Sunteți pe pagina 1din 21

PROIECT DE DIPLOMĂ

CONDUCĂTOR ȘTIINȚIFIC ABSOLVENT


CONF.UNIV.DR.ING. IOAN-CONSTANTIN ȚARCĂ MARCEL-ANDREI BORODAN

TEMA PROIECTULUI :
PROIECTAREA CUTIEI DE VITEZE PENTRU UN
AUTOTURISM CU MASA MAXIMĂ AUTORIZATĂ DE 2000
KG,VITEZA MAXIMĂ 210 KM/H ŞI MOTOR CU
APRINDERE PRIN COMPRESIE
Cutia de viteze
Cutia de viteze este cel de-al doilea organ al transmisiei autovehicolului,
aceasta este formată dintr-un ansamblu de piese, precum arbori, roti dinţate,
sincronizatoare, carcasă.

Rolul acesteia este complex :


 Amplifică cuplul transmis de motor;
 Întrerupe lanţul cinematic al întregului mecanism de transmisie, în momentul
staționării cu motorul în funcţiune ;
 Face posibil mersul înapoi al autovehicolului fără a mai fi nevoie inversarea
sensului de rotaţie al motorului;
 Măreşte domeniul de turaţii ale roţilor motrice;
Condiţiile impluse cutiei de viteze:

 Să aibă o construcție simplă dar totodată rezistentă, să fie


uşor de manevrat;
 Să prezinte calităţi economice şi dinamice bune;
 Rezistenţă mare la uzură;
 Siguranţă în timpul funcţionării;
 Randament cât mai ridicat dar şi funcţionare silenţioasă;
 Întreţinere relativ simplă;
După modul de schimbare al treptelor, cutiile
de viteză pot fi:
 Cutiile de viteză manuale - sunt cu acţionare directă, adică schimbarea
treptelor de viteză se face manual, dar se poate face şi cu ajutorul unui
servomecanism.
 Cutiile de viteză cu acţionare automată - schimbarea vitezelor se face
exclusiv automat, dar depinzând direct de modul de rulare, ţinând seamă
de calităţile dinamice sau economice prin asigurarea unui regim optim
de mişcare al autovehicolului.
 Cutiile de viteză semiautomate - reprezintă o combinaţie între cutiile
manuale şi cele automate, stabilirea treptelor urmatoare se face de către
conducătorul auto, ca şi în cazul cutiilor manuale, dar schimbarea
efectivă se face de către un servomecanism.
Părţile componente ale cutiei de viteze
sunt :
 1. Mecanismul reductor -are rolul de a modifica raportul de transmitere
şi de a transmite momentul motor direct de la motorul autovehicolului
prin intermediul ambreiajului la arborele primar apoi la arborele
secundar printr-o pereche de roţi dinţate. Cuplarea vitezelor se face cu
ajutorul mecanismelor de cuplare.

 2. Mecanismul de comandă - are ca şi rol cuplarea şi decuplarea


perechilor de roţi dinţate în scopul obţineri diferitelor trepte.Această
comandă a treptelor se poate face atât cu acţionare manuală cât şi cu
servocomandă.
Tipuri constructive de cutii de viteze
clasice :
 Cutii de viteze pentru autoturisme - acestea se construiesc de regulă cu trei, cu
patru, cu cinci sau cu şase trepte.
 Cutii de viteze pentru autocamioane - pentru echiparea autocamioanelor și a
autobuzelor se folosesc cutiile de viteză cu trei arbori.
 Cutii de viteze planetare - au particularitatea ca unele roţi dinţate execută
simultan atât o mişcare de revoluţie în raport cu axa centrală a mecanismului
cât şi o mişcare de rotaţie în raport cu propria lor axă.
 Cutia de viteze hidrodinamică - realizează variaţia raportului de transmitere dar
şi a momentului motor în mod automat fără a fi nevoie de un servomecanism
 Cutii de viteze continue sau progresive;
Soluții constructive de cuplare a treptelor :

 prin roți dințate cu angrenare permanentă;


 prin mufe de cuplare, care pot fi :
 simple;
 cu dispozitiv tip roată liberă;
 cu dispozitiv cu sincronizare;
 prin roți dințate cu deplasare axială;
Materiale utilizate în construcţia cutiilor de
viteze :
 Pentru arborii cutiei de viteze care sunt executaţi din acelaşi material cu
roţile dinţate se folosesc oţeluri aliate :18MC10; 15CO8; 21MoMC;
 Pentru arborii care nu se execută din acelaşi material cu roţile dinţate se
folosesc oţeluri cu un conţinut mediu de carbon: 41MoC11, 40C10,
50VC11;
 Carterul cutiei de viteze trebuie sa fie suficent de rigid pentru a susţine
mecansimul reductor şi sistemul de acţionare dar şi să aibă o greutate cât
mai redusă. Materialele folosite sunt fontele cenuşii de forma Fc20,
Fc30, Fc25.
Întreţinerea cutiei de viteze :

 controlul zgomotelor cu ajutorul stetoscopului;


 controlul mecanismului de comandă, zăvorâre şi fixare;
 gresarea articulaţiilor mecanismului de comandă;
 verificarea etanşeităţii carterului;
 controlul, completarea şi schimbarea uleiului în carterul cutiei
de viteze cu ulei special pentru transmisie recomandat de
constructor.
Defectele frecvent întâlnite în exploatarea
cutiilor de viteze :

