Sunteți pe pagina 1din 16

- EUROLEX -

Prezentare generală

Programul (softul) legislativ EUROLEX este util oricărui avocat,


consilier juridic, economist, inginer sau persoană cu altă pregătire dar
interesată de cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei si permite accesul direct
şi facil la cele mai complete şi corecte baze de date care cuprind legislaţia
naţională şi comunitară existente pe piaţa românească.
Interfaţa
Interfaţa programului legislativ EUROLEX este un element care asigură predictibilitatea
informaţiilor, informaţiile directe şi posibilitatea sortării listei de rezultate după numeroase criterii aşa cum se
poate constata din imaginea de mai jos, în care lista este sortată crescător după data emiterii.
Predictibilitatea este dată de culoarea butoanelor care conţin informaţiile directe. Atunci când
acestea există ele devin verzi (pe ecranul principal sau vizibile în ecranul special – Totul despre actul curent
Forma la data – indică existenţa modificării actului şi putem afla forma, la ce dată dorim, dând click pe
acesta, fie modificând direct data afişată, fie alegând-o din calendarul asociat

Armonizare - ne indică faptul că actul este armonizat cu legislaţia comunitară; accesând butonul se vor afişa
actele comunitare cu care este armonizat

Totul despre actul curent- prezintă lista informaţiilor disponibile direct; click pe oricare meniu disponibil şi
aveţi direct pe articole informaţia dorită

Conexiuni – ne avertizează că actul are conexiuni cu acte anterioare republicării


Analizând lista de acte avem direct informaţii despre: data emiterii, publicării, intrării în vigoare (sunt şi
criterii de sortare crescător/descrescător) precum şi despre starea actului
Jurisprudenţă naţională, comunitară
Indiferent că este vorba de soluţiile instanţelor, deciziile Curţii Constituţionale,
hotărârile CEDO sau ale altor instanţe europene rămân valabile criteriile prezentate
pentru legislaţie. Programul de legislativ EUROLEX oferă, în cazul jurisprudenţe,i
ceva în plus: deciziile contradictorii pronunţate de instanţe.
În imagine este prezentată Decizia Curţii Constituţionale nr. 39/2004, care este în
contradictoriu cu propriile decizii din 2003 şi similară cu Decizia nr. 847/2007
Softul legislativ EUROLEX are următoarele module:
- legislaţie & jurisprudenţă naţională
- legislaţie & jurisprudenţă comunitară
- noile coduri

Primele două module au structuri şi modalităţi de prezentare identice, fapt care face să nu
existe probleme de adaptare şi sunt integrate la un nivel maxim, trecerea dintr-un modul în altul
putându-se realiza fără părăsirea sau lansarea unui nou program.

Modulul dedicat noilor coduri este prezentat separat, dar el transpune informaţiile din cele
două module sub forma cea mai completă de agregare a tuturor informaţiilor juridice prezente
în modulul naţional şi comunitar, la care se adaugă informaţii şi comentarii de specialitate de
ultimă oră.
Modulul legislaţie & jurisprudenţă naţională

Softul legislativ EUROLEX oferă un tablou complet asupra legislaţiei României de la debuturi – la zi,
inclusiv dicţionare, clasificări şi alte opţiuni. Această manieră de abordare oferă posibilitatea să se vadă toate
legăturile între cele mai diferite acte, consecinţa aplicării legislaţiei, speţele şi reglementările obligatorii induse
de hotărârile CEDO şi jurisprudenţa comunitară.
Conţinutul acestui modul, într-o dinamică perfect sincronizată atât cu marea afluenţă de noi acte normative
dar şi cu nevoia de cunoaştere a legislaţiei şi jurisprudenţei din perioada 1864 -1989, (care este introdusă
săptămânal în ritm de 100 – 150 acte) este următoarea:

