Sunteți pe pagina 1din 39

Puncte propuse spre

discutie
Context general;
Rezilienta vs. dezvoltare;
Rolul oraselor in procesul dezvoltarii;
Tipologii. Instrumente de interventie;
Orasele durabile;
Propuneri.

Context general

Comunitatea
Eonomica
a
Statelor din Africa de Vest
(ECOWAS): Benin, Burkina
Faso, Capul Verde, Coasta de
Filde,
Gambia,
Ghana,
Guineea,
Guineea
Bissau,
Liberia, Mali, Niger, Nigeria,
Senegal, Sierra Leone i Togo

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)

ESPON (31 tari): UE27 + Islanda, Liechtenstein, Norvegia si Elvetia


(European Spatial Planning Observation Network)

Oscilatii PIB in ec. europene

Cambridge Econometrics

Schimbare n venitul total disponibil al gospodriei, 2008-2012 (in %)

Indicele Gini

Reea de transport i densitatea demografic n Europa i n


vecintatea acesteia, 2010

Aeroporturi nr. de destinaii, 2011

PROGRAMUL DE CONSTRUCIE AUTOSTRZI

R a d a uti
P ru t
D A R A BA N I
29A
G e o rg e E n e s c uM a n o le a s a
E85
E 8 1 / E 5 8 Ta rn a
29
M a re
29C
D O RO HO I
S a p in t a
SA V EN I
H A LM EU
S IR E T
U n g u re n i
19
R a lo s
V ic o v u
S IG H E TU
L iv a d a
S ta n c a
V a rf u l 2 9 B
P e te a
d e S u s R A D A U TI
M A R M A TIE I
18
C im p u lu i
S te fa n e s ti
B O TO S A N I
1C
O AS
F e re s ti
V
a
m
a
D o ro lf
S u c e v ita M a rg in e a
29D
29C
S e in i
18
29A
V IS E U D E S U S
M a ra
S A TU M A R E
U rz ic e n i E 6 7 1
R u ta n i
B A IA M A R E
1C
17A
M o is e i
29
V a tra
E58
B A IA S P R IE
Ilis e s t i
B o rs a
M o ld o v it e i
A rd u d
Sa c e l
1 9 C A R EI
SU C E A VA
Va m a
N ic o la e B a lc e s c u
19A
C irlib a b a
1F
S a tu lu n g
28B
E8 5
R o m u li
17D
G U R A H U M O R U LU I
E81
V a le a lu i M ih a i
18
S o m c u l M a re
C
IM
P
U
LU
N
G
F A LTIC E N I
S u p u ru d e jo s
H IR L A U
TU S N A D
Ro d n a
M O LD O V EN E SC
17C
Ia c o b e n i
1C
SC U LE N I
C h iril
P ra x ia
R a s to c i
C o sb uc
S IN G E O R Z- B A I
17B
E 5 8 3 /E 5 8
S a rm a s a g
1 9 B M A R G H ITA
N A SA U D
V A TR A
1H
Sa c u e n i
R
u
g
in
o
a
s
a
M
o
to
c
E
5
8
S IM L E U
P
o
d
u
Ilo
a
ie
i
D O R N EI
B ro s te n i
15C
J IB O U
19
S u p ia c u
E5 83
S ILV A N IE I
28A
V in a to ri
S u rd u c G ilg a u
1H
17D
28
d e Ba c a u
P A SC A N I
1C
TIR G U
17C
N u s fa la u
15B
Tih a u
S tru n g a TIR G U F R U M O S
B o rc a C ra c a o a n i N E A M T
ZA LA U
B ih a ria
IA S I
E60
P
ru
n
d
u
B
irg
a
u
lu
i
M
ic
la
use ni
1H
P o ia n a
B U C IU M
B
IS
TR
ITA
D
E
J
BO R S
2
8
O RAD EA
L a rg u lu i
R o m a n a si
1
D o b re n i S a b a o a n i
G H ERLA
S in m ih a iu A lm a s u lu i
15
24
B a ile F e lix A L E S D E 6 0
28
15C
B O R SEC
Ded a
Le s
15D
E5 76
RO M AN
Z im b a r
15
7 6 D ra g e s ti
E5 8 1
P
IA
TR
A
N
E
A
M
T
B
IC
A
Z
1
15D
1G
15
In a n a
TO P L ITA
R a s c ru c i
Ta rc a u
1
2
C
12
A
L
B
ITA
E79
E671
N E G R E S TI V u lt u re s t i
1F
24B
A p a h id a
C a m a ra s u
D it ra u
H U E D IN
15
15D
16
S A L O N TA
La c u R o s u
R E G H IN
C o p a c e ni
16
C LU J N A P O C A
D im b u
J o s e n i G H E O R G H IE N I
P o c o la
H
USI
V A SLU I
2F
79
BUHUSI
E60
B E IU S
24B
13B
12
S e c u ie n i D ra g o m ire s ti
15
V A R SA N D
G h im e s - F a g e t
S O V A TA
S in d o m in ic
BAC AU
C ra s n a
TIR G U
C IM P IA TU R Z II
12A
79A
TU R D A
C H IS IN E U - C R IS
S c o rte n i
M U R E S 1 3 A P ra id
B u ru
S irb i
24A
M O IN E S TI2 G
A rie s e n i
Nadab
79A
V
A
S
C
A
U
C
o
ru
n
d
S
a
n
d
u
le
n
i
E
8
1
A
lb
a
c
IN E U
N UC ET
C O M A N E S TI
13A
75
Ie rn u t
E85
Lu p s a
S in g e o rg iu
76
B a la u s e ri
E5 81
E5 74
D a rm a n e s ti
V
L
A
H
ITA
Lu p e n i
F a lc iu
M IE R C U R E A C IU C
TIR G U
M ira s la u
E671
Z o rle n i
13
TIR N A V E N I
B IR L A D
C IM P E N I
O C NA
79A
24A
V ir fu rile
S in m a rtin
A IU D
O D O R H E IU
O N E S TI
Tu rn u
ABRUD
14A
S IG H IS O A R A
P o d u Tu rc u
S L A N IC 1 2 B
S E C U IE S C
M u rg e n i
G
u
ra
h
o
n
t
1
1
A
C
o
z
m
e
n
i
N A D LA C
M O LD O V A
74
B u c iu m
26
B la je l
E79
O itu z
11A
7
1 4 D U M BR A V EN I
Te iu s
BRA D
B A IL E TU S N A D
P a u lis
Buc e s
14B
11B
11
AD J UD
A L B A IU L IA
ARAD
1
M E D IA S
E68
B LA J
14B
C a p ru t a
C O P S A M IC A
C ris c io r
E581
69
74
B re t c u
L IP O V A
6
Z L A TN A
R U PEA
E85
TIR G U
V in g a
A x e n te S e v e r
Lo v rin
S E C U IE S C
G a ra B e rh e c i
