Sunteți pe pagina 1din 3

Instrucţiuni de folosire a stingătorului

portabil cu spumă chimică (P6):

Acest tip de stingător nu se foloseşte la


stingerea incendiilor provocate de
curentul electric sau de substanţe
inflamabile de origine petrolieră!
 se scoate capacul de siguranţă al
stingătorului. În cazul în care acesta este
obturat cu diverse depuneri, se eliberează
orificiul de evacuare cu ajutorul unui cui;
 se agită stingătorul prin întoarcere de câteva
ori;
 stingătorul se ţine cu orificiul de avacuare în
jos;
 se îndreaptă jetul de spumă la baza flăcării,
încercuind toată zona incendiată