi care se priveşte pe sine ca pe un creator Şi
totuşi, este puntea care vă duce spre nivelurile superioare ale conştiinţei.
V-am vorbit de persoanele care se slujesc de lumină. După ce au reuşit să-şi găsească
partenerii
Monogamiapotriviţi pentru
tinde să o relaţie
se preteze monogamă,
majorităţii foarteaubine
atins aceste vă
deoarece stări înalte
găsiţi un de conştiinţă.
corespondent
stabil pentru frecvenţa voastră. În cazul mai multor parteneri, aveţi tendinţa să vă ascundeţi
identitatea: aici daţi câte puţin, dincolo puţin, iar sămânţa voastră se împrăştie. Cel mai bine
este să vă limitaţi la o singură persoană, dar nu este neapărat necesar să staţi lângă aceeaşi
persoană toată viaţa. Fiţi credincioşi, deschişi, împărţiţi totul cu persoana de lângă voi şi
alegeţi acelaşi drum. Dacă este pentru toată viaţa, minunat. Dar dacă nu-i aşa şi ajungeţi
 într-o situaţie când nu mai comunicaţi şi nu vă mai ajutaţi reciproc, simţind că nu puteţi face
saltul alături de persoana de lângă voi, puneţi-i capăt şi găsiţi pe altcineva care se acordă cu
vibraţia voastră.

 În
nuexistenţa intimăde
aveţi un model se urmat.
dezvoltă
Darîncrederea. Vi se
printr-o relaţie parc greu
învăţaţi să văsăîncredeţi,
aveţi încredere în voi, în
fiindcă relaţia fiindcă
sine
vă reflectă ca o oglindă, arătându-vă tot ce nu puteţi vedea din perspectiva voastră. Vă puteţi
vedea cumva din exterior ori de câte ori aţi deschis un canal de comunicare prin sexualitate
şi intimitate, dar nu când le folosiţi ca pe o distracţie lejeră cu celălalt. Mulţi v-aţi folosit
sexualitatea ca să vă distraţi, fără să aprofundaţi intimitatea. Simţiţi cum se acumulează
energii privind în ochii celuilalt şi, înfierbântându-vă, în loc să vă exploraţi atât intim cât şi
spiritual, vă blocaţi unii centri ai simţirii, intraţi în carapace şi vă rezumaţi la sexul primitiv,
genital, fiindcă celălalt este prea înspăimântător şi intens, cel în care trupurile şi spiritele vi
se unesc în totalitate. Uneori sexul nebun este nemaipomenit şi minunat. Noi doar vă
sugerăm că mai există şi altceva în afară de el. Multe altele, iar nimeni nu vă împiedică să
 încercaţi, în afară de frica de a renunţa la gardă şi la limite.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 105 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 105/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

Multe din fricile pe care le aveţi le-aţi creat singuri, prin comportamentul din viaţa sexuală.
Istoria propriei sexualităţi vă afectează nespus sufletul, care o reverberează mai departe în
tot corpul. Nu vreţi să ţineţi seama de adevăr fiindcă uneori vă doare prea tare şi vă auto-
pedepsiţi. Nu vă mai judecaţi, adoptaţi o atitudine neutră—orice aţi descoperi, oricât de
infam vi s-ar părea sau de dificil, indiferent de violenţa pe care o implică. Pricepeţi că aţi fost
puşi să acumulaţi date şi să vă înţelegeţi pe voi înşivă.

Sexualitatea
amintirilor şi aeste o frecvenţă.
identităţii voastre.Este tot sexualitatea
Numai ce v-a mai vărămas după înlăturarea
mai permite istoriei, a
acum să descoperiţi
cum eraţi înainte.
Bineînţeles, nu vi s-a mai spus asta niciodată. Ne permitem acum să imputăm Bisericii
secretizările. Ne cerem scuze de pe acum membrilor oricărei biserici. Ele au apărut ca
organizaţii menite să controleze religia şi dezvoltarea spirituală şi să ofere multora un loc de
muncă, să impună ierarhii şi grupuri privilegiate. Puţine au fost cazurile când o biserică a
ţinut să informeze într-adevăr oamenii. De obicei, nu vedeţi biserica în ipostaza unei surse
de informare. Însă orice religie care informează operează pe frecvenţa adevărului.

Tărâmurile spirituale
sexualitatea au fost
le-a acordat-o zăvorâtedeîna-şi
oamenilor calea corpului
recăpăta omenesc.
memoria, de aDatorită
intra în şansei
legăturăpecucare
eul
spiritual şi cu creatorul spiritului lor şi, în fond, de a regăsi tărâmul spiritual interzis, bisericile
au ajuns să promoveze sexualitatea în scopul procreării. V-au convins că singurul motiv
pentru care vă este oferită sexualitatea este ca să faceţi omuleţi.
I s-a creat o reputaţie foarte proastă sexualităţii. Femeilor li s-a tot repetat că trebuie să
suporte sexualitatea ca să-şi slujească bărbaţii şi nu pot controla procesul naşterii. Iar ele au
crezut; până astăzi, consideraţi că nu vă puteţi controla acea parte corporală. Nu-i adevărat
— trebuie să înţelegeţi că doar voi decideţi dacă să aveţi un copil sau nu. Nu-i atât de
complicat pe cât aţi fost făcute să credeţi. Decizia şi intenţia sunt cele două componente ale
materializării.
ultimele milenii,Inclusiv în chestiunea
dacă şi-ar naşterii.
fi putut explora Dacă femeile
sexualitatea ar fi avut
fără teama această
continuă de capacitate
a nu rămâne în
 însărcinată, probabil că ar fi descoperit, alături de bărbaţi, că sunt mult mai libere decât li s-a
spus.
Descoperirea frecvenţei ultime a sexualităţii reiese din experienţa dragostei. Nu arc nici în
clin nici în mânecă cu heterosexualitatea ori homosexualitatea. Mai degrabă, este în strânsă
legătură cu cele două fiinţe umane care îşi provoacă reciproc plăcerea într-un mod care
deschide frecvenţele conştiinţei. Omul nu a făcut decât să amestece o groază de norme
externe în individualitatea expresiei sexuale.

Dragostea
mai trebuie
contează dezvoltată
că sunteţi diferiţiîncacadrul
bărbatfiecărei relaţii.
şi femeie. Iubindu-l
Contează şi cinstindu-l
doar pe şicelălalt
vibraţia iubirii nu
căutarea
ei, pe care le împliniţi în momentul fuzionării flăcării duble, parte femeiască şi parte
bărbătească.
Normal ar fi ca sexualitatea să fie explorată prin sentimente. A treia şi a patra chakră vă pun
  în legătură cu eurile emoţional şi compasional, care stabilesc legătura cu eul spiritual.
Acesta din urmă este partea multidimensională din voi—prin care sunteţi prezenţi simultan în
mai multe forme. Cu acordul vostru, aţi fost trimişi în misiune pentru a conştientiza toate
realităţile în care vă aflaţi. Conştiinţa vă permite să abordaţi diverse frecvenţe, să vă amintiţi
adevărata identitate şi să modificaţi ritmul Universului acestuia.
Ne place atât de mult să vorbim despre sexualitate fiindcă este un mister de nepătruns
pentru pământeni. Anumite şcoli mistice au avut oarece informaţii despre utilizarea tainică a

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 106 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 106/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