Le p s a
O anc ea
S a v irs in
76
H o g h iz
12
2D
O rtis o a ra
7
1
4
V
id
ra
24
IL IA
M A R A S E S TI
S F IN TU
7
S o im u s
B ile d
E5 74
G
H
E
O
R
G
H
E
E
8
1
TE
C
U
C
I
E6 71
Fa g e t
SE BE S
F A G A R A S S e rc a ia
J IM B O L IA
E68
E673
S IM E R IA
C a rp in is
V o ila
2D
D EV A
1 1 Re c i
57C
1
F o lte s t i
C o sa va
O R A S TIE
68A
59A
S IB IU
68B
C h ic h is
E68
S in c a
P re jm e r IN TO R S A TU R A
26
TIM IS O A R A
1
Su g a g
C O D LEA
FO C SAN I
V
e
c
h
e
C
irtis
o
a
ra
1
/7
Hanu C ona chi
H UN ED O A RA
A v rig
C A LA N
B U ZA U LU I
1
0
B R A SO V
73A
LUG O J
Ta lm a c iu
25
66
Tu lu c e s t i
59B
S A C E LE
59
V E S TE M
B ile a La c
R IS N O V
E81
H A TE G
58A
2B
In d e p e n d e n tGa A L A TI
S iriu
2
73A
O TE LU R O SU
C irn e s ti
E7 9 Pu i
B ra n
C h e ia
V o ite g
P
R
E
D
E
A
L
7
3
68
S a rm is e g e tu z a
N e h o iu
D E TA
S e n d re n i
1A
B e r z o v ia
58B
R IM N IC U S A R A T
G a rv a n
R
u
c
a
r
C A R A N S E BE S
2B
E60
58
2 2 B a lt a A lb a
V o in e a s a
M a n e c iu B R A IL A
S m ird a n 2 2
P E TR O S A N I
7A
7
O b irs ia Lo tru lu i
S IN A IA
Sa c e n i
E574
U n g u re n i
M o v ila La c u
P o ie n a ri
IS A C C E A
M A C IN
U R IC A N I
BO C SA
E7 0
66A
C IM P U LU N G
7A
C iu ta 1 0
71
M ire s ii S a ra t
M O R A V ITA
M a la ia
R E S ITA
C O M A R N IC
C im p u
C is la u
Tra ia n
E87
B R E ZO I
7 C D o m n e sti
lu i N e a g
TU L C E A
M o ro e n i
73C
67A
V A L E N II
C a ra s o v a
R IM N IC U
Ia n c a
2
2
D
V e rn e s ti
S c h itu
B
U
ZA
U
2B
C e rn a N a lb a n t C a ta lo i
D E M U N TE
21
G o le s t i
N O V A C IP o lo v ra c i
FA U R E I
V IL C E A
C U R TE A
F IE N I
57
C IM P IN A
73C D E ARG ES
E70
H o ria
72A
G ra d in a ri 5 8
64
2 B C ilib ia
H O R EZU
B u m b e s ti22
J iu
67
Bu d a u
Run c u
22D 22A
1 B C o s te s ti
E5 74
B e n g e s t iM a ld a re s ti B A IL E
E5 77
O C N E LE
5 7 B A N IN A
2C
P LO IE S TI
1
E87
M IZ IL
G O VO RA M ARI
7C
C im p u M a re
67
C
iu
c
u
ro
v
a
O R A V ITA 5 7 B
E
8
1
TIR
G
O
V
IS
TE
A lb e s ti
73
P o g o a n e le In s u ra te i
67D
To p o lo g
67D
S c o a rta
Ba b e ni
2 2 D BABA D A G
72
67
TIR G U C A R B U N E S TI
B A IA D E A R A M A
TIR G U J IU
D ra g o m ire s ti I. L. C a ra g ia le
Ia b la n ita
P ie p ta n i
Ro h m a n
N a id a s B o z o v ic i
P ITE S TI
R O V IN A R I
C a u g a g ia
67B
22A
1D
G IU R G E N I
65C
So c o l 5 7
B A IL E H E R C U L A N E
6
4
1
A
7
2
71
G ra d is te a
P e s te a n a -J iu
7
E8 5
21A
H IR S O V A
D o b ro te a s a
G riv ita
5 7 A P o je ja n a
To p le ta
6 7 B Ve d e a
E60
S c ra iu
C e rb u
M ih a i
U R Z IC E N I
F lo re s t i M O TR U
H u re z a n i 6 7 B
C rin g a s i
V ite a z u
G A E S TI
2C
C O S TE S TI E 7 0
B ro s te n i
G iu le s ti
TA N D A R E I
M O LD O V A N O U A
O R SO VA
67
E
6
0
3
B
65A
E6 0
E60
TITU
A m a ra
6
7
A
E8 7
D R A G A SA N I E 5 7 4
M a lu 2 A
D R O B E TA
1
Fa c a e n i
2
B e rze a s c a
Re d e a
B U F TE A
TU R N U S E V E R IN
S LO B O Z IA
2A
E771
O TO P E N I
B ild a n a 7
Tin t a re n i
E8 5
B a lc e s ti
S im ia n 6
22
21
57
P a s a re a
3
Le h liu
S TR E H A IA
65
Ung he ni
D ra g a lin a
B ra n e s ti F u n d u le a
F E TE S TI
A1
3A
M ih a il
A2
Le h liu 3 A
C re v e d ia M a re
56B
D
ra
jn
a
F IL IA S I
65C
K
o
g
a
ln
ic
e
a
n
u
G a ra
S L A TIN A
C a p u l M id ia
G a n e a sa
22B
B U C U R E S TI
S te fa n V o d a
C ERN AVO D A
E70
V IN J U M A R E
N AVO DARI
V la d Te p e s
21
22C
E79
B A LS
C le ja n i
3 C u za
B rin c o v e n i
O v id iu
A d u n a tii-4
V
o
d
a
C
O
N S TA N TA
B u d e s ti
6
65A
C o p a c e ni
B a s a ra b i
61
3B
C R A IO V A
M in a s tire a
A g ig e a
31
56A
64
G h im p a ti
C A LA R A SI
C o r v in
C a lu g a re n i
P ie tre n i
3
E F O R IE N O R D
D a n e a sa
G re a c a O LTE N ITA
C o b a d in
R O S IO R II D ra g a n e s ti V la s c a 5 B E 7 0
39
Le u C A R A C A L
O s tro v
Ba n e a sa
E F O R IE S U D
E7 0
D E V ED E
E6 75
6
41
S to e n e s t i
5 6 Ro d o va n
C O S TIN E S TI
5
A m za c e a
C e ta te
6
E79
6
TU N
D a ia
E 8 7 JNUEP PITE
38
R
A L E X A N D R IA
55
E85
N e g ru v o d a
V EN U S
M a g la v it
54
S A TU R N
65A
G IU R G IU
M
A
N
G
A L IA
S m ird io a s a
E 7 9 C A LA F A T
52
Ra st
55A
C O R A B IA TU R N U M A G U R E LE
Va m a Ve c h e
D a b u le n i
5C
51
Be c h e t 5 4 A
E87
54
E7 0
51A
Z IM N IC E A

