Sunteți pe pagina 1din 11

Pragul de semnificatie(nivel de semnificatie)-probabilitatea ca mediile

de esantion sa depaseasca limitele maxima si minima ale intervalului de


siguranta.
In cazul in care intervalul de siguranta este determinat de media + sau –
ES, pragul de semnificatie se obtine scazind in 100% valoarea
probabilitatii, deci q=100%-68,26%=31,74%.
Pentru exemplele anterioare
• Intervalul de siguranta pentru valorile medii va fi cuprins intre 132,1
mm/Hg si 139 mm/Hg
Testul de semnificatie
Marimea intervalului de siguranta depinde de faptul daca in jurul mediei
luam o singura data, de doua sau de trei ori valoarea erorii standard.
Multiplul erorii standard (1,2,3),care determina marimea intervalului de
siguranta, se numeste test de semnificatie.
• Se noteaza cu litera “t”.
La o probabilitate de 68,26% si un prag de semnificatie de 31,74%
valoarea lui t=1, la 95,45% probabilitatea si 4,55% prag de semnificatie,
valoarea lui t=2, la o probabilitate de 99,73% si un prag de semnificatie
de 0,27% valoarea lui t=3.
Eroarea standard procentuala in cazul valorii medii este exprimata in
unitatile de masura ale caracteristicii, ca si deviatia standard
ES%= eroarea standard procentuala/media aritmetica x 100
Se considera ca o areare cu valori sub 1% este acceptabila, in jur de 2% -
dubioasa si peste 3%-inacceptabila
Eroarea maxima admisa sau eroarea limita este eroarea pe care o
acceptam anticipat in alegerea esantionului, in functie de natura
cercetarii,de precizia cu care vrem sa garantam rezultatele si de
volumul sau marimea esantionului.
• Se noteaza cu delta
Se obtine prin inmultirea valorii testului de semnificatie(t) cu valoarea
erorii standard(ES)
Teste de semnificatie
Anumite teste statistice tin cont de modul in care esantioanele studiate
sunt dependente sau nu unul de celalalt,existind fie versiuni special ale
testului pentru date pereche/nepereche(testul t),fie testul este
recomandat pentru date nepereche-testul Mann-Whitney, respective
date pereche-testul Wilcoxon.
Datile sunt pereche in cazurile urmatoare:
• Este masurata de o variabila inainte si dupa o interventie asupra
aceluiasi subiect.
• Se efectueaza un experiment de laboator de mai multe ori,prin
determinari paralele ale preparatului studiat ai ale controlului.
• Daca rezultatele obtinute se include in distributia normal,se considera
ca abaterile standard ale celor 2 loturi nu difera semnificativ. In acest
caz,semnificatia statistica se poate testa cu ajutorul testului t Student.
• Daca rezultatele nu se incadreaza intr-o distributie normal,este indicat
sa se aplice un test neparametric fie testul Wilcoxon, si testul U
Mann-Whitney
Testul “F’’ Fischer-Snedecor
Acest test ia in considerare variatiile de esantionaj(S).
Testul t student
Scopul testului este investigarea semnificaţiei diferenţei dintre media
unui eşantion şi o medie standard cunoscută.
A fost propus de Gosset pentru esantioane mici.Exista 3 variante ale
acestui test:
• Testul t pentru date pereche
• Testul t pentru date nepereche cu dispersie egala
• Testul t pentru date nepereche cu dispersie inegala
• Exista t calculate si t tabelar
• T calculate obtinut raportind valoarea diferentei la eroarea sa
In cazul in care dorim sa apreciem semnificatia sau lipsa de
semnificatie a diferenteidintre 2 valori medii sau 2 probabilitati
obtinute pe esantione,calculam t tabular ,raportind diferenta dintre
cele 2 medii la eroarea sa.
Valoarea lui t tabular stabilim in felul urmator: Daca nr.frecventelor
celor 2 esantioane depaseste suma de 120,atunci valoarea va constitui
1,96pentru p=0.05
Daca suma frecventelor este mai mic de 120,atunci valoarea o aflam
din tabelul testului t
• Daca valoare lui t calculate este mai mare decit valoarea lui t tabelar
atunci diferenta intre cele 2 valori medii este semnificativa din punct
de vedere statistic.
• Daca din contra,t calculate este mai mic ca t tabelar ,atunci diferenta
intre cele 2 medii este nesemnificativa.