sexualităţii. Sunteţi toţi fiinţe electromagnetice şi când intraţi în contact fizic cu un alt om, vă
 împletiţi frecvenţele unul cu celălalt. Dacă acestea sunt determinate de frecvenţa dragostei,
se pot întâmplă lucruri incredibile.
Cu mai multe mii de ani în urmă, când viziunea socială era de sorginte matriarhală pe
Pământ, energia Zeiţei îşi desăvârşea lucrarea în mulţi. Femeia îşi înţelegea puterea,
intuiţia, centrul afectivităţii, legătura cu spiritualul şi dorinţa de a da viaţă. Mai ştia şi că   nu 
era obligată să dea naştere unui copil dacă nu şi-o dorea cu adevărat.
Pentru ca societatea patriarhală să închidă cercul şi să pregătească planeta pentru noua
transformare a conştiinţei, energia feminină trebuia să se retragă. Astfel, puterea, energia şi
 înţelegerea sexualităţii tipic feminine au fost suprimate. În timpurile recente—ultimii două mii
de ani—s-a ajuns la ideea că femeile nu ar avea nici un fel de control asupra naşterii, că
sexualitatea ar fi ceva rău şi dezgustător, că sexul trebuie practicat numai după căsătorie şi
aşa mai departe. Dar toate astea fac parte dintr-un program de marketing. all-
the-world-downloads.org
Unele astfel de programe de astăzi, care creează o şi mai mare repulsie faţă de sexualitate
şi de exprimarea
sexuală. ei, sunt
Aţi citit prin ziarenoile boli:speriat
şi v-aţi SIDA, de
herpesul
propriaşiVoastră
toate celelalte maladii
exprimare, cu transmitere
intuiţie şi, în fond,
bucurie. Pricepeţi?
 Înainte de restructurarea ADN-ului, cea mai întâlnită metodă prin care oamenii atingeau
tărâmurile superioare şi se înălţau pe ei înşişi spre frecvenţe extra-planetare era unirea
electromagnetică prin dragoste. Se contopeau printr-o experienţă care îi propulsa în alte
sisteme de realităţi. Dar secretul pe care vi l-am divulgat a fost ţinut cu străşnicie până acum.
Mulţi au avut experienţe realmente profunde prin intermediul propriei sexualităţi. Ţinem să
subliniem din nou că nu facem discriminări sau judecăţi despre partenerul alături de care
vreţi să
Sunt experimentaţi
parte dragostea,
a programului învechit.ba
Purchiar vă sfătuim
şi simplu să renunţaţi
nu contează că văvoi înşivă
ataşaţi delaun(pre)judecăţi.
partener de
sex opus sau de acelaşi sex. Este vorba aici de doi oameni care se împreunează fizic în
modul pe care ambii îl acceptă şi creează dragostea, fiindcă o împart unul altuia. Ori de câte
ori integritatea şi dragostea lipsesc în împreunarea umană, cei doi îşi fac reproşuri unul
altuia. Pot apărea rezultate devastatoare chiar ia nivelul corporal.
Vi s-a. lăsat intactă frecvenţa experienţei orgasmice prin sexualitate ca să vă puteţi aminti de
identitatea spirituală. În momentul când energia sau istoria personală vi se dezvăluie, vă veţi
unifica multiplele corpuri ale sinelui multidimensional în cadrul corpului fizic. Ca să
recepţionaţi impactul integral al identităţii voastre, permiteţi încorporarea celor douăsprezece
catene şi rearanjarea
relaţionat filamentelor
la rândul său cu corpul fotocodificate. Procesul este
fizic. Corpul emoţional, strâns
corelat legat
cu cel de corpul
spiritual, mental,
nu este pe
placul nimănui. Ziceţi cu toţii: „Vreau să evoluez. Îmi doresc o accelerare rapidă, dar nu
vreau sa mă centrez afectiv pentru asta."
Conexiunea voastră cu eurile multidimensionale se face prin sentimente şi la acest nivel vă
opintiţi de fiecare dată. Acceptaţi că dificultăţile proprii au toate un scop. Mulţi aţi vrea să le
vedeţi îngropate, aruncate la ghena de gunoi ca pe nişte lucruri mizerabile. Dar toate sunt
parte din identitatea voastră pe care nu vreţi să o acceptaţi.
Mai ştim şi că uneori, când intervine ceva neaşteptat, îl categorisiţi cu cuvinte de genul:
„UrăscProblemele
ceva? această parte din mine.
pe care Să termin
le întâlniţi cât mai repede
sunt comorile voastre.cuPrin
ea ele
ca să n-o mai văd." Dar ştiţi
învăţaţi.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 107 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 107/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

V-aţi învoit să suferiţi mutaţii, să atrageţi lumina în corp şi să faceţi să înflorească Familia de
Lumină pe Pământ. Din moment ce lumina este informaţie, trebuie să luaţi în considerare
toate inconvenientele de care v-aţi ciocnit până acum. Sexualitatea este cea mai anevoioasă
problemă fiindcă este sinele secret—cel de care vă tot ascundeţi. Societatea v-a ordonat:
„Asta-i bine, asta-i rău. Faceţi doar asta şi de cealaltă nu vă atingeţi." Cine v-a dat legile?
Cine a fost legiuitorul în toate cazurile?

V-aţi blocat
ajungeţi pentru că
în impas. sunteţivăincapabili
Multora să descifraţi
plac poveştile simbolurile
prin simplul fapt căpropriei voastre atenţia.
vă captează limbi. Aşa că
Fără
poveşti ce v-aţi face? Fiţi atenţi la propriul organism, la câte îi poate arăta sinelui. Veţi reuşi
să vă vindecaţi rănile şi vă veţi aduce alinarea şi bucuria în suflete, mulţumiţi cu corpul pe
care îl aveţi şi cu identitatea recăpătată prin sexualitate.
Aici este cheia, poarta spre tărâmurile superioare ale conştiinţei. Redefinirea sinelui şi a
filamentelor determină o nouă definiţie a identităţii, care se răsfrânge şi asupra sexualităţii.
Ea trebuie să strălucească în fiecare dintre voi şi, din experienţa pe care v-o împărtăşim, vă
 încredinţăm că e partea din voi de care vă temeţi cel mai tare. Dar vor apărea alte aspecte,
mult mai înfricoşătoare, mai departe.
Blocaţi într-o situaţie care implică dragostea, incomprehensibilă pentru voi, vă vine greu
deoarece căutaţi iubirea în afara voastră. Căutaţi pe cineva care să dea un sens vieţii
voastre, să vă confirme. Dacă nu găsiţi acea persoană, vă înfuriaţi sau vă debusolaţi. Aţi
crescut cu acest model de comportament, pe care părinţii şi societatea vi le-a inoculat. De
nenumărate ori v-am arătat că atitudinea cea mai benefică este să iubiţi şi să cinstiţi
Pământul. Însă de fiecare dată uitaţi şi vă îndreptaţi spre o nouă relaţie care să vă
reîntregească. Vi se pare că fără o astfel de relaţie nu vă ridicaţi la aşteptările societăţii. Vă
simţiţi singuri. Obişnuiţi-vă să fiţi singuri. Sigurătatea nu e decât o stare psihică. De fapt, nu
rămâneţi niciodată singuri. Sumedenie de entităţi roiesc în jurul vostru. Dacă nu v-aţi mai
plânge atâta de milă, aţi afla că o cantitate imensă de date este focalizată spre voi şi v-aţi
dori să rămâneţi singuri pentru a vă concentra asupra recepţiei.
Dragostea de sine şi renunţarea la căutarea permanentă a unui partener vă face să fiţi
receptivi la ofertele altora. Este foarte important să vă preţuiţi şi să nu vă mulţumiţi cu o
dragoste aparentă, de suprafaţă. Dacă vă hotărâţi să alegeţi un anumit partener alături de
care vibraţi, dar nu primiţi ce vă doriţi, nu vă mai plângeţi celuilalt că nu se pliază nevoilor 
voastre. Dacă respectaţi un criteriu, căutaţi mai departe până când întâlniţi pe cineva care e
compatibil. Nu are a face cu soţi sau soţii. Călătoria trebuie să onoreze corpul fizic şi
unicitatea sinelui în contact cu cei din jur. Acceptaţi lucrul cu sinele şi permiteţi-i evoluţia.
Vă este frică să deveniţi apropiaţi de voi înşivă—să rămâneţi singuri cu voi. Din voi,
intimitatea,
cu celălalt. liniştea, dragostea de sine şi folosirea propriei energii se vor transfera în relaţia
Momentan, sexualitatea nu vă este extrem de clară din cauză că vă amplificaţi şi vă studiaţi
frecvenţele. Împreunarea corporală, chiar într-o simplă îmbrăţişare, permite un schimb de
frecvenţe. Experienţa sexuală, fluxurile hormonale intracorporale vă invadează organismele.
Hormonii activează anumite energii la nivel intracelular, iar esenţele celor doi parteneri trec
dintr-unul în celălalt. Din acest motiv, după o experienţă sexuală vă este imposibil să
eliminaţi din voi energiile celuilalt. Deşi refuzaţi să rămâneţi cu persoana respectivă,
experienţa sexuală rămâne datorită transferului electromagnetic.