LEGENDA

Autostrazi executate

Autostrazi in executie

Ungheni

Autostrazi cu lansare
in 2012

E576

Bors

Autostrazi in pregatire

Tg. Mures

Nadlac
E68

C enad
S IN N IC O L A U
M ARE
59C

Albita

Arad

Deva

Timisoara

Sibiu

Brasov

Orastie

Lugoj

Ploiesti

Pitesti

EXECUTATE
IN EXECUTIE
IN PROCEDURA LICITATIE
IN CURS DE LICITARE

417,89 KM
346,07 KM
25,62 KM
72,10 KM

TOTAL

861,68 KM

1.862,96 MEUR
2757,46 MEUR
131,57 MEUR
923,07MEUR

Bucuresti

Bucuresti

5675,08 MEUR

Cernavoda

Constanta

E8 5

AUTOSTRZI EXECUTATE

R a d a uti
P ru t
D A R A BA N I
29A
G e o rg e E n e s c uM a n o le a s a
E85
E 8 1 / E 5 8 Ta rn a
29
M a re
29C
D O RO HO I
S a p in t a
SA V EN I
H A LM EU
S IR E T
U n g u re n i
19
R a lo s
V ic o v u
S IG H E TU
L iv a d a
S ta n c a
V a rf u l 2 9 B
P e te a
d e S u s R A D A U TI
M A R M A TIE I
18
C im p u lu i
S te fa n e s ti
B O TO S A N I
1C
O AS
F e re s ti
V
a
m
a
D o ro lf
S u c e v ita M a rg in e a
29D
29C
S e in i
18
29A
V IS E U D E S U S
M a ra
S A TU M A R E
U rz ic e n i E 6 7 1
R u ta n i
B A IA M A R E
1C
17A
M o is e i
29
V a tra
E58
B A IA S P R IE
Ilis e s t i
B o rs a
M o ld o v it e i
A rd u d
Sa c e l
1 9 C A R EI
SU C E A VA
Va m a
N ic o la e B a lc e s c u
19A
C irlib a b a
1F
S a tu lu n g
28B
E8 5
R o m u li
17D
G U R A H U M O R U LU I
E81
V a le a lu i M ih a i
18
S o m c u l M a re
C
IM
P
U
LU
N
G
F A LTIC E N I
S u p u ru d e jo s
H IR L A U
TU S N A D
Ro d n a
M O LD O V EN E SC
17C
Ia c o b e n i
1C
SC U LE N I
C h iril
P ra x ia
R a s to c i
C o sb uc
S IN G E O R Z- B A I
17B
E 5 8 3 /E 5 8
S a rm a s a g
1 9 B M A R G H ITA
N A SA U D
V A TR A
1H
Sa c u e n i
R
u
g
in
o
a
s
a
M
o
to
c
E
5
8
S IM L E U
P
o
d
u
Ilo
a
ie
i
D O R N EI
B ro s te n i
15C
J IB O U
19
S u p ia c u
E5 83
S ILV A N IE I
28A
V in a to ri
S u rd u c G ilg a u
1H
17D
28
d e Ba c a u
P A SC A N I
1C
TIR G U
17C
N u s fa la u
15B
Tih a u
S tru n g a TIR G U F R U M O S
B o rc a C ra c a o a n i N E A M T
ZA LA U
B ih a ria
IA S I
E60
P
ru
n
d
u
B
irg
a
u
lu
i
M
ic
la
use ni
1H
P o ia n a
B U C IU M
B
IS
TR
ITA
D
E
J
BO R S
2
8
O RAD EA
L a rg u lu i
R o m a n a si
1
D o b re n i S a b a o a n i
G H ERLA
S in m ih a iu A lm a s u lu i
15
24
B a ile F e lix A L E S D E 6 0
28
15C
B O R SEC
Ded a
Le s
15D
E5 76
RO M AN
Z im b a r
15
7 6 D ra g e s ti
E5 8 1
P
IA
TR
A
N
E
A
M
T
B
IC
A
Z
1
15D
1G
15
In a n a
TO P L ITA
R a s c ru c i
Ta rc a u
1
2
C
12
A
L
B
ITA
E79
E671
N E G R E S TI V u lt u re s t i
1F
24B
A p a h id a
C a m a ra s u
D it ra u
H U E D IN
15
15D
16
S A L O N TA
La c u R o s u
R E G H IN
C o p a c e ni
16
C LU J N A P O C A
D im b u
J o s e n i G H E O R G H IE N I
P o c o la
H
USI
V A SLU I
2F
79
BUHUSI
E60
B E IU S
24B
13B
12
S e c u ie n i D ra g o m ire s ti
15
V A R SA N D
G h im e s - F a g e t
S O V A TA
S in d o m in ic
BAC AU
C ra s n a
TIR G U
C IM P IA TU R Z II
12A
79A
TU R D A
C H IS IN E U - C R IS
S c o rte n i
M U R E S 1 3 A P ra id
B u ru
S irb i
24A
M O IN E S TI2 G
A rie s e n i
Nadab
79A
V
A
S
C
A
U
C
o
ru
n
d
S
a
n
d
u
le
n
i
E
8
1
A
lb
a
c
IN E U
N UC ET
C O M A N E S TI
13A
75
Ie rn u t
E85
Lu p s a
S in g e o rg iu
76
B a la u s e ri
E5 81
E5 74
D a rm a n e s ti
V
L
A
H
ITA
Lu p e n i
F a lc iu
M IE R C U R E A C IU C
TIR G U
M ira s la u
E671
Z o rle n i
13
TIR N A V E N I
B IR L A D
C IM P E N I
O C NA
79A
24A
V ir fu rile
S in m a rtin
A IU D
O D O R H E IU
O N E S TI
Tu rn u
ABRUD
14A
S IG H IS O A R A
P o d u Tu rc u
S L A N IC 1 2 B
S E C U IE S C
M u rg e n i
G
u
ra
h
o
n
t
1
1
A
C
o
z
m
e
n
i
N A D LA C
M O LD O V A
74
B u c iu m
26
B la je l
E79
O itu z
11A
7
1 4 D U M BR A V EN I
Te iu s
BRA D
B A IL E TU S N A D
P a u lis
Buc e s
14B
11B
11
AD J UD
A L B A IU L IA
ARAD
1
M E D IA S
E68
B LA J
14B
C a p ru t a
C O P S A M IC A
C ris c io r
E581
69
74
B re t c u
L IP O V A
6
Z L A TN A
R U PEA
E85
TIR G U
V in g a
A x e n te S e v e r
Lo v rin
S E C U IE S C
G a ra B e rh e c i
Le p s a
O anc ea
S a v irs in
76
H o g h iz
12
2D
O rtis o a ra
7
1
4
V
id
ra
24
IL IA
M A R A S E S TI
S F IN TU
7
S o im u s
B ile d
E5 74
G
H
E
O
R
G
H
E
E
8
1
TE
C
U
C
I
E6 71
Fa g e t
SE BE S
F A G A R A S S e rc a ia
J IM B O L IA
E68
E673
S IM E R IA
C a rp in is
V o ila
2D
D EV A
1 1 Re c i
57C
1
F o lte s t i
C o sa va
O R A S TIE
68A
59A
S IB IU
68B
C h ic h is
E68
S in c a
P re jm e r IN TO R S A TU R A
26
TIM IS O A R A
1
Su g a g
C O D LEA
FO C SAN I
V
e
c
h
e
C
irtis
o
a
ra
1
/7
Hanu C ona chi
H UN ED O A RA
A v rig
C A LA N
B U ZA U LU I
1
0
B R A SO V
73A
LUG O J
Ta lm a c iu
25
66
Tu lu c e s t i
59B
S A C E LE
59
V E S TE M
B ile a La c
R IS N O V
E81
H A TE G
58A
2B
In d e p e n d e n tGa A L A TI
S iriu
2
73A
O TE LU R O SU
C irn e s ti
E7 9 Pu i
B ra n
C h e ia
V o ite g
P
R
E
D
E
A
L
7
3
68
S a rm is e g e tu z a
N e h o iu
D E TA
S e n d re n i
1A
B e r z o v ia
58B
R IM N IC U S A R A T
G a rv a n
R
u
c
a
r
C A R A N S E BE S
2B
E60
58
2 2 B a lt a A lb a
V o in e a s a
M a n e c iu B R A IL A
S m ird a n 2 2
P E TR O S A N I
7A
7
O b irs ia Lo tru lu i
S IN A IA
Sa c e n i
E574
U n g u re n i
M o v ila La c u
P o ie n a ri
IS A C C E A
M A C IN
U R IC A N I
BO C SA
E7 0
66A
C IM P U LU N G
7A
C iu ta 1 0
71
M ire s ii S a ra t
M O R A V ITA
M a la ia
R E S ITA
C O M A R N IC
C im p u
C is la u
Tra ia n
E87
B R E ZO I
7 C D o m n e sti
lu i N e a g
TU L C E A
M o ro e n i
73C
67A
V A L E N II
C a ra s o v a
R IM N IC U
Ia n c a
2
2
D
V e rn e s ti
S c h itu
B
U
ZA
U
2B
C e rn a N a lb a n t C a ta lo i
D E M U N TE
21
G o le s t i
N O V A C IP o lo v ra c i
FA U R E I
V IL C E A
C U R TE A
F IE N I
57
C IM P IN A
73C D E ARG ES
E70
H o ria
72A
G ra d in a ri 5 8
64
2 B C ilib ia
H O R EZU
B u m b e s ti22
J iu
67
Bu d a u
Run c u
22D 22A
1 B C o s te s ti
E5 74
B e n g e s t iM a ld a re s ti B A IL E
E5 77
O C N E LE
5 7 B A N IN A
2C
P LO IE S TI
1
E87
M IZ IL
G O VO RA M ARI
7C
C im p u M a re
67
C
iu
c
u
ro
v
a
O R A V ITA 5 7 B
E
8
1
TIR
G
O
V
IS
TE
A lb e s ti
73
P o g o a n e le In s u ra te i
67D
To p o lo g
67D
S c o a rta
Ba b e ni
2 2 D BABA D A G
72
67
TIR G U C A R B U N E S TI
B A IA D E A R A M A
TIR G U J IU
D ra g o m ire s ti I. L. C a ra g ia le
Ia b la n ita
P ie p ta n i
Ro h m a n
N a id a s B o z o v ic i
P ITE S TI
R O V IN A R I
C a u g a g ia
67B
22A
1D
G IU R G E N I
65C
So c o l 5 7
B A IL E H E R C U L A N E
6
4
1
A
7
2
71
G ra d is te a
P e s te a n a -J iu
7
E8 5
21A
H IR S O V A
D o b ro te a s a
G riv ita
5 7 A P o je ja n a
To p le ta
6 7 B Ve d e a
E60
S c ra iu
C e rb u
M ih a i
U R Z IC E N I
F lo re s t i M O TR U
H u re z a n i 6 7 B
C rin g a s i
V ite a z u
G A E S TI
2C
C O S TE S TI E 7 0
B ro s te n i
G iu le s ti
TA N D A R E I
M O LD O V A N O U A
O R SO VA
67
E
6
0
3
B
65A
E6 0
E60
TITU
A m a ra
6
7
A
E8 7
D R A G A SA N I E 5 7 4
M a lu 2 A
D R O B E TA
1
Fa c a e n i
2
B e rze a s c a
Re d e a
B U F TE A
TU R N U S E V E R IN
S LO B O Z IA
2A
E771
O TO P E N I
B ild a n a 7
Tin t a re n i
E8 5
B a lc e s ti
S im ia n 6
22
21
57
P a s a re a
3
Le h liu
S TR E H A IA
65
Ung he ni
D ra g a lin a
B ra n e s ti F u n d u le a
F E TE S TI
A1
3A
M ih a il
A2
Le h liu 3 A
C re v e d ia M a re
56B
D
ra
jn
a
F IL IA S I
65C
K
o
g
a
ln
ic
e
a
n
u
G a ra
S L A TIN A
C a p u l M id ia
G a n e a sa
22B
B U C U R E S TI
S te fa n V o d a
C ERN AVO D A
E70
V IN J U M A R E
N AVO DARI
V la d Te p e s
21
22C
E79
B A LS
C le ja n i
3 C u za
B rin c o v e n i
O v id iu
A d u n a tii-4
V
o
d
a
C
O
N S TA N TA
B u d e s ti
6
65A
C o p a c e ni
B a s a ra b i
61
3B
C R A IO V A
M in a s tire a
A g ig e a
31
56A
64
G h im p a ti
C A LA R A SI
C o r v in
C a lu g a re n i
P ie tre n i
3
E F O R IE N O R D
D a n e a sa
G re a c a O LTE N ITA
C o b a d in
R O S IO R II D ra g a n e s ti V la s c a 5 B E 7 0
39
Le u C A R A C A L
O s tro v
Ba n e a sa
E F O R IE S U D
E7 0
D E V ED E
E6 75
6
41
S to e n e s t i
5 6 Ro d o va n
C O S TIN E S TI
5
A m za c e a
C e ta te
6
E79
6
TU N
D a ia
E 8 7 JNUEP PITE
38
R
A L E X A N D R IA
55
E85
N e g ru v o d a
V EN U S
M a g la v it
54
S A TU R N
65A
G IU R G IU
M
A
N
G
A L IA
S m ird io a s a
E 7 9 C A LA F A T
52
Ra st
55A
C O R A B IA TU R N U M A G U R E LE
Va m a Ve c h e
D a b u le n i
5C
51
Be c h e t 5 4 A
E87
54
E7 0
51A
Z IM N IC E A
E576

