Sunteți pe pagina 1din 19

S.C. XILOCOPA IMPEX S.R.L. FILIPESTII DE TARG JUD. PRAHOVA Registrul Comertului: J20/836/1996 Cod Fiscal: R 851j.9764/11.06.

1996

PLAN DE AFACERI FERMA PENTRU CRESTEREA SI VALORIFICAREA PUILOR DE CARNE IN REGIM INDUSTRIAL

CUPRINS
A. B. C. D. E. DATE GENERALE PRIVIND SOLICITANTUL POLITICA DE RESURSE UMANE ACTIVITATEA CURENTA ANALIZA DE PIATA PREZENTAREA PROIECTULUI pag. 5 INVESTITIA pag. 5 PROCESUL TEHNOLOGIC CAPACITATEA OBIECTIVULUI PRODUSE PRIMARE PRODUSE PENTRU VALORIFICARE pag. 6 PIATA SI COMERCIALIZAREA pag. 6 F. BUGETUL PROIECTULUI SI PLANUL DE FINANTAR pag. 9 G. DATE PENTRU ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA pag. 13 H. REZULTATELE CE URMEAZA A SE OBTINE PRIN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI ANEXE ANEXA I 1.1. PLAN DE INCADRARE IN ZONA 1.2. ACT DE PROPRIETATE A TERENULUI 1.3. PLAN GENERAL AL PROIECTULUI ANEXA II 2.1. INSTALATII DE VENTILATIE 2.2. INSTALATII DE ADAPARE 2.3. INSTALATII DE FURAJARE ANEXA III 3.1. OFERTA SINERGIC GROUP ITALIAN 3.2. OFERTA DE FINANTARE CREDIT FURNIZOR 3.3. DOCUMENTATIA DE EXECUTIE -DATE 2 pag. 3 pag. 3 pag. 4 pag. 4

pag. 5 pag. 6 pag. 6

pag. 17

ANEXA IV ANALIZA COMPARATIVA A PROIECTULUI.

A. DATE GENERALE PRIVIND SOLICITANTUL A.1. Numele Solicitantului: S.C. XILOCOPA IMPEX S.R.L. A.2. Numar de inmatriculare la Registrul Comertului: J29/836/1996 A.3. Cod Fiscal: R851.9764/11.06.1996 A.4. Obiecte de activitate: P 5233 Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de toaleta; P 5241 Comert cu amanuntul al textilelor; P 5242 Comert cu amanuntul al imbracamintei; P 5243 Comert cu amanuntul al incaltamintei si al articolelor din piele; P 5250 Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine. A.5. Forma juridica: Societate cu raspundere limitata = S.R.L. A.6. Adresa: Filipestii de Sus, jud. Prahova Sat Marginenii de Jos A.7. Structura capitalului social: Capital social subscris = 2.000.000 lei Capital varsat = 2.000.000 lei. Nr. total actiuni/parti sociale = 20 Procent beneficii si pierderi = 100%. B. POLITICA DE RESURSE UMANE B.1. Administratori: Nume: Ivan Gheorghe Functie: administrator Nu are asociati persoane juridice si nici asociati tip lista.

C. ACTIVITATEA CURENTA Activitatea curenta este activitatea de comert cu amanuntul. D. ANALIZA DE PIATA Situatia din Romania inregistreaza un deficit de preparate din carne de pui de 25%, de carne de vita de 35% si de 40% de carne de porc, deficit care se acopera prin import. Societatea are in vedere in acelasi timp si exportul de carne de pui pentru care a incheiat deja precontracte reprezentand 75% (1.200 to/an din capacitatea de productie a fermei). Ca urmare, pentru piata interna sunt destinate 400 to/an de carne de pui, reprezentand 25% din capacitatea de productie a fermei. Pentru intern societatea are incheiate precontracte cu societati comerciale si institutii privind desfacerea en-gros a productiei. Realizarea obiectivului are la baza transferul de tehnologie si achizitionarea de utilaje la nivelul standardelor U.E. privind securitatea si calitatea preparatelor din carne de pui, inclusiv cu respectarea normelor U.E. de mediu. Din analiza mai multor oferte de la producatori din Germania, Austria, Olanda, a fost selectata firma SINERGIC GROUP ITALIAN, firma reprezentativa in tehnologia de varf din U.E. si productia de utilaje pentru fermele de crestere a puilor de carne. Strategia societatii are in vedere si realizarea unui flux tehnologic integrat pornind de la productia de cereale, fabrica pentru productia de nutreturi combinate, ferma pentru cresterea puilor, abatorizare si livrarea preparatelor din carne. Scopul urmarit este de a realiza o productie de calitate la nivelul standardelor europeene si ecologica, la pretul de productie sub nivelul concurentei.

