Sunteți pe pagina 1din 4

Lectia 1 Introducere in contabilitate Patrimoniul agentului economic se afla in continua miscare si transformare ca urmare a unor procese gen: a. b. c.

. aprovizionarea - urmareste cheltuielile privind transportul si aprovizionarea cu materii prime si materiale productia urmareste totalitatea heltuielilor aferente productiei vanzarea urmareste si tine evidenta cheltuielilor privind desfacerea produselor (ambalarea, transportul, depozitarea, sortarea si intretinerea lor) Totalul (suma de platit fiecarui salariat) se pune in legatura cu valorile banesti. 3d. Datorii catre creditori: banci, firme de leasing Datorii: rata lunara, dobanda, comisioanele Nota: de urmarit sumele si termenele de plata ! Trebuie sa se faca din nou legatura cu valorile banesti. 4. Drepturi (creante) sume de incasat: Obiectul contabilitatii inregistrarea, urmarirea si controlul sistematic al existentei, miscarii si transformarii patrimoniului Patrimoniul - reprezinta: totalitatea bunurilor si valorilor economice pe care le gestioneaza o societate totalitatea drepturilor si obligatiilor pe care societatea si le asuma in legatura cu bunurile si valorile detinute a. creante clienti: client 1 client 2 client 3

vanzare: 29.08 3500 lei incasare 31.08 1000 lei incasare 12.09 2500 lei

Creanta suma totala de 3500 lei (clientul devine dator) Livrarea + incasarea Creanta = inverse datorie Nota: de urmarit suma de incasat si termenele ! b. creante salariati: Daca se da salariatului un avans spre decont de 1000 de lei, acesta reprezinta o creanta (datorie); prin urmare acesta trebuie: sa returneze suma imprumutata sau; sa aduca documente justificative

1. Bunuri: a. cantitativ (stoc) - cresteri si descresteri b. valoric - element si total 2. Valori banesti: casa (cash) incasari si plati banca intrari si iesiri actiuni la bursa de valori tichete 3. Datorii / Obligatii: a. furnizori b. bugetul de stat (taxe, impozite) c. salariati d. creditori (de ex: banci) 3a. Datorii catre furnizori (livreaza bunuri si presteaza servicii) Ex: furnizor 1 furnizor 2 furnizor 3 cumparare: 29.08 - 4000 lei (datorie) plata 1 efectuata in 15.09 1000 lei plata 2 efectuata in 3.10 3000 lei

Exemple operatii contabile: Exercitiul 1: Se vinde un produs la pretul de 100 lei cu TVA 24 %; PFV 124 I. stoc (1 buc) II. creanta (o crestere / suma de incasat de 124 lei) III. TVA (124) aspecte fiscale generate de vanzarea produsului IV. venit (100 lei) La sfarsitul lunii se calculeaza venitul total, din care se scad cheltuielile; rezultatul reprezinta profitul, din care se plateste impozitul de 16 %. Venituri Cheltuieli = Profit

Operatia contabila = 1 achizitie + 2 plati Datoria = valoarea achizitiei valoarea platilor Nota: de urmarit suma de plata + termenele 3b. Datorii catre bugetul de stat (taxe, impozite) Salariatul plateste 4 taxe la stat (CAS, CASS, somaj, impozit pe venituri/salariu), iar angajatorul alte 6 taxe S1 3c. Datorii catre salariati: S2 S3

Contabilitatea presupune: a. b. contabilitatea primara: intocmirea documentelor contabile contabilitatea financiara: inregistrarea datelor din documentele contabile primare cu ajutorul conturilor, precum si generarea documentelor de sinteza (balanta, bilant documente care reflecta patrimonial firmei sau institutiei respective la o anumita data)

alte elemente menite sa asigure consemnarea completa a operatiunilor efectuate

Rolul documentelor contabile este acela de inregistrare cronologica si sistematica a operatiunilor effectuate. Relatia documentelor justificative are dublu sens: toate documentele justificative sunt reflectate in contabilitate reflectandu-se operatiunile toate inregistrarile din contabilitate trebuie sa aiba la baza un document justificativ Verificarea documentelor se face avand in vedere 3 aspecte: aspectul de forma ( se verifica cum a fost completat formularul si daca corespunde cu actele justificative) verificarea cifrica (se verifica exactitatea datelor si calculelor) verificarea de fond (se verifica legalitatea si oportunitatea operatiilor respective) Lectia 1 1. Patrimoniul: bunuri

Legea Contabilitatii (nr. 82 / 1991) privind documentele contabile prevede: Art. 6 - (1) Orice operatiune economico-financiara efectuata se consemneaza in momentul efectuarii ei intr-un document care sta la baza inregistrarilor in contabilitate, dobandind astfel calitatea de document justificativ. (2) Documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate angajeaza raspunderea persoanelor care le-au intocmit, vizat si aprobat, precum si a celor care le-au inregistrat in contabilitate, dupa caz. Art. 10 (4) Raspunderea pentru aplicarea necorespunzatoare a reglementarilor contabile revine directorului economic, contabilului sef sau altei persoane imputernicite sa indeplineasca aceasta functie, impreuna cu personalul din subordine Art. 11 Detinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, titluri de valoare, numerar si alte drepturi si obligatii, precum si efectuarea de operatiuni economice, fara sa fie inregistrate in contabilitate, sunt interzise.

