Sunteți pe pagina 1din 20

I-am invitat

şi pe prietenii
mei la lecţie !
Sper că nu vă supăraţi !
Să facem
prezentările !

Donald

Goofy

Minnie
Numărul
substantivului

Genul
substantivului

Funcţia
substantivului

EXERCIŢII
SINGULAR PLURAL
Denumesc mai multe fiinţe,
Denumesc o singură fiinţă, un singur mai multe lucruri sau mai multe
lu-cru sau un singur fenomen . fenomene .
DE REŢINUT !
1 . Unele substantive au numai formă de singular .
Exemple : aur , argint , plumb , brânză , cânepă ,cositor , făină ,
fier , fontă , griş , in , mălai , miere piper , sodă , fotbal , soare ,
lapte

2. Sunt substantive care au numai formă de plural .


Exemple : icre , zori , Bucegi ,
Carpaţi , Vâlcele etc.
Descoperă substantivele care corespund sporturilor prezentate în
imaginile date şi precizează numărul lor.

Ce ai descoperit ?
NEUTRU

FEMININ MASCULIN
UN
un ac-două ace
O un tanc-două tancuri
o fată-două fete
o girafă-două girafe DOUĂ
UN
DOUĂ un băiat-doi băieţi
un crin-doi crini
DOI
Substantivele care se însoţesc la singular cu un şi
la plural cu doi sunt la genul masculin.

Substantivele care se însoţesc la singular cu o şi


la plural cu douăsunt la genul feminin .

Substantivele care se însoţesc la singular cu


un şi la plural cu două sunt la genul neutru .
DE REŢINUT !
1. Unele substantive au forme diferite pentru masculin şi pentru
feminin .
Ex. : bărbat – femeie ; băiat – fată
capră – ţap ; cal – iapă
găină – cocoş etc.
2. Alte substantive se formează prin adăugarea unui grup de sunete la
sfârşitul cuvântului .
Ex. : lup – lupoaică ; urs – ursoaică
raţă- răţoi ; vulpe – vulpoi
broască – broscoi etc.
3. Unele substantive au doar o singură formă şi pentru
masculin şi pentru feminin .
Ex. : elefant , rândunică
ţânţar , veveriţă , râs ,
uliu , cuc etc.
În propoziţie , substantivul poate avea funcţie de :
Subiect ( S )
Lângă Păcală s-a oprit trăsura S
boierului .
Atribut ( A ) subst.
Neghiniţă sări în palma unchiaşului .
A
subst.
Complement ( C ) C
Cocoşul ceru boierului punguţa .
subst. subst.
Nume predicativ ( acesta împreună cu un verb formează
predicatul nominal )
N.P.
El este elev .
subst.

P.N.
N.P.
Cărţile sunt ale Corinei .
subst.
P.N.
Atenţie !
Substantivele care arată o strigare sau o chemare se despart prin
virgulă de restul propoziţiei .
* __ Ionele , rezolvă cu atenţie problema !
* __ Rezolvă cu atenţie problema , Ionele !
* __ Rezolvă , Ionele , cu atenţie problema !

Substantivul care arată o strigare sau o chemare nu


are funcţie sintactică !
Glasurile copiilor se aud în depărtare.
S P.V.
Glasurile se aud
subst. verb
A C
copiilor în depărtare
subst. subst.

sau S A P.V. C
ss v s

Să trecem
la exerciţii !
1. Treceţi următoarele substantive
din singular în plural :
cană , ciocan , urs , narcisă ,
salam , creionul , poetul , steaua ,
fulgerul , codrul , masa , pisica .
căni , ciocane , urşi ,narcise salamuri , creioane , poeţii
, stelele ,fulgerele , codrii , mesele , pisicile .

Click
verificare !
2. Grupaţi substantivele după
număr ( singular – plural ) :
castane , soare , lapte , icre ,
volei , martie , luni , brânză , Carpaţi , braţe , minciuni .

Singular Plural
soare , lapte castane , icre ,
volei , martie braţe , minciuni
luni , brânză Carpaţi

Click
verificare !
3. Scrieţi cinci substantive la genul
neutru , apoi alcătuiţi câte o propo-
ziţie cu fiecare !
Şi eu Click !
ştiu !

tablou , cântec , stadion , pahar , hol


4. Subliniaţi substantivele din textul
următor . Click pe substantiv !
Copilul a venit la bunicul său . El
admiră frumuseţea locului . Bunicul
se bucură să-şi vadă nepotul .
Acum are ajutor preţios la treaba
gospodărească .
5. Analizaţi substantivele găsite în
exerciţiul anterior după modelul
următor :
copilul = Subiect exprimat
prin substantiv comun ,nr. sg. , gen M
6. Realizează schema propoziţiei :
Ionel cel isteţ a venit în vizită la unchiul .
S P.V.
Ionel a venit
A C C
cel isteţ în vizită la unchiul
Click
verificare !
7. Alcătuiţi propoziţii după schemele:
a ) S P.V. C A b ) S P.N.
s v ss pr. v+s

c ) S P.V. C C d ) S A P.V. C
s v ss s.p. a v s
8. Alcătuiţi un text care să cuprindă
substantive la toate genurile atât la
singular cât şi plural !
Vă mulţumim
că aţi fost alături de
noi pe tot parcursul
lecţiei !
La revedere !

Realizator
Înv. Corina Trifu
Şc. Gen. LUCIAN BLAGA Deva