Sunteți pe pagina 1din 12

PROPUNATORI:

inst. BOHALTEANU IONICA


Evolutiile recente de la nivel national si international au
scos in evidenta faptul ca simpla crestere cantitativa , extensiva ,
a ofertei educationale nu mai poate satisface nevoile unei societati
intr-o continua schimbare. Oamenii cer tot mai insistent calitatea
indiferent daca este vorba de produse sau servicii.
Conceptul de calitate are o puternica incarcatura
culturala, fiind dependent de valorile promovate de indivizi,
grupuri si societati. Este necesar sa clarificam valorile care
fundamenteaza in mod specific conceptul romanesc al
calitatii in educatie, sa le comparam cu cele promovate in
sistemele educationale cu care dorim sa ne armonizam si sa
intreprindem actiunile necesare, hotarandu-ne ce trebuie
schimbat si ce trebuie pastrat in sistemul educational, ce
inseamna ,,o scoala buna, un profesor bun, sau un
elev bun
Construirea sistemului de management al calitatii educatiei porneste
de la o serie de principii directoare care vor fundamenta criterii,
standarde, indicatori si proceduri specifice.

Printre aceste principii se numara si:

Educatia de calitate se realizeaza in dialog si prin parteneriat cu


institutii, organizatii, cu beneficiari directi si indirecti de educatie.
Sistemul de asigurare a calitatii nu este doar apanajul scolii, intreaga
comunitate educationala fiind implicata in acest proces. Ca urmare,
dialogul cu toti actorii educationali va fundamenta dezvoltarea
educatiei la nivel national si local.
INDICATORI DE CALITATE
5.4.Cadrele didactice utilizeaza o varietate de
strategii de evaluare continua, evitand
prejudecatile si etichetarea.

Strang informatii ( inregistrari, naratiuni, liste si conversatii cu


copiii) referitoare la modul in care copiii isi petrec timpul,
despre cum interactioneaza social, lucreaza cu materialele,
utilizeaza limbajul si rezolva probleme.
Strang esantioane de scriere, lucrari de arta, inregistrari audio
de citit, povestiri dictate si inregistrari ale participarii grupului
la proiecte.
5.5 Cadrele didactice incurajeaza copiii sa
devina capabili sa-si judece propria munca si
pe cea a colegilor.

Le cere copiilor sa contribuie cu si sa primeasca


comentarii asupra muncii lor.
Ofera copiilor posibilitatea de a alege si a explica
preferinta lor pentru o lucrare.
Incurajeaza copiii sa asculte critic discutiile si
prezentarile orale.
5.6 Cadrele didactice analizeaza individual sau in
echipa informatia adunata pentru a evalua si
planifica pasii urmatori ai progresului individual al
copilului.

5.7 Cadrele didactice impartasesc parintilor


informatiile despre progresul copiilor si impreuna
genereaza solutii pentru preocuparile existente si
creeaza scopuri individuale pe termen scurt si
lung.
EVALUAREA ETAPA CHEIE IN
PROIECTAREA SI REALIZAREA ACTIVITATII
DIDACTICE
Vreme trece, vreme Evaluarea presupune indici
vine, care privesc:
Toate-s vechi si noua
volumul cunostintelor,
toate; nivelul dezvoltarii
Ce e rau si ce e bine intelectuale;
capacitatea de aplicare
Tu te-ntreaba si
socoate; a cunostintelor teoretice
MIHAI EMINESCU in practica;
aptitudini, interese, atitudini.
FUNCTIILE EVALUARII
Functia diagnostica permite constatarea starii de fapt a unei
situatii;
F. prognostica ofera posibilitatea de anticipare a
performantelor viitoare;
F. de certificare a nivelului de cunostinte si abilitati al elevilor
la sfarsitul unei perioade lungi de instruire;
F. de selectie a elevilor pentru accesul intr-o treapta superioara
de invatamant, sau program de instruire;
F. motivationala de stimulare a invatarii;
F. de feed back ofera conexiune inversa imediata;
F. de ameliorare, perfectionare, optimizare adoptarea celor
mai adecvate demersuri pedagogice;
F. de supraveghere( control) verificari obiective, sistematice.
MODERNITATEA EVALUARII IN
ALTERNATIVA
Abordarea evaluarii din perspectiva sistemica, expresie a
unei noi conceptii a proiectarii;
Aparitia unor noi concepte:evaluare autentica( valorifica
punctele tari ale elevului, este multidimensionata, axata
asupra dezv. sociale, afective, cognitive a elevului), continua;
Noi practici evaluative si metode: portofoliul, observarea
sistematica, Scaunul Autorului, autoevaluarea ca
demersuri ce conduc de la evaluarea formativa(reglarea
strategiilor ce tin de profesor) la evaluarea formatoare
(reglare asigurata de elev, autoevaluare, autocorectare,
reflectie asupra activitatii sale, caracter interactiv al
activitatii);
Deplasarea accentului de la evaluarea produselor invatarii la
evaluarea procesului care a condus la aceste rezultate (Cum
ai procedat pentru?)
EVALUAREA ALTERNATIVA
EVALUARE DIALOGATA
Are la baza responsabilitatea impartita
Proces in care
intre elev si profesor. Se pune accentul pe
trebuie negociate
interactivitate, pe cooperare, pe
si consensuate
colaborare si pe procesul invatarii.
diferite interese,
valori si puncte de Elevul, ca evaluator, invata cum sa
vedere intre cunoasca si isi construieste invatarea.
profesor si elev Deplaseaza accentul de la evaluarea
centrata pe control, la evaluarea centrata
pe invatare( eficientizarea sarcinii
C. L Oprea, viitoare).
Strategii didactice
interactive, 2006
Include valorile multiculturale;
Are o viziune inclusiva si
diferentiata( elevul alege modalitatea care
i se potriveste cel mai bine).
ALTERNATIVA EVALUARE
ALTERNATIVA
Metodele alternative ofera invatatorului PORTOFOLIUL;
informatii suplinitoare despre SCAUNUL
AUTORULUI;
activitatea si nivelul de pregatire, FISA DE OBSERVARE
completand datele furnizate de SITEMATICA A
metodele traditionale. ACTIV. SI COMP.
ELEVULUI;
Privesc rezultatele scolare obtinute pe o AUTOEVALUAREA;
perioada mai indelungata si vizeaza EXCURSIA
dobandirea unor competente si DIDACTICA;
schimbari in planul intereselor, SPECTACOLUL
atitudinilor, corelate cu activitatea de TEMATIC.
invatare. AFISAREA
PRODUSELOR
ELEVULUI;
INTREVEDERI
INVATATOR ELEV.