Sunteți pe pagina 1din 6

Managementul

timpului școlar
Ludu Vasile-Cosmin
An 3, Gr. H313
O Timpul există pentru ca lucrurile să nu se
întâmple în acelaşi timp.
O Pune mâna pe o sobă fierbinte un minut şi
ţi se va părea o oră. Stai cu o fată
frumoasă o oră şi ţi se va părea un minut.
Asta e relativitatea.
O Timpul şi spaţiul sunt moduri în care
gândim şi nu moduri în care trăim.

O Albert Einstein
Definiția timpului
O Timpul este "procesul indefinit şi continuu al existenţei
evenimentelor în trecut, prezent şi viitor, privit ca o
unitate".
O O altă definiţie este "Un continuum nonspaţial linear în
care evenimentele apar într-o ordine aparent
ireversibilă".
O „Dimensiune a Universului după care se ordonează
succesiunea ireversibilă a fenomenelor; sau perioadă,
durată măsurată în ore, zile etc. care corespunde
desfăşurării unei acţiuni, unui fenomen, unui eveniment.”
O În literatura de specialitate apare distincţia
între timpul formal şi cel informal.
O Timpul formal este cel calendaristic,
astronomic, obiectiv, care are legătură cu
timpul fizic.
O Timpul informal este timpul resimţit, apropiat
de subiect, determinat de diferite contexte sau
evenimente existenţiale. Formal, o zi începe
la miezul nopţii, iar informal aceasta începe
atunci când ne trezim.
O Din perspectivă psihologică actele individuale,
sunt secvenţiale, sunt supuse ritmicităţii.
Această ritmicitate este înnăscută.
O Timpul informal are un caracter vag pentru
că este perceput situațional. Circumstațele
timpului sunt raportate la fiecare persoană
în parte, în funcție de trăirile personale.
O Fiecare trăiește „în timpul lui”, fiecare
trăiește timpul la modul propriu. Pentru
cineva o oră poate însemna mult, ca durată,
pentru altcineva poate să însemne puțin.
O Aceasta face ca impresia scurgerii timpului
să fie variabilă în funcție de urgența unei
acțiuni.
O Raportarea la timp este dependentă de
reprezentările culturale ce au stratificat
timpul în fucție cu derularea cronologică.
O Culturile monocronice, au bazat principiul
timpului pe acțiuni unice, cu timp specific
consacrat pentru fiecare activitate în parte.
O Aceste culturi sunt mai eficiente, dar
generează plictiseală și stres. Multiplicarea
și diversificarea acțiunilor desfășurate
concomitent ar putea fi o cale de ieșire din
inpas.