Sunteți pe pagina 1din 7

Referat la Fizica

Elev: Casandriuc Laura Clasa a XII-a C L.S.N. :Grigore Antipa Profesor doctor Corneliu Daniel Furtuna

Efectul Compton
Albert Einstein explicase nc din 1905 efectul fotoelectric folosind un concept revolu ionar, cuanta de lumin . Pentru a convinge un num r important de sceptici a fost nevoie ns de observa iile unui fizician american, Arthur Compton, care a reconfirmat teoria lui Einstein cnd a explicat efectul care i poart numele.

Introducerea conceptului de cuantizare a energiei la nceput de secol XX


La nceputul secolului trecut, cercet rile lui Planck i Einstein privind radia ia corpului absolut negru, respectiv efectul fotoelectric, au dat na tere concep iei conform c reia radia ia infraro ie i undele electromagnetice din spectrul vizibil (al turi de toate formele de energie electromagnetic ) nu puteau fi explicate folosind exclusiv ideile din mecanica newtonian i electromagnetismul maxwellian, deoarece n anumite circumstan e, eviden iate de unele experimente, radia ia electromagnetic se comporta asemenea unui flux de particule. Planck introdusese constanta ce i poart numele pentru a explica radia ia emis de un corp ideal, absolut negru, iar Einstein folosise n 1905 aceast valoare pentru a l muri efectul fotoelectric, un proces n cadrul c ruia lumina care cade pe o suprafa metalic d na tere unui curent electric. Constanta lui Planck definea cantitatea de energie pe care o asociem unui foton (cuanta de energie electromagnetic ) de o anumit frecven , energie care se exprim prin formula E=h* , unde h este constanta lui Planck, iar frecven a radia iei electromagnetice. Calculele i observa iile lui Planck privind radia ia corpului absolut negru sugeraser , iar interpretarea einsteinian a efectului fotoelectric introdusese ideea de cuantizare a energiei. Viziunea maxwellian , clasic , bazat pe natura exclusiv ondulatorie a undelor electromagnetice, de i nu d duse explica ii consistente pentru cele dou fenomene anterior amintite, reprezenta o veritabil dogm pentru fizicieni la nceputul secolului XX. De i structura corpuscular a luminii oferise o explica ie riguroas pentru efectul fotoelectric, ideea nu fusese mbr i at pe scar larg . n 1923, Arthur Holly Compton, un fizician american n scut la 10 septembrie 1892 n Wooster, Ohio, ofer dovezi suplimentare potrivit c rora radia ia electromagnetic are i o structur corpuscular , iar cuantelor - particulele constituente - li se pot asocia propriet i precum energia i impulsul. Mai mult, la interac iunea cu materia a acestor corpusculi se respect i legile de conservare a energiei i impulsului. Observa iile lui Compton au reprezentat la vremea respectiv o binevenit i necesar reconfirmare a naturii corpusculare a luminii, solidificnd astfel no iunile introduse de Einstein n 1905.

n ce const efectul Compton?


Efectul fotoelectric a pus n eviden faptul c la ciocnirea fotonului cu un electron din structura unui metal se respect legile de conservare a energiei. Energia fotonului incident este de un ordin de m rime comparabil cu cel al energiei care ine electronul legat de nucleu, c iva electronvol i (eV). Atunci cnd fotonul ciocne te electronul, el posed i cedeaz exact energia necesar disloc rii electronului din structura metalic . Compton i-a pus ntrebarea urm toare: ce se ntmpl atunci cnd fotonul are o energie mult mai mare (de pild , n zona razelor X fotonii au energii de c iva kiloelectronvol i) ?

Montajul experimental i observa iile lui Compton


Pentru a studia fenomenul, fizicianul american a bombardat cu raze X un bloc de grafit i a constatat c radia ia difuzat de electronii liberi ai materialului (este vorba de electronii slab lega i, cu energie de leg tur cu atomul p rinte mai mic dect cea a fotonului incident) con ine att o component cu aceea i lungime de und cu a radia iei incidente, dar i radia ii cu lungime de und mai mare dect radia ia incident . Al turi de radia ia electromagnetic mpr tiat cu o lungime de und m rit , sistemul con ine i a a-zisul "electron de recul", electron ini ial slab legat, considerat liber i care i schimb energia cinetic sub ac iunea razelor X incidente. mpr tierea razelor X putea fi explicat par ial folosind teoriile bazate pe electromagnetismul clasic. Sir J.J. Thomson pusese la punct teoria clasic a undelor electromagnetice mpr tiate de particulele nc rcate electric, numai c aceasta nu putea explica modificarea lungimii de und a radia iei difuzate. Compton i-a propus s m soare aceast cre tere a lungimii de und , ct i dac acest fenomen depinde n vreun fel de unghiul sub care undele sunt mpr tiate. A imaginat un montaj similar celui de mai sus. O surs de raze X putea fi orientat pe unghiul dorit spre o int de grafit. O serie de fante succesive permitea doar undelor difuzate sub un anumit unghi (reglabil datorit faptului c orientarea sursei de raze X era reglabil ) s p trund n camera spectrometrului. Spectrometrul era format dintr-un cristal care reflecta radia iile i o camer de ionizare care le detecta. Detaliile tehnice pe care i baza func ionarea montajul nu sunt importante n contextul discu iei.