a) legislaţia naţională de la 1864 la zi


- peste 8.700 acte din perioada 1864 -1989, peste 800 acte din perioada 1864 -1950
- peste 118.500 acte
- peste 15.500 forme consolidate (actualizate) pentru acte din perioada 1864 – la zi
b) legislaţia naţională tradusă în engleză (peste 570 acte, în formă consolidată la zi)
c) jurisprudenţă relevantă din perioada 1922 – 2010 (peste 37.000 speţe, peste 1.000 speţe din perioada 1922
– 1989)
d) jurisprudenţă CEDO (peste 800 decizii/hotărâri)
e) alte opţiuni disponibile :
- doctrină, modele contracte, acţiuni
- clasificări (COR, CAEN, CPSV, CPV)
- dicţionare (juridic, economic, latin)
- calculatoare (tva, salarii, taxe)
- adrese (instanţe, barouri)
- legislaţie & jurisprudenţă comunitară
Modulul legislaţie & jurisprudenţă comunitară

Softul legislativ EUROLEX operează pe cea mai completă bază de date cu legislaţia comunitară, în modul
cel mai comod. Acest deziderat este realizat prin legăturile directe dintre cele două baze de date
(naţională şi comunitară). Modulul este actualizat zilnic, atât cu actele curente publicate în jurnalul uniunii
europene, dar şi cu acte mai vechi, solicitate de clienţi şi traduse de o echipă specializată pe legislaţie europeană.

Conţinutul bazei de date este următorul:


a) legislaţie comunitară – din 1957 la zi, peste 30.500 acte, multe acte, ca urmare a modificării lor, au forma
consolidată (actualizată)
b) legislaţie comunitară în engleză, franceză
c) jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, din 1967 la zi, peste 4000 hotărâri, odonanţe şi
comunicate
d) fiscalitatea în statele U.E. ( taxa de timbru asupra succesiunii şi donaţiei, impozitul pe societăţi, pe venit, t.v.a.,
pentru evitarea dublei impuneri, alte impozite şi taxe)
e) doctrină (peste 550 de titluri din perioada 1992 la zi, peste 280 articole integrale din perioada 1992 -2005)
f) normele de drept penal comunitar (NDPC) sunt prezentate într-un material special dedicat acestora şi puse în
corespondenţă cu codul penal naţional în vigoare şi alte prevederi internaţionale în materie
g) alte opţiuni disponibile :
- dicţionar român/englez de termeni comunitari
- acţiuni, proceduri
- instanţe, instituţii, organisme
Modulul corespondenţă coduri

EUROLEX noile coduri – corelaţii


Acest soft documentar este o nouă componentă a produsului de legislaţie şi jurisprudenţă naţională şi
respectiv comunitară EUROLEX.

EUROLEX noile coduri – corelaţii este un produs autonom, poate fi utilizat şi de cei care în prezent nu
dispun de softul legislativ EUROLEX.

Deşi a fost realizat softul pentru toate cele patru noi coduri, sunt oferite doar modulul pentru noul
Cod civil şi noul Cod de procedură civilă, deoarece legile de punere în aplicare vin cu numeroase
modificări.

Principiile de funcţionare sunt identice pentru toate componentele care privesc noile coduri.
Informaţii din text
Legislaţie&jurisprudenţă naţională, comunitară
Aceleaşi elemente de prezentare specifice softului legislativ EUROLEX sunt prezente şi atunci când vizionaţi textul unui act din legislaţia naţională sau
comunitară, deoarece sunt oferite informaţii în mod direct, fără a mai fi necesare prelucrări din partea utilizatorului.
Prin marcarea în culori diferite a articolelor în cuprinsul actului este precizat care articole au jurisprudenţă, au fost modificate sau au norme de aplicare,
comentarii de specialitate, derogări