valori banesti datorii / obligatii creante (sume de incasat)

2. Legea contabilitatii: Documentul contabil contine urmatoarele elemente componente, specificate in Ordinul Ministrului Finantelor nr. 3512/2008: denumirea documentului denumirea, sediul si adresa persoanei juridice care intocmeste documentul numarul documentului si data intocmirii acestuia mentionarea partilor care participa la efectuarea operatiunii economico financiare continutul operatiunii economico financiare datele cantitative si valorice aferente operatiunii economico financiare effectuate numele si prenumele, precum si semnaturile persoanelor care raspund de efectuarea operatiunii economico financiare ale persoanelor cu atributii de control financiar preventive si ale persoanelor in drept sa aprobe operatiunile respective, dupa caz contabilitatea primara contabilitatea financiara

3. Documente utilizate in contabilitatea stocurilor: Factura: baza legala continutul / rubricile obligatorii pentru furnizor si cumparator corectarea erorilor din facturi: stornarea

FACTURA: baza legala: 1. Codul Fiscal (Legea 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare) 2. Ordinul Ministrului Finantelor nr. 2226/27.12.2006 3. Legea Societatilor Comerciale nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare Factura se intocmeste in cazul livrarii de bunuri si/sau prestari de servicii.

Lectia 1 Documente utilizate in contabilitatea stocurilor In factura se vor trece de catre furnizor toate produsele livrate/serviciile prestate. Factura se intocmeste in doua exemplare: CUMPARATOR (client) a. b. pentru furnizor: la compartimentul financiar contabil, pentru inregistrarea in contabilitate pentru comparator: la compartimentul financiar contabil, pentru acceptarea platii, precum si pentru inregistrarea in contabilitate

livrare bunuri FURNIZOR (vanzator) intocmire factura OBLIGATIE DE PLATA creanta (suma de incasat)

Observatii: Factura serveste ca: document de insotire a marfii pe timpul transportului dupa caz document justificativ de inregistrare in contabilitatea furnizorului si a cumparatorului document pe baza caruia se intocmeste instrumentul de decontare a bunurilor livrate si a serviciilor prestate 1. Conform art. 155, alin. 6 din Codul Fiscal, semnarea si stampilarea facturilor NU sunt obligatorii (incepand cu data de 01.01.2007)

La furnizor este obligatorie stampila si semnatura; la comparator, nu !!! 2. In cazul pierderii, sustragerii sau distrugerii exemplarului original al facturii. Emitentul trebuie sa emita un duplicate al facturii pierdute, sustrase sau distruse

Rubricile obligatorii cuprinse in factura: a. seria, numarul si data facturii Factura este un formular cu regim intern de inseriere, tiparire si numerotare; - conducerea unitatii va desemna prin decizie interna scrisa, o persoana sau mai multe care sa aiba atributii privind alocarea si gestionarea numerelor aferente facturilor emise - factura va avea un numar de ordine, in baza uneia sau mai multor serii, numar ce trebuie sa fie secvential, stabilit de societate Anual, se stabileste numarul de la care se va emite prima factura. b. pentru furnizor - denumire, forma juridica - codul de identificare (CIF) format din atributul fiscal (RO) si codul unic de inregistrare (CUI, atribuit de Ministerul Finantelor la infiintare; este un cod numeric, format din 4 8 cifre) - adresa, judetul (sectorul) - numarul din registrul comertului (de forma Jxy/123456/2004, atribuit de Registrul Comertului la infiintare) - capitalul social si cota de TVA c. pentru cumparator: - denumire, forma juridica - codul de identificare fiscala (CIF) - adresa, judetul (sectorul)

CORECTAREA ERORILOR DIN FACTURI (art. 159, Legea 571/2003, Codul Fiscal) se efectueaza astfel: a. in cazul in care documentul nu a fost transmis catre beneficiar, acesta se anuleaza si se emite un nou document Nota: Anularea documentului se face si pe hartie si din calculator !!! b. in cazul in care documentul a fost transmis beneficiarului: se face stornarea; se emite un nou document care trebuie sa cuprinda informatiile initiale, numarul si data documentului corectat, valorile cu semnul minus pe de o parte, iar pe de alta parte se emite un al doilea document care va contine informatiile si valorile corecte. Stornarea: a. obtinerea anularii inregistrarii anterioare b. intocmirea articolulului contabil corect

Efectele stornarii: - refacerea stocului - anularea datoriei clientului STORNARE RETUR

Stornarea - corectarea sau anularea unor inregistrari anterioare gresite Returul returnarea produsului defect