Sunteți pe pagina 1din 1

I.

MINISTERUL JUSTIIEI

II.

III.
Formular nr. 9

OFICIUL NAIONAL AL
REGISTRULUI COMERULUI
/
OFICIUL REGISTRULUI
COMERULUI DE PE LNG
TRIBUNALUL

CERERECOMAND

Nr. intrare: ............................................

ELIBERARE ACTE

Data : ....................................................
TAX SUPLIMENTAR(1):

.....................

48 de ore 50%

IV.
1. Solicitant ......................................................................................................................................................................................
(denumire firm, numr de ordine n registrul comerului sau cod unic de nregistrare / nume, prenume)

cu sediul/domiciliul n .................................... str. ........................................................ nr. ....... bl. ....... sc. .... etaj ..... ap. .
jude/sector .................................. telefon ........................... fax ........................... e-mail ............................................................
prin ........................................................................................................................... n calitate de ................................................
conform ...................................................................................................................... cu domiciliul n ..........................................
str. .................................................................. nr. ........ bl. .......... sc. ... etaj ..... ap. .. jude/sector .................................. .
2. pentru firma: ...........................................................................................................................................................................
avnd numr de ordine n registrul comerului .................................... cod unic de nregistrare .................................................
n temeiul Legii nr. 26/1990 privind registrul comerului, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, solicit:
3. Obiectul cererii:
3.1. Certificat constatator pentru:

SAPARD

licitaie

banc

obinere viz

leasing

notariat

fonduri IMM CAS ................................

altele(2): ..........................................................................................................................................................................

Tipurile de date cuprinse n certificat(2): date de identificare durata de funcionare declarat activitatea principal
activiti secundare capital social asociai / acionari administratori / persoane mputernicite cenzori
auditori subuniti / alte sedii secundare mrci, brevete activiti autorizate societatea de registru independent
dobndirea de ctre societate a unui bun de la un fondator/acionar

date din situaiile financiare anuale pe anul ...............: cifr de afaceri profit brut profit net numr salariai
3.2. Extras de registru
3.3. Copii certificate: dosar complet

actele: ...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
4. Numr exemplare solicitate: .......... 5. Formulare rspuns n: limba romn limba englez
V. Persoana i domiciliul ales pentru comunicri, potrivit art.28 din Legea nr.26/1990, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare(3):
1. Nume i prenume: ................................................................................................................................................................... .
2. Adresa: localitatea ............................................................... str. .............................................................................................
nr. ................... bloc................... scara.............. etaj.............. ap........... jude/sector.................................................................
cod potal............... telefon ..................................... fax ..................................... e-mail ........................................................ .
3. Solicit comunicarea prin: pot e-mail biroul eliberri, la sediul instituiei

Data: ....................................

Semntura ..................................

VI.
Termen .........................................................................

Confirmare primire .....................................................

ntocmit ........................................................................

Nr. i data ieirii ......................................................

Verificat .......................................................................
Not :

(1) Se poate percepe pentru poziiile 3.1. sau 3.3;


(2) Se va preciza scopul i se vor marca tipurile de date pe care le va conine certificatul;
(3) Rubricile din caset se completeaz numai n cazul n care persoana difer de solicitantul cererii.

cod: 11-10-127