Treceţi prindragoste
constantă, modularea
de frecvenţei, învăţândcu
sine şi intimitatea săvoi.
o amplificaţi
Poate să pentru pragul
vi se pară de informare
confuz şi chiar 
 înspăimântător să puneţi în practică ce învăţaţi acum despre voi înşivă şi despre fuziunea cu

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 108 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 108/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

celălalt. Cu cât conştientizaţi mai bine procesele, cu atât veţi putea să controlaţi cum să vă
folosiţi corpul, unde să-l conectaţi şi unde să-l aşezaţi, mai ales cu cine să fuzionaţi prin
sexualitate.
Dacă v-aţi convinge caprin expresia sexualităţii v-aţi amplifica în cel mai înalt grad evoluţia,
aţi crea automat această experienţă fiindcă v-aţi simţi pregătiţi. Trebuie să fiţi conştienţi însă
că în cadrul procesului evolutiv va interveni la un moment dat o temperare a sexualităţii. Prin
frecvenţa
şi sexuală
un partener faceţi
care nu văschimb
este între voi. Cu îialte
pe potrivă, cuvinte, dacă
încorporaţi au locrele,
şi părţile reacţii chimice
fiindcă între voi
energiile se
transferă între voi doi integral.
Uneori vă veţi îndepărta de astfel de transferuri. Spuneţi: „Dumnezeule, ce mi se-ntâmplă?
 Îmbătrânesc oare? Mă ofilesc? Ce se petrece cu mine?" Nu vă îngrijoraţi. Învăţaţi să utilizaţi
energia stimulatoare a sexului fără să recurgeţi la vreo altă persoană. În loc să intraţi în criză
şi să vă isterizaţi, exploraţi energiile practicând arta masturbării, încrezători în legitimitatea şi
 îndreptăţirea ei. Sau poate că simţiţi stimularea sexuală şi rămâne să vedeţi ce e de făcut.
Vă gândiţi: „Nu fac nimic deocamdată. Să vedem ce se întâmplă cu energia din mine." Luaţi
energia, eliberaţi-o din corp şi folosiţi-o în alte scopuri.
Veţi ajunge în situaţia în care trebuie să vă iubiţi ca şi când v-aţi ţine pe voi înşivă în braţe ca
pe un nou-născut, convinşi că veţi face tot ce vă stă în puteri pentru voi. Mulţi încă nu vă
puteţi concentra pentru ceea ce este necesar. Găsiţi acel loc al tăcerii şi al seninătăţii, unde
se află toate răspunsurile. Nu îl găsiţi formând un număr de telefon şi cerându-le celorlalţi
soluţii. Când veţi învăţa cum să apelaţi la voi pentru a afla răspunsurile, eul interior va grăi.
Nu-l puteţi auzi în cele mai multe cazuri fiindcă sunteţi fixaţi în modele comportamentale pe
care ştiţi Că trebuie să le, schimbaţi, dar nu doriţi schimbarea fiindcă vi se pare că nu veţi
mai fi voi.
Ca să fim sinceri, vă este. Vi se întâmplă tuturor. Aveţi impresia că vă fragmentaţi, şi vreţi să
rămâneţi
nevoie deîntregi cu orice
altcineva. Sunt preţ.
atrasVă
de tot
acearepetaţi: „SuntNu,
persoană. întreg.
nu potSunt
privi.propriul meuînfricoşat.
Sunt prea stăpân. Am N-
am nevoie—ba am nevoie." înainte şi înapoi. Liniştiţi-vă mintea. Ocupaţi-vă de energia care
v-a fost încredinţată. Cum adică? Adică oriunde aţi fi, fiţi atenţi cum sunteţi—cum staţi, cum
vă folosiţi mâinile, dacă vă repetaţi prin cuvinte, dacă vorbiţi sau tăceţi. Priviţi-vă fără
prejudecăţi. Observaţi-vă şi corectaţi-vă, dacă vi se pare că nu sunteţi aşa cum v-aţi dori să
fiţi. Potoliţi-vă mintea.
Frecvenţa o primiţi de la altcineva dacă între voi doi s-a înfiripat dragostea. Iubirea nu
implică o constanţă eternă faţă de o singură persoană. Este pur şi simplu o relaţie atât timp
cât relaţia este fructuoasă printr-un respect reciproc şi un schimb neîntrerupt de energii între
voi doi. sexul
exclude Lipsareuşit;
dragostei şi anuapropierii
dar nici determinăîmpiedică schimbul;
deschiderea circuitul se închide. Asta nu
circuitului.
După cum amperajul curentului electric creşte în permanenţă, tot aşa experienţa orgasmului
creşte continuu în intensitate datorită conexiunilor tot mai complexe ale sistemului nervos. El
determină expresia afectivităţii la nivel individual. Cu un sistem nervos primitiv veţi avea
experienţe sexuale extrem de limitate, mărginite din cauza proastei circulaţii a curentului
electric. Experienţa orgasmului determină vindecarea şi restructurarea întregului corp. fizic.
Veţi ajunge în situaţia în care nu vă veţi mai putea apropia de cei care nu operează la voltaje
similare cu ale voastre. Nu veţi mai fi compatibili. Ca şi cum aţi încerca să puneţi un picior de
mărimea patruzecirezultă
Incompatibilitatea şi cinci într-un pantof
din nepotrivirea de mărimea treizeci şi cinci. Nu veţi reuşi.
frecvenţelor.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 109 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 109/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

Veţi afla importanţa hranei din vibraţii prin fuziunea sexuală. Dar aceasta nu este decât o
variantă a fuziunii între oamenii care evoluează prin voltaje identice sau similare. Realitatea
  în care vă aflaţi ne interesează fiindcă aveţi la dispoziţie atâtea indicii despre cum să
deşteptaţi lumea. În străinătate, aparatele electrice nu se potrivesc la prize. De aceea, aveţi
nevoie de un adaptor. Ar fi epuizant să vă adaptaţi în permanenţă la noi şi noi vibraţii ori de
câte ori v-aţi implica într-o relaţie sexuală. Ar fi un efort copleşitor. V-aţi cheltui energia în
 încercările de a crea mecanisme de adaptare. Aţi abandona şi nu v-aţi mai încumeta să
continuaţi fiindcă v-aţi diminua aşteptările.
Anii şaizeci au marcat deschiderea explorării sexuale. Într-o clipită, paradigma s-a modificat.
Mare parte a energiei planetare din acele vremuri, alăturată inhalării experimentale de
substanţe halucinogene, a evidenţiat o nouă paradigmă care v-a separat de generaţiile
anterioare. Graniţele s-au îndepărtat instantaneu. V-aţi separat de generaţiile care credeau
 în război şi nu simţeau—generaţia care îşi exprima sexualitatea numai în întuneric, probabil
cu hainele pe ci. Aţi sfărâmat paradigma în multe feluri, stabilind noi direcţii şi noi stiluri de
viaţă. A fost ceva minunat. „Doamne, sex eliberat şi dragoste şi corpurile la vedere!“ aţi
exclamat.

A venit
cu vremea
toţii după unei noi revoluţii
profunzimea relaţieiprin care
dintre doivăoameni
veţi ataşa
uniţiemoţional de V-aţi
prin vibraţii. o altăsperiat
persoană. Tânjiţi
fiindcă nu
aveţi deocamdată un model de urmat. Trebuie să vă formaţi singur unul. Încrederi-vă în
energia planului cosmic care va declanşa o nouă mutaţie pornind de la dorinţa voastră de a
vă înţelege din ce în ce mai mult.
Vă veţi aminti extrem de limpede diversele expresii ale sexualităţii după cum aţi trecut prin
realitate—ca bărbat şi ca femeie, exploratori avizi ai sexualităţii. Trebuie să fii îndrăzneţ
pentru asta. Dacă există un domeniu pe care toţi sar să-l judece, este acela al sexului. Aveţi
toţi idei bine înrădăcinate despre ceea ce e bine şi rău din punct de vedere sexual. Mulţi veţi
rămâne şocaţi amintindu-vă cum aţi întrebuinţat sexualitatea.
Acceptaţi că pe Pământ sexualitatea a fost punica către frecvenţele superioare. Deşi mare
parte a datelor au fost răspândite prin tot corpul, capacitatea de a crea viaţa: v-a fost lăsată
ca să înţelegeţi care este esenţa fiinţei voastre, nucleul vostru dur. Vibraţia sexuală a rămas
conexiunea cu identitatea cosmică, însă conceptul a fost greşit înţeles şi înstrăinat într-un
final. Vrem să pricepeţi că imaginea de ansamblu se anunţă mai grozavă decât a îndrăznit
vreunul din voi să creadă.
Unii au refuzat să se sincronizeze acestor frecvenţe fiindcă sexualitatea i-ar fi purtat pe
aripile libertăţii şi ar fi putut înţelege multe. V-a fost dăruită ca frecvenţă, să străbată sistemul
nervos şi să vă alipească minţii cosmice prin ieşirea din corp. Dacă vi s-ar fi indicat calea
spre ieşire, cine ar mai fi putut să Vă controleze şi manipuleze?
Populaţia trebuie să renunţe la conotaţiile negative şi la prejudecăţile cu care au încărcat
experienţa sexuală timp de atâtea milenii. Aţi fost manipulaţi şi vi s-au impus graniţe, iar 
adevărul despre sexualitate a fost ţinut ascuns. V-au confirmat că vă poate ajuta în
procreere şi orgasm, dar au tăgăduit puterea pe care o are de a deschide frecvenţele. Puteţi
să-l folosiţi ca metodă de a vă aminti cine sunteţi şi ca să modificaţi frecvenţele corporale.
 În următorii ani expresia sexuală va îmbrăca noi dimensiuni. Veţi creşte, în măsura în care
aveţi un partener dornic să urmeze aceeaşi rută şi să fie deschis la schimbare. Însă alături
de o persoană care evitaşi se închide în sine, nu veţi reuşi.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 110 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 110/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 111 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 111/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