E. PREZENTAREA PROIECTULUI E.1. Denumirea Proiectului FERMA PENTRU CRESTEREA SI VALORIFICARE PUILOR DE CARNE IN REGIM INDUSTRIAL E.2. Beneficiar S.C. XILOCOPA IMPEX S.R.L. E.3. Amplasamentul proiectului Pe terenul proprietate a societatii comerciale XILOCOPA IMPEX S.R.L. in suprafata de 160.000 mp (200m x 800m), din care pentru Proiect 30.000 mp. Anexe: Plan de incadrare in zona; Act de proprietate asupra terenului Plan general al Proiectului E.4. Descrierea proiectului Obiectiv: realizarea unei ferme pentru cresterea si valorificarea puilor de carne. Descrierea tehnica: E.4.1. Investitia 7 module hale pentru crsterea puilor (dimensiuni 12 x 92 x 3 m); constructii anexe, depozite si platforme; retele utilitati energie electrica (PI = 150 kW), gaz natural, apa potabila si canalizare; instalatii si echipamente (conform ofertei tehnice a furnizorului): instalatie de iluminat; instalatie de ventilatie; linii de furajare; linii de adapare; linii de evacuare dejectii; dotari sanitare-veterinare. E.4.2. Proces tehnologic achizitionari si populare hale cu pui de carne de o zi; crestere si ingrasare pui pana la faza de sacrificare pentru o greutate de 2 kg la un ciclu de 42-45 de zile;

vidare sanitara (la terminarea ciclului de productie): curatenie generala dezinfectie ciclu de 15 zile repaos Total ciclu de productie: 57 60 de zile Total cicluri de productie pe an: 5,5 (de calcul). E.4.3. Capacitatea obiectivului pe modul: 122.000 capete pui/an 232 to/an pe ferma: 854.000 capete pui/an 1.624 to/an E.4.4. Produse primare: pui 2 kg pt. sacrificare si transare E.4.5. Produse pentru valorificare: pui + cap + picioare 80% produse transate 20%, din care: pulpe 28%; piept 18,5%; aripi 16,66%; spinari 30,08%; organe 4,5%; pierderi 1,91%. E.5. Materii prime Necesarul de materii prime: 854.000 capete pui x 3,5 kg hrana/cap pui = 3.000 to nutreturi combinate/an In prima etapa Societatea va asigura hrana prin realizarea unei fabrici de nutreturi combinate cu o capacitate de 6.000 to/an. Cat priveste materia prima cerealele pentru fabrica de nutreturi combinate FNC, acestea se vor asigura in prima etapa din achizitii, iar in etapa a II-a, cerealele se vor asigura prin infiintarea de culturi proprii in cele 10.000 ha teren agricol in curse de achizitie. Medicamentele si vaccinurile se asigura de pe piata interna. E.6. Piata si comercializarea Societatea prin abatorul propriu livreaza pe piata: pui+cap+picioare 80%; produse transate 20%. Ca destinatie:

