Sunteți pe pagina 1din 9

DEGRADAREA CALITĂȚII MEDIULUI

DESPĂDUIREA ȘI DEȘERTIFICAREA

Despădurirea Deșertificarea
DEȘERTUL SAHARA –CEL MAI MARE DEȘERT DE
PE GLOB
,,SAHARA” OLTENIEI
DEGRADAREA CALITĂȚII SOLULUI
 Solul –stratul afânat de la
suprafața scoarței terestre
 Pedosfera - învelișul de soluri al
Pământului (este discontinuu)
 Principala caracteristică :
fertilitatea
 Cauzele degradării solului:
- suprapășunatul;
- defrișarea ;
- deversări de deșeuri, produse petroliere;
- ploile acide;
- - utilizarea excesivă a îngrășămintelor, insecticidelor, fungicidelor;
- -irigarea excesivă;
- -agrotehnică necorespunzătoare, etc.
 Măsuri de prevenire a degradării solurilor:
- agrotehnică corectă;
- reducerea utilizării îngrașămintelor, insecticidelor,
etc;
- împădurirea versanților;

- evitarea suprapășunatului;

- rotația culturilor, etc