(21)

Legământul de a evolua tridimensional

 În ceea ce ne priveşte, toţi deţineţi informaţiile, numai că trebuie să activaţi memoria internă
ca să le accesaţi. Am observat că unii, în ciuda experienţei bogate, vă văitaţi zicând: „Mai
avem nevoie
destinaţie de ajutor şi de data aceasta." Lăsaţi-vă călăuziţi pe calea care vă duce la
garantat.
Formula nu este deloc complicată. Puteţi să o accesaţi zilnic, să vă stabiliţi clar ce doriţi să
experimentaţi la începutul fiecărei zile. Poate că dorinţele voastre par altora, limitaţi,
imposibile. Conştienţi de propria valoare, trebuie să descoperiţi în voi lucrurile care vă fac
fericiţi. Ce vă face să vă simţiţi uşuraţi, plini de viaţă? Cum să răspândiţi liniştea pe Pământ?
Oricare ar fi dorinţele, ţineţi-le vii în suflet. Chemaţi-le la sânul vostru: „Vreau să trăiesc în
armonie. Vreau să fiu sănătos şi plin de energie creatoare. Să am de toate din belşug, ca să
pot trăi viaţa din plin, locuinţa şi hrana să nu-mi lipsească, ca să le pot împărţi cu cei din jurul
meu." N-aţi fost crescuţi cu o astfel de mentalitate.
De două sau trei ori pe zi acordaţi-vă câteva minute limpezirii gândurilor. Deschideţi centri
energetici din corp şi din afara lui prin invocarea luminii. Frecvenţa ei o denumim pilon sau
fascicul de lumină. Imaginaţi-vă o rază care se infiltrează în toţi centrii chakra, şapte în
interior şi cinci în jurul corpului. Sunt centri informaţionali, vortexuri care din momentul
activării se rotesc neîncetat. Astfel, creează o mişcare circulară care antrenează la rândul ei
filamentele fotocodificate—ele se restructurează şi ajung să formeze cele douăsprezece
catene ale noului ADN.
Este vital pentru cei care doresc să ajungă într-un echilibru corporal deplin să exerseze
constant
oxigenareaunîntregului
programorganism.
de respiraţie profundă. Importanţa respiraţiei are de-a face cu

Recomandăm de asemenea şi alte exerciţii celor care doresc o accelerare subită a energiei:
rotaţia. Deplasaţi-vă de la stânga spre dreapta, învârtiţi-vă şi concentraţi-vă privirea asupra
degetului mare, numărând şi învârtindu-vă în paralel. Cel puţin treizeci şi trei de rotaţii,
măcar o dată pe zi trebuie să aibă exerciţiul vostru. Puteţi atinge numărul de rotaţii printr-o
evoluţie lentă. Iar dacă reuşiţi să parcurgeţi toate cele treizeci şi trei de rotaţii, de trei ori pe
zi, însemnând un total de nouăzeci şi nouă de rotaţii, ei bine, nu se ştie cât timp v-a mai
rămas de petrecut pe Pământ—ori în dimensiunea actuală. La sfârşitul exerciţiului, indiferent
de câte ori v-aţi învârtit, împreunaţi-vă palmele la nivelul pieptului. Ţineţi-le strânse,
deschideţi larg
picioare, dar aţiochii şi legănaţi-vă
menţine spre stângaProcesul
rotaţia în continuare. şi spre dreapta, ca şi
este menit săcum v-aţi ţinemişcarea
accelereze bine pe
circulară a sistemelor chakra, care vă susţin capacitatea de recepţie şi interpretare a datelor.
Ca o concluzie, metodele cele mai eficace sunt intenţia, respiraţia, întrebuinţarea pilonului de
lumină şi rotirea. Mai este însă una. Întrucât sunteţi fiinţe electronice, capabile să vă
modificaţi frecvenţa extrem de rapid, vă recomandăm să beţi cât mai multă apă; proaspătă,
purificată, de preferinţă de izvor. Este cel mai eficient conductor. Vă menţine sistemul
deschis şi operaţional.
Puteţi face o sumedenie de alte lucruri. Deprindeţi-vă cu stările modificate de conştiinţă şi
menţineţi controlul oricemai
modifica probabilităţile, ar fi. Cultivaţi-le
întâi şi folosiţi-vă
în afara culoarelor de eleşipentru
timpului apoi îna propriile
strânge informaţii şi a
vieţi. Părăsiţi-
le pentru a reveni în deplin control al voinţei şi pregătiţi să le folosiţi cin nou ori de câte ori

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 112 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 112/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

veţi mai avea nevoie. Veţi constata că în acele momente acceleraţia energetică va atinge
cote extreme. Cu cât sunt mai multe conştiinţe planetare care să aibă astfel de capacităţi, cu
 întreaga matrice a conştiinţei umane va suferi mutaţii mâi mari. Din ce în ce mai multă
energie va atinge Pământul datorită celor care o pot recepţiona acum.
Toţi sunteţi capabili să recepţionaţi şi să onoraţi energia, fiindcă se cere primită. Se
aseamănă unui puţ de petrol. La ce folos că există, dacă nu sunt amenajări care să
furnizeze
cazul petrolul
în care atât de de
te foloseşti preţios? Fără
darurile amenajare,
naturale ar fi puţurilor
de genul doar o sursă de murdărie.
de petrol, pungilorNumai în
de gaze
naturale sau cascadelor şi le combini cu voinţa omului, creezi o sursă constantă de energie.
Cei care ştiu să manipuleze astfel de surse devin foarte bogaţi. Aspectul esenţial al acestui
proces de dirijare a energiilor este venerarea planetei ca izvor de înţelepciune. Vi se oferă o
resursă naturală extrem de preţioasă, fiţi atenţi cum vă folosiţi de ea. Dacă o utilizaţi cu
 înţelepciune, veţi deveni cu toţii mult mai bogaţi, în ceea ce priveşte toate capacităţile şi
virtuozităţile.
Mulţi vă doriţi să ajungeţi în tărâmuri înalte şi să poposiţi pe acele meleaguri, uitând că
misiunea voastră trebuie să se desfăşoare pe Terra. Staţi pe loc! Poate nu înţelegeţi astfel
de cuvinte
dacă deocamdată.
nu sunteţi Dar veţipe
bine consolidaţi aflaPământ—de
destul de curând că coordonaţi
unde să evoluaţi dincelelalte
ce în ceeuri—sistemul
mai repede şi
nervos poate claca. Modificările de frecvenţă şi fluxul mereu mai intens de lumină către corp
determină o capacitate amplificată de recepţie a datelor. Vi se mai întâmplă să vă plictisiţi de
lumea în care vă aflaţi momentan şi atunci nu doriţi decât să primiţi date, uitând cu totul de
lumea înconjurătoare. În lipsa unei fermităţi a identităţii, nu puteţi accesa informaţia care vă
sta la dispoziţie. V-ar suprasolicita sistemul, sau n-aţi şti cum să o interpretaţi şi atunci v-aţi
panica.
Veţi fi nevoiţi să menţineţi echilibrul între mai multe lumi. Cum trebuie procedat? Sunt
primordiale intenţia, exerciţiul şi puterea voinţei. Conştiinţa clară a identităţii voastre vă va
ajuta
le să pătrundeţi
redirecţionaţi undeînşitoate
cândaceste lumi. Veţi
aveţi nevoie simţi fluxuri imense
de ele—devenind astfel de energie şi veţi putea să
supra-oameni.
O metodă eficientă de a conştientiza identitatea este contactul direct cu pământul. Ieşiţi în
sânul naturii şi rămâneţi o vreme acolo. Aşezaţi-vă lângă un copac. Luaţi un scaun şi
aşezaţi-vă în lumina soarelui, citiţi o carte şi lăsaţi lumina solară să vă învăluie. Sau înotaţi,
intraţi cu picioarele în apă. Toate sunt elemente primordiale ale planetei, trebuie să le simţiţi
pe toate direct.
Evoluţia întregii specii umane, dovedită de capacitatea de a uni dimensiunile se va extinde
asupra sistemului nervos, care va deveni capabil să interpreteze informaţiile referitoare la
transformările
care mondiale.
le cunoşteaţi cu toţiiToate suntsecrete
din surse aproape.
au În
foitultimul an, mare
fost făcute parteMulţi
publice. din dintre
informaţiile pe
cei care
habar nu aveau de relatările cu extratereştri sau de metodele de perfecţionare corporală au
devenit subit interesaţi. Ştiu cu toţii că mişcarea ia proporţii şi că lumea întreagă este în
pragul schimbării, care depăşeşte graniţele Statelor Unite.
Conflictul între energii stă la rădăcina marii bătălii care va urma. Se va amplifica întrucât
conflictul se poartă pentru supremaţia unei singure frecvenţe, care să-i înrâurească de acum
 înainte pe toţi. Voi ce frecvenţă susţineţi, sub aparenţă umană şi ce trebuie să faceţi în
aceste momente?