CAMPIA TURZII - GILAU


Lungime
Finantare: Bugetul de Stat
In exploatare

51,8 KM

VARIANTA DE OCOLIRE ARAD


Lungime
12,25 KM
Finantare: Bugetul de Stat, BEI, FC
In exploatare

E68
C enad
S IN N IC O L A U
M ARE
59C

ARAD - TIMISOARA
Lungime
32,25KM
Finantare: Bugetul de Stat, BEI, FC
In exploatare

MOARA VLASIEI PLOIESTI


(sector 1b)
Lungime
14,29 KM
Finantare: Bugetul de Stat
In exploatare

VARIANTA DE OCOLIRE SIBIU


Lungime
17,56 KM
Finantare: ISPA, Bugetul de Stat
In exploatare

LEGENDA

Autostrazi executate
Lungime: 418 km
Valoare: 1.862,96 M EUR

MEDGIDIA - CONSTANTA
Lungime
14,57KM
Finantare: Bugetul de Stat, BEI, FC
In exploatare

BUCURESTI - PITESTI
Lungime
109,66 KM
Finantare: Bugetul de Stat
In exploatare

Bucuresti

BUCURESTI - CERNAVODA
Lungime
151,7 KM
Finantare: Bugetul de stat, BEI, ISPA
In exploatare
E8 5

VARIANTA DE OCOLIRE CONSTANTA


Lungime
10,88 KM
Finantare: Bugetul de Stat, BERD, FC
In exploatare

REABILITARE DRUMURI NAIONALE CU CONTRACTE EXECUIE LUCRRI SEMNATE


E 8 1 / E N
58
PERIOADA SEPT. 2010 E 8 5IAN. 2012

E576

R a d a uti
P ru t
D A R A BA N I
29A
G e o rg e E n e s c uM a n o le a s a
Ta rn a
29
M a re
29C
D O RO HO I
S a p in t a
SA V EN I
H A LM EU
S IR E T
U n g u re n i
DN 18, Baia Mare Sighetu Marmatiei,
19
R a lo s
V ic o v u
S IG H E TU
L iv a d a
S ta n c a
V a rf u l 2 9 B
d e S u s R A D A U TI
M A R M A TIE I
18
Km 3+522 km 62+234 P e te a
C im p u lu i
S te fa n e s ti
B O TO S A N I
1C
O AS
F e re s ti 18
V
a
m
a
S u c e v ita M a rg in e a
29D
29C
Constructor: Aktor SA D o ro lf
S e in i
18
29A
V IS E U D E S U S
M a ra
S A TU M A R E
Valoare: 53,85 M
U rz icEUR
e n iE 6 7 1
R u ta n i
DN 29, SUCEAVA BOTOSANI
B A IA M A R E
1C
17A
M o is e i
29
V a tra
E58
B A IA S P R IE
Ilis e s t i
Lungime: 58,71 km
B o rs a
M o ld o v it e i
KM 0+000 KM 39+071
A rd u d
Sa c e l
9 C A R EI
SU C E A VA
Va m a
N ic o la e B a lc e s c u
19A
Stadiu actual: executie
C irlib a b a
1F
Constructor:
S a tu lu n g
28B
E8 5
R o m u li
17D
G U R A H U M O R U LU I
E81
As. SC SPEDITION UMB, Technostrade, ARCADA
V a le a lu i M ih a i
18
S o m c u l M a re
C IM P U LU N G
DN 1H, Zalau - Alesd
F A LTIC E N I
S u p u ru d e jo s
H
IR
L
A
U
TU S N A D
R
o
d
n
a
M
O
L
D
O
V
E
N
E
S
C
DN 18, Sighetu
Marmatiei Moisei,
Company
17C
Ia c o b e n i
1C
S C U L E N I SA, SC Consitrans
C h iril
P ra x ia
Lot 2 km 26+510 km 69+334
R akm
s to c 131+627
i
Km
62+234

Valoare:
38,25 M EUR
C
o
s
b
u
c
S
IN
G
E
O
R
ZB
A
I
1
7
B
E 5 8 3 /E 5 8
S a rm a s a g
1 9 B M A R G H ITA
Constructor: Asocierea SC SPEDITION UMB SRLN A SA U D
V A TR A
1H
Sa c u e n i
R
u
g
in
o
a
s
a
Constructor:
Spedition
UMB
M
o
to
c
Lungime:
39,07 KM
E
5
8
S IM L E U
P
o
d
u
Ilo
a
ie
i
D O R N EI
B ro s te n i
15C
J IB O U
19
S u p ia c u
E
5
8
3
Tehnostrade
S ILV A N IE I
2
8
A
V in Stadiu
a to ri
S40,28
u rd u c G M
1H
ilg aEUR
u
17D
28
Valoare:
actual:
executie
d e Ba c a u
DN 18, Moisei 1 5Iacobeni,
P A SC A N I
1C
TIR G U
17C
N u s fa la u 1H
B
Valoare (cu TVA):
25,66 M EUR
Tih a u
S tru n g a TIR G U F R U M O S
B o rckm
a 220+088
ZA LA U
B ih a ria
Lungime:
69,3 km
C ra c a o a n i N E A M T
IA S I
km 131+627
P ru n d u B irg a u lu i
M ic la u s e n i
1H
P o ia n a
Lungime:
42,824 KM BEO6R 0S
B U C IU M
B
IS
TR
ITA
D
E
J
2
8
O RAD EA
actual: executie
L a rg uStructures
lu i
Constructor: Saphir
R o mStadiu
a n a si
1
Stadiul actual:
executie
D o b re n i S a b a o a n i
DN 24 / DN 24B, Limita jud. Galati/Vaslui G H ERLA
S in m ih a iu A lm a s u lu i
5
24
Valoare: 100,40 M1 EUR
B a ile F e lix A L E S D E 6 0
28
15C
B O R SEC
Ded a
Le s
15D
E5 76
RO M AN
Albita
Z im b a r
7 6 D ra g e s ti
Lungime:1 5 88,46 km
E 5 8 Crasna
1
P
IA
TR
A
N
E
A
M
T
B
IC
A
Z
1
15D
1G
LOT 3DN 24B, km 22+000 km 47+881
15
In a n a
TO P L ITA
R a s c ru c i
Ta rc a u
Stadiu
actual: executie
12C
15A
12
A
L
B
ITA
E79
E671
Constructor: Asocierea SC Spedition UMB
N E G R E S TI V u lt u re s t i
DN 15A,
Reghin Saratel
1F
24B
A p a h id a
C a m a ra s u
D it ra u
H U E D IN
15
15D
16
DN 1H, Zalau - Alesd
S A L O N TA
La c u R o s u
SRL - Tehnostrade
km 0+000 km 46+597
R E G H IN
C o p a c e ni
16
C LU J N A P O C A
D im b u
Lot 1 km 0+000 km 26+510
24B
Valoare:
21,02 M EUR
J o s e n i G H E O R G H IE N I
P o c o la
H
U
S
I
DN
15,
Reghin

