Sunteți pe pagina 1din 46

Pr. nr.

1534/2011
Obiect: CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICA
D+P+E+M CRAIOVA, T7, P12/3,LOT2

Beneficiar: S.C. STEFANELEN S.R.L.

ANTEMASURATOARE ARHITECTURA
1. CD05B1 zidarie de caramida cu goluri executata cu mortar M50Z

Zid 30 cm grosime
Parter
21,80+8,25=30,10
9.65+3,60*2=16,85
6,70+3,60*5=24,70
4,70+3,60*2+2=13,90
30,75+7,80+2,00*2=42,55
4,15*128,10=531,62
3,60*0,20=0,72
532,34
Se scad goluri:
3,60*3,00*8=86,40
3,60*3,50=12,60
5,00*3,00=15,00
2,00*3,00=6,00
2,00*2,40=4,80
1,00*3,00*10=30,00
1,00*2,60=2,60
157,40
374,94
Etaj
10,80+20,90)*2*2,76=174,98
Atic terasa 24,00+20,00+17,70+2,60=64,30
1,45*2+8,555+21,85=33,60
0,95*97,90=93,01
267,99
1

Se scad goluri:
3,60*2,50*3=27,00
2,00*2,50*4=20,00
1,25*2,50=3,13
50,13
217,86
Mansarda
12,75*2,64*2=67,32
12,75*1,40=17,85
20,65*3,50=72,28
21,55*4,00=67,40
8,40*2,64=22,18
12,25*3,14=38,47
125,78
Se scad goluri:
21,25*1,60=34,00
2,00*2,50*4=20,00
2,10*2,10=4,41
58,41
247,09
Parter
374,94
Etaj
217,86
Mansarda 247,09
0,30*839,89=251,97
ROT = 252,00 mc
2. CD07A1 zidarie de blocuri bca executata cu mortar M50Z

Zid 20 cm grosime
Demisol
(6,90+4,00+2,70)*2,96=40,26
Se scad goluri:
1,00*2,20*2=4,40
35,86
Parter
(7,65+3,70)*4,35=49,37
Se scad goluri:
2,00*3,00=6,00
2

43,37
Etaj
5,25*3=15,75
6,80+3,80+15,70=26,30
2,90*42,05=121,95
Se scad goluri:
1,00*2,20*4=8,80
113,15
Mansarda
5,25*2*3,20=33,60
6,80*3,10*2=42,16
3,80*2,70=10,26
14,20*2,80=39,76
125,78
Se scad goluri:
1,00*2,20*4=8,80
116,98
Demisol
35,86
Parter 43,37
Etaj 113,15
Mansarda 116,98
0,20*309,36=61,87
Zid 10 cm grosime
Demisol
5,40+2,90=8,30
1,00*5=5,00
2,00+0,60*2=3,20
4,00+3,60=7,60
5,20+3,60+2,90=11,70
4,00+0,90*2=6,30
4,70+1,80+1,90=7,60
2,91*57,70=167,91
Se scad goluri:
0,70*2,20*5=7,70
0,80*2,20*2=3,52
0,90*2,20*3=5,94
17,16
150,75
3

Parter
12,10+2,60=14,70
3,00*5=15,00
5,25+2,10*2=9,45
4,35*39,15=170,30
Se scad goluri:
0,90*2,20*2=3,96
1,00*2,20=2,20
0,80*2,20*4=7,04
13,20
157,10
Etaj
2,10*2=4,20
3.60+0,60*4=6,00
(1,70+2,20)*4=15,60
2,90*25,80=74,82
Se scad goluri:
1,95*2,20=4,29
0,80*2,20*4=7,04
11,33
63,49
Mansarda
2,10*2+0,60*3=6,00
3,60+3,80=7,40
(1,70+2,20)*4=15,60
3,00*29,00=87,00
Se scad goluri:
1,40*2,20=3,08
0,80*2,20*4=7,04
0,90*2,20=1,98
12,10
74,90
Demisol 150,75
Parter 157,10
Etaj 63,49
Mansarda 74,90
0,10*446,24=44,62
Zid 20 cm 61,87
Zid 10 cm 44,62
106,49
ROT = 107,00 mc
4

3. YC01 procurare pereti din gips carton verde 10 cm grosime pentru

mascarea conductelor, inclusiv sistemul metalic de sustinere, sistemul


de prindere, banda plasa inchidere rosturi, profile de colt cu plasa,
gletul pentru inglobarea plasei si pregatire pentru finisare, accesoriile
de executare conform detalii producator
Demisol
0,25*6*2,91=4,37
Parter
0,25*,3*2=1,50
0,25*2=0,50
0,40+0,25*2=0,90
(0,30*2+0,60)*2=2,40
4,35*5,30=23,06
Etaj
1,60*4=6,40
0,60+0,25=0,85
0,25*2*2=1,00
0,25*3*2=1,50
2,90*9,75=28,28
Mansarda
De la etaj 28,28
1,05*83,99=88,19
ROT = 88,50 mp
4. CD12A1 manopera pentru executarea peretilor (masti) din gips
carton
88,19
ROT = 88,50 mp
5. YC01 procurare si manopera montare compartimentari

din
panouri HPL bilaminate pe baza de rasini fenolice tratate antiseptic
cu reazame din aluminiu, inclusiv accesoriile de montare, conform
detalii producator

Demisol
(1,80+1,50*3)*2=12,60
3,60*1,00=3,60
16,20
Parter
2,30*2,00=4,60
1,05*2,80=21,84
ROT = 22,00 mp
6. YC01 procurare invelitoare din tabla ondulata tip Lindab culoare
conform proiect, inclusiv sistemul de prindere, accesoriile de
executare a invelitorii, conform detalii producator
220,00
ROT = 22,00 mp
7. CE05A1 manopera pentru executarea invelitorii cu tabla ondulata

tip Lindab
220,00
ROT = 22,00 mp
8. CE13B1 jgheaburi din tabla zincata de 0,5 mm grosime

13,40+7,85=21,25
ROT = 21,50 ml
9. YC01 procurare burlane (scurgeri interioare) din pvc, inclusiv

accesoriile de montare
14,50+11,50=26,00
14,00*2=28,00
1,05*54,00=56,70
ROT = 57,00 ml
10. CE14C1- manopera pentru montarea burlanelor din PVC
56,70
ROT = 57,00 ml
6

11. YC01 glafuri din tabla prevopsita culoare conform proiect,

inclusiv accesoriile de montare pana la 50 cm latime


Invelitoare (13,00+21,85)*2=69,70*1,05=73,19
ROT = 73,50 ml
12. CE15D1 manopera pentru montarea glafurilor din tabla prevopsita

73,19
ROT = 73,50 ml
13. CE18A1 astereala la invelitori executata din scanduri de rasinoase

220,00
ROT = 220,00 mp

14.

