Sunteți pe pagina 1din 7

y PERE II AXILEI

-anterior: -mu chiul pectoral mic -mu chiul pectoral mare -posterior (dinspre superior spre inferior): -mu chiul subscapular -mu chiul latissimus dorsi -mu chiul rotund mare -medial: -coastele i spa iile intercostale -mu chiul din at anterior -lateral: -articula ia scapulohumeral

y SPA IUL AXILAR LATERAL (patrulaterul birondo-humero-tricipital)


-delimit ri: -superior: -m.rotund mic -inferior: -m. rotund mare -medial: -capul lung al m.triceps -lateral: -humerusul si capul lateral al tricepsului -con inut: -nervul axilar -artera circumflex humeral posterioar + vena omonim

y SPA IUL AXILAR MEDIAL(triunghiul birondo-tricipital)


-delimit ri: -superior: -m. rotund mic -inferior: -m. rotund mare -lateral: -capul lung al m.triceps -con inut: -artera circumflex a scapulei + vena omonim

y RE EAUA ARTERIAL A SCAPULEI


-artera cricumflex a scapulei (ramura din a. subscapular ce vine din a. axilar ) -artera transvers a gtului i artera suprascapular (din a. subclavie)

y FOSA CUBITAL (PLICA COTULUI)


-delimit ri: -lateral: -m. brahioradial -medial: -m.rotund pronator -plan eu: m.brahial -con inut: -tendonul m. biceps -artera brahial -nervul median

y RE EAUA ARTERIAL A COTULUI


-anterior: -a. colateral ulnar inferioar (din a. brahial ) cu ram. Anterioar a arterei recurente ulnare(din a. ulnar ) -a. colateral radial(din a. brahial profund ) cu a.recurent radial (din a. radial ) ambele nso esc nervul radial

y M NUNCHIURI VASCULO-NERVOASE DE LA NIVELUL MEMBRULUI SUPERIOR


-nervul axilar: -este nso it de artera circumflex humeral posterioar (ram.a arterei axilare), trecnd din axil prin spa iul axilar lateral, pe fa a posterioar a colului chirurgical al humerusului

-nervul toracic lung (ram. colateral a plexului brahial) coboar pe fa a antero-lateral a toracelui mpreun cu artera toracic lateral (ram. a arterei axilare) -nervul toracodorsal (ram.colateral a plexului brahial) coboar al turi de artera toracodorsal (ram. din artera subscapular ) ntre mu chiul latissimus dorsi i m. din at anterior -nervul radial este nso it de artera brahial profund , mpreun cu care iese din axil pe sub marginea inferioar a m.rotund mare, printre capetele de inser ie lung i lateral a m. triceps, apoi p trund n an ul nervului radial de pe fa a posterioar a humerusului, ntre capetele lateral i medial a m.triceps -apoi estenso it de artera colateral radial(ram. din artera brahial profund )cu care parcurge por iunea inferioar a an ului nervului radial i al turi de care ajunge pe fa a anterioar a bra ului, n antul bicipital lateral -(artera colateral medie ramur a arterei brahiale profunde- coboar superficial pe fa a posterioar a bratului, al turi de nervul cutanat posterior al antebra ului ramur a nervului radial) - tot la nivelul an ului bicipital lateral este nso it n por iunea inferoar de artera recurent radial(ram. a arterei radiale) - n fosa cubital nervul radial se distribuie n ramurile sale terminale, traiectul s u fiind continuat de ramura superficial a nervului radial, care coboar la antebra al turi de artera radial, profund de m. brahioradial. -nervul median se formeaz n axil anterior de artera axilar , trecnd ulterior lateral de aceasta -este apoi nso it la nivelul bra ului de artera brahiala, cu care coboar prin an ul bicipital medial, ini ial lateral de aceasta , apoi ,ncruci nd-o,medial de ea -la antebra coboar ntre m.flexor superficial aldegetelor i m. flexor profund al degetelor, nso it de artera nervului median (ram. a arterei interosoase anterioare) -nervul interosos (ram.a nervului median) coboar , al turi de artera interosoas anterioar (ram.a arterei interosoase commune,din artera ulnar ), pe fa a anterioar a membrane interosoase, ntre mu chii flexor profund al degetelor-medial i flexor lung al policelui-lateral -nervul ulnar se afl ini ial n an ul bicipital medial, dup care p trunde n loja posterioar a bra ului, nso it de artera colateral ulnar superioar (ram. a arterei brahiale), mpreun cu care str bate an ul nervulu ulnar, de pe fa a posterioar a artic. cotului. -tot la nivelul acestui an , nervul ncepe s fie nso it de ramura anteioar a arterei recurente ulnare(dinartera ulnar ), care se anastomozeaz cu precedenta -la nivelul antebra ului, nervul ulnar coboar acoperit de m.flexor ulnar al carpului, al turi de artera ulnar recurent