Tg.
Mures
V A SLU I
2F
79
B
U
H
U
S
I
E
6
0
B E IU S
24B
13B
Constructor: Asocierea OHL ZS PEYBER
Lungime:
25,8 KM
12
S e c u ie n i D ra g o m ire s ti
km 78+800 km 103+700
15 1 5
V A R SA N D
G h im e s - F a g e t
S
O
V
A
TA
HISPANICA SL SC Societatea de intretinere si
Stadiul actual:
executie
d o m/ DN
in ic 24B, Limita jud. Galati/Vaslui
Constructor: Strabag AG
B A -C A U
DNS in24
C ra s n a
TIR G U
C IM P IA TU R Z II
12A
TU R D A
P
ra
id
S
c
o
rte
n
i
reparatii Drumuri Timisoara 7 9 A C H IS IN E U - C R IS
M
U
R
E
S
2
G
13A
B u ru
Valoare:
S irb i
24A
M O IN E S TI
Crasna Albita
A rie s e n i 38,80 M EUR
Nadab
79A
V
A
S
C
A
U
C
o
ru
n
d
S
a
n
d
u
le
n
i
Valoare:
21,41 M EUR
E
8
1
A
lb
a
c
IN E U
N U C E TLungime: 71,5 KM
LOT 2 DN 24, km C90+000
O M A N E S TI km 105+070
13A
75
Ie rn u t
E85
Lu p s a
S in g e o rg iu
76
Lungime:
26,51 KM
B a la u s e ri
E 524
81
E 5 722+000
4
D a rm a n e s ti km
V L A H ITA
Stadiul actual:
executie
DN
Lu p e n i
F a lc iu
M IE R24B,
C U R E A km
C IU C 0+000
TIR G U
M ira s la u
E671
Z o rle n i
13
Stadiul actual:
executie
TIR N A V E N I
B IR L A D
C IM P E N I
O C NA
Constructor:
Asocierea
SC Spedition
UMB
79A
24A
V ir fu rile
S in m a rtin
A IU D
O D O R H E IU
O
N
E
S
TI
Tu
rn
u
A
B
R
U
D
1
4
A
S IG H IS O A R A
E68
P o d u Tu rc u
S L A N IC 1 2 B
S E C U IE SSRL
C
M u rg e n i
Tehnostrade
G
u
ra
h
o
n
t
1
1
A
C
o
z
m
e
n
i
N A D LA C
M O LD O V A
4
B u c iu m
26
B la je l
E 7 9 Sibiu 7Medias
O itu z M EUR
11A
7
Valoare:
23,38
DN 14,
Sighisoara
1 4 D U M BR A V EN I
Te iu s
BRA D
B A IL E TU S N A D
C enad
P a u lis
Buc e s
14B
11B
11
AD J UD
ARAD
1
M E D IA S
Lungime:
37 KM
km 3+500 km 51+100A L B A IU L IA
E68
B LA J
S IN N IC O L A U
14B
C a p ru t a
C O P S A M IC A
C ris c io r
E581
69
74
B re t c u
L IP O V A
6
M ARE
Z L A TN A
executie
km 57+500 km 89+400
R U P E A Stadiul actual:TIR G U
E85
V in g a
A x e n te S e v e r
Lo v rin
S E C U IE S C
G a ra B e rh e c i
Le p s a
O anc ea
Constructor:
S a v irs in
7 6 Strabag SA
H o g h iz
12
2D
O rtis o a ra
59C
7
1
4
V
id
ra
24
IL IA
M A R A S E S TI
S F IN TU
7
Valoare:
38,78S oMim EUR
14
us
B ile d
E5 74
G
H
E
O
R
G
H
E
E
8
1
TE
C
U
C
I
E6 71
Fa g e t
SE BE S
Lungime: 79,5 KM
F A G A R A S S e rc a ia
J IM B O L IA
E68
DN 73, Pitesti Campulung
E673
S IM E R IA
C a rp in is
V o ila
2 D Brasov
D EV A
1 1 Re c i
57C
1
F o lte s t i
C o s a Stadiul
va
actual:
68A
59A
S IB IU
6 8 BexecutieO R A S TIE
C h ic h is KM 13+800 KM 42+850;
E68
S in c a
P re jm e r IN TO R S A TU R A
26
TIM IS O A R A
1
Su g a g
C O D LEA
FO C SAN I
V
e
c
h
e
KM
54+050

KM
128+250
C
irtis
o
a
ra
1
/7
H a n u C o n a c h i DN 24 / DN 24B, Limita jud. Galati/Vaslui H UN ED O A RA
A v rig
C A DN
L A N 73,
B U ZA U LU I
1
0
B R A SO V
73A
LUG O J
Ta lm a c iu
25
Constructor:
As.
AZVI
SA

STRACO

Crasna
Albita
Largire
la
4
benzi
intre
km
7+000
si
km
11+100
66
Tu lu c e s t i
59B
S A C E LE
59
V E S TE M
B ile a La c
R IS N O V
PIOMAR DEVELOPMENT TRACTABEL G A L A TI LOT 1 DN 24, km 51+000 km 90+000
H A TEsi
G drum de legatura cu DN 73DE 8 1
58A
2B
In d e p e n d e n t a
S iriu
2
7
3
A
O TE LU R O SU
C irn e s ti
Constructor: Asocierea SC Spedition UMB
E 7 9 PConstructor:
C h e ia ENGINEERING, lider Asociatie AZVI SA
V o ite g
ui
Genesis & Straco
PRED EA L
7 3 B ra n
68
S a rm is e g e tu z a
N e h o iu
Valoare:
SRLG a- r Tehnostrade
D E TA
S e n d re n i
1A
B e r z o v ia
58B
R IM N 131,24
IC U S A R A T M EUR
Valoare: 62,56 M EUR
va n
Ruc a r
C A R A N S E BE S
2B
E60
58
2 2 B a lt a A lb a
V
o
in
e
a
s
a
Lungime:
103,25
KM
Valoare:
22,03 M EUR
M
a
n
e
c
iu
B
R
A
IL
A
S m ird a n 2 2
P E TR O Lungime:
SA N I
7A
7,28
KM
7
O b irs ia Lo tru lu i
S IN A IA
Sa c e n i
E574
U
n
g
u
re
n
i
La
c
u
M o v ila
P o ie n a ri
IS A C C E A
M A C IN
U R IC A N I
BO C SA
E7 0
6 6 A actual: executie
Stadiu actual:
executie
Lungime:
39 KM
C IM P U LU N G
7A
C iu ta 1 0
71
M ire s ii S a ra t
Stadiu
M O R A V ITA
M a la ia
R E S ITA
C
O
M
A
R
N
IC
C im p u
C
is
la
u
Tra ia n
B R E ZO I
Stadiul actual:E 8 7
7 C D o m n e sti
lu i N e a g
TU L C E A executie
M o ro e n i
73C
67A
V A L E N II
C a ra s o v a
R IM N IC U
Ia n c a
2
2
D
V e rn e s ti
S c h itu
C
a
ta
lo
i
B
U
ZA
U
2B
C e rn a N a lb a n t
D E M U N TE
21
G o le s t i
N O V A C IP olo vCraiova
FA U R E I
V IL C E A
C U R TE A
DN 6, Alexandria
ra c i
F IE N I
57
C IM P IN A
73C D E ARG ES
E70
H o ria
72A
G ra d in a ri 5 8
64
2 B C ilib ia
H O R EZU
u m b e185+230
s tiLot 3 BJ km
km 222+182
22
iu
67
Bu d a u
C o s te s
ti Targoviste
Run c u
DN 71, Baldana
22D 22A
1
B
E
5
7
4
B
e
n
g
e
s
t
i
A
N
IN
A
B A IL E Romania
E5 77
O C N E LE
57B
a ld a res tiSecol
Constructor: Secol MSPA
2C
P LO Sinaia
IE S TI
1
E87
M
IZ
IL
G O VO RA M ARI
7C
C im p u M a re
67
C
iu
c
u
ro
v
a
O R A V ITA 5 7 B
E
8
1
TIR
G
O
V
IS
TE
A lb e s ti
SRL S c o a rta
73
P o g o a n e le In s u ra te i
67D
To p o lo g
67D
Ba b e ni
2 2 D BABA D A G
72
Lungime:
102,99 km
67
TIR G U C A R B U N E S TI
B A IA D E A R A M A
TIR G U J IU
D ra g o m ire s ti I. L. C a ra g ia le
Ia b la n ita
Valoare:
35,24 M EUR
P ie p ta n i
Ro h m a n
N a id a s B o z o v ic i
Valoare:
72,83 M EUR
P ITE S TI
R O V IN A R I
C a u g a g ia
67B
22A
1D
G IU R G E N I
6 5 C 36,952
So c o l 5 7
B A IL E H E R C U L A N E
6
4
Lungime:
KM
1
A
7
2
71
G ra d is te a
P e s te a n a -J iu
7
Constructor:Spedition
UMB/ G riv ita 2 1 A
E8 5
H IR S O V A
D o b ro te a s a
5 7 A P o je ja n a
To p le ta
E60
S c ra iu
Stadiul actual:
executie 6 7 B V e d e a C e rb u
M ih a iDN 21,
U R Z IC E N I
F lo re s t i M O TR U
Consitrans/ IPTANA
H u re z a n i 6 7 B
C rin g a s i
V ite a z u
G A E S TI
2C
C O S TE S TI E 7 0
B ro s te n i
G iu le s ti
TA N D A R E I
M O LD O V A N O U A
O R SO VA
67
E
6
0
km 70+900 km 87+850
3
B
Stadiul
actual:
executie
65A
E6 0
E60
TITU
A m a ra
6
7
A
E 8 7 Lungime: 16,95 km
D R A G A SA N I E 5 7 4
M a lu 2 A
D R O B E TA
1
Fa c a e n i
2
B e rze a s c a
Re d e a
B U F TE A
TU R N U S E V E R IN
S LO B O Z IA
2
A
E771
O
TO
P
E
N
I
B
ild
a
n
a
Tin t a re n i
DN 6, Alexandria Craiova
Valoare: 11,11 M EUR
7
E8 5
B a lc e s ti
S im ia n 6
22
21
57
P aDN
s a re a5, Bucuresti
3
Le h liu Adunatii Copaceni
S TR E H A IA
Un g he
n i km 132+435
Lot 1 6 5 km 90+190
D ra g a lin a
B ra n ekm
s ti 7+573
F E TE S TI
F u n d u le a km 19+220
A1
3A
M ih a il
A2
Le h liu 3 A
C re1991
v e d ia M a re
56B
D
ra
jn
a
F IL IA S I
65C
K
o
g
a
ln
ic
e
a
n
u
Constructor:
Shapir
Structures
G a ra
S L A TIN A
C a p u l M id ia
G a n e a sa
22B
B U C Constructor:
U R E S TI
S te fa n V o d a
SC
ROMSTRADE
SA
C ERN AVO D A
E70
V IN J U M A R E
Valoare:
41,53 M EUR
N AVO DARI
V la d Te p e s
21
22C
Valoare:
E79
B A LS
C le ja n i
3 C u z a 19,11 M EUR
B rin c o v e n i
O v id iu
Lungime:
42,245
KM
A d u n a tii-4
V
o
d
a
C
O
N S TA N TA
B u d e s ti
6
65A
C o p a c e n i Lungime:
B a s a ra b i
11,647
KM
61
3B
C R A IO V A
M in a s tire a
A g ig e a
Stadiul
actual:
executie
31
56A
64
G h im p a ti
C A executie
LA R A SI
C o r v in
C a lu g a re n i Stadiul actual:
P ie tre n i
3
E F O R IE N O R D
D a n e a sa
G re a c a O LTE N ITA
C o b a d in
R O S IO R II D ra g a n e s ti V la s c a 5 B E 7 0
39
Le u C A R A C A L
O s tro v
Ba n e a sa
E F O R IE S U D
E7 0
D E V ED E
E6 75
6
41
S to e n e s t i
5 6 Ro d o va n
C O S TIN E S TI
5
A m za c e a
C e ta te
6
E79
6
TU N
D a ia
E 8 7 JNUEP PITE
38
R
A L E X A N D R IA
55
EDN
8 5 6, Alexandria Craiova
N e g ru v o d a
V EN U S
M a g la v it
54
S A TU R N
65A
G IU R G IU
Lot 2 km 132+435 km 185+230
DN
56,
Craiova