CE20A1 asim sipci din lemn de rasinoase 3*5 cm batute


longitudinal si trasversal pe astereala

220,00*2=440,0
ROT = 440,00 mp
15. YC01 procurare strat difuzie Lindab TYVEK inclusiv sistemul de
fixare pe astereala
De la invelitoare 220,0*1,10=242,00
ROT = 242,00 mp
16. RpCI01A1 manopera pentru aplicarea stratului de difuzie pe

astereala
242,00
ROT = 242,00 mp

17.

YC01 procurare termoizolatie din vata minerala cu folie


autocolanta inclusa

De la invelitoare 220,00
Se scade: 21,25*1,15 = 24,44
195,56*1,05=205,34
ROT = 206,00 mp
18.I2F14C1 manopera pentru executarea termoizolatiei cu vata
minerala
205,34
ROT = 206,00 mp
19.I2F18B1 strat de egalizare executat cu mortar de ciment M 100 T
2 cm grosime
Terasa cota +4,50 298,00+35,80=333,80
ROT = 334,00 mp
20.YC01 procurare strat de difuzie DDC (difuzie decompresiune,
compensare) inclusiv amorsajul agreat
De la I2F18B1 333,80*1,15=383,87
(23,70+17,10)*2*0,25=20,40
(8,25+21,25)*2*0,25=14,75
1,15*35,15=40,42
424,29
ROT = 425,00 mp
21. I2F02A1 manopera pentru executarea stratului de difuzie pe

suprafate orizontale
383,87
ROT = 384,00 mp
22. I2F02B1 manopera pentru executarea stratului de difuzie pe

suprafete verticale
8

40,42
ROT = 41,00 mp
23.YC01 procurare folie bariera contra vaporilor tip Tefond HP,
inclusiv amorsajul agreat
De la strat difuzie 424,29
ROT = 425,00 mp
24. I2F03A1 manopera pentru executarea barierei contra vaporilor pe

suprafete orizontale
383,87
ROT = 384,00 mp

25. I2F03B1 manopera pentru executarea barierei contra vaporilor pe

suprafete verticale
40,42
ROT = 41,00 mp
26. YC01 procurare termoizolatie austrotherm EPSA25 grosimea

variabila pentru crearea pantei


Terasa circulabila 333,80 (12 cm grosime)
Grosime variabila 333,80
667,60*1,05=700,98
ROT = 701 mp
84,50 mc
27. I2F20B1 asim manopera pentru executarea termoizolatiei cu

austrotherm EPS A25


700,98
ROT = 701,00 mp

28.YC01 procurare hidroizolatie SAFETY APAN flexibilitate la -25 si


stabilitate la cald la 140 , inclusiv amorsajul agreat
Pe orizontala 333,80*1,15=383,87*3 straturi=1151,61
Pe verticala 35,15*1,15=40,42*3 straturi=121,26
1272,87
ROT = 1280,00 mp
29. I2F04D1 manopera pentru executarea hidroizolatiei pe suprafete

orizontale
1151,61
ROT = 1160,00 mp
30. I2F04H1 manopera pentru executarea hidroizolatiei pe suprafete

verticale
121,26
ROT = 122,00
31.YC01 procurare banda sigilare (Elotene) pe contur terasa
(23,70+17,10)*2=81,60
(8,25+21,25)*2=59,00
1,05*140,60=147,63
ROT = 148,00 ml
32. I2F07A1 manopera pentru montarea benzii de sigilare

147,63
ROT = 148,00 ml
33.I2F08B1-001 hidroizolarea gurilor de scurgere la terasa
4,00
ROT = 4,00 buc

10

34.I2F09B1-001 racordarea hidroizolatiei si fixarea acesteia pe


elementele de strapungere
14,00
ROT = 14,00 buc
35.I2F22B1 - reflectoare
10
ROT = 10 buc
36.YC01 procurare burlane din pvc inclusiv accesoriile de montare
culoare conform proiect
6,50*4=26,00*1,05=27,30
ROT = 28,00 ml
37.

CE14C1 manopare pentru montarea burlanelor din pvc

27,30
ROT = 28,00 ml

38.

CF01C1 tencuieli interioare driscuite la pereti executate pe


suprafete din zidarie de bca si beton

Placari pereti exterior


Demisol
C.T. (6,90+3,70)*2=21,20
g.s. (5,40+1,90+0,30)*2=15,20
0,60*4=2,40
(0,90+1,00)*2*5=19,00
(5,40+2,00)*2=14,80
Hol - (1,40+4,00)*2=10,80
c.s. (3,60+6,20)*2=19,60
spalat (3,60+1,50)*2=10,20
hol (4,00+2.90)*2=13,80
depozit (3,60+3,60)*2=14,40
11

bucatarie (7,80+9,80+2,00+0,20*2)*2=40,00
(0,30+0,20)*2=1,60
Sp. vesela (3,70+2,00)*2=11,40
Vestiar (1,95+4,70)*2*2=26,60
g.s (1,80+0,50)*2*2=10,40
c.s. (7,80+2,00)*2=19,60
2,86*251,00=717,86
Se scad goluri:
1,00*2,20*8=17,60
1,80*2,20*2=7,92
0,90*2,20*6=11,88
0,80*2,020*6=10,56
0,70*2,20*12=18,48
1,00*0,80=0,80
0,70*67,24=47,07
670,79
Parter
Sas (3,60+3,10)*2=13,40
Hol receptie + camera de zi (21,25+12,15)*2=66,80
(0,40+0,60)*2*3=6,00
0,30*4=1,20
0,20*10=2,00
g.s. (3,00+1,30)*2=8,60
(1,60+1,45)*2*2=12,20
(1,45+0,90)*2*2=9,40
Birou (3,00+4,10+0,30*2)*2=15,40
(3,00+3,70+0,10)*2=13,60
Cam. Pd (5,25+3,70+0,10)*2=18,10
g.s. (2,00+2,00)*2=8,00
sala de mese (19,90+14,85)*2=69,50
0,40*4*2=3,20
0,20*12=2,40
Casa scarii (7,80+2,00)*2=19,60
4,00*269,40=1077,60
(2,00+13,20)*1,50
1085,40
Se scad goluri:
3,60*3,00*10=108,00
3,60*3,50=12,60
2,00*3,00=6,00
1,00*3,00*10=30,00
2,00*3,00*3=18,00
12