Este esenţial
Tranzitul să vă cunoaşteţi
interdimensional, însoţitcât
demai bine identitatea
modificarea şi misiunea
frecvenţelor în astfel de
şi de accelerarea momente.
energiilor, va

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 113 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 113/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

determină transformarea rapidă a sistemului nervos care, ca traducător al informaţiei, trebuie


să meţină controlul.
 Învăţaţi să manipulaţi simultan şi conştient mai multe realităţi deodată, menţinând Pământul
ca sursă a decodării informaţii. N-aţi mai ti pe planetă dacă n-ar fi fost necesar să transmiteţi
toate energiile şi informaţiile Terrei. Ori de câte ori vă simţiţi plini de energie, chiar şi
electrică, să ştiţi că sunteţi într-o stare modificată a conştiinţei. Trebuie să recunoaşteţi toate
versiunile
Dacă simţiţidestarea
stări modificate,
modificată şicaprimiţi
să permiteţi
energie,tranzitul informaţional
informaţională ori de câtetrebuie
ori vindecătoare, ori apare.
să-i
permiteţi tranzitul. Lăsaţi-o să vă parcurgă organismul şi trăiţi starea de
multidimensionalitate. Ţineţi minte trăirea, dar nu încercaţi să o interpretaţi. Permiteţi
energiei să se scurgă din voi în pământ şi mai târziu veţi înţelege totul.
Puteţi accesa corpul emoţional din momentul în care aveţi încredere deplină în afectivitatea
voastră. Fiţi convinşi că emoţiile sunt benefice şi sigure, că au o menire precisă şi că nu vă
stau în cale. Ori de câte ori le simţiţi, aşteptaţi să vedeţi cum se comportă. Se întâmplă să vă
certaţi cu copiii şi ei să ţipe la voi, lucru care vă enervează şi ripostaţi cu ţipăt—atunci
scrutaţi-vă afectivitatea. Cum se manifestă ea? Orice astfel de stare vă îngăduie accesul la
informaţia multidimensională. Depistaţi frecvenţa respectivă şi menţineţi-o.
Este o opinie universală că emoţiile nu pot fi controlate. Nimic mai falş! Le puteţi controla în
permanenţă. Ele se pot transforma în frecvenţe interne prin care să accesaţi nucleul fiinţei
voastre. Iar o altă persoană vă poate privi fără să aibă cel mai mic indiciu că fenomene atât
de intense se petrec în sinea voastră. Nu înseamnă că blocaţi fluxul energetic în voi; ci doar 
că trăiţi respectiva emoţie fără să o valorizaţi pozitiv ori negativ—doar o trăiţi. Exploraţi-i
limitele. Unde vă duce? Care-i pasul următor? Rupeţi-vă de evenimentul care a cauzat
emoţia. Vă va ajuta pe unii.
Exerciţiile fizice vă vor ajuta să vă eliberaţi. Ţesuturile musculare v-au folosit pentru a
 îmbrăca
Trebuie săscheletul.
accesaţiMuşchii s-au mărit
informaţiile şi au
stocate în împiedicat difuzareafiindcă
structura osoasă, informaţiei
acolode la nivel
este osos.
adevărata
istorie a neamului omenesc. Străbateţi straturile de ţesut şi regăsiţi adevărul îngropat în trup.
Planul misiunii voastre terestre iese la iveală cu cât săpaţi mai adânc. Ca şi jocul din
copilărie: ascundeţi ceva şi când căutătorul se apropie de acel obiect, îl îndrumaţi, „mai cald,
fierbinte!" Corpul întreg începe să freamăte când planul se apropie de desăvârşire, depăşind
logica şi aprofundând experienţa. Scopul vi se dezvăluie fără aportul gândirii. Corpul, nu
mintea, se raliază informaţiei. Libera fluctuaţie a afectivităţii va întregi experienţa. În situaţia
 în care analizaţi, nu aţi reuşi să înţelegeţi ce vi se întâmplă.

 Aveţi nevoie
de fiecare de să
dată afectivitate.
vă depăşiţiPunem iar accentul
afectele. pe aceste
Nu veţi mai cuvinte.
reuşi mult Uniiacum;
timp de vă lăudaţi căfiindcă
înainte reuşiţi
„performanţa" voastră aduce distrugerea.
Credeţi că v-aţi rezolvat disensiunile cu părinţii. Mai curect ar fi să afirmaţi că în starea
actuală a lucrurilor, asta este opinia voastră. Doar prin exerciţii fizice sau prin meditaţii cu
cristale veţi putea să vă înălţaţi spre planul viziunilor, de unde să obţineţi o imagine multe
mai clară a evoluţiei evenimentelor.
Informaţia este scrisă şi stocată în piatră. Dar şi osul serveşte ca suport eficace pentru
informaţie. De aici, importanţa pe care trebuie să o acordaţi structurii scheletului, cronică a
experienţei
că personale
aţi încheiat anumitedin timpul ale
capitole vieţii. Eliberaţi
vieţii. informaţia
Afirmaţi: şi nu vă
„Ce minunat! Ammai
maifrustraţi considerând
găsit ceva aici. Ce

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 114 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 114/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

bine!" Folosiţi-vă de experienţă ca de o mină de aur—ca şi cum v-aţi da seama că abia v-aţi
născut şi sunteţi teribil de bogaţi.
Toate câte vi se vor întâmpla vor fi din cauza voastră. Deschideţi căi ale conştiinţei către
 întreaga planetă, nu doar pentru voi. E bine că toată curăţenia pe care v-o faceţi acum e
partea cea mai uşoară. Unele dintre cele mai bizare evenimente vi se vor întâmpla mai
târziu, când veţi fi atât de obişnuiţi cu ele, încât nu vi se va mai părea nimic ieşit din comun.
Toate la timpul lor.
Mutaţia principală va fi corelarea datelor interne cu cele exterioare. Trebuie să accesaţi toate
corpurile emoţionale de care aţi fost atât de înspăimântaţi până acum. Corpul emoţional este
legătura cu corpul spiritual. Corpul mental şi corpul fizic merg mână în mână, iar cel
emoţional şi cel spiritual la fel. Din cauză că ultimul este de natură non-fizică, iar voi toţi
sunteţi blocaţi într-un tărâm fizic, singura cale de acces către tărâmurile non-fizice este
aceea a emoţiilor.
Oamenii au tendinţa de a se ataşa de dramele personale atât de mult, încât se pierd în
procesarea datelor. Pentru ei, poate deveni un stil de viaţă. Dar nu îi ajută cu nimic. E inutil
să muncă
 în procesezi într-una
şi nu pot săşigăsesec
să le răspunzi
calea celorlalţi:
de ieşire."„Nu
Da,apelaţi la mine,deprocesez.
este nevoie M-amatentă
o examinare adâncita
dramelor care vi se întâmplă. Şi da, sunt adevărate festinuri prin care vă hrăniţi cu
informaţie. Dar trebuie să vă hrăniţi şi să vă vedeţi în continuare de viaţă, în aşteptarea unui
alt festin. Nu vă mai agăţaţi de nestematele trecutului, temându-vă că după rezolvarea
problemelor respective nu veţi mai găsi nimic interesant în viaţă. Procesarea trebuie văzută
 în perspectivă.
Corpul omenesc evoluează şi se transformă. Poate consideraţi că are nevoie de anumite
combinaţii nutritive, fiindcă aşa aţi fost învăţaţi să credeţi. E de dorit, însă, să utiaţi tot ce aţi
fost învăţaţi până acum. Trebuie să ascultaţi doar vocea organismului, iar el vă va spune de
ce are nevoie.
mâncând Ştim că să
ce obişnuiaţi mulţi v-aţi schimbat
mâncaţi regimul
înainte, din cauza alimentar. Nu intense
vibraţiei prea vă mai simţiţi
a unor bine bine
alimente.
După cum ştiţi şi voi, vitele, porcii şi găinile crescute pentru came nu sunt hrănite cu
mâncare adecvată. Trăiesc în spaţii înguste şi majoritatea nu apucă să vadă lumina zilei.
Mulţi îşi fac nevoile în capul celor de dedesubt, din cauză că trăiesc în cuşti metalice
supraetajate. Aceasta e viaţa lor. Le sunt daţi steroizi şi antibiotice—numai hrană nu. Nu
sunt îngrijiţi cu dragoste. La abator, nu sunt ucişi cu dragoste. Iar voi înghiţiţi această
vibraţie.
Toate lucrurile există mai întâi ca vibraţie. Animalele au fost oferite planetei pentru a vă
 însoţi, să locuiească împreună cu voi, să vă hrănească şi să vă apere dacă aveţi nevoie.
Toate dându-le
porci, trebuiau hrană
să se întâmple
potrivită şisub auspiciile
ducându-i iubirii. Cine
la abator locuieşte
cu milă la ţară
şi dragoste şi creşte
cunoaşte găini şi
diferenţa.
Acela menţine un standard ridicat şi pentru viaţa animalelor, care, în schimb, îi întorc
dragostea şi ridică standardul vieţii omului. Apropriaţi-vă acest ideal. Aşa au stat lucrurile
mult timp pe Pământ. Dar prezentul e diferit. Fiţi atenţi la vibraţiile fiecărui lucru.
Lăsaţi corpul să se exprime liber. Îngăduiţi-vă schimbarea, deoarece corpul, în încercarea de
a spori vibraţiile, se va îndepărta de anumite mâncăruri. Gândiţi-vă să vă schimbaţi regimul
alimentar, iar alternativele vor ieşi la iveală. Trebuie să înţelegeţi că sunteţi mult mai mult
decât entităţi fizice. Existaţi în mai multe realităţi. Aşa că trebuie să vă limpeziţi gândul şi
intenţiile. Ce vă doriţi cu adevărat? Spuneţi verde-n faţă: „Vreau să evoluez. Să-mi schimb
regimulExpresia
doriţi. alimentar. Vreauare
Vreau... să ofolosesc intuiţia în orice împrejurare." Fiţi decişi în legătură cu ce
putere nemaiîntâlnită.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 115 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 115/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

