Sunteți pe pagina 1din 92

Anul 173 (XVII) Nr.

458 bis

PARTEA

LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE SUMAR


Pagina Anexa la Ordinul ministrului transporturilor, construciilor i turismului nr. 279/2005 pentru aprobarea Reglementrii tehnice Normativ privind proiectarea, execuia, monitorizarea i recepia pereilor ngropai, indicativ NP 113-04..................

Luni, 30 mai 2005

292

ACTE ALE

ALE

ORGANELOR

DE

SPECIALITATE CENTRALE

ADMINISTRAIEI

PUBLICE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCIILOR I TURISMULUI

ORDIN pentru aprobarea Reglementrii tehnice Normativ privind proiectarea, execuia, monitorizarea i recepia pereilor ngropai, indicativ NP 113-04*)
n conformitate cu art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construcii, cu modificrile ulterioare, n temeiul art. 2 pct. 45 i al art. 5 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea i funcionarea Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului, cu modificrile i completrile ulterioare, avnd n vedere Procesul-verbal de avizare nr. 48 din 6 iulie 2004 al Comitetului tehnic de specialitate CTS 6 i Procesul-verbal de avizare al Comitetului tehnic de coordonare general nr. 27 din 15 octombrie 2004, ministrul transporturilor, construciilor i turismului emite urmtorul ordin: Art. 1. Se aprob Reglementarea tehnic Normativ privind proiectarea, execuia, monitorizarea i recepia pereilor ngropai, indicativ NP 113-04, elaborat de Universitatea Tehnic de Construcii Bucureti, prevzut n anexa care face parte integrant din prezentul ordin. Art. 2. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, i intr n vigoare n termen de 30 de zile de la data publicrii. Art. 3. La data intrrii n vigoare a prezentului ordin orice dispoziii contrare i nceteaz aplicabilitatea.

Ministrul transporturilor, construciilor i turismului, Gheorghe Dobre Bucureti, 23 februarie 2005. Nr. 279.
*) Ordinul nr. 279/2005 a fost publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 458 din 30 mai 2005 i este reprodus i n acest numr bis.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005


ANEX*)

NORMATIV privind proiectarea, execuia, monitorizarea i recepia pereilor ngropai, indicativ NP 113-04

*) Anexa este reprodus n facsimil.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005

10

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005

11

12

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005

13

14

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005

15

16

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005

17

18

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005

19

20

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005

21

22

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005

23

24

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005

25

26

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005

27

28

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005

29

30

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005

31

32

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005

33

34

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005

35

36

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005

37

38

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005

39

40

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005

41

42

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005

43

44

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005

45

46

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005

47

48

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005

49

50

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005


ANEXA A

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005

51

52

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005

53

54

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005


ANEXA B

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005

55

56

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005

57

58

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005

59

60

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005

61

62

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005

63

64

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005


ANEXA C

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005

65

66

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005

67

68

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005

69

70

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005

71
ANEXA D

72

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005

73
ANEXA E

74

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005

75
ANEXA F

76

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005

77

78

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005

79

80

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005

81

82

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005

83
ANEXA G

84

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005

85

86

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005


ANEXA H

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005

87

88

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005

89

90

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005

91

92

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005

EDITOR: PARLAMENTUL ROMNIEI CAMERA DEPUTAILOR Regia Autonom Monitorul Oficial, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureti, IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea Bucureti i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti (alocat numai persoanelor juridice bugetare) Tel. 224.09.71/150, fax 225.00.43, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaii cu publicul, Bucureti, os. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 i 410.47.23 Tiparul: Regia Autonom Monitorul Oficial Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 458 bis/30.V.2005 conine 92 de pagini. Preul: 210.000 lei vechi/21 lei noi

&JUYDGY|030930]
ISSN 14534495

Acest numr al Monitorului Oficial al Romniei a fost tiprit n afara abonamentului.