2,00*2,20=4,40
1,00*2,20*2=4,40
0,90*2,20*4=7,92
0,80*2,20*4=7,04
2,00*2,40=4,80
0,70*203,16=142,21
943,19
Etaj
Casa scarii - (3,88+7,80)*2=23,36
Hol (1,35+15,70)*2=34,10
Camera (6,90+3,80+0,20*2)*2=22,20
(5,25+3,80+0,60+0,20)*2*4=78,80
Baie (1,60+2,10)*2*4=29,60
(2,00+2,00)*2=8,00
2,86*196,06=560,73
Se scad goluri:
1,25*2,50=3,13
2,00*2,50*4=20,00
3,60*2,20=7,92
1,95*2,20*2=8,58
1,00*2,20*8=17,60
0,80*2,20*8=14,08
0,70*89,31=62,52
498,21
Mansarda
Casa scarii (3,80+6,20)*2=20,00
Depozit (3,80+1,55)*2=10,70
Hol (1,35+11,80)*2=26,30
Camera (6,90+3,80+0,20*2)*2=22,20
(5,25+3,80+0,60+0,20*2)*2*3=59,10
Baie (1,60+2,10)*2*4=29,60
(2,00+2,00)*2=8,00
3,00*204,80=614,40
Se scad goluri:
2,00*2,50*4=20,00
1,40*2,20*2=6,16
1,00*2,20*8=17,60
0,90*2,20*2=3,96
0,80*2,20*6=10,56
0,70*58,28=40,80
573,60
13

Demisol 670,79
Parter 943,19
Etaj 498,21
Mansarda 573,60
2685,79
ROT = 2690,00 mp
39.

CF03A1 tencuieli interioare driscuite la tavane din beton armat

Demisol
25,50+10,50*2=46,50
5,90+5,40+7,30=18,10
22,00*1,20=26,40
15,70+10,20+31,20=57,10
15,00+9,00*2=33,00
8,00*2+16,00*1,20=35,20
216,30
Grinzi - 3,60*10=36,00
4,70*6+2,00*2=32,20
0,40*68,20=27,28
243,58
Parter
Casa scarii 3,60*3,70*1,20=15,98
16,00
31,98
Grinzi (3,60+2,00*2)*0,40=3,04
35,02
Etaj
Casa scarii 28,50*1,20=34,20
21,70+22,00=43,70
16,00*4=64,00
4,00+3,40*4=17,60
159,50
Grinzi - 3,60*4=14,40
1,35*6=8,10
0,40*22,50=9,00
168,50

14

Demisol 243,58
Parter 35,02
Etaj 168,10
447,10
ROT = 448,00 mp
40. YC01 procurare plafon fals din gips carton casetat, inclusiv sistemul

metalic de sustinere, de prindere, accesoriile de montare conform


detalii producator
Parter
250,00+11,00=261,00
29,00+72,00+76,00=177,00
12,00*3=36,00
15,00+4,00=19,00
1,05*493,00=517,65
ROT = 518,00 mp
41.YCO1 procurare plafon fals din gips carton RF 60` inclusiv sistemul
metalic de sustinere, sistemul de prindere, banda plasa inchidere
rosturi, profile de colt cu plasa, gletul pentru inglobarea plasei si
pregatire pentru finisare, accesoriile de montare conform detalii
producator
Mansarda
22,70+5,80=28,50
16,00+22,00=38,00
16*3+31,00=79,00
4,00+3,40*4=17,60
1,10*163,10=179,41
ROT = 180,00 mp
42.CK20D1 manopera pentru executarea plafoanelor false din gips
carton
518,00
180,00
698,00

15

ROT = 698,00 mp
43.CK10C1 glet de ipsos pe tencuieli interioare driscuite la pereti si
tavane
De la CF01C1 2685,79
CF03A1 447,10
3132,89
Se scade placaj de faianta 571,56
2561,33
ROT = 2570,00 mp
44.CF06B1 tencuieli exterioare driscuite executate pe zid de b.c.a.
-

parapeti interiori la logii si terase

Etaj
(1,15*2+8,25+21,25)*0,90=28,62
(23,70+19,70+14,80+2,30*2)=56,52
85,14
Mansarda
21,25*4,00=85,00
1,25*4,00*2=10,00
95,00
Se scade
21,25*1,60=34,00*0,70=23,80
71,20
156,34
ROT = 157,00 mp
45.CF06C1 tencuieli exterioare driscuite executate pe suprafete de
beton
Acces demisol
(3,40+1,20)*0,40=1,84
(3,20+1,00)*1,80=7,56
9,40
ROT = 10,00 mp
16

46.YC01 procurare si manopera executare termosistem pe fatada,


inclusiv adezivul pentru lipirea placilor termoizolatoare de polistiren
expandat 8 cm grosime si inglobarea plansei din fibra de sticla,
dibluri-rozeta, profile de colt cu plasa, grund universal, tencuiala
decorativa tip Baumit alba, accesoriile de executare a termosistemului
Fatada Est
21,85*5,50=120,18
Fatada Sud
(8,40+2,30*2)*7,10=92,30
8,85*5,50=48,68
Fatada Nord
8,85*5,50=46,68
4,20*2,56=10,75
24,50*3,00=73,50
Fatada Vest
1,45*5,50=7,98
15,40*3,00=46,20
5,00*8,76=43,80
15,40*2,56=39,42
531,49
La intrados placa 0,00 de la g.c. verde 42,78
574,27
Se scad goluri
3,60*3,00*7,00=75,60
5,00*3,00=15,00
3,60*1,60=5,76
3,60*2,50*2=18,00
2,00*3,00=6,00
1,00*3,00*10=30,00
2,00*2,40=4,80
0,70*155,16=108,61
465,66
Se scade polistiren extrudat 30,60
1,05*435,06=456,81
ROT = 457,00 mp
47.YC01 idem tencuiala decorativa tip Baumit gri RAL 7043
Fatada Est
17

