Sunteți pe pagina 1din 3

Banca European de Investi ii apar ine celor 27 de state membre.

Sarcina sa este de a lua bani cu mprumut de pe pie ele de capital i de a acorda credite cu dobnd sc zut pentru proiecte privind mbun t irea infrastructurii, furnizarea de electricitate sau ameliorarea normelor de mediu att n ri din UE ct i n ri vecine sau n ri curs de dezvoltare. Rol Banca European de Investi ii sprijin proiecte n rile UE i investe te n viitoarele state membre i n rile partenere. n general, ia bani cu mprumut de pe pie ele de capital pentru a nu apela la bugetul UE. Ace ti bani sunt acorda i n condi ii favorabile proiectelor care se nscriu n linia obiectivelor politice ale UE. n anul 2008, BEI a strns suma de aproximativ 60 de miliarde de euro. Banca nu activeaz n scopul ob inerii de profit, ci acord credite la o rat a dobnzii apropiat de costul la care au fost mprumuta i banii. Servicii
y

mprumuturi: acordate unor programe sau proiecte viabile, att din sectorul public ct i din cel privat. Destinatarii pot fi foarte diferi i, de la mari corpora ii pn la municipalit i i ntreprinderi mici. Asisten tehnic : furnizat de o echip format din economi ti, ingineri i exper i pentru a veni n completarea facilit ilor de finan are. Garan ii: pentru un num r mare de organisme, de exemplu b nci, societ i de leasing, institu ii de garantare, fonduri mutuale de garantare, vehicule investi ionale. Capital de risc: solicit rile de capital de risc trebuie adresate direct unui intermediar.

Acordarea de mprumuturi n UE Aproximativ 90% din mprumuturi merg c tre programe i proiecte elaborate n UE. BEI acord credite n func ie de ase obiective prioritare, enumerate n planul de afaceri al B ncii:
y

Coeziune i convergen

y y y y y

Sprijin pentru ntreprinderile mici i mijlocii (IMM-uri) Durabilitatea mediului Implementarea Ini iativei Inovare 2010 (i2i) Dezvoltarea re elelor transeuropene de transport i energie (TEN) Surse de energie durabile, competitive i sigure

n afara UE BEI sprijin aplicarea politicilor UE de dezvoltare i cooperare cu rile partenere. Mandatul actual vizeaz :
y y

Europa Central i de Est Politica de vecin tate o Vecin tatea mediteraneean o Rusia i vecin tatea estic rile vizate de politica de dezvoltare i cooperare: o Africa, Caraibe, Pacific ( i teritoriile de peste m ri) o Africa de Sud o Asia i America latin i organizare

Structur
y y

Ac ionari cele 27 de state membre al UE Guvernan Consiliul guvernatorilor, Consiliul directorilor, Comitetul de audit i Comitetul de conducere Control i evaluare garantarea integrit ii i viabilit ii opera iunilor B ncii Organizare personal repartizat pe departamente

BEI este institu ia financiar a Uniunii Europene, creat n baza Tratatului de la Roma n 1958, cu scopul acord rii de asisten financiar pe termen lung prin proiecte care sus in integrarea european . Romnia a devenit membr a BEI la 1 ianuarie 2007, o dat cu integrarea n UE.

Politica pe termen mediu, inclusiv priorit ile opera ionale, se reg sesc n The Corporate Operational Plan (COP), document strategic aprobat de Consiliul Directorilor la 20 noiembrie 2007, pentru perioada 2008 - 2010. n conformitate cu strategia de la Lisabona, Banca ofer sprijin extins pentru investi iile n tehnologie, re ele, cercetare-dezvoltare i inova ie n cadrul programului special denumit Ini iativa 2010 pentru Inova ii. Reabilitarea i extinderea infrastructurii transeuropene, n special a coridoarelor de transport, reprezint o condi ie esen ial pentru integrarea Romniei n pia a unic a Uniunii Europene. BEI acord , de asemenea, mprumuturi pentru sus inerea proiectelor ce vizeaz mbun t irea protec iei mediului. Din 1991 i pn la 31 decembrie 2007 au fost nregistrate 70 de acorduri de mprumut semnate ntre Romnia i Banca European de Investi ii cu o valoare cumulat de 5 105,7 milioane Euro. n anul 2007 BEI a finan at n ara noastr 5 proiecte (n servicii, utilit i municipale, industrie, credite globale prin b nci comerciale etc.) reprezentnd un angajament de 172 223 500 euro. Banca Europeana de Investitii (BEI) va continua anul 2012 sa furnizeze credite noi Romaniei, de aproximativ 800 milioane euro, din care o patrime vor fi suport pentru bancile comerciale.

Grecia Banca Europeana de Investitii (BEI) va acorda Greciei doua credite totalizand 135 milioane euro, in vedere sprijinirii economiei. Cea mai mare parte din suma, 85 milioane euro, va fi utilizata pentru infiintarea unui Fond de Dezvoltare Urbana (UDF). Fondul de Dezvoltare Urbana isi propune sa finanteze in urmatorii 5 ani proiecte locale precum reabilitarea zonelor urbane defavorizate, lucrari de infrastructura edilitara, dezvoltarea de parcuri tehnologice, extinderea retelelor de apa, managementul deseurilor, alimentarea cu energie si eficienta energetica. Restul de 50 milioane euro va fi directionat prin intermediul unei banci comerciale spre sprijinirea intreprinderilor mici si mijlocii, precum si pentru proiecte mici si medii ale organismelor publice sau private in domenii precum industrie, turism, serivicii, infrastructura, energie, protectiamediului, sanatate si educatie.