Adevărata sănătate este reunirea celor douăsprezece catene intracelulare, care să activeze
maximal activitatea cerebrală. Va mai dura o vreme până când cele douăsprezece se vor 
activa complet, deşi pot fi conectate încă de pe acum. Unii v-aţi putut da seama că sunt
conectate, însă deocamdată nu s-au activat. În situaţia a doua, creierul operează la
capacitate maximă, iar voi toţi veţi fi genii. Veţi şti totul, veţi avea puteri telepatice, întrucât
deţineţi cheia Bibliotecii Vii. Aveţi cardul de acces la toate nivelurile de informaţie de pe
planetă.
Dacă ar fi să aspiraţi la ceva mai presus de orice, v-am cere să deveniţi impecabilii
Păstrători ai Frecvenţei. Păstraţi în voi cunoaşterea şi informaţiile de cel mai înalt nivel, al
fiinţei fără limite. Prin noua viaţă veţi împărtăşi frecvenţa tuturor celor din jur, plimbându-vă
pe străzi sau intrând la cumpărături în magazine sau odihnindu-vă cu capul pe pernă seara,
 în deplină cunoştinţă a adevăratei identităţi.
Va veni o vreme când nu veţi mai avea nevoie de informaţie din exterior. Atunci, noi şi cei
asemeni nouă vă vom aduna pe toţi laolaltă în grupuri ca să vă reflectaţii unii pe alţii şi să vă
 încărcaţi cu energie electromagnetică. Cu fiecare exerciţiu pe care vi-l propunem, creăm
scântei de lumină care dezvoltă breşe. Cele din interiorul vostru provoacă vibraţii atât de
intense, încât
emiterea unei îifrecvente
afectează
depe toţi cei din jur.
recunoaştere Cea mai
pe care micăceilalţi.
o preiau modificare
Aşa interioară
ia amploaredetermina
psihicul
colectiv. Fără să înţelegeţi raţional fenomenul sau să vă formaţi o imagine clară, deoarece
se petrece în interiorul vostru. Energia creşte în funcţie de capacitatea voastră de a o
controla.
Indivizii trebuie să se orienteze singuri către multidimensionalitate. O parte a sinelui ia
următoarea decizie: „M-am hotărât: voi urma această cale. Ce vreau să fac în continuare?"
Dorinţa trebuie să apară prima. Ea este conştientizarea activităţii. Mai apoi, trebuie să vă
hotărâţi ce vreţi sa faceţi cu dorinţa respectivă. Mâine s-ar putea s-o uitaţi. Dar ca să o
structuraţi şi să vă demonstraţi seriozitatea în raport cu ea, trebuie să participaţi la
evenimente,
 în la continua
stare. Puteţi acţiuni, ritualuri şi ceremonii
cu structurarea care vieţi
propriei să dovedească ataşamentul
conform dorinţei voastre de care sunteţi
exprese. Ca şi
cum v-aţi ruga în timp ce mergeţi şi vă trăiţi normal viaţa. Bisericile îi învaţă pe oameni să se
roage şi să implore zeii pentru lucrurile dorite sau pentru iertare. Vă propunem o rugăciune
trăită, prin care fiece moment să fie plin de însemnătate şi să vă călăuzească graţie modului
de acţiune şi atenţiei acordate rugăciunii.
Rugăciunea adevărată implică o conştientizare profundă a obiectelor din jur: altarul,
artefacte sacre, dar şi eliminarea lucrurilor fără sens. Ştim că astfel de sugestii privind
renunţarea la obiectele lipsite de sens vă zguduie pe unii. Dar câţi v-aţi gândit serios să
renunţaţi la haina purtată în ultimii cincisprezece ani, ciuruită la subraţ de molii sau la
partenerul
el? pe caresăl-aţi
E o provocare dus înla spate
renunţi timp
tot ce-ţi de treizeci
prisoseşte şi cinci
în viaţă, dardee ani, mai mult
esenţial decât ciuruit şi
să o faceţi.
Ridicarea unui altar este fundamentală pentru activarea ritualurilor. Ele precipită memoria
celulară şi vă reaminteşte de străvechile învăţături pe care le purtaţi cu toţii în trup. Dar, cel
mai important, activează toate aceste învăţăminte. Ritualul vă plasează într-un prezent
etern, scoţându-vă în afara evoluţiei, permiţându-vă să vă prezentaţi onorurile Mamei Terra,
 în funcţie de amintirile pe care le împărţiţi cu ea. Semnificaţia lor o stabiliţi singuri. Lucrurile
ajung să existe fiindcă cineva s-a hotărât să le confere energie. Totul poate fi umplut cu
energie. Trebuie numai ca mintea individului să activeze voinţa pentru a o folosi în
restructurarea realităţii.
Nu există fiinţă în planul terestru care să nu simtă impulsul de a evolua. Nici unul dintre cei
care au venit nu ar fi făcut-o fără să simtă impulsul. Toate portalurile deschise şi planurile

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 116 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 116/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

prevăzute pentru perioada în curs tind să vă îndrume spre auto-motivare, auto-accelerare,


spre o evoluţie cât mai rapidă. Cartea în sine este un proces şi un declanşator. Cuvinte-
cheie sunt ascunse în această carte. Vă sfătuim să acţionaţi conform impusurilor care vă
şoptesc la ureche, „Sunteţi membri ai Familiei de Lumină, iar Pământul este o Bibliotecă
Vie." Vă vom momi şi vă vom împinge de la spate promiţându-vă o groază de recompense.
Deşi nu vă promitem că dificultăţile vor înceta vreodată, veţi dobândi până la urmă un control
superior.
 Învăţaţi să citiţi simbolurile şi să vă urmaţi impulsurile până la capăt. Să trăiţi în mai multe
dimensiuni înseamnă să deschideţi canalele şi să rotiţi potenţiometrele pentru frecvenţe
diferite, ca să puteţi recepţiona toate transmisiunile şi informaţiile.
Nu sunt suficiente cuvinte în vocabular ca să exprime amploarea emoţională a tărâmului
non-fizic. Spiritul cuprinde o infinitate de idei. Ele nu ţin de domeniul fizic şi al celor trei
dimensiuni spaţiale.
Puteţi compara acest avânt cu avântul de pe o trambulină pe care n-o veţi mai atinge din
cauza înălţimii saltului. Săriţi din ce în ce mai sus până când atingeţi tărâmul Spiritului. Nu
 înseamnă
şamanii dincăvechime
vă rătăciţi sau că moleculele
o practicau vi se împrăştie
şi o cunoşteau haotic.
la perfecţie —unEste
modprocedura pe care
de a unifica toţi
formele
inteligente de viaţă şi de a ajuta evoluţia omului.
Traiul multidimensional este un mod comun de viaţă pentru noi. Acum ne dăm şi noi seama
că parte din misiunea noastră ca învăţători este să împărtăşim stilul nostru de viaţă
sistemelor care evoluează. Dar ca să nu vă neliniştim peste măsură, în afară de cazul în
care părăsiţi planeta, evoluaţi cu toţii către acest proces, chiar dacă modul de manifestare va
fi diferit pentru fiecare.
Vrem să reuşiţi să ajungeţi până în vârful muntelui, să vă daţi drumul de acolo şi să rămâneţi
suspendaţi
care se zbateîn în
aerfiecare
lângădin
solul
voi:solid.
parteaSăcare
treceţi
ştie dincolo despulbera
şi care va graniţă. realitatea
Să recunoaşteţi
actualăereticul
pentru
a instaura noua paradigmă a conştiinţei. Nici un lider mondial nu va face treaba în locul
vostru; mulţimile se vor pune însele pe treabă, fiindcă sunt pregătite.
Acum, ca Păzitori ai Luminii sunteţi cu milioanele pe Terra. Trebuie doar să acceptaţi
evoluţia. Munca voastră trebuie să implice într-o mare măsură sinele, vehiculul fizic pe care
 îl ocupaţi momentan. Sinele vă îngăduie să participaţi la joc. Iubiţi-l, cinstiţi-l, lăudaţi-l, aveţi
grijă de el, nu vorbiţi urât de el şi menţineţi-l psihic la capacitate optimă de funcţionare. Doar 
de atât este nevoie ca să iniţiaţi contactul cu Familia de Lumină. Fiţi pregătiţi să vedeţi cu
cine vă va face cunoştinţă lumina, şi cine sunt, mai bine zis, entităţile de lumină.
*
Dragostea este experienţa de dincolo de lumină. De lumină ca informaţie aveţi nevoie ca să
găsiţi dragostea. Fără frecvenţa informaţiei, frecvenţa dragostei nu poate fi înţeleasă. Dacă
dragostea apare înaintea luminii, o consideraţi exterioară vouă, fără să înţelegeţi că
dragostea este în voi. Şi procedaţi întocmai ca toţi ceilalţi pământeni, de mii de ani: veneraţi
şi zeificaţi totul, crezând că dragostea este lângă voi, în loc să fie în fiecare dintre voi. Ne-am
hotărât să venim pe planetă în lumină, mai întâi informându-vă, apoi întărindu-vă şi apoi
activând codul nucleic prin informare.