21,85*1,40=30,59
21,85*2,86=62,49
21,25*3,90=82,68
175,96
Se scad goluri
2,00*2,50*9=45,00*0,70=31,50
144,46
Fatada Sud
(8,00+7,60)*7,10=110,76
11,40*2,86=32,60
7,40*1,40=10,36
Se scad goluri
3,60*3,50=12,60
2,00*3,00=6,00
2,60*2,50=6,50
0,70*25,10=17,57
136,15
Fatada Nord
7,45*1,40=10,43
24,00*1,70=40,80
7,00*2,86=20,02
71,25
Fatada Vest
15,40*1,70=26,18
378,04
Se scade polistiren extrudat 144,88
1,05*233,16=244,82
ROT = 245,00 mp
48.YC01 procurare placaj de lemn tratat contra umiditatii conform
proiect
Peste termoizolatie
Fatada Est
21,85*0,40*2=17,48
Fatada Sud
8,85*0,40*2=7,08
12,75*4,25=54,19
62,27
Fatada Nord
8,85*0,40*2=7,08
18

12,75*4,25=54,19
24,00*(2,40+0,40)=67,20
128,47
Fatada Vest
21,85*3,45=75,38
13,40*0,50=6,70
15,40*(2,40+0,40)=43,12
125,20
Se scad goluri
2,10*2,10=4,41*0,70=3,09
122,11
329,33
Pe zidarie
Fatada Est
21,85*1,60=34,96
0,30*1,60*2=0,96
21,85*1,85=40,42
76,34
Fatada Nord
(0,30+0,60)*2*7,10=12,78
(0,30+0,60)*7,10=6,39
4,00*0,40*4=6,40
25,57
101,91
La pereti
- Pe termoizolatie 329,33
- Zidarie
101,91
431,24
La tavane
La cota +7,06
21,85*1,45=31,76
8,85*1,45=12,83
44,59
La cota + 11,90
21,25*1,50=31,88
76,47
- La pereti - 431,24
- La tavan 76,47
507,71*1,05=533,10
ROT = 534,00 mp
49.CK19A1 fara lista- asim placaj cu lemn tratat la pereti
19

431,24*1,05=452,80
ROT = 453,00 mp
50.
tratat

CK20A1 fara lista asim tavane suspendate executate cu lemn

74,47*1,05=80,29
ROT = 80,50 mp
51. YC01 procurare termoizolatie din polistiren expandat 8 cm

grosime, inclusiv adezivul pentru lipire, dibluri-rozete, accesoriile de


executare a termoizolatiei la pereti si tavane
De la placaj lemn pereti
329,33*1,05=345,80
ROT = 346,00 mp
28,00 mc
52. I2F12C1 manopera pentru executarea termoizolatiei cu polistiren
la pereti
345,80
ROT = 346,00 mp
53. YC01 procurare

si manopera executare termosistem pe fatada,


inclusiv adezivul pentru lipirea placilor termoizolatoare din polistiren
extrudat 8 cm grosime si inglobarea plasei din fibra de sticla, diblurirozeta, profile de colt in plasa, grund universal, tencuiala decorativa
tip Baumit alba, accesoriile de executare a termosistemului
Fatada Sud
(2,30*2+8,40)*1,70=22,10
Fatada Vest
5,00*1,70=8,50
1,05*30,60=32,13
ROT = 32,50 mp
20

54.

YC01 idem tencuiala decorativa tip Baumit gri RAL 7043

Fatada Est
2,85*1,40=30,59
Fatada Sud
(8,00+7,60)*1,70=26,52
7,40*1,40=10,36
36,88
Fatada Nord
7,45*1,40=10,43
24,00*1,70=40,80
51,23
Fatada Vest
15,40*1,70=26,18
1,05*144,88=152,12
Acces subsol
3,20*1,40=4,48*1,05=4,70
156,82
ROT = 157,00 mp
55. YC01 procurare plafon fals din gips carton verde pentru exterior

sau betonit inclusiv sistemul metalic de sustinere si de prindere,


accesoriile de executare
Intrados cota 0,00
(8,25+21,25)*1,45=42,78*1,05=44,92
ROT = 45,00 mp
56.CK20B1 manopera pentru executarea plafonului fals
44,92
ROT = 45,00 mp
57.CG01D1 strat suport pentru pardoseli executat cu mortar de ciment
M100T de 3 cm grosime
-

Pard. Mocheta 204,10


21

- Pard. Gresie 860,21+405,36=1265,57


1469,67
ROT = 1470,00 mp
58. YC01 procurare sapa autonivelanta 1 cm grosime-consumurile si

modul de executare confrom instructiuni producator


De la CG01D- 204,10+860,21=1064,31
ROT = 1070,00 mp
59.CG01F1 manopera pentru executarea sapei autonivelante
1064,31
ROT = 1070,00 mp
60.YC01 procurare mocheta inclusiv adezivul agreat
Parter
Camera p.d.
Etaj
Camera

Mansarda
Camera

15,00
1,00*0,10=0,10
15,10
22,00
16,00*4=64,00
1,00*0,20*5=1,00
87,00
22,00+31,00=53,00
16,00*3=48,00
1,00*0,20*5=1,00
102,00

Parter 15,10
Etaj 87,00
Mansarda 102,00
1,05*204,10=214,31
ROT = 215,00 mp
22

61.CG01A1 manopera pentru executarea pardoselilor din mocheta


214,31
ROT = 215,00 mp
62. YC01 procurare pardoseala din gresie pentur interior inclusiv

adezivul agreat si chitul pentru inchiderea rosturilor


Demisol
CT 25,50
g.s. 10,50*2=21,00
hol 5,40
spalatorie 5,40
C.D. 22,00
Hol 7,30
Depozit 15,70
Parcare 10,20
Bucatarie calda 31,20
Bucatarie rece 15,00
Sp. vesela 8,00
Oficiu 8,00
Vestiare 9,00*2=18,00
Casa scarii 16,00
1,00*0,20*3=0,60
1,00*0,30=0,30
1,00*0,10*2=0,20
0,90*0,10*4=0,36
0,80*0,10*4=0,32
0,70*0,10*7=0,49
211,51
Parter
Casa scarii 16,00+0,90*3,06=18,75
250,00+2,00*1,50=253,00
Sas 11,00
Hol 29,00+1,40*3,06=33,28
Hol receptie 72,00
Camera de zi 76,00
g.s. 12,00
birou 12,00*2=24,00
g.s. 4,00
2,00*0,30=0,60
23