Galicia
Mare
M
A
N
G
A L IA
S m ird io a s a
E 7 9 C A LA F A T
52
Ra st
Constructor: Asocierea Romstrade
Km 0+000
5 5 A 47+000
C O R A B IA TU R N U M A G U R E LE
Va m a Ve c h e
5C
51
Ezentis Euroconstruct Trading 98 SRL
Lungime: 47 km B e cD ha eb t u le5 4n Ai
E87
54
E
7
0
51A
Valoare:
40,32 M EUR
Z IM N IC E A
Valoare: 75,3 M EUR

Reabilitare DN, cu contracte semnate:


(sept. 2010 ian. 2012):
Lungime:
1076,23 KM
Valoare (cu TVA):
938,02 MEURO
Din care:
Cu finantare FEDR
Lungime:
Valoare (cu TVA):

314,78 KM
249,69 MEURO

Cu finantare Bugetul de Stat


SE
Lungime:
269,54 KM
RB
Valoare(cu TVA):
284,08 MEURO
I

Cu finantare BEI
Lungime:
Valoare (cu TVA):

491,91 KM
405,03 MEURO

Constructor: DELTA ACM 93


Stadiul actual: executie

E 8 5 Lungime:

Stadiul actual:

52,8 KM
executie

REABILITARE DRUMURI NAIONALE CU LICITAII N CURS DE DERULARE

E576

R a d a uti
P ru t
D A R A BA N I
29A
G e o rg e E n e s c uM a n o le a s a
E85
E 8 1 / E 5 8 Ta rn a
29
M a re
29C
D O RO HO I
S a p in t a
SA V EN I
H A LM EU
S IR E T
U n g u re n i
19
R a lo s
V ic o v u
S IG H E TU
L iv a d a
S ta n c a
V a rf u l 2 9 B
P e te a
d e S u s R A D A U TI
M A R M A TIE I
18
C im p u lu i
S te fa n e s ti
B O TO S A N I
1C
O AS
F e re s ti
V
a
m
a
D o ro lf
S u c e v ita M a rg in e a
29D
29C
S e in i
18
29A
V IS E U D E S U S
M a ra
S A TU M A R E
U rz ic e n i E 6 7 1
R u ta n i
B A IA M A R E
1C
17A
M o is e i
29
V a tra
E58
B A IA S P R IE
Ilis e s t i
B o rs a
M o ld o v it e i
A rd u d
Sa c e l
1 9 C A R EI
SU C E A VA
Va m a
N ic o la e B a lc e s c u
19A
C irlib a b a
1F
S a tu lu n g
28B
E8 5
R o m u li
17D
G U R A H U M O R U LU I
E81
V a le a lu i M ih a i
18
S o m c u l M a re
C
IM
P
U
LU
N
G
F A LTIC E N I
S u p u ru d e jo s
H IR L A U
TU S N A D
Ro d n a
M O LD O V EN E SC
17C
Ia c o b e n i
1C
SC U LE N I
C h iril
P ra x ia
R a s to c i
C o sb uc
S IN G E O R Z- B A I
17B
E 5 8 3 /E 5 8
S a rm a s a g
1 9 B M A R G H ITA
N A SA U D
V A TR A
1H
Sa c u e n i
R
u
g
in
o
a
s
a
M
o
to
c
E
5
8
S IM L E U
P
o
d
u
Ilo
a
ie
i
D O R N EI
B ro s te n i
15C
J IB O U
19
S u p ia c u
E5 83
S ILV A N IE I
28A
V in a to ri
S u rd u c G ilg a u
1H
17D
28
d e Ba c a u
P A SC A N I
1C
TIR G U
17C
N u s fa la u
15B
Tih a u
S tru n g a TIR G U F R U M O S
B o rc a C ra c a o a n i N E A M T
ZA LA U
B ih a ria
IA S I
E60
P
ru
n
d
u
B
irg
a
u
lu
i
M
ic
la
use ni
1H
P o ia n a
B U C IU M
B
IS
TR
ITA
D
E
J
BO R S
2
8
O RAD EA
L a rg u lu i
R o m a n a si
1
D o b re n i S a b a o a n i
G H ERLA
S in m ih a iu A lm a s u lu i
15
24
B a ile F e lix A L E S D E 6 0
28
15C
B O R SEC
Ded a
Le s
15D
E5 76
RO M AN
Z im b a r
15
7 6 D ra g e s ti
E 5 8 1 DN 24, Crasna Iasi,
P
IA
TR
A
N
E
A
M
T
B
IC
A
Z
1
Km 105+700 km 197+040
15D
1G
15
In a n a
TO P L ITA
R a s c ru c i
Ta rc a u
1
2
C
12
A
L
B
ITA
E79
E671
Lungime: 77,45 km
N E G R E S TI V u lt u re s t i
1F
24B
A p a h id a
C a m a ra s u
D it ra u
H U E D IN
15
15D
16
Valoare:
S A L O N TA
La
c
u
R
o
s
u
DN
76,
Beius
Oradea
R E G H IN
C o p a c e ni
16
L U J N184+390
APO C A
D im b u
J o s e n i G H E O R G H IE N I
km 133+660 C km
P o c o la
H USI
V A SLU I
2F
79
B
U
H
U
S
I
E
6
0
B E IU S
24B
13B
Lungime: 50,73 km
12
S e c u ie n i D ra g o m ire s ti
15
V A R SA N D
G h im e s - F a g e t
S O V A TA
Valoare: 66,75 M EUR
S in d o m in ic
BAC AU
C ra s n a
TIR G U
C IM P IA TU R Z II
12A
79A
TU R D A
C H IS IN E U - C R IS
P
ra
id
S
c
o
rte
n
i
M
U
R
E
S
2
G
13A
B u ru
S irb i
24A
M O IN E S TI
A rie s e n i
Nadab
79A
V
A
S
C
A
U
C
o
ru
n
d
S
a
n
d
u
le
n
i
E
8
1
A
lb
a
c
IN E U
N UC ET
C O M A N E S TI
13A
75
Ie rn u t
E85
Lu p s a
S in g e o rg iu
76
B a la u s e ri
E5 81
E5 74
D a rm a n e s ti
V
L
A
H
ITA
Lu p e n i
F a lc iu
M IE R C U R E A C IU C
TIR G U
M ira s la u
E671
Z o rle n i
13
TIR N A V E N I
B IR L A D
C IM P E N I
O C NA
79A
24A
V ir fu rile
S in m a rtin
A IU D
O D O R H E IU
O N E S TI
Tu rn u
ABRUD
14A
S IG H IS O A R A
P o d u Tu rc u
S L A N IC 1 2 B
S E C U IE S C
M u rg e n i
G
u
ra
h
o
n
t
1
1
A
C
o
z
m
e
n
i
N A D LA C
M O LD O V A
74
B u c iuDN
m 76, Stei - Beius
26
B la je l
E79
O itu z
11A
7
1 4 D U M BR A V EN I
Te iu s 1 4km
BRA D
B A IL E TU S N A D
P a u lis
Buc e s
Km
102+660
B 133+660
11B
11
AD J UD
A L B A IU L IA
ARAD
1
M E D IA S
E68
B
L
A
J
DN
25,
Tecuci Sendreni,
Lungime:
31 km
14B
C a p ru t a
C O P S A M IC A
C ris c io r
E581
69
74
B re t c u
L IP O V A
6
Z L A TN A
R U PEA
E85
TIR G U
V in g a
A x e n te S e v e r
Km 0+000 km 68+130
Valoare: 39,96 M EUR
Lo v rin
S E C U IE S C
G a ra B e rh e c i
Le
p
s
a
O
a
n
a
S a v irs in
76
H o g h iz
12
2D
Lungime:c e64,63
km
O rtis o a ra
7
14
V id ra M A R A S E S TI
24
IL IA
S F IN TU
7
S o im u s
Valoare: 71,58 M EUR
B ile d
E5 74
G
H
E
O
R
G
H
E
E
8
1
TE
C
U
C
I
E6 71
Fa g e t
SE BE S
F
A
G
A
R
A
S
J IM B O L IA
S e rc a ia
E68
E673
S IM E R IA
C a rp in is
V o ila
2D
D EV A
1 1 Re c i
57C
1
F o lte s t i
C o sa va
O R A S TIE
68A
59A
S IB IU
68B
C h ic h is
E68
S in c a
P re jm e r IN TO R S A TU R A
26
TIM IS O A R A
1
Su g a g
C O D LEA
FO C SAN I
V
e
c
h
e
C
irtis
o
a
ra
1
/7
Hanu C ona chi
H UN ED O A RA
A v rig
C A LA N
B U ZA U LU I
1
0
B R A SO V
73A
LUG O J
Ta lm a c iu
25
66
Tu lu c e s t i
59B
S A C E LE
59
V E S TE M
B ile a La c
R IS N O V
E81
H A TE G
58A
2B
In d e p e n d e n tGa A L A TI
S iriu
2
73A
O TE LU R O SU
C irn e s ti
E7 9 Pu i
B ra n
C h e ia
V o ite g
P
R
E
D
E
A
L
7
3
68
S a rm is e g e tu z a
