Sunteți pe pagina 1din 23

Curriculum integrat

presupune crearea de conexiuni


semnificative între teme sau
competenţe care sunt de regulă formate
disparat, în interiorul fiecărei discipline,
cu o puternică legătură cu viaţa
cotidiană a elevilor şi îşi propun, direct
sau indirect, să contribuie la formarea
unor valori şi atitudini.
Curriculum integrat
,,procesul şi rezultatul procesului prin
care elevul interpretează materia care îi
este transmisă pornind de la experienţa
sa de viaţă şi de la cunoştinţele pe care
deja şi le-a însuşit” (Boyer)
Curriculum integrat
,,un studiu în care elevii explorează în
mod global cunoştinţe aparţinând mai
multor discipline şcolare, dar sunt
subordonate unor aspecte particulare
ale mediului de viaţă” (Humphreys)
Curriculum integrat
,,educaţia organizată în aşa mod încât
intersectează principalele arii tematice
ale mai multor discipline, construind o
viziune holistică şi interactivă a lumii
reale” (Schoemaker)
Curriculum integrat

se referă la o anumită modalitate de proiectare,


organizare şi desfăşurare a instruirii care
produce o interrelaţionare a disciplinelor sau
a obiectelor de studiu, astfel încât:
a. vine în întâmpinarea nevoilor de dezvoltare
ale elevilor;
b. ajută la crearea de conexiuni între ceea ce
învaţă elevii şi experienţele lor prezente şi
trecute.
Curriculum integrat
presupune crearea de conexiuni
semnificative între teme sau
competenţe care sunt de regulă formate
disparat, în interiorul fiecărei discipline,
cu o puternică legătură cu viaţa
cotidiană a elevilor şi îşi propun, direct
sau indirect, să contribuie la formarea
unor valori şi atitudini.
Curriculum integrat

Exerciţiu de reflecţie:

„Cel mai puternic argument pentru integrarea


disciplinelor este însuşi faptul că viaţa nu
este împărţită pe discipline” (J. Moffett)
Curriculum integrat
Termeni sinonimi:
- Curriculum multidisciplinar;
- Curriculum interdisciplinar;
- Curriculum transdisciplinar.
(Chiş)
Curriculum multidisciplinar
- două sau mai multe discipline de studiu sunt
complet restructurate în jurul aceloraşi teme.
- se referă la situaţia în care o temă aparţinând
unui anumit domeniu este supusă analizei din
perspectiva mai multor discipline, acestea din
urmă menţinându-şi nealterată structura şi
rămânând independente unele în raport cu
celelalte.
Curriculum multidisciplinar
Exemplul 1:
“Deschizători de drumuri”

Centrele de învăţare:
- Limbaj şi comunicare
- Matematică
- Arte vizuale etc.
Curriculum multidisciplinar
Exemplul 2:
“Calitatea mediului”
- Matematică
- Tehnologii
- Fizică
- Dirigenţie
- Educaţie civică
- Ecologie
Curriculum interdisciplinar
- conţinuturile a două sau mai multe
discipline de studiu sunt organizate în
interdependenţele lor tematice;
- se extrag conceptele care intersectează
respectivele arii tematice;
- se reţin deprinderile şi abilităţile
implicate în acele domenii (arii tematice)
Curriculum interdisciplinar
presupune o intersectare a diferitelor arii
disciplinare fiind ignorate limitele stricte ale
disciplinelor, căutându-se teme comune
diferitelor obiecte de studiu, care pot duce la
realizarea obiectivelor de învăţare de grad mai
înalt, a competenţelor transversale, considerate
cruciale pentru succesul în societatea
contemporană (luarea de decizii, rezolvarea de
probleme, însuşirea metodelor şi tehnicilor de
învăţare eficientă, antreprenoriatul).
Curriculum interdisciplinar
Exemplul 1:
“Supravieţuirea într-o lume în schimbare”

- Management - Protecţia mediului


- Biotehnologie - Limbi moderne
- Chimie - IT
- Agricultură - Educaţie tehnologică
Curriculum interdisciplinar
Exemplul 2: formarea de competenţe
transversale

- Lucru în echipă - Literatură


- antreprenoriat - Ştiinţe
- gândire critică
- Istorie
- rezolvare de probleme
- luarea de decizii - Geografie
Curriculum transdisciplinar
- întregul program de studiu este
organizat tematic, fără a se ţine seama de
materii sau discipline de studiu, dar
acestea pot fi “izolate” în anumite
secvenţe ale temei, dacă se impun
anumite aprofundări.
Curriculum transdisciplinar
- reprezintă gradul cel mai elevat de
integrare a curriculum-lui, mergând
adesea până la fuziune.
- este centrat pe ,,viaţa reală”, pe
problemele importante, semnificative, aşa
cum apar ele în context cotidian şi aşa
cum afectează viaţa diverselor categorii
de oameni.
Curriculum transdisciplinar
Bean, ia un exemplu structurat în funcţie de
nevoile şi confruntările elevilor. Construcţia
temei pleacă de la două provocări adresate
acestora:

- Ce întrebări şi - Ce preocupări şi
nelămuriri aveţi în griji aveţi în legătură
legătură cu cu lumea?
propria persoană
Curriculum transdisciplinar
Exemplu:
“Diversitate culturală”

- Cultură - Media
- Politică - Timp

- Relaţii de muncă - Probleme sociale


Curriculum transdisciplinar
Sarcină de lucru 1:

Încercaţi să identificaţi şi alte teme /


probleme din viaţa de zi cu zi, pe care le
consideraţi importante pentru dezvoltarea
elevilor şi care nu sunt suficient abordate
în cadrul diverselor discipline şcolare din
planul de învăţământ.
Curriculum transdisciplinar
Sarcină de lucru 2:

Încercaţi să reorganizaţi procesul de învăţare


a acelor cunoştinţe şi deprinderi pornind de la
situaţia problematică: de la cultura de tip
academic, către cea de tip funcţional, de la
cultura scrisă către cea de tip oral şi audio-
vizual, de la predominanţa monoculturalităţii
către deschiderea interculturală.
Sinteză:

Multidisciplinaritatea – punct de plecare: o temă, pentru


a cărei clarificare se integrează conţinuturi, cunoştinţe
din mai multe discipline

Interdisciplinaritatea – accentul se pune pe deprinderi,


competenţe, în special pe aşa-numitele higher order
thinking skills.

Transdisciplinaritatea – un demers care îşi propune să


răspundă la întrebări sau să rezolve probleme
semnificative ale ,,lumii reale”.