Sunteți pe pagina 1din 8

TIPURI DE CDS

 Aprofundarea
 Extinderea
 Opţionale
a. Opţionalul la nivelul disciplinei
b. Opţionalul la nivelul ariei curriculare
c. Opţionalul la nivelul mai multor arii curriculare
Regim Notare în
Tip de CDS Caracteristici ale programei
orar catalog

Numai la disciplinele care,în planul cadru de
învăţământ în vigoare au
prevăzută plajă orară (număr
minim şi maxim de ore pe
Aceeaşi
săptămână). Ore
rubrică din
din
Aprofundare catalog cu
• Se aplică numai în cazuri plaja
disciplina
de recuperare - pentru elevi orară
sursă
care nu au reuşit să
dobândească achiziţiile
minimale prevăzute prin
programa anilor de studiu
anteriori.
Regim Notare în
Tip de CDS Caracteristici ale programei
orar catalog

• Se aplică umai la
disciplinele care, în planul
cadru de învăţământ în
vigoare, au prevăzută plajă
orară (număr minim şi maxim
de ore pe săptămână). Aceeaşi
Ore
rubrică din
din
Extindere • Urmăreşte extinderea catalog cu
plaja
obiectivelor cadru şi a disciplina
orară
conţinuturilor din programa sursă
de trunchi comun, prin
obiective de referinţă şi
unităţile de conţinut
marcate cu * în programa
şcolară în vigoare.
Regim Notare în
Tip de CDS Caracteristici ale programei
orar catalog

• Noi competențe.

Ore
Opţionalul la • Noi conţinuturi Rubrică
de
nivelul (noutatea este definită opţion
nouă în
disciplinei faţă de programa al
catalog
disciplinei de trunchi
comun)
Regim Notare în
Tip de CDS Caracteristici ale programei
orar catalog

• Introduce, ca obiect de
studiu, o nouă
disciplină,structurată în jurul
unei teme integratoare
Opţional pentru o anumită arie
integrat la curriculară sau pentru mai
Rubrică
nivelul ariei multe arii curriculare. Ore de
nouă în
sau opţional •Noi competențe – complexe. opţional
catalog
crosscurricu • Noi conţinuturi – complexe,
lar vizând discipline diferite
(noutatea este definită în
raport cu programele
disciplinelor de trunchi comun
implicate în integrare).
ELABORAREA PROGRAMEI DE OPŢIONAL
LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL OBLIGATORIU
• Argument
• Competențe • Activităţi de învăţare / sugestii
generale/ specifice metodice

• Lista de conţinuturi
• Modalităţi de evaluare
 Argument - se va redacta 1/2 - 1 pagină care
motivează cursul propus
 Competențe generale și specifice - după
modelul celor din programa naţională, dar nu
vor fi reluări
 Lista de conţinuturi - ca bază de operare
 Modalităţi de evaluare - tipurile de probe care
se potrivesc opţionalului propus
Observație

 Pentru unele discipline sau niveluri de studiu se


formulează obiective operaționale/de referință,
nu competențe.

S-ar putea să vă placă și