75% din productie este destinata exportului pentru care societatea a incheiat precontracte cu parteneri din Ucraina (1.200 to/an), precontracte care se anexeaza; 25% din productie este destinata pietei interne, pentru care societatea a incheiat precontracte cu mari societati comerciale si institutii in regim de vanzare en-gros. E.7. Personalul Necesarul de personal operativ este de: 6 ingrijitori/modul de hala x 7 module de hala = 42 ingrijitori. 4 muncitori intretinere si transport intern 3 personal de administratie TOTAL = 49 persoane. Instruirea personalului se va asigura de SINERGIC GROUP ITALIAN in faza de probe tehnologice si PIF. E.8. Graficul estimat al obiectivului de investitie: 7-8 luni pentru achizitionare teren, amenajari, infrastructura, constructii utilitati, achizitionare utilaje transport, montaj si PIF. Prima productie se estimeaza la 8 luni dupa realizarea obiectivului de investitii + 1,5 luni necesar primului ciclu de crestere a puilor, deci total 9,5 luni. E.9. Impactul Proiectului asupra dezvoltarii zonei si mediului Din punct de vedere al creerii locurilor de munca, impactul este pozitiv: 49 de locuri de munca in obiectiv si minim 60 de locuri de munca in activitati conexe. Din punct de vedere al conditiilor de mediu, prin transferul de tehnologii de varf de la SINERGIC GROUP ITALIAN se asigura respectarea normelor de mediu U.E.. Din punct de vedere al securitatii si calitatii preparatelor din carne de pui se asigura respectarea normelor U.E.. Ca impact social se asigura preturi sub nivelul concurentei, facand posibil accesul persoanelor cu venit mic. In Anexa sunt prezentate: sisteme de ventilatie a modulelor de hale tip longitudinal/transversal/mixt; sisteme de adapare; sisteme de administrare a hranei. Documentatia este de la firmele BIG DUTCHMAN si ALKE AGRO.

E.10. Sursele pentru informatiile tehnico-economice utilizate * Documentatie si oferta: Big Dutchman Germania (2002); * Documentatie si oferta: Alke Agro; * Informatii producatori Italia (discutii preliminare); * Ferma COMAICO de 1.140 to/an carne pui Plan de afaceri si studiu de fezabilitate; * Date din planul de afaceri ferma pui; * Date din Ghidul Informativ privind Programul Sapard. E.11. Continutul ofertei SINERGIC GROUP ITALIAN Oferta contine: pachetul complet de instalatii tehnologice: linii de furajare; linii de adapare; linii de evacuare dejectii; linii de ventilatie; instalatii de iluminat. pachetul complet de materiale necesare constructiei celor 7 module de hale; C + M; P.I.F. si dare in functiune. Creditul asigura integral plata acestora (980.000 EURO). Lucrarile care sunt in sarcina beneficiarului: cumpararea terenului, amenajari, imprejmuire, realizarea infrastructurii externe. Furnizorul asigura si documentatia de autorizare U.E. a utilajelor si echipamentelor precum si a obiectivului de investitie. E.12. Informatii privind legislatia din Romania Legislatia romana prevede ca pentru doua societati comerciale care lucreaza in regim de ,,PRESTARI SERVICII, pentru realizarea produsului final, se aplica o singura impozitare (Ferma de pui carne si abatorizarea /procesare).

F. BUGETUL PROIECTULUI SI PLANUL DE FINANTARE F.1. Bugetul Proiectului Baza de evaluare a Proiectului: * oferta partenerului italian SINERGIC GROUP ITALIAN; * costurile necesare pe partea romana pentru realizare obiectivului de investitie, probe tehnologice, PIF, asigurarea parametrilor proiectati. Costurile au fost structurate pe urmatoarele capitole: Cap. 1. Obtinere si amenajare teren; Cap. 2. Cheltuieli realizare infrastructura exterioara obiectivului Cap. 3. Cheltuieli cu investitia de baza; Cap. 4. Documentatii, studii, avize, taxe, asistenta tehnica. Terenul Suprafata de teren necesara obiectivului este evaluata la 30.000 mp. Au fost luate in consideratie si cele 3 hale care urmeaza a fi construite in plus fata de cele 7 si care au destinatia reproducerii. Cheltuielile pentru infrastructura exterioara incintei Costurile pentru realizarea retelei electrice pentru o putere de 150 kW pe o distanta de 500 m pana la obiectiv = 40.000 EURO/total si aferenta obiectivului = 10.000 EURO. Pentru reteaua de gaz metan costul este de 32.000 EURO, iar aferent obiectivului este 8.000 EURO. Cheltuielile pentru investitia de baza sunt prezentate mai jos

