Sunteți pe pagina 1din 2

Debitorii sunt persoane fizice/juridice care primesc bani, produse, m rfuri, li se execut lucr ri sau presteaz servicii avnd

obliga ia de a restitui sau achita contravaloarea lor la scaden (o dat fixat ). Creditorii sunt persoane fizice/juridice care dau cu mprumut sume de bani, livreaz produse, m rfuri, execut lucr ri sau presteaz servicii avnd dreptul de crean , respectiv dreptul de a i se restitui suma de bani sau de a primi sume ce reprezint contavaloarea produselor sau m rfurile livrate, lucr ri executate sau servicii prestate. Clientul este ag. ec. care prime te produse, i se execut lucr ri sau presteaz servicii. Furnizorul este persoana juridic care livreaz aceste produse, execut lucr ri i presteaz servicii. Primirea i recep ionarea materiilor prime i materialelor se face n baza facturii sau avizului de expedi ie emis de furnizor. La primirea i recep ia materiilor prime i materialelor se confrunt de obicei datele nscrise n comanda sau contractul economic cu cele din factur sau avizul de expedi ie i se ntocme te nota de recep ie i constatare de diferen e. Bonul de consum se ntocme te la ie irea din magazie i darea n consum a materiilor prime i materialelor. La SC care elibereaz sau dau n consum m rfuri sau produse finite de acela i fel i de mai multe ori pe zi se va ntocmi fi a limit de consum. 4. documente privind eviden a m rfurilor n cazul intr rilor de m rfuri se utilizeaz Factura fiscal emis de furnizor pentru care la recep ia n societate se ntocme te Nota de intrare-recep ie i constatare de diferen e. n cazul vnz rilor de m rfuri pentru care ncas rile se efectueaz n numerar se ntocme te Monetarul i Raportul de gestiune. n cazul vnz rilor de m rfuri cu plata ulterioar se ntocme te Factura fiscal 1.8. Registrele contabile Registrele utilizate n eviden a financiar-contabil sunt: A. REGISTRUL JURNAL se poate prezenta sub forma unui registrujurnal general n cazul unit ilor cu un volum mare de activitate, situa ie n care se utilizeaz i REGISTRE-JURNALE AUXILIARE. Orice nregistrare n registrul-jurnal trebuie s cuprind elemente privind felul, num rul i data documentului justificativ, explica ie sumar a opera iunii economice, suma, conturile debitoare i cele creditoare n care se nregistreaz opera iunea economic . Unit ile care utilizeaz jurnale auxiliare sau lucreaz automatizat informa ia financiar-contabil vor trece n acest jurnal sumele centralizate (pe total). Acest registru se numeroteaz i se parafeaz la nceperea activit ii, la ncetarea activit ii sau ori de cte ori este nevoie de c tre organele fiscale. B. Registrul CARTEA MARE este un document contabil obligatoriu n

care se nregistreaz lunar i sistematic mi carea i existen a elementelor patrimoniale la un moment dat. Acest registru cap t forme foarte variate, cea mai des folosit fiind FI A DE CONT PENTRU OPERA IUNI DIVERSE, care st la baza ntocmirii balan elor de verificare a conturilor contabile, servind la : - stabilirea rulajelor lunare i a soldurilor pe conturi sintetice - verificarea nregistr rilor contabile efectuate. - furnizarea datelor pentru analiza economic i financiar . Fi ele se ntocmesc lunar, separat pentru debit i separat pentru credit, iar la nceputul anului, la deschiderea fi elor, pe primul rnd din coloana Suma se nregistreaz soldul ini ial din balan a de verificare ncheiat la sfr itul anului. Soldul se bareaz dup care se efectueaz nregistr rile opera iunilor economice ncepnd cu luna ianuarie. La sfr itul fiec rei luni, fi ele se bareaz , iar totalul sumelor din coloana Suma trebuie s fie egal cu totalul sumelor adunate pe orizontal din coloanele Conturi corespondente. Este procedeul ce se utilizeaz n cazul ntocmirii balan elor de verificare cu 8 coloane sau 4 egalit i C. REGISTRUL INVENTAR se ntocme te de c tre to i agen ii economici i serve te ca document contabil obligatoriu de nregistrare a rezultatelor inventarierii patrimoniului. Se ntocme te f r ters turi i spa ii libere pe baza Listelor de inventariere i a Proceselor verbale de inventariere. Acest registru se numeroteaz i se parafeaz la nceperea activit ii, la ncetarea activit ii sau ori de cte ori este nevoie de c tre organele fiscale. D. REGISTRUL JURNAL DE NCAS RI I PL I se utilizeaz de c tre persoanele care aplic contabilitate n partida simpl , i sunt trecute toate documentele justificative i serve te pentru nregistrarea operativ a ncas rilor i pl ilor i stabile te situa ia financiar a agentului economic respectiv.