N e h o iu
D E TA
S e n d re n i
1A
B e r z o v ia
58B
R IM N IC U S A R A T
G a rv a n
R
u
c
a
r
C A R A N S E BE S
2B
E60
58
2 2 B a lt a A lb a
V o in e a s a
M a n e c iu B R A IL A
S m ird a n 2 2
P E TR O S A N I
7A
7
O b irs ia Lo tru lu i
S IN A IA
Sa c e n i
E574
U n g u re n i
M o v ila La c u
P o ie n a ri
IS A C C E A
M A C IN
U R IC A N I
BO C SA
E7 0
66A
C IM P U LU N G
7A
C iu ta 1 0
71
M ire s ii S a ra t
M O R A V ITA
M a la ia
R E S ITA
C O M A R N IC
C im p u
C is la u
Tra ia n
E87
B R E ZO I
7 C D o m n e sti
lu i N e a g
TU L C E A
M o ro e n i
73C
67A
V A L E N II
C a ra s o v a
R IM N IC U
Ia n c a
2
2
D
V e rn e s ti
S c h itu
B
U
ZA
U
2B
C e rn a N a lb a n t C a ta lo i
D E M U N TE
21
G o le s t i
N O V A C IP o lo v ra c i
FA U R E I
V IL C E A
C U R TE A
F IE N I
57
C IM P IN A
73C D E ARG ES
E70
H o ria
72A
G ra d in a ri 5 8
64
2 B C ilib ia
H O R EZU
B u m b e s ti22
J iu
67
Bu d a u
Run c u
22D 22A
1 B C o s te s ti
E5 74
B e n g e s t iM a ld a re s ti B A IL E
E5 77
O C N E LE
5 7 B A N IN A
2C
P LO IE S TI
1
E87
M IZ IL
G O VO RA M ARI
7C
C im p u M a re
67
C
iu
c
u
ro
v
a
O R A V ITA 5 7 B
E
8
1
TIR
G
O
V
IS
TE
A lb e s ti
73
P o g o a n e le In s u ra te i
67D
To p o lo g
67D
S c o a rta
Ba b e ni
2 2 D BABA D A G
72
67
TIR G U C A R B U N E S TI
B A IA D E A R A M A
TIR G U J IU
D ra g o m ire s ti I. L. C a ra g ia le
Ia b la n ita
P ie p ta n i
Ro h m a n
N a id a s B o z o v ic i
P ITE S TI
R O V IN A R I
C a u g a g ia
67B
22A
1D
G IU R G E N I
65C
So c o l 5 7
B A IL E H E R C U L A N E
6
4
1
A
7
2
71
G ra d is te a
P e s te a n a -J iu
7
E8 5
21A
H IR S O V A
D o b ro te a s a
G riv ita
5 7 A P o je ja n a
To p le ta
6 7 B Ve d e a
E60
S c ra iu
C e rb u
M ih a i
U R Z IC E N I
F lo re s t i M O TR U
H u re z a n i 6 7 B
C rin g a s i
V ite a z u
G A E S TI
2C
C O S TE S TI E 7 0
B ro s te n i
G iu le s ti
TA N D A R E I
M O LD O V A N O U A
O R SO VA
67
E
6
0
3
B
65A
E6 0
E60
TITU
A m a ra
6
7
A
E8 7
D R A G A SA N I E 5 7 4
M a lu 2 A
D R O B E TA
1
Fa c a e n i
2
B e rze a s c a
Re d e a
B U F TE A
TU R N U S E V E R IN
S LO B O Z IA
2A
E771
O TO P E N I
B ild a n a 7
Tin t a re n i
E8 5
B a lc e s ti
S im ia n 6
22
21
57
P a s a re a
3
Le h liu
S TR E H A IA
65
Ung he ni
D ra g a lin a
B ra n e s ti F u n d u le a
F E TE S TI
A1
3A
M ih a il
A2
Le h liu 3 A
C re v e d ia M a re
56B
D
ra
jn
a
F IL IA S I
65C
K
o
g
a
ln
ic
e
a
n
u
G a ra
S L A TIN A
C a p u l M id ia
G a n e a sa
22B
B U C U R E S TI
S te fa n V o d a
C ERN AVO D A
E70
V IN J U M A R E
N AVO DARI
V la d Te p e s
21
22C
E79
B A LS
C le ja n i
3 C u za
B rin c o v e n i
O v id iu
A d u n a tii-4
V
o
d
a
C
O
N S TA N TA
B u d e s ti
6
65A
C o p a c e ni
B a s a ra b i
61
3B
C R A IO V A
M in a s tire a
A g ig e a
31
56A
64
G h im p a ti
C A LA R A SI
C o r v in
C a lu g a re n i
P ie tre n i
3
E F O R IE N O R D
D a n e a sa
G re a c a O LTE N ITA
C o b a d in
R O S IO R II D ra g a n e s ti V la s c a 5 B E 7 0
39
Le u C A R A C A L
O s tro v
Ba n e a sa
E F O R IE S U D
E7 0
D E V ED E
E6 75
6
41
S to e n e s t i
5 6 Ro d o va n
C O S TIN E S TI
5
A m za c e a
C e ta te
6
E79
6
TU N
D a ia
E 8 7 JNUEP PITE
38
R
A L E X A N D R IA
55
E85
N e g ru v o d a
V EN U S
M a g la v it
54
S A TU R N
65A
DN 56, Galicia Mare - Calafat
G IU R G IU
M
A
N
G
A L IA
S m ird io a s a
E 7 9 C A LA F A T
52
Ra st
Km 47+000 84+020
55A
R A B IA TU R N U M A G U R E LE
Va m a Ve c h e
D a b u le n i
5C
51
Lungime:
37,02C O km
Be c h e t 5 4 A
E87
54
E7 0
51A
Valoare: 44,09 M EUR
Z IM N IC E A

E68
C enad
S IN N IC O L A U
M ARE
59C

Reabilitare DN, in curs de licitare:


Lungime:
183,38 KM
Valoare (cu TVA):
222,38 MEURO
Din care:
Cu finantare Bugetul de Stat
Lungime:
64,63 KM
SE
Valoare(cu TVA):
R 71,58 M EURO
Cu finantare BEI
Lungime:
Valoare (cu TVA):

BI
A

118,75 KM
150,80 M EURO

E8 5

Rezilienta vs. dezvoltare


concept tot mai important n elaborarea politicilor europene;
capacitatea de a recupera decalajele + adaptare la situaii n schimbare (capacitatea
ntregului sistem de a se auto-organiza n urma acionrii unor perturbaii); Ex.: Polonia
Hill et al. (2008) - rezilien = capacitatea unei regiuni de a evita blocarea n stare (lockin) i dac totui se ntmpl atunci reziliena presupune gsirea rapid a unei noi stri de
echilibru.
Hudson (2010) nelege prin rezilien trei lucruri: a) cantitatea de schimbare pe care un
sistem o poate absorbi fr s-i modifice structura i funciile b) gradul pn la care se
poate reorganiza sistemul i c) gradul pn la care i creeaz i susine capacitatea de a se
adapta i nva.
Pike et al. (2010): reziliena = capacitatea difereniat i discriminatorie a teritoriilor,
regiunilor etc. de a face fa, a gestiona situaii nesigure, subite; reziliena este repartizat
inegal de la o regiune la alta;
Cheia
rezilienei
n
orice
sistem
adaptativ
complex
este
meninerea
eterogenitii/diversitatii, variaia esenial care permite adaptarea (Levin, 1998, pg. 435).
Pendall et al. (2007) identific patru trsturi comune ale studiilor asupra rezilienei din
diverse domenii precum ecologie, economie, geografie, studiul hazardelor, arheologie i
studii politice:
existena unui punct de echilibru ctre care sistemul va tinde s revin;
imp. rolului factoriilor interni i externi n ntrirea sau slbirea sistemului;
existenta unui caracter dependent de traiectorie (situaia respectiv este o consecin
cumulativ a deciziilor luate de-a lungul timpului);