10

CATEGORII DE CHELTUIELI Cap. I Cheltuieli pentru obtinere si amenajari teren 1.1. Cheltuieli pentru obtinere teren 30.000 mp 1.2 Cheltuieli pentru amenajare teren si imprejmuire 700 mp 1.3 Cheltuieli pentru protectia mediului SUBTOTAL 1 Cap. II Cheltuieli pentru realizarea infrastructurii Lucrari si echipamente in afara incintei obiectivului 2.1. Reteaua electrica P = 150 kW 2.2. Retea gaz natural SUBTOTAL 2 Cap. III. Cheltuieli pentru investitia de baza 3.1. Constructie 7 module hale x 1.000 mp 3.2. Constructie cladiri anexe 600mp x 80 EURO/mp 3.3. Achizitionare utilaje instalatii pentru 7 module 3.4. Montaj utilaje, instalatii, probe tehnologice P.I.F. 3.5. Retele electrice 3.6. Retele gaz 3.7. Retele apa 3.8. Puturi apa + statie pompare + rezervoare 3.9. Retea canalizare 3.10 Mijloace de transport . SUBTOTAL 3 Cap. 4 Studii, documentatii, avize 4.1. Studii, documentatii tehnice, asistenta tehnica 5% 4.2. Avize, acorduri, autorizatii 4.3. Taxe de conectare utilitati, diverse SUBTOTAL 4 Diverse si neprevazute Recapitulare Cap. 1 Obtinere si amenajare teren Cap. 2 Cheltuieli realizare infrastructura externa Cap. 3 Cheltuieli investitia de baza Cap. 4 Documentatii+asistenta tehnica+taxe TOTAL Din care: Credit furnizor Surse proprii

EURO 60.000 20.000 1.500 100.000 10.000 8.000 18.000 597.200 60.000 218.000 21.800 15.000 11.000 7.000 20.000 15.000 15.000 815.700 60.000 18.000 18.000 96.000 20.000 100.000 18.000 980.000 96.000 1.194.000 980.000 214.000

Nota: dupa negocierea conditiilor tehnice si de finantare cu partenerul SINERGIC GROUP ITALIAN, datele prezentate vor fi evaluate in functie de rezultatele negocierilor.

11

F.2. Planul de finantare F.2.1. Sursele de finantare ale Proiectului: credit furnizor = 980.000 EURO surse proprii = 214.000 EURO TOTAL = 1.194.000 EURO F.2.2. Costurile imprumutului luat in considerare: dobanzile aferente creditului (4%); costurile pentru fondul de garantare (3%); comisionul bancar (0,8%)
F.2.3. Evaluarea costurilor imprumutului Conditiile imprumutului pentru credit furnizor: Credit Dobanda Perioada de rambursare Perioada de gratie Numar de rate de rambursare Valoarea unei rate Rambursarea creditului AN 1 2 3 4 5 6 TOTAL 980.000 EURO EURO Alte costuri financiare 7.840 EURO SOLD 980.000 980.000 784.000 588.000 392.000 196.000 RATA 0 196.000 196.000 196.000 196.000 196.000 980.000 DOBANDA 39.200 39.200 31.360 23.520 15.680 7.840 156.800 TOTAL DE PLATA 39.200 235.200 227.360 215.520 211.680 203.840 1.136.800

= 980.000 EURO = 4%/AN = 6 ani = 12 luni = 1/an = 5 = 196.000 EURO

TOTAL CREDIT = DOBANDA = 156.800

TOTAL DE RAMBURSAT = 1.136.800 EURO Fondul de garantare = 3%/AN Comision bancar 0,8% =

12

Costul fondului de garantare: AN 1 2 3 4 5 6. TOTAL SOLD 980.000 980.000 784.000 588.000 392.000 196.000 DOBANDA 3% 29.400 29.400 23.520 17.640 15.680 5.880 121.580