AN UL PULSULUI
-delimit ri: -lateral: -tedonul m.brahioradial -medial: -tendonul m.flexor radial al carpului -plan eu: -m.p trat pronator -con inut:-artera radial

y TABACHERA ANATOMIC
-delimit ri :-lateral: -m.lung abductor al policelui -m.scurt extensor al policelui -medial:-m. lung extensor radial al policelui -plan eu:-tendoanele mu chilor scurt si lung extensori radiali ai carpului -con inut: -artera radial(care emite la acest nivel ramura dorsal a carpului i artera metacarpian dorsal a policelui)

AN UL BICIPITAL MEDIAL
-delimit ri :-superior: -inferior: -lateral: -medial: -axila -plica cotului -m. biceps -la bra este superficial, la plica cotului este delimitat de inser iile proximale ale mu chilor epicondilieni mediali -con inut: -subcutanat: -vena bazilic -nervul cutanat medial al antebra ului -subfascial:-artera brahial -venele brahiale -nervul median

AN UL BICIPITAL LATERAL
-delimit ri :-superior: -axila -inferior: -plica cotului -lateral: -m. brahioradial i inser iile proximale ale mu chilor epicondilieni laterali -medial: -biceps -con inut: -subcutanat: -vena cefalic -nervul cutanat lateral al antebra ului(ramur terminal a nervului musculocutan),ce devine superficial n treimea inferioar a bra ului -subfascial: -nervul radial nsotit de artera recurent radial (ramur a arterei brahiale profunde) i apoi de artera recurent radial (ram. a artereiradiale), ce p trund n regiune ncepnd cu treimea inferioar a bra ului

y CANALUL INGHINAL
-situat lateral -perforat n fascia transversalis -ORIFICIUL INGHINAL SUPERFICIAL:-situat medial -perforat in aponevroza anterioar a mu chiului oblic extern al abdomenului -delimit ri:-lateral:-stlpul lateral(fibre din aponevroza m.oblic extern cese inser pe tuberculul pubelui de aceea i parte) -medial:-stlpul medial(fibre din aponevroza m.oblic extern cese inser pe tuberculul pubeluide partea opus ) -posterior: -stlpul posterior(fibre din aponevroza m.oblic extern de partea opus ce se inser pe tuberculul pubelui deaceea i parte, cu traiect posterior de ceilal i doi stlpi)-ligamentul reflex -anterior:-fibrele intercrurale sau arciforme(ntre stlpul medial i cel lateral) -ORIFICIULINGHINAL PROFUND:

-PERE I: -INFERIOR:-ligamentul inghinal -SUPERIOR:-marginea inferioar a m.oblic extern si transvers ai abdomenului( i dac este mai lung , tendonul conjunct) -ANTERIOR:-aponevroza anterioar m.oblic extern al abdomenului -POSTERIOR:-fascia transversalis, ntarit de unele forma iuni conjunctive: -ligamentul interfoveolar Hasselbach -ligamentul Henle -tendonulconjunct -ligamentul reflex(stlpul posterior)

y LACUNA VASCULAR
-ESTE SITUAT SUB LIGAMENTUL INGHINAL, SPRE MEDIAL -delimit ri:-antero-superior: -ligamentul inghinal(cese ntindentre SIAS i tuberculul pubic) -postero-inferior: -creasta pectineal cu ligam. pectineal Cooper(la niv. c rora se insem.pectineu) -lateral: -arcul iliopectineu(ce se ntinde ntre ligam.inghinal i eminen a Ilio-oubian ) -medial: -ligamentul lacunar Gimbernat(o reflectare spreposterior a ligam. inghinal npor iuneasa medial ) -con inut(dinspre lateral spre medial): -artera femural -vena femural -orificiul femural, acoperit numai de septul femural(o dependin a fascieitransversalis) con innd i c iva noduli limfatici; la acest nivel se pot produce herniile femurale.

y LACUNA NEUROMUSCULAR
-ESTE SITUAT SUB LIGAMENTUL INGHINAL, SPRE LATERAL -delimt ri:-superior:-ligamentul inghinal -medial: -arcul iliopectineu -inferior: -marginea superioar a osului coxal -con inut(dinspre lateral spre medial):-m. iliopsoas -nervul femural

y TRIGONUL FEMURAL SCARPA


-delimit ri:-superior:-ligamentul inghinal -lateral: -marginea medial a m.croitor -medial: -marginea lateral a m. adductor lung -plan eu: -lateral:-m.iliopsoas -medial:m.pectineu -defapt, regiunea topografic descris nu este una plan , ci tridimensional , de forma unei piramide cu baza superior i vrful inferior: -baza: -lacunele neuromuscular si vascular -vrful: -la intersec ia mu chilor croitor i adductor lung -peretele anterior: -foi a superficial a fasciei lata