2,00*0,20=0,40
1,90*0,30=0,57
2,00*0,30=0,60
1,00*0,10*2=0,20
0,90*0,10*3=0,27
0,80*0,10*4=0,32
506,99
Etaj
Cas. 28,50+1,40*4,50=34,80
Hol-21,70
Baie 2,00
3,40*4=13,60
1,95*0,10=0,20
1,00*0,20*5=1,00
0,80*0,10*5=0,40
73,70
Mansarda
c.s. 22,70+1,40*3,06=26,98
depozit 5,80
hol 16,00
baie 4,00
3,40*4=13,60
1,40*0,10=0,14
0,90*0,10=0,09
1,00*0,20*5=1,00
0,80*0,10*5=0,40
68,01
Demisol 211,51
Parter 506,99
Etaj 73,70
Mansarda 68,01
1,05*860,21=903,22
ROT = 904,00 mp
63. YCO1 procurare pardoseli din gresie antideranapnta pentru

exterior, rezistenta la inghet, inclusiv adezivul agreat si chitul pentru


inchiderea rosturilor
Demisol
24

Acces
Parter
Intr. Pr
Rampa

3,20*1,00=3,20
1,00*1,40=1,40
4,60
5,20*3,60=18,72
3,60*1,70=6,12
12,40*1,20*1,05=15,62
40,46

Etaj
Terasa circulabila 298,00
35,80
333,80
Mansarda
Logie 26,50
405,36*1,05=425,63
ROT = 426,00 mp
64. CG11A1 manopera pentru executarea pardoselilor din gresie

- 904,00
- 426,00
- 1330,00
ROT = 1330,00 mp
65.CG05A1-001 plinte din pvc montate orizontal la pereti
Parter
Camera p.d. (5,25+3,70+0,20)*2=18,30
Se scad goluri 1,00*1=1,00
17,30
Etaj
Camera (6,90+3,80+0,20*2)*2=22,20
(5,25+3,80+0,60)*2*4=77,20
99,40
Se scad goluri
1,00*5=5,00
0,80*5=4,00
9,00
90,40
Mansarda
25

Camera (6,90+3,80+0,20*2)*2=22,20
(5,25+3,80+0,60)*2*3=57,90
(6,80+5,25+2,20)*2=28,50
108,60
Se scad goluri
1,00*5=5,00
0,80*5=4,00
9,00
99,60
Parter 17,30
Etaj 90,40
Mansarda 99,60
207,30
ROT = 208,00 ml
66. YC01 procurare plinta din gresie pentru pardoselile interioare,

inclusiv adezivul agreat si chitul pentru inchiderea rosturilor


Demisol
CT (6,90+3,70+0,15)*2=21,50
g.s. (5,40+1,90+0,60*2)*2=17,00
(0,90+1,00)*2*5=-19,00
(5,40+2,00)*2=14,80
hol (1,40+4,00)*2=10,80
spalatorie (3,60+1,50)*2=10,20
c.s. (3,60+6,20)*2=19,60
Hol (4,00+2,90)*2=13,80
Depozit (5,10+3,60)*2=17,40
Bucatarie (7,80+9,80+0,20*2)*2=36,00
(0,30+0,80)*2=1,60
1,90*2=3,80
Sp. vesela (3,80+2,10)*2=11,18
Casa scarii (7,80+2,00)*2=19,60
216,90
Se scad goluri
1,00*9=9,00
0,90*4=3,60
1,80*2=3,60
0,80*6=4,80
0,70*10=7,00
28,00
188,90
26

Parter
Sas 3,10*2=6,20
Hol + cam de zi (21,25+12,15)*2*3,6=69,86
0,40*4=1,60
(0,50+0,60)*3=3,30
0,20*10=2,00
Etaj
Mansarda
Demisol 211,51
Parter 506,99
Etaj 73,70
Mansarda 68,01
1,05*860,21=903,22
ROT = 21,00 mp
67.CG14A1 manopera pentru executarea pardoselilor din granit
- 753,00
- 21,00
774,00
ROT = 774,00 mp
68.YC01 procurare plinte din placi de granit pentru pardoselile
interioare, inclusiv adezivul agreat si chitul pentru inchidere rosturi
Parter
Hol receptie

Sala multif.
Sala sedinte

(30,00 _ 12,60 + 1,80) x 2 = 88,80


5,70 x 2 x 2 = 22,80
4,55 x 2 = 9,10
0,60 x 12 = 7,20
0,30 x 8 = 2,40
0,70 x 4 x 4 = 11,20
(10,60 + 1,65) x 2 = 24,50
12,90 x 2 + 10,65 = 36,45
0,60 x 2 + 0,30 x 2 = 1,80
0,70 x 4 x 4 = 11,20
12,90 x 2 + 0,65 = 36,45
0,60 x 2 + 0,30 x 2 = 1,80
0,30 x 8 = 2,40
27

Se scad goluri

256,10
1,50 x 2 = 3,00
2,50 x 8 = 20,00
0,90 x 2 = 1,80
3,00 x 2 = 6,00
1,30 x 2 + 4,00 = 6,60
2,30 x 4 = 9,20
5,90 x 2 = 11,80
1,45 x 4 = 5,80
7,20 x 1 = 7,20
71,40
1,05 x 184,70 = 193,94
ROT = 194,00 ml

69. YC01 idem pentru pardoselile externe

Parter

0,60 x 2 = 1,20 x 1,05 = 1,26


ROT = 1,50 ml

70.CG16A1 manopera pentru montarea plintelor din granit orizontale


la pereti
- 194,00
1,50
195,50
Se scade CG16B1 25,00
170,50
ROT = 170,50 ml
71.CG16B1 manopera pentru montarea plintelor din granit in trepte la
scari
Parter

(3,60 x 2 + 4,55) x 2 = 23,50 x 1,05 = 24,68


ROT = 25,00 ml

28

72. YC01 procurare strat hidroizolant tip SIKA BOND TB

consumurile si modul de executare conform instructiuni producator


-

Pardoseli gresie spatii umede 464,82


Pardoseli gresie exterioare 675,14
Plinte gresie spatii umede 705,24 x 0,10 = 70,52
Plinte gresie exterioare 420,50 x 0,10 = 42,05
2,70 kg/mp x 1252,53 = 3381,83
ROT = 3390,00 kg
73. I2F04A1 manopera pentru aplicarea stratului hidroizolant

1252,53
ROT = 1260 mp
74.YC01 procurare profile tip Genessis de trecere, montate la praguri
intre pardoseli diferite, inclusiv accesoriile de montare
Demisol
1,00 x 4 = 4,00
0,80 x 1 = 0,80
1,40 x 2 = 2,80
7,60
Parter
1,45 x 2 = 2,90
2,00 x 1 2,00
4,90
Etaj 1
1,00 x 26 = 26,00
0,80 x 23 = 18,40
1,50 x 12 = 18,00
62,40
Etaj 2
De la etaj 1 62,40
Etaj 3
1,00 x 4 = 4,00
0,80 x 4 = 3,20
29

1,80 x 2 = 3,60
1,50 x 2 = 3,00
13,80
1,05 x 151,10 = 158,66
ROT = 159,00 ml
75.YC01 procurare profile tip Genessis pentru protectia muchiilor la
trepte, inclusiv accesoriile de montare
Sc. int.

