Sunteți pe pagina 1din 13

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

CATEDRA: KINETOTERAPIE

Practica kinetoterapeutică în:


COMPLEXUL-PILOT DE PEDAGOGIE CURATIVĂ
,,ORFEU’’
Coordonator: Tarîta Ilie-Dir.adj.
Muntean Ina-KT.
Conducător:Racu Serghei-dr.conf.univ.
Cebotaru Nina-drd.lec.univ.
Au realizat:Agapii Diana
Bașchin Cristina
Mihu Rodica
Onofraș Irina
Somnic Ecaterina
Știrbu Anastasia

CHIȘINĂU 2017
ISTORIA CENTRULUI
Directorului general al instituției-Oleg Ababii
Complexul – pilot de
pedagogie curativă “Orfeu” Construită în 1997
este destinat copiilor cu
dizabilităţi care fac parte în
Potrivit directorului general al
special din familii social
instituției, Oleg Ababii, de a lansa o
vulnerabile.
instituție de Pedagogie Curativă a
fost sprijinită de părinți prin
Recent Complexul – pilot
intermediul Asociației de
de pedagogie curativă
Promovare a Educației Incluzive
“Orfeu” a fost desemnat cu
distincția “Golden Eagle”
(Istambul 2011) in baza Instituția este finanțată din bugetul de stat.
monitorizărilor
Internationale AWARD.
Servicii psihopedagogice şi terapii specifice
 Corecţia neuropsihologică;
 Ocupaţia cu psihopedagogii;  Servicii pentru parinţi (consiliere,
consultaţii);
 Asistenţa psihopedagogică şi medicală;
 Psihoterapia;
 Ludoterapia;  Instruirea la domiciliu, Cadre itinerante;
 Kinoterapia, masajul, hidroterapia;  Acordarea posibilitaţii parinţilor de a
 Terapia miscărilor, gimnastica; acţiona în sfera profesională pe –
parcursul serviciilor CDMS;
 Arterapia;
 Alimentaţia gratuită ( ersonae dietetică);
 Muzicoterapia;  Educaţia terapeutică ersona şi integră (5
 Instrumentul ersona (fluerul); module);
 Desenul formelor;  Terapia prin calculatoare;
 Euritmia;  Activitaţi terapeutice recuperatorii.
 Logopedia;
Cele mai frecvente metode de recuperare în tratamentul
copiilor sunt:
Muzicoterapie
Kinetoterapie
individuală Posturare

Terapie ocupatională Masaj


Afecţiunile întîlnite în Centru:
-Sindromul Down; -Sindrom Lennox-Gastaut;
-Autismul; -Spina bifida;
-Paralizie cerebrală infantilă; -Sindrom Convulsiv;
-Nanismul; -Deformația cutiei toracice;
-Sindromul Rett; -Scleroză neuro-musculară;
-Acondroplazie; -Hidrocefalee congenitală;
-Dereglari de vorbire; -Microcefalee;
-Retard mental; -Plascostopie bilaterală;
-Amiotrofia spinală; -Encefalopatie reziduală
-Cifoză; organică cu retard verbal;
-Lordoză; -Sindrom Effes-Daula;
Metodologia recuperarii
kinetice
Obiectivele practicii:
Valorificarea şi aplicarea Formarea deprinderilor şi
de către studenţi a priceperilor profesionale didactice a
cunoştinţelor, priceperilor capacităţii de organizare şi
şi deprinderilor dobîndite coordonare a serviciilor de
în cadrul disciplinelor de reabilitare medicală
ordin medico–biologic.

Instruirea studenţilor pentru


următoarele activităţi clinico – Planificarea procesului de
kinetoterapeutice pentru reabilitare medicală
reabilitarea pacienţilor.
Desfăşurarea diferitor forme de
reabilitare cu pacienţii: şedinţe de
kinetoterapie, terapie ocupaţională.
STUDIU DE CAZ
Nr.1 Paralizie cerebrală infantilă
-Kinetoterapie individual 45 min/N 20
-Masaj MS,MI, cutia toracica, coloana vertebrală
-EDFG ajutat, exerciții pentru toate grupele de
mușchi cu folosirea obiectelor (coardă, cerc,
baston )
-Exerciții de fortificare a tuturor grupelor de mușchi
pe saltea alternare cu gimnastica respiratorie cu
contactul manual sub osul stern
-Mers peste obstacole cu folosirea sacilor de
nisip ( la glezne), mers pe scăriță cu spatele-nainte,
transportarea unor obiecte portative
-Exerciții posibile la scara de gimnastică
-Echilibrări pe minge/ balonul Pezzi
-T.O. leggo, puzzle,constructor
Nr.2 Spectru de autism. Retard verbal ușor

-Kinetoterapie individual 45 min/N 20


-EDFG pentru toate grupele muscular
cu folosirea obiectelor
(minge,baston,coardă)
-Exerciții combinate cu gimnastica
respiratorie
-Exerciții de fortificare a tuturor
grupelor musculare la saltea
-Exerciții la scara de gimnastică (
atîrnări mixte, flectarea genunchilor la
90 grade cu menținerea )
-Exerciții de mers cu aruncarea și
prinderea mingilor de diferite
dimensiuni
-T.O. degemuțe, joc pentru încurajare,
vorbirea cu păpușa, mănușa, marioneta.
Rezultatele obținute în urma
programului de recuperare

Scopul prezentării acestor programe individulaizate a fost


de a dezvolta la persoanele cu care copilul interacţionează
în mod direct (profesori, părinţi, terapeuți) o seamă de
abilităţi optime de relaţionare şi comunicare cu aceştia,
precum şi unele abilităţi de control comportamental
eficient.
Recuperarea autiștilor este un proces interdisciplinar foarte
complex și cere o colaborare între specialiști pentru a se
reuși scopurile și obiectivele propuse.
REZULTATE

Odată cu evaluarea în dezvoltarea lor motorie, educatorii au observat și ei


dezvoltarea lor mintal-integrată, copiii sunt mai liniștiți, mai sociabili, pot sa
răspundă la zîmbet,dorm la amiază ceea ce înaite de recuperare acești copii nu
executau.
CONCLUZII
În decursul celor 6 săptămîni de practică am avut
posibilitatea de a-mi lărgi aria de cunoștințe în domeniul
kinetoterapiei pediatrice. Diversitatea cazurilor,
personalitatea individuală și tactica de lucru a fiecarui copil
au reprezentat o adevărată provocare pentru a analiza și a
studia în profunzime fiecare situație.
Kinetoterapeutul este expertul care, în urma unei
evaluări funcționale și a diagnosticului clinic al pacientului,
alcătuiește un program individualizat de recuperare fizică.
Programul cuprinde exerciții executate de pacient, iar întreg
procesul de activitate fizică se desfășoară sub atenta
supraveghere a specialistului.
În încheiere, ce face un kinetoterapeut nu e doar un masaj, cum
ar putea părea la prima vedere. Un kinetoterapeut te face
bine!
MULȚUMESC PENTRU ATENȚIE