Sunteți pe pagina 1din 4

Rotariu tefan-Lucian, masterand anul II, Facultatea de Sociologie i Asisten Universitatea din Bucure ti, Modulul: Devian Social

i Criminalitate

Social ,

REFERAT DE EVALUARE

III. DATE PRIVIND PERSOANA PENTRU CARE A FOST SOLICITAT REFERATUL: nvinuitul Marius Andreescu este cercetat sub aspectul s vr irii infrac iunii de lovire sau alte violen e (art. 180 C. pen.). Cu privire la fapt , acesta i asum responsabilitatea pentru conflictul desf urat ntre el i numitul Andrei Manolache, victima n acest dosar penal. Conflictul dintre cei doi a avut drept cauz ale lui Andrei fa icanele repetate de fratele mai mic al lui Marius. Cu toate c nvinuitul regret c l-a

lovit pe Andrei i astfel acesta a fost r nit grav, acesta consider c interven ia sa este justificat , motivndu- i atitudinea prin faptul c e de datoria sa s intervin n calitate de frate mai mare. Conform declara iilor lui Marius, ac iunea nu a fost una premeditat mam dus doar s vorbesc cu el pentru c fratele meu mi-a spus c nu-l las n pace. Fapt ins neconfirmat de cealalt parte din dosar A nceput s m njure i f r s apuc s zic ceva, m-a pus la p mnt i a nceput s m loveasc cu pumnii i cu picioarele. Tn rul nu are antecedente penale, nefiind anterior cercetat, judecat sau condamnat n vreo cauz penal . Ceilal i membri ai familiei nu sunt n eviden ele organelor de poli ie local . n ceea ce prive te modul n care acesta se raporteaz n prezent la consecin ele faptei nu se observ o schimbare de atitudine exceptnd un regret datorat excluderii acestuia din corul bisericii la care participa activ, conform celor men ionate de preotul comunit ii confesionale din care provine. n ceea ce prive te conduita nvinuitului anterior implic rii n fapt , tat l acestuia l descrie ca fiind un copil bun, responsabil i puternic ata at de familia din care provine. Aspect subliniat i de situa ia n care Marius a ales s renun e la coal la vrsta de 17 ani, n an terminal cnd tat l acestuia a suferit un accident de munc ce a avut drept

Rotariu tefan-Lucian, masterand anul II, Facultatea de Sociologie i Asisten Universitatea din Bucure ti, Modulul: Devian Social i Criminalitate

Social ,

urmare amputarea membrelor superioare. Din acel moment Marius i sus ine familia financiar prin prestarea unei munci cu ziua pentru localnicii care apeleaz la el. Din aceast activitate, conform celor men ionate de nvinuit, ajunge s c tige aproximativ 40 de lei pe zi. Climatul familiei este apreciat de mama lui Marius ca fiind stabil, lini tit i f r existen a unor acte de violen domestic , att fizic ct i psihic : de 25 de ani de cnd sunt maritat cu Gheorghe niciodat nu a ridicat palma la mine i nici nu m-a agresat verbal. Opinie confirmat acestora. Imaginea familiei sale n comunitate este n general favorabil n sensul c membrii familiei nu au avut probleme de rela ionare cu vecinii sau cunoscu ii. Preg tirea profesional i colar nu a fost o prioritate pentru membrii familiei cu i de tn r care consider c are o rela ie bun cu ambii i prime te suport material, afectiv i moral din partea p rin i, prezint stabilitate locativ

toate c mama lui Marius este absolvent de studii superioare fiind licen iat n teologie. Preg tirea i practica religioas sunt desemnate ca principalele modele deziderate n familie. Aspect confirmat de preotul parohiei: Nu exist slujb de Duminic f r ca familia Andreescu s participe cu to ii la cele sfinte. n acela i sens pot fi luate n considerare numeroasele obiecte de cult de inute de c tre familie n spa iul locativ: icoane i candele n fiecare nc pere, o bibliotec ce nsumeaz 200 de c r i cu tematic religioas i totodat au improvizat un spa iu special amenajat pentru rug ciune. Ceilal i patru fra i mai mici sunt colariza i n programul de gimaziu (Axinte, Babadag i Eleonora) i coala de arte i meserii din sat (Constantin). Condi iile de locuit ale familie sunt facile i n concordan decent ntre inute pe o suprafa cu nevoile aferente

familiei Andreescu. Locuin a, o cas la curte, de cca. 20 de ani este format din 4 nc peri locativ de 120 de metri p tra i. Casa este racordat la utilit ile accesibile n comunitate (gaz, curent i canalizare) i beneficiaz de o termocentral proprie ce utilizeaz lemnul drept combustibil. Marius are propria sa camer , n timp ce fra ii s i mpart cte doi alte dou camere.