 Autodecuplarea cutiei de viteze;


 Bătaia ritmică;
 Blocarea cutiei de viteză;
 Blocarea cutiei într-o anumită treaptă de viteză;
 Schimbarea cu zgomot a treptelor când ambreiajul este total
decuplat;
Alegerea schemei de organizare

 Schema constructivă a cutiei de viteze se va alege în funcţie de


modul de organizare al vehicolului și de modul de dispunere al
motorului.
Angrenajele cutiei de viteze trebuie sa
respecte câteva condiţii:
 Zgomot redus care se poate obţine prin minimizarea
şocurilor la intrarea în angrenare a dinţilor, creşterea
unghiului de înclinare al danturii;

 Capacitate portantă ridicată;

 Eliminarea interferenţelor în timpul angrenării;


Rezultate obținute în urma calculelor
diametrelor roților dințate

z1 z2 z3 z4 z5 z6 z7 z8 z9 z10
16 50 21 46 28 38 35 33 40 28
d 49.0 153.0 64.3 139.6 85.0 115.3 106.2 100.1 121.4 85.0
df 42.1 146.1 57.4 132.7 78.1 108.4 99.3 93.3 114.5 78.1
da 54.2 158.2 69.5 144.8 90.2 120.5 111.4 105.4 126.6 90.2
db 46.0 143.8 60.4 131.2 79.8 108.3 99.8 94.1 114.1 79.8
Rezultate obținute în urma calculului forțelor care
acționează asupra roților dințate, rezultatele sunt exprimate
în Newton [N]

Ft 9927.59 9384.05 7563.88 7209.53 5720.33 5407.14 4576.27 4325.72 4004.23 3785.00

Fr 3986.89 3768.61 3037.63 2895.32 2297.27 2171.49 1837.81 1737.19 1608.09 1520.04

Fa 4629.31 4375.86 3527.09 3361.86 2667.43 2521.39 2133.95 2017.11 1867.20 1764.97
Calculul momentelor nominale transmise de
arbori
 Momentul transmis de arborele principal :
M tI  M M   rul   ambreiaj

M tI  310000  0.992  0.75  260400[ Nmm]  231.33[ Nm]


 Momentul transmis de arborele secundar :

M tII  M t1  i12  rul


4
 angr
2
.conic

M tI  231330  3.12  0.992 4  0.96 4  650750[ Nmm]  650.75[ Nm]


Calculul momentelor de încovoiere ale
arborilor
 Pentru arborele principal :
Fa1  d a1
M tI 
2

4629  54.2
M tI   125.4[ Nm]
2
 Pentru arborele secundar :
Fa 2  d a 2
M tII 
2

4375 158.2
M tII   346.1[ Nm]
2
Calculul momentelor de încovoiere
echivalente
 Pentru arborele principal se folosește următoarea formulă :

M e1  M i1 2  M t1 2
M e1  164.57 2  0.57  231.332  181.96[ Nm]

 Pentru arborele secundar se folosește următoarea formulă :

M e2  M i 2 2  M t 2 2
M e2  149.41 2
 0.57  650.75  507.34
2
Calculul diametrelor arborilor
 Pentru primul arbore :
32  M e1
d1`  3
   ai1

32  181960
d1`  3  30.13[mm]
3.14  75

 Pentru al doilea arbore :


32  M e 2
d 2`  3
   ai1

32  507340
d 2`  3  41[mm]
3.14  75
Rulmenții și rolul acostora în exploatarea cutiei de
viteze
 Rulmenții sunt organe de mașini cu un grad mare de complexitate,
având ca și componente inelul interior si cel exterior, (pentru rulmenții
radiali și cei radiali- axiali), o șaibă de fus și una de carcasă (pentru
rulmenții axiali), corpurile de rostogolire și colivia.

 Rolul rulmenților este de a rezema piesele care execută mișcare de


oscilație sau rotație cum ar fi roțile dințate sau arborii.

 Durabilitatea rulmenților trebuie stabilită luându-se în considerare ca


transmisia autovehicolului să funcționeze la parametri normali fără a fi
nevoie intervenția între doua reparații consecutive.
 În concluzie, cutia de viteze are un rol indispensabil în
construcția și exploatarea unui autovehicul, deoarece fără
această componentă ar fi practic imposibilă deplasarea
autovehiculelor.
 Complexitatea proiectării și prelucrării cutiei de viteze, o face
să fie un organ de mașină foarte important și cu cerințe dintre
cele mai ridicate.
 Odată cu tehnologizarea industriilor constructoare de mașini
dar și datorită cerințelor din ce în ce mai ridicate a populației,
companiile echipează tot mai multe autovehicule cu transmisie
automată, satisfăcând astfel dorințele clienților.
Vă multumesc pentru
atenția dumneavoastră și
pentru timpul acordat.