S-a constatat c lungimea de und ' a radia iei difuzate depinde doar de unghiul de difuzie (cre te cnd unghiul creste de la 0 la 90 de grade), nu i de substan a difuzant (n acest caz grafitul). Unghiul de difuzie (vezi figura de mai sus) este unghiul dintre direc ia de propagare a radia iei incidente i cea n care se propag radia ia difuzat (mpr tiat ). Fenomenul observat, i anume c pentru diverse unghiuri de mpr tiere a radia iei incidente, pe lng radia ii cu lungimea de und egal cu a radia iei incidente, apare i o alt radia ie, cu lungimea de und mai mare, a primit numele de efect Compton. Fenomenul este cunoscut i drept "mpr tiere Compton". Compton a f cut publice observa iile sale n cadrul unei lucr ri publicate n acela i an, 1923, i intitulat "Radia ii secundare produse de c tre radia iile X". Pentru descoperirile sale din 1923, lui Compton i-a fost acordat n 1937 Premiul Nobel pentru fizic , pe care l-a mp r it cu Charles Thomson Rees Wilson. Comitetul Nobel a precizat c premiul i-a fost acordat "for his discovery of the effect named after him".

Explica ia propus de Compton


Conform teoriei clasice, undele electromagnetice incidente ar trebui s provoace oscila ia electronului cu o frecven egal cu a radia iei Roentgen. Pe cale de consecin , electronul ar trebui s radieze energie de aceea i frecven cu cea a radia iei Roentgen incidente. Numai c experimentul lui Compton a ar tat c o parte a radia iei difuzate are lungimi de und mai mari dect radia ia incident . Fenomenul nu putea fi explicat exclusiv pe baza teoriei clasice, a a cum fusese cazul i cu radia ia corpului negru sau cu efectul fotoelectric. Compton propune o explica ie plecnd de la ideea c radia ia incident are natur corpuscular . El ajunge empiric la o formul pentru lungimea de und a radia iei difuzate de forma: '- = c(1-cos ), unde c este o constant (lungimea de und Compton) care are valoarea 2,426x10-12 m = 2,426x10-2 . Rela ia aceasta se respect indiferent de materialul folosit, ceea ce indic faptul c fenomenul observat descrie o proprietate a constituen ilor de baz ai materiei, iar nu una a vreunei anume substan e. Ulterior au fost explicitate matematic legile de conservare a energiei i impulsului la ciocnirea dintre raza X incident (corpusculul incident) i electronul slab legat n structura cristalului de grafit folosit. Calculele matematice efectuate pe baza ecua iilor de conservare a energiei i impulsului n sistemul descris de figura de mai sus au condus la o formul foarte asem n toare:

- lungimea de und a fotonului incident - lungimea de und a fotonului dup mpr tiere me - masa electronului - unghiul sub care se schimb direc ia de deplasare a fotonului (unghiul de difuzie)
'

h - constanta lui Planck c - viteza luminii.

O compara ie ntre efectul fotoelectric i mpr tierea Compton


Att efectul fotoelectric, ct i efectul Compton fac referire la interac iuni dintre radia ia electromagnetic i electroni, ambele putnd fi explicate doar lund n considerare natura corpuscular a undelor electromagnetice. Efectele sunt diferite deoarece, dac n cazul undelor electromagnetice din zona spectrului vizibil fotonul i transfer ntreaga energie electronului, n cazul razelor X radia ia Roentgen incident este mpr tiat la contactul cu electronul, fenomen nso it de cre terea lungimii de und a fotonului difuzat. Energia ini ial a fotonului incident este transformat n energie cinetic a electronului de recul i n energie de natur electromagnetic , asociat fotonului rezultat n urma mpr tierii, cu o valoare mai mic (corespunz toare unei lungimi de und mai mari). O cuant de energie mare ( corespunz tor razelor X) este nlocuit de una cu energie mai pu in ( ' > ), iar diferen a de energie este responsabil pentru reculul electronului slab legat. n cazul razelor X energia unei cuante este mult mai mare dect energia care ine electronul legat de atomul din materialul solid. Electronul este dislocat din structura solidului ntr-un fenomen similar unei ciocniri elastice, fenomen pe care l putem privi prin prisma conserv rii energiei i impulsului particulelor implicate n respectiva interac iune. n cadrul ambelor fenomene (efectele fotoelectric i Compton) radia ia electromagnetic manifest propriet i care nu pot fi explicate n mod consistent dect considernd-o ca fiind format din particule energetice - fotonii - corpusculi cu energie i impuls proprii i care se supun legilor de conservare a acestor m rimi.

Cuprins
Introducerea conceptului de cuantizare a energiei la nceput de secol XX...1 n ce const efectul Compton?................................................................................2 Montajul experimental i observa iile lui Compton ..2 Explica ia propus de Compton..3 O compara ie ntre efectul fotoelectric i mpr tierea Compton .4

Bibliografie
1. www.scientia.ro 2. http://en.wikipedia.org