Rotariu tefan-Lucian, masterand anul II, Facultatea de Sociologie i Asisten Universitatea din Bucure ti, Modulul: Devian Social i Criminalitate

Social ,

Veniturile familiei sunt alc tuite din pensia tat lui (800 lei pe lun ) la care se adaug sume de bani variabile, ob inute din vnzarea produselor agricole din gospod ria proprie (500-1000 lei pe lun ), precum i banii c tiga i de inculpat din lucrul cu ziua n agricultur (500-1000 lei pe lun ). Membrii familiei apreciaz c situa ia lor financiar este mul umitoare, veniturile ob inute de ace tia fiind suficiente pentru a le asigura un trai decent. Timpul liber al nvinuitului este consumat predominant n cadrul familiei. Particip la activit i casnice (cur enie, munci agricole, conversa ii educative cu fra ii mai mici) i particip activ la ceromoniile religioase desf urate n comunitate. Nu au fost identificate pe parcursul interviurilor realizate adic ii sau probleme de san tate cu impact criminogen la nivelul invinuitului. Marius declar c rareori consum b uturi slab alcoolizate (bere), n cantit i care nu i afecteaz comportamentul (1-2 la sfr it de s pt mn ) i neag consumul de droguri. Acesta se consider o persoan impulsiv , se enerveaz u or i are autocontrol sc zut, toate reac iile violente avnd leg tura cu protec ia fra ilor mai mici. Planurile de viitor ale lui Marius vizeaz implicarea n mai multe activit i religioase, g sirea unei partenere de via formare profesional . IV. FACTORI CARE INFLUEN EAZ CONDUITA GENERAL REFERATUL DE EVALUARE: Informa iile prezentate permit identificarea urm torilor factori de natur a sus ine sau dezvolta comportamentul infrac ional al nvinuitului: Abandonul colar aprobat i de c tre familia acestuia; Lipsa unei calific ri profesionale; SAU CARE POT INFLUEN A pentru a ntemeia o familie i finalizarea cursurilor de

A PERSOANEI PENTRU CARE A FOST SOLICITAT

Rotariu tefan-Lucian, masterand anul II, Facultatea de Sociologie i Asisten Universitatea din Bucure ti, Modulul: Devian Social Lipsa unui cerc stabil de prieteni; i Criminalitate Dependen a emo ional excesiv fa de familie;

Social ,

 Nu a fost i nici nu este angajat ntr-o rela ie sentimental de lung durat ; Personalitate impulsiv , autocontrol sc zut i irascibilitate; Informa iile prezentate permit identificarea urm torilor factori de natur a inhiba comportamentul infrac ional al nvinuitului: Desf urarea unor activit i lucrative n domeniul agrar; Marius i-a nsu it valori comunitare pro-sociale prin prisma convingerilor i practicilor religioase; Coeziune n familie; Condi ii optime de trai; Inten ia de i continua studiile; Persoan responsabil ; Este n rela ii bune cu persoanele nvecinate spa iului locativ; Implicarea n activit i non-profit de tip comunitar-religios (cor). V. Perspective de reintegrare n societate: innd cont de factorii prezenta i anterior se consider oportun finalizarea cursurilor profesionale n vederea unei traiectorii pozitive asupra comportamentului pro-social adoptat de c tre nvinuit. Aspect favorizat de resursele comunitare de care dispune individul ( coala este situat la o distan a de 1 km de domiciliu, atitudinea pozitiv a fo tilor profesori care l apreciau ca fiind capabil de a poseda cuno tin e temeinice n profesia de mecanic-auto) ct i de dorin a manifestat de acesta privind acest fapt. Un alt aspect considerat util dar cu o importan mai pu in semnificativ ar fi participarea nvinuitului la un curs de autocontrol i de control al emo iilor i/sau apelarea la serviciile de consiliere ale unui psiholog. Din aceast privin resursele comunitare sunt reduse prin prisma distan ei dintre domiciliu i ora ul cel mai apropiat de satul de provenien .