Sunteți pe pagina 1din 9

COPRODUCTIA.

STUDIU DE CAZ:
AIRBUS - KASKOL

COORDONATOR ŞTIINŢIFIC:
Conf. Univ. Dr. Dobre Claudia

ABSOLVENT:
Necula Claudiu George
CUPRINS
 Capitolul 1: STRATEGIA DE COOPERARE LA NIVEL
INTERNAŢIONAL

 Capitolul 2: ALIANŢE COMPLEMENTARE PE


ORIZONTALĂ – COPRODUCTIA

 Capitolul 3: STUDIU DE CAZ: COPRODUCŢIA AIRBUS


INDUSTRIES – KASKOL GROUP
 Părţile contractante
 Obiectul contractului
 Durata contractului
 Obligaţiile părţilor
 Avantaje ale cooperării
CE INTELEGEM PRIN COPRODUCTIE?

Această formă de cooperare se întâlneşte, de obicei, în


domeniile în care se realizează producţii complexe din punct
de vedere tehnic: construcţii de obiective industriale,
infrastructurale, de mijloace de transport (nave), de utilaje, etc
Coproducţia organică constă în înţelegerea dintre doi
parteneri din ţări diferite, de a fabrica independent anumite
subansambluri, componente, piese ale unui obiectiv complex
sub aspect tehnic şi de a-şi livra elementele fabricate pentru a
efectua asamblarea în vederea obţinerii produsului finit.
Obiectul coproducţiei poate fi un bun imobil sau un bun
mobil. În cazul în care obiectul coproducţiei este un bun
imobil, asamblarea lui se face la locul de amplasare, prin
livrarea de către fiecare partener a componentelor fabricate şi
participarea în comun la operaţiunea de asamblare.
STUDIU DE CAZ: COPRODUCŢIA
AIRBUS INDUSTRIES – KASKOL GROUP

1. Avand sediul central la


Toulouse, Franta, Airbus produce circa jumatate din
avioanele cu reactie din intreaga lume. Compania este unul
dintre cei mai mari doi producători de avioane din lume
(celălalt fiind Boeing) şi are 61.000 angajaţi (iunie 2014).

2. Grupul din Rusia (unul dintre cele mai profitabile


holdinguri private, a cărui activitate se
bazează pe industria aeronavelor şi a materialelor
necesare de înaltă tehnologie) a fost selectat de Airbus ca
partener în implementarea primei sale faze de cooperare
cu industria aerospaţială rusească.
Obiectul contractului
 Obiectul contractului de coproducţie industrială prin programe comune de
producţie este noul model de avion superjumbo Airbus A 380, atât de marfă, cât şi
de pasageri.

 Airbus A380 este la ora actuală cel mai mare avion de pasageri din lume aflat în
producție de serie și primul avion de mare capacitate cu două punți complete pentru
pasageri.
 Avionul a fost construit pentru a asigura zboruri de mare distanță și capacitate pe
rute principale între nodurile importante (și foarte congestionate) ale marilor
companii aeriene.
Obiectul contractului
Până la primul zbor, care a avut
loc la 18 ianuarie 2005, dezvoltarea
avionului a costat 11 miliarde de
euro.
După primul zbor, însă, producția s-a
lovit de nenumărate dificultăți, care
au dus la amânarea livrării avionului
la cumpărători cu peste doi ani, din
cauza problemelor legate de cablarea
avionului (care s-au datorat folosirii a
două versiuni incompatibile de 35
software), masei prea mari, aripii
care nu trecea testele de rezistență și
problemelor generate de furnizori.
Astfel, au existat trei amânări, iar
primul avion, care trebuia livrat la
începutul anului 2006, a fost livrat
abia la 15 septembrie 2007
companiei Singapore Airlines,
efectuând prima cursă pe ruta
Singapore-Sydney.
Obligaţiile părţilor
Conform contractului de cooperare, fiecare parte contractanta are
urmatoarele obligatii:
Airbus Industries Kaskol Group
• extruziunile • produse plate şi
• sistemul de rotunde din
computerizare al titan
bordului • materiale compozite, în
• producerea fuselajelor special fibre de carbon
cu • producerea
interval singular ansamblului turbinei de
• sistemul computerizat joasă presiune
pentru trenul de • 20.000 tone de foi de
decolare / aterizare aluminium
• corpul cu carlingă şi • folosirea tehnologiei
motor CIAM
• experţi şi forţa de
muncă
Avantaje ale cooperării
Kaskol Airbus Comune
- permite concentrarea - câstigarea unei - asigurarea reciprocă
resurselor în zone pieţe noi, unui nou a bonităţii
atractive, unde îşi poate canal de distribuţie partenerului în
valorifica avantajele
- această cooperare îi relaţiile viitoare
competitive
- promovează inovaţia, dă abilitatea de a - câştigarea de
oportunitatea dezvoltării implementa avantaje competitive
de schimbări noi;
noi tehnologii, procese şi tehnologice mai - cele doua firme isi
produse cu compatibilităţi rapide asigura accesul spre
mărite - accesul la resurse anumiti cumparatori
- componentele ce rezultă pentru care nu cheie
în
urma cooperării au o
există substitute în - fiind un domeniu de
intrare mai momentul actual înaltă tehnologie,
rapida pe piaţă prin cooperare se
reduc costurile
totale de investiţie;
- costuri medii mai
mici;
- accesul pe pieţele
reciproce, avantajos
şi din punct de
Concluzii

Deși avionul încape în poarta standard, aeroporturile au


fost nevoite să facă investiții mari în infrastructură,
precum lățirea spațiului de rulare din cauza aripilor
uriașe, asfaltarea pragurilor pentru a nu se risca
absorbția de obiecte în motor, ranforsarea podurilor
(acolo unde există), achiziționarea de tractoare capabile
să tragă uriașa greutate a avionului, adaptarea porților
pentru încărcarea a 500-800 pasageri. În plus, din cauza
turbulențelor provocate la decolare și aterizare, trebuie
asigurată o separație de 6-10 mile nautice față de
următorul avion, mai mult decât în cazul oricărui avion,
fiind necesare proceduri noi.

Chiar de la începutul său, programul de coproducţie a avut succes, prin


încrederea dobândită pe plan internaţional, deoarece companiile ruseşti
de pe piaţa aeronavelor sunt cotate la standarde înalte.