În exemplul ales, art. 9 are mai multe modificări (pentru a le vedea se face click pe butonul Istoric) şi speţe (pentru a le vedea se
apasă pe butonul Spete)
Importanţa cuprinsului pentru textul jurisprudenţei
Elementul specific al programului legislativ EUROLEX îl constituie existenţa cuprinsului care permite o lectură
selectivă a textului, fapt care conduce la economie de timp şi eficienţă pentru studiu. Pentru relevanţă prezentăm un text
al unei decizii a Curţii Constituţionale care este tipic greu de lecturat, cere multă atenţie şi concentrare.
Din examinarea cuprinsului putem alege ce ne interesează, fără a pierde timpul pentru a descoperi în text ce ne
interesează.
Informaţii directe
Apelând ”Căutarea simplă” este afişată lista criteriilor de căutare rapidă.

Ne oprim asupra primului criteriu ”Selectie document”

În cazul acestui act apare lista de mai jos, în care dacă vrem să aflăm forma la o anumită dată dăm click pe ”Forma la data” şi apare
posibilitatea alegerii datei.
După cum se poate remarca din imagine dacă există forme actualizate care intră în vigoare ulterior datei curente programul va
avertizează de existenţa lor
Prin click pe butonul ”Totul despre actul curent ” apar informaţiile disponibile direct pe articole

Alegând butonul Selecţie document avem la


dispoziţie mai multe Criterii:

- tip document,
-număr,
-An emitere

Este folosit numai tipul documentului


Din lista de documente este ales: CodulFiscal.
În cazul acestui act apare lista de mai jos, în care, dacă vrem să aflăm forma la o anumită dată, dăm click pe ”Forma la data” şi apare
posibilitatea alegerii datei.
După cum se poate remarca din imagine dacă există forme actualizate care intră în vigoare ulterior datei curente programul va
avertizează de existenţa lor
Prin click pe butonul Totul despre actul curent apar informaţiile disponibile direct pe articole

Informaţiile disponibile direct pe articole apar acţionând butonul Totul despre actul curent
În cele ce urmează sunt prezentate din lista derogărilor de la Codul Fiscal actul OUG 72/2012
care derogă de la prevederile art. 134 2*
Ştim că ataşat Codului Fiscal sunt Normele de aplicare din HG 44/2004. Dar în afara acesteia mai sunt şi alte acte.

Exemplificăm din lunga listă cu


prevederi privind aplicarea
articolelor (sunt peste 1157 de
astfel de referinţe) pe acelea
referitoare la art. 40.
În cazul acestui articol, trebuie să
avem în vedere prevederile
Ordinului 74/2012 care intervine
pe acest articol.
Aceste prevederi de aplicare pot
fi văzute din exteriorul actului
dând click pe această
corespondenţă sau din interiorul
actului, poziţionându-ne pe art.
40.
Fişa actului
Eficiența ”Fişei actului”:
Am ales un act Legea nr. 10/2001. Alegând în ”Legături cu acte ulterioare” se deschide
fereastra de mai jos.
Din imagine putem trage câteva concluzii:
- actele modificatoare sunt de culoare albastră, iar cele de conexare sunt de culoare galbenă
- în momentul postării pe un act modificator, în partea de jos a ferestrei apare forma actualizată conform acelui act modificator şi se
activează butonul Fişa acte

Am ales ca act modificator Legea


nr. 202/2010. Fişa actului este redată
în imaginea din stânga, în care
remarcăm următoarele:
- Legea nr. 10/2001 este în stânga,
actul modificator în dreapta, iar forma
după operarea modificării este în
partea inferioară a ecranului
- postarea în texte se face direct pe
articolele aflate în corespondenţă, pe
baza cuprinsului
- textul modificat (actualizat) apare
scris cu caractere italice, în culoarea
verde
Se remarcă faptul că, din cuprinsul
actului de bază sunt extrase numai
articolele care au suferit modificări
fapt care simplifică urmărirea acestora.
Mai mult, sunt marcate cu albastru,
adică de modificare. Dacă ar fi de
abrogare, numărul articolului ar apărea
în cuprins marcat cu roşu.