1,20 x 20 = 24,00
1,40 x 20 x 2 x 3 = 168,00
192,00

Sc. ext.

1,20 x 10 x 2 = 24,00
1,20 x 10 x 2 = 24,00
48,00
1,05 x 240,00 = 252,00
ROT = 252,00 ml

76.CL25C1 manopera pentru montarea profileleor tip Genessis


- 159,00
- 252,00
411,00
ROT = 411,00 ml
77. CG19A1 pardoseli din ciment sclivisit, executate cu mortar M100T

Demisol
CT 27,00
St. apa 21,10
Gr. electr. 15,30
1,00 x 0,30 = 0,30
1,00 x 0,15 = 0,15
1,40 x 0,15 x 2 = 0,42
64,27
ROT = 52,00 ml

30

78. CG20C1 plinte sclivisite executate cu mortar M100T orizontale la

pereti
Demisol
CT
St. apa
Gr. electr.
Se scad goluri

(5,30 + 5,10) x 2 = 20,80


(5,30 + 4,00) x 2 = 18,60
(5,30 + 2,90) x 2 = 16,40
55,80
1,00 + 1,40 x 2 = 3,80
52,00
ROT = 52,00 ml

79.CH01D1 trepte din beton simplu, turnate pe loc, finisate ingrijit


pentru a putea fi placate
Sc. ext.

Sc. int.

1,20 x 10 x 2 = 24,00
1,20 x 10 x 2 = 24,00
7,80 x 11 = 85,80
133,80
1,20 x 20 = 24,00
1,40 x 20 x 2 x 3 = 168,00
1,40 x 26 x 2 = 72,80
264,80
398,60
ROT = 399,00 ml

80.YC01 procurare trepte din placi de granit pentru interior, inclusiv


adezivul agreat si chitul pentru inchidere rosturi latimea 30 cm cu
profil de treapta
Sc. int.

1,40 x 26 x 2 = 72,80 x 1,05 = 76,44


ROT = 77,00 ml

81. YC01 procurare trepte din placi de granit antideranpant pentru

exterior, inclusiv adezivul agreat si chitul pentru inchidere rosturi


latimea de 30 cm cu profil de treapta
Sc. ext.

7,80 x 11 = 85,80 x 1,05 = 90,09


ROT = 90,50 ml
31

82.YC01 procurare antitrepte din placi de granit pentru interior,


inclusiv adezivul agreat si chitul pentru inchidere rosturi latimea
17,5 cm
Sc. int.

1,40 x 26 x 2 = 72,80 x 1,05 = 76,44


ROT = 77,00 ml

83.YC01 idem pentru exterior - latimea de 18 cm


Sc. ext.

7,80 x 11 = 85,80 x 1,05 = 90,09


ROT = 90,50 ml

84. CH10A1 manopera pentru executarea placajului cu granit la trepte

si contratrepte
77,00 + 90,50 = 167,50
ROT = 167,50 ml
85. YC01 procurare placaj din piatra reconstituita pentru exterior,

inclusiv adezivul agreat, consumurile si modul de executare a


placajului conform instructiuni producator
Fatada principala
33,60 x 14,55 = 498,96
8,10 x 3,45 x 2 = 55,89
3,00 x 0,30 x 8 = 7,20
1,50 x 0,30 x 4 = 1,80
2,50 x 2,00 x 2 = 10,00
(3,00 + 2,50) x 2 x 0,20 x 2 = 4,40
578,25
Se scade
7,80 x 2,00 = 15,60
562,65
Se scad goluri
2,50 x 2,50 x 4 = 25,00
3,00 x 2,50 = 7,50
6,60 x 2,50 = 16,50
1,50 x 1,50 x 10 = 22,50
32

1,60 x 3,50 x 2 = 11,20


1,50 x 2,50 x 8 = 30,00
0,60 x 112,70 = 67,62
495,03
Fatada posterioara de la fatada principala 495,03
Fatada laterala dreapta
33,60 x 14,85 = 498,96
13,50 x 3,45 x 2 = 93,15
3,00 x 0,30 x 8 = 7,20
1,50 x 0,30 x 4 = 1,80
1,50 x 2,00 = 3,00
1,75 x 9,60 x 2 = 33,60
1,75 x 0,30 = 0,53
638,24
Se scad goluri
2,50 x 2,50 x 4 = 25,00
2,30 x 2,30 = 5,29
6,60 x 2,50 = 16,50
1,50 x 1,50 x 14 = 31,50
1,50 x 2,50 x 4 = 15,00
0,60 x 127,79 = 76,67
561,57
Se adauga acces subsol
(1,40 x 2 + 1,20 + 2,25) x 1,50 = 9,38
(1,40 + 3,90 + 0,20) x 0,30 = 1,65
(1,40 + 3,90) x 0,20 = 1,06
12,9
573,66
Se scad goluri
1,00 x 1,50 x 2 x 0,70 = 2,10
571,56
Fatada laterala stanga de la fatada laterala dreapa 571,56
Cota + 11,55
Se scad goluri

(13,50 + 8,10) x 4,45 x 2 = 192,24


(9,90 + 8,10) x 4,45 x 2 = 160,20
352,44
1,40 x 2,20 x 2 x 0,70 = 4,31
348,13
1,05 x 2481,31 = 2605,38
33

ROT = 2610,00 ml
86. CI02A1 fara lista placaj din piatra reconstituita la fatada si a

placajului cu granit la interior


- 2605,38
- 124,24
2729,62
ROT = 2729,62 mp
87. CI03A1-0001 glafuri din marmura cu latimea pana la 30 cm

La ferestre interior si exterior


Demisol

0,50 x 53 = 26,50
2,30 x 1 = 2,30
28,80

Etaj 1

1,50 x 40 = 60,00

Etaj 2

de la etaj 1 60,00

Etaj 3

1,50 x 32 = 48,00
10,50 x 4 = 42,00
90,00

Balcoane

13,40 x 4 x 2 = 108,00
346,80
ROT = 347,00 ml

88. CI06E1 0001 placaj de faianta la pereti inclusiv adezivul agreat si

rostuirea placajului fag pe fag


Demisol
De la plinte gresie spatii umede 306,32
Depozitare
(5,25 + 3,30) x 2 = 17,10
(5,25 + 3,60) x 2 = 17,70
(4,95 + 2,40) x 2 = 14,70
3,30 x 355,82 = 1174,21
Se scad goluri