Dupăfrecvenţa
simţi informaredragostei,
şi, înţelegerea ulterioară
prin care a infuziei
puteţi să extindeţimultidimensionale
celelalte euri spre cu lumină, veţi
vindecarea puteaa
masivă
conştiinţei. Experienţa va fi extrem de intensă. Vă va transforma iremediabil, atât de profund

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 117 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 117/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

 încât vă veţi plimba abordând invariabil un zâmbet larg din care ceilalţi vor înţelege prea
puţin. Numai voi ştiţi că este expresia unei vibraţii a extazului. Vibraţia vă va menţine
conectaţi şi îi va învălui şi pe cei care vă urmează. Dar cei care nu preiau vibraţia nu se vor 
putea apropia de voi. De fapt, reflexia energiilor înalte îi va împiedica pe cei cu energii joase
să vă vadă măcar.
Frecvenţa informaţiei, îngemănată cu cea a creaţiei şi cea a iubirii, vă cheamă să o
răspândiţi—nu
momentul dându-le
în care indicaţii
se apropie celorlalţi, ci permiţându-le să simtă modul cum vibraţi în
de voi.
Sunteţi nepreţuiţi, ar trebui să ştiţi. Cei care pot controla fenomenele menţionate, şi nu
vedem vreun motiv ca să nu puteţi toţi, vor fi foarte solicitaţi în perioada imediat următoare.
Veţi fi priviţi ca supra-oameni. Dar nu înseamnă că trebuie să vă retrageţi dintre oameni.
Trebuie să-i învăţaţi, să le arătaţi că stă în puterea lor să fie ca voi. Frecvenţele trebuie
 împărtăşite tuturor, ca să le fie de folos. E direcţia de evoluţie a Pământului.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 118 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 118/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

(22)

Fluxul de Lumină al Galaxiei

Conştiinţa înseamnă trezirea maselor de oameni care locuiesc pe Pământ. Totalitatea


evenimentelor în desfăşurare îşi sapă un curs propriu în realitatea individuală a oricărei
persoane. Evenimentele
specie, în noile acorduri alesunt orchestrate
manifestării şi croite
luminii. să de
Infuzia văunde
reunească într-un
luminoase colectiv,
la nivel ca
galactic
provine din viitor, prin portale deschise de voi la suprafaţa planetei, pe parcursul călătoriei
 îndelungate şi a poveştii pe care v-am destăinuit-o. Oamenii se trezesc acum. Le vedeţi de
 jur împrejur şi simţiţi clătinările conştiinţei, schimbările din interiorul planetei, care vor jalona
riturile de trecere pentru toţi oamenii.
V-am prezentat, asistaţi în permanenţă de maeştri ai noştri, informaţii pe care le considerăm
utile pentru scopul comun pe care îl împărtăşim cu voi şi care ne vor ajuta să acumulăm
energii împreună. Considerăm că am inspirat planeta—deşi succint—printr-un mesaj care
are cheia adevărului. Are rolul de a ademeni partea eului atât de mult timp ascunsă şi
amorţită.
cunoaşterea Credem că materialul
ascunsă din fiecare.peVă
care
va vi l-am
face să dezvăluit
înţelegeţi înversiunile
carte vadiferite
readuce alelarealităţii
lumină
iluzorii, contrafăcută şi, de asemenea, să conştientizaţi misiunea, chiar şi potenţială, pe care
o aveţi fiecare în amplul plan.
V-am stimulat pe fiecare în parte cu mesaje care dau de gândit. Vrem să vă urnim pe toţi din
locul unde aţi înţepenit. Nu să vă simţiţi rău; dimpotrivă, am vrea să regăsiţi confortul. Dar vă
susţinem în încercarea de a escalada cele mai înalte piscuri ale conştiinţei proprii, în
căutarea confortului interior, a văilor cu tinereţe fără bătrâneţe, a veşnicei pofte de viaţă, a
creativităţii nesecătuite. Veţi mai găsi noi platouri ale conştiinţei şi un talaz galactic de lumină
venind din viitor.
Dorim să transmitem acest mesaj în capitolul final, cu numărul douăzeci şi doi, ca să ne
folosim de vibraţia numărului douzeci şi doi, cu puteri mistice. Este asociat cu transmiterea,
 în această versiune a realităţii, a unor învăţături fundamentale—care implică şi o codificare.
Nu contează doar modul de armonizare a cuvintelor; multiple niveluri de informaţie sunt
ascunse între paginile acestei căiţi. Ideile expuse, conflictele iniţiate, soluţiile sugerate, iar 
inspiraţia îşi croieşte drum printre toate, determinându-vă să vă angajaţi că veţi deveni sursă
de inspiraţie pentru voi înşivă.
Simţim că veţi beneficia de orchestrarea pe care am dirijat-o din culise. Cartea în sine
determină uri proces de înţelegere şi interpretare. Chiar dacă vi se pare că se transformă în
haos
ordineşiproprie.
confuzie, ca desăvârşeşte
Ea se şi cum evenimentele s-ar lui
sub pecetea învălmăşi
douăzeciinexplicabil,
şi doi. învălmăşeala arc o

Prin mesajul final, ne adresăm direct sufletelor şi inimilor fiecăruia dintre voi. Vă cerem să
auziţi chemarea, să o recunoaşteţi, să păşiţi în faţă ca membri ai Familiei de Lumină.
 Îndrăzniţi zi de zi să străbateţi planeta trăind în lumină şi să o împărtăşiţi tuturor celor care vă
ies în cale. Nicidecum să vă apucaţi să predicaţi sau să o daţi contra cost. Ci să trăiţi în
lumina adevăratei identităţi, să căutaţi în simplitatea fiinţei voastre scopul existenţei fiecăruia
dintre voi, să înfloriţi o data cu ea, să reamenajaţi grădina care este Pământul în ceasul marii
sale treceri.