Incheierea negocierilor privind Conditiile de creditare si respectiv conditiile fondului de garantare urmeaza a fi incheiate pana la 25 februarie 2003. F.3. Planul de finantare luand in considerare si capitalul de lucru Capitalul de lucru necesar pentru primul ciclu de productie este de: total costuri de exploatare = 1.1289.365 EURO/an; costuri de exploatare/luna = 107.447 EURO; costuri/ciclu de 45 de zile = 161.170 EURO. Necesarul de finantare: o credit furnizor = 980.000 EURO; o aport propriu = 214.000 EURO; o capital de lucru = 161.170 EURO. TOTAL = 1.355.170 EURO.

13

G. DATE PENTRU ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA G.1. Venituri G.1.1. CAPACITATEA DE PRODUCTIE IN UNITATI FIZICE/AN SPECIFICATIE CAPACITATE MODUL CAPETE/AN CAPACITATE FERMA CAPETE/AN CAPACITATE NOMINALA 122.000 854.000 PIERDERI (MORTALITATE ) 5% 6.000 42.000 CAPACITATE UTILA 116.000 812.000

G.1.2. CAPACITATE DE PRODUCTIE TO/AN SPECIFICATIE CAPACITATE MODUL TO/AN CAPACITATE FERMA TO/AN TO/AN 232 1.624

Din care la export 1.200 to/an si la intern 424 to/an. G.1.3. STRUCTURA PRODUCTIEI % TOTAL PRODUCTIE DIN CARE PUI+CAP+PICIOARE TRANSARE SUBPRODUSE 100 80 20 MODUL TO/AN 228 182 46 FERMA TO/AN 1.600 1.280 320

14

G.1.4. VENITURI PREVIZIONATE G.1.4.1. Venituri din vanzari pui+cap+picioare CANTITATE TO/AN VENIT VANZARI PROD. MODUL VENIT VANZARI PROD. FERMA 182 1.280 PRE UNITAR EURO/TO 1.300 1.300 EURO/AN 236.600 1.644.000

Pierderi luate in calcul = 15% G.1.4.2. Venituri din transare Nr. Sortimente Crt. 1. PULPE 2. 3. 4. 5. 6. PIEPT ARIPI SPINARI ORGANE PIERDERI TOTAL % 28,8 18,0 5 16,6 6 30,0 8 4,5 1,91 TO/AN 92,17 57,76 53,31 96,25 14,4 6,11 320 Pret unitar EURO/TO 1.658 1.858 1.515 575 1.715 0 Venit pe an 152.818 107.318 80.767 55.344 24.696 0 420.913 = 1.664.000 EURO/AN = 420.913 EURO/AN
= 2.084.913 EURO/AN

TOTAL VENITURI Venituri din vanzari pui-cap-picioare Venituri din vanzari subproduse
TOTAL VENITURI

Venituri pe perioada de creditare (1+5 ani) AN 1


UTILIZARE VENIT EXPLOATARE EURO 12% 250.190

AN 2
85% 1.772.175

AN 3
85% 1.772.175

AN 4
85% 1.772.175

AN 5
85% 1.772.175

AN 6
85% 1.772.175

15

TOTAL VENITURI PE 6 ANI = 9.111.065 EURO

16

G.2. Costuri Evaluarea costurilor de exploatare pentru un modul cu o productie de 122.000 capete/an, productie corespunzatoare unui numar de 5,5 cicluri:
Nr. SPECIFICARE Crt. 1. Achizitie pui o zi 122.000 capete x 0,2 EURO/cap 2. Cheltuieli administrare hrana 122.000 capete x 0,85 EURO/cap 3. Cheltuieli medic.+vaccinuri 122.000 capete x 0,04 EURO/cap 4. Cheltuieli utilitati si transport 122.000 capete x 0,08 EURO/cap 5. Amortisment 6. Cheltuieli cu personalul operativ 6 x 2.500 EURO/an 7. Cheltuieli pentru pregatire si dezinfectii 5,5 cicluri Total costuri exploatare modul EURO/an 8. Costuri prestari servicii abatorizare 122.000 capete x 0,27 EURO/cap TOTAL COSTURI EXPLOATARE MODUL COSTURI PRESTARI SERVICII ABATORIZARE COSTURI TOTALE/MODUL COSTURI CRESCATORIE FERMA 10% TOTAL GENERAL COSTURI FERMA COSTURI PE PERIOADA Utilizare % Costuri AN 1 12 162.624 AN 2 85 1.289.365 AN 3 85 1.289.365 AN 4 85 1.289.365 AN 5 85 1.289.365 AN 6 85 1.289.365 COSTURI EURO/AN 24.000 103.700 4.880 9.760 4.750 15.000 2.000 164.090 33.000