-peretele postero-lateral: -fa a anterioar a m. iliopsoas i fascia sa -peretele postero-medial: -fa a anterioar a m.pectineu i fascia pectinee -con inut(dinspre lateral spre medial):-nervul femural -artera femural -vena femural -canalul femoral sau infundibulul(un spa iuvirtual,medial de vena femural , cu baza la inelul femoral ivrful la crosa venei safene mari ; este acoperitde fascia cribrosa, conine nodule limfatici i constituie traiectul herniilor femurale)

y CANALUL ADDUCTORILOR HUNTER


-delimit ri: -antero-medial:-membrana vasto-adductorie -m. croitor(care o acoper ) -lateral: -m.vast medial -posterior: - m.adductor mare (si adductor lung) -inferior: -hiatusul tendinos(delimitat ntre inser iile m .adductor mare pe linia aspr a femurului i pe tuberculul adductorului mare)la nivelul c ruia canalul adductorilor comunic cufosa poplitee -con inut: -artera femural -vena femural (la acest nivel vena femural incruci eaz artera femural plasndu-se Lateral de aceasta) -nervul safen(ramur senzitiv a nervuli femural, care n por iunea inferioar a canalului Hunter perforeaz membrana vastoadductorie, mpeun cu artera descendent a genunchiului icoboar superficial pe fa a medial a gambei)

y FOSA POPLITEE
-delimit ri:-supero-lateral: -m.biceps femural -supero medial: -m.semitendinos -infero-lateral: -capul lateral al m.gastrognemian -infero-medial: -capul medial al m.gastrognemian -con inut(dinspre anterior spre posterior): -artera poplitee -vena poplitee -nervul ischiadic(la acestnivel nervulischiadic se bifurc ntr-o ramur lateral -nervul peronier comun io ramur medial nervul tibial) y

RE EAUA

ARTERIAL

A GENUNCHIULUI

Format din : -artera descendent a genunchiului(din artera femural ) -arterele articulare(ramuri aleartereipoplitee):-supero-medial -supero-lateral -infero-medial -infero-lateral -mijlocie -artera recurent tibial (ramur a arterei tibiale posterioare)

y TRAIECTUL ARTEREI TIBIALE POSTERIOARE


-se desprinde din artera poplitee n unghiul inferior al fosei poplitee -p trunde pe sub arcada m.solear, cobornd pe fa a posterioar a gambei ntre m.triceps sural i Planul muscular profund, constituit din mu chii flexori -n acest intersti iu se sprijin pe m.tibial posterior

y ARTERELE DORSALE ALE MINII


-RE EAUA DORSAL A CARPULUI: -Superficial :-situat subcutant peretinaculul extensorilor -Profund : -situat sub tendoanele extensorilor, pe masivul carpian -format din: -ramurile dorsal ale carpului provenite din arterele ulnar i radial -arterele interosoase anterioar i posterioar -distribu ie:-3artere interosoase dorsal (pentru spa iile interosoase I,II,III), iar din acestea se desprind artere digitale dorsal proprii destinate falangei proximale a degetelor II,IV,V i fe ei mediale a degetului II -ramuri perforante emise de arterele interosoase dorsal la nivelul extremit ii proximale a spa iului interosos, cere se anastomozeaz cu arterele interosoase palmare -ARTERA METACARPIAN DORSAL I-cu origine n artera radial la nivelul tabacherei anatomice, ce se distribuie sub form de artere digitale proprii ce irig degetul I i fa a lateral a degetului II

y ARCADA PALMAR

SUPRFICIAL

-format din:ramurile palmare superficial ale arterelor ulnar (ram. terminal) i radial -raporturi:-posterior:-tendoanele mu chilor flexori ai degetelor -nervii digitali palmari(din nervii ulnar i median) -anterior:-aponevroza palmara provenit din m.palmar lung -distribu ie:-artera digital plamar V-coboar pe marginea palmar a degetului V -3artere digitale palmare comune(pentru spa iile II,III,IV)-din acestease desprind arterele digitale palmare proprii care irig :-fa a palmar a degetelor II,III,IV,V. -fata dorsal a falangelor medie i distal a degetelor respective

y ARCADA

PALMAR

PROFUND

-format din :ramurile palmare profunde ale arterelor radial (ram.terminal) i ulnar \ -raporturi:-posterior-oasele metacarpiene -anterior m.eminen ei tenare -m.eminen ei hipotenare -tendoanele m.flexori -distribu ie:-din concavitate:-ramuri pentru re eaua palmar a carpului -din convexitate: -4 artere interosoase palmare, care la extremitatea distal a spaiului interosos dau artere perforante, ce se anastomozeaz cu arterele interosoase dorsal -artera principal a policelui, localizat lanivelul primului spa iu interosos ce se ramific n 2 artere digitale proprii, destinate fe ei mediale a policelui i fe ei laterale a indexului