Procesul de teritoriu—îi
spre un nou deplasare către noua octavă
va familiariza a înţelegerii—amestecul
pe toţi dimensiunilor
cu înţelegerea morţii. Va fi nevoie deşilumină.
înălţarea
Ea
este esenţa cunoaşterii voastre. În cele mai neaşteptate moduri, din coduri şi aranjamente

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 119 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 119/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

pe care nu e deocamdată posibil să le recunoaşteţi, cartea îşi propune să vă reamintească


pe ultima şută de metri că toate vorbele noastre le ştiţi deja, adânc îngropate în fiinţa
fiecăruia. E momentul să împărtăşiţi şi celorlalţi descoperirile şi minunatele căi de a manipula
vehiculul fizic în vremurile de faţă, de tranziţie, când stingerea vechii lumi este iminentă. Dar 
moartea este mereu urmată de renaştere; ceva moare şi altceva nou îi ia locul.
Pe măsură ce planeta se apropie cu paşi repezi de marea schimbare, veţi fi cu toţii strânşi
ca fascicule
soluţii de lumină.
prin metodele Veţi arăta caleanu
tradiţionale—care când ceilalţi
se mai potsunt cuprinşi
aplica. de disperare
Am sugerat că nu
prin carte căgăsesc
lumina
va genera mare parte din haosul ce va să vină. Talentele voastre vor fi, aşadar, cât se poate
de binevenite. Nu aveţi cum să fugiţi şi să vă ascundeţi, căci comunităţile vă vor ruga să le
arătaţi alte căi în viaţă. Vă vor cere să le arătaţi credinţa voastră de acrea realitatea prin
gând, demonstrându-le că funcţionează prin vindecare şi să propuneţi alte idealuri de
civilizaţie şi de cooperare.
La începutul zilelor ce vor veni, se vor arăta în toată forţa străvechile profeţii. Vor fi mult mai
intense decât v-aţi aştepta şi se vor mlădia după conjucturile de moment, dar vor preda
 întregii planete cele mai importante lecţii.
Evoluţia vă va prelungi cunoaşterea în timp şi o veţi trăi şi o veţi împărtăşi. Receptaculul
vostru de lumină se va mări neîncetat. Veţi afla în anii următori că treceţi dincolo de viteza
luminii prin cunoaşterea voastră. Puterile, talentele şi informaţiile la care veţi avea acces
provin integral din sinea voastră.
Vă reamintim că fluxul de lumină al Galaxiei se întoarce din viitor şi are ca ţintă Pământul, iar 
impactul va fi resimţit ca şi cum planeta întreagă ar fi o conştiinţă unică. Trebuie să fie
suficient de mare ca să-i elibereze pe toţi cci captivi prin controlul frecvenţei. Iar voi, Familia
de Lumină, milioane care faceţi loc în propriile corpuri talazului gigantic, veţi difuza prima
infuzie de lumină în corpurile tuturor oamenilor.
Corpul de lumină reprezintă mutaţia completă a speciei. Va jongla cu realităţile prin
transferul de conştiinţă de la o locaţie la alta, ca şi cum ai schimba canalele de televiziune
 între ele. Va conţine toate datele încriptate şi le va decodifica la comandă. Este capabil să
comunice atât în interior, cât şi între dimensiuni.
Ţineţi minte, materia este lumină Captivă. Prin edificarea corpului de lumină, determinaţi
restructurarea moleculelor—relaxarea strânsorii materiei, care implică spiritualizarea
existenţei cotidiene. Corpul de lumină va îngloba materie parţial eliberată şi lumină, mai
liberă în exprimare şi care îşi caută sursa, pentru a vă elibera din starea de soliditate.

 Înălţarea
Va devenifrecvenţei vă viaţă,
mai plin de permitemaitransformarea în corpdin
tânăr, hrănindu-se luminos.
propriaÎlfiinţă
veţi simţi încărcat
şi capabil energetic.
să proceseze
o multitudine de date. Veţi nişte supra-oameni. Edificarea corpului de lumină implică
transformarea într-un supra-om.
Extinderea longevităţii prin regenerarea celulelor şi mărirea vieţii acestora revine la modă.
Este parte a clădirii corpului de lumină—nu la fel de dens, care nu se auto-distruge, se
regenerează de la sine şi se umple pe sine. Cu toţii tânjiţi după asta. Şi aţi ajunge la corpul
de lumină, l-aţi putea simţi, dacă mintea logică nu şi-ar face griji inutile dacă se poate sau
ba; nu societatea decide dacă se poate sau nu.

 Încetaţi să mai
sinele social ascultaţi
şi cel de trebuie
spiritual, societate!
să Vă va fi celcu
vă hotărâţi mai greu
care să vă eliberaţi
rămâneţi, de cel
care este ea.sacru.
Aveţi în voi
Care
este sursa autorităţii voastre? Îngăduiţi-i sinelui intuitiv să preia comanda, să intervină

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 120 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 120/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

invariabil în situaţiile care vor urma, pe care nimeni alticineva să nu le valideze în locul
vostru. Experienţa provine îndeosebi din situaţiile în desfăşurare, nu din cele trecute în
amintiri.
Dacă abordaţi totulprin prisma ordinii şi a cauzalităţii divine, fără ca eul propriu să înţeleagă
neapărat totul, vă veţi deplasa rapid printre realităţi. Valul energetic poate fi simţit într-o
multitudine de feluri. Cu siguranţă îi va catapulta pe toţi într-o versiune superioară a
succesului. De aici, totul depinde de fiecare.
 În cuvintele de încheiere ţinem să vă mulţumim tuturor celor care recunoaşteţi sursa de
lumină ca parte a identităţii voastre, care vă determină să citiţi cartea de faţă şi să urmaţi
şoaptele care se răsfrâng în spirale aurii prin coridoarele propriei fiinţe. Vă onorăm, vă
recunoaştem, suntem aici să vă susţinem. Suntem aici în calitate de Familie de Lumină ca
să vă redăm liberul arbitru şi libertatea de a evolua, vouă şi întregii planete—în locul în care
noua Bibliotecă Vie, stea luminoasă, va străluci peste orizonturile multor lumi inteligente.
Aşteptăm ca, în viitor, trecutul vostru să se intersecteze cu prezentul nostru pentru a
catapulta toată fiinţa spre o nouă octavă, cea mai înaltă, a fiinţei. Ne face o deosebită
plăcere să vă susţinem de-a lungul acestui proces.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 121 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 121/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

(23)

DESPRE AUTOARE

Pleiadienii sunt un colectiv de flinte extraterestre din sistemul stelar al Pleiadelor. Au vorbit
prin intermediul Barbarei Marciniak din 18 mai 1988; afirmă ca au fost concepuţi cu ocazia
Convergenţei
pleiadian număraArmonice,
iniţial deşi lasunt născuţişiîncinci
şaptezeci Atena,
la oGrecia,
sută denouă luniAcum
entităţi. mai târziu. Colectivul
se denumesc ei
 înşişi ca Pleiadieni Plus, indicând o unificare de forţe cu alţi extratereştri.
  Învăţămintele Pleiadienilor pot fi comparate cu cele ale şamanilor, acel corp colectiv
străvechi de conştiinţe care servea ca intermediar între tărâmul fizic şi cel spiritual,
determinându-i pe oameni să se descopere în lumea paradoxului, a transferului
paradigmatic şi a spiritualităţii.
Barbara Marciniak este un medium cu reputaţie internaţională din Carolina de Nord. A
  început activitatea de channeling  în mai 1988, în Atena, la finele unui periplu de trei
săptămâni printre
impulsionată minele Egiptului
să reviziteze anumite şitemple
Grecieişi antice.
noduri Cu această ocazie, Piramidă
energetice—Marea Barbara adefost
la
Gizeh, templele de-a lungul Nilului, Acropolele atenian şi minele oracolului din Delfi.
De atunci, Barbara a înfiinţat cursuri şi centre de meditaţie pe tot întinsul Statelor Unite şi a
mediat excursii la noduri energetice importante din Peru, Mexic, Egipt, Grecia, Bali şi
Australia. Consideră că siluirile în sine sunt legate de vortexuri energetice care adăpostesc
cunoaşterea unui psihic superior, al ideii că Pământul caută în vremurile acestea să se rc-
creeze.
Barbara este convinsă că experienţa ei cu Pleiadienii a fost un dar de o valoare inestimabilă.
I-a
va fioferit
veşnicoportunităţi nesperate de transformare personală, globală şi cosmică, pentru care
recunoscătoare.

More than 7000 pages in Czech and 18000 pages in other languages
and 3000 pictures about Cosmic people you can find on the internet:

www.universe-people.com
www.cosmic-people.com
www.angels-light.org

www.angels-heaven.org
www.ashtar-sheran.org
MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 122 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro
http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 122/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

www.200-countries-download.org
www.all-the-world-downloads.org
www.we-arent-slaves.org
www.universe-people.cz
www.andele-nebe.cz
www.andelenebe.cz
www.vesmirni-lide.cz

www.vesmirnilide.cz
www.andele-svetla.cz
www.andelesvetla.cz
www.anjeli-neba.sk
www.anjeli-svetla.sk
www.stahuje-200-zemi.cz
www.stahuje-cely-svet.cz
www.nejsme-otroci.cz
www.himmels-engel.de
www.angeles-luz.es
www.angely-sveta.ru
www.anges-lumiere.eu
www.angelo-luce.it
www.anioly-nieba.pl

www.feny-angyalai.hu
www.andjeli-neba.com.hr 
MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 123 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro
http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 123/124
 

5/8/2018 MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR (BARBARA MARCINIAK) - slide pdf.c om

www.anjos-ceu.eu
www.angeli-raja.eu
www.engelen-hemel.nl
www.ingerii-cerului.ro
www.cennetin-melekleri.web.tr 
www.himmelens-anglar.se

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 124 l h i ii l i


http://slide pdf.c om/re a de r/full/me saje -din-c onste la tia -ple ia de lor-ba rba ra -ma rc inia k 124/124

S-ar putea să vă placă și