= 164.090 EURO = 33.000 EURO =197.090 EURO = 19.700 EURO = 216.700 EURO = 1.516.900 EURO

G.3. Analiza CASH-FLOW Analiza CASH-FLOW s-a facut pe o periaoda de 1+5 = 6 ani, au fost utilizate rezultatele privind veniturile si costurile financiare. Utilizarea capacitatilor de productie luate in calcul a fost de 12% in primul an si respectiv de 85% in urmatorii ani.

17

Capacitate: 1.624 to/an Investitie: 1.194.000 EURO din care Credit: 980.000 EURO
SPECIFICATIE GRAD UTILIZARE A. TOTAL VENITURI A1. Venituri din activ. curenta A2. Venituri din vanzari A3. CREDIT B. TOTAL COSTURI B1. Costuri exploatare B2. Costuri investitie B3. Rambursare credit+dobanda B4. Alte costuri financiare -fond garantare 3% -comision banca 0,8% C. REZULTAT BRUT D. IMPOZIT 25% E. PROFIT NET F. PROFIT CUMULAT AN 1 12% 1.230.190 250.190 980.000 1.219.264 162.624 980.000 39.200 37.240 29.400 7.840 10.926 2.732 9.194 8.194

CASH FLOW PROIECT FERMA PENTRU CRESTEREA SI VALORIFICAREA PUILOR DE CARNE IN REGIM INDUSTRIAL
AN 2 85% 1.772.175 1.772.175 1.549.065 1.289.365 235.200 24.500 24.500 223.110 55.776 167.334 175.528 AN 3 85% 1.772.175 1.772.175 1.536.325 1.289.365 227.360 19.600 19.600 235.850 58.962 176.888 352.416 AN 4 85% 1.772.175 1.772.175 1.524.385 1.289.365 219.520 14.700 14.700 247.790 61.947 185.843 538.259 AN 5 85% 1.772.175 1.772.175 1.510.845 1.289.365 211.680 9.800 9.800 261.330 65.332 195.998 734.257 AN 6 85% 1.772.175 1.772.175 1.498.105 1.151.920 209.840 4.900 4.900 274.070 68.517 205.553 939.810

18

H. REZULTATELE CE URMEAZA A SE OBTINE PRIN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI Total venituri previzionate pe 6 ani = 10.091.055 EURO din care din vanzari = 9.111.055 EURO * Total cheltuieli pe 6 ani = 8.837.789 EURO din care costuri financiare (dobanda, garantare, comisioane bancare) = 1.136.800 EURO * Rezultat brut = 1.253.666 EURO * Profit net = 939.810 EURO Rezultatele sunt in conditiile rambursarii creditului de 980.000 EURO. * INFORMATII FINANCIARE (PRELIMINARE) * Rata interna de rentabilitate AN 3 15,35% * AN 5 17,3% AN 6 18,3%

Rata finanaciara (profit net/vanzare) AN 3 9,98% AN 5 10,49% AN 6 16,6%

Rentabilitatea fata de valoarea totala a investitiei La credit La total investitie 127% 104%

Rentabilitatea capitalului investit 81%

Din datele prezentate rezulta ca proiectul este fezabil. PRESEDINTE Ilie Dumitru DIRECTOR Ing. Petre Serbanescu

http://facultate.regielive.ro/proiecte/economie_marketing_management/plan_de _afaceri_sc_dealul_mare_srl_sighisoara-45573.html

19