1,00 x 2,20 x 18 = 39,60


34

0,90 x 2,20 x 2 = 3,96


0,80 x 2,20 x 8 = 14,08
0,70 x 2,20 x 18 = 27,72
0,70 x 85,36 = 59,75
1114,46
Parter
De la plinte gresie spatii umede 36,58 x 4,30 = 157,29
Se scad goluri
2,50 x 3,50 x 3 = 26,25
1,00 x 2,20 x 2 = 4,40
0,70 x 30,65 = 21,46
135,83
Etaj 1
De la plinte gresie spatii umede 199,62 x 3,30 = 658,75
Se scad goluri
0,80 x 2,20 x 23 x 0,70 = 28,34
630,41
Etaj 2
De la etaj 1 630,41
Etaj 3
De la plinte gresie spatii umede 47,40 x 3,30 = 156,42
Se scad goluri
0,80 x 2,20 x 4 x 0,70 = 4,93
151,49
2662,60
ROT = 2670,00 mp
89. YC01 procurare si montare balustrada din profile inox h = 90 cm

executata conform proiect, inclusiv accesoriil de montare conform


detalii producator
Scara interioara

3,30 x 2 + 0,50 + 1,70 + 0,30 = 9,10


(3,30 x 2 + 0,35) x 2 = 13,90
(4,35 x 2 + 0,35) x 2 = 18,10
(3,30 x 2 + 0,35) x 2 x 2 = 27,80
(0,35 x 5 + 1,70) x 2 = 6,90
75,80

La scara exterioara

(3,70 + 2,50) x 2 = 12,40


(3,40 + 2,20 + 1,50) x 2 = 14,20
26,60
35

1,03 x 102,40 = 105,47


ROT = 106,0 mp
90. YC01 procurare si montare balustrada din teava inox h = 60 cm,

executata conform proiect, inclusiv accesoriile de montare conform


detalii producator
Cota +12,55
Acces subsol

(17,40 + 10,20) x 2 = 55,20


(1,40 + 3,90) x 2 = 10,60
1,03 x 65,80 = 67,77
ROT = 68,00 ml

91. YC01 procurare placi din granit pentru executare placaj la pereti,

la interior inclusiv adezivul agreat consumurile si modul de


executare conform instructiuni producator
Parter
Stalpi

(1,00 + 0,70) x 2 x 8 x 4,35 = 118,32 x 1,05 = 124,24


ROT = 125,00 mp

92. YC01 procurare tencuiala decorativa pentru exterior inclusiv

grundul agreat culoare conform proiect consumurile si modul de


executare conform instructiuni producator
De la CF06C1 237,60
CF06E1 156,50
I2F18B1 177,34
571,44
ROT = 572,00 mp
93. CN06B1 manopera pentru executare tencuieli decorative

571,44
ROT = 572,00 mp

36

94. CN04B1 0001 vopsitorii lavabile pentru interior inclusiv

amorsajul agreat
De la CF10C1 9300,10
Gips carton placare pereti
Plafon gips carton

2152,68 + 279,83 = 2432,51


2139,50 + 222,00 = 2361,50
14094,11
Se scade placaj faianta pe gips carton
Demisol
3,20 + 5,30 + 3,80 = 12,30
2,95 + 5,40 + 3,60 = 11,95
1,80 x 2 + 1,50 x 2 = 6,60
3,20 + (2,25 + 1,45) x 2 = 10,60
2,08 x 2 = 4,16
3,30 x 45,61 = 150,51
Parter
Se scad goluri

(5,47 + 2,90 + 1,70 + 0,30 x 4) x 4,30 = 48,46


2,50 x 3,50 x 2 x 0,60 = 10,50
37,96

Etaj 1

2,35 x 3 x 3,30 = 23,27

Etaj 2
De la etaj 1 23,27
Etaj 3

(2,85 + 0,60 x 2 ) x 2 = 8,10


2,85 x 2 = 5,70
3,30 x 13,80 = 45,54
280,55
13813,56
ROT = 13900,00 mp

95. CO01A1 trotuar din beton simplu turnat pe loc

(33,00 + 40,50) x 2 = 147,00


2,40 x 8 = 19,20
1,00 x 166,20 = 166,20
ROT = 167,00 mp
96. RpCE34A1 umplerea rostului intre trotuar si soclul cladirii cu

bitum
37

(33,00 + 33,00) x 2 = 132,00


ROT = 132,00 mp
97. CB47A1 schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete

verticale
(33,60 + 33,60) x 2 x 14,55 = 1955,52
(8,10 + 13,50) x 3,45 x 2 = 149,04
(8,10 + 9,90) x 3,45 x 2 = 124,20
2228,76
ROT = 2230,00 mp
98. MDTC 5506005 transport schela

CB47A1 2230,0 : 640 = 3,48


ROT = 3,50 buc
99.AUT1303 utilizare schela
3,50 x 2200 ore/buc = 7700,00
ROT = 7700,00 ore
YC01 procurare usi interioare din placi celulare pline pe toc
intr-un canat, finisate la producatoe, inclusiv feroneria, accesoriile de
montare

100.

Ind

1 7,70
2 7,70
3 1,76
4 1,76
5 47,52
6 - 49,28
7 5,94
8 11,88
9 88,00
10 92,40
11 6,60
12 8,80
329,34
ROT = 330,00 mp
38

YC01 procurare usi interioare din placi celular cu geam , pe toc,


intr-un canat, finisate la producator inclusiv feroneria, geamul,
accesoriile de montare

101.

Ind 13
14
15

4,40
2,64
2,64
9,68
ROT = 10,00 mp

102. CK03B1 manopera pentru montarea usilor de lemn interioare


pe toc intr-un canat
330,0
10,00
340,00
ROT = 340,00 mp
YC01 procurare usi interioare din placi celulare pline pe toc in
doua canate, finisate la producator, inclusiv feroneria, accesoriile de
montare

103.

Ind 16
17
18
19
20
21

3,08
3,08
6,38
3,19
3,19
3,19
22,11
ROT = 22,50 mp

104.

YC01 idem cu geam inclusiv geamul

Ind. 22 3,08
23 2,97
24 2,97
9,02
ROT = 9,50 mp
39

CK03D1 manopera pentru montarea usilor interioare din lemn


pe toc in doua canate

105.

22,50
9,50
32,00
ROT = 32,00 mp
YC01 procurare pervazuri din lemn finisate la producator,
identic ca usile, inclusiv accesoriile de montare

106.