Masurarea rezilientei

Original downturn = declin iniial

Bazele rezilienei

Tablou de bord pt. rezilienta

Principii pt. reg. rezilient

Diversitate/diversificare;
Cunotine;
Inovare;
Bun guvernan

Criza poate fi prielnica rezili

Rezilienta PIB regional, 2011

Rezilienta - NUTS 3

Rezilienta GO regionala, 2011

Abordare comparativa a rezilientei, 2011

Rezumat

Confederatio Helvetica, nume roman, Elvetia; SE=Suedia; IE=Irlanda; EL=Gr

Politici regionale pt. cresterea rezilientei


decidenii locali i regionali trebuie s se asigure c exista un cadru
propice dezvoltrii diversitii;
circuit economic neobstructionat;
debarasare de dependenta de cale/de traiectorie Paul David;
mijlocul anilor 80 (istoria conteaza);
punctele forte i punctele slabe ale regiunilor influeneaz rezistena
lor;
Gunderson (2000): decidenii care doresc creterea rezilienei
regiunii lor trebuie s i dezvolte urmtoarea abordare strategic:
creterea capacitii de absorbie a ocurilor (C, O, P, V, K, L)
gestionarea propice a proceselor din economie (buna guvernanta);
dezvoltarea surselor care ofer noutate/inovare/creativitate

ROLUL ORASELOR in procesul dezvoltarii


Tipologie de baz legata de aezri urbane mai
mici

peste 2/3 din cetenii europeni triesc n orae:


aproximativ 25% din populaia UE triete n oraele mici i mijlocii (SMST),
caracterizate printr-o densitate a populaiei cuprinsa ntre 300 i 1.500 loc. / km2
i/sau ntre 5.000 i 50.000 de locuitori.
orase mari, mijlocii, mici; orase situate intr-o regiune atractiva sau exercitand o
atractie proprie; orase situate in centrul unor zone rurale; orase care au reusit sa
dezvolte o specializare particulara; orase care au legaturi cu zonele urbane mari mai
indepartate,
dar cu care
comunicatiile
sunt bune;economice?
orase/capitale Dezv
culturale
europene
Caracteristici?
Cum
rezista crizelor
policentrica

Cu cat orasele devin mai largi, cu atat rezilienta lor crete

n general, Europa are un model policentric de localiti urbane,


cu multe orae, relativ aproape unul de altul, n comparaie cu multe
alte ri i continente;
conform studiilor realizate de V. Mihilescu, I. Iordan, I. Iano,
oraele din Romnia i structureaz n jurul lor un teritoriu de
suport, existnd relaii reciproce ntre teritoriul suport i
oraul/centrul coordonator.
RO: 20 de poli urbani de cretere stabilii n 2008 prin HG 1149;
URBACT permite oraelor europene s lucreze mpreun pentru a
gsi soluii concrete la provocrile urbane Connecting cities,
building successes
"Carta de la Leipzig pentru orae europene durabile",
promovat n 2007
Capitala verde a Europei pentru anul 2014:
Copenhaga 87,31. Stockholm 86,65. Oslo 83,98. Viena
83,34. Amsterdam 83,03. Zurich 82,31.
Helsinki 79,29.
Berlin 79,019. Bruxelles 78,01.

Bucuretiul: 28/30:
*
*
*
*
*
*
*
*

Emisii CO2 - locul 24


Energie - locul 23
Cldiri - locul 21
Transporturi - locul 28
Apa - locul 28
Deeuri si folosirea terenurilor - locul 28
Aer - locul 27
Guvernanta Verde - locul 30.

Pe ultimele locuri, se mai gsesc Sofia si Kiev.


30 de indicatori:
16 cantitativi (consumul de apa si de energie per cap de locuitor,
rata de
reciclare si de folosire a transportului
public);
14 calitativi
eficienta pentru

(reducerea intelor de emisii CO2, standarde de


cldiri sau sprijinirea masurilor de protecie a

Mrimea i distribuia oraelor europene

Persoanele mai in varsta prsesc oraele mari;


Prin atragerea tinerilor, oraele mari pot deveni vulnerabile n vremuri de
criz sau dimpotriv?;
Capitale au, n general, rate de srcie mai mici dect orasele
secundare i oraele mai mici.

Cine recupereaz mai repede decalajele?

Ponderea creterii n diferite tipuri de orae, 2000-2011

RO=7 capitale regionale (second tier cities)

Indexul competitivitatii globale, 2014

Ratele de cretere n capitale i orae de nivel


secund, 2007-2011

Grad
urbanizare/populatie

Modele ale cresterii regionale: careul magic (PIB ridicat, somaj scazut, infl.
sc, BP echil)

Teorii clasice (A. Smith (1776): mana inviz./avantaj absolut , Th. Malthus (Eseu asupra principiului populaiei, 1798):
pop. si D. Ricardo (Principiile de economie politic , 1817): specializare/avantaj comparativ-coef. Specializarii; C; J.B.Say:
orice ofert i creaz propria cerere ); Y=C+I+G+H +grafic);
teoria obiectiva a valorii munca; productie + repartitie; modelele input-output
Malthus considera c srcia, bolile, epidemiile i rzboaiele sunt factori pozitivi pentru omenire, dat fiind c asigur echilibrul
ntre numrul populaiei i cantitatea mijloacelor de subzisten.

Teorii neoclasice /marginalistii (C. Menger, W.S. Jevons, L.Walras: teoria schimbului; teoria echilibrului economic
general; teoria subiectiva a valorii munca

Teoriile localizrii bazate pe costuri (distanta fata de piata - von Thnen: zona I: zarzavat i producie de lapte (CPmari si ch. transp. reduse); zona II: silvicultura (CP mai mici si ch transp. mai mari); zona III: culturi cerealiere (CP mai
mici fa de primele dou zone, dar cu ch. transp. mai mari fa de primele dou zone). Pretul graului?; Alfred Weber: a
contribuit la dezvoltarea geografiei economice moderne)

Teoria keynesista (Teoria gen. a folosirii mainii de lucru, a dobanzii si a banilor, 1936)- model de echil: Y = C + I (X=M)
si teoria post-keynesista (Harrod si Domar)

Distrugerea creatoare prin competiie: Joseph Schumpeter (Capitalism, Socialism, and Democracy, 1942):

Teorii privind rolul institutiilor (T. Veblen, D. North, O.Williamson, R. Coase) institutii f si inf / dep. de cale (Paul
David)

Noua Geografie Economica (disparitati spatiale: accesibilitate: Krugman, Increasing Returns and Economic Geography,
1991; Fushita, Thisse);

Modelul centru-periferie (perif. spatiala vs. perif. economica); polarizare E-V; N-S

Modelul cresterii exogene (Solow, Swan, 1956);

Modelul cresterii endogene (Romer, 1986, Grossman and Helpman, 1991)

Modelul dotarii cu factori de productie modelul HOS (Heckscher-Ohlin-Samuelson): ara va exporta mai mult din
factorii de producie existeni din abunden i va importa din factorii care i lipsesc.

Modelul cauzalitatii cumulative (g. Myrdal, 1957; Kaldor, Dixon si Thirlwall, 1975)

Modelul privind efectul de antrenare (Perroux, 1970);

Modelul productivitatii aferente (M. Manoilescu);

Dinamica si structura cererii internationale(R. Nurske, S.B. Linder, R. Vernon);

Modelul input-output al creterii economice: W. Leontief

Convergenta Sigma si Beta (Barro si Sala-i-Martin, 1991; 1996; coef de variatie/deviatia standard/dispersia unui
indicator fata de medie; serii cronologice; beta convergenta - analiza de regresie)

1989 1999: convergenta nominala


2000-2013: convergenta reala

FUNDAIA HORIA RUSU / THE GALLUP ORGANIZATION Romnia


,,Capitalismul n mentalitile romnilor

Metodologia cercetrii:
Volumul eantionului: 1050 persoane de 18 ani i peste + 77 parlamentari
Eroare tolerat: 3 %
Interviurile s-au desfurat la domiciliul subiecilor.
Ancheta de teren: 7-22 decembrie 2010.

Ct ncredere avei n...?

Regiunea Nord-Est, RO
Dati exemple de orase/judete/comune
reziliente. Motivati alegerile;
Bune practici privind orasele durabile;
Instrumente/masuri prin care orasele mici
se pot transforma in generatori de
competitivitate