(0,80 + 2,25 x 2) x 10 = 53,00


(0,90 + 2,25 x 2 ) x 57 = 307,80
(1,00 + 2,25 x 2) x 9 = 49,50
(1,10 + 2,25 x 2) x 91 = 509,60
(1,30 + 2,25 x 2) x 2= 11,60
(1,50 + 2,25 x 2) x 3 = 18,00
(1,55 + 2,25 x 2) x 5 = 30,25
(1,45 + 2,25 x 2) x 2 = 11,90
2 x 991,65 = 1983,30 x 1,05 = 2082,47
ROT = 2090,00 ml
CK09B1 manopera pentru montarea pervazurilor din lemn la
usile interioare

107.

2082,47
ROT = 2090,00 mp
108. YC01 procurare fereastra din pvc cu bariera termica cu geam
termopan, inclusiv feroneria, geamul, accesoriile de montare
Ind F1
F2
F3
F4
F5

16,00
2,30
23,00
30,00
126,00
197,30
ROT = 198,00 mp

40

109.

CK11G1 manopera pentru montarea ferestrelor din pvc

197,30
ROT = 198,00 mp
YC01 procurare vitrine din pvc cu bariera termica cu geam,
termopan inclusiv feroneria, geamul, accesoriile de montare

110.

Ind.

V1 140,00
V2 69,30
V3 39,90
V4 38,76
V5 26,40
V6 37,80
V7 6,60
V8 39,00
V9 - 43,20
440,96
ROT = 441,00 mp

111. YC01 procurare panouri fixe din aluminiu montate la interioar


cu geam simpplu inclusiv feroneria, geamul, accesoriile de montare
Ind.

P1 26,00
P2 3,74
P3 23,76
P4 10,56
64,06
ROT = 64,50 mp

112. CK13B1 manopera pentru montarea vitrinelor din pvc si din


aluminiu
441,00
64,50
505,50
ROT = 505,50 mp

41

113. YC01 procurare usi exterioare din pvc cu bariera termica cu


geam termopan, inclusiv feroneria, geamul, accesoriile de montare
Ind.

U1 2,20
U2 2,20
U3 23,10
U4 90,00
U5 6,16
123,66
ROT = 124,00 mp

114. YC01 procurare glasvanturi din aluminiu montate la interior cu


geam simplu, alcatuite din foi de usa si parti fixe, inclusiv feroneria,
geamul, accesoriile de montare
Ind.

G1 21,45
G2 15,84
37,29
ROT = 37,50 mp

115. CK14I1 manopera


aluminiu

pentru montarea usilor din pvc si din

- 124,00
- 37,50
161,50
ROT = 161,50 mp
YC01 procurare usi metalice rezistente la foc 15 finisate la
producator, executate conform norme in vigoare, inclusiv accesoriile
de montare

116.

Ind. URF1 3,08


ROT = 3,10 mp
117.

YC01 idem usi metalice rezistente la foc 90

Ind. URF2 3,08


URF3- 2,20
42

5,28
ROT = 5,30 mp
118. CK14A1 manopera pentru montarea usilor metalice intr-un
canat
URF3 2,20
ROT = 2,20 mp
CK14C1 manopera pentru montarea usilor metalice in doua
canate

119.

Ind. URF1 3,08


URF2 - 3,08
6,16
ROT = 6,20 mp
120. YC01 procurare manopera montare perete cortina structural cu
profile din aluminiu, cu bariera termica cu geam termopan, inclusiv
accesoriile de montare, conform detalii producator
120,60
ROT = 212,00 mp
121.

YC01 idem, cu usa inclusa inclusiv feroneria

34,65
ROT = 35,00 mp
122. CL20C1-0024 confectii metalice pentru montarea peretelui
cortina
200,00
ROT = 200,00 kg
123.
Demisol
Ghisee

YC01 procurare blat 60 cm latime decor conform proiect


2,45 x 4 + 2,00 = 11,80 x 1,05 = 12,39
43

ROT = 13,00 m
124.

CK09A2 fara lista blat din pal;

12,39
ROT = 13,00 m
YC01 procurare si manopera montare usi pliante din aluminiu
cu geam simplu, inclusiv feroneria, geamul, accesoriile de montare,
conform detalii producator

125.

UA1 52,00
UA2 24,40
76,40
ROT = 77,00 mp
YC01 procurare si manopera montare luminator din profile de
aluminiu cu bariera termica cu geam termopan, inclusiv sistemul de
prindere, sistemul de etanseizare, conform detalii producator

126.

10,10 x 3,50 x 2 = 70,70


6,50 x 1,50 = 9,75
7,10 x 10,70 = 75,97
156,42
ROT = 157,00 mp
CZ0203A1 mortar M50Z
CD05B1 583,80 x 0,200 = 116,76
CD07A1 587,00 x 0,056 = 32,87
CD10A1 17,91 x 0,030 = 0,54
150,17

127.

ROT = 151,00 mc
128.

CZ0102A1 beton B25

CD01D1 100,50 x 1,008 = 101,30


ROT = 102,00 mc
129.

CZ0209A1 mortar M100T


44

I2F18B1 177,34 x 0,020 = 3,55


CG01D1 4964,87 x 0,031 = 153,91
CG01E1- 4900,60 x 0,020 = 98,01
CG19A1- 64,27 x 0,021 = 1,41
CG20C1- 52,00 x 0,004 = 0,21
257,09
ROT = 258,00 mc
130.

CZ0206A1 mortar M10T

CF01A1 376,99 x 0,018 = 6,79


CF01C1 9246,56 x 0,018 = 166,44
173,23
ROT = 174,00 mc

131.

CZ0207A1 mortar M25T

CF03A1 2058 x 0,020 = 41,17


CF06C1 237,60 x 0,018 = 4,28
CF06E1 156,50 x 0,013 = 2,03
47,48
ROT = 47,50 mc

132.

CZ0104A1 beton B100

CO01A1 166,20 x 0,081 = 13,46


ROT = 13,50 mc
133.

TRA06A - transport mortar, betoane

CZ0203A1 150,17 x 2,285 = 343,14


CZ0102A1 101,30 x 2,559 = 259,23
CZ0209A1 257,09 x 2,418 = 621,64
CZ0206A1 173,23 x 2,351 = 407,26
CZ0207A1 47,48 x 2,345 = 111,34
CZ0104A1 13,46 x 2,594 = 34,92
1777,53
ROT = 1780,00 t
45

Intocmit,
Tehnician Ancuta Venera

46